SAND-data Eigenbilzen (Q086p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03303) vertaling: J herinnert zich dei vertelling nog
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03303) vertaling: M en P zien zich vjer de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03303) vertaling: T wes zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03303) vertaling: de sjreenwerker heet gein negel bij zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03303) vertaling: F zoeg n slang neve zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03303) vertaling: E liet mich vjer m werke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03303) vertaling: J loet zich metdreve op de golve
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03303) vertaling: T loerde ns goed noa zichzelf in de spiegel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03303) vertaling: J heet in twee meniete e bierke gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03303) vertaling: dei sjoen lope gemekelek
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03303) vertaling: W kint z'n ege goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03303) vertaling: W heet gejut dat do fotos van mzelf in de etalage stwen
opm.: reflexief: hemzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03303) vertaling: dei jalpel sjelle nie gemekelek
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03303) vertaling: dat gloas brik es t op de grond vult
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03303) vertaling: meneer den doktoor, leef ich woal gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03303) vertaling: al joare leef er van de erfenis van ze vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03303) vertaling: dies week leef er op woater en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03303) vertaling: leef t nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03303) vertaling: weilang leeft ge nou al van dei erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03303) vertaling: in B leve ze van de visvang
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03303) vertaling: noa het ete goan ich sloape
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03303) vertaling: zoe ich dat wol konne doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03303) vertaling: he loet z'n hoos oafbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03303) vertaling: ich wjet dat J hat mut konne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03303) vertaling: ich wjet dat J hat mut konne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03303) vertaling: ich wjet dat J hat mut konne werke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03303) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03303) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03303) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03303) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03303) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03303) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03303) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03303) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03303) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03303) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03303) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03303) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03303) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03303) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03303) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03303) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03303) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03303) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03303) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03303) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03303) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03303) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03303) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03303) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03303) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03303) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03303) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03303) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03303) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03303) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03303) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03303) vertaling: J heet gene buk mee
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03303) vertaling: J heet gene buk mee
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03303) vertaling: bik heet J nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03303) vertaling: J heet nie veel geld mee
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03303) vertaling: niemand moog kalle jever dei zoak
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03303) vertaling: niemand moog kalle jever dei zoak
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03303) vertaling: niemand zeet dat he kimp
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03303) vertaling: zitte hei erges meis
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03303) vertaling: ich geef niks oan nen andere
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03303) vertaling: niemand wilt werke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03303) vertaling: ver wuste nie dat er nie bei heem toos woas
opm.: negatie afhankelijk van interpretatie
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03303) vertaling: ich wus het ooch niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03303) vertaling: he moog met niemand spreke jever dei zoak
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03303) vertaling: J wjet dater vjer drei oer den otto mut habbe gemook
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03303) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03303) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03303) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03303) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03303) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03303) vertaling: Meries otto es kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03303) vertaling: Merie hurren otto es kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03303) vertaling: Pjer zenen otto es kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03303) vertaling: Pjer zenen otto es kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03303) vertaling: heem zene otto es kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03303) vertaling: de man zene otto es kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03303) vertaling: deen otto es nich van mich me van heem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03303) vertaling: de gezet van gistere lik onder den TV
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03303) vertaling: de fitse van dei jing zien gestwulle
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03303) vertaling: de moeder van dei zusters es op besik
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03303) vertaling: deen otto es van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03303) vertaling: de fits es van mich
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03303) vertaling: he moag met niemand jever dei zoak spreke
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03303) vertaling: ich wul niemand pijn doen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03303) vertaling: t es spetig dat ver nie moage kwumme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03303) vertaling: dat goan ich nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03303) vertaling: ich hab nie gewerk
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03303) vertaling: he hoa t noch mer djus verteld of M begon te janke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03303) vertaling: gang dei bestelling noa mer hoale
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03303) vertaling: he werk nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03303) vertaling: ich verbie dich om hei te kwumme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03303) vertaling: J hoel mich tjege dat ver Merie belde
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03303) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03303) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03303) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03303) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03303) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03303) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03303) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03303) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03303) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03303) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03303) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03303) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03303) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03303) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03303) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03303) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03303) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03303) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03303) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03303) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03303) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03303) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03303) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03303) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03303) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03303) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03303) fragment: (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03303) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03303) vertaling: ich wjet dat ge op niemand kood ziet
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03303) vertaling: ich wjet dat ze op niks ful es
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03303) vertaling: E dink dat t nie gemekelek es
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03303) vertaling: ich wjet dat ich te loat bin en dich nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03303) vertaling: ich wjet das dich werke mus en ich nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03303) vertaling: iedereen dink dat vee joves mutte goen en dat zij nog moge bleve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03303) vertaling: t es spetig dat he kimp en dat zij geet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03303) vertaling: ich dink dat L sik es
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03303) vertaling: ich dink dat Pjer en Liske gwen trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03303) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03303) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03303) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03303) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03303) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03303) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03303) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03303) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03303) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03303) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03303) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03303) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03303) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03303) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03303) fragment: die ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03303) fragment: van wie de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03303) fragment: van wie de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03303) fragment: die ze (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03303) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03303) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03303) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03303) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03303) fragment: (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03303) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03303) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03303) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03303) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03303) fragment: toen (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03303) fragment: toen (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03303) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03303) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03303) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03303) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03303) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03303) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03303) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03303) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03303) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03303) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03303) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03303) vertaling: we dinkste dat ich in de stad hab gezien
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03303) vertaling: wei dinkger dat ze't habbe opgelos
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03303) vertaling: wei dinkste dat ze't habbe opgelos
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03303) vertaling: M wjet nie we ver wulle belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03303) vertaling: wjet iemand we ver geruppe habbe
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03303) vertaling: we dinkste dat ich in de stad hab gezien
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03303) vertaling: we denkste dat ich in de stad gezien hab
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03303) vertaling: he heet z'n haan gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03303) vertaling: he heet z'n himme gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03303) vertaling: he heet nen hoed op zene kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03303) vertaling: he heet n vlek op zen himme
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03303) vertaling: he heet ze been gebrukke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03303) vertaling: ze heet zich pijn gedwen
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03303) vertaling: M trok het deken no zich touw
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03303) vertaling: L wjet dat do foto's van heem te koop zan
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03303) vertaling: de wjets toch nog dat ver douw dwer het bos zien gelope
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03303) vertaling: ich herinnere mich dat den otto van M kepot waas
opm.: reflexief: mich
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03303) vertaling: ze herinnert zich nog goed dat er es e verke zoet te ete
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03303) vertaling: ver herinnere os nog goed dat al de bik van J getswulle wore, me zij herinneren het zich nie
opm.: reflexief: ons reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03303) vertaling: herinnerste dich noch dat ver J op de mert gezien habbe
opm.: reflexief: dich
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03303) vertaling: he heet zich dood gewerk
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03303) vertaling: he vielde wei er dwer het ees zakte
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03303) vertaling: zoe he dat habbe konne doen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03303) fragment: konne doen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03303) fragment: gedwen (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03303) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03303) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03303) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03303) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03303) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03303) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03303) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03303) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03303) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03303) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03303) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03303) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03303) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03303) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03303) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03303) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03303) vertaling: ich wjet dater vurt es
komt voor: j
opm.: DAV
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03303) vertaling: ich wjet dater vurt es
komt voor: j
opm.: DAV
