SAND-data Humbeek (P002p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Humbeek

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P002[/k][h]657[/h][i]658[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik zou zegge Jan rappeleertem da wel. [/a]

rappeleert em
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Ja asekik serieus moet leve dan leefekik

as ek ik leef ek ik
tagging sound
informant gelijk mijn ouders da woun he. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asen nog drie jaar leeft overleeftenem. [/a]

as en overleeft en em
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Heef geen nagelen bij em he. [/a]

h eef
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis de luis liet maa voor em werke he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorve is he. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo blijft voorst doen isse subiet kapot he. [/a]

as se is se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft ja da gaaget morgen voorts he tzelfde voorts he. [/a]

as t gaa g et
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne trok het eur ni aan he het leven ging voorts. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon sound
informant bekeek hem ne keer goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Bekijkt zijn eige. [/a] sound
informant [a] ja zijneige ja zezelve [/a]

zijn eige ze zelve
tagging sound
hulpinterviewer [a] Bekijkt ze zelve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo ongezond leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As gaale zo ongezond leeft dan leve welle van ze leven ni zo lang asekik. [/a]

as ek ik
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan leefdegaa nooit zo lang asekik. [/a]

leef de gaa as ek ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse vo heule werk zijn zijn ze ni vo hun kinderen. [/a]

as se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Vo heule kinderen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nieman heet da nooit gewild of gekost. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Gekund da zegge waale ni? [/v] sound
informant [a=n] Nee gekost he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] die kent zijneigezelve [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Warke diene kent zijn eige he. [/a] sound
informant [a] Zijn eige zelve. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zijn eige zelve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] War hee gehoord datter portretten van hem in de vitrine staan. [/a]

dat ter
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wille op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan haa da heel brood wille op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/v]

leve n er
sound
hulpinterviewer [a] Aser zo weinig mensen van xxx. [/a]

as er
tagging sound
informant [a] De boerderij leve he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan lever veel mensen xxx. [/a]

leve r
tagging sound
informant [a] Vant fabriek he. [/a]

van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] As Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Pierre xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Int paradijs leve dan leve Rosa en Frans in d hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Asme stillekes aan leve levewe gelukkig. [/a]

as me leve we
tagging sound
informant [a] Leveme content he. [/a]

leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asme erlijk leve zemme dan content? [/a]

as me zem me
sound
hulpinterviewer [a] Aswe eerlijk leve leveme dan gelukkig? [/a]

as we leve me
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Doeget wa gezonder aan. [/a]

doeg et
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Doe ni zo doe ni zo gevaarlijk. [/a] sound
informant [a] Leef ni opt scherp van de snee he. [/a]

op t
tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis da Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelooft dagaa eerder thuis zijt asekik. [/a]

da gaa as ek ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge gelooft toch ni daten sterker is asgaa? [/a]

dat en as gaa
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove da waale rijker zijn as zaale. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Je hebt genoeg mensen om hooi van het land te hale. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Get genoeg volk vo hooi van vant land tale. [/a]

g et van t t ale
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was lief van Jan om te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Twas tof van Jan vo te kome werke. [/a]

t was
tagging sound
informant [a] Vo t helpe. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die ton is is zwaar om te drage. [/a] Later herzien. tagging sound
informant [a] Vo te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Om te drage. Vo te drage. Die ton is te zwaar om te vo te drage. Vo te drage ja ja das juist. Ni om ma vo. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=192] Wope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v]

w ope
sound
hulpinterviewer [a] Waale peise allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan staan zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regendet. [/v]

regende t
sound
hulpinterviewer [a] Asme toe kome regendet. [/a]

as me regende t
tagging sound
informant [a] Asme da kwame

as me
sound
informant regendet. [/a]

regende t
sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kgeloof dak groter zijn asaa. [/a]

k geloof da k as aa
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Waale peise of waale gelove da gaale ni zo slim zijt as waale. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat ze armer zijn als jullie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaale gelooft toch ni dasarmer zijn as gaale? [/a]

da s armer
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaa gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn dan Gaston en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij gelooft da Jules en en Jean sterker zijn as de Gaston en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De moeder van dien jong da gisteren hertrouwd is stond achter maa. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dien jong waar van de moeder gisteren hertrouwd is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Diene jong waar van dat de moeder gisteren hertrouwd is stond achter maa. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan je in plaats van de jongen wiens moeder één van de volgende gebruiken? [/v] sound
hulpinterviewer [v] De jongen wie da zijn moeder. [/v] sound
hulpinterviewer [v] De jongen die zijn moeder. [/v] sound
hulpinterviewer [v] De jongen diens moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zegge waale ni. [/a] sound
informant [a] Nee dien jong da gisteren eh da zijn moeder gisteren hertrouwd is stond achter maa. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou da kunne de jongen wie da zijn moeder? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok t laken na langs eure kant. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Bon. [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank woe op dase zate was juist geverfd. [/a]

da se
tagging sound
informant [a] Ja waar op dase zate he. [/a]

da se
sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge de bank daar ze op zate? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank dasop zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De bank dasop zate? Nee. [/a]

da s op
sound
hulpinterviewer [a] De bank waar dasop zate. [/a]

da s op
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wa geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie da geld hee moe maa een beetje geve he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge ook zegge die? [/v] sound
informant [a=j] Diene. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Diene da diene da geld hee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Diene da geld hee diene moe maa ma wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij staat te zage he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook ni mag zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nieman magt zien dus ik vind ook ni dagetgaa moogt zien. [/a]

mag t da ge t gaa
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Nieman maget ni zien. [/a]

