SAND-data Kampenhout (P018p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Kampenhout

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P018[/k][h]630[/h][i]631[/i][i]632[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij wet da nog wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijgers spijkers bij zich. [/v] sound
informant1 [a] De schrijnwerker hee geen spijkers eh hee geen nagelen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij hee geen nagelen bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant1 [a] Erik liet maa voor hem werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of dee maa voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat marie gisteren gestorvenis. [/v]

gestorve n is
sound
informant1 [a] Ze weet neet da Marie gisteren gestorvenes. [/a]

gestorve n es
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Johanna leut heur drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] toon bekijkt em zeneigen in de spiegel [/a] sound
hulpinterviewer [v] Tis wel hij bekeek hij bekeek zijn eige gisteren he. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Bekijkt is nu en bekeek is gisteren. [/a] sound
hulpinterviewer [a] toon bekeek zeneige es goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant1 [a] Niemand heeda gewild of gekund. [/a]

hee da
tagging sound
hulpinterviewer [v] En ooit wa doen we daar mee? [/v] sound
informant1 [a] Van ze leven. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Niemand heeda van ze leven gewild of gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant1 [a] eduard kent zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] Kent zen iege kint kint zen eige. [/a] sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant1 [a] Ward hee hore zegge dater foto's portretten in de vitrine staan. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [a] van zeneige van zen eige in de vitrine [/a]

zen eige
sound
hulpinterviewer [a] Hee hore zegge dater foto's van hem eh portretten van hem in de vitrine staan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wille op ete. [/v] sound
informant1 [a] Jan haat haa het brood wille op ete. [/a] tagging sound
informant1 [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asek profijtelijk leef dan leefek gelijk as mijn ouders da wille. [/a]

as ek leef ek
tagging sound
informant1 [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader; [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asem nog drie jaar leef dan leeftem langer as ze vader. [/a]

as em leeft em
tagging sound
informant1 [v=057] als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo priculoos blijft leve dan gaaze ni lang ni meer leve. [/a]

as se gaa ze
tagging sound
informant1 [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aset nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

as et leeft et
tagging sound
informant1 [v=061] Als jullie zo ongezond leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As gaale as gaale zo ongezond leeft dan leefdegaale nooit zo lang asekik. [/a]

leef de gaale as ek ik
tagging sound
informant1 [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
hulpinterviewer [a] Asse voor heule werk leve dan leveze ni voor heule kinderen he das juist. [/a]

as se leve ze da s
tagging sound
informant1 [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant1 [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asge gezond leeft leeft dan leefde langer he. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant1 [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aser zo weinig mensen leve van de boerenstiel dan

as er
tagging sound
informant1 leven er veel mensen sound
hulpinterviewer dan levener veel mensen van t werk in t fabriek. [/a]

leven er
tagging sound
informant1 [v=070] Als Liesje en Pieter in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Lieske en Peter in den hemel leve dan leve die ander twee wa ware da daar tagging sound
informant1 Frans en Rosa. sound
hulpinterviewer dan leve frans en Rosa in d hel. [/a] tagging sound
informant1 [v=071] Als we simplel leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
hulpinterviewer [a] Asme simplel leve dan leveme gelukkig. [/a]

as me leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant1 [a] Asmeerlijk zen leveme gelukkig he. [/a]

as m eerlijk leve me
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant1 [a] Leeft wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant1 [a] Leeft e wa minder dangereus kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant1 [a] Ik peis da Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale. [/v] sound
informant1 [a] Herre genoeg volk voor het hooi binnen te hale? [/a]

her re
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant1 [a] Twas schoon van Jan voor te kome werke. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant1 [a] Dees vat is nogal zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of da vat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] We peise allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant1 [a] Hij kan staan zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant1 [a] Asmarriveerde regendedet. [/a]

as m arriveerde regen de d et
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan regendet ja. [/a]

regen de t
sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v]

k geloof
sound
informant1 [a] Ik peis nee ik peis dak groter zen asaa. [/a]

da k as aa
tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
informant1 [a] Hij staat te zevere. [/a] tagging sound
informant1 [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ze peist dagij rapper thuis zeit asekik. [/a]

da gij as ek ik
tagging sound
informant1 [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge peist toch ni dataa sterker is asgaa? [/a]

dat aa as gaa
tagging sound
informant1 [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze peise dawaale rijker zen as zaale. [/a]

da waale
tagging sound
informant1 [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Waale peise dagaale ni zo slim zeit as waale. [/a]

da gaale
tagging sound
informant1 [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaale peist dadie armer zen as gaale. [/a]

da die
tagging sound
informant1 [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaa peist da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant1 [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn als Theo en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa peist da Jules en Jan sterker zen as Gaston en Pierre. [/a] tagging sound
informant1 [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jong waarvan de moeder diene zen moeder gisteren hertrouwd is tagging sound
informant2 [a] Diene zen moeder. [/a] sound
hulpinterviewer stond achter maa. [/a] sound
informant1 [a] Stond achter maa. [a] sound
informant1 [v] Kan je in plaats van de jongen wiens moeder de volgende gebruike? [/v] sound
informant1 [v] De jongen wie dat zijn moeder? De jongen die dat zijn moeder? De jongen diens dat moeder? [/v] sound
veldwerker [v] Of u ook één van die zou kunne zegge? [/v] sound
informant2 [a] Ik denk dat wij daar in elk geval van zoude bij zette de jongen van wie de moeder. [/a] sound
informant2 [a] De jongen diene zen moeder. [/a] sound
informant1 [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank waar dasop zate was juist geverfd he. [/a]

da s op
tagging sound
informant1 [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie geld hee moet maa maar e beetje geve he. [/a] sound
informant1 [v] Die geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] tagging sound
informant2 [a] Die geld heeft? Nee wie geld hee. [/a] sound
informant1 [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de sosse naar heur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zou daar gene toe bij doen. [/a] sound
informant2 [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand maget zien

mag et
tagging sound
hulpinterviewer dan vinek dagijet ook ni moogt zien. [/a]

vin ek da gij et
tagging sound
informant2 [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebbe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Das de man diene diene ze geroepe hebbe. [/a]

da s
tagging sound
informant1 [a] Die. [/a] sound
hulpinterviewer De man die? sound
informant1 Ja. sound
hulpinterviewer de man die? sound
informant1 Ja waale zegge da zo. sound
informant1 Gaa peist dat een vrouw is? sound
hulpinterviewer Ik zou diene zegge. sound
hulpinterviewer de vrouw die ja ja. sound
informant2 [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat es de man diene dat het verhaal verteld heet. [/a] tagging sound
informant2 xxx dat is de man peisek dase zegge das de man.

