SAND-data Bosvoorde (P124a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Bosvoorde

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P124a[/k][h]600[/h][i]601[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorvenis. [/v]

gestorve n is
tagging sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorve n is
sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand eeta van ze leven gewild of gekund. [/a]

ee ta
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan adet hele brood wille op ete. [/v]

ad et
sound
informant [a] Jan aat heel brood willenopete. [/a]

aa t wille n op ete
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan rappeleetem die historie. [/a]

rappeleet em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] De schrijnwerker hee geen nagelen bij em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet mij voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Voor em werke. Ja. [/e=1] sound
informant [a] Of werke voor em. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [a] Jeanne liet er mee drijve me de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bezag zeneige ne keer goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige heel goed [/a]

zen eige
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant [a] ward hee good dater fotos van zeneige in d etalage staan [/a]

dat er zen eige
tagging sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Asek nei leef dan leefkik gelijk mijn ouders tzaan wille. [/a]

as ek leef k ik t zaan
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Leeftem nog drie jaar dan leeftem langer as za pa. [/a]

leeft em leeft em
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asem zo dangereus leeft dan zalem ni lang ni meer leve. [/a]

as em zal em
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

as t leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As gijle zo los leeft dan leefde gijle nooit zo lang askik. [/a]

leef de as k ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer Mmm. sound
informant [a] Leveze voor heule werk dan leveze ni voor heule kinderen. [/a]

leve ze leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] As de Rudy nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Leefde gezond dan leefde langer. [/a]

leef de leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Ja. Aser zo weinig volk

as er
tagging sound
informant van de boer leeft dan levener nog veel van de fabriek. [/a]

leven er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Liesje en Pieter in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer ggg. Als Liesje _ . sound
informant [a] As Lisa en Pierre tagging sound
informant in den hemel leve of zen dan zen tagging sound
hulpinterviewer dan leeft Rosa en Sus in d hel. [/a] tagging sound
informant In d helle. tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [a] Aswe gewoon leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Levewe oprecht dan levewe gelukkig. [/a] Maar de constructie met as we kan ook

leve we
sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [a] Asweerlijk leve levewe gelukkig. Ja. [/a] [/e=1]

as w eerlijk leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer Mmm. sound
informant [a] Jan leeftes een beetje gezonder. [/a]

leeft es
tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] Bekrompen kinderen. sound
hulpinterviewer kinderen [/a] sound
informant [a] Leefdewa breder

leef de wa
tagging sound
hulpinterviewer Ja. Ja. [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik peis da Marie em zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Heddegij genoeg mensen voor hooi van t land tale? [/a]

hed de gij t ale
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Twas gentil van Jan van te komme werke. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Die ton is zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Wope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a]

w ope
tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan staan zage he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwamen regendenet.[/v]

regende n et
sound
informant [a] As waan kwampe wast aant regene. [/a]

w aan was t aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof. ggg. Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v]

k geloof
sound
hulpinterviewer Ja. As ij. Ja. sound
informant [a] Kgeloof dak groter ben dan ij. As ij. [/a]

k geloof da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dagij eerder of rapper thuis zet askik. [/a]

da gij as k ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft toch ni datem sterker is as gij. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
hulpinterviewer Ze gelove. Ja. Ze peize. sound
informant [a] Ze gelove of ze peize da tagging sound
hulpinterviewer As gij. sound
informant we rijker zen as zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer We gelove. [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wijle gelove da gijle ni zo slim zet as wijle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat jullie armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Gijle gelooft toch ni da zijle armer zen as gijle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer Anna ja. sound
informant [a] Gij gelooft da Lisa zo schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Bart en Jan sterker zijn dan Greet en Peter. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij gelooft da Bart en Jean sterker zen dan Greet tagging sound
informant As Greta. [/a] tagging sound
hulpinterviewer En Peter. En Peter tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [:v] sound
informant [a] De jong van wie da zen ma gisteren getrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
informant [a] Of de jongen zen ma die gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/a] [/e=1] Andere betekenis. De moeder stond achter mij. sound
hulpinterviewer Da gisteren _. [a] De jongen da gisteren ze ma getrouwd is stond achter mij. Ja. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant xxx sound
informant [a] De bank waar daze zate was juist geverfd. [/a]

da ze
tagging sound
hulpinterviewer xxx. [a] Ik zaa zegge de bank waar dazop zate was juist geverfd. [/a] [/e=1]

da z op
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Diene da geld eet moet mij maar wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok het deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Marie trok de sosse naar her toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag et zien dus ik vind dat jij et ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand maget zien dus vinekik da gij et ook ni moogt zien. [/a]

mag et vinne kik
tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge ook zegge zien moogt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Nee. Da zegge wijle ni. Daget ni moogt zien. Daget ni moogt zien. He. [/a] [/e=1]

da g et
sound
informant Da gij et ook ni zien moogt. sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man dase geroepenemme. [/a]

da s da se geroepen emme
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man die d historie verteld eet. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Das de man waar van dak peis datem d historie verteld eet. [/a]

