SAND-data Tienen (P145p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Tienen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P145[/k][h]618[/h][i]619[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] Op 130 sec extra vraag over [v=018]. sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren getorvenis. [/a]

gestorve n is
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat oit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet da van ze leven ni gewild of gekunne. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan ha t heel brood wel wille opete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan rappeleetem da verhaal wel. [/a]

rappeleet em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] de schrijnwerker we kenne het woord timmerman maar de schrijnwerker hee gien nagels bij em [/a] tagging sound
informant Hee geen nagels _ . Pardon. De schrijnwerker hee gien nagels bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich ver em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet eur meedrijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bezag zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer Of Ward. sound
informant Ja. Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] ward hee gehoord dater fotos van zeneige in de etalage staan [/a]

dat er zen eige
tagging sound
veldwerker [n] [v=018] Dan ga ik nog even iets vragen. Zou je ook kunnen zeggen ze en weet niet dat Marie gisteren gestorven is? [/v] sound
informant [a=n] Ze en wet ni. Nee. Ze wet ni. [/a] tagging sound
informant We hebben wel een dubbele ontkenning. Ik heb dat nooit ni gezegd. Maar. sound
informant Ich en weet dat niet dat zeggen we niet. sound
informant Nee. Nee. Ik heb gekunne gezegd. sound
veldwerker [v=025] En in plaats van niemand heeft dat ooit gewild of gekund kun je ook gekunne of zo zeggen? sound
informant [a=n] Nee. [/a] [/n] sound
veldwerker En Jan had het hele brood wel willen opeten kun je ook iets zeggen als opeten gewild of gewild opete? [/v] sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Als ich zuinig leef dan leef ich gelijk als mijn ouders wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asem nog drie jaar leeft dan leeftem langer as zijne pa. [/a]

as em leeft em
tagging sound
informant _ dan leeftem langer as ze vader. [/e=1]

leeft em
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant Asse zo dangereus _ .

as se
sound
informant Enfin. [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan leeft ze ni lang ni meer. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu _ . Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a]Als het nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As gellie er zo maar op los leve dan leve gellie nooit zo lang ni als ich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse voor hun werk leve dan leveze ni voor hun kinderen. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asge gezond leeft dan leeftge langer. [/a]

as ge leeft ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant Aser zo weinig mensen van de boeren van de boeren _ .

as er
sound
informant [a] Aser zo weinig mensen van de boerenstiel leve dan leveder veel mensen van t werk in de fabriek. [/a]

as er leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Liesje en Pieter in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant Zeg da nog eens. sound
hulpinterviewer Als Liesje en Pieter in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. sound
informant [a] As Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans tagging sound
informant in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Aswe zuinig leve dan levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As weerlijk leve dan levewe gelukkig. [/a]

w eerlijk leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leeft eens een beetje gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Kinderen leeft eens een beetje minder gevaarlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ich peins da Marie em zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hegge genoeg volk voor hooi van t land tale? [/a]

he ge t ale
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Da was sjiek van Jan van kome te werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Da vat is zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Wope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a]

w ope
tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Die kan ook eens staan zage zie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen ze aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen zaankwampen regendenet. [/a]

z aankwampen regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ich geloof dadich groter zijn as ij. [/a]

dad ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt as ich. [/a]

da gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft toch ni datij sterker is as gij. [/a]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove da welle rijker zijn as zelle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove da gelle ni zo slim zijt as welle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Gelle gelove toch ni da zelle armer zijn as gelle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft da Lisa schoonder is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Bart en Jan sterker zijn dan greet en Peter. [/v] sound
informant [a]Em gelooft da Bart en Jan sterker zijn as Margriet en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De kadee die zen ma gisteren hertrouwd is stond achter mich. [/a] sound
informant In plaats van wiens? sound
veldwerker [v] Kunt ge nog iets anders zeggen in plaats van wiens? [/v] sound
informant [a] De jong waar dat de ma gisteren van hertrouwd is tagging sound
informant stond achter mich. Maar we zouden dus eerder _ . De jong die zen ma gisteren hertrouwd is. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar da zop zate was eerst geverfd. [/a]

z op
tagging sound
veldwerker [v] Kun je die op ook ergens anders zetten? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Maar op staat nergens anders. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld heet moet mich maar een beetje geve. Op 594sec wordt extra vraag gesteld over [v=259] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant ggg sound
informant [a] marie trok de sosse naar hereige [/a]

her eige
tagging sound
veldwerker [n] [v=259] En kunt ge ook zeggen die geld heeft moet mij maar wat geven in plaats van wie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Die geld heet _ . Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Die geld hammen. sound
informant Die geld heet. sound
hulpinterviewer En wie _ . sound
informant Dat zou in het meervoud beter kunnen. Die geld hammen moete mich maar een wa geve. sound
informant Wie geld heet en die die geld heet moet mich maar wa geve. [/n] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand moogtet ni zien dus ich vin dagij et ook ni moogt zien. [/a]

moogt et da gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man dieze geroepe hemme. [/a]

da s die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] das de man die de historie verteld heet [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man die ich peins da et vertelselke verteld heet. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man die ich peis daze geroepe hemme. [/a]

da s da ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] t Schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] t Schijnt dase niks moogt ete. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te mogenete.