peis ek da se da s
sound
hulpinterviewer [a] Das de man das de man dat diene dat het verhaal verteld heet. [/a]

da s da s
tagging sound
informant2 [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat es de man diene dakik peis dat et verhaal verteld heet. [/a]

da kik
tagging sound
informant2 Of das de man waarvan dakik peis. [/a]

da s da kik
tagging sound
informant2 [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat es de man dak peis dase geroepe hebbe. [/a]

da k da se
tagging sound
informant2 [a] Waarvan dak peis. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer Of waarvan dak peis.

da k
sound
informant2 [v=397] 't Schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant1 [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
informant2 [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant1 [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
informant2 [a] Naar dat schijnt. [/a] sound
informant2 [v=403] 't Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant1 [a] Tis precies of datter iemand in den hof staa. [/a]

t is dat ter
tagging sound
informant2 Er is er ni bij int dialect.

in t
reageert op kaartje. sound
informant2 Tis precies of datter iemand in den hof staat dus die er xxx.

t is dat ter
sound
veldwerker [v] Zou je ook kunne zegge tis precies of dat iemand in den hof staat? [/v]

t is
sound
informant1 [a=n] Datter iemand in xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] En zonder of zelfs tis precies datter iemand in den hof staa. [/a]

t is dat ter
sound
informant2 [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Wa voor een boeke herre gekocht? [/a]

her re
tagging sound
informant2 [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie heeter aa op de kermis gezien? [/a]

hee ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant1 [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
informant2 [a] Of den auto van Marie is kapot. [./a] sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant2 [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
informant2 [a] 's Zondags ginge waale me d heel familie ginge waale me d heel de familie naar de zee en da was heel plezant. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant1 [a] In t dorp waarkik woon staa een oud kerkske. [/a]

waar kik
tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant2 [a] Op den dag dawaan kwame wast aant regene. [/a]

da w aan was t aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Zoude zoude op zegge of den dag damaan kwame? [/v]

zou de da m aan
sound
informant1 [a] Den dag. [/a] sound
informant2 [a] Alle twee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets dat heel mooi is. [/v] sound
informant1 [a] Das iet da heel schoon es. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is iets die heel mooi is kan dat ook? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant2 [a] Zoutem da hemme zoutem da kunne doen emme? [/a]

zou tem
sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant1 [a] Ni voorts zegge dage ne cadeau het gekocht voor hem. [/a]

da ge
tagging sound
informant2 [a] Ni voorts zegge dage voor hem ne cadeau het gekocht. [/a] sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] Hees verleden week door den dokter gopereerd. [/a]

hee s
tagging sound
hulpinterviewer [v] En kan dit ook hij is vorige week van de dokter geopereerd geworde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Uitgesloten ni in Kampenhout. [/a] sound
hulpinterviewer Ik doen voorts. sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] Hee wet morgen gopereerd door den dokter. [/a] tagging sound
informant1 [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kem me daar goed gamuseerd. [/a]

k em
tagging sound
informant1 [v=050] ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zei eur helemaal ni gamuseerd op het bal. [/a] tagging sound
informant1 [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge weet toch nog wel dage me toen het late lope onder die ladder. [/a]

da ge
sound
informant2 [a] Ge wet toch nog wel dage me toen onder die ladder het late lope. [/a]

da ge
tagging sound
informant1 [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet nog heel goed datter iemand was da maa altijd riep. [/a]

dat ter
tagging sound
informant2 [a] Die ons altijd riep ja. [/a] sound
informant1 [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa voeldenem door t ijs zakke. [/a]

voelde n em
tagging sound
informant2 [a] Haa voelde datem door t ijs zakte. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer Ja das beter.

da s
sound
informant1 [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marie Pietersen langs ginge. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge weet toch zeker nog wel dame

da me
sound
informant2 bij Marie Pietersen geweest zen. [/a] sound
informant1 [v=293] Zij herinneren zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze wete nog wel iet maar bijlange ni alles ni meer. [/a] tagging sound
informant1 [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In diene tijd sound
informant1 gingek ne gang. [/a]

ging ek
sound
hulpinterviewer [a] Ik leefdeder nogal op los. [/a]

leef de der
tagging sound
informant1 [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefdenaa lijk een beest. [/a]

leef de n aa
tagging sound
informant1 [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar leefdewaale lijk as God in Frankrijk. [/a]

leef de waale
sound
informant2 [a] Ik zou zegge waale leefde daar ik denk ni dawij me daar zoude beginne. [/a]

da wij
tagging sound
informant1 [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant1 [a] Toen leefdegaa as ne koning. [/a]

leef de gaa
tagging sound
informant1 [a] Lijk as ne koning. [/a] tagging sound
informant2 [a] Dan leefdegaa he toen zeggewe ook ni. [/a]

leef de gaa
sound
hulpinterviewer [a] Lijk ne koning. [/a] tagging sound
informant2 [v=412] Er waren veel mensen op het feest. [/v] sound
informant1 [a] Daar ware veel mensen op het feest. [/a] tagging sound
informant2 [v=413] Jammer dat ik gisteren niet je verjaardag kon kome. Waren er veel mensen waren er veel mensen op het feestje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dak gisteren naar awe verhjaardag ni zen kunne kome. Was er veel volk op aa feest? [/a]

da k
tagging sound
informant2 Bekijk het prentje. sound
informant2 [v=036] Dit zijn Marie en Piet. Marie en Piet wijze naar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie en Piet wijze naar makanders. [/a] sound
informant1 [a] Makandere. [/a] tagging sound
informant2 [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das toon toon wast zeneige. [/a]

da s zen eige
tagging sound
informant2 [a] Wast em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wastem. /a]

wast em
sound
informant2 [a] Of Toon is hem aant wasse. [/a]

aan t
sound
informant2 [v=039] Dit is Fons. Fons zag een slang naast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das Fons en hij ziet een slang nevest em. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer Ik probeer dat al in t Kampenhouts en gaale gaat maa verbetere. sound
hulpinterviewer [v=495] Ik peis dage veel weg zou moete smijte. [/v]

da ge
sound
informant2 [a=n] Gaat moete smijte. Ik peis dage veel gaat moete weg smijte. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v] Ik peis dage veel zou moete weg smijte. [/

