SAND-data Willebroek (K320p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Willebroek

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarWillebroek (K320); GUV [meta][k]K320p[/k][i]831[/i][i]832[/i][i]833[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaruitleg project  sound
informant2 anders moetent gaan aan vrage dame later moge komen he.

moet e n t da me
sound
informant2 en va wa gaat dat uit mijnheer _ dak zo curieus mag zijn

da k
conditioneel 'dat' sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Ze weet nie da Marie gistere gestorven is. [/a] tagging sound
informant2 [a] Awel ja ze wete nie da Marie bij ons gistere gesorven is. [/a] sound
veldwerker [v] En ze weet ine da Marie gisteren is gestorven? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Gestorven is zeggez ier. [/a]

zegge z
sound
overig [a] Nee. Is gestorve denkik. [/a]

denk ik
sound
informant2 [a] Neen ik kan dr ook nie me dakkoord gaan. [/a] bedoeld is: met volgorde 'is gestorven' in bijzin sound
veldwerker [v] En ze en weet nie. Zo me nen een dr tussen. [/v] sound
informant2 [a] O nee da zeggez ier nie he. [/a]

zegge z
sound
veldwerker [v] en past op dache nie en valt? [/v] sound
informant2 [a] Pas op dache nie xxx valt. [/a]

da ge
lijkt negatiepartikel, maar informant twee staat alleen; verderop klinkt haar antwoord als omvalt, maar in deze zin zou dat toch wel betekenen dat we met een wel héél rare intonatie te maken hebben... tagging sound
veldwerker [v] K en e geen handtekening. [/v] sound
informant1 [a] K em geen handtekening ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant2 [a=j] De wilt niemand nie danse. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=j] Els wilt nie danse en nie zingen ook nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da va ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant1 [a] Niemand eit da van ze _ van ze leve gewild of gekunne. [/a] tagging sound
informant2 [a] Awel niemand eet da nie geweten of ze zullen et nie kunnen he. [/a] let ook op negatiecongruentie tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had geheel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] Jan a heel da brood willen oep ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a] xxx maar nie wie dazij a kunne roepe. [/a]

da zij
tagging sound
informant2 [a] Wie dazij a kunne roepe. [/a]

da zij
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie dazij had kunne roepe. [/v] sound
informant1 [a=j] Vertelt mij ne keer wie dazij a kunne roepe. [/a]

da zij
moeilijk hoorbaar of het 'wie dazij' of 'wien azij' is tagging sound
informant2 [a=j] Wie dasse zou kunne roepen emmen he. [/a]

da ze
lijkt mij geen subjectverdubbeling maar werkwoord 'zou' tagging sound
veldwerker [v] en wie assezij a kunne roepen? [/v] sound
informant2 [a] _ wie asse zou _ Da kan ook. [/a]

a ze
lijkt mij geen subjectverdubbeling maar werkwoord 'zou' tagging sound
informant1 [a] _ wien dasse zou kunne roepe. [/a]

da ze
lijkt mij geen subjectverdubbeling maar werkwoord 'zou' tagging sound
veldwerker [v=029] Wie of ze had kunne roepen? [/v] tagging sound
informant2 [a=n] Nee da zeggez ier nie ze. [/a]

zegge z
tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/a] lijkt mij naäpen dan wel AN-invloed; 'em' krijgt trouwens verderop de voorkeur tagging sound
informant1 [a] A herinnerd em da wel. [/a] sound
veldwerker [v=036] Marie e Piet kijke naar mekaar. [/v] sound
informant2 [a] Marie en Piet zien no mekaar zeggez ier he. [/a]

zegge z
tagging sound
informant1 [a] Zien naar een. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Toon wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagelen bij zich. [/v] sound
informant1 [a] _ e geen nagels bij em. [/a] sound
informant1 [a] De schrijnwerker ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij ee geen nagels bij. [/v] sound
informant1 [a] em komtr altijd _ [/a]

komt dr
sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons zag een slang _ neven em denkik. [/a]

denk ik
tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij veur zich werken. [/v] sound
informant2 [a] Erik liet mij voor zich _ voor em werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] _ liet eur mee drijven op de wolken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] _ bezag em eens goed in de spiegel ja. [/a] tagging sound
informant2 [a] A bezag zn eigen in de spiegel? Neen he. [/a] mogelijkheid 'z'n eigen' lijkt me toch niet grondig genoeg bevraagd sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant1 [a] Eduard ken zneige goe. [/a]

zn eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant1 [a] Ward ee gehoord datr foto's van em in _ in d etalage staan. [/a]

dat dr
tagging sound
veldwerker [v] en daar nie foto's va zneigen. [/v] sound
informant2 [a] Van em zeggez he. [/a]