moge n ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] t Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] t Schijnt precies of daar staat iemand in den hof. [/a] sound
informant t Schijnt precies _ . Tis precies of daar staat iemand in den hof.

t is
tagging sound
informant Tis precies of daar iemand _ . Of dat er iemand in den hof staat. Er zijn verschillende mogelijkheden. Of dat er iemand in den hof staat. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Waffer boeken hee ge gekocht? tagging sound
informant Waffer boeken heeje gekocht? [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. [/v] sound
informant [a] Ich peins dage veel zou moete eweg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan het gooien. [:v] sound
informant [a] Em is alle kapotte nest aan teweg smijte. [/a]

t eweg
tagging sound
veldwerker Het zijn nu de andere soort vragen. Misschien eens omwisselen van rol of? sound
informant [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? Wie hage op de kermis gezien?

ha ge
sound
informant Nee. [a] Wie haaduch op de kermis gezien?

haa d uch
tagging sound
informant [v=003] Ik peis da Marie hee probere van em nen brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da klopt _ . Da gaa ni. [/a] sound
informant Nee. Moet zijn? sound
hulpinterviewer Ich geloof dase geprobeerd heet van nen brief te schrijve of zo iets.

da se
sound
informant [a] Ich peis da Marie geprobeerd heet van nen van em nen brief te schrijve. [/a] [/e=1] tagging sound
informant [v=004] Ik probeerdekeg om tomatan _. [/v] Van waar komt dat dialect? sound
informant [a=n] Das onmogelijk dus he. Ik kan da ni zegge in het Tiens. [/a]

da s
sound
informant [v=022] Da wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das juist. [/a]

da s
sound
informant [v=027] Vertel maar ni wiezaa kunne roepe. [/v]

wie z aa
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=028] Vertel mich eens wie dasaa kunne roepe. [/v]

da s aa
sound
hulpinterviewer [a=g] Mmm. [/a] Knikt. sound
informant [v=029] Vertel mich eens wie of zij aa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer Wie of zij? sound
hulpinterviewer [a=n] Wie dasaa kunne roepe. [/a]

da s aa
tagging sound
informant Wie dasaa kunne roepe.

da s aa
sound
informant Dus nul negenentwintig gaat niet. [/e=1] sound
informant [v=030] Vertel mich eens wie of dazij aa kunne roepe. [/v]

da zij
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee of dazij da gaa ni. [/a]

da zij
sound
informant Of besaat bij ons ni. [/e=1] sound
veldwerker [v] En welke van de twee komt het meeste voor wie zij had kunne roepe of wie dat zij had kunne roepe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie dase aa _. [/a]

da se
tagging sound
informant Wie dasaa kunne roepe.

da s aa
tagging sound
informant Ich weet dat Eddy morgen brood _ . sound
informant Ah nee. [v=086] Ich weit dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant Dat kan. Ja. sound
informant [a] Dus eh wij zoude eerder zegge ich weit dat Eddy morgen brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer Mmm. [/e=1] sound
informant Eddy moet kunne _ . sound
informant [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das juist. [/a]

da s
sound
informant [v=088] Ich weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Moet een nieuwe schuur bouwe? Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Een nieuwe schuur moet bouwe. tagging sound
informant Nee. Ich weet da Jan een nieuwe schuur moet bouwe. [/e=1] tagging sound
informant [v=093] Ik vin da Marie moet naar Jef belle. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Nee. Absoluut ni. sound
hulpinterviewer Zeida nog eens.

zei da
sound
informant Ich weet da Marie moet naar Jef belle. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Nee. Da gaa ni. sound
informant Heb jij dat ooit al gezegd ich vin da Marie moet naar Jef belle? sound
informant Awel nee. Das geen Tiens.

da s
Vrouw schudt nee. sound
informant [a=n] Ich vin da Marie naar Jef moet belle. [/a] sound
hulpinterviewer Mmm. sound
informant Das Tiens. [/e=1]

da s
sound
informant [v=102] Ich weet da Jan moet jammer genoeg vertrekke. [/v] sound
hulpinterviewer Welle beginne nooitni me ich weet.