da ge
sound
hulpinterviewer Ó sound
informant2 [a=j] Ik peis dage veel gaat moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik peis dage veel zou weg moete smijte. [/v]

da ge
sound
informant2 [a=n] Ik peis dage veel gaat moete weg smijte. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=497] Haa is alle kapotte spullen da zeggewaale ni he

zegge waale
sound
hulpinterviewer moetewe iet anders voor vinne kapotte dinges weg aant smijte. [/v]

aan t
sound
informant2 [a] Haa is alle kapotte dinges weg aant aant weg aant smijte. [/a]

aan t
sound
informant2 [a] Aant weg smijte. [/a]

aan t
sound
informant2 [a] Haas alle kapotte dinges aant weg smijte. [/a]

haa s aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Haa es alle kapotte dingen aant weg smijte. [/v]

aan t
sound
informant2 [a=j] Aant weg smijte dat ist. [/a]

aan t is t
sound
hulpinterviewer [v=003] Ik peis da Marie hee probere vanem nen brief te schrijve. [/v]

van em
sound
informant2 [a=n] Ik peis da Marie geprobeerd eet van hem nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel maar ni wie dase haa kunne roepe. [/v]

da se
sound
informant2 [a=g] Vertel maar ni wie dase kunne roepe haa. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel maa ne keer wie dase haa ola pardon wie of dase haa kunne roepe. [/v]

da se
sound
informant2 [a=n] Nee vertel maa wie dase haa kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=027] Zou u eventueel die dat kunne late valle dus vertel maar ni wie ze wie ze kunne roepe haa? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die moet er nogal bij wie dase ja ja. [/a]

da se
sound
informant2 [a] Wie dase kunne roepe haa. [/a]

da se
tagging sound
informant2 [v=004] Ik probeerde om tomaten tomaten te kweke. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik probeerde tomaten te kweke. [/v] tagging sound
veldwerker [v] Of dage ook zou kunne zegge ik probeerdekegen? [/v]

da ge
sound
informant2 [a=n] Nee ik probeerdekgen nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Uitgesloten. [/a] sound
informant2 [v=022] Er er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Daar wil niemandni danse ja. [/a]

niemand ni
tagging sound
informant2 [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij wil geen soep ni meer ete. [/a] sound
informant2 [v=140] Zitten hier ieveranst geen muizen? [/v] Verkeerde vraag maar levert wel goed antwoord; sound
hulpinterviewer [a=j] Zitten hier nieveranst geen muizen? [/a] tagging sound
informant2 [v=146] Haa spreek ni goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee haa spreek ni goed Frans. [/a] sound
informant2 [v] Haa spreek zo goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee haa spreek ni zo goed Frans ist da misschien? [/a]

is t
sound
informant2 [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Alleman is gene stielman das juist. [/a]

da s
tagging sound
informant2 [v=149] Haa hee overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Haa hee alle kanten geen vrienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of haa hee ni alle kanten vrienden. [/a] sound
informant2 [a=n] Haa nieveranst geen vrienden want diene overal haa hee nieveranst geen vrienden. [/a] sound
informant2 [v=086] Ik weet dat Eduard wil brood ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet da Eduard brood wil ete. [/a] sound
informant2 [v=087] Eduard moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Eduard moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
informant2 [v=329] Ik geloof deze jongen vindeze allemaal wel aardig. [/v]

vinde ze
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis sound
informant1 dase diene jongen allemaal wel vriendelijk vinne. [/a]

da se
sound
informant2 [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge ook niet. [/a] tagging sound
informant2 [a] Of ze wilt ook ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer Nee ze wilt ni zinge ook niet. sound
hulpinterviewer Het kan alle twee. sound
informant2 Ja da kan alle twee. sound
informant2 [v=150] Haa weet alles ni van de zaak. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Haa weet ni alles van de zaak. [/a] sound
informant2 [v=151] Haa hee altijd gene tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Haa hee ni altijd tijd. [/a] sound
informant2 [a] Hee nooit gene tijd. [/a]

h ee
sound
informant1 [v=006] Gisteren wandeldiede door het park. [/v] tagging sound
veldwerker Zo as ge bijvoorbeeld ne man zie passere en ge zegt tegen u vrouw gisteren wandeldiede. sound
informant2 [a=n] Gisteren wandelde diene door t park. [/a] tagging sound
informant1 [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant2 [a=g] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant1 [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee ne. [/a] sound
informant2 [a] Ik meen dat alleman ik meen dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant1 [v=080] Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant1 [v=082] Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
informant1 [v=084] Ik vind dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant1 [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan heet drie boeken. [/a] sound
informant2 [a] Jan heet drie boeken. [/a] sound
informant1 [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant2 [a] Jan weet dat den auto tegen drie uren moet gereed zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Daten tegen drie uur den auto moet gemaakt hemme. [/a]

da ten
sound
informant1 [v=157] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Jan weet daten tegen drie uur den auto moet gemaakt hemme. [/a]

da ten
tagging sound
informant1 [v=160] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee moet gemaakt hemme. [/a] sound
informant1 [v=161] Nog ne keer Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zeker niet moet gemaakt hemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa peisde wie peisde dak in de stad gezien hem? [/v]

peis de da k
Verbetert onmiddellijk sound
informant2 [a] Wa peisde nu dak in t stad gezien hem? [/a]

peis de
Verkeerd begrepen, voor zaak tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Ik ga t zegge zoals dat hier staat wie peisde wie wie dakik in de stad gezien hem? [/v]

peis de da kik
sound
informant2 [a=n] Wie peisde nu dak in t stad gezien hem? [/a]

peis de da k
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ge gaat gene tweede keer wie zegge he wie peisde wie. [/a]

peis de
sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doen wel efkes de de sjatten af wasse. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik doen? Nee. [/a] sound
informant2 [a] Ik zal de sjatten rap af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zoutem da gedaan hemme gekund? [/v]

zou tem
sound
informant2 [a=n] Zoutem da kunne doen hemme? [/a]

zou tem
sound
informant1 [a] Kunne gedaan hemme? [/a] sound
informant2 [a] Zoutem da kunne gedaan hemme? [/a]

zou tem
sound
hulpinterviewer [v=309] Kem geen goesting en voeiere de koien. [/v]

k em
sound
informant2 [a=n] Kem geen goesting voor de koeien eten te geve. [/a]

k em
sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou de politie zou bij em kome en neme hem mee. [/v] sound
informant2 [a=n] De politie zou bij em geweest emme en hem mee genome emme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zen verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant2 [a=j] Marie al heur koeien zen verdronke bij de overstroming of bij de overstroming eh xxx da kan de twee. [/a] Ik denk dat hij hier bedoeld dat zowel verdronken bij de overstroming als bij de overstroming verdronken mogelijk zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Da peisekik ni aan. [/v]

peis e kik
sound
informant1 [a=n] Daar peisek ni aan. [/a]

peis ek
sound
informant2 [a] Daar peisek ni op. [/a]

peis ek
sound
hulpinterviewer [v=321] Diene rare jong zenekik mee naar de markt geweest. [/v]

zen e kik
sound
informant2 [a=n] Met diene vieze zenekik naar de markt geweest. [/a]

zen e kik
sound
hulpinterviewer Maar ge begint met met he? sound
hulpinterviewer Das de vraag of da da gaat diene rare jong diene vieze jong zen xxx?