da s da k dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [:v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Das de man waar van dak peis dazem georpenemme. [/a]

da s da k da ze m geropen emme
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] t Schijnt dat ze niks mag ete. [/v] sound
informant [a] t Schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen ete. [:v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Ik zou zegge t schijnt dase niks mag ete. Ze schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] t Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis precies zo of da iemand in den hof staat. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer Ge zout zegge dater iemand in den hof staat. Da kunde ook zegge he. [/e=1]

dat er kun de
tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zou weg moete weg gooie. [/v] sound
informant [a] Ik peis dage veel zout moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen aan het weg gooie. [/v] Eigenlijk. ah ja. tagging sound
informant [a] Hij is bezig me al wada kapot is weg te smijte. [/a]

wa da
sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
hulpinterviewer Wa voor boeken zoukik zegge. [/e=1] Ja.

zou kik
sound
informant [a] Waffeken boeken herre gekocht of wa voor een boeken xxx. [/a] Wa voor boeken.

her re
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [:v] sound
informant [a] Wie heetu op de kermis gezien? [/a]

heet u
tagging sound
hulpinterviewer Komen de volgende zinnen voor in het dialect van Bosvoorde? Zo ja. Hoe zeg je ze? sound
informant [v=003] Ik peis da Marie geprobeerd eet van em nen brief te schrijve. [/v] Andere vorm gebruikt. tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das goed he. [/a]

da s
sound
informant [v=004] Ik probeerdege voor tomaten te kweke. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ik probeerde ik probeerde tomate te kweke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar gij zegt ik probeerdegede heede gezeid.

probeerde ge de hee de
sound
informant Ja die dege da weetik den ene keer gebruikik da en den andere keer ni. [/e=1]

de ge weet ik gebruik ik
sound
informant [v=022] Daar wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed he. [/a]

da s
sound
informant [v=027] Vertel mij maar ni wie dasaa wille roepe. [/v]

da s aa
Dat al in vraag dus eerder [v=028] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das juist maar das zo ne rare zin. [/a]

da s
Vraag op einde hernomen. sound
informant [v=028] Vertel mij ne keer wie dazij aa kunne roepe. [/v]

da zij
sound
hulpinterviewer [a=g] Vertel mij eens wie dasaa kunne roepe ja. [/a]

da s aa
tagging sound
informant [v=029] Vertel mij ne keer wie dazij aa kunne roepe. [/v]

da zij
Of niet in vraag. sound
informant Hier stonder een probleem in.

stond er
sound
informant [a=n] Ik gebruik daar gene of in diene zin xxx. [/a] tagging sound
informant [v=030] Moestek u nu gezeid emme vertel mij ne keer wie of dasaa kunne roepe. [/v]

moest ek da s aa
sound
informant Zoude da ook goed gevondenemme?

zou de gevonde n emme
sound
informant Wie of dazij aa kunne roepe?

da zij
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Wie dasaa kunne roepe. [/a]

da s aa
tagging sound
informant [v=086] Ik wet dat Eddy morgen brood wil ete. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] Twijfel. sound
informant [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer Eddy moet kunne vroeg op staan. sound
informant Kzou da nooitni zegge za.

k zou nooit ni
sound
informant [a=n] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/a] sound
informant [v=006] Gisteren wandelde door t park. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandelde ik door t park. [/a] tagging sound
informant [v=075] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Das goed. [/a]

da s
sound
informant [v=077] Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das verkeerd.[/a] ggg

da s
sound
informant [v=080] Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] ggg [/a] Schudt nee. sound
informant [v=082] Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee absoluut ni da zeggewe ni he. [/a]

zegge we
sound
informant [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer Den eerste zin was juist en de andere zen allemaal foetu. [/e=1] sound
informant [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij wil geen soep ni meer ete. Ni zeggekik ni. [/a]

zegge kik
sound
informant [v=140] Zitten hier nieveranst geen muizen? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant [v=146] Hij spreekt ni goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ah nee das ni goed. [/a]

da s
sound
informant [v] Hij spreekt zo goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer Da kunde goed beschouwe ja ja.

kun de
sound
hulpinterviewer Zeget nog eens de zin.

zeg et
sound
informant Hij spreekt zo goed geen Frans. sound
hulpinterviewer [a] Hij spreekt zo goed geen Frans da zouwe wel zegge xxx. [/a]

zou we
sound
informant [a] Ik zou al bij zette hij spreekt al zo goed geen Frans. [/a] sound
hulpinterviewer Maar enfin. sound
informant Hij spreekt zo goed geen Frans. sound
hulpinterviewer Ja. Al zo goed is beter maar zo goed geen Frans zouk toch ook kunne zegge. [/e=1]

zou k
sound
hulpinterviewer xxx sound
informant [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant [v=149] Hij eet overal geen vrienden. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zeg nee. [/a] sound
informant Boeken hee Jan der drie met der zou _ . sound
hulpinterviewer Hoe? sound
informant [a] Boeken hee Jan der drie. [/a] sound
hulpinterviewer Ah hee Jan der drie ja. sound
informant Maar boeke hee Jan drie _ . [/e=1] sound
informant [v=156] Jan weet datem voor drie uur de voiture moet emme gemaakt. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das verkeerd. [/a]