nooit ni
sound
informant Maar jawel. sound
informant Da vind ik ook ni. Vrouw schudt nee. sound
informant Tzal wel zijn zeker. sound
informant [a=n] Ich vin da Jan jammer genoeg moet vertrekke. [/a] sound
hulpinterviewer mmm. [/e=1] sound
informant [v=107] Ich weet da Hans moogt ni kome. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ni juist. [/a] sound
hulpinterviewer Ich weet da Hans ni moogt kome. sound
informant Natuurlijk. [/e=1] sound
informant [v=114] Ich weet da Jan wil varkens kope. [/v] sound
hulpinterviewer Ich weet da Jan moogt varkens kope. sound
hulpinterviewer Wilt varkens kope. sound
informant Wilt varkens kope. sound
informant Nee. Ich weet da Jan wil varkens kope? Nee. sound
informant Ich weet da Jan wilt varkens kope of ich weet da Jan varkens wilt kope? sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ich weet da jan varkens wilt kope. sound
informant Maar toch ni ich weet da Jan wilt varkens kope? sound
hulpinterviewer Mmm. [/e=1] sound
informant [v=501] Marie zit te stoofperen schelle. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zit stoofperen te schelle; Zo. [/v] sound
informant [v=006] Gisteren wandeldiede door het park. [/v] tagging sound
informant [a=n] Da gaat niet. [/a] tagging sound
informant [v=075] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Mmm. Das juist. [/a]

da s
sound
informant [v=077] Ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Onmogelijk. [/e=1] sound
informant [v=080] Ich vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant Zeg dan onmogelijk. Vrouw schudt nee. sound
hulpinterviewer [a=n] Onmogelijk. [/a] sound
informant [v=082] Ich vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=084] Ich vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wat je wel hebt ik vind dat iedereen Frans moet kunne. [/a] [/e=1] tagging sound
informant [v=137] Em wilt geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das ni juist he. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] En wilt geen soep ni meer ete. [/a] [/e=1] sound
informant [v=140] Zittener hier nieveranst geen muize? [/v]

zitte n er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] das juist. [/a]

da s
sound
informant Ja. sound
informant [v=146] Em spreekt ni goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das ni juist. [/a]

da s
sound
informant Nee. Hij spreekt _ . sound
hulpinterviewer Hij spreekt ni goed Frans sound
informant [v] Hem spreekt zo goed geen Frans? [/v] sound
hulpinterviewer Das ni juist. [/e=1]

da s
sound
informant [v=023] Elsa wilt ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das juist. [/a]

da s
sound
informant Ja. sound
informant [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das juist. [/a]

da s
Op 1311 sec komen ze terug naar 148. sound
informant [v=149] Em heet overal geen vrienden. [/v] Wordt op 1354 sec hernomen. sound
hulpinterviewer Ja? Twijfel. sound
informant Nee. sound
informant [v=148] Iedereen is gene stielman.[/v] sound
hulpinterviewer Is et _. Zeigeni ni iedereen is gene stielman?

zei ge ni
sound
informant da zeiwe eerder ja.

zei we
sound
informant [a] Niet iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
informant [a] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
informant Iedereen _. Niet iedereen _. Nee. Niet iedereen is ne stielman. sound
hulpinterviewer Of gene stielman. sound
informant [a] Niet iedereen is ne stielman. [/a] sound
informant [a] Ge kunt zegge iedereen is gene stielman. [/a] [/e=1] sound
informant [v=149] Em eet overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das ni juist. [/a]

da s
sound
informant [a] Hij eet nieveranst geen vrienden. [/a] sound
informant [a] Of em hee ni overal vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer Mmm. Ja. [/e=1] sound
informant [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [a=n] ggg Das ni juist. ggg [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Jan hee drie boeken he. [/a] sound
informant [a] Of aan boeken hee Jan der drie. [/a] sound
hulpinterviewer Nee da zeg je ni. sound
informant Da zeg je ni he. [/e=1] sound
informant [v=156] Jan weet datem voor drie uur de wagen moet emme gemaakt. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Das ni juist he. [/a] sound
informant Das een serie van vier he.

da s
sound
informant [v=157] Jan weet datem voor drie uur de wagen moet gemaakt emme. [/v] sound
hulpinterviewer Das ni juist.

da s
sound
informant Jan weet datem voor drie uur de wagen moet gemaakt emme. tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Das juist. [/a]

da s
sound
informant Awel das de zelfde kemem eerst verkeerd geïntoneerd.