da s
sound
informant1 Nee. sound
informant2 Nee. sound
hulpinterviewer [v] Diene vieze jong hemekik mee naar de markt geweest. [/v]

hem e kik
sound
informant1 [a=n] Met diene vieze jong hemekik naar de markt geweest. [/a]

hem e kik
sound
informant2 [a] Misschien dawe soms zoude zegge met diene vieze jong hemkik mee naar de markt geweest. [/a]

da we hem kik
sound
hulpinterviewer Maar ge kunt ni met diene jong ge moet me met beginne. sound
hulpinterviewer [v=322] Ik em de ik em al de eerste drie sommen gemaakt. De welke herregaa gemaakt? [/v]

her re gaa
sound
informant2 [a] Kem al de eerste drie optellingen gemaakt. [/a]

k em
sound
hulpinterviewer [v] En dan de welke herregaa gemaakt? [/v]

her re gaa
sound
informant2 [a=n] Welke. [/a] sound
informant2 [a] Welke of waffer. [/a] sound
informant1 [a] Waffer. [/a] sound
informant2 [a] Waffer heddegaa gemaakt? [/a]

hed de gaa
sound
hulpinterviewer [v] Niet de welke he? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee waffer. [/a] sound
informant2 [v=323] De wa voore heddegaa al op weg gedaan? [/v]

hed de gaa
sound
informant1 [a=n] Waffeuken herregaa weg gedaan? [/a]

her re gaa
sound
hulpinterviewer [a] De wa voor een da gaat ni. [/a] sound
informant2 [v] De waffere herregaa al weg weg gedaan? [/v]

her re gaa
sound
informant1 [a=n] Waffeuken herregaa weg gedaan? [/a]

her re gaa
sound
hulpinterviewer [a] Ni met de he. [/a] sound
informant2 [v=347] Ik weet datem is gaan zwemme. [/v]

da tem
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Ik weet datem gaan zwemmenes. [/a]

da tem zwemme n es
sound
informant2 [v=350] Ik weet datem gaan zwemmenes. [/v]

da tem zwemme n es
tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Ja dat es goed. [/a] sound
informant2 [v=352] Ik weet dat hij zwemme gaan es. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik weet datem gaan zwemmenes. [/a]

da tem zwemme n es
sound
informant2 [v=353] As Rosa vraagt wildegaa nog koffie koffie Karel kan Karel dan antwoorde jaak? [/v]

wil de gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da bestaat ni gewoon ja. [/a] tagging sound
informant2 [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
hulpinterviewer [a=j] Esn dood? [/a]

es n
tagging sound
informant2 [v=387] Wanneer zalt op de wereld vrede worde? Nooitniet. [/v]

nooit niet
sound
hulpinterviewer [a=j] Nooitniet. [/a]

nooit niet
tagging sound
informant2 [v=399] Rosa probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze probeerde niemand niemandniet zeer te doen. [/a]

niemand niet
tagging sound
informant2 [v=400] Het belooft opnieuw ne schone dag te werre. [/v] sound
informant1 [a=j] Het beloof vaneir ne schone dag te werre. [/a] tagging sound
informant2 [v=417] Misschien gakiket wel krijge. [/v]

gaa kik et
sound
hulpinterviewer [a=n] Misschien goneket wel krijge. [/a]

gon ek et
tagging sound
hulpinterviewer [a] Misschien gonekiket wel krijge. [/a]

gon e kik et
tagging sound
veldwerker [v] En gonetik? [/v]

gon et ik
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee niet in Kampenhout. [/a] tagging sound
informant2 [v=365] Hem is dood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij is dood ni hem hij is dood. [/a] sound
informant2 [v=366] Heur is ziek. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zes ziek. [/a]

z es
sound
informant2 [v=367] Is heur ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee isse ziek? [/a]

is se
sound
informant2 [v=401] Tis misschien beter van nog efkes te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=n] Tes misschien beter nog een beetje te wachte. [/a]

t es
sound
informant2 [a] Van nog van nog tis misschien beter van nog een beetje te wachte. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja ja tes misschien beter van nog een beetje ja ja da kan. [/a]

t es
sound
informant2 [v=402] Waan de chance om hem direct terug te vnne. [/v]

w aan
sound
hulpinterviewer [a=n] Waan chance da damen direct terug vonne. [/a]

w aan da me n
sound
hulpinterviewer [a] Ni me om he. [/a] sound
informant1 [v=418] Teirregaater op duwe? [/v]

teir re gaa ter
Verkeerde vraagstelling. sound
hulpinterviewer [a] Teriregaader op duwe. [/a]

teir re gaa der
tagging sound
informant1 [v=419] Teirregaatem invitere? [/v]

teir re gaa tem
Verkeerde vraagstelling. sound
informant2 [a] Teirregaatem invitere ja. [/a]

teir re gaa tem
tagging sound
veldwerker [v] En ni teirdemgaa invitere? [/v]

teir dem gaa
sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [v=420] Durfdezegij uitnodige? [/v]

durf deze gij
sound
informant1 [a=n] Teirregaatem invitere ja. [/a]

teir re gaa tem
tagging sound
hulpinterviewer Teirregaatem invitere.