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03303) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03303) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03303) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03303) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03303) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03303) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03303) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03303) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03303) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03303) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03303) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03303) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03303) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03303) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03303) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03303) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03303) vertaling: douw hab ich erop los geleef
opm.: dav
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03303) vertaling: vrigger leefde he es e bees
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03303) vertaling: do leefde ver es god in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03303) vertaling: niemand moog het zien, dus mein ich daste het ooch nie moogs zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03303) vertaling: het gebjudde wei ich vurt gong
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03303) vertaling: ich wjet boste gebwurre bes
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03303) vertaling: nou daste vjadolig bes, moost gwen
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03303) vertaling: omdat M gestorve es, heet herre man A nie mee konne helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03303) vertaling: ich wjet dat he es gwen zwemme
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03303) vertaling: ich wjet dat he es gwen zwemme
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03303) vertaling: ich wjet dater es gwen zwemme
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03303) vertaling: ich wjet dater es gwen zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03303) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03303) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03303) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03303) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03303) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03303) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03303) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03303) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03303) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03303) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03303) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03303) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03303) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03303) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03303) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03303) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03303) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03303) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03303) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03303) fragment: de (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03303) fragment: de (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03303) fragment: van we (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03303) fragment: dat he (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03303) fragment: dat he (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03303) fragment: van we (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03303) fragment: van we (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03303) fragment: van we (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03303) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03303) fragment: dat (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03303) fragment: met we (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03303) fragment: we (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03303) fragment: bomet (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03303) fragment: bomet (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03303) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03303) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03303) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03303) fragment: dei (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03303) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03303) fragment: we (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03303) fragment: van we (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03303) vertaling: Pjer dink dat J en M op niemand kood zien
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03303) vertaling: Pjer dink dat J en M op niemand kood zien
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03303) vertaling: Wim dink dat ver noots niemand ne preis geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03303) vertaling: Wim dink dat ver noots niemand ne preis geve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03303) vertaling: tes woor dat ver nie met Marie moage kalle
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03303) vertaling: tes woor dat ver nie met Marie moage kalle
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03303) vertaling: nerges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03303) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03303) vertaling: noots
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03303) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03303) vertaling: gein
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03303) vertaling: ich zeg m nie dat ich bote bin gewees
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03303) vertaling: nie zegge daste ne cadeau ver heem hebs gegoon
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03303) vertaling: wjetste nie dater gevalle es
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03303) vertaling: W probeerde niemand pijn te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03303) vertaling: t sjijnt dat ze niks moog ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03303) vertaling: ze sjijnt niks te moge ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03303) vertaling: ze probere al den hele dag meteen te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03303) vertaling: t ziet zo oot dat t ne sjonne doag geet wjunne
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03303) vertaling: tes mesjeen beter nog get te waachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03303) vertaling: ver hae t gelek hem direk treg te vinne
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03303) vertaling: es te hinne ne valk zien habbe ze sjrik
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03303) vertaling: es ver de jalpel nie konne verkope zitte ver in de rats
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03303) vertaling: es ge hem nie metpak wjon ich kood
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03303) vertaling: he wus t
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03303) vertaling: op dat fees wjut veel gedaas
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03303) vertaling: nou wjut do nog elain brood verkoch in de winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03303) vertaling: es er met de fits kimp, zol er woal loat zien
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03303) vertaling: es te teed hebs, kom dan ins benne
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03303) vertaling: es ich reek bin, gel ich mich ne dieren otto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03303) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03303) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03303) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03303) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03303) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03303) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03303) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03303) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03303) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03303) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03303) vertaling: M heet gezaag daste geprobeert hebst n lidsje te zenge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03303) vertaling: M heet gezaag daste geprobeert hebst n lidsje te zenge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03303) vertaling: M heet gezaag daste geprobeerd hebs n lidsje te zenge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03303) vertaling: M heet gezaag daste geprobeerd hebs n lidsje te zenge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03303) vertaling: M heet gezaag daste geprobeert hebs heer ne buk te geve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03303) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03303) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03303) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03303) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03303) vertaling: dei van de stad habbe hei veel hozen gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03303) vertaling: oan het nou kenaal zieste gene mins mee
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03303) vertaling: gistere es J hei gewees
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03303) vertaling: den dag dat J belde woas ich niet bij os toos
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03303) vertaling: Jef, de zoe ich noots ne?
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03303) vertaling: M zoe zoiets noots doen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03303) vertaling: M dei zoe zoiets noots doen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03303) vertaling: M dei zoe zoiets noots doen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03303) vertaling: M zoe zoiets noots doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03303) vertaling: Bert drink woal ins e gloas te veel
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03303) vertaling: Bert drink woal ins e gloas te veel
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03303) vertaling: Bert de drink woal ins e gloas te veel
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03303) vertaling: Bert de drink woal ins e gloas te veel
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03303) vertaling: Martha dei zoe ich woal ins bij os wulle ne?
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03303) vertaling: Martha zoe ich woal ins bij os wulle ne?
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03303) vertaling: Martha zoe ich woal ins bij os wulle ne?
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03303) vertaling: Martha dei zoe ich woal ins bij os wulle ne?
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03303) vertaling: dat hoos zoe ich noots wulle gelle
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03303) vertaling: dat hoos dat zoe ich noots wulle gelle
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03303) vertaling: dat hoos dat zoe ich noots wulle gelle
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03303) vertaling: dat hoos zoe ich noots wulle gelle
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03303) vertaling: dat hoos steet do al feefteg joar
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03303) vertaling: dat hoos steet do al feefteg joar
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03303) vertaling: dat hoos dat steet do al feefteg joar
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03303) vertaling: dat hoos dat steet do al feefteg joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03303) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03303) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03303) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03303) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03303) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03303) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03303) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03303) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03303) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03303) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03303) vertaling: heet G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03303) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03303) vertaling: t woas mer jus goed genug
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03303) vertaling: M heet nou mee kie es vrugger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03303) vertaling: es S ha konne kwumme dan ho ze het gedwen
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03303) vertaling: ze es de beste doktoor de ich ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03303) vertaling: ee de iest vurtwerps muste effekes belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03303) vertaling: hei es alles wat ich gekregge hab
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03303) vertaling: J es te gierig ver iets oan z'n kinner te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03303) vertaling: percies of diech iets van voetballe wjets
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03303) vertaling: leg dat buk neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03303) vertaling: es te ech nie kons waachte kom dan meer
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03303) vertaling: ich wjet dat J den doktoor ho konne ruppe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03303) vertaling: ich wjet dat j den doktoor kon geruppe habbe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03303) vertaling: he zaag dat ich t ho mutte doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03303) vertaling: he zaag dat ich het moes gedwen habbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03303) vertaling: he is de verrige week dwer doktoor M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03303) vertaling: he wjut merge dwer doktoor M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03303) vertaling: ich dink daste veel zou mutten vurtwirpen
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03303) vertaling: ich dink daste veel zou mutten vurtwirpen
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03303) vertaling: tes dom im zo'n dier soake te mutte vurtwerpe
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03303) vertaling: he es alle kepotte soake oan t vurtwerpen
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03303) vertaling: he es alle kepotte soake oan t vurtwerpen
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03303) vertaling: ich vin daste dekker de gezet zoe mutte leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03303) vertaling: ich vin daste dekker de gezet zoe mutte leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03303) vertaling: het is dom om in het donkele de gezet te leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03303) vertaling: het is dom om in het donkele de gezet te leze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03303) vertaling: he es den hele doag de gezet oant leze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03303) vertaling: he es den hele doag de gezet oant leze
positie: 1
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03303) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03303) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03303) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03303) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03303) vertaling: R heet ene grienen appel vurtgegeve en nou heet er er nog twee rooi
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03303) vertaling: do woare veel minse op het feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03303) vertaling: woare de veel lei op het feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03303) vertaling: wat swot bik hebste gegoan
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03303) vertaling: he wint bij Marieke
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03303) vertaling: he wint bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03303) vertaling: gang es no de bekker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03303) vertaling: wat hebste gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03303) vertaling: we heet dich gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03303) vertaling: he ich dat gewjette dan hoa ich t nie gedwen
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03303) vertaling: t zoe beter zien nog get te waachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03303) vertaling: gelekkeg hoa J den doktoor gebeld en de woas heel gew
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03303) vertaling: loop toch dwer vervelende jing
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 2
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 2
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03303) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03303) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03303) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03303) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03303) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03303) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q086[/k][h]645[/h][i]646[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan sound
informant der herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker heef geen nagel bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet liet mich voor zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet zich mit drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni dat Marie gisteren gestorvenes. [/a]

