SAND-data Dilbeek (O177p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Dilbeek

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]O177[/k][h]628[/h][i]629[/i][vw]ANS[/vw][/meta] Spontaan gesprek  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Awel Jan herinnertem da verhaal wel. [/a]

herinnert em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Ja de timmerman geeft geen heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hee geen nagel bij xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De schrijnwerker heef geen nagelen bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis laat aan maa voor em werke. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne laat zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne laat eu mee drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet zij da ni da Marie gisteren gestorvenes. [/a]

gestorve n es
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon Toon bekeek zichzelf eens goed in de speigel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek Toon bezag zichzelf ne keer goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand niemand heet da nooit gewild of gekunne he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent kent hem zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] Zen eige ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Awel Ward hee good datter foto's van hem in de wagen staan he. [/a]

dat ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan die zou da heel brood wel opgete emme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Asek eerlijk leef dan leefek gelijk as men ouders da wille. [/a]

as ek leef ek
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asen drie jaar leeft dan leeften langer as ze vader. [/a]

as en leeft en
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo zij zo gevaarlijk leeft leeft zij niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Assij zo gevaarlijk leeft dan leefse ni lang ni meer. [/a]

as sij leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft awel dan leefet morgen ook nog. /a]

as t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asgaale zo gevaarlijk leeft dan leefde nooit zo lang askik. [/a]

as gaale leef de as k ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als er voor hun als ze voor hun werk leve dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
informant [a] Asse voor eule werk leve nee dan leveze ni voor eule kinderen. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Marcel nog leeft dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asge gezond leeft he dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel minder veel meer in de fabriek. [/a]

as ter leven er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in t paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Pierre as die in t paradijs leve dan leeft Dacht waarschijnlijk dat er een enkelvoudig subject ging volgen. Vraag herhaald op einde. tagging sound
informant wie zegde daar juist Rosa en Frans in de helle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Aswaale rustig leve dan levewaale gelukkig. [/a]

as waale leve waale
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Aswe eerlijk leve dan leveme gelukkig. [/a]

as we leve me
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef een beetje gezonder he Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leeft een wa minder gevaarlijk kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] tagging sound
informant [a] Ik denk da Marie zal moete roepe hem zal moete roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja ik zou zegge ik peis ik peis da Marie hem zal moete roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] He heje genoeg mensen om t hooi van t land tale? [/a]

he je t ale
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het wa vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/a] Nederlands. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Die ton is zwaar om te drage za. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Waale hope allemaal he van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zevere zanne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Asmenaan kwame wast aant regene. [/a]

as me n aan was t aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben as jij. [/v]

k geloof
sound
informant [a] Ik peis dak groter zen asgaa. [/a]

da k as gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft da dakik eerder zal thuis zen asgaa ist da? [/a]

da k ik as gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
informant [a] Ge gelooft toch ni daten sterker is asgaa? [/a]

da ten as gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Awel die jong da gisteren getrouwd is he die moeder die gisteren hertrouwd is he die jong die stond achter maa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven ze geloven dat we rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ah ze gelove dame rijker zen dase rijker zen aswaa. [/a]

da me da se as waa
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dase zo slim ni en zijn aswaa. [/a]

da se as waa
tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] Die bank waar dasop zate die was pas gedaan jong. [/a]

da s op
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft toch ni dazijle allemaal armer zen aswaale nee. [/a]

da zijle as waale
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelofft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft da Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn als Theo en Pierre. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft da Gaston en Jan sterker zen as Theo en Theo en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie da geld heet moet maa maar een beetje geve he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trekt deken naar eu toe. [/a] tagging sound
informant [v=339] Niemand maget zien

mag et
sound
hulpinterviewer [a] Niemand niemand maget zien. [/a]

mag et
sound
informant dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand maget zien want ik vind dagaadat ook ni moet zien. [/a]

mag et da gaa dat
tagging sound
informant [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man dase juist geroepe emme. [/a]

da s da se
tagging sound
informant [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man dat verhaaltje hee verteld. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=372] Dat is de man die ik denk dat hij het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man dak peis datijt verteld heet. [/a]

da k da tij t
tagging sound
informant [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dadat de man is dase geroepe emme. [/a]

da dat da se
tagging sound
informant [v=397] Tschijnt dase niets mag ete. [/v]

t schijnt da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Schijnt schijnt dase niks mag op ete. [/a]

da se
sound
informant [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
informant [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tis precies of datter iemand in den tuin staat. [/a]

t is dat ter
tagging sound
informant [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wa voor boeken heje gekocht? [/a]

he je
tagging sound
informant [v=526] Wie heef jou op de kermis gezien? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie heddegaa op de kermis gezien? [/a]

hed de gaa
sound
hulpinterviewer Ik lees nu de zin in het dialect. Komen de zinnen op die manier voor? Verbeter waar nodig. sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. Ik peis dage veel weg zot moete smijte. [/v]

da ge
tagging sound
informant [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v] Ik pesi dage veel zou moete weg gooie. [/v]

da ge
sound
informant [v] Ik denk dat je veel weg moet zou moete gooie hoe zegdegaada op zen Dilbeeks? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage veel zou moete weg smijte. [/a] sound
informant [v] Ik denk dat je veel zult moete dat je veel sound
informant zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Ik peis dage veel zout moete weg smijte. [/a]

da ge
sound
informant [v] Ik denk dat je veel zou moete weg gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik peis dage veel zou moete weg smijte. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v] Da kunt ge zo zegge? [/v] sound
informant Ik peis dage veel zot moete weg smijte.

