SAND-data Borgloon (Q156p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Borgloon

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q156[/k][h]663[/h][i]664[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan weet da verhaal nog wel. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker heet geen geen nagels bij he. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet mich ver hem werke he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jeanne liet eur mee mee drijve mee vare mee mee neie op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet ni da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorven is. [/a] Vraag hernomen op einde; tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf een goed in de spiegel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] toon bekijkte hem zelf eens goed in de spiegel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat die zelf der ni bij mag. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Toon bekijkte hem eens goed in de spiegel. [/a] sound
informant [a] Toon bekijkte hem eens goed in de spiegel. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
informant [a] xxx kent zeneige goed he [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward heet goord dat doo foto's van hem in d etalage staan. [/a] tagging sound
informant [a] Dan dan zeggewe weer ni die zich he. [/a]

zegge we
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet da ooit gewild of gekos. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan haa op op twee minuten zen bier uit. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Da zeggewie zo ni he. [/a]

zegge wie
sound
informant [a] Be die schoen gaan wie gemakkelijk. [/a] Vraag nadien hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haa t heel brood wel wille op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schille niet gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die jappel schille schelle ni gemakkelijk he. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asich eerlijk eef leefich wie mijn ouders wille. [/a]

as ich leef ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aster nog drie jaar leef leefter langer as zenne pa. [/a]

as ter leef ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse asse zo gevaarlijk leef leefse ni lang ni me. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ast nu nog bestaat. [/a]

as t
sound
informant [a] Ma dien dan zeggewie ni. Ast na nog bestaat bestaatet morgen oo nog. [/a]

zegge wie as t bestaat et
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Ni altijd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Adjie zo zo gevaarlijk leef dan leefdjie nooit zo lang asich. [/a]

a djie leef djie as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse ver hun werk leve leveze ni ver hun kinder. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel nog leef dan leef Loe ooch nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Altijd met dien dan tussen aanhaling tussen xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [n] [v=044] Komt de volgende zin wel voor? Deze schoenen lopen niet gemakkelijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nooit. [/a] sound
informant [a] Oh die schoen zijn ni gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of of die schoen gaan mich goed. [/a] [/n] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Adjie gezond leef dan leefdjie langer he. [/a]

a djie leef djie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aster zo veel van de boerenstiel leve leveder veel mensen van werk in de in het fabriek. [/a]

as ter leve der
tagging sound
informant [a] Aster zo weinig xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Lisa en Pierre in den hemel leve dan leve Rosa en Frans in d hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Aswe rustig leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of aswop os gemak leve levewe gelukkig. [/a]

as w op leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
hulpinterviewer [a] Aswe rechtvaardig

as we
sound
hulpinterviewer rechtvaardig leve levewe gelukkig. [/a]

leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat geznder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leef wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leef wa minder prekiloos kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ich denk da Marie hem zal zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hedje genoeg mensen ver t hooi in t hale? [/a]

he dje
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Twas vriendelijk van Jean ver te kome werke. [/a]

t was
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die ton is zwaar ver te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Wope allemaal op tijd thuis te zijn. Die van latewij valle he. [/a]

w ope late wij
sound
informant [a] Die van zeggewe nooit. Vie hope allemaal op tijd thuis te zijn he. [/a]

zegge we
sound
informant [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Die kan nog al een stukske zevere he. Hij kan staan zeure da zeggewie nooit he. [/a]

zegge wie
sound
informant [v=200] Toen we aan kwemen regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wiewarriveerde was t aan t regele. [/a]

wie w arriveerde
tagging sound
informant [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v]

k geloof
sound
hulpinterviewer [a] Chgeloof dach groter ben asie. [/a]

ch geloof da ch as ie
tagging sound
informant [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent as ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze geloof da ich jonder thuis ben adjie. [/a]

a djie
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=217] Je gelooft toch ni dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ge geloof toch ni datie sterker is adjie. [/a]

dat ie a djie
tagging sound
informant [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dawie rijker zijn assij. [/a]

da wie as sij
tagging sound
informant [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We gelove dadjie ni zo slim zijt aswie. [/a]

da djie as wie
tagging sound
informant [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Dje geloof toch ni dazij armer zijn asdjie. [/a]

da sij as djie
tagging sound
informant [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Djie geloof da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn als Theo en Pierre. [/v] sound
informant [a] Hie gelooft da Gaston en Jan sterker zijn as altijd as as Theo en Pierre. [/a] tagging sound
informant [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Da hebbewe daar straks gezegd da zeggewe ni. [/a]

