SAND-data Stokkem (L423p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03249) vertaling: Jan rappeleert zich dat verhaol wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03249) vertaling: M en P zien zich veur de kirk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03249) vertaling: T was zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03249) vertaling: den timmerman aet gein negel bei zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03249) vertaling: F zoeg en slang langs zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03249) vertaling: E liet miech veur zich wirke
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03249) vertaling: J liet zich metdrieve op de golve
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03249) vertaling: T bekeek zichzelf ins good in de spiegel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03249) vertaling: Jan eit in twie menute e pintje gedrunke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03249) vertaling: dees sjoon laope gemekelek
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03249) vertaling: E kent zen eige good
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03249) vertaling: W geheurd dat er fotos van zen eigen in de vitrin staon
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03249) vertaling: dei eerpel schjelle neet gemekelek
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03249) vertaling: dit glas bruck as et op de grond viltj
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03249) vertaling: dokter, laof iech waal gezond genog
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03249) vertaling: jaore lank laof e van de erfenis van ze vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03249) vertaling: dees week laof ze op water en broet
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03249) vertaling: laof et nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03249) vertaling: wielang laoft geer nouw al van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03249) vertaling: in bretagne laove ze veural van de ves dei ze vange
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03249) vertaling: nao et ete gaon iech slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03249) vertaling: zou iech dat waal konnen doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03249) vertaling: e leit zen oes aafbreeke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03249) vertaling: iech weit dat Jan el moot kenne wirke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03249) vertaling: iech weit dat Jan el moot kenne wirke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03249) vertaling: iech weit dat Jan el moot kenne wirke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03249) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03249) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03249) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03249) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03249) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03249) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03249) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03249) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03249) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03249) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03249) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03249) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03249) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03249) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03249) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03249) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03249) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03249) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03249) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03249) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03249) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03249) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03249) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03249) vertaling: Jan eit geinein book mie
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03249) vertaling: zitte ei nergens gein muis
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03249) vertaling: Jan weit dat er veur drij ore den otto moot gemaak ?bbe
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03249) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03249) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 4
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03249) komt voor: n
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03249) vertaling: Piet zenne otto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03249) vertaling: dei mins zenne otto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03249) vertaling: dei otto is neet van miech mer van eum
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03249) vertaling: die jonges un fitse zien gestole
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03249) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03249) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03249) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03249) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03249) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03249) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03249) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03249) fragment: te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03249) fragment: te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03249) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03249) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03249) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03249) fragment: dan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03249) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03249) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03249) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03249) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03249) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03249) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03249) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03249) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03249) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03249) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03249) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03249) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03249) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03249) fragment: (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03249) fragment: als (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03249) fragment: als (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03249) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03249) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03249) vertaling: iech weit dat geer op niemes kaod zeet
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03249) vertaling: iech weit dat zei op niks gruuts is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03249) vertaling: Els denkt dat e neet gemekelek is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03249) vertaling: iech weit dat ich te laat ben en diech neet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03249) vertaling: de wets toch dat dich moos wirke en iech neet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03249) vertaling: ederein denkt dat weer eivers gaon en dat zei nog moge blieve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03249) vertaling: et is jaomer dat e kump en dat zei weggeit
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03249) vertaling: iech denk dat Lisa krank is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03249) vertaling: iech denk dat P en L gaon trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03249) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03249) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03249) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03249) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03249) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03249) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03249) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03249) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03249) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03249) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03249) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03249) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03249) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03249) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03249) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03249) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03249) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03249) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03249) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03249) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03249) fragment: waarvan (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03249) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03249) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03249) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03249) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03249) fragment: (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03249) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03249) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03249) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03249) fragment: waarin (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03249) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03249) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03249) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03249) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03249) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03249) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03249) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03249) vertaling: Wat denkste wei ich in de stad ben tegegekomme
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03249) vertaling: wat denk geer weij ze et ?bben opgelos
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03249) vertaling: weij denks diech weij ze et ?bben opgelos
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03249) vertaling: M weit neet weij dat weer wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03249) vertaling: weit iemes weir weer gerope ?bben
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03249) vertaling: we denkste we ich in de stad ben tegegekomme
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03249) vertaling: we denkste dat ich in de stad ben tegegekomme
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03249) vertaling: e eit zen han gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03249) vertaling: e eit zen umme gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03249) vertaling: e eit enne oot op de kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03249) vertaling: e eit en plek op zen umme
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03249) vertaling: e eit ze bein gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03249) vertaling: e eit zich pein gedaon
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03249) vertaling: M trog de deke nao zich touw
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03249) vertaling: L wet dat er foto's van ?m te kaup zien
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03249) vertaling: de wetst toch waal dat weer dau door dat bos zien gelaope
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03249) vertaling: iech kan mieg nog indenke dat den otto van M kepot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03249) vertaling: zei rappeleert zich dat e as e verke zaat te ete
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03249) vertaling: weer erinnere us waal dat al de beuk van Jan gestole waore, mej zei erinnere et zich neet
opm.: reflexief: ons reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03249) vertaling: rappeleert geer uch nog dat weer Jan op de mertsj gezeen ?bben
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03249) vertaling: e eit zich en ongel?k gewirk
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03249) vertaling: e veulde zich door et ies zakke
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03249) vertaling: zouw e dat ?bben kenne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03249) vertaling: zouw e dat ?bben kenne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03249) vertaling: zouw e in staot zien geweis om dat te kenne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03249) vertaling: zouw e in staot zien geweis om dat te kenne doen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03249) fragment: gekend (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03249) fragment: gedaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03249) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03249) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03249) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03249) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03249) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03249) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03249) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03249) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03249) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03249) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03249) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03249) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03249) vertaling: war mote nao de sjeur en vore de keuj
komt voor: j
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03249) vertaling: war mote nao de sjeur en vore de keuj
komt voor: j
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03249) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03249) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03249) vertaling: iech denk e is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03249) vertaling: iech denk e is weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03249) vertaling: iech denk dat e weg is
komt voor: j
opm.: DAV
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03249) vertaling: iech denk dat e weg is
komt voor: j
opm.: DAV
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03249) vertaling: iech weit e is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03249) vertaling: iech weit e is weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03249) vertaling: de pellis zouw bei eum komme en pakke eum met
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03249) vertaling: de pellis zouw bei eum komme en pakke eum met
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03249) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03249) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03249) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03249) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03249) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03249) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03249) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03249) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03249) vertaling: lopenteire keem iech eum tege
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03249) vertaling: lopenteire keem iech eum tege
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03249) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03249) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03249) vertaling: e deid zich veur dat e just oet ze bed keim
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03249) vertaling: e deid zich veur dat e just oet ze bed keim
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03249) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03249) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03249) vertaling: indertied laefde iech erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03249) vertaling: vreuger laefde iech as en bies
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03249) vertaling: dao laefde weer wie God in frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03249) vertaling: nemes maag et zien, daorum iech venj dat diech et auch neet maag zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03249) vertaling: et gebeurgde weiste weggeinkst
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03249) vertaling: iech weit woste gebore bes
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03249) vertaling: nouste vaerdig bes, maogste gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03249) vertaling: doordat M doet waas, eit eure mins A neet mee kenne elpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03249) vertaling: iech weit dat e is gaon zw?mme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03249) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03249) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03249) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03249) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03249) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03249) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03249) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03249) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03249) vertaling: mzt zoe e weir kenste neet veul doen
komt voor: j
opm.: DAV
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03249) vertaling: mzt zoe e weir kenste neet veul doen
komt voor: j
opm.: DAV
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03249) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03249) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03249) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03249) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03249) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03249) vertaling: is e doet
komt voor: j
opm.: DAV
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03249) vertaling: is e doet
komt voor: j
opm.: DAV
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03249) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03249) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03249) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03249) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03249) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03249) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03249) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03249) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03249) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03249) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03249) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03249) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03249) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03249) fragment: dat (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03249) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03249) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03249) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03249) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03249) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03249) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03249) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03249) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03249) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03249) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03249) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03249) fragment: dat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03249) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03249) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03249) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03249) fragment: die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03249) fragment: waarvan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03249) vertaling: Pier denk dat Jan en Merrie op niemend neet koat zeen
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03249) vertaling: Pier denk dat Jan en Merrie op niemend neet koat zeen
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03249) vertaling: W denk dat wer noeit niemend enne pries geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03249) vertaling: W denk dat wer noeit niemend enne pries geve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03249) vertaling: et is woar dat ze neet met M moge kalle
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03249) vertaling: n?rges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03249) vertaling: niemes
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03249) vertaling: noets
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03249) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03249) vertaling: gein
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03249) vertaling: zek em neet dat iech noa boete ben geweis
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03249) vertaling: neet vertelle datste enne cadeau veur eum ub gekoch, heur
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03249) vertaling: wetste neet dat er gevalle is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03249) vertaling: W probeerde om niemes pein te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03249) vertaling: t scheint dat ze niks maag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03249) vertaling: ze scheint niks te moge eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03249) vertaling: ze prebere al de gansen daag om zich op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03249) vertaling: et beloaf weer enne sjoenen daag te were
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03249) vertaling: 't is meschien beter om nog effe te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03249) vertaling: weer auwe et gel?k met em direk truck te vinje
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03249) vertaling: as de inne enne valk zien zien ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03249) vertaling: as ver de eerpel neet kenne verkaupe zitte we in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03249) vertaling: as geer em neet metpakt weir iech koad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03249) vertaling: e wosj et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03249) vertaling: op dit fies wuurd er veul gedans
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03249) vertaling: nauw wuurd allein nog broed verkoch in dei winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03249) vertaling: as er met de fits kump, zal e waal laat zien
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03249) vertaling: asste tied h?bs, kom dan enne kier langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03249) vertaling: as iech riek ben, kaup iech miech enne deure otto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03249) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03249) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03249) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03249) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03249) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03249) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03249) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03249) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03249) vertaling: iech ?b ?m et gegeve
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03249) vertaling: iech ?b ?m et gegeve
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03249) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03249) vertaling: M eit gezag das diech e leedsje ?b geprebeert te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03249) vertaling: M eit gezag das diech e leedsje ?b geprebeert te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03249) vertaling: M eit gezag das diech geprobeert ?bst e leedsje te zenge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03249) vertaling: M eit gezag das diech geprobeert ?bst e leedsje te zenge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03249) vertaling: M eit gezag das diech eur h?bs geprebeert e book te geve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03249) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03249) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03249) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03249) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03249) vertaling: die van de stad, die ?bbe eij veul oezer gebauwt
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03249) vertaling: aan de noawe kenaal, doa zuiste gei mins mie
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03249) vertaling: gistere is J eij geweis
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03249) vertaling: den daag dat J belde, waas iech neet bie?s
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03249) vertaling: Jef, de zou iech noest nuijen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03249) vertaling: M, deej zou zoeget noest doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03249) vertaling: Ber, de drunk waal ins e glaas te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03249) vertaling: M, dej zou iech waal ins bie miech wille oetnujen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03249) vertaling: dat oes, dat zou iech noets wille kaope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03249) vertaling: dat oes, dat steit dao al fieftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03249) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03249) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03249) komt voor: j
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03249) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03249) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 2
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03249) komt voor: j
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03249) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03249) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03249) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03249) vertaling: eit Gunther gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03249) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03249) vertaling: t waas maar jus good geog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03249) vertaling: M eit noaw mie keuj asse vreuger auw
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03249) vertaling: as S auw kenne komme dan auw ze dat gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03249) vertaling: zej iste beste doktoer deij iech ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03249) vertaling: veurste get wegguitst moos te effe belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03249) vertaling: hei is al wat iech gekrege ?b
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03249) vertaling: J is te pin um get aan zen kenjer te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03249) vertaling: ofste get van voetballe wetst
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03249) vertaling: lek dat book neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03249) vertaling: este echt neet kens wachte, dan kom maar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03249) vertaling: iech weit dat Jan den doktoer auw kenne rope
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03249) vertaling: iech weit dat jan den doktoer kochj gerope ?ben
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03249) vertaling: iech zag dat iech et auw mote doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03249) vertaling: e zag dat iech et meusj gedaon ?ben
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03249) vertaling: e is verleje week door doktoer M geoppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03249) vertaling: e wuurd m?rge door doktoer M geoppereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03249) vertaling: iech denk datste veul zauws mote weggoeie
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03249) vertaling: iech denk datste veul zauws mote weggoeie
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03249) vertaling: et is stom om zoeen deur denger weg te goeie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03249) vertaling: et is stom om zoeen deur denger weg te goeie
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03249) vertaling: e is alle kepotte denger weg aan et goeie
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03249) vertaling: e is alle kepotte denger weg aan et goeie
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03249) vertaling: iech venj das ste dekker de gezet zauw mote leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03249) vertaling: iech venj das ste dekker de gezet zauw mote leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03249) vertaling: et is stom um in den dunkele de gezet te leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03249) vertaling: et is stom um in den dunkele de gezet te leze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03249) vertaling: e is de gansen daag de gezet aan et leze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03249) vertaling: e is de gansen daag de gezet aan et leze
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03249) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03249) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03249) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03249) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03249) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03249) vertaling: Rob eit eine greune appel weggegeve en nouw eiter nog twee roeje
opm.: er = hij
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03249) vertaling: dao woren veul minse op et fies
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03249) vertaling: wore der veul minse op et fies
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03249) vertaling: waat veur beuk ?bste gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03249) vertaling: waat veur beuk ?bste gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03249) vertaling: waat ?bste veur beuk gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03249) vertaling: waat ?bste veur beuk gekoch
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03249) vertaling: e woent beij Merrieke
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03249) vertaling: e woent beij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03249) vertaling: laop effe nao de bekker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03249) vertaling: wer ?bste gezeen
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03249) vertaling: wer eit diech gezeen
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03249) vertaling: au iech dat gewete dan auw iech et neet gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03249) vertaling: t zau beter zien um nog effekens te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03249) vertaling: gel?kkig auw jan den doktoer gebeld en de waas er al iel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03249) vertaling: laop nouw toch weijer verveilende jung
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03249) komt voor: j
gebr.: 3
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03249) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03249) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03249) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03249) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L423[/k][h]616[/h][i]617[/i][vw]ANS[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer Hoe zeg je de volgende zinnen in het dialect? sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/a] Op 925 sec wordt vraag hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker heet geen nagel bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet dat ooit gewild of kost dat. [/a] Vraag wordt later hernomen. tagging sound
hulpinterviewer Louis _ . sound
informant Niemand wol dat of kost dat. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet mich voor zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan houwet gans brood wel wille op ete. [/a]

houw et
tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge ook zegge op eten gewild of gewild op ete? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dater foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer Van zich. Ja. sound
informant [a] Ward heet goord dater foto's van zichzelf van zich in de etalage staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die eerpel schelle zich niet gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Als ich eerlijk leef dan leef ich wie mijn ouders dat wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij lander dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Aser nog drie jaar leef dan leefer langer as ze vader. [/a]

as er leef er
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leef dan leefze ni lang meer. [/a]

as se leef ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/v]

leeft et
sound
informant [a] Aset nu nog leef dan leefet morgen ook nog. [/a]

as et leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo ongezond leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As geer zo ongezond leef tagging sound
informant dan leef geer nooit zo lang as ich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
informant [a] Asse voor hun werk leve leve dan leveze niet voor hun kinder. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Marcel nog leef dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als ge gezond leeft dan leef je langer; [/v] sound
informant [a] Aste gezond leefs dan leefste langer. [/a]

as te leefs te
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aser zo veel mensen van de landbouw leve dan leveder meer mensen as in de fabriek. [/a]

as er leve der
tagging sound
informant Aser zo min mensen leve van de landbouw

as er
tagging sound
informant dan leveder veel meer mensen van het werk van werk in t fabriek. [/e=1]

leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve tagging sound
informant dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Asve rustig leve dan levever gelukkig. [/a]

as ve leve ver
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Asve eerlijk leve levever gelukkig. [/a] [/e=1]

as ve leve ver
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef get gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef get minder gevaarlijk kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hebger genoeg lui om hooi van het land te hale? [/a]

heb ger
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was braaf van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was braaf van Jan om te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Die ton die is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan _. Hij kan zage. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regendenet. [/v]

regende n et
sound
informant [a] Toen ver aan kwame toen regendenet. [/a]

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] Vraag later hernomen. sound
informant [a] Ich geloof dat ich groter ben dan ie. [/a] Dan? Elders wordt as gebruikt. tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof datstich eerder thuis bes as ich. [/a]

dat s tich
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] De geloofst toch niet dater sterker is dan dich. [/a]

dat er
Dan? Elders wordt as gebruikt. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove datwie rijker zien dan zie. [/a]

dat wie
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wir gelove datgeer niet zo slim zijt as wir of as os. [/a]

dat geer
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Ger gelooft toch niet dat weer dat zij armer zijn as euch of wat is dat _ . tagging sound
hulpinterviewer Dan jullie. sound
informant Dan geer. [/a] Eerst as gebruikt. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ger gelooft toch niet dat Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn dan Theo en Pierre. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn dan Theo en Pierre. [/a] Dan? Elders ook as gebruikt. tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen die gisteren hertrouwd is die stond achter mich. [/a] Vraag later hernomen. tagging sound
veldwerker De zin is iets anders. sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woe ze op zate was pas geverf. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Die op ook nog op een andere plaats zette? [/v] sound
informant [a] De bank woe ze op zate was juist geverf. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld het moet mich maar get geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. sound
informant [a] Hij het zen handen gewasse. [/a] Vraag later hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Heet zen hemden gewasse. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hij et zen been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand maget zien dus ich vind dastich et ook niet mag zien. [/a]

mag et das tich
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je wegging; [/v] sound
informant [a] Het gebeurde wieste weg gings. [/a]

wies te
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je gebore bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet woe daste gebore bis. [/a]

das te
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nu ich klaar bin magste gaan. [/a]

mags te
tagging sound
hulpinterviewer Nuste fertig bis.

nu s te
sound
informant [a] Nuste nuste klaar of nuste fertig bis magste gaan. [/a] [/e=1]

nus te nus te mags te
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja. sound
informant2 Ja. sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is de man dieze geroepenemme. [/a]

die ze geroepen emme
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die het verhaal tagging sound
informant die het verhaal et verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man wa ich denk dat het verhaal et verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is de man wa ich denk datze geroepe hebbe. [/a]

dat ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant Het schijnt _ . sound
hulpinterviewer Ze schijnt niets te moge ete. sound
informant Ze schijnt. Het schijnt. Ze schijnt niks te moge ete? sound
informant2 Ze schijnt. sound
hulpinterviewer Nee da zegste ni.

zeg s te
sound
informant Ze schijnt? sound
informant [a] Het schijnt dat ze niks zou moge ete. [/a] sound
informant Wir zegge het schijnt. sound
hulpinterviewer Het schijnt ja ja. sound
informant Dat ze. T schijnt dat ze niks mag ete. sound
informant Ze schijnt da zeggever niet. [/e=1]

zegge ver
sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant Het leek wel? sound
informant2 Het schijnt. Het schijnt. sound
hulpinterviewer Het lijkt wel. sound
hulpinterviewer Het is juist of iemand _. sound
informant [a] Tis juist of er iemand in den hof staat. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge die er ook late weg valle? [/v] sound
informant2 Maar die er moet er bij bij euch? sound
informant [a] Ja. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=520] wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat voor boek hebger gekoch of hebste gekoch? [/a]

heb ger heb s te
sound
hulpinterviewer Hebste.

hab s te
sound
informant Hebste. sound
hulpinterviewer Het is je dus hebste. [/e=1]

hab s te
sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] sound
informant [a] Ich denk daste veel eweg zulst moete gooie. [/a]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan het gooie. [/v] sound
hulpinterviewer Prullen. sound
informant [a] Ies alle kapotte spullen aan t eweg gooie. [/a]

ie s
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wee eet wee eet dich op de kamer gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer Op de kermis. sound
informant Op de kermis? Op de kermis gezien. [/e=1] sound
informant Ze weet niet. [v=018] hernomen. sound
veldwerker [n] [v=018] Dus as ge zegt ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is kunt ge dan ook zegge ze en weet niet? [/v] sound
informant [a=n] Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/a] Andere volgorde. tagging sound
veldwerker [v=025] En kunt ge nog iets anders zegge voor gewild of gekund? [/v] [v=025] Hernomen. sound
informant [a] De wils of de kens. De kens. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge ook zegge groter as hij in plaats van dan? [/v] [v=215] hernomen. sound
informant [a] Groter dan. [/a] sound
informant Dies groter dan Marie of groter dan Marie maar groter as Marie?

die s
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ja. As Marie. sound
informant Da kan ook. sound
informant [a] Pierre is wel groter as Marie. [/a] sound
informant Ja da kan wel. sound
informant En Jefke is kleiner as Pierre. sound
veldwerker [v=249] En de jongen wiens moeder hoe zou je dat zegge? [/v] [v=249] hernomen. sound
informant [a] De moeder zen jong? [/a] sound
informant De jongen wiens moeder? sound
informant [a] De jong van de moeder. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De jong zen moeder. [/a] sound
informant De jong zen moeder. tagging sound
veldwerker [v=267] En kunt ge ook zegge hij heeft zich de handen gewasse? [/v] [v=267 sound
informant Nee. Hij heeft zich _. sound
hulpinterviewer Hij heet zen handen gewasse. sound
informant Of heet zen handen gewasse sound
hulpinterviewer Heet zen handen gewasse. sound
informant [a] Niet heet zich zen handen heet zen handen gewasse. [/a] sound
informant [v=003] Ik denk dat Marie geprobeerd et van em nen brief te schrijve. [/v] Niet juiste vraag, onmiddellijk antwoord. tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ja das juist. [/a]

da s
sound
informant [v=022] Daar wilt niemandniet danse. [/v]

niemand niet
sound
informant [a=j] Der wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer Der wilt niemand _ . sound
veldwerker [v] Dus ni niemandni. Tis niemand? [/v] sound
informant [a] Er wil niemandneet danse. [/a] [/e=1]

niemand neet
sound
informant [v=027] Vertel maar neet wie ze haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Ja. [/a] sound
informant [v=028] Vertel mich eens wie dat ze haa kunne roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Ja. [/a] sound
informant [v=029] Vertel mich eens wie of zij haa kunne roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Mmm ja. [/a] tagging sound
informant [v=030] Vertel mich eens wie of dat ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Of dat zij of dat ze _. :a] tagging sound
veldwerker [v] Alle vier zegge en welke zou je het meest zegge wie ze had kunne roepe _. [/v] sound
informant Vertel mich een swie. sound
hulpinterviewer [a] Vertel wie wie ze haa kunne roepe. [/a] sound
informant [a] Wie dat ze haa kunne roepe. [/a] [/e=1] tagging sound
informant Dat woord? Dat heb ich _. Dus [v=004] [a=n] sound
informant [v=086] Ich weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant Draait eens om is dat beter? sound
hulpinterviewer Ja. [a=n] vroeg kunnen op staan. [/a] sound
informant Eddy moet vroeg _. sound
informant Beter he. sound
hulpinterviewer Klinkt beter. sound
informant2 Klinkt beter. sound
hulpinterviewer Vroeg kunne op staan. sound
informant Eddy moet kunne vroeg op staan niet Eddy moet vroeg kunne op staan. sound
informant Vroeg. Moet vroeg kunne op staan. sound
veldwerker Maar bij de vorige zin dus wel daar kunt ge wel zegge _. sound
informant k weet dat Eddy morgen wilt brood gaan ete. sound
hulpinterviewer Dat gaat wel. [/e=1] sound
informant Dat gaat wel. sound
informant [v=088] Ich weet dat Jan moet een nieuw schuur bouwe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Een nieuw schuur moet bouwe. [/a] tagging sound
informant [v=093] Ich weet dat Marie moet naar Jef belle. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer Ich weet dat Marie moet naar Jef belle. sound
informant2 Naar Jef moet belle. sound
informant2 Das beter he.

da s
sound
hulpinterviewer Das beter eigenlijk.

da s
sound
informant [a] Ich weet dat Marie moet naar Jef belle. [/a] sound
informant [a] En hier zek ich weet dat Jef naar Marie moet belle. [/a]

ze k
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant2 Ja. sound
informant Goed. Dus [a=n] sound
informant [v=102] Ich weet dat Jan jammer genoeg moet vertekke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jammer genoeg moet al vertrekke. [/a] sound
informant [v=107] Ich weet dat Hans mag neet kome. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ich weet dat Hans neet mag kome. [/a] [/e=1] sound
informant [v=114] Ich weet dat Jan wil varkens kope. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat wel. [/a] sound
informant Das goed. [/e=1]

da s
sound
informant [v=501] Marie zit te stoofperen schelle. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Nee nee zit stoofperen te schelle. [/a] [/e=1] sound
informant [v=075] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Das goed. [/a] sound
informant [v=077] Ich vin dat iedereen moet zwemme kenne. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat hoortge ook nog zegge. [/a]

hoort ge
sound
hulpinterviewer Met een andere betekenis. sound
informant2 Nee. sound
informant [v=080] Ich vin dat iedereen sound
informant kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee. sound
informant2 Moet kunne zwemme. [/e=1] tagging sound
informant [v=082] Ich vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=084] Ich vin dat iedereen zwemme moet kenne. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Dat gaat. [/a] sound
informant [v] Wat zoudge dan het beste vinne ich vin dat iedereen sound
hulpinterviewer [a] Moet kenne zwemme. [/a] sound
informant zwemme moet kunne of ich vin dat iedereen moet kenne zwemme? [/v] sound
hulpinterviewer Das het eerste das het beste. [/e=1] sound
informant [v=137] Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Oh nee. [/a] sound
informant [a] Hij wilt niet meer soep ete. [/a] sound
informant [a] Hij wilt geen soep ni ete. [/a] [/e=1] Speciale constructie sound
informant [v=140] Zitte hier nergens geen muizen? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v] Hij spreekt zo goed geen Frans? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook niet. [/a] [/e=1] sound
informant [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das juist. [/a]

da s
sound
informant [v=149] Heet overal geen vrienden. [/v]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=006] Gisteren wandeldie wandel wandel

wandel die
sound
informant diede wandelde wandeldiede door het park. [/v]

wandel die de
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=154] Boek heet Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Jan hee drie boek. [/a] [/e=1] sound
informant [v=156] Jan weet dater voor drie uur de wagen moet hebbe gemaak. [/v]

dat er
sound
informant [v] Moet hebbe gemaak of moet gemaak hebbe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Moet gemaak hebbe. [/a] sound
informant [v=157] Jan weet dater voor drie uur den auto moet gemaak hebbe. [/v]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da vin ich beter. [/a] sound
informant [v=160] En Jan weet dater voor drie uur den auto gemaak moet hebbe. [/v]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Ja da kanste wel. [/a]

kan ste
sound
hulpinterviewer Dat gaat ook. sound
informant2 Dat gaat ook. sound
informant [v=161] Jan weet dater voor drie uur de auto gemaak hebbe moet. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Das helemaal niet goed.

da s
sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Jan weet dater voor drie uur den auto gemaak moet hebbe das beste. [/e=1]

da s
sound
informant [v=260] Wa denkgeer wie ich in de stad ben tege gekome? [/v]

denk geer
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das juist. [/a] sound
informant [v=262] Wie denkste wie ich in de stad ben tege gekome? [/v]

denk ste
sound
informant [a=j] Wir zegge altijd wie denkste. [/a]

denk ste
Dus [v=260] [a=n] sound
informant Wa denkste wie ich ben tege gekome da zegste neet. [/e=1]

denk ste
sound
informant [v=248] Ik gaan wel even de tassen af wasse. [/v] Niet de juiste vraag. Onmiddellijk al antwoord. sound
hulpinterviewer [a=n] Ja. [/a] sound
informant [v=296] Zou hij gedaan hebbe gekos? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat gedaan hebbe gekrege? [/a] sound
veldwerker Maar ni met gekos? sound
informant Nee. [/e=1] sound
informant [v=150] Hij wet ni alles van de zaak. [/v] sound
informant [a=n] Hij wet neet over wat het gaat. [/a] sound
informant [v=151] Hij heeft altijd genen tijd. [/v] sound
hulpinterviewer Nooits gene tijd. sound
informant [a=n] Heet nooits gene tijd. [/a] Heet nooits gene tijd.

h eet
sound
hulpinterviewer Ja. [/e=1] sound
informant [v=261] Wa denkgeer wie ze dat hebbe op gelos wiezet hebbe op gelos wie ze dat hebbe op gelos? [/v]

denk geer wie z et
tagging sound
informant [a=j] Wa denkgeer

denk geer
sound
hulpinterviewer wie ze dat hebbe op gelos? [/a] sound
hulpinterviewer Ja das juist.

da s
sound
informant Wieset hebbe op gelost. [/e=1]

wie s et
sound
informant [v=265] En wie denkgeer dat ze dat hebbe op gelos? [/v] Niet juiste vraag. sound
hulpinterviewer [a=n] Kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] Maar ni wie denkgeer wie? [/v] sound
informant [a=n] Nee wie denkgeer dat ze dat hebbe op gelos? [/a] [/e=1]

denk geer
sound
informant [v=309] Ich heb geen goesting en voere de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ich heb geen ich heb geen goesting om de koeien voor de koeien te voere te voeiere. [/a] [/e=1] sound
informant [v=316] De politie zou bij em kome en pakken em mit. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee geen gangbare nee. [/a] sound
informant2 Nee geen gangbare. sound
informant2 [a] En hem mee pakke en hem mit pakke anders om zo. [/a] [/e=1] sound
informant [v=317] Marie al heur koeien zen verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle koeie van Marie zen verdronke. [/a] sound
informant [a] Of Marie heur koeien Marie heur koeien zen verdronke bij met de overstroming. [/a] [/e=1] sound
informant [v=319] Dit denk ich neet aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da kan neet. [/a] sound
informant [a] Daar denk ich neet aan zeggewir. [/a] [/e=1]

zegge wir
sound
informant [v=321] Die rare jong ben ich mit naar de markt gewees. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Mit die rare jong ben ich naar de markt gewees. [/a] sound
informant [v] Die rare jong heb ich mit naar de markt. [/v] sound
informant Die rare jong heb ich mit naar de markt gepak gewees. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/e=1] sound
informant [v=322] Ich heb al de eerste drie sommen gemaak. Welke _. De welke de welke hebstich gemaak? [/v]

heb stich
sound
informant [a=n] De welke zeggewir neet nooitneet. [/a]

zegge wir nooit neet
sound
informant2 Gewoon welke. sound
hulpinterviewer Welke. sound
informant Welke. sound
informant [a] Welke hebstich gemaak? [/a] [/e=1]

heb stich
sound
informant [v=329] Ich geloof deze jong vinneze allemaal wel vriendelijk. [/v]

vinne ze
sound
informant [a=n] Ich geloof deze jong vinneze allemaal wel vriendelijk nee. [/a]

vinne ze
sound
informant [a] Ze vinne die jong allemaal vriendelijk. [/a] [/e=1] sound
informant [v=323] De wat voore waffere hebstich al weg gebrach? [/v]

heb stich
sound
informant [a=n] Nooit van goor. [/a] sound
hulpinterviewer Nooit van goord. [/e=1] sound
informant [v=347] Ich weet neet dater is gaan zwemme. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant Dat hij dater is gaan zwemme. [/e=1]

dat er
tagging sound
informant [v=350] Ich weet dater gaan zwemme is. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. /a] sound
informant [v=351] Ich weet dater zwemme is gegange. [/v]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da wel. [/a] sound
informant [a] Nee dater is gaan zwemme. [/a]

dat er
sound
informant Dater zwemme is gegange?

dat er
sound
informant2 Of gewees. sound
informant Dater zwemme is gewees?

dat er
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Ich weet dater zwemme is gewees. [/a]

dat er
sound
informant2 Gewees is. sound
informant [a] Ich weet dater zwemme gewees is. [/a]

dat er
sound
informant Ich weet dater zwemme is gewees of ich weet dater zwemme gewees is?

dat er
sound
hulpinterviewer Dat gaat alle twee. sound
informant2 Dat gaat alle twee. sound
informant [a] Maar ich pak altijd ich weet dater zwemme is gewees. [/a]

dat er
sound
informant En neet ich weet dater zwemme is ich weet dater zwemme is

dat er
sound
informant gegange gewees. sound
informant Ich weet dater zwemme gewees is.

dat er
sound
informant2 Das meer gengbaar he.

da s
sound
veldwerker [v] En welke is sound
veldwerker het mees gebruikelijke ik weet dat hij zwemme gaan is of ik weet dat hij is gaan zwemme? [/v] sound
informant [a] Ich wet dater zwemme gewees is.

dat er
sound
informant Of ich weet ich weet dater zwemme is gewees. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer Allebei. sound
informant Allebei. sound
veldwerker [v] En dees hier dan ik weet dat hij is gaan zwemme? [/v] sound
hulpinterviewer Ich weet dater is gaan zwemme.

dat er
sound
informant [a] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a] sound
veldwerker Dus alle drie? sound
hulpinterviewer Alle drie. sound
hulpinterviewer Ja. [/e=1] sound
informant [v=353] Asgeer vraag wiltge nog koffie Jan. Kan Jan dan zegge ja ich? [/v]

as geer wilt ge
sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] Jaak neet he. [/a] tagging sound
informant2 Nee. sound
informant [v=364] Iser dood? [/v]

is er
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja. [/a] Niet hem. sound
informant Isie dood?

is ie
sound
hulpinterviewer [a] Hem neet. [/a] [/e=1] sound
informant [v=387] Wanneer zal vrede kome? Nooitneet. [/v]

nooit neet
sound
hulpinterviewer [a=j] Nootsneet. [/a]

noots neet
tagging sound
informant [v=399] Rosa prbeert om niemand pijn te doen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Nee om. [/a] sound
veldwerker [v] Kunt ge daar ook iets anders zette bijvoorbeeld voor niemand pijn te doen van niemand pijn te doen of niks? [/v] sound
informant Rosa probeerde om niemand pijn te doen. sound
informant Voor niemand pijn te doen neet het om om niemand pijn te doen. [/e=1] sound
informant [v=400] Het beloof weer ne schone dag te werre. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Nee. sound
veldwerker [v] Het belooft weer van een mooie dag te worde of voor? [/v] sound
informant Het belooft weer om ne schone dag _. sound
informant T belooft weer van ne schone dag _. sound
informant Het belooft weer nen schone dag. Die om ne schone dag? sound
informant [a] Nee t belooft weer ne schone dag te werre. [/a] [/e=1] sound
informant [v=459] Hij het de bal gegooid in de mand. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij het de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
informant [v=486] Dat boek beloof mich datger nooit meer zult verstoppe. [/v]

dat ger
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Beloof mich datge da boek nooit meer zult verstoppe. [/a]

dat ge
sound
informant [v=487] Wat zeg mich datger gekoch heb? [/v]

dat ger
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=512] Zo een ding heb ich nog nooit gezien. [/v] Niet juiste vraag, onmiddellijk antwoord. sound
informant Zo een ding ene zo een ding. sound
hulpinterviewer Ene? Nee. sound
hulpinterviewer Ene komt er neet bij. [/e=1] sound
informant [a=n] Ene komt er nooit bij. [/a] sound
informant [v=023] Els wil ni danse en ze wil niet zinge en ze wilt neet ziinge ook neet. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a=n] En ze wil ook neet zinge. [/a] sound
informant [v=515] De bis een rare één. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=530] Marie zeit datgeer Pierre een boek hebt geprobeerd datgeer Pierre een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v]

dat geer
sound
informant [a=n] Das totaal verkeerd datgeer geprobeerd hebt een boek te verkope. [/a]

da s dat geer
sound
informant ggg [v=531] Julien dacht dat ich Anna ha geprobeerd e cadeau te geve. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Julien dacht dat ich Anna had geprobeerd heb geprobeerd ne cadeau te geve. [/a] sound
informant [v=532] Karel wet datgeer hebt geprobeerd Marie e boek te verkope. [/v]

dat geer
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat wel dat gaat wel. [/a] sound
informant Dat gaat wel. sound
informant [v=227] As Frans zeit hij slaap kan Jan dan anwtoorde kan Jan dan zegge hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=228] As Frans zeit hij slaap kan Jan dan zegge het doet het doet? [/v] sound
informant [a=n] Gaat neet. [/a] sound
informant [v=243] As Frans vraag slaaper kan Jan dan zegge hij doet? [/v]

slaap er
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=485] As Frans zeit zal ich vanavond koke kan Marie dan zegge da doe maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Bekijk het prentje. sound
informant Ik lees een zin voor in het dialect. Maak de zin af in het dialect. sound
informant [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Naar één. [/a] tagging sound
informant [v=037] Das Raymond en Raymond was _ . [/v]

da s
sound
informant2 Zich. sound
informant [a] Wus zich. [/a] tagging sound
informant [v=039] Das Fons. Fons zag een slang neve _. [/v] sound
informant [a] Een slang neve zich. [/a] tagging sound
informant [v=136] Jan Jan en heet neet veel geld en heet neet veel geld neet meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=141] Ich geef niks aan een ander niet. [/v] sound
informant [a=n] Ich geef niks aan een andere zo zeggewe. [/a]

zegge we
sound
informant2 Diene niet hoeft daar neet achter te staan. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Twee keer neet nee. [/e=1] sound
informant [v=142] Niemand wilt neet werke neet. [/v] sound
informant [a=n] Niemand wilt neet werke. [/a] sound
informant2 Nee. sound
informant [v=388] Wie heet den auto mit gepak? Niemandneet? [/v]

niemand neet
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das juist. [/a]

da s
sound
informant [v=389] Woe groeit het geld aan de bomen? Nergensneet. [/v]

nergens neet
sound
hulpinterviewer [a=j] Nergensneet. [/a]

nergens neet
tagging sound
informant [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? Niksneet. [/v]

niks neet
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=391] Welke koien heeter gemolke? Geen enkel neet. [/v]

hee ter
sound
hulpinterviewer Geen enkel neet? sound
informant [a=n] Geen enkel.. [/a] sound
hulpinterviewer Geen enkel. sound
informant2 Geen enkel. sound
informant [v=475] Louisa hee nu meer koeien dan ze vroeger en houw. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Dan ze vroeger houw. [/a] [/e=1] sound
informant [v=479] Hier is alles wa ich gekrege en heb. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Die en die moet hier weg. [/e=1] sound
informant [v=170] Pol is Rosa en Louisa hun broerke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Heur broerke. [/a] sound
informant [a] Hun broerke hun broerke. [/a] tagging sound
informant Niet heur broerke hun broerke. sound
hulpinterviewer Hun broerke. [/e=1] sound
informant [v=174] Die fiets is mijns. [/v] sound
informant2 [a=n] Dat wert neet gezeg. [/a] sound
informant Nee. sound
informant [a] Van mich en niet mijns. Niks. [/a] [/e=1] sound
informant2 Die fiets is van mich niet mijns. sound
informant [v=395] Geloofste neet dater gevallenis? [/v]

geloof ste dat er gevalle n is
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant Ja dat gaat he. sound
informant [v] Geloofste neet dater gevalleneet? [/v]

geloof ste n eet dat er
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/e=1] sound
informant [v=324] De zulke zou ich neet durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Zo get. [/a] sound
informant De zulke dat ken ich zeggewe neet.

zegge we
sound
hulpinterviewer Nee. [/e=1] sound
informant [v=325] De die zou ich neet durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] De die zeggewe hier ook neet. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Die of deze of dat zou ich neet durve op ete. [/a] [/e=1] sound
informant [v=494] Ich vin da Jules beter den dokter kos hebbe geroepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Ja kos hebbe geroepe beter de dokter kunne geroepe hebbe. [/a] sound
informant Kos hebbe geroepe? sound
hulpinterviewer Ja. Ja. sound
informant Ich vin dat Jules beter den dokter _. sound
hulpinterviewer [a] Kos hebbe geroepe ja. [/a] sound
informant2 Kos geroepe hebbe. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Kos geroepe hebbe? sound
informant2 Kos hebbe geroepe t gaat alle twee. sound
hulpinterviewer T gaat alle twee. sound
hulpinterviewer Tis minder as as de vorige.

t is
sound
informant Kos hebbe geroepe. [/e=1] sound
informant [v=517] Robert hee drie groen appel en Marie hee drie rode heeter heeter drie rode. [/v]

hee ter
sound
informant Heet? Marie heeter drie rode?

hee ter
sound
informant [a=n] Heeter drie rode. Heeter drie rode. Die er moet weg. [/a]

hee ter
sound
veldwerker [v] En hoe zoutge het dan wel zegge? [/v] Dus toch er. sound
informant [a] Marie heeter drie. [/a]

hee ter
sound
hulpinterviewer [a] Of drie rode. [/a] sound
informant Maar neet heeter drie. sound
informant [a] Maar neet heeter drie rode. Wel heet drie rode appel. Dan moet appel daar achter staan. [/a] [/e=1] sound
informant [v=424] Ich heb em et gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich heb het em gegeve. [/a] tagging sound
informant [v=001] Marie sound
informant denkt dat hij haa wille naar huis. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Marie denkt dat hij haa wille naar huis. Marie denkt dat hij haa naar huis wille gaan. [/e=1] tagging sound
informant [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie zenne auto is kapot. [/a] tagging sound
informant [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker as da één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
hulpinterviewer E zondag gingewe naar met heel de familie naar sound
informant Met heel de familie. sound
hulpinterviewer naar de zee sound
informant2 Zee. sound
informant Wat heel leuk was. tagging sound
hulpinterviewer wat heel fijn was. [/a] sound
informant [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In het dorp woe ich daar staat een heel oud kerkske. [/a] sound
informant [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Op den dag datwer aan kame wast aant regene. [/a]

dat wer was t aan t
tagging sound
informant [a] Of regendenet. [/a] [/e=1]

regende n et
sound
informant [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das get dat heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge ook zegge dat is iets die heel mooi is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee. sound
informant2 Nee. [/e=1] sound
informant [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zou hij dat hebbe kenne make? [/a] tagging sound
informant [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni vertelle daste ne cadeau voor em hebst gekoch. [/a]

da ste
tagging sound
informant Een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. sound
informant [v=440] Die van de stad die hebbe hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die uit de stad hebbe hier veel huizen gebouwd. [/a] tagging sound
informant Die uit de stad of die van de stad? sound
hulpinterviewer [a] Die van de stad. [/a] sound
hulpinterviewer Of uit de stad kan alle twee. sound
informant Die ebbe hier veel huizen gebouwd. [/e=1] sound
informant [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jef da zou ich nootneet uit nodige. [/a]

noot neet
tagging sound
informant Nootsneet he. [/e=1]

noots neet
sound
informant [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie zou zo get zo get nootsneet flikke. [/a]

noots neet
sound
veldwerker [v] En kunt ge dat ook met Marie die zegge? [/v] sound
informant Marie die zo get noots doen? sound
hulpinterviewer [a] Marie die ja ja die zou dat nootsneet doen. [/a]

noots neet
tagging sound
hulpinterviewer Ja dat mag. [/e=1] sound
informant [v=446] Albert die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Albert die drinkt wel eens een glas _. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Albert die drinkt wel eens een glas te veel. [/e=1] sound
informant [v=447] Martha die zou zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Martha zou ich wel eens wille bij ons uit nodige. [/a] sound
informant [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat huis zou ich nootsneet wille kope. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge daar ook zegge dat huis dat staat _ ? [/v] sound
informant [a] Dat huis dat huis dat zou ich noot wille kope. [/a] [/e=1] tagging sound
informant [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat huis staat daar al vijftig jaar. [/a] sound
informant [v] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar zouste da ook zegge? [/v]

zou ste
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] [/e=1] sound
informant [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hijs vorige week door den dokter gopereerd. [/a]

hij s
tagging sound
informant [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen wurter door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
informant Hoe zeg je de volgende zinnen in het dialect? sound
informant [v=049] Ik heb ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich heb mich daar goed gamuseerd. [/a] tagging sound
informant [v=050] Zij heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeet zich neet gamuseerd op het bal. [/a] z-eet tagging sound
informant [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant De herinnertstich toch wel _.

