SAND-data Halle (O286p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Halle

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]O286[/k][h]670[/h][i]671[/i][i]672[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jean rappeleertem da verhaal. [/a]

rappeleert em
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
informant1 [a] Asek serieus leef leefek gelijk mijn ouders het woun. [/a]

as ek leef ek
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Asem nog drie jaar leeft leeften langer as zij pa. [/a]

as em leeft en
tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant1 [a] De schrijnwerker hee gien nagelen baa em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Louis laattema ve em werke. [/a]

laat te ma
tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] ze weet ni da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorven is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als ze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant1 [a] Asse zo gevaarlijk leeft zal ze ni mie lang leve. [/a]

as se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Ast nu nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Jeanne laat eu mee drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] toon lette ne keer goed no zezelve in de spiegel [/a]

ze zelve
tagging sound
informant2 [a] No zen eige. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant1 [v=061] Als jullie zo ongezond leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Age zo ongezond leeft dan gaaje nootni nootni zo lang leve askik. [/a]

a ge gaa je noot ni as k ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse vui eule werk leve dan leveze ni vui eule kinderen. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant1 [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant1 [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand heet da nootni gewild of gekost. [/a]

noot ni
tagging sound
informant1 [v=026] Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eduard kent zen eige goed. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ward hee gehoord dater foto's van hem in de etalage staan. [/a]

dat er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan haa t heel brood wille op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=068] Als ge als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Age gezond leeft dan leefde langer. [/a]

a ge leef de
tagging sound
informant1 [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ater zo veel mensen. [/a]

a ter
tagging sound
informant1 [a] Aser zo veel mensen van de boerenstiel leve. [/a]

as er
tagging sound
informant1 [a] Dan levener veel meer mensen van t werk in t fabriek. [/a]

leven er
tagging sound
hulpinterviewer Nen boer leef va ze land. sound
informant1 [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] A Lisa in den hemel leeft eh Lisa en Pierre in den hemel leeft tagging sound
hulpinterviewer dan leve Rosa en Frans in d hel. [/a] Vraag hernomen op einde . tagging sound
informant1 [v=071] Als we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ame op ons gemak leve dan leveme goed. [/a]

a me leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Aswe asme eerlijk zijn eerlijk leve levewe goed. [/a]

as we as me leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant1 [a] Leeft e wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant1 [a] Leef wa minder dangereus kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant1 [a] Ik peis da Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant1 [a] Ze peist dagij gaa eerder thuis zijt askik. [/a]

da gij as k ik
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
informant1 [a] Ge geloof zeker ni daten sterker is asgaa? [/a]

dat en as gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Zij geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelove ja ze peise dawijle rijker zijn assijle. [/a]

da wijle as sijle
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant1 [a] Heje genoeg mensen vui t hooi van t land t hale? [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant1 [a] Twas vriendelijk van Jan vui kome te werke. [/a]

t was
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om dragen. [/v] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar vui t drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=192] Wij hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] We peise van allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=198] Hij kan staan zevere zeure. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan zevere. [/a] sound
informant1 [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ame toe kwame regendet. [/a]

a me regen de t
tagging sound
informant1 [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als ij. [/v]

k geloof
sound
hulpinterviewer [a] Kpeis dak groter ben asenij. [/a]

k peis da k as en ij
tagging sound
informant1 [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We peise dage ni zo slim zijt aswijle. [/a]

da ge as wijle
tagging sound
informant1 [a] Dagijle. [/a]

da gijle
tagging sound
informant1 [v=220] Jullie gelove zeker niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gijle peist zeker ni dasijle armer zijn aswijle. [/a]

da sijle as wijle
tagging sound
informant2 [a] Asgijle. [/a]

as gijle
tagging sound
informant1 [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge peist da Lisa zo schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant1 [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn als Gaston en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij peist da Jules en Jan wijle zegge sterker zijn as as Gaston en Pierre. [/a] tagging sound
informant1 [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daa jong da ze ma gisteren gestorve is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] De jong waas ma da gisteren hertrouwd is stond achter maa. [/a] Betekent: wie zijn moeder dat. Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=273] Marie trok de deken trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok een sosse no eu toe. tagging sound
hulpinterviewer No eu ni ni ni eu ni eu toe ni no eu. [/a] sound
informant1 [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank woezop zate was juist geverfd. [/a]

woe z op
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie da geld heet magermaa een beetje geve. [/a]

mag er maa
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand maget ni zien dus gaa mooget ook ni zien ik vin dagetgaa ook ni moog zien. [/a]

mag et moog et da g et gaa
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant1 [a] Das de man dase geroepe emme. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal verteld heeft. [/v] sound
informant1 [a] Das de man dat verhaal verteld heet. [/a]

da t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant1 [a] Das de man dak peis da da verhaal hee verteld. [/a]