hebbe we zegge we
sound
informant [a] In t verleden he die stond mich nog al den ambetanterik uit t hange zeggewe da ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [a] Da kan. [/a] sound
informant [a] Ma ni in den tegenwoordige tijd. [/a] sound
informant [a] Die stond mich toen nog al nog al te zevere da wel. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=198] Die kon staan zevere. [/v] sound
informant [a=n] Staan ni he. [/a] sound
informant [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Woe van woe van de man de man gisteren hertrouwd is stond achter mich. [/a] tagging sound
informant [v] De jongen wie dat zijn moeder? [/v] sound
informant [v] De jongen wie zijn moeder? [/v] sound
informant [v] De jongen die dat zijn moeder? [/v] sound
informant [v] De jongen diens moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niks tis woe van. [/a]

t is
sound
informant [v] De jongen waar van dat de moeder, [/v] sound
informant [a=j] De jongen moe van. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dat is het. [/a] sound
informant [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank moezop zate was juist geverf. [/a]

moe z op
sound
informant [v] De bank waar ze op zate. [/v] sound
informant [a=j] De bank moe ze op zate. [/a] tagging sound
informant [v] Waar op ze. [/v] sound
informant [a=n] De bank moe op ze zate da zeggewe ni de bank moe ze op zate. [/a]

zegge we
sound
informant [v] Daar ze op zate. [/v] sound
informant [a=n] Nee de bank moe ze op zate dat is het. [/a] sound
informant [v] Dat ze op zate. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v] Daar op dat. [/v] sound
informant [a=n] Nee de bank moe ze op zate. [/a] sound
informant [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie geld heet moet mich maar e wa geve. [/a] tagging sound
informant [v] Die geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee he wie he. [/a] sound
informant [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heet zen handen gewasse. [/a]

h eet
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heet ze been over gevalle. [/a]

h eet
sound
informant [a] Of heet ze been gebroke. [/a]

h eet
tagging sound
informant [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok t laken na na na heure kant. [/a] tagging sound
informant [a] Na her toe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Na heur. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok het laken na heur. [/a] tagging sound
informant [a] Aset ne man was na em. [/a]

as et
sound
informant [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand mooget zien. [/a]

moog et
tagging sound
hulpinterviewer [a] Doo veur moogdjie het ooch ni zien. [/a]

moog djie
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=340] Het gebeurde toen jij toen je weg ging. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tviel veur wiedje weg waart. [/a]

t viel wie dje
tagging sound
informant [a] Tviel wiedje weg gonk. [/a]

t viel wie dje
tagging sound
informant [v=341] Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich weet woedje gebore zijt. [/a]

woe dje
tagging sound
informant [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nu dadje gereed zijt kundje door gaan. [/a]

da dje kun dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man die dieze geroepe hemme he. [/a]

da s die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man die. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [a] De fabel heet verteld verteld heet verteld heet eigenlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man moe van moe van ich denk dater het verteld heet he. [/a]

da s dat er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] dat is de man die ik denk dase dat ze geroepe hebbe. [/v]

da se
sound
informant [a] Das de man moe van ich denk dasem geroepe hemme. [/a]

da s da se m
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag ete. [/v]

t schijnt
sound
informant [a] Tschijnt dase niks moog ete. [/a]

t schijnt da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Zeggewie ni tschijnt dase niks moog ete. [/a]

zegge wie t schijnt da se
sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v]

t lijkt
sound
hulpinterviewer [a] Tis juist of doo iemand in den hof staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan het ook zonder er? [/v] sound
veldwerker [v] Of zonder daar? [/v] sound
informant [v] Tis juist of iemand in den hof staat? [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wie zulle altijd doo zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa ver boek heej gekoch. [/a]

hee j
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie heet euch op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=380] dat is het huis dat ik gekocht heb. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dast huis dach gekoch heb. [/a]

da s t da ch
tagging sound
hulpinterviewer [v] Na het eten ga ik slapen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Na t eten goonich gioonich slape. [/a]

goon ich
sound
hulpinterviewer [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] sound
informant [a] Zijt toch ni zo ambetant ni Jef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=224] Wees toch niet zo luidruchtig kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Maak zo veel lawaai ni kinder. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wees toch niet zo vervelend kinderen. [/v] sound
informant [a] Dan zeggewe kinder zijt na ni zo ambetant. [/a]

zegge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ich denk dadje veel weg zult moete gooie. [/v]

da dje
sound
informant [a=n] Ich denk dadje veel zult moete weg gooie. [/a]

da dje
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dadje veel zult weg moete gooie. [/v]

da dje
sound
informant [a=n] Da zeggewir ni he. Ich denk dadje veel zult moete weg gooie. [/a]

zegge wir da dje
sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dadje veel zult moete weg gooie. [/v]

da dje
sound
informant [a=g] Das perfect. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=497] Hie is alle kapotte prullen weg aan t gooie. [/v] sound
informant [a=n] Of aan t weg gooie da gaat toch vlotter. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hie is alle kapotte prullen aan t weg gooie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da gaat vlotter. Das beter. [/a]

