SAND-data Meerhout (K312p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 08060) vertaling: Jan kent dat verhaal nog wel
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 08060) vertaling: M en P zien mekanderveu de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 08060) vertaling: T wast z'n eigen
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 08060) vertaling: de schrijnwerker hei geen nagels bij
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 08060) vertaling: F zag een slang neffen em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 08060) vertaling: E dee mij voor hem werken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 08060) vertaling: L liet d'r eigen meedrijven op de golven
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 08060) vertaling: T bekeek z'n eigen eens goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 08060) vertaling: J hee in twee minuten een pint gedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08060) vertaling: Dees schoenen zijn gemakkelijk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08060) vertaling: Dees schoenen lopen gemakkelijk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08060) vertaling: Dees schoenen lopen gemakkelijk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08060) vertaling: Dees schoenen zijn gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 08060) vertaling: E kent z'n eige goe
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 08060) vertaling: W hee gehoord dat er fotos van hum in de vitrien staan
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 08060) vertaling: die patatten schellen nie gemakkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 08060) vertaling: dees glas brekt als t op de grond vaalt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 08060) vertaling: doktoor, leve kik wel gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 08060) vertaling: al jaren leeftem van de erfenis van z'n vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 08060) vertaling: dees week leeft ze op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 08060) vertaling: leeftet nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 08060) vertaling: hoe laank leve gellie nu al van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 08060) vertaling: in B leven ze vooral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 08060) vertaling: na t eten gen ik slapen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 08060) vertaling: zodik da wel kunnen doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 08060) vertaling: hij liet z'n huis afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08060) vertaling: ik weet da Jan het moet kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08060) vertaling: ik weet da Jan het moet kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08060) vertaling: ik weet da Jan het moet kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 4
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 08060) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 08060) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 08060) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 08060) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 08060) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 08060) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 08060) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 08060) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 08060) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 08060) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 08060) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 08060) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 08060) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 08060) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 08060) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 08060) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 08060) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08060) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 08060) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 08060) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 08060) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 08060) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 08060) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 08060) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 08060) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 08060) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 08060) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 08060) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 08060) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 08060) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 08060) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 08060) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 08060) vertaling: J hei geen boek nie meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 08060) vertaling: J hei geen boek nie meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 08060) vertaling: boeken hei J nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 08060) vertaling: J hee nie veul geld nie meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08060) vertaling: d'r mag niemand nie spreke over dees probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08060) vertaling: d'r mag niemand nie spreke over dees probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 08060) vertaling: niemand zee dattem komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 08060) vertaling: zitten hie nieverans geen muizen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 08060) vertaling: ik geef niks aan iemand anders
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 08060) vertaling: niemand wilt werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 08060) vertaling: wij wisten nie dattem thuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 08060) vertaling: ik wist het ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08060) vertaling: hij mag met niemand nie spreken over dees probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08060) vertaling: Jan wet dattem voor drei eur de wagen gemaakt moet hemme
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08060) vertaling: Jan wet dattem voor drei eur de wagen moet gemaakt hemme
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08060) vertaling: Jan wet dattem voor drei eur de wagen moet gemaakt hemme
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08060) vertaling: Jan wet dattem voor drei eur de wagen gemaakt moet hemme
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08060) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 08060) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 08060) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 2
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 2
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 08060) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 08060) vertaling: Marie derren otto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 08060) vertaling: Marie derren otto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 08060) vertaling: Piet zennen otto
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 08060) vertaling: Piet zennen otto
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 08060) vertaling: dieje man zenen otto
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 08060) vertaling: dieje man zenen otto
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 08060) vertaling: diejen otto is nie van mij, maar van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 08060) vertaling: de gazet van gistere lee onder den TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 08060) vertaling: Jan is het bruurke van K en K
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 08060) vertaling: die jongens d'r velos zijn gestolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 08060) vertaling: de moeder van die zussen is op bezuuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 08060) vertaling: diejen otto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 08060) vertaling: da's mijn velo
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08060) vertaling: hij mag met iemand nie spreken...
