SAND-data Ninove (O152p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Ninove

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarNinove (O152) ; GUV [meta][k]O152p[/k][i]853[/i][i]854[/i][i]855[/i][i]856[/i][i]857[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant4 ah ja bah jaak. Wa moeste waaile wel d ou numero's van t stad ze _ sound
informant4 dienst der openbare werken heeten dadde _ a eeta da xxx

eet a
sound
informant4 maar da sij nie meer goed he

s ij
sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Ze weet nie da Marie gisteren _ gestorven is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en is gestorven? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en zij en weet nie? [/v] sound
informant3 [a] Z en weet nie _ [/a] tagging sound
informant3 [a] Of ze weet nie. [/a] sound
veldwerker [v] z heeft gestorven? [/v] sound
informant2 [a] Z is gestorven. [/a] sound
informant1 asge wilt een klein beetje luider spreken _

as ge
sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant2 [a=j] Tr wilt niemand nie dansn. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] T wilt niemand nie dansn he. [/a] tagging sound
informant5 [a=j] Dr wil niemand nie dansn. [/a] sound
informant3 [a=j] T en wil niemand nie dansn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant4 [a] Els en wil nie dansn _ [/a] sound
informant5 [a] _ en nie zingen ook. [/a] sound
informant4 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant1 [a] Niemand eet _ ee _ van leven _ nie gekoest of nie gewild. [/a] lijkt me een beetje wartaal, maar de vormen van het voltooid deelwoord zijn wel OK tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] Jan _ [/a] sound
informant2 [a] _ oo geheel da brood wel wiln op eten. [/a] sound
informant3 [a] Jan oo geheel da brood wel wiln op eetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en op eten gewild? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant5 [a] Vertel maar nie wie dasse zou geroepen emmen. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en op wie ze? [/v] sound
informant5 [a] Nee. Op wie dasse. [/a] sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer op wie dasse had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a=j] Vertel mij eens _ op wie dasse zou kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en op wie asse? [/v] sound
informant2 [a] Wie dasse. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=029] en op wie of ze? [/v] tagging sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant5 [a] Jan rappeleerd em da verhaal. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet kijken naar mekaar voor de kerk. [/v] tagging sound
informant1 [a] Maria _ [/a] sound
informant2 [a] En Piet kijken no makanderen vee de kerk. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ze zien naar een. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant2 [a] Toon wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant2 [a] E ee geen nagels bij em. [/a] sound
informant2 [a] E ee ze nie bij. [/a] wordt verderop ontkend sound
informant1 [a] De schrijnwerker ee geen nagels mee of ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
informant4 [a] IJ ee ze nie bij? Nee da zeggeze nie. [/a]

zegge ze
sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant2 [a] E zag een slang nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant2 [a] Erik liet ma vur em werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] _ liet eer mee drijven op de golven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] a bekeek zneigen in de spiegel [/a]

zn eigen
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant1 [a] A kent zezelve goed. [/a] tagging sound
informant5 [a] zeneige dat is _ nee. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant1 [a]_ datter fotos van ou in de vitrine staan. [/a]

dat er
sound
informant2 [a] foto's van em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] foto's van emzelf of van zezelven? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] of van zeneigen? [/v] sound
commentaargeen expliciet antwoord; 'zeneigen' komt echter niet voor  sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a] Ik peis da Marie zou proberen em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
informant4 [a=n] Ee geprobeerd. [/a] onduidelijk of dit op hoofd- of bijzinsorde slaat sound
informant2 [a] Marie ee geprobeerd em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdekege van tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger _ [/a] sound
informant2 [a=n] _ probeerdegek _ [/a]

probeerdege k
tagging sound
informant1 [a=n] _ probeerdekikke vur tomaten te kweken. [/a]

probeerde k ikke
tagging sound
informant3 [a=n] _ probeerdegekikke _ [/a]

probeerdege k ikke
tagging sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdemege van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant4 [a=n] _ probeerdegemen _ [/a]

probeerdege me n
tagging sound
informant2 [a=n] _ probeerdegemewaailn om droog thuis te komn. [/a]

probeerdege me waailn
tagging sound
veldwerker [v=053] Alsek profijtig leef dan levik zoals mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Azek profijtig leef _ ist gelijk asse _ [/a]

az ek is t
tagging sound
informant5 da s iet dammen altijd al geprobeerd emme van te vermijden he.

da me n
sound
informant1 [a] Azekik dan moe profijtig leven _ [/a]

az ek ik
tagging sound
veldwerker [v] anek profijtig leef? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a] _ dan levik gelijk da mijn ouders da zoun wiln.

leef ik
sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Asn nog drie jaar leeft _ leeftn langer as onze mon père. [/a]

as n leeft n
tagging sound
informant4 ja as hij dit is geen antwoord in het dialect maar een verduidelijking in het AN van de vraag tegenover de overige informanten sound
informant2 [a] asnou [/a]

as n ou
lijkt me 'as n ij', geen 'as n nu' (cf. context); het verschil is echter nauwelijks of niet te horen... sound
informant1 [a] Asnou nie gaat op passen _ [/a]

as n nou
dit lijkt wel eerder 'as n nu' i.p.v. 'as n ij' sound
informant1 [a] Als hij? Astnou. [/a]

ast n ou
onduidelijk of de verdubbeling wel voorkomt of niet. Enerzijds zeggen de informanten dat de vorm gehoord wordt maar toegeschreven moet worden aan invloed van elders (wat mij nogal nonsensicaal lijkt); anderzijds zeggen ze ook een paar keer dat de 'ou' eigenlijk 'nu' voorstelt. Op basis van wat eerder in het interview gezegd is, denk ik dat het allicht toch een subjectverdubbeling zal zijn. sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Asse blijft azo gevaarlijk leven zalze nie lang leven. [/a]

