SAND-data Tongeren (Q162p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Tongeren

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q162[/k][h]620[/h][i]621[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker het geen nagel metem. [/a]

met em
tagging sound
hulpinterviewer Ja. Zou ik ook zegge. sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet mich voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jeanne laat her op de golve drijve. [/a] tagging sound
informant [a] Jeanne laat zich op de golve drijve. [/a] tagging sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer Ik zou zegge Jeanne laat her op de golven _ . sound
informant Ja laat her. Laat her op de golven drijve. sound
hulpinterviewer De twee bestaat hoor. Maar het oudere het echte Tongers is laat her. sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer Hij scheertem niet zich. [/e=1]

scheert em
sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorvenis. [/v]

gestorve n is
sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorve n is
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek eens zich te goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard ken zeneige goed ggg [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dater foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] Ward hee gehoord dat zen foto's in d etalage staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dater foto's van em in d etalage staan maar da kan ook betekene dat hij ze gemaakt heeft. [/a] [/e=1]

dat er
sound
veldwerker En kunt ge dat ook nog anders zegge? sound
informant Ja. sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Nooit heet iemand dat ooit gewild of gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gekos. [/a] tagging sound
informant Gekend. Gekund. Gekos. Gekos. Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Nog geen twee minuten geleden het Jan een pintje gedronke. [/a] sound
informant [v=044] Deze schoenen lope gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die schoenen gaan mich goed. [/a] tagging sound
informant [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan haat hele brood wille op ete. [/a] tagging sound
informant [v=047] Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die aardappelen schelle niet gemakkelijk. [/a] tagging sound
informant [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan je ook zegge de sneeuw smelt zich in de zon? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/e=1] sound
informant [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As ich eerlijk leef leef ich wa mijn ouders da wille. [/a] tagging sound
informant [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aster nog drie jaar leef leefter langer as zenne pa. [/a]

as ter leef ter
tagging sound
informant [v=057] Als ze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk leef leefse ni lang meer. [/a]

as se leef se
tagging sound
informant [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aset nu nog leef leefet morgen ook nog. [/a]

as et leef et
tagging sound
informant [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asje zo gevaarlijk leef leefje nooit langer as ich. [/a]

as je leef je
tagging sound
hulpinterviewer We hebbe geen verschil tussen enkelvoud en meervoud. [/e=1] Geen onderscheid pronomen tweede enkelvoud en mervoud. sound
informant [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse voor hun werk leve dan leveze ni voor hun kinder. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel nog leef leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asje gezond leef dan leefje langer. [/a]

as je leef je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mensen

as ter
tagging sound
informant van de landbouw leve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Zeggewe ni.

zegge we
sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [a] Aser zo weinig boeren zijn dan leve er veel mensen van t werk in t fabriek. [/a]

as er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Pierre in t paradijs leve dan zitte Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Aswe rustig leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve dan leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Aswe eerlijk leve levewe gelukkig. [/a] [/e=1]

as we leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef een beetje gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef iet minder gevaarlijk kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Eh. [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hedje genoeg mensen voor het hooi van den akker te hale? [/a]

he dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was vriendelijk van Jan voor te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
informant [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan zage. [/a] sound
informant [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen waan kwame regendenet. [/a]

w aan regende n et
tagging sound
informant [v=215] Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich geloof dat ich groter ben as hij. [/a] tagging sound
informant [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij gelooft dadje eerder thuis zijt as ich. [/a]

da dje
tagging sound
informant [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Je gelooft toch ni asij sterker is as jij. [/a]

as ij
tagging sound
informant [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dasveer rijker zijn as zij. [/a]

das veer
tagging sound
informant [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We gelove dadjij niet zo slim zijt as wij. [/a]

da djij
tagging sound
informant [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge gelooft tooch ni dazij armer zijn asje. [/a]

da zij as je
tagging sound
hulpinterviewer Hier zoudeze xxx je allemaal.