gestorve n es
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon beloerde zichzelf eens in de spiegel [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zich heel goed. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward heef gehoord datter foto's in de etalage staan. [/a]

dat ter
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand niemes heet ooit gewild en gekonne. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan heet in twee minuten een borrel uit. [/a] tagging sound
informant [v=044] Deze schoenen lope gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dees schoen die gaan gemakkelijk. [/a] tagging sound
informant [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan haa wel het heel brood wille op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=047] Die aardappelen schille niet gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die appel schelle niet goed. [/a] tagging sound
informant [v=048] De sneeuw smlelt in de zon. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asek eerlijk wil leve dan leefik wie mijn ouders da zoue wille. [/a]

as ek leef ik zou e
tagging sound
informant [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aser nog drie jaar leef leefer langer as ze vader. [/a]

as er leef er
tagging sound
informant [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk deed dan leefse ni meer lang. [/a]

as se leef se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aset nu nog leef dan leefet morgen ooch. [/a]

as et leef et
tagging sound
informant [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As gij zo gevaarlijk leef dan leefge ni zo lang asich. [/a]

leef ge as ich
tagging sound
informant [v=063] Als ze als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo met hun werk in zitte leveze ni voor hun jong. [/a]

as se leve ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel as Cel leef dan leef Leo ooch. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leef dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aste gezond leefs dan leefste langer. [/a]

as te leefs te
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen werk in de fabriek. [/v]

leve n er
sound
informant [a] Aser zo veel mensen van de landbouw leve dan leve veel mensen van het van t fabriek. [/a]

as er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Pierre in t paradijs leve dan leve tagging sound
informant Frans en Rosa in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Asver op ons gemak leve dan levewe gelukkig he. [/a]

as ver leve ver
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Aver eerlijk leve dan levever gelukkig he. [/a]

a ver leve ver
sound
hulpinterviewer [v=072] Ja leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef get gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef get minder gevaarlijk kinder jong. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hebger genoeg mensen voor het hooi van t land te hale? [/a]

heb ger
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het waar eh ja vriendelijk van Janne van Jan aser wil kome werke. [/a]

as er
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Die ton is zwaar voor te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=192] We hopen allemaal op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ver hope allemaal datver op tijd bij os zulle zijn. [/a]