da s da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant1 [a] Das de man dak peis dase geroepe emme. [/a]

da s da k da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag ete. [/v]

t schijnt
sound
informant1 [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen ete. [/v] sound
informant1 [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v]

t lijkt
sound
informant1 [a] Tis precies of dater iemand in den hof staat. [/a]

t is dat er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Welke boeken heje gekocht? [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Waa heet au op de kermis gezien? [/a] tagging sound
informant1 [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den auto van Marie is kapot. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=193] Dat is zo zekers als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
informant1 [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
hulpinterviewer [a] Zondags. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zondag zijn we me heel de familie no de zee geweest en twas neig plezant. [/a]

t was
Vraag later hernomen. tagging sound
informant1 [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In t dorp woek woon staater e klein kerkske he. [/a]

woe k staat er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Een oud kerkske ja. [/a] sound
informant1 [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ame toe kwampe regendet op den dag da zeggewijle ni. [/a]

a me regen de t zegge wijle
sound
informant1 [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet da neig schoon is. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=308] Zou hij dat hebbe kunnen doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zoun da gekost emme? [/a]

zou n
Vraag hernomen op einde. sound
informant1 [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem gekocht hebt eh hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni zegge dagem ne cadeau gekocht et zelle. [/a]

da ge m
tagging sound
informant1 [v=492] Hij is vorige week door de dokter gopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hijs verleden week dui den dokter gopereerd geweest. [/v]

hij s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=493] Hij wordt morgen door de dokter gopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij wordt morgen dui den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant1 [a] Kem me doo goed gamuseerd. [/a]

k em
tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant1 [a] Zeet eu ni gamuseerd op t bal. [/a]

z eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant1 [a] Ge rappeleert aa toch dagemaa dan onder die ladder liet lope laatte lope. [/a]

da ge maa
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons riep. [/v] sound
informant1 [a] Ik rappeleer maa nog dater ons altijd iemand roepte. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
informant1 [a] Hij voeldenem dui t ijs zakke. [/a]

voelde n em
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant1 [a] Ge rappeleert aa toch dame bij Marie geweest zijn. [/a]

da me
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant1 [a] Ze rappeleerde eu nog iet mo ni alles. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde leefde ik er op los. [/v] sound
informant1 [a] In daan tijd leefdekik er op los. [/a]

leef de k ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdenij gelijk een beest. [/a]

leef de n ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde we als God in frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Doo leefdewe gelijk God in Frankrijk. [/a]

leef de we
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant1 [a] Dan leefdegaa gelijk ne koning. [/a]

leef de gaa
tagging sound
informant1 [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Doo ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
informant1 [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. sound
informant1 Waren er er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dak gisteren ni op aa verjaardag kos zijn.

da k
tagging sound
hulpinterviewer Wader veel mensen op t feest? [/a]

wa der
tagging sound
informant1 [v=036] Da zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze noe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Noe één. [/a] tagging sound
informant1 [v=037] Dat is Toon. Toon wastem. Wast. [/v]

wast em
sound
hulpinterviewer [a] Toon wastem he. [/a]

wast em
tagging sound
hulpinterviewer Wast zen eige. sound
veldwerker [v] Zoude da ook kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant1 [v=039] Das Fons. Fons zag ziet een slang nffes. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Neffes em he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb. [/v] sound
informant1 [a] Das t huis dakik gekocht hem. [/a]

da s da k ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] sound
informant1 [a] Zijt toch ni zo ambetant Jef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=224] Wees toch niet zo luidruchtig kinderen. [/v] sound
informant1 [a] Maakt toch zo veel lawaai ni kinderen. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v] Na het eten ga ik slape. [/v] sound
informant1 [a] Noe t eten goonk slape. [/a]

goon k
tagging sound
hulpinterviewer [n] [v=253] Marie was er ook wat ik heel tof vond. [/v] sound
informant1 [a] Marie was ook doo kvontet tof. [/a] [/n]

k vont et
tagging sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie hee probere van hem nen brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis da Marie geprobeerd heet van hem nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Doo wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a] Niemand wilter ni danse. [/a]

wilt er
sound
informant1 [a=j] Ja doo wil niemadni danse zeggewe ook. [/a]

niemand ni zegge we
tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wilt geen soep ni mie ete ni. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij wilt gien soep ni mie ete. sound
informant1 Mo daa ni ni he. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitte hie nieveranst gie muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zitter ie nieveranst geen muizen ja. [/a]

zitte r
tagging sound
veldwerker [v=495] Ik peis dage veel weg zot moete smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Mo de zin is juist he. [/a] sound
veldwerker [v] Ik peis dage veul zot weg moete smijte. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage veul zot moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] Dus ni zot weg moete smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zot moete weg smijte. [/a] sound
veldwerker [v] En ik peis dage veul weg zot moete smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik peis dage veul weg zot moete smijte ja. [/a]