da s
sound
veldwerker [v] Zou den andere eventueel ook kunne of? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Adje dus eh

a dje
sound
hulpinterviewer nen dag zout luistere na de mensen dan gaadje de tweede uitdrukking verkieze. [/a]

gaa dje
sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk da Marie heet probere van hem ne brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk da Marie geporbeerd heet hem nen brief te schrijve. Die van late we weg valle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] En ook da da werkwoord die infinitief die komt hier niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel vertelt mer ni wie ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Ja da gaat. Vertelt mer ni wieze haa kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertelt mich eens wie da ze haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wie da bestaat in t Rijkels. [/a] tagging sound
informant [a] We zegge zalle twee. [/a]

z alle
sound
informant [a] Vertelt mich eens wiedase haa kunne roepe ja. [/a]

wie da se
tagging sound
informant [a] Ageder nadruk wilt op legge. [/a]

a ge der
sound
hulpinterviewer [v=029] Vertelt mich wie of ze haa kunne roepe. [/v] tagging sound
informant [a=n] Die of ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertelt mich eens wie of dase haa kunne roepe. [/v]

da se
sound
informant [a=n] Die of ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Doo wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
tagging sound
informant [a] Dien tweede ni ni he. Doo wilt niemand danse. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich ich ben ver de tweede ontkenning. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Goed doo wilt niemand danse wordt zeker gezegd ma niemandni danse wordt ooch gezegd. [/a]

niemand ni
sound
veldwerker [v] Dus denktge daget toch ook zou kunne zegge der wilt niemandni danse? [/v] sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet da Eddy morgen wilt brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet da Eddy morgen brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hie wilt geen soep ete ni. [/v] sound
informant [a=n] Hie wilt geen soep ete die laatste ni zeker ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten ier nergens geen muis? [/v] sound
informant [a=j] Ja da zeggewe. Zitte ier nergens geen muis? Ja da zeggewe. [/a]

zegge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin da alleman moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Da gaat. [/a] sound
informant [a=g] Da gaat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin da alleman moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Moe kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ich vin da alleman kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da is nu noppes he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vin da alleman zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ich vin da alleman zwemme moet kunne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Misschien ma toch moet kunne zwemme is het beste. [/a] Twijfel. sound
hulpinterviewer [v=023] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge ooch ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze wilt ooch ni zinge zeggewir. [/a]

zegge wir
sound
informant [a] Ze wilt ni danse en ze wilt ooch ni zinge. [/a] sound
informant [a] Die ooch ni die komt ni t laatste. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Hie klap ni goed ni goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dus dat is iets nen onmogelijkz zin in t Rijkels. [/a] sound
informant [a] Hie spreek ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hie klap zo goed zo goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wa in t Rijkels betekenis heet is hie klap zo goed as geen Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Da bestaat ma hie klap zo goed geen Frans da da heet geen enkel betekenis voor ons. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Alleman is gene stielman. [/v] sound
informant [a=j] Da gaat. Alleman is gene stielman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hie heet alle kanten geen vrienden. [/v] sound
informant [a] Hie heet nergens kameraden. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da bestaat xxx. Das geen Rijkels. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=154] Boek heet Jan drie. [/v] sound
informant [a] Boek doo heeterter veel van zo. [/a]

heet er ter
sound
hulpinterviewer [a=n] Boek heet Jan drie da da da gaat dus ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dater ver drie uren den auto moet hebbe gemaak. [/v]

da ter
sound
informant [a] Den auto moet gemaak hemme. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Da gaat dus niet he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dater ver drie uren den auto moet gemaak hemme. [/v]

da ter
tagging sound
informant [a=g] Dat is het. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dater ver drie uren den auto gemaak moet hemme. [/v]

da ter
tagging sound
informant [a=j] Da zou ook kunne bij voorkeur voor t vorige. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dater ver drie uren den auto gemaak hemme moet. [/v]

da ter
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkdje wie ich in de stad ben tege gekome? [/v]

denk dje
tagging sound
informant [a=n] Tis wie denkdje da ich in de stad tegekome ben. [/a]

t is denk dje
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Die zin is mis. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denkdje wie ich in de stad aan tege gekome heb? [/v]

denk dje
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat is OK. [/a] sound
veldwerker [v] Dus da zou kunne? [/v] sound
informant [a] Wie denkdje da ich in de stad tege gekome ben? [/a]

denk dje
tagging sound
veldwerker [v] En ook wie denkdje wie? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Da gaat Jef. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Da? Ja das beter. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] De wie wie is zeker is zeker geen geen geen geen goed Rijkels laat ons zegge. [/a] sound
informant [a] Wie denkdje da ich tege gekome ben? [/a]