da s
sound
informant [v=157] Jan weet datem voor drie uur de voiture moet gemaakt emme. [/v]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das juist. [/a]

da s
sound
informant [v=160] Jan weet datem voor drie uur de voiture gemaakt moet emme. [/v]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das ook goed. [/a]

da s
sound
informant [v=161] Jan weet datem voor drie uur de voiture gemaakt emme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En van die twee de welke komt meeste voor? [/v] sound
veldwerker Moet gemaakt hebbe of gemaakt moet hebbe? sound
hulpinterviewer [a] Awel maar der is een onderscheid da zijn twee verschillende zinnen eigenlijk. sound
hulpinterviewer Ze moet klaar zijn in de tweede zin moet ze klaar zijn. sound
hulpinterviewer En in de eerste zin gaze klaar zijn voor drie uur aseket goed voor heb. [/a]

ga ze as ek et
sound
informant De tweede is wat affirmatiever. [/e=1] sound
informant [v=260] Wa peisde wie dakik in de stad tege gekomme zen? [/v]

peis de da kik
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vinet fout. Ik zou zegge wie peisde dakik in de stad zen tege gekomme? [/a]

vin et peis de da kik
tagging sound
informant [v=266] Wie peisdegij diekik in de stad tege gekomme zen? [/v]

peis de gij die kik
Niet de juiste vraagstelling. Die in plaats van wie. tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Awel dat is juist dus. [/a] sound
informant ggg [v=248] Ik doen wel efkes de sjatten af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ik peis ni dat goed es. [/a] sound
informant [v=296] Zoum da gedaan emme gekund? [/v]

zou m
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. ggg [/a] sound
informant [v=297] Zoum da gedaan gekund emme? [/v]

zou m
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=309] Ik em ik em geen goesting en voeiere de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=316] De politie zou bij em komme en nemenem mee. [/v]

neme n em
sound
hulpinterviewer De politie zou _. sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De politie zou bij em komme en ze pakkenem mee. [/a]

pakke n em
Blijkt [a=n] sound
informant De polite zou bij em komme en pakkenem mee?

pakke n em
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja dan hemik te veel leraar gespeeld.

hem ik
sound
informant Ik zou da ni meer kunne zegge maar dat is met -. sound
informant Bon goed. [/e=1] sound
informant [v=317] Marie al heur koeien zen verdronke bij d overstroming. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Mmm. [/a] Knikt ja. sound
informant [v=319] Da peis ik ni aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Daar peis ik ni aan. [/a] sound
informant [v] Tees peis ik ni aan? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar peisekik ni aan. [/a]

peis ekik
sound
hulpinterviewer Aan da. [/e=1] sound
informant [v=321] Diene rare jong zen ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kzou et zo ni zegge. Met diene rare jong zen ik mee naar de markt geweest. [/a] sound
informant [v=322] Ik hem al de drie eerste sommen gemaakt. Welke heddegij gemaakt? [/v]

hed de gij
sound
hulpinterviewer Das goed.

da s
sound
informant T moest de welke zen. sound
informant [v] De welke heddegij gemaakt? [/v]

hed de gij
tagging sound
informant [a=j] Welke de welke. sound
informant De twee kunne. [/a] sound
hulpinterviewer xxx sound
informant [v=329] Ik geloof diene jong vinneze allemaal wel tof. [/v]

vinne ze
sound
hulpinterviewer [a=n] Das ni hele gans goed. [/a] sound
hulpinterviewer Ik geloof dat da -. Dat alleman gelooft dat da ne toffe jong is. sound
informant Voor mij kanda zenne.

kan da
sound
informant Ik schrijf zo zinnen ook. sound
informant Dakik veel da achterwege laat.

da kik
sound
informant Ik geloof diene jong vinneze allemaal wel tof.

vinne ze
tagging sound
informant Maar ik eh ja eh. [/e=1] sound
informant [v=323] De wa voren hedde al weg gebracht? [/v]

hed de
sound
hulpinterviewer Watte? sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou zegge wa voren heddege al weg gebracht maar ik zou de ni gebruike. [/a] sound
informant [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet datem gaan zwemmenis. [/a]

dat em zwemme n is
sound
informant Is da echt verkeerd ik weet datem is gaan zwemme?

dat em
sound
hulpinterviewer xxx [/e=1] sound
informant [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemmenis. [/v]

zwemme n is
tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Das goed. [/a]

da s
sound
informant [v=352] Ik weet dat hij zwemme gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee smijtem buiten. [/a]

smijt em
sound
informant [v=353] Wil je nog koffie Jan? Jak. [/v] sound
hulpinterviewer Ja das goed. sound
informant Ge vint de jak goed? sound
informant In plaats van _. Ik veronderstel da jak der staat in plaats van ja als antwoord. sound
informant Da gebruiktegij da?

gebruik te gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer We gaan gewoon ja zegge. [/e=1] sound
informant [v=355] Emmeze gete? Jaande. [/v]

emme ze
sound
hulpinterviewer Emmeze gete?

