SAND-data Mol (K276p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03321) vertaling: Jan wetta nog wel
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03321) vertaling: M en P zie mekaandere veu de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03321) vertaling: T wast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03321) vertaling: de schrijnwerker he gen nagels bij
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03321) vertaling: F zag een slang neffen m
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03321) vertaling: E liet mij veu hem werke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03321) vertaling: J liet d'r eige meedrijven op de golve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03321) vertaling: T bezag z'n eigen s goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03321) vertaling: J he een pint gedronken in twee minute
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03321) vertaling: da zijn gemakkelijke schoene
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03321) vertaling: de War kent z'n eige goe
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03321) vertaling: War he gehoord dat er foto's van hem in de vitrine staan
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03321) vertaling: die petatte kunne ge nie goe schelle
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03321) vertaling: dees glas brekt as t op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03321) vertaling: meneer doktoor, levek wel gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03321) vertaling: al jare leeft em van de erfenis van ze vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03321) vertaling: Dees week leeft ze op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03321) vertaling: levet nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03321) vertaling: oe lank leve gelie al van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03321) vertaling: In Bretagne leve ze veral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03321) vertaling: na t ete gonek slape
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03321) vertaling: zou'k da wel kunnen doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03321) vertaling: Hij liet z'n huis afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03321) vertaling: ik weet da Jan hard moet kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03321) vertaling: ik weet da Jan hard moet kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03321) vertaling: ik weet da Jan hard moet kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03321) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03321) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03321) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03321) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03321) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03321) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03321) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03321) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03321) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03321) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03321) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03321) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03321) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03321) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03321) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03321) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03321) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03321) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03321) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03321) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03321) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03321) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03321) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03321) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03321) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03321) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03321) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03321) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03321) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03321) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03321) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03321) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03321) vertaling: Jan he gennen ienen boek ne mier
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03321) vertaling: Jan he gennen boek ne mie
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03321) vertaling: boeke, die he Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03321) vertaling: Jan he nie veul geld ne mie
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03321) vertaling: over dees probleem mag iemand nie klappen
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03321) vertaling: over dees probleem mag iemand nie klappen
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03321) vertaling: niemand ze datm komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03321) vertaling: zitten ier ieverans muize
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03321) vertaling: ik geef niks aan nen andere
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03321) vertaling: niemand wilt werke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03321) vertaling: me wisse nie dat m thuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03321) vertaling: ik wisse't ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03321) vertaling: hij mag mee iemand nie spreke over dees probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03321) vertaling: Jan wet dat m den auto veu drie ure moet gemaakt hemme
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03321) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03321) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03321) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 3
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 3
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03321) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03321) vertaling: den auto va M is kapot
opm.: Prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03321) vertaling: M d'ren auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03321) vertaling: den auto va P is kapot
opm.: prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03321) vertaling: P z'nen auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03321) vertaling: den auto van die vent is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03321) vertaling: die vent z'nen auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03321) vertaling: dien auto is nie va mij ma van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03321) vertaling: de gazet van gistere lee onder den TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03321) vertaling: J is t bruurke van K en K
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03321) vertaling: die jonges d'r velos ze gepikt
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03321) vertaling: de zusters d'r moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03321) vertaling: dien auto is va Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03321) vertaling: die velo is van mij
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03321) vertaling: ik wil iemand nie kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03321) vertaling: t is spijtig da me nie meuge kome
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03321) vertaling: da gonnek nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03321) vertaling: ik hem nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03321) vertaling: hij had t nog ma juust verteld of M begos te blete
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03321) vertaling: gaat ie bestelling na mar ophale
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03321) vertaling: hij werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03321) vertaling: gij meugt hie ne mie komme
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03321) vertaling: Jan wilde nie da'me M opbelde