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja ja. [/a] sound
informant [v=497] Hij is alles alle kapotte spullen weg aant smijte. [/v]

aan t
sound
hulpinterviewer [a=n] Hij hij hij is alle kapotte spullen aant weg smijte. [/a]

aan t
tagging sound
veldwerker [v] Maar kunde ook weg aant smijte zegge of alleen maar weg aant smijte? [/v]

kun de aan t aan t
sound
hulpinterviewer [a] Aant weg smijten. [/a]

aan t
sound
informant [a] Alle kapotte spullen aant weg smijten. [/a]

aan t
sound
veldwerker [v] En ni weg aant smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=003] Ik denk da Marie probere heef probere van hem nen brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peiis da Marie hem aant doen proberenes van nen brief te schrijve. [/a]

aan t
tagging sound
informant [v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Er wil niemandni danse he. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja er wil niemandni danse ja da blijft ja. [/a]

niemand ni
sound
informant [v=027] Vertel maar wie ze had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel maar ni wie dage zot kunne roepe. [/a]

da ge
tagging sound
informant [v=028] Vertel maa ne keer wie dasij haa kunne roepe. [/v]

da sij
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=029] Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Awel vertel maa ne keer wie of zij of wie dase kunne roepe heet. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Maar da zegt ge ni vertel maa ne keer wie of zij haa kunne roepe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=030] En dan staater vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v]

staat er
sound
informant [a=n] Vertel maa ne keer wie dase haa kunne roepe he. [/a]

da se
tagging sound
informant [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie eun auto is kapot. [/a] tagging sound
informant [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker as da één en één twee es. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=253] Op zondag gingewe me heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
hulpinterviewer [a] Op zondag zen we allemaal naar de zee geweest wa da heel plezant was. [/a] tagging sound
informant [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In t dorp waar dakik woon staat een heel klein oud kerkje. [/a]

da kik
tagging sound
informant [v=256] Op den dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Op sound
hulpinterviewer den dag dame aan kwame wast aant regene. [/a]

da me was t aan t
sound
informant [a] Den dag dame toe gekome zen wast aant regene. [/a]

da me was t aan t
tagging sound
informant [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet wa heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zoun da hemme kunne doen ja da blijft he. [/a]

zou n
tagging sound
informant [v=393] Ni vertelle dat je een cadeau van hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni vertelle dagem een xxx. [/a]

da ge m
sound
informant [a] Dage ne cadeau van em het gekocht. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [a] Voor hem gekocht het. [/a] sound
informant [v=440] Die van de stad die hebbe hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die van de stad hemme hier veel huizen gebouwd. [/a] tagging sound
informant [v=444] Jef die zou ik nooit uit uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jef die zouk nooit nooit vrage. [/a]

zou k
tagging sound
informant [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie die zou zo iet nooit doen. [/a] tagging sound
informant [v=446] Jules die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jules dien drinkt wel eens ne pot te veel. [/a] tagging sound
informant [v=447] Martha die zou ikwel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Martha die zouk ne keer thuis bij maa vrage. [/a]

zou k
tagging sound
informant [v=448] Dat huis da zouk nooit wille kope. [/v]

zou k
sound
hulpinterviewer [a] Dat huis da zouk nooit willenemme. [/a]

wille n emme
tagging sound
informant [v=449] Dat huis da staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat huis da staat daar al wel vijftig jaar. [/a] tagging sound
informant [v=492] Hij is vorige week door den dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij is vorige week gopereerd van den dokter. [/a] tagging sound
informant [v=493] Hij wordt morgen door den dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij wet morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
informant [v=049] Ikem me daar goed geamuseerd. [/v]

ik em
sound
hulpinterviewer [a] Kem me daar goed gamuseerd. [/a]

k em
tagging sound
informant [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeet zeet eu ni gamuseerd opt bal. [/a]

z eet op t
tagging sound
informant [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder onder de die ladder door liet lope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge ge weet toch nog wel dagemaa onder die ladder laten door lopen het. [/a]

da ge maa
tagging sound
informant [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet nog dat iemand ons altijd riep. [/a] tagging sound
informant [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij voelde zich door t ijs gaan. [/a] tagging sound
informant [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge weet toch nog wel dame bij Marieke ginge he. [/a]

da me
tagging sound
informant [v=293] Zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze wiste nog wel iet maar alles ni. [/a] tagging sound
informant [v=336] In dien tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In dien tijd leefdekenik er maar op los. [/a]

leef de ke n ik
tagging sound
informant [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefdegenij as as een beest ja. [/a]

leef de ge n ij
tagging sound
informant [a] Ja da zeggewaale ook he vroeger leefdenij gelijk as een beest. [/a]

zegge waale leef de n ij
sound
informant [v=338] Daar leefdewij als God in Frankrijk. [/v]

leef de wij
sound
hulpinterviewer Waale gelijk God in Frankrijk. [/a] tagging sound
informant [a] Daar leefdewaale

leef de waale
sound
informant [v=345] Toen leefde jij as ne koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefdegaa as toen leefdenij jij hij as een koning he. [/a]

leef de gaa leef de nij
sound
informant [v=412] Ze ware veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
informant [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dak gisterenni op aa verjaardag was. [/a]

da k gisteren ni
tagging sound
informant [v] Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Warener veel mensen op t feest? [/a]

waren er
tagging sound
hulpinterviewer [v=086] [/v] [a=n] Kweet dat Eddy morgen brood wilt eten. [/a]

k weet
Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=j] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Zout ge ook kunne zegge ik probeerdekegen om tomaten te kweke. [/v] sound
veldwerker [v] OK da egt ge dus ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ik ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ik vin dadiedereen moe kunne zwemme. [/a]

dad iedereen
tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin dat iedereen moe zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dadiedereen moe kunne zwemme daar kunde toch ni anders van make. [/a]

dad iedereen kun de
sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dadiedereen moe kunne zwemme. [/a]

dad iedereen
tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dadiedereen moe kunne zwemme. [/a]

dad iedereen
tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat elk één zou moete moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus ge kunt ni zegge zwemme moet kunne? [/v] sound
informant [a=n] Moet kunne? Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=006] En dan zout ge ook kunne zegge gisteren wandeldiede door t park? [/v]

wandel die de
sound
informant [a=n] Gisteren wandeldenij door t park. [/a]

wandel de nij
tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggeme ni he. [/a]

zegge me
sound
informant [a=n] Hij wil geen soep ni meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Ziiten hier ergesn muizen? [/v] sound
informant [a] Zittenier ieverans muizen? [/a]

zitte n ier
sound
veldwerker [v] En kunt ge ook zegge zitte hier nergens geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da wet ook wel gezeid. [/a] sound
informant [a=j] Er zitte nieverans geen muizen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt ni goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe niet. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Hij spreek ni goed Frans he. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij spreekt zo goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreek ni zo goed Frans. [/a] sound
veldwerker [v] Zo goed geen Frans da zoude ni zegge? [/v]

zou de
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij spreek ni zo goed Frans hij spreekt ni zo goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heef Jan drie. [/v] sound
informant [a=j] Boeken hee Jan drie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge da zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heeter Jan drie ja. [/a]

hee ter
sound
informant [a=n] Heeter Jan drie ja ge kunt da zegge vin ik. [/a]

hee ter
Met er! sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene is gene vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene vakman he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heet overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=j] Hij heet overal geen kameraden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet daten voor drie uur de wagen moet gemaakt hemme. [/a]

da ten
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Moe gedaan emme. [/a] sound
informant [a] Jan weet daten de wagen moe gedaan zijn voor drie uren he. [/a]

da ten
sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet emmen. [/v] sound
informant [a=n] Ja maar das hetzelfde vinekik Jan weet daten voor drie uren de wagen moet gemaakt emme. [/a]

da s vin e kik da ten
sound
veldwerker [v] Maar ni gemaakt moet emme? [/v] sound
informant [a=n] Gemaakt moet emme? Nee moe gemaakt emme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet emme emme moet. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet daten de wagen moe gemaakt emme voor drie uren. [/a]

da ten
sound
hulpinterviewer [v=260] Wie peisdegaa dakik in de stad gezein em? [/v]

peis de gaa da kik
Verkeerde vraagstelling. sound
informant [a] Wie peisdegaa dakik in de stad gezien hem? [/a]

peis de gaa da kik
tagging sound
veldwerker [v] Maar maar ge zegt ni wa peisdegaa wie dakik in t stad gezien hem? [/v]

peis de gaa da kik
sound
informant [a=j] Oh ja das ook goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer Misschien wel ja. sound
informant [a] Wie peisdegaa wie dakik in t stad gezien hem. [/a]

peis de gaa da kik
tagging sound
veldwerker [v] Wa peisdegaa wie? [/v]

peis de gaa
sound
informant [a=j] Wa peisdegaa wie dakik gezien hem in t stad? [/a]

pesi de gaa da kik
tagging sound
veldwerker [v] Kunde da zegge? [/v]

kun de
sound
informant [a=j] Wa peisdegaa wie dakik gezien em in t stad da wel ja. [/a]

peis de gaa da kik
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Wie peisde wie peisdegaa dakik in de stad gezein heb? [/v]

peis de peis de gaa da kik
Verkeerde vraagstelling. sound
informant [a] Wie denkdegaa dakik gezien hem in t stad? [/v]

denk de gaa da kik
tagging sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge wie wie peisde wie dakik in t stad gezien em? [/v]

peis de da kik
tagging sound
informant [a=j] Ja da kundook. [/a]

kun d ook
sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Els wil nu ni danse en zinge en ze wilt ook ni zinge. [/a] sound
veldwerker [v] Ge kun ni zegge en ze wil ni zinge ook ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles ni he van de zaak. [/v] sound
informant [a=j] Hij weet alles ni he van die zaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Eh da kunde zegge hij xxx? [/v]

kun de
sound
hulpinterviewer [a=j] Hij weet alles niet van de zaak. Hij weet alles ni eh van de zaak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=151] Hij heeft altijd gene tijd he. [/v] sound
informant [a=j] Hij hee altijd gene tijd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Wa peisdegaa hoezetemme op gelost? [/v]

peis de gaa hoe s et emme
sound
informant [a=j] Wa peisdegaa hoezedademme op gelost ja. [/a]

peis de gaa hoe ze dad emme
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe peisdegaa daset emme op gelost? [/v]

