SAND-data Ronse (O265p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Ronse

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarRonse (O265p); GUV [meta][k]O265p[/k][i]908[/i][i]909[/i][i]910[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Ze wee nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
informant2 da en zegkik nooit ze

zeg k ik
negatiepartikel sound
informant2 [a] asse dood is _ is van gisteren. [/a]

a ze
sound
veldwerker [v] nie da Marie gisteren is gestorven? [/v] sound
informant3 [a] Nee. Gestorven is. [/a] sound
veldwerker [v] en gestorven heeft? [/v] sound
informant2 [a] Heeft? Nee nee neen. [/a] sound
veldwerker [v] en ze en weet nie _ [/v] sound
informant3 [a] Neen. Ze weetet niet. [/a]

weet et
sound
informant3 [a] Z en en dat nie gedaan. [/a] sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] _ dache nie en valt. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant2 [a=j] T wil niemand nie dansn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant3 [a=j] Els en wil nie dansen en nie zingen ook niet. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Els en wil nie dansen en zingen ook niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant3 [a] Niemand eet da gewild of gekunn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel wiln op eten. [/v] sound
informant3 [a] Ja Jan zou geheel da brood wiln op eetn en. [/a] tagging sound
commentaarspontaan gesprek (met wat overschakelingen op Frans)  sound
veldwerker [v] En Jan a heel da brood opeten gewild. [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant3 [a] Vertel maar nie wien dasse _ [/a]

da ze
tagging sound
informant2 [a] _ wien dasseza zou geroepen en. [/a]

da ze za
tagging sound
informant3 [a] _ kunne geroepen en ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie da zij had kunne roepen. [/v] sound
informant3 [a=j] Vertel mij ne keer wien dasse zou geroepen en. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v] en wie asse? [/v] sound
informant2 [a] wien dasse [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v=029] of wien of ze? [/v] tagging sound
informant3 [a=n] Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant3 [a] Jan rappeleert em da. [/a] tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant3 [a] Ze wijzn nor mekoor. [/a] tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 [a] Ze kijkn no _ nor een. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant2 [a] Ee wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zeneigen? [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=038] De schrijnwerker ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant2 [a] De schrijnwerker en ee _ ee geen nagels mee. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij ee ze nie bij? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant3 [a] Fons zag een slange nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Ee liet mij vur em werkn. [/a] tagging sound
informant1 [a] laatege [/a] sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Ze liet eur mee drijve met de bare. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf ne keer goed in de spiegel. [/v] sound
informant3 [a] _ bekeek zeneign ne keer goed in de spiegel. [/a]

zen eign
tagging sound
informant1 [a] E bekeektege emzelve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant1 [a] Ee ken zeneigezelve. [/a]

zen eige zelve
tagging sound
informant3 [a] zeneigezelve nie. [/a] sound
informant2 [a] Ik kenne mij goed. [/a] sound
informant3 [a] Ik kenne meneige goed ja. [/a] sound
informant2 [a] Ie kent _ ja zeneige goed. [/a]

zen eige
sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant3 [a] _ datr foto's van em in d etalage staan. [/a]

dat dr
tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik peis da Marie _ Marie geprobeerd ee van em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdeken om tomaten te kweken. [/v] sound
informant3 [a] Vroeger kweektegek tomaten. [/a]

kweektege k
tagging sound
veldwerker [v] en kweektekege? [/v] sound
informant1 [a=n] Kweektegek. [/a]

kweektege k
tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger kweektemege tomaten? [/v] sound
informant1 [a] _ kweektegeme tomaten. [/a]

kweektege me
tagging sound
informant3 [a] kweekteme [/a]

kweekte me
tagging sound
veldwerker [v=053] Asek profijtig leef dan levik zoals mijn ouders da willen. [/v] sound
informant3 [a] Ask profijtig leve levik gelijk da mijn ouders da zou gewild en. [/a]

as k leef ik
tagging sound
informant3 [a] Azzekik profijtig _ da kund ook zegn he. [/a]

as ik ik kun de
tagging sound
veldwerker [v] en anekik? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en ak profijtig leve. [/v] sound
informant3 [a] Asek. [/a] sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant2 [a] xxx nog drie jaar leeft zatie langer leven as zie vader. [/a]

zat ie
tagging sound
informant2 [a] Ostie [/a]

ost ie
sound
informant3 [a] Ostjij nog drie jaar leeft _ [/a]

ost jij
sound
informant2 [a] Ostjem [/a]

ost j em
sound
informant2 [a] Otie drie jaar leeft _ [/a]

ot ie
sound
veldwerker [v] otn? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant3 [a] Assezij zo gevaarlijk leeft _ gase nie lange leven. [/a]

a ze zij ga ze
tagging sound
informant3 [a] Asz azo leeft _ [/a]

as z
sound
veldwerker [v] oszij? [/v] sound
informant1 [a] Ossezij [/a]

o ze zij
sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant3 [a] Ast nu nog leeft zat morgen ook nog leevn. [/a]

as t za t
tagging sound
veldwerker [v=061] Als gulle zo gevaarlijk leeft dan leefdegulle nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant3 [a] Asgegudder _ [/a]

as ge gudder
tagging sound
informant3 [a] _ zo gevaarlijk leeft _ gate _ [/a]

gaat e
tagging sound
informant2 [a] _ zo lang nie leevn oftekik. [/a]

oft ek ik
tagging sound
veldwerker [v] oddegudder? [/v] sound
informant3 [a] Otte nie. [/a] sound
veldwerker [v] Os gudder? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
informant3 [a] Asgeguir. [/a]

