SAND-data Beesel (L300p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Beesel

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L300p[/k][h]150[/h][i]149[/i][vw]J[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=003] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat Marie he probere unem ene brief te schrijve. [/a]

un em
aan hem tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Gister wangelde hij dooret park. [/a]

door et
tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Zie weet neet dat Marie gistere gestorve is. njeet tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Ze wet niet dat Marie gistere is gestorve. [/v] sound
informant [a=j] Ze wet niet dat Marie gistere is gestorve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=j] Der wilt neemes neet danse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer As neemes neet wil dansen. Wie zultset dan inet Beesels zegge.

zult se t
sound
informant [a=n] Dis gene de wil danse. [/a]

d is
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Neemes hetat ooit gewild of gekend. [/a]

he tat
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille opeten. [/v]

op eten
sound
informant [a] Jan haide ganse mik wel wille opete. [/a]

hai de op ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=j] Vertel maar neet wee zie hai wille roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin veur in dien dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=j] Vertel mie eens wee dat sie hai kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan ken zich dat verhaal nog wel herinnere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk noaret plaatje en vul de zin aan. Marie en Piet wijzenoa _ [/v]

wijze noa
tagging sound
informant [a] _ ein. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noa et plaatje en vul de zin aan. Toon wast _ [/v] sound
informant [a] Toon wast zich medde washandje de arm. [/a]

medd e
met een tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het geen negel bie zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noa et plaatje en vul de zin aan. Fons zag een slang neve _ [/v] komt terug in nagesprek tagging sound
informant [a] _ de appeleboom. [/a] geen antwoord op deze vraag tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich veur zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich fijn mit drijve op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelvens te goei in de spiegel. [/a]

zichzelv ens
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan hedin twee minute een glas bier oet gedronke. [/a]

hed in
tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoen lope makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Dees schoen lope zich gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=j] Dees schoen lope zich gemakkelijk. Kan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf heel goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin veur in dien dialect. Ward het geheurd datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
commentaarkomt terug in nagesprek  sound
informant [a=j] Ward het gehuur datter fotoos van zichzelf ind etalage staan. Ja dat kan. [/a]

dat ter in d
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig leef dan levich zo as mien ouders dat zouje wille. [/a]

az ik lev ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vadere. [/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leef dan leefter langer assien vader. [/a]

leeft er as sien
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft zij niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Assie zo gevaarlijk leef dan leefsie neet lang meer. [/a]

as sie leef sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Azzet nou nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/a]

az et leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie niet zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As geul zo losbandig leef dan leefger niet zo lang as ich. [/a]

leef ger
twijfel over transcriptie leven jullie leef ger tagging sound
informant Losbandig wird gebroek ja. sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Assie veur heur werk leve dan leveze neet veur heur kinder. [/a]

as sie leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asse gezond leefs dan leefse langer. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mense van de landbouw leve dan leveder veul meer mense van werk in de fabriek. [/a]

as ter leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Lieske innet paradijs leve dan leve Rosa en Frank in de hel. [/a]

in et
let op verkleinwoord Liesje tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve dan leve we gelukkig. [/a] de w van we wordt bijna v tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Als we aardig zijn voor Jan zal hij bij ons blijven. [/v] sound
informant [a] Asve aardig zijn veur Jan dan zalder bie os blijve. [/a]

as ve zal d er
sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef get gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef toch get minder bekrompe kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ik ving dat iedereen moet kenne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat iedereen moet kenne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen kunnen zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat iedereen moet kenne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in dien dialect. Ik vind dat iedereen zwemmen kunne moet. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin dat iedereen zwemme kenne moet. [/a] tagging sound
commentaartwijfel over antwoord  sound
informant Zou kunne maar wordt niet gebruikt zo. sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin dat iedereen zwemme moet kenne. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in dien dialect. Ich weet dat Eddy morgen wil mik ete. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Eddy morgen mik wilt ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op kenne staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepen. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat Marie em zal moete roepe. [/a] Marie en em worden aan elkaar uitgesproken tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muize. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreek niet goed Frans. [/a] tagging sound
informant Kom dus neet veur. sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene vakman. [/a] sound
commentaarja of nee  sound
informant [a=n] Dan zouk zegge. Neet iedereen is ene vakman. [/a]

zou k
tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
commentaarkomt terug in nagesprek  sound
informant [a] Hij het nergens geen vrien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wilt geen soep meer ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in dien dialect. Boek het Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan het drie boek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in dien dialect. Jan wet dat hij veur drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant [a=j] Jan wet datter veur drie uur de wagen moet hebbe gemaak. Ja. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in dien dialect. Jan wet dat hij veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] sound
informant [a=j] Jan wet datter veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. Ja dat kan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in dien dialect. Jan wet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] sound
informant [a=j] Ja Jan wet datter veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in dien dialect. Jan wet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Wird zo niet gezeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hesse genoeg mense om et hooi vant land te hale. [/a]

hes se van t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hebse genoeg mense veur hooi vannet land te hale. [/v]

heb se van et
sound
informant [a=j] Hesse genoeg mense veur et hooi vannet land te hale. [/a]

hes se van et
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werken. [/v] sound
informant [a] Was aardig van Jan um te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Et was aardig van Jan veur te kome werke. [/v] sound
informant [a=j] Et was aardig van Jan veur te kome werke. Ken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Et was aardig van Jan te kome werke. [/v] sound
informant [a=j] Et was aardig van Jan te kome werke. Ja da ken ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Et was aardig van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=j] Ken ook. Et was aardig van Jan om te kome werke. [/a] vertaling is niet letterlijk de vraag sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Dees ton is zwaar te drage. [/v] sound
informant [a=j] Dees ton is zwaar te drage. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Wij hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=n] We hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zanike. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij ken staan zanike. Te zanike. [/a] sound
informant Niet goed. sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hij kan staan te zeure. [/v] sound
informant [a=j] Hij ken staan te zanike. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende et. [/v] sound
informant [a] Toen we aankwame regende et. [/a]

aan kwame
et wordt meer los van dan aan regende uitgesproken. tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dadik groter ben dan hij. [/v]

dad ik
sound
informant [a] Ich geloof dadich groter ben dan em. [/a]

dad ich
de ch van ik vallen samen met de resp g van geloof en groter tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
commentaarkomt terug in nagesprek  sound
informant [a] Zie geloof dastou eerder thuis bist azzich. [/a]

das tou az ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Du geloofs toch neet datter sterker is as tich. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Zie gelove dat veur rijker zijn dan zie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Veur gelove dat geur neet zo slim zijn as veur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Geur geloof toch neet dat zie armer zijn dan geur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Geur gelooftat Lisa even net is as Anna. [/a]

geloof tat
tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooftat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/a]

geloof tat
tagging sound
hulpinterviewer Asse wils we kenne nou even pauzere maar we kenne ook door xx.

as se
sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in dien dialect. A zeit hij slaapt. b antwoordt hij deut. [/v] sound
commentaarkomt terug in nagesprek  sound
informant [a=j] B antwoordt hij doet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in dien dialect. A zeit hij slaapt. B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee slaat nergens op. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin veur in dien dialect. A zeit slaapt hij. B zeit hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Slaapt hij hij doet. Nee. Hij doetet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in dien dialect. De lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a] De lamp doet neet meer branje. [/a] sound
informant [a=n] Dat is dichterlijk. Normaal zou men zegge. De lamp branjt neet meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Branje doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=j] Branje doet de lamp nie meer. Das goed. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in dien dialect. Doet Marie elke avond danse. [/v] sound
informant [a=j] Doet Marie elke avond danse. Tuurlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in dien dialect. Doet even et brood snije. [/v] sound
informant [a=j] Doet even et brood snije. Ja. [/a] tagging sound
informant Brood wordt meestal gezeg tegen zwart brood _ sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in dien dialect. Ich doen wel even de tasse af wasse. [/v] sound
informant [a=j] Ich doen wel even de tasse af wasse ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] de jong waar van de moeder gister hertrouwd is stong achter mich [/a] d van hertrouwd wordt als d uitgesproken. tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waarzop zate was pas geverf. [/a]

waar z op
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
commentaarkomt terug in nagesprek  sound
informant [a] Wer geld het moet micht maar get geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wa dengse wem ich in de stad gezeen heb. [/a]

deng se
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het hebbe opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Wa denk geur wie zie et hebbe opgelos. [/a]

op gelos
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Wie dengse wie zie et hebbe opgelos. [/a]

deng se op gelos
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin veur in dien dialect. Wie denk je wiek in de stad ontmoet heb. [/v]

wie k
sound
informant [a=j] Wer dengse wer ich in de stad getroffe heb. [/a]

deng se
ch van ich valt zo goed als weg tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij het zien henj gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hij het zich zien henj gewasse. [/v] sound
informant [a=j] Hij het zich zien henj gewasse. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij het zien hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hij het zich zien hemd gewasse. [/v] sound
informant [a=j] Hij het zich zien hemd gewasse. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] Hij het zien been gebroke. [/a] lijkt of informant zienen zegt tagging sound
informant [a] Hij het ziene been gebroke. Ziene is beter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hij het zich ziene been gebroke. [/v] sound
informant [a=j] Hij het zich ziene been gebroke. Ja da kan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in dien dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
commentaarkomt terug in nagesprek  sound
informant [a=n] Zou hij dat gedaan hebbe gekend. Nee. Niet gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in dien dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee komp neet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin veur in dien dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Volledig ongebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb geen zin en voere de koeie. Om de koei te voeren he. Da komp neet veur. [/a] vertaling is dus ik heb geen zin om de koeien te voeren sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zou bie em kome ennem met neme. [/a]

en em
tagging sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Al de koei van Marie zijn verdronke bie de overstroming. [/a] sound
informant Ken ooch ken ooch sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in dien dialect. Dit deng ich neet aan. [/v] sound
informant [a=n] Dit dengich neet aan. Nee. [/a]

deng ich
sound
informant Daar dengich neet aan. sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur in dien dialect. Der jong ben ik mee met gewes naar de markt. [/v] sound
informant [a=n] Nee dis met der jong ben ich _ [/a]

d is
sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in dien dialect. Ich heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke hebse gemaakt. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb al de eerste drie somme gemaakt. Welke hesse gemaakt neet de welke _ [/a]

hes se
tagging sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in dialect. De watveure hebse al weg gebracht. [/v] sound
informant [a=n] Nee. De watveure. [/a] sound
informant Watveur of welke hesse al weg gebrach.

wat veur hes se
tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur in dien dialect. Ik heb nog nooit boos zien worde op deze jonge. Ik geloof deze jonge vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=j] Ich heb nooit eemes kwaad zien werre op deze jong. Ich geloof deze jong vinde ze allemaal wel aardig. [/a] ik en geloof aan elkaar uitgesproken tagging sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik heb heel get gelope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Neemes magget zien dus ich ving dasdu et ook neet moog zien. [/v]

mag et das du
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Neemes moog het zien dus ich ving dasdu het ook niet zien moogs. [/a] Ken.

das du
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Et gebeurde wiesdu weg gings. [/a]

wies du
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet waarste gebore bis. [/a]

waars te
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Noustu klaar bis moogse gaan. [/a]

nous tu moog se
tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in dien dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ich weet datter is gaan zwemme. Ja. [/a]

dat ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in dien dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nou, neet erg gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin veur in dien dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Ik weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Volledig ongebruikelijk. [/a] sound
informant Ich weet datter zwemme is gegange. Nee.

dat ter
andere zin dan de vraag tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Wil je nog koffie Jan. Jaak. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat toevoegsel van ja ik dat komp eigenlijk in ons dialect neet veur. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Hebbe ze gegeten. Jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Jaanze. Nooit van gehoord. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt dees zin veur in dien dialect. Vertaal. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Is hem dood. Nee. [/a] sound
informant Zijn ze dood. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dadis de man der ze geroepe hebbe. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man dert verhaal het verteld. [/a]

dad is der t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
commentaarkomt terug in nagesprek  sound
informant [a] Dadis de man waarvan ich denk dat dert verhaal het verteld. [/a]

dad is der t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dadis de man waarvan ich deng dat ze em geroepe hebbe. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur in dien dialect. A vraag wanneer zal de wereldvrede kome. B antwoordt nooit neet. [/v] sound
informant [a=n] We zegge nooit. Of nooit van zen leve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Komt deze zin veur in dien dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Wendy probeerde neemes pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Wendy probeerde neemes pijn te doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde om neemes pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Wendy probeerde om neemes pijn te doen. Ja ken ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde veur neemes pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Wendy probeerde veur neemes pijn te doen. Nee wordt nee gebruik. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde van neemes pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Probeerde van neemes pijn te doen. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Et schijnt dat ze niks moog ete. [/a] schijnt en dat worden aan elkaar geplakt. tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Vertaal. Ze schijnt niets te mogen eten. [/v sound
informant [a] Zie schijnt niets te moge ete. [/a] tagging sound
informant Dan zouk eerder zegge et schijnt dat zie niks moog ete. sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin veur in dien dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Et belooft weer ene schone dag te werre. [/v] sound
informant [a=j] Et beloof weer ene schone dag te were. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Et belooft weer om ene schone dag te werde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijk wel ofter eemes in de hof staat. [/a]

of ter
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Et lijk wel of eemes in de hof staat. [/v] sound
informant [a=j] Et lijk wel of eemes in de hof staat. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in dien dialect. Hij het de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij het de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Kom eigenlijk in dialect neet echt veur. sound
informant Nee nee sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. A vraagt zal ik koken. B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] A vraag zal ich koke. B zeit da doesse maar. [/a]

doe se
tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in dit dialect. Vertaal. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant [a=n] Zoas et gezegd wor. Dat boek beloof me. Nee dadis _ [/a] sound
hulpinterviewer [a] Beloof mich dasse dat boek nooit meer zult verstoppe. [/a]

das se
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
commentaarkomt terug in nagesprek  sound
informant [a=n] Wat zeit mich wasse gekocht hes nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Vertaal. Ik denk dat je veel weg zal moeten gooien. [/v] sound
informant [a] Ich deng dasse veul weg zals moete smijte. [/a]

das se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zal weg moeten gooien. [/v] sound
informant [a] Ich deng dasse veul zals weg moete smijte. Ja. [/a]

das se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zal moeten weg gooien. [/v] sound
informant [a] Ich deng dasse veul zals moete weg smijte. Ja [/a]

das se
tagging sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in dien dialect. Zoon ding een heb ich nog nooit gezeen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ken. Zoon ding een. Jawel ken wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin veur in dien dialect. Zo een vrouw een kunse maar beter neet tegen spreke. [/v]

kun se
tagging sound
informant [a=j] Zoon vrouw kense maar beter neet tegen spreke. Maar asset wilt versterke. Zoon vrouw een _ [/a] sound
hulpinterviewer [v=514] Komt deze zin veur in dien dialect. Zo een mens een het altijd wel get over te klage. [/v] sound
hulpinterviewer _ om euver te klage. sound
informant [a=n] Zoon mens het altijd wel get um over te klage. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in dien dialect. Du bis ook ene rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Niet gebruikelijk he. [/a] sound
informant Du bis ook ene rare. tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat veur boeke hestoe gekoch. [/a]

hes toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wer het dich op de kermis gezeen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die patatte schille zich neet gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken op zich aan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in dien dialect. Marie zag dastich Piet een boek hebs geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in dien dialect. Wim dach dadik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

dad ik
sound
informant [a=n] Wim dach dadich ha geprobeerd om Els een cadeau te geve. [/a]

dad ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in dien dialect. Karel wet dasdu hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v]

das du
tagging sound
informant [a=j] Ja dat ken. [/a] sound
veldwerker [n] Er waren nog een paar vragen die ik u wou vragen. sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast _ [/v] sound
hulpinterviewer [a]Ich hai gezag neve zich op de banke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
veldwerker Als de betekenis moet zijn hij heeft niet overal vrienden. sound
informant [a] Hij het neet overal vrienj. [/a] sound
informant [a=n] Hij hef overal geen vriend nee. [/a] sound
veldwerker [v=216] Zou u nog eens kunnen vertalen. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Zie geloof dastu eerder thuis bis as ich. [/a]

das tu
tagging sound
informant Ze is meer meervoud. sound
veldwerker [v=227] Dialoogje waarbij a zegt hij slaapt en b zegt hij doet. Is dat een dialoogje dat kan voorkomen in Beesel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=259] Zou u nog eens kunnen vertalen. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wer geld het moet mich maar get geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zou u kunnen zeggen. Der geld het moet mich maar get geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dan wordt hier gezeg. Eemes der geld het_ [/a] sound
informant [a] Wem geld het _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund. Die kwam niet voor. Hoe zou u dat dan wel zeggen. [/v] sound
informant [a] Zouse dat hebbe kenne doen. [/a]

zou se
tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man waarvan ich denk dat hij et verhaal het verteld. [/a]

dad is
tagging sound
veldwerker [v=487] Wat zeg mij dat je gekocht heb. Die komt niet voor in Beesel. [/v] sound
informant [a] Zeg mich wasse gekocht hes. [/a]

was se
sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward het gehoord datter fotoos van umzelf _[/a] tagging sound
informant Umzelf zichzelf dat kan allebei ja. tagging sound
veldwerker Ja dan zijn we erdoor. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? er wil niemand dansen komt voor : j
082 Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet komt voor : n
vorm: moet kunnen zwemmen
189 Het was aardig van Jan om te komen werken Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
opmerking: niet zonder om ; komen te werken niet
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...).; Zin laten inspreken met 'hun' i.p.v. 'zij' als 'komt voor'-vraag; Als voegwoordvervoeging, afvragen zonder pronomen. vorm: dan eug
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: waarvan
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: waarvan dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar dat ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: zich de hand
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: waarvan
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: der
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: geen
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
vorm: had kunnen roepen
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weetse gij
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: du wets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dage
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: das je
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dasse
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bis
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: sie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: sich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: sich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asse dasse lefst leeft
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als der elke
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as er een
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: jullie wordt geur
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gehs
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gehs se
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: tu gehs
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gehs se
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geur goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan wer
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geur goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat geur
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaank
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingste du
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: du gings
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: du gings
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingst du
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wer gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging geur
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geur gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen weur
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie dat er aan de deur was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: der
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: der
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat dat
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
opmerking: minder gebruikelijk
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: let op betekenis!!
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
830 De sneeuw smelt zich in de zon Komt voor? komt voor : n
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich