SAND-data Moorsele (N087p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enqute in Moorsele

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 087p[/k][i]813[/i][i]814[/i][i]815[/i][i]816[/i][vw]VVH[/vw][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Trektnem terug? Mochtn nie mee doen?

trekt n em mocht n
sound
informant1 Normaal krijgt Dirk euh brievn in de bibliotheke da Guido in vult. sound
informant1 Okik brievn krijge

o k ik
sound
informant1 En Dirk, ze weunn zudder do nevenst nee of toch praktisch h. hoofdzinsorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Wieder woarn van plaatse. afwezigheid lidwoord voor 'plaats' (= centrum) sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Oa me vader moetn levn, gingten van van van de jare 112 jaar oud zijn.

gingt en
sound
informant1 Als t van bachtn de kuipe is, t es verre h. hoofdzinsorde sound
informant1 dase van bachtn de kuipe zijn.

da se
sound
informant3 synoniemn dame zen

da me
spontane spraak sound
commentaardame = betekenis: zoals we (zeggen)  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Ojtgie rapper weet meugetgie eerst zegn.

o j t gie meug et gie
2 x incorporatie objectpronomen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Mo me kunn nie buitn Dirk sound
veldwerker1 [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant4 [a] Ze weet nie da Marie gistern dood e.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ze weet nie dase dood e.[/a]

da se
tagging sound
informant1 [a] Ze weet nie das al van gistern dood e.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker1 [v] En gestorvn, kunje da gebruikn in t dialect?[/v] sound
informant3 [a] T e maar n woord en t e dood.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ie e gistern gestorvn?[/v] sound
informant2 [a] Neen da zegnz hier niet.[/a]

zegn z
sound
informant2 [a] Ie e dood gegaan.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Zen weet nie of ze weet nie?[/v] sound
informant2 [a] Ze.[/a] sound
informant3 [a]Ze[/a] sound
informant4 [a] Ze.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Ze weet niet.[/a] sound
veldwerker1 [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant2 [a=j] Let ip daje nie e valt.[/a]

da je
tagging sound
informant4 [a=j] Let ip daje nie en valt.[/a]

da je
sound
veldwerker1 [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant4 [a] Tne niemand die wilt dansn.[/a]

t n e
negatiepartikel sound
informant3 [a] T e geeneen die wilt dansn.[/a] ik vermoed hier geen negatiepartikel, maar niet helemaal zeker sound
commentaarInformanten hebben de zin met 2 x niet niet expliciet afgewezen, maar uit hun antwoorden blijkt duidelijk dat [a=n]; zie ook opmerking van informant 1 (sec 795)  sound
informant4 [a] T e geeneen die wilt dansn.[/a] hier geen negatiepartikel sound
informant1 [a] Ge gebruikgie ook twee keers niet.[/a]

gebruik gie
informante is duidelijk verbaasd over dit type constructie, dus volgens mij [a=n] sound
veldwerker1 [v] Kunj ook zeggen euhm_ Hij wil nergens niet dansen bijvoorbeeld?[/v] sound
informant1 [a=j] Nieverst nie.[/a] Zou hier toch aan twijfelen gezien het verdere verloop van het gesprek, waar de informanten het toch eens worden over a=n sound
informant2 [a] Ie wil nievers gaan dansn.[/a] sound
veldwerker1 [v] Kunde zegn ie wilt nievers nie dansn ook?[/v] sound
informant3 [a=n] Neen de nie van Moorsele.[/a]

d e
sound
informant4 [a=j] Ie kan nievers nie dansn.[/a] Zou hier toch aan twijfelen gezien het verdere verloop van het gesprek, waar de informanten het toch eens worden over a=n tagging sound
informant4 [a] xxx den duur weetjet ook nie meer goed h.[/a] sound
informant2 [a] Nievers ja.[/a] sound
informant1 [a=n] Dus n negatie.[/a] sound
informant4 [a=n] En negatie.[/a] sound
veldwerker1 [v=025] Euh niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant3 [a] T e geeneen die da gewild eet of_[/a] sound
informant4 [a] Tne geeneen die da gewild of gekund eet.[/a]

t n e
hier wel negatiepartikel (itt informant 3) tagging sound
informant3 [a] Tne geeneen.[/a]

t n e
sound
informant1 Dirk zegje wel een d an gekund?

zeg je
sound
informant4 [a] Jeja gekund.[/a] sound
informant3 [a] Gekunn dade meer Kortrijk h.[/a]

dad e
sound
informant4 [a] Niemand zeienme nie vele h?[/a]

zeien me
sound
veldwerker1 [v] Ge zegt nie gewiln of gekunn?[/v] sound
informant4 [a=n] Neeneeneenee.[/a] sound
veldwerker1 [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant3 [a] Jan hou goeste vo heel da brood ip tetn.[/a]

t etn
tagging sound
veldwerker1 [v] Ge moet echt wel zegne Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant2 [a] Jan wilde da brood helegan ip etn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ie had heel da brood wel wiln ip etn.[/v] sound
informant2 [a] Jan oa da brood helegans wel wiln ip etn.[/a] tagging sound
informant4 [a] Ie oa heel da brood wiln ip etn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] Zeg maar niet_[/a] sound
informant4 [a] Wien daseoa kunne roepn.[/a]

da se oa
tagging sound
informant4 [a] Zeg mo niet wien daseging kunne roepn.[/a]

da se ging
tagging sound
informant2 [a] Men_ bruiknwieder da lijk niet.[/a]

bruikn wieder
gebruik 'lijk' sound
veldwerker1 [v] Oe zoeje da ton zegne?[/v] sound
informant1 [a] Moe nie zegn.[/a] sound
informant1 [a] Moe mie nie verteln of moe mie nie zeggen.[/a] sound
informant3 [a] Of ge moet mie nie verteln.[/a] Hier wordt subject wel vermeld. sound
veldwerker1 [v] En zeg moar nie wie dasij oa kunn roepn.[/v] sound
informant4 [a] Zeg mo niet.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Euh zeg gij maor nie wie dasij had kunn roepn.[/v] sound
informant1 [a] Moegie nie zeggen.[/a]

moe gie
sound
informant1 [a] Moet gie nie zeggen.[/a] Hier vorm 'moet' ipv eerder 'moe' sound
informant2 Wel zeg e keer wun aje bedoelt wun aje bedoelt doamee me zeg maar niet.

a je a je
vreemde constructie (plaatsing daarmee; vorm wunaje) sound
informant4 [a] Neen. Ge moet mie nie zegn wien dame moetn roepn.[/a]

da me
sound
informant1 Ik peis nie dawieder euh ne zin zoen beginn met zeg maar niet. vol pronomen na dat sound
veldwerker1 [v=028] Zeg mij eens wie dat zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant3 [a=j] Zeg mie ne keer wie dasa kunn roepn.[/a]

da s a
tagging sound
informant4 [a=j] Zeg mie ne keer wien dasa kunn xxx[/a]

da s a
sound
informant2 [a=j] Wiene dase.[/a]

da se
sound
veldwerker1 [v=029] Euh vertel mij ne keer wie of zij had kunnen roepen.[/v] tagging sound
informant1 [a=n] Wie of? Nee.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=030] En vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Of. Of niet. En of dat.[/a] sound
veldwerker1 [v] Zich herinneren oe zoeje da in t dialect zegne?[/v] sound
informant3 [a] Rappeleerdju. Rappeleer. Rappeleerjeje nog?[/a]

rappeleerd j u rappeleer je je
tagging sound
veldwerker1 [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant2 [a] Jie rappeleerdetem.[/a]

rappeleerde t em
tagging sound
informant3 [a] Jan rappeleerdem nog_ de vertellinge of d historieje.[/a]

rappeleerd em
sound
veldwerker1 [v=036] Ze wijzen noar_[/v] sound
informant2 [a] Noa mekoar.[/a] sound
informant4 [a] Noa mekoar.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=037] IJ zit in zijn bad en wat doetiejij doar?[/v] sound
informant2 [a] Em wasn.[/a] tagging sound
informant4 [a] Ie e em bezig me wasn.[/a] vreemde constructie sound
informant4 [a] Of ie e em bezig me te wasn.[/a] sound
informant2 [a] Ie e em bezig me wasn.[/a] sound
veldwerker1 [v=039] Fons ziet een slang puntje puntje puntje. Woar?[/v] sound
informant1 [a] Nevenstem.[/a]

nevenst em
tagging sound
informant3 [a] Nevenstem up dn bank.[/a]

nevenst em
sound
veldwerker1 [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant3 [a] Dn timmerman noa geen nagels bie em.[/a]

n oa
negatiepartikel! sound
informant4 [a] Dn timmerman noa geen nagels bie em.[/a]

n oa
ook negatiepartikel tagging sound
veldwerker1 [v] Dn timmerman oa geen nagels_bij?[/v] sound
informant2 [a] Mee.[/a] sound
informant4 [a] Bij niet. Mee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Dus aje bij zegt moeje ook em zeggen.[/v] sound
informant1 [a] Ja[/a] sound
veldwerker1 [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant1 [a] Erik liet mie werkn voar em.[/a] tagging sound
informant3 [a] xxx liet mie werkn voar em ja gauw.[/a] sound
veldwerker1 [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant1 [a] Liet eur mee drijvn liet eur drievn ip de golvn.[/a] sound
informant3 [a] Liet eur mee drievn ip t watere.[/a] tagging sound
informant4 Mzoenwieder van geen golvn klapn ee.

m zoen wieder
negatie sound
informant2 [a] Ip de barn ee.[/a] sound
informant1 [a] Liet eur mee gaan ip 't watere.[/a] sound
informant3 Tne van geen koe nee.

t n e
negatie sound
informant3 Ken je dadde eur? eur = uier sound
informant2 Een beetje voder est nen eldere.

es t
eldere = uier; voder = verder sound
veldwerker1 [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant2 [a] ie keek noa zijnzelvn in de spiegele [/a]

zijn zelvn
tagging sound
informant3 [a] Ie ee zijn zelvn ne keer goe bekekn.[/a] sound
informant3 [a] xxx zijn zelvn goe bekekn_ in de spiegele.[/a] extrapositie? hoewel niet zeker, er is wel een pauze, dus het kan ook een soort correctie zijn. sound
informant3 [a] ie keek noa zijneigenzelvn ze zoen da misschien ook zegn [/a]

zijn eigen zelvn
tagging sound
informant4 [a] Noa zijn zelvn of noa zijn eigen zelvn moa noa zijn eign nie ee.[/a] sound
veldwerker1 [v=045] Eduard kent zichzelf goed.[/v] sound
informant1 [a] ie kent zijneigen [/a]

zijn eigen
tagging sound
informant4 [a] Ie kent zijn eigen goed.[/a] sound
informant2 [a] of ie kent zijnzelven [/a] tagging sound
informant3 [a] Ie kent zijn zelvn goed. Zijn eign zelvn kunnm ook azo zegn ee.

kunn m
sound
informant1 [a] wardn kent zijneigen zelven goed [/a]

zijn eigen
tagging sound
informant3 [a] Kent zijn eign zelvn goed kweet nie.[/a]

k weet
sound
informant1 [a] Ie kent zijn eign zelvn.[/a] sound
informant4 [a] Ie kent zijn eign goed da zeidnme niet peisik. Ie kent zijn zelvn goed.

