SAND-data Tongerlo (K309p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Tongerlo

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]K309[/k][h]684[/h][i]685[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer Na zoudegij da in t dialect moete zegge.

zou de gij
sound
hulpinterviewer [a] jan kan zeneige dat wel herinnere [/a]

zen eige
tagging sound
informant Ik weet niet hoe daket moet moet xxx.

da k et
sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker hee geen nagels bij. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Louis laat let mij ve hem werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gistere da Marie van gistere dood is. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze weet ni da Marie gistere gestorve is ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gene ene hee da oot gewild of gekunne. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Ha at hiel het brood op. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] He haa t heel brood wille op ete ja. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Mee drijve op de golve. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon zag na zeneige zelve in de spiegel [/a]

zen eige
sound
hulpinterviewer [a] toon bekeek zeneigezelve es goed in de spiegel ja [/a]

zen eige zelve
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige zelve goed he [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] War hee gehoord dater foto's van hemzelf vui de venster ligge. [/a]

dat er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Azek eerlijk leef dan leefek zo as men ouders ouders da zoue wille. [/a]

az ek leef ek zou e
tagging sound
informant [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asem nog drie jaar leeft dan leeftem langer as ze vader. [/a]

as em leeft em
tagging sound
informant [a] Of as heule va. [/a] sound
informant [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan zalze ni lang ni mee leve. [/a]

as se zal ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ast nu nog leeft dan leefet merge ook nog wel . [/a]

as t leef et
tagging sound
informant [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asgelle zo gevaarlijk leeft dan leefdegelle noot zo lang lek azekik. [/a]

as gelle leef de gelle az ek ik
tagging sound
informant [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse vui der werk leve dan leveze ni vui der jong. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant [v=069] Als er zo weinig mensen van van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aser zo weinig mense van der veld leve dan leveder vuil mense xxx. [/a]

as er leve der
tagging sound
hulpinterviewer [a] Werk op t fabriek. [/a] sound
informant [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Lisa en Pierre in t paradijs ja in den hemel leve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
informant [v=071] As we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aswe rustig leve dan leve we gelukkig. [/a]

as we
Hernomen na vraag 273. tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dagij eer thuis zijt lek azekik. [/a]

da gij az ek ik
Vraag hernomen op eine. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft zeker ni datem sterker sterker is lek gij he. [/a]

dat em
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dawelle rijker zijn lek aszelle. [/a]

da welle as zelle
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove dagelle ni zo slim ni zo slim zijt lek asgelle. [/a]

da gelle as gelle
tagging sound
hulpinterviewer [a] Lek aswelle ja. [/a]

as welle
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove misschien niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Gelle gelooft misschien ni. [/a] tagging sound
informant [a] Dazelle armer zijn lek asgelle. [/a]

da zelle as gelle
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is lek as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Marcel en Jan sterker zijn als Jef en Gaston. [/v] sound
informant [a] Haa gelooft da Jan en en Marcel sterker zijn lek as Leon en Jef en Leon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gistere hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wiens moeder gistere xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk van wie de moeder gistere hertrouwd is stond ston achter mij. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waa ze op zate was pas geverfd. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld hee moet mij mo wa geve. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse no heur toe. No heur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja no heur toe. [/a] Waarschijnlijk beide mogelijk. Met of zonder toe. sound
informant [n] [v=071] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aswe eerlijk leve dan levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
informant [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeft een beetje gezonder Jan. [/a] tagging sound
informant [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeft wa minder gevaarlijk kindere. [/a] tagging sound
informant [v=132] Ik denk da Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk da Marie tem zal moete gaan roepe of zal moete roepe. [/a] tagging sound
informant [v=188] Heb je heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hede genoeg mensen vui het hooi van t land te hale? [/v]

he de
tagging sound
informant [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het was vriendelijk van Jan vui te kome werke. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk da da eer dees vat is zwaar vui te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We hope allemaal om op tijd thuis te zijn denkek. [/a]

denk ek
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan staan zage. [/a] tagging sound
informant [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen aswelle aan kwame toen goot het water. [/a]

as welle
Dubbelgevulde COMP maar met als. tagging sound
hulpinterviewer [a] Of toen regende het hiel hard. [/a] sound
informant [v=215] Eh ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dakik groter zijn ashem. [/a]

da k ik as hem
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Da mag iemandni zien ja. [/a]

iemand ni
sound
informant [a] Ik vin dagij et ook ni meugt zien. [/a]

da gij
tagging sound
informant [a] Iemand magt ni zien ja zo. [/a]

mag t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das diee vent woezop geroepe hemme he. [/a]

da s die e woe z op
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] das diee vent dieen dat verteld hee [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] das diee vent dakik denk ja diee da verhaalselke verteld hee of diee dat verteld hee he [/a]