dat ver
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Die kan zage. [/a] sound
informant [v=200] Toen we aan kwame regendenet. [/v]

regen de n et
sound
hulpinterviewer [a] Wie ver aan kwame regeldenet. [/a]

regel de n et
tagging sound
informant [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk datich groter ben astich. [/a]

dat ich as tich
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze geloof dat ze eerder bij heur is dan ich. [/a] Vraag hernomen op einde. Dan? tagging sound
informant [v=217] Je je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dich geloofs toch ni dater sterker is astich? [/a]

dat er as tich
tagging sound
informant [v=218] Ze gelove dat we rijker zijn als zij als zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dat ze rijker zijn as wij. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ver gelove dat gij niet zo slim zijt as wij. [/a] tagging sound
informant [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij geloof toch ni dat ze armer zijn as wij. [/a] tagging sound
informant [a] As as jij. [/a] sound
informant [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dich geloofs dat Lisa zo schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan en Jan sterker zijn als Theo en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij geloof dat Gaston en Jan sterker zijn as Theo en Pierre. [/a] tagging sound
informant [v=199] Hij staat te zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij staat te zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jong die ze moeder hertrouwd is staat achter mich. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woeze op zate waar juist geverf. [/a]

woe ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Die geld heef moet mich maar get geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heef zen handen gewasse. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heef zen hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hee ze been gebroke. [/a]

h ee
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok het sosse naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand moog het zien maar ich ich denk daste het zelf ni moogs zien. [/a]

dast e
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toen wieste voort gonks. [/a]

wies te
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet woeste gebore bis. [/a]

woest e
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nu daste fertig bis magste gaan. [/a]

dast e magst e
tagging sound
informant [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man dieze geroepe hebbe. [/a]

da s die ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=371] Dat is de man die die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man die dat verteld heef. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man die ich denk datert verteld heet. [/a]

da s dat er t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk dat dat de man is dieze geroepe hebbe. [/a]

die ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het schijn dat ze niks moog ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het schijn dat ze niks moog ete. [/a] tagging sound
informant [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tis precies of daar iemand in de in de moesem staat. [/a]

t is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=520] Wat voor boeken heb ik gekocht? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wa voor boek hebich gekoch? [/v]

heb ich
tagging sound
informant [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie hee tich op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries autop is kapot. [/v] sound
informant [a] Maries auto is kapot. [/a] Zie ook [v=166]. tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één twee es. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag gingewe met hel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
informant [a] Op zondag gonkever met de heel familie familie naar de zee wa da heel schoon was. [/a]

gonke ver
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] In het dorp woe ich woon daar staat een oud kerk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Op de dag daver aan kwame regendenet. [/a]

da ver regen de n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Das dat is iets wat heel mooi is. [/v]

da s
sound
informant [a] Das iet wat heel schoon is. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni vertelle daste ne cadeau hebs gekoch voor hem. [/a]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [a] Jeste. [/a] sound
hulpinterviewer [v=440] Die van de stad die hebbe hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant [a] Die van de stad hebbe ni veel huis gebouwd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant [a] Jef zouch nooit nodige. [/a]

zou ch
sound
hulpinterviewer [v=164] Piets auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Piets auto is kapot. [/a] Zie ook [v=166] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja of Pierre zenne auto. [/a] sound
informant [a] Pierre zenne auto is kapot ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=166] Die mans auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Ja die zenne auto is kapot. [/a] sound
veldwerker [v] Maar ge zou da eventueel wel kunne zegge Piets auto of Maries auto? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee Pierre zenne auto. [/a] tagging sound
informant [a] Zenne auto. [/a] sound
veldwerker [v=163] Dan as ge zou zegge Marie dan? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Here. [/a] sound
informant [a] Heren auto is kapot. [/a] tagging sound
informant [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie zou zo iets noots doen. [/a] tagging sound
informant [v=446] Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Louis da drink wel eens een pint te veel. [/a] tagging sound
informant [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis willen uit nodigen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Martha die zouch bij os eens wille uit nodige. [/a]

zou ch
tagging sound
informant [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat huis zouch noots wille galle. [/a]

zou ch
tagging sound
informant [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat huis dat staat daar al meer as vijfitg jaar. [/a] tagging sound
informant [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hijs verleden week door den dokter gopereerd. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij wordt morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
informant [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar hebich me goed gamuseerd. [/a]

heb ich
tagging sound
informant [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeef zich niet goed geamuseerd op dat bal. [/a]

z eef
tagging sound
informant [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder de ladder door liet lope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De herinners te toch daste mich toen onder de ladder late door lope. [/a]

da ste
tagging sound
informant [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich herinner mich nog dat iemand mich os altijd roep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
informant [a] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat wij bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Hij herinnert zich wel dat ver bij Marieke langs gonge. [/a] Verkeerde persoon. tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze ze ja ze herinnere zich nog iets maar ni alles. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In dien tijd herinner leefdenich der op los. [/a]

leef de n ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdener as een beest ja as een beest. [/a]

leef de n er
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Daar leefdeve as God in Frankrijk. [/a]

leef de ve
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Dan leefdeste wie ne koning. [/a]

leef de ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar ware veel mensen op het feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. [/v] sound
informant [a] Jammer daste ni kos kome naar zenne verjaardag. [/a]

da ste
Andere personen. tagging sound
hulpinterviewer [v] Ware er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant [a] Ware der veel lui? [/a] tagging sound
informant [v=003] Ich denk da Marie heef probere hem een brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk da Marie hem nen brief wil schrijve. [/a] tagging sound
informant [a] Ja of heef wille schrijve. [/a] tagging sound
informant [a=n] Of heef geprobeerd van hem te schrijve. [/a] tagging sound
informant [v=075] Ich vind iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant [v=077] Ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wij zegge moet kunnne zwemme. [/a] tagging sound
informant [v=080] Ich vind iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant [v=082] Ich vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant [v=084] Ich vin dat iedereen zwemme moet kunne kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant [v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Oh daar wil niemand danse. [/a] sound
veldwerker [v] En zou je ook eventueel kunne zegge daar wil niemandni danse? [/v]

