SAND-data Beek (Q019p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03300) vertaling: sjeng k?nt dat verhoel nog
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03300) vertaling: M en P zeen zig v?r de kirk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03300) vertaling: T wesch zig
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03300) vertaling: de timmerman h?t gijn n?gel
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03300) vertaling: F zoog ein schlang neve zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03300) vertaling: E leed miech wirke veur h?m
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03300) vertaling: J leit ziech drieven op de golven
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03300) vertaling: T bekeek zich ens goot in de spegel
opm.: reflexief: zich
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03300) vertaling: J heat in twai minuten beer gedaon ken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03300) vertaling: die schoon laupen gemekkelik
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03300) vertaling: E kaent zichzelf good
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03300) vertaling: W haet geheurt dat doto's van zichzelf in de vinster staon
opm.: reflexief: zichzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03300) vertaling: die aerpel schelle niks gemekkelek
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03300) vertaling: dat glaas vilt kepot es het op de grond vilt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03300) vertaling: dokter leaf ich nog waal gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03300) vertaling: he leef al joren van de erve van zien vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03300) vertaling: dees weak leaf het op water en broad
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03300) vertaling: laef het nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03300) vertaling: wielang laef geer nu al van de erve
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03300) vertaling: in B leave ze mijstens van de v?sen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03300) vertaling: es ich g?te h?b go ich slopen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03300) vertaling: zou ich dat wahl g?n doon
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03300) vertaling: ha laet zien hoes afbreake
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03300) vertaling: ich weit dat Jan hel m?t kenne wirken
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03300) vertaling: beuk h?t J niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03300) vertaling: Jan h?t neet vael geld mai
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03300) vertaling: het mog geine pr?ten euver dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03300) vertaling: nemes z?t dat he kump
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03300) vertaling: zitten hie nurges muus
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03300) vertaling: ich g?f niks aan emus eh anders
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03300) vertaling: geine wil wirken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03300) vertaling: veer wiste neet of eine thoes w?r
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03300) vertaling: ich wis dat aug neet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03300) vertaling: he m?g mit geine kalle ?ver dit probleem
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03300) vertaling: Marie ziene auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03300) vertaling: Piet ziene auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03300) vertaling: de m?neh ziene auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03300) vertaling: de auto is niet veur mich mer veur h?m
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03300) vertaling: de kezet van gisteren lik bij de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03300) vertaling: Jan is K en K zen breurke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03300) vertaling: de jongens hunne fiets is gest?le
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03300) vertaling: de zussen van mam sind op bezeuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03300) vertaling: de auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03300) vertaling: de fits is van mich
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03300) vertaling: he m?g mit geine spr?ken over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03300) vertaling: ich wil nemes pien doon
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03300) vertaling: het is j?mer dat veer niet moge kommen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03300) vertaling: dat doon ich neet
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03300) vertaling: h?p ich neet gewirk
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03300) vertaling: he hauw het jus verteld en M begunt te b?ke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03300) vertaling: gangk dich nae mar die bestelling op h?len
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03300) vertaling: he wirk neet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03300) vertaling: ich verbeet dich hie nog te k?mmen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03300) vertaling: J laet ?s M neet bellen
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03300) vertaling: ich weit dat geer neet k?t zit
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03300) vertaling: ich weit dat het op geine graits eh is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03300) vertaling: E meint dat 't neet gemakelek is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03300) vertaling: ich weit dat ich te laat bin en dich neet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03300) vertaling: wets diech dat ich moot wirke en dich neet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03300) vertaling: ederein dink es veer heivers g?n dat zie nog m?ge blieve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03300) vertaling: j?mer es he kump en dat zie dan weg geit
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03300) vertaling: ich denk dat L krank is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03300) vertaling: ich denk dat P en L trouwen g?n
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03300) vertaling: he h?t zien hanj geweschen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03300) vertaling: he h?t zien hemme geweschen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03300) vertaling: he h?t unne hoot op de kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03300) vertaling: he h?t ein vlek op z'n humme
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03300) vertaling: he h?t ein gebr?ke bein
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03300) vertaling: he hat zich pien ged?n
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03300) vertaling: M trok de dekke n? zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03300) vertaling: Luc w?t dat foto's van humzelf te koup zin
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03300) vertaling: dich herinnert dich toch dat veer door de bos eh lepen
opm.: dich reflexief: dich
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03300) vertaling: ich weit toch dat de auto van M kapot w?r
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03300) vertaling: ich weit nog dat he wie n verken zoot te aten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03300) vertaling: dich wets toch dat Jan zien beuk gest?le skin
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03300) vertaling: veer h?bbe Jan op de m??rt gezeen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03300) vertaling: he hat zich ein ongeluk gewirk
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03300) vertaling: he veulde zich door 't ies wegzakke
opm.: reflexief: zich
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03300) vertaling:
opm.: IPP: n.v.t.
