SAND-data Bevere (O097p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. Gent4) vertaling: Jan herinnert hem die historie wel
opm.: reflexief: hem
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. Gent4) vertaling: M en P zien mallekanders veur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. Gent4) vertaling: T wast em
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. Gent4) vertaling: den temmerman ee gien nagels bij hem
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. Gent4) vertaling: F zag een slang nefiest hem
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. Gent4) vertaling: E liet mij veur hem werken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. Gent4) vertaling: J liet eur ... (onvolledig)
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. Gent4) vertaling: T bekeek zijn eigen ... (onvolledig)
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. Gent4) vertaling: J ee in 2 minuten een bierke gedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. Gent4) vertaling: die schoenen zijn gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. Gent4) vertaling: E kent zijn eigen goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. Gent4) vertaling: ... foto's van hem in de vitrine staan (onvolledig)
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. Gent4) vertaling: die patatters schellen nie gemakkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. Gent4) vertaling: da glas breekt o 't op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. Gent4) vertaling: dokteur, leve kik wel gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. Gent4) vertaling: al jaren leeft ie van d' irfenisse v/z vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. Gent4) vertaling: van de weke leef z' op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. Gent4) vertaling: leve 't nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. Gent4) vertaling: hoe lange leef de golder nui al van die erfenisse
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. Gent4) vertaling: in B leven ze vooral van 't vissen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. Gent4) vertaling: na 't eten go 'k slapen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. Gent4) vertaling: zoe 'k da wel kunnen doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. Gent4) vertaling: ie liet zijn huis afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. Gent4) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. Gent4) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. Gent4) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. Gent4) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. Gent4) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. Gent4) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. Gent4) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. Gent4) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. Gent4) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. Gent4) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 4
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. Gent4) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. Gent4) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. Gent4) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. Gent4) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. Gent4) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. Gent4) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. Gent4) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. Gent4) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 4
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. Gent4) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. Gent4) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 4
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. Gent4) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. Gent4) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 4
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 4
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. Gent4) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. Gent4) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 4
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. Gent4) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 1
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. Gent4) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. Gent4) vertaling: Jan ee geenenen boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. Gent4) vertaling: Jan een heeft geen boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. Gent4) vertaling: boeken en et ie nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. Gent4) vertaling: Jan en e nie veel geld nie meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. Gent4) vertaling: d'r mag niemand spreken over da probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. Gent4) vertaling: niemand een zegt dat ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. Gent4) vertaling: zitten d'r hier nievranst muizen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. Gent4) vertaling: ik geef niet aan een ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. Gent4) vertaling: niemand wilt er werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. Gent4) vertaling: wij en wisten nie dat ie tuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. Gent4) vertaling: 'k en wist et ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. Gent4) vertaling: hij mag mee niemand over da probleem spreken
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. Gent4) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 3
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. Gent4) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. Gent4) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 2
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 2
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. Gent4) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. Gent4) vertaling: Mariets auto es kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. Gent4) vertaling: Marie hiren auto ...
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. Gent4) vertaling: Piet zijnen auto ...
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. Gent4) vertaling: Piet zijnen auto ...
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. Gent4) vertaling: die vent zijnen auto ...
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. Gent4) vertaling: die vent zijnen auto
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. Gent4) vertaling: dienen auto es nie van mijn, maar van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. Gent4) vertaling: de gazette van gisteren
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. Gent4) vertaling: J is K&K ulder broere
opm.: twijfelgeval 'hun'
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. Gent4) vertaling: die jongen ulder velo's zijn gepakt
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. Gent4) vertaling: die zusters ulder moeder
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. Gent4) vertaling: dienen auto es van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. Gent4) vertaling: diene velo is van mij
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. Gent4) vertaling: ie ma mee niemand over da probleem klappen
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. Gent4) vertaling: ik wille nieman nie kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. Gent4) vertaling: 't is spijtig da wij nie mogen komen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. Gent4) vertaling: da ga 'k nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. Gent4) vertaling: 'k en e nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. Gent4) vertaling: ie had 't maar just verteld of Marie begost ...
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. Gent4) vertaling: gaan haalt die bestelling maar op
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. Gent4) vertaling: gaan haalt die bestelling maar op
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. Gent4) vertaling: ga die bestelling maar gaan halen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. Gent4) vertaling: ga die bestelling maar gaan halen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. Gent4) vertaling: ie wekt niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. Gent4) vertaling: ik verbie ui van hier te komen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. Gent4) vertaling: J belettege da we Marie beldegen
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent4) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent4) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent4) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent4) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent4) fragment: van te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent4) fragment: van te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent4) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent4) fragment: - (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. Gent4) fragment: veur te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent4) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent4) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent4) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent4) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent4) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent4) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent4) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent4) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. Gent4) fragment: lijk dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. Gent4) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. Gent4) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. Gent4) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. Gent4) fragment: gelijk (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. Gent4) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. Gent4) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. Gent4) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. Gent4) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. Gent4) fragment: of dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. Gent4) vertaling: 'k wee da golder op niemand kwaad en zijt
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. Gent4) vertaling: ik wee dat ze op niets heuverdig es
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. Gent4) vertaling: Els peist da 't nie gemakkelijk en is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. Gent4) vertaling: ik weete da 'k te late ben en gij niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. Gent4) vertaling: ge weet toch da te gij moet werken en ik niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. Gent4) vertaling: iedereen peist ... (idem)
opm.: sic (gdv)
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. Gent4) vertaling: 't is spijtig dat ie jij komt en da ze zij vuurtgot
opm.: subjectdubbeling 3.ev.vrouw in bijzin.
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. Gent4) vertaling: ik peise dat L ziek es
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. Gent4) vertaling: ik peise dat P&L gan trouwen
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. Gent4) komt voor: j
betekenis: bevestigend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. Gent4) komt voor: j
betekenis: bevestigend
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. Gent4) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. Gent4) komt voor: j
betekenis: bevestigend
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. Gent4) komt voor: j
betekenis: bevestigend
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. Gent4) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. Gent4) komt voor: j
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. Gent4) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. Gent4) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. Gent4) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. Gent4) komt voor: j
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. Gent4) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. Gent4) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. Gent4) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. Gent4) komt voor: j
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. Gent4) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. Gent4) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. Gent4) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. Gent4) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. Gent4) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. Gent4) fragment: van wie da (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. Gent4) fragment: waar dat (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent4) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent4) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. Gent4) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. Gent4) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. Gent4) fragment: waar da (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. Gent4) fragment: da (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. Gent4) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. Gent4) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. Gent4) fragment: wie dat er (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent4) vertaling: wie peis de gij da 'k in de stad tegennekomen e?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. Gent4) vertaling: hoe peis de golder da ze 't opgelost en
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. Gent4) vertaling: hoe peis de da ze 't opgelost en
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. Gent4) vertaling: Magda weet niet wie da me wij willen bellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. Gent4) vertaling: weet iemand wie dan wij geroepen hebben
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent4) vertaling: wie peis de da 'k in 't stad tegengekomen e
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent4) vertaling: idem f
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. Gent4) vertaling: ie e zijn handen gewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. Gent4) vertaling: ie e zijn inde gewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. Gent4) vertaling: ie e een hoed op zijn hoofd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. Gent4) vertaling: ie e een plekke op zijn inde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. Gent4) vertaling: ie e zijn been gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. Gent4) vertaling: ie e em zeer gedaan
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: hem
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. Gent4) vertaling: Marie trok de sjorze naar heur
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. Gent4) vertaling: L weet dat er portretten van hem te kopen zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. Gent4) vertaling: ge weet toch nog da we tons deur da bos gelopen en
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. Gent4) vertaling: ik wee nog dat den oto van Marie kapoot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. Gent4) vertaling: ze rappeleerdeg' haar dat ie zat t' eten lijk een verkie
opm.: reflexief: haar
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. Gent4) vertaling: we weten nog ... zij weten 't nie meer
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. Gent4) vertaling: weette golder nog ...
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. Gent4) vertaling: ie e hem een ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. Gent4) vertaling: ie voelde dat ie deur ijs zaktege
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent4) vertaling: zoet ie da kunn' gedaan hen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. Gent4) fragment: gekunnen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. Gent4) fragment: gedaan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. Gent4) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. Gent4) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. Gent4) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. Gent4) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. Gent4) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. Gent4) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. Gent4) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. Gent4) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. Gent4) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. Gent4) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. Gent4) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. Gent4) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. Gent4) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. Gent4) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. Gent4) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. Gent4) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. Gent4) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. Gent4) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. Gent4) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. Gent4) vertaling: idem (sic, gdv)
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. Gent4) vertaling: idem (sic, gdv)