niemand ni
sound
informant [a=n] Nee da doen ze bij os ni. [/a] sound
informant [v=495] Ich denk daste veel voort moes werpe. [/v]

da ste
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Ich denk daste of wel ich denk daste veel moes voort werpe of xxx. [/a]

da ste
sound
informant [a] Daste veel zos moete voort werpe. [/a]

da ste
Hier wel relevant antwoord. tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hijs alle kapotte spullen eh weg eh voort aant werpe. [/v]

hij s aan t
sound
informant [a=n] Hijs alle kapotte mies aant voort werpe. [/a]

hij s aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hijs alle kapotte mies aan het voort werpe. [/v]

hij s
sound
hulpinterviewer [a=g] Ja dat is de dinge he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wat ze haa kunne wie ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=g] Vertel mich ni wie ze haa kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mich eens wie dat ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mich eens wie ze haa kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mich eens eens wie of zij haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Zeg mich eens wie ze haa kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mich eens wie of dat ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Zeg mich eens die ze haa kunne roepe ooch ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Ich wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
informant [a=n] Ich wil geen soep ni meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet dat Eddy morgen wilt brood ete. [/v] sound
informant [a=j] Ich weet dat Eddy wilt brood ete morgen of morgen wilt brood ete. [/a] Later [a=n] tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=j] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Eddy moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk dat ze die dinge Eddy moet vroeg kunne op staan dat die vroeg voor de werkwoorden moet staan. [/a] sound
informant [a] Vroeg moet kunne ja ja. [/a] Dus [a=n] sound
veldwerker [n] [v=086] En bij die vorige zin? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich weet dat Eddy morgen brood wilt ete. [/a] sound
informant [a] Ja morgen brood wilt ete ja. [/a] [/n] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nergens geen muis? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja wel zitte hier nergens muis? [/a] sound
informant [a] Ziiten hier nergens geen muis nee zitte hier nergens xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zitten hier nergens muis? [/a] sound
informant [a] Of zitte hier nergens muis ja zo is het ook. [/a] sound
veldwerker [v=006] Of dage ook zou kunne zegge gisteren wandeldiede door t park? [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandel wandelde hij door het park. [/a] tagging sound
informant [v=146] Hij spreek ni goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij spreek ni goed Frans. [/a] sound
informant [a] Of ze Frans. [/a] sound
informant [v] Hij spreek zo goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij spreek geen Frans. [/a] sound
informant [v=148] Iedereen of alleman is geen is gene vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Alleman is gene stielman. [/a] tagging sound
informant [v=149] Hij heef overal geen vrienden geen vriend. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heet nergens vriend. [/a]

h eet
sound
informant [v=154] Boek heef Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan hee drie boek. [/a] sound
informant [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur voor drie uren den auto moet hebbe gemaak moet hebbe gemaak. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan weet dater voor drie uur den auto moet make. [/a]

dat er
sound
informant [a=n] Moet hebbe gemaak ja of moet gemaak hebbe? [/a] sound
informant [a] Moet gemaak hebbe toch. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Weet hij dater den auto voor drie uur moet gemaak hebbe. [/a]

dat er
sound
informant [v=160] Jan weet dat hij voor drie uren de wagen den auto gemaak moet hebbe. [/v] Niet echt een antwoord maar uit [v=156] en [v=161] blijkt [a=g]. tagging sound
informant [v=161] Jan weet dat hij voor drie uur den wagen den auto gemaak hebbe moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet dater den auto voor drie uur moet gemaak hebbe. [/a]

dat er
sound
informant [v=260] Wa denkste wie in de stad wie ich in de stad ontmoet heb wie ich tege gekome ben in de stad? [/v]

denk ste
sound
hulpinterviewer [a=n] Wie denkste dat ich in dinge in de stad gezien heb? [/a]

denk ste
sound
informant [v=262] Wie denkste wie ich in de stad tege gekome bin? [/v]

denk ste
sound
hulpinterviewer [a=n] Wie denkste dat ich in de stad xxx. [/a]

denk ste
sound
hulpinterviewer [a] Wij zegge wie denkste dat ich in de stad gezien heb. ]/a]

denk ste
tagging sound
informant [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij weet niks van de zaak. [/a] sound
informant [v=151] Hij heef altijd gene tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heet noots tijd. [/a]

h eet
sound
informant [v=023] Els wil ni danse en ze wil ze wilt ni zinge ooch ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Els wilt ni danse en ni zinge. [/a] sound
informant [a] Ja die ooch die hoef ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de dinge de bak af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ich doe wel de afwas van de bak. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich zal ich zal de dinge de bak wel af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hebbe kunne? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ich heb gene zin en voeiere de koe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich heb geen zin voor de koe te voeiere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en pakke hem mit. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De polite zou bij em kome en hem mit gepak. [/a] sound
informant [a] En ze hebbe em mit gepak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie her heel koe zen verdronke bij bij die overstroming. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Marie her al al Marie Marie zen koe allemaal zen verdronke. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Of Marie her heel koe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dat denkich ni aan. [/v]

denk ich
sound
informant [a=n] Daar denkich ni aan. [/a]

denk ich
sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare kwast ben ich niet mit naar de markt gewees. [/v] sound
informant [a=n] Met die rare kwast gaan ich ni naar de markt. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die rare kwast heb hebich niet mit naar de markt gewees. [/v]

heb ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Das iet wa wij ni zo zegge. [/a]

da s
sound
informant [a] Met die rare kwast daar benich toch ni mit naar de markt gewees. [/a]

ben ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=322] Ich heb al al de drie eerste sommen gemaak. sound
hulpinterviewer Wat één de dinge de welke hebsdich gemaak? [/v]

heb s dich
sound
informant [a=n] Ich heb al de drie eerste sommen gemaak. Wat één hebstich gemaak? [/a]

heb s tich
sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof die jong vindeze allemaal heel vriendelijk. [/v]