zoude ze
sound
informant Om een meervoud te krijge. sound
hulpinterviewer Om het meervoud te late door kome hier he. [/e=1] sound
hulpinterviewer Hier zoudeze xxx je allemaal. sound
informant [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Je gelooft as Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn dan Theo en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij geloof as Gaston en Jan sterker zijn as Theo en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] de jong waar van de ma gisteren hertrouwd is stond achter mich [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge nog iets anders zegge voor wiens? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja. Van wie de ma. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De jongen van wa de ma gisteren hertrouwd is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Niet van wie maar van wa. sound
hulpinterviewer Me van wie van wa das het meest van deze streek hier. [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waarop ze zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zate was juist geverf. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge die op ook nog op een andere plaats zette? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Waar zop zate nee nee gaat ni. [/a] [/e=1]

z op
sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld heet die moet mich maar een beetje geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan je ook zegge die geld heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer Eh. [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
informant [a] Heet zen handen gewasse. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a] Hij het zijn hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Heet ze been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse naar heur toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mooget zien dus ich denk dadje het ook ni moog zien. [/a]

moog et da dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde waasje voort ging. [/a]

wa sje
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar jij geboren bent. sound
informant [a] Ich weet woesjij gebore zijt. [/a]

woes jij
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nusje fertig zijt moogsje gaan. [/a]

nu sje moog sje
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man waze geroepe hebbe. [/a]

da s wa ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man wat heeft verteld het verteld. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Wa verteld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Wat verteld het is ook mogelijk alle twee. [/e=1]

wa t
sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk die het verhaal heeft verteld. sound
informant [a] Dat is de man waarvan ich denk dat hij het het verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is de man waarvan ich denk dat ze hem geroepe ebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Naar t schijnt moogze ni ete. [/a]

moog ze
sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niet te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] t Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis precies of iemand in den hof staat. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] En kan er ook er bij kome? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Dat zultge wel hore in de stad maar dat is de Nederlandse invloed. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa boeken hedje gekoch? [/a]

he dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat je veel weg moet gooie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kun je die weg ook op een andere plaats zette? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat je veel moet weg gooie. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan t gooie. [/v] sound
informant [a] Hij is alles wa kapot is aant weg gooie. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heet euch op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk as Marie heet probere van hem nen brief te schrijve. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Dat is geen Tongers. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Er wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=n] Niemand wil danse. [/a] sound
veldwerker [v] Da zou gaan daar wil niemandni danse? [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat zou gaan. [/a] sound
hulpinterviewer Daar wilt niemand danse. sound
hulpinterviewer Niemandni?

niemand ni
sound
informant [a=n] Nee. sound
informant Niemand wil danse. [/a] sound
hulpinterviewer We kenne nooitni kenne we en nietni kenne we ook maar hier zou ich da toch ni zegge. [/e=1]

nooit ni niet ni
sound
hulpinterviewer [v=027] Eh vertel mich eens wie ze aa kunne roepe. [/v] Wordt hernomen na [v=028] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Wie dat ze haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das typisch Brabants. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wieze haa kunne roepe. [/v]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das normaal. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mich wie wie of ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mich eens wieze haa kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer Die wie die dat en die of dat is dat wordt niet toe gevoegd hier. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel vertelt mich eens of wie of dat ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mich eens wieze haa kunne roepe he. [/a]

wie ze
sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=j] Ich weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/a] Nuance in betekenis. tagging sound
hulpinterviewer Niks anders brood. sound
hulpinterviewer Morgen wil ete maar ook brood wil ete. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg kunne op staan. [/a] Nuance in betekenis. sound
hulpinterviewer Dus wat hier staat ni. sound
informant Moet kunne vroeg op staan das iet anders he.

da s
sound
hulpinterviewer Das iet anders ja.

da s
sound
hulpinterviewer Hij moet kunne vroeg op staan hij kan ni in zijn bed blijve ligge. sound
hulpinterviewer Hij moet kunne vroeg op staan maar hij kan et ni. sound
informant Contrasterend ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
informant Zuidafrikaans. sound
hulpinterviewer ggg [a=n] Nee sound
hulpinterviewer da kan zeker ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hier nergens geen muizen? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Kan en kan niet. [/a] sound
hulpinterviewer De twee. sound
hulpinterviewer Zitte hier nergens muizen zitte hier nergens geen muizen. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer De twee kan. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
informant [a=n] Els wilt ni danse en ze wilt ook ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a] En zinge wilt ze ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer Dat wel maar de twee ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=088] Ich weet as Jan moet een nieuw schuur bouwe. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Jan een nieuw schuur moet bouwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Ich vin as Marie moet naar Jef belle. [/v] sound
informant [a=j] Ich vin dat Marie moet naar Jef belle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=102] Ich weet as Jan moet jammer genoeg vertrekke. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Jan spijtig genoeg moet vertekke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ich weet as Henri moog ni kome. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Herni ni moog kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ich weet das Jan wilt varkens kope. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Jan varkens wilt kope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofperen te schille. [/v] sound
informant [a=n] Marie is stoofperen aant schelle. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [v=075] Ich weet dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=j] Ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=080] Ich vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer Dat ist ni.