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. Gent4) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. Gent4) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. Gent4) komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. Gent4) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. Gent4) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. Gent4) komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. Gent4) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. Gent4) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. Gent4) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. Gent4) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. Gent4) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. Gent4) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. Gent4) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. Gent4) vertaling: in dienen tijd leefdege kik d'r op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. Gent4) vertaling: vroeger leefdegen ie lijk een bieste
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. Gent4) vertaling: dor leefden we lijk God in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. Gent4) vertaling: niemand mag et zien, dus vinne kik da ge 't ook nie meugt zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. Gent4) vertaling: 't gebeurdege os ge weggingt
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. Gent4) vertaling: ik wee waar da e geboren zijt
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. Gent4) vertaling: nui da e gried zijt, meu de gon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. Gent4) vertaling: deudat Marie dood was, he heure vent Anna nie meer keunen elpen
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 2
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 2
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. Gent4) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. Gent4) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 3
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 3
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. Gent4) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. Gent4) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. Gent4) komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. Gent4) komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. Gent4) komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. Gent4) komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent4) komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. Gent4) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. Gent4) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. Gent4) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. Gent4) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. Gent4) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. Gent4) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. Gent4) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. Gent4) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. Gent4) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. Gent4) komt voor: j
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. Gent4) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. Gent4) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. Gent4) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent4) fragment: waarvan da (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent4) fragment: waarvan da (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent4) fragment: dat ie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent4) fragment: dat ie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent4) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent4) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent4) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent4) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. Gent4) fragment: waarmee dat (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. Gent4) fragment: mee wiene da (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. Gent4) fragment: mee wiene da (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. Gent4) fragment: waarmee dat (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: wie da (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: - (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: da (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: wie da (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: da (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: wie da (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: - (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: da (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: - (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: da (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: wie da (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent4) fragment: - (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. Gent4) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. Gent4) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. Gent4) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent4) fragment: wie dat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent4) fragment: wie dat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent4) fragment: wie dat er (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent4) fragment: wie dat er (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent4) fragment: van wiene da de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent4) fragment: waarvan da de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent4) fragment: waarvan da de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent4) fragment: van wiene da de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. Gent4) vertaling: Piet peist da Jan en Marie op niemand (nie) kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. Gent4) vertaling: Piet peist da Jan en Marie op niemand (nie) kwaad zijn
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. Gent4) vertaling: Wim peist dat we nooit iemand ...
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. Gent4) vertaling: Wim peist dat we nooit iemand ...
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. Gent4) vertaling: Het is waar dat ze nie mee Marie mogen klappen
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. Gent4) vertaling: Het is waar dat ze nie mee Marie mogen klappen
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. Gent4) vertaling: nieverans
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. Gent4) vertaling: niemand (nie)
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. Gent4) vertaling: nooit (nie)
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. Gent4) vertaling: niets
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. Gent4) vertaling: geen
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. Gent4) vertaling: zeg nie da 'k naar buiten geweest he
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. Gent4) vertaling: nie zegge dat te ne kado veur em gekocht et
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. Gent4) vertaling: weete gij nie dat ie jij gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. Gent4) vertaling: W probeerdege niemand zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. Gent4) vertaling: 't schijnt da ze zij niets mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. Gent4) vertaling: ze schijnt niets te meugen eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. Gent4) vertaling: ze proberen al heel den dag malkander op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. Gent4) vertaling: 't belooft van were nen schonen dag te worden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. Gent4) vertaling: 't is misschien beter van nog een beetse te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. Gent4) vertaling: w' hadden chance (van) hem direct were te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. Gent4) vertaling: an de kiekes een valke zien, zijn ze benaut
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. Gent4) vertaling: om me de patatters nie keunen verkopen,...
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. Gent4) vertaling: ot te golder em nie mee en pakt, ga 'k kwaad zijn
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. Gent4) vertaling: je wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. Gent4) vertaling: op dat feest wordt er vele gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. Gent4) vertaling: id. zuust maar id. (sic, gdv)
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. Gent4) vertaling: os tie mee de velo komt, zal tie wel te late zijn
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als': misschien wel congruentie-t
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. Gent4) vertaling: ot te tijd et, komt dan ne keer binnen
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. Gent4) vertaling: o kik rijke ben, kope kik nen dieren oto
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. Gent4) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. Gent4) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. Gent4) vertaling: durf de gij d'r op duien
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. Gent4) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. Gent4) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. Gent4) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. Gent4) vertaling: Es Pol hier geweest
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. Gent4) vertaling: Es Pol hier geweest
komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. Gent4) vertaling: idem
komt voor: j
opm.: twijfelachtig antwoord
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. Gent4) vertaling: idem
komt voor: j
opm.: twijfelachtig antwoord
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. Gent4) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. Gent4) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. Gent4) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. Gent4) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent4) vertaling: Marie ee gezeid da e gij geprobeerd et een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent4) vertaling: Marie e gezeid da te gij geprobeert et een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent4) vertaling: Marie e gezeid da te gij geprobeert et een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent4) vertaling: Marie ee gezeid da e gij geprobeerd et een liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. Gent4) vertaling: Marie ee gezeid da e gij geprobeerd et haar nen boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. Gent4) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. Gent4) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. Gent4) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. Gent4) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. Gent4) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. Gent4) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. Gent4) vertaling: die van 't stad die en hier veel huizen gebouwen
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. Gent4) vertaling: an da nief water zie te gene mens meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. Gent4) vertaling: gisteren es Jan hier geweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. Gent4) vertaling: de dag da Jan belde wa 'k nie tuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. Gent4) vertaling: Jef den dienen zon 'k nooit uitnodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. Gent4) vertaling: Marie de die zoe da nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. Gent4) vertaling: Bert den dien drinkt wel...
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. Gent4) vertaling: Martha de die ...
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. Gent4) vertaling: dat huis da zoe 'k ...
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. Gent4) vertaling: dat huis da staat ...
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 3
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 3
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 2
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 2
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. Gent4) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. Gent4) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. Gent4) komt voor: j
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. Gent4) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. Gent4) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. Gent4) komt voor: j
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. Gent4) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. Gent4) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. Gent4) komt voor: j
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. Gent4) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. Gent4) komt voor: j
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. Gent4) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. Gent4) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. Gent4) vertaling: He G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. Gent4) vertaling: Past op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. Gent4) vertaling: 't was maar zuust goe genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. Gent4) vertaling: M ee nu meer koeien dan da ze vroeger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. Gent4) vertaling: had S kunnen komen,...
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. Gent4) vertaling: ze es den besten dokteur da 'k kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. Gent4) vertaling: veur da te iets wegsmijt, moe te ne keer bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. Gent4) vertaling: hier is allies da 'k gekregen e
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. Gent4) vertaling: Jan es te gierig veur iets an zijn kinders te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. Gent4) vertaling: liek da te gij iets van foetbal kent
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. Gent4) vertaling: legt dienen boek nere
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. Gent4) vertaling: als ge echt nie kunt wachten, kom maar af
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. Gent4) vertaling: idem
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. Gent4) vertaling: idem
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. Gent4) vertaling: idem
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. Gent4) vertaling: idem
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. Gent4) vertaling: idem
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. Gent4) vertaling: idem
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. Gent4) positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. Gent4) positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. Gent4) positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. Gent4) positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. Gent4) positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. Gent4) positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. Gent4) fragment: van (1)
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. Gent4) fragment: mee (1)
opm.: 'hem' is voorzetselvoorwerp
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. Gent4) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. Gent4) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. Gent4) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. Gent4) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. Gent4) vertaling: R e enen groenen appel weggegeven en nui et ie nog twee rode
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. Gent4) vertaling: d'r waren veel mensen op de feeste
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. Gent4) vertaling: waren d'r veel mensen op de feeste
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. Gent4) vertaling: wa veur boek et te gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. Gent4) vertaling: ie weunt bij Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. Gent4) vertaling: ie weunt bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. Gent4) vertaling: loop ne keer naar den bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. Gent4) vertaling: wie et te gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. Gent4) vertaling: wie et er ui gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. Gent4) vertaling: had ik da geweten, 'k en a da nie gedaan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. Gent4) vertaling: 't zoe beter zijn van nog een beetse te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. Gent4) vertaling: gelukkig a Jan den doktoor gebeld en die was t'r gauwe
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. Gent4) vertaling: loop voort, ambetanteriken
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. Gent4) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 3
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. Gent4) komt voor: j
gebr.: 3
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. Gent4) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. Gent4) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. Gent4) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. Gent4) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. Gent4) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarBevere (O097); GUV [meta][k]O097p[/k][i]911[/i][i]912[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] is gestorven en gestorven heeft. [/a] sound
informant1 [a] Nee [/a] bijvragen en antwoorden zijn beknopt omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
informant1 [a] Z en weet nie _ [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant1 [a=j] Dr wilt niemand nie dansn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] [/v] [a=n] [/a] vraag en antwoorden zijn onvolledig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant1 [a] Niemand en eet dat ooit gewild of gekund. [/a] sound
informant2 [a] Niemand en eeter dat ooit gewild of gekunn he. [/a]

eet er
sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel wiln op eetn. [/v] sound
informant2 [a] Jan a geheel da brood wiln op eetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en op eten gewild da ging ook nie. [/v] expliciet antwoord is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertel maar nie wie dassezij a kunne roepn. [/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie dassezij had kunne roepen. [/v]

da se zij
sound
informant2 [a=j] Vertel mij ne keer wien dassezij a kunne roepn. [/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v=029] [/v] [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=030] [/v] [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan rappeleert em die historie nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar elkaar voor de kerk. [/v] sound
informant1 [a] Ze staan vur de kerk en ze wijzn nor makander. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Tonie wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant1 [a] Dn timmerman en ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en t was ook nie ij ee geen nagels bij he. [/v] sound
informant1 [a] nee nee bij em. [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] Ee zag een slange nevies em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Erik liet mijn _ liet mijn veur em werkn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Johanna liet eur mee drijvn op de golvn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] Tonie keek ne keer goed nor zeneigen in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
informant1 [a] of bekeek zeneigen. [/a] sound
veldwerker [v=046] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant1 [a] Eduard kent zeneigen _ zeneigen goed he. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant1 [a] Ward ee gehoord dander fotos van em in d etalage staan. [/a]

dan der
tagging sound
veldwerker [v] foto's van zeneigen? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] foto's van emzelve? [/v] sound
informant1 [a]van em. [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=004] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=005] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=006] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=053] Als ik profijtig leef dan levik zoals mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Ok profijtig leve _ [/a]

o k
tagging sound
informant2 [a] Ozek profijtig leve _ [/a]

os ek
tagging sound
informant1 [a] _ dan levek lijk _ lijk da mijn ouders da wiln. [/a]