peis de gaa da se t
Verkeerde vraagstelling. sound
informant [a] Hoe peisdegaa nu daseda emme op gelost? [/a]

peis de gaa da se da
tagging sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge hoe peisdegaa hoe daseda emme op gelost? [/a]

peis de gaa da se da
tagging sound
informant [a=j] Da kundegaa ook zegge. [/a]

kun de gaa
sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ik doen da wel eh die kopjes af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij da gedaan hemme gekund? Zoum da gekund hemme en da gedaan emme. [/a] zou-m sound
hulpinterviewer [v=322] Kem al de eerste de drie eerste sommen gemaakt en welke gaajegaa doen? [/v]

gaa je gaa
sound
informant [a=j] Ik em die drie eerste sommen gemaakt nu moejegaa wete de welke da doet. [/a]

moe je gaa
tagging sound
hulpinterviewer [a] Waffer heejegaa gemaakt? [/a]

hee je gaa
sound
informant [a] Waffer heejegaa gemaakt? [/a]

hee je gaa
sound
veldwerker [v] De waffere? [/v] sound
veldwerker [v] Dus de welke of de waffere heddegij gemaakt? [/v]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [a=n] De? Nee we zegge welke sommen gaajegaa doen? [/a]

gaa je gaa
sound
informant [a] De welke heejegaa gemaakt? De welke heejegaa gemaakt? Ja. [/a]

hee je gaa
sound
veldwerker [v] Zegdeda de welke of zegde iets anders? [/v]

zeg de da zeg de
sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant [a=j] Ba ja da zegdegaa. [/a]

zeg de gaa
sound
informant [a] Waale zegge waale dadook zo. [/a]

dad ook
sound
veldwerker [v] Of zou zoude eerder toch zegge waffere? [/v]

zou de
sound
hulpinterviewer [a] Nee die de zou daar weg gaan welke. [/a] sound
informant [a] Welke gaajegaa make? [/a]

gaa je gaa
sound
hulpinterviewer [a] Welke heejegaa gedaan? [/a]

hee je gaa
sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegde zo ni he kem gene zin voor de koeien de voeiren. [/a]

zeg de k em
sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en hem mee neme. [/v] Verkeerde vraagstelling, al verbeterd sound
hulpinterviewer mee neme. [/a] sound
informant [a] De politie zou bij em kome en em sound
veldwerker [v] Maar ge kun ni zegge de politie zou bij em kome en neme hem mee? [/v] sound
hulpinterviewer De politie zou bij em kome en ze neme hem mee. [/a] sound
informant [a=n] Ja da kan ook de politie zou bij em kome en ze neme hem mee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik ni aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hier peisekik ni aan. [/a]

peis e kik
sound
hulpinterviewer [a] Daar op peisekik ni aan. [/a]

peis e kik
sound
hulpinterviewer [a] Daar peisekik ni aan. [/a]

peis e kik
sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al heu koeien zen verdronke bij d overstroming. [/v] sound
informant [a=j] Marie al heu koeien zen verdronke bij d overstroming ja da kunde. [/a]

kun de
tagging sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Me die rare jongen benekik mee naar de markt geweest. [/a]

ben e kik
sound
hulpinterviewer [v] De die rare jongen heb ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer Die rare jongen hebekik mee naar de markt geweest zenne.

heb e kik
sound
hulpinterviewer [a=n] Me diene rare jongen hemekik naar de markt geweest. [/a]

hem e kik
sound
hulpinterviewer [a] Me diene rare jongen hemkik mee naar de markt geweest. [/a]

hem kik
tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jongen vindeze allemaal wel vriendelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik geloof dase die jong wel allemaal vriendelijk peinzen. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=323] Watvoore waffere heb jij al weg wat is da he de watvoore waffere? [/v] sound
veldwerker Of dage kunt zegge de waffere xxx? sound
hulpinterviewer Ja maar wa betekent da? sound
veldwerker Dus voorbeeld der zijn vijf jongens en ge vraagt xxx. sound
hulpinterviewer Ah wafferne ah ja nu weeteket ja ja. sound
hulpinterviewer [a=n] Wa voor wa voor ene zourregaa weg gedaan? [/a]

zour re gaa
sound
hulpinterviewer [a] Wa voor ene heejegaa weg gebracht? [/a]

hee je gaa
tagging sound
veldwerker [v] En als et bijvoorbeeld gaat over er staan vijf auto's op de parking? [/v] sound
informant [a] Wa voor ene zoukik wel wille. [/a]

zou kik
sound
veldwerker [v] Ja ja en zoude ook kunne zegge de waffer de iets met de waffere of zo? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wafferen zou eerder de de zou weg blijve he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=327] Gaan haalt die bestelling nu maar op. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gaat nu die bestelling maar hale. [/a] sound
informant [a] Gaat nu die bestelling maar hale. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet datij gaan

da tij
sound
hulpinterviewer is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet datij gaan zwemmenes. [/a]

da tij zwemme n es
sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet datij gaan zwemmenes. [/v]

da tij zwemme n es
tagging sound
informant [a=g] Ah ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] As gaale vraagt wilde nog koffie Jan kan Jan dan antwoorde jaak? [/v]

wil de
sound
hulpinterviewer [a=j] Jaak ja. [/a] tagging sound
informant [v=354] As Marie vraagt gaze danse kan Pierre dan antwoorde jaak? [/v]