zegge z
sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant2 [a=n] K peis da Marie geprobeerd ee van nen brief te schrijven he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdeken van tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger probeerdeke van tomate te kweke. [/a]

probeerde ke
tagging sound
informant1 [a=n] Vroeger kweekteke tomate. [/a]

kweekte ke
tagging sound
veldwerker [v=005] Gistere probeerdeme van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant2 [a=n] Gistere probeerdeme van dit _ van droog te gerake. [/a]

probeerde me
tagging sound
veldwerker [v=053] Azek profijtig leef dan levik gelijk da mijn ouders da wiln. [/v] sound
informant1 [a] Azek profijtig leef dan levik gelijk as mijn ouders het zou wille. [/a]

as ek leef ik
tagging sound
informant1 [a] Azekik profijtelijk leef _ [/a]

as ek ik
tagging sound
informant1 [a] _ levik gelijk as mijn ouders xxx [/a]

leef ek
tagging sound
veldwerker [v=055] Astij nog drie jaar leeft dan leeftij langer da zij vader. [/v] sound
informant1 [a] Asem nog drie jaar leeft leeftem langer as ze vader. [/a]

as em leeft em
tagging sound
veldwerker [v] en asij of astij t zo lang trekt? [/v] sound
commentaargeen relevant antwoord  sound
veldwerker [v=057] Aszij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Assij zo gevaarlijk leeft dan _ [/a]

a zij
tagging sound
informant2 [a] Assij zo voorts doe dan leeftse nie lang nie meer. [/a]

a zij leeft ze
tagging sound
veldwerker [v] en assezij? [/v] sound
informant2 [a] Nee da zeggeze nie. [/a]

zegge ze
sound
veldwerker [v] Da gassezij nie lang nie meer leven? [/v] sound
informant1 [a] Dan gassij nie zo lang meer leve. [/a]

ga zij
sound
informant3 [a] _ zalzij ook zo lang nie me mee gaan. [/a]

zal zij
sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Aset nu nog leeft levet morgen ook nog. [/a]

as et leef et
tagging sound
veldwerker [v=061] Asgulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang als ekik. [/v] sound
informant1 [a] Asgijle zo gevaarlijk leeft da leefdegellie zo lang nie meer. [/a]

as gijle leef de gellie
tagging sound
veldwerker [v] addegijlie zo gevaarlijk leeft? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v] Asgegijle zo gevaarlijk leeft? [/v] sound
informant2 [a] Da wordt zo nie uit gesproken he. [/a] sound
veldwerker [v=063] Asse vur ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant1 [a] Asse vur eure werk leve leveze nie veure kindere. [/a]

a ze leve ze ve ure
onduidelijk waar precies gesegmenteerd moet worden bij 'voor hun kindere' tagging sound
veldwerker [v] en asszij nie vor ulder werk leven? [/v] sound
informant1 [a] Assullie nie zo veur ulle werk moeste leve _ [/a]

as zullie
sound
veldwerker [v] dan levezezullie? [/v] sound
informant2 [a] Dan leveze _ [/a]

leve ze
sound
informant1 [a] Dan levezullen ook zo lang nie meer. [/a]

leve zullen
sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As de Rudy nog leeft dan zal _ [/a] tagging sound
informant1 [a] As de Rudy nog leeft da zal Leo ook nog leve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] As de Rudy of atte Rudy? [/v] sound
informant1 [a] As de Rudy _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
veldwerker [v] en kund ook zeggen adde gezond leeft? [/v] sound
informant2 [a] Ache gezond leeft dan leefde langer. [/a]

a ge leef de
sound
informant2 [a] Achij zo blijft _ [/a]

a gij
sound
informant1 [a] _ dan gadet nie lang nie meer trekke. [/a]

ga de t
sound
informant1 [a] _ dan gadegijt nie lang nie meer trekke. [/a]

ga de gij t
sound
veldwerker [v=069] Astr zo weinig mensnen van dn boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] Asser zo weinig mense van den _ [/a]

as er
tagging sound
informant2 [a] _ van dn boerestiel ja _ [/a] tagging sound
informant1 [a] leve [/a] tagging sound
informant2 [a] _dan levener meer van de fabriek. [/a]

leven er
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart e Liesken in den hemel leven dan leve Marie e Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] As Jan en Louiseke _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ in den hemel he _ leven he. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dan leve Marie en Frans in d hel. [/a] tagging sound
informant2 ja maar da s juist datte sound
informant3 want do komt geenene mee terug. sound
informant2 de komt ons genenenen halen ook nie he sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant3 [a] Asme nu profijtelijk aan doen _ [/a]

as me
tagging sound
informant1 [a] _ dan leveme gelukkig ja. [/a]

leve me
tagging sound
informant1 [a] Ja dan levem ongelukkig. [/a]

leve m
tagging sound
veldwerker [v=072] Leef ne keer wa gezonder Jan! [/v] sound
informant2 [a] Leeft eens op een ander manier. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leeft eens op een ander manier. [/v] sound
informant1 [a] T zelfde. Leeft eens op een ander manier. [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da wel kunnen doen? [/v] sound
informant1 [a] Zouk da wel kunne doen? [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [a] Zunek da nu wel kunnen doen? [/a] sound
informant1 [a] Zouk da nu _ [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v=075] K vin da iedereen moet kunne zwemm. [/v] sound
informant1 [a=j] K vin dad iedereen zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vin dad iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee dat is helegan verdraaid. [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin dat iedereenkunne zwemme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Neen ook nie. [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Neen ook nie. [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin da iereen zwemme moet kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] Ik weet datij zal moeten terug komen. [/v] sound
informant3 [a] Ik weet zeker datn _ datij zal moete terug kome. [/a]

dat n dat ij
tagging sound
veldwerker [v=873] Ik weet datij terug zal moete komen. [/v] tagging sound
informant2 [a] Da s ook goe. [/a] sound
veldwerker [v=874] K weet datij zal terug moete komen. [/v] sound
informant3 [a] Ik weet datem zal terug moete gaan. [/a]

dat em
tagging sound
informant2 [a] K weet datem zal terug moete kome. [/a] [/n]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morge wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a=n] K weet dat Eddy morgen brood wilt ete. [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant2 [a=j] A moet kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
informant2 [a] A moet vroeg kunnen op staan. [/a] sound
informant1 [a=n] Ja. Ieder moet vroeg kunnen op staan. Dat ist. [/a]

is t
sound
informant3 [a=j] xxx moet kunne vroeg op staan. [/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant3 [a=j] Ik heb gehoord da _ da Jan ga varkens kope. [/a] clusterdoorbreking lijkt wat sprekerafhankelijk te zijn tagging sound
veldwerker [v=088] K weet da Jan gaat een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant2 [a=n] K em gehoord da Jan een nieuwe schuur ga bouwe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=093] Ik zeg da Marie moet naar Jef beln. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=130] K zei da Willy moest dn auto verkopen. [/v] sound
informant1 [a=n] Da Willy zijnen auto _ moet verkopen. [/a] sound
informant3 en waarom moetnem verkope?

moet n em
sound
informant2 en ge verstaget nieten he. dat is toch waar.

versta het
sound
veldwerker [v=132] Ik peis da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant2 [a] K peis da Marie em zal moete roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant3 [a=j] Jan ee nie veel geld ne meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan ee nie veel gee geld ine meer? [/v] sound
informant2 [a] A en eet nie veel nie meer he. [/a] lijkt mij heel waarschijnlijk een negatiepartikel sound
informant2 [a] A n ee nie veel ne meer. [/a] lijkt mij ondubbelzinnig een negatiepartikel; eventueel accusatief pronomen sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ wilt geen soep nie meer ete. [/a] sound
informant1 [a=n] Maar die nie nie ze. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten dr ier nieverst geen muizen? [/v] sound
informant1 [a=j] Ie zitte nieveranst geen muize. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Zitten ie nieveranst geen muizen ier? [/a] sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ spreek nie goe Frans. [/a] sound
veldwerker [v] en zo goe spreekekik geen Frans zn. [/v] sound
informant2 [a] Zo goe spreekek gee Frans. [/a]

spreek ek
sound
veldwerker [v] ik spreek zo goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus da t nie allemaal stielmanne zijn? [/v] sound
informant1 [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant2 waar datem nie en komt kane geen vriende maken

dat em kan e
sound
informant2 [a=n] En ee vrienden maar overal _ maar overal nie he. [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] IJ weet van die zaak nikske. [/a] sound
veldwerker [v] en ij weet alles van die zaak nie? [/v] sound
commentaargeen bruikbaar antwoord  sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Drie boeken ee Jan. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor dn drieën den auto moet ein gemaakt. [/v] sound
informant2 [a=n] Neen he da kan nie he. [/a] sound
veldwerker [v=157] Zie vorige vraag [/v] sound
informant2 [a=j] _ date veur drie ure dn auto moet gemaakt emme. [/a]

dat e
sound
informant1 [a=j] Jan weet datem veur drie ure dieën auto moet gemaakt emme. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet dat hij veur drie uren dienen auto gemaakt moet emmen. [/v] sound
informant2 [a=n] Moet gemaakt emme. [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij veur drie uren dien auto gemaakt ein moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant2 [a] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/a] tagging sound
informant1 [a] vu t hooi van _ van t veld. [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon va Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] Nie om ma veur. [/a] sound
informant1 [a] T was schoon van Jan ja _ veur te komen helpe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en t was schoon van Jan van te komen helpen. [/v] sound
informant2 [a] T was schoon va Jan van te komen helpe. [/a] statuut is onzeker; ik denk wel dat de opgave betrouwbaar is tagging sound
informant2 t is bij ons ook alle dage gene zondag he kind let op negatie sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] Veu te drage denkik _ nie om denkik ze. [/a]

denk ik denk ik
sound
informant2 [a] Dieën om dat is al nu meer in dezen tijd zo he. [/a] sound
informant3 [a] Ge kunt dat ook zeggen he. Om te dragen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en die ton is zwaar om dragen. Gewoon zonder dien 'te'. [/v] sound
informant2 [a] Om drage ja. [/a] wordt ingeslikt verderop. Zowiezo gebeurt het wel meer dat informant twee zich bedenkt. Ik denk dat ze hier gewoon de vraag na-aapt. tagging sound
informant1 [a] veur te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a] W hopen allemaal veur op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant1 [a] Van niet nee van nie. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant3 [a] Ik zijn dr zo zeker van as dat één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] IJ ka staa zagen. [/v] sound
informant2 [a] A kan staa zage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] Ij staat te zagen. [/v] sound
informant1 [a] IJ staat te zage ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwame regendet. [/v] sound
informant2 [a] Asm aan kwamen he dan regendet ja. [/a]

as m regende t
tagging sound
informant3 [a] Amme do toe kwame _ [/a]

a me
sound
veldwerker [v=215] k geloof dak groter ben dan ij. [/v] sound
informant1 [a] k geloof dak groter ben asij. [/a]

da k as ij
tagging sound
informant2 [a] dak groter zijn asij. [/a]

da k as ij
tagging sound
veldwerker [v] asem? [/v] sound
informant1 [a] asij _ asij. [/a]

as ij as ij
sound
informant3 [a] t kan zijn dakik groter zijn. [/a]

da k ik
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant3 [a] Ik peis dagij rapper zult thuis zijn azzekik. [/a]

da gij as ek ik
tagging sound
informant1 [a] Zij peist. [/a] tagging sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge geloof zeker nie datij sterker is asgij. [/a]

dat ij as gij
tagging sound
veldwerker [v] asgegij? [/v] sound
commentaarschudt van 'neen'  sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dawij rijker zijn dan _ dan zulder. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelove dawij rijker zijn aszijle. [/a]

da wij as zijle
tagging sound
overig [a] Of da wijle rijker zijn as zijle. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nie damewijle? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulder nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant1 [a] We gelove da gellie nie zo slim zijt as welle. [/a] tagging sound
informant3 [a] _ da gelle nie zo slim zijn gelijk of wij. [/a] vervoeging 'gullie zijn' is bizar... tagging sound
veldwerker [v=220] Gulder geloof zeker nie da zijle armer zijn dan gijle? [/v] sound
informant1 [a] Gijle gelooft toch nie da zijle _ da zijle armer zijn as _ as _ [/a] tagging sound
informant1 [a] as gijle [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa eve schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Gij peist da Lisa eve schoon is as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart e Peter sterker zijn da Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] A gelooft da Jan en Peter sterker is as Dirk e Luc. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ik zou is gebruike ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zoude dan ook kunne zeggen Jan en Peter is sterker dan d ander twee? [/v] sound
informant1 [a] Jan en Peter zijn sterker dan _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=231] IJ zal nie kome zeker. Zoude dan kunnen antwoorden ij doet. IJ ga wel komen. [/v] sound
informant1 [a=n] Oe zegde? IJ doet? [/a]

zeg de
sound
veldwerker [v=232] Of toetoet ij ga wel komen? [/v] sound
informant1 [a] Dien toet da zeggeme nie. [/a]

zegge me
sound
veldwerker [v=245] Die lamp he. Ge moog ze proberen aan steken maar branden doe ze toch al lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Werke doetem nie meer. IJ is al lang in pensioen. [/a]

doet em
sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik zal die tasse wel af wasse. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is _ de jongen stond achter mij. [/v] sound
commentaaralleen flarden van antwoorden: 'die da zn moeder' en 'da zen moeder' lijken wel te kunnen, maar echt bevestiging komt er niet.  sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar oep dasse zate was pas geschilderd. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v] En de bank waar das op zaten? [/v] sound
informant1 [a] De bank waar das oep zate ja. [/a]

da z
tagging sound
veldwerker [v=253] Marie was er ook wat da heel plezant was. [/v] sound
commentaargeen achte antwoorden; de informant heeft veel moeite met de aangeboden zin  sound
veldwerker [v] dus beter en da was heel plezant. [/v] sound
informant1 [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar dak woon staat een oud kerkske. [/v] sound
informant1 [a] In t dorp waar dak woon _ [/a]

da k
tagging sound
informant1 [a] _ staatr een oud kerkske. [/a]

staat dr
tagging sound
veldwerker [v=256] Op den dag daw aan kwamen regendet. [/v] sound
informant3 [a] Amme dor toe kwame regendehet. [/a]

a me regende het
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s ietsken wa heel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] Da s iet wa schoon is. [/a] tagging sound
informant1 [a] Da s iet wa da schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant3 [a] Wie datr teveel eet die moetr mij wa geven he. [/a]

dat dr moet dr
sound
veldwerker [v] Die geld eet? [/v] sound
commentaargeen echt antwoord  sound
veldwerker [v=260] Wie peisde nu wie dak in t stad gezien en? [/v] vraag foutief gesteld, maar levert wel juist antwoord op sound
informant2 [a] Wie peisde nu dam in t stad gezien emme? [/a]

peis de da m
sound
informant1 [a=j] Wa peisde wie dam in t stad gezien emme. [/a]

peis de da m
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde nu wie dam in t stad gezien en? [/v] sound
informant1 [a=j] Wie peisde nu wie dam in t stad gezien emme? [/a]

peis de da m
tagging sound
veldwerker [v=266] Wie peisde nu diem in t stad gezien en? [/v] sound
informant1 [a=n] vinnek nie te goe. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisde oe dasset op gelost ein? [/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisde nu oe dasset op gelost emme ja. [/a]

peis de da ze t
verderop zelfde zin ook bij informant twee en drie tagging sound
informant2 [a] Oe peisde nu dasset op gelost emmen he. [/a]

peis de da ze t
sound
veldwerker [v=265] Oe peisde nu oe dasset op gelost en? [/v] sound
informant1 [a=j] Oe peisdet nu oe dasset opgelost emme. [/a]

peis de t da ze t
tagging sound
informant3 [a] Wa peisdegij nu oe dasse dat op gelost emme. [/a]

peis de gij da ze
tagging sound
informant2 [a] Wa peisde nu oe dasset op gelost emme. [/a]

peis de da ze t
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Marie trokt de sarze nor eer toe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant1 [a=n] Zoude da _ nee. [/a]

zou de
geen duidelijker antwoord dan dit; allicht 'neen' sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant2 [a] Zouen da kunne gedaan emme ja. [/a]

zou en
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten te schillen. [/v] sound
informant2 [a] Marie zit patatten _ of is aan t patatte schille. [/a] sound
informant1 [a] _ is aan t patatten schille. [/a] let op plaatsing patatten sound
informant1 [a=n] Ze zit ginder patatten te _ [/a] sound
veldwerker [v=309] K eb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] K verstaan et nie ze. [/a] sound
informant2 ik geloof datem aan t Frans spreke was

dat em
let op clusterdoorbreking sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie eur koeie zijn allemaal verdronke me _ bij _ in d overstroming ja. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peizek nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik zou eerder zegge do peizik nie om. [/a]

peis ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare kerel ek mee nor de markt geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Me dieë rare kerel emmekik nor de markt geweest. [/a]

em ek ik
sound
veldwerker [v=322] Ik en al d eerste drie somme gemaakt. De welkste eddeij gemaakt? [/v] sound
informant1 [a] K em al d eerste drie somme gemaakt _ [/a] sound
informant2 [a=j] maar de welken eddegij al gemaakt. [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=323] De waveure eddegij al weggedaan. [/v] sound
informant2 [a] Welke eddegij al weg gedaan? [/a] sound
informant1 [a=j] Waffer eddegij welk _ weg gedaan? [/a]

e de gij
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a=n] Die zouk nie durven op ete. [/a]

zou k
sound
informant2 [a=n] Zikken zoukik nie durven op ete. Zikken. [/a]

zou k ik
sound
veldwerker [v] en de zikken? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. Zikken. [/a] sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v]

zou k
tagging sound
informant2 [a=j] De die zouk nie _ [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt uw vest! [/v] sound
informant1 [a=n] Gaat ouwe jas maar halen! [/a] sound
veldwerker [v] Allez komen help ne keer! [/v] sound
informant2 [a] Komt eens helpe. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die gast vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant2 da kan he. Atrem zo braaf uit zie gelijk gij dan ist ne goein.

at dr em is t
sound
informant1 [a=n] K geloof dat dieë jonge _ dat dieë jonge nen braven is. [/a] sound
commentaarpersonalia informant drie  sound
veldwerker [v=350] Ik weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja ik weet datten ga zwemmen is. [/a]

dat en
tagging sound
veldwerker [v=875] K weet datij gistere weeste zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a] K weet datem gistere gaa zwemmen is. [/a]

dat em
sound
veldwerker [v=347] K weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=n] _ datten gaan zwemmen is. [/a]

dat en
sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een tas koffie? [/v] sound
informant1 [a=n] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Jaak? [/v] sound
informant1 [a=n] Gewoon ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Zijn huis. Staat da te koop? [/v] sound
informant1 [a=n] Gewoon ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand af. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja wie da? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand die koekskes op gegeten eet maar k weet nie wie da. [/v] sound
informant1 [a=n] K weet nie wie. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me azo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Me zo e weer kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijke me ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Me mij. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant1 [a=j] Isem dood? [/a] elders ook met accusatief pronomen 'en', maar dan wel bij informant twee. tagging sound
veldwerker [v] Em is dood. Kunde da zeggen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] ik meen wel dat informant twee één keer initieel 'en' gebruikt heeft sound
veldwerker [v=368] Me hij gaan te werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a=j] Me ij gaan te werke moestzij _ moestzij nen helen dag thuis blijve. [/a]

moest zij moest zij
sound
informant2 [a=j] Me em gaan te werke da kan ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe t stad nie uit. [/v] sound
informant2 [a] Met de sneeuw kosteme nie buite kome zou wijle zegge. [/a]

koste me
sound
informant1 [a] Of kostexx t stad nie uit he. [/a]

kost exx
n of m? Eerste geval lijkt me het meest waarschijnlijk, afgaande op de klank. In dat geval moet je wel veronderstellen dat ook informant één het accusatief pronomen 'en' gebruikt (hier in de verkeerde context uiteraard). sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen ein. [/v] sound
informant1 [a] Da s d event dieëze geroepen ee. [/a]

die ze
'die (d)a' niet bevraagd; volgens mij ook vrouwelijk enkelvoud i.p.v. derde meervoud tagging sound
veldwerker [v] dasse geroepen emmen? [/v] sound
informant2 [a] Dieze geroepen ee. [/a]

die ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de vent diet verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de vent dieë dat verhaal verteld e. [/a]

da t
tagging sound
informant1 [a] _ dieë dat da verhaal verteld ee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de vent diek peis dat da verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de vent dak peis _ [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] dus de vent dak peis dat verhaal verteld _ [/v] sound
informant1 [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] dus nie de vent diek peis diet verhaal verteld ee? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=373] Da s de vent dak peis dasse geroepen ein. [/v] sound
informant2 [a] Da s de vent diek peis dasse geroepen emme. [/a]

die k da ze
tagging sound
informant1 [a] Da s de vent dak peis dasse geroepen emme. [/a]

da k da ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Da s t huis dak gekocht eb. [/v] sound
informant1 [a] Da s t huis dak gekocht em. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer ga t ooit vrede zijn in geheel de wereld? [/v] sound
informant1 [a=j] Nooit nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie eetr die thermos mee gepakt? [/v] sound
informant2 [a=j] Niemand nie he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant1 [a] Nieverans. [/a] sound
informant2 [a=j] Nievera nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond e vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a=n] Nikske. [/a] sound
informant1 [a=n] Niets nie? Nee. [/a] sound
veldwerker [v=391] Hoeveel dokters zitten dr ier in de kamer? [/v] sound
informant2 [a=n] Genenene. [/a] sound
veldwerker [v] en genenene nie? [/v] sound
informant2 [a=n] Genenene. In één woord. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau voor em gekocht et zn. [/v] sound
informant1 [a] Ja nie vertelle dame ne cadeau gekocht en he. [/a]

da me
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant1 [a] Geloofde nie datem gevallen _ [/a]

geloof de
tagging sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse nikske mag ete. [/a]

da ze
sound
veldwerker [v] en da schijnt dasse niets mag eten? [/v] sound
informant2 [a] Nee t schijnt dasse niks mag eten he. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant1 [a] Ze schijnt dasse nikske mag ete. [/a]

da ze
niet echt doorgevraagd naar correctheid van deze zin. Ik ben in elk geval nergens in de streek zoiets tegen gekomen. tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand gene zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] vur niemand zeer te doen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en om niemand zeer te doen? [/v] sound
overig [a] Nee nee. Da s te beschaafd. [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant1 [a=j] T belooft ne schonen dag te worre. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Awel ja t beloof van ne schonen dag te worre. [/a] tagging sound
veldwerker [v] veur nen schonen dag te worren? [/v] sound
informant1 [a] Maar die veur da weetik nu zelf ook nie ze. K gelovet nie. [/a]

weet ik geloof et
sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] T is beter van nog wa te wachte. [/a] niet echt doorgevraagd naar andere varianten; informant één komt intussn zowat op het punt dat alle voorzetsels mogelijk zijn tagging sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinnen. [/v] sound
informant1 [a=j] W hadde geluk om em direct terug te vinde. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] W ae t geluk van em direct terug te vinde. [/a] tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant1 [a=n] Misschien ganekiket wel krijge. [/a]

gaan ek ik et
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen op die knop? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij dr op duwe. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uit nodigen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij z uit nodige? [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em het gegeven. [/v] sound
informant2 [a=n] K emetem eens gegeve. [/a]

em et em
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant2 [a] W emme daa nog nooit nie gewees he. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] W emme wij dr nog nooit nie geweest. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] W emme wellie dr nog nooit nie geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=425] Z ee zij dr nog nooit geweest. [/v] sound
informant2 [a=j] Z ee zij dor nog nooit nie geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=429] en ast over ne vent is? [/v] sound
informant1 [a=j] E eejaa dr nog nooit nie gewees. [/a]

ee jaa
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulle zulle winnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zei dawelle zulle winne. [/a]

da welle
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis datnij morgen ook komt. [/v] sound
commentaar[a=n] constructie met dubbel subject wordt duidelijk niet herkend, maar accusatieve pronomina op het voegwoord komen wel degelijk voor, blijkt elders. [/a]  sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant2 [a=n] W emme nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=495] K peis dache veel weg zult moete smijten. [/v]

da ge
sound
informant2 [a] K peis dache veel zult moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] en nie dache veel weg zult moete smijte? [/v] sound
informant2 [a] dat ik meende dache veel zult moete weg smijte. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v] en ik peis dache veel zult weg moete smijten? [/v]

da ge
tagging sound
informant2 [a] Ja da kunde maar t ander vonnek beter zn. [/a]

kun de von ek
zie ook nagesprek van vraag 75-84 sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Robert eet drie rooë appels. Marie eetr _ [/a]

eet dr
sound
informant2 [a] _ drie rooë. [/a] sound
informant2 [a=j] _ eetr drie rooë ja. [/a]

eet dr
sound
overig En eetr _ sound
commentaaraccusatief subject? (eventuele, minder waarschijnlijke alternatieven: tussen-n, negatiepartikel in positieve context;...)  sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op de feest. [/v] sound
informant2 [a] De ware veel mensen op de feest ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mannen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] Waren dr veel venten op t feest? [/a] opduiken van de -n op waren is eigenlijk vreemd en een discrepantie met de verbale paradigma's van de regelmatige werkwoorden tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht. [/v] sound
informant1 [a] Wafeu boeken edde gekocht? [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie edde gezien? [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet u op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie et ou op de kermis gezien? [/a] tagging sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeken dr op los. [/v] sound
informant1 [a] In dieën tijd leefdenik _ [/a]

leefden ik
sound
informant1 [a] In dieën tijd leefdekik dr op los. [/a]

leef de k ik
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdenij gelijk as een beest. [/a]

leefden ij
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewulle gelijk god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daa leefdewij lijk as god in Frankrijk. [/a]

leefde wij
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus ik vin dagij t ook nie meugt zien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand maget zien en gij meuget ook nie zien. [/a]

mag et meug et
sound
informant1 [a] Ik vin dagij _ dagijt ook nie moet zien. [/a]

da gij da gij t
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Jaren gelede leefdegij as ne kluizenaar. [/a]

leefde gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant2 [a=n] Op de feest wor veel gedanst he. [/a] sound
informant1 [a=j] Op die feest wordtr _ wordtr veel gedanst. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordtr alleen maar brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardigaard in den hof. [/v] sound
commentaarvraag niet beantwoord  sound
veldwerker [n] [v=000] Oe zoude bij voorbeeld zeggen ik _ en dan gaan dr achter? [/v] sound
informant1 [a] Ik gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij gae. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ ga naar benede. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gulle gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gulle ga. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zulle gaan. Da zeggeme [/a]

zegge me
tagging sound
informant1 [a] K ging gistere naar benede. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij gingt gistere naar benede. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ gingt gistere _ [/a] tagging sound
informant2 [a] en ij ging. Zonder t. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij ginge. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gijle gingt. [/a] tagging sound
informant2 [a] Zelle gingen ook he. [/a] n is alllicht tussen-n en niet noodzakelijk deel van de flectie tagging sound
informant1 [a] Morgen ganek naar beneden. [/a]

gan ek
tagging sound
informant1 [a] Morgen gadegij naa beneden. [/a]

ga de gij
tagging sound
informant1 [a] gadij. [/a]

gaat ij
tagging sound
informant1 [a] gasij. [/a]

ga zij
tagging sound
informant1 [a] gawij. [/a]

ga wij
tagging sound
informant1 [a] gadegelle. [/a]

ga de gelle
tagging sound
informant1 [a] morgen gaanzelle no beneden. [/a]

gaan zelle
tagging sound
informant1 [a] gingekik naar beneden. [/a]

ging ek ik
tagging sound
informant1 [a] Gisteren gingdegij. [/a]

ging de gij
tagging sound
informant1 [a] Gingzij. [/a]

ging zij
tagging sound
informant1 [a] Gisteren gingewij. [/a]

ginge wij
tagging sound
informant1 [a] Gisteren gingdegulle naa beneden. [/a]

ging de gulle
tagging sound
informant1 [a] Gistere gingezulle [/a] [/n]

ginge zulle
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek e proberen te verkopen. [/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei dagij nen boek _ et nie he _ dagij nen boek probere te verkopen ebt. [/a]

da gij
sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant2 [a=n] _ dakik geprobeerd em van em ne cadeau te geve ja. [/a]

da k ik
sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant2 [a=j] _ dagij geprobeerd e Marie nen boek te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
commentaar[n] spontaan gesprek  sound
informant2 wulle zijn buite schot wulle sound
commentaarpersonalia  sound
informant2 en asse do moesten een loterij of iets doen _ ziet dach ons lotjes do bij in steekt he

a ze da g
clusterdoorbreking sound
commentaar[/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
067 Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nog geen 'leven' in rechte volgorde
071 Als we sober leven, leven we gelukkig geen 'leven' in rechte volgorde
075 Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen alleen 4-ledig cluster komt voor : j
086 Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten komt voor : n
088 Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen komt voor : n
093 Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen
102 Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken
107 Ik weet dat Hans mag niet komen Peilen naar betekenis van deze zin dmv X 108 en X 109
108 Ik weet dat Hans mag niet komen; iedereen begrijpt dat hij het te druk heeft Deze en volgende peilen naar de betekenis(sen) van X 106
109 Ik weet dat Hans mag niet komen, want Marie wil hem niet op het feest zien
114 Ik weet dat Jan wil varkens kopen komt voor : n
188 Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? Lijkt me vrij volledig, maar toch niet exhaustief opgevraagd. vorm: Edde genoeg manne om t hooi van t land t hale.
188 Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? Lijkt me vrij volledig, maar toch niet exhaustief opgevraagd. vorm: vu te hale.
190 Deze ton is zwaar om te dragen Lijkt me vrij volledig, maar toch niet exhaustief opgevraagd. vorm: Die ton is zwaar vu te drage.
190 Deze ton is zwaar om te dragen Lijkt me vrij volledig, maar toch niet exhaustief opgevraagd. vorm: Om te drage.
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet komt voor : n
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet komt voor : n
231 A: Hij zal niet komen. B: Hij doet. vorm: t doet.
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet komt voor : n
244 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die da zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waar dat de moeder van
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
323 De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? niet gevraagd naar 'de waffer'. vorm: waffer
370 Dat is de man die ze geroepen hebben 'die (d)a' niet bevraagd.
371 Dat is de man die het verhaal heeft verteld 'die' en 'dat' alleen niet bevraagd.
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld geen vertaling van de volledige zin.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
401 't Is misschien beter om nog even te wachten niet doorgevraagd naar alle varianten. vorm: T is misschien beter om nog wa te wachte.
401 't Is misschien beter om nog even te wachten niet doorgevraagd naar alle varianten. vorm: vu te wachte.
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden niet doorgevraagd naar alle varianten. vorm: M a t geluk om em direct te vinne.
474 't En was maar net goed genoeg negatiepartikel
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. overgeslagen uit tijdnood. komt voor : n
526 Wie heeft je op de kermis gezien? niet gevraagd naar mogelijkheid 'er'. vorm: Wie eet ou op de kermis gezien.
526 Wie heeft je op de kermis gezien? niet gevraagd naar mogelijkheid 'er'. vorm: Wie eeter ou _
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: twijfel
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort nie mee.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: zalekik et
opmerking: ook: 'Jan en ekik hebben dat gedaan'.
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: gulle
opmerking: toch wat twijfel
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: zulle
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wijle
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2).
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN).
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekandere
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: do
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: wel wijzend
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: wel wijzend
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: azn vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaat eens weg.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die? da
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: die? dak denk
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die? da t verhaal
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em