lev ek
sound
informant2 [a] Ozzekik profijtig _ [/a]

os ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en onk? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=055] Astij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Otie nog drie jaar _ [/a]

ot ie
sound
informant2 [a] Ostie nog drie jaar leeft leeftie langer of zij vadere. [/a]

ost ie leeft ie
tagging sound
informant1 [a] Otjij nog drie jaar leeft _ [/a]

ot ij
sound
veldwerker [v] en otij nog drie jaar leeft? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] otn? [/v] sound
informant1 [a] Da s een ander dialect he. [/a] sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Ossezij _ gevaarlijk leeft dan gasse nie lange meer leevn he. [/a]

o se zij ga se
tagging sound
veldwerker [v] Ossij zo gevaarlijk leeft? [/v] sound
informant1 [a] Ossezij. [/a]

o se zij
sound
informant1 [a] dan leefse _ [/a]

leef ze
sound
informant1 [a] Osse nog lange leeft _ [/a]

o ze
sound
veldwerker [v=057] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Ost nu nog leeft levet morgen ook nog he. [/a]

os t lev et
tagging sound
veldwerker [v] en ostet nu nog leeft? [/v] sound
informant1 [a] Ot nu nog leeft _ [/a]

o t
sound
veldwerker [v=061] Als gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant1 [a] Asgegulder zo gevaarlijk leeft _ [/a]

as ge gulder
tagging sound
informant2 [a] gae nooit zo lang leven oftekikke. [/a]

ga e ofte k ikke
tagging sound
veldwerker [v] en ottegulder? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Asgegulder. [/a]

as ge gulder
sound
veldwerker [v] ojegulder? [/v] sound
informant2 [a] Ja. Maar k weet nie of da nen echten Beversen dat ga zeggen he. [/a] sound
informant1 [a] _ dan leefdegulder nog he. [/a]

leef de gulder
sound
veldwerker [v=063] Asse vor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinderen. [/v] sound
informant2 [a] Onze vur ulder werk leevn leveze nie voor ulder kinders. [/a]

on ze leve ze
tagging sound
informant1 [a] Anzezulder vur ulder werk leevn _ [/a]

an ze zulder
tagging sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] A Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Osge of otte [/a]

os ge ot e
tagging sound
informant2 [a] Odde gezond leeft _ [/a]

o de
tagging sound
informant1 [a] Nie ottegij _ osgegij. [/a]

ot e gij os ge gij
sound
informant2 [a] Osgegij zout mee speeln _ [/a]

os ge gij
tagging sound
informant1 [a] _ dan leefde langere. [/a]

leef de
tagging sound
veldwerker [v=069] Astr zo weinig van den boerenstiel leven dan leven dr veel van de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] onder zo weinig_ zo weinig van dn boerenstiel leevn_ [/a]

on der
tagging sound
informant1 ik ben van de plaatse en jij is van den barele let op initieel jij sound
informant1 [a]_ dan levendere vele van de fabrieke. [/a]

leven dere
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant2 [a] As Bart en Mariska in dn hemel leevn dan leevn _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dan zitn d ander in d helle. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant2 [a] Osme sober leve leveme gelukkig. [/a]

os me leve me
tagging sound
informant1 [a] Osmewulder sober leevn _ [/a]

os me wulder
tagging sound
informant1 me gaan komn initieel me sound
veldwerker [v=072] Jan leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Jan leef ne keer e wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leef ne keer e wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Kinders leef ne keer e wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da nog wel kunnen doen? [/v] sound
informant1 [a] Zouk dat nog wel kunn doen? [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [a] zounk? [/a] sound
informant2 [a] Nee da wordt ier nie veel gezeid zn zounk. [/a] 'niet veel' is te interpreteren als 'helemaal niet' sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik vinde da iedereen moe kunn zwemn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=080] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=082] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=084] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [n] [v=872] K weet datij zal moete were komen. [/v] sound
informant2 [a] K weet datie zal moete were komn. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v] en were zal moete komen. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] of k weet datie were zal moete komen. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] [/n] sound
veldwerker [v=086] K weet Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a] Ik wee dat Eddy morgen brood wilt eetn. [/a] sound
informant2 [a=j] _ datie iets anderse moe en _ dat moe brood zijn. [/a]

dat ie da t
zin is duidelijk pragmatisch gemarkeerd; klank na 'anders' is misschien negatiepartikel sound
veldwerker [v=087] Eddy moe kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant2 [a=j] Eddy moe kunne vroeg op staan he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=088] K weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant2 [a] K wee da Jan een nieuwe schure moe bouwen ja. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] K wee da Jan moe een nieuwe schure bouwn. [/a] tagging sound
informant1 [a] T is nie zo vloeiend he maar t is alletwee goed. [/a] sound
veldwerker [v=093] K vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant1 [a] Ik vinde da Marie nor Jef moe beln. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] afwijzing is niet zo categoriek als bij andere zinnen sound
veldwerker [v=102] K weet da Jan moet misschien vertrekken. [/v] sound
informant1 [a] K wete da Jan misschien moe vertrekn. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag nie komen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ook niet. [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant1 [a] Ik wee da Jan wil varkens koopn. [/a] ook hier lijkt de zin toch vrij gemarkeerd (vooral gezien de commentaar verderop) tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei da Willy moest den auto verkopen. [/v] sound
informant1 [a] Ik zei da Willy den auto moest verkoopn. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=132] K peis da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant1 [a] Ik peis da Marie em zal moete roepn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Jan en ee nie veel geld meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nergens geen muizen? [/v] sound
informant1 [a=j] Zitn r ier nieverans geen muizn. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Zitn dr ier nievers geen muizn? [/a] sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] Ie spreekt nie goe Frans he. [/a] sound
informant1 [a] Zo goed en spreekekik geen Frans. [/a]

spreek ek ik
sound
veldwerker [v] en ik spreek zo goed geen Frans. [/v] sound
informant2 [a] Ik spreke nie zo goe Frans gaanze zegn he. [/a]

gaan ze
sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen en is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a] Ie ee nie overal vrienden. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant2 [a] Ie wee van die zake niet he. [/a] sound
veldwerker [v] en ie weet alles van die zake niet? [/v] sound
informant2 [a] Ie wee nie alles van die zake. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan eet drie boekn he. [/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor drie uur de wagen moet gemaakt en. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan weet datie vur dn drieën _ vur dn drieën de wagen moe gemaakt en. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=160] En de wagen gemaakt moe en? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. Da is geen zuivere _ Bevers dialect. [/a] sound
veldwerker [v=156] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=161] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen? [/v] sound
informant2 [a] Ehe genoeg mense vur t hooi van t land t haaln. [/a]