as ge guir
sound
informant3 [a] Dan leefdegudder _ [/a]

leef de gudder
sound
veldwerker [v=063] Asse vur hun werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant3 [a] Osse vur udder werk leevn leveze nie vur uire kinders. [/a]

o ze leve ze
tagging sound
informant2 [a] Onze azo leven levenze _ [/a]

on ze leven ze
tagging sound
informant2 [a] _ levenze nie voor uir kinders ja. [/a]

leven ze
tagging sound
informant2 [a] Onzezeur zo _ ja ja. [/a]

on ze zeur
tagging sound
informant3 [a] Anzeur azo voort leevn _ [/a]

an zeur
tagging sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant3 [a] As Rudy nog leeft leeft _ leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v] ostjij Rudy nog leeft? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant3 [a] Asge gezond leeft leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant3 [a] Asgegij [/a]

as ge gij
tagging sound
veldwerker [v] Osgij gezond leeft? [/v] sound
informant1 [a] Osgega. [/a]

os ge ga
sound
veldwerker [v] Ottega? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant3 [a] Asser zo letter van de boerenstiel leevn _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ dan levendr veel van de fabrieke. [/a]

leven dr
tagging sound
veldwerker [v] en andr zo weinig _ [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. Osser. [/a]

os er
sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant3 [a] As Bart en Marie in den hemel leevn _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ leven Frans en ding in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] As we sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant3 [a] Amme sober leevn dan leveme _ [/a]

a me leve me
tagging sound
informant3 [a] _ dan leveme gelukkig. [/a]

leve me
tagging sound
informant2 [a] Ammeweur ah ba ja. [/a]

a me weur
tagging sound
veldwerker [v] A weur sober leven? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
informant2 [a] Asmeweur [/a]

as me weur
sound
veldwerker [v=072] Jan leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant3 [a] Leef ne keer een beetje gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Kadeeën leef ne keer wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da nog wel kunnen doen. [/v] sound
informant3 [a] Zouk dat nog kunn doen. [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v] en zounk? [/v] sound
informant2 [a] Zouk. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=075] In vind da iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant3 [a=j] Ik vin da alleman zou moete kunne zwemm. [/a] vierledig cluster i.p.v. drieledig tagging sound
veldwerker [v=077] K vin da iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin dat iedereen zwemme moe kunnen. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] K weet datij nog eens zal moete were komen. [/v] sound
informant3 [a] K weet datie nog ne keer za moete were komen. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v] en were zal moete komen? [/v] tagging sound
informant3 [a] Da s een andere betekenis. [/a] sound
informant3 [a] datie nog ne keer zal moete komen. [/a]

dat ie
sound
informant3 [a] Asie weer zal moete komn. [/a]

as ie
sound
veldwerker [v] datie zal weer moete komen. [/v] sound
informant3 [a] K wete datie zal were moete komn. [/a] [/n] tagging sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant2 [a=j] _ datie morgen wil brood eetn. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant3 [a=j] E moe kunne vroeg op staan he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij moe kunne wreed vroeg op staan? [/v] sound
informant3 [a] da kan. [/a] sound
veldwerker [v=088] K weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant2 [a] K weet da Jan een nieuwe schure moe bouwen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=093] K vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant3 [a=j] Ik wist da Marie moest naar Jef bellen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=102] K weet da Jan moet misschien vertrekken. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=107] K weet dat Hans mag nie komen. [/v] sound
informant2 [a=n] _ nie mag komen. [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant3 [a=j] _ datie wil varkies koopn. [/a]

dat ie
tagging sound
informant3 [a] da kan gezgd worden ze maar t is veel vloeiender as we t anders zegn. [/a] sound
veldwerker [v=130] Ik zei da Willy moest den auto verkopen. [/v] sound
informant1 [a=n] nen auto moest verkopen. [/a] sound
informant3 [a=n] K weet da Willy den auto moest verkoopn. [/a] sound
veldwerker [v=132] Ik denk da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant2 [a] Ik denk da Marie em _ zal moete roepn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant3 [a=j] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan ee nie veel geen geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant3 [a=n] Nie? Nee. [/a] sound
informant2 [a] Ee wil geen soepe nie meer eetn. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten dr ier nieveranst geen muizen. [/v] sound
informant1 [a=j] Zitten dr nieverans geen muize? [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
informant3 [a] Ie spreek nie goe Frans. [/a] sound
informant3 [a] Zo goed en spreekek geen Frans. [/a]

spreek ek
sound
veldwerker [v] en ik spreek zo goed geen Frans ze. [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant3 [a=j] Alleman en is gene stielman he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a] En ee nie overal vrienden. [/a]

e n
accusatief subject of negatiepartikel? Volgens mij is het laatste waarschijnlijker, omdat bij mijn weten in het hele interview geen enkel accusatief subject voorkomt. sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant3 [a] IJ wee van die zake niet. [/a] sound
informant3 [a=n] IJ wee nie alles van die zake. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant3 [a=n] Jan eet drie boekn. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor drie uur den auto moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant3 [a=n] moe gemaakt ein. [/a] sound
veldwerker [v=157] zie vorige vraag [/v] sound
informant3 [a=j] Jan weet datie veur ten drieën den auto moe gemaakt ein. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datij voor drie uren den auto gemaakt moet emmen. [/v] tagging sound
informant1 [a=n] In Ronse nie ze. [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij voor drie uur den auto gemaakt emme moet. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg volk om t hooi binnen t halen? [/v] sound
informant3 [a] Eje genoeg volk om t hooi binnen t halen? [/a]