denk dje
Dus toch eerder [a=n]. Hulpinterviewer eerst [a=j] maar begint ook bij te draaien. sound
hulpinterviewer [v=150] Hie weet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant [a=n] Hie weet ni alles van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=151] Heet altijd genen tijd. [/v]

h eet
sound
hulpinterviewer [a=n] Zeggewe ni he. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Hiet nooit tijd. [/a]

hie t
sound
informant [a] Hiet nooit genen tijd. [/a]

hie t
sound
hulpinterviewer [v=266] Wie denkdje die ich in de stad gezien hem? [/v]

denk dje
sound
informant [a=n] Das t zelfde he wie denkdje da ich in de stad gezien hem. [/a]

da s denk dje
sound
hulpinterviewer [v=265] Wie denkdje wiezet emme op gelos? [/v]

denk dje wie ze t
sound
informant [a=n] Wie denkdje daset op gelos hemme. Doo zeggewir weer da. [/a]

denk dje da se t zegge wir
tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Ich doen wel effekes de sjatten wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da gaat niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zouter da gedaan hemme gekund? [/v]

zou ter
sound
hulpinterviewer [a=n] Das nonsens. [/a]

da s
sound
informant [a] Zouter da kunne doen emme? [/a]

zou ter
sound
hulpinterviewer [v=309] Ich heb gee goesting en voeiere de koe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das nonsens. [/a]

da s
sound
informant [a] Ich heb geen goesting ver de koe te voeiere zo iets ma ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en neme en neme em mee. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das geen Rijkels. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Zou bij bij em kome en em mee neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al her koe zijn verdronke bij d overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie her heel koe zijn verdronke bij d overstroming da zeggewe wel. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=319] da denk ich ni aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Doe denkich ni aan. [/a]

denk ich
sound
hulpinterviewer [v=321] Die vreemde jong benich mee naar de markt gewees. [/v]

ben ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Das ooch das van de zelfde orde. da zeggewe ni. [/a]

da s zegge we
sound
informant [a] Be die vreemde jong benich mee naar de markt gewees. [/a]

ben ich
sound
hulpinterviewer [v] Die vreemde hebich mee naar de markt gewees. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das ook nonsens. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=322] Ich heb de eerste drie sommen gemaak. Waffer hedjie gemaak? [/v]

he djie
Vraag al aangepast. sound
hulpinterviewer [a] Nee wie zegge zeker de drie eerste ni de eerste drie. [/a] sound
veldwerker [v] De welke zout ge da kunne zegge? [/v] sound
informant [a=n] De welke zeggewe ni waffer. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [a] Die de. De waffer kan ich toch ni zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof die jong vinneze allemaal wel vriendelijk. [/v]

vinne ze
sound
informant [a=n] Ich geloof dase die jong wel allemaal vriendelijk vinne. [/a]

da se
Uit intonatie blijkt duidelijk [a=n]. sound
hulpinterviewer [v=323] De waffere hedje mee gebrach? [/v]

he dje
sound
hulpinterviewer [a] Nee zonder de. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Waffere hedje mee gebrach gaat he. [/a]

he dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Zouter da gedaan gekos emme? [/v]

zou ter
sound
informant [a=n] Zouter da kunne gedaan emme? [/a]

zou ter
sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet dater is gaan zwemme. [/v]

da ter
tagging sound
informant [a=g] Da gaat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet dater gaan zwemme is. [/v]

da ter
tagging sound
informant [a=j] Da gaat ooch. Alle twee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Ich weet dater zwemme is gaan gegaan. [/v]

da ter
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ich weet dater zwemme gaan is. [/v]

da ter
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En welke ist beste? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=353] As Lea vraag wildje nog koffie Jan kan Jan dan kan Jan dan antwoorde jaak? [/v]

wil dje
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ik da da zeggewir ni he. [/a]

zegge wir
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Is hem dood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hem zo zeggewe het ni ma ma ister. [/a]

zegge we is ter
sound
hulpinterviewer [v=387] Wenee zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da gaat. [/a] sound
informant [a] Of va ze leven ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde ver ver niemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Die ver late we. Probeerde niemand pijn te doen. Die ver latewe valle. [/a]

late we
sound
veldwerker [v] Tzou eventueel kunne ver? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Volgens mij wel. [/a] sound
informant [a] Ik ik zou de voor nooit gebruike. [/a] sound
veldwerker [v] En van? [/v] sound
informant [a=j] Dawel. sound
informant Aswe iets gebruike zout van zijn probeerde van niemand pijn. [/a]