is t
sound
informant [a=n] Nee moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet? sound
informant [a=n] No go. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer Dat alleman zwemme moet kunne. sound
informant [a=j] Ik vin dat alleman zwemme moet kunne dat gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En welke komt het meeste voor ik vind dat iedereen moet kunne zwemme of ik vind dat iedereen zwemme moet kunne? [/v] sound
hulpinterviewer Het eerste moet kunne zwemme. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=146] Hij kalt ni goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij kalt ni goed Frans xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij kalt zo goed geen Frans? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij kalt zo goed ni Frans. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldediede door het park. [/v]

wandel de die de
sound
hulpinterviewer [a=n] Dat versta ik zelfs ni. [/a] tagging sound
informant Nee da gaa ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant [a=j] Alleman is gene vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij eet alle kanten geen geen kameraden. [/v] sound
informant [a=n] Hij eet nergens kameraden. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boek heet Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Bantus he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant [a=n] Hij weet ni alles van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Hij weet ni alles van de zaak. sound
hulpinterviewer [a] Het kan maar met klemtoon op alles hij weet alles ni van de zaak. [/a] sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer Dat zou kunne maar dus gewoon nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=151] Hij heet altijd gene tijd. [/v] sound
informant [a=n] Hij et nooit gene tijd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet aster voor drie uur den auto moet ebbe gemaak. [/v]

as ter
sound
informant [a=n] Jan weet dat hij voor drie uur moet de auto hebbe gemaakt. [/a] sound
hulpinterviewer Nee. sound
hulpinterviewer Den auto moet gemaakt ebbe. sound
informant [a] Moet gemaakt ebbe hij weet dat hij voor drie uur den auto moet gemaakt ebbe dat is et. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dater voor drie uur den auto moet gemaak hebbe. [/v]

dat er
tagging sound
informant [a=g] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Dat is het dus he. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dater voor drie uur den auto gemaakt moet ebbe. [/v]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat kan he. [/a] sound
hulpinterviewer Den auto gemaakt moet hebbe. sound
hulpinterviewer De klemtoon op gemaak stilistisch anders. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dater voor drie uur den auto gemaak hebbe moet. [/v]

dat er
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denksje wie ich in de stad gezien heb? [/v]

denk sje
sound
hulpinterviewer [a=n] Wie denkge wa ich in de stad tege gekome bin? [/a] sound
hulpinterviewer Dus de woordorde kan. sound
veldwerker Maar niet met wa en _. sound
hulpinterviewer Maar niet met die woorden nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denkge asich in de stad tege gekome bin. [/v]

denk ge as ich
sound
informant Mmm. sound
veldwerker [v] Maar niet met wie wie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ik zal wel even de kopjes af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zouter da gedaan hebbe gekos? [/v]

zou ter
sound
informant [a=n] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin en voere de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik heb geen goesting voor de koeien te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou me em kome en neme hem mit. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das Engels he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al heur koeien zen verdronke met die overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle koeien van Marie. [/a] sound
hulpinterviewer Dit dit [v=319] Dit denk ich ni aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar denk ich ni aan. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Daar of hier denk ich ni aan. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jong bin ich mit naar de markt gegaan. [/v] sound
informant [a=n] Ich bin met die rare naar de markt gegaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Me rare jong heb ich mit naar de markt gegaan? :v] sound
hulpinterviewer Nee. [/e=1] sound
informant [a=n] Niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Ich hem al de eerste drie sommen gemaak. Water hedjij gemaak? [/v]

