SAND-data Arcen (L250p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Arcen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L250p[/k][h]268[/h][[i]267[/i][vw]J[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat ken ik niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer En nou moes vertale. sound
informant [a] Gister wandelde hij dooret park. [/a]

door et
tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet nietat Marie gisteren gestorven is. [/a]

nie tat
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook voor. Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dadis dialect he. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [v=022] Komt disse zin veur in oe dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] sound
informant [a=n] Der wil niemand danse. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee zo komt dat nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand het tat ooit gewild of gekund [/a] d van gewild wordt als d uitgesproken terwijl die van gekund als t wordt uitgesproken. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haijet hele brood wel willen op ete. [/a]

haij et
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertal maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wee zij kunne roepe. [/a] hww? tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt disse zin veur in oe dialect. Hoe gebruikelijk is disse zin in oe dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a=j] Vertel mie eens wel zee kenne roepe. Ja enigszins wel ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert sich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk noaret prentje en vul de zin aan. Marie en Piet wijze noar _ [/v]

noar et
tagging sound
informant [a] _ noa mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noaret prentje en vul de zin aan. Toon wast _ [/v]

noar et
tagging sound
informant [a] _ wast sich met een washandje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Den timmerman het geen negel bie zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noaret prentje en vul de zin aan. Fons zag een slang nevve _ [/v]

noar et
tagging sound
informant [a] _ nevve zich zitte. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich veur sich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mit drijve op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan het in twee minute een bierke gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt desse zin ook veur. Jan het zich in twee minute een biertje gedronke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoen lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] Ward het gehoord datter fotoos van umzelf in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig leef dan levik zoas mien ouders dat wille. [/a]

az ik lev ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar lef leffer langer assie vader. [/a]

leff er as sie
als hij is tussen as se en as hij in vertaald. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leef ze niet lang meer. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk lef dan lefse nie lang meer. [/a]

as se lef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Asset nu nog lef levet morgen ook nog. [/a]

as et lev et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang as ik. [/v] sound
informant [a] As gee zo losbandig left dan lefge nooit zo lang azzik. [/a]

lef ge az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Asse veur hun werk leve leve ze niet veur hun kinder. [/a]

as se
tagging sound
informant Veur eur kinder tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog lef lef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asse gezond lefs lefse langer. [/a]

as se lefs e
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mense van de landbouw leve dan leven er veel meer mense van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Asser zo weinig mense van landbouw leve levener meer mense van werken in de fabriek. [/a]

as er leven er
leven er wordt aan elkaar uitgesproken. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en weet ze nog eens int paradijs leve leve Rosa en ja hoe heet ze leve in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we ongezond leve leve we niet gelukkige. [/v] sound
informant [a] Aswe ongezond leve leve we niet gelukkig. [/a]

as we
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt desse zin veur in oe dialect. Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da komt veur int dialect ja. [/a]

in t
sound
hulpinterviewer [v=077] Komt desse zin veur in oe dialect. Ik vind dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee dat kunne zwemme zeggik altijd maar zwemme kunne niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in oe dialect. Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Dat komt nie veur in mien dialect. nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kom dezze zin veur in oe dialect. Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Kom deze zin veur in oe dialect. Ik vind dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da komp wel eens veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Kom deze zin veur in oe dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee da komp zo niet veur in dialect. Brood wil ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Komp dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op kunne staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie um zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a=n] Zitten hier nergens muus. [/a] muus is meervoud? tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komp dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreek niet goed Frans. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dan moeste zegge nee en dan moeste _ sound
hulpinterviewer [v=148] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Komp ja wel veur in dialect. [/a] sound
informant [a] Iedereen is gene vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Hij het overal geen vriende. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Dat komt niet veur int dialect nee. [/a] sound
informant [a] Hij wil geen soep meer ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Kom dizze zin veur in oe dialect. Boek het Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee Jan het drie boek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=156] Kom dizze zin veur in oe dialect. Jan wet dat hen veur drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] hen of hem of hein. tagging sound
commentaarlet op vertaling van informant bij vraag 157. Gemak in plaats van gemaakt.  sound
informant [a=j] Ja dat komp wel veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Kom dizze zin veur in oe dialect. Jan wet da he veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Jan wet datte veur drie uur de wagen moet hebbe gemak. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Kom dizze zin veur in oe dialect. Jan wet dat he veur drie uur de wagen gemak moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat komp wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Kom dizze zin veur in oe dialect. Jan wet dat he veur drie uur de wagen gemakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Komp niet veur int dialect. [/a]