herinner s tich
sound
hulpinterviewer [a] Ge wets toch nog wel daste daste mich toen onder die ladder door hebs late lope. [/a]

da ste
sound
informant Ja dat je me toen onder de ladder _. sound
veldwerker En kunt ge dan herinneren ook gebruike? sound
informant Herinnerstich dat neet?

herinner s tich
sound
hulpinterviewer Of rappeleerste dich dat.

rappeleer ste
sound
veldwerker En hoe zout ge dat dan zegge die zin met rappeleren? sound
hulpinterviewer [a] Rappeleerste dich nog nog wel daste mich toen onder die ladder hebs late door lope. [/a] [/e=1]

rappeleer ste da ste
tagging sound
informant [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich kan mich nog goed indenk tagging sound
informant Iemand dat iemand ons steeds riep. sound
hulpinterviewer dat dat ene ons altijd na riep. [/a] sound
informant Ja. sound
informant [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij voelde dater door het ijs zakte. [/a]

dat er
sound
veldwerker Kunt ge dat nog anders zegge ook? sound
hulpinterviewer [a] Hij voelde zch door het ijs zakke ja. [/a] [/e=1] tagging sound
informant [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij bij Marieke langs ginge. [/v] sound
hulpinterviewer [a] U kan zich toch u kan zich nog wel rappelere of u kan zich nog wel indenke datwer bij Marieke langs ginge. [/a]

dat wer
tagging sound
informant [v=293] Zij herinnere zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze rappelere zich nog wel get maar neet alles. [/a] tagging sound
informant Maar niet alles. sound
informant [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In dien tijd daar leefde ich der op los. [/a] tagging sound
informant [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefdenie als een beest. [/a]

leefde n ie
tagging sound
informant As een beest. sound
informant [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar leefdewe wie God in Frankrijk. [/a]

leefde we
tagging sound
informant [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar leefdestich wie ne koning. [/a]

leefde stich
tagging sound
informant [v=412] Er waren veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Er ware veel lui op het feest. [/a] tagging sound
informant [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. sound
hulpinterviewer [a] Jammer da ich gisteren neet naar de verjaardag ben kunne kome of da ich neet kos naar de verjaardag kome. tagging sound
informant Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer Wareder veel lui op het feest? [/a]

ware der
tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge die er ook late valle? [/v] sound
informant Ware veel lui op het feest of ware er veel mensen? sound
hulpinterviewer [a] Warer veel lui op het feestje? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ware veel lui op het _. sound
informant Kunt ge zegge ja ware veel. [/e=1] sound
informant [v=524] Wie heb je gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wee hebste gezien? [/a]

heb ste
tagging sound
informant Komen de volgende zinnen voor in het dialect? Zo ja hoe zeg je ze? sound
informant [v=002] Ich eb da gezag gad. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ich heb dat gezag gad ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [v=330] Lopentere kam ich em tege. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=357] As Frans zeit er kump morgen iemand langs. sound
informant kan Marie dan zegge wie dat wie dat? [/v] sound
hulpinterviewer Zou zijn. sound
informant Wie dat. tagging sound
hulpinterviewer En dan scheit het uit? sound
informant [a=n] Dat zeggewer neet he. [/a] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Wie kump wie kump langs neet wie dat. sound
informant Wie dan? [/e=1] sound
informant [v=408] Op dat feest woer er veel gedans. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En ook zonder er? [/v] sound
informant [v] Woer er veel gedans of woer veel gedans? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Woer veel gedans. Alle twee. [/a] sound
informant Kan ook allebei. sound
informant Woer er veel of woer veel gedans. [/e=1] sound
informant [v=409] Nu woert woerter nog alleen maar brood verkoch in de winkel. [/v]

woert er
sound
informant [a=j] Nu woert er alleen of nu woert nog alleen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Alle twee. sound
informant Dat zijn twee mogelijkheden weer. sound
informant [a] Met er of zonder er he. [/a] sound
hulpinterviewer Dat mag alle twee. [/e=1] sound
informant [v=414] Gisteren stonder ne rare kerel in den hof. [/v]

stond er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker En zonder er? sound
informant Gisteren stong ne rare kerel in den hof gisteren stong ne rare kerel in den hof. sound
informant2 Alle twee t mag alle twee denk ich. sound
informant [v] Gisteren stong er ne rare kerel in den hof of gisteren stong ne rare kerel in den hof? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Alle twee zou ich zegge. [/a] [/e=1] sound
informant [v=482] Dat boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=483] Aste echt neet kons wachte dan kom maar. [/v]

as te
sound
hulpinterviewer [a=n] Kom dan maar ja. [/a] sound
informant Kom dan maar of dan kom maar neet kom dan maar he. sound
hulpinterviewer Kom dan maar. [/e=1] sound
informant [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 Nee. sound
commentaarSpontaan gesprek in dialect.  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: woe de moeder van
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe op ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe da ze op
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
opmerking: ook vreemde constructie: de man die wat ik denk
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: minder
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt neet mie
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hee
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wer
opmerking: geen vorm met lieden
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wier
opmerking: geen vorm met lieden
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weetste
opmerking: maar komt zelden voor, is heel persoonlijk, volgens informant zelfs tegen eigen kinderen 'geer'
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: dich weets
opmerking: maar komt zelden voor, is heel persoonlijk, volgens informant zelfs tegen eigen kinderen 'geer'
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: de weets
opmerking: maar komt zelden voor, is heel persoonlijk, volgens informant zelfs tegen eigen kinderen 'geer'
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: daste
opmerking: maar komt zelden voor, is heel persoonlijk, volgens informant zelfs tegen eigen kinderen 'geer'
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bis
opmerking: maar komt zelden voor, is heel persoonlijk, volgens informant zelfs tegen eigen kinderen 'geer'
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
vorm: geer leeft
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
vorm: asgeer datger leef ger
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: de gees
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geeste
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ger goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat ger
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: er geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wer goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan wer
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geer goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ger
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gang
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingsdich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wiestich gings
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wietgeer ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ee ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gink geer
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: weer ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gink geer
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geer gink
opmerking: steeds 'wie'
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge weer
opmerking: steeds 'wie'
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: vreemd: die wat
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: vreemd: die wat
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: die wat ik denk
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
opmerking: enkel zich