SAND-data Hamont (L286p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Hamont

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L286[/k][h]668[/h][i]669[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan kent da verhaal nog. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het geen nagel bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Louis liet mich veur zich werke ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijven liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne dreef mee over de golven. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorve is. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zichzelf es goed in de spiegel [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zichzelf goed [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] ward heeft gehoord dat er fotos van zichzelf in de etalge staan [/v] sound
informant [a] Ward het gehoord dater foto's van hum in de etalage staan. [/a]

dat er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand het da oot gewild of gekund. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan het in twee minuten een pint gedronke. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoen lope hennig. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op eten. [/v] sound
informant [a] Jan haauw het hiel brood wel wille op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die petatten die schelle toch ni hennig. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Asich eerlijk leef dan leefich juist wie da mijn ouders wille. [/a]

as ich leef ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft dan leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leeft dan leeftie drie jaar langer as ze vader. [/a]

leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan leefse ni lang mie. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft dan leefet morgen ooch nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asgellie zo gevaarlijk leeft dan leefde nooitni zo lang asich. [/a]

as gellie leef de nooit ni as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse veur hun werk leve dan leveze ni veur hun kinder. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Marcel nog leeft dan leeft Leo ooch nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asge gezond leeft dan leefde toch langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aser zo weinig mensen van landbouw leve dan levener meer mensen van werke in de fabriek. [/a]

as er leven er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en pierre in t tagging sound
informant paradijs leve dan leve tagging sound
informant Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leven levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Aswe rustig leve dan levewe toch gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leven levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Aswe eerlijk leve dan levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wa minder gevaarlijk kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ich denk da Marie hum zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hede genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/a]

he de
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Twas vriendelijk van jan om te kome werke. [/a]

t was
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar om te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwame regende het. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ban als hij. [/v]

k geloof
sound
informant [a] Ich geloof da ich groter ban asum. [/a]

as um
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt asich. [/a]

da gij as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij tserker is als jij? [/v] sound
informant [a] Ge gelooft toch zeker ni dahie sterker is asge. [/a]

da hie as ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dawellie rijker zijn assellie. [/a]

da wellie as sellie
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove we geloven sorry dat jullie zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove dagellie zo slim zijt aswellie. [/a]

da gellie as wellie
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove zeker niet dat zij armer zijn als jullie? [/v] sound
informant [a] Gellie gelooft toch zeker ni dasellie armer zijn asge? [/a]

da sellie as ge
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn als Theo en Pierre. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft da Gaston en Jan sterker zijn as Theo en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mich. [/a] AN. sound
hulpinterviewer [v] De jongen wie zijn moeder of de jongen die zijn moeder of de jongen diens moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk da wij in t dialect eigenlijk zegge de jongen boe van de moeder gisteren hertrouwd is boe van. [/a] tagging sound
informant [a] Boe van ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank boe ze op zate was pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Waar ze op zaten? [/v] sound
informant [a=j] Boe ze op zate ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Waar op dat ze zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewij ooch niet he. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v] Daar ze op zaten? [/v] sound
informant [a=n] Boe ze op zate he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld het moet mich maar wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook zeggen die geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
informant [a=n] Nee he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
informant [a] Het zen handen gewasse. [/a]

h et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook zeggen hij heeft zich de handen gewasse? [/v] sound
informant [a=n] Nee he. Het zen hand gewasse. [/a]

h et
sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Het zen hemd gewasse. [/a]

h et
tagging sound
hulpinterviewer [v=271] hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] He et ze been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken no zich hen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mag zien en daa mee vinich dagijt ooch ni hoeft te zien. [/a]

vin ich da gij t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Tgebeurde toen ge weg gingt. [/a]

t gebeurde
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet woege gebore zijt. [/a]

woe ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nu dage klaar zijt moogde gaan. [/a]

da ge moog de
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man dieze geroepe hemme. [/a]

da s die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man die t verhaal verteld het. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man dach denk datie t verhaal verteld het. [/a]

da s da ch dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man dach denk dasem geroepe emme. [/a]

da s da ch da se m
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten. [/v]