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03321) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03321) fragment: vu (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03321) fragment: vu (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03321) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03321) fragment: vu te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03321) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03321) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03321) fragment: vu te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03321) fragment: vu te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03321) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03321) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03321) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03321) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03321) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03321) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03321) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03321) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03321) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03321) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03321) fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03321) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03321) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03321) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03321) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03321) fragment: da me (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03321) fragment: dat m (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03321) fragment: dat m (maar zonder of) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03321) fragment: of dat m (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03321) vertaling: ik weet da gelie op iemand nie kwaad zijt
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03321) vertaling: ik weet da's op niks fier is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03321) vertaling: Els denkt da't nie gemakkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03321) vertaling: ik weet da'k te laat zijn en gij nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03321) vertaling: ge wet toch da gij moet werke en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03321) vertaling: alleman denkt da welie naa huis gon en da zelie nog meuge blijve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03321) vertaling: t is spijtig da hij komt en da zij eweggaa
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03321) vertaling: ik denk da Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03321) vertaling: ik denk da P en L gon trawe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03321) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03321) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03321) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03321) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03321) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03321) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03321) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03321) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03321) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03321) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03321) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03321) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03321) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03321) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03321) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03321) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03321) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03321) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03321) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03321) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03321) fragment: waa dat de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03321) fragment: waa da (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03321) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03321) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03321) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03321) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03321) fragment: waar da (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03321) fragment: da (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03321) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03321) komt voor: n
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03321) fragment: wien da (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03321) vertaling: wien denke ge da'k in t stad gezien hem
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03321) vertaling: hoe denke ge da'ze 't opgelost hemme
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03321) vertaling: hoe denke ge da'ze 't opgelost hemme
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03321) vertaling: M wet nie wien da wellie wille opbelle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03321) vertaling: wet iemand wien da welie geroepen hemme
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03321) vertaling: wien denke ge da'k in t stad gezien hem
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03321) vertaling: wien denke ge da'k in t stad gezien hem
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03321) vertaling: hij he z'n hande gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03321) vertaling: hij he z'n hem gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03321) vertaling: hij he nen hoed op zene kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03321) vertaling: hij he een plek op z'n hem
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03321) vertaling: hij he ze been gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03321) vertaling: ze he d'r eige zier gedon
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03321) vertaling: M trok t deke no heure kant
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03321) vertaling: L wet datter foto's van hem te koop zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03321) vertaling: ge wet toch nog wel dame toen deu da bos gelope zen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03321) vertaling: ik weet nog dat n auto van M kapot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03321) vertaling: ze wet nog dat m as een verke zat te ete
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03321) vertaling: welle wete nog da Jan z'n boeke gepikt ware, ma zellie weten t ne mie
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03321) vertaling: wette gelle nog dame Jan op de met gezien hemme
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03321) vertaling: hij he z'n eige een ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03321) vertaling: hij voelde z'n eige deu t ijs zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03321) vertaling: zou hij da kunne gedaan hemme
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03321) fragment: gekunne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03321) fragment: gedaan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03321) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03321) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03321) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03321) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03321) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03321) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03321) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03321) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03321) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03321) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03321) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03321) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03321) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03321) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03321) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03321) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03321) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03321) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03321) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03321) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03321) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03321) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03321) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03321) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03321) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03321) vertaling: de die zouk nie durven opete