he djij
sound
informant [a=n] Ja. [/a] De welke niet. sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jongen vindeze allemaal wel vriendelijk. [/v]

vinde ze
sound
hulpinterviewer [a=n] Zo spreke de Walen die hier kome maar wij ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] De waffere wafer nee wa ene hedje al weg gebracht? [/v]

he dje
sound
hulpinterviewer Wa ene. sound
hulpinterviewer [a=n] Waffere watvoore nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet daster is gaan zwemme. [/v]

das ter
sound
informant [a=g] Ja ik weet dater is gaan zwemme. [/a]

da ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet daster gaan zwemmenis. [/a]

das ter zwemme n is
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Ja ik weet daster gaan zwemmenis maar _.

das ter zwemme n is
sound
hulpinterviewer Daar volgt iets op maar _ . [/e=1] sound
veldwerker Ah ja. sound
hulpinterviewer [v=351] Ich weet daster gaan zwemme dater zwemme is gaan gegaan. [/v]

das ter da ter
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ich weet dater zwemme gaan is. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] As Julie vraag wilje nog koffie Jan. Kan Jan dan antwoorde ja ich? [/v]

wil je
sound
hulpinterviewer Jak. Dus [a=n] sound
informant Jak. sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
informant [a=n] Ister dood? [/a]

is ter
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja nooitni da zeggewe he nooitni. [/a]

nooit ni zegge we
tagging sound
informant Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde voor niemand pijn te doen. [:v] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Geen om. sound
informant [a=n] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer om ne schone dag te werre. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Tzal weer wel ne schone dag werre. [/a]

t zal
sound
hulpinterviewer Eigenlijk van alles maar dat niet. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heet de bal gegooid in de mandel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee he hij heet de bal in de mandel gegooid. [/a] tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek die boek beloof mich datje nooit meer zult verstoppe. [/v]

da tje
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg mich assje gekoch et. [/v]

as sje
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding heb ich nog nooit gezien. [/v] Niet juiste vraagstelling, onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [a=n] Die tweede één niet de ander wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Je zet ook maar ne rare. [/v] Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [a=n] Maar die tweede één ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zeit dasjij Pierre nen boek het probere te verkope. [/v] Verkeerde vraag. tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja dat gaat het. [/a] sound
veldwerker [v] Maar ni hebt geprobeerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dach dasich Anna ha probere ne cadeau te geve. [/v]

das ich
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegt men maar men zou toch vlotter zegge Julien dach dasich geprobeerd heb Anna ne cadeau te geve da zou vlotter zijn. [/a]

das ich
sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter van nog een beeje te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a=n] Tis misschien beter van nog een beetje te wachte. [/a]

t is
Geen om. sound
hulpinterviewer [v=531] We adde t geluk hem direct terug te vinne. [/v] sound
informant [a=n] Wadde de chance hem direct terug te vinne. [/a]

w adde
Geen om. sound
veldwerker [v] En kunt ge van of voor tussen zette? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat zultge wel hore maar dat zijn veel mensen die onder Franse invloed zitte hier die gebruike dat. [/a] sound
hulpinterviewer Of die hypercorrect Nederlands wille prate gebruike dat ook. sound
hulpinterviewer Die veel naar de televisie luistere. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dasjij geprobeerd het Marie nen boek te verkope dasjij hebt geprobeerd. [/v]

das jij
sound
hulpinterviewer [a=n] Dasjij hebt geprobeerd nee. [/a]

das jij
sound
informant Je hebt geprobeerd nee da gaat ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zeit hij slaapt kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewe niet. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=228] As Jan zegt hij slaapt kan Jan dan antwoorde t doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee. Onmogelijk. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraag slaapter kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v]

slaap ter
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraag zal ich ten avond koke kan Marie dan antwoorde da doedje maar? [/v]

doe dje
Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [a=n] Je voege we toe da doedje maar. [/a]