da s k em em
sound
informant Honderd zevenenvijftig is correct. [/e=1] sound
informant [v=160] Jan weet datem voor drie uur de wagen gemaakt moet emme. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] No. [/a] sound
informant [v=161] Jan weet datem voor drie uur de wagen gemaakt emme moet. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. ggg [/a] sound
informant [v=260] Wa peistge die ich in t stad tege gekome zen? [/v]

peist ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das ni juist. [/a]

da s
sound
informant [v=262] Wie peistge wie ich in t stad tege gekome zen? [/v]

peist ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Wie peistge wie? Wie peistge dat ich in t stad _. [/a]

peist ge
sound
informant Wie peistge dat ich in t stad tege gekome zen. [/e=1] sound
informant [v=248] Ich doen wel efkes de sjattekes af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Moet ik da verbetere? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Eh. sound
hulpinterviewer Ik zal wel efkes de sjattekes af wasse. [/e=1] sound
informant [v=296] Zou hij da gedaan emme gekund? [:v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Zou hij da kunne gedaan emme? [/a] sound
informant [v] Zou hij da emme kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da kuntgook zegge. [/a] [/e=1]

kunt g ook
sound
informant [v=150] Em weet alles ni van de zaak. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das juist. [/a]

da s
sound
informant [v=151] Em heet altijd gene tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Mmm. [/a] Knikt ja. sound
informant Das een nuance he.

da s
sound
informant Hij eet altijd gene tijd. sound
informant Da wil zegge hij beweert altijd dat hij geen tijd heeft. sound
informant [a] Hij eet nooit gene tijd. [/a] sound
informant Hij zegt altijd en overal tegen om het even wie ik heb geen tijd jong. sound
informant En dan zoude wij zegge bijvoorbeeld dien die heeft nooit gene tijd of asgem wilt gelove heetem nooit gene tijd. [/e=1]

as ge m heet em
sound
hulpinterviewer [v=297] Zou hij da gedaan gekund emme? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Zou hij da kunne gedaan emme? [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=309] Ich em geen zin en voere de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Absoluut ni. Ich em geen goesting voor de koeien te voeiere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en neme em mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zou bij em naar em kome en em mee pakke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al her koeien zen verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant Jef al ze geld. sound
informant Marie al her koeien. sound
informant Moeilijk. sound
informant Al Marie her koeien da gaa ook ni. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja? Al Marie her koeien? sound
hulpinterviewer Zijn verdronke bij d overstroming. sound
informant Al Marie her koeien zen vedronke bij d ovverstroming. sound
informant Of al de koeien van Marie. sound
informant [a=n] Ik zou eer zegge al de koeien van Marie. [/a] sound
informant Al Marie her koeien. sound
informant Al Jef ze geld. sound
hulpinterviewer Al Marie her koeien zeize zo.

zei ze
sound
hulpinterviewer [a] Al Marie her koeien zen verdronke. [/a] sound
informant [a] Marie her koeien zen allemaal verdronke bij d overstroming. [/a] sound
informant Da zou ich zegge. sound
informant Al Marie her koeien zen vedronke bij d overstroming? Pff. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=319] Da peis ich ni aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar peis ich ni aan. [/a] sound
informant Dus da peis ich ni aan besta ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=321] Die curieuze sol zen ich mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Nee das onzin in het Tiens. [/a]

da s
sound
informant [a] Me die curieuze sol zen ich mee naar de markt geweest. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=322] Ich em al de eerste drie optellingen gemaakt. Waffer heegij al gemaakt? [/v]

hee gij
sound
informant Ich em de eerste drie optellingen al gemaakt. sound
informant Ja al. sound
informant Als het reeds betekent staat het ergens anders. sound
veldwerker [v] Kunt ge ook zegge de welke? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Waffer heegij gemaakt? [/a]

hee gij
sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof deze jong vinneze allemaal eh allemaal eh

vinne ze
sound
hulpinterviewer vriendelijk. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ich geloof dase deze jong allemaal vriendelijk vinge. [/a]

da se
sound
informant Ich geloof dase die jong en ni deze. Ich geloof dase die jong allemaal vriendelijk vinne. [/e=1]

da se
sound
commentaarn.v.t. [v=323]  sound
informant [a=n] Waffer heege al weg gebracht moet dat zijn. [/a] sound
informant Dus wat er staat. De alternatie is in geen van beide gevallen mogelijk. [/e=1] sound
hulpinterviewer Ich weet dat _. [v=347] Ich weet dater dater dater is gaan zwemme. [/v]

dat er
sound
informant [a=n] Nee. Ich weet dater gaan zwemme is. [/a]

dat er
sound
informant [a] Ich weet dater of ich weet datem gaan zwemme is. [/a]

dat er
sound
informant Ich weet ast beklemtoond is ich weet dat hij gaan zwemme is.

as t
sound
informant We hebbe drie mogelijkheden. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet dater gaan zwemme is ja da staat hier. [/v]

dat er
Dus: [a=j] sound
hulpinterviewer [v=352] Ich weet dater zwemme gegaan is. [/v]

dat er
sound
informant [a=j] Datem zwemme gegaan is da kan. [/a]

dat em
tagging sound
informant Ich weet datem zwemme gegaan is. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=353] Wiltge nog koffie Jan?