da s die e da k ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das diee vent dakik denk woe dasop geroepe hemme he. [/a]

da s die e da k ik da s op
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Tschijnt dase niks mag ete ja. [/a]

t schijnt da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te meuge ete he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis precies dater iemand in den hof staa. [/a]

t is dat er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa ve boeke here gekocht ja. [/a]

he re
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Eh wie hee ei op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie ze had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Eh ja zegt mo ni op wie dase had kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
informant [v=003] Ik denk da Marie geprobeerd hee om hem nen brief te schrijve. [/v] Vraag verkeerd gesteld. sound
informant [a] Ja ik denk da Marie geprobeerd hee van nen brief te van hem ne brief te schrijve. [/a] tagging sound
informant [v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Der wilt niemandni danse ja. [/a]

niemand ni
tagging sound
informant [v=027] Vertelt mo ni wie ze had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zegt mo ni wie daze had kunne roepe. [/a]

da ze
Vraag hernomen na zin 030. tagging sound
informant [v=028] Vertelt ma eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Zegt mij es wie daze had kunne roepe. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v=029] Vertel mij ne keer wie of ze had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie da ze had kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wie of da kunde ni zegge? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Wie of dase. [/v]

da se
sound
informant [a] Wie dase had kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Dus wie of dase xxx? [/v] [a=n] [/a] Hulpinterviewer schudt nee. sound
veldwerker [n] [v=027] En zoude ook kunne zegge wie ze had kunne roepe zonder die dat daar tussen of komt die daar altijd tussen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die komter altijd tussen denkek. Ja wie da. [/a] [/n]

komt er denk ek
tagging sound
informant [v=086] Ik weet da Eddy merge wil brood ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja die klopt zo ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Diee wil die staa er achter. Brood wilt ete. [/a]

die e
sound
informant [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Moet vroeg kunne op staan ja. [/a] sound
informant [v=497] Haa hij is alle kapotte spulle weg aan t aan t smijte. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hij is alle rommel alle kapotte spulle rommel weg aan t smijte. [/a] tagging sound
informant [v] Hij is alle kapotte spulle aan t aan het weg smijte. [/v] sound
veldwerker [v] Of dage zegt weg aan t smijte of aan t weg smijte? [/v] sound
informant [a] Weg aan t smijte zo zeggewelle het he. [/a]

zegge welle
sound
veldwerker [v] En aan t eweg smijte zoude da kunne xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hij is da aan t weg smijte. [/a] tagging sound
informant [a] Da zou ook wel kunne ja. [/a] sound
veldwerker [v] Ma tis minder goed dan xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dage vuil weg zou moete gooie. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=g] Ik denk dage vuil weg zou smijte ja moete smijte. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dage je vuil zou weg moete gooie. [/v]

da ge
sound
veldwerker [v] En zoude dan kunne zegge ik denk dage vuil zou weg moete xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk dage vuil eweg zou moete smijte zo denkek dawelle da eerder xxx. [/a]

da ge denk ek da welle
sound
veldwerker [v] Zou weg moete smijte da zoude ni kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk daje zou zaa moete weg gooie. [/v]

da je
sound
hulpinterviewer [a=j] Ik denk dage vuil zou moete eweg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
informant [a] Ja zo ist zo zeggewelle het. [/a]

is t zegge welle
sound
veldwerker [v] Wa vind ge eigenlijk t beste? Ik denk dage vuil eweg zou moete smijte of ik denk dage vuil zou moete eweg smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dage vuil eweg zou moete smijte ja. [/a]

da ge
sound
informant [a] Ik denk dage vuil eweg zou moete smijte ja zo. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil gien soep ni mie ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zulde ne ni moete weg doen ergens. [/a]

zul de
sound
informant [a] Hij wilde gien soep ni mee en ete he. [/a] Negatiepartikel? sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hie nergens gen muize? [/v] sound
informant [a] Zitte hie ievers gen muize? [/a] sound
informant [a=n] Nergens da zeggewelle ni. Ievers. Ievers gen muize. [/a]

zegge welle
sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Da kunnewe he. Ik vin da iedereen zou moete kunne zwemme. [/a]

kunne we
Ook herhaald zonder zou na zin 082. tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin da iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee das iet anders. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Welle gebruike dien eerste zin he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee da kan ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook ni he. [/a] sound
informant [a] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. Zo zeggewelle het. [/a]

zegge welle
tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin da iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van al die vijf ik denk dater ma ene is dawelle kunne gebruike ja. Dien eerste ja. [/a]

dat er da welle
sound
informant [a] Ja ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeke hee Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Drie boeke hee Jan. [/a] sound
informant [a] Of Jan heet drie boeke ja. [/a] sound
veldwerker [v] Ma zo ni? [/v] sound
informant [a=n] Nee zo ni zo ni. [/a] sound
informant [v=146] Hij klapt ni goed gen Frans. [/v] sound
informant [a] Hij klapt ni goed Frans. [/a] sound
veldwerker [v] Ma ni hij klapt ni goed gen Frans? [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
informant [v] Hij klapt zo goed gen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij klap ni zo goe zoukik dan eer zegge. Zo goed gen? Ni zo goed Frans. Hij klap ni zo goed Frans. [/a]

zou k ik
sound
informant [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Alleman is gene stielman ja. [/a] tagging sound
informant [v=149] Ha hee overal gen vriende. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hee ieverans geen vriende. [/a]

h ee
Geen duidelijk antwoord. Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=156] Jan weet dahij ve drie

da hij
sound
informant ve drie uur den auto moet hemme gemaakt. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan weet dat den auto vui drie ure moet gemaakt zijn. [/a] sound
veldwerker [v] En asem t zelf doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan weet datem eh zenne auto zenne auto vui drie ure moet klaar hemme. [/a]

dat em
sound
veldwerker [v] Moet hemme gemaakt zoude da kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Moet hemme gemaakt dat is zo da ligt ni zo in de dinge. Da kan wel gebruikt worde mo ik denk ni da het echt xxx. [/a] Antwoord gaat hier niet over volgorde maar over gebruik van gemaakt in plaats van klaar. Vandaar verder doorvragen op volgorde. sound
veldwerker [v] En asget gebruikt zoudet dan in die volgorde kunne gebruike. Jan weet datem ve drie ure den auto moet hemme gemaakt? [/v] sound
informant [a=n] Jan weet datem vui drie ure den auto gemaakt moet hemme ja gemaakt moet hemme zo ja. [/a]

dat em
Inconsistentie met antwoord op zin 160. sound
informant [v=157] Jan weet da hij vui drie uur den auto moet gemaakt hemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja Jan weet datem vui drie ure den auto moet gemaakt hemme ja. [/a]

dat em
tagging sound
informant [v=160] Jan weet dat hij vui drie uur den auto gemaakt moet hemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan weet datem vui drie uur den auto moet xxx [/a]

dat em
Hier gebruikt door informant maar later constructie afgekeurd. sound
informant [a] Datem vui drie uur den auto gemaakt gemaakt moet hemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Moet gemaakt hemme. Moet gemaakt hemme ja welle verandere die xxx. [/a] sound
veldwerker [v] En gemaakt moet hemme? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gemaakt moet da is nee. [/a] Inconsistentie met wat spontaan gezegd werd bij zin 156. sound
informant [v=161] Jan weet dat hij vui drie uur den auto gemaakt hebbe moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet dat hij vui drie ure den auto moet gemaakt hemme da. sound
hulpinterviewer Diee moet eweg daa. Die staat altijd verkeerd. [/a]

die e
sound
informant [v=260] Wa denkte wie wie ik in de stad gezien hem? [/v]

denk te
sound
hulpinterviewer [a] Wie denktegij dakik in t stad gezien hem. [/a]

denk te gij da k ik
sound
veldwerker [v] En wa denktegij wie dak gezien hem? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Die wa denktegij wie nee da is wie denktegij dakik gezien hem. [/a]

denk te gij da k ik
sound
informant [v=262] Wie denkte wie wie ik in de stad ontmoet hem. [/v]

denk te
sound
informant [a] Wie denkte dakik in t stad gezien hem. [/a]

denk te da k ik
sound
hulpinterviewer [a=n] Ma dien tweede wie dien kunneme der ni in krijge. [/a]

kunne me
sound
informant [a=n] [/a] sound
informant [v=248] Ik doen wel efkes de sjatte af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ik was wel efkes de sjatte af. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik doe da is xxx. [/a] sound
informant [a=n] [/a] sound
informant [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant [a] Hij weet ni alles van de zaak. [/a] sound
veldwerker [v] En hij weet alles ni van de zaak. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
informant [v=151] Ha hee altijd genen tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hee noot genen tijd. Hee noot genen tijd ja. [/a]

h ee
sound
informant [v=266] Wie denkte dieekik in de stad gezien hem. [/v]

denk te die ek ik
sound
hulpinterviewer [a] Wie denkte dakik in t stad gezien hem? [/a]

denk te da k ik
sound
veldwerker [v] Ma ni diekik? [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zui hij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Wat is da allemaal? [/a] sound
informant [a] Zoutem da kunne gedaan hemme. [/a]

zou tem
sound
hulpinterviewer Ja want diee gedaan hebbe gekund. sound
informant [a=n] [/a] sound
informant Dan gerakewe der nootni uit denkek.

gerake we noot ni denk ek
sound
hulpinterviewer [v=309] Ik hem gene zin en voeiere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Kem gen goesting vui de koeie te voeiere. [/a]

k em
sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij hem kome en pakke hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De gendarme zijn bij hem geweest en ze hemme tem mee genome. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo gelek as dat hie nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al heur koei zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
commentaar n.v.t.  sound
informant [a=j] Marie al der koeie zijn verzope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Al der koeie ja. Al der koei zijn verzope bij d overstroming ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik ni aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk dawelle daa zegge. Da denkek ni aan. [/a]

da welle denk ek
sound
informant [a] Daa daa daa denkek ni aan ja. [/a]

denk ek
sound
hulpinterviewer [a] Of aan da denkek ni. [/a]

denk ek
sound
hulpinterviewer [v=321] Diee rare jongen ben ik mee no de markt geweest. [/v]

die e
sound
informant [a=n] Me diee kwet zenek no de markt geweest. [/a]

die e zen ek
sound
hulpinterviewer [v] Diee rare jongen heb ik mee no de markt geweest. [/v]

die e
sound
hulpinterviewer [a] Benekik. Hemekik. ja ik denk da die alle twee gaan. [/a]

ben ek ik hem ek ik
sound
hulpinterviewer [a] Me diee kwet benekik no de markt geweest of hemekik no de markt geweest. [/a]

die e ben ek ik hem ek ik
sound
informant [a] Of zenekik no de markt geweest. [/a]

zen ek ik
sound
informant [a] Ik denk toch dame eer zoun zegge me diee kwet zenekik no de markt geweest. [/a]

da me die e zen ek ik
Drie hulpwerkwoorden mogelijk. Geen expliciet antwoord maar duidelijk dat zin met met moet beginnen. sound
hulpinterviewer [v=322] Ik hem al de eerste drie sommen gemaakt. De welke hedegij gemaakt? [/v]

he de gij
sound
informant [a] Ik hem alle drie ja alle drie sommen gemaakt. Welke hedegij gemaakt? [/a]

he de gij
sound
veldwerker [v] En kunde ook de welke zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Waffer waffer zeggewelle denkek. [/a]

zegge welle denk ek
sound
informant [a=n] De welke da zeggewelle ni. [/a]

zegge welle
sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jongen vinde vinneze allemaal wel vriendelijk. [/v]

vinne ze
sound
informant [a=n] Ik geloof dase diee jong allemaal wel vriendelijk vinne. [/a]

da se die e
sound
hulpinterviewer [v=323] De wa veure waffere hedegij al weg gebacht? [/v]

he de gij
sound
hulpinterviewer [a=j] De waffere hedegij al weg gebracht? [/a]

he de gij
tagging sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Als Lea vraagt wilde nog koffie koffie Jan

wil de
sound
hulpinterviewer kan Jan dan antwoorde jaak? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da denkek ni da Jan zal jaak zegge be ons. [/a]

denk ek
tagging sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge ook ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Els wilt ni danse en zinge wiltze ook ni. [/a]

wilt ze
sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge en ze wilt ni zinge ook ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge ook ni. Ja. [/a] tagging sound
informant [v=347] Ik weet da hij is gaan zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weet datem datem is gaan zwemme. [/a]

dat em
tagging sound
informant [v=350] Ik weet da hij gaan zwemme is. [/v] sound
informant [a] Ja ik weet datem is gaan zwemme zo denkek da welle het zegge ja. [/a]

dat em denk ek
sound
hulpinterviewer [a=j] Of datem gaan zwemme is. [/a]

dat em
tagging sound
informant [a] Ja da zou kunne ik weet datem gaan zwemme is da zou ook kunne ja. [/a]

dat em
sound
informant [v=352] Ik weet da datem zwemme gaan is. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee xxx is verkeerd. [/a] sound
veldwerker [v] Iser één van de twee beter? [/v] sound
informant [a] Datem gaan zwemme is. [/a]

dat em
sound
informant Da gaan we nootni zegge.

noot ni
sound
informant [v=355] As Lea vraagt hemmeze gete kan Marie dan antwoorde jaze? [/v]

hemme ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Ma ni jaze? [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
informant [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
hulpinterviewer [a=j] Isem dood? [/a]

is em
tagging sound
informant [v=387] Wannier zal de wereldvrede kome? Nooitni nootni. [/v]

nooit ni noot ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Nootni. [/a]

noot ni
tagging sound
informant [v=399] Rosa probeerde om om niemand zeer te doen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde vui niemand ja xxx. [/a] tagging sound
informant [a] Rosa probeerde om xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk vui. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Vui niemandni zeer te doen. [/a]

niemand ni
Vraag hernomen op einde. sound
informant [a=n] Vui niemand vui niemand zeer te doen ja. [/a] sound
informant [v=400] Tbelooft wee ne schonen dag te weunne. [/v]

t belooft
sound
hulpinterviewer [a=j] Tbelooft wee ne schonen dag te weunne. Ja. 's Morgens. [/a]

t belooft
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=425] Ze leeft zaa op water en brood. [/v] sound
informant [a=j] Ja ze leeft zaa op water en brood of ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze leeft op water en brood ja. Ze leeft zaa op water en brood ja. [/a] Beide mogelijk. tagging sound
informant [v=427] We zijn wij daa nog noot geweest. [/v] sound
informant [a] Welle zijn daa nog nootni geweest he. [/a]

noot ni
tagging sound
veldwerker [v] En welle zijn welle dau nog nootni geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee der zijn te veul welles. [/a] tagging sound
veldwerker [v] We zijn welle dau nog nootni geweest. [/v] sound
informant Ook ni. Ook ni. Constructie eerste afgekeurd, dan wel aangenomen. sound
informant [a=j] Tzou kunne mo we gaan da toch ni veul gebruike. [/a]

t zou
tagging sound
informant Da gaan welle toch noot denkik ni he.

denk ik
Eind-niet??? sound
informant [v=428] Marie zei sound
informant dawewij zulle winne. [/v]

da we wij
sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dawelle zulle winne. [/a]

da welle
tagging sound
veldwerker [v] En dawewelle. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
informant [v=401] Tis misschien beter om nog efkes te wachte. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [a] Tis misschien beter nog efkes te wachte. [/a]

t is
sound
informant [a=j] Tis misschien beter om om nog tagging sound
informant te wachte. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Tis misschien vui vui nog efkes te wachte. [/a]

t is
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=402] We hadde t geluk om hem direct terug te vinne. [/v] sound
informant [a] We hadde chance dawetem direct terug vonne. [/a]

da we tem
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=365] Hem is dood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hes dood. [/a]

he s
sound
informant [v=366] Zij zij is ziek. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Zoude ook kunne zegge heur is ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zij is ziek. [/a] sound
informant [v=367] Issij ziek? [/v]

is sij
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En is heur ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Is heur? Nee da ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij dor ook niks aan doen. [/v] sound
informant [a] Hij kan der ook niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Hij kan hij da ook za. Hij kan hij dor ook niks aan doen. [/a] tagging sound
informant [a] Da kan mo ik denk toch dame eer gaan zegge hij kan dor niks aan doen. [/a]

da me
Beide mogelijk. tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk datemhij morge merge ook komt. [/v]

dat em hij
sound
informant [a] Ik denk datem merge ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk datem merge ook komt. Diee hij diee iser dau te veel aan. [/a]

dat em die e is er
tagging sound
informant [a] Da zeggewelle ni he. [/a]

zegge welle
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heet de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hee hee de bal in de mand gesmete. [/a]

h ee
Geen expliciete nee. tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof mij dage noot mie zult verstoppe. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk dage diee da boek ergens anders moet gaan zette. [/a]

da ge die e
sound
hulpinterviewer [a] Belooft dage da boek nootni mie zult verstoppe. [/a]

da ge noot ni
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg mij dage gekocht het. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Zegt es wa dage gekocht het. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v] Ma ni wa zeg mij? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding één hemekik nog noot gezien. [/v]

hem ek ik
sound
informant [a] Zo een ding hemekik nog nootni gezien. [/a]

hem ek ik noot ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja da staa ene keer één te veul bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Gij zij gij zijt ook ne rare een. [/v] sound
informant [a] Gij zij ook nen arige. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wee een een te veul he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dagaa Pierre ne boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Dagij geprobeerd het. [/a]

da gij
sound
informant [a] Marie zei dagij geprobeerd het vui Pierre nen boek te verkope. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht dakik Lisa had geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da k ik
sound
informant [a] Julien dacht dakik Lisa ne cadeau had wille geve. [/a]

da k ik
sound
hulpinterviewer [a] Die geprobeerd. Probere da is zo xxx. [/a] sound
informant [a] Nee da gebruikewelle ni. [/a]

gebruike welle
Geen antwoord met proberen. Informanten vinden dat ze dat in deze context niet kunnen gebruiken. sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dagij het geprobeerd Marie ne boek te verkope. [/v]

da gij
sound
informant [a] Karel weet dagij geprobeerd het aan Marie aan Marie nen boek te verkope ja. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Dagij het geprobeerd da ist ni he. Dagij geprobeerd het. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zei hij danst kan Jan dan antwoorde hij doe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denket ni he. [/a]

denk et
sound
informant [a=n] [/a] sound
informant [v=228] As Frans zei hij slaapt kan Jan dan antwoorde toet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
informant [v=243] As Frans vraagt slaapt slaapt hij kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja hij slaapt. [/a] sound
informant [v=244] As Frans zei hij slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da is da wordt hie ni gebruikt da is. [/a] sound
informant [v=485] As Frans vraagt zalekik vanavond koke kan Marie dan antwoorde

zal ek ik
sound
informant da doe mor. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Doe mo zeggewelle. [/a]

zegge welle
Geen expliciete nee. sound
informant [v=170] Jan Jan is Rosine en Louise hun broertje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan is de broer van xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan is der broer. [/a] sound
veldwerker [v] Jan is Rosine en Louise der broer? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Jan is Louise en dingskes der broer ja da kan. [/a] tagging sound
informant [v=173] Diee auto is Jefs. [/v]

die e
sound
hulpinterviewer [a=n] Das Jef zenne auto. [/a]

da s
Geen expliciete nee. sound
informant [v=174] Diee velo is mijns. [/v]

die e
sound
hulpinterviewer [a=n] Das mijne velo. [/a]

da s
Geen expliciete nee. sound
informant [v=368] Met hij te werke moest zij den hielen dag thuis blijve. [/v] sound
informant [a] Me da hij gaa werke moet zij den hielen dag thuis blijve. [/a] sound
veldwerker [v] En gewoon me hij te werke? [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] Me hem te werke moest zij den hielen dag thuis blijve. [/v] sound
veldwerker [v] Me hem te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
informant [a] Om da hij gaa werke moet zij den hielen dag thuis blijve zo zoun welle het zegge he. [/a] sound
informant [v=395] Geloofde ni da hij gevalle is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Geloofde ni datem gevalle is. [/a]

dat em
sound
informant [v] Gelooftge ni dat hij gevalle heeft. [/v]

gelooft ge
tagging sound
informant [a=n] Nee zeker ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni veul geld ni mie. [/v] sound
informant [a] Jan hee gi geld ni mie. [/a] tagging sound
informant [a] Of Jan Jan hee ni veul geld ni mie. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Diene en dat is daar te veul aan he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
informant [a] Ik geef niks aan iemand anders. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja diee ni die iser te veul aan. Ik geef niks aan een ander. [/a]

die e is er
sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niemand wil ni werke he. Die ni die is daar weeral die is elke keer te veul he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
informant [a] Wie heet den auto mee genome? Iemandni. [/a]

iemand ni
sound
veldwerker [v] En niemandni zoude da kunne zegge. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit het geld aan de bome? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=n] Ieveransni denkek. [/a]

ieverans ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja diee n da is xxx. Ieverans. [/a]

die e
sound
hulpinterviewer [v=390] Wa is rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Die niksni diee ni zoue welle xxx. [/a]

niks ni die e
sound
informant [a] Gewoon niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeie hee hij gemolke? Geen enkele ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Geenéén. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Diene ni die is wee te veul ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee nee mier koei dan ze vroeger en had. [/v] sound
informant [a] Marie hee na viele mier koei lek vroeger. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Dase vroeger had. Diene en der ni tusse nee. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wakik gekrege en heb. [/v]

wa k ik
sound
informant [a] Hie is alles wakik gekrege hem he. [/a]

wa k ik
sound
hulpinterviewer [a=n] Diene en die is er wee die gebruikewelle ni he. [/a]

gebruike welle
sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zou ik ni durve op ete. [/v] sound
informant [a] Zo iet zoukik ni durve op ete. [/a]

zou k ik
sound
hulpinterviewer [a=n] De zulke da zo een zo een of zo iet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] De die zou ik ni durve op ete. [/v] sound
informant [a] Die zoukik ni durve op ete. [/a]

zou k ik
sound
veldwerker [v] De die zoude da kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=600] Kunde zegge pas op dage ni en valt? [/v]

kun de da ge
sound
informant [a] Zie dage ni valt. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja pas op dage ni valt ma en en xxx. [/a]

da ge
sound
informant [a=n] [/a] sound
informant [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kon hebbe geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin da Jan beter den dokter had kunne roepe. [/a] Geen expliciete nee. sound
informant [v=517] Roger hee drie groene appels en Marie hee hee er drie rode. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Roger hee drie groen appels en Marie heeter heeter drie rooi. [/a]

heet er
tagging sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge hee drie rood zonder die er? [/v] sound
informant [a=n] Nee denkek. Ik denk dawelle die heeter die die heeter der altijd tusse zette. [/a]

denk ek da welle heet er
sound
informant [v=424] Ik hem hem het gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik hem het aan hem gegeve. [/a] tagging sound
informant [v=001] Marie denkt dat hij had wille naar huis. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie denkt datem nor huis had wille gaan of xxx. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] Der moet altijd iets achter kome? [/v] sound
informant Ja. Dus [a=n] [/a]. sound
informant [v=002] Ik hem da ge gezei gehad. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Kem da gezei gehad ja da zou kunne. [/a]

k em
tagging sound
informant [v=357] As Frans zei er komt morge er komt merge iemand sound
informant langs kan Marie dan vrage wie da? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wie da ja. [/a] tagging sound
informant [v=408] Op dees feest werter veul gedanst. [/v]

wert er
sound
hulpinterviewer [a=j] Op dees weter veul gedanst ja. [/a]

wet er
tagging sound
veldwerker [v] En op dees feest wordt veel gedanst? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Op dees feest wet veul gedanst kunde ook denkek. [/a]

kun de
tagging sound
informant [a] Mo welle gaan toch altijd meer zegge werter werter veul gedanst. [/a]

wert er
sound
informant [v=409] Na werter nog alleen mo brood verkocht in diee winkel. [/v]

wert er die e
sound
hulpinterviewer [a=j] Na werter nog alleen brood verkocht in diee winkel. [/a]

wert er die e
tagging sound
veldwerker [v] En na weunt nog alleen brood verkocht in die winkel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ne werter denkek altijd. [/a]

wert er denk ek
sound
informant [v=414] Gistere stonder ne nauwe vent in den hof. [/v]

stond er
sound
informant [a=j] Gistere stonder nen arige in den hof he. [/a]

stond er
tagging sound
veldwerker [v] En gistere stond nen arige in den hof. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Stonder. [/a]

stond er
sound
informant [v=482] Da boek lei nie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Legt da boek nee. [/a] sound
veldwerker [v] Ma ge zou ni as gebod kunne zegge da boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
informant [v=483] Asge echt ni kunt wachte dan dan kom maar. [/v]

as ge
sound
hulpinterviewer [a] Dan komde mor. [/a]

kom de
sound
veldwerker [v] Ma ni dan kom mo? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
informant [v=358] Ik denk da iemand de koekskes hee op gete mo ik weet ni wie da. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dater iemand de koekskes hee op gete mo kweet ni wie. [/a]

dat er k weet
sound
informant [a=n] Wie da nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=484] Da kijk mar. [/v] sound
informant [a=n] Zie dau. [/a] sound
hulpinterviewer [v=407] Hij wistent. [/v] sound
informant [a=n] Hij wistet zeggewelle. [/a]

wist et zegge welle
sound
hulpinterviewer [v=369] Me het te sneeuwe konnewe de stad ni uit. [/v]

konne we
sound
informant [a] Me diee sneeuw konnewe ni buite gaan buite stad. [/a]

die e konne we
sound
veldwerker [v] Ma ni me het te sneeuwe. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze no. [/v] sound
informant [a] No één. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] He wast zeneigezelve. [/a]

zen eige zelve
tagging sound
informant [a] of hij wast zeneige helemaal [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v] En hij wast hem zoude da kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Das heule Fons. Fons zag een slang neffe. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Neffe hem denkek. [/a]

denk ek
tagging sound
veldwerker [v] Zoude dan ook kunne zegge neffe zen eige? [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
commentaarGeen SANDvragen. Benefactiefsteekproef.  sound
veldwerker [n] [v=399] Rosa probeerde van niemandni zeer te doen. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En Rosa probeerde niemandni zeer te doen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da kunde zegge. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v] Om niemandni zeer te doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=400] Tbelooft weer van ne schonen dag te worde. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter van nog efkes te wachte. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da wel he da zoume kunne. [/a]

zou me
sound
informant [a] Tzou kunne mo we zulle ni echt veul gebruike. [/a]

t zou
sound
hulpinterviewer [a] Ik denk mie vui. [/a] sound
veldwerker [v] En tis misschien beter nog efkes te wachte. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Tis misschien beter efkes te wachte ja. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=402] Wadde de chance van hem direct terug te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wadde chance van van tem direct van tem direct xxx. [/a]

w adde
tagging sound
veldwerker [v] En wadde de chance tem direct terug te vinne. [/a] sound
informant [a=n] Nee da gaame ni zegge. [/a]

gaa me
sound
veldwerker [v] En wadde de chance veu tem direct terug te vinne. [/v] sound
informant [a=n] Nee ook ni. [/a] Van kan eventueel maar voorkeur gaat blijkbaar naar constructie met dat. sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Nee hee ee ievers gene vriend of zon. [/a] sound
informant [a] Hee nievers geen vriende. [/a] sound
veldwerker [v=403] Tis precies of iemand in den hof staat. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=397] Da schijnt dase niks mag ete. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het niet zien meugt. [/v] sound
informant [a=n] Nee dagij het ni meugt zien. [/a]

da gij
sound
veldwerker [v=189] Twas vriendelijk van Jan vo kome te werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vo te kome werke denkek ja zo zal t eer gezei worde denkek. Het kan zijn dat het anders mo ik zou eer vo te kome werke ja. [/a]

denk ek
tagging sound
veldwerker [v] Ma tzou wel eventueel xxx. [/v] sound
informant [a=j] Tzou kunne tzal tzal ni veul gebruikt werde nee. [/a]

t zou t zal
sound
veldwerker [v] En en twas vriendelijk van Jan van te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee van te da is nee. [/a] sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van Jan te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee ook ni he. [/a] sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van Jan ve kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee zeker ni zeker ni. [/a] sound
veldwerker [v=190] Dees vat is zwaar te drage. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En dees vat is zwaar ve drage. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=192] Wope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wope allemaal om op tijd thuis te zijn denkek. [/a]

w ope denk ek
sound
veldwerker [v] En wope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] We hope op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Veur op tijd thuis te zijn. We hope veur op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ma om op tijd da nee veur op tijd. [/a] Informanten spreken zichzelf tegen. Hulpinteriewer gebruikt zelf spontaan zin met om en nu afgekeurd. sound
veldwerker [v=259] Die geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Nee dan zouk zegge diee da. [/a]

zou k die e
sound
veldwerker [v=250] De bank waar op ze zate. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank woo dasop zate. [/a]

da s op
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Mo ni waarop dase nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank daar dasop zate. [/v]

da s op
sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En de bank dasop zate. [/v] sound
informant [a=n] Ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De bank dau ze op zate. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wie da ze moeder gestorve is. [/v] sound
informant [a=n] Da gome ni rap zegge he. [/a]

go me
sound
informant [a] Diee ze moeder he. [/a] sound
veldwerker [v] Of diee da ze moeder. [/v] sound
informant [a=j] Diee da ze moeder gestorve is he. [/a]

die e
tagging sound
veldwerker [v] Das de jong diens moeder gestorve is. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] Das de jong wo van de moeder gestorve is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Das de jongen wo dat de moeder van van gestorve is. Dan splitsewelle da denkek. [/a]

da s splitse welle denk ek
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagegij rap zult thuis zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze gelooft dagij rap zult thuis zijn. Gegij gegij ni nee. [/a]

da gij ge gij
tagging sound
veldwerker [v=217] En eh zoude kunne zegge ge gelooft zeker ni datem sterker is asgegij. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=057] Leeft ze ni te gevaarlijk. [/v] sound
informant [a] Leeft ze ni te gevaarlijk? [/a] sound
veldwerker [v=038] De schrijnwerker heeft geen nagels bij em? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ma hem der terug achter nee. [/a] sound
informant Nee da gaanwe nootni doen.

gaan we noot ni
sound
veldwerker [v=018] En zoude kunne zegge ze weet ni da Marie gistere is gestorve? [/v] sound
veldwerker [v] En zoude dan eerder zegge ze weet ni da Marie gistere is gestorve of ze weet ni da Marie gistere gestorve is. [/v] sound
informant [a] Da Marie gistere gestorve is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ze weet ni da Marie gistere gestorve heeft. [/v] sound
informant [a=n] Nee zeker ni. [/a] sound
veldwerker [v] En zen weet ni da Marie dood is. [/a] sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=025] Iemand heet da ni gewild of gekunne of iemandni heet da gewild of gekunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand heet da gewild. [/a] tagging sound
informant [a] Niemand heet da ni gewild. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had da ganse brood wel op ete gewild. [/v] tagging sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=041] Jeanne liet der eige mee drijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Jeanne liet dereige mee drijve. [/a]

der eige
Informant twijfelt nog. tagging sound
veldwerker [v] En wa zoude dan wel zegge? [/v] sound
informant [a] Jeanne laat der eige mee gaan. [/a] Twijfel blijkbaar over meedrijven en niet over keuze reflexief. sound
veldwerker [v] Of Jeanne liet der mee drijve of heur mee drijve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Jeanne liet heur mee drijve da kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Mo ik denk dawelle mier zegge liet der eige. [/a]

da welle
sound
veldwerker [v] En Jeanne liet der eige zelve mee drijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek hemzelf in de spiegel. sound
veldwerker Of ze zelve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zen eige. [/a] tagging sound
informant [a] Zen eige zelve. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zen eige goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] ja eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v] En Eduard kent ze zelve goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En Eduard kent hem zelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=046] Foto's van zen eige. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] fotos van zeneige van zeneigezelve [/a]

zen eige zen eige zelve
tagging sound
veldwerker [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] zee dereige ni gamuseerd [/a]

z ee der eige
tagging sound
veldwerker [v=448] En dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant [a] Da huis da zouk nootni moete hemme. [/a]

zou k noot ni
tagging sound
veldwerker [v=444] En Jef die zouk nooit uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jef die zouk nootni vrage. [/a]

zou k noot ni
tagging sound
veldwerker [v=445] En Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie die die zou da nootni doen. [/a]

noot ni
tagging sound
veldwerker [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem gekocht hebt hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni vertelle dage ne cadeau gekocht het. [/a]

da ge
tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Tongerlo