e he
tagging sound
informant2 [a] _ om dn oogst in t haaln. [/a] tagging sound
informant1 [a] alletwee maar veur _ veur is beter. [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan van te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] T was wreed schone van Jan van te komen helpn. [/a] tagging sound
informant2 [a] T was schone va Jan om te komen helpn. [/a] nadat informant één twijfel geuit heeft, trekt informant twee zijn antwoord terug tagging sound
informant1 [a] ah nee. [/a] sound
veldwerker [v] en t was schoon van Jan voor te komen helpen? [/v] sound
commentaargeen expliciete neen, hoewel 'voor' zeker niet kan. Uiteindelijk zeggen ze ook dat een volle bijzin hier beter klinkt.  sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] Die tonne is zwaar vur te draagn. [/a] tagging sound
informant2 [a] maar om te dragen is ook goed ze. [/a] tagging sound
informant1 [a] T is zwaar om dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a=j] M hopewulder allemale van op tijds thuis te zijne. [/a]

hope wulder
tagging sound
veldwerker [v] veur op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] Nee. Van. [/a] sound
veldwerker [v] om op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] W hopen allemale op tijds thuis te zijne. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant1 [a] Dat is zo zeker of da één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant1 [a] Maar ie kan staan zagen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant2 [a] Ie staat te zagen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regendet. [/v] sound
informant1 [a] Omme toe kwamn regendeget. [/a]

o me regendege t
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben as ij. [/v] sound
informant2 [a] K geloof dak groter ben ofjij ze. [/a]

da k of jij
tagging sound
informant1 [a] K gelove dak groter ben of ij. [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] ofjij is platter. [/a]

of jij
sound
informant1 [a] K gelove dak groter ben of em. [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] maar nie of ie em he. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij vroeger thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelooft dattegij vroeger thuis zijt dantekikke. [/a]

dat e gij dant ek ikke
tagging sound
informant2 [a] vroeger of ikke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en of mij? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee oftekikke. [/a]

ofte k ikke
sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge geloof gij zeker niet _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ datie sterker is ofgij. [/a]

dat ie of gij
tagging sound
informant2 [a] ofgegij gaanze nie zegn. [/a]

of ge gij gaan ze
sound
veldwerker [v] en ij is sterker of ou? [/v] sound
informant1 [a] alleen sterker of gij he. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant1 [a] Ze geloovn zij _ damewulder rijker zijn _ of zulder. [/a]

da me wulder
let op afwezigheid subjectverdubbeling tagging sound
informant2 [a] danwulder rijker zijn _ [/a]

dan wulder
tagging sound
veldwerker [v] en ofzezulder? [/v] sound
informant2 [a] van de echte Beverse nie nee. [/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven dagulder nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant1 [a] Me geloven dattegulder nie zo slim zijn of wulder. [/a]

dat e gulder
werkwoordsvorm 'zijn' is allicht een verspreking en wordt verderop afgekeurd. tagging sound
informant2 [a] _ daegulder nie zo slim zijt. [/a]

da e gulder
tagging sound
veldwerker [v] en ofmewuldre of oftewuldre? [/v] sound
informant2 [a] of wuldre. [/a] sound
veldwerker [v] of of ons. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=220] Gulder geloof zeker nie da zij armer zijn dan gulder. [/v] sound
informant1 [a] Gulder geloof zeker nie dassezij armer zijn of wulder. [/a]

da se zij
fout pronomen na comparatief tagging sound
informant2 [a] Gulder geloof zeker nie danzezuldre armer zijn of guldre. [/a]

dan ze zuldre
tagging sound
veldwerker [v] of ulder? [/v] sound
informant2 [a] Ulder gaanze nie zegn. Gulder he. [/a]

gaan ze
sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Ie geloofjij da dingsken even schoon is of d ander. [/a]

geloof jij
fout subjectspronomen in de hoofdzin tagging sound
veldwerker [v] maar beleefdheidsvorm U. U gelooft? [/v] sound
informant1 [a] Ah gij gelooft. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant2 [a] Ie gelooft he _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dan Bart en Peter sterker zijn _ en dan? [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie komen. [/v] sound
informant1 [a=j] Toetoet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=231] zie vorige vraag [/v] sound
informant1 [a=j] Maar ij doet ij zal wel komn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=230] Maar ie en doet? [/v] sound
informant2 [a=n] da is t omgekeerde he. [/a] bedoeld is dat de voorafgaande uiting positief moet zijn. sound
veldwerker [v=226] zie vorige vraag [/v] sound
informant2 [a] Ie zal wel kome zeker. [/a] sound
informant1 [a=j] Maar ie en doet ie n ga nie komn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=228] en toetoet ij ga nie komn. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=243] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=244] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant1 [a=n] K zalekik wel ne keer die tassies af wasn. [/a]

zal ek ik
sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is die stond achter mij. [/v] sound
informant2 [a] De jongen die zij moeder hertrouwd is ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De banke waar danze op zatn was juist geverfd. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v] waarop danze zatn? [/v] sound
informant1 [a] waar danz op zaten. [/a]

dan z
sound
informant2 [a] maar iedereen gaat da verstaan he. Waar op danze zaten. [/a] sound
informant1 [a] T en is zo schoon niet. [/a] sound
veldwerker [v=253] Marie was daar ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant1 [a] Marie was dr ook en da was wreed plezierig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant1 [a] In ons parochie stonder_ stonder een oud kersken. [/a]

stond er
tagging sound
informant1 [a] In de parochie waar dak wone _ [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=256] Op den dag daw aan kwamen regendet. [/v] sound
informant1 [a] Op dn dag dame toe kwamn regendeget. [/a]

da me regendege t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets die heel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] Da is iets da geheel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant1 [a] Die geld ee moe mij maar wa geevn he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien en. [/v] tagging sound
informant1 [a] Wiene peisde dak in t stad gezien en. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t stad gezien em. [/v] sound
informant2 [a=n] T is tzelfde. [/a] sound
informant2 [a] Wiene peisde dak in t stad gezien ee. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=261] Wa peisdegulder oe dasset op gelost en? [/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisdegulder oe danzet op gelost en. [/a]

peis de gulder dan ze t
tagging sound
veldwerker [v=265] Oe peisdegulder oe danzet op gelost en. [/v] sound
informant2 [a] Oe peisde danzet op gelost en ja. [/a]

