SAND-data Waregem (O080p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enqute in Waregem

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]O 080p[/k][i]862[/i][i]863[/i][i]864[/i][i]865[/i][i]866[/i][i]867[/i][vw]VVH[/vw][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Dakket nie aanvaard ene.

da kk et en e
spontane voegwoordcongruentie. negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 Bertha ne hier nog niet nee.

n e
negatiepartikel sound
informant4 Tne nooit Bertha dase laat es ee.

t n e da se
negatiepartikel. constructie. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 Ja moar ikengoa der toch nie vele bij zijn.

ik en goa
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Ja jong zet gij ui een beetje bij mij. imperatief met subjectpronomen sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Moe gij een beetje melk n? enkel vol pronomen sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant3 [a] Danzet nie enweetn da Marie gistern gestorvn e.[/a]

da n z et en weetn
tagging sound
informant2 [a] Dood gegaan es.[/a] sound
informant3 [a] Dood gegaan e.[/a] sound
informant3 [a] Dat Jacquelien nienwee da Marie gistern gestorvn e.[/a]

nie n wee
tagging sound
informant1 [a] Jacquelien enwee niet_

en wee
tagging sound
informant1 [a] _da Marie van gistern dood e.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Gestorvn e of gestorvn ee?[/v] sound
informant3 [a] Gestorvn e ee?[/a] sound
informant1 [a] Zes gestorvn.[/a]

z es
tagging sound
informant4 [a] Ze wee nie dase dase gistern dood e.[/a]

da se da se
tagging sound
informant1 [a] Zenweet nie.[/a]

ze n weet
tagging sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant1 [a=j] Pas op dat ie nienvalt.[/a]

nie n valt
tagging sound
informant2 [a=j] Let moar ip daj nienvalt.[/a]

da j nie n valt
tagging sound
informant4 [a=j] Ge moet zien daj nienvalt.[/a]

da j nie n valt
tagging sound
commentaargeen onderwerp hier  sound
informant4 [a=j] Moet zien daj nienvalt. Moet zien daj niets tegen enkomt.

da j nie n valt da j en komt
sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant2 [a=j] Tnwilt hier niemand niet dansn.[/a]

t n wilt
sound
informant3 [a=j] Tnwil niemand nie dansn.[/a]

t n wil
tagging sound
commentaarintegratie objectspronomen  sound
informant2 Verstoajt nie okketik zegge?

verstoa j t o kk et ik
sound
informant2 [a] Tne niemand die wilt dansn.[/a]

t n e
sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant3 [a=j] Gijnwil nieverans nie dansn.[/a]

gij n wil
tagging sound
veldwerker [v=023] Els enwil nie dansen en ze wilt nie zingn ook nie.[/v] sound
informant2 [a] Ze wilt ook nie zingene.[/a] sound
informant2 [a] Ze wil nie dansen en ze wil nie zingen.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant2 [a] Tne nooit niemand die dat wildegen of koste.[/a]

t n e
tagging sound
commentaarrelativum die  sound
informant1 Tzat doar n oud peetse bij die nienhoordege.

t zat nie n hoordege
sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant2 [a] Ja oa heel da brood wiln ip eetn.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ie oat wiln heel ip eetn.[/a]

oa t
tagging sound
informant1 [a] Ie oat heel wiln op eetn.

oa t
tagging sound
informant3 [a] Jan oa kunn heel da brood ip eetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan oa heel da brood kunn ip eetn?[/v] sound
informant4 [a] Joat da dat zegnz ook. Ie oat heel kunn ip eetn.[/a]

joa t zegn z oa t
tagging sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] Zeg moa niet wie dasezij oa kunn roepn.[/a]

da se zij
tagging sound
informant3 [a] Zeg moa nie wien dasezij oa wien dasezij oa kunn roepn.[/a]

da se zij da se zij
sound
informant3 [a] Ah nie zegn ee wien dasezij kan roepn.[/a]

da se zij
sound
informant4 [a] Moet nie zegn wie dase_[/a]

da se
het zeg maar niet uit de vorige antwoorden lijkt me inderdaad niet authentiek. informanten spreken het ook nogal op zijn nederlands uit. sound
veldwerker [v] Wie se kan roepen?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] En zeg moar nie_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] En zeg moar nie.[/v] sound
informant4 [a=j] Enzegget moar niet.[/a]

en zegg et
sound
informant4 [a=j] Enzegget moar niet.[/a]

en zegg et
sound
veldwerker [v=028] Zeg mij ne keer wie dat zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a=j] Zeg mij ne keer wie dase zoe kunn roepn en.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=029] Zeg mij ne keer wie of zij oa kunn roepn n.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Wie dasezij.[/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v=030] Zeg ne keer wie of dasezij a kunn roepn.[/v] tagging sound
informant3 [a] Da kan.[/a] maar op geen enkel moment wordt de constructie op die manier gereproduceerd. hoewel nergens expliciet nee valt te horen is dat hier dus wel degelijk het antwoord. tagging sound
informant3 Gij enmeug geen Waregems klapn.

en meug
negatiepartikel sound
commentaaruitspraak als  sound
informant3 Oeker tegen klappe.

oe k er
sound
informant2 Etetgij onthoudn?

et et gij
objectspronomen sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant1 [a] Jan rappeleert em da nog goed.[/a] tagging sound
commentaarde constructie met hem wordt dus niet door een zuivere waregemnaar herhaald.  sound
informant4 [a] Rappeleert da nog goed ja.[/a] sound
veldwerker [v=036] En ze wijzen naar...[/v] sound
informant1 [a] Mekoar.[/a] tagging sound
informant3 [a] Noar elkoar ee.[/a] tagging sound
informant5 [a] Mekoar.[/a] sound
informant1 [a] Malkoar zeggenz ook ee.[/a]

zeggen z
sound
veldwerker [v=037] En wat doet ie daar?[/v] sound
informant5 [a] Em wassen zeker?[/a] sound
informant5 [a] Zit in bad em te wassen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons ziet de slang naast...[/v] sound
informant1 [a] Noast em zitn.[/a] tagging sound
informant4 [a] Nevens.[/a] sound
informant3 [a] Nevens em.[/a] sound
informant5 [a] Nevies em.[/a] sound
informant4 [a] Dat ene moar nui schrijnwerker gekomm.[/a]

en e
negatiepartikel in beperkende context sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant3 [a] Dn timmerman nee geen nagels bij em.[/a]

n ee
tagging sound
informant4 [a] Ie nee zijn nagels nie mee.[/a]

n ee
sound
veldwerker [v] Ie nee geen nagels bij?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant1 [a] Erik liet mij veur emme veur em werkn.[/a] tagging sound
informant5 [a] Liet mij veur em werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant1 [a] Johanna liet eur mee drijven op de golven.[/a] tagging sound
informant4 [a] Eur.[/a] sound
informant3 [a] Mee de golvn.[/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
commentaarhem wordt echter daarna door alle informanten verworpen tvv zijn zelven  sound
informant1 [a] Toon bekeekt em ne keer goe in de spiegele.[/a] tagging sound
informant5 [a] Bekeek em een keer goe in de spiegele.[/a] sound
informant2 [a] Tom ee zijn zelvn ne keer goe bekeekn in de spiegel.[/a] sound
informant3 [a] toon bekijk zijnzelvn in de spiegel [/a]

zijn zelven
tagging sound
informant2 [a] Nie nie zijn eign.[/a] sound
veldwerker [v] Ie bekeek em in de spiegel.[/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant1 [a] Ward ee gehoord dander portretn van em in d etalage liggen.[/a]

da n der
tagging sound
informant5 [a] Ward ee gehoord dander portretn in d etalage liggen van em.[/a]

da n der
tagging sound
veldwerker [v] Van zijn eigene?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Em zelven?[/v] sound
informant6 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant6 [a] Kpeize da Marie geprobeerd ee van em ne ne brief te schrijven.[/a]

k peize
tagging sound
informant4 [a] Geprobeerd ee.[/a] en hiermee een impliciete afwijzing van de aangeboden constructie sound
veldwerker [v=004] Ton probeerdekege van tomaatn te kweekn.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Ton probeerdek veur tomaatn te kweekn.[/a]

probeerde k
tagging sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Keekik geprobeerd veur tomaatn te kweekn.[/a]

k ee k ik
tagging sound
veldwerker [v=004] Ton probeerdemegen van tomaatn te kweekn.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Probeerdengeme.[/a]

probeerden ge me
tagging sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant2 [a] Gistern wandeldiege deur t park.[/a]

wandeld ie ge
tagging sound
informant5 [a] Wandeldegie.[/a]

wandelde g ie
hierover toch meer consensus dan over vreemde vorm wandeldiege tagging sound
informant4 [a] Wandeldegie.[/a]

wandelde g ie
tagging sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant1 [a] Oak bendig leve levek link volgens da mijn ouders wiln ja.[/a]

oa k leve k
tagging sound
informant1 [a] Levek link da mijn ouders wiln.[/a]

leve k
tagging sound
informant6 [a] Azzek bendig ben ee.[/a]

azz ek
tagging sound
informant3 [a] Oekik bendig leve levek lijk mijn ouders.[/a]

oe k ik leve k
tagging sound
informant5 [a] Ze zeggen meer oakik bendig leve ee.[/a]

oa k ik
tagging sound
informant6 [a] Oazek zeggem ook ee.[/a]

oa z ek
in Kruishoutem dus sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
veldwerker oas ie leeft ie Kruishoutems sound
informant1 [a] Oasie nog drie jaar leeft leeftie langer of zijn vader.[/a]

oas ie leeft ie
tagging sound
informant2 [a] Oatie nog drie jaar leeft leeftie langer of zijn vader.[/a]

oa t ie leeft ie
tagging sound
informant5 [a] Oatie nog drie jaar leeft leeftie langer of zijn vadere.[/a]

oa t ie leeft ie
tagging sound
veldwerker [v] Oatieij?[/v] sound
informant5 [a] Oatiejij.[/a]

oa t ie jij
sound
informant3 [a] Oatiejij.[/a]

oa t ie jij
sound
informant3 [a] Oatiejem.[/a]

oa t ie jem
De vrouwen in het gezelschap_ echte Waregemnaars itt de mannen _ geven de voorkeur aan vorm met em. sound
veldwerker [v] Oatij?[/v] sound
informant6 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant6 [a] Oasezij zo ongezond leeft_ Oasezij zo ongezond blijft leevne goase nie lange meer leevn.[/a]

oa se zij oa se zij goa se
tagging sound
informant3 [a] Oasezij.[/a]

oa se zij
sound
veldwerker [v] Oazij?[/v] sound
informant5 [a] Oasezij.[/a]

oa se zij
sound
veldwerker [v] Oase?[/v] sound
informant4 [a] Oase.[/a]

oa se
sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Ost nu nog leeft levet morgn nog.[/a]

os t leve t
tagging sound
informant5 [a] Ot nu nog leeft levet morgen nog.[/a]

o t leve t
sound
veldwerker [v] Ottet nu nog leeft_[/v] sound
informant2 [a] Ottet nu nog leeft awel morgen levet ook nog.[/a]

o tt et leve t
sound
informant3 [a] Oatet.[/a]

oa t et
sound
informant4 [a] Oat nu nog leeft levet morgen ook nog.[/a]

oa t leve t
sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven_ wacht ze_ dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant1 [a] Osgegulder zo ongezond leeft leefde nooit zo lange xxx ik.[/a]

os ge gulder leef de
Kruishoutems tagging sound
informant2 [a] Oagulder zo ongezond leeft_[/a]

oa gulder
tagging sound
informant3 [a] Oajgildere.[/a]

oa j gildere
tagging sound
veldwerker [v] Oaj?[/v] sound
informant6 [a] Nee.[/a] sound
informant5 [a] Oajgulder azo blijft leven_[/a]

oa j gulder
sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Oanze veur ulder werk leevne enleevnze_ vernegligerenz ulder jongens.[/a]

oa n ze en leevn ze vernegligeren z
tagging sound
informant4 [a] Oanze mee ulder werk bezig zijn_[/a]

oa n ze
sound
veldwerker [v] Oanzezulder.[/v] sound
informant6 Oender kinders bij zijn.

oe n der
sound
commentaarvorm oender  sound
veldwerker [v] Oanzezunder.[/v] sound
informant3 [a] Oanzezulder_[/a]

oa n ze zulder
sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Os Rudy nog leeft ja tons Leo zal tons ook wel nog leevn.[/a] tagging sound
informant5 [a] Oa Rudy nog leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Oatie Rudy nog leeft_[/v] sound
veldwerker [v=069] Als er veel mensen van de boerestiel leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant6 [a] Oander zo letter boeren zijn.[/a]

oan der
tagging sound
informant3 [a] Oanter zo lettter.[/a]

oan ter
tagging sound
informant1 [a] Oaster zo vele.[/a]

oas ter
tagging sound
informant4 [a] Oander zo letter boeren zijn.[/a]

oan der
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in de hemel leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] Oas Bart en Marie in dn hemel zijn_[/a] tagging sound
informant2 [a] Oan Bart en Lieske in dn hemel zijn ee_[/a] tagging sound
informant4 [a] Oan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant5 [a] Omme gezond leevn leevme langer.[/a]

o mme leev me
tagging sound
veldwerker [v] Als we alleen leven zijn we niet gelukkig.[/v] sound
informant3 [a] Omm allene leevn mezijn nie gelukkig.[/a]

o mm me zijn
sound
commentaargeen inversie  sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant2 [a] Leef toch n beetje gezonder Jan.[/a] tagging sound
informant3 [a] Leeft n beetje_[/a] sound
veldwerker [v=073] Leef wat minder ongezond kinderen.[/v] sound
informant2 [a] Leeft toch een beetje anders een beetje gezonder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef.[/v] sound
informant6 [a] Ik leve.[/a] tagging sound
informant4 [a] Kleve.[/a]

k leve
tagging sound
veldwerker [v] Jij leeft.[/v] sound
informant3 [a] Gij leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij leeft.[/v] sound
informant4 [a] Ie leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij leven.[/v] sound
informant6 [a] Wilder leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie leven.[/v] sound
informant6 [a] Gulder leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij leven.[/v] sound
informant2 [a] Zulder leven.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik?[/v] sound
informant1 [a] Levekik?[/a]

leve k ik
tagging sound
informant3 [a] Leefdegij?[/a]