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 08060) vertaling: ik wil iemand nie kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 08060) vertaling: 't is spijtig da wij nie meugen komen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 08060) vertaling: da ganik nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 08060) vertaling: kem nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 08060) vertaling: hij hattet nog ma just verteld of M begon te bleten
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 08060) vertaling: gaat die bestelling nu maar halen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 08060) vertaling: hij werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 08060) vertaling: ik verbie jew om hie te komen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 08060) vertaling: Jan belette os da we naar M belde
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08060) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08060) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08060) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08060) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08060) fragment: om (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08060) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08060) fragment: om (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08060) fragment: om (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08060) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08060) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08060) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08060) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08060) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08060) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08060) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08060) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08060) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 08060) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08060) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08060) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08060) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 08060) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 08060) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08060) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 08060) fragment: da (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 08060) fragment: da (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 08060) fragment: dattem (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08060) fragment: of dattem (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 08060) vertaling: ik weet da gellie op iemand nie kwaad zijt
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 08060) vertaling: ik weet da ze op niks fier is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 08060) vertaling: E denkt dat't nie gemakkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 08060) vertaling: ik weet dak te laat zijn en gij nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 08060) vertaling: ik weet toch da gij moet werken en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 08060) vertaling: iedereen denkt da wij naar huis gaan en da zijn nog meuge blijve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 08060) vertaling: 't is spijtig dat hij komt en da zij vertrekt
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 08060) vertaling: k denk da L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 08060) vertaling: ik denk da P en L gaan trouwen
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 08060) komt voor: n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 08060) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 08060) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 08060) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 08060) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 08060) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 08060) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 08060) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 08060) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 08060) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 08060) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 08060) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 08060) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 08060) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 08060) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 08060) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 08060) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 08060) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 08060) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 08060) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08060) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08060) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08060) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08060) komt voor: n
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 08060) fragment: daar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08060) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08060) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 08060) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 08060) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08060) fragment: waardak (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08060) fragment: da (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08060) fragment: dak (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08060) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08060) fragment: wieda (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08060) vertaling: wie denkte dak in de stad gezien hem
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08060) vertaling: hoe denkt gij da..
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08060) vertaling: hoe denkt gij da..
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 08060) vertaling: M weet nie wie da wij willen opbellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 08060) vertaling: weet iemand wie da wij geroepen hemme
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08060) vertaling: wie denkte dak in de stad gezien hem
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08060) vertaling: wie denkte dak in de stad gezien hem
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 08060) vertaling: hij hee zn hannde gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 08060) vertaling: hij hee z'n hum gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 08060) vertaling: hij hee nen hoed op zene kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 08060) vertaling: hij hee een plek op z'n hem
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 08060) vertaling: hij hee ze bijen gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 08060) vertaling: hij hee z'n eige zeer gedaan
opm.: reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 08060) vertaling: M trok het deksel na d'r toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 08060) vertaling: L weet dat er portretten van hem te koop zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 08060) vertaling: ge wet toch nog wel da we toen der een bos gelopen zijn
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 08060) vertaling: ik weet nog da M heren oto kapot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 08060) vertaling: ze wet nog dat em zat te ete als een varke
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 08060) vertaling: wij wisten nog wel dat..., maar zij wisten het niet meer
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 08060) vertaling: wette gellie nog da we Jan
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 08060) vertaling: hij hee z'n eige ne breuk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 08060) vertaling: hij voelde hem door t ijs zakken
opm.: reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08060) vertaling: zot hij da hemme kunne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08060) vertaling: zot hij da hemme kunne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08060) vertaling: zot hij da kunne doen hemme
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08060) vertaling: zot hij da kunne doen hemme
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08060) fragment: gekunnen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08060) fragment: gedaan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 08060) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08060) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 08060) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 08060) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 08060) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 08060) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 08060) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 08060) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 08060) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 08060) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 08060) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 08060) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08060) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08060) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08060) vertaling: ik denk datem weg is
komt voor: j
opm.: DAV
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08060) vertaling: ik denk datem weg is
komt voor: j
opm.: DAV
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 08060) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08060) vertaling: ik weet datem weg is
komt voor: j
opm.: DAV
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08060) vertaling: ik weet datem weg is
komt voor: j
opm.: DAV
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 08060) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08060) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08060) vertaling: M al der koeie zijn ...
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08060) vertaling: M al der koeie zijn ...