doe dje
sound
informant [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijzen naar _ . [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie en Pierre wijze naar _ nee kan niet. [/a] sound
veldwerker [v] En hoe zou je het dan wel zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie wees op Pierre en zij op hem. [/a] sound
informant [a] Wijze naar één. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Marie wees op Pierre en zij wees naar hem. sound
hulpinterviewer Akkoord? sound
informant Ja. [/e=1] sound
informant [v=037] Dit is Toon. Ah bon oké. Toon wast _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hem. [/a] tagging sound
informant [v=039] Dit is Fons. Fons zag een slang naast _ . [/v] sound
hulpinterviewer [a] Neve hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en het ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant [a=n] Jan het ni meer veel geld. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan ne andere ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie wie het den auto mit genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat kan he. [/a] sound
informant Dat kan. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=389] Wo was het geld aan de bomen? Nergensni. [/v]

nergens ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat kan ook das beklemtonend ja. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=390] Wa is rond en vierkant tegelijk? Niks zeg. Niksni. [/v]

niks ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Wa koeien heeter gemolke? Geen één. Geen één ni. [/v]

heet er
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da ni he geen één. [/a] sound
informant Mmm. Geen één. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=475] Louisa hee nu meer koien asse vroeger en haa. [/v]

as se
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Mijn groottante wel nog maar die woonde ni in Tongeren. sound
veldwerker Van waar kwam ze? sound
hulpinterviewer Nu wel Tongeren maar da was das in Riksingen één kilometertje van hier

da s
sound
hulpinterviewer Sprake ze anders. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=479] Hie is alles wa ich gekregenenheb. [/v]

gekrege n en heb
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=170] Pol is Rosa en Louisa hun broerke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Met de haren getrokke. Pol is het broerke van Rosa en Louisa. [/a] sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=174] Die fiets die fiets is mijns. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofsje ni dater gevallenis. [/v]

geloof sje dat er gevalle n is
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer Geloofsje ni dat sound
hulpinterviewer staa twee keer [v] dater gevallen heeft? [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer Nee de zulke zo één nee. sound
hulpinterviewer [v=324] Zoter zou ich ni durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja toch eigenlijk wel zoter zoter. [/a] sound
hulpinterviewer Eh. sound
hulpinterviewer Appelen asse groen zijn zoter wel maar d ander ni dat zou gaan. [/e=1]

as se
sound
hulpinterviewer [v=325] De die nee de die de die zou ich ni _. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=494] Ich vind dat Jan beter den dokter kos hebbe geroepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich vin das Jan beter den dokter haa kunne roepe. [/a] sound
hulpinterviewer Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appelen en Marie heeter drie rode. [/v]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Kan je dat ook zonder er zegge? [/v] sound
hulpinterviewer Marie Robert hee drie Marie heeter _.

hee ter
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee heet drie rode. [/a] sound
hulpinterviewer Ik zou het wel durve gebruike voor personen daar achter Jan Robert heet drie grote jongens sound
hulpinterviewer en Marie heet drie klein. sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer Dat wel maar voor voorwerpen voor niet personen zou ik het ni durve zegge. sound
hulpinterviewer Ik weet het dus niet zeker. [/e=1] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich heb het em gegeve. [/a] Onmiddellijk antwoord voor [v=424]. sound
hulpinterviewer Zoudeze aan daar bij voege aan em gegeve. [/e=1]

zoude ze
sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denkt aster haa wille naar huis. [/v]

as ter
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee kome ter haa wille thuis nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=506] Hedje aan Jan gezien? [/v]

he dje
sound
hulpinterviewer [a=n] Versta ik ni. [/a] sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [a] Maries niet. Marie heuren auto is kapot wel. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=162] sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
informant [a] 's Zondags gonkwe me heel de familie naar de zee hetgeen heel plezierig was. [/a]

gonk we
tagging sound
hulpinterviewer Ja wa. sound
hulpinterviewer Wa heel plezierig was. [/e=1] sound
informant [a] Wa heel plezierig was. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] In t dorp woo ich woon staat een oud kerkske. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] De dag aswe aan kwame regendenet. [/a]

as we regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das iet wa heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] Kan je ook zegge dat is iets die heel mooi is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni zegge dadje hem ne cadeau het gekoch. [/a]