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03300) vertaling: nurges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03300) vertaling: geine he schijt d?
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03300) vertaling: noots
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03300) vertaling: eine dikke miensch
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03300) vertaling: welke keu sin al gemolke
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03300) vertaling: zek neet dat ich boete waor
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03300) vertaling: neet zekke dat ich vuur hem eine kado hep gekocht
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03300) vertaling: wets dich neet dat da gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03300) vertaling: W perbeerd nemes pein te doon
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03300) vertaling: wie et schient m?g ze niks ?ten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03300) vertaling: de ganse daag probeer ich dich te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03300) vertaling: het belof eine sch?ne dag te w?ren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03300) vertaling: 't is b?ter nog eve te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03300) vertaling: veer houwe geluk dich gouw truk te v?ngen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03300) vertaling: es de hinne eine valk zeen zien ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03300) vertaling: es veer die erpel neet verkaupen zitten veer in z?rg
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03300) vertaling: he wis dat
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03300) vertaling: met dit f?st wurd veul gedans
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03300) vertaling: d? wird alleen in d? winkel br?t verkoch
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03300) vertaling: es he mit de fits kump zal he wel laat zin
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03300) vertaling: es te tiet h?ps kom dan ins enne k?r langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03300) vertaling: es ik riek ben gel ich mich eine dure auto
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03300) vertaling: h?t G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03300) vertaling: kiek oet
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03300) vertaling: het war maar ehus got
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03300) vertaling: M hat mae keu es vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03300) vertaling: es S ha kenne komme het t dat ged?n
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03300) vertaling: zie is de beste dokter d? ich k?n
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03300) vertaling: veur das dich get wegsmits bel mich dan
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03300) vertaling: hie is alles wat ich gekrege h?b
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03300) vertaling: Jan is te gier veur get aan z'n keijer te g?ve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03300) vertaling: alsof dich get w?ts van voetbal
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03300) vertaling: l?k dat book neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03300) vertaling: es dich ech neet wachten k?ns kom dan maar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03300) vertaling: ich weit dan Jan de dokter koos roepe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03300) vertaling: he zag dat ich dat moos d?n
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03300) vertaling: he is de veurige w?k door dokter M opereerd
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03300) vertaling: R h?t eine greune appel weggegeven en noe hat he nog eine rooie
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03300) vertaling: ware er v?l leu op t faes
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03300) vertaling: welke beuk h?bs dich gekoch
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03300) vertaling: he woont bie Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03300) vertaling: he woont bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03300) vertaling: gank effe n? de bekker
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03300) vertaling: wat h?bs dich gezeen
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03300) vertaling: we hat dich gezeen
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03300) vertaling: es iech dat h? gewete h? ich het neet ged?n
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03300) vertaling: is 't neet beter effe te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03300) vertaling: gel?kkig hat J de dokter gebeld en d? wor al gouw d?
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03300) vertaling: laup toch door verv?lende jonges

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Beek

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Beek