SAND-data Maasbree (L267p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03359) vertaling: Jan herinnert zich det verhaol wal
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03359) vertaling: M en P zin zich beej de kerek
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03359) vertaling: T wes zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03359) vertaling: de timmerman heet gen negels beej zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03359) vertaling: F zoog naeve zich n slang
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03359) vertaling: E leet mich vur 'm werke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03359) vertaling: J leet zich metdri?ve op de golve
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03359) vertaling: T bekeek zich 's good in de spegel
opm.: reflexief: zich
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03359) vertaling: Jan heet zich in twiej minute n pilske gedronke
opm.: reflexief: zich
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03359) vertaling: dees schoon loupe zich gemekkelik
opm.: reflexief: zich
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03359) vertaling: E kent zich good
opm.: reflexief: zich reflexief: zichzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03359) vertaling: E kent zich zellef good
opm.: reflexief: zich reflexief: zichzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03359) vertaling: E kent zich zellef good
opm.: reflexief: zich reflexief: zichzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03359) vertaling: E kent zich good
opm.: reflexief: zich reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03359) vertaling: W heet gehuurd dett'r foto's van 'm in de etalahe staon
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03359) vertaling: die petatte schelle zich neet gemekkelik
opm.: reflexief: zich
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03359) vertaling: dit glaas brik as 't oppe grond velt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03359) vertaling: dokter, laef ik wal gezonk genog
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03359) vertaling: sunk jaore laef hae van de erfenis van zen vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03359) vertaling: dees waek laef se op water en broed
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03359) vertaling: laef 't nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03359) vertaling: wie lang laef gij nouw al van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03359) vertaling: in B laeve ze vural van de vesvangs
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03359) vertaling: nao 't aete gaon ik slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03359) vertaling: zoej ik det wal kenne doon
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03359) vertaling: hae leet zien hoes aafbraeke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03359) komt voor: n
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03359) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03359) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03359) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03359) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03359) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 4
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03359) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03359) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03359) komt voor: j
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03359) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03359) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 4
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03359) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03359) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03359) gebr.: 4
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03359) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03359) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 4
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03359) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03359) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 4
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03359) gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03359) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03359) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03359) gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03359) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03359) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03359) komt voor: j
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03359) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03359) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03359) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03359) gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03359) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03359) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03359) vertaling: Jan haet gen ein book mi?r
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03359) vertaling: beuk haet Jan gen
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03359) vertaling: Jan wet dette d'n auto vur dreej oor gemok mot hebbe
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 2
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 2
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03359) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03359) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03359) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03359) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03359) vertaling: Maries auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03359) vertaling: Marie urren auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03359) vertaling: Marie zienen auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03359) vertaling: Marie zienen auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03359) vertaling: Marie urren auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03359) vertaling: Piets auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03359) vertaling: Piet ziene auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03359) vertaling: dae mins ziene auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03359) vertaling: dae auto is neet van mich mer van um
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03359) vertaling: de g?zet van gister ligt onger de tillevisie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03359) vertaling: Jan is K en K us breurke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03359) vertaling: die jonges eur fietse zien gestole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03359) vertaling: die zusters eur mooder is op bezeuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03359) vertaling: daen auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03359) vertaling: dae fiets is van mich
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03359) vertaling: hae moog met nemes kalle uver dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03359) vertaling: ik wil nemus pi?n do?n
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03359) vertaling: 't is jammer det wiej niet moge kome
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03359) vertaling: det doon ik neet
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03359) vertaling: ik heb neet gewerk
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03359) vertaling: hae heij 't nog neet verteld of M begos te b?ote
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03359) vertaling: gank die bestelling nouw mar ophale
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03359) vertaling: hae werrik neet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03359) vertaling: ik verbeej dich om hej te komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03359) vertaling: Jan verhingerde det wej Marie neet belde
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03359) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03359) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03359) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03359) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03359) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03359) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03359) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03359) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03359) komt voor: n
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03359) fragment: asse (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03359) fragment: asse (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03359) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03359) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03359) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03359) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03359) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03359) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03359) fragment: as det (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03359) fragment: wie (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03359) fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03359) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03359) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03359) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03359) fragment: wie (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03359) fragment: wie (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03359) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03359) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03359) komt voor: n
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03359) komt voor: n
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03359) fragment: want (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03359) fragment: offe (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03359) vertaling: ik weit det geej op nemes kwaod zeet
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03359) vertaling: ik weit det zeej op niks gruuts is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03359) vertaling: E dink det 't neet gemekkelik is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03359) vertaling: ik weit det ik te laat ben en dich neet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03359) vertaling: de wets toch dets dich mos werke en ik neet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03359) vertaling: iedereen dink det weej nao hoes gaon en det zeej nog mosse blieve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03359) vertaling: 't is jammer det hae kump en det zeej weggeit
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03359) vertaling: ik dink det L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03359) vertaling: ik dink det P en L gaon trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03359) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03359) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03359) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03359) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03359) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03359) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03359) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03359) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03359) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03359) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03359) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03359) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03359) fragment: woevan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03359) fragment: van wae de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03359) fragment: van wae de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03359) fragment: woevan de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03359) fragment: woe op (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03359) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03359) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03359) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03359) fragment: daese (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03359) fragment: woe (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03359) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03359) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03359) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03359) fragment: wae (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03359) vertaling: wae dinkse det ik in de stad tegekwaam
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03359) vertaling: wie dinkse detse 't opgelos hebbe
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03359) vertaling: M wet niks van wae we wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03359) vertaling: wett'r emes wie d'r gerope haet
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03359) vertaling: wae dinkse det ik in de stad tegekwaam
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03359) vertaling: hae haet zich de heng gewasse
opm.: reflexief: zich
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03359) vertaling: hae haet zien hemp gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03359) vertaling: hae haet 'nne hood oppe kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03359) vertaling: hae haet 'nne plak in zien hemp
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03359) vertaling: hae haet zich 't bein gebroke
opm.: reflexief: zich
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03359) vertaling: hae haet t bein gebroke
opm.: reflexief: zich
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03359) vertaling: hae haet t bein gebroke
opm.: reflexief: zich
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03359) vertaling: hae haet zich 't bein gebroke
opm.: reflexief: zich
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03359) vertaling: hae haet zich pien gedaon
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03359) vertaling: M trok de deke nao zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03359) vertaling: Luc wet detter foto's van om te kaupe zeen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03359) vertaling: de wets toch wal det we toe dor de bos haer geloupe zeen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03359) vertaling: ik herinner mich dett'r auto van M kepot waar
opm.: reflexief: mich
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03359) vertaling: zeej wet nog det hae wie 'n verke zoot te aete
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03359) vertaling: weej weite nog wal det al de beuk van Jan gestole ware maar zeej zie't gans vergaete
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03359) vertaling: wet ge nog det we Jan oppe mert gezeen hebbe
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03359) vertaling: hae haet zich n ongel?k gewerk
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03359) vertaling: hae vulde zich dor t ies zakke
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03359) vertaling: zoej hae det gedoan kenne hebbe
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03359) fragment: gekos (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03359) fragment: gedaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03359) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03359) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03359) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03359) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03359) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03359) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03359) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03359) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03359) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03359) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03359) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03359) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03359) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03359) vertaling: ze kwame aan te gewandelen
komt voor: j
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03359) vertaling: ze kwame aan te gewandelen
komt voor: j
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03359) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03359) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03359) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03359) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03359) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03359) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03359) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03359) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03359) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03359) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03359) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03359) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03359) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03359) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03359) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03359) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03359) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03359) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03359) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03359) vertaling: in daen tied laefde ik d'r op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03359) vertaling: vruuger laefde hae wie n bi?s