wilt ge
sound
informant Wiltge nog koffie Jan? Ja. sound
hulpinterviewer Jak. [/v] sound
informant Jak? ggg sound
informant [a=n] Ja ze. Jak da besta ni. Ja ze. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Ister dood? [/v]

is ter
sound
informant [a=j] Ister dood? Isem dood? Is hij dood? [/a]

is ter is em
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
informant [a=j] Voor wanneer zal de wereldvrede kome? Voor nooitni. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Wendy hee geprobeerd om niemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Wendy hee geprobeerd voor niemand geen pijn te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge nog iets anders gebruiken in plaats van voor? [/v] sound
informant Nee. sound
informant [a] Ja. Van. Wendy hee geprobeerd van niemand geen pijn te doen. [/a] tagging sound
informant Maar dus absoluut geen om. sound
veldwerker En zonder iets gewoon _ . sound
informant [a] Zee geprobeerd niemand geen pijn te doen zoudewe ni zegge. [/a] [/e=1]

z ee zoude we
tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer ne schone dag te wedde. [/v] sound
informant [a=j] Da klopt. t Belooft weeral ne schone dag te wenne. tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge daar ook voor of van tussen zette? [/v] sound
informant t Belooft ne schone dag te werre. sound
informant t Belooft van ne schone _ . sound
informant [a] Eventueel van eventueel t belooft van ne schone _ . [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=417] Misschien gaaneket wel krijge. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Durfdergij op duwe?

durf der gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Teidgij der op duwe?

teid ge
sound
informant Durfdergij?

durf der gij
sound
informant [a=n] Durfdegij. Durfdergij. dat hebbe wij dus niet. Teidgij der op duwe? [/a]

durf de gij durfd er gij teid gij
tagging sound
hulpinterviewer ggg [v=365] Hem is dood. [/v] sound
hulpinterviewer Hem is dood. sound
informant [a=j] Hem is dood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=366] Haar is ziek. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zis ziek. [/a]

z is
sound
informant Ja. Dat niet. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=367] Esse ziek? [/v]

es se
sound
informant Esse ziek ja.

es se
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Dus ni is haar ziek? sound
informant Nee. Alleen bij hem hebbe we dus die vormen. sound
informant Zelfs e eh. sound
informant E kost da beter ni zegge. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter van van nog een beetje te wachte. [/v] sound
informant [a=n] Ja. [/a] Niet met om. sound
hulpinterviewer [v=402] Waan het geluk van em direct terug te vinne. [/v] tagging sound
informant [a=n] Ja. [/a] Niet met om. sound
hulpinterviewer [v=423] Hee gij da brief gestuurd? [/v] sound
informant Ja. sound
veldwerker [v] Maar ni heb je me jij die brief gestuurd? [/v] sound
hulpinterviewer t moet _ . tagging sound
informant Heddegeme _. Heddegemegij _ .

hed de ge me hed de ge me gij
tagging sound
informant Wat is dat voor een dialect? sound
informant [a=n] Eh nee. [/a] sound
hulpinterviewer Wel hee ge mich die brief op gestuurd? tagging sound
informant Hee gij mich die brief op gestuurd? Der is geen andere mogelijkheid. tagging sound
informant Maar ik probeer het even maar _. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft zij op water en brood. [/v] sound
hulpinterviewer Ze leeft op water en brood. sound
informant [a=j] Te te da kan ze leeft zij op water en brood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja? sound
informant Ja. sound
informant Zee zij mich da nog gezeid.

z ee
sound
informant Ze leeft zij op water en brood mijn kind. sound
informant Ze hee zij gene rotte knop ni meer. sound
informant Da gaat. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=427] Welle zen welle daar nog nooitni geweest. [:v]

nooit ni
sound
informant [a=j] Welle zen welle daar nog nooitni geweest da gaat. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer Da zou ich toch ni zegge. sound
informant [a] Gij et gij nog niks goord. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja gij zei da maar ich ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer Eh. sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei da welle zoude winne. [/v] Vraag niet goed gesteld. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
informant [a=j] Hem kan hij daar ook niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ich peis dater dat _.

dat er
sound
hulpinterviewer [v=430] Ich peis datem morgen ook komt. [/v]

dat em
sound
informant Ja ich peis datem morgen ook komt.

