SAND-data Hekelgem (O153p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03284) vertaling: Jan wjet da verhuil wel
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03284) vertaling: M en P zien makander vee de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03284) vertaling: Teun wast hem
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03284) vertaling: den timmerman et gen nuigels ba em
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03284) vertaling: F zag en slang nevest em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03284) vertaling: Erik liet me vee em werken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03284) vertaling: J liet ee meedruiven op de golven
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03284) vertaling: Teun bezag zezelven es goed in de spiegel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03284) vertaling: J et in twij meneetan en bierken gedrunken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03284) vertaling: dijj skoenen loepen gemakkelek
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03284) vertaling: Waar kan zazelven goed
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03284) vertaling: Waar e goerd dat er fotoos van hemzelf in detaloze ston
opm.: reflexief: hemzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03284) vertaling: deij patatten schellen ni gemakkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03284) vertaling: da glas brekt as et op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03284) vertaling: dokteur lef ik wel gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03284) vertaling: al jeuren leftem vande erfenis van zen vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03284) vertaling: deze week left ze op wuuter en broet
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03284) vertaling: left et nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03284) vertaling: olang levde gellen na al van deij erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03284) vertaling: In Bretonj leve ze veral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03284) vertaling: nuu t'eten gonek sluipen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03284) vertaling: zalek da wel kinne doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03284) vertaling: a liet zen uis afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03284) vertaling: ik weet da zjang et moe kinne werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03284) vertaling: ik weet da zjang et moe kinne werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03284) vertaling: ik weet da zjang et moe kinne werken
komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03284) vertaling: zjang e geniejen boek miej
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03284) vertaling: Zjang e gienen boek miej
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03284) vertaling: boeken e zjang ni
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03284) vertaling: zjang e ni veel geldj mie
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03284) vertaling: er mag niemand spreken euver di probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03284) vertaling: niemand zeit dat'm komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03284) vertaling: zitten ier erges muizen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03284) vertaling: k geef niks uin en ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03284) vertaling: niemand wilt werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03284) vertaling: wuelen wisten ni dat'n thuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03284) vertaling: k wisnt oek ni
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03284) vertaling: a mag me nimand spreken euver di probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03284) vertaling: zjang wetj dat'n veu druie ier dei wuigen moe gemokt emmen
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 2
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03284) komt voor: j
gebr.: 2
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03284) vertaling: Marie euren oto es kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03284) vertaling: Piej zennen oto es kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03284) vertaling: dee man zennen oto es kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03284) vertaling: deinen oto es ni va moie mui van em
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03284) vertaling: de gazet van gistere leit onder den TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03284) vertaling: Zjang est brierken van Karolien en Kristien
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03284) vertaling: deij jeunges ele velo es gesteulen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03284) vertaling: de moeder van deij zusters es op bezeek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03284) vertaling: deinen oto is va Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03284) vertaling: dei veleu is van moi
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03284) vertaling: a mag me niemand euver da problem spreken
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03284) vertaling: k wil niemand kweste
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03284) vertaling: t es spaitig damme woi ni megen komen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03284) vertaling: da gonek ni doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03284) vertaling: k'em ni gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03284) vertaling: nog mo just aent vertelt of Marie begon te uilen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03284) vertaling: gotj deij bestelling na muur ophuilen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03284) vertaling: a werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03284) vertaling: k verbiej a om hier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03284) vertaling: Zjang verhienjerde damme we Marie volgden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03284) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03284) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03284) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03284) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03284) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03284) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03284) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03284) fragment: te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03284) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03284) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03284) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03284) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03284) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03284) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03284) fragment: dat et (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03284) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03284) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03284) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03284) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03284) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03284) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03284) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03284) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03284) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03284) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03284) fragment: daar (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03284) fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03284) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03284) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03284) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03284) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03284) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03284) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03284) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03284) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03284) vertaling: k weet dagge op nimand kuurt zet
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03284) vertaling: k weet dasae op niks fier es
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03284) vertaling: els denkt datet ni gemakkelek es
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03284) vertaling: k weet dak te luit ben en goe ni
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03284) vertaling: k weet toch da goe moetj werken en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03284) vertaling: iderienj paast da wae nuir uis gon en da zae meuge blojven
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03284) vertaling: 't es spoitig da goie komt en woie weg gon
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03284) vertaling: k paas da Liza ziek es
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03284) vertaling: k paas da Pieje en Liesken gon traven
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03284) vertaling:
opm.: IPP: n.v.t.

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Hekelgem

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Hekelgem