peis de dan ze t
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Marie trok de sarze naar eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is; zie nagesprek voor wat wel kan sound
veldwerker [v=297] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=308] Zoutij da kunnen doen hebben? [/v] sound
informant2 [a] Zoutie da kunnen doen en. [/v]

zout ie
sound
veldwerker [n] [v=296] en zoutie da kunne gedaan en? [v] sound
informant2 [a] Zoutie da kunne gedaan en. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=502] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=309] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant1 [a=n] Al Marie eur koein zijn verdronken. [/a] sound
informant2 [a] _ bij d overstrominge. [/a] sound
veldwerker [v=319] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=324] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen ek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Me diene rare kadee ekik nor de markt geweest ze. [/a]

e k ik
sound
veldwerker [v=322] K e al d eerste drie somme gemaakt. De welke eddegij al gemaakt. [/v] sound
informant1 [a] Ik e al d eerste drie somn emaakt. [/a] sound
informant2 [a=j] De welke ettegij al gemaakt. [/a]

et e gij
tagging sound
informant1 [a] De drie eerste zeggenz in Bevere. [/a]

zeggen z
sound
veldwerker [v=323] Waffer eddegij gemaakt. [/v] sound
informant2 [a=j] Waffer ejgij gemaakt. [/a]

wa fer e j gij
tagging sound
veldwerker [v] en de waffer eddegij gemaakt. [/v] sound
informant1 [a] nee nee nee [/a] sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a=j] De die zoukik nie durven op eten he. [/a]

zou k ik
tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan helpt uw broer eens. [/v] sound
informant1 [a] Gaan helpt ou broere ne keer ze. [/a] antwoord lijkt plausibel, maar bij herhaling staat er 'ga helpt' e.d. Antwoord zou dus naäpen kunnen zijn. sound
informant2 [a] Tur helpt e keer ou broere. [/a] sound
veldwerker [v] Komen helpt ne keer. [/v] sound
informant1 [a] Kom ne keer helpen. [/a] sound
veldwerker [v=329] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=350] K weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=j] K weet datie is gaan zwemn. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=350] K weet datie gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] lijkt me nogal onwaarschijnlijk, vooral door het feit dat verderop de volgorde in de zin 'weeste zwemmen heeft' daar de enige mogelijke lijkt sound
veldwerker [v=875] K weet datie is weetste zwemmen. [/v] sound
informant1 [a] _ datie gisteren weest zwemn e. [/a] tagging sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een beetje koffie? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaak. [/a] tagging sound
informant1 [a] Of jame. [/a] tagging sound
informant1 [a] Of jam. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Enz al gegeten. [/v] sound
informant2 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jaans? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop. [/v] sound
informant2 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Magek hier nog eens rond kijken? [/v] sound
informant1 [a] ja jaag. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is hij hier al geweest? [/v] sound
informant2 [a] Jaaj. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jaan? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant2 [a=j] ja wiene dadde? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] K peis datr iemand de koekskes op gegeten heeft maar ik weet nie wie da. [/v] sound
informant2 [a=n] K weet nie wiene gaanze zegn. [/a]

gaan ze
sound
veldwerker [v=359] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=363] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=364] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a=j] Me hij te gaan werken moestzezij _ moestzezij geheel den dag thuis blijven he. [/a]

moest ze zij moest ze zij
tagging sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant1 [a] Me dat sneeuwdege kosteme nie buiten t stad. [/a]

da t koste me
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man dienze geroepen e. [/a]

dien ze
tagging sound
informant1 [a] Da s de man danze geroepen e. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man diet verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de vent diet d historie verteld ee. [/a] t op die kan flectie zijn, maar eventueel ook gevolg van een aanvankelijk herhalen van 'het verhaal', dat dan uiteindelijk vervangen wordt door 'de historie' tagging sound
veldwerker [v] en dat t verhaal verteld eet? [/v] sound
informant1 [a] Ah nee nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de man diek peis dat verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man diek peize datie d historie verteld ee. [/a]

die k dat ie
tagging sound
informant1 [a] da s de man diek peize dak d historie verteld en? Nee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Da s de man dak peize diet d historie verteld ee. Da zou klinken. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de man dak peize danze geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man dak peize danz egeroepen en. [/a]

da k dan ze
tagging sound
informant2 [a] dak peize dienze geroepen en ja. [/a]

da k dien ze
protest van informant één; verderop zegt informant twee eigenlijk ook dat hij de zin niet gebruikt. Uiteindelijk heeft hij moeite met de hele constructie. tagging sound
informant1 [a] die ze geroepen ebn? Nee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Da s de man diek peize danze geroepen en. [/a]

die k dan ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Da s t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant1 [a] Da is t huis dak gekocht e. [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] Nee. Die? T is dat. Dat he. [/a] sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in heel de wereld. [/v] sound
informant2 [a=j] Nooit nie ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie isser hier wijn aan t drinken. [/v] sound
informant1 [a=j] Niemand nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen. [/v] sound
informant2 [a] Nievers. [/a] sound
informant1 [a=j] Of nievers nie. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Of nieverans nie. [/a] sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegeljik. [/v] sound
informant1 [a=j] Niks nie he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=391] Hoeveel kinderen zitten dr hier aan tafel? [/v] sound
informant2 [a=n] Gene. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen he dache ne cadeau voor em gekocht et. [/v] sound
informant1 [a] Nie verteln datte ne cadeau vur em gekocht et. [/a]

dat e
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevaln eet. [/v] sound
informant2 [a=j] Geloofde nie datie gevaln ee. [/a]

geloof de dat ie
tagging sound
veldwerker [v=397] t schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niets mag eetn. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt _ [/v] sound
informant1 [a] T schijnt he. [/a] sound
informant2 k peizn da t voldoende is sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant1 [a] Ze schijnt niets te mogen eetn he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerdege om niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Wendy probeerdege van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant1 [a] veur nie he. [/a] sound
informant1 [a] _ probeerdege niemand zeer te doen? T is waarschijnlijk mooier in t algemeen Nederlands. [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant2 [a=j] T beloof weer ne schonen dag te _ [/a] sound
informant1 [a] _ te wordn. [/a] sound
informant2 [a] _ te zijn. [/a] sound
informant1 [a=j] T beloof van ne schoonn dag te worn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] veur ne schonen dag te worren? [/v] sound
informant2 [a] Da zeggenze nie. [/a]

zeggen ze
sound
veldwerker [v] om ne schonen dag te wordn. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter van nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant1 [a=j] T is misschien beter een beetje te wachten. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] T i misschien beter van een beetje te wachtn. [/a] sound
veldwerker [v] veur een beetje _ [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] om een beetje _ [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk van em direct terug te vinn. [/v] sound
informant1 [a=j] M an de chance van em sebiet were te vinn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] om em direct weer _ [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] veur em direct weer _ [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
informant2 [a=j] W an t geluk em direct were te vinn ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T zieter uit lijk dater iemand in de lochting staat. [/a]