dat em
tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge ook zegge datem hij? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij eet de bal gesmete in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee heet de bal in de mand gesmete. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Die boek beloof mich dage nooitni meer zult weg steke. [/v]

da ge nooit ni
sound
informant [a=n] Wat is dat voor nonsens? [/a] sound
informant [a] Beloof beloof mich dage da boek nooitni meer zult weg steke. [/a] [/e=1]

da ge nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeige mich dage gekocht heet? [/v]

zei ge da ge
sound
informant [a=n] Wa zeige mich daar dage gekocht heet? [/a]

zei ge da ge
sound
informant Normaal zoudewe zegge wa zeige dage gekocht heet? [/e=1]

zoude we zei ge da ge
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dagij Piet ne boek hee probere hee probere te verkope. [/v]

da gij
sound
informant [a=n] Nee Marie zei dagij geprobeerd heet van Pierre nen boek te verkope. [/a]

da gij
sound
informant [a] Marie zeit dagij Pierre nen boek hee probere te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
informant Marie zeit dagij Pierre_.

da giij
sound
hulpinterviewer Aan Pierre. sound
informant Of aan Pierre. sound
informant Marie zeit dagij aan Pierre geprobeerd hee. Nee. Da gaat niet. sound
informant Zoals ter staat gaat het niet. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=531] Wim peist da ich Els eh sound
hulpinterviewer aa eh wacht an geprobeerd ne cadeau te gete te geve. [/v] sound
informant [a=n] Jom peist da ich Els _. Nee. [/a] sound
informant [a] Jom peist dat ich geprobeerd em van Els ne cadeau te geve. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dagij ee geprobeerd Marie nen boek te verkope. [/v]

da gij
sound
informant Karel weet [a=n] Karel weet dagij geprobeerd et van Marie nen boek te verkope. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zeit e slaapt kan Jan dan anwtoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer ggg Kijkt even mee op blad. sound
informant ggg sound
informant Kan Jan dan anwtoorde het doet? [a=n] Nee da bestaat niet absoluut onmogelijk. [/a] Antwoord op [v=228] sound
informant [a=n] Twee drieenveertig ook niet. [/a] [v=243] sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zeit e slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? sound
informant [a=j] Tetet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zal ich deze avond koken. Kan Marie dan antwoorde da doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Doe maar. [/a] sound
informant Ni dat doe maar. Doe maar. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=036] Da zen Marie Marie en Pierre of Pie. sound
hulpinterviewer Marie en Pierre wijze naar _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Makandere. [/a] tagging sound
informant Da zen Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar makandere. Ja. tagging sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=037] Das Toon. Toon wast _. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Zenne arm. [/a] sound
informant Toon is zenne arm aant wasse.

aan t
sound
veldwerker [v] En als em zich helemaal aant wasse is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wast em. [/a] tagging sound
informant Toon is em aant wasse.

aan t
sound
informant Nee wij zegge ni Toon wast em. sound
informant Toon wast em alle dagen maar wat we hier zien is Toon is em aant wasse. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=039] Dat is Fons. Fons zag een slang _ . [/v] sound
hulpinterviewer [a] Neffenem. [/a]

neffe n em
tagging sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en heet ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Jan hee ni veel geld ni meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan een ander ni. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ich geef ich niks aan een ander. Ich geef niks aan een ander. [/a] sound
hulpinterviewer Niemand wil ni werke. [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
informant [a=n] Nee niemand wilt ni werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemand ni. [/v] sound
informant Ja. sound
informant [a=j] Ja. Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen? Nieveranstni.[/v]

nieveranst ni
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? sound
hulpinterviewer Niksni. [/v]

niks ni
sound
informant [a=n] Nikske. [/a] sound
informant Dus we hebbe normaal niks en als je dat gaat beklemtonen sound
informant Ich em ich em nikske gezien. sound
informant Ich em nikske gezien enkelvoudige ontkenning. sound
informant Ich em nikske ni meer gezeid. Dubbele ontkenning. sound
informant Maar zo op het einde van een zin als antwoord. Nee. Alleen niks. Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=391] Waffer koeien heeter gemolke? Geen enkel. Geen één ni. [/v] sound
informant [a=n] Geen één. Geen één. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Louise hee nu meer koeien dan ze vroeger en aa. [/v] sound
informant [a=n] Nee absoluut ni. Louise hee nu meer koeien as dase vroeger aa. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wat ich gekregenenem. [/v]

gekrege n en em
sound
informant [a=n] Nee. Hier is alles wa alles wat dat ich gekregnem. [/a]

gekrege n em
sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Karolien en Kristien hun broerke. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Jan is Karolien en Kristien hun broerke. Dat gaat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=173] Dien auto is Wims. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dien auto is van Jom. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die velo is menne is menne ja. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Die velo is van mich. [/a] sound
hulpinterviewer [v=368] Me hem te werke moest ze den helen dag thuis blijve. [/v] sound
informant [a=j] Me hij werke te gaan moest zij den helen dag thuis blijve. [/a] tagging sound
informant [a] Eventueel kun je natuurlijk zegge bij ij te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/a] sound
informant Het kan letterlijk omgezet worde naar de eerste formule maar niet de tweede. sound
informant [a] Me em te werke da absoluut niet. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloof gij ni dater gevallenes? [/v]