zeidn me peis ik
sound
informant1 [a] Kent zijn zelvn goed of kent zijn eign zelvn.[/a] sound
veldwerker1 [v] En wat ester ton t meest gewoon peisde?[/v] sound
informant4 [a] Kpeize zijn zelvn.[/a]

k peize
sound
informant1 [a] Zijn zelvn.[/a] sound
veldwerker1 [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan.[/v] sound
informant3 [a] Ward ee gehoord datter portretn portretn in d etalage staan.[/a]

dat ter
sound
informant4 [a] Datter portretn vanem.[/a]

dat ter van em
sound
informant3 [/a] Portretn vanem in d etalage staan.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ge kunt zegn van zijn eign?[/v] sound
informant3 [a=n] Neeneen. T e van em.[/a] sound
informant4 [a=n] T e van zijn eign nie t e van em.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ie ee gehoord datter portretn of danter portretn?[/v] sound
informant2 [a] Datter.[/a]

dat ter
sound
informant1 [a] Wieder ip plaatse zeidn datter w.[/a]

dat ter
sound
informant1 [a] Genen danteren.[/a] sound
veldwerker1 [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize da Marie geprobeerd eet.[/a]

k peize
tagging sound
informant4 [a] Vanem ne brief te schrijvn.[/a]

van em
tagging sound
informant3 [a] Kpeize da Marie geprobeerd eet_ vanem ne bier brief te schrijvn.[/a]

k peize van em
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Moa ge kunt wel zegn geprobeerd van em ne brief te schrijvn?[/v] sound
informant3 [a] Van em ja ja.[/a] sound
veldwerker1 [v] En kun je die van doar weg latn?[/v] sound
informant3 [a] Te beter met diene van der tussn.[/a]

t e
sound
informant3 Diene van e vele gebezigd w. hww. passief tgw. = sound
informant3 [a] Ze probeerdege van em ne brief te schrijvn.[/a] ovt proberen met ge tagging sound
veldwerker1 [v=004] Toen probeerdekegen om tomaten te kweken.[/v] sound
informant1 Probeerdekegen? sound
commentaarnvt; informanten discussiren over wat er met de vraag gepeild wordt; ze vermoeden dat het gewoon om het verschijnsel 'ge' gaat als toevoeging in de verleden tijd: probeerdege  sound
informant2 [a] Ie probeerdege.[/a] tagging sound
informant3 Nee. Neenee. Meu nog e klein beetje koffie bie doen. raar gebruik van 'mogen' sound
informant3 [a] Ton xxeerdegek. Aja azo.[/a]

eerdege k
sound
informant4 [a] Ton probeerdegek ja.[/a]

probeerdege k
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Probeerdeke.[/a]

probeerde ke
tagging sound
veldwerker1 [v] En probeerekde?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Ton probeerdeken?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=005] Ton probeerdemegen om droog thuis te geraken.[/v] sound
informant3 [a] Toen probeerdemewieder voa droge thuis te gerakn.[/a]

probeerde me wieder
tagging sound
veldwerker1 [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Wandeldenie.[/a]

wandelde n ie
vorm wordt wel geen enkele keer meer hernomen,ook niet door andere inf. tagging sound
informant2 [a] Wandeldene.[/a]

wandelde ne
sterk gearticuleerd, wellicht is antwoord inf 4 'gewoner' (zonder schwa) tagging sound
informant4 [a] Wandeldne ja.[/a]

wandeld ne
tagging sound
informant4 [a] Gistern wandeldne door t park.[/a]

wandeld ne
tagging sound
informant4 [a] Wandeldnie nee wandeldne ee.[/a]

wandeld nie wandeld ne
tagging sound
informant1 [a] Gistern wandeldn deur t park. [/a]

wandeld n
tagging sound
veldwerker1 [v=049] Euh ik heb me daar goed gejeund.[/v] sound
informant3 [a] Ke mie do vree gejeund.[/a]

k e
tagging sound
informant4 [a] Ke mie do vree gejeund.[/a]

k e
sound
veldwerker1 [v=050] Euh zij heeft zich niet gejeund op het bal.[/v] sound
informant3 [a] Zeet eur do nie geneerd xxx[/a]

z eet
generen = amuseren sound
informant4 [a] Zeet eur do nie gejeund ip dienn bal.[/a]

z eet
tagging sound
informant3 [a] Zeneet eur do nie geneerd ip dienn bal.[/a]

ze n eet
negatiepartikel? sound
informant4 [a] Zeet eur do nie geneerd.[/a]

z eet
hier duidelijk gn negatiepartikel sound
informant4 Wieder gaan nie jeunn zegn n. doorbreking ww. eindgroep sound
commentaarsaro = schort  sound
informant4 Mijn grootvader ee noa schoole nie gegaan ee. plaatsing negatie sound
informant4 Mo mijn grootvader noa noa schoole dus nie geweest.

n oa
zelfde constructie als op 2210, maar nu ook met en sound
informant1 Oej n leugentje vertelt ja.

oe j
vorm voegwoord: consequent met verderop? checken. sound
informant3 Ba ge doet ee. betekent hier 'toch wel' sound
veldwerker1 [v=053] Als ik bendig leef, leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant3 [a] Oek bendig leve, levek link da link da mijn ouders da gren een.[/a]

oe k leve k
gren = graag tagging sound
informant4 [a] Of lev levek da mijn ouders da wiln.[/a]

leve k
sound
veldwerker1 [v] Kund ook zegn oekik bendig leve?[/v] sound
informant3 [a] Jaagt.[/a]

jaa gt
sound
informant1 [a] Jaag.[/a]

jaa g
sound
informant4 [a] Jaag. Oekik. Jaja. Oekik bendig leve jaak. [a]

jaa g oe k ik oe k ik jaa k
sound
informant4 [a] Levekik ja.[/a]

leve k ik
sound
informant1 [a] Oekik bendig leve, levekik lijk da mijn ouders da wiln.[/a]

oe k ik leve k ik
sound
veldwerker1 [v=055] Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant4 [a] Otn nog drie jaar leef, overleeftn zijn vadere.[/a]

ot n overleeft n
tagging sound
informant4 [a] Of of leeftn drie jaar langer dan zijn vadere.[/a]

leeft n
tagging sound
informant3 [a] Otn nog drie jaar leef, komtn ouder of zijn vadere.[/a]

ot n komt n
tagging sound
informant4 [a] En te wel otne nee.[/a]

t e ot ne
sound
veldwerker1 [v] En otnie?[/v] sound
informant3 [a] Neent.[/a]

neen t
sound
veldwerker1 [v] En ottie?[/v] sound
informant1 [a] Neen gene oetenie. Oetne. [/a]

oet e nie oet ne
sound
informant3 [a] Otnem nog drie jaar ja.[/a]

ot n em
sound
informant3 [a] Oetnem of otnem.[/a]

oet n em ot n em
sound
veldwerker1 [v=057] Als zij zo ongezond leeft, leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant3 [a] Ossezie voort azo leef, ese nie vele meer tegoed.[/a]

os se zie e se
tagging sound
informant3 [a] Oese voort azo leef_[/a]

oe se
tagging sound
informant1 [a] Gase nie lange meer levn.[/a]

ga se
tagging sound
informant3 [a] Oesezie.[/a]

oe se zie
sound
informant2 [a] Oese ja.[/a]

oe se
sound
informant2 [a] Oes alsan voort azo leeft of_[/a]

oe s
hier leeft voor 3enkv, itt tot andere antwoorden leef sound
veldwerker1 [v] Oesie?[/v] sound
informant4 [a] Zeker niet oesie ze.[/a]

oe sie
sound
informant3 [a] Maan nie lange meer levn we zoenwieder eer zegn nes nie vele meer tegoed nee.[/a]

m aan zoen wieder n es
negatiepartikel sound
veldwerker1 [v] Azo leeft ze nie lange meer.[/v] sound
informant4 [a] Azo gase nie lange meer levn.[/a]

ga se
sound
veldwerker1 [v] Zonder gaan.[/v] sound
informant1 [a] Da kunnmewieder nie w.[/a]

kunn me wieder
sound
informant1 [a] Mo wieder zegn niet azo leefse nie lange meer.[/a]

leef se
sound
informant1 [a] Leefse lijk dat eur ouders da xxx.[/a]

leef se
sound
informant4 Een plotzakske. plotzak = naakt vogeljong dat uit de nest valt / gevallen is sound
informant1 Dus tgaat over eentje die leefxx.

t gaat
die als relativum onz. sound
veldwerker1 [v=059] Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Oet nu nog leeft, gaatt morgen ook nog levn.[/a]

oe t gaat t
tagging sound
informant3 [a] Oet nu nog nie dood ne_[/a]

oe t n e
negatiepartikel, wordt ook herhaald door informant 4 sound
informant4 [a] Oet nu nog nie dood ne haha gaatt morgn voorzeker ook nog levn ja.[/a]

oe t n e
sound
informant3 [a] Oet nu nog leeft gaatt morgn ook nog levn.[/a]

oe t gaat t
sound
veldwerker1 [v] Ottet nu nog leeft?[/v] sound
informant4 [a] Ottet nee.[/a]

o tt et
sound
informant2 [a] Et gebruiknme nie.[/a]

gebruikn me
sound
informant1 [a] Ton levet morgn ook nog.[/a]

lev et
sound
informant1 Ween da lijk nodig.

w een
gebruik lijk sound
informant3 Ik voa mie. 'wat mij betreft' sound
veldwerker2 [v] Levet nog, da beestjen?[/v] sound
informant1 [a] Aja, da kunje zegn, levet nog?[/a]

kun je lev et
sound
informant1 [a] Ot nu nog leeft, tga morgn ook nog levn.[/a]

o t t ga
hoofdzinsorde sound
veldwerker1 [v] Levetet nog?[/v] sound
informant2 [a] Maan nie gauwe tet gebruikn nee levet nog.[/a]

m aan lev et
sound
informant4 [a] Tet gaater nog nie lichte tussn komn.[/a]

gaat er
sound
informant4 [a] Tleef nog.[/a]

t leef
hier weer leef ipv leeft 3 enkv. sound
veldwerker1 [v=061] Als jullie zo ongezond leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant3 [a] Ojgiedere ojgiedere zo leef, gaaj nooit zo lange levn lijkik.[/a]

o j giedere o j giedere gaa j lijk ik
tagging sound
informant1 [a] Gaaj nooit zo lange levn ovvik.[/a]

gaa j ovv ik
hier voegw. of, eerder lijk tagging sound
veldwerker1 [v] Ogiedere zegn, zonder die je der tussn?[/v] sound
informant1 [a] Ogiedere? Nee. Ojgiedere. Oejgiedere.[/a]

o giedere o j giedere oe j giedere
sound
veldwerker1 [v] Kund ook gewoon oj?[/v] sound
informant3 [a] Jeja.[/a] sound
informant4 [a] Oj voort azo leeft_[/a]

o j
sound
informant1 [a] Oe zo voortdoet_[/a] hier wordt geen subject vermeld. sound
veldwerker1 [v] Leven jullie ook zo gezond tegenwoordig?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegiedere ook zo_ zo gezond?[/a]

leef je giedere
sound
veldwerker1 [v=063] Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Oese voar ulder werk levn_[/a]

oe se
tagging sound
informant4 [a] Levnze nie veur ulder jongns.[/a]

levn ze
tagging sound
veldwerker1 [v] Oesezieder veur udder werk levn?[/v] sound
informant1 [a] Ja. Oeseziedere. Ja.[/a]

oe se ziedere
sound
veldwerker1 [v] Oesieder?[/v] sound
informant4 [a] Te wel oesezieder w.[/a]

oe se zieder
sound
veldwerker1 [v=067] Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Oe Rudy nog leeft, ton leeft dn andern ook nog.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ottie Rudy nog leeft?[/v] sound
informant4 [a] Otne.[/a]

o t ne
sound
informant1 [a] Rudy gaaj ton weg latn ee.[/a]

gaa j
tagging sound
informant1 [a] Otne Rudy nog leeft nee neen.[/a]

o t ne
tagging sound
veldwerker1 [v=068] Als je gezond leeft, dan leef je langer.[/v] sound
informant4 [a] Oej gezond leef, leefje lange.[/a]

oe j leef je
tagging sound
informant3 [a] Oeje gezond leeft, gaje langer levn.[/a]