in t
sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi vannet land te hale. [/v]

van et
sound
informant [a] Hesse genoeg mense ummet hooi vannet land te hale. [/a]

um et van et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin ook veur. Hesde genoeg mense veur hooi vannet land te hale. [/v]

van et
tagging sound
informant [a=j] Ja deze zin komp ook veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Het war aardig van Jan um te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin ook veur. Et war aardig van Jan veur te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee da komp niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Et war aardig van Jan um te kome werke. [/v] sound
informant [a=j] Et war aardig van Jan um te kome werke. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Et war aardig van Jan um kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Twa aardig van Jan um te kome werke. [/a]

t wa
tagging sound
informant [a=n] Nee dat komp niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Et wa aardig van Jan te kome werke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is te zwaar om te drage. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Dees ton is te zwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dees ton is te zwaar veur te drage. [/v] sound
informant [a=n] Nee. kheb dat niet. [/a]

k heb
sound
hulpinterviewer [v] Dees ton is zwaar te drage. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat komp wel veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hee staat te zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nee dat moeste zelf wete.

moes te
sound
informant Van mich makket niet zo veel uit. sound
informant k Geleuf niet dasse zeure kus vertale met zanike.

das se
sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hee kan staan zeure. [/a] tagging sound
informant Kan zanike dat zegs dich dan. sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin ook veur. Hen kan staan te zanike. [/v] sound
informant [a=j] Hij kan staan te zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwame regenden het. [/v] sound
informant [a] Toewe an kwame regendenet. [/a]

toe we regende net
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dadik groter ben dan hij. [/v]

dad ik
sound
informant [a] Ik geloof dadik groter bin as hum. [/a]

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat ee eerder thuis bis as ik. [/a] ben niet helemaal zeker van transcriptie tagging sound
informant [a] _ das dich eerder thuis bis azik. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Je gelooft toch niet dat hee sterker is as dich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat wie rijker zien dan zee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wie gelove dat gie niet zo slim zied as wij. [/a] zied met d omdat het als d wordt uitgesproken tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
commentaartussenvraag na antwoord 222  sound
informant [a] Gie geloof toch niet dat zie armer zien as gee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gie gelooft dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Pieter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooftat Louis en Jan sterker is dan Pieter en dan Geert en Pieter. [/a]

gelooft tat
zie vertaling die bij seconde 1785 tagging sound
hulpinterviewer [a] Hen gelooft _ [/a] tagging sound
informant [a] Hij geloof ja. [/a tagging sound
informant [a] Hij gelooftat Louis en Jan sterker zien as Geert en Pieter. [/a]

geloof tat
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Kom dizze zin ook veur. Gee geloof toch niet dat hun armer zien dan wie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dee komp veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Kom dizze zin veur in oe dialect. Persoon a zeit hij slaapt. Persoon b dei geef antwoord hen doet. [/v] sound
informant Hij slaap hen deut. He deut wat. sound
informant [a=n] Dat ken ik niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Kom dizze zin veur in oe dialect. Persoon A zeit hij slaapt. Persoon b antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Kom dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vraagt slaapt hij. Persoon b antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kom dizze zin veur in oe dialect. Brande doet de lamp niet meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De lamp doet niet meer brande. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook wel eens ja. [/a] na volgende tussenvraag geeft informant een ander antwoord sound
hulpinterviewer [v] De kinder doen hier niet voetballe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] hulpinterviewer is het hier niet mee eens blijkt zo sound
informant [a=n] De lamp brand niet meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] De kindere voetballe hier niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Kom dizze zin veur in oe dialect. Doet Marie elke avond danse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Dans Marie elken avond. tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Kom dizze zin veur in oe dialect. Doe het brood even snije. [/v] sound
informant [a=n] Nee snij et brood even. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik doe wel even de kopkes af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ik was wel even de kopkes af. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] De jongen dee zie moeder gisteren hertrouwd is stond achter mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woar ze op zate war pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dizze zin ook veur. De bank doar ze op zate war pas geverfd. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da komp ook wel veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank waarop ze zate war pas geverfd. [/v]

waar op
tagging sound
informant [a=j] Ja da komp wel veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heef moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wer geld het moet mich maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom deze zin ook veur. Den geld het moet mich maar wat geve. [/v] tagging sound
commentaarHet wordt niet duidelijk wat het antwoord moet zijn.   sound
hulpinterviewer [v=260] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wa denkse wedik in de stad tege gekome ben. [/a]

wed ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Wat denke jullie hoe ze het hebbe opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Wat denkie hoezet hebbe opgelos. [/a]

denk ie hoe z et op gelos
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebbe opgelost. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a=j] Hoe denkse hoezet hebbe opgelost. Of opgelost hebbe. [/a]

hoe z et op gelost op gelost
tagging sound
informant [a=n] Wa denkse datset hebbe opgelost. [/a]

dat s et op gelost
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wen denkse wennik in de stad gezeen ontmoet heb. [/a]

wen ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hen het zien hand gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin ook veur. Hij het zich zien hand gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja die komp ook wel veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hen het zich de hand gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
commentaarInformant legt uit dat zien hand zijn eigen hand is en de hand.   sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hen het zien hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hen het zien been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant [a=n] Nee di komp zo niet veur. [/a] sound
informant [a] Zou hij dat hebbe kunne doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin oe dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Zal hen dat hebbe kunne gedaan of kunne gedaan hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=305] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Zal he dat heb kunnen doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Dat komp nie veur nee. [/a] sound
informant Les nog maar eens een keer effekes hore sound
informant [a] k Heb geen zin um de koeie te voere. [/a] tagging sound
informant Wie doet nou de koeie voere. sound
hulpinterviewer [v=317] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Al de koeie van Marie zien verdronke bie de overstroming. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin ook veur. Marie zien al der koeie verdronke bie de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Kom dizze zin veur in oe dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee da komp niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Kom dizze zin veur in oe dialect. Der rare jong bin ik mit noar de markt gewes. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. Dewelke hestich gemaakt. [/v]

hes tich
sound
informant [a=n] Nee komp niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Kom dizze zin veur in oe dialect. De watveure hestich al weg gebracht. [/v]

hes tich
sound
informant [a=n] Nee die zin ken ik niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik zeg ik geloof dasse deze jongen wel allemaal aardig vinde. [/a]

das se
tagging sound
hulpinterviewer [v=331] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lope gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Keb heel wat gelope. [/a]

k eb
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand meuget zien dus ik vind dastichet ook niet meug zien. [/a]

meug et das tich et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Niemand meuget zien dus ik vind dastichet ook niet meug zien. [/a]

meug et das tich et
sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het geberude toense weg gings. [/a]

toen se
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je gebore bent. [/v] sound
informant [a] Kweet waarse gebore bies. [/a]

k weet waar se
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nouse klaar bies meugse gaan. [/a]

nou se meug se
tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Ik weet dat hen is gaan zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da komp wel veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Ik weet dat hen gaan zwemmen is. [/v] tussen n sound
informant [a=n] Nee da komp nie veur nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Ik weet dat hen zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Nee dadis geen zin. [/a]

dad is
tagging sound
informant [a] Wilse nog koffie Jan. Jan antwoordt ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Persoon a vraagt hebben ze gegete. Persoon b antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee da komp zo nie veur. [/a] tagging sound
informant [a] Persoon a vraag hebbe ze gegete. Persoon b die zeit nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] Is hen dood. [/a] hen wordt altijd voor de nominatief gebruikt. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man die ze hebbe geroepe. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man denet verhaal het verteld. [/a]

da s den et
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Ik denk datat de man is den et verhaal het verteld. [/a]

da tat
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebbe. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Ik denk datat de man is de dat ze geroepe hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Kom dizze zin veur in oe dialect. A wanneer zal de wereldvrede kome. B nooit niet. [/v] tagging sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a=j] Ja da komp wel veur die zin ja. [/a] sound
informant Nooit nie sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Et schijnt datze niks meug ete. [/a]

dat ze
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dizze zin ook veur. Dat schijnt dat ze niks meug ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee deze niet. Dat schient _ [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijk wel ofder iemand in den hof staat. [/a]

of der
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin ook veur. Et lijk wel of iemand in den hof staat. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] _ offer iemand in den hof staat. [/a]

off er
tagging sound
commentaarVolgens mij is het niet het antwoord dat de informant wil geven op deze vraag. Maar de hulpinterviewer vindt dat het wel voor kan komen.   sound
hulpinterviewer [v=459] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hen het den bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Kom dizze zin veur in oe dialect. A zal ik koke. B da doe maar. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da komp wel veur. Da doe maar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Kom dizze zin veur in oe dialect. Dat boek beloof mie daste nooit meer zuls verstoppe. [/v]

das te
sound
informant [a=n] Nee da ken ik niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kom dizze zin veur in oe dialect. Wat zeg mie datste gekoch hewes. [/v]

dats te
twijfel over vervoeging ww sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Ik denk daste veul weg zus moete gooie. [/v]

das te
sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a=j] Ja dees zin ken ik wel. Ik denk dasse veul weg hes moete gooie. [/a]

das se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk daste veul zuls weg moete gooie. [/v]

das te
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk daste veul zuls moete weg gooie. [/v]

das te
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Kom dizze zin veur in oe dialect. Zon dinge enne heb ik nog nooit gezeen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Kom dizze zin veur in oe dialect. Du bies ook een rare ene. [/v] bijna ene rare ene sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat veur boeke hesse gekoch. [/a] sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wen hetich op de kermis gezeen. [/a]

het tich
heeft dich tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die patatte late zich niet makkelijk schille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de dekens naar zich toe. [/v] sound
commentaarKomt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Marie trok de dekens naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Kom dizze zin veur in oe dialect. Marie zei daste Piet een boek hes geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Marie zei dastich Piet dastich geprobeerd hes Piet een boek te verkope.

das tich
tagging sound
hulpinterviewer Marie zei daste Piet een boek hes geprobeerd te verkope.

das te
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Kan wel. [/a] sound
informant [a=j] ja tkan. Tzou wel kunne ja. Maar kgebroek et in ieder geval niet. [/a]

t zou k gebruik
sound
hulpinterviewer [v=531] Kom dizze zin veur in oe dialect. Wim dach dadik Els haj geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

dad ik
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Wim dach dadik haj geprobeerd Els een boek te geve.

dad ik
tagging sound
veldwerker Wim dach dadik geprobeerd haj Els een cadeau te geve.

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=532] Kom dizze zin veur in oe dialect. Karel weet dastoe hes geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v]

das toe
tagging sound
informant [a=j] Ja dat komp veur ja. [/a] sound
veldwerker [n] [v=029] Zou u nog eens kunnen vertalen. Vertel me eens wie of ze had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel mich eens wen zee haj kenne roepe. Maar niet of. [/a] tagging sound
veldwerker [v=057] Zou u nog eens kunnen vertalen. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk left dan lefse niet lang meer. [/a]

as se lef se
tagging sound
commentaarLeft ze niet lang meer niet of Left ze niet lang meer?  sound
commentaar[meta][k]L250p[/k][h]268[/h][[i]267[/i][vw]J[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen. Komt die voor in het Arcens? [/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muus. Ja da komt voor ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden. Komt die voor in het Arcens? [/v] sound
informant [a=n] Hen het nergens vriende zouk zegge. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] Zou u nog eens kunnen vertalen. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Het war aardig van Jan om te kome werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u dan ook zeggen. Het war aardig van Jan veur te kome werke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Um te kome werke en veur te kome werke. Ja dat kant allebei gebruike. [/a] sound
veldwerker [v] En het war aardig van um kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Um te kome werke zouk zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Het was aardig van Jan um kome te werke. Da kan wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Kan u nog eens vertalen. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar um te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u dan ook zeggen. Dees ton is te zwaar veur te drage. [/v] tagging sound
informant [a=j] Tsou wel gebruik kunne worde ja. [/a]

t sou
sound
veldwerker [v=249] Zou u nog eens kunnen vertalen. De jongen wiens moeder hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jong der zie moeder gisteren hertrouwd is stond achter mich. tagging sound
veldwerker [v] Zou u ook kunnen zeggen. De jong wee zie moeder gisteren hertrouwd is stond achter mich. [/v] sound
informant [a=n] Wie zegge niet zo wee. [/a] sound
veldwerker [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Hoei denkt ge wiezet opgelost hebbe. Hoeizet opgelost hebbe. [/a]

wie z et op gelost hoei ze t op gelost
tagging sound
veldwerker [v=372] Kan u nog eens vertalen. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man den ik denk datet verhaal verteld het. [/a]

dad is dat et
tagging sound
veldwerker [v=373] Kan u nog eens vertalen. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dadis de man den ik denk der ze geroepe hebbe. [/a]

dad is
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal de wereldvrede komen. Kan iemand anders dan zeggen. Nooit nie. [/v] sound
informant [a=n] Ik zou zegge nooit. [/a] sound
veldwerker [v=397] Komt deze zin voor. Dat schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a=n] Dat schijnt nee dat zou ik zo _ [/a] sound
informant [a] Et schijnt datse niks meugs ete. [/a]

dat se
tagging sound
veldwerker [v=495] Wat vindt u van de zin ik denk dat je veel zou moeten weg gooien. [/v] tagging sound
informant [a=n] _ weg zus moete gooie. [/a] tagging sound
informant [a=j] Tkan misschien wel eens gebruikt worden maar het andere is meer gebruikelijk. sound
veldwerker [v=046] Kan u nog eens vertalen. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v sound
informant [a] Ward het geheurd datter van emzelf fotoos in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] Zou u ook kunnen zeggen. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawel dat wordt ook wel gebruikt. [/a] let op commentaar van hulpinterviewer zo sec.444. sound
veldwerker [v] En zou u kunnen zeggen. Ward heeft gehoord dat er fotoos van em in de etalage staan. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer Eerder as zichzelf sound
veldwerker [v] Ward heeft gehoord dat er van zich fotoos in de etalage staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Van zen eigen. [/v] sound
informant [a=n] Dadis meer brabants. [/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. Kunt u die nog eens vertalen. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noa zich toe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Marie trok de deken naar haar toe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie trekt de deken noar heur toe. En hen trekt de deken noar zich toe. [/a] tagging sound
informant [a] Tis misschien allebei gebruikelijk. [/a]

t is
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
vorm: wer
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: wie zijn moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop
opmerking: Verder geen mogelijkheden
259 Wie geld heeft moet mij maar wat geven Hulpinterviewer laten aantekenen om te vragen naar 'die' als het antwoord 'wie' is of naar 'wie' als het antwoord 'die' is. komt voor : j
vorm: wer
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
opmerking: hand ipv handen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
474 't En was maar net goed genoeg Eventueel vorm en positie negatiepartikel aanpassen komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hijn
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
opmerking: liden-comp. kan niet
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
opmerking: liden-comp. kan niet
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wet ge
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weetste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: weetst
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bis
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zij
opmerking: moet zij zijn
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. komt voor : j
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : n
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: aste dat lefst leeft
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: als de dokter een enkele keer
opmerking: vertaald wordt met: als de dokter een enkele keer
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gai
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gai ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gehs
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gehste
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gij gehst
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gehste
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: 't geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht 't
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan sie
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaij
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gings dich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jij gings
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hijn ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gink gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging 't
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: 't ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging zij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gink gij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen zij
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: den
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: den
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: den
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j