leef de gij
tagging sound
informant5 [a] Levekik?[/a]

leve k ik
sound
veldwerker [v] Leef jij?[/v] sound
informant2 [a] Leefdegij?[/a]

leef de gij
sound
veldwerker [v] Leeft hij?[/v] sound
informant3 [a] Leeftiejij?[/a]

leeft ie jij
tagging sound
informant2 [a] Leefsezij nog?[/a]

leef se zij
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij?[/v] sound
informant4 [a] Leevmewildere.[/a]

leev me wildere
tagging sound
veldwerker [v] Leven jullie?[/v] sound
informant6 [a] Leefdeguldere?[/a]

leef de guldere
tagging sound
informant5 [a] Leefdeguldere?[/a]

leef de guldere
sound
veldwerker [v] Leven zij?[/v] sound
informant4 [a] Leevnzezuldere?[/a]

leevn ze zuldere
tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant5 [a] Zoekik da wel kunn doen?[/a]

zoe k ik
tagging sound
veldwerker [v] Zoenkik?[/v] sound
informant4 [a] Zoeke.[/a]

zoe ke
tagging sound
veldwerker [v] Zegdegunder iedereen of zegdegunder alleman?[/v] sound
informant4 [a] Allemolle.[/a] tagging sound
veldwerker [v=075] Ik vind das allemolle moen kunn zwemn.[/v] sound
informant2 [a=j] Ik vinne da iedereen moe kunn zwemn.[/a] tagging sound
informant5 [a=j] Ja te goed.[/a]

t e
sound
veldwerker [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ik vind dat iedereen moet kunnen weg zwemmen.[/v] sound
informant1 [a] Ik vinne da iedereen moe kunn weg zwemn ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zoej die weg nog ieverdel in die zinne kunn zetten?[/v] sound
informant4 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant2 [a] Kwee da Eddy morgen brood wilt eetn.[/a]

k wee
sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant5 [a=j] Eddy moe kunn_ kunn tielijk ip stoan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen erg vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a=j] Eddy moe kunn vree tielijk op stoan.[/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant4 [a=j] Kwee da Jan moe een nieuwe schure zetten.[/a]

k wee
tagging sound
veldwerker [v=093] Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant2 [a] Kvinne da Marie noar Jef ne keer moe telefoneern.[/a]

k vinne
sound
informant2 [a] Ik vinne da Marie ne keer moe telefoneern noa Jef.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant1 [a] Kwee da Jan misschien moe vertrekn.[/a]

k wee
sound
informant3 [a] Ik wee da Jan moe ver_ misschien moe vertrekn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant3 [a=j] Ik wee da Jan wilt zwijnn koopn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zeie da Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Ke gezeid da Willy zijn auto moe verkoopn.[/a]

k e
sound
informant5 [a=j] Da Willy moe zijn auto verkoopn ja.[/a] tagging sound
commentaarOp mijn vraag om de constructie nog eens te herhalen wordt de variant zonder doorbreking opgegeven. Dat maakt de ja toch wat twijfelachtig.  sound
informant5 [a] Da Willy zijnen auto moe verkoopn.[/a] sound
informant2 [a] Kwee da Willy zijnn auto moe verkoopn.[/a]

k wee
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant2 [a] Kpeize da Marie em zal moetn roepn.[/a]

k peize
tagging sound
informant4 [a] Kpeize da Marie em zal moen roepn.[/a]

k peize
sound
veldwerker [v] Ik peize da Marie zal em moetn roepn.[/v] sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ik peize da Marie zal moetn em roepn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan en heeft niet veel geld niet meer.[/v] sound
informant2 [a] Jan nee nie veel geld meer.[/a]

n ee
tagging sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Jan nee nie veel geen geld nie meer.[/v] sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant5 [a] Ie wil geen soepe meer eetn.[/a] sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant1 [a] Zitnder hier nieverans muizen?[/a]

zitn der
sound
informant2 [a=j] Zitnder hier nieverans geen muizn?[/a]

zitn der
sound
informant3 [a=j] Zitnder hier nieverans geen muizen?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt nie goe geen Frans.[/v] sound
informant2 [a] Ie spreekt nie goe Frans.[/a] sound
informant4 [a=n] Geen moe weg.[/a] sound
informant4 [a] Ie spreek geen goe Vlaams.[/a] sound
veldwerker [v] Ie spreekt zo goe geen Frans.[/v] sound
veldwerker [v] Zo goe spreek ik geen Frans.[/v] sound
informant4 [a] Zo goe enspreektie toch geen Frans.[/a]

en spreekt ie
sound
veldwerker [v=148] Iedereen e gene stielman.[/v] sound
informant1 [a=j] Olleman ne gene stielman.[/a]

n e
tagging sound
informant4 [a] Tenzijn nie al stielmann.[/a]

t en zijn
sound
informant5 [a=n][/a] Kennelijk is de constructie dan toch niet gangbaar. Informanten zeggen dat ze enkel recent wordt gehoord. De Waregemnaars zelf herhalen consequent de zin met niet. sound
informant2 [a] Ge ziet dat van gene stielman geleid enes.[/a]

en es
sound
veldwerker [v=149] Ie ee overal geen vriendn.[/v] sound
informant1 [a] Ie nee nie overal vriendn zulle.[/a]

n ee
sound
informant4 [a] Ie nee nie overal vriendn.[/a]

n ee
sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant5 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Onze Jan ee drie boekn.[/a] sound
commentaardubbel gaan  sound
informant2 Zelfs omme gaan gaan kaartn bij de gepensioneerde_

o mme
sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur zijn huiswerk moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant2 [a] Moe gemaakt en.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet dat hij veur tn drien zijn huiswerk moe gemaakt en.[/v] tagging sound
informant4 [a=g] Ga.[/a] Dat dit de gebruikelijkste constructie is blijkt uit reactie op vraag 160 sound
veldwerker [v=160] Jan weet dat hij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt moe n.[/v] tagging sound
informant4 [a=j] Tgoa moar tne nie_[/a] sound
informant4 [a] Dattie zijn huiswerk moe gemaakt n.[/a]

datt ie
sound
veldwerker [v=161] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt n moe.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Marietsn auto e kapot.[/a] tagging sound
informant4 [a] Marietsen auto e gebrookn.[/a]

mariet sen
sound
veldwerker [v=164] Piets auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Piet zijnn auto e kapot.[/a] tagging sound
informant4 [a] Piet zijnn auto es ook gebrookn.[/a] sound
veldwerker [v=167] En die vent zijnn auto es ook kapot.[/v] sound
informant3 [a] Diene vent zijnn auto es ook gebrookn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant1 [a=j] Edde genoeg mensen om om t hooi binn_ binn t haaln.[/a]

e dde
tagging sound
informant4 [a] Veur t hooi binn t haaln.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant5 [a=j] Veur t hooi binn t haaln.[/a] tagging sound
informant3 [a=j] Me moen zien damme mensen genoeg n veur euh oes hooi binn t haaln.[/a]

da mme
sound
commentaarDe echte Waregemnaars houden het toch op de voor variant. Antwoorden met om kwamen van Kruishoutemnaars dus niet te veel gewicht aan toekennen.  sound
informant5 [a] Om da goat en veur goat ook.[/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Twa schone van Jan om te koom werken.[/v] sound
informant2 [a=j] Om te komm werken.[/a] tagging sound
informant3 [a] En veur te komm werken ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant3 [a=j] Veur te komm werken.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant4 [a=j] Van te komm werken kund ook zeggen.[/a]