emme ze
sound
informant Hier staat jaanze. sound
hulpinterviewer Wa? sound
informant [v] Jaanze. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da verstaan ik ni. [/a] tagging sound
informant [v=364] Isem dood? [/v]

is em
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja. [/a] sound
informant [v=387] Wanneer gaat de wereldvrede komme? Nooitni.

nooit ni
Geen antwoord gegeven. tagging sound
informant [v=399] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/v] Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Das goed he. [/a] Niet met om. sound
informant [v=400] Het belooft weer ne schone dag te werre. [/v] Vraag op einde hernomen. sound
hulpinterviewer [a=j] Het belooft weer ne schone dag te werre ja. [/a] tagging sound
informant [v=417] Misschien gonketik wel krijge. [/v]

gon k et ik
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Misschien gonkemik wel krijge. [/a]

gon k em ik
tagging sound
informant [v=418] Teirdergij op duwe? [/v]

teir d er gij
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Das goed. Teirdergij op duwe? [/a]

da s teir d er gij
tagging sound
informant [v=419] Teidemgij invitere? [/v]

tei d em gij
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=420] Teidezegij invitere? [/v]

tei de ze gij
Ze in plaats van deze. tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=423] Heddegamegaa diene brief op gestuurd? [/v]

hed de ga me gaa
sound
hulpinterviewer Zegta nog eens.

zeg ta
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das ni goed. Heddegijmij dien brief op gestuurd? [/a]

da s hed de gij mij
tagging sound
informant [v=425] Ze leef zij op water en brood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=427] We zijn wijle daar nog nooitni geweest. [/v]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=428] Marie Marie zei dawe wijle zulle winne. [/v]

da we
sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zei dawijle zaan winne. [/a]

da wijle
tagging sound
hulpinterviewer Nee das ni goed he. [/e=1] sound
informant Maar ik em gezeid Marie zei dawe wijle zulle winne.

da we
sound
informant [v=429] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=430] Ik peis datemij morgen ook komt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis datem morgen komt. [/a] tagging sound
informant [v=459] Heet den bal gesmijte in de mand. [/v]

h eet
sound
hulpinterviewer Hij heet den bal gesmijte in de mand. sound
hulpinterviewer Hij heet den bal _ . sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer Hij heet den bal gesmijte in de mand. tagging sound
informant [a] Tzal ook natuurlijk zen dage zegt hij heet den bal in de mand gesmijte. [/a]

t zal da ge
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Tzal meer voor kome.

t zal
sound
hulpinterviewer Ja das juist. [/e=1]

da s
sound
informant [v=486] Diene boek beloof mij dage nooitni meer zult verstoppe. [/v]

da ge nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Nee das ni goed. [/a]

da s
sound
informant [v=487] Wa zeg mij dage gekocht et? [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das ni goed. Wa zegde _ . [/a]

da s
sound
informant Wa zegde mij dage gekocht et?

zeg de da ge
sound
hulpinterviewer Da zeggewe ook. Ja. [/e=1]

zegge we
sound
informant [v=530] Marie zei mij dagij aan Pierre ne boek et geprobeerd te verkope. [/v]

da gij
sound
informant Marie zei dagij Pierre nen boek et probere te verkope.

da gij
Bij herhaling proberen in plaats van geprobeerd. tagging sound
hulpinterviewer Ja das goed. [/e=1]

da s
sound
informant [v=531] Wim peisde dakik Elsa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da kik
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das ni goed. [/a]

da s
sound
informant [v=532] Karel weet dagij et geprobeerd Marie nen boek te verkope. [/v]

da gij
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
informant Ja. Aan Marie maar Marie das goed. [/e=1]

da s
sound
informant [v=227] As Frans zeit hij slaapt kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer Ja dutten is slape he. sound
informant Volgens mij kan dat ook behalve asge dus met hij doet bedoelt hij slaapt.

as ge
sound
informant Da zulde nooitni tege komme.

zul de nooit ni
sound
informant Van het werkwoord doen. sound
hulpinterviewer Ah hij kan het doen. sound
hulpinterviewer Hij doetet. Ah zo.

doet et
sound
hulpinterviewer [a] Ah nee da kanem ni. Natuurlijk ni. [/a]

kan em
sound
informant [v=228] As Frans zeit hij slaapt kan Jan dan antwoorde toet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee hij kan ni antwoorde xxx. [/a] sound
informant Dus hij kan da ni antwoorde. xxx [/e=1] sound
informant [v=243] As Frans vraagt slaaptem kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v]

slaapt em
sound
informant [a=n] Het enige wadage kunt antwoorde om te bevestige om t affirmere is hij doet het. [/a]

wa da ge
sound
informant [v=244] As Frans zeit hij slaapt toch niet kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v]

t oet t oet
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant Das juist. Dat hier wel. [/e=1]

da s
sound
informant [v=485] As Frans vraagt zalkik deze avond koke kan Marie dan antwoorde dat doe maar? [/v]

