SAND-data Tremelo (P022p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Tremelo

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P022[/k][h]678[/h][i]679[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal we. [/v] sound
informant [a] Jan weet da nog wel een beetje van. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asik eerlijk leef ja ja. [/a]

as ik
tagging sound
hulpinterviewer [a] Doenek wa mijn ouders wille. [/a]

doen ek
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asen nog drie jaar leeft he dan zalter langer leve lijk ze vader he. [/a]

as en zal ter
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker hee gee nagels he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hee gee nagels baa he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Louis laat maa vui em werke he. [/a] tagging sound
informant [a] Liet maa vui em werke he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie van gisteren dood is of zo. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan leeftse ni lang ni meer zo. [/a]

as se leeft se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft leefet morgen ook nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Liet her mee drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon keek eens goed in de spiegel. [/a] sound
informant [a] die bekeek zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asgelle zo ongezond leeft dan leefde noot zo lang asekik. [/a]

as gelle leef de as ek ik
tagging sound
informant [v=063] Als ze voor hun werke leven dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse vui hun werk leve leveze ni vui hun jong. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel nog leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Iemand heet da nootni gekind of gewild. [/a]

noot ni
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [a] Niemand zeggeze ni. [/a] sound
informant [a] Iemandni zo zeggeze heet da ook gewild of gekind. [/a]

iemand ni zegge ze
tagging sound
informant [v=045] Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ward hee gehoord dater portretten van hem vui de venster nee vui de vitrine staan. [/a]

dat er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=026] Jan had het hele brood wilen op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan haa t hiel brood willen op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=068] Als je gezond leeft dan leeft je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asge gezond leeft leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aser zo weinig volk van de landbouw leeft. [/a]

as er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan leveder meer van t werk in t fabriek ja. [/a]

leve der
tagging sound
informant [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Lisa en Pierre in t paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel ja. [/a] tagging sound
informant [v=071] Als we rustig leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Asme rustig zeggezie he. [/a]

as me zegge z ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Aswe rustig leve dan levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer Nu moogdegij et nog eens zegge zie.

moog de gij
sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Asme eerlijk leve leveme gelukkig he. [/a]

as me leve me
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leeft e wa gezonder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leeft e beetje minder gevaarlijk he kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat hem zal roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik peis da Marie em zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze peist dage dage ier thuis zijt asekik. [/a]

da ge as ek ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ge peist daten sterker is asgaa. [/a]

dat en as gaa
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat we rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze denke zeker dawe rijker zijn aszelle. [/a]

da we as zelle
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Here genoeg vui vui t hooi helpe binnen t ale? [/a]

he re
sound
informant [a] Here genoeg volk vui t hooi van t land te hale? [/a]

he re
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was lief van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was goed da Jan kome helpe kwam helpe of zo. [/a] sound
informant [a] Vui te kome werke he. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Die ton is zwaar vui te drage he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dees ton. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We peise vui op tijd thuis te zijn. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] He kan staan zage. [/a] tagging sound
informant [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja toen waan kwame regendenet. [/a]

w aan regen de n et
tagging sound
informant [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kgeloof dak groter zijn asem. [/a]

k geloof da k as em
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=219] Wij wij gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We peise dagelle ni zo slim zijt ashaa. [/a]

da gelle as haa
tagging sound
hulpinterviewer [a] As aswelle. [/a]

as welle
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=220] Jullie gelove zeker niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gelle peist toch ni dase armer zijn asgelle. [/a]

da se as gelle
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=221] U gelooft dat Lisa even moi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge peist da Lisa zo schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn als Gaston en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Of hij gelooft da Jules en Jan sterker zijn as as Gaston en Pierre ja. [/a] tagging sound
informant [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jong woe dat de moeder gistren van hertrouwd is stond achter maa. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de sosse no eu. [/a] tagging sound
informant [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/a] sound
informant [a] De bank woe ze op zate was vers geverfd. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie geld hee moet maa mo een beetje geve. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa staat te zage he. [/a] tagging sound
informant Ik doen doo noot gene op. sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Iemand mag et ni zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Nee ik vin dagaaget dan ook ni moogt zien. [/a]

da gaa get
sound
hulpinterviewer [a] Doe mee vinekik dagaat ook ni moogt zien. [/a]

vin ek ik da gaa t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de vent dieze geroepe emme. [/a]

da s die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de vent die t verhaalke hee verteld. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Ah da is die vent diek peis datie datie het verhaal hee verteld. [/a]

die k dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of woe dak van peis daten. [/a]

da k dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das die vent dak peis dase die geroepe is emme. [/a]

da s da k da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten. [/v]

t schijnt
sound
informant [a] Tschijnt dase ni mag dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tis precies dater iemand in den hof sta. [/a]

t is dat er
tagging sound
veldwerker [v] Er weg late? [/v] sound
informant [a] Oh tis precies of er iemand in den hof is he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus die er zou er altijd bij staan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja ja ja toch wel ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa vui boeken here gekocht? [/a]