da dje
tagging sound
informant He. sound
veldwerker [v] Of gekocht hebt? [/v] sound
informant [a] Het gekoch. [/a] sound
hulpinterviewer Dat kan. sound
informant Ni zegge dadje em ne cadeau het gekoch. sound
hulpinterviewer [a] Het gekoch of gekoch het dat kan. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=440] Die van t stad die hebbe hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant [a] Die van de stad ebbe hier veel huizen gebouwd. [/a] sound
veldwerker [v] Kunt ge dat ook met die zegge? [/v] sound
informant Die van de stad _. sound
hulpinterviewer [a] Die van de stad da hebbe hier veel huizen gebouwd. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant [a] Jef die zou ich nooit uit nodige. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zo iest niet doen nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie da zou zo iet nooit doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=446] Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Louis die drinkt xxx een pint te veel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
informant [a] Martha da zou ich wel ne keer bij mich thuis uit nodige. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant [a] Dat huis da zou ich nooit wille kope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat staat er al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Dat huis dat staater al vijftig jaar. [/a]

staat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] His verleden week

h is
sound
informant door de dokter _. [/a] sound
informant Hij is door de dokter gopereerd ja das _.

da s
sound
veldwerker En als ge dan bijvoorbeeld zegt hij is vorige week door dokter Mertens _. sound
hulpinterviewer Dan wel. sound
veldwerker [v] En zou je dan kunne zegge hij is vorige week van dokter Mertens gopereerd? [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] Van? Nee door. [/a] sound
veldwerker [v] En hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd worde? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Sommige zegge dat wel nog ja. sound
hulpinterviewer Geopereerd geworde dat zegge sommige ja ja dat zegge sommige. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hij went morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dus [v=049] Ik heb me goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Keb mich daar goed gamuseerd. [/a]

k eb
tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zee zich niet gamuseerd op het bal. [/a]

z ee
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge rappeleert uch toch nog dadje me toen onder de ladder liet door lope. [/a]

da dje
tagging sound
hulpinterviewer [a] Door liet lope nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich rappeleer mich nog dat iemand altijd op ons roep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij voelde hem door het ijs zakke. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Ge rappeleert uch zeker datvee

dat vee
tagging sound
informant met Marie sound
informant bij Marie langs ginge. [/a] sound
hulpinterviewer Bij Marie binnen geweest zen. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze rappeleert zich nog iet maar ni alles. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ze rappeleert eur nog iet maar ni alles. [/a] sound
informant Ze rappeleert eur nog iet. sound
veldwerker [v] En in t meervoud? [/v] sound
informant Ze rappeleert zich _. sound
hulpinterviewer Oh ja tis meervoud.

t is
sound
hulpinterviewer [a] Ze rappelere hun nog iet maar ni alles. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [a] In die tijd was ich ne bon vivant. [/a] sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefde hij as e beest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Daar leefdewe lijk God in Frankrijk. [/a]

leefde we
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefdegij wie ne koning. [/a]

leefde gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar ware veel mensen op het feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Warener veel mensen op het feestje? [/v]

ware n er
sound
hulpinterviewer verjaardag kos kome. [/a] tagging sound
informant [a] Spijtig da ich gsiteren ni naar u uur tagging sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hedje gezien? [/a]

he dje
tagging sound
algemene gegevens Tongeren Q162 27 juli 2001 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe ze op
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
353 Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k Tijdens interview werd deze zin goedgekeurd. Ter controle nogmaals vragen. ; Indien ja: 728 opvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
opmerking: enkel: wie ik denk dat
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook ni me
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wer
opmerking: geen vorm met lieden
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
opmerking: geen vorm met lieden
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
opmerking: wel iets ten zuiden en ten oosten van Tongeren
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
opmerking: wel iets ten zuiden en ten oosten van Tongeren
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekandere
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: aanwijzend
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: aanwijzend
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dje goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ter geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geeter
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dje goa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa dje
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gonk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk jij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jij gonk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jij gonk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gonk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk jij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gonk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et gonk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gonke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonk dje
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: steeds 'wie'
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djie gonk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gonke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
opmerking: enkel met waarvan of van wie
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: enkel met waarvan of van wie
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: enkel met waarvan of van wie
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: enkel met waarvan of van wie
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
803 Ze schijnt niks mogen eten. Afvragen indien de zin voorkomt in Nuth komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : j
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
opmerking: optioneel, iets vulgairder
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
opmerking: heb of ben beide mogelijk
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
opmerking: zich in deze zin al invloed standaard