kun d
tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=j] A joagt ee.[/a]

joag t
maar dan herhalen ze de zin met een dat zin _ dat ie komm werken e. dus eigenlijk klopt het antwoord niet. sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant1 [a] Die ton e zwaar veur te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant4 [a] Om te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] voor variant zou dan zogezegd kruishoutems zijn. ik betwijfel dat sterk. sound
informant5 [a=j][/a] sound
veldwerker [v] zonder voegwoord met te.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] tagging sound
informant4 [a=j] Dat zegme ook.[/a]

zeg me
sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant4 [a=j] Om op tijd thuis te zijn. Dat werd ook gezeid.[/a] sound
informant2 [a] Dat kan maar dat es meer van nu.[/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
commentaarHieruit leid ik toch af dat van in feite de enige mogelijk constructie is.  sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant4 [a] Ie kan staan zagen joaj.[/a]

joa j
tagging sound
veldwerker [v] Ie kan staan te zagen.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant5 [a] Ie stond doar te zagen.[/a] sound
veldwerker [v=199] Ie stond te zagen.[/v] sound
informant4 [a] Ie stond doar te zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie stond zagene?[/v] sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant2 [a] Oame toe kwamm regendeget.[/a]

oa me regendege t
tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant2 [a] Kgelove dak groter ben of gij.[/a]

k gelove da k
tagging sound
informant3 [a] Kgelovekik dak groter ben of gij.[/a]

k gelove k ik da k
tagging sound
informant1 [a] Of em.[/a] tagging sound
informant2 [a] Dan em.[/a] tagging sound
informant5 [a] Of em.[/a] sound
veldwerker [v] Oftiem?[/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Oftiejij?[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant2 [a] Ze gelooft dattiejij eer thuis es of ik.[/a]

datt ie jij
tagging sound
informant4 [a] Ze gelooft dattie eer thuis e ovvekikke.[/a]

datt ie ovv ek ikke
tagging sound
veldwerker [v] Of mij.[/v] sound
informant3 [a] Ovvekik.[/a]

ovv ek ik
sound
commentaarik meen enkel vol pronomen te horen na dat  sound
informant3 [a] Ze gelooft dagij eer thuis zijt of ik.[/a]

da gij
sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant2 [a] Ge gelooft toch niet dattiejij sterker e of gij.[/a]

datt ie jij
tagging sound
informant3 [a] Kengelove niet dattiejij sterker ene.[/a]

k en gelove datt ie jij en e
twee negatiepartikels sound
veldwerker [v] Dattiem?[/v] sound
informant4 [a] Kengelove niet dattiejij sterker es of gij.[/a]

k en gelove datt ie jij
sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant1 [a] Ze peizn damewilder rijker zijn of zuldere.[/a]

da me wilder
tagging sound
informant5 [a] Ze peizen_[/a] tagging sound
informant3 [a] Dame rijkerder zijn of zildere.[/a]

da me
tagging sound
informant4 [a] Ze peizen danwilder rijker zijn of _[/a]

dan wilder
tagging sound
informant4 [a] Damewilder rijker zijn of zildere.[/a]

da me wilder
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant1 [a] We geloovn dajgulder zo slim nie zijt of wuldere.[/a]

da j gulder
tagging sound
informant5 [a] Megeloovn damewilder zo slim nienzijn of guldere.[/a]

me geloovn da me wilder nie n zijn
tagging sound
informant1 [a] Dajgulder zo slim nienzijt of wuldere.[/a]

da j gulder nie n zijt
tagging sound
informant3 [a] Dajguldere zo slim nienzijt of wildere.[/a]

da j guldere nie n zijt
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant2 [a] Gij gelooft da Eva zo schoon es of Anna.[/a] tagging sound
informant1 [a] Of link Anna.[/a] tagging sound
informant3 [a] Link Anna.[/a] tagging sound
informant3 [a] Lisa zo schoon e of Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant1 [a] Ie gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan _[/a] tagging sound
informant4 [a] Da Bart en ding sterker zijn of euh_[/a] tagging sound
veldwerker [v=226] Iendoet.[/v]

ie n doet
tagging sound
informant6 [a=j] Da wilt zeggen tne nie waar .[/a]

t n e
sound
veldwerker [v] En gij zegt tegen mij tregent nie buiten.[/v] sound
informant4 [a] Jatetoet tregent.[/a]

ja te toet
sound
informant3 [a] Of joatendoet.[/a]

joa t en doet
tagging sound
informant2 [a] Ot nie waar enes.[/a]

en es
sound
informant4 [v] En at wel regent.[/v] sound
informant5 [a] Joatoet.[/a]

joa toet
sound
veldwerker [v] Ik wee zeker dattie vorig jaar zestig jaar geworden e.[/v] sound
veldwerker [v] O da nui nie waar e wa gaaj ton zeggen?[/v] sound
veldwerker [v] Iendoet?[/v] sound
informant4 [a=j] Iendoet tne nie waar.[/a]

ie n doet t n e
tagging sound
veldwerker [v] En pak nu dat wel waar e wa gaaj ton zeggen?[/v] sound
informant4 [a] Te juiste.[/a] sound
veldwerker [v] En kunde ton zeggen iedoet?[/v] sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Wanneer zoej da kunn zeggen iedoet?[/v] sound
informant4 [a] Iedoet euh dat e juiste waar.[/a]

ie doet
sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant1 [a] De jongen die zijn moeder hertrouwd is stond achter_ achter mij.[/a] tagging sound
informant4 [a] De jongn die zijn moeder hertrouwd e.[/a] sound
informant3 [a] Stond achter eur.[/a] sound
informant5 [a] Da zijn moeder gistern_[/a] klinkt wel aarzelend. sound
informant5 [a] Da zijn moeder.[/a] sound
veldwerker [v] Waar van?[/v] sound
informant6 [a=j] Die jongen waar van da de moeder gistern getrouwd e dat ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant1 [a] Dn bank waarn das op zaatn_

da s
tagging sound
informant3 [a] E juiste geverfd ee.[/a] sound
informant6 [a] Waar danz op zaatn_[/a]

da n z
sound
veldwerker [v] Waar ze op zaten.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Daar da ze op zaten?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Dase op zaten.[/v] sound
informant4 [a] Waar danz op zaatn.[/a]

da n z
tagging sound
veldwerker [v] Daarop danze zaten.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Dn bank waar ip_[/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
commentaarnegatiepartikel?  sound
informant2 [a] Die geld ee emoe mij moar iets geevn.[/a]

e moe
tagging sound
veldwerker [v] Wie geld ee?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant5 [a] Wie datter geld ee_[/a]

datt er
sound
informant3 [a] Die.[/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant1 [a] Wie peisde dak in Kortrijk gezien e?[/a]

peis de da k
sound
informant4 [a] Ja.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant2 [a] Oe peisde danzet op gelost en?[/a]

peis de da n z et
sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie ik in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant2 [a] Wiene peisde dakkik in Kortrijk gezien ee?[/a]

peis de da kk ik
sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=265] Oe peisde oe zet ip gelost n?[/v] sound
informant2 [a] Oe peisde danzet op gelost n?[/a]

