SAND-data Wolfsdonk (K349a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Wolfsdonk

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P033[/k][h]624[/h][i]625[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
hulpinterviewer Dus de eerste zin is [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze wet ni da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorve n is
tagging sound
hulpinterviewer Goed. [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Da heet nooit niemandni gewille of gekunne. [/a]

niemand ni
tagging sound
veldwerker [n] Wat ik bijvoorbeeld wou vrage ook is kunt ge bijvoorbeeld zegge ze en wet ni sound
veldwerker da Marie gisteren gestorven _ ? Nee. sound
hulpinterviewer [a=018] Da zegge ze hier niet. sound
hulpinterviewer Ze wet ni. [/a] sound
veldwerker En in plaats van gewille of gekunne sound
hulpinterviewer [a=025] Gewille. Gekunne. [/a] sound
informant Nee. sound
veldwerker gewild of gekund zegge? Of moet het echt gewillle of gekunne zijn? sound
hulpinterviewer Ja. Het klonk me nogal echt. Ik zeg het zelf al niet meer. sound
informant xxx sound
hulpinterviewer Ik zou zegge gewild of gekund. sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer Maar ik denk dat gewille of gekunne authentieker is denk ik. [/n] sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Jan ha t heel brood wel wille op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich die historie wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Herinnere. Ik em _. Ik weet ni dak ons moe en onze va ooit over herinnere hore klappe hem.

da k
sound
hulpinterviewer Hij wet het nog wel. Of dat heetem wel onthoude. [/e=1]

heet em
sound
informant Ja ik ook ni. sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker hee geen nagels bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Erik liet zich _ . Nee. [v=040] Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet me voor em werke. [/a] Liet das _.

da s
tagging sound
hulpinterviewer Ja. Liet me voor em werke. sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijve op de golven. [/v] ggg sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [a] Johanna. Ja. sound
informant liet heur mee drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bezag zeneige in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer Eens goed. Toon bezag zen eige eens goed in de spiegel. sound
informant Ja. Eens goed in de spiegel. Ja. sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] ward kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer Ja. Hij kent zen eige goed. sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hee hore zegge dater foto's van em in de vitrine staan. [/a]

dat er
Op einde komen ze terug op vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Als ik zuinig leef leefek gelijk mijn ouders da wille. [/a]

leef ek
tagging sound
informant [a] Gelijk as mijn ouders da wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Gelijk as. Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asem nog drie jaar leeft leeftem langer lijk zen va. [/a]

as em leeft em
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft zal ze ni lang ni meer leve. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer Maar ja. [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan leeft ze ni lang ni meer. [/a] [/e=1]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a] Ast nu nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asge zo der op los leeft zulde ni lang leve.

as ge zul de
tagging sound
hulpinterviewer Dan leefde ni zo lang asekik.

leef de as ek ik
tagging sound
informant Dan leefde ni zo lang asekik. [/a]

leef de as ek ik
sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse voor hun werk leve dan leveze ni voor hun jong. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer Tzal wel gebruikt geweest zijn.

t zal
sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer Hm. sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a] Leefde.

as ge leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw lve dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a]Aser zo mensen zo weinig mensen van de boerenstiel leve

as er
tagging sound
informant dan zulle der veel naar t fabriek gaan veronderstel ik of leve van t fabriek. [/a] sound
hulpinterviewer Dan leveder veel van werk in t fabriek in t fabriek. [/e=1]

leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Liesje en Pieter in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant ggg sound
informant [a] As Lies en Piet tagging sound
hulpinterviewer In t paradijs leve. tagging sound
informant in t paradijs leve dan wa wastan

was t tan
tagging sound
hulpinterviewer Dan leve Rosa en Frans in de hel. Ja. tagging sound
informant dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Aswe sober leve levewe gelukkig. [/a] Maar sober?

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [a] Asme. Asme sober leve leveme gelukkig. [/a]

as me leve me
tagging sound
informant Asme. Ja. sound
hulpinterviewer Als we eerlijk leve leve we gelukkig. sound
informant Asme eerlijk leve leveme gelukkig. [/e=1]

as me leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer In plek van wa een beetje. sound
informant Ja. [a] Jan leefde beetje gezonder. [/a]

leefd e
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Zeker ni die Jan op t einde zette. Daar mee beginne he. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Mannen leefdes e beetje minder gevaarlijk. [/a]

leefd es
tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
hulpinterviewer Goed. sound
informant [a] Ik peis da Marie tem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Herre genoeg volk om t hooi van t land te hale? Van t land ni. Van de wei. [/a]

her re
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of herre genoeg volk voor t hooie? [/a]

her re
sound
informant Of ja. sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werke. [./v] sound
hulpinterviewer Twas schoon van Jan.

t was
sound
informant [a] Twas schoon van Jan datem kwam werke. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees kuip is zwaar om te heffe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dees kuip is zwaar voor te drage. [/a] sound
informant Voor te drage. Ja. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Me zijn van zin van op tijd thuis te zijn. Of me zijn van zin van allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staat zeure. [/v] sound
informant [a] Die kan nogal wa zage. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen me daar aan kwame regendenet. [/a] Regendenet.

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [a] Zegge zier ni regere? [/a]

z ier
sound
informant t Regerde. sound
hulpinterviewer [a] t Regerdet. Toen asme da aan kwame regerdet. Ja. [/a]

as me
sound
informant t Regerdet. t Regerdet. t Regerdet. Ja. [./e=1] sound
hulpinterviewer Ik. [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dakik groter zen gelijk asem.

da kik as em
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze peist dagij eer thuis zet asekik. [/a]

da gij as ek ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Ge peist toch ni dat hij sterker is gelijk as gij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Goed. [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze peize da welle rijker zen lijk zelle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Goed. As zelle. Ze gelove da _ . [a] Ze gelove of ze peize da welle rijker zen as zelle. [/a] [/e=1] tagging sound
informant As zelle. As zelle. As zelle. As zelle. Ja. sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] We gelove da gelle zo slim ni zijt gelijk as welle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Peisde gelle nu da die armer zen gelijk as gelle? [/a]

peis de
tagging sound
hulpinterviewer Ge gelooft toch ni da die armer zijn as gelle. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is gelijk as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Bart en Jan sterker zijn dan Greet en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft da Bart en Jan sterker zen dan tagging sound
hulpinterviewer Sterker zen as. tagging sound
informant sterker zen as Greet en Piet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Die jong van wie die moeder gisteren vaneir getrouwd is die stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik denk wel dak ons moe hoor zegge de jong wiens moeder gisteren. Ja wiens in plek van van wie.

da k
sound
hulpinterviewer Maar over t algemeen zouk toch van wie zegge.

zou k
sound
hulpinterviewer De jongen van wie. Ja. Ja. sound
informant De jong die da zen moeder; Die da zen moeder. Maar wiens? Ik weet et ni. tagging sound
hulpinterviewer De jongen die zen moeder. Die zen. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Dat is ook een mogelijkheid van wie en die zen moeder. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer Vers geverfd. sound
informant [a] De bank waar dase op zate was pas was vers geverfd. [/a] Vers.

da se
tagging sound
hulpinterviewer Kan je op ook nog op een andere plaats zette? De bank waar zop zate was vers geverfd. [/e=1]

z op
sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Die da geld heet die moet mij maar n beetje geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Die. Die geld heet. Of die da geld heet. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse naar heur toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Naar heur geloof ik. Ik denk ni dase die toe zegge. Marie trok de sosse naar heur. [/e=1]

da se
sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag et zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Iemand maget ni zien dus ik vin dagij da ook ni moogt zien. [/a]

da gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer Vent. Ja. sound
informant Man? xxx [a] Das die vent die ze geroepenemme. [/a]

da s geroepen emme
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de vent die da vertelt hee. [/a]

da s
tagging sound
informant Gezei hee. tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de vent dak peis die da gezei hee. [/a]

da s da k
tagging sound
hulpinterviewer Ik zou er van tussen zette. Das de vent van wie dak peis datem gezei hee. [/e=1]

da s da k dat em
sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de vent die ik peis die daze der bij gehaald hemme. [/a]

da s da ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] t Schijnt dat ze niks mag ete. [/v] sound
informant [a] t Schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a] Ze zou niks moge ete. [/a] t Schijnt? sound
hulpinterviewer Of t Schijnt dase niks mag ete. Maar ja das t zelfde he.

da se da s
sound
hulpinterviewer Aswet letterlijk in t dialect zegge ze schijnt niks te moge ete. [/e=1]

as we t
sound
hulpinterviewer [v=403] t Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis zo precies dater iemand in den hof staat. [/a]

t is dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
hulpinterviewer Ja. Wa boeken. sound
informant [a] Wa boeken herre gekocht? [/a] Wa boeke herre gekocht?

her re
tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] sound
informant [a] Ik peis dage veel zout moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aant gooie. [/v]

aan t
tagging sound
informant [a] Hij is alle bazaar aan deweg aant smijte [/a]

d eweg aan t
sound
hulpinterviewer Ik zeg da daar al ni meer. Ik zeg weg aant smijte. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie herre op de kermis gezien? [/a] Wie herre op de kermis gezien?

her re
tagging sound
informant Ah ja. [v=003] Ik peis da Marie hee probere van em nen brief te sound
informant schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zo zeggezet ni. [/a]

zegge ze t
sound
hulpinterviewer Ik peis da Marie geprobeerd hee van em nen brieg te schrijve. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=004] Ik probeerdekege om tomate te sound
hulpinterviewer kweke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewijle dus ni. Kem geprobeerd voor tomate te winne. [/a]

zegge wijle k em
tagging sound
informant [v=022] Er wil niemandni danse. [/a]

niemand ni
sound
hulpinterviewer En hoe zeggezeda in t Wolfsdonks?

zegge ze da
sound
hulpinterviewer [a=n] Der wilt iemandnie danse. [/a]

iemand ni
sound
informant [v=027] Zeg maar wie ze ad kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer Zeg maar nie wie dasat kunne roepe.

da s at
Dus [v=028] [a=j] tagging sound
veldwerker Kunt ge dat ook zonder die dat zegge? sound
hulpinterviewer [a=g] Zeg maar ni wie saa kunne roepe. [/a]

s aa
sound
veldwerker Of toch eerder met dat? sound
hulpinterviewer Zonder dat. [/e=1 sound
hulpinterviewer [v=029] Zegt meens wie of ze ad kunne roepe. [/v]

m eens
sound
hulpinterviewer [a=n] Die of zeggewijle ni. [/a]

zegge wijle
tagging sound
hulpinterviewer Zeg meens wie zaa kunne roepe.

m eens z aa
sound
informant Zeg meens wie ze aa kunne roepe. [/e=1]

m eens
sound
hulpinterviewer [v=030] Zeg meens wie of da ze aa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] En da zeggewijle zo ni he. [/a] sound
informant Nee. sound
informant Nu moettegij mij eens wie dasat wie dasaa kunne roepe. [/e=1]

moet te gij da s at da s aa
tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant Ik weet dat den Eddy morgen wilt brood ete. sound
informant Ik peis data _ .

da ta
sound
hulpinterviewer [a=n] Brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer Ik peis dage in t Wolfdonks eerder zou zegge _ . sound
informant Ah ja brood wilt ete. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Dat den Eddy morgen brood wilt ete. Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Eddy moet kunne vroeg op staan maar zo zeggewijle dat ook ni denk ik. [/a]

zegge wijle
sound
informant Eddy moet kunne vroeg op staan. [/e=1] sound
hulpinterviewer Komen de volgende zinnen voor in het dialect van Wolfsdonk? Zo ja hoe zeg je ze? sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldiede door t park. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandeldetem denk ik. [/a]

wandelde t em
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ik vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewijle ni he. [/a]

zegge wijle
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik blijf nog altijd bij de zelfde xxx ik vind dat iedereen moet kunne zwemme dus. [/a] tagging sound
informant Er is geen andere versie mogelijk. sound
hulpinterviewer Ja ja zijle wel. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Ja ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant Ik zou nu natuurlijk kunne zegge _. sound
hulpinterviewer Min of meer wel. sound
hulpinterviewer [a=n] Moet kunne zwemme. [/a] sound
informant Moet kunne zwemme. tagging sound
hulpinterviewer Ja ik denk ni dawet daset hier anders gaan zegge. [/e=1]

da w et da s et
sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wilt geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
informant [a=n] Hij wilt geen soep ni meer en ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nergens muizen staat er. [/v] sound
informant [a=n] Zitte hier ieverans geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [v=146] Hij klapt ni goed geen Frans. [/e=1] sound
informant [a=n] Hij klapt ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer Hij klapt zo goed geen Frans? sound
informant Hij klapt ni zo goed Frans. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hem hee overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=j] Dien hee overal geen vrienden ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Jan hee drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan wet datem voor drie uur de wagen moet gem_. Moet emme gemaakt. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Jan wet dat voor drie uur den auto moet gemaakt zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan wet datem voor drie uur de wagen den auto moet gemaakt emme. [/v]

dat em
sound
informant [a=g] Jan wet datem voor drie uur den auto moet gemaakt emme. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Jan wet datem voor drie uur den auto gemaakt moet emme. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Jan wet datem voor drie uur den auto moet gemaakt emme. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer Maar dit _ . sound
informant Die volgorde _ . sound
hulpinterviewer Da kan allebei in t dialect. [/e=1] Dus [a=j] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan wet datem voor drie uur den zuto gemaakt emme moet. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Ene da zo klapt das das _.

da s
sound
hulpinterviewer Das gene van hier he. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer Ik denk dat honderd zevenenvijftig en honderd zestig dat dat hier wel allebei gebruikt wordt. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=260] We denkte wie dak in t stad tege gekome zen? [/v]

da k
sound
informant [a=j] Wa peisde wie dak in t stad tege gekome zen? [/a]

peis de da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Wie peisde wie dak in t stad tege gekome zen? [/v]

peis de da k
sound
informant [a=j] Wie peisde wie dak in t stad tege gekome zen? [/a]

peis de da k
tagging sound
hulpinterviewer Of zonder de wie wie peisde dak in t stad tege gekome zen?

peis de da k
sound
informant [a] Wie peisde dak in t stad tege gekome zen? [/a] sound
hulpinterviewer Mag alle twee. sound
informant Zonder de wie. Ja. sound
hulpinterviewer Liefst zonder he. sound
informant Ik denk dat zelfs gewoonlijk zonder wie is. sound
informant Wie peisde dak in t stad tege gekome zen?

peis de da k
sound
informant [a] Geen twee keer wie. [/a] sound
hulpinterviewer In die ander nochtans wel he. sound
hulpinterviewer Wa denkte wa denkte wiek in t stad tege gekome zen?

denk te wie k
sound
hulpinterviewer Daar maget wel he.

mag et
sound
informant Wa peisde wie dak in t stad ja maar dan ist wa en wie he. [/e=1]

peis de da k is t
sound
hulpinterviewer Ik [v=248] Ik doen wel efkes de sjatten af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik was de sjatten wel efkes of gauw af. [/a] sound
hulpinterviewer Ik doen en da zeggewijle zeker ni.

zegge wijle
sound
hulpinterviewer Da zeggewijle langs geen kanten.

zegge wijle
sound
informant Nee. Nee. sound
hulpinterviewer Of ik gaan gauw de sjatten af wasse. sound
hulpinterviewer Das nog beter ik gaan gauw. [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=296] Zaatem da gedaan hemme gekund? [/v]

zaa tem
sound
informant [a=n] Zaatem da kunne gedaan emme? [/a]

zaa tem
sound
hulpinterviewer [v=150] Hij wet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant [a=j] Hij wet alles ni van de zaak ja ik peis dater veel moet aan veranderd werre. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=151] Hem ee altijd gene tijd. [/v] sound
informant [a=j] Tem hee altijd genen tijd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Hoes peisde dazet emme op gelost? [/v]

peis de da z et
Niet de juiste vraagstelling. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Hoes peisdegij daset op gelost emme? [/a]

peis de gij da s et
sound
hulpinterviewer [v=261] Wa peisdegelle hoes emmenet hoezet emme op gelost? [/v]

peis de gelle emme n et hoe z et
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=j] Wa peisdegelle nu hoe daset op gelost emme? [/a]

peis de gelle da s et
tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge ook ni. [/v] sound
informant [a=j] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge ook ni ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] En zinge wilt zook al ni. [/a]

z ook
sound
hulpinterviewer [v=297] Zaatem da gedaan gekund emme? [/v]

zaa tem
sound
informant [a=n] Zaatem da kunne gedaan emme? [/a]

zaa tem
sound
hulpinterviewer [v=309] Ikem geen goesting en voeiere de koeien. [/v]

ik em
sound
informant [a=n] Ikem geen goesting om de koei te voeiere. [/a]

ik em
sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en pakketem mee. [/v]

pakke tem
sound
informant [a=n] De politie zou bij em kome en tem mee pakke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al der koeien zen verdronke bij d overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Al Marie heur koeien zen verdronke me d overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer Alhoewel dakik denk Marie al der koeien dada ook gezeid wet. sound
informant Ja da kan. sound
hulpinterviewer Of al Marie der koeien is toch nog meer _ . [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=319] Dees peis ik ni aan. [/v] sound
informant [a=n] Hier peisek ni aan. [/a]

peis ek
sound
informant Aan da peisik ni. [/e=1]

peis ik
sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jong zenik mee naar de markt geweest. [/v]

zen ik
sound
informant [a=n] Ik zen me diene rare gast naar de markt geweest of jong. [/a] sound
hulpinterviewer Ofwel beginne me met diene rare jong zenik naar de markt geweest.

zen ik
sound
informant Ja. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Diene rare jong hemik mee naar de markt geweest?

hem ik
sound
informant Ik zen me diene rare jong naar de markt geweest. sound
hulpinterviewer Zenik. Wijle zegge zenik ni hebik. [/e=1]

zen ik heb ik
sound
hulpinterviewer [v=322] Kem de eerste drie sommen al gemaakt. De waffer heddegij gemaakt? [/v]

k em hed de gij
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Kem de eerste drie rekeningen gemaakt. Waffer heddegij gemaakt? [/a]

k em hed de gij
sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jong vinneze allemaal wel _ .

vinne ze
sound
hulpinterviewer Aardig gebruikeze ni in t dialect.

gebruike ze
sound
hulpinterviewer Vriendelijk. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Ik geloof dase die jong allemaal wel graag emme. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=323] De waffere herregij al weg gebracht? [/v]

her re gij
sound
informant [a=n] Waffere heddegij al weg gedaan. [/a]

hed de gij
sound
hulpinterviewer Gewoon weffere waffere herregij al weg gedaan? [/e=1]

her re gij
sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet datem is gaan zwemme. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Ik weet datem weest zwemmenes. [/a]

dat em zwemme n es
sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet datem gaan zwemme es. [/v]

dat em
sound
informant [a=g] Ik weet datem weest zwemmenes. [/a]

dat em zwemme n es
sound
informant Of gaan zwemme. sound
informant Ik weet ik weet datem weest zwemmenes.

dat em zwemme n es
sound
hulpinterviewer Ja weest is beter. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet datem zwemme gaan is. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Ik weet datem weest zwemmenes. [/a]

dat em zwemme n es
sound
hulpinterviewer [v=353] Wilde nog koffie Jan? Dan staater jak. [/v]

wil de staat er
sound
hulpinterviewer [a=n] Maar da zeggewelle ni he. [/a]

zegge welle
tagging sound
hulpinterviewer Wilde nog koffie Jan? Ja.

wil de
sound
hulpinterviewer [v=364] Esem dood? [/v]

es em
sound
informant [a=j] Esem dood? [/a]

es em
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Wendy probeerde voor iemand geen zeer te doen. [/v] sound
informant [a=n] Wendy probeerde iemand geen zeer te doen. [/a] Geen om. sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer ne schonen dag te werre. [/v] sound
informant [a=n] Ik peis dat ne schonen dag gaa werre. [/a] sound
commentaarV  sound
informant Of ziet er uit dat ne schonen dag gaa werre. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=417] Misschien genekiket wel krijge. [/v]

gen e kik et
sound
informant [a=n] Misschien gaanekiket wel krijge. Das perfect. [/a]

gan e kik et da s
Geen ketkik. tagging sound
hulpinterviewer Ofwel minder minder de klemtoon op ik misschien geneket wel krijge. [/e=1]

gen ek et
sound
hulpinterviewer [v=418] Durfdergij op duwe? [/v]

durf der gij
sound
informant [a=n] Durfdegijder op duwe. [/a]

durf de gij der
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Durfdegijtem uit nodige maar dan emeket ineens al gezei. [/a]

durf de gij tem em ek et
[v=419] sound
hulpinterviewer [v=420] Durfdezegij uit nodige? [/v]

durf deze gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Durfdegij den deze uit nodige. [/a]

durf de gij
tagging sound
informant Durfdegij die doen kome? [/e=1]

durf de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Herremegij diene brief op gestuurd? [/v]

her re me gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Zeggewelle ni. [/a]

zegge welle
tagging sound
informant Herregijmij diene brief gestuurd? [/e=1]

her re gij mij
tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft zij op water en brood. [/v] sound
informant [a=j] Ze leeft zij op water en brood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Zou gaan he. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant [a=n] Welle zen daar nog nooitni geweest. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dame zulle winne. [/v]

da me
Niet de juiste vraag. sound
informant [a=n] Marie zei dame zulle winne. Ja. [/a]

da me
tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hem kan hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
informant [a=n] Daar kan hij ook niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik peis datem hij morgen ook komt. [/v] sound
informant [a=n] Ik peis datem morgen ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer Ofwel ik peis dat hij morgen ook komt. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=459] Hem heet den bal gesmete in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij eet den bal nee den bol in de mand gesmete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof me dage nooitni meer zult verstoppe. [/v]

da ge nooit ni
sound
informant [a=n] Belooft me dage diene boek nooitni meer zult eweg steke. [/a]

da ge nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zegde wa zeg me dage gekocht he. [/v]

zeg de da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Zeg me eens wadage daar gekocht et of zo iets. [/a]

wa da ge
sound
informant Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dagij Piet e boek het probere te verkope het geprobeerd te verkope. [/v]

da gij
sound
informant [a=n] Marie zei dage geprobeerd et om aan Piet ne boek te verkope. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=531] Wim peist dak Els aa geprobeerd e cadeau te geve. [/v]

da k
sound
informant [a=n] Wim peisde dak geprobeerd em om aan Els e pakje te geve. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel wet dagij et geprobeerd Marie e boek te verkope. [/v]

da gij
sound
hulpinterviewer Ne boek. sound
informant [a=n] Karel wet datte dage geprobeerd et om ne boek te verkope aan Marie. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zei hem slaapt. Kan Jan dan antwoorde hem doe? [/v] sound
informant [a=n] Ik snap de zin ni. [/a] sound
hulpinterviewer Wijle zegge da dus ni hem doe sound
hulpinterviewer Dat doetem of hij slaapt. [/e=1]

doet em
sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zei hem slaapt. Kan Jan dan antwoorde toet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wijle zoun zegge dat doetem of hij doe of hij slaapt. [/a] sound
informant Nee nee tis van geen kanten _.

t is
sound
hulpinterviewer Dus bij ons kanet ni. [/e=1]

kan et
sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt slaaptem kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v]

slaapt em
sound
hulpinterviewer [a=n] Dat doetem. [/a]

doet em
sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Wijle zaan _. sound
hulpinterviewer Op al die antwoorde zeggeme hij slaapt of dat doetem. Of hij doeget.

doet em doeg et
sound
informant Hij doeget. [/e=1]

doeg et
sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zei hij slaapt toch ni. Kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Tutut. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Tutut is tege spreke. sound
informant Ja ja das tututut. [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans zei zalek van zalek deze avond eten gereed make. Kan Marie dan antwoorde da doe maar? [/v]

zal ek
sound
hulpinterviewer Da doede maar.

doe de
sound
informant [a=n] Doe maar. Doeget maar. [/a]

doeg et
sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien tis misschien beter van nog efkes van nog een beetje te wachte. [/v]

t is
sound
informant [a=n] Tis misschien beter van nog efkes te wachte ja. [/a]

t is
Geen om. sound
hulpinterviewer [v=402] Maan het geluk van em direct terug te vinne. [/v]

m aan
sound
informant [a=n] Waan t geluk van em direct vrum te vinne. [/a]

w aan
Geen om. tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Em is dood. [/v] sound
informant [a=j] Tem is dood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=366] Heur is ziek. [/v] sound
informant [a=n] Zij is ziek. [/a] sound
hulpinterviewer Nu ons moe die zegt soms voor voor meisjes ook wel eens zeker ast over kinderen gaat tem. [/e=1]

as t
Tem kan soms ook gebruikt worden voor meisjes. sound
hulpinterviewer [v=367] Is heur ziek? [/v] sound
informant [a=n] Isse ziek? [/a]

is se
sound
hulpinterviewer Bekijk het prentje. sound
hulpinterviewer Ik lees een zin voor in het dialect van Wolfsdonk sound
hulpinterviewer Maak de zin af in t dialect. sound
hulpinterviewer [v=036] Da zen Marie en Piet. sound
hulpinterviewer Marie en Piet wijze naar _ . [/v] sound
informant [a] Naar makander. [/a] sound
hulpinterviewer Of naar één. sound
informant Naar één. Naar makander. Naar één. Naar één. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Das Toon en Toon wast _ . [/v]

da s
sound
informant [a] Toon wast zeneige in de badkuip. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Das Fons. Fons zag een slang neffe _ . [/v] sound
informant [a] Neffe em zitte. [/a] tagging sound
commentaarSpontaan gesprek  sound
hulpinterviewer Komen de volgende zinnen voor in het dialect van Wolfsdonk? Zo ja hoe zeg je ze? sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant [a=n] Jan hee ni veel geld ni meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
informant [a=n] Ik geef iemand anders niks. [/a] sound
hulpinterviewer Of ik geef niks aan iemand anders. [/e=1] sound
hulpinterviewer Niemand niemand zeggeze ni gemakkelihjk iemandni.

zegge ze iemand ni
sound
hulpinterviewer [v=142] Iemandni wil ni werke ni. [/v]

iemand ni
sound
hulpinterviewer Ja; sound
informant [a=n] Der is iemandni die wilt werke. [/a]

iemand ni
sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee genome? Iemandni. Hier staat niemandni. [/v]

iemand ni niemand ni
sound
hulpinterviewer Iemandni.

iemand ni
sound
informant [a=n] Wie heet den auto mee genome? Iemandni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=389] Waar wast et geld aan de bomen? Ieveranstni. [/v]

ieveranst ni
sound
informant [a=n] Waar wast et geld aan de bomen? Ieveranstni. Da blijft. [/a]

ieveranst ni
sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
informant [a=n] Niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Waffer koeien heetem gemolke? Geen één ni. [/v]

heet em
sound
informant [a=n] Waffer koeien heetem gemolke? Geen. [/a]

heet em
sound
hulpinterviewer Geen of geen één. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=475] Louise hee nu meer koeien dan ze vroeger haa vroeger en had. [/v] sound
informant [a=n] Louise hee nu meer koeien gelijk ze vroeger had. [/a] sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wak gekregenenem. [/v]

wa k gekrege n en em
sound
informant [a=n] Hier is alles wak gekrgenem. [/a]

wa k gekrege n em
sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Karolien en Kristien hun broerke. [/v] sound
informant [a=n] Jan is de broer van Karolien en Kristien. [/a] sound
hulpinterviewer Ja maar ik denk dase hun broerke wel zegge. sound
informant Wijle zoun zegge Jan is t broerke van. sound
hulpinterviewer Maar ik denk toch dase in Wolfsdonk zegge Jan in Karolien en Kristien hun broerke. [/e=1]

da se
sound
hulpinterviewer [v=173] Diene auto es Wims. [/v] sound
informant [a=n] Das Wim zenne auto of diene auto is van Wim. [/a] sound
hulpinterviewer Alhoewel da da maar niet met Wim da da gebeurt want sound
hulpinterviewer da veld is Verbistens. Predicatieve genitief mogelijk maar alleen met familienamen en vastgoed-bezit dat geërfd wordt sound
hulpinterviewer De echte ouder mensen denkik wel dat zegge.

denk ik
sound
hulpinterviewer Diene auto is Wims dat dan weer ni da ni. sound
informant Nee. Nee. sound
hulpinterviewer Den auto is van Wim. Das Wim de zijne. Nee. Me familienaam.

da s
sound
informant Ik denk ook ni dat me ne voornaam gebeurt ik peis me e geslacht of ne familienaam. sound
hulpinterviewer Das juist ik denk dat daar mee is.

da s
sound
hulpinterviewer En ook eer iets een vastgoed dat vererfd wort. Zo. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=174] Die velo is mijns. Zo staateter. [/v]

staat et er
Predicatieve genitief mogelijk maar alleen met familienamen en vastgoed-bezit dat geërfd wordt sound
informant [a=n] Das mijne velo. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer Tis mijnes ik denk dat bestaan hee tis mijnes.

t is
sound
hulpinterviewer Tis mijnes. Tis zijnes. Tis hunnes. Tis hunnes.

t is
sound
hulpinterviewer Maar wijle zegget ni meer. [/e=1]

zegg et
sound
hulpinterviewer [v=368] Me hij te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/v] sound
hulpinterviewer Ja he? sound
informant [a=j] mmm Ja. [/a] sound
informant Of me hem. sound
hulpinterviewer [a] Of me hem te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/a] tagging sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer Juister he? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Das echter. [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofde ni datem gevallenes? [/v]

geloof de dat em gevalle n es
sound
hulpinterviewer Geloofde ni datij gevallenes zo staater hier.

geloof de dat ij gevalle n es
sound
informant [a=j] Geloofde ni datem gevallenes? Of hij. Tem. [/a]

geloof de dat em gevalle n es
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ik denk dase veel tem tem of em zegge in plek van hij. Hij minder. sound
hulpinterviewer [v] Geloofde ni datem gevallenee? [/v]

geloof de dat em gevalle n ee
sound
informant [a] Geloofde ni datem gevallenes? [/a]

geloof de dat em gevalle n es
sound
hulpinterviewer Es ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
sound
informant [a=n] Zo ene zouk ni durve ni durve op ete. [/a]

zou k
sound
hulpinterviewer Of zo ne zo ne. sound
informant Ja zo ne. sound
hulpinterviewer Zo ne of of zo een. sound
hulpinterviewer Hangt er van af of dat enkelvoud of meervoud is. sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer zo een of zo ne. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=325] De diene zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
tagging sound
informant [a=j] Ja de diene zouk ni durve op ete ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kost geroepe kost emme geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin da Jan beter den dokter doen kome aa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=506] Herregij aan Jan gezien? [/v]

her re gij
sound
informant [a=n] Herregij Jan al gezien? [/a]

her re gij
sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v]

hee ter
sound
informant [a=n] Robert hee drie groen appels en Marie hee drie rode. [/a] sound
hulpinterviewer Ja ik zou die er ook weg late Marie hee drie rode. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=424] Ikememet gegeve. [/v]

ik em em et
sound
informant [a=n] Ikemetem gegeve. [/a]

ik em et em
tagging sound
hulpinterviewer Ikemetem ja ikemetem gegeve. [/e=1]

ik em et em
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie peist datem haa wille naar huis. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Is geen werkwoord in die zin. Da snap ik ni. Da bestaat ni. sound
hulpinterviewer Nee. Marie peist datem naar huis had wille gaan. [/e=1]

dat em
sound
hulpinterviewer Hoe zegde hoe zeg jet in t dialect van Wolfsdonk?

j et
sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant Hoe zegde in t Wolfsdonks?

zeg de
sound
informant [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja Marie heuren auto. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=193] Das zo zeker as één en één twee is. [/v]

da s
sound
informant [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ofwel dat mag er tusse sound
hulpinterviewer Das zo zeker as da één en één twee is. sound
hulpinterviewer Mag maar moet ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=253] 's Zondags gingewe me heel de familie naar de zee. Wat heel leuk was. ggg [/v]

ginge we
sound
informant [a] 's Zondags gingewe me heel de familie naar de zee en da was heel tof. [/a]

ginge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waarkik woon staater een oud kerkje. [/v]

waar kik
sound
informant [a] In t dorp waar dakik woon daar staat een oud kerkje. [/a]

da kik
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Den dag asme daar aan kwame regendetet. [/a]

as me regende t et
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Das iet heel schoon. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer Of das iet dat heel schoon is. [/e=1]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zoutem da kunne doen emme? [/a]

zout em
sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni zegge dage voor em e cadeau gekocht et. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Tem es verleden week gopereerd door den dokter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Hij wet morgen gopereerd door den dokter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hoe zeg je de volgende zinnen in het dialect van Wolfsdonk? sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Kem me daar goed gamuseerd. [/a]

k em
tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zee eur ni gamuseerd op het bal. [/a]

z ee
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge wet toch nog dageme onder die ladder liet onder door lope. [/a]

da ge me
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ik weet nog dater altijd iemand riep op ons. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] Hij wier gewaar datem door t ijs datem door t ijs zakte. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Ge wet toch nog wel dawe bij marieke eens binnen ginge. [/a]

da we
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze wet nog iet maar ni alles ni meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] Diene tijd leefdeker op los. [/a]

leefde k er
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdetem as een beest. [/a]

leefde tem
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Daar leefdeme der maar op los. [/a]

leefde me
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een kluizenaar. [/v] sound
informant [a] Toen leefdegij as ne kluizenaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Ware er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant [a] Spijtig dak gisteren ni naar uwe verjaardag kos kome. Wareder veel mensen op t feest? [/a]

da k ware der
tagging sound
veldwerker Kunt ge die er ook late valle? sound
hulpinterviewer Ah nee dan zeggeze nog waser veel volk.

zegge ze was er
sound
hulpinterviewer Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien? [/v] sound
informant [a] Wie herre gezien? [/a]

her re
tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ik heb dat gezegd gehad. [/v] sound
informant [a=j] Ja kem da gezei gehad. [/a]

k em
tagging sound
hulpinterviewer [v=357] Als Frans zegt er komt morgen iemand langs. Kan Marie dan vrage wie dat? [/v] sound
informant [a=n] Wie. [/a] sound
hulpinterviewer Dat zeggewijle ni. [/e=1]

zegge wijle
sound
hulpinterviewer [v=358] Ik denk dat iemand de koekjes heeft op gegete maar ik weet niet wie dat. [/v] sound
informant [a=n] Ik peis da iemand de koekjes op gete hee maar ik weet ni wie. [/a] sound
hulpinterviewer Ja het kan wel maar misschien hebbewet ook al zo dikwijls goord van andere dialecten. [/e=1]

hebbe w et
sound
hulpinterviewer [v=408] Op dit feest wordt er veel gedanst. [/v] sound
informant [a=j] Op dees feest werter veel gedanst. [/a]

wert er
tagging sound
veldwerker En kan daar die er weg valle? sound
hulpinterviewer Da zou kunne op dees feest wet veel gedanst. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordt er nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant [a=j] Nu werter in die winkel alleen nog brood verkocht. [/a]

wert er
tagging sound
veldwerker En kan ze hier weg valle? sound
hulpinterviewer Ze kan weg. sound
hulpinterviewer Nu wet in die winkel. tagging sound
hulpinterviewer Ze moet ni weg maar ze kan weg. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=414] Eh gisteren stonder een rare man in de tuin. [/v]

stond er
sound
informant [a=j] Gisteren stonder ne vieze vent in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
veldwerker Kan ze daar weg valle de er? sound
hulpinterviewer Gisteren stond wacht he _. sound
hulpinterviewer Gisteren stond-er ne rare vent in den hof. sound
hulpinterviewer Gisteren stond ne rare _. sound
hulpinterviewer Ik zou ze hier ni late weg valle. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=482] Dat boek leg neer. [/v] sound
informant [a=n] Leg die boek neer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=483] Als je echt ni kunt wachte dan kom maar. [/v] sound
informant [a=n] Asge toch ni kunt wachte komt dan maar af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
informant [a=n] Zieda maar. [/a]

zie da
sound
hulpinterviewer [v=369] Met het te sneeuwe konde we de stad niet uit. [/v] sound
informant [a=n] Om dat sneeuwde kostewe ni

koste we
sound
informant kostewe ni weg t stad ni uit ja. [/a]

koste we
sound
veldwerker [n] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. sound
veldwerker Je hebt gezegd dat er foto's van hem in de etalage staan. sound
veldwerker Kunt ge ook zegge van zijn eigen? sound
hulpinterviewer [a=046] Van zen eige maar in die zin dat er foto's van hem. [/a] sound
hulpinterviewer Van hem zelf zou ook al kunne. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
428 Marie zei dat we wij zullen winnen komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). opmerking: geen en in 600
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). opmerking: geen en in 600
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. opmerking: geen en in 600
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
opmerking: ekik ??n geheel; Jan en ekik mogelijk maar zelden
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: gelle
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: zelle
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : j
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: haa
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: welle
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: elkander
zin: Nee
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
zin: Nee
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der
opmerking: der, niet daar
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) opmerking: niet zo te vertalen, steeds: als den dokter...
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gen ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge ga
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga re
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hem ga
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat em
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ga
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga g et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: me gen
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge me
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gelle ga
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga re
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gen
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gen ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen asekik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gonk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zaa gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zaa ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong het
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging het
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: welle gonge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gelle
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen da
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gelle gongt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge welle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
opmerking: eerder met dat
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : j
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: hem