oe je ga je
tagging sound
veldwerker1 [v] En oejegie?[/v] sound
informant1 [a] Oejgie gezond leeft_[/a]

oe j gie
sound
informant4 [a] Ge kunt ton ook zegn gaajgie langer levn ee.[/a]

gaa j gie
sound
veldwerker1 [v] Leef jij gezond?[/v] sound
informant4 [a] Leefjegie gezond?[/a]

leef je gie
sound
veldwerker1 [v=069] Als er zo weinig mensen van de boerestiel leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant3 [a] Otter zo letter mensn van dn boerestiel levn, levnder vele xxx.[/a]

o tter levn der
tagging sound
informant3 [a] Ton levnder vele van t werk in de fabrieke.[/a]

levn der
tagging sound
informant1 Zoet veurzekere beter volgn hier. subj. valt weg sound
informant4 [a] Oetere zo letter mensn_[/a]

oe tere
sound
veldwerker1 [v] Nie oenter?[/v] sound
informant3 [a] Oenter nie oetere.[/a]

oen ter oe tere
sound
veldwerker1 [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven, dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] O Bart en Liesje_[/a] tagging sound
informant3 [a] In dn hemel levn_[/a] tagging sound
informant3 [a] Ton levn Marie en Frans in d helle.[/a] tagging sound
informant2 [a] Oe Bart en en Liesje_ in dn hemel levn_ in dn hemel zijn zijn zijn Bart en kweetnie wiene_[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Oen Bart en Liesje?[/v] tagging sound
informant1 [a] Nee.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Leven Marie en Frans in d helle?[/v] tagging sound
veldwerker1 [v] Levn Marie en Frans nog?[/v] sound
informant1 [a] Levn Marie en Frans in d helle?[/a] tagging sound
informant1 [a] Levn Marie en Frans nog?[/a] tagging sound
informant1 [a] Normaal zoem hier veurzekers zegn Marie en Frans, zijn ze no_ levn ze nog?[/a] tagging sound
informant4 [a] Marie en Frans, levnzezieder nog?[/a]

levn ze zieder
tagging sound
veldwerker1 [v=071] Als we gezond leven, leven we dan lang?[/v] sound
informant3 [a] Omme gezond levn, levnme ton langere?[/a]

o mme levn me
tagging sound
veldwerker1 [v] Ommewieder?[/v] sound
informant4 [a] Om ommewieder gezond levn ja.[/a]

o mme wieder
sound
veldwerker1 [v] Als we ongezond leven, leven we niet lang.[/v] sound
informant1 [a] Om ongezond levn, levnme nie lange.[/a]

o m leven me
sound
informant2 Mo ongezond kennwieder nie.

kenn wieder
vol pronomen na pv sound
veldwerker1 [v] Amme alleene levn levnwe nie lange.[/a] sound
informant1 [a] Oem alleene levn levnme nie lange.[/a]

oe m levn me
sound
veldwerker1 [v] Ommen alleene levn?[/v] sound
informant3 [a] Nee nee neen. Omme omme omme. Omme dat es euh gangbaar.[/a]

o mme o mme o mme o mme
sound
veldwerker1 [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant2 [a] Leefd e keer n beetje janders. Leefd e keer n beetje gezondere.[/a] tagging sound
informant4 Jeja toet. toet betekent hier: jawel, toch wel sound
veldwerker1 [v=073] Leef een beetje gezonder kinderen.[/v] sound
informant3 [a] Pff. Leef een beetje gezonder.[/a] tagging sound
informant1 [a] Jongns, ge moe e beetje gezonder levn.[/a] sound
informant3 [a] Tracht n beetje gezonder te levn.[/a] sound
veldwerker1 [v] Kinders, leef wat minder ongezond.[/v] sound
informant1 [a] Jongns, leefd e keer e beetje minder ongezond.[/a] sound
veldwerker1 [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant2 [a] Zoek da wel kunn doen?[/a]

zoe k
tagging sound
veldwerker1 [v] Kunde zeggen zoenk?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant1 [a=j] Kvinne dat iedereen moe kunn zwemn.[/a]

k vinne
tagging sound
veldwerker1 [v] En zeg je iedereen of zeg je alleman?[/v] sound
informant1 [a] Allemoale.[/a] sound
informant4 [a] Kvinne das allemoale zoe moetn kunn zwemn.[/a]

k vinne da s
informanten hebb. steeds de neiging hier zouden toe te voegen. sound
informant1 [a=j] Kvinne das allemoale moetn kunn zwemn.[/a]

k vinne da s
tagging sound
veldwerker1 [v=077] Ik vinne daz allemoale moetn zwemn kunn.[/v] sound
informant2 [a=n] Neens.[/a] sound
informant4 [a=n] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=080] Ik vinne danz allemoale kunn zwemn moetn.[/v] sound
informant2 [a=n] Neen.[/a] sound
informant1 [a=n]Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=082] Ik vinne danz allemoale zwemn kunn moetn.[/v] sound
informant3 [a=n] Neen.[/a] sound
informant1 [a=n] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=084] Ik vinne danz allemoale zwemn moetn kunn.[/v] sound
informant1 [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ik vind danz allemoale moetn kunn weg zwemn. Kunde da zeggen?[/v] tagging sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
informant1 [a] Kpeize das allemoale moetn kunn weg lopn.[/a]

k peize da s
sound
veldwerker1 [v] Danz allemoale weg moetn kunn lopn.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Die weg kun je nergens anders zetn dus?[/v] sound
veldwerker1 [v] Moetn weg kunn lopn?[/v] sound
informant1 [a] Neenee.[/a] sound
informant3 Mezoent alijk in oes oes computer nie krijgn teenkmie.

me zoen t teenk mie
plaatsing negatie / teenkmie = me dunkt sound
veldwerker1 [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant1 [a=j] Kwete dat Eddy morgn wil brood etn.[/a]

k wete
tagging sound
informant3 [a=j] Morgen wil brood etn..[/a] sound
informant2 [a=j] Ja da kan.[/a] sound
veldwerker1 [v=087] Eddy moet kunnen tielijk ip staan.[/v] sound
informant1 [a=j] Eddy moe kunn tielijk ip staan.[/a] tagging sound
informant3 [a=j] Eddy moe kunn tielijk ip staan ja dat es eindlijk normaal.[/a] sound
veldwerker1 [v] Eddy moe kunn vree tielijk op staan.[/v] sound
informant3 [a] Eddy moe vree tielijk kunn ip staan.[/a] sound
informant2 [a=j] Moe kunn vree tielijk ip staan.[/a] sound
informant1 [a=j] Eddy moe kunn vree tielijk ip staan.[/a] sound
commentaarDiscussie tussen informanten over een mogelijk betekenisverschil tussen de twee volgordes. Conclusie: er is er geen.  sound
informant4 [a] Mo tkunt alletwee w.[/a]

t kunt
sound
informant1 [a] Normaal zeggeme tgeen dajgie zegt ee moe vree lijk tielijk kunn ip staan.[/a]

zegge me da j gie
sound
veldwerker1 [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant1 [a] Ik weet dat Jan een nieuwe schuure moe bouwn.[/a] tagging sound
informant3 [a] Datn een nieuwe schuure moe zetn.[/a]

dat n
tagging sound
informant1 [a=j] Datn moet een nieuwe schuure zetn.[/a]

dat n
tagging sound
informant1 [a] Veel gebruikelijker is een nieuwe schuure moe zetn.[/a] tagging sound
informant4 [a=j] Ja da kan ook.[/a] sound
informant1 [a=j] Jaam. Mekunn da zeggen.[/a]

jaa m me kunn
sound
informant4 [a=j] Ja kwete da Jan_ moet een nieuwe schuure zetn.[/a]

k wete
tagging sound
veldwerker1 [v=093] Ik vin da Marie moe naar Jef beln.[/v] sound
informant4 [a=j] Kvinne da Marie moe noa Jef beln.[/a]

k vinne
tagging sound
informant1 [a] Kvinne da Marie noa Jef moe beln.[/a]

k vinne
sound
veldwerker1 [v=102] Ik wete dat Jan moe misschien vertrekken.[/v] sound
informant2 [a] Misschien moe vertrekn.[/a] sound
informant3 [a=n] Neen.[/a] sound
informant4 [a=n] Zekers moe vertrekn.[/a] sound
veldwerker1 [v=107] Euh ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant4 [a] Ik weet da Hans nie mag komen.[/a] sound
informant4 [a=n] [/a] sound
informant2 [a] Nie mag komn.[/a] sound
veldwerker1 [v=114] Ik wete dat Jan wil zwins kopn.[/v] sound
informant2 [a=j] Kwete da Jan wil zwins kopn.[/a]

k wete
tagging sound
informant4 [a=j] Kwete da Jan wil zwins kopn.[/a]

k wete
sound
informant4 [a] Kwete da Jan zwins wil kopn.[/a]

k wete
sound
informant1 [a] Alletwee.[/a] informanten voegen wel nuance toe: volgorde met doorbreking enkel in de betekenis: varkens ipv koeien; volgorde zonder doorbreking in de betekenis varkens kopen, niet varkens huren. sound
informant1 Dattie eigenlijk wil_ datn zwins wil kopn.

datt ie dat n
twee vormen bij dat sound
veldwerker1 [v=130] Ik zeie da Willy moeste zijnn auto verkopn.[/v] sound
informant4 [a] Kzeie da Willy zijnen auto moeste verkopn.[/a]

k zeie
sound
informant1 [a=j] Toch ook.[/a] sound
informant1 [a] Ja kpei da zegnwe wel meer.[/a]

k pei zegn we
sound
informant1 [a=j] Kzeie da Willy zijn moste zijnn auto verkopn.[/a]

k zeie
tagging sound
veldwerker1 [v=132] Ik peize da Marie em zal moeten roepen.[/v] sound
informant1 [a] Kpeis da Marie em ga moetn roepn.[/a]

k peis
tagging sound
veldwerker1 [v] Ik peize da Marie zal em moetn roepn.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Ik peize da Marie zal moetn em roepn.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer.[/v] sound
informant2 [a] Die nie die nie val weg.[/a] sound
informant1 [a] Tzit ne nie te veel in.[/a]

t zit
sound
informant1 [a] Jan ee nie veel geld meer.[/a] sound
informant4 [a=j] Jan ne nie veel geld meer.[/a]

n e
informant vier is de enige die met een dubbele negatie-constructie op de proppen komt; bij de andere informanten worden de aangeboden dubbele negaties afgewezen (hoewel niet alle mogelijkh. zijn aangeboden, en er dus ook strikt genomen niet n [a=n] kan worden ingevoerd); in elk geval zou ik toch uitgaan van [a=n] bij de anderen. tagging sound
informant4 [a] Ie e rutte.[/a] rutte = blut sound
informant3 [a] J geen geld meer.[/a]

j
sound
informant4 [a] Ien geen geld meer.[/a]

ie n
sound
veldwerker1 [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant3 [a] Ie wil geen soepe meer etn.[/a] geen expliciet nee. sound
veldwerker1 [v=140] Zitten hier nievers geen muizen?[/v] sound
informant1 [a=j] Zitnder hier zitnder hier nievers geen muizn meer?[/a]

zitn der zitn der
sound
informant3 [a=j] Zitnder hier nievers geen muizn ja.[/a]

zitn der
tagging sound
informant2 [a] Of zitnder ier nievers muizn?[/a]

zitn der
sound
veldwerker1 [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant4 [a] Spreekt nie goe Frans.[/a] sound
informant1 [a] Ie klapt nie goe Frans.[/a] sound
informant2 [a=n] Die geen moej weg latn.[/a]

moe j
sound
veldwerker1 [v] Nie goe geen da kan niet?[/v] sound
informant1 [a=n] Neen da kan niet.[/a] sound
veldwerker1 [v] IJ spreekt zo goed geen Frans.[/v] sound
informant3 [a=n] Kort.[/a] geen letterlijk neen, maar hiermee wijst informant wel duidelijk de geen-constructie af. sound
veldwerker1 [v] Zo goe spreekek geen Frans.[/v] sound
informant1 [a] Zo goe kankik geen Frans.[/a]

kan k ik
sound
informant3 [a] Zoe goed kanten geen Frans klapn.[/a]

kant en
sound
informant1 [a] Medoen da nie w.[/a]

me doen
sound
veldwerker1 [v=148] Iedereen is geen vakman.[/v] sound
informant3 [a=j] Tzijn al geen stielmans.[/a]

t zijn
tagging sound
commentaardiscussie over betekenis: niet iedereen is een even goed vakman, niet iedereen is even handig  sound
informant1 [a] Tzijn niet al stielmans.[/a] sound
informant4 [a=j] Tzijn ol geen stielmans tzijn nie allemoale stielmans.[/a]

t zijn t zijn
sound
veldwerker1 [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant1 [a] Des raar.[/a]

d es
sound
informant4 [a] Ien nievers geen vriendn.[/a]

ie n
negatiepartikel sound
informant3 [a] Ien niet overal geen matn.[/a]

ie n
negatiepartikel sound
informant1 [a] J nievers matn.[/a]

j
korte discussie: informant 1 geeft hier een antwoord dat niet hetzelfde betekent als vraag; ze corrigeert dan op 4886 sound
informant1 [a] Aja j niet overal matn.[/a]

j
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant3 [a] Onze Jan t drie boekn.[/a] sound
informant2 [a=n] Da ga lijk niet ee.[/a] sound
veldwerker1 [v=156] Jan weet dattij voor tn drien dn auto moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant4 [a] Dn auto moe vermaakt een.[/a] sound
informant1 [a] Jan weet datn voar dn drien moet n auto vermaakt een.[/a]

dat n
sound
informant2 [a] Moe n auto vermaakt n veur dn drien.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=160] Dn auto vermaakt moe een?[/v] sound
informant4 [a=j] Den auto vermaakt moet n.[/a] tagging sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant4 [a=j] Kzoe der toch an twijfeln mo ja gauw.[/a]

k zoe
dus wellicht is a= j hier terecht, zij het de minder gebruikelijke volgorde in vergelijking met 157 sound
veldwerker1 [v=157][/v] heb de vraag dus niet expliciet kunnen stellen, vandaar deze kunstgreep, want a=g is hier duidelijk op zijn plaats sound
informant4 [a=g] Dn auto moe vermaakt een es wel de meest normale_[/a] sound
veldwerker1 [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Mariesnen au_[/a]

maries n en
sound
informant4 [a] Marietsnen auto e kapot.[/a]

mariets n en
tagging sound
informant3 [a] Of Marietsn auto lig in panne.[/a]

mariets n
sound
veldwerker1 [v] Marie eurn auto?[/v] sound
informant1 [a] Mariesnen auto.[/a]

maries n en
sound
veldwerker1 [v=164] Piets auto is kapot.[/v] sound
informant4 [a] Pietsnen auto.[/a]

piets n en
tagging sound
veldwerker1 [v=166] Die vents auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Aja diene vent zijnen auto.[/a] tagging sound
informant3 [a] Diene vent zijnen auto e kapot.[/a] tagging sound
informant4 [a] Euh diene ventsnen auto zoeme toch ook zegn zekere?

vents n en zoe me
sound
informant1 [a] Diene ventsnen auto_[/a]

vents n en
tagging sound
veldwerker1 [v=188] Eje genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant2 [a] Eej volk genoeg_[/a]

ee j
tagging sound
informant2 [a] Voa t hooi binn t haln?[/a] tagging sound
informant3 [a] Voa t hooi in t haln.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Voar.[/v] sound
informant3 [a=j] Ej volk genoeg voa t hooi in t haln.[/a]

e j
sound
veldwerker1 [v] Om.[/v] sound
informant3 [a] We warn al beschaafd ton.[/a] niet echt duidelijk ja of nee, daarom gebruik ik de neutrale codes; maar informanten zijn duidelijk niet voor de 'om'-versie, en gebruiken ook spontaan 'voor'. sound
veldwerker1 [v] van?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] geen voegw.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant3 [a] Twa schoone da Jan ee komn werkn.[/a]

t wa
tagging sound
veldwerker1 [v] voor.[/v] sound
informant4 [a=j] Voa te komn werkn zeker?[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] om. [/v] sound
informant3 [a=j] Twa schoone van Jan om te komn werkn.[/a]

t wa
hoewel informant verderop een duidelijke voorkeur heeft voor 'voor' tagging sound
informant3 [a] Tzoe ook meer voar zijn ee.[/a]

t zoe
sound
veldwerker1 [v] Van. [/v] sound
informant1 [a=j] Twa schoone van Jan van te komn werkn.[/a]

t wa
tagging sound
informant4 [a] Mezoen misschien al zegn om te komn werkn ee.[/a]

me zoen
sound
informant1 [a] Ja mo dat is euh te beschaafd.[/a] sound
veldwerker1 [v=190] Die ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant1 [a=j] Die tonne es zwaar voa te dragn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Voor[/v] sound
informant3 [a=j] Die tonne es zwaar voa dragn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] variant zonder te.[/v] sound
informant3 [a=j] E zwaar voa dragn w.[/a] tagging sound
commentaarDe twee andere informanten kennen de constructie niet, en zouden variant met 'te' gebruiken. Dat lijkt me geen reden om a=n te transcriberen. Aangezien 2 mensen de constructie wel kennen lijkt het antwoord me terecht a=j  sound
informant4 [a=j] Zwaar voa dragn jaja.[/a] sound
veldwerker1 [v] Van.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Om.[/v] sound
informant4 [a=n] Te beschaafd. [/a] sound
veldwerker1 [v=192] We peizen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant2 [a=j] We peizn allemoale van ip van an tijdns thuis te zijn ja.[/a] tagging sound
informant4 [a=j] Van an tijdns thuis te zijne.[/a] sound
veldwerker1 [v] Veur.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Zonder voegw.[/v] sound
informant4 [a=j] Da kan gaan.[/a] sound
informant1 [a=j] Da zoe gaan.[/a] sound
informant4 [a=j] We peizn allemoale an tijdns thuis xxx.[/a] sound
veldwerker1 [v=193] Dat is zo zeker als n en n twee is.[/v] sound
informant3 [a] Das zo zeker of twee en twee vier es.[/a]

da s
tagging sound
informant3 [a] Ol zo zekere of da twee en twee vier es.[/a] tagging sound
informant2 [a] Meu wedn.[/a] betekent: wees daar maar zeker van sound
informant1 [a] Te zo zeker da twee en twee vier es.[/a]

t e
sound
veldwerker1 [v] Lijk da.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
informant4 [a] Te zo zekere lijk da twee en twee vier e.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker1 [v] Of da.[/v] sound
informant1 [a] Of da.[/a] of da: hierover toch de grootste consensus sound
informant4 Ja tzitn dingn in die daj toch

t zitn da j
tzitten: geen er / dingen dat sound
veldwerker1 [v=198] Hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant1 [a] Ie kan staan zagn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] met te.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=199] Ewe ie stoa te zagn.[/v] sound
informant1 [a] Ie stoa te zagn ja.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] zonder te?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 Een vorte zage. vort = letterlijk rot, maar hier als geheel = 'een vervelende zeurkous' sound
veldwerker1 [v=200] Toen we arriveerden regende het.[/v] sound
informant4 [a] Oeme arriveerdn.[/a]

oe me
sound
informant3 [a] Oem arriveerdn regendet.[/a]

oe me regende t
tagging sound
veldwerker1 [v=215] Kgeloof of kpeis das ook goed kpeis dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize dak groter ben of gie_ dan gie.[/a]

k peis da k
sound
informant2 [a] Ovvem.[/a]

ovv em
sound
informant2 [a] Kpei dak groter ben ovvem.[/a]

k pei da k ovv em
tagging sound
veldwerker1 [v] Ovvem en nie ovvie.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
informant4 Ovveur ot van e vrouwe e zekere?

ovv eur o t
sound
informant1 Kpei dak kleiner ben ovveur da zegje toch niet. Kben kleiner ofsie.

k pei da k ovv eur zeg je k ben of sie
Informanten discussiren hier al over vrouwelijke vorm; inf 1 en twee wijzen ovveur af; inf 3 en 4 lijken ovveur net te verkiezen (zonder ofsie af te wijzen) sound
informant3 Kben kleinder ovveur ja.

k ben ovv eur
sound
veldwerker2 [v] Oftiejem?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
informant4 [a] Neen.[/a] sound
informant3 [a] Neen. Dat e_ da ga hier niet.[/a] sound
veldwerker1 [v=216] Ze peist dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant1 [a] Ze peist datnem_[/a]

dat n em
tagging sound
informant3 [a] Ze peist dajgie eer gaat thuis zijn ovvik.[/a]

da j gie ovv ik
tagging sound
veldwerker1 [v] Of mij?[v] sound
informant2 [a] Neen ovvik.[/a]

ovv ik
sound
informant3 [a] Ovvekik.[/a]

ovv ek ik
informant 1 kent deze vorm niet, maar alle anderen blijkbaar wel sound
veldwerker1 [v] Oftekik.[/v] sound
informant2 [a] Aneen.[/a] sound
informant4 [a] Zeker niet.[/a] sound
veldwerker1 [v=217] Je peist toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant2 [a] Ge peist toch nie datnem sterk_[/a]

dat n em
sound
informant4 [a] Datnem sterker es dangie.[/a]

dat n em dan gie
tagging sound
commentaarnvt : erg wijdlopige discussie over 'dan' of 'of' als voegwoord  sound
informant4 [a] Je sterker ofgie.[/a]

j e of gie
sound
informant2 [a] Vroeger zeidnze of.[/a]

zeidn ze
sound
veldwerker1 [v] Ofu of ofjoe.[/v] sound
informant1 [a] Ofgie.[/a]

of gie
tagging sound
informant4 [a] J sterker of.[/a]

j e
sound
informant3 [a] Ja tgaat of zijn nee.[/a]

t gaat
'of' krijgt dus eindelijk de voorkeur. sound
informant3 Dat e ntwadde die relativum die sound
veldwerker1 [v] Oftegie.[/v] sound
informant3 [a] Neeneeneen.[/a] sound
informant2 [a] Oftegie da da ga niet.[/a]

of te gie
sound
informant4 Gie gie t azo meer in Moorsele altijd geweest. woordvolgorde sound
informant3 Gtgie n beetje te stijf beschaafd geweest ee.

g t gie
te stijf beschaafd: vreemde constructie sound
veldwerker1 [v=218] Ze peizn dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant2 [a] Ze peizn dasezieder rijker zijn ofwiedere.[/a]

da se zieder of wiedere
tagging sound
informant3 [a] Damewieder rijker zijn ofziedere.[/a]

da me wieder of ziedere
tagging sound
veldwerker1 [v] Ofzezudder.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Dan zij.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
informant3 Dadde zoeter nog kunn ee.

zoe ter
gebruik er sound
informant2 En tne pertank geen waar nee.

t n e
negatiepartikel / pertank = pourtant: nochtans sound
veldwerker1 [v=219] Wij peizen dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant2 [a] Mepeizn dajgieder nie zo slim zijt ofwiedere.[/a]

me peizn da j gieder of wiedere
tagging sound
veldwerker1 [v] Of ons.[/v] sound
informant1 [a] Voil. Nee wieder zegn wieder nee.[/a] sound
informant3 [a] Nee te lijk nie gebruikelijk.[/a]

t e
sound
veldwerker1 [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant2 [a] Peist toch niet dasezieder armer zijn ofgiedere.[/a]

da se zieder of giedere
geen subject, maar inf was zijn zin al eens begonnen op 6207, dus mogelijk is dit gewoon een halve herneming tagging sound
veldwerker1 [v] dazieder of dasezieder.[/v] sound
informant4 [a] Ge peist toch niet daseziedere rijker zijn danwiedere.[/a]

da se ziedere dan wiedere
tagging sound
informant1 Te daar mee dasulder haastn van ip te schrijvn.