ga ze
Verkeerde vraagstelling. sound
informant [a=n] As Marie vraagt gaze danse kan Pierre antwoorde ja? [/a]

ga ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Als Rosa vraagt ist huis te koop kan Leo dan antwoorde jaat? [/v]

is t
sound
informant [a=n] As as Rosa vraagt ist huis te koop dan kan Jan antwoorde ja. [/a]

is t
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Esn dood? [/v]

es n
sound
veldwerker [v] Kunt ge da zegge isem dood? [/v]

is em
sound
hulpinterviewer [a=j] Esem dood? Ja. [/a]

es em
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer gaat gaat de wereldvrede kome kome? Nooit. [/v] Verkeerde vraagstelling. sound
informant [a] Wanneer gaat de wereldvrede kome? Nooit. [/a] sound
veldwerker [v] En kunt ge zegge nooitni? [/v]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a] Nooitni kunde ook wel zegge maar nooit zal eerder xxx. [/a]

nooit ni kun de
sound
informant [a=j] Wanneer gaat de wereldvrede kome? Nooitni. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Me zulke weer kun je ni veel doen. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Me zo een weer kunde ni veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v] Maar da kunde ni zegge me me zo een weer ge kun ni veel doen? [/v]

kun de
sound
informant [a=n] Me zo een weer kunde ni veel doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant [a=n] Rosa probeert voor niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worde. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou zegge dat weer ne schone xxx. [/a] sound
informant Ja maar ge moet gaa ni antwoorde. sound
informant [a] Ah tziet er naar uit dada vandaag vaneir ga goed zijn. [/a]

t ziet da da
sound
informant Oh doet maar voorts. sound
veldwerker [v=417] Zout ge ook kunne zegge misschien goketekik wel krijge? [/v]

go k et e kik
sound
hulpinterviewer [a=j] Misschien goneketik wel krijge. [/a]

gon ek et ik
tagging sound
informant [a] Misschien gonketik krijge. [/a]

gon k et ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Durfdergij op duwe? [/v]

durf d er gij
sound
informant [a=j] Teirdergaa op duwe? [/a]

teir d er gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Durfdemgij uit nodige? [/v]

durf d em gij
sound
informant [a=n] Tierdegaa em uit nodige? [/a]

teir de gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Durfdeze zij uitnodige? [/v]

durf deze
Verkeerde vraag. sound
informant [a=n] Durfdegaa diene uit nodige? [/a]

durf de gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=421] Is hij Pol hier geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Es Pol hier geweest? [/a] tagging sound
informant [a] Is Pol hier geweest? [/a] tagging sound
veldwerker [v] Maar ge kun ni zegge is hij Pol hier geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=422] Hoe heeft hij Pol dat op gelost? [/v] sound
informant [a=n] Hoe hee Pol dat op gelost? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Heb jij mij die brief op gestuurd? [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Heejegaamaa die brief op gestuurd? [/a]

hee je gaa maa
tagging sound
veldwerker [v] Maar ge kun ni zegge heddegaa heddegaamaagaa? [/v]

hed de gaa hed de gaa maa gaa
Eén keer te veel gaa. sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft op water en brood. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Ze leeft op water en brood he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kunde ook zegge ze leeft zij op water en brood? [/v] sound
informant [a=n] Ze leeft op water en brood zij komt daar ni bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=426] Marie heeft daar niets mee te make. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Marie hee daar niks mee te zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ge kun ni zegge Marie hee zaa daar niks mee te zien? [/v] sound
informant [a=n] Hetgeen dakik zeg Marie hee daar niks mee te zien he. [/a]

da kik
tagging sound
hulpinterviewer [v=427] We zijn daar nog nooit geweest. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] We zijn daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
informant [a] Waa zen daar nog van leven ni geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ni eh waale zen waale daar nog nog van ze leven ni geweest? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] Spontaan al verschillende keren gebruikt. sound
informant [a] We waale zen daar nog nooitni geweest. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dat we zulle winne. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Marie zeit dame gaan winne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan daar ook niets aan doen. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Hij kan daar ook niks aan doen he. [/a] Ó tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk datem hij morgen ook komt. [/v]

da tem
sound
informant [a=n] Ik peis datem morgen ook ga kome. [/a]

da tem
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij heet den bal in de mand gegooid he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Wa zegdegaa dagemaa gekocht het? [/a]

zeg de gaa da ge maa
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dat jij een Pierre een boek hebt probere te verkope. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [v] Marie zei dat jij Pierre een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] tagging sound
informant [a] Marie zeit da Pierre xxx. [/a] Kijkt mee op blad. sound
informant [a=n] Marie zeit dagaa Pierre ne boek het probere te verkope. [/a]

da gaa
sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Die boek beloofdegaa die boek zegdegaa dagemaa nooitni meer zult verstoppe. [/a]

beloof de gaa zeg de gaa da ge maa nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht dat ik Anna had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Julien dien denkt dakik Anna wille ne cadeau geven em. [/a]

da kik
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Karel peist Karel peist dagaa aan aan Marie ne boek het probere te verkope. [/a]

da gaa
sound
hulpinterviewer [v=227] Als Frans zegt hij danst kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
informant [a=n] As Frans zeit daten danst kan Jan dan antwoorde hij doeget. [/a]