da ge
Twee mogelijkheden dus: weg zou moeten gooien en zou moeten weg gooien. tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreek ni goed gie Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij spreek ni goed Frans. [/a] sound
veldwerker [v] En hij spreek zo goed zo goed gie Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee absoluut ni. [/a] sound
informant1 [a] Hij spreek zo goed Frans ni zeggewijle. [/a]

zegge wijle
sound
hulpinterviewer [a] Hij spreek ni zo goed Frans. [/a] sound
veldwerker [v=148] Alleman is es giene stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Alleman is gie stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Hij heet overal gien vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij hee nieveranst geen kameraden. [/a] sound
veldwerker [v=497] Hij is alle kapotte bazaar weg aan t smijte. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Hijs alle kapotte.

hij s
sound
hulpinterviewer zij kapotte bazaar weg aan t smijte ja. [/a] sound
veldwerker [v] Hijs alle kapotte bazaar aan t weg smijte. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hijs alle kapotten bazaar aan t weg smijte ja. [/a]

hij s
tagging sound
veldwerker [v] Dus tkan alle twee weg aan t smijte en aan t weg smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eduard wilt brood ete. [/v] sound
informant1 [a=n] Kweet dat Eduard brood wilt ete. [/a]

k weet
sound
veldwerker [v=087] En Eduard moe kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Eduard moe kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En Eduard moe kunne hiel vroeg op staan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ook. Eduard moe kunne hiel vroeg op staan. Neig vroeg. [/a] sound
veldwerker [v=329] Ik peis deze kadee vinneze allemaal wel vriendelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis dase daa kadee allemaal wel vriendelijk vinne. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=027] Vertel maa ne keer wie ze wieze haa kunne roepe. [/v] sound
informant1 [a] Zeg ma ne keer waa dasaa kunne roepe. [/a]

da s aa
Later hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [a] Zeg maa ne keer waa dase koste roepe. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Waa dase zou kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
informant1 [a] Wie dase zou kunne roepe emme. [/a] Dus [v=028] [a=j] tagging sound
veldwerker [v=029] Vertel ma ne keer wie of ze haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. sound
hulpinterviewer Nee daan of da past doo ni in. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Vertel ma ne keer woe of dase haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zegge wijle ook ni nee daan of komter ni tussen baa ons. [/a]

komt er
sound
veldwerker [n] [v=027] Vertel ma ne keer wie ze haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel ma ne keer waa dase zou kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Ge zet er altijd dat tussen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=088] Ik weet da Jean moet een nieuw schuur bouwe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet da Jean een nieuw schuur moe bouwe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=093] Ik vin da Marie moet na Jef belle. [/v] sound
informant1 [a=j] Kvin da Marie moe na Jef telefonere. [/a]

k vin
tagging sound
veldwerker [v=102] En ik weet da Jean moet spijtig genoeg vertrekke. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik weet da Jean spijtig genoeg moe vertrekke. [/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet da Henri mag ni kome. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ni mag kome. [/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet da Jean wilt varkens kope. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet da Jean wilt varkens kope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik weet da Jean varkens wilt kope. [/a] sound
veldwerker [v] Ni wil varkens kope? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee varkens wilt kope. [/a] sound
veldwerker [v=501] Marie zit te stoofperen schelle. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie schelt alle stoofperen. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Moe ni zo. [/a] sound
veldwerker [v=075] Ik vin dat alleman moe kunne zwemme. [/v] sound
informant1 [a=g] Ik vin dat alleman moe kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vin dat alleman moe zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vin da alleman kunne zwemme moe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vin dat alleman zwemme kunne moe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vin da alleman zwemme moe kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan heet drie boeken moe ni xxx. [/a] sound
veldwerker [v=260] Wa peside wa peisde wie dak in t stad gezien hem? [/v] sound
informant1 [a=n] Waa peisde dak in t stad gezien hem? [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v] Wa peisde wie? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wiek in t stad gezien hem? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Waa peisde waa peisde dak in t stad gezien hem? [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v] En waa peisde waa dak in t stad gezien hem? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doen wel efkes de sjatten af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Ik zal wel efkes de sjatten af wasse. [/a] sound
veldwerker [v=296] Zoutem da gedaan hemme gekost? [/v] sound
informant1 [a=n] Zoum da gekost emme? [/a]

zou m
sound
hulpinterviewer [a] Zoun da kunne gedaan emme? [/a]

zou n
sound
veldwerker [v=309] Kem gien goesting en voeiere de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kem gie goesting vui de koeien te voeiere. [/a]