t schijnt
sound
informant [a] Tschijnt dase mag dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja wij zegge het meestal zo he zo als de eerste versie ja. [/a] Constructie in 397 komt dus meer voor. sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijk wel of er iemand in de tuin staat. [/v]

t lijk
sound
informant [a] Tis precies of dater iemand in in in den hof staat ja ja. [/a]

t is dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je en weg laten? Oh er sorry? [/v] sound
informant [a=n] Ofer ofer he ofer iemand in de hof staat he ja. [/a]

of er
sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa ver boek hede gekocht? [/a]

he de
sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie het euch op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk da Marie het probere van hum een brief te schrijve. [/v] sound
informant [a] Ich denk da Marie probeert hum nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ast verleden is. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk da Marie geprobeerd het hum nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Doo wil niemandni danse. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet da Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet da Eddy morgen brood wilt hemme of ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy sound
hulpinterviewer moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet Eddy moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep sound
hulpinterviewer niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wilt gien soep mer hemme of ete. [/a] sound
hulpinterviewer [a] We zegge ni twee keer een ontkenning nee das juist. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=495] Ich denk da je veul weg zou moete gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ich denk da je veul weg zou moete gooie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ich denk daje veul zou weg moete gooie. [/v]

da je
sound
informant [a=j] Ich denk dage veul zot weg moete gooie. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ich denk daje veul zou moete weg gooie. [/v]

da je
sound
informant [a] Ich denk dage veul zult weg moete gooie. [/a]

da ge
Hier geen duidelijke ja of nee. Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan t gooie. [/v] sound
informant [a=j] Hij is alle kapotte prul weg aan t gooie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij is alle kapotte spullen aan het weg gooie. [/v] sound
informant [a=j] Hij is alle kapotte prul aan t weg gooie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zout ge één van die twee beter vinde dan d andere? [/v] sound
hulpinterviewer [a] T laatste das Hamonter he hij is alle kapotte spullen aan t weg gooie. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil niet niet danse en ze wil ni zinge ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wil ni danse en ze wilt ooch ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Vertel me ni wieze haauw kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mich es wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=g] Vertel mich es wie dase haa kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mij es wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mich es wieze haauw kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Wie of zij da kunne we ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mich wie dase haa kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] En wa zout ge t beste vinde wie of wie da. [/v] sound
informant [a] Wie dase haauw kunne roepe. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [a] Ja ma die of zegge wij der ni bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a] Zitte ie erget muis? [/a] sound
veldwerker [v] En nergens geen zout ge da kunne zegge? [/v] sound
informant [a] Erget zeggeze dan he. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [a] Zitte ie erget muis? Zitte ie nergens geen muis? [/a] tagging sound
informant [a=j] Of nergens geen muis ja. [/a] Ja hier niet echt duidelijk dus vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vind dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vind da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ich vind dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt ni goed ge Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreekt ge goed frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij spreekt zo goed ge Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene is gene vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene vakman ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij het overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Het nergens geen vriend. [/a]

h et
sound
hulpinterviewer [v=154] Boek het Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Eh Jan het drie boek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet da hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant [a] Jan weet da om drie uur de wagen klaar moet zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet da hij ver drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] sound
informant [a] Jan weet datie ver drie uur de wagen gemaakt moet hemme. [/a]

dat ie
Hernomen. sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij ver drie uur de wagen gemaakt moet hemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Jan weet datie ver drie uur de wagen gemaakt moet hemme. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet da hij ver drie uur de wagen gemaakt moet hebbe moet. [/v] sound
informant [a] Jan weet datie ver drie uur de wagen gemaakt moet hemme. [/a]

dat ie
sound
veldwerker [v] En moet gemaakt hemme zou u da kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Moet gemaakt hebbe da gaat wel ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denktege wie ik in de stad ontmoet heb? [/v]

denk te ge
sound
informant [a=n] Wie denkte dach in de stad tege gekome ben? [/v]

denk te da ch
sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denktege wie ich in de stad ontmoet heb? [/v]

denk te ge
sound
informant [a=n] Wie denkdegij dach in de stad tege gekome ben? [/a]

denk de gij da ch
sound
veldwerker [v] Dus ni wie wie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=266] Wie denktege die ich in de stad gezien hem? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant [a=n] Hij weet niks van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=151] Hij het altijd genen tijd. [/v] sound
informant [a=n] Het nooit genen tijd. [/a]

h et
sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen. [/v] sound
informant [a=n] Ich was wel efkes de sjatten af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij da hemme kunne gedaan? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ich heb gene zin en voere de koei. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb gene zin om de koei te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou hem kome en neme hem mee. [/v] Verkeerde vraag. Hernomen op einde. sound
informant [a=n] De politie zou em kome hale. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al her koei zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Marie her koe zijn allemaal verdronke. [/a] sound
veldwerker [v] Dus ni al her? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Al da zeggewer dan ni bij. [/a]

zegge we r
sound
informant [a=n] Nee Marie her koei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ich ni aan. [/v] sound
informant [a=n] Doo denk ich ni aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die vreemde jongen zijn ich mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Me diene vreemde jong ben ich naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die vreemde jongen heb ich mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Me diene vreemde jongen ben ich naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Ich heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke hedegij gemaakt? [/v]

he de gij
sound
informant [a] Ich heb de drie eerste sommen gemaakt. Welke hedegij gemaakt? [/v]

he de gij
sound
veldwerker [v] Zout ge ook de welke kunne zegge? [/v] sound
informant [a=n] Nee de welke zeggewe ni he. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof deze jongen vinde ze allemaal wel vriendelijk. [/v] sound
informant [a=n] Ich meen dase deze jongen allemaal vriendelijk vinne. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=323] De wat voore waffere hedegij al weg gebracht? [/v]

he de gij
sound
informant [a] Welke hedegij al weg gebracht? [/a] sound
veldwerker [v] Dus waffere da zout ge ni kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Waffere da bestaat ie ooch wel. [/a] sound
informant [a] Ja waffere ja. [/a] tagging sound
informant [a] Ma de ni da nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Zou hij da gedaan gekund hemme? [/v] sound
informant [a=n] Zou ie da hebbe kunne gedaan? [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet da hij is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet datie gaan zwemme is. [/a]

dat ie
Toch [a=j] blijkt uit zin 351. sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet da hij gaan zwemme is. [/v] sound
informant [a=j] Ich weet datie gaan zwemme is. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=351] Ich weet dat hij zwemme is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet datie is gaan zwemme. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=352] Ich weet datie zwemme gaan is. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Ich weet datie is gaan zwemme. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=353] Als Lea vraagt wil je nog koffie Jan kan Jan dan antwoorde jaik? [/v] sound
informant [a=n] Ja da zeggeze toch ni bij os he ja ich. [/a]

zegge ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
informant [a=n] Isie dood? [/a]

is ie
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nuuitni. [/v]

nuuit ni
sound
informant [a=j] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nuuitni. [/a]

nuuit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worde. [/v] sound
informant [a=j] Het belooft weer ne schonen dag te worde. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij het de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Het de bal in de mand gegooid. [/a]

h et
tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/a] sound
informant [a] Da boek moogde mich ni meer verstoppe. [/a]

moog de
Antwoord niet duidelijk vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Zegt mich es wage gekocht het. [/a]

wa ge
sound
hulpinterviewer [v=512] Zon ding één heb ich nog nooit gezien. [/v]

zo n
sound
informant [a=n] Zo iets heb ich nog nooit gezien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Je bent ook een rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Ge zijt mich ooch ne rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dagij Pierre e boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da gij
sound
informant [a] Marie zei dagij Pierre het wille xxx. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Een boek het probere te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ni geprobeerd ma het probere te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht dat ich Anna haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Julien dacht datich Anna geprobeerd haauw ne cadeau te geve. [/a]

dat ich
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dagie geprobeerd het Marie e boek te verkope. [/v]

da gie
Verkeerde vraag. sound
informant [a] Karel weet dagij geprobeerd het Marie ne boek te verkope ja. [/a]

da gij
sound
veldwerker [v] Dus ni dagij het geprobeerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt hij danst kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zegt den andere ni hij doet nee ja hij danst zegde dan. [/a]

zeg de
sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zegt hij zingt kan Jan dan antwoorde het doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Als Frans zegt zal ik van avond koke? [/v] sound
informant [a] Doe maar op ja. [/a] sound
veldwerker [v] En ni da doe maar? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat doe maar nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Doet da maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dage ni en valt. [/v]

da ge
sound
informant [a] Pas op dager ni in valt. [/a]

da ge r
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dage niet en valt. [/v]

da ge
sound
informant [a=n] Dage ni valt he. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en het ni veul geld ni mie. [/v] sound
informant [a=n] Jan het ni veul geld mie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan een ander niet. [/v] sound
informant [a=n] Ich geef niks aan een ander. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
informant [a=n] Niemand wilt ni werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie het de auto mee genome? Niemandni. [/v] niemand-ni sound
informant [a=j] Wie het den auto mee genome? Niemandni. [/a] niemand-ni sound
hulpinterviewer [v=389] Boe groeit het geld aan de boom? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=j] Boe groeit het geld aan de boom? Nergensni. [/a]

nergens ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=390] Was rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

wa s niks ni
sound
informant [a=n] Was rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/a]

wa s niks ni
sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koei heetie gemolke? geen enkele ni. [/v]

heet ie
sound
informant [a=n] Welke koe heetie gemolke? Gen ene. [/a]

heet ie
sound
hulpinterviewer [v=475] Louisa heet nu meer koei dan ze vroeger en had sound
hulpinterviewer en haauw. [/v] sound
informant [a=n] Eh Louisa het nu meer koe as dase vroeger haauw. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles sound
hulpinterviewer wach gekrege en heb. [/v]

wa ch
sound
informant [a=n] Hie is alles wach gekrege hem. [/a]

wa ch
sound
hulpinterviewer [v=170] Pol is Rosa en Louise hun broertje. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jef is de broer van van Harry en Pierre. [/a] sound
informant [a=n] Mo ge gaat ni zegge van Louis is Jacques of zo sound
hulpinterviewer en dan hun broertje da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=174] Die fiets is mijns. [/v] sound
informant [a=n] Das minne fiets. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofdegij ni da hij gevalle is? [/v]

geloof de gij
sound
informant [a=j] Geloofdegij ni da hij gevaale is. [/a]

geloof de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofdegij ni da hij gevallen heeft? [/v] sound
informant [a=n] Is he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zouch ni durve op ete. [/v]

zou ch
sound
informant [a] Zulke zouch ni durve ete of op ete ja. [/a]

zou ch
sound
veldwerker [v] En de zulke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De zulke? Nee zulke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] De die zou ich ni durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Die zouch ni durve op ete. [/a]

zou ch
sound
hulpinterviewer [v=494] Ich vind dat Jan beter de dokter kon hebbe geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da Jan beter den dokter haa kunne geroepe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Haa kunne roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert het drie groen appel appels en Marie heeter drie rode. [/v]

heet er
sound
informant [a] Robert het drie groen appel en Marie heet drie rode. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan da ook met de er er tussen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Robert het drie groene appels en Marie heeter drie rode. [/a]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=424] Ich heb hem het gegeve. [/v] sound
informant [a=n] Ich hebtem gegeve. [/a]

heb t em
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denk da Hij had wille na huis. [/v] sound
informant [a=n] Marie denkt da hij na huis haa wille gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ich heb da gezegd gehad. [/v] sound
informant [a=j] Da hem ich gezegd gehad. [/a] tagging sound
veldwerker [v=330] Lopentere kwam ich hem tege. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Nee he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=357] Er kump morgen iemand langs. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wie dan? [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Wie dan? [/a] sound
veldwerker [v] En wie da? [/v] sound
informant [a=n] Nee wie dan? [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op da feest wordter veul gedanst. [/v]

wordt er
sound
informant [a=j] Op da feest wordter veul gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan het ook zonder er? [/v] sound
informant [a=j] Ja kan ooch he. [/a] sound
informant [a] Op da feest wordt veul gedanst ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=482] Dat boek leg neer. [/v] sound
informant [a=n] Leg neer da boek. [/a] sound
informant [a] Legt da boek neer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordter alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v]

wordt er
sound
informant [a=j] Nu wordter maar alleen brood verkocht in diene winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] En nu wordt nog alleen brood verkocht in die winkel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die er nu staat zer tusse ja. [/a]

ze r
sound
hulpinterviewer [v=483] Asje ni kunt wachte dan kom maar. [/v]

as je
sound
informant [a=j] Asge ni kunt wachte dan kom maar. [/a]

as ge
Vraag hernomen op einde want ik vond antwoord vreemd. tagging sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stonder ne rare man in de tuin in den hof. [/v]

stond er
sound
informant [a=j] Gisteren stonder nen arige man in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
hulpinterviewer [v] De er kan die ook weg? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja doo zit ze altijd tussen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=484] Dan kijk maar. [/v] sound
informant [a] Dan kijk maar. [/a] Verkeerde vraag. Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Na mekaar. [/a] tagging sound
informant [a] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze na mekaar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zen arm. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Toon wast zich gelijk. [/a] Hernomen na vraag 039. tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Dit is Fons. Fons zag een slang naast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Neffe hem zelf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Fons zag een slang neffe hem zitte. [/a] tagging sound
informant [a] Neffe hem ja neffe zich da zeggeze ni gauw. [/a]

zegge ze
sound
veldwerker [n] [v=037] En zout ge dan ook kunne zegge Toon wastem of ist altijd Toon wast zich? [/v] sound
informant [a] Ja zich ja Toon wast zich ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja hie is zijn eige aan t wasse hij is zich aan t wasse. [/a] [/n] sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
informant [a] Op zondag gingewe me heel de familie no de zee wa hiel fijn was. [/a]

ginge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] In t dorp woe dach woon staat een oud kerkske. [/a]

da ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Den dag dawe aan kome kwame regendet. [/a]

da we regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das iets wat heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je daar ook zegge dat is iets die heel mooi is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die die zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Das iets da heel schoon is he. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunnen doen? [/v] sound
informant [a] Zou hij da hemme kunne doen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni vertelle dage ne cadeau veur hum gekocht het hoor. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=440] Die van de stad die hebben hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant [a] Die van de stad die hemme hie veel huis gebouwd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant [a] Jef zouch nooitni uit nodige. [/a]

zou ch nooit ni
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie zou da nooitni doen. [/a]

nooit ni
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=446] Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Louis drink wel es e glas te veul. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis willen uit nodigen. [/v] sound
informant [a] Martha zouch wel es wille uit nodige. [/a]

zou ch
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kopen. [/v] sound
informant [a] Da huis zouch nooitni wille kope. [/a]

zou ch nooit ni
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat staat daar al vijtig jaar. [/v] sound
informant [a] Da huis staat doo al vijfitg jaar. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] tagging sound
informant [a] Hes vorige week door den dokter gopereerd. [/a]

h es
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hij wordt morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ich heb me daar goes geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ich heb me doo goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zet zich ni gamuseerd op het bal. [/a]

z et
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch dat je me toen onder die ladder door liet lopen. [/v] sound
informant [a] Ge herinnert euch toch dageme toen onder die ladder het late lope. [/a]

da ge me
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ich herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich herinner mich nog dater iemand os steeds riep. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
informant [a] Hij voelde zich doo t ijs zakke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat wij bij Marieke langs gingen. [/v] sound
informant [a] Ge herinnert och wel dawe bij Marieke langs ginge. [/a]

da we
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze herinnere zich nog iets ma ni al. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In dien tijd leefdenich er op los. [/a]

leef de n ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefde ie as een beest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefden wij als God in frankrijk. [/v] sound
informant [a] Doo leefdewe as God in Frankrijk. [/a]

leef de we
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefdegij as ne koning. [/a]

leef de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Doo ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant [a] Spijtig dach gisteren ni na ere verjaardag kos kome. Warer veel mensen op t feestje? [/a]

da ch ware r
tagging sound
hulpinterviewer [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb. [/v] sound
informant [a] Das t huis dach gekocht hem. [/a]

da s da ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] sound
informant [a] Zijt toch ni zo vervelend Jef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=224] Wees toch niet zo luidruchtig kinderen. [/v] sound
informant [a] Zij toch ni zo luidruchtig kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Maak toch ni zo veel lawaai. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Na het eten ga ik slapen. [/v] sound
informant [a] Na t ete goonich slape. [/a]

goon ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog even te wacte? [/v]

t is
sound
informant [a] Tis misschien beter om nog efkes te wachte? [/v]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [v=402] We hadde t geluk om hem direct terug te vinde. [/v] sound
informant [a] We haan het geluk om hum direct terug te vinne. [/a] tagging sound
commentaarGeen SAND-vragen. Benefactiefsteekproef.  sound
veldwerker [n] [v=035] Pierre vergist zich veel te dikwijls. [/v] sound
informant [a] Pierre vergist zich veul te veul. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zout ge dan ook kunne zegge Pierre vergistem veul te veul. [/v] sound
informant [a=n] Ich van van nee. [/a] sound
veldwerker [v=041] Jeanne liet zich mee drijve. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet zich mee drijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jeanne liet eur mee drijve. [/v] sound
informant [a=n] Nee liet zich. [/a] sound
veldwerker [v=018] Ze weet ni da Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a=n] Ze weet ni da Marie gisteren gestorve is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze weet ni da Marie gisteren gestorve heeft. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Ze weet ni da marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek hem zelf in de xxx. [/v] sound
informant [a=n] Nee Toon bekeek zich zelf in de spiegel ja. [/a] sound
veldwerker [v] Of ze zelve. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] zijneige bekeek zijneige [/a]

zijn eige zijn eige
tagging sound
veldwerker [v=045] eduard kent zijneige goed [/v]

zijn eige
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Volgens mich wel he. [/a] sound
informant [a] Ja hij kent zen eige ja. [/a] sound
veldwerker [v] En hij kent hem zelf goed. [/v] sound
informant [a=n] Nee zijn eige. [/a] sound
veldwerker [v] En ze zelve. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=046] ward heeft gehoord dat er fotos van zijneige in de xxx [/v]

zijn eige
tagging sound
informant [a=j] Da kan wel ja. [/a] sound
informant [a] van hum van zijneige van humzelf [/a]

zijn eige
tagging sound
veldwerker [v] Zich zelf ook. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee gekund. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gekund. En ook ni gekost. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=043] Jan heeft zich in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a=n] Jan het in twee minuten ze bierke gedronke. [/a] sound
veldwerker [v=044] Deze schoenen lope zich gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel op ete gewild. [/v] sound
informant [a=n]Jan haauw hiel t brood wille op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=047] Die aardappelen schelle zich ni gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=j] Die eerpel schelle zich ni hennig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant [a=n] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen voor hooi van t land te hale. [/v] sound
informant [a=n] Nee he. [/a] sound
veldwerker [v=189] Twas vriendelijk van Jan van te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Om te kunne werke denk ich he. [/a] sound
veldwerker [v] En voor te kome werke? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van jan te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk meer om te kunne kome werke zo. [/a] sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Om te kome werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Zou je ook kunne zegge deze ton is zwaar te drage. [/v] sound
informant [a=n] Om te drage denk ich. [/a] sound
veldwerker [v] En voor te drage. [/v] sound
informant [a=n] Nee meer om denk ich. [/a] sound
veldwerker [v] En deze ton is zwaar om drage. [/v] sound
informant [a=n] Om te drage zou ich zegge. [/a] sound
veldwerker [v=192] we hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We hope allemaal om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v] En op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant [a=j] We hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie gelove zeker niet dat zij armer zijn asgegij. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze gelove dat we wellie rijker zijn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Ich vin dagijt ni moogt zien. [/a]

da gij t
tagging sound
veldwerker [v] Ik vin da jij het niet zien moogt? [/v] sound
informant [a=n] Ich vin daget ni moogt zien. [/a]

da ge t
sound
veldwerker [v=397] Dat schijnt dat ze niks mag ete. [/v] sound
informant [a=n] Tschijnt dase da ni mag ete. [/a]

t schijnt da se
sound
veldwerker [v=495] Wa zou je het beste vinde? Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. Ik denk dat je veel zou weg moete gooie of ik denk dat je veel zou moete weg gooie? [/v] sound
informant [a] Ich denk dage veul zot moete weg gooie. Nee? [/a]

da ge
De drie volgordes zijn dus gebruikt door informant. sound
informant [a] Ich denk dage veul zult weg moete gooie ja. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] En ook dat je veel weg zou moete gooie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ich denk dage veul weg zult moete gooie. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zitte ie nerget muis? [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Zitten er geen muis? Zitte er nergens geen muis? Bestaat allebei ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij em kome en neme em mee. [/v] sound
informant [a=n] Om em mee te pakke. [/a] sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde van niemand zeer te doen. [/v] sound
informant [a] Rosa probeerde om geen pijn te doen. [/a] sound
informant [a=n] Die van da zeggewij toch ni gauw meen ich he. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde om niemand geen pijn te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En voor geen pijn te doen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En Rosa probeerde geen pijn te doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da ook. [/a] sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer van nen schonen dag te worde? [/v] sound
informant [a=n] Die van eh is er te veul aan denk ich ja. [/a] sound
veldwerker [v=486] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Da boek moogde mich nooitni meer verstoppe. [/a]

moog de nooit ni
sound
veldwerker [v=243] Als Frans vraagt zingt hij zou Jan dan kunne zegge ie doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee he. [/a] sound
veldwerker [v=483] As je echt ni kunt wachte dan kom maar. [/a] sound
informant [a] Kom dan maar zou al eerder gezegd worde. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dan kom maar. Kom dan maar. Allebei. [/a] tagging sound
veldwerker [v=484] Eh dat kijk maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige? [/v] sound
informant [a=j] Da kan wel he Jef die zouch nooitni uit nodige. [/a]

zou ch nooit ni
tagging sound
veldwerker [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie die zou zo iets nooit doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=446] Louis die drinkt wel es te veel? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Louis dien dien drinkt wel es te veul ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=447] Martha die zou ik wel eens wille uit nodige. [/v] sound
informant [a=j] Die zouch wel es kunne uit nodige zalle. [/a]

zou ch
tagging sound
veldwerker [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant [a] Da huis zouch nooitni wille kope. [/a]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Da huis da zouch nooit wille kope. [/a]

zou ch
tagging sound
veldwerker [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a=j] Da huis staat doo al vijftig jaar da staat doo al vijftig jaar. [/a] tagging sound
veldwerker [v=493] Hij is vorige week van de dokter gopereerd. [/v] sound
informant [a=n] Van ni he. [/a] sound
veldwerker [v] En hij is vorige week door de dokter gopereerd geworde. [/v] sound
informant [a=n] Nee geworde ooch ni. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=301] Zou dat gekund gedaan hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij da hemme kunne gedaan? [/a] tagging sound
veldwerker [v=307] Zou hij dat gekund hebbe doen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou ie da kunne gedaan hemme. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
347 Ik weet dat hij is gaan zwemmen In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Als andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide als 'komt voor'-vraag.In relevante gebieden (Vlaand. zonder Limb.) peilen naar 'weesten zwemmen' komt voor : j
350 Ik weet dat hij gaan zwemmen is In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag. komt voor : n
351 Ik weet dat hij zwemmen is gaan In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag. komt voor : n
352 Ik weet dat hij zwemmen gaan is In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag.; Voorkomende volgordes rangschikken naar gebruikelijkheid komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
opmerking: wel nergens nikske
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt ne me
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wellie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: wanneer een bepaalde plaats aangeduid wordt
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: als u vindt leeft leef
opmerking: informant praat nog duidelijk Nederlands en geen dialect!!; Later ook geen beleefdheidsvorm meer!
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ik
opmerking: ik ga ontbreekt, met hulpwerkwoord vertaald
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: je gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat het
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa de
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingt gij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken onmogelijk
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken onmogelijk
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken onmogelijk
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zen eige