t e da s ulder
gebruik van als voegwoord sound
veldwerker1 [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant3 [a] Ge gelooft toch nie da Lisa even schoone es of Anna.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ge gelooft dase_[/a]

da se
tagging sound
informant2 [a] Evn snel of zo snel.[/a] tagging sound
informant1 [a] Evn snel of Anna.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ge gelooft dase ol zo snel es ol zo snel es of Anna.[/a]

da se
tagging sound
informant1 [a] Dat Eva ol zo snel es_[/a] tagging sound
informant1 [a] Ol zo snel of.[/a] tagging sound
informant1 [a] Lijk Anna.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=222] IJ peist da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant2 [a] Ie peist.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ie peist.[/a] tagging sound
informant3 [a] Daxx Bart en Peter[/a] hier toch voegwoordcongruentie? moeilijk hoorbaar tagging sound
informant3 [a] Da Bart en Peter sterker zijn of_ Geert en Jan.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Dan Bart en Peter?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] tagging sound
informant4 [a] Neeneen da.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Zepeiznzieder.[/v] sound
informant1 [a] Zepeiznzieder dame rijker zijn_[/a]

ze peizn zieder da me
tagging sound
informant4 [a] Mepeiznwiedere peisgiedere_[/a]

me peizn wiedere peis giedere
hier geen subj.pronomen voor pv tagging sound
informant4 [a] Gepeisgiedere en zepeiznziedere_[/a]

ge peis giedere ze peizn ziedere
tagging sound
informant1 [a] Gepeisgie zeker_[/a]

ge peis gie
tagging sound
informant1 [a] Kpeizekik gepeisgie iepeisdem [/a]

k peize k ik ge peis gie ie peisd em
tagging sound
informant1 [a] Zepeisie.[/a]

ze pei sie
tagging sound
veldwerker1 [v] Zepeisezie.[/v] sound
informant4 [a] Neen.[/a] tagging sound
informant4 Wuk peistnem wel.

peist n em
sound
informant4 Wuk peisesie wel.

peis e sie
sound
veldwerker2 [v] Da ventjen peist peistet_[/v] sound
informant1 [a] Peistem.[/a]

peist em
tagging sound
veldwerker1 [v] Da wijveke.[/v] tagging sound
informant1 [a] Peistet.[/a]

peist et
tagging sound
informant1 [a] Peistet zekere.[/a]

peist et
tagging sound
informant2 [a] Peistet zekere.

peist et
maar informant klinkt niet helemaal overtuigd tagging sound
informant2 [a] Peistet zekere dame zot zijn.[/a]

peist et da me
tagging sound
informant1 [a] Ja da kan.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=226] Iendoet.[/v] sound
informant2 [a=j] Aja jiendoet.[/a]

jie n doet
tagging sound
informant1 [a] Jaajndoej.[/a]

jaa j n doe j
vorm mt subjectdubbeling (doej)? tagging sound
informant3 [a] Ie slaapt niet.[/a] sound
informant2 [a] Ja mo of iendoeniet.[/a]

ie n doe niet
rare vorm tagging sound
veldwerker1 [v=227] Maar ie slaapt wel.[/v] sound
informant3 [a] Jaajiedoei ie slaapt.[/a]

jaa jie doe
ook hier dubbel subject? tagging sound
veldwerker2 [v] En alset een vrouw is.[/v] sound
informant3 [a] Jasendoet ze slaapt niet.[/a]

ja s en doet
tagging sound
informant1 [a] Of jasedoet.[/a]

ja se doet
hier geen dubbel subject tagging sound
informant2 [a] En atgie e jaktoe.[/a]

a t gie ja k toe
sound
informant4 [a] Jazedoe ze slaapt.[/a]

ja ze doe
tagging sound
informant4 [a] Jazendoe ze slaapt nie.[/a]

ja z en doe
tagging sound
veldwerker1 [v] Iendoet.[/v] sound
informant1 [a] Iendoet.[/a]

ie n doet
Vorm wordt herhaald maar het is niet duidelijk of ze hem nu ook echt kunnen zeggen. tagging sound
veldwerker1 [v] Jaajendoet.[/v] sound
informant3 [a] Jaajndoet.

jaa j n doet
tagging sound
veldwerker1 [v] Tendoet.[/v] sound
informant1 [a] Tendoet.[/a]

t en doet
tagging sound
informant4 [a] Jatendoet.[/a]

ja t en doet
tagging sound
informant1 [a] Helemaal niet jatendoet.[/a]

ja t en doet
sound
veldwerker1 [v] Iedoet.[/v] sound
informant1 [a=j] Iedoet.[/a]

ie doet
klinkt weinig overtuigd tagging sound
veldwerker1 [v=228] Tdoet.[/v] tagging sound
informant4 [a=j] Euh toet.[/a]

t oet
tagging sound
informant3 [a] Toetoet.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker1 [v=244] Toetoet.[/v]

t oet t oet
sound
informant4 [a=j] Toetoet ie slaapt.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker1 [v=231] Ie doej.[/v] sound
informant1 [a] Iedoej.[/a]

ie doe j
tagging sound
informant1 [a] Jaajdoej.[/a]

jaa j doe j
tagging sound
veldwerker1 [v=230] Iendoet.[/v] sound
informant1 [a=j] Iendoet.[/a]

ie n doet
tagging sound
informant3 [a] Jaajndoej ie ga nie komn.[/a]

jaa j n doe j
tagging sound
informant1 [a] Jaajndoej.[/a]

jaa j n doe j
tagging sound
veldwerker1 [v] At nu over n koppel ga.[/v] sound
informant1 [a] Jasendoen.[/a]

ja s en doen
tagging sound
veldwerker1 [v=248] Ik doe wel even de tassen af wassen.[/v] sound
informant2 [a=n] Neen.[/a] sound
informant2 [a] Kgakik wel of wasn.[/a]

k ga k ik
sound
informant1 [a] Ik ga de zatn wel of wasn.[/a] sound
veldwerker1 [v=249] De jongen de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant1 [a] De jongne van wie da zijn moedere_[/a] tagging sound
informant4 [a] De jongne waar van da de moedere gistern getrouwd es stond achter mie.[/v] tagging sound
veldwerker1 [v] De jongn die zijn moeder_[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker2 [v] Van wie da zijn moeder.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] De jongn wie zijn moeder.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Die jongn da zijn moeder.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=250] Euhm de bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant2 [a] Dn bank woar ip dase zatn_[/a]

da se
tagging sound
informant2 [a] Wa vers geschilderd.[/a] sound
informant2 [a] Woar das ip zatn moa ja detzelfde ee.[/a]

da s d e tzelfde
tagging sound
informant4 [a] Kpeize dat alletwee kan.[/a]

k peize da t
sound
veldwerker1 [v] Olletwee normaal.[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker1 [v=253] Marie was toch gekomen, wat ik heel tof vond.[/v] sound
informant1 [a] Marie wa alijk gekomn_ en kvon da kvon da schoone.[/a]

k von k von
tagging sound
informant1 [a] Wat ik heel_ xxx ne nieuwe zin makn kvin da schoone.[/a]

k vin
sound
informant2 [a] Tof mekunn da niet.[/a]

me kunn
plaatsing subject voor pv sound
veldwerker1 [v] Wa dak heel schoon vond was dat Marie toch gekomen was.[/v] sound
informant1 [a] Kvond schoone da_[/a]

k vond
sound
informant2 [a] Da Marie toch gekomn ee.[/a] sound
informant1 [a] Wa dak schoone vonne_ goh ja.[/a]

da k
sound
informant4 [a] Tgeen dak schoone vonne, wa da Marie toch gekomn wa.[/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] Entwa dak stijf schoone vonne_[/a]

da k
tagging sound
informant1 [a] Wut dak wel schoone vonne da wo dase doar alijk was.[/a]

da k da se
'wut': verspreking (verwarring wat en wuk?) sound
commentaar  sound
veldwerker1 [v=255] Euh in het dorp waar ik woon staat een oud kerkje.[/v] sound
informant2 [a] In de parochie woa dak woone.[/a]

da k
sound
informant4 [a] In de parochie woa dak woone staater e schoon kerkske.[/a]

da k staat er
tagging sound
veldwerker1 [v=256] Op de dag dat we arriveerden regende het.[/v] sound
informant3 [a] Dien dag dame arriveerdn regendet.[/a]

da me regende t
tagging sound
informant4 [a] Den dag dame arriveerdn regendet.[/a]

da me regende t
tagging sound
veldwerker1 [v=257] Dat is iets wat heel mooi is.[/v] sound
informant4 [a] Da e ntwat die vree schoone es.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=257] Dat is iets wat ik niet graag doe.[/v] sound
informant3 [a] Dat es entwat dak nie geerne doexx.[/a]

da k
xx: doene of doe? moeilijk hoorbaar sound
veldwerker1 [v] Die.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant1 [a] Die geld t magtermie n beetje_[/a]

mag ter mie
sound
informant2 [a] Dien die geld magter mie n beetje gevn.[/a]

mag ter
tagging sound
veldwerker1 [v] Wie datter geld ee of zo.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=260] Wa peisde wie dak in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant1 [a] Wie peisdje dak gezien ee?[/a]

peisd je da k
sound
informant4 [a] Wie peisdje dak in Kortrijk xxx_?[/a]

peisd je da k
sound
informant1 [a] Ja wie peisdje dak in Kortrijk gezien ee.[/a]

peisd je da k
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=261] Wa peisde hoe danzet op gelost n?[/v] sound
informant4 [a] Oe peisdje dazet ip gelost n?

peisd je da z et
sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=262] Wie peisde wie dak in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant3 [a] Wie peisje dak in Kortrijk gezien ee?[/a]

peis je da k
tagging sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=265] Hoe peisde hoe danzet op gelost n?[/v] sound
informant1 [a] Oe peisdje daset op gelost n?[/v]

peisd je da s et
sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=266] Wie peisde diek in Kortrijk gezien ee of die dak in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant4 [a] Dak.[/a] sound
informant1 [a] Wie peisdje dak gezien ee?[/a]

peisd je da k
sound
veldwerker1 [v=273] Marie trok de sarge naar zich toe.[/v] sarge = deken sound
informant4 [a] Neeneen trok de sarge noar eur.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Mo zonder toe?[/v] sound
informant1 [a] Ja olleszins nie toe.[/a] sound
informant2 [a] Ze pakt ol de sarge.[/a] sound
informant1 [a] Ze pakteg ol t deksel ee.[/a] sound
veldwerker1 [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant4 [a] Zoetn da kunn gedaan n?[/a]

zoet n
geen expliciet neen maar wel duidelijk afwijzend tegenover de aangeboden formulering sound
veldwerker1 [v=297] Zoetie da gedaan gekund n?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=308] Zoetij dat n kunn doen?[/v] sound
informant3 [a] Dadde kan.[/a] maar dit klopt niet met het vervolg, want de constructie wordt geen enkele keer letterlijk herhaald. sound
informant3 [a] Zoetie da kunn doen?[/a]

zoet ie
sound
informant3 [a] Zoetie da kunn doen n ja.[/a]

zoet ie
sound
veldwerker1 [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant3 [a] Marie e bezig me patatn te scheln.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant4 [a] Om de koein tetn te gevn te da daj bedoelt?[/a]

t etn t e da j
sound
informant3 [a] K geen goeste voar de koein_[/a]

k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Kn geen goeste voa de_[/a]

k n
negatiepartikel sound
veldwerker2 [v] De koein te drinkn te gevn?[/v] sound
informant3 [a] Nee veur drinkn te gevn.[/a] sound
veldwerker1 [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant4 [a] Ol de koein van Marie.[/a] sound
informant3 [a] Ol Maries koein zijn verdronkn.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Marie ol eur koein.[/a] onduidelijk of dit louter herhalen is of of het echt kan sound
veldwerker1 [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant4 [a] Kpeize doa nie ip.[/a]

k peize
sound
informant3 [a] Daar op peisik niet.[/a]

peis ik
sound
informant4 [a] Kpeizekik daor nie ip.[/a]

k peize k ik
sound
veldwerker1 [v=321] Die rare gast ben ik mee naar de markt geweest.[/v] sound
informant4 [a] Met diene rarn_ haha benk noa de markt geweest.[/a]

ben k
sound
informant3 [a] Kee met die rarn noa de markt geweest.[/a]

k ee
sound
veldwerker1 [v] Ge zegt wel kee geweest nie kben geweest?[/v] sound
informant2 [a] K geweest.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=322] Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant2 [a] Wuk jgie gemaakt?[/a]

j gie
sound
informant4 [a] Wuk jegie al gemaakt?[/a]

j gie
sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=323] De watvoore raad je mij aan?[/v] sound
informant3 [a] Wukke raadjemie an?[/a]

raad je mie
sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n] Nee de wukke ook niet.[/a] sound
informant2 [a] Wa wa voare da e voar ons niet w.[/a] sound
veldwerker2 [v] Kunde da zegn wuk ene euh?[/v] sound
informant1 [a] Ast moar ene is zoej zegn wuk ene zoej an radn?[/a]

as t zoe j zoe j
sound
veldwerker1 [v=324] De zulke zoek toch nie durvn ip etn.[/v] sound
informant2 [a] Den dee.[/a] tagging sound
informant4 [a] De die.[/a] tagging sound
informant2 [a] Oftwel of zukke moek nie meer n.[/a]

moe k
sound
informant1 [a=n] Moa niet de zukke.[/a] sound
veldwerker1 [v] Oek nie die zukke?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=325][/v] vraag niet meer expliciet gesteld omdat antwoord al duidelijk gegeven is bij vraag 324, maar dan toch maar een kunstmatig a=j ingevoerd sound
informant1 [a=j] De die of zukke.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=327] Gaan haalt ne keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Haalt nog e keer n pintje.[/a] sound
informant4 [a=j] Gaan haalt e keer_[/a] informant 4 neigt wel tot a=j, en ook de andere informanten neigen nu van a=n naar: het kan, maar het is ongebruikelijk. tagging sound
informant1 [a] Tklinkt da nie zo vreemde moa eignlijk zeidnme wel meer haalt e keer n pintje.[/a]

t klinkt zeidn me
t klinkt da: vreemde constructie sound
veldwerker1 [v] Gaan haalt e keer ui vader.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
informant1 [a] Tkan moa gebruikelijker es haalt e keer u vadere

t kan
sound
informant2 [a=j] Gaan kijkt e keer oe late dat es bijvoorbeeld ee.[/a] tagging sound
informant4 [a=j] Ja moar gaan haalt e keer u vadere ook.[/a] sound
veldwerker1 [v] Komn helpt e keer?[/v] sound
informant2 [a] Kom helpt e keer ja.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=329] Kzegge nog tegn eur ik peize die gast da vinne z allemaal wel ne bravn.[/v] sound
informant2 [a] Kzeie nog tegn eur kzeie die kerele_ we vindn da nog ol ne fraain.[/a]

k zeie k zeie
sound
informant3 [a] Kzeie nog tegn eur ze vindn ollemoale dat nog ne fraaie kerel es.[/a]

k zeie
sound
informant1 [a] Kpeize die kerele ze vindn dat ollemoale wel ne fraain.[/a]

k peize
sound
informant2 [a=n] Te lijk zuk e rare zinne dame xxx nie vele gebruikn.[/a]

t e da me
zegt informant hier damoes? da me oes? sound
veldwerker1 [v=336] In dienn tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] In dn tijde leefdek lijk God in Frankrijk.[/a]

leefde k
tagging sound
informant1 [a] In dn tijde leefdeme lijk God in Fr_[/a]

leefde me
sound
informant1 [a] Leefdekik.[/a]

leefde k ik
sound
veldwerker1 [v] Leefdegekik?[/v] sound
informant2 [a] Neem leefdekik.[/a]

nee m leefde k ik
sound
veldwerker1 [v=337] In dienn tijd leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] Leefdene.[/a]

leefde ne
sound
informant3 [a] Leefdnem.[/a]

leefd n em
sound
veldwerker1 [v=338] In die tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] Leefdenwiedere lijk God in Frankrijk.[/a]

leefden wiedere
tagging sound
informant3 [a] In dn tijde leefdemewiedere lijk God in Frankrijk.[/a]

leefde me wiedere
sound
informant3 Kijk en tes ter uut en kenwistet niet.

t es k en wiste t
nevenschikking ipv onderschikking (het was er uit voor ik het wist); negatiepartikel sound
informant4 [a] Leefdegegiedere.[/a]

leefdege giedere
tagging sound
informant1 [a] Leefdjegieder.[/a]

leefd je gieder
tagging sound
veldwerker1 [v=345] Toen leefde jij als een koning.[/v] sound
informant1 [a] Ton leefdjege lijk ne koning.[/a]

leefd je ge
sound
informant1 [a] Ton leefdjegie.[/a]

leefd je gie
tagging sound
informant4 [a] Leefdegegie?[/a]

leefde ge gie
sound
informant2 [a] Ton leefdje nog link ne koning.[/a]

leefd je
tagging sound
informant3 [a] Ton leefdjegie nog link ne koning.

leefd je gie
informanten bereiken geen overeenstemming, maar het leefdegegie van informant vier vindt in elk geval bij niemand bijval. sound
veldwerker1 [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant1 [a] Tmaget niemand zien_ en ik vind dajt ook nie meug zien.[/a]

t mag et da j t
tagging sound
veldwerker1 [v=347] Ik weet datie es gaan zwemn.[/v] sound
informant1 [a] Kwete datn gaan zwemn is.[/a]

k wete dat n
sound
veldwerker1 [v=875] Ik weet datij weest zwemn eet.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=353] Wil je nog koffie Jan? En Jan zegt_ [/v] sound
informant4 [a] Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker1 [v] Joake?[/v] sound
informant3 [a=n] Neen. Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker2 [v] Maggek nog wa koffie?[/v] sound
informant4 [a] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
informant4 [a] Joaj.[/a]

joa j
tagging sound
informant4 [a] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
informant1 [a] Joaw.[/a]

joa w
tagging sound
informant4 [a] Joam.[/a]

joa m
tagging sound
informant1 [a] Meer joam.[/a]

joa m
tagging sound
veldwerker1 [v] At mee gieder e.[/v] sound
informant1 [a] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker1 [v] Ol de gebuurs?[/v] sound
informant1 [a] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker1 [v] Joas of joans?[/v] sound
informant3 [a] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker1 [a] En joank da kund ook nie zegn?[/a] sound
informant3 [a] Joak moar jonk nie w.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker1 [v=354] Ze ga nu toch nie gaan dansn ee?[/v] sound
informant1 [a] Joazedoet.[/a]

joa ze doet
tagging sound
veldwerker1 [v] Joase?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=355] Zeen nu toch nog nie gegetn ee?[/v] sound
informant3 [a] Joazedoen.[/a]

joa ze doen
tagging sound
veldwerker1 [v] Joanse?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=356] Dat huis da sta nu toch nie te koope?[/v] sound
informant1 [a] Jatoet.[/a]

ja toet
tagging sound
informant4 [a] Toetoet.[/a] tagging sound
informant4 [a] Jatetoet.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=359] Met zulk weere je kun nie vele doen ee.[/v] sound
informant1 [a] Me zuk n weere kun je nie vele doen.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=363] Gij gaat morgn noar t voetbal gaan kijkn met ik.[/v] sound
informant1 [a] Me mie.[/a] sound
informant3 [a] Me mie.[/a] sound
informant1 xxx begostn de kinders zegn met ik. beginnen zonder te-infinitief sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=364] Isem dood?[/v] sound
informant3 [a=j] Esten dood?[/a]

est en
tagging sound
informant3 [a=j] Estn dood?[/a]

est n
sound
informant4 [a] Of ese dood ee oet n vrouw e?[/a]

e se oe t
sound
veldwerker1 [v=367] Of ese dood?[/v] zie hiervoor voor het antwoord, informanten herhalen die zin niet meer op die manier, de 'is haar dood' wordt ook niet expliciet afgewezen, maar wel aangeboden, zie verder. sound
veldwerker1 [v] Eseur dood?[/v] sound
informant2 [a] Of leefse nog?[/a]

leef se
sound
veldwerker1 [v=365] Em e dood, moa van eur weetiket nie.[/v] sound
informant3 [a=j] Em e dood moa van zie weeteket niet.[/a]

weet ek et
lukt niet bij andere informanten tagging sound
informant1 [a] Ie esem dood_[/a]

es em
over dit antwoord bestaat de meeste consensus sound
informant1 [a] Mo van eur_[/a] hier objectspronomen na prepositie, maar niet bij alle informanten sound
informant2 [a] Van zie weeteket niet.[/a]

weet ek et
sound
veldwerker1 [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant1 [a=n] Metij? Metem![/a]

met ij met em
sound
informant4 [a] Omdatnem ga gaan werkn ee.[/a]

omdat n em
dubbel gaan sound
informant3 [a] Met em te gaan werkn moestzezezie thuis blijvn.[/a]

moest ze ze zie
3 x subject! sound
informant4 [a] Moestzezie thuis blijvn.[/a]

moest ze zie
sound
veldwerker1 [v] Mee met?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] Nochtans is 'met' een aantal keer gebruikt, spontaan, dus hier zou ik niet te veel aandacht aan besteden. Informant vier is wel redelijk consequent met zijn 'omdat' parafrase. sound
veldwerker2 [v] Mee datnem?[/v] sound
informant2 [a] Deur datnem_[/a]

dat n em
sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Mn ton begonn.

m n
hww. beginnen = hebben sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 Te van de betere Portugese wijns dadde.