a se zal ze
tagging sound
informant2 [a] Asseza. [/a]

a se za
sound
veldwerker [v] Kund ook zeggen asaa? [/v] sound
informant2 [a] Asseza. [/a]

a se za
sound
informant3 [a] Asseza azo gevaarlijk leeft _ [/a]

a se za
sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Ast nu nog leeft levet morgen ook nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
veldwerker [v=061] Asgulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant1 [a] Asgegaailn _ azo gevaarlijk leeft of blijft leven _ [/a]

as ge gaailn
tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder inderen. [/v] sound
informant1 [a] Asse voor eere werk leven dan levenze _ leveze nie vur eere kinderen. [/a]

a se leven ze leve ze
tagging sound
veldwerker [v] en anze? [/v] sound
informant1 [a] Asse. [/a]

a se
sound
informant1 [a] Assezeer nie op passen is Ninoofs. [/a]

a se zeer
sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant2 [a] As Rudy nog leeft _ [/a] tagging sound
informant1 [a] As Rudy nog leeft _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant1 [a] Asgega. [/a]

as ge ga
tagging sound
veldwerker [v] en addega? [/v] sound
informant5 [a] Nee. [/a] sound
informant4 [a] Aske gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ke leef de
wordt gecontesteerd, oa. door informant vijf die eerder al spontaan 'aske' gebruikt heeft. Vorm wijst op clitisering, aangezien normaal gezien alleen woordinterne 'sch's' als 'sk' uitgesproken worden in het Ninoofs. sound
informant2 [a] En asgega mij gaarne ziet _ [/a]

as ge ga
sound
informant3 [a] Askega gezond leeft dan leefdega langer. [/a]

as ke ga leef de ga
sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van dn boerenstiel leven dan leven dr veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] aster zo weinig van den boerenstiel leven_ [/a]

as ter
tagging sound
informant1 [a]_ dan levender veel van_ van t fabriek. [/a]

leven dr
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant2 [a] As Bart en Liesken in den hemel leven _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ dan leven d andere in d helle. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant2 [a] Asme profijtig leve ja. [/a]

as me
tagging sound
informant2 [a] _ dan levewaaile gelukkig. [/a]

leve waaile
let op afwezigheid subjectverdubbeling tagging sound
informant1 [a] _ dan levewe gelukkig. [/a]

leve we
tagging sound
informant1 [a] Azzemewaailn. [/a]

azze me waailn
tagging sound
informant2 [a] Asmewaailn [/a]

as me waailn
tagging sound
informant1 [a] Azzemen alleen leven _ [/a]

azze me n
tagging sound
informant2 [a] Asmen. [/a]

as me n
tagging sound
veldwerker [v] ammen alleen leven? [/v] sound
informant3 [a] Nee nee. Asmen. [/a]

as me n
sound
veldwerker [v=072] Jan leeft eens wa gezonder! [/v] sound
informant1 [a] Jan _ [/a] sound
informant2 [a] _ leef ne keer wa gezonder. [/a] tagging sound
informant3 [a] Leefd eens e wa gezonder! [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Kinderen _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ leeft eens wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da wel kunnen doen. [/v] sound
informant1 [a] Zoek da nog kunnen doen. [/a]

zoe k
tagging sound
veldwerker [v] zoenek? [/v] sound
informant3 [a] Zoek da kunn doen. [/a]

zoe k
tagging sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=j] K vin dad iedereen moe kunne zwemmen. [/a] tagging sound
informant1 [a] K vin dat iedereen zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin dat iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] da zeggeme nie. [/a]

zegge me
sound
veldwerker [v=080] K vin dat iedereen kunne zwemmen moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Ook niet. [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [n][v=872] Ik weet datij zal moete weer komen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet datn za moete weer komen. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v] en datn weer zal moete komen? [/v] sound
informant3 [a] datn za moete were komen. [/a]

dat n
sound
veldwerker [v] K weet datn zal weer moete komen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet datn za moe weer kome. [/a]

dat n
sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a=j] K weet datn morgen wilt brood eetn. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a] Eddy moe vroeg kunnen op staan. [/a] sound
informant3 [a=n] [/a] wel aantal spontane voorbeelden sound
veldwerker [v=088] K weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant2 [a] K weet da Jan een nieuwe schuur moe bouwen. [/a] tagging sound
informant5 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=093] Ik vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant5 [a] K vin da Marie nor Jef moe bellen. [/a] sound
informant5 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet da Jan moet misschien vertrekken. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik weet da Jan misschien za moete vertrekken. [/a] sound
veldwerker [v=107] K weet dat Hans mag nie komen. [/v] sound
informant2 [a=n] K weet dat Hans nie mag komen. [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant2 [a=j] K weet da Jan mag varkens koopn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=130] K zei da Willy moest dn auto verkopen. [/v] sound
informant4 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=132] Ik denk da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant1 [a] K peis da Marie em _ em za moete roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant3 [a=j] Jan n ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan en een nie veel geen geld nie meer? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant2 [a=n] A wilt geen soep nie meer eetn. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nieverast geen muizen? [/v] sound
informant2 [a=j] zittender ier_ nieveranste geen muizen. [/a]

zitten der
tagging sound
veldwerker [v] en ieveranst geen muizen? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
commentaarinformant één denkt even aan 'ieveranst geen', maar slaagt er niet in om een overtuigende zin te produceren; de andere informanten verwerpen deze mogelijkheid  sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] A spreek geen goe Frans. [/a] sound
informant1 [a] Zo goed spreekek geen Frans. [/a]

spreek ek
sound
veldwerker [v] En ik spreek zo goe geen Frans? [/v] sound
informant5 [a] Da klinkt onnatuurlijk. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant2 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Ja maar ij eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee nee. Nie overal. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant4 [a=n] Jan eet drie boeken. [/a] sound
informant5 [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant2 [a] A weet _ a weet van die zaak niks. [/a] sound
informant1 [a] A wist van die zaak nie alles. [/a] sound
informant1 [a] A gij a weet van die zaak alles nie. [/a] anderen zijn het er niet mee eens; klinkt toch wel overtuigend. sound
informant1 [a] A weet van die zaak nie alles af. [/a] sound
veldwerker [v] en ij weet van die zaak alles af nie? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datn voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] sound
informant5 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=157] zie vorige vraag [/v] sound
informant1 [a=j] Jan weet datn veer dn drieën den auto moe gemaakt emmen. [/a]

dat n
sound
informant2 [a=j] datn veer dn drieën den auto moe gemaakt emmen. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datn veur dn drieën dienn auto gemaakt moet emmen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datn veur dn drieën dienen auto gemaakt emme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant1 [a] Eje genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v] en veur t hooi van t land t halen? [/v] sound
informant2 [a] _ veur t hooi van t land t halen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan van te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] T was schoon xxx om te komen helpen. [/a] tagging sound
informant5 [a] T was schoon va Jan veu komen t helpen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en van komen t helpen? [/v] sound
informant1 [a] _ veu te komen t helpen. [/a] tagging sound
informant5 [a] van te komen helpen? Nee. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] Die tonne is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
informant3 [a] zwaar om dragen he. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dan ist ver vur te dragen. [/a]

is t
informant zegt dat 'voor' kan na 'ver' maar niet na 'zwaar'... sound
informant2 [a] T is zwaar vur te dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] Waailn hopen allemaal _ [/a] tagging sound
informant2 [a=j] _ van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ vur op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant3 [a] Om ja. [/a] sound
informant2 [a] Da s het beschaafd al een beetjen. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant2 [a] Da s zo zeker as één en één twee is. [/a] tagging sound
informant1 [a] T is azo da één en één twee is. [/a] sound
informant3 [a] _ zo zeker as dat één en één twee is. [/a] sound
veldwerker [v] en of dat één en één twee is? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant5 [a] IJ ka staa zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant1 [a] A staat te zagen. [/a] tagging sound
informant2 [a] IJ sta zagen? Nee. IJ staat te zagen he. [/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regendet. [/v] sound
informant1 [a] Azzemen toe _ toe kwampen regenet. [/a]

azze me n regen et
tagging sound
informant3 [a] _ regendeget. [/a]

regendege t
sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] K geloof dak groter ben asnem. [/a]

da k asn em
tagging sound
veldwerker [v] en asem? [/v] sound
informant2 [a] asnem [/a]

as n em
sound
veldwerker [v] asij? [/v] sound
informant2 [a] asnem [/a]

as n em
sound
veldwerker [v] of asem? [/v] sound
informant1 [a] asnem [/a]

as n em
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt azzekik. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelooft dakik _ dagegij eerder thuis zijt azzekik. [/a]

da k ik da ge gij as ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en asik? [/v] sound
informant1 [a] Azzekik. [/a]

az ek ik
sound
veldwerker [v] asmij? [/v] sound
informant2 [a] Azzekikke. [/a]

az ek ikke
sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is dan gij? [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft zeker nie dasse nie sterker is asgega. [/a]

da se as ge ga
tagging sound
informant2 [a] Asgega [/a]

as ge ga
sound
informant2 [a] asga? Nee. Asgega. [/a]

as ge ga
sound
informant2 [a] askega. [/a]

as ge ga
sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant1 [a] Ze geloven damewaailn rijker zijn assezeeln. [/a]

da me waailn a se zeeln
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulle nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant1 [a] Waaile geloven dachegaailen nie zo slim zijt asmewaailn. [/a]

da ge gaailen as me waailn
tagging sound
informant2 [a] azzemewaailen [/a]

azze me waailen
tagging sound
veldwerker [v=220] Gulle geloof zeker nie dasse armer zijn dan gulle. [/v] sound
informant1 [a] Gaaile geloof zeker nie dassezeelen armer zijn asmewaailen. [/a]

da se zeeln as me waailen
tagging sound
informant5 [a] _ aske gaailen. [/a]

as ke
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant2 [a] Ga gelooft _ Lisa schoonder is. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ da Lisa zo schoon is as _ [/a] tagging sound
informant1 [a] as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] A gelooft da Bart en Peter sterker zijn as _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] of da Bart en Peter sterker is? [/v] sound
informant5 [a] Sterker zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=231] IJ zal nie meer komen zeker. [/v] sound
informant3 [a=j] Ja a doet. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Of a doetsij. [/a]

doet sij
lijkt wel vrouwelijk pronomen; moet nagevraagd worden tagging sound
veldwerker [v=244] en Toet. Hij ga komen? [/v] sound
informant5 [a=j] Toetoet ij ga komen. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=230] En a en doet? [/v] sound
informant1 [a=j] An doet. [/a]

a en
sound
informant2 [a=j] Ah t en doet. [/a] tagging sound
informant2 [a] Datn nie en komt. [/a]

dat n
sound
veldwerker [v=226] IJ slaapt al zeker. [/v] sound
informant4 [a=j] A en doet zen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=228] en tendoet. IJ is nog wakker. [/v] eigenlijk andere vraag dan bedoeld, maar geeft wel het juiste antwoord. sound
informant1 [a=j] Toetoet toetoet ij is nog wakker. [/a]

t oet t oet t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=227] en ij doet. IJ slaapt al. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=j] Jaan a doet. [/a] twee andere informanten zijn het er niet mee eens. Die zijn wel iets jonger, en ook informant één lijkt dit wel te kunnen zeggen. sound
informant5 [a=n] Da wordt dan toch nie gebezigd he. [/a] sound
veldwerker [v=244] Slaapt ij? [/v] sound
informant5 [a=n] Jaan. [/a] is duidelijke 'neen' want informanten weten dat we naar 'toetoet' e.d. op zoek zijn sound
veldwerker [v=243] Nie jaan a doet? [/v] sound
informant3 [a=n] Ze zegge jaan. [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel efkes die tassen af wassen. [/v] sound
informant5 [a=n] K gaan de jatten wel eens af wassen. [/a] sound
veldwerker [v=245] Die lamp he. Ge moog ze proberen aan steken he van mij. Maar brannen doesse toch nie meer. [/v] sound
informant2 proberen aan te steken sound
informant2 proberen doen te branden sound
informant2 [a=j] maar branden doesse nie meer. [/a]

doe se
tagging sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant2 [a] Die jonge wies moeder achter mij stond _ [/a] sound
informant1 [a] De jongen van wie de moeder getrouwd is _ [/a] tagging sound
informant4 [a] _ van wie da zij moeder _ [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant2 [a] De bank waar das op zaten _ [/a]

da z
tagging sound
informant1 [a] _ was juist geverfd. [/a] sound
veldwerker [v] en de bank waar op dasse zaten? [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=253] Marie was ginder ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant1 [a] Marie was daar ook _ [/a] informant één slaagt er maar niet in om de zin vlot over de lippen te krijgen. Ik weet dan ook niet zeker of de zin echt wel voorkomt. sound
informant2 [a] _ wat da heel plezant was. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar dak woon staat een oud kersken. [/v] sound
informant1 [a] In t dorp waar dak woon staater een oud kerksken. [/a]

da k staat er
tagging sound
veldwerker [v=256] Op den dag dawe aan kwamen regendet. [/v] sound
informant2 [a] _ dammen toe kwampen _ [/a]

da men
sound
informant1 [a] Den dag dawe toe kwampen regen_ regenentege [/a]

da we regen ent ege
lijkt wel pronomen (met epenthetische nasaal) voor preteritumuitgang; statuut is echter onduidelijk tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] Da s iets wa neig schoon is. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dat is iet da neig schoon is. [/a] tagging sound
informant3 [a] Da s iet wat da neig schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en die neig schoon is? [/v] sound
informant5 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant2 [a] Wie da geld eet moe mij e wa geven. [/a] tagging sound
informant1 [a] Die geld eet moe mij maar wa een beetje geven. [/a] verderop wordt 'die' afgewezen; komt er nochtans heel spontaan uit hier tagging sound
informant3 [a] Wie datter geld eet moe mij maar e wa geven. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien en? [/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisde wie dak in t stad gezien em. [/a]

peis de da k
tagging sound
informant3 [a=n] Wie peisde dak in t stad gezien em. [/a]

peis de da k
sound
commentaardiscussie die grotendeels naast de kwestie is; uiteindelijk keuren de meesten de aangeboden zin af   sound
informant3 [a=n] Wa peisde wie? Nee. [/a]

peis de
sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t stad gezien eb? [/v] sound
informant5 [a=n] Die tweede wie val weg. [/a] sound
informant2 [a=j] Wie peisde wie dak in t stad gezien em. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=266] wie peisde diek in t stad gezien heb? [/v] sound
informant1 [a=j] Wie peisde diek in t stad gezien em. [/a]

peis de die k
discussie; uiteindelijk blijkt de vorm volgens de informanten alleen voor vrouwen te kunnen tagging sound
informant5 [a=n] _ dak in t stad gezien em. [/a]

da k
sound
informant1 [a] ofwel ist een vrouwmens. [/a]

is t
sound
informant3 [a] Da s juist da s op e vrouwmens. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisdegulder oe dasset op gelost ein? [/v] sound
informant3 [a=n] Oe peisde dasset op gelost emme. [/a]

peis de da se t
sound
veldwerker [v=265] Oe peisde oe dasset op gelost ein? [/v] sound
informant3 [a=n] Dn eerste keer is genoeg. [/a] bedoelt de eerste 'hoe' sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] Marie trok de sarze nor eer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant2 [a] Zoun kunne gedaan emmen. [/a]

zou n
sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=308] niet expliciet gesteld [/v] sound
informant2 [a] Zoun da kunn doen emme. [/a]

zou n
sound
veldwerker [v=501] Marie zit patatten te schillen. [/v] sound
informant1 [a] Marie zitsjo patatten te schiln. [/a]

zit sjo
verdubbeling niet pronominaal subject? Of moet de 'jo' eerder aan een partikel toegeschreven worden (daar,...) sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
informant2 [a] K em geen goeste om de koeien te voeren. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant4 [a] Marie _ allemaal eur koeie zij verdronke. [/a] kan ook voor deze informant alleen met komma-intonatie sound
informant2 [a=n] Marie al eur koeien _ nee. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denkik nie aan. [/v] sound
informant4 [a=n] [/a] sound
informant2 [a] Do peizek nie op. [/a]

peiz ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ek mee nor de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
informant5 [a] K be met diene rare gast no de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=322] K heb al d eerste drie sommen gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant5 [a] K em d eerste drie sommen al gemaakt. Welke ehega gemaakt. [/a]

e he ga
bij volgende vraag wél spontaan 'dewelke'... (bij een andere informant) sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=323] De waveure eddegij al weg gedaan? [/v] sound
informant2 [a] De welke eejega weg gedaan? [/a]

ee je ga
sound
informant2 [a=j] Wafeureen ehega weg gedaan? [/a]

wa feur een e he ga
sound
informant2 [a=j] de rooie de zwarte de bruin _ waveureen. [/a]