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03321) vertaling: de die zouk nie durven opete
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03321) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03321) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03321) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03321) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03321) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03321) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03321) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03321) vertaling: in dien tijd leefden k r op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03321) vertaling: vroeger leefden m lak e biest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03321) vertaling: daa leefde welie...
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03321) vertaling: niemand mag da zien, dus vindek da gij t ook nie meugt zien
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03321) vertaling: iemand mag da nie zien, dus vindek da gij t ook nie meugt zien
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03321) vertaling: iemand mag da nie zien, dus vindek da gij t ook nie meugt zien
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03321) vertaling: niemand mag da zien, dus vindek da gij t ook nie meugt zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03321) vertaling: t is gebeurd as ge vertrok
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03321) vertaling: ik weet waa da gij gebore ze
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03321) vertaling: na da gij gedaan he, meuge gon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03321) vertaling: omda M gestorve was, het heure man A ne mie kunnen helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03321) vertaling: ik weet dat m go zwemmen is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03321) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03321) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03321) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03321) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03321) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03321) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03321) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03321) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03321) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03321) vertaling: wien da
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03321) vertaling: wien da
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03321) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03321) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03321) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03321) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03321) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03321) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03321) vertaling: is m dood
komt voor: j
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03321) vertaling: is m dood
komt voor: j
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03321) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03321) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03321) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03321) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03321) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03321) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03321) komt voor: n
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03321) komt voor: n
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03321) fragment: waa da (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03321) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03321) komt voor: n
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03321) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03321) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03321) fragment: da (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03321) fragment: wien da (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03321) komt voor: n
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03321) vertaling: Piet denkt da J en M op iemand nie kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03321) vertaling: Piet denkt da J en M op iemand nie kwaad zijn
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03321) vertaling: W denkt da me nooit aan iemand genne prijs geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03321) vertaling: W denkt da me nooit aan iemand genne prijs geven
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03321) vertaling: t is waar da ze nie mee Marie meuge klappe
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03321) vertaling: t is waar da ze nie mee Marie meuge klappe
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03321) vertaling: ieverans nie
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03321) vertaling: iemand nie
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03321) vertaling: nooit nie
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03321) vertaling: nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03321) vertaling: nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03321) vertaling: nooit nie
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03321) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03321) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03321) vertaling: niks nie
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03321) vertaling: niks nie
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03321) vertaling: gen
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03321) vertaling: nie zenge da'k buite geweest zen
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03321) vertaling: nie zenge da ge ne cadeau veu hem gekocht he
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03321) vertaling: wete ge nie dat m gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03321) vertaling: W probeerde iemand nie zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03321) vertaling: t schijnt da ze niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03321) vertaling: t schijnt da ze niks mag ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03321) vertaling: ze proberen al den hielen dag veu mekanderen op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03321) vertaling: ik denk da't ne schonen dag wordt
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03321) vertaling: 't is misschien beter da me nog efkes wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03321) vertaling: me hadde geluk da'm 'm direct terugvonne
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03321) vertaling: as de keikes een valk zien zen ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03321) vertaling: as me de petatte nie kunne verkope, zitte me in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03321) vertaling: as ge 'm nie meeneemt, won ik kwaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03321) vertaling: hij wis't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03321) vertaling: op dees feest wordt veel gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03321) vertaling: na verkope ze nog maar alleen brood in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03321) vertaling: as'm mee de velo komt, zal'm wel laat zen
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03321) vertaling: as ge tijd he, komt dan eens af