he re
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hee aa op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of wie heeteraa op de kermis gezien? [/a]

heet er aa
tagging sound
informant [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Doe was vuil volk op de feest. [/a] tagging sound
informant [v=413] Jammer dat ik gistren niet naar je verjaardag kon kome. waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dak gisteren ni na au verjaardag kunne kome em. Waser veel volk op t feestke. [/a]

da k was er
tagging sound
informant [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] No makandere. [/a] tagging sound
informant [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij wast zeneige. [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=039] Dit is Fons. Fons zag een slang naast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Neve hem he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Ik denk da Marie heef probere van hem nen brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ik peis da Marie geprobeerd hee zo zo van hem nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Er wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=n] Doe wilt iemandni danse. [/a]

iemand ni
sound
hulpinterviewer [v=137] Hee wilt geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
informant [a=n] Hij wilt geen soep ni meen ete. [/a]

mee n
Negatiepartikel of tussen-n? sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten ie nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a=n] Zitte ie ievers geen muizen he. sound
informant Nergens ni ievers he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dage vuil weg zot moete gooie. [/v]

da ge
sound
informant [a] Ik peis dage vuil zot moete eweg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] En of dage soms ook zou kunne zegge ik peis dage vuil eweg zot moete smijte of zot eweg moete smijte. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage vuil eweg zot moete smijte. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v] Zot weg moete smijte? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da kan da zou kunne. [/a] Dus alle drie mogelijk. sound
hulpinterviewer [v=146] Haa spreekt ni goed gee Frans. [/v] sound
informant [a=n] Die klapt ook ni goed Frans. [/a] sound
veldwerker [v] Ni goed gee Frans? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee da zeggezieni. [/a]

zegge z ie ni
sound
hulpinterviewer [v] Hij spreekt zo goed gee Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreekt ni goed ni goed Frans dan he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene stielman he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
informant [a=n] Els wilt ni danse en ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a] En ze wilt ook ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook niet komter ni achter. Ook ni zinge dus zinge komt op t laatste. [/a]

komt er
sound
informant [v=149] Hij hee overal gien vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hee ievers gien maten. [/a]

h ee
tagging sound
informant [v=497] Haa is alle kapotte spullen weg aan t smijte. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Hes alle kapotte spullen eweg aan t smijte he eweg aan t smijte. [/a]

h es
sound
informant [v] Hij is alle kapotte spullen aan het weg gooie. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Eweg aan t smijte. [/a] sound
veldwerker [v] Zoude dan ook aan t eweg smijte kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Aan t eweg smijte ja ja da kunde ook zegge ja da kan ook. [/a]

kun de
sound
informant [v=086] Ik weet da Eduard wil wilt brood ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weet dat Eduard wil wilt brood ete. [/a] Hernomen na 087. Maar antwoord blijft ja. tagging sound
informant [v=087] Eduard moet kunne vroeg op staan he. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eduard moet kunne vroeg op xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
veldwerker [n] [v=086] En zoude dan wel kunne zegge ik weet dat Eduard wilt brood ete? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja. [/a] sound
informant [a=j] Ik weet dat Eduard wilt brood ete. [/a] [/n] tagging sound
informant [v=329] Kgeloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v]

k geloof
AN! sound
informant [a=n] Kgeloof dase deze jong allemaal wel vriendelijk vinne. [/a]

k geloof da se
sound
informant [v=027] Vertelt mo ni wieze haa kunne roepe. [/v]

wie ze
sound
hulpinterviewer [a] Vertelt mo ni wie dase kunne roepe haa.

da se
tagging sound
hulpinterviewer Wie dase haa kunne roepe. Ja wie dase kunne roepe haa. [/a]

da se
Vraag hernomen na zin 030. tagging sound
informant [v=028] Wie dase had kunne roepe. [/v]

da se
sound
hulpinterviewer [a=g] Vertelt mo eens of zeg mo eens wie dase wie dase kunne roepe haa. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=029] Vertel me ne keer wie of zij haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie dase haa kunne xxx. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Die of gebruikewij ni. [/a]

gebruike wij
sound
informant [v=030] Vertel me eens wie of dat ze had kunne roepe. [/v] AN! sound
hulpinterviewer [a=n] Wie dasaa kunne roepe. [/a]

da s aa
tagging sound
veldwerker [v] En zoude die da kunne late valle? [/v] sound
informant [a=j] Vertel me eens wieze wieze haa kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] Wieze haa kunne roepe ja. [/a]

wie ze
sound
veldwerker [v] Wie da is beter? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja wordt wordt wel meer gezegd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=088] Ik weet da Jan moet een nieuw schuur bouwe. [/v] sound
informant [a=n] Ik ik peis da Jan een nieuw schuur moet zette. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Ik vin da Marie moet no Jef belle. [/v] sound
informant [a=n] Ik peis da Marie no Jef moet belle. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Ik weet da Jan moet jammer genoeg vertrekke. [/v] sound
informant [a=n] Spijitg genoeg moet vertrekke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ik weet da Henri mag ni kome. [/v] sound
informant [a=n] Ik peis da Henri ni mag kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ik weet da Jan wil varkens kope. [/v] sound
informant [a=j] Ik peis da Jan wilt varkens kope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofperen schille. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofperen te schelle. [/a] sound
hulpinterviewer Tga misschien gemakkelijker asekik lees.