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03359) vertaling: dao laefde wiej wie G in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03359) vertaling: nemus moog 't zeen dus ving ik dets tich 't ok neet moogs zeen
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03359) vertaling: 't gebeurde wiese weggings
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03359) vertaling: ik weit woese gebore bis
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03359) vertaling: nouwse vaerdig bis moogse gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03359) vertaling: dordet M doed waar, haet urre mins A neet mi?r kenne helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03359) vertaling: ik weit det hae is gaon zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03359) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03359) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03359) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03359) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03359) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03359) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03359) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03359) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03359) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03359) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03359) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03359) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03359) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03359) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03359) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03359) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03359) fragment: dae (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03359) fragment: ae (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03359) fragment: woevan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03359) fragment: det dae (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03359) fragment: det dae (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03359) fragment: woevan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03359) fragment: woevan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03359) fragment: woevan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03359) fragment: det se dae (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03359) fragment: det se dae (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03359) fragment: woë (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03359) fragment: wae (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03359) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03359) fragment: wae (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03359) fragment: wae (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03359) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03359) fragment: wat (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03359) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03359) fragment: wat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03359) fragment: wae (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03359) fragment: woevan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03359) vertaling: Piet dink det J en M op nemus kwaod zeen
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03359) vertaling: Piet dink det J en M op nemus kwaod zeen
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03359) vertaling: Wim dink det wiej no?ts emus 'nne pri?s gaeve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03359) vertaling: Wim dink det wiej no?ts emus 'nne pri?s gaeve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03359) vertaling: 't is woar detse neet met M moge kalle
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03359) vertaling: 't is woar detse neet met M moge kalle
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03359) vertaling: n?rges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03359) vertaling: nemus
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03359) vertaling: no?ts
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03359) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03359) vertaling: gen
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03359) vertaling: zegk m neet det ik nao boete bin gewees
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03359) vertaling: neet zegge detse n kado vur m hes gekoch, huur
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03359) vertaling: wetse neet det hae gevalle is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03359) vertaling: W porbeerde nemus pi?n te do?n
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03359) vertaling: 't schient detse niks moog aete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03359) vertaling: ze schient niks te moge aete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03359) vertaling: ze porberen zich al de gansen daag op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03359) vertaling: 't beloof wer inne scho?ne daag te waere
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03359) vertaling: 't is m?sschiens baeter om nog efkes te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03359) vertaling: weej heije 't gel?k om m drek truuk te vinge
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03359) vertaling: as de honder 'nne valk zeen zeen ze schoow
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03359) vertaling: as we de petatte neet kenne verkaupe zitte we in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03359) vertaling: as geej 'm neet metnimp waer ik kwaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03359) vertaling: hae wos't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03359) vertaling: op dit fies wuurt t'r vuul gedans
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03359) vertaling: nouw wuurt t'r allein nog mar wek verkoch in deze winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03359) vertaling: asse met de fiets kump, zalle wal te laat zeen
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03359) vertaling: asse tied hes, kom den 's 'nne kier aan
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03359) vertaling: as ik riek bin, kaup ik 'nne deure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03359) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03359) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03359) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03359) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03359) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03359) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03359) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03359) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03359) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03359) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03359) vertaling: M haet gezag dets dich n liedje hes proberen te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03359) vertaling: M haet gezag dets dich n liedje hes porbere te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03359) vertaling: M haet gezag dets dich n liedje hes porbere te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03359) vertaling: M haet gezag dets dich n liedje hes proberen te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03359) vertaling: M haet gezag dets dich hes geporbeerd eur n book te gaeve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03359) komt voor: j
opm.: niet geprobeerd maar proberen
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03359) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03359) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03359) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03359) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03359) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03359) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03359) vertaling: die van de stad hebbe hiej vuul huus gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03359) vertaling: aan det niej k?naal zuusse gen mins mi?r
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03359) vertaling: gister is Jan heej gewees
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03359) vertaling: d'n daag det Jan belde waar ik neet thois
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03359) vertaling: Jef zoej ik noets oetnuuje
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03359) vertaling: Martha zouj zoeger noets doon
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03359) vertaling: Bert drink wal s n glaas te vuul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03359) vertaling: Martha zoej ik wal s beej mich thoes wille nuuje
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03359) vertaling: det hoes zoej ik noets kaupe
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03359) vertaling: det hoes steit das al fefteg jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03359) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03359) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03359) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03359) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03359) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03359) komt voor: j
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03359) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03359) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03359) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03359) vertaling: haet G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03359) vertaling: opgepast
473 (z11b) En pas op! (inf. 03359) vertaling: pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03359) vertaling: pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03359) vertaling: opgepast
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03359) vertaling: 't waar maar net god genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03359) vertaling: M haet nouw mier kuuj asse vruuger heij
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03359) vertaling: as S heij kenne komme heij ze det gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03359) vertaling: zeej is de beste dokter dae ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03359) vertaling: vurse get wegsmiets mosse efkes belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03359) vertaling: heej is alles wat ik gekrege heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03359) vertaling: Jan is te geer om get aan zien kinger te gaeve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03359) vertaling: ofwants dich vurstank van voetballe hes
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03359) vertaling: ofwants dich vurstank van voetballe hes
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03359) vertaling: ofwants dich get van voetballe aafwets
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03359) vertaling: ofwants dich get van voetballe aafwets
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03359) vertaling: legk det book neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03359) vertaling: asse ech neet kens wachte kumse mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03359) vertaling: ik weit det Jan de dokter heej kenne rope
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03359) vertaling: hae zag det ik 't heej motte doon
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03359) vertaling: hae zag det ik 't gedaon mos hebbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03359) vertaling: hae is de v?rrige waek dor dokter M geopreerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03359) vertaling: hae wuurt merge dor dokter M geopreerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03359) vertaling: ik dink desse vuul weg zoejs motte gojje
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03359) vertaling: ik dink desse vuul weg zoejs motte gojje
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03359) vertaling: 't is stom om zo'n deure dinger weg te smiete
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03359) vertaling: 't is stom om zo'n deure dinger weg te smiete
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03359) vertaling: hae is alle kepotte dinger weg aan't smiete
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03359) vertaling: hae is alle kepotte dinger weg aan't smiete
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03359) vertaling: ik ving desse d?kker de g?zet zoejs motte laeze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03359) vertaling: ik ving desse d?kker de g?zet zoejs motte laeze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03359) vertaling: 't is stom om in d'n duuster de g?zet te laeze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03359) vertaling: 't is stom om in d'n duuster de g?zet te laeze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03359) vertaling: hae is d'n gansen daag de g?zet aan't laeze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03359) vertaling: hae is d'n gansen daag de g?zet aan't laeze
positie: 1
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03359) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03359) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03359) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03359) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03359) vertaling: R heet eine greune appel aafgegaeve en nouw haet te nog twiej roeje
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03359) vertaling: d'r ware vuul minse op 't fi?s
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03359) vertaling: ware d'r vuul minse op (t fi?s
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03359) vertaling: wat vur beuk hesse gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03359) vertaling: wat vur beuk hesse gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03359) vertaling: wat hesse vur beuk gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03359) vertaling: wat hesse vur beuk gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03359) vertaling: hae wont beej Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03359) vertaling: hae wont beej Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03359) vertaling: l?pse efkes nao d'r bekker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03359) vertaling: wae hesse geze?n
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03359) vertaling: wae haet dich geze?n
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03359) vertaling: heij ik det geweite den heij ik 't neet gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03359) vertaling: 't is baeter as we efkes wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03359) vertaling: gel?kkig haet Jan d'r dokter gebeld en dae waar d'r al hiel snel
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03359) vertaling: laup toch dor, vervaelende jonge
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03359) vertaling: laup toch dor, vervaelende jonge
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03359) vertaling: laup toch dor, rotjonge
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03359) vertaling: laup toch dor, rotjonge
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03359) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03359) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03359) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03359) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03359) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03359) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03359) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L267p[/k][h]152[/h][i]151[/i][vw]JC/MG[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Kumt dizze zin veur in dien plat? Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegge wie niet hè, diede. tagging sound
commentaarDe t wordt enerzijds wel uitgesproken maar anderzijds ook weer niet_  sound
informant Nee dat zeggen we hier zeker niet nee. Die wandelde door ut park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weiten niet dat Marie gisteren dood is gegoan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan ook: Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorven. [/v] sound
informant Ze wet niet_ sound
informant Zo mosde dat dan zegge. sound
hulpinterviewer [a=j] Het kennok zien: Ze wit niet da Marie gisteren is gestorven. Kennok hè. Vur mich ken dedook. [/a]