teir re gaa tem
tagging sound
informant1 [v=423] Herregaamaa diene brieg op gestuurd? [/v]

her re gaa maa
Verkeerde vraagstelling. sound
informant2 [a] Herregaamaa diene brief op gestuurd? [/a]

her re gaa maa
tagging sound
veldwerker [v] En ni eh herregaamaagaa diene brief op gestuurd? [/v]

her re gaa maa gaa
sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [v=425] Ze leeft op water en brood. [/v] Verkeerde vraagstelling sound
informant2 [a] Ze leeft op water en brood. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge ze leeft zaa op water en brood? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant1 [v=427] Waale hemme daar nog nooitni geweest. [/v]

nooit ni
Verkeerde vraagstelling. sound
hulpinterviewer [a] Waale hemme daar nog nooitni geweest. [/a]

nooit ni
tagging sound
veldwerker [v] En waale hemme waale daar xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant1 [v=428] Marie zei dawaale zemme winne. [/v]

da waale
Verkeerde vraagstelling. sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dawaale gine xxx. [/a]

da waale
tagging sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dawaale ginge winne; [/a]

da waale
tagging sound
veldwerker [v] En ook weer ni dawewaale? [/v]

da we waale
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant1 [v=429] Haa kan daar ook niks aan doen. [/v] Verkeerde vraagstelling. sound
informant2 [a] Haa kan daar ook niks aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En haa kan haa haa kan haa daar niks aan doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Geen herhalingen van de voornaamwoorden. [/a] tagging sound
informant1 [v=430] Ik peis datem morgen ook komt. [/v]

da tem
Verkeerde vraagstelling. sound
informant2 [a] Ik peis datem morgen ook komt ja. [/a]

da tem
tagging sound
informant1 [v=459] Hij heeft den bal in de mand gewmete. [/v] Verkeerde vraagstelling. sound
informant2 [a] Hij hee den bal in de korf gemete. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zout ook gaan hij heet den bal gesmete in de mand? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
informant1 [v=486] Diene boek beloof dagem nooitni meer zult verstoppe. [/v]

da ge m nooit ni
Verkeerde vraagstelling. sound
informant1 [v] Da boek beloof mij dage nooit meer zult verstoppe. [/v]

da ge
sound
informant2 [a=n] Beloof maa dage diene boek nooitni meer zult nooitni meer zult weg steke. [/a]

da ge nooit ni
sound
hulpinterviewer [a] Belooft maa dage diene boek nooitni meer gaat weg steke. [/a]

da ge nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dagaa Pierre ne boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da gaa
sound
informant2 [a=n] Marie zei dagaa geprobeerd het voor aan Pierre nen boek te verkope. [/a]

da gaa
sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dagaa Pierre nen boek het probere te verkope. [/a]

da gaa
tagging sound
informant2 Ja da kunde ook zegge ja ja.

kun de
sound
hulpinterviewer [v=531] Jules peisde dakik Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da kik
sound
informant2 [a=n] Jules peisde dakik geprobeerd haa voor aan Lisa ne cadeau te geve. [/a]

da kik
sound
hulpinterviewer [a] Of weer met den infinitief Jules peisde dakik Lisa ne cadeau haa probere te geve. [/a]

da kik
sound
informant2 Kan ook maar kpeis dat toch eerder t eerste zal zijn.

k peis
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dagaa het geprobeerd Marie nen boek te verkope. [/v]

da gaa
sound
informant2 [a=n] Karel peisde dagaa geprobeerd het voor aan Marie nen boek te verkope. [/a]

da gaa
sound
hulpinterviewer [a] Of Karel weet dagaa Marie nen boek het probere te verkope. [/a]

da gaa
sound
informant2 Ja da kan ook. sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg maa dage gekocht het. [/v]

da ge
sound
informant2 [a=n] Wa zeg maa dage gekocht het? Zeg maa wa dage gekocht het. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zei haa danst kan Jan dan antwoorde haa doe? [/v] sound
informant1 Hij doe? sound
informant1 [a=n] Hij doeget. [/a]

doe g et
sound
veldwerker [v] Dat is in sommige dialecten in plaats van ja. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ah nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gewoon ja. Kan Jan dan antwoorde ja? [/v] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zei hij zingt kan Jan dan antwoorde het doet? [/v] sound
informant2 [a=j] Ja as Jan zei toet toet. [/a] Ik denk dat hele discussie hier misverstand is. Informant bedoelt denk ik toet van toetoet en niet het doet. tagging sound
hulpinterviewer Ja? sound
informant1 [a] Ja hij doetet. [/a]

doet et
sound
informant2 Toet da kan da kan ik weet dat ni gebruikellijk is maar da kan. sound
hulpinterviewer Maar wille we eens even dieper op in gaan? sound
hulpinterviewer [v] As Frans zei hij zingt kan Jan dan antwoorde het doet he toet? [/v] sound
informant1 [a=n] Hij doeget. [/a]

doe g et
sound
hulpinterviewer Hij doeget das al iet wat anders he.

doe g et da s
sound
informant1 xxx sound
informant2 [a] Toet ja das gewoon zegge ja he met de betekenis van xxx. [/a]

da s
sound
veldwerker [v] De betekenis is dus as Frans zegt he Jacques zingt kan Jan antwoorde toet? [/v] sound
informant2 [a=j] Toet ja toet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Toet? sound
informant2 Ja ik denk dat dat kan. sound
hulpinterviewer Ik heb er wat last mee de meningen zijn verdeeld. sound
informant1 Ik vind t ook komiek toe toet. Hij doeget.

doe g et
sound
hulpinterviewer [v=243] Als as Frans vraagt werktem kan Jan dan antwoorde haa doet? [/v]

werkt em
sound
informant1 [a=n] Hij doeget. [/a]

doe g et
sound
hulpinterviewer [a] Maar hij doet da gaat toch ni. [/a] sound
informant2 [a] Gewoon toet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zeit hij slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
informant1 [a=j] Toetoet. [/a]

t oet t oet
tagging sound
hulpinterviewer [a] Da vinik nu ook zie. [/a]

vin ik
sound
informant2 [a] Toetoet in plaats van toch wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt moetek dezen avond koke kan marie dan antwoorde

moet ek
sound
hulpinterviewer da doe maar? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dat doet maar? [/v] sound
informant1 [a=n] Ja doet maar. [/a] sound
informant2 Doet het maar. sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appelen en Marie heeter drie rode. [/v]

hee ter
sound
informant2 [a=j] Robert hee drie groen appelen en Marie heeter drie rode. [/a]

hee ter
tagging sound
veldwerker [v] Zou je die er kunne late valle? [/v] sound
hulpinterviewer En Marie heet drie rode? sound
informant2 [a=n] Nee heeter drie rode. [/a]

hee ter
sound
hulpinterviewer [a] Heeter drie rode ja kweet ni za Marcel. [/a]

hee ter k weet
sound
hulpinterviewer [a] Robert hee drie groen appelen en Marie hee drie rode da gaa za zonder er. [/a] sound
informant2 Ja ja ik denk dase eerder heeter drie rode. [/a]

da se hee ter
sound
hulpinterviewer Asge zonder die rode Marie heeter drie. Robert hee drie hee vier appelen en Marie heeter drie dan moet den er er bij.

as ge hee ter
sound
hulpinterviewer Maar ast over die kleur van de appelen gaat Robert hee drie groen appelen en Marie hee drie rode.

as t
sound
informant2 [a] Hee drie rode ja das juist ja das juist ja ast over t kleur gaat dan moet die er er ni bij. [/a]

da s as t
sound
hulpinterviewer [v=002] Ik em da gezeid gad. [/v] sound
informant2 [a=n] Kem da gezeid. [/a]

k em
tagging sound
hulpinterviewer [v] En da gad? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee da moeter ni bij. [/a]

moet er
sound
informant1 [a=j] Kem da gezeid gad ja da ja da kan misschien. [/a]

k em
tagging sound
informant2 Ja da kan das ni gebruikelijk maar da kan.

da s
sound
informant2 [v=600] Pas op dage ni en valt. [/v]

da ge
tagging sound
informant1 [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant2 [v=136] Jan en hee ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant1 [a=n] Ah nee Jan hee ni veel geld ni meer. [/a] sound
informant2 [v=141] Ik geef niks aan een ander niet. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik geef niks aan een ander. [/a] sound
hulpinterviewer Punt. Ik geef niks aan een ander. sound
informant2 [v=142] Niemand wil ni werke niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da kan ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Niemand wil ni werke. [/a] sound
informant2 [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandneet. [/v]

niemand neet
sound
hulpinterviewer [a=j] Het antwoord dus niemandneet ja ja niemandneet. [/a]

niemand neet
tagging sound
informant2 [v=389] Woo waster nu geld aan de bomen woo waster geld aan de bomen? Nergens nieveranstni. [/v]

wast er nieveranst ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Nieveranstni ja. [/a]

nieveranst ni
tagging sound
informant2 [v=390] Wat is wat es rond en vierkant tegelijkertijd? Niksni. [/v]

niks ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee niksneet da kan ni niks. [/a]

niks neet
sound
informant2 [v=391] Welke koeien heeten gemolke? Geen enkele neet. [/v]

hee ten
sound
informant1 [a=n] Nee geen enkel. [/a] sound
informant2 Ja geen één. sound
informant2 [v=475] Marie hee nu meer koeien dan asse vroeger en haa. [/v]

as se
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee asse vroeger haa. [/a]

as se
sound
informant2 [v=479] Hier is alles watek gekregen en heb. [/v]

wat ek
sound
informant1 [a=n] Hier is alles wak gekregenem. [/a]

wa k gekrege n em
sound
informant1 [v=424] Kememet gegeve. [/v]

k em em et
sound
hulpinterviewer [a=n] Ikemetem gegeve. [/a]

ik em et em
tagging sound
informant1 [v=001] Marie denkt dat hij had wille naar huis. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie peist datij naar huis had wille gaan. [/a]

dat ij
tagging sound
informant1 [v] Marie peist dataa haa wille naar huis. [/v]

dat aa
sound
veldwerker [v] Maar die gaan komt er dan bij of zonder gaan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dahaa haa wille naar huis da gaan ni. [/a]

da haa
sound
informant2 [a] Marie peist daten naar huis haa wille gaan. [/a]

da ten
tagging sound
informant1 [v=170] Jan is Rosa en Julia heule broerke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Jan is Rosa en Julia heule broerke ja ja. [/a] tagging sound
informant1 [v=173] Diene auto is Jefs. [/v] sound
informant1 Wa wilda zegge dat dien auto van Jaf is? Jefs?

wil da
sound
informant2 [a=n] Diene auto is van Jef. [/a] sound
informant1 [v=174] Diene fiets is maans. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee diene fiets is van maa. [/a] sound
informant1 [v=368] Met dat haa moest werke moest zaa den helen dag thuis blijve. [/v] Verkeerde vraagstelling. sound
informant2 [a] Ja met dat haa met dat haa moest werke moest zaa den helen dag thuis blijve. [/a] sound
veldwerker [v] En zou die dat ook eventueel weg kunne? Me haa te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Me haa te werke nee. [/a] sound
informant2 [a] Met dat haa moest werke met dat haa moest werke da kan ni anders. [/a] sound
veldwerker [v] En me da hem? [/v] sound
informant1 [a=n] Me dat haa. [/a] sound
informant2 [a] Wa dase wel zoude kunne zegge me da hemmekes moest werke. [/a]

da se
sound
informant2 Aset een beetje vernederend is zo.

as et
sound
informant1 [v=395] Geloofdegaa ni dataa gevallenes? [/v]

geloof de gaa dat aa gevalle n es
sound
informant2 [a=j] Geloofdegaa ni dataa daten gevallenes? [/a]

geloof de gaa dat aa da ten gevalle n es
tagging sound
informant1 [v] Geloofdegaa ni dataa gevalleneet? [/v]

geloof de gaa dat aa gevalle n eet
sound
informant2 [a=n] Gevallenes. [/a]

gevalle n es
sound
informant1 [v=324] Zokken zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
sound
informant2 [a] Zokken zouk ni durve op ete ja. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v] En de zokken? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
informant1 [v=325] De die zaak ni durve op ete. [/v]

zaa k
sound
informant2 [a=n] Die. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Die zaakik ni durve op ete. [/a]

zaa kik
sound
hulpinterviewer [v=472] En hee Gerard gebeld? [/v] sound
informant2 [a=j] Ja een hee Gerard gebeld ja. [/a] tagging sound
informant1 [a] Of hee Gerard gebeld? [/a] sound
veldwerker [v] Maar dan ist wel in de betekenis van en en dan pauze of kun je dat ook gewoon in xxx? [/v]

is t
sound
informant2 [a] Nee nee en hee Gerard nu gebeld? [/a] Waarschijnlijk geen negatiepartikel. sound
hulpinterviewer Dat is een nieuwsgierige vraag he en hee Gerard nu getelefoneerd? sound
hulpinterviewer [v=473] En pas op. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee pas op. [/a] sound
hulpinterviewer Natuurlijk in ne context kan da. Bedoelt hier niet negatiepartikel, denk ik. sound
informant2 As men meer de klemtoon op legt en pas op he dan zullewe der en bij zegge.

zulle we
sound
hulpinterviewer [v=476] As Susan en haa kunne kome dan haazeda gedaan. [/v]

haa ze da
sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] As Susan kunne kome haa haazeda gedaan. [/a]

haa ze da
sound
hulpinterviewer [v=477] Zaa is den besten dokter dakik en kin. [/v]

da kik
sound
informant2 [a=n] Dakik kin. [/a]

da kik
sound
informant1 [a] Zaa is den besten dokter dakik kin. [/a]

da kik
sound
hulpinterviewer [v=478] Voor dagiet en weg smijt moetge even telefonere. [/v]

da g iet moet ge
sound
informant2 [a=n] Voor dagiet weg smijt moerre telefoneren.

da g iet moer re
sound
commentaarVraag al gesteld.  sound
hulpinterviewer [v=480] Jan es te gierig om iet aan zen kinderen te geve. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Ja Jan es te gierig voor iet voor iet aan zen kinderen te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=481] As of gaa iet van voetballen en weet. [/v] sound
informant1 [a=n] Oei oei of dagaa iet van voetbal kint. [/a]

da gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=226] As Jan zeit haa slaapt kan Elisa dan antwoorde haa en doet? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] As Jan zeit daten slaapt kan Lisa dan antwoorde toet. [/a]

da ten
sound
informant1 [a] Nee da zouk ni zegge ik zou da ni zegge ni. [/a]

zou k
sound
hulpinterviewer Maar hij en doet? sound
informant2 [a] Nee haa en doet neet toetoet. [/a] sound
informant2 Toetoet zou wille zegge ja. sound
hulpinterviewer [v=474] Ten ten was maar juist genoeg. [/v]

t en
sound
informant1 [a=n] Twas maar juist genoeg. [/a]

t was
sound
informant2 [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kost hebbe hemme geroepe. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan beter den dokter haa kunne roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik meen da Jan beter den dokter haa kunne roepe ja ja. [/a] sound
informant2 [a] Ik vin da Jan beter den dokter geroepe haa. [/a] sound
informant2 [v=506] Heddegij aan Jan gezien? [/v]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Heddegaa Jan al gezien? [/a] sound
informant2 [a] Die aan niet he. [/a] sound
informant2 [v=357] En Frans zeit der komt morgen iemand sound
informant2 langs der komt morgen iemand der komt morgen iemand kan Marie dan vrage wie da? [/v] sound
informant1 [a] Wie is da? [/a] sound
informant2 [a=j] Of wie da ja ja wie da ja ja. [/a] tagging sound
informant2 [v=482] Diene boek legt legt neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Lei neer diene boek lei neer. [/a] sound
veldwerker [v] En als als bevel? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ah legt diene boek neer. [/a] sound
informant2 [v=408] Op da feest weter veel gedanst. [/v]

wet er
sound
hulpinterviewer [a=j] Op da feest weter veel gedanst ja ja ja ja. [/a]

wet er
tagging sound
informant2 [v] Kan het ook zonder er? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Op da feest wet veel gedanst. [/a] sound
informant2 [a] Da kan desnoods as asge aan dringt. [/a]

as ge
sound
hulpinterviewer [a] Op da feest wet veel gedanst ja da vinekik wel doen doenbaar. [/a]

vin e kik
sound
informant2 [v=409] Nu weter nog alleen brood verkocht in diene winkel. [/v]

wet er
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja nu weter nog alleen brood verkocht in diene winkel ja ja. [/a]

wet er
tagging sound
informant2 [v] Kan het ook zonder er? [/v] sound
informant1 [a=n] Weter nog alleen nee da moet met een er. [/a]

wet er
sound
informant2 [v=483] Asgecht ni kunt wacht kom dan kom maar. [/v]

as g echt
sound
hulpinterviewer [a=n] Komt dan maar. [/a] sound
informant2 [v=414] Gisteren stonder ne vieze vent in den hof. [/v]

stond er
sound
hulpinterviewer [a=j] Gisteren stonder ne vieze vent in den hof ja ja das goed da. [/a]

stond er da s
tagging sound
informant2 [a] Nee die er moet er bij gisteren stonder. [/a]

stond er
Reageert op kaartje. sound
informant2 [v=484] Da kijk maar. [/v] sound
informant1 [a=n] Kijk maar. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Kijkt maar. [/a] sound
informant2 [a] Zie da maar. [/a] sound
informant2 [v=369] Met sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/v]

koste we
sound
informant1 [a=n] Omdat sneeuwde kostewe de stad ni uit. [/a]

koste we
sound
hulpinterviewer [a] Met sneeuwe jkostewe nee nee. [/a]

koste we
sound
informant2 [a] Me de sneeuw kostewe de stad ni uit. [/a]

koste we
sound
veldwerker [v] Met het te sneeuwe? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [v=358] Ik peis dat iemand de koekjes hee op gete maar ik weet dat ik maar ik weet ni wie da. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik peis dat iemand de koekjes hee op gete maar ik weet ni wie. [/a] sound
informant2 [a] Ik peis dat iemand de koekjes op gete heet. [/a] sound
veldwerker [n] [v=035] En hoe zou je zegge in t dialect? sound
veldwerker Jan ergert zich eh enorm? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa kret hem. [/a] sound
veldwerker [v] En Jan vergist zich veel te vaak. [/v] sound
informant2 [a] Jan diene is dikwijls mis. [/a] sound
veldwerker [v] En out ge eventueel in plaats van herinnere rappelere kunne zegge? [/v] sound
informant2 [a] Rappelere ja. [/a] sound
veldwerker [v] Jan rappeleert zich dat verhaal wel? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij rappekleertem da wel. [/a]

rappeleert em
tagging sound
veldwerker [v=018] Zout ge ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
informant2 [a=n] Ze weet ni da Marie gisteren gestorvenes. [/a]

gestorve n es
tagging sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren gestorven heeft? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=025] En niemand heeft dat ooit gekund zout ge daar iets anders kunne zegge? Gekost? [/v] sound
informant1 [a] Gekost. /a] sound
hulpinterviewer [a] Niemand hee da nooitni gekost. [/a]

nooit ni
tagging sound
veldwerker [v] En gekunne zoude da xxx? [/v]

zou de
sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Gekunne? sound
informant2 [a=j] Gekunne ja niemand heet da nooitni gekunne. [/a]