t e
plaatsing dat achteraan in de zin sound
informant4 Kxx in Portugal twee keers geweest_ woordvolgorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 xxx nooit meer zuk ne goe kaassoufl meer gegetn. dubbel 'meer' sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker1 [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant4 [a] Dase geroepn n.[/a]

da se
tagging sound
informant1 [a] Dat e de vent dase geroepn n.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker1 [v] Die ze geroepn n?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=371] Dat is de vent die dat grapje verteld heeft.[/v] sound
informant4 [a] Da e de vent die diene klucht verteld ee.[/a] tagging sound
informant1 [a] Dat e de vent die de klucht verteld xxx.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het grapje verteld heeft.[/v] sound
informant4 [a] Da e de vent waarvan dak peize datn die klucht verteld t.[/a]

da k dat n
tagging sound
informant1 [a] Da e de vent dak peize die die klucht verteld xxx.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker1 [v=373] Dat is de vent die ik peis dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Da e de vent dak peize dase geroepn n.[/a]

da k da se
tagging sound
veldwerker1 [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant1 [a] Dat is t huis dak gekocht .[/a]

da k
tagging sound
veldwerker1 [v] Diek gekocht ?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant2 [a] Nooit.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=388] Wie kanter da zegn datij nog nooit in zijn levn ne leugen verteld ee?[/v] sound
informant1 [a] Niemand.[/a] sound
veldwerker1 [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen?[/v] sound
informant1 [a] Nievers.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=390] Wat ester beter dan een goed pintje bier alst warm is?[/v] sound
informant1 [a] Nietn zeker.[/a] sound
veldwerker1 [v=391] Welke koeien heeft hij gemolken?[/v] sound
informant4 [a] Gene.[/a] sound
veldwerker1 [v=393] Nie zegn daj ne cadeau voor em gekocht eet zulle.[/v] sound
informant1 [a] Nie zegn daj n_[/a]

da j
sound
informant3 [a] Ge meug nie zegn dak e cadeautje gekocht eet der voarn.[/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] Meu nie zegn da ga ook.[/a] informanten laten hier subject weg sound
veldwerker1 [v=397] Tschijnt dat ze niets mag etn.[/v] sound
informant2 [a] Tschijnt dase nie mag etn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Het schijnt?[/v] sound
informant1 [a] Tschijnt.[/a]

t schijnt
geen expliciet [a=n], maar dat is wel zo uit het antwoord af te leiden sound
veldwerker1 [v] Da schijnt_[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Tschijnt dat ze niets en mag etn?[/v] sound
informant1 [a] Tschijnt dase nie mag etn.[/a]

t schijnt da se
geen expliciet [a=n], maar dat is wel zo uit het antwoord af te leiden sound
veldwerker1 [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant3 [a] Tschijnt dase nie mag etn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
informant1 [a] Nee da zegnme nie.[/a]

zegn me
sound
veldwerker1 [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant3 [a] Wendy probeerde van niemand geen zeer te doen.[/a] sound
informant3 [a] Voa niemand geen zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Van niemand.[/v] sound
informant2 [a=j] Van niemand zeer te doene.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=j] Je zeg om niemand geen neen.[/a] sound
informant2 [a=j] Om niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Geen voegw.[/v] sound
informant1 [a=j] Ze probeerde niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worden.[/v] sound
informant4 [a] Tdreigt van ne slechtn dag te komn.[/a]

t dreigt
tagging sound
veldwerker1 [v=401] Tes misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant2 [a] Te misschien beter van een beetje te wachtn.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker1 [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Van een beetje te xxx.[/a] sound
informant1 Bein beien = wachten sound
veldwerker1 [v] Veur nog e beetje te bein?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 Bein kweet nog lijk nie ota Moorsels zoe zijn.

k weet o ta
gebruik lijk sound
informant3 Mijn vader woa een beetjen oedere ovvekik nee.

ovv e kik
ovvekik sound
informant3 Ge meu nie te bie komn. haalt een uitspraak van zijn grootvader aan waarin bij gebruikt wordt in plaats van dichtbij sound
veldwerker1 [v=402] Wan de chance om em direct terug te vindn.[/v] sound
informant1 [a] Moan de chance van em direct_[/a]

m oan
sound
informant3 [a] Moan chance van em direct were te vindn.[/a]

m oan
tagging sound
veldwerker1 [v] Van?[/v] sound
informant1 [a=j] _chance van em_[/a] sound
veldwerker1 [v] Veur.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Of om?[/v] sound
commentaargeen expliciet neen, maar informant geven wel weer spontaan de variant met van  sound
veldwerker1 [v] Of niet?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant1 [a] Te lijk datter ntwien in dn hof zit.[/a]

dat ter
tagging sound
informant3 [a] Datter ntwien in dn hof zit.[/a]

dat ter
sound
veldwerker1 [v] En die er moe dat doar staan?[/v] sound
informant2 [a] Datter.[/a] sound
veldwerker1 [v=408] Op dit feest wordt er veel gedanst.[/v] sound
informant4 [a] Ip die feeste wordt er vele gedanst.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En die er moeter ook staan?[/v] sound
informant2 [a=j] Joas ee.[/a]

joa s
sound
veldwerker1 [v=417] Misschien gaketekik wel krijgn.[/v] sound
informant2 [a=j] Misschien goaktekik wel krijgn.[/a]

goa k t ek ik
tagging sound
informant3 [a=j] Misschien goaketekik wel krijgn.[/a]

goa k et e kik
tagging sound
informant1 [a] Joat tmoeter allemoale in.[/a]

joa t t moet er
tagging sound
veldwerker2 [v] Kgoatekik wel krijgn.[/v] sound
informant1 [a=j] Kgoatekik wel krijgn_[/a]

k goa t ek ik
tagging sound
veldwerker1 [v=418] Durfder gij op duwen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Durfjergie.[/a]

durf j er gie
tagging sound
informant4 [a] Durfjedergie_[/a]

durf je der gie
tagging sound
informant3 [a=j] Durfdergie_[/a]

durf der gie
is dit enkel 'nazeggen' of spontaan? niet helemaal duidelijk tagging sound
informant3 [a] Durfdedergie ip duwn?[/a]

durfde der gie
tagging sound
veldwerker1 [v=419] Durfdem gij inviteren? [/v] sound
informant4 [a] Durfjegiem inviteren?[/a]

durf je gie m
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Durfdjegiem vragn.[/a]

durfd je gie m
tagging sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=420] Durfdezegij invitern_ of vragn?[/v] sound
informant1 [a] Durfjezegie vragn?[/a]

durf je ze gie
tagging sound
informant2 [a] Durfdjeze_[/a]

durfd je ze
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=421] Istij Pol hier geweest?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Estet Pol hier geweest?[/v] sound
informant4 [a=n] [/a] sound
informant4 [a] E Pol hier geweest?[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=422] Hoe heeft hij Pol dat op gelost?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Oe eeftet Pol dat op gelost?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Oe e Pol dat ip gelost?[/a] sound
veldwerker1 [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Ejgie dienn brief verzondn?[/a]

e j gie
tagging sound
veldwerker1 [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant1 [a=j] Zeleefzie ip water en brood.[/a]

ze leef zie
tagging sound
informant2 [a] Ze leeft ip water en brood.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=426] Marie heeft zij daar niets mee te maken.[/v] sound
informant2 [a] Zenzie doa nie mee te makn.[/a]

ze n zie
negatiepartikel tagging sound
informant3 [a] Marie t doa nie mee te ziene.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant2 [a] Mezijn doa nog nooit geweest.[/a]

me zijn
tagging sound
informant2 [a] Wieder n doa nog nooit geweest.[/a] tagging sound
informant4 [a] Mn doa nooit geweest.[/a]

m n
tagging sound
informant4 [a=j] Mnwieder doa nog nooit geweest.[/a]

m n wieder
tagging sound
veldwerker1 [v] Mnmewieder doa nog nooit geweest?[/v] sound
informant4 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Mezijnmewudder doa nog nooit geweest?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Wiederzijnmewieder doa nog nooit geweest.[/v] sound
informant4 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant1 [a=j] Ah damewieder gingn winn azo.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker1 [v] Marie zei dawieder gingn winn.[/v] sound
informant4 [a] Damewiedere.[/a]

da me wiedere
sound
veldwerker1 [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant1 [a=j] Iekanem doa ook nie an doen.[/a]

ie kan em
tagging sound
informant3 [a] Iekanter niet an doen.[/a]

ie kan ter
tagging sound
veldwerker1 [v] Iekantiem doar ook nie an doen?[/v] sound
informant1 [a] Iekanem doa ook niet an doen.[/a]

ie kan em
sound
veldwerker1 [v=430] Ik denk_ da htij morgen ook komt.[/v] sound
informant4 [a] Kpeize datn morgn ook ga komn.[/a]

k peize dat n
tagging sound
veldwerker1 [v] Dus nie datie.[/v] sound
informant3 [a] Neeneen. Datn.[/a]

dat n
sound
veldwerker1 [v] Datnem.[/v] sound
informant4 [a] Datn morgn ga komn.[/a]

dat n
sound
informant1 [a=j] Kpeize datnem ga komn.[/a]

k peize dat n em
tagging sound
veldwerker1 [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant1 [a] IJ t n bal in de mande gesmetn.[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=463] IJ ee de vaze gesmetn helemaal kapot.[/v] sound
informant1 [a] IJ t de vaze helegans kapot gesmetn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=472] En ee Gunther gebeld?[/v] sound
informant1 [a] Ee Gunther gebeld?[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=474] Ten was maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant1 [a] Twas moar juiste goed genoeg.[/a]

t was
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=495] Ik peize daje vele weg zou moetn smijtn.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize daj vele zoe moetn weg smijtn.[/a]

k peize da j
tagging sound
veldwerker1 [v] Da es t enigste dat kan staan?[/v] sound
informant3 [a] Ja ja.[/a] sound
veldwerker1 [v] Kund ook nie zegn kpeize daj vele zoe weg moetn smijtn?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=497] Ie es ol t kapot gerief an t weg smijtn.[/v] sound
informant1 [a] Ie is ol t kapot gerief an t weg smijtn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ie es ol t kapot alaam weg an t smjtn?[/v] alaam = materiaal, gereedschap sound
informant3 [a] Neeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v=412] Euh der warn veel mensn ip de feeste.[/v] sound
informant1 [a] Twarn veel mensn ip de feeste.[/a]

t warn
tagging sound
informant1 [a] Twarn veel boern ip de feeste.[/a]

t warn
sound
veldwerker1 [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant1 [a] Wukke.[/a] sound
informant3 [a] Wukke boekn jgie gekocht?[/a]

j gie
sound
veldwerker1 [v] Ge kunt nie zegn wa voore_?[/v] sound
informant1 [a] Neenee.[/a] sound
veldwerker1 [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wien teru ip de kermesse gezien?[/a]

t er u
sound
informant1 [a] Wie teru gezien?[/a]

t er u
sound
veldwerker1 [v=524] Wie heb jij op de kermis gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wienjgie?

wien j gie
tagging sound
veldwerker1 [v] Wien hebdegie gezien?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant3 [a] Daj geprobeerd t ne boek te verkopn an Piet.[/a]

da j
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=531] Wim peidege of Wim peisde dakik Els had geprobeerd een cadeau te verkopen.[/v] sound
informant3 [a] Wim peisde dakik geprobeerd ee om ne cadeau te verkopn_ an Els.[/a]

da k ik
sound
informant4 [a] Om an Els ne cadeau te verkopn ee.[/v] sound
veldwerker1 [v] Dakik a geprobeerd een cadeau te verkopn an Els?[/v] sound
informant3 [a] Ja da gaat.[/a] Grote consensus onder de informanten, maar toch herhaalt niemand deze constructie, zie wel 10583, maar hier is voegw. om wel toegevoegd sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkoopen.[/v] sound
informant4 [a] Dajgie geprobeerd t ne boek te verkopn an Marie.[/a]

da j gie
tagging sound
veldwerker1 [n] [v=852] Morgen ga ik mij een nieuwe fiets kopen.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant2 [a] De mij moe weg.[/a] sound
informant3 [a] Morgn gaak ne nieuwe velo kopn.