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03321) vertaling: as'k rijk sen, koop k ne chiquen auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03321) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03321) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03321) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03321) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03321) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03321) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03321) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03321) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03321) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03321) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03321) vertaling: M he geze da gij geprobeerd he een lieke te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03321) vertaling: Marie he geze da gij geprobeerd he nen boek aan heur te geve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03321) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03321) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03321) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03321) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03321) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03321) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 2
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 2
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03321) vertaling: die van t stad die hemmen hie veul huize gezet
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03321) vertaling: an die nief vaart daa ziere ge iemand ne meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03321) vertaling: gisteren is Jan hie geweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03321) vertaling: dien dag da Jan belde warek nie thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03321) vertaling: Jef dieje zouk nooit nie vrage
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03321) vertaling: Marie, die zou dda nooit nie doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03321) vertaling: Ber, die drinkt wel es te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03321) vertaling: Martha, die zouk wel es willen vrage
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03321) vertaling: dat huis, da zou'k nooit nie wille kope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03321) vertaling: dat huis, da staat daar al vijftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03321) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03321) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03321) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03321) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03321) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03321) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03321) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03321) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03321) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03321) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03321) vertaling: he G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03321) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03321) vertaling: t was ma juust goe genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03321) vertaling: ze he naa meer koeien as vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03321) vertaling: as S kunne kome was, dan had ze da gedaan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03321) vertaling: z'is den besten doktoor da'k ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03321) vertaling: vooda g'iet ewegsmijt, moete ge's belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03321) vertaling: hier is alles da'k gekregen hem
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03321) vertaling: J is te gier voor iet aa z'n kindere te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03321) vertaling: pecies of da gij iet va voetbal kent
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03321) vertaling: legt dien boek neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03321) vertaling: as ge echt nie kunt wachte, komt da ma
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03321) vertaling: ik weet da Jan den doktoor kunne roepen had
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03321) vertaling: ik weet da Jan den doktoor kos geroepen hemme
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03321) vertaling: hij ze da'k ik 't moeten doen had
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03321) vertaling: hij ze da'k ik 't moes gedaan hemme
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03321) vertaling: hij's verleje week doo dokter M gopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03321) vertaling: hij wordt merege doo dokter M gopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03321) vertaling: ik denk da ge veul zou moeten wegsmijte
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03321) vertaling: ik denk da ge veul zou moeten wegsmijte
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03321) vertaling: t is lomp van zo'n dier dinges eweg te smijte
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03321) vertaling: t is lomp van zo'n dier dinges eweg te smijte
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03321) vertaling: hij's alle kapotte dinges eweg aan't smijte
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03321) vertaling: hij's alle kapotte dinges eweg aan't smijte
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03321) vertaling: ik vind da ge de gazet wa meer zou moeten lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03321) vertaling: ik vind da ge de gazet wa meer zou moeten lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03321) vertaling: t is lomp van in den donkere de gazet te leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03321) vertaling: t is lomp van in den donkere de gazet te leze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03321) vertaling: hij is den hielen dag de gazet aan't leze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03321) vertaling: hij is den hielen dag de gazet aan't leze
positie: 1
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03321) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03321) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03321) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03321) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03321) vertaling: R he iene groenen appel eweggegeven en na he 't 'm nog twee rooi
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03321) vertaling: d'r was veul volk op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03321) vertaling: was er veul volk op 't feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03321) vertaling: wa boeke herre gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03321) vertaling: hij woont bij Marieke
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03321) vertaling: hij woont bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03321) vertaling: loopt 's naa den bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03321) vertaling: wien herre gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03321) vertaling: wien he jaw gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03321) vertaling: as'k da gewten had, had 'k 't nie gedaan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03321) vertaling: ge zou beter nog efkes wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03321) vertaling: gelukkig had Jan den doktoor gebeld en die was heel rap daar
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03321) vertaling: loopt na toch voort, ambetanterikke
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 4
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03321) komt voor: j
gebr.: 4
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03321) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03321) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03321) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03321) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03321) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03321) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03321) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
hulpinterviewer [v=018] Ze weet nie dat Marie gisteren gestorven is. sound
informant Ze wet ni _ . [a] Ze wet et ni dase gisteren gestorvenis. [/a]