zal kik
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Doet maar maar dat doet maar ni. [/a] sound
informant [v=401] Tis misschien beter van nog efkes te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=n] Das goed. [/a] Niet met om. sound
informant [v=402] Waan het geluk van em direct weer te vinne. [/v]

w aan
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Waan t geluk van . Ja. [/a] Niet met om. sound
informant [v=365] Hem is dood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee hij is dood. [/a] sound
informant [v=366] Haar is ziek. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zij is ziek. [/a] sound
hulpinterviewer Of zis ziek. [/e=1]

z is
sound
informant [v=367] Is haar ziek? [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=150] Hij wet alles ni van d affaire. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant [v=151] Hij eet altijd gene tijd. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja is goed. [/a] sound
informant [v=023] Elsa wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed he Elsa wil ni zinge en ze wil ni danse ook ni. [/a]

da s
tagging sound
informant Dus ik begin in t dialect ge weet da _. sound
informant en gij maakt de zin af in t dialect met het beeld dage ziet.

da ge
sound
informant [v=036] Da zen Marie en Piet. Marie en Piet wijze naar _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Elkander. Elkaar. Naar elkander. Naar malkander. [/a] sound
hulpinterviewer Naar malkander. Malkander zalek zegge.

zal ek
sound
hulpinterviewer Malkander he ja. sound
informant Zijde zeker en askik nu zeg tis naar makander?

zij de as kik t is
sound
hulpinterviewer Makander. Malkander. Ja. tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Alle laat ons zegge de twee bestaan. [/e=1] sound
informant [v=037] Das Toon. Toon wast _. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Zijn arm. [/a] sound
informant [a] Hij wast zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
informant [a] Hij wast zezelve [/a] tagging sound
informant [v=039] Dat is Fons. Fons zag een slang nevest _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Op de bank zitte. [/a] sound
informant Fons zag een slang nevest _. sound
hulpinterviewer em zitte. sound
hulpinterviewer [a] neves em. [/a] [/e=1] tagging sound
informant [v=136] Jan en hee ni veel geld ni meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan hee ni ni veel geld ni meer. [/a] tagging sound
informant [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik geef niks aan een ander ni ja. [/a] tagging sound
informant [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niemand wil ni meer werke zouk zegge. [/a]

zou k
sound
informant Ja da vinek ook ni al te best. [/e=1]

vin ek
sound
informant [v=388] Wie eet den auto mee gepakt? Niemandni. [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant [v=389] Waar groeit t geld aan de bomen? Nieveranstni. [/v]

nieveranst ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant [v=390] Wat is rond en vierkant ter zelfde tijd? Niksni. [/v]

niks ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Mmm. Ja. [/a] sound
informant [v=391] Welke koeien heetem gemolke? Geen enkel ni. [/v]

heet em
sound
hulpinterviewer [a=n] Geen enkel. [/a] sound
informant Akkoord. sound
hulpinterviewer Magek ne keer terug kome op daar juist zegtem geen enkel geen één zoudewij ook zegge. [/e=1]

mag ek zegt em zoude wij
sound
informant [v=475] Marjolein hee nu meer koeien dan ze vroeger en haa. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da laatste woord is ni goed. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Da voorlaatste woord. sound
hulpinterviewer [a] Dase vroeger haa. [/a]

da se
sound
informant Diene en bestaat in uwe zin ni meer en ik peis in mijn zinnen ook ni. [/e=1] sound
informant [v=479] Hier is alles wak gekregenenem. [/v]

wa k gekrege n en em
sound
hulpinterviewer [a=n] Da laatste weer he Raymond das ni goed. [/a]

da s
sound
informant Eh. sound
informant [v=170] Jan is Karolien en Kristien heur broerke. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=173] ggg Diene auto is Joms. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da verstaanek ni. [/a]

verstaan ek
sound
informant Maar da zegde ni he.

zeg de
sound
hulpinterviewer Nee da zeggewijle ni he. [/e=1]

zegge wijle
sound
informant [v=174] Diene velo is mijnes. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van mij. [/a] sound
hulpinterviewer Nee. Das _. Ik zout zo ni zegge ik zou zegge die velo is van mij. [/e=1]

da s zou t
sound
informant [v=368] Me hij te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Me hij te werke moest zij den helen dag thuis blijve. sound
informant [v] Me em te werke moest zij den helen dag thuis blijve? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das ook goed. [/a] [/e=1]

da s
sound
informant [v=395] Geloofdegij ni geloofdegij ni datij gevallenis. [/v]

geloof de gij dat ij gevalle n is
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant [v] Geloofdegij ni datij gevalleneet? [/v]

geloof de gij dat ij gevalle n eet
sound
hulpinterviewer [a] Nee das ni goed. [/a] [/e=1]

da s
sound
informant [v=324] De zulke zouk ni teire op ete. [/v]

zou k
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das ni goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Ik zou zegge de die da zouk ni teire op ete. [/a]

zou k
tagging sound
informant [a] Zulke zouk ni teire op ete. [/a]

zou k
sound
informant [v=325] De die zouk ni teire op ete. [/v]