dat er gevalle n es
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Geloof geloof gelooft ge ni datij gevalleneet? [/a]

dat ij gevalle n eet
sound
informant [a=n] Nee onmogelijk. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer Eh. sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zou ik ni durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Zo ene zou ich ni teire op ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] Da zou ich ni teire op ete. [/v] sound
informant [a=n] De die nee. Die zou ich ni teire op ete. [/a] sound
informant De die da kunt ge nog wel zegge maar de die ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=494] Ich vin da Jan beter den dokter sound
hulpinterviewer kost amma geroepe kost amme geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ich vin da Jan beter den dokter ha kunne roepe. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=506] Heegij aan Jan gezien? [/v]

hee gij
sound
informant [a=n] Nee. Heegij Jan gezien? [/a]

hee gij
sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen en Marie heeter drie rode. [/v]

hee ter
sound
veldwerker [v] En kunt ge dat ook zonder er zegge? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] [/e=1] sound
commentaarTechnisch probleem: deel interview herhaald  sound
hulpinterviewer Ich emet ich emet _.

em et
sound
hulpinterviewer [v=424] Ich ememet gegeve. [/v]

em em et
sound
informant [a=n] Ich emetem gegeve. [/a]

em et em
tagging sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=001] Marie peist dater haa wille naar huis. [/v]

dat er
sound
informant He? sound
informant [a=n] Nee das nonsens. [/a]

da s
sound
informant Maar ja Marie peist datem datem haa wille naar huis gaan. [/e=1]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer Hoe zeg je in het dialect van Tienen? sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den auto van Marie is kapot. [/a] tagging sound
informant [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
informant We hebben een systematische combinatie van ofwel eigennaam ofwel zelfstandig naamwoord bezittelijk voornaamwoord sound
informant en bezit bezeten woord bezitwoord of bezit. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één is twee. [/a]

da s
tagging sound
informant [a] Nee. Das zo zeker as da één en één twee is. [/a] [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
informant [a] 's Zondags gonkewe me d heel familie naar de zee da was heel plezant. [/a]

gonke we
tagging sound
informant En niet dus wa dat heel plezant was da zoudewe ni zegge.

zoude we
sound
informant Hetgeen dat heel plezant was. sound
informant Dat zou iemand anders kunne aan vulle. sound
informant [a] 's Zondags gonkewe me d heel familie naar de zee hetgeen da heel plezant was. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] In het dorp waar da ich woon staat een oud kerkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regendenet. [/v]

regende n et
sound
informant [a] Den dag dawe arriveerde regendenet. [/a]

da we regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das iet dat heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] Zout ge ook kunne zegge dat is iets die heel mooi is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zoum dat emme kunne doen? [/a]

zou m
tagging sound
informant [a] Aam da kunne doen? [/a]

aa m
sound
informant [a] Zoum da kunne gedaan emme? [/a] [/e=1]

zou m
sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni vertelle dage ne cadeau voor em gekocht et zie. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant Eh. Mmm. sound
informant [a] Verleden week heet den dokter em gopereerd. [/a] tagging sound
informant Passief niet zo direct maar het zou kunne he. sound
informant [a] Eh dus hem is verleden week door den dokter gopereerd. [/a] sound
informant Het zou kunne. sound
veldwerker [v] En zout ge dan ook van den dokter kunne zegge? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] In andere omstandigheden wel he van wa voor mug is hij gebete? [/a] sound
informant Daar zou het bijvoorbeeld gaan he. sound
informant Hij hee van den dokter gopereerd? sound
veldwerker En -. sound
informant Hij is gopereerd van een abces. sound
informant Dat is algemeen uiteraard. sound
veldwerker [v] En zout ge ook kunne zegge geopereerd worde? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Geen Duits. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hij wet morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hoe zeg je de volgende zinnen in het dialect van Tienen? sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ich em mich daar goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zeet eu ni gamuseerd op het bal. [/a]

z eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lopen. [/v] sound
informant [a] Ge rappeleert euch toch wel dage mich toen onder die ladder liet door lope. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich rappeleer mich dat iemand ons maar den helen tijd riep. [/a] tagging sound
informant Ich rappeleer mich dater iemand ons den helen tijd aant roepe was. [/e=1]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
informant [a] hem voelde zeneige door het ijs zakke [/a]

zen eige
tagging sound
informant [a] Je kunt zegge hem voeldenem door het ijs zakke. [/a] [/e=1]