e je
tagging sound
informant3 [a] Eje genoeg volk vu t hooi binnen t haaln. [/a]

e je
tagging sound
informant2 [a] meer veur [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant3 [a] T was schone va Jan _ [/a] sound
informant2 [a] _ van te komen helpn. [/a] tagging sound
informant3 [a] _ vur te komen helpen. [/a] tagging sound
informant3 [a] om is al _ beschaafde vorm. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant3 [a] Z is zwaar vu te draagn. [/a] tagging sound
informant1 [a] Liever veuren of om he. [/a] sound
veldwerker [v] zwaar vur dragen? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
informant1 [a] da s al redelijk beschaafd ze datte. Zwaar om dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant3 [a=j] Wuir hoopn allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant2 [a] _vur thuis te _ vroeg thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v] om vroeg thuis te zijn? [/v] sound
informant3 [a] Awel da s al nen beschaafden invloed. [/a] sound
informant3 [a] W hoopn allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant2 [a] T is zo zeker lijk _ één en één is twee. [/a] tagging sound
informant2 [a] Nee. _ één en één twee is. [/a] sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant3 [a] IJ ka staa zaagn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zaagn. [/v] sound
informant3 [a] IJ staatr te zaagn he. [/a]

staat dr
tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regendet. [/v] sound
informant3 [a] Amme toe kwamen _ wast aan t regenen. [/a]

a me was t
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant2 [a] K geloof dakik groter ben dan em. [/a]

da k ik
tagging sound
informant3 [a] K be groter astjij. [/a]

ast ie ij
tagging sound
informant3 [a] maar k be groter of em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij vroeger thuis zijt danekik. [/v] sound
informant2 [a] Ze geloof dagij vroeger thuis zijt dan ik. [/a]

da gij
tagging sound
informant3 [a] wuir zeiden dantekik. [/a]

dant ek ik
tagging sound
veldwerker [v] of mij? [/v] sound
informant2 [a] dan ik. [/a] sound
veldwerker [v=217] Gij geloof zeker nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant3 [a] Ge geloof zeker nie datie sterker is dan gij. [/a]

dat ie
tagging sound
informant3 [a] of gij. [/a] sound
veldwerker [v] en ofgegij? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zuir. [/v] sound
informant2 [a] Ze geloven danze _ dameweur rijker zijn dan eur. [/a]

dan ze da me weur
tagging sound
informant3 [a] danzezudder. [/a]

dan ze zeur
wordt verderop tegengesproken door andere informanten tagging sound
informant2 [a] da zeur. [/a] tagging sound
veldwerker [v] danzezeur? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven dagullie nie zo slim zijt as wullie. [/v] sound
informant3 [a] Me geloven da gudder nie zo slim zijt astewudder. [/a]

aste wudder
tagging sound
informant1 [a] As wudder. [/a] tagging sound
informant2 [a] da weur. [/a] tagging sound
veldwerker [v] as ons? [/v] sound
informant3 [a] as weure. [/a] tagging sound
veldwerker [v] me geloven? [/v] sound
informant1 [a] Me geloven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Gudder geloof zeker nie da zij armer zijn dan gudder. [/v] sound
informant3 [a] Guir geloof zeker nie danzezudder _ [/a]

dan ze zudder
tagging sound
informant2 [a] _ armer zijn da geur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant3 [a] Gij gelooft da Lisa schoonder is _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ dan Anna. [/a] tagging sound
informant3 [a] Da z even schoon is _ of _ [/a] tagging sound
informant3 [a] _ As Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant3 [a] Ee gelooft dan Bart en Peter _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ sterker zijn dan _ [/a] tagging sound
informant3 [a] _ azo sterk zijn of _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer komen zeker. [/v] sound
informant2 [a=j] Toetoet ie zal wel komn. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=231] En ja ij doet ij zal wel komen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Toetoet ij zal wel komn. [/a]

t oet t oet
zie nagesprek: do-support met persoonsmarkering bestaat zeker voor de vormen met negatiepartikel. tagging sound
veldwerker [v=228] IJ slaapt al zeker. [/v] sound
informant3 [a] Bah zoutie? [/a]

zout ie
sound
veldwerker [v] en toetoet? [/v]

t oet t oet
tagging sound
informant1 [a=n] Da s t tegenovergestelde. [/a] sound
veldwerker [v=226] Of iets als tendoet? [/v]

t en doet
sound
informant1 [a=j] Ah tendoet. [/a]

t en doet
tagging sound
informant3 [a=j] Awel zijn huis staat te koop. Bah tendoet. [/a]

t en doet
sound
veldwerker [v=244] Slaapt ij? [/v] sound
veldwerker [v] toetoet? [/v] sound
informant2 [a=n] Neen he. [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel efkes die tassen af wassen. [/v] sound
informant3 [a] K za die tasn wel ne keer af wasn. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant3 [a] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wiens is redelijk beschaafd. [/a] sound
informant3 [a] De jongen die zij moeder gisteren hertrouwd is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant3 [a] De bank waar _ waar danz op zaten _ [/a]

dan z
tagging sound
informant3 [a] _ waar danz op zatn en was juist geverfd. [/a]

dan z
negatiepartikel? sound
veldwerker [v] en waar op danze zaten? [/v] sound
informant3 [a] waar danz op zatn. [/a]

dan z
sound
veldwerker [v=253] Marie was ginder ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant3 [a] Marie was daar _ wat da wreed leutig was. [/a] tagging sound
informant3 [a] hetgeen da _ hetgeen da wreed leutig was. [/a] onduidelijk of deze mogelijkheid alleen vooropgeplaatst kan of ook in de aangeboden zinsvolgorde tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerkske. [/v] sound
informant3 [a] In t dorp waar dakik wone staatr een oud kersken. [/a]

da k ik staat dr
tagging sound
veldwerker [v=256] Op dn dag dawe aan kwamen regendet. [/v] sound
informant3 [a] Dn dag dam aan kwamn _ [/a]

da m
sound
informant2 [a] _ dame toe kwamn regendeget. [/a]

da me regendege t
sound
veldwerker [v=257] Da s iet die wreed schoon is. [/v] sound
informant3 [a] Da s iets da wreed schoon is. [/a] tagging sound
informant2 [a] Da s iets die _ die wreed schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=258] Da s iets diek nie gaarne doe. [/v] sound
informant3 [a] Da s iet dak nie gaarne doe. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant3 [a] Wie datr geld ee moetr mij maar wa geevn. [/a]

dat dr moet dr
tagging sound
informant2 [a] Die geld ee _ [/a] sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien heb. [/v] sound
informant2 [a] Wie peisde dak in t stad gezien ee. [/a]

peis de da k
sound
informant3 [a=n] Nie wa. [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t stad gezien heb. [/v] sound
informant3 [a] Wie peisde wie dak in t stad gezien en. [/a] tagging sound
informant3 [a=n] Alhoewel t is meer die ze. [/a] sound
veldwerker [v=266] Wie peisde diek in t stad gezien heb. [/v] tagging sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant3 [a=j] Ja toetoet. Wie peisde diek in t stad _ [/a]

peis de die k
sound
informant3 [a] T is meer dak in t stad gezien he maar de twee worde wel gebruikt. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=261] Wa peisde hoe danzet op gelost en. [/v] sound
informant3 [a=n] Oe peisde danzet op gelost en. [/a]

peis de dan ze t
sound
veldwerker [v=265] Oe peisde oe danzet op gelost en. [/v] sound
informant3 [a=j] Oe peisde oe danzet op gelost en. [/a]

peis de dan ze t
tagging sound
informant1 [a=j] twee keren oe. [/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant3 [a] Marie trok de sarze nar eur toe. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik trekke de sarze nor mij. Maar nie toe. [/a] andere informanten blijven bij hun mening tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant2 [a=n] oei oei [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant2 [a] Zouij dat kunne gedaan een. [/a]

zou ij
sound
veldwerker [v=308] Zouij da hebben kunnen doen? [/v] sound
commentaargeen relevante antwoorden  sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant3 [a=n] Marie zit patatn te pellen _ nee te schiln. [/a] sound
veldwerker [v=309] K heb geen goeste en voeren de koeien. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant3 [a=j] Marie al or zijn _ versmoord. [/a] sound
informant3 [a=j] Ah Marie al eer koein zijn _ zijn versmoord. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Da zoumewuir durve zeggen he. Marie al eur koein. [/a]

zou me wuir
sound
veldwerker [v=319] Dit denkek nie aan. [/v] sound
informant2 [a=n] Dor en peizek nie op. [/a]

peis ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen bennek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
informant3 [a] K ben nor de markt geweest me die rare kadee. [/a] sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie sommen gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant3 [a] Ik e d eerste drie somme gemaakt. [/a] sound
informant1 [a=j] de welke egij gemaakt. [/a]

e gij
subjectverdubbeling lijkt afwezig. sound
informant3 [a=j] De welke eëgij gemaakt. [/a]

e e gij
tagging sound
veldwerker [v=323] De waffere eddegij al weg gedaan? [/v] sound
informant3 [a=n] Welk eëgij al weg gedaan. [/a]

e e gij
sound
informant1 [a] waffeur eenn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] maar als t er meer zijn? [/v] sound
informant3 [a] maar de welke. [/a] sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant2 [a] Zukke zoukik nie durven op eetn. [/a]

zou k ik
sound
informant1 [a=n] Nie met die de dr veuren. [/a] sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v]

zou k
tagging sound
informant3 [a=j] De die ja. [/a] sound
informant2 [a] Die zouk nie durven op eetn. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=327] Gaan helpt uw broer eens. [/v] sound
informant3 [a] Teur help ne keer ou broere. [/a] 'teur' is volgens informanten een werkwoord dat (oa.) 'gaan' betekent. 'Gaan' is echter onmogelijk. Dit antwoord zou kunnen aangeven dat de constructie nog slechts bij één werkwoord kan, zoals ook in de meeste andere dialecten met 'gaan'. sound
informant1 [a] Teur help ne keer ou broere. [/a] 'teur' is volgens informanten een werkwoord dat (oa.) 'gaan' betekent. 'Gaan' is echter onmogelijk. Dit antwoord zou kunnen aangeven dat de constructie nog slechts bij één werkwoord kan, zoals ook in de meeste andere dialecten met 'gaan'. sound
veldwerker [v] maar nie gaan helpt? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
informant3 [a] Teur ne keer naar ginder. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die kongen vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant3 [a=n] Neen [/a] sound
informant3 [a] Maar die jongen vinnez allemaal nen brave peizek. [/a]

vinne z peis ek
sound
veldwerker [v=350] K weet datie is gaan zwemmen. [/v] sound
informant3 [a=j] K weet datie gaan zwemmen is. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=347] K weet datie is gaan zwemmen? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v=875] K weet datie weeste zwemmen eet? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=353] Wilde nog wa koffie? [/v] sound
informant3 [a=j] Jaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Enz al gegeten? [/v] sound
informant1 [a=j] Ja jaas. [/a] tagging sound
informant3 [a] jaak jaag jaaj jam jaas [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant3 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jate? [/v] sound
informant2 [a] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Mag hij nog mee met den bus? [/v] sound
informant3 [a] Jajij. [/a]