da se gestorve n is
tagging sound
hulpinterviewer Da Marie gisteren gestorvenis.

gestorve n is
sound
hulpinterviewer Ja. [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer Jan wet da nog. sound
informant Ja. [a] Jan wet da nog. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] de timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] den timmerman heet geen nagels bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
hulpinterviewer Voor em. sound
informant Liet me voor mij werke. sound
hulpinterviewer [a] Liet me voor em werke. [/a] tagging sound
informant Voor em. sound
hulpinterviewer Ja. [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand kanda of niemand wilta. [/a]

kan da wil ta
tagging sound
veldwerker Kunt ge ook iets anders zeggen? sound
hulpinterviewer Niemand heet dat ooit gewille of gekunnen. sound
informant Ja. Gekunne. Ja zoiets. sound
hulpinterviewer Niemand. Geen man. sound
informant Geen man. sound
hulpinterviewer Geen man heet dat ooit gewille of gekunne. sound
informant Geen man ist. Ja [/e=1]

is t
sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich meedrijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Liet hereige op de baren mee drijve. [/a]

her eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bezag sound
hulpinterviewer zijn eige sound
informant [a] bezag zich zijneige in de spiegel [/a]

zijn eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer Kent zen eige goed. sound
informant Zen eige goed. Ja. sound
hulpinterviewer Ja hier zeggen ze niet eduard maar het gaat over _ . De Ward. sound
informant Ward. sound
hulpinterviewer De Ward die kent zen eige goed. sound
informant [a] de ward die kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord datter foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat ter
sound
hulpinterviewer [a] De Ward heet hore zegge. sound
hulpinterviewer Datter foto's van em in de venster voor de venster staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen opete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan had t iel brood willenopete.

wille n opete
tagging sound
informant Ja. sound
veldwerker Kunt ge ook zeggen gewild opeten of opeten gewild? sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Als ik zuinig leef leef ik gelijk mijn ouders da zoue wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055 Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] As ie nog drie jaar te trekke hee tagging sound
informant of leeft ie leeft ie zo lang as dak

da k
sound
hulpinterviewer As ze vader. sound
informant As ze vader. [/a] sound
hulpinterviewer Leeft ie zo lang as ze vader. sound
hulpinterviewer En we zeggen misschien assem [/e=1]

as em
sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As zij zo gevaarlijk leeft leeft ze ni lang ni meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ast nu nog leeft dan leeftet _ ook nog. [/a]

as t leeft et
tagging sound
informant Morgen en overmorgen. sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo ongezond leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. sound
informant Ongezond. sound
hulpinterviewer [a] As gellie zo ongezond leeft he tagging sound
hulpinterviewer Dan leve gellie nooit zo lang asekik. [/a]

as ek ik
tagging sound
informant Nooit zo lang as dakik leef. [/e=1]

da k ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse voor t werk leve

as se
tagging sound
hulpinterviewer Dan leve ze ni _ . Ja. Of voor der kinderen. [/a] tagging sound
informant Dan leve ze ni voor hullie kinderen. sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marvel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer nog leeft sound
informant [a] As de Cel nog leeft tagging sound
informant dan leeft de Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As ge gezond leeft dan leefde gij langer. [/a]

leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant ggg sound
commentaarn..v.t.  sound
hulpinterviewer As er zo weinig boeren zijn misschien. [a] As er zo weinig boeren zijn nog dan leven er veel van t werk in t fabriek. [/a] tagging sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [a] As Lisa en Pierre in den hemel in den hemel leve dan leve Rosa en Sus tagging sound
informant In den hemel. Leve. tagging sound
hulpinterviewer in de hel. [/a] tagging sound
informant In de hel. tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer As we rustig leve sound
informant Ame rustig leve

a me
tagging sound
hulpinterviewer [a] As me rustig leve dan leveme gelukkig. [/a]

leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As me eerlijk leve dan leve me gelukkig of dan zen me gelukkig. [/a] tagging sound
informant Amme eerlijk leve dan zen me gelukkig.

am me
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer Leef maar wa gezonder. tagging sound
hulpinterviewer [a] Leeft gij maar wat gezonder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer Ja dan zouden we al zeggen. [a] Leeft gellie maar wat minder leeft gellie maar wat minder gevaarlijk. [/a] tagging sound
informant Minder gevaarlijk ja. sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant Ja. [/e=1] sound
informant [a] Ik denk da Mar Marie ja Marie hem zou moete roepe. [/a] sound
hulpinterviewer Of hem ga moete roepe. tagging sound
informant Of ga roepe. sound
hulpinterviewer Ja. [/e=1] sound
informant Ja ga roepe. sound
hulpinterviewer [v=188] heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
hulpinterviewer Ja. Hedde genoeg volk voor voor t hooi

he de
sound
informant [a] Hedde genoeg volk tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant voor t hooi van t land te halen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar we zeggen niet om we zeggen voor he [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te komen werken. [/v] sound
commentaarn.v;t.  sound
hulpinterviewer Om zegge we nie he sound
informant Nee. sound
informant Gaan te werke. Nee. Kome te werken sound
hulpinterviewer [a] T was vriendelijk van Jan voor te kome werke. [/a] Zou ik zegge. tagging sound
informant Voor te kome werke. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Da vat is te zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant We zijn blij dame thuis zen.

da me
sound
hulpinterviewer Ja maar we zijn er nog ni he. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [a] Me hope allemaal op tijd thuis te zen. [/a] Of we hopen dame allemaal op tijd thuis zen. [/e=1]

da me
sound
informant ggg Me hope. sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die kan een stukje zagen. [/a] ggg sound
informant Die kan een stukje zagen. Die kan een stukje sound
veldwerker ggg sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aankwame regendenet. [/v]

regende n et
sound
hulpinterviewer Toen da me. Toen da me. Toen dame daar kwame regendenet.

da me regende n et
sound
informant Toen me daar kwame. [a] Toen dame daar kwame regendenet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja; [v=215] Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant Ik geloof dakik _ .

da k ik
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dak groter zen as ij. [/a]

da k
tagging sound
informant ij sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
hulpinterviewer Ze denkt da gij. Da gij. Of rapper. As ekik.

ek ik
sound
informant [a] Ze denkt dakik da gij eer thuis zijt as ekik. [/a] Of rapper. As ekik.

da k ik ek ik ek ik
tagging sound
hulpinterviewer Je gelooft _ . sound
hulpinterviewer Nee. Ze denkt da gij. sound
veldwerker En kunt ge ook zeggen dagegij of zoiets? sound
hulpinterviewer rapper thuis zijt asekik. Niet dan as.

as e kik
sound
informant Asekik. [/e=1]

as ek ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
hulpinterviewer Da ij sterker is dan sound
informant [a] Ge gelooft toch ni as dage sterker zet asekik. [/a]

da ge as ek ik
tagging sound
veldwerker da-ge as-e-kik sound
hulpinterviewer Dat ij sterker is as gij he. tagging sound
informant as ik sound
hulpinterviewer Ge denkt toch ni dat ij sterker is as gij. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze denken _ da wellie tagging sound
informant Ze denken _ da wellie rijker tagging sound
hulpinterviewer rijker zen as tagging sound
informant rijker zen as sound
hulpinterviewer as zullie as zullie ja ja he [/a] tagging sound
informant as zullie as zullie sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We denke da gellie ni zo slim ze as wellie. [/a] Ja. tagging sound
informant We denk dame da gellie ni zo slim ze as wellie.

da me
sound
hulpinterviewer [v=219] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gellie denkt toch ni da zellie armer zen as gellie. [/a] tagging sound
informant da wellie armer zen as zellie as gellie ja sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant Gelooft toch ni as dase veel schoonder is _ . sound
hulpinterviewer Nee; Nee. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. sound
hulpinterviewer [a] Ge denkt toch ni da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant As Anna. Ja. sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn dan Theo en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij denkt da Gaston en Jan sterker zen as Theo en Pierre en de Pierre. [/a] Ja. tagging sound
informant Ja. Jan. Sterker zen. En Pierre. En de Pierre. sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer De jongen wiens moeder da zegge we zo ni. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Die gast van wie van wien dat de moeder _ . sound
informant Van de moeder is. sound
hulpinterviewer gisteren hertrouwd is. sound
hulpinterviewer De gast die zijn moeder gisteren hertrouwd is. Zegge wet zo ni?