mag et
sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man dase geroepe hemme. [/a]

da s da se
tagging sound
informant [a] Das de man nu dase geroepe emme. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man dat gezei hee. [/a]

da s da t
tagging sound
informant [a] Das de pe dat gezei hee. [/a]

da s da t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man dak peis dat datet verteld hee. [/a]

da s da k dat et
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe emme. [/v] sound
informant [a] Das de man dak peis

da s da k
tagging sound
informant dase xxx. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Geroepe hemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt nee tschijnt dat ze niets mag ete. [/v]

t schijnt
sound
hulpinterviewer [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
sound
hulpinterviewer [a] Ze schijnt niets te mogen ete? sound
hulpinterviewer Da zegge waale ni. Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tis precies datter iemand in den hof sta. [/a]

t is dat ter
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan het ook zonder er? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dien er dien staater bij ons d office tussen. [/a]

staat er
sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb ge heb je gekocht? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wa vo een boeken herregaa gekocht? [/a]

her re gaa
tagging sound
hulpinterviewer [a] Wa vo nen boek hedde nu weer gekocht? [/a]

hed de
sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie heet aa op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dast huis dak gekocht hem. [/a]

da s t da k
tagging sound
informant [a] Dakik gekocht hem he. [/a]

da k ik
tagging sound
hulpinterviewer Wildegaa ook iet drinke?

wil de gaa
sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo juist as da één en één twee is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag ginge gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
hulpinterviewer [a] De zondag gingewe me heel de familie naar de zee. Da was tof. [/a]

ginge we
Vraag later hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Bij ons int dorp staat een oud kerkske. [/a]

in t
sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den dag dame aan kwame regendet. [/a]

da me regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das iets uniek. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen? [/v] sound
informant [a] Zou diene da garrangeerd hemme? [/a] sound
veldwerker [v] En asge en asge der kunne bij zet? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zou diene da kunne doen hemme? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zoum da kunne gedaan hemme? [/a]

zou m
sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hem niks zegge dage xxx. [/a]

da ge
sound
informant [a] Ne cadeau vo hem het. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dage ne cadeau gekocht het vo hem. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hijs passeerde week do den dokter gopereerd. [/a]

hij s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen wetem gopereerd do den dokter. [/a]

wet em
tagging sound
hulpinterviewer [n] [v=253] Marie was er ook wat ik heel tof vond. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie was da ook en da was da was tof. [/a] [/n] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik hem me da goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeet er ni gamuseerd opt bal. [/a]

z eet op t
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge rappeleert aa toch nog wel dagemaa onder die ladder het late lope. [/a]

da ge maa
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik rappeleer maa nog dat iemand ons altijd riep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik weet nog datter ons altijd iemand riep. [/a] sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij voeldenem door t ijs zakke. [/a]

voelde n em
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Ja ge rappleert aa xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dame bij Marieke passere. [/a]

da me
sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar ni alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze ze rappeleerde eur nog iet ma ni veel. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] Dan vlogewerin he. [/a]

vloge w er in
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefden as een beest. [/a]

leef de n
sound
hulpinterviewer [a] Leefdenaa as een beest. [/a]

leef de n aa
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da leefdewaale gelijk as God in Frankrijk. [/a]

leef de waale
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen leefdegaa gelijk as ne koning. [/a]

leef de gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da was veel volk opt feest. [/a]

op t
tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Warener veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dak gisteren na aa verjaardag ni geweest zijn.

da k
tagging sound
informant [a] Ni em kunne kome. [/a] tagging sound
informant [a] Ni kunne kome em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Waser veel volk op da feestje? [/a]

was er
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze wijze na makandere he. [/a] tagging sound
informant [a] Eén den één. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Eén den één of na makandere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hijsem aant wasse. [/a]

hij s em aan t
tagging sound
informant [a] Hijsem aantw wasse ja. [/a]

hij s em aan t
sound
hulpinterviewer [v=039] Dat is Fons. Fons zag een slang naast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij zag een slag een een slang neffes em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Ik peis da Marie hee geprobeerd van hem nen brief te schrijve. [/v] Al onmiddellijk verbeterd. sound
hulpinterviewer [a=n] Tis ni ik peis ni da Marie hee geprobeerd

t is
sound
hulpinterviewer van hem nen brief te schrijve. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hie sta ik denk da Marie heef probere van hem nen brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis da Marie hee geprobeerd van hem nen brief te schrijve. [/a] sound
veldwerker [v] Hee geprobeerd of geprobeerd heet? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis da Marie geprobeerd hee geprobeerd hee van hem nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Daar wil niemanni danse. [/v]

nieman ni
sound
informant [a=j] Daa wil niemanni danse. [/a]

nieman ni
tagging sound
hulpinterviewer [a] Daa wil niemanni danse. Niemanni. [/a]

nieman ni
sound
veldwerker [v=137] En hij wilt geen soep ni meer ete ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die ni die komt er ni meer bij. Hij wilt geen soep ni meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zitte hie nievest geen muizen ni meer? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zitte hie nievest geen muizen? [/a] sound
informant [a] Ja das zo. Zitte hie nieverant nieverant geen muizen he. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Zitte hie nieverant geen muizen? [/a] sound
veldwerker [v] Zout ge da kunne zegge zitte hie nieverant geen muizen? [/v] sound
informant [a=j] Ah ja da kunne waale zegge waarom zou waale da ni kunne zegge? [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage gaat moete veel weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] En ik peis dage veel gaat weg moete smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel weg zou moete gooie dasteerste. [/v]