as we
Hulpinterviewer en informant zijn het niet eens over gebruik van voor. sound
hulpinterviewer [v=400] Het beloof weer ne schonen dag te worde. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da gaat. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heet de bal gegooid in de baas. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da gaat ni. [/a] sound
informant [a] De bal in de baas gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek belooft mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Die boek belooft mich dage nooitni me zult weg steke. [/v]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Ma ma da heeft geen enkel betekenis. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Beloof daje die boek nooitni meer zult weg steke zoudewij zegge dan. [/a]

da je zoude wij
sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter van nog ene minuut te wachte. [/v]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant [a=j] Van ja. [/a] sound
veldwerker [v] En voor? [/v] sound
informant [a=n] Voor ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik ik heb de neiging van voor ook te aan vaarde ma. [/a] sound
veldwerker [v] En en niks? [/v] sound
informant [a=j] Da kan ook. Beter nog ne minuut te wachte. [/a] Twijfel over gebruik voor. sound
hulpinterviewer [v=402] Wadde t geluk van hem direct terud te vinne. [/v]

w adde
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Hier is het zeker van he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of niks. We adde t geluk hem direct terug te vinne. [/a] sound
veldwerker [v] Dus geen voor? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zegdje mich dadje gekoch het. [/v]

zeg dje da dje
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Wat zeg mich dage dadje gekoch heb? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da da gaat zeker ni wa zeg mich sound
hulpinterviewer wa wa zeg wa zeg mich dadje gekoch het. [/a]

da dje
sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding één hebich nog nooit gezien. [/v]

heb ich
sound
informant [a] Zo iet hebich nog nooit gezien. [/a]

heb ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Maar zeker geen verdere xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Dje zijt ooch ne rare ene. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Die laatste die ene herhale wij ni. [/a] sound
informant [a] Dje dje zijt mich ooch ne rare da zeggewe ma ene. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dadjie Pierre nen boek het geprobeerd te verkope. [/a]

da djie
sound
hulpinterviewer [a=n] Die omzetting is verkeerd he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Geprobeerd het te verkope zouwewir zegge. [/a]

zouwe wir
sound
informant [a] Marie zei dadjie geprobeerd heet Pierre ne boek te verkope. [/a]

da djie
sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dach da ich Anna haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Julien dach dach geprobeerd haa Anna ne cadeau te geve. [/a]

da ch
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dadjie geprobeerd heet Marie ne boek te verkope. [/v]

da djie
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Da gaat. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ma hebt geprobeerd ni he. [/a] Dus [a=n] sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt hie dans kan Jan dan antwoorde hie doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das Vlaanders he. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zegt hie zing kan Jan dan antwoorde toet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraag zing hie kan Jan dan antwoorde hie doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ooch ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraag zalich t avond koke kan Marie dan antwoorde da doedje mar. [/v]

zal ich doe dje
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Da gaat. [/a] sound
veldwerker [v] En da doe ma? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da doe da doet maar nee da gaat ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dadje ni en valt. [/v]

da dje
sound
hulpinterviewer [a=j] Da wordt gezegd. [/a] sound
informant [a] Pas op dadje ni en valt. [/a]

da dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en heet ni veel geld ni mee. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Afgekeurd. [/a] sound
informant [a] Jean heet geen heet ni mee veel geld. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan nen andere ni. [/v] sound
informant [a=n] Ich geef niks aan nen andere. Die laatste ni die wordt ni gezegd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wilt ni werke ni. [/v] sound
informant [a=n] Afgekeurd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee genome? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Ja da gaat niemanni. [/a]

nieman ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Woe was het geld aan de boom? Nergensni. [/v]

nergens ni
tagging sound
informant [a=j] Da gaat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=390] Wa is rond en vierkantig tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
informant [a=j] Niksni da gaat. [/a]

niks ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=391] Waffer koe heeter gemolke? Heeter gemelk waarschijnlijk in t Rijkels. Geen ni. [/v]

hee ter
sound
hulpinterviewer [a=n] Da wringt. [/a] sound
informant [a] Doo ist geen. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=475] Louisa hee nu meer koe asse vroeger en haa. [/v]

as se
sound
hulpinterviewer [a=n] Dien en gebruike wij ni en haa. [/a] sound
informant [a] Heet nu meer koe as vroeger. [/a] sound
hulpinterviewer [v=479] Hie is alles wa ich gekrege wach gekrege en heb. [/v]

wa ch
sound
hulpinterviewer [a=n] Ook ni he. Dien en die die die gebruike we ni. [/a] sound
informant [a] Hies alles wach gekrege heb. [/a]

hie s wa ch
sound
hulpinterviewer [v=170] Pol is Rosa en Louise hun broerke. [/v] tagging sound
informant [a=j] da gaat. [/a] sound
informant [a] Pol is t broerke van Louisa en Rosa ma Pol is hun broerke ja. Hies hun broerke. [/a]

hie s
sound
hulpinterviewer [a] Rosa en Louise hun broerke da wordt gezegd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=174] Die velo is mijns. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ma mijns kennewier ni dus zeggewe zeker van mich. [/a]

kenne w ier zegge we
sound
informant [a] Die velo das menne ma diene velo is mennes nee da zeggewe ni. [/a]

da s zegge we
sound
hulpinterviewer [v=472] En heet Gerard gebeld? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eh ja ja da kan da gaat da gaat. [/a] In andere betekenis. Geen negatiepartikel. sound
hulpinterviewer [a] En heet Gerard gebeld adje dus thuis komt en en ge verwacht nen telefoon van Gerard.

a dje
sound
hulpinterviewer Dan kunt ge vrage en heet Gerard gebeld. Dus in die specifieke situatie. [/a] Dus [a=n]. sound
veldwerker [v=473] En een pas op? [/v] sound
hulpinterviewer [a] En en pas op ja. [/a] Andere betekenis. Geen negatiepartikel. sound
veldwerker [v] Ma ni een pas op? [/v] sound
informant [a=n] Een pas op? Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=476] As Susanne en haa kunne kome dan haa ze da gedaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die en hoort in t Rijkels hier niet thuis. [/a] sound
hulpinterviewer [v=477] Zis den besten dokter die ik en ken. [/v]

z is
sound
informant [a=n] Nee tis den besten dokter dach ken.

t is da ch
sound
informant Ma en ken nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=478] Ver djiet en weg gooit moedje eens effekes belle. [/v]

djie t moe dje
sound
hulpinterviewer [a=n] Dien en gebruike wij hier in deze constructies ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=480] Jean en is te gierig om ver ver iet aan de kinder te geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ooch ni. [/a] sound
informant [a=n] Is te gierig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=481] Precies of djie iet van voetballen en weet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Enfin dien en gaat zeker ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=226] As Julien zegt hie slaap kan Lisette dan antwoorde hie en doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Ten was mer juist genoeg. [/v]

t en
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat gaat ni. [/a] sound
informant [a] Twas mer juist genoeg. [/a]

t was
sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofdje ni da hie gevallenis. [/v]

geloof dje gevallen is
tagging sound
informant [a=j] Da gaat. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Geloofdje ni da hie gevalleneet? [/v]

geloof dje gevallen eet
sound
hulpinterviewer [a=n] Niet he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zou ik ni durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wij zulle altijd zegge zo ene zou ich ni durve op ete ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] De die zou ich ni durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee den die ni. Die zouch ni durve op ete. [/a]

zou ch
sound
veldwerker [v] En ast over verschillende gaat? [/v] sound
informant [a] Dee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=494] Ich vin dat Jean beter den dokter kos hebbe roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zeggewe zeker ni. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Ich vin da Jan beter den dokter kos geroepe hemme. [/a] Dus toch [a=j]? tagging sound
hulpinterviewer [v=517] Robert heet drie groen appels en Marie heeter heeter drie rode. [/v]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da lijkt mij in orde. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan het ook zonder er? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Robert heet drie groen appels en Marie heet drie rode. Da gaat ooch. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ma we zulle der rapper zegge er. [/a] sound
hulpinterviewer [v=424] Ich heb hem het gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zeggewe ni he. [/a]

zegge we
tagging sound
informant [a] Ich hebetem gegeve. [/a]

heb et em
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denk da hie haa wille thos. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zegge wij ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie denk da hie thos gewild haa. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] In dien thos zit dus de naar huis in begrepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=002] Ich heb da gezegd gehad. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die gehad wordt in t Rijkels zelden gebruik. Wij houde het korter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=330] Lopentere koom ich hem tege. [:v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da zeggewe. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [a] Lopentere of al lopentere koom ich hem tege. [/a] sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zegt doo kump morgen iemand sound
hulpinterviewer langs. Herres is da in t Rijkels. Kan Marie dan vrage wie da? [/v] sound
informant [a=j] Wie da? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=358] Ich denk dat iemand dat iemand de koekskes heet op gete ma ich weet ni wie da. [/v] sound
informant [a=n] Dan is die da weg. sound
informant Ich weet ni wie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] En tis ooch op gete heet liefst. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [v=408] Op dit feest wordt er veel gedans. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Op da feest wordt veel gedans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Er? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wordt doo veel gedanst da zeggewe ni he. [/a]

zegge we
sound
informant [a=j] Op da feest wordter veel gedans. Op da feest wordt veel gedans. Hier kunde de twee zegge Jef. [/a]

wordt er kun de
tagging sound
hulpinterviewer [v=482] Die boek leg leg daal. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Leg leg die boek daal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordt doo nog alleen brood verkoch in die winkel. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da gaat. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan het ook zonder er Jef? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Nu wordt nog alleen brood verkoch in die winkel ja da gaat ooch. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=483] Adje echt ni kunt wachte dan kom mer. [/v]

a dje
sound
informant [a=n] Adje echt ni kunt wachte komdje maar. [/a]

a dje kom dje
sound
hulpinterviewer [a] Kom dan mer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stond doo ne vieze man in den hof. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da gaat. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich ben nu toch ver de doo za. [/a] sound
informant [a] Gisteren stond mich doo ne vieze man in den hof. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En gisteren stond ne arige in den hof? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ge kunt da in t Rijkels zegge. [/a] Twijfel of dit wel juist is want elke keer dat ik vraag het te zegge komt er toch daar bij. sound
hulpinterviewer [v=484] Da kijk mer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] da zeggewe ni he Jef. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=036] Da is Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze na. [/v] sound
informant [a] Mekandere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Das Toon. Toon was. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Em. [/a] tagging sound
informant [a] Toon is em aan t wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Das Fons. Fons zag een slang neve. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Hem. [/a] sound
informant [a] Nevenem. [/a]]

neve n em
tagging sound
informant [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
informant [v=193] dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee komma wat heel leuk was. [/v] sound
informant [a] Szondags gonkewe me de heel familie na de zee wa heel plezierig was. [/a]

s zondags gonke we
tagging sound
informant [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In t dorp moe ich woon staat een oud kerkske. [/a] tagging sound
informant [v=256] Op de dag dat we aan kwamen regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den dag dawaan kwame regeldenet. [/a]

da w aan regelde n et
tagging sound
informant [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet da heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
informant [v] Kun je ook zegge dat is iets die heel mooi is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zouter da hemme kunne doen? [/a]

zou ter
tagging sound
informant [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht komma hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni vertelle dadje e cadeauke ver em gekocht het zer. [/a]

da dje
tagging sound
informant [v=440] Die van de stad komma die hebben hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die van de stad die hemme hie veel huis gebouwd. [/a] tagging sound
informant [v=444] Jef die zouk nooit uit nodige ggg. [/v]

zou k
sound
informant [a] Jef die zouch nooit nodige. [/a]

zou ch
tagging sound
informant [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie doe zou zo iet nooit doen. [/a] tagging sound
informant [v=446] Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Louis die drink wel eens een glas te veel. [/a] tagging sound
informant [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis willen uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Martha zouch thuis zouch thuis wel eens wille nodige. [/a]

zou ch
sound
informant [a] Martha die zouch wel eens wille nodige. [/a]

zou ch
tagging sound
informant [v=448] dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da huis da zouch nooit wille kope. [/a]

zou ch
tagging sound
informant [v=449] Dat huis dat staat daar al vijtig jaar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da huis da staat doo al vijftig jaar. [/a] tagging sound
informant [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hies verleden week door den dokter gopereerd. [/a]

hie s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hie wordt morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
informant [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich heb mich doo goed gamuseerd. [/a] tagging sound
informant [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeet er ni gamuseerd op d bal. [/a]

z eet
tagging sound
informant [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dje weet toch nog dadje mich onder die ladder het late door lope of doen door lope. [/a]

da dje
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich ich weet nog dat iemand os altijd riep. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] He voeldenem door t ijs zakke. [/a]

voelde nem
tagging sound
informant [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dje weet toch nog dawe

da we
sound
hulpinterviewer be Marieke langs ginge. Op bezoek gonke. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=293] Zij herinneren zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze wete nog iet ma ni alles. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In dien tijd leefdenich ter op los. [/a]

leef den ich
tagging sound
informant [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefdeter as as e varken. [/a]

leef de ter
tagging sound
informant [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Doo leefdewij gelijk God in Frankrijk. [/a]

leef de wij
tagging sound
informant [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen leefdedjie gelijk a ne koning. [/a]

leef de djie
tagging sound
informant [a] Of wie ne koning. [/a] tagging sound
informant [v=412] Er waren veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Doo was veel volk op t feest. [/a] tagging sound
informant [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jammer dach gisteren ni ner e verjaardag kos kome. [/a]

da ch
tagging sound
informant [v] Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Was doo veel volk op t feest? [/a] tagging sound
commentaarGeen SAND-vragen, benefactiefsteekproef.  sound
veldwerker [n] [v=035] Jan rappeleert zich dat verhaal. [/v] sound
veldwerker [v] Jan vergist zich wel eens. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan verdolt em wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] De schrijnwerker heet geen nagelen bij zich of bij em? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Heet geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=018] Ze weet ni da Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze weet ni da Marie gisteren gestorve is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ze weet ni da Marie gisteren gestorve heeft? [/v] sound
informant [a=n] Nee heeft nooit. [/a] sound
veldwerker [v] Zen weet ni da Marie gisteren gestorve is? [/v] sound
informant [a=n] Zen? Nee nee. [/a]