t ga as ek ik
sound
hulpinterviewer [v=150] Hee weet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant [a=j] Hij weet alles ni van de zaak. [/a] tagging sound
informant Weetegaa doe wel schie van.

wee te gaa
sound
hulpinterviewer [v=151] Heeft altijd genen tijd. [/v]

h eeft
sound
informant [a=j] Die ee altijd gienen tijd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin da iedereen moe kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ik peis dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ik peis dat alleman moet zwemme kunne dat. Moet kunne zwemme he kunne gaat doe vui he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Das t zelfste he. Ik peis da alleman moet kunne zwemme. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Kinne moet? Ma da kom na precies ni aan he. [/a] sound
informant [a] Ik peis dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan hee drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkte wie ik in de stad ontmoet hem? [/v]

denk te
Gedeeltelijk AN. sound
informant [a] Wie peisde dak tege kome zijn in t stad? [/a]

peis de da k
sound
hulpinterviewer [v] Wa peisde wie dak in t stad tege gekome zijn? [/v]

peis de da k
sound
veldwerker [v] Zoude da kunne zegge? [/v] sound
informant [a] Wie peisde wie dawe tege gekome zijn? [/a]

peis de da we
Spontaan zin 262 gebruikt. Bij zin zelf zeggen ze dat dit niet kan! sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zegde ni. [/a]

zeg de
Dus geen wat ... wie.... sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denkte wie wie ik in t stad ontmoet em? [/v]

denk te
sound
informant [a] Dan zeggeze wie peisde dak in t stad gezien em? [/a]

zegge ze peis de da k
sound
veldwerker [v] Zoude dan twee keer wie kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Twee keer wie ni nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie peisde wie dak nee da zeggewe ni. [/a]

peis de da k zegge we
Inconsistentie met wat bij zin 260 gezegd werd. sound
informant Of wetegaa nu wie dakik nu gezien hem.

we te gaa da k ik
sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doen wel effe de kop de kopjes af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ik was de sjatten wel efkes af he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zoutem da gedaan hebbe gekund? [/v]

zout em
sound
informant [a=n] Die zin die komt ook ni zo juist ze. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee bij ons ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zoutem da kunne gedaan emme? [/a]

zout em
sound
hulpinterviewer [v=309] Ik em geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Kem gine zin vui de koei te voeiere. [/a]

k em
sound
hulpinterviewer [v=266] Wie denkte diek in de stad gezien em? [/v]

denk te die k
sound
informant [a=n] Wie peisde wiek in t stad gezien em? [/a]

peis de wie k
Nog eens constructie 262 gebruikt. sound
hulpinterviewer [a] Dak in t stad gezien em he. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet datem vui drie uren de wagen moet hebben gemaakt. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Jan weet datem vui drie uren den auto moet gemaakt zijn of gemaakt emme of zo. [/a]

dat em
sound
veldwerker [v] Ma dus ni datem vui drie uren den auto moet emme gemaakt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet datem vui drie uren de wagen moet gemaakt emme. [/v]

dat em
sound
informant [a=g] Jan weet datem vui drie uren den auto moet gemaakt emme dat is zo he. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer Constructie is gelijk as dawij het zegge.

da wij
sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet datem vuir drie uren de wagen gemaakt moet emme. [/v]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ze kunne allebei gebruikt worde. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet datem vui drie uren de wagen gemaakt hebbe moet. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Da komt ni aan he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De polite zou ba hem moete kome en nemetem mee. [/v]

neme t em
sound
informant [a=n] En de politie zou bij hem moete kome en tem mee neme. [/a] Tem? sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al her koeien zijn verdronke ba de overstroming. [/v] sound
informant [a] Marie al her koeien zijn ba d overstroming verdronke. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Al Marie her koeien. [/a] sound
veldwerker [v] Dus ni Marie al her koeien? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee al Marie her koeien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik ni aan. [/a] sound
informant [a=n] Nee da peisek ni aan. [/a]

peis ek
sound
hulpinterviewer [a] Doe peisek ni aan he. [/a]

peis ek
sound
hulpinterviewer [v=321] Die vreemde jong benek mee no de markt geweest. [/v]

ben ek
sound
informant [a=n] Me die vreemde jong zenek no de markt geweest. [/a]

zen ek
sound
hulpinterviewer [v] Die vreemde jong hemek mee no de markt geweest. [/v]

hem ek
sound
informant [a] Me die vreemde hemek no de markt geweest he. [/a]

hem ek
sound
hulpinterviewer [a=n] Zenek no de xxx. [/a]

zen ek
sound
informant [a] Zenek no de markt geweest. [/a]

zen ek
sound
hulpinterviewer [v=322] Ik em al de eerste drie sommen gemaakt. De welke hedegaa gemaakt? [/v]

he de gaa
sound
informant [a=n] Kem al de eerste drie sommen gemaakt.