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08060) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08060) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08060) vertaling: ik hem al de eerste drie s gemaakt. de welke herre gij gemaakt
komt voor: j
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08060) vertaling: ik hem al de eerste drie s gemaakt. de welke herre gij gemaakt
komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 08060) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08060) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 08060) vertaling: de die zod ik nie durven opeten
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 08060) vertaling: de die zod ik nie durven opeten
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 08060) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08060) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08060) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08060) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08060) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08060) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08060) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 08060) vertaling: in diejen tijd leefde ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 08060) vertaling: vruuger leefde hij als een bijest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 08060) vertaling: daar leefden wij als god in frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 08060) vertaling: niemand mag het zien, dus vind ik dat gij het ook niet moogt zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 08060) vertaling: het gebeurde als gij vertrok
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 08060) vertaling: ik weet waar gij geboren zijt
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 08060) vertaling: nu da ge gereed zijt moogde gaan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 08060) vertaling: doordat M gestorve was heeft haar man A niet meer kunne helpen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08060) vertaling: ik weet dat em gaan zwemmen is
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 08060) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 08060) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 08060) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 08060) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 08060) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 08060) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 08060) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 08060) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 08060) vertaling: wie da
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 08060) vertaling: wie da
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08060) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 08060) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 08060) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08060) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 08060) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 08060) vertaling: hem is doewed
komt voor: j
365 (y11f) Hem is dood (inf. 08060) vertaling: hem is doewed
komt voor: j
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 08060) vertaling: issem doewed
komt voor: j
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 08060) vertaling: issem doewed
komt voor: j
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 08060) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 08060) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 08060) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 08060) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08060) fragment: dieje (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08060) fragment: dieje (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08060) fragment: dattem (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08060) fragment: dieje (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08060) fragment: dieje (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08060) fragment: dattem (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08060) fragment: dieje (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08060) fragment: da (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08060) fragment: da (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08060) fragment: dieje (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08060) fragment: waardak (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 08060) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08060) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08060) fragment: dak (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08060) fragment: dak (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08060) fragment: waar (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08060) fragment: dak (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 08060) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08060) fragment: dak (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08060) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08060) komt voor: n
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08060) vertaling: P denkt da J en M op niemand nie kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08060) vertaling: P denkt da J en M op niemand nie kwaad zijn
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08060) vertaling: W denkt da we nooit niemand ne prijs geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08060) vertaling: W denkt da we nooit niemand ne prijs geven
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08060) vertaling: Het is waar da ze nie met M mogen praten
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08060) vertaling: Het is waar da ze nie met M mogen praten
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 08060) vertaling: nieverans
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 08060) vertaling: iemand nie
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 08060) vertaling: nooit nie
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 08060) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 08060) vertaling: geen een
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 08060) vertaling: zet em nie dak naar buiten geweest zijn
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 08060) vertaling: nie zeggen dag een cadeau voor em gekocht het
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 08060) vertaling: wette nie datem gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 08060) vertaling: W probeerde om iemand geen pijn te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 08060) vertaling: t schijnt dasse niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 08060) vertaling: ze schijnt niks te mogen ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 08060) vertaling: ze proberen al den helen dag om mekander te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 08060) vertaling: het belooft weer een schone dag te worde
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 08060) vertaling: tis misschien beter nog wa te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 08060) vertaling: we hadden geluk dat we hem direct terug konden vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08060) vertaling: as de kiekens een valk zien, zijn ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 08060) vertaling: als we de patatten niet kunnen verkopen zitten we in de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 08060) vertaling: als ge hem nie meeneemt word ik kwaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 08060) vertaling: hij wistet
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 08060) vertaling: op dees feest wordt veel gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 08060) vertaling: nu wordt er allen nog maar brood verkocht in dieje winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 08060) vertaling: als hij met de velo komt zallem wel laat zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 08060) vertaling: als ge tijd het komt dan eens af
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 08060) vertaling: als ik rijk ben koop ik nen duren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 08060) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 08060) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 08060) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 08060) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 08060) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 08060) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 08060) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 08060) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08060) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08060) vertaling: ze leeft zij dees week op water en brood
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08060) vertaling: ze leeft zij dees week op water en brood
komt voor: j
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08060) vertaling: M hee gezee dat gij een lieke proberen te zingen hee
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08060) vertaling: M hee gezei dat gij geprobeerd hee een lieke te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08060) vertaling: M hee gezee dat gij een lieke proberen te zingen hee
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08060) vertaling: M hee gezei dat gij geprobeerd hee een lieke te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 08060) vertaling: M hee gezei dat gij geprobeerd hee heur een boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08060) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08060) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 08060) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 08060) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 08060) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 08060) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 4
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 4
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 08060) vertaling: die van de stad hemme hie veel huizen gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 08060) vertaling: aan die nieuwe vaart daar ziedege geen mens niemeer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 08060) vertaling: gisteren is Jan hie geweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 08060) vertaling: den dag da J belde was ik nie thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 08060) vertaling: Jef, dieje zou ik nooit uitnodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 08060) vertaling: Marie die zou zo iet nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 08060) vertaling: Bert, dieje drinkt wel eens een glas te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 08060) vertaling: Martha, die zou ik wel eens bij me thuis willen uitnodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 08060) vertaling: dat huis, da zou ik nooit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 08060) vertaling: dat huis, da staat daar al 50 jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 08060) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 08060) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 08060) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 08060) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 08060) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 08060) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 08060) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 08060) vertaling: hee G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 08060) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 08060) vertaling: t was maar just goed genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 08060) vertaling: M hee ne meer koeien dan ze vruger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 08060) vertaling: als S had kunnen komen dan had ze da gedaan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 08060) vertaling: ze is de besten dokter diejen ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 08060) vertaling: voor da giet wegsmeijt motte eerts belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 08060) vertaling: das alles wak gekregen hem
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 08060) vertaling: Jan is te gierig om iet aan z'n kinderen te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 08060) vertaling: precies of gij wet iet van voetballen
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 08060) vertaling: leg neeje da boek
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 08060) vertaling: als ge echt nie kunt wachte komt dan ma
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 08060) vertaling: ik wet da Jan den doktoor had kunnen roepen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 08060) vertaling: ik weet da Jan den doktoor zod kunnen geroepen hemme
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 08060) vertaling: Hij zei da kik het moeten doen had
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 08060) vertaling: hij zei da kik het zod moeten gedaan hemme
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 08060) vertaling: hij is vorige week door dr Mertens geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 08060) vertaling: hij wordt morgen door dr Mertens geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08060) vertaling: ik denk dagge veel zou moeten wegsmijten
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08060) vertaling: ik denk dagge veel zou moeten wegsmijten
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08060) vertaling: t is stom om zo'n dure dingen weg te smijten
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08060) vertaling: t is stom om zo'n dure dingen weg te smijten
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08060) vertaling: hij is alle kapotte spullen aant wegsmijten
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08060) vertaling: hij is alle kapotte spullen aant wegsmijten
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08060) vertaling: ik vin dagge vaker de gazet zou moete lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08060) vertaling: ik vin dagge vaker de gazet zou moete lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08060) vertaling: t is dom om in t donker de gazet te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08060) vertaling: t is dom om in t donker de gazet te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08060) vertaling: hij is den helen dag de gazet aant lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08060) vertaling: hij is den helen dag de gazet aant lezen
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 08060) fragment: door (1)
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. 08060) fragment: met (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 08060) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 08060) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 08060) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08060) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 08060) vertaling: R hee enen grunen appel weggegeven, nu hetem er nog twee rooi
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 08060) vertaling: d'r was veul volk op het feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 08060) vertaling: was er veul volk..
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08060) vertaling: waffer boeke hedde gij gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 08060) vertaling: hij woont bij Marieke
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 08060) vertaling: hij woont bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 08060) vertaling: loptes efkes naar de bakker
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08060) vertaling: wie hedde gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 08060) vertaling: wie heeter ou gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 08060) vertaling: haddeket geweten dan haddeket nie gedaan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 08060) vertaling: 't zod beter zijn om nog wa te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 08060) vertaling: gelukkig had j den doktoor gebeld en dieje was er heel rap
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 08060) vertaling: loptes deur ambetante jongens
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 3
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 3
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 3
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 3
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 3
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 3
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 08060) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 3
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 08060) komt voor: j
gebr.: 3
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 08060) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 08060) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 08060) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Meerhout

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Meerhout