zou k
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat is goed. [/a] sound
informant [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kost emme geroepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Oei nee. [/a] sound
informant [v=506] Heddegij aan Jan gezien? [/v]

hed de gij
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=507] Zemme aan em late lache. [/v]

z emme
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=508] Zemme aan em late valle om da zij werk om datem zij werk ni goed dee. [/v]

z emme dat em
sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=509] Zij eet diene probleem aan em late op losse. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Das goed. [/a]

da s
sound
informant [v=510] Hedde aan mijne portefeuille gezien? [/v]

hed de
sound
hulpinterviewer [a=n] Ah nee. Nee. Nee. Nee. Das ni goed. [/a]

da s
sound
informant [v=511] Ikemem gisteren nog aan Jean-Luc op televisie gezien. [/v]

ik em em
sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed he. [/a]

da s
Uiteindelijk [a=n] tagging sound
informant Ja? sound
informant Ik ik zie ni in wata betekent zenne.

wa ta
sound
informant Ikemem gisteren nog aan Dehaene op TV gezien.

ik em em
sound
hulpinterviewer Nee. Diene aan natuurlijk past daar ni bij. sound
informant Diene aan kan daar toch ni enfin. sound
informant Ikem gisteren nog Dehaene op televisie gezien. Ikem aan Dehaene gezien. [/e=1]

ik em
sound
informant [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
Vraag op einde hernomen. sound
informant [v=424] Ikememet gegeve. [/v]

ik em em et
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=001] Marie peist datij haa wille naar huis. [/v]

dat ij
sound
hulpinterviewer [a=n] Das ni goed. [/a]

da s
sound
informant Hoe zeg je in het dialect van Bosvoorde? sound
informant [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
informant [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker dat één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
informant [a] Ja as is ook mogelijk. [/a] [/e=1] sound
informant [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De zondag zen we naar de zee geweest wat heel plezant was. [/a] tagging sound
informant Me wie zedde geweest?

zed de
sound
hulpinterviewer Me heel de familie. [/e=1] sound
informant [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In t dorp waar dak woon staat een oud kerkje. [/a]

da k
tagging sound
informant ggg sound
informant [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Op den dag dawe aan dawe toe kwame wast aant regene. [/a]

da we was t aan t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of regendenet. [/a] [/e=1]

regende n et
sound
informant [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet dat heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zaam da kunne doen emme? [/a]

zaa m
sound
informant [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Em ni vertelle dagiet gekocht et voor em. [/a]

da g iet
tagging sound
informant [v=492] Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij is verleden week door dokter Mertens gopereerd. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
informant [v=493] Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij wordt hij wet morgen door dokter Mertens gopereerd. [/a] tagging sound
informant [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kem me daar goed gamuseerd. [/a]

k em
tagging sound
informant [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeet eur ni gamuseerd op t bal. [/a]

z eet
tagging sound
informant [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge rappeleert a toch dageme onder die brug onder die ladder et late door lope. [/a]

da ge me
tagging sound
informant [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik rappeleer mij dater iemand was dat ons altijd roep riep. [/a]

dat er
tagging sound
informant [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij voeldenem door t ijs zakke. [/a]

voelde n em
tagging sound
informant [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marie van Jef langs ginge. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge rappeleert a wel da welle langs Marie van Jef voorbij ginge. [/a] tagging sound
informant [v=293] Ze herinneren zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze rappeleren eule nog iet maar ni alles he. [/a] tagging sound
informant [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In diene tijd leefdenik er nogal op los. [/a]

leefde n ik
tagging sound
informant [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefdenij gelijk as een beest. [/a]

leefde n ij
tagging sound
informant [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar leefdewijle gelijk as God in Frankrijk. [/a]

leefde wijle
tagging sound
informant [v=345] Toen leefde jij als een kluizenaar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen leefdegij gelijk as ne clochard. [/a]

leefde gij
tagging sound
informant [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar ware veel mensen op het feest. [/a] tagging sound
informant [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dak gisteren ni naar u verjaardag kos komme. tagging sound
informant waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer warener veel mensen op t feestje? [/a]

waren er
tagging sound
informant [v=524] Wie heb je gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie hedde gezien? [/a]

hed de
tagging sound
informant [v=002] Ikem da gezeid gad. [/v]

ik em
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Ikem da gezeid gad. Ja. [/a]

ik em
tagging sound
informant [v=357] As Frans zeit daar komt morgen iemand langs. Kan Marie dan vrage wie da? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=408] Op dees feest werter veel gedanst? [/v]

wert er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Mmm. [/a] Vraag op einde hernomen. sound
informant [v=409] Nu werter alleen maar brood verkocht in de winkel. [/v]

wert er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] Vraag op einde hernomen. sound
informant [v=414] Gisteren stonder ne smalle man in den hof. [/v]

stond er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] Vraag op einde hernomen. sound
informant [v=482] Da boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das ni goed. [/a]

da s
sound
informant [v=483] Asgecht ni kunt wachte komt dan maar. [/v]

as g echt
Niet de juiste vraagstelling. tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant Ah ja ikemet verbeterd. [/e=1]

ik em et
Dus [a=n] sound
informant [v=484] Da zie maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja zieda maar. Das juist ja. [/a]

zie da da s
sound
informant [v=369] Me het te sneeuwe kostewijle de stad ni uit. [/v]

koste wijle
sound
informant [a=n] Me dat sneeuwde kostewe de stad ni uit. [/a]

koste we
sound
hulpinterviewer Ja me dat sneeuwde. [/e=1] sound
informant [v=358] Ik peis dat iemand de koekjes eet op gete maar ik weet ni wie da. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
commentaar[meta][k]P124a[/k][h]600[/h][i]601[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
informant Ten zal ni waar zijn.