k em
sound
informant Waffer heregaa gemaakt? [/a]

he re gaa
sound
veldwerker [v] En de welke da zoude ni zegge? [/v] sound
informant [a=n] Nee da zegge zie de welke zo ni waffer zeggezie. [/a]

zegge z ie
sound
hulpinterviewer [v=323] De wat voore heregaa al weg gebracht? [/v]

he re gaa
sound
hulpinterviewer [a=j] Waffer hedegaa al weg gebracht? [/a]

he de gaa
sound
veldwerker [v] En zoude dan ook kunne zegge de waffer? [/v] sound
informant [a=n] De ni doe bij de waffer ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet datem is gaan zwemme. [/v]

dat em
sound
informant [a=j] Ik weet daten is gaan zwemme. [/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet daten gaan zwemme is. [/v]

dat en
sound
informant [a=g] Ik weet daten gaan zwemme is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wa zeggeze ik weet daten is gaan zwemme ik weet daten gaan zwemme is? [/v]

zegge ze dat en
sound
informant [a] Ik peis dase zegge ik weet daten gaan zwemme is. [/a]

da se dat en
sound
hulpinterviewer [a] Ja de tweede is is juister he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet daten zwemme gaan is. [/v]

dat en
sound
informant [a=n] Dat komt ni aan he. [/a] sound
veldwerker [v] En zout eventueel ook kunne daten is gaan zwemme? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Kan gezegd worde. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] As Rosa vraagt wilde nog koffie Karel.

wil de
sound
hulpinterviewer Kan Karel dan antwoorde jaak? [/v] sound
informant [a=n] Jaak? Wat is dadde? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Mo ja ie zeggeze da ni. [/a]

zegge ze
tagging sound
informant [a] Jaak zeggeze dan ni das ni ja ja he. [/a]

zegge ze da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
informant [a=j] Esen dood? [/a]

es en
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nootni. [/v]

noot ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Nootni zeggewelle he. [/a]

noot ni zegge welle
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a] Vui iemand gie zeer te doen. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft wee ne mooien dag te worde. [/v] sound
hulpinterviewer [a]Tziet er uit dat ne schonen dag gaa worde he. [/a]

t ziet
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=417] Misschien go goketekik wel krijge. [/v]

go k et ek ik
sound
informant [a=n] Misschien gonekik gonekiket wel krijge. [/a]

gon ek ik gon ek ik et
tagging sound
veldwerker [v] Ma ni goneketekik wel xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee gonekik. [/a]

gon ek ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Durfdergaa op duwe? [/v]

durf de r gaa
sound
informant [a=n] Durfdegaader op duwe? [/a]

durf de gaa der
tagging sound
veldwerker [v] Durfdergaa op duwe? [/v] sound
informant [a=n] Durfde nee nee durfdegaader op duwe. Nee. [/a]

durf de gaa der
tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Hem is dood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggeze ni. Haas dood. [/a]

zegge ze haa s
sound
hulpinterviewer [v=366] Heur is ziek. [/v] sound
informant [a=n] Heur ni. Zaas ziek. [/a]

zaa s
sound
hulpinterviewer [v=367] Is heur ziek? [/v] sound
informant [a=n] Heur da zeggezook ni. Isse ziek ja ja. [/a]

zegge z ook is se
sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog effe te wachte. [/v]

t is
sound
informant [a=n] Tis misschien beter van nog efkes te wachte. [/a]

t is
sound
informant [a] Of vui een beetje te wachte. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=402] We hadde t geluk om hem direct terug te vinne. [/v] sound
informant [a] Me haan t geluk datem rap gevonne is zo. [/a]

dat em
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=419] Durfdemgaa uit nodige? [/v]

durf de m gaa
sound
informant [a=n] Durfdegaaten uit nodige? [/a]

durf de gaa ten
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Durfdezegaa uit nodige? [/v]

durf de ze gaa
sound
informant [a=n] Durfdegaaze nie? [/a]

durf de gaa ze
tagging sound
veldwerker [v] Durfdezegaa nie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=423] Heremegaa daan brief op gestuurd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heregaamaa dien brief op gestuurd? [/a]

he re gaa maa
tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft ze op water en brood. [/v] sound
informant [a] Ze leeft op water en brood he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ook ni ze leeft zaa op water en brood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da wordt van tijd gezegd ze leeft zaa op water en brood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dase zo zegge van tis toch e sukkelke en zes zo mager.

da se t is z es
tagging sound
hulpinterviewer En dan kan da zo as antwoord gegeve worde ja ma ze leeft zaa op water en brood he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] We zijn doe nog noot geweest. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] We zijn doe nog nootni geweest. [/a]

noot ni
tagging sound
veldwerker [v] En we zijn welle doe nog nootni geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee we zijn welle nee. [/a] Later herzien. tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Mo doe wordt van tijd wordter gezegd ik zijn ekik we zijn welle. [/a]

wordt er ek ik
tagging sound
hulpinterviewer [a] We zijn welle doe nog nootni geweest. [/a]

noot ni
tagging sound
hulpinterviewer Ik zijn ekik doe nog nootni geweest.

ek ik noot ni
Subjecttripling. sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dawelle zulle winne. [/v]

da welle
Verkeerde vraag. sound
informant [a] Marie zei dawelle zijne winne. [/a]

da welle
tagging sound
veldwerker [v] En damewelle zulle winne? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Of dame zijne winne. Dawelle zijne winne. [/a]

da me da welle
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Dawewelle nee nee. [/a]

da me welle
tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Haa kan haa doe ook niks aan doen. [/a] sound
informant [a] Die kan doe ook niks aan doen. Haa kan doe ook niks aan doen. [/a] tagging sound
informant [a=j] Haa kan haa doe ook niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk datemhaa morgen ook komt. [/v]

dat em haa
sound
informant [a] Ik peis daten morgen ook komt he. [/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Datemhaa ni nee nee. [/a]

dat em haa
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hee ee den bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a] Heet den bal gesmete in de mand. [/a]

h eet
Later herzien. sound
informant [a] Hee de bal in de mand gesmete. [/a]

h ee
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Zon ist he. Gesmete in de mand zeggeze ni. [/a]

zegge ze
sound
informant [a=n] Nee nee. Heet de bal in de mand gesmete. [/a]

h eet
sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof maa sound
hulpinterviewer dage nootni mee noot mee zult verstoppe. [/v]

da ge noot ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Belooft maa dage daa die boek nootni mee zult eweg steke he. [/a]

da ge noot ni
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dagaa Pierre nen boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zei dagaa geprobeerd et vui aan Pierre nen boek te verkope. [/a]

da gaa
sound
hulpinterviewer [v=531] Jules dacht dakik Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da k ik
sound
informant [a] Jules peisde dakik. [/a]

da k ik
sound
hulpinterviewer [a=n] Dak geprobeerd haa vui Lisa ne cadeau te geve he. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=532] Charel weet dagaa et geprobeerd Marie nen boek te verkope. [/v]

da gaa
sound
informant [a=n] Charel weet dagaa geprobeerd et Marie nen boek te verkope. [/a]

da gaa
sound
hulpinterviewer [a] Charel weet dagaa geprobeerd et vui vui aan Marie nen xxx. [/a]

da gaa
sound
informant [a] Ve aan Marie nen boek te verkope zon ist. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg maa dage gekocht hebt. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Zegt eens wadage allemaal bij et. [/a]

wa da ge
sound
hulpinterviewer [a] Of wadage gekocht het. [/a]

wa da ge
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt haa danst kan jan dan antwoorde haa doe et? [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [v] Kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Haa doeget zeggeze zo haa doeget. [/a]

doe g et zegge ze
sound
hulpinterviewer [a] Ja zouzie antwoorde. [/a]

zou z ie
sound
hulpinterviewer [a=n] Haa doet da zegdegaa ni. [/a]

zeg de gaa
sound
hulpinterviewer [v=228] As Frasn zegt hij zingt kan Jan dan antwoorde toet? [/v] sound
informant [a=n] Da toet da zeggezie ni ja. [/a]

zegge z ie
sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt werktem kan jan dan antwoorde ie doet? [/v]

werkt em
sound
informant [a=n] Dan zegt die ja he ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zegt hij slaapt toch ni kan jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee toetoet zeggewelle ni he. [/a]

zegge welle
sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zalek dezen avond koke. Kan Marie dan antwoorde da doe mo? [/v]

zal ek
sound
hulpinterviewer [v] Ge zegt ni da doe mo he? [/v] sound
informant [a=n] Nee da doe mo ni. Doe mo of ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ik peis da da xxx. [/a] Hulpinterviewer knikt ja. sound
informant [a] Heeter drie rode. [/a]

heet er
sound
hulpinterviewer [a] Heeter drie rode ja dat is gelijk datie gezegd wordt. [/a]

heet er da t ie
sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge Robert hee drie groen appelen en Marie heet drie rode? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja ja die er mag staat er mestal tussen. [/a] sound
veldwerker [v] Maar tzou ook zonder kunne? [/v] sound
informant [a=j] Ja heet drie rode ja da kan ook zonder er kan het ook zenne. Jan heet drie groen en Marie heet drie rode. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ik em da gezegd gehad. [/v] sound
informant [a=j] Kem da gezegd gehad. [/a]

k em
tagging sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dage ni en valt. [/v]

da ge
sound
informant [a] Pas op dage ni valt he. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=j] Of dage ni en valt. [/a]

da ge
tagging sound
informant [a=j] Dat is van ie. Pas op dage ni en valt. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni vuil geld ni mie. [/v] sound
informant [a=n] Jan hee ni vuil geld ni mie. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] En en. [/a] Hulpinterviewer schudt nee. sound
hulpinterviewer [v=141] Kgeef niks aan een ander ni. [/v]