vinde ze
sound
informant [a] Oh ich geloof die jong die vindt toch iedereen vriendelijk. [/a] Pauze dus [a=n] tagging sound
veldwerker [v=323] Bijvoorbeeld der staan op een parking vijf auto's ne Mercedes ne BMW ne Volvo vijf auto's. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Oh wat voor ene hebstich hebstich al voort gebrach? [/v]

heb s tich
sound
informant [a=n] Wat voor ene hebstich al voort gebrach? [/a]

heb s tich
sound
veldwerker [v] En zou je dan ook kunne zegge de waffere of zo? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Zou hij gedaan kunne hebbe. [/v] Verkeerde vraag, nadien verbeterd. sound
informant [a] Zou hij dat gedaan kunne hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hier staat zou hij dat gedaan gekos hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Kunne hebbe he. [/a] sound
commentaarWe lagten onder tafel van t lache.  sound
commentaarDat is eigenlijk een vrouw wat zo ah dat is een wijf dat is één xxx.  sound
commentaarIemand wat ouder waar heb ich altijd gij tegen gezeg.  sound
informant [v=347] Ich weet dat hij is gaan zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

dat er
tagging sound
informant [v=350] Ich weet dat dat hij gaan zwemme is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

dat er
sound
informant [v=351] Ich weet dat hij zwemme is gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

dat er
sound
informant [v=352] Ich weet dat hij zwemme gegaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ich weet dat hij is gaan zwemme. [/a] sound
informant [v=353] As Lea vraag wilste nog koffie Jan kan Jan dan antwoorde ja ich? [/v]

wil ste
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ich wil nog koffie. [/a] tagging sound
informant [v=364] Is hij dood? [/v] Verkeerde vraag, nadien verbeterd. sound
hulpinterviewer [a] Iser dood? [/a]

is er
sound
informant [v] Is hem dood staat hier. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wij zegge iser iser dood. [/a]

is er
sound
informant [v=387] Wanneer zal de wereld de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Wanneer zal der oots vrede op de wereld kome? Noots denkich. [/a]

denk ich
sound
informant [v=399] Rosa probeerde om om iemes pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Voor iemes pijn te doen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde iemand pijn te doen. [/a] sound
informant [v=400] Het beloof weer ne goeie dag te worde. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Het beloof ne goeie dag te worde. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=459] Hij heef hij heef de bal geworpe in de korf. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hee de bal in de krof geworpe. [/a]

h ee
tagging sound
informant [v=486] Da boek beloof mich daste noots meer daste noots meer zuls vertoppe. [/v]

da ste
sound
hulpinterviewer [a=n] In in da boek staat dat sound
hulpinterviewer dat ich noots meer een ding verstoppe een verstopping krijg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mich daste gekoch hebs. [/v]

da ste
sound
hulpinterviewer [a] Ja ich begrijp het ni. [/a] sound
veldwerker [v] Of je da kan zegge in plaats van zeg mij wat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Zeg mich waste gekoch hebs. [/a]

wa ste
sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding een heb ich nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a=n] Zo een ding hebich nog nooit gezien. [/a]

heb ich
sound
hulpinterviewer [v=515] De bis ne rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Djie de bis mich ne rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dat Pierre een boek haa geprobeerd te verkope. [/v] Verkeerde vraag, hernomen op einde. sound
informant [a] Marie zei dat Pierre een boek wil probeerde te verkope. [/a] tagging sound
informant [a] Marie zei dat Pierre Pierre probeerde voor een boek te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dach dat ich Anna haa geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Julien dach ja hij dach dat ich Anna haa wille ne cadeau geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dastich haas geprobeerd Marie ne boek te verkope. [/v]

da s tich
sound
informant [a=n] Karel weet dastich haas wille ne boek verkope aan xxx. [/a]

da s tich
sound
informant [a] Daste Marie haas wille ne boek verkope. [/a]

da s te
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zeg hij dans kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich ich begrijp de zin ni. [/a] sound
veldwerker In sommige dialecten kan je in plaats van ja hij doet zegge. sound
informant [a] Oh hij deed het wel. [/a] sound
veldwerker [v] Zo bijvoorbeeld u zegt van sound
veldwerker François slaapt en dan antwoordt u hij doet. [/v] sound
informant [a] Hij deed het. [/a] Tegenwoordige tijd of verleden? sound
hulpinterviewer [a] As Frans zeg hij dans kan Jan dan antwoorde hij dans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] [/v] [a=n] As Frans zei danser kan Jan dan antwoorde ja maar ni hij doet. [/a]

dans er
Onmiddellijk antwoord op andere vraag. sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraag zalich dezen avond koke kan Marie dan antwoorde

zal ich
sound
hulpinterviewer dat dee dat dee maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Deest maar. [/a]

dee st
sound
informant [a] Du deest maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op daste ni vals. [/v]

da ste
sound
informant [a] Zie daste ni vals. [/a]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=136] Jan heef ni veel geld ni meer. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Heet ni veel geld meer. [/a]

h eet
sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan een andere ni. [/v] sound
informant [a=n] Aan een andere geef ich niks. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of ich geef niks aan een andere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wilt ni werke ni. [/v] sound
informant [a=n] Daar wilt niemand ni meer werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet de auto mit gepak? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Wie heet den auto mit gepak? Niemand. [/a] sound
veldwerker [v] As hij nu vraagt wie heeft den auto mee genome dat u dan kan antwoorde niemandni. [/v]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zeggewe niemand. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Ja niemand ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=389] Boe was het geld aan de boom? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=n] Ja nergens he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkantig tegelijk. Niets. Niksni. [/v]

niks ni
sound
informant [a=n] Niks he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Wa koe heef hij heet hij gemelk? Geen. Geen één ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Geen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Louisa of Louise heet nu meer koe dan ze vroeger en haa. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dien en haa dat zeggewij ni he. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [a] Louise heef nu meer koe dan vroeger he. [/a] sound
informant [a] Dan ze vroeger haa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wat ich gekrege en heb. [/v] sound
informant [a=n] Hier is alles wat ich gekregen heb. [/a] sound
hulpinterviewer [v=170] Pol is Rosa en en Louise hun heur broerke. [/v] sound
informant [a] Pol is het broerke van Rosa en Louise. [/a] sound
veldwerker [v] En en zou je ook kunne zegge Pol is Rosa en Louisa ze broerke? [/v] sound
informant [a=n] Dat kan ooch ze broerke maar zo wordt het ni bij os gezegd nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die fiets is mijns. [/v] sound
informant [a=n] Das mine fiets. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Of die fiets is van mich he. [/a] sound
informant [v=395] Geloofste ni dat hij gevalle is? [/v]

geloof ste
sound
hulpinterviewer [a=j] Geloofste dater ni gevalle is? [/a]

geloof ste dat er
tagging sound
informant [v] Geloofste ni dat hij gevalle heef? [/v]

geloof ste
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee dater gevalle is he. [/a]

dat er
sound
informant [v=324] De zulke zou ik ni durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Die zouch ni durve op ete. [/a]

zou ch
sound
hulpinterviewer [a] Dat zouch ni durve op ete. [/a]

zou ch
sound
informant [v=325] De die zou zou zou ich ni durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zou ich ni durve op ete. [/a] sound
informant [a] Dat zouch ni durve op ete. [/a]

zou ch
sound
informant [v=494] Ich vind dat Jan beter den dokter kon kon hebbe geroepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich vin dat Jan beter den dokter haa geroepe. [/a] sound
informant [v=517] Robert heef drie groen appelen en Marie heefer drie rode. [/v]

heef er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Robert hee drie groen appelen en Marie heeter xxx. [/a] sound
informant [a=n] Hee drie rode. [/a] sound
veldwerker [v] En zou dat eventueel ook kunne heefter drie? [/v]

heeft er
sound
hulpinterviewer [a=j] En Marie heeter. [/a]

heet er
sound
informant [a] En Marie heeter drie rode maar dat zijn rode he dat zijn ander. [/a]

heet er
sound
informant [a] As Marie nu ooch drie groen haa heeter drie. [/a]

heet er
sound
informant [v=424] Ich heb hem het gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich heb het hem gegeve he. [/a] tagging sound
informant [v=001] Marie denk dat hij haa wille wille naar huis. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie denk dater haa huis wille gaan. [/a] tagging sound
informant [a] Of wille huis gaan. [/a] tagging sound
informant [v=002] Ich heb dat gezeg gehad. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich heb dat gezeg. [/a] tagging sound
informant [a] Gehad hoef daar ni bij he. [/a] sound
informant [v=330] Lopentere kwam ich hem tege. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Lopentere kwam ich hem tegen. [/a] tagging sound
informant [v=357] As Frans zeg sound
informant daar kump morgen iemand langs. Kan Marie dan vrage wie dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] As Frans zeg morgen kump iemand dan kan Marie vrage wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op dat feest wordter veel gedans. [/v]

wordt er
sound
hulpinterviewer [a=n] Op dat feest wordt veel dien er xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [v=482] Dat boek lig neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Leg die boek daar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordt er nog alleen maar brood verkoch in die winkel. [/v] sound
informant [a=n] Nu wordt alleen nog brood verkoch in die winkel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja die er valter weer tussen voort he. [/a]

val ter
sound
hulpinterviewer [a] Daar wordt nog alleen brood verkoch in die winkel. [/a] Toch [a=j] want mogelijk met daar. sound
hulpinterviewer [v=483] Astich echt ni kuns wachte kom dan maar. [/v]

as tich
sound
informant [a=n] Aste ni ni kuns wachte dan komste maar. [/a]

as te kom ste
sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stond stonder ne rare man in de moesem. [/v]

stond er
sound
informant [a=j] Oh daar stond gisteren ne rare xxx. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hoe zou je de zin zegge als je met gisteren begint? [/v] sound
informant [a] Gisteren stong ne rare mens in xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Oh zieg daar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Dat is Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
informant [a] Makander. [/a] sound
informant [a] Naar één. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zou u makander ook kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee makander ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=037] Das Toon. Toon was. [/v]

da s
sound
informant [a] Hijs zich aant wasse. [/a]

hij s aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Das Fons. Fons zag een slang neven. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Fons zag een slang neven zich. [/a] tagging sound
informant [a] Ja die lag neven hem eigenlijk op de bank. [/a] sound
veldwerker [v] En zou je kunne zegge Fons zag een slang naast hem? [/v] sound
informant [a] Ja daar lag een slang neven hem. [/a] sound
veldwerker [n] [v=037] En zoude ook kunne zegge Toon is hem aant wasse? [/v]

zou de aan t
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Hijs zich aant wasse ja. [/a]

hij s aan t
tagging sound
veldwerker [v=040] Als ge zegt Louis liet mij voor zich werke kan je dan ook zegge Louis liet mij voor hem werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Louis liet mich vooor hem werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=018] En zou je ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze weet ni da Marie gisteren gestorve is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zout ge ook kunne zegge ze weet ni dat marie gestorve heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=045] En Eduard kent zich goed zout ge ook kunne zegge Eduard kent zijn eige? [/v] sound
informant [a=j] hij kent zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Hoe zou je zegge Eduard ziet foto's van zichzelf? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eduard ziet zen eige foto's foto's van zichzelf. [/a] tagging sound
informant [a] van zeneigen [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=025] En eh niemand heeft dat ooit gekonne zou je ook kunne zegge niemand heeft dat ooit gekos? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Niemand hee da ooit gekus. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] En zou je ook kunne zegge Jan had het hele brood wel op ete gewild? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Brood wille op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee de sneeuw smelt in de zon zich ni. [/a] tagging sound
veldwerker [v=055] En hoe zou je zegge hij leeft toch veel te gevaarlijk. [/v] sound
informant [a] Die leef xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij leef veel te gevaarlijk. [/a] sound
veldwerker [v=057] En ze leeft toch ongezond. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze leef toch ongezond ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=063] Ze leve voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Ze leve voor hun voor hun kinderen ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] Het was tof van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was schoon van Jan dater kom werke. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge het was schoon van Jan van te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En het was schoon van Jan voor te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Het was schoon van voor te kome werke nee te kome werke. [/a] sound
veldwerker [v] Dus ge zou wel kunne zegge het was schoon van Jan te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Te kome werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hoe zout ge dat dan zegge in het dialect? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja dat hij kom werke of voor te kome werke. [/a] Dus toch met voor. sound
veldwerker [v=190] En zou je kunne zegge da vat is zwaar te drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Te drage nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Das zwaar voor te drage. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=192] We hope van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ver hope op tijd bij os te zijn. [/a] sound
veldwerker [v] En zou je daar ook van kunne zette? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=215] Ik ben groter dan hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich ben groter asij as. [/a]