jaj ij
tagging sound
informant1 [a] Jaaj. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Moge wij nog mee met den bus? [/v] sound
informant3 [a] Jaag. [/a] tagging sound
informant3 [a] Jaagt. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Moogde gulder nog mee met den bus? [/v] sound
informant3 [a] Jam. [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant3 [a=j] Wien datte? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand die koekskes op gegeten eet maar k weet nie wie da. [/v] sound
informant3 [a] Maar k weet nie wiene. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=359] Me zo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant3 [a=n] Me zukke weer kunde nie veel doen. [/a] sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar t voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant1 [a=j] T is van ik en van ons. [/a] sound
informant1 [a] Ons gaan _ wudder gaan. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant3 [a] Istie. [/a]

ist ie
sound
informant2 [a=j] Istieëm dood? [/a]

ist ie em
tagging sound
veldwerker [v] Ja. Em is dood. [/v] sound
informant2 [a] Jaaj ie i dood. Ie i dood. [/a] sound
veldwerker [v] en em is dood? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij heel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant3 [a=j] Me hem te gaa werkn moezezij geheel den dag thuis blijvn. [/a]

moe ze zij
tagging sound
veldwerker [v] nie gaan te werken? [/v] sound
informant1 [a] Ja [/a] sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant1 [a] Me da sneeuwen kosteme _ de stad nie uit. Ba jaat. [/a]

koste me
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man danze geropen en. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v] en die dan ze geropen en? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
informant3 [a] Da s de man dienze geroepn en. [/a]

dien ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] _ diet de historie verteld ee. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v] of dat da verhaal verteld eet? [/v] sound
informant1 [a] De man die. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de man diek peis da t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant3 [a] Da s de man diek peis dat verhaal verteld ee. [/a]

die k da t
twee keer 'die' wordt toch als beter ervaren tagging sound
informant3 [a] Da s de man diek peis diet verhaal verteld ee. [/a]

die k die t
tagging sound
veldwerker [v] en da s de man dak peize? [/v] sound
informant3 [a] Nee. Die he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de man diek peize danze geroepen en. [/v] sound
informant3 [a] Da s de man diek peize danze geroepen en. [/a]

die k dan ze
tagging sound
veldwerker [v] dienze geroepen en? [/v] sound
informant3 [a] danze [/a] tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant2 [a] Da is t huis dak gekocht e. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] en t huis diek gekocht _ [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in heel de wereld. [/v] sound
informant3 [a] Nooit. [/a] sound
informant3 [a=j] Nooit niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie isser hier Whisky aan t drinken? [/v] sound
informant3 [a=j] Niemand niet. [/a] tagging sound
informant2 [a] Niemand [/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen. [/v] sound
informant3 [a] Nieverst. [/a] sound
informant1 [a=j] Nieverst niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant3 [a] Niets. [/a] sound
informant3 [a=j] Niets nie. Toet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=391] Hoeveel kinderen zitten dr ier rond de tafel? [/v] sound
informant3 [a] Gene [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=393] ie vertellen he dache ne cadeau gekocht et voor em. [/v] sound
informant3 [a] Nie zegn dae ne cadeau vur em gekocht et. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevaln eet? [/v] sound
informant3 [a=j] Geloofdet nie datie gevaln eet? [/a]

geloof de t
tagging sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eetn. [/v] sound
veldwerker [v] of da schijnt [/v] sound
informant3 [a] T schijnt dasse niets mag eetn. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant3 [a] Ze schijn niets te mogen eetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant3 [a=j] Wendy probeertege _ om niemand geen zeer te doen. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] _ probeert niemand geen zeer te doen. [/a] sound
informant3 [a=j] Wendy probeerdege vur niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van niemand geen zeer te doen? [/v] sound
informant2 [a=j] ah ook. [/a] sound
informant3 [a] vroeger is dat allemaal gebruikt geweest ze. [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant3 [a=j] T belooft weer ne schoonn dag te worn. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] T belooft weer van ne schoonn dag te worn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] veur ne schonen dag te worden? [/v] tagging sound
informant3 [a=j] kan allemaal ja. [/a] sound
informant1 [a] jaat. [/a] sound
veldwerker [v] om ne schonen dag te worren? [/v] sound
informant1 [a] Zonder iets tussen. [/a] sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant3 [a] T is misschien beter _ [/a] tagging sound
informant2 [a=j] _ om nog een beetje te wachten. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] om en vur een beetje te wachtn. [/a] sound
veldwerker [v] en van nog een beetje te wachten? [/v] sound
informant3 [a=j] T i beter van te wachtn. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] T is beter nog een beetje te wachtn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinnen. [/v] sound
informant3 [a=j] W adn t geluk em direct weer te vinn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en om? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant3 [a=j] W adn t geluk van em weer te vinn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] voor em weer te vinn. [/v] sound
informant3 [a] Neen. [/a] sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant3 [a] T is precies datr iemand in den hof _ [/a]

dat dr
tagging sound
informant1 [a] _ of datr iemand in den hof staat. [/a]

dat dr
sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant3 [a=j] Jaak. K gatekik krijgn. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant3 [a=j] Durfdergij op duwn. [/a]

durf de er gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen? [/v] sound
informant3 [a=n] Durfdegij em uit nodigen. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uit nodigen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij z inviteren. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=421] Istjij Pol ier geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] Neen. [/a] sound
informant3 [a] Is Pol ier geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Oe eetjij Pol dat op gelost? [/v] sound
informant1 [a=n] Da s van bij ons nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dienen brief op gestuurd. [/v] sound
informant3 [a=n] Eddegij mij dien brief op gestuurd. [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em et gegeven. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik etem gegeevn. [/a]