peis de da n ze t
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant1 [a] Marie trok de trok de serge noar eur toe.[/a] tagging sound
informant4 [a] Marie trok de serge noar eur.[/a] tagging sound
informant2 [a] Op eur.[/a] sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Zoe ie dat kunn gedaan n?[/a] sound
commentaarvreemd geen tussenklank tussen zoe en ie?  sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant6 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant2 [a] Zoetiet kunn doen en?[/a]

zoe t ie t
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen.[/v] sound
informant1 [a] Marie es patatn an t scheln.[/a] sound
informant3 [a] Marie e bezig mee_ mee aardappels te scheln.[/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant6 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Ik e geen goeste om de koein eetn te geevn.[/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant2 [a] Ol Mariets koein zijn versmoord bij d overstrominge.[/a] sound
informant5 [a] Ol Mariets koein.[/a] sound
informant4 [a] Ol de koein van Marie.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant4 [a=j] Marie ol eur koein zijn versmoord.[/a] deze informant komt dan toch plots met die constructie op de proppen. andere informanten bevestigen dan toch dat de constructie mogelijk is. tagging sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant5 [a] Kpeize doar nie op.[/a]

k peize
sound
informant6 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Doar enpeizek nie ip.[/a]

en peiz ek
sound
veldwerker [v] Kben noar de markt geweest.[/v] sound
informant5 [a] Kee noar de markt geweest.[/a]

k ee
sound
informant4 [a] Kee noar de markt geweest.[/a]

k ee
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast eek mee noar de markt geweest.[/v] sound
informant3 [a] Mee diene rare gast eek noar de markt geweest.[/a]

ee k
sound
informant6 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=322] De welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant2 [a] Welk eejgij gemaakt?[/a]

ee j gij
sound
informant5 [a=j] De welk eejgij gemaakt?[/a]

ee j gij
tagging sound
informant4 [a] Wak eejgij gemaakt zeggemewilder ook.[/a]

ee j gij zegge me wilder
sound
informant4 [a=n] Nee. Wakke.[/a] hier dus weer tegenspraak. informant vier beantwoordt beter aan de criteria voor waregem dan informant vijf. sound
informant3 [a] Wakke.[/a] sound
veldwerker [v=323] De wa vore raadte mij an?[/v] sound
informant4 [a=n] Wa vore. Moa nie nie de warre.[/a] sound
informant4 [a] Of wakke raadte mij an?[/a]

raad te
sound
informant6 [a=j] De wakke kiesdegij?[/a]

kies de gij
mannen verschillen weer van mening met de _waregemse_vrouwen. tagging sound
informant2 [a] Wa veure da e Waregems.[/a] sound
veldwerker [v=324] De zulke zoek nie durvn ip eetn.[/v] sound
informant2 [a] De die.[/a] sound
informant3 [a] Zuk dings eneetek nie ip.[/a]

en eet ik
sound
informant6 [a] Zulke kannek nie op eetn.[/a]

kann ek
sound
informant2 [a=j] Ik zegge meer de zulke.[/a] tagging sound
informant5 [a] Ik zoe zeggen zulke om dak ze zie liggen.[/a]

da k
sound
informant6 [a] Ik zoe zeggen zukke.[/a] informanten zijn het dus niet eens onderling. sound
veldwerker [v=325] De die zoek nie durvn ip eetn.[/v]

zoe k
tagging sound
informant5 [a=j] Da kan ook.[/a] sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt een keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant3 [a] Teure keer achter een pinte.[/a] teure is een soort gebod sound
informant4 [a] Goa achter een pintje in de keldere.[/a] sound
informant4 [a=j] Gaan haalt e keer n pintje toetoet.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaan haalt e keer ui broere nu subiet.[/v] sound
informant5 [a=j][/a] sound
informant2 [a] Teure roept e keer ui broere.[/a] sound
informant4 [a=j] G_ gaan haalt e keer ui broere da goat ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komen helpt ne keer.[/v] sound
informant4 [a] Kom helpt ne keer.[/a] sound
informant6 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=329] Ik zei nog tegen haar ik peize die gast vinden z allemaal wel ne braven.[/v] sound
informant2 [a] Kzeit nog tegen eur diene gast vindn z allemale brave.[/a]

k zei t
sound
informant6 [a] Kpeize wel danze_[/a]

k peize da n ze
sound
informant1 [a] Kpeize wel ze vindn allemale nog ne braven.[/a]

k peize
sound
informant2 [a] Kpeize danze die gast allemale nog ne braavn vindn.[/a]

k peize da n ze
sound
informant6 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdegekik als God in Frankrijk.[/a]

leefdege k ik
tagging sound
informant5 [a] Leefdekik.[/a]

leefde k ik
sound
informant3 [a] Link God in Frankrijk.[/a] sound
informant4 [a] Leefdekik.[/a]

leefde k ik
sound
informant5 [a] Leefdegekik.[/a]

leefdege k ik
sound
veldwerker [v=345] Leefde jij.[/v] sound
informant1 [a] Leefdegetgij.[/a]

leefdeget gij
tagging sound
informant2 [a] Leefdegegij.[/a]

leefde ge gij
tagging sound
informant4 [a] Leefdegetgij.[/a]

leefdeget gij
sound
informant3 [a] Leefdegij link god in Frankrijk.[/a]

leefdeg ij
drie enkv. wordt verderop gespecificeerd. tagging sound
veldwerker [v=337] De gebuur.[/v] sound
informant2 [a] Leefdegieij.[/a]

leefdeg ie ij
sound
informant5 [a] Leefdegiejij.[/a]

leefdeg ie jij
sound
veldwerker [v] Leefdezij.[/v] sound
informant2 [a] Leefdegezezij.[/a]

leefdege ze zij
sound
informant3 [a] Leefdezezij.[/a]

leefde ze zij
sound
veldwerker [v=338] Leefden wij.[/v] sound
informant1 [a] Leefdegenzezuldere.[/a]

leefdegen ze zuldere
sound
informant6 [a] Leefdegenwilder.[/a]

leefdegen wilder
tagging sound
informant6 [a] Leefdegenmewildere.[/a]

leefdegen me wildere
tagging sound
veldwerker [v] Leefden jullie.[/v] sound
informant6 [a] Leefdentgulder.[/a]

leefdent gulder
tagging sound
informant1 [a] Leefdetgulder.[/a]

leefdet gulder
sound
informant4 [a] Leefdetgulder.[/a]

leefdet gulder
sound
veldwerker [v] Toen leefden zij.[/v] sound
informant3 [a] Leefdenzezildere.[/a]

leefden ze zildere
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
commentaarspontane niemand niet  sound
informant5 [a] Tmat niemand nie zien en gij ook niet.[/a]

t ma t
sound
informant6 [a] Entoget an niemand.[/a]

en tog et
negatiepartikel. wel Kruishoutemse zegman sound
informant3 [a] A kvinne dajtgij ook nie meug zien.[/a]

k vinne da j t gij
tagging sound
veldwerker [v] Ik vinne dajtgij ook nie zien meugt?[/v] sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant6 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Kwee dattie gaan zwemn e.[/a]