k em
sound
veldwerker [v=156] Jean weet datem vui drie uren den auto moet emme gemaakt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Moe gemaakt emme ni moe emme gemaakt. [/a] sound
veldwerker [v=157] Dus Jean weet datem vui drie uren den auto moet gemaakt emme? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=160] En Jean weet datem vui drie ure'n den auto gemaakt moet emme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=161] En Jean weet datem vui drie uren den auto gemaakt emme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En wa zou t beste zijn Jean weet datem vui drie uren den auto moe gemaakt emme of gemaakt moet emme? [/v] sound
informant1 [a] Jean weet datem vui drie uren den auto moe gemaakt emme. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [a] Moe gemaakt emme. [/a] sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij em kome en neme em mee. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] En em mee neme. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al her koeien zijn verdronke baa d overstroming. [/v] sound
informant1 [a] Marie eu koeien zijn allemaal verdronke baa d overstroming. [/a] sound
veldwerker [v] Zoude da kunne zegge Marie al her koeien? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Al eu koeien. Marie al eu koeien zijn verdronken baa d overstroming ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=319] Dees peisek ni aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Aan da peisek ni. [/a]

peis ek
sound
veldwerker [v=321] Daane daane rare gast zijnek mee noe de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Me daa rare charel benek noe de markt geweest. [/a]

ben ek
sound
veldwerker [v] Daane rare charel hemek mee noe de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Me daa rare charel benek noe de markt geweest. [/a]

ben ek
sound
veldwerker [v=322] Kem al de eerste drie optellingen gemaakt. De welke hedegaa gemaakt? [/v] sound
informant1 [a] Ik em d eerste drie gemaakt. Welke heejegaa gemaakt? [/a]

hee je gaa
sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne de welke zegge? [/v] sound
informant1 [a=j] De welke heejegaa gemaakt? De welke ja. [/a]

hee je gaa
tagging sound
veldwerker [v=323] De waffere hedegaa al weg gebracht? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. De welke heejegaa al weg gebracht? [/a]

hee je gaa
tagging sound
veldwerker [v=347] Ik weet datem is gaan zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kweet daten gaan zwemme is. [/a]

k weet dat en
sound
veldwerker [v=350] Ik weet datem gaan zwemme is. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=353] As Rosa zegt wilde nog koffie Charel? Kan Carel dan zegge jaak? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee jaak zeggewij ni nee ja zeggewijle. [/a]

zegge wij zegge wijle
tagging sound
veldwerker [v=364] Esem dood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Esn dood ja. [/a]

es n
tagging sound
veldwerker [v=365] Hem is dood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij is dood. [/a] sound
veldwerker [v=366] Heur is ziek. [/v] sound
informant1 [a=n] Zij is ziek. [/a] sound
veldwerker [v=367] Is eur ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Esse ziek? [/a]

es se
sound
veldwerker [v=387] Wannie zal de wereldvrede kome? Nuutni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wannie zal de wereldvrede kome? Nuutni. Nee. Ja. [/a]

nuut ni
tagging sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Rosa probeerde niemandni zeer te doen. [/a]

niemand ni
tagging sound
veldwerker [v] Rosa probeerde vui niemand zeer te doen? [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Ja da kan. [/a] sound
informant1 [a] Ze probeerde vui niemandni zeer te doen. [/a]

niemand ni
sound
veldwerker [v] En van? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee van niemand nee zeggewijle ni. [/a]

zegge wijle
sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer ne schonen dag te worde. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Tbeloof tbeloof weer ne schonen dag te worde. [/a]

t beloof
tagging sound
veldwerker [v] En tbeloof weer van nen schonen dag te worde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Tbeloof weer ja ook kan ook he. [/a]

t beloof
sound
informant1 [a] Tbeloof weer van ne schonen dag te worde ja. [/a]

t beloof
tagging sound
veldwerker [v=417] En misschien goketekik wel krijge. [/v] sound
informant1 [a=j] Misschien zaleketik wel krijge. [/a]

zal ek et ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Teidergaa op duwe? [/v] sound
informant1 [a=j] Teirdergaa op stoempe? [/a]

teir d er gaa
tagging sound
veldwerker [v=419] Teidemgaa invitere? [/v] sound
informant1 [a] Teidegaa em invitere ja. [/a]

tei de gaa
tagging sound
veldwerker [v] Ma ni teidemgaa invitere? [/v] sound
informant1 [a=j] Teidemgaa invitere? Teidemgaa invitere? Ja. [/a]

tei de m gaa
tagging sound
veldwerker [v=420] Teidezegaa invitere? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Teidezegaa invitere? [/a]

tei de ze gaa
tagging sound
veldwerker [v=421] Is hij Pol hier geweest? [/v] sound
informant1 [a=n] Ah is Pol hie geweest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Hoe heeft hij Pol dat op gelost? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewijle ni he. [/a]

zegge wijle
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hoe hee Pol da op gelost? [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Hedemegaa daane brief op gestuurd? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hedemgaa daan brief op gestuurd? [/a]

he de m gaa
tagging sound
veldwerker [v] Ni hejemegaa daan xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zaa op water en brood. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze leeft op water en brood. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus ni ze leef zaa? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee. [/a] Vraag later hernomen dan blijkt [a=j]. sound
veldwerker [v=426] Marie heet zaa doe niks mee te zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie heet doo niks mee te zien. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn waale doe nog nooitni geweest. [/v] sound
informant1 [a=j] We zijn wijle doe nog nuutni geweest. [/a]

nuut ni
Er volgt hele discussie want hulpinterviewer eerst niet eens maar uiteindelijk besluiten ze alle drie dat het toch [a=j] is. tagging sound
hulpinterviewer We zijn wijle? Nee. sound
informant2 Toet. Toet da kunt gook zegge.

g ook
Toet. sound
informant1 Toet we zegge da. sound
hulpinterviewer Moeilijk as dak peisden. sound
veldwerker [n] [v=425] Ze leef zij op water en brood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/n] Nog eens hernomen later. sound
commentaarTis veel moeilijker as dak peisden (2898sec).  sound
veldwerker [v=426] Marie zei dawewaa zulle winne. [/v] sound
informant1 [a=n] En Marie zei dame zulle winne. [/a]

da me
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dawijle zulle winne. [/a]

da wijle
tagging sound
veldwerker [v] En damewijle zulle winne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Damewijle nee. [/a]

da me wijle
tagging sound
informant2 [n] [v=425] [/v] [a=j] Ze leef zij op water en brood zenne. We zegge da. [/a] sound
informant2 [a] Zee zij ne groten auto zenne. [/a] [/n]

z ee
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij doe ook niks aan doen. [/v] sound
informant1 [a] Hij kan zij dor ook niks aan doen. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Hij kan der hij ook niks aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis datemij morgen ook komt. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis datem morgen ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ik peis datenij morgen ook komt. [/a]

dat en ij
tagging sound
veldwerker [v=459] Heet de bal gesmete in de mand. [/v] sound
informant2 [a=n] Heet den bal in de mand gesmete. [/a]

h eet
Eerst twijfel dan toch [a=n] tagging sound
veldwerker [v] Ma dus ni hij eet den bal gemsete in de mand? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=327] En eh gaan haalt die bestelling maar op. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij dagaa Pierre nen boek het geprobeerd te verkope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ah ja. Marie peist dagaa aan Pierre nen boek dagaa aan Pierre nen boek probere te verkope het. [/a]

da gaa
sound
veldwerker [v] En dagaa aan Pierre nen boek het geprobeerd te verkope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee het probere te verkope. [/a] sound
veldwerker [v=531] Jules peisde dakik aan Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jules peisde dakik aan Lisa geprobeerd em ne cadeau te geve. [/a]

da k ik
sound
veldwerker [v=532] Charel weet dagaa het geprobeerd aan Marie nen boek te verkope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Charel weet dagaa geprobeerd het van aan Marie nen boek te verkope. [/a]

da gaa
sound
veldwerker [v=227] As Frans zegt hij danst. Kan Jean dan zegge hij doet? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v=228/] As Frans zegt hij zingt. [/v] sound
veldwerker [v] Kundegij dan antwoorde toet het doet? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee wijle zegge dan ja hij zingt. [/a] sound
veldwerker [v=243] Gij zijt aan t werke en gij vraagt werktem? Kunde dan antwoorde ie doet? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=244] Ge zijt aan t slape en gij vraagt hij slaapt toch ni. Kundegij dan zegge toetoet? [/v] sound
informant1 [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=485] Zalekik dezen avond koke. Kunde dan zegge dat doe moe. [/v] sound
informant1 [a=n] Doe da mo. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert heet drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v] sound
informant1 [a] Robert heet drie groen appels en Marie heet drie rode. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zout ge de er der ook kunne bij zette? En Marie heeter drie rode? [/v] sound
informant1 [a] En Marie heeter drie ja. [/a]

heet er
Zonder rood kan het wel. sound
informant1 [a=n] Nee Marie heet drie rode. [/a] sound
informant1 [a] Anders ist heeter Marie drie rode dan ist me er dan ist een vraag. [/a]

is t heet er
sound
informant2 [a] Dan ja dan ist van hoeveel en ni welke kleur. [/a]

is t
Er kan dus wanneer rood er niet bij staat. sound
veldwerker [v=002] Kem da gezegd gad. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Kem da gezegd gad. [/a]

k em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja ja ma ni courant he. [/a] sound
veldwerker [v=600] Pas op dage ni en valt. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Pas op dage ni en valt he. [/a]

da ge
sound
informant2 [a] Pas dage ni valt he toch de twee ze. [/a]