we t
tagging sound
informant Ja zoiets. sound
hulpinterviewer [a] De gast die zijn moeder gisteren hertrouwd is die stond achter mij [/a] Ja. Achter mij. [/e=1] sound
informant Die stond achter mij. sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] de bank waar ze op zate was pas geschilderd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar we zegge ni de bank waar ze op zate. de bank waar dase.

da se
sound
hulpinterviewer op zate. sound
hulpinterviewer De bank waar dase op zate. tagging sound
hulpinterviewer was pas geverfd of geschilderd. sound
informant Of geschilderd. sound
veldwerker En kunt ge ook zeggen de bank waarop dat ze zaten? sound
hulpinterviewer Nee. Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld heet moet moet mij maar wat geve. [/a] he. Ja. tagging sound
hulpinterviewer Maar zeggen we wie geld heeft? Zeggen we wie? sound
informant Moet mij wat. sound
hulpinterviewer Ik denk da we zegge die. sound
informant Nee. Die. sound
hulpinterviewer Die moet mij wat geve. sound
informant Die geld heet moet wa geve. Die moet mij wat geve. Ja. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse. sound
hulpinterviewer Of t deke. Sosse zegge ze wel vroeger he. sound
informant Sosse ja. sound
hulpinterviewer Trok het deke. sound
hulpinterviewer Naar zich toe da zegge we ni he. sound
informant Nee. sound
informant Naar her. sound
hulpinterviewer Marie trok het deke naar der toe. Nee. Nee. sound
informant Ja. Nee. sound
hulpinterviewer Speelt da ne rol? Ja he? sound
hulpinterviewer Trok het deke dichter of zo iet denk ik. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Naar der. sound
informant Trok het deke dichter naar der. sound
hulpinterviewer Of de sosse naar der. Ja. sound
informant Trok het deke naar der naar der. sound
hulpinterviewer Naar haar. sound
informant Naar haar. Naar der. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
hulpinterviewer Geen man mag et zien sound
informant Geen man mag et zien sound
hulpinterviewer dan moogt gij et ook ni zien. sound
informant dan moogt gij et ook ni zien. sound
hulpinterviewer [a] Geen man mag et zien dan vin ik da gij et ook ni moogt zien. [/a] tagging sound
informant Geen man mag et zien gij moog et ook ni zien. sound
veldwerker En kunt ge dan zeggen zien moogt? sound
hulpinterviewer Nee. Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=370] dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is die vent die ze geroepe hemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Die ze geroepe hemme. Hemme geroepe dus ni he. sound
informant Ja. Die vent die ze_ . Ja. Ja. sound
hulpinterviewer Dat is die vent die ze geroepe hemme. [/e=1][v=371] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] dat is de vent die et verteld hee. [/a] tagging sound
informant die et verteld hee. Ja. Ja. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer Dat zegge ze zo ni in t Mols. sound
informant Nee. Da zegge ze zo ni. sound
hulpinterviewer [a] Da is de vent da ik denk dase geroepe hemme. [/a] Ja.

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
hulpinterviewer t Schijnt dase niks mag ete. He; 't Schijnt.

da se
tagging sound
informant Mag ete. Ja. [a] t Schijnt dase niks mag ete. [/a] sound
hulpinterviewer Ja; [v=398] ze schijnt niets te mogen ete. sound
hulpinterviewer da zegge we ni. Ik denk da we da zegge zo as de vorige. [a] t Schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
sound
informant Nee. Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer Of datter enen in den hof staat. [/e=1]

dat ter
sound
informant [a] Tis juist datter enen in den hof staat. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker Kan je die er ook laten weg vallen? sound
hulpinterviewer Tis juist datter enen dat enen. sound
hulpinterviewer In den hof sta. sound
hulpinterviewer Zegge we da? Tis juist da enen in _? Nee; Datter enen.