da ten doe g et
sound
hulpinterviewer [v=228] Als Frans zegt hij zingt kan Jan dan antwoorde toet? [/v] sound
informant [a=n] As Jan zegt hij zingt kan Jan dan zegge doeget. [/a]

doe g et
AN sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt danst hij kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v] sound
informant [a=n] Kan Jan dan antwoorde doejnt? [/a]

doe j n t
Doe je het. sound
veldwerker [n] [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is kun je ook zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
informant [a] Weettegaa da Marie gisteren gestorvenes? [/a]

weet te gaa gestrove n es
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Weettegaa ni da Marie gisteren es gestorve? [/a]

weet te gaa
tagging sound
veldwerker [v] Zoude da ook zegge is gestorve? [/v]

zou de
tagging sound
informant [a=j] Ba ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zout ge ook kunne zegge ze weet niet dat marie gisteren gstorve heeft? [/v] sound
hulpinterviewer Heeft? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En zout ge kunne zegge ze en weet ni da Marie xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze weetet ni da Marie xxx. [/a]

weet et
sound
informant [a] Ze weetet ni da Marie ja da wel. [/a]

weet et
sound
veldwerker [v=042] En hoe zou je zegge Toon bekeek zichzelf eens goed? [/v] sound
hulpinterviewer [a] bezag zezelve ne keer goed [/a]

ze zelve
tagging sound
veldwerker [v=025] En eh niemand heeft dat ooit gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand hee van leven da gekost. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Maar gekund da zoude ni zegge? [/v]

zou de
sound
informant [a=n] Gekund? Nee gekost. [/a] sound
veldwerker [v=026] En zout ge ook kunne zegge Jan had het hele brood wel gewild op ete? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee Jan haa da heel brood wel wille op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=070] Hoe zou je zegge eh leve Jan en Pierre in de hel? [/v] sound
informant [a] Leve Jan en Pierre in den ambras? [/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen zout ge ook kunne zegge heb je genoeg mensen voor hooi van t land te hale? [/v] sound
informant [a=j] Heeje genoeg mensen voor t hooi van t land tale? [/a]

hee je t ale
tagging sound
veldwerker [v=189] EN dan eh het was vriendelijk van Jan om te kome werke zout ge ook kunne zegge het was vriendelijk van Jan voor te kome werke? [/v] sound
informant [a=j] Taws vriendelijk van Jan voor te kome wzerke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] En deze ton is zwaar om te drage zou je daar ook kunne zegge deze ton is zwaar voor te drage? [/v] sound
informant [a=j] Ja die ton is zwaar voor te drage ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. sound
veldwerker Hoe zou je da zegge? [/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter zen asij. [/a]

da k as ij
tagging sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge ik geloof dakik groeter ben als hij? [/v]

zou de da kik
sound
informant [a=j] Ik geloof dakik groeter zen asij. [/a]

da kik as ij
sound
veldwerker [v=216] En hoe zou je zegge ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik? [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dagaa eerder gaat thuis zen askik. [/a]

da gaa as k ik
tagging sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge ze gelooft dagegij? [/v] sound
informant [a=n] Ik geloof dagaa gaat eerder thuis zen askik. [/a]

da gaa as k ik
sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder hoe zout ge da zegge? [/v] sound
informant [a] De jongen ze moeder. [/a] sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge de jongen waar van waar van de moeder of waar van zijn moeder? [/a]

zou de
sound
informant [a=n] Nee da zoun waale ni zegge maar ge kunt da zegge. [/a] sound
informant [a=j] De jongen waar van zen moeder ba ja da kundegaa zegge. [/a]

kun de gaa
tagging sound
informant [a] De jongen waar van de moeder. [/a] sound
veldwerker [v] De jongen waar van dat de moeder? [/v] sound
informant [a=j] Waar van dat de moeder ja ja zeker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En de jongen eh wie wie zijn moeder? [/v] sound
informant [a=n] De jongen wiens wiens moeder wiens moeder zoun zoun waale zegge. [/a] Twijfel of ze wiens wel gebruike. sound
veldwerker [v] En de jongen wie da zijn moeder? [/v] sound
informant [a=j] De jongen wie da se moeder dood es ba ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En de jongen die da zijn moeder? [/v] sound
informant [a=j] En de jongen die da ze moeder dood es ba ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Die jong wie zaa moeder dood es. [/a] sound
veldwerker [v=218] Wij zijn rijker als zij. [/v] sound
informant [a] Waale zen rijker as zijle. [/a] tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We gelove dagaale ni zo slim zet. [/a]

da gaale
tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar dat ze op zate kunt ge ook zegge de bank waar op dat ze zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De bank waar op dase zate ja. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] En de bank daar dat ze op zate? [/v] sound
informant [a=n] Nee da zeggeme toch ni. [/a]

zegge me
sound
veldwerker [v] En eh de bank dat ze op zate? [/v] sound
informant [a=j] De bank dasop zate.

da s op
tagging sound
informant Ja dasop zate zeggewij eh de bank dasop zate ja da wel. [/a]

da s op zegge wij
sound
veldwerker [v=220] En eh hoe zou je zegge zij zijn armer als jullie? [/v] sound
informant [a] Die zen armer as waale. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Als jullie? [/v] sound
informant [a] As gaale zegge waale. [/a] sound
veldwerker [v=259] Zou je ook kunne zegge die geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Diene da geld heet moet wa geve moe maar een beetje geve he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=403] En hoe zou je zegge tlijkt wel of er iemand in de tuin staat? [/v]

t lijkt
sound
hulpinterviewer [a] Tes precies of of datter iemand in in den hof staat. [/a]

t es dat ter
sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge tis precies of dat iemand in den hof staat? [/v]

t is
sound
informant [a=n] Tis precies of datter iemand in den hof staat. [/v]

t is dat ter
tagging sound
veldwerker [v=526] En hoe zou je zegge wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heet aan aa op de kermis gezien? [/a] tagging sound
veldwerker [v=027] En vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Vertel maar ni wie ze haa kunne roepe he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=257] Kunt ge ook zegge dat is iets die heel mooi is? [/v] sound
informant [a=n] Dat is iet dat heel schoon es. [/a] sound
veldwerker [v=440] En eh kunt ge zegge die van de stad die hebbe hier veel gebouwd? [/v] sound
informant [a=j] Die van de stad die hemme hier veel huizen gebaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=492] Zout ge kunne zegge hij is vorige week van den dokter geopereerd worde? [/v] sound
informant [a=n] Nee da zienek ni zitte. [/a]

zien ek
sound
veldwerker [v=275] Je rappeleert je toch wel dat je me toen onder die ladder liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge rappeleert maa toch ge rappeleert aa toch dagemaa toen onder die ladder liet door lope. [/a]

da ge maa
tagging sound
veldwerker [v=281] En eh ik rappeleer me dat hij ons roep eh riep. [/v] sound
informant [a] Ik rappeleer maa daten ons riep. [/a]

da ten
tagging sound
veldwerker [v=291] U rappeleert zich dat we bij marieke ginge. [/v] sound
informant [a] Ge rappleert aa toch dame bij Marieke ginge. [/a]

da me
tagging sound
veldwerker [v=293] En zij rappelere zich nog iets. [/v] sound
informant [a] Ze rappelere eule nog iet ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v=290] En eh hij voelde zich door het ijs zakke kunt ge ook zegge hij voelde hem door het ijs zakke? [/v] sound
informant [a=j] hij voeldenem door tijs zakke [/a]

voelde n em t ijs
tagging sound
veldwerker [/n] sound
veldwerker [v=244] Eh as Frans zegt hij slaapt toch ni zou Jan dan kunne antwoorde toetoet? [/v] sound
veldwerker [v] Den ene zegt zeg dien ene die slaapt toch ni? En dien andere die zegt jawel jawel kan em dan zegge toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Toetoet ja ja toetoet. [/a]

t oet t oet t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=170] En hoe zout ge zegge Pol is Rosa en Louisa hun broertje? [/v] sound
informant [a] Pol is Roos en Louis eur broer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=600] En pas op dat je niet valt. [/v] sound
informant [a] Pas op dage ni en valt. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=136] En kunt ge dan zegge Jan Jan en heeft ni veel geld ni meer? [/v] sound
informant [a=n] Jan hee ni veel geld ni meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] En wie heeft wie heeft den auto mee genome? [/v] sound
informant [a] Wie hee den auto mee gepakt? [/a] sound
veldwerker [v] Zout ge daar niemandni kunne op antwoorde? [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Niemandni ja. [/a]

niemand ni
tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=j] Woe groeit het geld aan de bomen? Nergensni awel ja das goed he. [/a]

nergens ni da s
tagging sound
veldwerker [v=390] En wat is rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant [a] Wat is rond en vierkant tegelijk? [/a] sound
veldwerker [v] En kunt ge daar op antwoorde niksni? [/v]

niks ni
sound
informant [a=n] Niksni ja wat is rond en vierkant tegelijk? Nikske. [/a]

niks ni
sound
veldwerker Nikske? sound
hulpinterviewer Nikske nikske. sound
veldwerker [v=391] Welke koien heeft hij gemolke? Geen enkle ni. [/v] sound
informant [a=n] Wa koeien heetem gemolke? Geeneen. [/a]

hee tem
sound
veldwerker [v=475] En eh Louisa heeft nu meer koeien dan ze vroeger had. [/v] sound
informant [a] Louisa heef meer koeien as dase vroeger had. [/a]

da se
AN sound
hulpinterviewer Haa. sound
informant Haa. sound
veldwerker [v] En en zout ge ook kunne zegge as dase vroeger en haa? [/v]

da se
sound
hulpinterviewer [a=n] Asse vroeger haa ja. [/a]

as se
sound
veldwerker [v] Haa maar ni en haa? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee haa. [/a] sound
veldwerker [v=479] En hoe zou je zegge hier is alles wat ik gekregen heb? [/v] sound
informant [a] Hier is alles wak gekregenem zie. [/a]

wa k gekrege n em
sound
veldwerker [v] En ni wak gekregenenem? [/v]

wa k gekrege n en em
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=476] Hoe zou je zegge als Susanne had kunne kome dan had ze dat gedaan. [/v] sound
informant [a] A Susan kunne kome dan haaze da gedaan. [/a]

haa ze
sound
veldwerker [v] Maar ni as Susan en haa kunne kome? sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=477] En ze is de beste dokter die ik ken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zes den besten dokter dak kan. [/a] sound
veldwerker [v] Maar ni dakik en kan? [/v]

da kik
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=481] Alsof jij iets van voetballen weet. [/v] sound
informant [a] As of dagaa iet van voetbal weet. [/a]

da gaa
tagging sound
veldwerker [v] Maar ni tis precies of dagaa iet van voetbal en weet? [/v]

t is da gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=506] En zout ge kunne zegge heb jij aan Jan gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Herregaa aan Jan gezien? [/a]

her re gaa
tagging sound
veldwerker [v=357] En als Frans er komt morgen iemand langs kan marie dan vrage wie da? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie wie ni da sound
hulpinterviewer ni da. [/a] sound
informant [a=j] Jawel he sound
informant kan Marie dan vrage wie da. [/a] sound
informant [a] As Jan zeit komt er hier morgen iemand langs kan Marie toch vrage wie da. [/a] sound
hulpinterviewer Ja? sound
informant Ah ja waale verschille. sound
veldwerker [v=507] Eh en zout ge kunne zegge ze hebbe aan hem late lache? [/v] sound
informant [a=j] Zemme aan em late lache. [/a]

z emme
tagging sound
veldwerker [v=508] En zout ge kunne zegge ze hebbe aan hem late valle omdat hem zijn werk ni goed deed? [/v] sound
informant [a=n] Zemme em late valle omda ze werk ni goed en was. [/a]

z emme
tagging sound
veldwerker [v=509] En zout ge kunne zegge ze heeft dat probleem aan hem late op losse? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zeet da probleem aan em late op losse ba ja. [/a]

z eet
tagging sound
veldwerker [v=510] En zout ge kunne zegge heb jij aan mijn portefeuille gezien? [/v] sound
informant [a=n] Heejegaa mijne portefeuille gezien? [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] En das Fons en Fons zag een slang neven? [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Hem op de bank zitte. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] En das Toon. Toon wast? [/v] sound
informant [a] Zen armen. [/a] sound
veldwerker [v] En als em alles wast? [/v] sound
informant [a] Za vel. [/a] sound
informant [a] Toon Toon wastem hele gans. [/a]

wast em
sound
veldwerker [v] Zout ge ook zo iets kunne zegge als Toon wastem? [/v]

wast em
sound
informant [a] Toon wastem ja. [/a]

wast em
tagging sound
veldwerker [v] Of Toon wast zen eige? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zen eige is Antwerps he. [/a] sound
veldwerker [v] En ze zelve? [/v] sound
informant [a=j] Hij was zezelve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Toon wastem al. [/a]

wast em
sound
veldwerker [v=036] En da zen Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Elkander.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Naar makanderen. [/a] sound
informant [a] Naar makander. [/a] tagging sound
veldwerker Naar makander en elkander? sound
hulpinterviewer Tzal eerder da zen makanderen he.

t zal
sound
informant En elkander ook he. sound
informant Makanderen zoun waale eerder zegge. tagging sound
veldwerker [v=093] En zout ge kunne zegge ik vin da Marie moet naar Jef belle? [/v] sound
informant [a=j] Ik vin da Marie moe naar Jef belle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik vin da Marie moe naar Jef belle. [/a] sound
veldwerker [v=114] En zout ge kunne zegge ik weet da Jan wil varkens kope? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weet da Jan wil varkens kope. [/a] tagging sound
informant Ja. sound
veldwerker [v=088] En ik weet da jan moet een nieuw schuur bouwe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=j] Ik weet da jan moet een nieuw schuur bouwe maar ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=102] Zout ge kunne zegge ik weet da Jan spijtig genoeg moet vertrekke nee ik weet dat Jan moet spijtig genoeg vertrekke? [/v] sound
informant [a=n] Nee ik weet da Jan spijtig genoeg moet vertrekke. [/a] sound
veldwerker [v=511] Zou je kunne zegge ik heb hem gisteren nog aan Jean-Luc op TV gezien? [/v] sound
informant [a=j] Ikem ik em em gisteren nog aan Jean-Luc op TV gezien. [/a] Twijfel. tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
150 Hij weet alles niet van de zaak. komt voor : j
151 Hij heeft altijd genen tijd. komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: da zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: da zop
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe op ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe dasop
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
322 Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? komt voor : n
vorm: waffer
353 Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k Tijdens interview werd deze zin goedgekeurd. Ter controle nogmaals vragen. ; Indien ja: 728 opvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: van
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: voor
400 Het belooft weer een mooie dag te worden Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord ('van' of andere).; Als beloven zo niet voorkomt: het dreigt weer een slechte dag te worden. vorm: van
400 Het belooft weer een mooie dag te worden Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord ('van' of andere).; Als beloven zo niet voorkomt: het dreigt weer een slechte dag te worden. vorm: zonder voegwoord
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. opmerking: zie veldwerk
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor ni mi
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: ekik et
opmerking: steeds ekik; Jan en ekik niet mogelijk
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: ekik da
opmerking: steeds ekik; Jan en ekik niet mogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
704 Hij weet hij d'r niks van. opmerking: niet opgevraagd omdat nee bij andere, moeilijke informant dus interview moest zo kort mogelijk!!!
705 Ze weet zij d'r niks van. opmerking: niet opgevraagd omdat nee bij andere, moeilijke informant dus interview moest zo kort mogelijk!!!
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: waale
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: aanwijzend
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ek gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ek
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ekik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: godde
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatem
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaget
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: waale gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gome
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon waale
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaale got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gojegaale
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ekik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging te gaa
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginkem
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginket
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: waale ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: waa ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginktegaale
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaale ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginke waale
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge waale
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: za zelve
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: hem