wa veur een
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant5 [a=n] Azikken zouk nie wiln op eten. [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant2 [a=j] De die zouk nie durven op eetn. [/a]

zou k
tagging sound
informant3 [a=j] De die zonk nie durven op eten. [/a]

zon k
let op -n in werkwoord sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling eens ne keer. [/v] sound
informant2 [a] Gatje die commande ne keer halen! [/a] let op uitgang sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die gast da vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
informant5 [a=n] Da wringt. [/a] sound
veldwerker [v=350] Ik weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a=j] K weet datn gaa zwemmen is. [/a]

dat n
tagging sound
informant2 [a] K weet datn gisteren _ weeste zwemmen is. [/a]

dat n
sound
veldwerker [v=347] K weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=n] K weet datn gaa zwemmen is. [/a]

dat n
sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie? [/v] sound
informant2 [a=j] jaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant5 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Einz al gegeten? [/v] sound
informant5 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jaans? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant5 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kunne we nog mee met de bus? [/v] sound
informant5 [a] Jamen. [/a] tagging sound
informant2 [a] Jaag. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jaate? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. Jaat. [/a] sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant2 [a=j] Wie dadde? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand die koekskes opgegeten eet maar k weet nie wie dadde. [/v] sound
informant4 [a] K weet nie wie. [/a] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=359] Me zo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Me zo e weer kunje nie veel doen. [/a]

kun je
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant5 [a=n] Ga ga naar de voetbal kijke me mij. [/a] sound
veldwerker [v=364] Issem dood? [/v] sound
informant1 [a=j] Istn dood? [/a]

ist n
tagging sound
informant2 [a=j] Istna dood? [/a]

ist n a
sound
veldwerker [v] Istnem al dood? Kunde da zeggen? [/v] sound
informant4 [a] Nee. Em al _ Nee. [/a] bij volgende vraag nochtans wel 'met datnem' sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant2 [a] Me datnem gink werken zatzeza alle dagen thuis. [/a]

dat n em zat ze za
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant2 [a=n] Met dat sneeuwtegen _ [/a]

da t
duidelijke 'neen' wegens vorige vraag ook 'neen' sound
informant1 [a] Met dat sneeuwden _ [/a]

da t
sound
informant1 [a] _ kostewe de stad nie uit. [/a]

koste we
sound
veldwerker [v=370] Da s de man dieze geroepen emmen. [/v] sound
informant3 [a] Da is de man dieze geroepen emmen. [/a]

die ze
tagging sound
informant3 [a] De man dasse geroepen emmen. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en die asse geroepen emmen. [/v] sound
informant2 [a] de man dieze geroepen emmen. [/a]

die ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant5 [a] Da s de man diet verhaal of t vertelselke asket zo wilt _ [/a]

die t as ke t
tagging sound
informant2 [a] _ verteld eet. [/a] tagging sound
informant2 [a] Da s de man dat verteld eet. [/a]

da t
tagging sound
veldwerker [v] en die at verteld eet? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=372] Da s de man diek peis dat verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man diek peis dat verteld eet. [/a]

die k da t
tagging sound
informant1 [a] Da is de man dak peis diet verteld eet. [/a]

da k die t
tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de man diek peis dasse geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a] Da is de man diek peis dasse geroepen emmen. [/a]

die k da ze
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 [a] _ dak peis die geroepen eet. [/a]

da k
alleen relevant in het licht van zijn volgende antwoord tagging sound
informant2 [a] _ dieze geroepen emmen. [/a]

die ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Da s t huis dak gekocht heb? [/v] sound
informant1 [a] Dat ist huis dak gekocht em. [/a]

is t da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr nu vrede zijn in heel de wereld. [/v] sound
informant5 [a=j] nooit nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie eetr een doos pralinen mee gebracht. [/v] sound
informant5 [a=j] Nieman nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen. [/v] sound
informant5 [a=j] Nieveranst nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk. [/v] sound
informant5 [a] Niemendaln. [/a] sound
informant5 [a] Niks. [/a] sound
informant5 [a] Of niks nie. [/a] bedenkt zich; overige informanten zijn het er ook niet mee eens sound
informant5 [a=n] Niks nie nee. Da was een slip of the tongue. [/a] sound
veldwerker [v=391] Hoeveel kinderen zitten dr ier in huis. [/v] sound
informant5 [a] Geeneen. [/a] sound
informant5 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau voor em gekocht et zn. [/v] sound
informant1 [a] Nie vertellen dache vur em ne cadeau gekocht et. [/a]

da ge
tagging sound
informant5 [a] Nie verraden dak em ne cadeau gekocht en. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant2 [a] Geloofde nie datn gevaln is. [/a]

geloof de dat n
tagging sound
informant5 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant2 [a] T schijnt dasse niks mag eetn. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt? [/v] sound
informant5 [a] Nee. T schijnt. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
informant3 [a] T schijnt dasse niks mag eetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerde om niemand nie zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Van niemand nie zeer te doen? [/v] sound
informant2 [a=j] _ probeerde van _ van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ze probeerde iemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] _ vur dat op te lossen. Da kan ook he. [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer en schonen dag te worden. [/v] sound
informant5 [a=j] T belooft van ne schonen dag te worren. [/a] tagging sound
veldwerker [v] voor ne schonen dag te worren? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] om ne schonen _ [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a=j] T beloof ne schonen dag te worren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] T is misschien beter van nog een beetjn te wachten. [/a] tagging sound
informant4 [a=j] Of vur een beetjn te wachten. [/a] sound
informant1 [a=j] om of van. [/a] sound
veldwerker [v] en t is misschien beter nog een beetje te wachten? [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinnen. [/v] sound
informant2 [a=j] _ van em direct were te vinnen. [/a] 'voor', 'om' en '0' zijn wel bevraagd, maar de antwoorden zijn nauwelijks hoorbaar. 'van' is de enige mogelijkheid. tagging sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant5 [a] T is precies datr iemand in den hof staat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien k gatekik wel krijgen. [/v] sound
informant2 [a=j] _ ganeketik wel krijge. [/a]