k geef
sound
informant [a=n] Ni doe ni baa he kgeef niks aan een ander he. [/a]

k geef
sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
informant [a=n] Iemand wilt ni werke he. [/a] sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge iemandni wilt ni werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Iemand wilt ni werke. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Twordt ni anders gezegd. [/a]

t wordt
sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=n] Wie heet den auto mee genome? Iemandni. [/a]

iemand ni
sound
hulpinterviewer [v=389] Woe groeit het geld aan de bomen? Ievers. Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=n] Ieversni. [/a]

ievers ni
sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Was rond en vierkant tegelijk? Niks. [/a]

wa s
sound
hulpinterviewer [a=n] Die ni wordt doe ni achter gezegd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heeften gemolke? Geen enkele ni. [/v]

heeft en
sound
informant [a=n] Die ni. Welke koeien heeten gemolke? [/a]

heet en
sound
hulpinterviewer [a] Geen één. [/a] sound
informant [a=n] Ni ni zeggeze doe zo ni he gien he. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee nu meer koeien dan ze vroeger en had. [/v] sound
informant [a] Marie hee nu meer koeien gelijk vroeger. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of lijk as dase vroeger haa. [/a]

da se
sound
veldwerker [v] En ni lijk as dase vroeger en haa? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee [/a] sound
hulpinterviewer [v=479] Hies alles wadakik gekregenem en em. [/v]

hie s wa da k ik gekrege n em
sound
informant [a=n] Das alles wak gekregenem. [/a]

wa k gekrege n em
sound
hulpinterviewer [a=n] En em da zeggeze ni. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=424] Ik ememet gegeve. [/v]

em em et
sound
informant [a=n] Kemtem gegeve he. [/a]

k em t em
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denkt datem haa wille no huis. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Marie peist daten nor huis wou he. [/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosa en Julia hun broerke. [/v] sound
informant [a=n] Jan is t broerke van Julia en Rosa zon he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=173] Diene auto is Jefs. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dien auto is van Jef he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die fiets is maans. [/v] sound
informant [a=n] Die velo is van maa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=368] Me haa te werke moest zaa den hielen dag thuis blijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Me haa te werke da zeggeze toch ni. [/a]

zegge ze
sound
informant [a] Me datem werkt moet zaa thuis blijve. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofdegaa geloofdegaa ni datem gevallen es? [/v]

geloof de gaa dat em
sound
informant [a=j] Geloofdegaa ni daten gevallen es? [/a]

geloof de gaa dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofdegaa ni daten gevallen ee? [/v]

geloof de gaa dat en
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant En is gevalle he. En! sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zou ik zoukik ni durve op ete. [/v]

zou k ik
sound
informant [a] Ah zokke zoukik ni durve op ete. [/a]

zou k ik
sound
veldwerker [v] De zokke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee de zokke ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] De die zoukik ni durve op ete. [/v]

zou k ik
tagging sound
informant [a] Die zouk ni durve op ete. [/a]

zou k
sound
hulpinterviewer [a=j] Of de die asge dan bepaalt juist bepaalt welke. [/a]

as ge
sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kan emme geroepe kost ebbe geroepe. [/v] sound
informant [a] Ik vin da Jan beter den dokter kost roepe. tagging sound
informant Nee tis tis kost geroepe emme. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zegt er komt morgen iemand langs kan Marie dan vrage wie da? [/v] sound
informant [a] Doe komt iemand langst ie. Dan zei Marie wie is da? [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Of wie dade? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=358] Ik denk dat iemand de koekskes hee op gete ma ik weet ni wie da. [/v] sound
informant [a] Ik peis dat iemand de koekses aan de koekskes gezete ee mo kweet ni wie. [/a]

k weet
sound
hulpinterviewer [a=j] Of wie dade. Ja ja wordt toch ook gezegd van tijd. [/a] tagging sound
informant Aser nu baa ons iemand aan zit weet kik wie dat gedaan ee.

as er k ik
sound
hulpinterviewer [a] Da wordter minder bij gebruikt. [/a]

wordt er
Kan dus maar beter zonder dat. sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek leg nee. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Legt die boek nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op dit feest wordter vuil gedanst. [/v]

wordt er
sound
informant [a=j] Op da feest danseze vuil of wordter vuil gedanst. [/a]

danse ze wordt er
sound
veldwerker [v] Wordt vuil gedanst? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Op t feest wordt vuil gedanst ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Kan allebei eigenlijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordter nog alleen ma brood verkocht in die winkel. [/v]

wordt er
sound
hulpinterviewer [a=j] Nu wordter nog alleen ma brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] En wordt nog alleen brood verkocht? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Kpeis dse allebei kunne. [/a]

k peis
sound
hulpinterviewer [v=483] Eh asge ni echt kunt wachte dan kom mo. [/v]

as ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Komt dan mo he. [/a] sound
informant [a] Dan komde mo. [/a]

kom de
sound
veldwerker [v] Ma ni dan kom mo? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dan kom mo nee da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stonder nen enge man in den tuin. [/v]

stond er
sound
informant [a=j] Gisteren stonder ne vieze vent in den hof. [/a]

stond er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
informant [a=n] Zie mo zie mo. [/a] sound
veldwerker [v] Ma ge zou dan ni zegge da zie mo? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee helemaal ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=369] Me het te sneeuwe konnewe de stad nu uit. [/v]

konne we
sound
informant [a=n] Mee dat sneeuwde kostew t stad ni uit. [/a]

koste w
sound
veldwerker [v] Ma ni me het te sneeuwe? [/v] sound
informant [a=n] Nee me het ni he me dat he. [/a] sound
informant [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
informant [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker as één en één twee en es. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Szondags gingeme me hiel de familie no de zee. [/a]

s zondags ginge me
tagging sound
hulpinterviewer [a] Wa dat hiel plezant was. [/a] tagging sound
informant [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In t dorp woe dak woon staat een oud kerkske. [/a]

da k
tagging sound
informant [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den dag dawaan kwame regendenet. [/a]

da w aan regende n et
tagging sound
informant [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet wa schoon is wa hiel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] Das iet die heel schoon is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee wat heel schoon is. [/a] sound
informant [a] Wa dat hiel schoon is. [/a] sound
informant [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zoutem da kunne doen emme. [/a]

zou tem
sound
informant [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni vertelle dage ne cadeau vui em gekocht het zelle. [/a]

da ge
tagging sound
informant [v=492] Hij is vorige week door de dokter gopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hees verleden week dui den dokter gopereerd. [/a]

hee s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=493] Hij wordt morgen door de dokter gopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen wordtem dui den dokter gopereerd. [/a]

wordt em
tagging sound
informant [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kem me doe goed gamuseerd. [/a]

k em
tagging sound
informant [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zee er ni gamuseerd op t bal. [/a]

z ee
tagging sound
informant [v=275] Je herinnert je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge weet toch nog dageme toen onder die ladder late late dui lope et. [/a]

da ge me
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kweet nog dater iemand ons altijd riep. [/a]

k weet da ter
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa wier gewaar datem dui t ijs zakte. [/a]

dat em
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=291] U herinnert vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge weet toch zeker nog wel dame langs Marieke ginge. [/a]

da me
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar ni alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze wete der nog iet van mo alles ni. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In dien tijd hemek er op los geleefd of leefdek er op los. [/a]

hem ek leef de k
tagging sound
informant [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij hee vroeger geleefd gelijk een beest. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=338] Daar leefde we als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Doe leefdeme gelijk God in Frankrijk. [/a]

leef de me
tagging sound
informant [v=345] Toen leefdegij als een koning. [/v]

leef de gij
sound
hulpinterviewer [a] Toen leefdegaa as ne koning. [/a]

leef de gaa
tagging sound
informant [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das t huis dak gekocht em. [/a]

da s da k
tagging sound
informant [v=223] Wees niet vervelend Jef. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jef zijt nu ni ambetant. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of zijt nu ni ambetant Jef. [/a] tagging sound
informant [v=224] Wees niet vervelend kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zijt nu ni eens ambetant jong. [/a] tagging sound
informant [v] Na het eten ga ik slape. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Na t ete goonek slape. [/a]

goon ek
tagging sound
veldwerker [v=004] Ik probeerdege tomaten te kweke. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Gegege nee ggg da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v=006] En gisteren wandeldiede dui t park? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wandeldiede? Nee. [/a]

wandel die de
tagging sound
veldwerker [n][v=035] Jan vergist zich wel eens. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan is er al is neve he. [/a] sound
veldwerker [v] Jan rappeleert zich da wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan rappeleert em da nog wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=053] Leef ik niet te gevaarlijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leefek ni te gevaarlijk? [/a]

leef ek
tagging sound
veldwerker [v=055] Leeft hij wel gezond genoeg? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeftem wel gezond genoeg? [/a]

leeft em
tagging sound
veldwerker [v=018] En weet je al dat Marie gestorven is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Weetal da Marie gestorve is? [/a]

wee t al
tagging sound
veldwerker [v] Weet je al da Marie is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Weetal da Marie gestorve is? [/a]

wee t al
sound
veldwerker [v] En weetal da Marie gestorve heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Zen weet ni da Marie gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze weet ni. [/a] sound
veldwerker [v=042] Bekeek ze zelve in de spiegel bekeek hem in de spiegel bekeek hem zelf in de spiegel? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Bekeek zen eige in de spiegel. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft da ooit gekost? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ni gekind ni gekost gekinne. [/a] Tijdens interview zelf wordt gekind gebruikt. tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent ze zelve goed of kent hem zelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kent zen eige. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zen eige. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van hem. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of van hem zelf. [/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had t ganse brood wel op ete gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee wille op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] Twas goed van Jan van te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Twas goed da Jan kwam werke. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v] Dus ni me van? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van te kome werke? Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van Jan te kome werke? [/v] sound
informant [a=n] Da Jan kwam werke. [/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar te drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zwaar te drage? Nee da zeggezie ni. [/a]