t en
sound
hulpinterviewer Tzal ni waar zijn.

t zal
sound
informant Ik stel vast datem ni en komt.

dat em
sound
hulpinterviewer Ik stel vast datem ni en komt.

dat em
sound
informant Dus in hoofdzinnen ni maar in bijzinnen negatieve kan in sommige zinnen nog en komme. sound
informant Zegdegij dat ook nog ik en kom ni?

zeg de gij
sound
hulpinterviewer Ik en kom ni ja. sound
informant Ah das interessant daar juist probeerdeke andere zinnen en daar zegde xxx t hangt een beetje van de zin af.

da s probeerde ke
sound
informant [v=472] En hee Gunther gebeld? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
Twijfel. En, heeft Gunther gebeld? sound
informant Daar juist wasek ni akkoord zenne me a.

was ek
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Gij verstaat en hee Gunther getelefoneerd. sound
informant Maar ast dus een is gebruiktet dan ook? En hee Gunther getelefoneerd?

as t gebruik te t
sound
hulpinterviewer Nee. [/e=1] Dus [/e=1] sound
informant Ni een? sound
informant [v=473] En pas op he. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=476] As Susanne haa kunne komme dan haa ze da gedaan. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a=n] As Susanne haa kunne komme. [/a] sound
informant Gene en bij aa dus. [/e=1] sound
informant [v=477] Zij is den besten dokter dakik en ken. [/v]

da kik
sound
hulpinterviewer [a=n] Zij is den besten dokter dakik dakik ken. [/a]

da kik
sound
informant [v=478] Voor dage iet en weg smijt moetege gij even belle. [/v]

da ge moe te ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Voor dage iet weg smijt moetegij ne keer beele. [/a]

da ge moe te gij
sound
informant [v=479] Hier is alles wakik gekregenenem. [/v]

wa kik gekrege n en em
sound
hulpinterviewer [a=n] Alles wakik gekregenem behalve da laatste. [/a]

wa kik gekrege n em
sound
informant [v=480] Jan en is te gierig om iet aan zen kinderen te geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Janne is te gierig das goed. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer Ja Janne is te gierig om iet aan zen kinderen te geve. [/e=1] Waarschijnlijk begrepen als voornaam dus [a=n] sound
informant [v=481] As of gij iet van voetballe en wet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee of dagij iet van voetbal wet. [/a]

da gij
tagging sound
informant [v=226] As Jan ziet hij slaapt kan Els dan antwoorde hij en doet? [/v] sound
hulpinterviewer Hij en doet? sound
informant [a=n] Ja hij slaapt of zo. [/a] sound
informant [v=474] Ten was maar juist genoeg. [/v]

t en
sound
hulpinterviewer [a=n] Taws maar juist genoeg. :a]

t was
sound
informant Kweet ni voor die zinnen van ten was maar juist genoeg.

k weet t en
sound
informant Maar ik weet ni of dakik nu of dakik eh

da kik
sound
informant nogal veel Oudnederlands lees dakik die begin te gebruike in t dialect.

da kik
sound
informant Of zaakik zaakik da vroeger in t dialect?

zaa kik
sound
informant Bij sommige zinnen die hoorik mijn meter nog zo zegge.

hoor ik
sound
informant Maar die hoorik nu niemandni meer zegge.

hoor ik niemand ni
sound
informant Oh jongens ten was maar juist genoeg.

t en
sound
informant Da lijkt mij nu nog te zegge zegbaar. [/e=1] sound
veldwerker [n] Mag ik nog een paar dingen vragen? sound
veldwerker [v=026] Bij de zin Jan had het hele brood wille op ete kunt ge dan ook zegge op ete gewild? [/v] Vraag hernomen. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Nee. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Jan had het brood wille op ete doodgewoon he. tagging sound
informant [v] Jan haat brood op ete gewild? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da zaa kunne ja ja. [/a] sound
informant Ik kan het goed zegge Jan haat brood op ete gewild maar sound
informant ik peis toch ni dak da spontaan gaan van ze leven nog zegge.