k wee datt ie
sound
veldwerker [v=350] Gaan zwemn e.[/a] sound
informant6 [a=j][/a] sound
veldwerker [v=875] Ik wee dattie weest zwemn ee.[/v] sound
informant4 [a=j] Kwee dattie weest zwemn ee ja.[/a]

k wee datt ie
tagging sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een potje koffie ton zeggekik_[/v] sound
informant5 [a=j] Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker [v=000] Volledig paradigma ja.[/v] sound
veldwerker [v] Ik.[/v] sound
informant4 [a] Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker [v] Jij.[/v] sound
informant3 [a] Joagt.[/a]

joa g t
tagging sound
veldwerker [v] Hij.[/v] sound
informant5 [a] Joaj.[/a]

joa j
tagging sound
veldwerker [v] Zij.[/v] sound
informant4 [a] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v] Zij meerv.[/v] sound
informant4 [a] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v] Jullie.[/v] sound
informant5 [a] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] Wij.[/v] sound
informant5 [a] Joam.[/a]

joa m
tagging sound
veldwerker [v=354] Jase.[/v] sound
informant3 [a] A joas zulle zester deure gereedn.[/a]

joa s z es ter
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=356] Te nu toch nie waar da dat huis te kope sta h en tsta wel te kope.[/v] sound
informant2 [a] Toetoet.[/a] tagging sound
informant2 [a] Joat zulle.[/a]

joa t
tagging sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=359] Mee zukken were ge kun nie vele doen ee.[/v] sound
informant1 [a] Mee zukken were kunde niets doen.[/a]

kun de
sound
informant4 [a] Kun nie vele doen in zuk were.[/a] sound
veldwerker [v=364] Estem dood?[/v] sound
informant4 [a] Estie dood?[/a]

est ie
sound
informant4 [a] Essiejij dood?[/a]

ess ie jij
sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=367] At over een vrouwe ga?[/v] sound
informant4 [a] Essezij dood?[/a]

es se zij
sound
veldwerker [v] Moar nie ezzeur dood?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=365] Em e dood moar van eur weeteket nie.[/v] sound
informant6 [a] IJ e dood moar van eur enweetek nie ja.[/a]

en weet ek
sound
informant4 [a] IJ e dood.[/a] sound
informant6 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=366] Eur e dood.[/v] sound
informant6 [a] Zij e dood.[/a] sound
veldwerker [v=368] Mee em te gaan werken moestze de heeln dag thuis blijvn.[/v] sound
informant1 [a=j] Mee ij te gaan werken.[/a] tagging sound
informant2 [a] Moesezij de heeln dag thuis blijven.[/a]

moe se zij
sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Dat e de vent diese geroepn en.[/a]

die se
tagging sound
informant4 [a] Dase geroepn ee.[/a]

da se
tagging sound
informant5 [a] Tes de vent danze geroepn een.[/a]

t es dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant3 [a] Te diene vent die da grapke verteld ee.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het grapje heeft verteld.[/v] sound
informant1 [a] Die ik peize dattie dat ee verteld.[/a]

datt ie
tagging sound
informant2 [a] Te dn dienn dak peize da da verteld ee.[/a]

t e da k
tagging sound
informant1 [a] Dat e de vent dak peize diet verteld ee.[/a]

da k die t
tagging sound
veldwerker [v=373] Dat e de vent diek peize danze geroepn n.[/v] sound
informant1 [a] Dat e de vent diek peize dattie geroept ee_geroepn ee.[/a]

die k datt ie
tagging sound
informant2 [a] Dat e de vent dak peize danze geroepn n.[/a]

da k dan ze
tagging sound
informant6 [a] Te diene vent dakkik peize danze geroepn n.[/a]

t e da kk ik dan ze
tagging sound
informant4 [a] Ja ja dak peize.[/a]

da k
tagging sound
informant4 [a] Diek peize ja.[/a]

die k
tagging sound
informant4 [a] Ze zeggen meer nog da e de vent dak peize.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant5 [a] Da e t huis dakke gekocht ee.[/a]

da kke
tagging sound
informant1 [a] Nee dak gekocht ee.[/a]

da k
sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant6 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v] Nooit nie.[/v] sound
informant1 [a=j] Nooit nie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie kanter nu zeggen dat hij nog nooit in zijn leven ne leugen verteld ee?[/v] sound
informant1 [a] Ah niemand.[/a] sound
veldwerker [v] Kund ook zeggen niemand nie?[/v] sound
informant1 [a=j] Niemand nie kunde zeggen.[/a]

kun de
sound
informant5 [a=j] Niemand nie.[/a] tagging sound
informant5 [a=j] Niemand nie ja ja da gaat ook.[/a] sound
informant4 [a=j] Tnkan da niemand nie zeggen ee.[/a]

t n kan
sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dase niets mag eetn.[/v] sound
informant1 [a] Tschijnt dase niets mag eetn.[/a]

t schijnt da se
sound
veldwerker [v] Da schijnt?[/v] sound
informant4 [a] Tschijnt.[/a]

t schijnt
sound
informant3 [a] Dase niet enmag eetn.[/a]

da se en mag
sound
veldwerker [v] Ook nie het schijnt?[/v] sound
informant5 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Tschijnt dase niets enmag eetn.[/a]

t schijnt da se en mag
tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant2 [a] Wendy ee geprobeerd veur niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
informant4 [a] Ja kginge dat ook azo zeggen.[/a]

k ginge
sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant4 [a=j] Ze probeerde van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant3 [a=j] Dat ook ee.[/a] sound
informant2 [a] Nu meer of vroeger.[/a] sound
informant4 [a=j] Om niemand zee_ om niemand euh zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant4 [a] Kunt dat ook.[/a] sound
veldwerker [v=400] Tbelooft van ne schoonn dag te worden.[/v] sound
informant4 [a] Tbelooft schoon were te zijn vandage.[/a]

t belooft
tagging sound
informant5 [a] Van schoon were te zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant5 [a=j][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] tagging sound
informant4 [a=j] Da kan.[/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant5 [a=j][/a] sound
informant4 [a=n][/a] informant is het oneens met nr.5 sound
veldwerker [v=401] Tes misschien beter om nog eventjes te wachten.[/v] sound
informant1 [a=j] Te misschien beter om n beetse te wachten.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant4 [a=j] Van nog een beetje of om een beetje te wachten datte_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant3 [a=j] Da kan ook gaan.[/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=402] Whadn de chance om hem direct were te vinden.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Van em direct were te vindn.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant5 [a] Om em.[/a] sound
informant6 [a] Van em.[/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant6 [a] Te juist link datter iemand in dn tuin stoa.[/a]

t e datt er
tagging sound
informant4 [a] Te juiste of datter doar iemand stoa.[/a]

t e datt er
tagging sound
informant4 [a] Er moeter were bij.[/a]

moet er
sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant2 [a=j] Misschien goaketik wel krijgen.[/a]

goa k et ik
tagging sound
informant4 [a] Misschien zaltekik wel krijgen.[/a]

zal t ek ik
tagging sound
informant4 [a] Misschien goatekik wel krijgen.[/a]

goa t ek ik
tagging sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=418] Durfdergij ip duwen?[/v] sound
informant4 [a=j] Durfdergij ip duwen?[/a]

durf der gij
tagging sound
veldwerker [v] Durfdemgij inviteern?[/v] sound
informant3 [a=j] Durfdnegij vragen?[/a]