ken ok ken ok ded ook
tagging sound
hulpinterviewer t Wir allebei gebroekt ja. sound
hulpinterviewer [v=022] Kumt dizze zin vur in dien plat. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a] Der wilt nemes danse. [/a] sound
informant [a=n] Niemand niet dat zeggen wie hier niet. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Kumt dizze zin vur in dien plat. Vertaal. Els wilt niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a] Els det wilt niet dansen en wilt ook niet- nee wilt niet zingen en ie wilt niet dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. Ja maar dat ook niet zeggen we der niet bij. sound
informant Nee ze wil niet dansen en ze wil niet zingen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemes heddet ooit gewild en gekos.

he d et
tagging sound
hulpinterviewer Of gekos. Ja, das hetzelfde hè. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal int Brits. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan hei de ganze wek wel wille opete opette. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Wie gebruikelijk is dizze zin in dien plat. Vertaal int Brits. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepe. [/v] sound
informant Vertel moa niet wie ze die hes kenne roepe. sound
informant [a] Vertel maar neet weej ze heis moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Komt dizze zin veur in dien plat. Wie gebruikelijk is dizze zin int plat. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mich eens wissij heis kenne roepe. [/a]

wi sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt dizze zin veur in dien plat. Wie gebruikelijk is dizze zin in dien plat. Vertaal. Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mich eens wes dich heis kanne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal in het Brits. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich det verhaal wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kiek nor het pletje. Marie en Piet wijzen naar [/v] sound
informant [a] Jan en Piet wijzen no ein.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kiek noat plaatje. Toon wast_ [/v]

noa t
sound
informant [a] Toon west zich in de kuip. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal int Brits. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Den timmerman dej heet gin nagels bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kiek noat pletje. Fons zag een slang naast...[/v] sound
informant [a] Fons zog een slang nevve zich op de bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal int Brits. Erik laat mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik leut zich vur mich werken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal int Brits. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mit drieven op de golven. [/a] tagging sound
informant [a] Johanna liet zich niet mei drieven op de golven. [/a] ontkenning gebruikt sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal int Brits. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Bekeek zich ken ook. Zelf hoef er dan niet bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal int Brits. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan heeft in twee minuten een bier gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kennook het zich? [/v] [a=j] Kennook he. Jan het zich in twee minuten tijd een pilske gedronken. [/a]

ken ook
tagging sound
informant Dat geidook ja.

geid ook
sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal int Brits. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Deze schoenen laupe heel gemakkelijk. tagging sound
informant Dees schoenen laupe zich heel gemakkelijk. [/a] sound
hulpinterviewer Nou zisse dur zich bie. Volgens mich is det beter. Heb ik ook gezag. [/a]

zi se
sound
hulpinterviewer [v] Ken ook deze vorm. Deze schoenen lopen zich gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=j] Laupe zich gemakkelijk ja.[/a] tagging sound
informant En dan wilt het heel perfect doen en dan geit dat niet he. sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal int Brits. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt dizze zin veur in dien plat. Ward het geheurd detter foto's van zichzelf in de etalage stoan.[/v]

det ter
sound
informant [a=n] Nee det, Ward heet van zichzelf gehuurd detter foto's vur de raam stongen. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=046] Kumt dizze zin veur in dien plat. Ward het geheurd detter foto's van zichzelf in de etalage stoan. [/v] sound
informant [a=n] Nee, komt niet veur. sound
hulpinterviewer Ston foto's van um in de etalage. Neet van zichzelf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal int Brits. Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef, dan leef ik zoas mien min ouders det gewild hebbe. Wie mien ouders det wille.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal int Brits. Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As he nog drie jaar leeft, dan leefte nog langer als zien vader. [/a]

leeft e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal int Brits. Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As zij zo gevaarlijk leeft, dan lefze niet lang meer. [/a] eerste leeft zit tussen korte en lange e in tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal int Brits. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] As ze nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal int Brits. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant Wat zeg ze daartege. sound
informant [a] As gij zo wild leeft dan leef gie nog langer as ik. Nooit zo lang as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal int Brits. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] As ze veur hun werk leve dan leve ze niet veur er kinder. [/a] leve of levve is niet goed te horen. tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal in et Brits. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Die t's hoef se dan nie oet te spreken. Leef. He leef. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal int Brits. Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant [a] Asse gezond leefs dan leefse ok langer. [/a]

as e leefs e
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal int Brits. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant Aster zo veul_

as ter
aster in tegenstelling tot in het antwoord asser tagging sound
hulpinterviewer dan levener

leven er
sound
informant van werken in de fabriek sound
informant [a] Asser zo wennig mensen van de landbouw leve leve der veul mense van et werk in de fabriek. [/a]