da s t eerste
sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou weg moete gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik peis dage zot moete veel weg smijte. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage gaat moete veel weg smijte. [/a]

da ge
sound
informant [a] Asge verhuist. Ik peis dage zot moete veel weg smijte. [/a]

as ge da ge
sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreek ni goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij spreek ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij spreek zo zo goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij spreek ni zo goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Alleman. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Alleman is gene stielman he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hijt overal geen kameraden he. [/a]

hij t
tagging sound
informant [a] Hij nieverant. [/a] sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan het gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hijs alle kapotten brol aant weg smijte. [/a]

hij s aan t
tagging sound
veldwerker [v] Dus tis aant weg smijte en ni weg aant smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aant weg smijte. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [a] Hijs alle kapotten brol weg aant smijte. Da kan. [/a]

hij s aan t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ma me kunne ook zegge hijs alle kapotten brol aant weg smijte. [/a]

hij s aan t
sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eduard wil brood ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weet dat Eduard wilt brood ete. [/a] Later herzien. tagging sound
veldwerker [v] Zout ge da in die volgorde kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weet da Warke wilt brood ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eduard moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Eduard moet kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Moet vroeg kunne op staan? Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Eduard die moe kunne vroeg op staan. [/a] sound
veldwerker [v] En kunt ge ook zegge. Eduard die moe kunne heel vroeg op staan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Eduard die moe kunne heel vroeg op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Warke die moet heel vroeg kunne op staan kunneme ook zegge. [/a]

kunne me
sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jongen vinneze allemaal wel aardig. [/v]

vinne ze
sound
informant [a=n] Dase deze jongen. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dase diene diene jong allemaal tof vinne. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel ma ni wie ze had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Vertelt ma ni wie dase wie dasaa kunne roepe. [/a]

da se da s aa
sound
informant [a] Wie dasesij had kunne roepe. [/a]

da se sij
tagging sound
informant [a] Zou kunne roepe emme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Vertelt ma ni wie dazaa zou kunne roepe. [/a]

da zaa
tagging sound
veldwerker [v] Wie zaa aa kunne roepe? Zonder die dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Vertel ma ni wie zaa zou kunne roepe. [/a] tagging sound
informant [a] Kunne roepe emme. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja da kunneme zegge wie zaa zou kunne roepe emme. [/a]

kunne me
sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Vertelt. Vertelt maa ne keer wie dasaa zou kunne roepe. [/a]

da saa
tagging sound
informant [a] Of kunne roepe emme ook terug. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou kunne roepe emme ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Veetel mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertelt maa ne keer wie of zaa tagging sound
hulpinterviewer zou kunne roepe emme. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zout ge da kunne zegge wie of zij? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Vertelt maa ne keer wie dasaa zou kunne xxx. [/a]

da saa
sound
hulpinterviewer [a] Vertelt maa ne keer wie of wa wie of xxx. [/a] sound
veldwerker [v] Ma tis in dezelfde betekenis as de rest. Tis gewoon in sommige dialecten zetteze in plaats van die dat of. [/v] sound
informant [a] Zeg ma ne keer wie dase zou kunne roepe emme. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Wie of? [/v] sound
informant [a=n] Nee wie dat. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wie da. Wie dasaa. Ja. Wie dasaa had zou kunne roepe emme. [/a]

da saa
tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Vertelt maa ne keer wie xxx. [/a] sound
informant [a] Dase zou kunne roepe emme. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles niet van de zaak. [/v] sound
informant [a=j] Hij weet alles ni van de zaak he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=151] Hij heeft altijd genen tijd. [/v] sound
informant [a=n] Noot genen tijd. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hee noot genen tijd. [/a]

h ee
sound
hulpinterviewer [a=j] Hijt altijd genen tijd da zeggeme toch ook. [/a]

hij t zegge me
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hijt altijd genen tijd he vo mee te gaan. [/a]

hij t
sound
hulpinterviewer [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet da Jan zal moete een nieuw schuur bouwe. [/a] tagging sound
informant [a=n] Ik weet da Jan een nieuw schuur moe zette he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik weet da Jan een nieuw schuur moe zette he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Ik vind da Marie moet na Jef belle. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vin da Marie Jef moe belle. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik vind da Marie na Jef moe belle. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Ik weet da Jan moet jammer genoeg vertrekke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet da Jan spijtig genoeg moe vertrekke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ik weet dat Henri mag ni kome. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet dat Henri ni mag kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet da Jan varkens wilt kope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Te schille. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja. Marie zit stoofperen te schille. [/a] sound
veldwerker [n] [v=086] En da zoude wel kunne zegge ik weet dat Eduard wilt brood ete? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet dat Eduard brood wilt ete. [/a] sound
informant [a] Ja. [/a] [/n] sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Ik vin dat iedereen moe kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant [a] Moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] En en ik vin dat iedereen moe zwemme kunne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggeme noot noot noot ggg. [/a]

zegge me
sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen nee kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee vergeet da ma. Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] sound
informant [a] Moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iedereen zwemme kunnen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Moet kunne zwemme dat is volgens maa xxx. [/a] sound
informant [a] De kern van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan heeft heet drie boeken he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan dien heet drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denk je wie ik in de stad heb ontmoet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie peisdegaa dakik int stad gezien em. [/a]

peis de gaa da k ik in t
[a=n] blijkt bij [v=260] sound
veldwerker [v=260] En zout ge eventueel kunne zegge wa peisdegaa wie dak int stad gezien em? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie peisdegaa dakik int stad gezien em? [/a]