voelde n em
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij marieke langs gingen. [/v] sound
informant [a] Ge rappeleert ge rappeleert euch toch wel da welle efkes tot bij Marieke gegaan zen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinneren zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze rappelerenun nog wel iet maar niet alles. [/a]

rappelere n un
tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant Ja da kunnewe zegge. [a] In dien tijd leefde ich der op los. [/a]

kunne we
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdeder gelijk as een beest. [/a]

leefde der
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Daar leefde wellie gelijk as God in Frankrijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefdegij gelijk as ne koning. [/a]

leefde gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar were veel mensen op het feest. [/a] tagging sound
informant Daar was veel volk op het feest. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant [a] Spijtig datich gistren ni naar uwe verjaardag kost kome. Wereder waser veel volk op het feestje? [/a]

were der was er
tagging sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heege gezien? [/a]

hee ge
tagging sound
hulpinterviewer Komen de volgende zinnen voor in het dialect van Tienen? Zo ja hoe zeg je ze? sound
hulpinterviewer [v=002] Ich em da gezeid gad. [/v] sound
informant [a=j] Ja kan. Ich em da gezeid gad. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zeit daar komt morgen iemand langs. Kan marie dan vrage wie da? [/v] sound
informant [a=j] Wie da alleszins. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=358] Ich peis dat iemand de koekjes heet op gete maar ich weit ni wie da. [/v] sound
informant [a=j] Ich peis dat iemand de koekjes op gete heet maar ich weit ni wie da. [/a] sound
hulpinterviewer Ich weit ni wie. sound
informant Ich weit ni wie da. tagging sound
hulpinterviewer Ja? sound
informant Ja. Ja. Ich weit ni wie da. [/e=1] sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=408] Op dees feest werter veel gedanst. [/v]

wert er
sound
informant [a=j] Ja. Op dees feest werter veel gedanst. [/a]

wert er
tagging sound
veldwerker [v] En kan dat ook zonder er? [/v] sound
informant Op dees feest wert veel gedanst? tagging sound
informant [a=j] Da kan. Ja. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu werter nog alleen maar brood verkocht in de winkel. [/v]

wert er
sound
hulpinterviewer In die winkel. sound
informant [a=j] Da kan nu werter nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/a]

wert er
tagging sound
veldwerker [v] En kan hier die er weg valle? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stonder ne curieuze man in den hof. [/v]

stond er
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En ook zonder er? [/v] sound
informant [a=n] Nee wel daar. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek lei neer. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Lei da boek neer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=483] Als je asge echt ni kunt wachte dan kom maar. [/v]

as ge
sound
informant [a=n] Nee. Asge echt ni kunt wachte komt dan maar. [/a]

as ge
sound
hulpinterviewer ggg [v=484] Da let maar. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Beziet da maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=369] Me het te sneeuwe kostewe de stad kostewe de stad ni uit. [/v]

koste we
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Me hij werke te gaan ja dus xxx maar hier niet me het te sneeuwe dat niet. sound
informant Om dat je het niet kunt beklemtonen en hij wel. [/e=1] sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
algemene gegevens Tienen P145 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is Komt ook voor: 1. 'gestorven is/is gestorven', 2. 'heeft gestorven/gestorven heeft', 3. 'ze'n weet niet ...'.; Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen.Als variant met 'en' voorkomt, vragen als 'komt voor':; 'Pas op dat je niet en valt.' komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: woe dat de ma van
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: da zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe da se
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: die
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: da
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
428 Marie zei dat we wij zullen winnen komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
opmerking: kan weggelaten worden, maar komt toch vaak voor
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: geen en
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: geen en
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort ni mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
opmerking: wel mogelijk: ich zal ich
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
vorm: gelle gelle
opmerking: enkel met twee volle pronomina, volgens informant omdat gelle minder beklemtoond is dan de andere volle pronomina
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
725 Magekik daar ook van proeven? komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: haa
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: welle
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: makandere
zin: vorm met ??n onmogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
zin: pronomen steeds noodzakelijk
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: steeds daar
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ich goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ge goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa ge
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as em goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat em
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as se goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as et goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as gelle goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan gelle
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gonk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gonk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gink
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gonk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gonk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gonk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het gonk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: welle gonke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonke gelle
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: als
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen dat
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gellie gonke
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke welle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gonke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. opmerking: constructie onmogelijk in dialect
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: constructie onmogelijk in dialect
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: constructie onmogelijk in dialect
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: constructie onmogelijk in dialect
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: zelden, constructie te ingewikkeld; eerder die...dat
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
opmerking: wel twijfel
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
opmerking: eerder zonder geworden maar eventueel mogelijk
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aaige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em