as er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal int Brits. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Peer en Lieske in dun hemel leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal int Brits. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we zuinig leve dan leve we heel gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we eerlijk leve leve we gelukkig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal in et Brits. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonger Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder kortzichtig kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Bekrompe ken ok zegge sound
hulpinterviewer [v=075] Komt dizze zin veur in dien plat. Vertaal int Brits. Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Ik ving det iedereen mot kenne zwumme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Kumt dizze zin veur in dien plat. Vertaal int Brits. Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Ik ving det iedereen mot kenne zwumme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Iederen moet zwumme kanne zegge we hier niet he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt dizze zin veur in dien plat. Vertaal in et Brits. Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik ving det iedereen mot kenne zwumme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt dizze zin in dien plat. Vertaal int Brits. Ik vind dat iedereen zwemmen kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik ving det iedereen mot kenne zwumme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Kumt dizze zin veur in dien plat. Vertaal in et Brits. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a] Ik ving det iedereen moet kenne zwumme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ik ving dat iedereen zwemme moet kenne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ik ving det iedereen zwemme moet kenne. Dan leg je de klemtoon anders. Volgens mich ken deze wel. De eerste en de laatste die kenne maar de andere die_ [/a] sound
informant Heb je der vanmorgen al de ganse da gewerkt. sound
informant Dan heur ze noe weer is van _ sound
informant Ik doen het dan weer anders. sound
hulpinterviewer [v=086] Kumt dizze zin veur in dien plat. Ik weit det Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Det zegge we toch neet. Wek wilt ete. [/a] geen brood maar wek sound
hulpinterviewer [v=087] Komt dizze zin veur in dien plat. Eddy moet kenne vroeg opstoon. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op kenne stoan. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Det zegge we zo niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal int Brits. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik dink det Marie um zal motte roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt dizze zin veur in dien plat. Vertaal in et Brits. Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nurgens gin muizen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Kumt dizze zin veur in dien plat. Vertaal int Brits. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a] Hij proat eigenlijk niet goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij ken niet goed Frans proate. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Gin de gebroeken we hier neet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Kumt dizze zin veur in dien plat. Vertaal in et Brits. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a] Iedereen is ginne vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Je kan ook zegge niet iedereen is vakman. [/a] sound
informant Ja da kentzok zegge.

kent z ok
sound
hulpinterviewer [v=149] Komt dizze zin veur in dien plat. Vertaal int Brits. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] He het nurgens gin kommerooi. [/a] kameraden vrienden sound
hulpinterviewer [v=137] Komt dizze zin veur in dien plat. Vertaal in et Brits. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a] Hij wilt de soep niet ete. [/a] sound
commentaareerst met t dan zonder t  sound
hulpinterviewer [a=n] Niet meer ete niet. Dat zegge we niet. [/a] sound
informant [a] He wil geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt dizze zin veur in dien plat. Boeken he Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan he drie beuk. [/a] het of heeft of he is niet duidelijk door de d van drie sound
hulpinterviewer [v=156] Komt dizze zin veur in dien plat. Jan wit dette veur drie uur de wagen moet hebbe gemak. [/v]

det e
sound
informant [a] Jan de wit dette veur drie uur de wage gemakt moet hebbe. sound
hulpinterviewer [a=j] moet hebbe gemak kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=157] Komt dizze zin veur in dien plat. Jan wit dette veur drie uur de wagen moet gemak hebben. [/v] sound
informant [a] Jan de wit dette veur drie uur de wage gemakt moet hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ken he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt dizze zin veur in dien plat. Jan wit dette veur drie uur de wagen gemak moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja de kumt veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wat kumt nou het meeste veur. [/v] We hebbe dus nou eigenlijk drie keer of vier keer hetzelfde gehad. De wagen moet hebbe gemak, moet gemak hebbe, gemak moet hebbe of gemak hebbe moet. Da zegge we dus niet. sound
hulpinterviewer [a] Gemakt moet hebbe, dus eerste, tweede en vierde vallen af en de derde is dan goed. x160. Das de meest gangbare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt dizze zin veur in dien plat. Jan wit dette veur drie uur de wagen gemakt hebbe moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hebbe we net beantwoord. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Gemakt hebbe moet. Zegge we dus niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal int Brits. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hesse genoeg mensen um et hooi van et land te hale. [/a]

he se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kent ze ook zegge van: Hesse genoeg mensen veur het hooi van het land te hale. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant Wurdok gezaag ja. sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal in et Brits. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Et was veur Jan schoon um te komme werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ken ut ook zien: Het was aardig van Jan te komen werken. [/v] sound
commentaarVraag met of zonder om wordt niet beantwoord, wel volgorde.  sound
hulpinterviewer [a] Om te komme werke of werke te komme, ken eigenlijk allebei. [/a] sound
informant _um werke te komme. sound
hulpinterviewer [v] Kom ut ook veur: Het was aardig van Jan om komen te werken. [/v] net beantwoord sound
hulpinterviewer [v] Kent ze ook zegge: het was aardig van Jan werken te komen. [/v] sound
informant [a=j] Het is aardig van Jan um werke te komme. Ja kentse ook zegge. [/a] tagging sound
commentaarwel met om erbij  sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal in het Brits. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dees ton is heel zwaar um te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kennetook: deze ton is zwaar voor te drage. [/v]

ken et ook
sound
informant [a=j] Dees ton is zwaar vur te dragen. Ja. [/a] tagging sound
commentaarhulpinterviewer geeft aan dat er wel een betekenisverschil is tussen voor en om   sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal int Brits. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij steit te zanikke. [/a] tagging sound
informant Das ene greker.

da s
sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal in et Brits. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij ken stoan te zanikke. [/a] met te sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal int Brits. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toew aankwame toe reegenet. [/a]

toe w
tagging sound
informant [a] Wie we aankwame regendenet. [/a] regende n ut sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal int Brits. 'k Geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] 'k Geluif deddik groter bin dan he. Dan de. Oh, as te. [/a]

ded ik
tagging sound
hulpinterviewer groot grotter grost sound
hulpinterviewer 'k Geluif deddik groter bin as he. [/a]

det ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal int Brits. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] 'k Geluif dettei eerder thuis is as ik. [/a]

det ei
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal int Brits. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] De geluifst toch niet dette sterker is as dich. [/a]

det e
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal int Brits. Zij geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Die geluive dettie rijker zien assee. [/a]

det tie as see
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal in et Brits. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wie geluive detgie niet zo slim ziet as wij. [/a]

det gie
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal in et Brits. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Ge geleuft toch niet det zee armer zien as gij. [/v] gee gij tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal in et Brits. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gee geleuft det Lisa net zo schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal int Brits. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] He geluift det Louis en Jan sterker zien as Geert en Peter. [/a] tagging sound
informant _die mosse ook allemaal onthooie. sound
hulpinterviewer [v=227] Komt dizze zin veur in dien plat. Hee sleup. Hee duit. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Moa da zegge wie niet he. [/a] sound
informant Dick zeg tege mich. Hee sleupt. Ja dat duitte. sound
hulpinterviewer [a=n] We zeggen hier niet ut duit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt dizze zin veur in dien plat. Hee sleup. Ut duit. [/v] sound
informant [a=n] Det duite. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt dizze zin veur in dien plat. Sleup hee? Hee duit. [/v] sound
informant [a=n] Ja, he sleupt. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wie zegge de duite of hij sleup. [/a] sound
commentaarhulpinterviewer laat t vaak weg terwijl de informant de t uitspreekt.   sound
informant Hee sleupt. sound
informant Ik ving het hedde nut he en het moet eventjes doen ik ving_ sound
informant Ja da mak niks. sound
hulpinterviewer [v=245] Komt dizze zin veur in dien plat. De lamp duit niet meer brande. [/v] sound
informant [a=j] Ja, det kumt veur. De lamp doet niet meer brande. [/a] tagging sound
informant Die lamp die duittet niet meer.

duit et
sound
hulpinterviewer [v] Komt misschien ook veur: Brande duit de lamp niet meer. [/v] tagging sound
informant Volgens mich neet. sound
informant [a=j] Ja, de komt wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt dizze zin veur in dien plat. Duit Marie elken avond danse. [/v] sound
informant [a=n] Danst Marie elken avond? [/a] verbindings n sound
hulpinterviewer [v=247] Komt dizze zin veur in dien plat. Doot de wek even snieë! [/v] sound
informant [a=n] Snie de wek effekes [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt dizze zin veur in dien plat. Ik doon wel even de kopjes afwasse. [/v] sound
informant [a] Ik doot wel effekes de schotel wasse. [/a] sound
informant [a=j] Ik doe wel even de tasse wasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij.[/v] sound
informant Der jong der gistere getrouwd is_ sound
informant [a] Der jong zie moeder die weer getrouwd is de stong achter mich. sound
informant [a] De jongen von we de moeder gisteren opnieuw getrouwd is die ston achter mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Meestal wirdt hier gezegd van we, dach ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kunt ze ook nog anders zegge. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant [a] Der jong zien moeder die gisteren weer getrouwd is, stong achter mich. [/a] sound
hulpinterviewer der zien of van wee da kan allebei sound
hulpinterviewer [a] De jongen de zien moeder det kenniet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal int Brits. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woeze op zote was net geverfd. [/a]

woe ze
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kunt ze misschien nog anders zeggen. [/v] sound
informant [a] De bank woeze op zote was net geverfd. [/a] sound
commentaarzelfde zin als vorige  sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal in et Brits. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] De zat geld hit, moet mich maar wat geve. Of get geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De geldt heet, of is ut we geld heet. [/v] sound
commentaar[meta][k]L 267p[/k][h]152[/h][i]151[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
informant [a] Wee geld heet der moet mich maar wet geve. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Kan ook zijn dat dee geld het moet mich maar get geve. [/a] sound
informant [a] Ja da zeg ik net toch ook of niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Eerst wee en toen zeg je dee. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Tken allebei. [/v] sound
informant [a=j] Ja da kan allebei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin veur in dien plaats. Vertaal in het Brees. Wat denk je wie ik in de stad teje ekome ben. [/v] sound
informant [a] Wer denkse dat ik in de stad tege gekome ben. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En hoe gaat het dan me wat denk je. [/v] sound
informant [a] Wat denkse dat ik in de stad tege gekome ben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin veur in dien plaats. Vertaal in het Brees. Wat denke jullie hoe ze et hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a] Wie denk gij datset hebbe op gelost. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie denk gij wie ze het hebbe op gelos. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin veur in dien plaats. Vertaal. Hoe denk je hoe ze et hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a] Hoe denkse datset hebbe op gelost. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin veur in dien plaats. Vertaal in het Brees. Wie denk je wie ik in de stad teje ekome ben. [/v] sound
informant [a] Wat denkse _. Wer denkse dat ik in de stad tegen gekome ben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Of zese wer denkse wer ik in de stad _. [/v] sound
informant [a=j] Wer denkse wer ik in de stad tegen gekome ben ja dat zese ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal in het Brees. Hij heeft zen hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heet zien heng gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hi heet zich de heng gewasse. [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja hij heet zich de heng gewasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal in het Brees. Hij heeft zen hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heet zien hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zegge we niet hij het zich zien hemd gewasse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal in het Brees. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hi het zien been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Of zese hi het zich het been gebroke. [/v] sound
informant [a=j] Hi het zich het been gebroke ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in dien plaats. Wie gebruikelijk is deze zin in die plaats. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant [a=n] Zo hij dat gedaan kunnen hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in dien plaats. Wie gebruikelijk is deze zin in dien plaats. Vertaal in het Brees. Zou hi dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a] Zou hi dat gedaan kunnen hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin veur in dien plaats. Wie gebruikelijk is deze zin in dien plaats. Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat gedaan kunne hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in dien plaats. Vertaal in het Brees. Ik heb geen zin en voeren de koeie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou zegge ik heb geen zin um de koe te voere. [/a] sound
informant [a=n] Ik heb gene zin um de koe te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin veur in dien plaats. Vertaal in het Brees. De politie zou bij hem kome en neme hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zo bij em kome um em met te neme. [/a] sound
informant [a=n] Om em mei te neme niet met te neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of met te neme. [/v] sound
informant [a=j] Is ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Allebei maar we zegge meestal met. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Oud Brees is weer met en nieuw Brees is mei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in dien plaats. Vertaal in het Brees. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie zien koe zijn allemaal verdronke bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan ook zijn van al de koe van Marie _. [/v] sound
informant [a] Al de koe zijn verzope bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in uur plaats. Dit ding ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Hee denk ik niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee deze zin komt niet veur zo. Daar denk ik niet aan. [/a] sound
informant [a] Dat denk ik niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur in dien plaats. De jong ben ik mee noar de markt gegaan. [/v] sound
informant [a=n] Met der jong ben ik naar de markt gewees. [/a] sound
informant [a] Of gegaan. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] De jong ben ik mee da zegge we dus niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in dien plaats. Ich heb al de eerste drie somme gemaak. De welke hes tich gemaakt. [/v] sound
informant [a=n] De eerste drie somme heb ik gemaak welke hes tich gemaak. Dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in dien plaats. De wa veur hes tich al weg gebrach. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Het moeilijke is hier van de wat veur. Da zegge we niet. De is weg dus. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur in dien plaats. Vertaal in het Brees. Ik heb nog nooit iemand boos zien worde op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Ik heb nog nooit iemens kwaad zien worde op deze jong. [/a] sound
informant [a] Ik geloof deze jong vinge ze wel allemaal aardig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin veur in dien plaats. Vertaal. Ik heb heel wat lope gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb heel wat af gelopen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal in het Brees. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Neemand mag het zien en ik vind dat stich het ook niet mag zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Maar het kan ook andersom neemand mag het zien dus ik ving dat stich het ook niet zien mags. [/v] tagging sound
informant [a] Da stich het ook niet zien mags das beter ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Kan allebei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal in het Brees. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Toen stich weg gings gebeurdenet. [/a] tagging sound
informant [a] Maar du kens ook anders zegge het gebeurde wie ze weg gings. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja en das beter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal in het Brees. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weet woese geboren bis. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nou ie klaar ben magse gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Nou se klaar bis _. [/v] sound
informant [a] Oja nou se klaar bis mag ze gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in dien dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Vertaal. Ik weet dattie is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet dattie is gaan zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in dien dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Vertaal. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet dattie is gaan zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin veur in dien dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Vertaal in het Brees. Ik weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet datten is gaan zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hee zwemme is gegaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee zou ik noet zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [a] In de vorm van een vermissing dan xxx het weer anders klinke. Der komt iemand vrage woe ist der dan zegse ik weet dattie is gaan zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar nou is er kwijt nou isser ergens even aant zoeke allemaal en dan zegse ik weet dattee zwemme is gegaan en watter daar na gebeurd is _. Dan kan het wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal in het Brees. Wil je nog koffie Jan. Jaak. [/v] sound
informant [a=n] Ja Geer zeg ik dan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal in het Brees. Hebbe ze gegete. Jaanze. [/a] sound
informant [a=n] Ja ze hebbe gegete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal in het Brees. Is hem dood. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zegge ze of isse dood of is hij dood. [/v] sound
informant [a] Isse dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal in het Brees. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is de mens der ze geroepen hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal in het Brees. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man der het het verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal in het Brees. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de mens der ik denk der het het verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Of je kuns ook zegge dat is de mens woe van ik denk _. [/v] sound
informant [v] _ datter dat heet verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Kan dat ook. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Kan ook zo zijn dat is de mens woe van ik denk dat het verhaal verteld het. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Dach ik wel dat ook kan. Of niet. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Of dat is de mens der ik denk die dat verhaal verteld het. Moeilijk dit. [/v] sound
informant [a=j] Maar zo wordt het wel gezegd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal in het Brees. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is de mens der ik denk der ze geroepe hebbe. [/a] tagging sound
informant [a] Dat is de mens dat ik denk der ze geroepe hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Of der ik denk. [/v] sound
informant [a=j] Der ik denk dat ze geroepe hebbe. Der ik denk der ze geroepen hebbe ja. [/a] tagging sound
informant [v=387] Komt deze zin veur in dien dialect. Wanneer zal de wereldvrede kome. Nooit niet. [/v] sound
informant [a=n] Wanneer zal de wereldvrede kome. Noets. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of nee noets. [/v] sound
informant [a=j] Nee noets. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal in het Brees. Er schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Et schijnt dat ze niks mag ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Moet er et veur. Et schijnt dat ze niets mag ete of kant ook schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee et schijnt. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kunse ook zegge schijnt datze niks magt ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee et schijnt dat ze niets mag ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal in het Brees. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Het lijk wel ofter iemens inne hoof staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Et lijk wel of iemens inne hoof staat kan dat ook. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in dien dialect. Er het den bal gegooid in de mand. [/v] sound
hulpinterviewer [v] In de mand gegooid dan. [/v] sound
informant [a=j] Ja in de mand gegooid. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Gegooid achteraan. [/v] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin in dien dialect veur. Vertaal. Zal ik koken. Dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Ja ik kook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of dat doese maar. [/v] sound
informant [a] Zal ik koke ja du kooks maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Du kooks maar of dat doese maar. [/v] sound
informant [a=j] Ja de kooks maar of der doese maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zegge we zo niet he. [/v] sound
informant [a=n] Beloof mich datse dat boek noet meer zals verberge. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt dit dan misschien veur. Dat boek koop maar. [/v] sound
informant [a] Dat boek koopse maar. [/a] tagging sound
informant [a=j] Of dat boek koop maar dat komp ook veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal in het Brees. Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Zeg mich was se gekoch hes. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Wie gebruikelijk is deze zin in dien dialect. Vertaal op zo veul mogelijk maniere. Ik denk dat je veel weg zal moeten gooie. [/v] sound
informant [a] Ik denk datse veul weg zuls moete gooie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan zegge misschien ik denk datse veul zuls weg moete gooie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk datse veul zuls moete weg gooie. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan alledrie. [/v] sound
commentaar[meta][k]L267p[/k][h]152[/h][i]151[/i][vw]J[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in dir dialect. Zoon dink een heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a=n] Zoon ding heb ik nog nooit gezien ja dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Een zegge we niet achter he. [/v] sound
informant [a=n] Nee zoon een ding heb ik nog nooit gezien kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt ook veur zoon een ding heb ik nog noet gezien. [/v] sound
informant [a=j] Ja zoon een ding heb ik nog nooit gezien komt ook veur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin veur in dien dialect. Zoon een vrouw een kuns se beter niet tegen spreke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=514] Komt deze zin veur in dien dialect. Zoon een mens een het altijd wat um over te klage. [/v] sound
informant [a=j] Zone mens het altijd wel gat um over te klage of te lamentere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in dien dialect. Di bis mi ook een rare eine. [/v] sound
informant [a=n] Du bis me ook een gek figuur of du bis me ook een rare. Maar eine niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Welke boeke hes se gekoch of wat voor boeke hes se gekoch. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wer hes se op de kermis gezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die petatte schille zich niet gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hier geen zich. [/v] sound
informant [a=n] Nee smelt zich in de zon is raar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in dien dialect. Marie zag dat stich Piet een boek hest geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=j] Marie zag dat stich Piet een boek heis probere te verkope ja das goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in dien dialect. Wim dach dat ik Els hei geprobeerd een cadeau te geven. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wim dach dat ik Els geprobeerd hei een cadeau te geve klopt dat. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in dien dialect. Karel wet dat stich hes geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=j] Karel wet dat stich geprobeerd hes Marie een boek te verkope. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=006] U zei hij wandelde door het park. Hoe zou u vertalen gisteren wandelde hij door het park. [/v] sound
informant [a] Precies hetzelfde gisteren wandelde hij door het park. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan je zeggen gisteren wandelde die door het park. [/v] sound
informant [a] Der. Gisteren wandelde der door het park. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan je zeggen gisteren wandeldede door het park. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zegge we niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Kan u de zin Jan had het hele brood wel willen opeten nog eens vertalen. [/v] sound
informant [a] Jan hei de ganse weg wel willen op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan u ook zeggen Jan had het hele brood wel op willen eten. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=028] Kan u eens vertalen vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mich eens wer ze hei kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan u zeggen vertel me eens wie dat ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=j] Ja da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] En kan u zeggen vertel mij eens wie of dat ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mi eens wer dat ze hei kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Zou u kunnen vertalen Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich veur zich werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=140] Zou u kunnen vertalen zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a] Zitten hier nergens geen muus. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zou u ook kunnen zeggen zitten hier ergens geen muizen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat kan niet. [/a] sound
informant [a=n] Nee dat kan niet. [/a] sound
veldwerker [v] Wat is gebruikelijker er zitten hier nergens muizen of er zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Er zitte nergens geen muus is gebruikelijker. [/a] sound
veldwerker [v=148] Kunt u vertalen iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a] Iedereen is gene vakman. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wat betekent die zin. [/v] sound
informant [a] Dat niet iederene een vakman is. [/a] sound
veldwerker [v] Kunt u die ook hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gebruikelijk is niet iedereen is vakman. [/a] sound
informant [a] Niet iedereen is vakman is het meest gebruikelijke. [/a] sound
veldwerker [v] Is wel mogelijk iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a] Wel mogelijk maar dit is beter. [/a] sound
veldwerker [v=149] Kan u vertalen hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] Hij het nergens geen vriende. [/a] sound
veldwerker [v] Hoe zou u vertalen hij heeft niet overal vrienden. [/v] sound
informant [a] Hij het niet overal vriende. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hi het niet overal vriende want het wil zegge het zijn vijande. [/a] sound
veldwerker [v=189] Komt het volgende zinnetje voor in het Maasbrees het was aardig van Jan om komen te werken. [/v] sound
informant [a] Het war schoon van Jan um te kome werke. [/a] sound
veldwerker [v] En het war schoon van Jan um kome te werke. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Um werke te kome of _. [/v] tagging sound
veldwerker [a] Um kome te werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da kan allebei. [/a] sound
veldwerker [v] Et war schoon van Jan te kome werke. [/v] sound
informant [a] Et war schon van Jan um te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Twar schoon van Jan te kome werke. [/a] sound
veldwerker [v=216] Zou je kunnen vertalen ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof dat stich eerder thuis bis dan ik. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja of assek. [/a] sound
informant [a] As ik. [/a] sound
veldwerker [v] Wat is gebruikelijker as of dan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As. [/a] sound
informant [a] Dan is fout. Dan is Venloos. [/a] sound
veldwerker [v] En is het ook soms ast. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Nee asse wel. Asse koms werke. [/a] sound
veldwerker [v] Dat betekent als jij komt werken. [/v] sound
veldwerker [v=243] Als een persoon vraagt slaapt hij kan de ander dan zeggen hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Hij slaapt. [/a] sound
veldwerker [v=245] Kan u in het Maasbrees zeggen de lamp doet niet meer branden. [/v] sound
informant [a=n] De lamp doet het niet meer. [/a] sound
veldwerker [v=247] Doe het brood even snijden. [/v] sound
informant [a] Ik doet de weg even snije. [/a] sound
veldwerker [v] Nee het is iets dat je tegen iemand anders zegt. [/v] sound
informant [a] Does dich de weg even snije. [/a] sound
veldwerker [v] En kan je die dich weglaten kan je zeggen does de weg even snije. [/v] sound
informant [a] Doesse de weg even snije gaat ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar dan wordt het een zachte vorm. [/a] sound
veldwerker [v] Kan je het nog korter maken kan je zeggen does de weg even snije. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=249] De zin de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij kan u zoiets zeggen als de jongen die zijn moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
veldwerker [v] Of de jongen wie zijn moeder gisteren opnieuw getrouwd is. [/v] sound
informant [a=j] Der jong der zijn moeder gisteren weer getrouwd is stong achter mich is volgens mich goed. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of woe van. [/a] sound
informant [a=j] Woe van de moeder gisteren getrouwd is stong achter mich. Zo is het beter ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wat denkt u van de zin wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wat denkse wat ik in de stad tegen gekome ben. Niet wer. [/a] sound
veldwerker [v] Maar wat denk je wie ik in de stad tegen gekomen ben. [/v] sound
informant [a=n] Nee wat denkse wer ik in de stad tegen kom dat zegse niet. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denkse wie ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant [a=j] Wat denkse wie ze het hebben op gelost dat kan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=267] Kan u nog eens vertalen. Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij heeft zijn heng gewasse. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Het zich de heng gewasse. [/a] sound
informant [a] Of hij heet zich de heng gewasse kan ook. Hij heet zich de heng gewasse vind ik beter. [/a] sound
veldwerker [v] Kun je ook zeggen hij heet zich sien heng gewasse. [/v] sound
informant [a=j] Hij heet zich sien heng gewasse kan ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ook hi het zich sien been gebroken. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a=j] Er het sich zijn been gebroken ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is er een verschil in betekenis tussen hij heeft zich zijn been gebroken en hij heeft zich het been gebroken. [/v] sound
informant [a] Hi het sich sien been gebroken das sien allebei de been. [/a] sound
veldwerker [v] Maar is er een verschil in betekenis tussen hij heeft zich zijn handen gewassen en hij heeft zich de handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Sien heng gewassen dat sien allebei. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Kan allebei. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zich wasse dat wil zegge dat hoort bij eine. Maar je kan ook iemand anders sien heng wasse. [/a] sound
veldwerker [v=268] Kan u nog eens vertalen hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij heet zen hemd gewasse. [/a] sound
veldwerker [v] Kan u ook zeggen hij heeft zich het hemd gewassen. [/v] sound
informant [a=n] Nee da klinkt nergens her. [/a] sound
veldwerker [v=271] Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] Hij heet sien been gebroke. [/a] tagging sound
informant [a] Of zich heet zich het been gebroke. [/a] sound
veldwerker [v=273] Kan u vertalen Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Maar geef je em noar zich toe trekke of trok zich de deken noar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noar zich toe. Zo moet ze het zegge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Trok zich de deken noar zich toe kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Het kan allebei. [/a] sound
informant [a] Trok de deken noar zich toe zo ik zegge maar Frits zei trok zich de deken noar zich toe. Dat kan ook ja. [/a] sound