peis de gaa da k ik in t
sound
veldwerker [v] Ma ni wa peisdegaa wie? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En wie peisdegaa wie dakik xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Ook ni. Wie wie da zeggewaale ni. Wie peisdegaa wie nee da zeggewaale ni. [/a]

zegge waale peis de gaa
sound
veldwerker [v=266] En wie paasdegaa die ik int stad gezien em? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie peisdegaa dakik vandaag int stad gezien em. [/a]

peis de gaa da k ik in t
[a=n] blijkt uit klemtoon op dat. sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zalekik wel xxx. [/a]

zal ek ik
sound
informant [a] De sjatten af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik zalekik wel agaa den afwas doen. [/a]

zal ek ik
sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hebbe hemme gekund? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zou daan da kunne gedaan emme? [/a] sound
informant [a] Zou daan da kunne gedaan emme? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kem geen goesting ve de koeien te voeiere. [/a]

k em
sound
hulpinterviewer [v] Geen goesting om of geen goesting vui? [/v] sound
informant [a] Vui. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni dansen en ze wil ni zingen ook ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Els wil ni danse en ook ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Els wilt ni ni zinge en danse wilt wiltse ook ni. [/a]

wilt se
sound
hulpinterviewer [a=j] Els wilt ni zinge en ni danse ook ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ma da zeggewe toch ook en ni danse ook ni? [/v]

zegge we
sound
informant [a=j] Da zeggezook. [/a]

zegge z ook
sound
veldwerker [v] En ze wil ni danse ook ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da kunneme toch ook zegge za en ze wil ni danse ook ni.. [/a]

kunne me
sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet daten vui drie uren den auto moet gemaakt emme. [/a]

dat en
[a=n] blijkt uit wat volgt. Dus [v=157] [a=j]. sound
veldwerker [v] Maar ni moet hemme gemaakt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=160] En eh dat da Jean vui drie uren den auto gemaakt moet emme? [/v] sound
veldwerker [v] Hij weet da Jean den auto moet gemaakt emme of hij weet da Jean den auto gemaakt moet emme? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij weet da Jean den auto moe gemaakt emme. [/a] sound
veldwerker [v] En ni hij weet da Jean den auto gemaakt moet emme? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Moe gemaakt emme vui drie uren. [/a] sound
veldwerker [v=161] Hij weet da Jean den auto gemaakt emme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Neet ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en en em neme em mee. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De politie zou bij em gekome zijn en em mee genome emme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie al her koeibeesten zijn verzope bij d overstroming. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge da zegge Marie al her koeien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie al al her koeien? sound
hulpinterviewer Da kunnemook zegge. [/a]

kunne m ook
sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik niet aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da peisek ni aan. [/a]

peis ek
sound
hulpinterviewer [v=321] Die vreemde jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Me daane vreemdeling zenek na de markt geweest. [/a]

zen ek
sound
hulpinterviewer [a] Zenekik. Zenek. [/a]

zen ek ik zen ek
sound
hulpinterviewer [v] Die vreemde jongen heb ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Met daane vreemde zenek na de amrkt geweest. [/a]

zen ek
sound
hulpinterviewer [a] Met daane vreemde zenekik na de amrkt geweest. [/a]

zen ek ik
sound
hulpinterviewer [v=322] Ik heb al de eerste drie sommmen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kem d eerste drie rekeningen gemaakt. Welke hedegaa gedaan? [/a]

k em he de gaa
sound
veldwerker [v] Kunde dan zegge de welke hedegij gedaan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De welke. Ja da kunnemook nog zegge. [/a]

kunne m ook
tagging sound
hulpinterviewer [a] D eerste rekeningen zijn gemaakt. De welke hedegaa gemaakt? [/a]

he de gaa
sound
informant [a] De welke ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] De wat voore heb jij al weg gebracht? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Waffen hedegaa al weg gedaan? [/a]

he de gaa
tagging sound
veldwerker [v] En kunde dan ook zegge de wa vui ene? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wa ve ene? [/a] sound
informant [a=n] Ma ni de wa ve ene. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De waffere heb jij al weg gebracht? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wa ve ene hedegaa al weg gebracht? [/a]

he de gaa
sound
veldwerker [v] En astert verschillende zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Waveun heder al weg gebracht? [/a]

he de r
sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet hij is gaan zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet daten daten gaan zwemme is. [/a]

dat en
sound
informant [a] Daten gaan zwemme heet. [/a]

dat en
sound
informant [a] Ik weet daten gaan zwemme is. [/a]

dat en
Dus [v=350] [a=j] sound
veldwerker [v] En dus ni ik weet daten is gaan zwemme? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee. Ik weet daten gaan zwemme is. [/a]

dat en
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=352] En ik weet daten zwemme gaan is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Als Rosa vraagt wil jij nog koffie Karel kan Karel dan antwoorde jaak? [/v] sound
informant [a=n] Ni da zeggewaale ni he. [/a]

zegge waale
tagging sound
hulpinterviewer [a] Jaak da zeggewaale ni. [/a]

zegge waale
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Esn dood? [/v]

es n
sound
informant [a=j] Ah esn dood. Ja. [/a]

es n
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wannee zal de wereldvrede kome? Nootni. [/v]

noot ni
sound
hulpinterviewer [v] Noot of nootni? [/v]

noot ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Nootni he. [/a]

noot ni
sound
informant [a] Nootni. [/a]

noot ni
tagging sound
hulpinterviewer [a] Noot va ze leven ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Rosa probeerde om niemand zeer te doen. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde vui niemand ni niemanni zeer te doen. [/a]