z en
sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich eens goed in de spiegel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kgeloof ni da wij zich kenne in t Rijkels. [/a] sound
veldwerker [v] En Toon bekeek ze zelve eens xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zeker ni. [/a] sound
veldwerker [v=045] En dus ook ni Eduard kent ze zelve goed of Eduard kent zich goed of zo? [/v] sound
informant [a=n] Zen eige zeggewe he. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v=046] Foto's van zen eige? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Foto's van zich ook ni. Van zich zelf? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=043] Jan heeft zich in twee minuten een pintje gedronke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had het ganse brood wel op ete gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=047] En die aardappelen schelle zich ni gemakkelijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=059] Als het hondje nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ast hondje nu nog leef leefet morgen ooch nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen hooi van t land te hale? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Om hooi van t land te hale? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Heb je genoeg mensen voor hooi van t land hale? [/v] sound
informant [a=n] Hedje nog mensen voor t hooi van t land t hale? [/a] tagging sound
informant [a] Tis ni hale alleen ver van t land te hale he. [/a]

t is
sound
veldwerker [v=189] Twas vriendelijk van Jan van te kome werke? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da zou kunne. [/a] sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van Jan te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Twas vriendelijk van Jan te kome werke da wringt wa . [/a]

t was
sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van Jan voor kome te werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik ik ben hier toch voor van za in de plek van ver. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja in dit geval zelfs is voor zelfs ni toe gelate ma. [/a] sound
veldwerker [v] Het was vriendelijk van Jan van kome te werke. [/v] sound
informant [a=j] Twas vriendelijk van Jan van kome te werke. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar te drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Deze ton is zwaar voor drage? [/v] sound
informant [a=n] Nee voor te drage. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dadjie eerder thuis zijt asich. [/a]

da djie as ich
tagging sound
veldwerker [v=267] Hij heeft zich de handen gewasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Overal waar zich is kuntget op voorhand vergete. [/a]

kunt ge t
sound
veldwerker [v=268] Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heet zen hemd gewasse. [/a]

h eet
tagging sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich vin dadjie het ooch ni moog zien. [/a]

da djie
tagging sound
veldwerker [v] En zou je dan ook kunne zegge zien moog? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Moge zien ma ni zien moge. [/a] sound
veldwerker [v=372] Das de man die ik denk dat verhaal xxx. [/v] sound
informant [a=n] Nee moe van dach denk. [/a]

da ch
tagging sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niks mag ete zou je ook kunne zegge dat schijnt dat ze niks mag xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En het schijn tdat ze niks mag ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Da wel da wel. [/a] sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer van ne schone dag te worde? [/v] sound
informant [a] Da moet ni he tbeloof weer ne schone dag te worde. [/a]

t beloof
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zal ni zegge dat echt fout is ma ma ma tis ni. [/a]

t is
sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week van de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van? Nee in da geval wordt ni van gebruikt. [/a] sound
veldwerker [v] En hij is vorige week door de dokter geopereerd geworde? [/v] sound
informant [a] Hies verleden week gopereerd geworde da kunnewe zegge ma ave zegge hies verleden week door den dokter gopereerd dan ist al genoeg he. [/a]

hie s kunne we a ve is t
Constructie dus enkel mogelijk zonder door den dokter. tagging sound
hulpinterviewer [a] Maar het hoeft ni he. [/a] sound
veldwerker [v=275] Je vergist je veel te veel. [/v] sound
informant [a] Dje verdoolt au veel te veel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=281] En ik vergis me ook soms. [/v] sound
hulpinterviewer [a] En ich verdool mich dik of van tijd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=291] U vergist zich nooit. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Djie verdoolt euch nooit. [/a] tagging sound
veldwerker [v=293] Zij vergisse zich ook. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij verdole hun ooch. [/a] tagging sound
algemene gegevens Borgloon Q156 maart 2002 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
084 Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
opmerking: zie veldwerk
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
opmerking: zie veldwerk
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: en onmogelijk
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: en onmogelijk
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt ni me
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: makandere
zin: vorm met ??n onmogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: bij verwondering
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dje got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: go dje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ter git
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: git ter
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze git
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: git ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t git
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: git et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djie got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: got dje
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gonk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk djie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djie gonk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djie gonk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie gonk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk djie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gonk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et gonk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: we gonke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonk djieles
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: in plaats van toen ook wenn mogelijk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djieles gonk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke wie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gonke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
803 Ze schijnt niks mogen eten. Afvragen indien de zin voorkomt in Nuth komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken onmogelijk
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken onmogelijk
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken onmogelijk
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
opmerking: geen andere mogelijkheden