veldwerker [v=322] Dus je kan zeggen ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. Welke heb jij gemaakt. [/v] sound
veldwerker [v] Kan u ook zeggen de welke heb jij gemaakt. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Die de mag daar niet staan. [/v] sound
informant [a=j] De die mag der niet staan. [/a] sound
veldwerker [v=323] Alle ballen zijn weg gebracht de wat voore heb jij weggebracht. [/v] sound
informant [a] Alle bal zijn weg gebrach maar wat vor. Niet wat vor bal maar wat vor. [/a] sound
veldwerker [v] En kan je zeggen maar wat voor heb jij weg gebracht. [/v] sound
informant [a] Maar wat vor hes stich weg gebrach kunse het zegge. Maar wat vor bal hes stich weg gebrach dat wel. [/a] sound
veldwerker [v] Zonder bal. [/v] sound
veldwerker [v] Wat voor hes stich weg gebracht. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
informant [a=j] Wat vor hes stich weg gebrach kan wel. [/a] sound
veldwerker [v=329] Kan u eens vertalen ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Ik geloof deze jong vinge ze allemaal wel aardig ja dat kan. [/a] sound
veldwerker [v=372] Kan u nog eens vertalen dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de mens dat ik denk die dat verhaal heeft verteld. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zeggen dat is de mens die ik denk die dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a=n] Nee volgens mich niet. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee dat klinkt nergens her. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Das de mens woe van ik denk dat der het verhaal verteld heet of het verteld. [/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Zou u nog eens kunnen vertalen dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de mens dak denk der ze geroepen hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of das de mens woe van ik denk dat ze der geroepen hebbe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=485] Als de ene persoon vraagt zal ik koken dan kan de ander zeggen dat doese maar. [/v] sound
informant [a=j] Dat doese maar. [/a] sound
veldwerker [v] Kan je ook zeggen dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Dat doe maar nee. [/a] sound
veldwerker [v] Zonder de se. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De kuns ook zegge doe maar. [/a] sound
veldwerker [v] Dat doet maar kan je dat zeggen. [/v] sound
informant [a=j] Ja doet maar. [/a] sound
veldwerker [v] En met da voorop. [/v] sound
veldwerker [v] Dat doet maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Nee doet maar zegge ze hier dan. [/a] sound
veldwerker [v] En heb je naast dat doese maar da doese dich maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Doese is namelijk doe jij. [/a] sound
veldwerker [v] Maar kan je dich niet er achter zetten. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Does dich of doese. [/a] sound
veldwerker [v] En kan je zeggen da koop maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Da koop maar ja. [/a] sound
informant [a=j] Dat koop maar ja. [/a] sound
veldwerker [v=495] Kan u zeggen ik denk dat je veel zal weg moeten gooien. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk datse veul weg sals moete gooie. [/a] sound
veldwerker [v] En kan u zeggen ik denk dat je veel zal moeten weg gooien. [/v] sound
informant [a=j] Ja dat kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] Welke is het gebruikelijkste ik denk dat je veel weg zal moeten gooien ik denk dat je veel zal weg moeten gooien of ik denk dat je veel zal moeten weg gooien. [/v] sound
informant [a] Ik denk datse veul sals moete weg gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk datse veul weg sals moete gooie. [/a] sound
informant [a]] Ik denk datse veul weg sals moete gooie dat is het gebruikelijk. [/a] sound
veldwerker [v] Dus ik denk dat je veel zal weg moeten gooien is minder gebruikelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ik denk datse veul weg sals moete gooie. [/a] sound
informant [a=j] Ik denk datse veul weg sals moete gooie zo wordt het her gezeg ja. [/a] sound
veldwerker [v=513] Kan u nog eens vertalen. Zoon een vrouw kun je maar beter niet tegen spreken. [/v] sound
informant [a] Zoon een vrouw kunse beter niet tegen spreke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ja dat is goed zo. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zoon vrouw is normaal. [/a] sound
veldwerker [v] Maar zoon een vrouw. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zoon een vrouw kan wel maar zoon een is veel onsympathieker. [/a] sound
veldwerker [v] Zoon een vrouw wil ik wel mee trouwen is dat dan nog steeds negatief. [/v] sound
informant [a] Zoon een vrouw dat is weer anders. [/a] sound
veldwerker [v] Dat is positief. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Maar zonder vrouw dan wordt het negatief. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=531] Kan u nog eens vertalen. Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven. [/v] sound
informant [a] Wim dacht dat ik Els _. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ hei geprobeerd een cadeau te geven. [/a] sound
informant [a] _ hei geprobeerd ergens ee cadeau te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd _. [/a] sound
veldwerker [v] Ik denk dat jij hebt proberen Jan een boek te verkopen. Kunt u dat vertalen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat stich hes geprobeerd Jan een boek te verkope. [/a] sound
veldwerker [v] Kan u in plaats van geprobeerd ook proberen zeggen daar. [/v] sound
informant [a=n] Nee da kan niet. [/a] sound
veldwerker [v] Hoe zeg je in het Maasbrees Piet en Jan kennen elkaars ouders niet. [/v] sound
informant [a] Piet en Jan kenne de ouders van een niet. [/a] sound
veldwerker [v] Maar je kunt niet zeggen eens ouders niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Mekaar is absoluut geen Brees. [/a] sound
veldwerker [v] Dus de vertaling van Piet en Jan kennen elkaars ouders niet is Piet en Jan kennen de ouders van een niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Van een niet. [/a] sound
veldwerker [v] Zijn er nog andere vertalingen mogelijk. [/v] sound
informant [a] Van beide kante niet. [/a] sound
veldwerker [v] Welke is het meest gebruikelijke Piet ziet zichzelf in de spiegel of Piet ziet zich in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Piet ziet zich in de spiegel. [/a] sound
veldwerker [v] Maar zichzelf kan wel. [/v] sound
veldwerker [v] Piet kent zich goed. Is dat een gebruikelijke zin. [/v] sound
informant [a=j] Piet kent zich goed ja. [/a] sound
veldwerker [v] Piet kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a=n] Piet kent zichzelf goed wordt ook wel gezeg. [/a] sound
veldwerker [v] Toen we het over bubbeltjeswater hadden zei u ik wil graag met bubbels in. Dat is gebruikelijk. [/v] sound
informant [a=n] Nee flauwekul. [/a] sound
veldwerker [v] Maar kun je zeggen in het Maasbrees dat is water met bubbels in. [/v] sound
informant [a=n] Dat wordt nooit gezeg nee. [/a] sound
veldwerker [v] Kun je zeggen in het Maasbrees dat is water met bellen in. [/v] sound
veldwerker [v] Wat is gebruikelijker dat is water met bellen erin of dat is water met bellen in. [/v] sound
veldwerker [v] Hier heb ik een bal met spikkels op kun je dat zeggen. [/v] sound
veldwerker [v] Of zeg je hier heb ik een bal met spikkels erop. [/v] sound
informant [a] Derop. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Spikkels derop. [/a] sound
veldwerker [v] Kan je dr weg laten hier heb ik een bal met spikkels op. [/v] sound
informant [a=n] Nee derop. [/a] sound
veldwerker [v=250] Kunt u zeggen de bank waar op ze zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woe ze op zate was pas geverfd. [/a] sound
veldwerker [v] Maar kunt u ook zeggen de bank waar op ze zaten. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Woe op kan ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is een van de twee gebruikelijker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat allebei wel kan. Geen voorkeur. [/a] sound
veldwerker [v=347] Extra vraag kunt u zeggen ik denk dattie werken heeft gemoeten. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Hoe zou u dat zeggen. [/v] sound
informant [a] Ik denk datte is moete gaan werke. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of ik denk dat er het moete werke. [/a] sound
veldwerker [v] Kun je helemaal geen gemoeten zeggen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waarvan de
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
zin: Nee (andere vormen niet mogelijk)
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
vorm: hij heeft zich de handen gewassen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
opmerking: ook antwoord 'nee' zat in database, nog nagaan welke het moet zijn
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
opmerking: niet nergens
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: geen een
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
513 Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken Varianten inspreken als 'komt voor'-vragen. Als voorkomt dan ook vragen of variant zonder 'een(e)' ook voorkomt. komt voor : j
514 Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen Varianten inspreken als 'komt voor'-vragen. Als voorkomt dan ook vragen of variant zonder 'een(e)' ook voorkomt. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
opmerking: inf vertaalt 2de persoon ipv van een vol pronomen
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: gij
opmerking: inf vertaalt 2de persoon ipv van een vol pronomen
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wetse
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: wetst
opmerking: Nee (geen andere vormen mogelijk)
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dasse
opmerking: Nee (geen andere vormen mogelijk)
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bis
opmerking: Nee (geen andere vormen mogelijk)
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zij
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asse leeft leef
opmerking: inf vertaalt de zin niet letterlijk
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asse een
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
opmerking: heb expliciet naar datst gevraagd, en inf zei dat het kon, maar toen hij de zin vertaalde, zei hij dat jullie
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan k
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: je gehst
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gehst te
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gij gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat ge
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht hij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
opmerking: t is dan een vrouw
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
opmerking: t is dan een vrouw
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ge
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
opmerking: gaat is meervoud en goa is enkelvoud
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
opmerking: gaat is meervoud en goa is enkelvoud
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gings dich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: du gings
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gink
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
opmerking: gong is ouderwets
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong gij
opmerking: gong is ouderwets
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging het
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
opmerking: het kan ook een vrouw zijn
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
opmerking: het kan ook een vrouw zijn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingen
opmerking: toen is wie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging gij
opmerking: toen is wie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
opmerking: wie of/ wie dat
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: waarvan ik denk
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
opmerking: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich