SAND-data Roeselare (N038p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enqute in Roeselare

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 038p[/k][i]928[/i][i]929[/i][i]930[/i][i]931[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
informant1 Damewieder nu beginn tegen dase doar is.

da me wieder da se
sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant1 [a] Kwiste niet da Marie gisterne dood wos.[/a]

k wiste
tagging sound
informant2 [a] Ze wiste niet da Marie gistern dood wos.[/a] tagging sound
informant4 Miender zeggen da ook nee ze. sound
veldwerker [v] Ze wist niet dat Marie gisteren gevallen was.[/v] sound
informant3 [a] We wisten niet da Marie gistern gevaln wos.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze wistet niet dat ze gistern gevaln wos.[/a]

wist et
tagging sound
informant2 [a] Dase gistern gevaln wos.[/a]

da se
sound
veldwerker [v] Zet gevaln.[/v] sound
informant2 [a] Zis gevaln.[/a]

z is
tagging sound
veldwerker [v] Ze wist nie da Marie gistern was gevaln.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Zen wist nie_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 Oat in een hoop goa zijn ja.

oa t
sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant4 [a] Let ip daj nie valt ee.[/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v] Let ip daj nie evalt ee.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant4 Mnwieder eigenlijk een schone tale w.

m n wieder
sound
informant1 Jef ggie gezeid_

g gie
sound
informant1 Iegingetem zeggen_

ie ging et em
integratie direct object sound
commentaarspontane spraak   sound
informant2 Mo zewistezie nie wa da da wos ee.

ze wiste zie
sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant4 [a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
sound
informant4 [a=j] Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
maar zie verder tagging sound
informant1 [a=n][/a] zwaar protest tegen de aangeboden constructie van deze informant. andere informanten sluiten zich hier uiteindelijk unaniem bij aan. oppassen dus met de a=j sound
informant2 [a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
sound
veldwerker [v] Tenwil_[/v] sound
informant1 [a=j] Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
nu gebruikt deze informant toch spontaan de niemand niet constructie. wel fel protest tegen negatiepartikel sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant1 [a] Ie wil nievers dansn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant4 [a] Teet da niemand_[/a]

t eet
tagging sound
informant4 [a] _lijk gewild ee.[/a] sound
informant2 [a] T da niemand gewild of gekund.[/a]

t
tagging sound
veldwerker [v] Gekunn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Gewiln.[/v] sound
informant1 [a] T da niemand gewild.[/a]

t
sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant4 [a] Jan ee heel da brood wiln ip eetn nee.[/a] sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] A wien das a kunn roepn.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] Zeg maar niet_[/v] sound
informant1 [a] Nee nee.[/a] sound
veldwerker [v=028] Zeg mij eens wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a=j] Zeg een keer wie dasezie kan roepn eet.[/a]

da se zie
tagging sound
informant2 [a=j] Wie dase.[/a]

da se
sound
informant4 [a=j] Zegt e keer wien dase zoe roepn.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=029] Zeg mij ne keer wie of zij had kunnen roepen.[/v] tagging sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] En zeg mij ne keer wie of dat zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Rappeleerjet nog wuk dak gezeid ee over laatst.[/a]

rappeleer je t da k
hier niet reflexief tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal nog.[/v] sound
informant4 [a] Jan rappeleeretem nog.[/a]

rappeleer et em
tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen_[/v] sound
informant3 [a] Noa makoar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Wat doetn doar?[/v] sound
informant1 [a] Tone wast em doar.[/a] tagging sound
informant3 [a] Je wast em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons ziet de slang_[/v] sound
informant1 [a] Nevenst em.[/a] tagging sound
informant4 [a] Neffenst em.[/a] sound
informant1 Danbesant alijk niet.

da n besant
negatiepartikel. uitdrukking betekent dat geeft toch niet. sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant1 [a] Dn timmerman ee geen nagels bie em.[/a] tagging sound
informant4 [a] E jienee geen nagels mee.[/a]

jie n ee
sound
veldwerker [v] Dn timmerman ee geen nagels bie.[/v] sound
informant4 [a] Bie em.[/a] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
informant1 [a] Jene geen nagels bie em.[/a]

je n e
sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant1 [a] Erik liet mie voor em werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant4 [a] Johanna eet eur laatn mee drijvn_[/a] tagging sound
informant3 [a] Ip de baarn.[/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant1 [a] Tone keek e keer goed in de spiegele.[/a] sound
informant2 [a] Tone keekt in de spiegele.[/a] sound
informant1 [a] bekeek umzelve in de spiegele [/a] tagging sound
informant4 [a] Tone bekeekt em in de spiegele.[/a] sound
informant1 [a] Tis Toontje die kijkt noa zijn zelven.[/a]

t is
sound
informant2 [a] Miender zeggen dat azo niet.[/a] informant heeft moeite met bekijken. zegt dat kijken naar het gewone is. sound
veldwerker [v] emzelven in de spiegel of ie bekeekt zijnzelven [/v] sound
informant4 [a] zijnzelven [/a]

zijn zelven
tagging sound
informant4 [a] zijneigenzelven [/a]

zijn eigen zelven
sound
informant1 [a] Tone bekeek zijn zelven in de spiegele.[/a] zijn zelven krijgt nu duidelijk van iedereen de voorkeur. sound
veldwerker [v] Toon keek naar zich zelf in de spiegel.[/v] sound
informant2 [a] Tone kijkt in de spiegele.[/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant1 [a] wardje kan zijnzelven goed [/a]

zijn zelven
tagging sound
informant4 [a] Ken zijn zelven goed.[/a] sound
informant1 [a] Kent zijn zelven goed.[/a] sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto s van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant3 [a] Warden ee gehoord datter_[/a]

datt er
sound
informant4 [a] Datter e portret van zijn zelven in de in de in de in de_[/a]

datt er
sound
informant4 [a] Datter fotoos van em _[/a]

datt er
sound
informant1 [a] Datn gehoord ee datter fotoos van em_[/a]

dat n datt er
tagging sound
informant1 [a] Je goat ton zijn zelven doar nie bie zeggen.[/a] sound
veldwerker [v] Van zijn zelven.[/v] sound
veldwerker [v] Van zijn eigen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van hem zelven.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Datter of danter? Of dander?[/v] sound
informant2 [a] Dattere.[/a]

datt ere
unaniem sound
veldwerker [v] Danter.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize dase dase geprobeerd eet van ne brief te schrijvn.[/a]

k peize da se da se
tagging sound
informant1 [a] Van nen brief noar em te schrijvn.[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Toen probeerde ik om tomaten te kweken.[/v] sound
informant3 [a] Kee ne keer geprobeerd tomaatn te kweekn.[/a]

k ee
tagging sound
informant1 [a] Mn geprobeerd van de jare voor tomaatn te kweekn.[/a]

m n
tagging sound
informant2 Gtergie nu meer.