nieman ni
sound
hulpinterviewer [a] Probeerde niemanni zeer te doen. [/a]

nieman ni
sound
hulpinterviewer [a] Niemanni zeggeme toch ook he. Niemanni. [/a]

nieman ni zegge me
sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde niemanni zeer te doen. [/a]

nieman ni
sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worde. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tziet er ne schonen dag uit. [/a]

t aiet
tagging sound
veldwerker [v] Zout ge dat ook eventueel met belooft kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Tbelooft ne da zeggewaale toch ni tbelooft ne schonen dag te worde. [/a]

t belooft zegge waale
sound
hulpinterviewer [v=417] Misschien gaanket wel krijge. [/v]

gaan k et
Vraag verkeerd gesteld. sound
hulpinterviewer [a] Misschien goneket wel krijge. [/a]

gon ek et
tagging sound
veldwerker [v] En zout ge ook kunne zegge misschien goneketik wel krijge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Misschien gonekiket ook wel krijge. [/a]

gon ek ik et
Niet expliciet [a=n]. tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Durfdergaa op duwe? [/v]

durf d er gaa
sound
informant [a=j] Teirdergaa op duwe? [/a]

teir d er gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hijs dood. [/a]

hij s
sound
hulpinterviewer [v=366] Haar is ziek. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zaa is ziek. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zes ziek. [/a]

z es
sound
hulpinterviewer [v=367] Is haar ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Esse ziek? [/a]

es se
sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a] Tis misschien beter van nog een beetje te wachte. [/a]

t is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=402] We adde t geluk om hem direct terug te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wadde chance vui em direct terug te zien. [/a]

w adde
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Durfdemgaa uit nodige? [/v]

durf de m gaa
sound
hulpinterviewer [a=j] Durfdemgaa uit nodige? Da zeggewaale toch he. [/a]

durf de m gaa zegge waale
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Durfdezegaa uit nodige? [/v]

durf de ze gaa
sound
hulpinterviewer [a=j] Da zeggeme toch he. Durfdezegaa vrage. [/a]

zegge me durf de ze gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Heb je mij jij die brief op gestuurd? [/v] sound
veldwerker [v] Of dage zou kunne zegge. Hede hedemegaa die brief xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hedegaamaa daane brief gestuurd. [/a]

he de gaa maa
tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft op water en brood. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Of dage dan ook kunt zegge ze leeft zaa op water en brood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze leeft zaa? Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze leeft op water en brood. [/a] Later herzien. tagging sound
hulpinterviewer [v=427] Wij zijn daar nooit geweest. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Waale zijn da nootni geweest. [/a]

noot ni
tagging sound
veldwerker [v] En en eh we zijn waale daa nog nooitni geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Waale zijn waale da zeggewaale ni. Waale zijn da nootni geweest. [/a]

zegge waale noot ni
Later herzien. tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dat wij zulle winne. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dawaale gaan winne. [/a]

da waale
tagging sound
veldwerker [v] En Marie zei dawewaale gaan winne? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan daar ook niks aan doen. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Kan da ook niks aan doen he. [/a] Nulpronomen? tagging sound
veldwerker [v] En haa kan haa da ook niks aan doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Haa kan haa nee haa kan da niks aan doen. [/a] Herzien. tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Haa kan haa da niks aan doen. Haa kan haa da niks aan doen. Zeggewe soms toch ook he. [/a]

zegge we
tagging sound
veldwerker [n] [v=425] En ze leeft zij op water en brood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] En ze leeft zaa op water en brood. [/a] tagging sound
informant [a] Laat ons nu zegge ze ziet er verarmoed uit en ze leeft zaa alleen op water en brood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan kan da dus wel. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]P002[/k][h]657[/h][i]658[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
algemene gegevens Tweede deel. sound
veldwerker [v=427] Moette nu eens wete. Waale zijn waale da nog nootni geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Moere nu eens wete. Waale zijn waale daa nog noootni geweest. [/a]

moe re noot ni
tagging sound
informant [a=n] Waale zijn waale nee. [/a] Tegenstrijdig. tagging sound
veldwerker [v] Waale kunne waale daa ook niks aan doen? [/v] sound
informant [a] Waale kunne daa ook niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Waale kunne waale daa ook niks aan doen. Da zeggewook. Waale kunne waale daa niks aan doen. [/a]

zegge w ook
tagging sound
informant [a] Hijs verdronke. Waale kunne waale daa niks aan doen. [/a] [/n]

hij s
tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denkl daten morgen komt. [/v]

dat en
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Ik peis daten morgen komt. [/a]

dat en
tagging sound
veldwerker [v] En ik peis datenaa morgen gaa kome? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Datenaa morgen gaa kome. Da zeggewaale ni. [/a]

dat en aa zegge waale
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik peis datem morgen ga kome. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heet den bal in de korf gesmete. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Belooft me dage daane boek noot meer zult verstoppe. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Belooft maa dage daane boek ni meer zult weg steke. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Dage daane dage daane boek noot ni meer xxx. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie dat jij Pierre een boek hebt probere te verkope. [/v] Verkeerde vraagstelling. sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zei dagaa Pierre nen boek het wille verkope. [/a]

da gaa
sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dagaa aa Pierre. [/a]

da gaa
sound
informant [a] Dagem. [/a]

da ge m
sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dagaa nen boek het wille verkope a Pierre. [/a]

da gaa
sound
hulpinterviewer [a] Of nen boek het probere te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Geprobeerd et van te verkope. [/a] sound
informant [a] Zei dagaa geprobeerd et nen boek aa Pierre te wille verkope. [/a]

da gaa
sound
hulpinterviewer [v=531] Jules dacht dat ik Lisa had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jules peisde dakik geprobeerd haa van nen boek aa Lisa te wille geve. [/a]

da k ik
sound
hulpinterviewer [a] Jules peisde dak geprobeerd haa van aa Lisa ne cadeau te geve. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Karel weet dage geprobeerd het van aa Marie nen boek te verkope. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v=487] Of dage ook zou kunne zegge wa zeg maa dage gekocht het? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zeg maa wadage gekocht het. [/a]

wa da ge
sound
hulpinterviewer [v=227] Als Frans zegt hij danst kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij doet? Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Als Frans zegt hij zingt kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ah ja hij zingt he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Als Frans vraagt werkt hij. Kan Jan dan xxx ie doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ie doet da das niks. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=244] En hij slaapt toch ni? Toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij slaapt toch ni. Ah toet wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Toetoet ni ma toet wel. Da zegme toch he. [/a]

zeg me
Andere bijzondere vorm: toet wel. sound
hulpinterviewer [v=485] Als Frans vraagt zal ik vanavond koke kan Marie dan antwoorde dat doet ma. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zalekik vanavond t ete gereed make? [/a]

zal ek ik
sound
informant [a] Doe ma he. [/a] sound
veldwerker [v] Ma ni dat doe ma? [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert heeft drie groene appels en Marie heeft er drie rode. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Den Berre heet drie groen appelen en Marie die heeter drie rode. [/a]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan het ook zonder er? [/v] sound
veldwerker [v] En Marie heet drie rode? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Den Berre sound
hulpinterviewer heeter drie heeter drie groen en Marie heeter drie rode. Dan ist er er. Heeter. Ja. [/a]

heet er is t
sound
veldwerker [v=002] En emekik da gezeid gad? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Da kan ook. Emek emek da gezeid gad ja. [/a]

em ek
tagging sound
hulpinterviewer [a] Heeda gezeid gad. [/a]

h ee da
tagging sound
informant [a] Daane heeda gezeid gad. [/a]

hee da
tagging sound
veldwerker [v=600] En past op dage ni en valt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Past op dage ni en valt da zeggewenook. [/a]

da ge zegge we n ook
tagging sound
informant [a] En dage ni valt ook. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v=136] En Jan en hee ni veel geld ni meer? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan en hee? Nee. Jan hee ni veel geld ni mee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Die ni. Ik geef niks aan een ander. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nieman wil ni werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet daan auto mee gepakt? Niemanni. [/v]

nieman ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Niemanni. [/a]

nieman ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Waa groeit da geld aan de bomen? Nieveranni. [/v]

nieveran ni
sound
veldwerker [v] Da kunt ge zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Nieveranni. [/a]

nieveran ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? Niks. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En niksni zout ge da kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. In deze context ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heeten gemolke? [/v]

heet en
sound
hulpinterviewer [a] Geen één. Geen één heeten gemolke. [/a]

heet en
sound
veldwerker [v] En geen één ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee geen één. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie heeft nu meer koeien dan ze vroeger had. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie hee nu meer beesten as vroeger. [/a] sound
veldwerker [v] En asse vroeger haa zout ge da kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie hee na meer koeien asse vroeger haa. Da kan ook. [/a]

as se
sound
veldwerker [v] En asse vroeger en haa? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Vroeger en haa? Nee dien en ni. Zeker en vast ni. [/a] sound
veldwerker [v=479] En hie is alles wak gekrege en em? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Gekrege en em? Gekrege en em? Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hie is alles wak gekrege em. [/a]

wa k
sound
hulpinterviewer [v=424] Kemetem gegeve. [/v]

k em et em
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En ik em em et gegeve? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Kemetem gegeve. [/a]

k em et em
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie peist daten wou naar huis gaan. [/v]

dat en
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Marie peist daten wou naar huis gaan. [/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosa en Julia hun broertje. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan ist broerke van Rosa en Julia he. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=173] Die auto is van Jef. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Das Jef zaanen auto. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=174] Das maane velo. [/v]

da s
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Ni die velo is mijn mijns? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niks van. Das maane velo. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=368] Me hij te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/v] sound
informant [a=n] Om dataa. [/a]

dat aa
sound
hulpinterviewer [a] Om dataa gaa werke moessaa ne helen dag thuis blijve. [/a]

dat aa moes saa
sound
hulpinterviewer [v=395] Geloof je niet dat hij gevallenes? [/v]

gevalle n es
sound
informant [a=j] Geloofde ni daten gevallenes he. [/a]

geloof de dat en gevalle n es
tagging sound
hulpinterviewer [a] Geloofdet ni daten gevallenes. [/a]

geloof de t dat en gevalle n es
sound
informant Kgeloof kik aa.

k geloof k ik
sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge geloofde ni datem gevallen eet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gevallenee ni. [/a]

gevalle n ee
sound
hulpinterviewer We zegge wel hee geweest.