ziet er dat er
tagging sound
informant2 [a] T is juist of dater ginder iemand staat. [/a]

dat er
sound
veldwerker [v=417] Misschien gatekik wel krijgen. [/v] sound
informant2 [a=j] Misschien gatekik wel krijgen ja. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en ine gaktekik? [/v] sound
informant1 [a] nee. Gatekik. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
informant2 [a=j] Ja. K gatekik wel krijgen. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant2 [a=j] Durfdergij op duwen? [/a]

durf de r gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij em inviteren. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij inviteren? [/v] sound
informant2 da s goed dadde sound
informant2 [a=j] Durfdezegij inviteern. [/a]

durf de ze gij
tagging sound
veldwerker [v=421] Isjij Polier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Ee Pol ier geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Ejemegij dien brief opgestuurd. [/v] sound
informant1 [a=n] Ettegij mij dienn brief opgestuurd. [/a]

et e gij
tagging sound
veldwerker [v=424] K ebemet gegeven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik etem gegeven. [/a]

e t em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a=j] Ze leefsij op water en brood van de weke. [/a]

leef sij
tagging sound
veldwerker [v] en ze leefsezij op water en brood. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij dr niets mee te maken. [/v] sound
informant1 [a] Marie eeter niets mee te maken. [/a]

eet er
tagging sound
informant2 [a=j] Marie en eezij dr nie mee te maakn. [/a]

ee zij
lijkt mij inderdaad de bedoelde constructie: geen komma- of vraagintonatie, en de constructie wordt een paar keer herhaald, maar wel alleen door inforamnt twee tagging sound
informant2 [a] Marie en eejij _ en eezij dr nie mee te maakn. [/a]

ee jij ee zij
let op verspreking met 'jij' tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij dr nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a=j] Me zijmewulder dor nog nooit geweest. [/a]

zij me wulder
verbaal affix -me tagging sound
informant2 [a=j] We zijwulder dor nog nooit geweest. [/a]

zij wulder
tagging sound
veldwerker [v] en wulder zijme dr nog nooit geweest? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulder zulle winnen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei damewulder gaan winn he. [/a]

da me wulder
tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kan ij dr ook niets aan doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Ie kantjij dr ook niets aan doen. [/a]

kant jij
tagging sound
informant2 [a=j] Ie kanjij dr _ ja. [/a]

kan jij
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis datjij morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik peis datijij morgen ook nog komt. [/a]

dat ij ij
tagging sound
veldwerker [v=453] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=459] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=463] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=472] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=473] [/v] [a=n] [/a] vraag is afwezig omdat alles al eens behandeld is in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant1 [a=j] T en was maar juist goe genoeg. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kost geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] Ik vinde da Jan beter dn dokter _ [/a] tagging sound
informant2 [a=j] _ kost geroepn en. [/a] sound
informant1 [a=j] _ kost geroepn en. [/a] sound
veldwerker [v=495] Ik peis dache veel zult moete weg smijten. [/v] sound
informant1 [a] Ik peis datte vele gaat moete weg smijtn. [/a]

dat e
tagging sound
veldwerker [v] en weg zult moete smijten? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en zult weg moete smijten. [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant1 [a] IJ is al t kapot gerief _ aan t weg smijtn. [/a] tagging sound
informant2 [a] weg aan t smijten en zeggeze niet he. [/a]

zegge ze
sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant1 [a=n] Robert eet drie groen appels en Marie eet drie rooie appels. [/a] sound
informant2 [a=n] Marie eet twee appels en d ander eeter drie. [/a]

eet er
Weglating van 'appels' is volgens informanten alleen grammaticaal als ze dezelfde kleur hebben. Alleen in dat geval wordt 'er' gebruikt. sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] T ware veel mensn op de feeste. [/a] tagging sound
informant1 [a] maar dr waren ook he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] Waren dr veel mensen op de feeste. [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Waffeur boeken edde gekocht. [/v] sound
informant1 [a] Waffer boekn ette gekocht. [/a]

et e
tagging sound
veldwerker [v=524] Wien eje gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wien ette gezien? [/a]

et e
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet ou op de kermis gezien? [/v] sound
informant2 [a] Wien eeterui_ eeterui op de kermisse gezien? [/a]

eet er ui eet er ui
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zei dadegij geprobeerd et van Piet nen boek te verkopen. [/a]

da de gij
antwoord is nogal beknopt maar betrouwbaar: alles is al eens behandeld in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dak Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant1 [a=n] Den dag dak geprobeerd ou van Els ne cadeau te geven. [/a]

da k
antwoord is nogal beknopt maar betrouwbaar: alles is al eens behandeld in een eerder interview waarvan de opname mislukt is sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Karel weet datte geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/a]

dat e
tagging sound
veldwerker [v=336] In dien tijd leefdegeker op los. [/v] sound
informant1 [a] In dien tijd leefde _ leefdegek dr op los. [/a]

leefdege k
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdegejij as _ lijk een beeste. [/a]

leefdege jij
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij als god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daar leefdegemewulder lijk god in Frankrijk. [/a]

leefdege me wulder
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin da gij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand mat zien ja. [/a]

ma t
sound
informant1 [a] T mag niemand nie zien en k vinde daegij dat ook _ [/a]

da e gij
tagging sound
informant2 [a] K peizen daetgij ook nie moog zien. [/a]

da et gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefde jij _ of gij _ als ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Over enigste jaren _ [/a] sound
informant2 [a] _ leefdegetgij as ne kluizenare. [/a]

leefdeget gij
t is duidelijk flectie-t en geen objectclitic of zo (zie andere antwoorden op deze vraag) tagging sound
informant1 [a] Gij leefdeget vroeger lijk ne kluizenaar. [/a] t is duidelijk flectie-t en geen objectclitic of zo (zie andere antwoorden op deze vraag) sound
informant1 [a] Gij leefdeget lijk god in Frankrijk. [/a] t is duidelijk flectie-t en geen objectclitic of zo (zie andere antwoorden op deze vraag) sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op die feeste wordter_ wordter vele gedanst. [/a]

wordt er wordt er
tagging sound
veldwerker [v] en zonder er? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordter nog allene brood verkocht in diene winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] en zoude die er daar kunne weg laten? [/v] sound
informant1 [a] T is me er. [/a] sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardigaard in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Ah gisteren stonder ne rare kadee in de lochting. [/a]