g t er gie
integratie er sound
informant3 [a] Keekik geprobeerd_[/a]

k ee k ik
tagging sound
veldwerker [v] Toen probeerdekege om tomaten te kweken.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Probeerdek.[/a]

probeerde k
tagging sound
veldwerker [v] Probeerekde.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Probeerdeke.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Probeerden we om tomaten te kweken.[/v] sound
informant1 [a] Passeerde jare me geprobeerd voo tomaatn te kweekn.[/a]

me
tagging sound
veldwerker [v] Probeerdemege.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandelde ie door het park.[/v] sound
informant2 [a] Gistern eetne deur t park gewandeld.[/a]

eet ne
tagging sound
veldwerker [v] Wandelden.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Wandeldegie.[/v] sound
informant3 [a] Wandeldegie deur t park.[/a]

wandeldeg ie
tagging sound
informant1 [a] Je wandelde deur t park.[/a] tagging sound
informant1 [a] Gistern wandeldne deur t park.[/a]

wandeld ne
tagging sound
veldwerker [v] Gistern wandeldiede door het park.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant3 [a] Ok zuinig leve levekik lijk_[/a]

o k leve k ik
tagging sound
informant1 [a] Ok profijtig leve_[/a]

o k
sound
informant1 [a] Okkik profijtig leve mijn ouders hadn da gaarne.[/a]

o kk ik
woordorde tagging sound
veldwerker [v] Onk.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Owwe.[/a]

o wwe
een meervoud sound
veldwerker [v] Onkik.[/v] sound
informant1 [a] Ok.[/a]

o k
sound
veldwerker [v] Azzik.[/v] sound
informant1 [a] Ok.[/a] sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant4 [a] Otn nog drie jaar euh leeft_[/a]

ot n
tagging sound
informant3 [a] Goaten langerder leevn of zijn vadere.[/a]

goat en
tagging sound
veldwerker [v] Ottenie.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Ottenem.[/v] sound
informant3 [a] Ottenem nog drie jaar leeft_ eh goaten ouder zijn of zijn vadere.[/a]

o tt en em goat en
sound
veldwerker [v] Ottie.[/v] sound
informant4 [v] Otne.[/v]

ot n e
sound
veldwerker [v=057] Als ze zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant4 [a] Oose moar azo euh gezonde leeft goase nie lange meer leevn.[/a]

oo se goa se
tagging sound
informant1 [a] Osse.[/a]

o sse
sound
informant1 Ommewieder da zeggen_

o mme wieder
sound
veldwerker [v] Ossezie.[/v] sound
informant3 [a] Ossezie.[/a]

o sse zie
verder wordt de verdubbelde vorm echter geen enkele keer herhaald, ondanks herhaaldelijk aanbieden houden informanten het op osse. sound
informant4 Bijt e keer der in. woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Ot nu nog leeft tgoa morgen ook nog leevn.[/a]

o t t goa
geen inversie tagging sound
veldwerker [v] Ottet nui nog een beetjen ip past_[/v] sound
informant3 [a] Oase nog_[/a]

oa se
sound
informant1 [a] Oat vandage nog leeft_[/a]

oa t
sound
informant1 [a] Nee ottet ottet nee.[/a]

o tt et o tt et
sound
informant1 [a] Neent da goa niet.[/a]

neen t
sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant1 [a] Oajgiedere zo ongezond leeft ee goaj nooit ouder komn ovvik.[/a]

oa j giedere goa j ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Ogieder.[/v] sound
informant2 [a] Miender zeggen da nie.[/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 Joajendoet.

joa j en doet
spontane do-support als ontkenning van affirmatieve stelling sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant4 [a] Oot under werk voren goat_[/a]

oo t
sound
informant1 [a] Je leef voor te werken.[/a] 3 enkv. sound
informant1 [a] Oase ja_ voor under werk leevn_[/a]

oa se
tagging sound
informant1 [a] Ti moar werken die telt.[/a]

t i
geen negatiepartikel. die sound
veldwerker [v] Als ze s avonds thuis komen kijken ze nog een uur naar de televisie.[/v] sound
informant2 [a] Oonze t s n avonds thuis komm kijkenze nog n ure noa dn televisie.[/a]

oo n ze kijken ze
hier wel een n sound
informant1 [a] Oose s n avonds thuis zijn_[/a]

oo se
sound
informant3 [a] Osse thuis_[/a]

o sse
sound
informant4 [a] Oanze thuis komm_[/a]

oa n ze
sound
veldwerker [v] Oanzezieder.[/v] sound
informant4 [a] Ooseziedere.[/a]

oo se ziedere
sound
informant2 [a] Oonzeziendere.[/a]

oo n ze ziendere
sound
informant1 [a] Oosezieder s n avonds thuis zijn joas ze kijkn ton nog e keer noa dn televisie.[/a]

oo se zieder joa s
geen inversie sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant1 [a] O Rudy nog leeft_ awel leef leeft dinge ook nog nee.[/a] tagging sound
informant1 [a] Leef Leo ook nog.[/a] hier geen t uitgang tagging sound
veldwerker [v] Ottie Rudy nog leeft ton leeft Leo ook nog.[/v] sound
informant2 [a] Miender zeggen da niet ee.[/a] tagging sound
informant2 [a] O Rudy_[/a] sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft leef je langer.[/v] sound
informant4 [a] Oeje gezond leef leefje langere.[/a]

oe je leef je
tagging sound
informant1 [a] Oj gezond leeft goaj langer leevn.[/a]

o j goa j
hier met t uitgang bij leeft tagging sound
commentaargeen subject voor persoonsvorm  sound
informant4 Meug gie dat e keer eetn. sound
veldwerker [v] Oajgie.[/v] sound
informant1 [a] Oajgie gezond leeft goaj langer leevn.[/a]

oa j gie goa j
sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Kmoekik da nu nog nie n.

k moe k ik
verdubbeling sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 Iehoortem nie stijf wel.

ie hoort em
sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant1 [a] Onter moar zo veel boern zijn_[/a]

on ter
tagging sound
informant2 [a] _goander veel mensen goan werken noa de fabrieke.[/a]

goan der
dubbel gaan tagging sound
informant1 [a] Otter moar zo veel boern_[/a]

o tter
tagging sound
informant4 [a] Oeter moar zo veel boern zijn ja_[/a]

oe ter
tagging sound
informant2 [a] Onder nie veel boern zijn goander vele goan noa de fabrieke goan werken.[/a]

on der goan der
tagging sound
commentaardrie dubbel gaan  sound
informant3 [a] Onder moa zo veel boern zijn_[/a]

on der
bij doorvragen zijn de informanten het eens over de vorm met n tagging sound
informant4 [a] Ondere. Zie i juiste nu.[/a]

on dere
gaat daar mee in tegen het otter van haar echtgenoot informant 1. sound
informant1 Zessie nog oudere ovvik nee.

z es sie ovv ik
sound
informant2 Mo moet olsan nie zeggen dak ouder benne.

da k
woordorde. geen subject. sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in de hemel leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant4 [a] Oe Bart en Liesje noar dn hemele goan goat euh_[/a] tagging sound
informant1 [a] _goan de die alleszins noa d helle goan.[/a] tagging sound
informant3 [a] A Bart en Liesje.[/a] tagging sound
informant1 [a] O Bart_[/a] tagging sound
informant1 [a] O Bart en Liesje noar_[/a] tagging sound
veldwerker [v] An Bart.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant1 [a] Owwe gezond leevn leveme lang.[/a]

o wwe leve me
tagging sound
informant2 [a] Omme gezond leevn leevme langere.[/a]

o mme leev me
tagging sound
veldwerker [v] Ammewieder.[/v] sound
informant2 [a] Ommewieder ja.[/a]

o mme wieder
sound
informant1 [a] Ommewieder gezond leevn_[/a]

o mme wieder
sound
veldwerker [v=071] Als we alleen leven leven we profijtig.[/v] sound
informant4 [a] Onw allene leevn leevme_ zijme stijf profijtig.[/a]

on w leev me zij me
tagging sound
informant1 [a] Om allene leevn ist profijtig.[/a]

o m is t
tagging sound
informant4 Medeelnwieder een worstje nee tegoare.

me deeln wieder
sound
veldwerker [v] Omme allene leevn of ommen?[/v] sound
informant2 [a] Omme.[/a]

o mme
sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant4 [a] Leef zere n beetje gezondere w.[/a] sound
informant1 [a] Leef mo n beetje gezonder w.[/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Aj da nui tegen ol de kinders_[/v] sound
informant1 [a] Leef moar allemale n beetje gezondere.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef goed.[/v] tagging sound
informant1 [a] Kleve goed.[/a]

k leve
tagging sound
informant3 [a] Iklevekik goed.[/a]

ik leve k ik
tagging sound
informant1 [a] Klevekik goed ja.[/a]

k leve k ik
tagging sound
veldwerker [v] Jij leeft goed.[/v] sound
informant1 [a] Gie leef goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij leeft goed.[/v] sound
informant3 [a] Em leeft goed.[/a] tagging sound
informant2 [a] Em leef goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij leeft goed.[/v] sound
informant1 [a] Zie leef goed_ zie leeft goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij leven goed.[/v] sound
informant1 [a] Meleevn goed.[/a]

me leevn
tagging sound
veldwerker [v] Jullie leven goed. [/v] sound
informant1 [a] Gieder leef goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En zieder.[/v] sound
informant1 [a] Zieder leevn ook goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik goed?[/v] sound
informant2 [a] Levekik goed?[/a]

leve k ik
tagging sound
veldwerker [v] Leef jij goed?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegie goed?[/a]

leef je gie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft hij goed?[/v] sound
informant1 [a] Leeftnem goed?[/a]

leeft n em
tagging sound
veldwerker [v] Leeft zij goed?[/v] sound
informant1 [a] Leefsezie goed?[/a]

leef se zie
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij goed?[/v] sound
informant4 [a] Levenwiedere goed?[/a]

leven wiedere
tagging sound
veldwerker [v] Leven jullie goed?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegieder goed?[/a]

leef je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven zij goed?[/v] sound
informant2 [a] Levenziendere goed?[/a]

leven ziendere
tagging sound
informant1 [a] Levenzieder goed?[/a]

leven zieder
tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant4 [a] Zoekik da wel kunn doen?[/a]

zoe k ik
tagging sound
veldwerker [v] Zoenkik?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant4 [a=j] kvinne dat iedereen moe kunn zwemn.[/a]

k vinne
tagging sound
informant4 [a] Wieder zeggen allemale ook.[/a] sound
informant1 [a] Tis normaal in de zinne dajt vraagt_ iedereen.[/a]

t is da j t
sound
veldwerker [v=077] Kvinne da iedereen moe zwemmen kunnen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Kvinne da iedereen kunnen zwemmen moe.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Kvinne da iedereen zwemmen kunnen moe.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Kvinne da iedereen zwemmen moe kunnen.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant1 [a=j] Kwete dat Eddy morgen goa wiln brood eetn.[/a]

k wete
tagging sound
informant1 [a=j] Kwete dat Eddy wil stuutn eetn morgen.[/a]

k wete
sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant4 [a] Eddy moe vroeg kunn ip stoan.[/a] sound
informant2 [a=j] Jie moe kunn tielijk up stoan.[/a] sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen erg vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a] Je moe stijf vroeg kunn up stoan.[/a] sound
informant3 [a=j] Je moe kunn stijf vroeg up stoan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant3 [a] Kwete da Jan een nieuwe schure moe bouwn.[/a]

k wete
sound
veldwerker [v] Kwete da Jan moe een nieuwe schure metsen.[/v] sound
informant1 [a=j] Kwete datne moe een nieuwe schure metsen.[/a]

k wete dat ne
tagging sound
veldwerker [v=093] Kvind dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant3 [a=j] Kvinne da Marie moe noa Jef beln.[/a]

k vinne
tagging sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant1 [a] Kwete da Jan veurzekers goa moetn vertrekn nee.[/a]

k wete
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant2 [a] Kwete dadde da Hans nie meug_ meug kom.[/a]

k wete
sound
informant2 [a=n][/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant1 [a] Kwete da Jan zwins wil koopn.[/a]

k wete
sound
informant1 [a=j] Kwete da Jan wil zwins koopn ja.[/a]

k wete
tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant1 [a] kzeiekik da Willy zijnn auto moste verkoopn.[/a]

k zeie k ik
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant4 [a] Kpeize da Marie em goa moetn roepen.[/a]

k peize
tagging sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal em moetn roepn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal moetn em roepen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan heeft niet veel geld meer.[/v] sound
informant4 [a] Jan ee nie vele geen geld w.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Jan nee nie veel geen geld meer.[/a]

n ee
negatiepartikel? niet zeker. tagging sound
informant4 [a=j] Jienee nie vele geen geld.[/a]

jie n ee
tagging sound
informant1 [a] Jan nie vele geen geld meer.[/a] sound
veldwerker [v] Jan e nie vele geen geld nie meer.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant4 [a] Ie wil geen soepe meer eetn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant4 [a=j] Zitnder hier geen muizen?[/a]

zitn der
sound
informant1 [a=j] Zoender hier nievers geen muizen zitn?[/a]

zoen der
tagging sound
informant1 Ba joatendoet.

joa t en doet
spontane do-support als ontkenning van affirmatieve mededeling. sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt nie goe geen Frans.[/v] sound
informant4 [a=j] Ie spreek nie goe geen Frans w.[/a] tagging sound
informant1 [a] ie spreek nie goe Frans.[/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen es gene stielman.[/v] sound
informant4 [a=j] Iedereen izzie gene stielman nee.[/a]

izz ie
dubbeling goed gehoord? tagging sound
informant4 [a=j] Tzijn ol geen stielmans.[/a]

t zijn
sound
informant1 [a] Otter ene gefoefeld eet.[/a]

o tt er
sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant3 [a=j] Jt ol geen ka_ overal geen kameraadn.[/a]

j t
tagging sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant2 [a] Oesne Jan eet drie boeken.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur zijn huiswerk moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant1 [a] _moetn gemaakt n.[/a] sound
informant1 [a] Jan weet datn voor dn drien zijn huiswerk moe moe moe moe gemaakt n.[/a]

dat n
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet dattij voor tn drien zijn huiswerk moe gemaakt n.[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt moet n.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt en moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant4 [a] Marie eurnen auto is kapot.[/a] tagging sound
informant1 [a] Mariesnen auto stoat in panne.[/a] sound
informant1 [a] Ja maries eurnen auto stoa in panne da kunje zeggen.[/a]

kun je
soort van contaminatie. informant produceert die constructie hier al voor de tweede keer dus niet zomaar verspreking. sound
informant1 [a] Eurnen auto van Marie stoat in panne.[/a] vreemd! sound
veldwerker [v=164] Piets auto staat in panne.[/v] sound
informant1 [a] Pietsnen auto stoat in panne.[/a] tagging sound
veldwerker [v=166] Die vents auto staat in panne.[/v] sound
informant3 [a] Die vent zen auto stoat in panne.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ventjesnen auto stoat in panne.[/a] sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen.[/v] sound
informant1 [a] Eej genoeg mensen voo t hooi binn t haaln?[/a]

ee j
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant3 [a=j] Joag.[/a]

joa g
sound
informant2 [a=j] Ja.[/a] sound
informant1 [a=n] Om niet. Voe.[/a] sound
informant3 [a] Om en voe te gelijkig.[/a]

t e
maar de om constructie wordt wel door niemand herhaald. wellicht zit de nee dan ook dichter bij de waarheid? sound
informant4 [a=n] Geen om. Om es Nederlands.[/a] sound
informant3 [a=j] Om t hooi binn t haaln.[/a] informant drie blijft bij zijn ja en herhaalt de constructie nu ook. sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant3 [a=j] Ja.[/a] sound
informant1 [a=j] Ja van te koomn helpn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant4 [a=j] Ik zegge voe.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] tagging sound
informant3 [a=j] Ja.[/a] sound
informant2 [a] Tis meer voe te koomn helpn nee.[/a]

t is
voor krijgt toch duidelijk de voorkeur sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a] Twoa schone van Jan voe te koomn helpn.[/a]

t woa
sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant4 [a] Die ton is zwaar voe te_ voe t hefn w.[/a] sound
informant1 [a] Ti n zware tonne w voe te dragen.[/a]

t i
sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja voe te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die ton e zwaar om dragen.[/v] sound
informant1 [a] Ti n zware tonne voo te dragen.[/a]

t i
sound
informant2 [a=j] Die tonne i zwaar om dragen.[/a] andere informanten houden zich op de vlakte. vol overtuiging is informante 2 zelf ook niet. tagging sound
veldwerker [v] Die tonne i zwaar te dragen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Me peizn allemale van up tijd thuis te zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant4 [a=j] Voer ip tijd thuis te zijn ja.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=j] Da goa ook.[/a] sound
informant1 [a] Moa weinig.[/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant4 [a=n] Me peizn allemale voer ip tijd thuis te zijn zeggemewiedere.[/a]

zegge me wiedere
sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen.[/v] sound
informant3 [a] Ie kan nog een beetje stoan zagen w.[/a] tagging sound
informant1 [a] Je stoa nog n beetje te zagen ja.[/a] sound
veldwerker [v=199] Hij stoa te zagen.[/v] tagging sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Hij kan stoan te zagen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Hij stoa zagen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant1 [a] Tregende om aan kwaam.[/a]

t regende o m
tagging sound
informant1 [a] Om aan kwaam tregende.[/a]

o m t regende
sound
informant4 [a] Tregendege om aan kwaam. Omme toe kwaam.[/a]

t regendege o m o m
sound
informant4 Neeneenk g genoeg gie.

g
gedubbelde vorm na genoeg sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant4 [a] Kgelove dak groter ben ovvem.[/a]

k gelove da k ovv em
tagging sound
informant3 [a] Kpeize dak groter ben ovvem.[/a] sound
veldwerker [v] Ovvie.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Oftiem.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Oftnem.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Kpeizn dakkik groter ben ovvem.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizekik dak groter ben ovvem.[/a]

k peize k ik da k ovv em
sound
informant3 [a] Kpeize dakkik groter ben_[/a]

k peize da kk ik
klinkt eerder 'proberend' sound
veldwerker [v] Dan em.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant4 [a] Dan zeggen ze ook ja.[/a] sound
informant2 [a] Ik ee da nog nie vele gehoord.[/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant4 [a] Zegeloofzie dakkik eerder thuis benne_[/a]

ze geloof zie da kk ik
tagging sound
informant2 [a] Dajgie eerder thuis zijt ovvekik.[/a]

da j gie ovve k ik
tagging sound
informant2 [a] Dajegie eerder thuis zijt ovvekik.[/a]

da je gie ovve k ik
tagging sound
veldwerker [v] Of mij.[/v] sound
informant1 [a] Neens.[/a] sound
veldwerker [v] Ovvik.[/v] sound
informant1 [a] Ze gelooft daj eerder thuis zijt ovvik.[/a]

da j ovv ik
sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant4 [a] Je geloof toch nie datn sterker is ovvik.[/a]

dat n ovv ik
tagging sound
informant1 [a] Ge peis toch nie zeker datnem sterker is ovvik.[/a]

dat n em ovv ik
sound
informant3 [a] Datnem meer macht eet ovvekik.[/a]

dat n e m ovve k ik
sound
informant2 [a] Jizzem sterker of gie.[/a]

j izz em
sound
veldwerker [v] Of joen.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
informant1 Ja batoet w nu wel. do-support sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant1 [a] Zepeizenzieder allemale danzezieder rijker zijn of wieder w.[/a]

ze peizen zieder dan ze zieder
tagging sound
informant2 [a] Danmiender rijker zijn of undere.[/a]

dan miender
tagging sound
informant1 [a] Damewieder rijker zijn of undere.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Of zieder.[/v] sound
informant2 [a] Of ziender ook ja.[/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant2 [a] Me geloovn daxx_ daj nie zo slim zijt of miendere.[/a]

da j
tagging sound
informant2 [a] We geloovn dajgiendere nie zo slim zijt_[/a]

da j giendere
tagging sound
informant2 [a] Of wiedere.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Of oes?[/v] sound
informant4 [a] Joag kunt da ook zeggen.[/a]

joa g
sound
informant1 [a] Of oes.[/a] tagging sound
informant1 Osse zitn te kaarten_

o sse
hier spontaan geen voegwoordn sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant1 [a] Ge peist alijk nie zeker dasseziedere_ armer zijn of wieder.[/a]

da sse ziedere
tagging sound
informant2 Nee da enzeggenmiender niet.

en zeggen miender
negatiepartikel? niet zeker sound
informant1 [a] Geloofgieder toch niet dajgiedere armer zijt of wiedere.[/a]

geloof gieder da j giedere
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant1 [a] Kgelove da da Lisa veel schoonder is of Anna.[/a]

k gelove
tagging sound
informant2 [a] Is ol zo schone of Anna.[/a] tagging sound
informant1 [a] Gie gelooft da Lisa even schoon is of Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant1 [a] Jiepeistem datn euh Bert en_ Bart en Peter sterker zijn of_[/a]

jie peist em
tagging sound
veldwerker [v] Da Bart en Peter of dan Bart en Peter?[/v] sound
informant1 [a] Dat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie slaapt.[/v] sound
veldwerker [v=226] Iendoet.[/v] sound
informant2 [a=j] Joajendoej.[/a]

joa j en doe j
tagging sound
informant1 [a=j] Joajendoej jie slaapt niet.[/a]

joa j en doe j
tagging sound
veldwerker [v] Alsekik zegge ie slaapt en ie slaapt nie kunde zeggen joajendoej.[/v] sound
informant1 [a=j] Joajendoet.[/a]

joa j en doet
tagging sound
veldwerker [v] Tendoet.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=227] Ie doet ie slaapt nie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=228] Toet ie slaapt nie.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Hij zal nie meer komen zeker?[/v] sound
veldwerker [v=230] Joajendoet ie goa nog komn.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Joajedoet jie goa nog komn.[/a]

joa je doet
sound
veldwerker [v=231] Joajedoet.[/v] sound
informant4 [a=j] Joaijedoet jie goa nog komn.[/a]

joa jie doet
tagging sound
veldwerker [v] Iendoet ie goa nog komn.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Toetoet hij goa nog komn.[/v] sound
informant1 [a=j] Da zoe kunn gebeuren.[/a] sound
veldwerker [v] Slaaptie?[/v] sound
veldwerker [v] Wa kunje ton antwoordn?[/v] sound
informant4 [a] Kweetet nie otten nog slaapt.[/a]

k weet et o tt en
of wordt als sound
veldwerker [v=243] Ie doet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=244] Toetoet hij slaapt.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Toetoet tis em. Om danwet zeker weetn ton.[/a]

t oet t oet t is da n we t
om danwet tagging sound
informant1 [a] Jaja ge zegt dadde.[/a] toetoet is dus wel degelijk gangbaar. sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de zatn af wassen.[/v] zatn = kopjes sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Kgoa wel ne keer de de de tasn_[/a]

k goa
sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant2 [a] Die zijn moeder gistern hertrouwd is stond achter mie.[/a] sound
informant1 [a] De jongne die gistern se moeder hertrouwd is_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Da zijn moeder.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=j] Mo gekunnet zeggen.[/a]

ge kunn et
maar andere informant houdt vol dat het geen roeselaars is en daarmee houdt de discussie voor iedereen op. neen is dus het meest waarschijnlijke. sound
veldwerker [v] Waar van dat de moeder.[/v] sound
informant1 [a] Die jongne_ die woa da zijn moeder gistern hertrouwd is_[/a] sound
informant2 [a] Waar van da zijn moedere.[/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant2 [a] Woar danz ip zaatn.[/a]

da n z
tagging sound
informant1 [a] Woar das ip zaatn.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] Dn bank woar ip dase zaatn.[/v] tagging sound
informant3 [a=j] Ja.[/a] sound
informant3 [a] Woar ip dase zaatn wo vers geschilderd.[/a]

da se
sound
veldwerker [v] Dn bank danz ip zaatn.[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Dn bank danz ip zaatn wo juiste geschilderd.[/a]

da n z
sound
informant2 [a] Woar das ip zaatn.[/a]

da s
sound
informant2 Thangdeg ol an under kleern.

t hangdeg
sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant1 [a] Otn geld ee iemoeter mo n beetje geevn an mie.[/a]

ot n ie moet er
tagging sound
veldwerker [v] Wie geld ee_[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Die geld ee.[/v] sound
informant2 [a] Oonze veel geld een.[/a]

oo n ze
sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wiek in Kortrijk gezien ee.[/v] sound
informant1 [a] Kun nooit raadn wie dak in Kortrijk gezien ee.[/a]

da k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Wie peisde dak in Kortrijk gezien .[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
informant1 [a] Wie peisde dak in Kortrijk gezien ee?[/a]

peis de da k
sound
informant4 [a] Ge zoe nooit raadn wien dakkik in Kortrijk gezien ee.[/a]

da kk ik
sound
veldwerker [v] Wa peisde wiek in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wiek in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=266] Wie peisde diek in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant4 [a=j] Wuk peisdje danzet _xx oe danzet ip gelost een?[/a]

peisd je da n z et da n z et
tagging sound
informant4 [a] Oe danzet ip gelost n.[/a]

da n z et
dat moet er dus bij. sound
veldwerker [v=265] Oe peisje oe zet ip gelost n?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Oe peisje oe daset ip gelost n?[/a]

peis je da s et
sound
informant1 [a] Oe peisje daset ip_[/a]

peis je da s et
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant1 [a] Marie trok et deekn noar eur toe.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Marie trok de serge noar eur.[/v] sound
informant1 [a] Kvinnet nog betere.[/a]

k vinn et
dus voorkeur voor de variant zonder toe. sound
informant1 [a] Noar eur.[/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Zoetn da kun gedaan n?[/a]

zoet n
sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoetn dat n kunn doen?[/a]

zoet n
tagging sound
informant1 [a] Zoetn da kunn doen n?[/a]

zoet n
sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant1 [a] Marie zat patatn te scheln.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant3 [a] Kenee geen goeste voo de koein voo de koein te_[/a]

k en ee
negatiepartikel heel duidelijk hier sound
informant1 [a] _t eetn te geevn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming.[/v] sound
informant3 [a] Marie eur koeien_[/a] sound
informant2 [a] Zijn verdronkn bie d overstrominge.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ol eur koein.[/a] sound
informant2 [a=j] Marie ol eur koein zijn verdronkn bie d overstrominge.[/a] deze informante zegt niet zomaaar na, want ze herhaalt de constructie nog een paar keer. ze is wel de enige. de andere informanten keuren haar constructie wel niet af. tagging sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize doar niet ip.[/a]

k peize
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kben noa de markt geweest of ke noa de markt geweest?[/v] sound
informant2 [a] Ke noa de markt geweest.[/a]

k e
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast eek mee noa de markt geweest.[/v] sound
informant1 [a] Kee met die rare gast noa de markt geweest.[/a]

k ee
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=322] Welke heb jij al gemaakt?[/v] sound
veldwerker [v] De welke heb jij al gemaakt?[/v] sound
informant3 [a] Wukke eejgie ol gedaan?[/a]

ee j gie
sound
veldwerker [v] De wukke.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=323] De wa vore raadjemie an?[/v] sound
informant4 [a] Wuk peisjegie dak goa pakn?[/a]

peis je gie da k
sound
informant1 [a] Wuk ister hier t beste?[/a]

ist er
sound
informant4 [a] Wuk zoejmie an raadn?[/a]

zoe j mie
sound
veldwerker [v] Wuffer?[/v] sound
informant4 [a] Wie zeggen wukke.[/a] sound
veldwerker [v] De wukke.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Wukke_ zoejmie geevn? Gauw. Wukke zijnder de beste?[/a]

zoe j mie zijn der
sound
informant1 [a] Wukke zoejmie an raadn?[/a]

zoe j mie
sound
veldwerker [v=324] Mm. De zukke zoek nie meer durvn ip eetn.[/v] sound
informant3 [a] Zukke zoek nie meer moetn n.[/a]

zoe k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=325] De die zoek nie meer moen en.[/v]

zoe k
tagging sound
informant3 [a=j] Jah. Da da kunj da kunj ook.[/a]

kun j kun j
sound
informant2 [a=j] De dee de dee zoeme nie meer moetn ne.[/a]

zoe me
sound
veldwerker [v=327] Goan haalt e keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant4 [a] Haalt e keer een pintje uut de kelder. Loop.[/a] sound
informant4 [a=j] Joag.[/a]

joa g
sound
informant2 [a=j] Goan haalt e keer n pintje uut de keldere.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komen helpt e keer.[/v] sound
informant3 [a] Kom helpt e keer.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=329] Kzeie nog tegen eur kpeizen die gast vindenz allemale wel ne fraain.[/v] sound
informant1 [a] Kzeie tegen eur ze peizn allemale dat nog ne fraaie gast is.[/a]

k zeie
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In dienn tijd leefdekik_[/a]

leefde k ik
tagging sound
informant3 [a] Leefdenwieder lijk God in Frankrijk.[/a]

leefden wieder
is n meervoud tagging sound
informant3 [a] Leefde ie lijk God in Frankrijk.[/a] drie enkv. sound
informant4 [a] Leefdekik.[/a]

leefde k ik
sound
veldwerker [v=345] En ajt nui over mij zegt.[/v] sound
informant3 [a] Leefdjegie.[/a]

leefd je gie
tagging sound
informant1 [a] Leefdegie.[/a]

leefde gie
tagging sound
informant1 [a] Zeleefdenzieder lijk God in Frankrijk.[/a]

ze leefden zieder
3 meervoud sound
informant1 [a] In die tijd leefdenze lijk God in Frankrijk.[/a]

leefden ze
sound
veldwerker [v] In die tijd leefden jullie als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Ge leefde lijk God in Frankrijk giendere.[/a] sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant2 [a] Niemand meuget zien_ kvinne dajtgie ook nie meug zien.[/a]

meug et k vinne da j t gie
tagging sound
veldwerker [v] Kvinne dajtgieder ook nie zien meug.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant1 [a] Kwete datn weest goan zwemn eet.[/a]

k wete dat n
tagging sound
informant4 [a] Kwete datnem goan zwemn eet.[/a]

k wete dat n em
sound
veldwerker [v] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Datne weest goan zwemn eet.[/a]

dat ne
sound
veldwerker [v=875] Kund ook gewoon zeggen kwete datn weest zwemn eet.[/v] sound
informant2 [a] Die goan moet doar stoan.[/a] sound
veldwerker [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemmen is.[/v] sound
informant1 [a=j] Kwete datn goan zwemn is.[/a]

k wete dat n
tagging sound
veldwerker [v] Kwete datn is goan zwemn zoej da zeggen?[/v] sound
informant2 [a] Neew.[/a]

nee w
sound
veldwerker [v=353] Moej nog een pintjen n?[/v] sound
informant1 [a=j] Joak ee.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma ja.[/v] sound
veldwerker [v] Twee enkv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. mann.[/v] sound
informant2 [a=j] Joaj.[/a]

joa j
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. vrouw.[/v] sound
informant4 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v] Een meervoud.[/v] sound
informant1 [a=j] Jow.[/a]

jo w
tagging sound
veldwerker [v] Twee meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] Drie meervoud.[/v] sound
informant1 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen h.[/v] sound
informant4 [a] Me zukn were kunje nie vele doen.[/a]

kun je
sound
informant3 [a] Me zuk strontwere kun nie vele doen ee.[/a] subject valt hier weg, onduidelijk dus of we met een ja constructie te maken hebben. sound
informant1 [a] Ge kun nie vele doen me zuk strontwere.[/a] sound
veldwerker [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant1 [a] Gie goa noa t voetbal komn kijkn me mie.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=364] Is hem dood?[/v] sound
informant1 [a=j] Istnem dood?[/a]

ist n em
tagging sound
veldwerker [v=367] Is eur ziek?[/v] sound
informant1 [a] Issezie ziek?[/a]

is se zie
sound
veldwerker [v=365] Hem is dood moar van eur weeteket nie.[/v] sound
informant3 [a] Hij is dood_[/a] sound
informant4 [a=j] Em is dood_[/a] tagging sound
informant1 [a] Mo van eur weeteket niet.[/a] sound
informant1 [a] Jis dood.[/a]

j is
sound
informant1 [a] Jizzem dood.[/a]

j izz em
sound
informant2 [a=j] Ja da kunme ook zeggen. Em is dood.[/a]

kun me
tagging sound
veldwerker [v=366] Eur is dood moa van em weeteket niet.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Zie is dood.[/a] sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant1 [a] Met em te goan werken_[/a] sound
informant4 [a] Met em te goan werken moesezie heel dn dag thuis blijvn.[/a]

moe se zie
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Tes die vent dase geroepn n.[/a]

t es da se
tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant3 [a] Dat is die vent die die klucht verteld eet doar ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het grapje heeft verteld.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize dat die vent is da die die die klucht verteld eet.[/a]

k peize
tagging sound
informant1 [a] Dak peize die die klucht verteld eet.[/a]

da k
tagging sound
informant1 [a] Tes die vent dak peize die die klucht verteld .[/a]

t es da k
tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant4 [a] Dak peize dase geroepn n.[/a]

da k da se
tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant1 [a] Tis dat huis dak gekocht ee.[/a]

t is da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer goa t geld an de bomen groein?[/v] sound
informant3 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v] Nooit nie.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant4 [a] Tschijnt dase nie meer mag eetn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Het schijnt.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt nie meer te mogen eten.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant1 [a] Wendy probeerde voo niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Voo niemand ja.[/a] sound
veldwerker [v] _voor niemand geen zeer te doen.[/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerde voo niemand geen zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n] Miender zeggen voo.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerde van niemand meer zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=j] Probeerde niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=400] Het belooft een mooie dag te worden.[/v] sound
informant4 [a] Tschijnt dame ne schonen dag goan n.[/a]

t schijnt da me
sound
informant2 [a] Mee beloovn_ neen.[/a] sound
veldwerker [v] Ge zoet da nie gebruiken.[/v] sound
informant1 [a] Nee ge gebruikt da nie.[/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant4 [a] Te beter oj nog een beetje wacht.[/a]

t e o j
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Te misschien beter van nog een beetje te wachtn.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Voe nog n beetje te wachtn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=j] Te misschien beter nog n beetje te wachtn.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker [v] En wa zoej t meeste zeggen?[/v] sound
informant4 [a] Voe.[/a] sound
veldwerker [v=400] Whadn de chance om em direct were te vindn.[/v] sound
informant1 [a] Meen chance gehad damem direct were gevondn n.[/a]

m een da m em
sound
informant1 [a] Voor em direct were te vindn.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant4 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Van em direct were te vindn.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=j] Mn chance gehad em direct were te vindn.[/a]

m n
maar zegt meteen daarna dat voor er nog moet bij komen! sound
informant1 [a] Voe moet doar bie were bie komn ee.[/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant4 [a] Ti juist lijk datter entwien in dn hof stoat.[/a]

t i datt er
tagging sound
informant1 [a] Ti juiste lijk of datter etwien in dn hof stoat ja.[/a]

t i datt er
sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant1 [a] Kgoatekik misschien krijgen.[/a]

k goa t ek ik
tagging sound
informant2 [a=j] Misschien goaketekik wel krijgen.[/a]

goa k et ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjergie ip duuwn?[/a]

durf jer gie
tagging sound
informant1 [a] Durfdeder ip duuwn?[/a]

durf de der
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij inviteren?[/v] sound
informant4 [a] Durfjegiem inviteern?[/a]

durf je gie m
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij vragen?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjezegie vragen?[/a]

durf je ze gie
tagging sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Ejgiemie dien brief ip gexx?[/a]

e j gie mie
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant2 [a] Ze leeft ip water en brood.[/a] tagging sound
informant1 [a=j] Zeleefzie ip water en brood.[/a]

ze leef zie
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie heeft zij daar niets mee te maken.[/v] sound
informant3 [a]Marie eet doar nie mee te maakn.[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant1 [a=j] Mnwieder doa nog nooit geweest.[/a]

m n wieder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei damemiender goan winn.[/a]

da me miender
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant1 [a] Kunnekik doa ook nie an doen.[/a]

kunn ek ik
tagging sound
informant2 [a] Iekunter ook niet an doen.[/a]

ie kunt er
tagging sound
informant1 [a] Kanterem ook niet an doen.[/a]

kan ter em
tagging sound
informant1 [a=j] Jiekunterem ook niet an doen.[/a]

jie kunt er em
met integratie er tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis datnie morgen ook komt.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize datn morgen ook goa komn.[/a]

k peize dat n
tagging sound
informant1 [a=j] Kpeize datnem morgen ook goa komn.[/a]

k peize dat n em
tagging sound
veldwerker [v=453] Ze hebben geweest naar de markt.[/v] sound
informant1 [a] Zn noa de markt geweest.[/a]

z n
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant3 [a] Jt de bolle in de mande gegooid ee.[/a]

j t
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=474] Ten was maar juiste goed genoeg.[/v] sound
informant2 [a] Two mo juiste goed_[/a]

t wo
sound
informant1 [a] Two juiste goed genoeg.[/a]

t wo
sound
veldwerker [v] Tenwoa mo juiste goed genoeg.[/v] sound
informant1 [a=n] Two moa_[/a]

t wo
sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant1 [a=g] Kpeize daj vele goa moetn weg smijtn.[/a]

k peize da j
tagging sound
veldwerker [v] Kpeizn daj vele weg goa moetn smijtn.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize daj vele weg goa moetn smijtn ja.[/a]

k peize da j
tagging sound
veldwerker [v] Kpeizen daj vele goa weg moetn smijtn.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant1 [a] Wukke boekn ejgie gekocht?[/a]

e j gie
tagging sound
informant2 [a] Wukke boekn ej gekocht?[/a]

e j
sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wie etterjoe ip de kermisse gezien?[/a]

e tter joe
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Marie zei dajgie Piet doa dien boek wilde_[/a]

da j gie
sound
informant3 [a] Marie zei daje Piet p_probeern eet een een boek te verkoopn.[/a]

da je
sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Dajgie geprobeerd eet Piet ne boek te verkoopn.[/a]

da j gie
sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te kopen.[/v] sound
informant1 [a] Wim peisde dakkik voor Els ne cadeau ginge koopn.[/a]

da kk ik
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Karel weet dakkik geprobeerd ee voo ne boek te verkoopn an euh_[/a]

da kk ik
sound
veldwerker [v] Dus an Marie goa noar achtern.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga op reis.[/v] sound
informant1 [a] Kgoa ip voyage.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat op reis.[/v] sound
informant4 [a] Gie goat ip voyage.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat op reis.[/v] sound
informant1 [a] Em goat ip voyage.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan op reis.[/v] sound
informant1 [a] Wiender goan ip voyage.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan op reis.[/v] sound
informant2 [a] Giedere goat ip ip reis.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaan op reis.[/v] sound
informant1 [a] Ziedere goan ip voyage.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
informant1 [a] Goajgie ip voyage?[/a]

goa j gie
twee enkv. tagging sound
informant4 [a] Goa goakik ip voyage?[/a]

goa k ik
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij op reis?[/v] drie meerv. sound
informant1 [a] Goanzezieder ip voyage?[/a]

goan ze zieder
tagging sound
informant4 [a] Goatnem.[/a]

goat n em
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij op reis.[/v] sound
informant1 [a] Goajgieder ip voyage.[/a]

goa j gieder
twee meerv. tagging sound
informant1 [a] Goamewieder ip voyage?[/a]

goa me wieder
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ging op reis.[/v] sound
informant4 [a] Ik ging ip reize.[/a] tagging sound
informant1 [a] Kginge.[/a]

k ginge
tagging sound
veldwerker [v] Jij ging op reis.[/v] sound
informant1 [a] Gingjegie ip voyage?[/a]

ging je gie
tagging sound
informant1 [a] Gie ging ip voyage.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij ging op reis.[/v] sound
informant1 [a] Em ging ip voyage.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gingen op reis.[/v] sound
informant2 [a] Miender goengn ip voyage.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ik ginge en wieder gongn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik gonge.[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Gieder.[/v] sound
informant1 [a] Wieder gingn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Gieder ging.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En zieder.[/v] sound
informant1 [a] Zieder gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ging ik op reis?[/v] sound
informant1 [a] Gingekik ip reis?[/a]

ginge k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ging jij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Gingjegie ip voyage?[/a]

ging je gie
tagging sound
veldwerker [v] En over em.[/v] sound
informant1 [a] Gingtnem ip voyage?[/a]

gingt n em
tagging sound
veldwerker [v] At mee wieder e.[/v] sound
informant1 [a] Gingjegieder ip voyage?[/a]

ging je gieder
twee meerv. tagging sound
informant3 [a] Gingmewieder ip voyage.[/a]

ging me wieder
tagging sound
veldwerker [v] En over zieder.[/v] sound
informant1 [a] Gingzieder ip reize?[/a]

ging zieder
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 Ooter e keer gon vragen zijn_

oo t er
geen voegwoordcongruentie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Tne geen avance.

t ne
negatiepartikel sound
veldwerker [n][v=852] Morgen goak mij ne nieuwe velo koopn.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant1 [a] Morgen goak ne nieuwe velo koopn.[/a] sound
informant3 [a] Morgen goakikmie ne nieuwen velo koopn.[/a]

goa k ik mie
tagging sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pintje bestellen.[/v] sound
informant3 [a] Kgoan ol een pintje besteln.[/a]

k goan
tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij eens een gazet alstublieft.[/v] sound
informant1 [a] Koop gie e keer een gazette voo mie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=855] Hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant1 [a] Jeesem gekaft.[/a]

j ee s em
sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij hier een stoel pakken.[/v] sound
informant1 [a] Meugek ne stoel pakken?[/a]

meug ek
sound
veldwerker [v=857] Komaan zing ons nog eens een liedje.[/v] sound
informant1 [a] Gauw zing nog e keer een liedje.[/a] sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog een borrel in schenken?[/v] sound
informant4 [a] Moekik nog een glaasjen in schenken voo joen?[/a]

moe k ik
sound
veldwerker [v=859] Kheb em sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant2 [a] Kee sigaretn_ van een verkeerd merk gekocht.[/a]

k ee
tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer een briefje alsjeblief.[/v] sound
informant4 [a] Schrijft da e keer ip ne brief.[/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak uit oud ijzer gemaakt.[/v] sound
informant1 [a] Mijn vader ee ne cendrier_ uut oud ijzer gemaakt.[/a] sound
informant1 [a] Ee voo mie_[/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij eens naar de winkel om twee broden.[/v] sound
informant4 [a] Loopt e keer achter twee broodn. Loop.[/a] sound
veldwerker [v=863] Jantje haal meneer pastoor ne keer ne stoel.[/v] sound
informant2 [a] Haalt e keer ne stoel voor meneer pastoor.[/a] sound
veldwerker [v=864] Ze wisten da ze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant1 [a] Ze wisten dase de zondag mostn werken.[/a]

da se
sound
informant4 [a] Ze wistn dase de zondag mostn goan werken.[/a]

da se
sound
informant1 [a] Danze ja.[/a]

da n ze
sound
informant4 [a] Danze of dase ja.[/a]

da n ze da se
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart en Jan dat eigenlijk niet van plan waren.[/v] sound
informant1 [a] Marie peisde da da Jan en Bart da nie_[/a] sound
informant4 [a] _da nie gongn doen.[/a] sound
informant1 [a] Marie peisde da Bart en Jan da nie gingn doen nee.[/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die mannen liever op caf gaan.[/v] sound
veldwerker [v] Erik zei da die mensen liever op caf gingen.[/v] sound
informant2 [a] Dan die mensen.[/a] tagging sound
informant1 [a] Dan die ja ja.[/a] sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant1 [a] Marie zei dat alle mannen liever op caf goan.[/a] sound
informant2 [a] Dan ol de ventn liever_[/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant1 [a] Dat dieven geen eerlijke mensen zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dander ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant1 [a] Piet zei datter ook dieven woonn in zijn strate.[/a]

datt er
tagging sound
veldwerker [v=836] Kga niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant4 [a] Kgoa nie noa schole.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v=836] Kengoa nie noa schole.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant4 [a] Ge weet toch dat nie plezant is.[/a] sound
informant2 [a] Dat nie geestig is.[/a] sound
veldwerker [v=838] Dat is iets dak nie enkenne.[/v] sound
informant1 [a] Dat i entwa dak nie kenne.[/a]

da k
sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant4 [a] Je slimmer of daje peist.[/a]

j e da je
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant1 [a] Moe nie komen voor dakkik geschreven ee.[/a]

da kk ik
sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant4 [a] Kee mo drie sneukelkes.[/a]

k ee
tagging sound
informant1 [a] Kee der mo drie.[/a]

k ee
sound
veldwerker [v=844] Ke doar drie uurn stoan wachtn en ke niemand nie gezien.[/v] sound
informant1 [a] Kekkik niemand gezien.[/a]

k e kk ik
sound
veldwerker [v=850] Kpeize dak niemand nie gezien e.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize dak niemand gezien ee.[/a]

k peize da k
sound
veldwerker [v=707] Eetet hier een man gewoond of een vrouwe vroeger?[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling  sound
informant1 [a] Eeter hier ne vent of een wijf gewoond?[/a]

eet er
tagging sound
informant1 [a] Eeteret_ nee.[/a]

eet er et
sound
veldwerker [v=708] Tezzet ol lange geleden.[/v] sound
informant2 [a] Tis ol lange geleedn.[/a]

t is
sound
veldwerker [v=000] Teet ol jaarn nie meer gesneeuwd in november.[/v] sound
informant2 [a] Teet ol jaarn nie meer gesneeuwd.[/a][/n]

t eet
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Mo da worn geen zukke lange ee. plaatsing geen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Ik schrijve up dajgieder zegt.

da j gieder
geen antecedent sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarvrijgaveverklaring en personalia  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze Letten op congruentie-n
359 Met zulk weer je kunt niet veel doen Letten op congruentie-n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
401 't Is misschien beter om nog even te wachten Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gatekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: em
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: m
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ommemiendere
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: makaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: an al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: oet een vrouwe
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em