da ge
Optioneel. sound
veldwerker [v=136] Jan en heet ni veul geld ni mie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan hee ni mie veul geld. [/a] sound
veldwerker [v] Ja ma ni Jan en hee ni veul geld? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik geef niks aan een ander. [/a] sound
veldwerker [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a=n] Niemand wil ni werke. [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja waa heet den auto mee genome? Niemandni. [/a]

niemand ni
tagging sound
veldwerker [v=389] Woe groeit het geld aan de bomen? Nieveransni. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Ook goed. [/a] sound
veldwerker [v=390] Was rond en vierkantig tegelijk? Niksni. [/v] sound
informant1 [a=n] Wat is rond en vierkantig tegelijk? Niks. Ni ni he. [/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien heetem gemolke? Geen één ni. [/v] sound
informant1 [a=n] Gien één daan ni ni. [/a] sound
veldwerker [v=475] Marie hee nu meer meer koeien asse vroeger en haa. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Asse vroeger haa. [/a]

as se
sound
veldwerker [v=479] Hie is alles wa dak gekrege en hem. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hie is alles wa dak gekrege em. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=472] En hee Gerard gebeld? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hee Gerard gebeld? [/a] sound
veldwerker [v=473] En pas op. [/v] sound
informant1 [a=n] Past op he. [/a] sound
veldwerker [v=476] Haa Susanne en haa kunne kome dan haa ze da gedaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] A Susanne haa kunne kome dan haaze da gedaan. [/a]

haa ze
sound
veldwerker [v] En a Susanne en haa kunne xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=477] Zis den besten dokter diekik en ken. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Diekik ken. [/a]

die k ik
sound
veldwerker [v=478] Vui dagiet weg en smijt moet efkes belle. [/v] sound
informant1 [a=n] Vui dagiet weg smijt belt dan. [/a]

da g iet
sound
veldwerker [v=480] Jean en is te gierig vui iet aan zijn kinderen te geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jean es es te gierig. [/a] sound
veldwerker [v=481] Precies of dagaa iet van voetballen en weet. [/v] sound
informant1 [a=n] precies of dagaa iet van voetbal weet. [/a]

da gaa
tagging sound
veldwerker [v=226] As Jean zegt hij slaapt kan Elisa dan zegge haa en doet? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Baa nen doet. [/a] sound
veldwerker [v] En as baa nen doet is da dan ja of nee? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=474] Ten was mo just genoeg. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Twas mo juist genoeg. [/a]

t was
sound
veldwerker [v=424] Ik hememet gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik emetem gegove. [/a]

em et em
tagging sound
veldwerker [v=001] Marie peist datem haa wille noe huis. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie peist daten no huis wilt. [/a]

dat en
tagging sound
veldwerker [v=170] Jean is Rosa en Julia heule broerke. [/v] sound
informant1 [a=j] Jean es Julia en Rosa eu eule broer eulen broer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=173] Daanen auto is Jefs. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee he daan auto is van Jef he. [/a] sound
veldwerker [v=174] Daane velo is mijns. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Daa velo is van maa. [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hem te werke moest zaa den hielen dag thuis blijve? [/v] sound
informant1 [a] Dui datenij werkte moest zij thuis blijve. [/a]

dat en ij
sound
veldwerker [v] Dus ni me hem te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=395] Geloofde ni datem gevallen es? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Geloofde ni daten gevallenes? [/a]

geloof de gevallen es
tagging sound
veldwerker [v] En geloofde ni daten gevallen eet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee gevallenes. [/a]

gevallen es
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk ni teire op ete. [/v] sound
informant2 [a=n] De zulke da zeggewijle ni. [/a]

zegge wijle
sound
hulpinterviewer [a] Zekken zaak ni wille op ete. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v] Zoude dan ook de zekke kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=325] En de die zouk ni teire op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De die zouk ni teire op ete. [/a]

zou k
Hulpinterviewer gebruikt spontaan de die. Toch volgt er een discussie of de die wel kan. Uiteindelijk besluiten ze [a=j]. tagging sound
veldwerker [v=494] Ik vin da Jean beter den dokter kost emme geroepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Ik vin da Jean beter zou den dokter emme geroepe. [/a] sound
informant1 [a] Ik vin da Jean beter den dokter zou geroepe emme. [/a] sound
veldwerker [v=506] Hejegaa aan Jean gezien? [/v] sound
informant1 [a=j] Hejegaa aan Jean gezien? [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] Eh as Frans zegt doo komt morgen iemand langs kan Jean dan zegge vrage wie da? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=482] Daane boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Legt daan boek neeer. [/a] sound
veldwerker [v=408] Op da feest wordter veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op da feest wordter veul gedanst ja. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] En op da feest wordt veul gedanst? [/v] sound
informant2 [a=j] Wordt veul gedanst ook op da feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja kunne alle twee he. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordter nog alleen mo brood verkocht in daane winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordter alleen mo brood verkocht in daane winkel ja. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] En zout ge hier die er kunne late valle? Nu wordt nog alleen brood verkocht? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee nu wordter nog alleen brood verkocht. Wordter zeggeme. [/a]

wordt er zegge me
sound
veldwerker [v=483] Asgecht ni kunt wachte dan kom mo. [/v] sound
informant1 [a] Asgecht ni kunt wachte komt dan mo. [/a]

as g echt
sound
hulpinterviewer [a=n] Komt dan mo of kom mo ma ni dan kom mo he. [/a] sound
veldwerker [v=414] Gisteren stonder ne vieze man in den hof. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Gisteren stonder ne vieze man in den hof ja. [/a]

stond er
tagging sound
veldwerker [v] En gisteren stond ne vieze man in den hof? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=484] Da zie mo. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Met te sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/a] sound
informant2 [a=n] Met te sneeuwe da zeggeme ni. Me de sneeuw. [/a]

zegge me
sound
informant2 [a] Of me da sneeuw. [/a] sound
veldwerker [v=507] Zemme aan aan em late lache. [/v] sound
informant1 [a] Zemmenem doen lache. [/a]

z emme n em
sound
veldwerker [v] En zemme aan em doen lache. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zemme aan hem doen lache. [/a]

z emme
tagging sound
hulpinterviewer [a] Zemmenem doen lache. [/a]

z emme n em
sound
informant2 [a] Aster twee neffes één staan en zemme aan em doen lache ni aan eu. [/a]

as ter z emme
sound
hulpinterviewer [a] Agover ene persoon bezig zijt ist toch zemmenem doen lache. [/a]

a g over is t z emme
Twijfel. sound
veldwerker [v=508] Zemme aan hem late valle om datem za werk ni goed dee. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zemme em late valle. [/a]

z emme
tagging sound
veldwerker [v=509] Zeet da probleem aan em laten op losse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zeet da probleem aan em late op losse ja. [/a]

z eet
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of zeetem da probleem late op losse. [/a]

z eet em
tagging sound
veldwerker [v=510] Hedegaa aan maane portefeuille gezien? [/v] sound
informant1 [a=n] Heejegaa me portefeuille gezien? [/a]

hee je gaa
tagging sound
veldwerker [v=511] Ik em gisteren nog aan Jean-Luc op TV gezien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee daan aan nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik em gisteren nog Jean-Luc op TV gezien ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Ik probeerdekege tomaten te kweke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik probeerde tomate te kweke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldeede dui t park. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandelde wandelden dui t park. [/a]

wandel de n
tagging sound
veldwerker [v=199] Hij staat te zevere. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hij staat te zevere ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog efkes te wachte. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tis misschien beter van nog een beetje te wachte. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] En zoude dan ook kunne zegge tis misschien beter ve nog xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Vui nog een beetje te wachte ja. [/a] sound
veldwerker [v] En tis misschien beter nog efkes nog e wa te wachte? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zonder die van? Ik denk dawe toch meestal de van gebruike. [/a]

da we
sound
informant2 [a=n] Tis toch altijd iet vui.

t is
sound
informant2 Zonder zonder iet tussen zeggemeda ni he. [/a]

zegge me da
sound
veldwerker [v=402] En waan de chance om hem direct vaneir te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Waan de chance van hem direct weer te vinne. [/a]

w aan
sound
veldwerker [v] Vui em direct weer te vinne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Vo? Nee van em direct weer te vinne. [/a] sound
veldwerker [v] En waan de chance hem direct weer te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Waan de chance em direct weer te vinne? Nee. [/a]

w aan
sound
veldwerker [v=358] Ik peis dat iemand de koekske heet op gete mo ik weet ni wie da. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis dat iemand de koekskes op gete heet mo ik weet ni waa. [/a] sound
veldwerker [v=150] Hij weet alles ni van d affaire. [/v] sound
informant1 [a=j] Hij weet alles ni van d affaire. [/a] tagging sound
veldwerker [v=151] Heet altijd gienen tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Heet altijd gienen tijd. [/a]

h eet
tagging sound
veldwerker [v=266] Wie peisde diek in t stad gezien em? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie peisde dak in t stad gezien em? [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Els wil ni danse en ni zinge ook ni. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ma ze wil ni zinge ook ni da kan ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v=018] Ze weet ni da Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee gestorvenes. [/a]

gestorven es
tagging sound
veldwerker [v] En ze weet ni da Marie gisteren gestorven eet? [/v] sound
informant2 [a=n] Es. [/a] sound
veldwerker [v] En zen weet ni da Marie gisteren gestorve es? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze weet ni. [/a] sound
veldwerker [v=057] Leeft ze niet te gevaarlijk? [/v] sound
informant1 [a] Leefse ni te dangereus. [/a]

leef se
tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek em in de spiegel? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Toon bezag em in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Bezoug em. [/a] sound
veldwerker [v] En hij bezoug hem zelve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=061] Leven jullie niet te gevaarlijk? [/v] sound
informant1 [a] Leefdegijle ni te dangereus? [/a]

leef de gijle
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent hem zelf goed kent ze zelve goed? [/v] sound
informant1 [a=j] eduard kan zezelve goed ja da zeggewe wel [/a]

zegge we
tagging sound
hulpinterviewer [a] eduard kan zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
informant1 [a] Meer ze zelve vinek. [/a]

vin ek
sound
veldwerker [v] En kan em kan em zelve goed? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hem zelve ni ze zelve he zen eige he. [/v] sound
veldwerker [v=046] En eh Ward heet goord dater foto's van hem in de vitrine staan zout ge ook kunne zegge foto's van zen eige? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En portretten van ze zelve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Portretten van hem. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jean haa t hiel brood wel op ete gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=070] Lisa en Pierre leve in het paradijs. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Lisa en Pierre leve in den hemel he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=216] Ze peist dagegaa rap thuis zijt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ge peist dagaa gaat rap thuis zijn. Gegaa ni he. [/a]

da gaa ge gaa
tagging sound
veldwerker [v=189] Twas vriendelijk van Jan van kome te werke. [/v] sound
informant1 [a=j] Twas vriendelijk van Jan van kom te werke. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja da kan. [/a] sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van Jan te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Te kome werke ni nee. [/a] sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge twas vriendelijk van Jan van te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Twas vriendelijk van Jan van te kome werke ja. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v=190] Dees ton is zwaar te drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En dees ton is zwaar vui drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=192] We hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a]

w ope
sound
hulpinterviewer [a] Van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Van van van ja. [/a] Twijfel. Uiteindelijk [a=n]. sound
veldwerker [v=259] Daane da geld heet moet maa ma wa geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Daan da geld heet moe maa wa geve. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jong wie ze ma. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wiens ma. De jong wiens ma. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Waas ma gisteren getrouwd is. [/a] Waas = wie zijn. tagging sound
veldwerker [v] En diens ma? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En woe van de ma? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank woe da woe dasop zate. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Woe dasop zate. De bank woe dasop zate ja. [/a]

da s op
tagging sound
veldwerker [v] De bank woe op dase zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] De bank daar zop zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank dasop zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De bank dasop zate wel. [/a]

da s op
tagging sound
veldwerker [v=339] Ik vin dagaa het ni zien moogt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vin dagetgaa ni moogt zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=397] Da schijnt dase niks mag ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Tschijnt dase ni niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v=398] En zoude dan ook kunne zegge ze schijnt niks te mogen ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=403] Tis precies of dater iemand in de hof staat. Kunde dan ook zegge tagging sound
veldwerker zonder die er dus tis precies xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dater. [/a]

dat er
sound
veldwerker [v=162] Marie euren. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie eun auto is kapot ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=257] Das iet die heel hiel schoon is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das iet da. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zounij da kunne doen emme ja. [/a]

zou n ij
sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week van de dokter gopereerd geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=293] Zij eh herinneren zich nog veel. [/v] sound
informant1 [a] Rappelere eule nog veul. [/v] sound
veldwerker [v=224] Kinderen wees toch niet zo vervelend. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kinderen zijt toch ni zo ambetant. [/a] tagging sound
veldwerker [v=426] Marie hee zij doo niks mee te zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie heet doo niks mee te zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dawewijle zulle winne. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei dame zulle winne. [/a]

da me
tagging sound
veldwerker [v] En damewelle? [/v] sound
informant1 [a] Marie zegt damewijle gaan winne. [/a]

da me wijle
tagging sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dawijle gaan winne. Damewijle gaan winne. [/a]

da wijle da me wijle
tagging sound
informant2 [a] In die die die zin nee. [/a] Twijfel maar uiteindelijk door informant2 [a=n]. Twijfel of dit juist is want andere twee gebruiken vrij vlot constructie. tagging sound
veldwerker [v=218] Ze peise damewelle rijker zijn assezelle. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze peise dawijle rijker zijn assijle. [/a]

da wijle as sijle
tagging sound
algemene gegevens Halle O286 16 april 2002 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
opmerking: zie veldwerk
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smu ni mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: (e)ki t
opmerking: ik zal ik onmogelijk; Jan en ekik onmogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wijle
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekandere
zin: vorm met ??n onmogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: hem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ek
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: go je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatem
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wijle goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gijle got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: go je
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: kik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gink
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging kik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gink
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gink
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gink
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wijle ginke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gijle
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: steeds 'as'
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gink
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginke wijle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: hem
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: hem
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: hem