h ee
sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zou ik niet durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dees. Dees zoukik ni wille op ete. Durve op ete. [/a]

zou k ik
sound
hulpinterviewer [a=n] De zulke da zeggewaale toch ni jong. [/a]

zegge waale
sound
veldwerker [v] Of de zokken of zo iets? [/v] sound
informant [a] Zekken. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zekken. Zekken. [/a] sound
informant [a] Zekken da wel. [/a] sound
veldwerker [v] En de zekken? [/v] sound
informant [a=n] Nee de zekken ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] De die zou ik ni durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zekken he. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Die zouk ni durve op ete. [/a]

zou k
sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vind dat Jan beter de dokter kon hebbe geroepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vin daten beter den dokter zou geroepe emme. [/a]

dat en
sound
hulpinterviewer [v=506] Heb jij aan Jan gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hedegaa Jan gezien? [/a]

he de gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Aan Jan da zeggewaale ni. Da zeggewaale ni. [/a]

zegge waale
sound
hulpinterviewer [a] Heregaa de Jean gezien? [/a]

he re gaa
sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zei passeerter morgen iemand. Kan Marie dan vrage wie da? [/v]

passeert er
sound
hulpinterviewer [a] Wie. [/a] sound
informant [a=j] Wie da. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie da. [/a] sound
hulpinterviewer [v=482] Dat boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Legt daan boek nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op dit feest wordt er veel gedanst. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Op da feest wordt veel gedanst. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Op da feest wordter veel gedanst. Kan ook. [/a]

wordt er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Kan ook ma toch meestal zeggewaa dien er daa ni bij. [/a]

zegge waa
sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordt er nog alleen maar brood verkocht in de winkel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Naa wordt daa alleen nog ma brood verkocht in de winkel. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Naa wordter alleen nog maa brood verkocht. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] En naa wordt nog alleen ma brood verkocht in xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Awel wordter alleen nog maa brood verkocht in de winkel. Daan er staat er dan baa. [/a]

wordt er
sound
hulpinterviewer [v=483] Als je echt ni kunt wachte kom dan maa. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Asgecht ni kun wachte kom dan maa af he. [/a]

as g echt
sound
veldwerker [v] En as ge echt ni kunt wachte dan kom ma? [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stond er tussen haakjes een enge man in de tuin. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Gisteren stonder ne vieze in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
informant [a] Stonder. [/a]

stond er
sound
hulpinterviewer [v=484] Daa kijkt maa. [/a] Verkeerde vraag: daar in plaats van dat. sound
veldwerker [v] Da kijkt ma? [/v] sound
informant [a=n] Dat? Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=369] Met het te sneeuwe kondewe de stad niet uit. [/v]

konde we
sound
hulpinterviewer [a=n] Met de sneeuw konnewe t stad ni uit. [/a]

konne we
sound
veldwerker [v] En me het te sweeuwe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Me de sneeuw kunnewe de stad ni uit of met sneeuwe. [/a]

kunne we
sound
hulpinterviewer [v=358] Ik denk dat iemand de koekjes heeft op gegete maar ik weet ni wie da. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis dat iemand de koekskes op gete hee ma kzou ni wete wie. [/a]

k zou
sound
veldwerker [v] Zout ge ook kunne zegge ma ik weet ni wie da? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Da gaat ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Kzou ni wete wie da. Ja. [/a]

k zou
tagging sound
hulpinterviewer [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zijt toch zo dwaas ni Jef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=224] Wees toch niet zo luidruchtig kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Maakt toch zo veel lawaai niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wees toch niet zo vervelend kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Doe ni zo ambetant kinderen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zout ge ook kunne zegge zij zijt toch ni zo ambetant of xxx? [/v] sound
informant [a] Zij zo ambetant ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Na het eten ga ik slape. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Na t ete goonik slape. [/a]

goon ik
tagging sound
veldwerker [v] En na het ete gaa jij slape? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Na t ete goore gaaten slape. [/a]

gaat en
tagging sound
hulpinterviewer [a] Na t ete goodegaa goodegaa slape? [/a]

goode gaa
tagging sound
veldwerker [v] Na het ete gaan we slape. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Na t ete gomme slape. [/a]

gom me
tagging sound
veldwerker [v] En na het ete gaan jullie slape? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Godegaale slape. [/a]

gode gaale
tagging sound
veldwerker [v] En na t ete gaan ze slape. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Na t ete goon ze slape. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Ik probeerdekege om tomaten te kweke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ja ma da zeggewaale ni he. Ik probeerde tomaten te kweke. [/a]

zegge waale
tagging sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door t park? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandeldem door t park. Wandeldem. [/a]

wandel de m
tagging sound
veldwerker [n] [v=053] Ik leef toch veel te ongezond. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik leef veel t ongezond. [/a] tagging sound
veldwerker [v=055] Leeft hij niet te gevaarlijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeften niet te dangereus? [/a]

leeft en
sound
veldwerker [v] Hij leeft gezonder dan zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij leeft gezonder as zaa as zaane vader ggg. [/a] sound
veldwerker [v=018] Ze weet ni da Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze weet ni da Marie gisteren gestorvenes. [/a]

gestorve n es
tagging sound
veldwerker [v] En ze weet ni da Marie gisteren gestorveneet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gestorveneet? Nee gestorvenes. [/a]

gestorve n eet gestorve n es
sound
veldwerker [v] Ze weet ze zen weet ni da Marie gisteren gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zen? Nee ze weet ni. [/a]

ze n
sound
veldwerker [v=057] En dan. Zij leeft in slecht omstandigheden. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze leeft in slechte xxx. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Of in een slechte situatie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze leeft in een slechte situatie. [/a] sound
veldwerker [v=059] Leeft het hondje nog? [/v] sound
informant [a] Leeft da beest nog? [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Jeanne liet zich drijve op de beek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jeanne lieter drijve op t water. [/a]

liet er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Liet eur drijve ja. [/a] sound
veldwerker [v=063] Ze leve wel gezond maar leve ze niet te gezond? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze leve wel gezond maa leveze ni te gezond? [/a]

leve ze
tagging sound
veldwerker [v=046] Foto's van zijn eige? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Of foto's van ze zelve? Van hem zelf? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van xxx. Hee gehoord dater foto's van hem. Van hem. [/a]

h ee dat er
tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had da gans brood wel op op ete gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan had da heel brood wille wille wille kunne ni he wille op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Op op ete gewild? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=072] En leef wat josser losser Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeft een beetje losser. [/a] tagging sound
veldwerker [v=216] Ze peist dagegaa eer thuis eh zijt. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze peist dagaa eer thuis zijt. [/a]

da gaa
tagging sound
veldwerker [v] En dagegaa? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dagegaa?

da ge gaa
sound
hulpinterviewer Nee. Dagaa eer thuis zijt. [/a]

da gaa
sound
veldwerker [v=217] Ge peist datenaa sterk is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ge peist daten xxx. Datenaa? Nee. Dat hij. Daten sterker is. [/a]

dat en dat en aa dat en
tagging sound
veldwerker [v] En dat haa sterker is asgegaa? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Asgegaa? Nee. [/a] sound
veldwerker [v=189] Het was lief van Jan voor te kome werke. Zout ge ook kunne zegge twas lief van Jan van te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Van te kome? Ja van te kome werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En twas lief van Jan te kome werke? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En twas lief van Jan voor kome te werke? [/v] sound
veldwerker [v] Van kome te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van kome? Nee van te kome werke. [/a] sound
veldwerker [v=190] Da vat is zwaar voor te drage. Zout ge ook kunne zegge da vat is zwaar te drage? [/v] sound
informant [a] Om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Da vat is veel te zwaar voor te drage. [/a] sound
informant [a] Voor te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En da vat is veel te zwaar voor drage. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. Zout ge da kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Waale peise van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] We peise op tijd thuis te zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Waale peise van op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v] Zonder die van? [/v] sound
informant [a] Ja ma ik peis op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis van op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant [a] Volgens maa is er een bepaalde nuance tussen op tijd thuis zijn en van op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v=215] Ik peis dakik groot ben? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik peis dakik de grootste zijn. [/a]

da k ik
tagging sound
veldwerker [v=219] Me peise in plaats van we peise? [/v] sound
informant [a=n] Waale peise. [/a] sound
veldwerker [v=339] Ik vin dagij het ni zien moogt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vin daget ni moogt zien. [/a]

da ge t
sound
veldwerker [v=397] Da schijnt dase niks mag ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
sound
veldwerker [v=257] Das iets die heel schoon is. [/v] sound
informant [a=n] Dat iet schoon is. [/a] sound
veldwerker [v=492] Hij is verleden week van de dokter gopereerd. [/v] sound
informant [a=n] Door. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Deu den dokter. [/a] sound
veldwerker [v] En hij is verleden week door den dokter gopereerd geworde? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=293] Ze vergisse zich dikwijls. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze trompere heule dikwijls. [/a] tagging sound
veldwerker [v=336] Toen leefde ik als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen leefdekik gelijk as God in Frankrijk. [/a]

leef de k ik
tagging sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde van niemand zeer te doen. [/v] sound
informant [a=j] Rosa probeert van van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Probeerde van niemanni zeer te doen. [/a]

nieman ni
sound
veldwerker [v] Ma die van da zou wel sound
veldwerker kunne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Van ja. [/a] sound
veldwerker [v=402] We hadde t geluk van hem direct terug te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] We hadde de chance van hem direct terug te vinne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En we hadde de chance hem direct terug te vinne? [/v] sound
veldwerker [v] Ni zonder de van? [/v] sound
hulpinterviewer We hadde d chance hem xxx. sound
informant Hem direct terug te vinne? sound
informant [a=n] Die van die moet daa tussen staan. [/a] sound
veldwerker [v=474] Ten was ma juist genoeg. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ten was? Nee twas ma juist genoeg. [/a]

t en t was
sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter voor nog efkes te wachte? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tes misschien beter van nog een beetje te wachte. [/a]

t es
tagging sound
veldwerker [v] En ni voor nog een beetje te wachte. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van nog een beetje te wachte. [/a] sound
veldwerker [v] En tis misschien beter nog een beetje te wachte. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
173 Die auto is Wims. komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: dat zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
417 Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen komt voor : n
vorm: dakik
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan smookt nie mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM):
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: ge dage meugt
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: zelfs hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wette gijle
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dage
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: sijt
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zij
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: elle
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bijeen
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asge dage left leef
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: alselke
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asene
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: godde
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: Vertaalt weer met IK!!!
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatem
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gaa
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ga
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaak t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonme
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geille got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: godde geille
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: alsekik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging gij ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goat
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goadekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen da gij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen da zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dat ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: als wijlle goan
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonde gelle
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: als gulle got
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon wijlle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ses
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie dat
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: vertaalde al deze zinnen alleen maar met deze versie.
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: vertaalde al deze zinnen alleen maar met deze versie.
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: vertaalde al deze zinnen alleen maar met deze versie.
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: vertaalde al deze zinnen alleen maar met deze versie.
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: iedere vader hoopt dat zijn kinderen eerlijk zijn
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: iedere moeder meent dat ze haar kinderen moet beschermen
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
opmerking: te moeten werken, eerder dan te zitten werken
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
opmerking: zitten te zagen oid hij ging meer aan de haal met de vertaling van de woorden, weet niet precies of hij deze zin goedkeurt
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
opmerking: zitten te zagen oid hij ging meer aan de haal met de vertaling van de woorden, weet niet precies of hij deze zin goedkeurt
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: heb alleen niet naar de betekenis gevraagd.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: zijn
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
opmerking: andre lombaerts
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: sich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: naar em