e t em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leefzij op water en brood van de week. [/v] sound
informant3 [a] Ze leve zudder op water en brood van de week. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ze leef zij op _ ja ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze leef ze zij? [/v] sound
informant1 [a] Dat is teveel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant3 [a] Marie en eetr niet mee te maakn. [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=427] We zijn wij dr nog nooit geweest. [/v] sound
informant3 [a=j] We zijn wuir dr nog nooit geweest he. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] We zijmewuir dr nooit geweest. [/a]

zij me wuir
tagging sound
veldwerker [v] en wuir zijme dr nog nooit geweest? [/v] sound
informant3 [a] Wuir zijn dr nog nooit geweest. [/a] zie nagesprek voor tegenvoorbeeld tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewuir zulle winnen. [/v] sound
informant3 [a=j] Marie zei damewuir zulle winn. [/a]

da me wuir
tagging sound
veldwerker [v=429] Ie kan ij dr ook niets aan doen. [/v] sound
informant3 [a=j] Ie kantjij dr ook niets aan doen. [/a]

kant ie ij
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis datjem morgen ook komt. [/v] sound
informant3 [a] K peis datjij morgen ook komt. [/a]

dat ie ij
tagging sound
informant2 [a=j] K peis datjem _ datjem. [/a]

dat ie em
andere informanten herkennen de vorm niet tagging sound
veldwerker [v=453] Z hebbe geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] K zij nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant2 [a=n] Ie ee dn bal in de mande gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant3 [a=n] _ dn bezem gehelegans kapot geveegd. [/a] sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant1 [a=j] T en is maar juist genoeg. [/a] tagging sound
veldwerker [v=472] En ee Richard gebeld? [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=473] En past op. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=492] IJ is vorige week door dokter xxx geopereerd. [/v] sound
informant3 [a] IJ is verleden weke door dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en van dokter Mertens? [/v] sound
informant1 [a] ah neen. [/a] sound
veldwerker [v] en ij is geopereerd geweest. [/v] sound
informant3 [a] Ie is geopereerd geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ie is geopereerd geworden? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] Ie wordt morgen door den dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kost geroepen emmen. [/v] sound
informant3 [a=j] K vinde da Jan beter den dokter kost geroepen en he. [/a] sound
veldwerker [v=495] K peis dache veel weg zult moete smijten. [/v] sound
informant3 [a] K peis dache veel zult moete weg smijtn. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] weg ga moete smijten? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en dache veel ga weg moete smijten? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
informant3 [a] dache veel gaat _ weg gaat moet smijtn. Mmm. maar t ander is couranter he. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant3 [a] Robert eet drie groen appels _ [/a] sound
informant2 [a=j] _ en Marie eetr twee _ en eetr drie rooie. [/a]

eet dr eet dr
let op negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] T waredr veel mensen op t feest. [/a]

ware dr
tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op t feest. [/v] sound
informant3 [a] Waren tr veel mensen op t feest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant3 [a] Waffeur boekn eëgij gekocht? [/a]

e e gij
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wien eje gezien? [/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eetr ou op de kermis gezien. [/v] sound
informant3 [a] Wien eetrou op de kermis gezien? [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v] zoude da zonder die er kunne zeggen? [/v] sound
informant3 [a] Neen [/a] sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant3 [a=j] Marie zei dagij Piet nen boek et probeern te verkoopn. [/a]

da gij
wordt verderop steevast herhaald met een voltooid deelwoord tagging sound
veldwerker [v] en e proberen verkopen? [/v] sound
informant3 [a] absoluut nie. [/a] sound
informant3 [a] dagij aan Piet geprobeerd et van nen boek te verkoopn. [/a]

da gij
sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] tagging sound
informant3 [a=j] _ dakik Els geprobeerd e van nen boek te verkoopn _ ne cadeau te geevn. [/a]

da k ik
sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant3 [a=j] Karel zei dagij geprobeerd et em _ Marie nen boek te verkoopn. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v=336] In dien tijd leefdegek er op los. [/v] sound
informant3 [a] _ leefdegekiktr op los. [/a]

leefdege k ik tr
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant3 [a] Vroeger leefdegie as een beest. [/a]

leefdeg ie
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij of leefdegewij as god in Frankrijk. [/v] sound
informant3 [a] leefdegenwuir gelijk god in Frankrijk. [/a]

leefdegen wuir
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin da gij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand magt zien _ [/a]

mag t
tagging sound
informant3 [a] _ ik vin daet ook nie moet zien. [/a]

da e t
tagging sound
veldwerker [v=345] JAren geleden leefdegegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant3 [a] Jare geleden leefdegetgij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leefdeget gij
tagging sound
informant3 [a] Gij leefdeget vroeger gelijk ne kluizenaar. [/a] let op flectie-t sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant3 [a=j] Op da feeste wordtr veel gedanst. [/a]

wordt dr
tagging sound
informant1 [a] wulle zoun die er dr altijd bij doen ze. [/a] sound
informant1 [a] maar wor veel gedanst en is geen fout he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant3 [a=j] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] en nu wordt alleen nog maar brood verkocht in die winkel? [/v] sound
informant3 [a] wordtr. [/a]

wordt dr
sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardigaard in den hof. [/v] sound
informant3 [a=j] Gisteren stondr nen aardigaard in den hof he. [/a]

stond dr
tagging sound
veldwerker [v] of stond ne raaln in den hof? [/v] sound
informant2 [a] stondr ne raaln. [/a]

stond dr
sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan ier geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] Gisteren is Jan geweest. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags moeste werken. [/v] sound
informant2 [a] Ze wisten danze waarschijnlijk moesten de zondag werken he. [/a]

dan ze
let op clusterdoorbreking bij informant twee tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart en Jan da nie van plan waren. [/v] sound
informant3 [a] da Bart en Jan. [/a] eerder wel vervoeging voor eigennamen. sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die mannen liever op café gingen. [/v] sound
informant3 [a] dat die mann. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ dan die mann liever op café gingn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zie dan alle manne liever op café gaan. [/v] sound
informant2 [a] Marie zei dan al de mann gaarne _ liever op café gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensne zijn. [/v] sound
informant3 [a] Iedereen weet dan dieven _ da dieven he. [/a] tagging sound
informant1 [a] dat dieven. [/a] sound
veldwerker [v=869] Piet zei dan dr ook dieven wonen in zijn straat. [/v] sound
informant3 [a] Piet zei datr ook dieve waren in zijn strate. [/a]

dat dr
tagging sound
informant3 [a] dandr ook _ ja ja. [/a]

dan dr
sound
veldwerker [v=870] Ik denk dan die vent zijn ouders gestorven zijn. [/v] sound
informant3 [a] _ dan die vent zen ouders _ gestorve zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=871] Ik peize dan die kinders ulder moeder gestorven is. [/v] tagging sound
informant3 [a] voor mij is t da. [/a] sound
informant1 [a] Ja t i dat. [/a] sound
veldwerker [v=836] Ik ga nie naar t school. [/v] sound
informant3 [a] K en ga naar t schole niet. [/a] let op plaatsing negatie tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook da t nie leutig en is. [/v] sound
informant2 [a] Ge weet toch ook dat nie leutig en is he. [/a]

da t
tagging sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en kenne. [/v] sound
informant3 [a] Da s iet dak nie en kenne. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=839] IJ is veel slimmer dan datrij uit en ziet. [/v] sound
informant2 [a] Ie is veel slimmer datie er uit zie. [/a]

dat ie
sound
veldwerker [v=840] Ge moet ie komen voor dak geschreven en heb. [/v] sound
informant3 [a] Ge moet nie komen vur dak geschreven e. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] K en maar drie spekn. [/v] sound
informant2 [a] K en ee maar drie spekn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] De kat en speelt met den bal. [/v] sound
informant3 [a] De kat speel met dn bal. [/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Als ge da nu nie en doet zuulde later veel problemen hebben. [/v] sound
informant3 [a] Als ge dat nu nie en doet _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ zulle later veel problemen en. [/a]

zul e
sound
veldwerker [v=843] Om da Jan ine en komt moetek nu alles zelf doen. [/v] sound
informant2 [a] Om da Jan nie en komt moek t nu allemaal zelf doen. [/a]

moe k
tagging sound
veldwerker [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] Pas op dade nie en valt. [/a]

da de
tagging sound
veldwerker [v=000] K ben bang datij da verkeerd en doet. [/v] sound
informant3 [a] K ben benauwd datie da verkeerd doet. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of datij da wel en gaat doen. [/v] sound
informant3 [a] K twijfel of datie dat wel gaat doen. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=000] K strij af dak da gezegd en heb. [/v] sound
informant3 [a] K strij af dak da gezeid e. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=845] K en e niemand nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] K en ee niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien en heb. [/v] sound
informant3 [a] K geloof dak niemand nie gezien en ee. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant3 [a] Niemand en ee mij nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=847] K geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant3 [a] K geloof da niemand nie mij gezien en eet. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zeidegij k geloof da niemand nie mij gezien en eet? [/v] sound
informant1 [a] Da s nie goed. [/a] sound
veldwerker [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] sound
commentaar[a] informanten schudden neen [/a]  sound
veldwerker [v=849] Niemand nie hebbek gezien. [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=708] T istijt al lang geleden. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=709] Dat istjij al lang geleden. [/v] sound
informant1 [a] Nee nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe fiets kopen. [/v] sound
informant3 [a] Morgen gak mij ne nieuwevelo koopn. [/a]

ga k
tagging sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pintje bestellen. [/v] sound
informant1 [a] Ik zal ui al een pintje bestelle ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij dan eens een gazet. [/v] sound
informant3 [a] Koop mij dan ne keer een gazette. [/a] tagging sound
veldwerker [v=855] IJ ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant3 [a] Ie ee ze mij gekaft. [/a] tagging sound
veldwerker [v=856] Magek mij ier ne stoel pakken. [/v] sound
informant3 Mak mij ier ne stoel pakn. [/a]

ma k
tagging sound
veldwerker [v=857] Allez zingt ons nog eens een lieken. [/v] sound
informant3 [a] Allez zingt ons nog e liedjen. tagging sound
veldwerker [v=858] Zallek u nog nen druppel in gieten? [/v] sound
informant3 [a] Zouk u nog nen druppel schenken? [/a] tagging sound
veldwerker [v=859] K heb em de verkeerde sigaretten gekocht. [/v] sound
informant3 [a] K e em de verkeerde sigarette gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij eens nen brief naar t stad alsublieft. [/v] sound
informant2 [a] Schrijf mij ne keer nen brief naar t stad alstublieft. [/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij twee asbakke gemaakt van oud ijzer. [/v] sound
informant3 [a] Mij pa ee mij twee asbakke gemaakt van oud ijzer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij eens naar de winkel om een brood of twee. [/v] sound
informant3 [a] Die mij is er teveel aan. [/a] sound
veldwerker [v=863] Jan haal mijnheer de pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant3 [a] Haalt de pastoor ne keer ne stoel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] ott van gaan [/v] sound
informant3 [a] Ik ga. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] IJ gaa. [/a] tagging sound
informant3 [a] IJ gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zij gaat ook. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ze ga mee. [/a] tagging sound
informant2 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
informant3 [a] Guir gaat. [/a] tagging sound
informant3 [a] Zeur gaan. [/a] tagging sound
informant3 [a] gakik. [/a]

ga k ik
tagging sound
veldwerker [v] maar nie ganekik? [/v] sound
informant3 [a] Nee nee. Gak. [/a]

ga k
sound
informant3 [a] gaje. [/a]

ga je
tagging sound
informant3 [a] of gaate [/a]

gaat e
tagging sound
informant3 [a] morgen gaatjij. [/a]

gaat ie ij
tagging sound
informant3 [a] morgen gassezij. [/a]

ga ze zij
tagging sound
informant3 [a] morgen gameweur [/a]

ga me weur
tagging sound
informant3 [a] morgen gategeur. [/a]

gaat e geur
tagging sound
veldwerker [a] gajegeur? [/a] sound
informant1 [a] gate [/a]

gaat e
tagging sound
informant3 [a] Morgen gaanzezeure [/a]

gaan ze zeure
tagging sound
veldwerker [v=000] ovt van doen [/v] sound
informant3 [a] dee [/a] sound
informant3 [a] Gij deet. [/a] tagging sound
informant3 [a] IJ dee [/a] tagging sound
informant3 [a] _ deet [/a] tagging sound
veldwerker [v] en gij dee kan ine? [/v] sound
informant3 [a] Gij deet. [/a] sound
informant3 [a] Zij dee [/a] tagging sound
informant3 [a] Weure deen. [/a] tagging sound
informant3 [a] Guire deet. [/a] tagging sound
informant3 [a] en zuir deen. [/a] tagging sound
informant3 [a] Deekik. [/a]

dee k ik
tagging sound
informant3 [a] Deetegij [/a]

deet e gij
tagging sound
informant3 [a] Deetjij [/a]

deet ie ij
tagging sound
informant3 [a] deemeweure [/a]

dee me weure
tagging sound
informant2 [a] deeëgoor. [/a]

dee e goor
tagging sound
informant3 [a] Deetegeure. [/a]

deet e geure
tagging sound
informant2 [a] deenzezeur. [/a]

deen ze zeur
tagging sound
informant3 [a] deessezij. [/a]

dee ze zij
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarlet op roepnamen families. Meesten hebben verkleinmorfeem -ie: bananies, brakskies, trombonies, ...  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=226] Wanneer kunde da bijvoorbeeld zeggen? K en doe. [/v] sound
informant3 [a=j] G etr enen ne stamp gegeven. K en doe. [/a]

et dr
sound
informant2 [a=j] G en doe. [/a] sound
informant3 we kunnemeweure

kunne me weure
drievoudig subject (oa. verbaal affix -me) sound
commentaarinformanten worden geconfronteerd met bevindingen van een plaatselijke amateur-dialectoloog over drievoudige subjecten, maar komen toch tot andere bevindingen, behalve voor de eerste enkelvoud en meervoud, die wel drie keer kunnen  sound
veldwerker [v=000] varkies voor varkens. [/v] sound
informant1 [a] Varkies. [/a] sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 wij verstame goe Gents. verbaal affix me sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarinvullen personalia  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarslot [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asse zo gevaarlijk leeft leefse nie lang nie meer.
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: irrelevant antwoord
075 Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen Noteer volgorde van cluster voor vraag 495 komt voor : j
087 Eddy moet kunnen heel vroeg opstaan komt voor : n
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij is danzezeur mogelijk na comparatief? vorm: ze geloovn da wudder rijker zijn dan zudder
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij is danzezeur mogelijk na comparatief? vorm: wuire zuire
221 U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: Gij gelooft da Lisa schoonder is dan _ das eve schoon is of.
230 A: Hij zal niet komen. B: Hij en doet. nog vragen met negatiepartikel vorm: doetie
opmerking: 'n' is allicht pronomen.
230 A: Hij zal niet komen. B: Hij en doet. nog vragen met negatiepartikel vorm: ndoetie
opmerking: 'n' is allicht pronomen.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wier
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
253 Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. komt voor : n
364 Is hem dood? 'em' zinsinitieel kan niet, maar 'ons' lijkt wel te kunnen: nog andere mogelijkheden? komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
399 Wendy probeerde van niemand pijn te doen werd goedgekeurd, maar niet vertaald vorm: Wendy probeerde van niemand zeer te doen.
399 Wendy probeerde van niemand pijn te doen werd goedgekeurd, maar niet vertaald vorm: om te doen
399 Wendy probeerde van niemand pijn te doen werd goedgekeurd, maar niet vertaald vorm: zero te doen
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan. komt voor : n
531 Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven 'Els' moet voor en 'een cadeau' moet achter 'geprobeerd/proberen' staan komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: met neg. part.
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: met neg. part.
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
zin: met neg. part.
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
zin: met neg. part.
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan en rookt nie mer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
zin: tiejij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wuir
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekander
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mallekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. vorm: der
opmerking: alleen wijzend, met 'de kast'
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. opmerking: alleen wijzend, met 'de kast'
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. vorm: alleen wijzend, met 'de kast'
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtiejij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingsezij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wuir gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegudder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: guir gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingemewuir
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zuir gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingnzezudder
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: twijfel
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em