gaa k
sound
veldwerker1 [v=853] Ik zal u al een pintje bestellen.[/v] sound
informant1 [a] Kga n pintje besteln voor u.[/a]

k ga
sound
veldwerker1 [v=854] Koop mij eens een gazette alstublieft.[/v] sound
informant4 [a] Koopt da voa mie ee.[/a] sound
veldwerker1 [v=855] Hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant1 [a] Voa mie gekaft.[/a] sound
veldwerker1 [v=856] Magek mij hier ne stoel pakn?[/v] sound
informant4 [a] Meugk ne stoel pakn?[/a]

meug k
tagging sound
veldwerker1 [v=857] Zing ons nog e keer e liedje.[/v] sound
informant3 [a] Zing nog e keer e liedje veur oes.[/a] sound
veldwerker1 [v=858] Zal ik u nog een dreupelken in schenkn?[/v] sound
informant3 [a] Magek nog n dreupelke schenkn voor u?[/a]

mag ek
sound
veldwerker1 [v=859] Ik heb hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
veldwerker1 [v=860] Schrijf mij ne keer een briefke.[/v] sound
informant1 [a] Schrijf e keer n briefke voa mie.[/a] sound
veldwerker1 [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant1 [a] Voa mie.[/a] sound
veldwerker1 [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel_[/v] sound
informant1 [a] Loopt e keer noar de winkel_ voa mie.[/a] sound
veldwerker1 [v=863] Jantje haal meneer pastoor eens een stoel.[/v] sound
informant1 [a] Och voa meneer paster.[/a] sound
veldwerker1 [v=864] Ze wisten danze waarschijnlijk s zondags moestn werkn.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant1 [a] Dase[/a]

da se
sound
veldwerker1 [v=865] Marie peisde dan Bart en Jan_[/v] sound
informant1 [a] Dase_[/a]

da se
sound
informant2 [a] Marie peisde da Bart en Jan_[/a] sound
veldwerker1 [v=866] Erik zei dat die mannen liever op caf gingen.[/v] sound
informant1 [a] Dat die ventn liever ip caf_ tagging sound
veldwerker1 [v=867] Marie zei dan alle mannen liever op _[/v] sound
informant1 [a] Dat.[/a] sound
veldwerker1 [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant1 [a] Dat.[/a] sound
informant1 [a] Da. [/a] sound
veldwerker1 [v=836] We gaan niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Maan nie noar schoole.[/a]

m aan
tagging sound
veldwerker1 [v] Mengaan nie noar schoole.[/v] sound
veldwerker1 [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk en is.[/v] sound
informant1 [a] Ge weet toch wel dat nie geestig e.[/a] sound
informant2 [a] Dat nie geestig en es.[/a] onenigheid over ja of nee partikel tagging sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant2 [a] Dat nie wel en es en nog azo. Dat nie goed en e.[/a] sound
veldwerker1 [v=838] Dat is iets wat ik niet ken.[/v] sound
informant2 [a] Dat e ntwa dak nienkunne.[/a]

da k nie n kunne
tagging sound
informant3 [a] Dak nienkanne.[/a]

da k nie n kanne
sound
veldwerker1 [v=839] Ie es veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant1 [a] Ie e slimmer dan datn der uut ziet.[/a]

dat n
sound
veldwerker1 [v=840] Ge moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant1 [a] Moe nie komn veur dak geschreven .[/a]

da k
sound
veldwerker1 [v=841] Kenee moar drie snoepjes.[/v] sound
informant1 [a] K moar drie.[/a] sound
informant3 [a] K moar drie snoepkes.[/a] sound
informant2 [a] Ken moa drie snoepkes.[/a]

k en
maar nu veel minder overtuigd; het gaat trouwens weer om informant twee, die al een tijdlang in Kortrijk woont. tagging sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker1 [v=842] Als je dat nu niet doet zal je later veel problemen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Oejda nu nie doet.[/a]

oe j da
sound
informant2 [a] Oejda nu niendoet_[/a]

oe j da nie n doet
opnieuw informant twee! sound
informant1 [a] Oejda nu niendoet_[/a]

oe j da nie n doet
toch bijval van informant 1 tagging sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker1 [v=843] Om da Jan nie komt, moetek nu alles zelf doen.[/v] sound
informant4 [a] Wieder zeidn om da Jan nie komt.[/a] sound
informant2 [a] Om dat om datn nienkomt.[/a]

dat n nie n
tagging sound
veldwerker1 [v=600] Pas op dajenienvalt.[/v] sound
informant1 [a] Pas ip dajenienvalt.[/a]

da j nie n valt
tagging sound
veldwerker1 [v=844] Ik ee niemand nie gezien.[/v] sound
informant1 [a] K niemand gezien.[/a]

k
sound
veldwerker1 [v=850] Ik geloof dat ik niemand niet gezien heb.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize dak niemand gezien ee.[/a]

k peize da k
sound
commentaarnavraag subjectverdubbeling drie enkelvoud  sound
veldwerker1 [v=000] Da wiijveke neetet da nie gezeid.[/v] sound
informant1 [a] Da wijveke ntat da nie gezeid.[/a]

n t at
subjectdubbeling 3 enkv na onz. N? / negatiepartikel? tagging sound
commentaarnavraag subjectverdubbeling drie enkelvoud  sound
informant3 [a] Etet da nie gezeid?[/a]

t et
tagging sound
informant1 [a] Etetet da nie gezeid?[/a]

t et et
tagging sound
veldwerker2 [v=708] Tetet al lange geleden?[/v] sound
informant3 [a] Te lange geledn.[/a]

t e
sound
informant2 [a] Teset veel te lange geledn.[/a]

t es et
tagging sound
informant1 [a]Teset veel te lange ja_

t es et
sound
veldwerker2 [v=000] Tetet al jaren niemer gesneeuwd.[/v] sound
informant1 [a] Tt ol jarn nie meer geneeuwd.[/a]

t t
tagging sound
informant2 [a] Tklinkt geen beetje vreemde voar mie.[/a]

t klinkt
sound
informant2 [a] Ttet ol veel jarn nie meer gesneeuwd.[/a]

t t et
tagging sound
veldwerker2 [v=421] Etet Pol hier geweest.[/v] sound
informant4 [a] Neen.[/a] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker2 [v=719] Erik wist datet Pol daar niets mee te maken had.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker2 [v=422] Erik eetet da goed ip gelost.[/v] sound
informant3 [a] Erik t da goed ip gelost.[/a] sound
informant2 [a] Jtet da goed ip gelost.[/a]

j t et
sound
commentaarzwaar protest van de andere informanten over de 'et'constructie  sound
veldwerker2 [v=000] Gaatet Marie morgen ook mee?[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling  sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker2 [v] Marie gaatat morgen mee?[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker2 [v=717] Istet dat onweer hier al gepasseerd.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
informant2 Dat da nienkan.

nie n kan
negatiepartikel sound
commentaarnavraag subjectdubbeling  sound
veldwerker2 [v=000] Da beestje eetet al eten gehad.[/v] sound
informant1 [a] Da beestje t al etn gehad.[/a] tagging sound
informant1 [a] Da beestje tet ol etn gehad?[/a]

t et
tagging sound
informant4 [a] Moa wieder zeidnt nie w.[/a]

zeidn t
sound
veldwerker2 [v=707] Toon en Dirk gaantet da erg vindn.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker2 [v] Gaantet Toon en Dirk dat erg vindn?[/v] tagging sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker2 [v=000] Etet hier een man gewoond of een vrouw?[/v] sound
informant1 [a] Eteret hier.[/a]

et er et
tagging sound
veldwerker1 [v] Eeteret nog iemand gebeld veur em?[/v] sound
informant3 [a] Eteret hier nog etwien gebeld?[/a]

et er et
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Tertet hier ne vent gewoond.[/v] sound
informant4 [a] Tt hier.[/a]

t t
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Tetet hier niemand geweest.[/v] sound
informant2 [a] Ttet hier niemand geweest ba joat.[/a]

t t et joa t
tagging sound
informant2 [a] Teneetet hier niemand geweest.[/a]

t en eet et
met negatiepartikel + subjectdubbeling onz. enkv. tagging sound
commentaarsubjectdubbeling in 3 enkv.  sound
veldwerker2 [v=000] Ktet nog nooit gevallen met de fiets.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant2 [a] Da kind ttet ttet hier al dikkels e keer gevaln.[/a]

t t et t t et
sound
informant2 [a] Ik eetet da gaat toch niet.[/a]

eet et
sound
informant3 Tstaat hier ol t een en t ander ip w Willy.

t staat
het ipv 'er' als subj. sound
commentaarsubjectdubbeling in 3 enkv.  sound
veldwerker2 [v=000] Ktet diene vent nie meer gezien achter vorige week.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] [/n] sound
commentaarspontaan gesprek; hier komt de echtgenoot van informant 1 erbij zitten, er zijn nu dus vijf dialectsprekers aanwezig; deze vijfde ben blijkt ook negatiepartikels te gebruiken.  sound
informant1 Ik weet dakik da nie kan refusern.

da k ik
subjectdubbeling na dat; refuseren = weigeren sound
commentaarspontaan gesprek: vrijgaveverklaringen + personalia  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarde echtgenoot: Kgazekik mee doen. : incorporatie objectpronomen  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 Ejgie nog gehoord van pappele?

e j gie
extrapositie sound
informant3 Kkik nog gekekn in ding.

k k ik
extrapositie sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant4 Da warnder veel woordn over w.

warn der
dat waren daar ... : vreemde constructie sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 Ej da nog gehoord?

e j
nog in de betekenis van ooit sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant4 nen tettekorsee = bh sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant4 een schabbe schort sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant4 Ze snuitegen dadde. verleden tijd met 'ge'; snuiten = een vlasbewerking sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarechtgenoot inf. 1: me komn doar nie meer in contact mee.: vreemde constructie  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 Ik bie Limburgers soldaat geweest ee. woordvolgorde! sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Ze warn zunder mee mie soldaat. constructie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Oeke da ga doen.

oe ke
variant met schwa; de echtgenoot heeft hier zelfs de uitspraak uuke sound
commentaarspontaan gesprek  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is Komt ook voor: 1. 'gestorven is/is gestorven', 2. 'heeft gestorven/gestorven heeft', 3. 'ze'n weet niet ...'.; Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen.Als variant met 'en' voorkomt, vragen als 'komt voor':; 'Pas op dat je niet en valt.'
026 Jan had het hele brood wel willen opeten Komt ook voor:; 1. de mogelijkheid van 'gewild opeten/opeten gewild'; 2. Is de versie met IPP ooit uitgesloten in een dialect?
046 Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan Komt voor met 'zichzelf', 'hem', 'hemzelf', 'z'n eigen'? Voorkomende vormen invullen bij VORM.
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
161 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet Vragen naar gebruikelijkheid van voorkomende volgordes.
189 Het was aardig van Jan om te komen te werken; Het was aardig van Jan om komen te werken; Het was aardig van jan te komen werken
190 Deze ton is zwaar te dragen
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
230 A: Hij zal niet komen. B: Hij en doet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
231 A: Hij zal niet komen. B: Hij doet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
232 A: Hij zal niet komen. B: ?t doet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
233 A: Slaapt hij? ; B: Ja, hij/ 't (en) doet/ slaapt (niet) of; B: Nee, hij/ 't doet/ slaap (niet) Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
234 A: Slaapt hij? ; B: Ja, hij doet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
235 A: Slaapt hij? ; B: Ja, dat doet hij. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
236 A: Slaapt hij?; B: Ja, hij en doet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
237 A: Slaapt hij? ; B: Ja, hij slaapt. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
238 A: Slaapt hij?; B: Nee, hij doet niet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
239 A: Slaapt hij? ; B: Nee, hij en doet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
240 A: Slaapt hij? ; B: Nee, hij en doet niet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
241 A: Slaapt hij?; B: Nee, hij slaapt niet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
242 A: Slaapt hij?; B: ?t Doet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
244 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat de
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dat zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar an
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
266 Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb?
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet zien mag
347 Ik weet dat hij is gaan zwemmen In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Als andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide als 'komt voor'-vraag.In relevante gebieden (Vlaand. zonder Limb.) peilen naar 'weesten zwemmen'
366 Haar is ziek Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
400 Het belooft weer een mooie dag te worden Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord ('van' of andere).; Als beloven zo niet voorkomt: het dreigt weer een slechte dag te worden.
401 't Is misschien beter om nog even te wachten; 't Is misschien beter nog even te wachten Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
532 Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen 'Marie' en 'een boek' moeten na 'geprobeerd/proberen' staan.
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gatekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM)
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709.
709 Is tijt al lang geleden komt voor : n
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : n
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien? komt voor : j
vorm: eeteret
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: em
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ommewiedere
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: zatter
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: datter
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: oesse al
opmerking: onbruikbaar antwoord
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: oeter een vrouw
opmerking: onbruikbaar antwoord
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em