gan ek et ik
tagging sound
informant5 [a=j] Misschien gaketik wel krijgen. [/a]

gak et ik
tagging sound
informant1 [a=j] K zaketkik wel krijge. [/a]

za k et k ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant5 [a=j] Durfdrga op duwen? [/a]

durf d er ga
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen? [/v] sound
informant5 [a=n] Durfdega em vragen? [/a]

durf de ga
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uit nodigen? [/v] sound
informant5 [a=j] Durfdezega vragen? [/a]

durf de ze ga
tagging sound
veldwerker [v=421] Isij Pol hier geweest? [/v] sound
informant4 [a=n] [/a] sound
informant5 [a] Is Pol ier geweest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Ejemegij dien brief op gestuurd? [/v] sound
informant2 [a=n] Ejega ma dieën brief op gestuurd. [/a]

e je ga
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em het gegeven. [/v] sound
informant4 [a] Ik emetem gegeven. [/a]

em et em
tagging sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de week. [/v] sound
informant2 [a=j] Ze leefsij op water en brood. [/a]

leef zij
tagging sound
veldwerker [v] en ze leefzezij op water en brood. [/v] sound
informant3 [a] Oh nee da s teveel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant5 [a=n] Marie eeter niks mee te maken. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij dr nog nooit geweest. [/v] sound
informant4 [a=j] We zij waailn do nog nooit nie geweest. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] Me zijmewaailn do nog nooit geweest. [/a]

zij me waailn
tagging sound
informant2 [a=j] We zijmewaailn do nog nooit geweest. [/a]

zij me waailn
tagging sound
veldwerker [v] Waaile zijme dr nog nooit geweest. [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Wijle zijmer _ [/a]

zij m er
andere informanten spartelen tegen... tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewaaile zulle winnen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zeit damewaailn zulle winn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kanij dr ook niets aan doen. [/v] sound
informant5 [a] E kan dr ook niks aan doen. [/a] tagging sound
informant4 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=430] K peis datnij morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=j] K peis datna morgen komt. [/a]

dat n a
tagging sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant2 [a=n] We zijn nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant5 [a=n] E eet dn bal in de mande gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant5 [a=n] E eet dn borstel gehelegans kapot geveegd. [/a] sound
commentaarpersonalia informant één  sound
informant3 nog platter astnem

as t n em
sound
informant1 maar z emme nog een stuk nie sound
commentaarspontaan gesprek (geen echt interessante stukken)  sound
informant4 ejega al ne keer weest iets in de bus stekene?

e je ga
sound
veldwerker [v=472] En ee Richard nie gebeld. [/v] sound
informant2 [a=n] Ee Richard nie gebeld? [/a] bedoeling vraag is eigenlijk zonder 'nie', maar als dit al niet kan... sound
veldwerker [v=473] En past op! [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
informant4 [a] Past op! [/a] sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant5 [a=n] T was maar juist goed genoeg. [/a] sound
veldwerker [v=492] IJ is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant5 [a] A s verlede week _ geopereerd deur dokter Mertens. [/a] tagging sound
informant4 [a] _ geopereerd van _ van dokter _ [/a] sound
informant5 [a] A s geopereerd geweest ja. [/a] sound
veldwerker [v] en ij is geopereerd geworden? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] IJ wor morgen deur dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter dn dokter kost geroepen emmen. [/v] sound
informant5 [a=j] K vin da Jan beter dokter kost geroepen ebben. [/a] tagging sound
informant2 [a] of ou kunne roepen ja. [/a] sound
veldwerker [v=495] Ik peis dache veel weg zult moete smijten. [/v] sound
informant5 [a] K peis dae zult veel moete weg smijtn. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v] en dache veel weg zult moete smijtn. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en dache zult veel weg moete smijten? [/v] sound
informant2 [a] Nee. dache veel gaat moete weg smijtn. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant5 [a] A s al t kapot gerief aan t weg smijtn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant5 [a] Robert eet drie groen appeln zn _ eet drie rooi. [/a] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] De ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren der veel mensen op t feest? [/v] sound
informant5 [a] warender veel mensen op t feest ja. [/a]

waren der
tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant2 [a] Waffer boeken eje gekocht. [/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant2 [a] Wie eje gezien? [/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet ou op de kermis gezien? [/v] sound
informant2 [a] Wie eeterou op de kermis gezien. [/a]

eet er ou
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant2 [a] Marie zei daega aan _ [/a]

da e ga
sound
informant5 [a=j] _ nen boek proberen te verkopen et aan Piet. [/a] sound
veldwerker [v] en et proberen te verkopen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dak Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant2 [a] Wim peisdegen _ datn ne cadeau proberen te geven eet aan _ [/a]

dat n
sound
informant5 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=532] Karen weet dagij et geprobeerd Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant2 [a=j] Karel weet dajgij geprobeerd et Marie _ oMarie nen boek te verkopen. [/a]

da j gij om marie
onduidelijk of het om 'om' of 'aan' gaat. on marie of om marie tagging sound
informant5 [a] _ vur Marie nen boek te verkopen. [/a] sound
veldwerker [v=336] In dien tijd leefdegek er op los. [/v] sound
informant5 [a] Dien tijd leefdekener op los. [/a]

leefde ke n
tagging sound
informant2 [a] _ leefdekeger op los. [/a]