da k
sound
veldwerker [v=045] En Eduard kent zichzelf goed. Ge hebt gezegd zijn eigen kunt ge ook hemzelf zegge of ze zelve of _? [/v] sound
hulpinterviewer [a] zeneige zelve zen eige zouk toch zegge [/a]

zen eige zou k
tagging sound
hulpinterviewer Ja ze zelve goed. sound
informant Zen eige. Hij kint ze zelve goed. sound
hulpinterviewer Hij kint ze zelve goed. sound
informant In de meeste gevallen zen eige of hij kent ze zelve. sound
veldwerker [v=027] En vertel maar niet wie wie dat ze had kunne roepe kunt ge die dat ook weg late? [/v] sound
informant [a] Vertel maar nie wie zaa kunne roepe. [/a]

z aa
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dase zaa kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer Vertel maar ni wie dase zaa kunne roepe hemme.

da se
sound
informant Maar ge wet voor mij bestaan de zinnen zonder dat ook. sound
informant Vertel mij ni wie zaa kunne roepe.

z aa
sound
veldwerker [v=399] Ge zegt Wendy probeerde van niemand pijn te doen kunt ge daar nog iets anders zegge voor niemand pijn te doen? sound
veldwerker Of gewoon zonder iets gewoon Wendy probeerde niemand pijn te doen? [/v] sound
informant Wendy probeerde sound
hulpinterviewer [a] niemand zeer te doen. [/a] sound
informant Wendy probeerde niemand zeer te doen? sound
informant [a] Ik zeg xx Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] En kunt ge ook zegge het belooft weer van ne mooie dag te worden? [/v] sound
informant [a] Het beloof weer van ne goede dag te werre. [/a] tagging sound
informant Ja da kunde.

kun de
sound
veldwerker [v=162] Ge hebt Marie heuren auto heuren auto is kapot kunt ge nog iets anders zegge dan heuren? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie heuren auto is kapot das de vaste de gangbare _. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=517] En bij Robert heeft drie groene appels en Marie heeft er drie rode kunt ge die er late valle? [/v] sound
informant [a] Robert heet drie groene appels en Marie heet drie rode ba ja. [/a] tagging sound
informant [a] In t dialect zouket precies ni zegge maar pf. [/a]

zou k et
sound
veldwerker [v=492] En kunt ge ook iets zegge zoals hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd worden? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij is verleden week van den dokter Mertens gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Worden gebruike wij dus ni. [/a] sound
hulpinterviewer Door wijle zegge door den dokter. Bij spontaan vertalen van gebruikt. sound
hulpinterviewer Ik zaa door zegge. sound
informant Hijs van den dokter gopereerd ja.

hij s
sound
veldwerker [v=408] En op dit feest wordt er veel gedanst kunt ge daar die er weg late dus op dit feest wordt veel gedanst? [/v] sound
hulpinterviewer Op da feest wet veel gedanst. sound
informant Op da feest wet veel gedanst op da feest weter veel gedanst?

wet er
tagging sound
hulpinterviewer Op da feest weter veel gedanst of is veel gedanst kund ook zegge.

wet er kun d
sound
informant En gewoon op da feest wet veel gedanst? sound
hulpinterviewer [a] Wet ja da wel he op da feest wet veel gedanst. [/a] sound
veldwerker [v=409] En kunt ge het dan ook weg late in de zin nu wordt er nog alleen maar brood verkocht in die winkel dus kunde zegge nu wordt nog alleen maar brood verkocht? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja nu wet nog alleen brood verkocht ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=414] En dan in de laatste zin gisteren stond ne smalle man in den tuin? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge zou kunne zegge gisteren stonder ne smalle in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
informant Gisteren stond ne smalle man in den hof gisteren stonder ne smalle man in den hof.

stond er
sound
hulpinterviewer Ja ik zou misschien wel zegge gisteren stonder ne smalle man in den hof.

stond er
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie dat zijn moeder
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zijn ma
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: zijn moeder
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wovan dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wovan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waardat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: dat ik denk dat
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: genen enkele
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: genen ene
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: smookt nie mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
vorm: k zal t wel krijgen
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: magt
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: ?????????
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: zelfs hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij dan ook
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wijlen
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wette gij
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: ge weet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dage
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: seit
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: wart
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: gijllie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: daar in die kast
opmerking: volgens mij wordt 'deze kast' 'die kast' in deze zin:; daar zat een dief in die kast.
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: daar in die kast
opmerking: volgens mij wordt 'deze kast' 'die kast' in deze zin:; gisteren zat daar een dief in die kast
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: of dat er een
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
opmerking: volgens mij wordt 'deze kast' 'die kast' in deze zin:; het is net of daar een hond in die kast zit.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: alsge dage left lefde
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: alsjederen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: alsn
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goade
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gij got
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: godde
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: em goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat em
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se got
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: got se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t got
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: got t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geilen got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gotten gijlen
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got dan direct weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gint
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hi gingt
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gingk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wijlen ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingden geilen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geilen gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde wijlen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginge ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: wie dat er
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de man dasse
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de man of het verhaal verteld heeft??
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
opmerking: interpreteert deze zin als "zittend werk"
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
opmerking: zittend denk
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
vorm: zitten te werken
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
opmerking: vertaalt de zin heel anders
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
opmerking: vertaalt de zin heel anders
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eigen zelve
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: naar 'em