as ij
tagging sound
veldwerker [v=216] Jij bent groter dan ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bis groter asich. [/a]

as ich
tagging sound
veldwerker [v=218] En ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a]Ze gelove dat tagging sound
hulpinterviewer dat wij rijker zijn dan zij. [/v] Dan. sound
informant [a] Ze gelove daver dat zij rijker zijn aswij. [/a]

da ver as wij
Als. tagging sound
veldwerker [v=044] Deze schoenen lope niet gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die schoen die of wel zitte gemakkelijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En asse ni gemakkelijk zitte? [/v]

as se
sound
hulpinterviewer [a] Die zitte ni gemakkelijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren getrouwd is. Zou je. Dus je kan zegge de jongen die zijn moeder gisteren getrouwd xxx. [/v] sound
informant [a] De jong van de vrouw of van de moeder wat gisteren getrouwd is die stong achter mich. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou je kunne zegge de jongen wie zijn moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Zou je ook kunne zegge de jongen waar van de moeder? [/v] sound
informant [a=j] Ja misschien wel. [/a] sound
informant [a] De jongen boe van de moeder getrouwd is gisteren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zate zou je ook kunne zegge de bank waar op ze zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank waar ze op zate. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En de bank dat ze op zate. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de banki daar ze op zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=267] En zout ge ook kunne zegge hij heeft zich de handen gewasse? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar as xxx hijt zich de knie gewasse of zen knieën he. [/a]

h ijt
sound
veldwerker [v] Ge zou wel kunne zegge hij heeft zich de knieën gewasse? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee heet zen knieën gewasse. [/a]

h eet
sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het niet eh moog zien of ik vind dat jij het niet zien moog? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Moog zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=370] En zou je kunne zegge dat is de man wat ze geroepe hebbe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] die ze geroepe hebbe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En das de man dase geroepe hebbe? [/v]

da s da se
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] tagging sound
informant [a] Of wat ze geroepe hebbe ooch he. [/a] tagging sound
informant [a] Maar nie die wat ze geroepe hebbe tis die dat ze geroepe hebbe. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de man wat het verteld heeft? [/v] sound
informant [a] Dat het verteld heef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Das de man dat die het verteld heef. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] En das de man dat het verteld heef? [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die das de man die. [/a]

da s
tagging sound
informant [a] Die wat het verteld heef. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Zou je ook kunne zegge dat is de man waar van ik denk dat hij het verteld heeft? [/v] sound
informant [a=j] Boe van ich denk datert verteld heet ja. [/a]

dat er t
tagging sound
veldwerker [v=373] En dat is de man wat ik denk dat ze geroepe hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Dat is de man die ich denk dat ze geroepe hebbe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=397] Zou je dan ook gewoon kunne zegge schijnt dase niks mag ete? [/v]

da se
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee altijd het schijnt. [/a] sound
veldwerker [v=403] Het lijk wel of iemand in de tuin staat hoe zou je da zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tis precies of iemand in de moesem staat. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=257] Zou je ook kunne zegge dat is iets die heel schoon is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das iet wat heel schoon is he. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=492] En zou je kunne zegge hij is vorige week van de dokter geopereerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Door. [/a] sound
veldwerker [v] En zou je dan kunne zegge hij is verleden week gopereerd worde? [/v] sound
informant [a=n] Nee hijs gopereerd. [/a]

h ijs
sound
veldwerker [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke zou je ook kunne zegge hij voelde hem door xxx. [/v] sound
informant [a=n] Nee zich. [/a] sound
veldwerker [v=400] Zou je ook kunne zegge het belooft weer van een schone dag te worde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van? Nee het beloof ne schone dag te worde. [/a] sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Pierre een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zei dastich geprobeerd has Pierre nen boek te verkope. [/a]

da s tich
sound
veldwerker [v=600] Pas op dat je niet en valt? [/v] sound
informant [a=n] En valt niet nee. [/a] [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
053 Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen In Belgie: doorvragen of 'kik' (subjectdubbeling) ook voorkomt.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: as ich voorzichtig leef leef ich zo as men ouders et zoue wille
opmerking: kik onmogelijk
136 Jan en heeft niet veel geld niet meer. komt voor : n
150 Hij weet alles niet van de zaak. komt voor : n
160 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
opmerking: zie veldwerk
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: enkel bij sterke nadruk, bijvoorbeeld bij ongeloof van gesprekspartner.
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: enkel mogelijk bij sterke nadruk
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: enkel mogelijk bij sterke nadruk
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook ni mie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wer
opmerking: geen vorm met lieden mogelijk
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
opmerking: geen vorm met lieden mogelijk
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weeste
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weest dich of wees dich??
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: weets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: daste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: das dich
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: best
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: beste
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: d ??n den andere
zin: aan ??n ook mogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dich gees
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gees te
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gee
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geeter
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gee
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet er
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wer gwen
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gwen wer
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ger
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gwen
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gwen ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongsdich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dich gongs
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: weet gij gong
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongk geer
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong zij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wer gonke
opmerking: verkeerde persoon
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongt gijr
opmerking: verkeerde persoon
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: steeds 'wee'
opmerking: verkeerde persoon
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: MD verspringt, later opvragen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gonge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
803 Ze schijnt niks mogen eten. Afvragen indien de zin voorkomt in Nuth komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
opmerking: enkel wanneer zitten letterlijk is, dus enkel bij bureelwerk,...
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
opmerking: enkel wanneer verwijzing naar bepaald tijdstip, bijvoorbeeld bij een openbare verkoop.
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
opmerking: geen andere vormen mogelijk