leefde k ege r
niet heel goed verstaanbaar, maar lijkt wel pronomen voor preteritumflectie. Het hoge aantal verschillende antwoorden kan wel onzekerheid verraden. sound
informant2 [a] _ leefdeker op los. [/a]

leefde k er
sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdegenij of leefdegij als een beest. [/v] sound
informant5 [a] Vroeger leefdegen as een _ lijk as een beest. [/a]

leefdege en
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij als god in Frankrijk. [/v] sound
informant2 [a] Do leefdegewaailn as god in Frankrijk. [/a]

leefdege waailn
let op afwezigheid subjectverdubbeling tagging sound
informant2 [a] _ gelijk as god in Frankrijk. [/a] sound
veldwerker [v] en leefdegemewaailn? [/v] sound
informant2 [a] leefdegewaailn. [/a]

leefdege waailn
sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus ik vin dagijt ook nie meugt zien. [/v] sound
informant5 [a] Niemand maget zien dus ik vin daetgij ook nie meug zien. [/a]

mag et da et gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdegij als ne kluizenaar. [/v] sound
informant5 [a] Jaren gel_ leefdegega lijk as ne kluizenaar. [/a]

leefdege ga
tagging sound
informant2 [a] Leefdegega. [/a]

leefdege ga
tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordter veel gedanst. [/v] sound
informant5 [a=j] Op da feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
informant2 [a] wordt veel gedanst _ nee. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant5 [a=j] Nu wordter alleennog brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
informant2 [a] Nu wordter_ nee. [/a]

wordt er
bedoeld is dat de 'er' verplicht is. sound
veldwerker [v=414] Gisteren stonder nen aardige vent in den hof. [/v] sound
informant5 [a] Gisteren stonder ne schuwe jongen in den hof. [/a]

stond dr
tagging sound
informant2 [a] stonder ja. [/a]

stond dr
bedoeld is dat de 'er' verplicht is. sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan ier geweest. [/v] sound
informant5 [a=n] Nee. Gisteren ee Jan ier geweest. [/a] sound
veldwerker [v=506] Eddegij aan Jan gezien? [/v] sound
informant5 [a] Eejega Jan gezien? [/a]

ee je ga
sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags moeste werken. [/v] sound
informant5 [a] Ze wisten dasse van tien negen s zondags moeste werken. [/a]

da se
sound
veldwerker [v] en danze? [/v] sound
informant5 [a] dasse [/a]

da se
sound
veldwerker [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] Past op dache nie en valt. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=836] We en gaan nie naar t school. [/v] sound
informant2 [a] Waaile gaan nie naar t school. [/a] sound
informant5 [a] Ik en gaan nie naar t school. [/a] tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook dat nie plezierig en is. [/v] sound
informant5 [a] Ge weetj toch ook dat nie plezierig is. [/a] sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en ken. [/v] sound
informant5 [a] Da s iet dak nie en kan. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=839] IJ is veel slimmer dan datrij uit en ziet. [/v] sound
informant5 [a] A s veel slimmer as dattern uit ziet. [/a]

dat er n
let op volgorde subject en object sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie komen voor dak geschreven en heb. [/v] sound
informant5 [a] Ge moet nie komen voorn dak geschreven en. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekken. [/v] sound
informant5 [a] Ik e maar drie spekken. [/a] sound
veldwerker [v=000] De kat en speel met den bal. [/v] sound
informant5 [a] De kat speel met dn bal. [/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Asge da nu nie en doet zulde later veel problemen krijgen. [/v] sound
informant5 [a] Aske da nu nie en doet gaje later veel probleme krijgen. [/a]

as ke ga je
tagging sound
veldwerker [v=843] Om da Jan nie en komt moetik nu alles zelf doen. [/v] sound
informant5 [a] Om da Jan nie en komt moenek alles zelf doen. [/a]

moen ek
let op vervoeging 'moeten' tagging sound
veldwerker [v=000] K ben bang datij da verkeerd en doet. [/v] sound
informant5 [a] K en schrik datij da verkeerd doet. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=845] K en e niemand nie gezien. [/v] sound
informant5 [a] K em niemand nie gezien. [/a] sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien en eb. [/v] sound
informant5 [a] K geloof dak niemand nie gezien em. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant5 [a] Niemand ee ma gezien. [/a] sound
veldwerker [v=847] Ik geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant2 [a] Ik geloof da niemand mij gezien eet. [/a] sound
veldwerker [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand eet gezien. [/a]

ee t
irrelevante vertaling sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ek gezien. [/v] sound
informant2 [a] Ik em niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant2 [a] K geloof da niemand mij gezien eet. [/a] sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/v] sound
informant5 [a] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/a]

ga k
tagging sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al e pintjen bestellen. [/v] sound
informant5 [a] K zal ou e pintje besteln. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij dan eens een gazet. [/v] sound
informant5 [a] Ask in de winkel zijt _ koop mij ne keer een gazet. [/a]

as k
tagging sound
veldwerker [v=855] En ij ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant2 [a] En ij ee ze mij gekaft. [/a] grote twijfel bij drie andere informanten... tagging sound
informant3 [a] vu ma. [/a] sound
veldwerker [v=856] Magek mij hier ne stoel pakken? [/v] sound
informant5 [a] Mak mij hier ne stoel pakken? [/a] tagging sound
veldwerker [v=857] Allez zingt ons nog eens een lieken. [/v] sound
informant2 [a] Allez zingt nog ne keer e lieken. [/a] sound
informant3 [a] Allez zingt ons nog eens e lieken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Wilek u nog nen druppel in gieten? [/v] sound
informant5 [a] Wilek ou nog nen druppel in gietn? [/a]