durf d ne gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij vragen?[/v] sound
informant1 [a=j] Durfdezegij vragene?[/a]

durf de ze gij
tagging sound
informant4 [a=j] Durfdezegij vragen?[/a]

durf de ze gij
tagging sound
veldwerker [v=421] Estiejij Pol hier geweest?[/v] sound
informant6 [a=n][/a] sound
informant5 [a] E Pol hier geweest?[/a] tagging sound
veldwerker [v] Eetet Pol hier geweest?[/v] tagging sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=422] Oe eetet Pol dat ip gelost?[/v] sound
informant6 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Oe ee Pol dat ip gelost?[/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief gestuurd?[/v] sound
informant6 [a=n][/a] sound
informant5 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant3 [a] Ze leeft van de weke ip water en brood.[/a] tagging sound
informant4 [a=j] Zeleeftzij ip water en brood.[/a]

ze leeft zij
tagging sound
veldwerker [v] Nie ze leeft ze zij[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant5 [a] Mezijn der nog nooit geweest.[/a]

me zijn
tagging sound
informant3 [a] Menn der nog nooit geweest.[/a]

me n n
tagging sound
informant4 [a=j] Mennwulder doar nog nooit geweest.[/a]

me n n wulder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen?[/v] sound
informant3 [a=j] Marie ee gezeid damewildere gaan winn.[/a]

da me wildere
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant3 [a=j] Iekannij der ook niet an doen.[/a]

ie kann ij
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peize dattenem morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a=j] Kpeize dattiejij morgen ook komt.[/a]

k peize datt ie jij
tagging sound
informant5 [a=j] Dattiejij.[/a]

datt ie jij
tagging sound
informant6 [a] Moar nie dattiem.[/a]

datt ie m
tagging sound
veldwerker [v=459] Hij ee de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant1 [a] IJ ee dn bal in de mande gegooid.[/a] tagging sound
informant6 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Jee dn bal in de mande gesmeetn.[/a]

j ee
sound
veldwerker [v=474] Ten was maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant4 [a=j] Tnwoa moar juist gepast.[/a]

t n woa
tagging sound
informant3 [a=j] Tne moar juiste gepast.[/a]

t n e
sound
veldwerker [v=475] Ze heeft nu veel meer geld dan dat ze vroeger had.[/v] sound
informant2 [a=j] See nu meer geld of dase vroeger enoa.[/a]

s ee da se en oa
tagging sound
informant3 [a=j] Of dase vroeger enoa.[/a]

da se en oa
sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant6 [a] Nee.[/a] sound
informant1 [a] Kpeize dase vele zal moetn weg gooin.[/a]

k peize da se
tagging sound
veldwerker [v] Ik denk dat je veel zal moeten weg gooien.[/v] sound
informant5 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien?[/v] sound
informant5 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant2 [a] Welke boeken eej gekocht?[/a]

ee j
tagging sound
informant1 [a] Wa boeken ej gekocht?[/a]

e j
tagging sound
informant5 [a] Wa veur boeken eej gekocht?[/a]

ee j
tagging sound
informant3 [a] Wa veure boeken eeje gekocht?[/a]

ee je
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft er jou op de kermis gezien?[/v] sound
informant4 [a] Wie eeterui doar zien loopn?[/a]

eet er ui
sound
informant2 [a] Wiene eeterui gezien op de kermisse?[/a]

eet er ui
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dajgij Piet ne boek eet geprobeerd te verkoopn.[/v] sound
informant4 [a] Geprobeerd ee ne boek te verkoopn.[/a] sound
commentaarmaar het is niet duidelijk met welk aspect ze het niet eens zijn.  sound
informant6 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Marie zei dajgij eur probeern ne boek te verkoopn et.[/a]

da j gij
sound
informant2 [a] Marie zei dajgij geprobeerd et veur Piet ne ne boek te verkoopn.[/a]

da j giij
sound
veldwerker [v=531] Wim peidege dakkik Els a geprobeerd ne cadeau te verkoopn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dajgij eet geprobeerd Marie ne boek te verkoopn.[/v] sound
informant1 [a=j] Dajgij geprobeerd et Ma Marie ne boek te verkoopn.[/a]

da j gij
sound
informant2 [a=j] Karel wee dajgij geprobeerd et Marie ne boek te verkoopn.[/a]

da j gij
tagging sound
informant5 [a=j][/a] sound
veldwerker [v] Dajgij eet geprobeerd?[/v] sound
informant6 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik.[/v] sound
informant1 [a] Ik goa.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Gij.[/v] sound
informant5 [a] Goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij.[/v] sound
informant1 [a] Goa.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wulder.[/v] sound
informant3 [a] Goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Gulder.[/v] sound
informant4 [a] Goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zulder.[/v] sound
informant4 [a] Goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ik.[/v] sound
informant2 [a] Goakik?[/a]

goa k ik
tagging sound
informant3 [a] Goajegij?[/a]

goa je gij
tagging sound
commentaardrie enkv.  sound
informant2 [a] Goatiejij?[/a]

goat ie jij
tagging sound
informant6 [a] Goasezij.[/a]

goa se zij
tagging sound
veldwerker [v] Wij.[/v] sound
informant6 [a] Goamewildere.[/a]

goa me wildere
tagging sound
veldwerker [v] Jullie.[/v] sound
informant3 [a] Goajguldere?[/a]

goa j guldere
tagging sound
veldwerker [v] Zulder.[/v] sound
informant5 [a] Goanzezuldere.[/a]

goan ze zuldere
tagging sound
commentaar[n] spontane spraak  sound
veldwerker [v=708] Dat ettet al lange geleedn.[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant3 [a] Teddet ol lange geleedn.[/a]

t edd et
tagging sound
informant3 [a] Tes ol lange geleedn.[/a]

t es
plots bedenkt ze zich toch sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
veldwerker [v=000] Tee et al veel jaarn nie meer gesneeuwd in november.[/v] sound
informant4 [a] Tee ol in veel jaarn nie gesneeuwd in novembere.[/a]

t ee
tagging sound
veldwerker [v=719] Erik wist zeker dattiejij Pol doar niets mee te doen oa.[/v] sound
informant6 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=422] Erik eetet da goe ip gelost.[/v] sound
informant4 [a] Erik ee da goe ip gelost.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Freddy wistet da nie.[/v] sound
informant6 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=000] Goatie Marie morgen ook mee?[/v] sound
veldwerker [v=717] Eetet die vlage hier ook gepasseerd?[/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=000] Eetet da beestje al eetn gehad?[/v] sound
informant5 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=000] Gaanet Toon en Dirk dat erg vinden?[/v] sound
informant6 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=707] Eeteret hier ne vent gewoond of een vrouwe?[/v] sound
informant1 [a] Eeteret hier ne vent gewoond of een vrouwe.[/a]

eet er et
tagging sound
veldwerker [v=000] Tereetet hier niemand geweest.[/v] sound
informant1 [a] Tneet hier niemand geweest.[/a]

t nee t
tagging sound
veldwerker [v=852] Morgen goak mij ne nieuwe velo koopn.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant1 [a] Morgen goakmij ne nieuw velo koopn.[/a]

goa k mij
tagging sound
informant3 [a] Goakmij ne nieve velo koopn.[/a]

goa k mij
sound
veldwerker [v=853] Kgoa ui al n pintje besteln.[/v] sound
informant3 [a] Kgoa ui ol n pintje besteln.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij ne keer een gazette asteblieft.[/v] sound
informant3 [a] Awel kgoaikui ene koopn.[/a]

k goa ik ui
tagging sound
informant5 [a] Kunt da zeggen joag.[/a]

joa g
sound
veldwerker [v=855] Ie ee se mij gekaft.[/v] sound
informant3 [a] Veur mij ee e dadde.[/a] sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij hier een stoel pakken?[/v] sound
informant3 [a] Makmij hier ne stoel pakn?[/a]

ma k mij
tagging sound
veldwerker [v=857] Allee toe zing oes nog e keer e liedje.[/v] sound
informant3 [a] Zingt oes nog ne keer een liedje.[/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Zal ik ui nog ne keer ne dreupel in schenkn?[/v] sound
informant3 [a] Da kan.[/a] sound
veldwerker [v=859] Kee em sigaretn van een verkeerd merk gekocht.[/v] tagging sound
informant3 [a] Te ook mogelijk.[/a]

t e
sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer een briefke.[/v] sound
informant3 [a] Dat e ook mogelijk.[/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn vader ee mij ne cendrier gemaakt van oud ijzer.[/v] tagging sound
informant6 [a] Jaja da e goed.[/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel achter twee broodn.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant6 [a] Loop veur mij ne keer noar de winkel.[/a] sound
veldwerker [v=863] Haalt meneer pastoor ne keer ne stoel.[/v] sound
informant2 [a] Jantje goa ne keer ne stoel goan haaln veur meneer de pastere.[/a] sound
veldwerker [v] Of kund ook zeggen haalt meneer de paster ne keer ne stoel.[/v] tagging sound
informant4 [a] joag da kund ook. [/a]

joa g kun d
sound
veldwerker [v=864] Ze wisten dat ze zondag moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant3 [a] Danze zondag moestn goan werkn.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht da Bart en Jan da nie van plan waren.[/v] sound
informant2 [a] Da Bart en Jan dat nie geschikt enwaarn.[/a]

en waarn
sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op caf gingen.[/v] sound
informant1 [a] Dan de mann_[/a] sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant1 [a] Dan ol de_[/a] sound
informant2 [a] Dan ol de mann.[/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant4 [a] Dan dieven.[/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei danter ook dieven woonn in zijn strate.[/v] sound
informant1 [a] Piet zei datter ook dieven_[/a]

datt er
tagging sound
commentaarnavraag negatie [/n]  sound
veldwerker [v=836] We gaan niet naar school.[/v] sound
informant3 [a] Kengoa nie noar de schole.[/a]

k en goa
tagging sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant2 [a] Ge weet toch ook dat nie geestig enes.[/a]

en es
tagging sound
veldwerker [v=838] Dat is iets wat ik niet ken.[/v] sound
informant1 [a] Da es iet dak nie enkan.[/a]

da k en kan
tagging sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan dat hij er uit ziet.[/v] sound
informant6 [a] Ie e slimmer of dattie uit zie.[/a]

datt ie
sound
informant4 [a] Je slimmer of dattie enpeist.[/a]

j e datt ie en peist
sound
informant4 [a] Of dattie der uit enzie ja.[/a]

datt ie en zie
tagging sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant2 [a] Moet niet af komm voor dakke geschreevn ee.[/a]

da kke
sound
informant1 [a] Voor dak geschreevne nee.[/a]

da k n ee
sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant2 [a] Kenee moar drie spekn.[/a]

k en ee
tagging sound
veldwerker [v=876] De kat speelt met de bal.[/v] sound
informant1 [a] De katte speelt mee dn bal.[/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Als je dat nu niet doet zal je later veel problemen hebben.[/v] sound
informant5 [a] Ojt nu nie endoet goaj later veel probleemn en.[/a]

o j t en doet goa j
tagging sound
veldwerker [v=843] Om dat Jan niet komt moet ik nu alles zelf doen.[/v] sound
informant2 [a] Om da Jan nie enkomt moeket nu ol zelve doen.[/a]

en komt moe k et
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik ben bang dat hij dat verkeerd doet.[/v] sound
informant1 [a] Kben schuw daj iet verkeerd doet_ verkeerd doe.[/a]

k ben da j
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of hij dat wel gaat doen.[/v] sound
informant6 [a] Kben nie zeker dattiet goa doen.[/a]

k ben datt ie t
sound
informant4 [a] Tne nie zeker of dattiet goa doen.[/a]

t n e datt ie t
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik strijd af dat ik dat gezegd heb.[/v] sound
informant1 [a] Kstrijd af dakket gezeid e.[/a]

k strijd da kk et
tagging sound
veldwerker [v=844] Ik ee niemand nie gezien.[/v] sound
informant1 [a] Knee niemand nie gezien.[/a]

k nee
tagging sound
veldwerker [v=850] Ik geloof dat ik niemand niet gezien heb.[/v] sound
informant1 [a] Kgelove dak niemand nie gezien ene.[/a]

k gelove da k en e
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand heeft me niet gezien.[/v] sound
veldwerker [v=847] Kpeize da niemand mij nie gezien ee.[/v] sound
informant4 [a] Datter mij niemand gezien enee.[/a]

datt er en ee
tagging sound
veldwerker [v=848] Niemand eekik nie gezien.[/v] sound
veldwerker [v=849] Niemand nie eekik gezien.[/v] sound
veldwerker [v=851] Kgelove da niemand nie mij gezien ee.[/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
025 Niemand heeft dat ooit gewild of gekund Vragen of er nog ander vormen mogelijk zijn van het voltooid deelwoord.
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen.
053 Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen vorm oak wordt niet door een echte Waregemnaar herhaald (wel oakik).
067 Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nog Informanten zeggen ja op aangeboden oatie Rudy nog leeft, maar herhalen de constructie telkens op een andere manier; constructie is dus NIET mogelijk.
068 Als je gezond leeft, dan leef je langer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; In Noord-Holland: Asse je gezond leeft, leef je langer.
190 Deze ton is zwaar om te dragen Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen.; "Niet alle varianten komen even duidelijk aan bod."
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dat zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : j
vorm: wie dak
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
368 Met hij/ hem te werken, moest zij de hele dag thuis blijven. de a=j is wel afkomstig van een Kruishoutemnaar, geen echte Waregemse aan het woord hier.
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld ook geen echte Waregemse aan het woord. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
397 't Schijnt dat ze niets mag eten Aan hulpinterviewer vragen welke voorkomen als subject van 'schijnt': het/dat/ze/leeg. Varianten opnemen als 'komt voor'-vraag.; ; geen expliciet nee bij dat schijnt.
398 Ze schijnt niets te mogen eten Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord ('van' of andere)
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
502 Marie zit stoofperen en schillen geen expliciet nee
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gatekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
709 Is tijt al lang geleden komt voor : j
vorm: Istie
opmerking: twijfelgeval volgens veldwerker
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : n
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien? komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfdetgij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: em
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ommewilder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mallekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: Der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: Zat er et
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: dan al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: atter
opmerking: geen bruikbaar antwoord
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: oa
opmerking: geen bruikbaar antwoord
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL)
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: oam
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wie dan
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: twijfel bij veldwerker
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em