stond er
tagging sound
informant2 [a] stonder ja. [/a]

stond er
sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan hier geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Gisteren ee Jan ier geweest. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags moeste gaan werken. [/v] sound
informant2 [a] Ze wistn danze waarschijnlijk de zondag moeste gaan werkn. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart en Jan da nie van plan waren. [/v] sound
informant1 [a] Marie peisdege da Bart en Jan dat nie van plan waren. [/a] zie interview voor voorbeeld van vervoegd voegwoord voor eigennaam tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die mannen liever op café gingen. [/v] sound
informant1 [a] Erik zei dan _ dan die mann liever op café gingn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle manne liever op café gaan. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei dan alle manne liever op café gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant1 [a] Iedereen wee dan dievn geen eerlijke mensen _ da s goed. [/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dandr ook dieven wonen in zijn straat. [/v] sound
informant2 [a]_ dander ook dieven_ ja. [/a]

dan der
tagging sound
veldwerker [v=870] K peis dan die vent zijn ouders gestorven zijn. [/v] sound
informant2 [a] Ik peize dan die mens _ dan die mens zijn ouders gestorve zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=871] K peize dat die kinders ulder moeder gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] _ dat die kinders ulder moeder gestorven is. [/a] tagging sound
informant2 [a] ja dat. Daar is t dat. [/a] sound
veldwerker [v=000] K en ga nie naar t school. [/v] sound
informant1 [a] K en gakik nie naar t school. [/a]

ga k ik
tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook da t nie plezierig en is. [/v] sound
informant1 [a] Ge weet toch ook da t nie plezierig en is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en ken. [/v] sound
informant1 [a] Da s iets da k nie en kenne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=839] IJ is veel slimmer dan datrij uit en ziet. [/v] sound
informant1 [a] IJ is veel slimmer _ [/a] tagging sound
informant2 [a]_ dan daterie uit zie. [/a]

dat er ie
tagging sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie komen voor dak geschreven en heb. [/v] sound
informant1 [a] _ moet nie komn voor da k geschreevn e. [/a] tagging sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekken. [/v] sound
informant1 [a] K en ekik maar drie spekn. [/a]

e k ik
tagging sound
veldwerker [v=000] De kat en speel met den bal. [/v] sound
informant1 [a] De kat en speel nie met dn bal of de kat speelt met dn bal. [/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Als ge da nu nie en doet zulde later veel problemen krijgen. [/v] sound
informant1 [a] Asge da nu nie en doet ja _ [/a]

as ge
tagging sound
veldwerker [v=843] Om da Jan nie en komt moetek alles zelf doen. [/v] sound
informant1 [a] As Jan nie en komt _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ moek alles zelf doen. [/a]

moe k
tagging sound
veldwerker [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] Past op dae nie en valt. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=000] K ben bang datij da verkeerd en doet. [/v] sound
informant1 [a] K ben benauwd datie da verkeerd doet. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of datie da wel en gaat doen. [/v] sound
informant1 [a] K twijfele of datie dat wel gaat doen. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik strij af dak da gezegd en heb. [/v] sound
informant2 [a] K strij af dak da gezeid e he. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=845] K en e niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] Ah k en e niemand nie gezien. [/a] tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien en heb. [/v] sound
informant1 [a] K geloof dak niemand nie gezien en e. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=885] gaan-paradigma ott [/v] sound
informant1 [a] Ik gae. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] En ij gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Zij gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ik gaan? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
informant1 [a] Ik gae. [/a] tagging sound
informant1 [a] gij gaat [/a] tagging sound
informant1 [a] hij gae. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij ga komn gij gaat komn. [/a] t-deletie is blijkbaar onmogelijk in tweede (enkelvoud) tagging sound
informant1 [a] Gonkik. [/a]

gon k ik
lijkt wel vorm met -n, maar status onduidelijk tagging sound
informant1 [a] morgen gakik. [/a]

ga k ik
tagging sound
informant1 [a] morgen gategij. [/a]

gaat e gij
tagging sound
informant1 [a] morgen gaatjij. [/a]

gaat jij
tagging sound
informant1 [a] gassezij. [/a]

ga se zij
tagging sound
informant1 [a] gamewulder. [/a]

ga me wulder
tagging sound
informant1 [a] en gaanzezulder. [/a]

gaan ze zulder
tagging sound
informant1 [a] gadegulder gaan? [/a]

ga de gulder
tagging sound
veldwerker [v=000] ovt-paradigma van doen. [/v] sound
informant1 [a] Ik dee iets. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij deet iets. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ dee iets. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij deeën iets. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gulder deet iets. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zulder deeën iets. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gisteren deekik iets. [/a]

dee k ik
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deetegij iets. [/a]

deet e gij
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deetjij iets. [/a]

deet jij
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deemewulder iets. [/a]

dee me wulder
tagging sound
informant1 [a] gisteren deetegulder iets. [/a]

deet e gulder
tagging sound
informant1 [a] Deenzezulder iets. [/a]

deen ze zulder
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 ja misschien nog niet toe sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 jaaie jaaie maar z an dat op ump zijne nekke gelegd. 'ump' voor 'em'?? sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 en ee mij niks nie gevraagd sound
commentaarspontaan gesprek [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : j
vorm: ie en doet
opmerking: ongebruikelijk; betekenis: neen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: dat ze op
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : j
350 Ik weet dat hij gaan zwemmen is In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld.
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: met negatiepartikel
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: met negatiepartikel
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: met negatiepartikel
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
zin: met negatiepartikel
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: gulder
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: zulder weten zij
opmerking: mogelijkheid met 2 volle pronomina wordt daarna ontkend
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: eetrjij
opmerking: niet erg gebruikelijk
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : j
vorm: istjij
opmerking: niet erg gebruikelijk
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken Gistel, Brugge, Menen, Torhout: met 'tet' of 'ie' opvragen; Indien ja: verdergaan ; Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : j
vorm: eejij
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken Gistel, Brugge, Menen, Torhout: met 'tet' of 'ie' opvragen; Indien ja: verdergaan ; Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : j
vorm: eetjij
713 Marie en Pol hebben zij/ hij... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
714 Dat kind heeft dat/ het/ hij/ ... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
715 Niemand heeft-hij daar iets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : j
vorm: eejij
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. zin: jij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wulder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: marrekander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: ter
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: os iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: o een vrouw
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga ne keer weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ginge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gintiejij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gingt
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingsezij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wulder gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingemewulder
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezezulder
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em