wil ek
tagging sound
veldwerker [v=859] K heb em de verkeerde sigaretten gekocht. [/v] sound
informant2 [a] K em em de verkeerde sigarette gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf gij mij dien brief naar de gemeente eens. [/v] sound
informant5 [a] Schrijf ga vu ma dien brief naar de gemeente eens. [/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij nen assenbak gemaakt van oud ijzer. [/v] sound
informant5 [a] A ee ma nen assenbak gemaakt nie. Veu ma nen assenbak _ [/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel om een brood of twee. [/v] sound
informant2 [a] Loop mij ne keer nor de winkele _ achter een brood of twee. [/a] tagging sound
informant4 [a] Nee. Ga ma ne keer achter een brood. [/a] sound
veldwerker [v=863] Jan. Haal mijnheer de pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant2 [a] Haalt vur mijnheer de paster ne keer ne stoel. [/a] sound
veldwerker [v=885] Van het woord gaan alle vormen. [/v] sound
informant3 [a] Ik gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik ga. [/a] tagging sound
informant5 [a] gij gaatj. [/a] tagging sound
informant5 [a] A gaat. [/a] tagging sound
informant5 [a] Za gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wij gamen? [/v] sound
informant5 [a] Nee. [/a] sound
informant5 [a] Gaaile gaatj. [/a] tagging sound
informant5 [a] Zaaile gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Maar dan omgekeerd. Dus met morgen dr voor. [/v] sound
informant5 [a] Morge ganekik. [/a]

gan ek ik
tagging sound
informant5 [a] Morge gajega. [/a]

ga je ga
tagging sound
informant5 [a] Gadem. [/a]

gaat em
tagging sound
informant2 [a] Morge gaatna. [/a]

gaat n a
tagging sound
informant2 [a] Gasseza. [/a]

ga se za
tagging sound
informant5 [a] gamewaailen [/a]

ga me waailen
tagging sound
informant5 [a] Morge gajegaailn. [/a]

ga je gaailn
tagging sound
informant2 [a] Gaanzezaailn. [/a]

gaan ze zaailn
tagging sound
veldwerker [v] me gisteren bij voorbeeld van gaan. [/v] sound
informant2 [a] Ik gink. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik deed. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik dee. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nie ik deen? [/v] sound
informant2 [a] Ik dee. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en gij? [/v] tagging sound
informant5 [a] Deed. [/a] tagging sound
informant2 [a] ij gink. [/a] tagging sound
informant2 [a] wij ginken. [/a] tagging sound
informant5 [a] waailn deen. [/a] tagging sound
informant5 [a] gaailn deetj. [/a] tagging sound
informant5 [a] gaaile gink. [/a] tagging sound
informant5 [a] zaaile gingen. [/a] tagging sound
informant5 [a]zaailen deen. [/a] tagging sound
informant5 [a] Gingek. [/a]

ging ek
tagging sound
informant5 [a] Gisteren deejek. [/a]

dee ek
tagging sound
veldwerker [v] en nie deenek? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Deeëk. [/a]

dee ek
sound
informant5 [a] Deeje. [/a]

dee je
sound
informant2 [a] deejega ja. [/a]

dee je ga
tagging sound
informant4 [a] Dedega. [/a]

dee de ga
tagging sound
informant5 [a] Gingdega. [/a]

ging de ga
tagging sound
informant5 [a] Gingem. [/a]

ging em
tagging sound
informant5 [a] of ginga. [/a]

ging a
tagging sound
informant5 [a] Gingzeza. [/a]

ging ze za
tagging sound
informant5 [a] deezeza [/a]

dee ze za
tagging sound
informant2 [a] deetna. [/a]

deet n a
tagging sound
informant5 [a] Gistere gingemen. [/a]

ginge me n
tagging sound
informant5 [a] of gingemewaailn. [/a]

ginge me waailn
tagging sound
informant5 [a] deemewaailn. [/a]

dee me waailn
tagging sound
informant5 [a] Deejegaailn [/a]

dee je gaailn
tagging sound
informant2 [a] gingdegaailn. [/a]

ging de gaailn
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant5 [a] deenzezaailn. [/a]

deen ze zaailn
tagging sound
informant5 [a] ginkezezaailn. [/a]

ginke ze zaailn
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarinvullen personalia  sound
informant3 dasij den xxx

da s ij
heel moeilijk verstaanbaar, maar zou verdubbeling onzijdig pronomen kunnen zijn sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 wa moeter met die fles gebeurene

moet er
let op sjwa op infinitief sound
informant2 en damme z uit dronkene

da me
conditioneel 'dat'; let ook op sjwa op infinitief sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant4 oe moe je da drinkene? sound
informant5 t isa ondertussen al op geslegen eigenlijk maar allez kom

is a
verdubbeling onzijdig pronomen sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant4 da troka op niks

trok a
verdubbeling onzijdig pronomen sound
informant5 k ent gezeid dattert ging af springen he

en t dat er t
sound
commentaarspontaan gesprek [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
003 Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven komt voor : n
025 Niemand heeft dat ooit gewild of gekund Vragen of er nog ander vormen mogelijk zijn van het voltooid deelwoord. vorm: Niemand eet da van ze leven gewild of gekund.
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leefse nog
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens moeder dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar da ze op
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
266 Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
364 Is hem dood? Relevant accusatiefpronomen gebruiken komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zalekik et
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
709 Is tijt al lang geleden
710 Tijt is al lang geleden.
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien?
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: em
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wijle
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: makanderen
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: eventueel wijzend
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
opmerking: eventueel wijzend
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaat voort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gink
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingnem
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ij gink
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingzezij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: we gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegijln
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gijle gink
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingkemen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezijln
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: zie antwoord op 373 voor vertaling (maar vertaling is niet gegeven tijdens telefonische interview)
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zezelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em