nooit ni
tagging sound
informant2 [a] Gekost of gekunne. [/a] sound
veldwerker [v=057] Hoe zou je zegge ze leeft ongezond? [/v] sound
informant2 [a] Ze leef ni gezond. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Leeft ze wel gezond? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeft ze wel gezond? [/a] sound
veldwerker [v=071] We leven te gevaarlijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Me leve veel te gevaarlijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van Jan voor te kome werke zou je ook kunne zegge het was aardig van Jan van te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Van te kome werke. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Twas goed van Jan van te kome. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v] En het was vriendelijk van Jan te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Twas vriendelijk van hem te kome werke ik zou der toch van bij zette. [/a]

t was
sound
informant2 [a] Twas vriendelijk van Jan om te kome werke. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v] Zoude ni van zegge? [/v]

zou de
sound
informant2 [a=j] Ik zou van zegge ja. [/a] sound
veldwerker [v=190] En zou je ook kunne zegge da vat is zwaar te drage? [/v] sound
informant1 [a=n] Da vat is zwaar voor te drage. [/a] sound
informant2 [a] Tis zwaar voor da vat te drage. [/a]

t is
sound
veldwerker [v=192] En wope allemaal op tijd thuis te zijn? [/v]

w ope
sound
informant1 [a=n] We peise allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Wope allemaal op tijd thuis te zijn ja ja. [/a]

w ope
sound
veldwerker [v=215] En eh kgeloof dakik groter zen asaa? [/v]

k geloof da kik as aa
sound
hulpinterviewer [a=j] Kgeloof dakik groter zen asaa. [/a]

k geloof da k ik as aa
tagging sound
informant2 [a] Lijk asaa. [/a]

as aa
sound
informant1 [a] Lijk asem. [/a]

as em
sound
veldwerker [v=216] Zout ge ook kunne zegge ze gelooft dagegij vlugger thuis zijt? [/v]

da ge gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Gegij? Nee. [/a]

ge gij
sound
hulpinterviewer [a] Ze gelooft dagaa vroeger thuis zijt. [/v]

da gaa
tagging sound
veldwerker [v=250] En zou je ook kunne zegge de bank waar op ze zate was pas geverfd? [/v] sound
informant2 [a=n] De bank waa dasop zate. [/a]

da s op
sound
veldwerker [v] En ook ni de bank daar ze op zate? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank dasop zate? [/v]

da s op
sound
informant2 [a=n] Nee waa dasop zate. [/a]

da s op
sound
veldwerker [v=370] En das de man dase geroepe emme. [/v]

da s da se
sound
informant2 [a=j] Ja das de man dase geroepe emme. [/a]

da s da se
tagging sound
veldwerker [v=372] Das de man dak peis dat verhaal verteld hee? [/v] da-s da-k sound
informant2 [a=j] Das de man dak peis dat verteld hee. [/a]

da s da k
tagging sound
informant2 [a] De man diene dak peis. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=373] En dan ook das de man dak peis dase geroepe emme? [/v]

da s da k da se
sound
hulpinterviewer [a=j] Das de man dak peis dasxe geroepe emme. [/a]

da s da k da se
tagging sound
informant2 [a] Of das de man diene dak peis. [/a]

da s da k
tagging sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dase niks mag ete zou je ook kunne zegge eh zonder het dus schijnt dase niks mag ete? [/v]

t schijnt da se
sound
informant2 [a=n] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
sound
veldwerker [v] Dat schijnt dat ze niks mag ete? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee het schijnt. [/a] sound
veldwerker [v=398] Zou je ook kunne zegge ze schijnt van niks te moge ete? [/v] sound
informant1 [a=n] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v=275] Je rappeleert je toch wel wat we doen gedaan hebbe? [/v] sound
informant2 [a] Ge rappeleert aa toch nog wel wa dawe toen gedaan emme? [/a]

da we
tagging sound
veldwerker [v=281] Ik rappeleer me nog dat er veel volk was. [/v] sound
informant2 [a] Ik rappeleer me nog datter veel volk was. [/a]

dat ter
tagging sound
veldwerker [v=291] U rappeleert zich vast wel bij wie we op bezoek ginge. [/v] sound
informant2 [a] Ge rappeleert aa zeker bij wie dawe ware. [/a]

da we
tagging sound
veldwerker [v=293] Ze rappelere zich niet alles. [/v] sound
informant2 [a] Ze rappelere eule eule ni alles. [/a] tagging sound
veldwerker [v=336] Toen leefde ik toch wel ongezond. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dan leefdekik toch wel ongezond. [/a]

leef de kik
tagging sound
veldwerker [v=399] En Rosa probeerde niemand pijn te doen zou je ook kunne zegge Rosa probeerde van niemand pijn te doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze probeerde van niemand da zoukik toch ni zegge. [/a]

zou kik
sound
hulpinterviewer [a] Ze probeerde niemandni zeer te doen. [/a]

niemand ni
sound
informant2 [a=j] Rosa probeerde van niemandni zeer te doen ja da kan. [/a]

niemand ni
tagging sound
veldwerker [v] En Rosa probeerde voor niemand pijn te doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Voor niemand? Nee. [/a] sound
veldwerker [v=400] En het belooft weer van ne schonen dag te worde? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zoude da me van zegge het belooft weer ne schone dag te werre? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee het belooft opnieuw ne schone dag te werre. [/a] tagging sound
veldwerker [v=402] Eh we hadde de chance van hem direct terug te vinne? [/v] sound
informant2 [a=j] Ja we hadde de chance van hem direct terug te pakke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En we hadde de chance hem direct terug te vinde? [/v] sound
informant2 [a=n] Ik denk dawe eerder de van zoude bij zette. [/a]

da we
sound
veldwerker Ja da was het. [/n] sound
commentaarSpontaan gesprek  sound
algemene gegevens Kampenhout 20 december 2001 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: dak dase
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort ni meer
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: ekik da
opmerking: ekik ??n geheel; Jan en ekik onmogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: haa
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: waale
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekander
zin: vorm met ??n onmogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
zin: pronomen noodzakelijk
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen u mogelijk
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: az iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) opmerking: constructie niet mogelijk
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: azek gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ek
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ge goad
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goade
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as hij goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatem
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ze goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as t goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat het
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as me goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa me
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaale goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa de gaale
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asek ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as gaa ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging kik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as gaa ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging haa
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as haa ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as zaa ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: as waale ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gaale
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: enkel als mogelijk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as gaale gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge waale
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as se ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: wel: daane
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: wel: da ik peis daane
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
opmerking: constructie onmogelijk, enkel met 'aan'
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
opmerking: constructie onmogelijk, enkel met 'aan'
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
opmerking: twijfel
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em