zegge z ie
sound
veldwerker [v] En zwaar voor drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee vui te drage he. [/a] sound
veldwerker [v=192] En we hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] We hope van op tijd thuis te zijn ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En we peise allemaal op tijd thuis te zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wie da zijn moeder gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee van wie van wie of wies wies moeder gestorve is. [/a] wies = wie zijn. sound
hulpinterviewer [a] De jonge van wie da ze moeder gestorve is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wies moeder gestorve is wordt misschien ook wel gezegd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] De jongen die ze moeder gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De jongen die ze moeder gestorve is? Nee. [/a] sound
veldwerker [v] De jongen diens moeder gestorve is? [/v] sound
informant [a=n] Da geloofek ni zelle. [/a]

geloof ek
sound
veldwerker [v=250] Das de bank woe op ze zate. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Woezop zate of woe dasop zate. [/a]

woe z op da s op
tagging sound
veldwerker [v] Ma ni woe op ze zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Waarop ze zate nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] Das de bank daar zop zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En das de bank dasop zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=259] Die geld het moet mij maar wsa geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wel ja die geld heet die moe mo een beetje geve ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dagaada ook ni moogt zien. [/a]

da gaa da
sound
veldwerker [v] Moogt zien en ni zien moogt? [/v] sound
informant [a=n] Nee zien moogt nee. [/a] sound
veldwerker [v=371] Das de man die t verteld heet of das de man die t die t heet verteld? [/v]

da s da s
tagging sound
informant [a] Ja tkan alle twee zijn. [/a]

t kan
tagging sound
veldwerker [v=397] Da schijnt dase niks mag ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee da schijnt nee nee tschijnt. [/a]

t schijnt
sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niks te mogen ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee ze ni doe ni baa. [/a] sound
veldwerker [v=037] Toon wastem. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik was maa haa wast hem. [/a] tagging sound
veldwerker [v=474] Ten was mo juist genoeg. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week van den dokter gopereerd. [/v] sound
informant [a=n] Dui den dokter he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij is verleden week gopereerd geworde. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja hijs verleden week gopereerd geworde ja. [/a]

hij s
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze peist dagegij rap thuis zult zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze peist dagegaa? Nee dagaa he. [/a]

da ge gaa da gaa
tagging sound
veldwerker [v=217] Ge peist zeker ni datem sterker is asgegaa. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Asgaa. [/a]

as gaa
sound
veldwerker [v=218] En ze peise dawelle rijker zijn aszezelle. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Aszelle. [/a]

as zelle
sound
veldwerker [v=215] Kepis dakik groter zijn asem. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik peis dakik groter zijn asgaa. [/a]

da k ik as gaa
tagging sound
veldwerker [v=219] Me peise in plaats van we peise. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja me peise. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Me peise eh dagelle ni zo slim zijt aswewelle. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Aswelle. [/a]

as welle
sound
veldwerker [v] En asmewelle. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Uit geslote. [/a] sound
veldwerker [v=220] Ge peist toch ni dase armer zijn asgegelle. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Asgelle. [/a]

as gelle
tagging sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde van iemand gee zeer te doen. [/v] sound
informant [a=j] Ja Rosa probeerde van iemand gie zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En Rosa probeerde iemand gee zeer te doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja probeerde iemand gie zeer te doen. [/a] sound
veldwerker [v=400] Tbelooft weer ne schonen dag te worde. [/v] sound
informant [a=n] Belooft da zeggezie ni. [/a]

zegge z ie
sound
veldwerker [v=402] We hadde t geluk van hem direct terug te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Van tem rap terug te vinne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor hem rap terug te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee van tem rap terug te vinne. [/a] Informant gebruikt wel voor. sound
veldwerker [v] En we adde t geluk em rap terug te vinne. [/v] sound
informant [a=n] We hadde t geluk vui em rap te vinne. [/a] Wel met voor! sound
veldwerker [v=402] Tis misschien beter nog efkes te wachte. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Tis misschien van van nog e beetje te wachte. [/a]

t is
sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leedetem lijk een beest. [/a]

leef de tem
tagging sound
veldwerker [v=290] Hij voeldenem dui t ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Haa werd gewaar datem dui t ijs zakte. [/a]

dat em
sound
veldwerker [v=275] Je vergist je toch wel eens. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge zijt al wel eens mis. [/a] sound
veldwerker [v] En eh realiseer je je dat wel? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wetegaa da wel? [/a]

we te gaa
sound
veldwerker [v] En je rappleert je dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja wetegaa da nog wel. [/a] [/n]

we te gaa
sound
informant Die Brusselaars verstonde ons ni aswelle tegen één klapte.

as welle
sound
algemene gegevens Tremelo P022 23 april 2002. sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Tremelo