t is dat ter
sound
informant Datter. sound
hulpinterviewer Ja. Er. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=520] wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Waffer boeke hegge juist gekocht? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peins da ge veel eweg zou moete smijten. [/a] tagging sound
informant Eweg. sound
hulpinterviewer Ik denk nida we die zou _ . He. Zegge we da Ik denk dage veel eweg zou moete smijte?

da ge
sound
hulpinterviewer Ja. Eweg moet doen. [/e=1] sound
informant Ik denk dage veel eweg moet doen. Zo. sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spulle weg aan het gooie. [/v] tagging sound
hulpinterviewer Alle kapotte rommel. sound
hulpinterviewer [a] Hij is alle kapotte rommel aan deweg doen. [/a] Aan deweg doen.

de weg
sound
informant Aan deweg doen. sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hee u op de kermis gezien? [/a] Ja. sound
hulpinterviewer Wien hee. Wien hee a op de kermis gezien? Wien hee a op de kermis gezien? sound
informant Wien hee a op de kermis gezien? [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer En dan is de vraag. Komen de zinnen voor in het Mols? Zo ja, hoe zeg je ze? sound
hulpinterviewer [v=003] Ik denk da Marie hee probere van em nen brief te schrijve. [/v] [a=n] Nee da zegge we ni he. [/a] sound
hulpinterviewer ik denk da Marie geprobeerd hee _ . sound
hulpinterviewer Nee. Da moe ni altijd. sound
informant Van em. sound
hulpinterviewer Ik denk da Marie geprobeerd hee van em nen brief te schrijve. tagging sound
hulpinterviewer Ja. Marie heeft probere _ . tagging sound
informant Van em nen brief te schrijve. tagging sound
hulpinterviewer Hee probere? Zeker ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer Gistere wandelden. [v=006] Gistere wandel wandeldiee sound
hulpinterviewer wandeldiede door het park. [/v] [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Wandeltenem door t park. [/e=1]

wandelte n em
sound
informant Gisteren wandel ter. Wandeldenem door _. sound
hulpinterviewer [v=022] Daar wilt niemand ni danse. [/v] sound
hulpinterviewer Geen man. sound
informant Geen man wilter danse.

wilt er
sound
hulpinterviewer [a=n] Geen man wilter danse. [/a]

wilt er
sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wien zij ad kunne roepe. [/v] Vertel maar ni wien dase ad kunne roepe.

da se
sound
hulpinterviewer [a=n] Zeg maar ni wien dase ad kunne roepe. Ja. [/a] Nee blijkt uit volgende vraag. tagging sound
informant Ja. Ongeveer op die manier. sound
hulpinterviewer Zeg maar ni wien dase ad kunne roepe. sound
informant Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel me eens wien dase ad kunne roepe. [/v] Ja. Datis em ze.

da se dat is
sound
hulpinterviewer [a=g] Zegtis wien dase ad kunne roepe. [/a] Zeg gij nu eens wien dase ad kunne roepe.

zegt is da se
tagging sound
hulpinterviewer Iemand nie. Ja; Die van hellie.ggg sound
informant Die van hellie. ggg sound
veldwerker ggg sound
veldwerker En zonder die dat komt dat niet voor? sound
hulpinterviewer Wien ze ad kunne roepe. Nee. Ik denk da ni. Zegtis wien dase ad kunne roepe. [/e=1]

zegt is da se
sound
hulpinterviewer Vertel mij eens. [v=029] Vertel me eens wien of ze had kunne roepe. [/v] [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Das t zelfde. Vertel zeg eens wien dase ad kunne roepe.

da se
tagging sound
informant Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel me eens wien of dase ad kunne roepe. [/v] [a=n] Nee. Ook ni. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer Vertel me eens wien dase ad kunne roepe. Tis altijd t zelfde. [/e=1]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen brood morgen wilt brood ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zegge we ni. [/a] sound
informant Ik denk da Eddy _ . sound
hulpinterviewer Ik weet _ . Ik weet dat Eddy morgen brood wilt ete. sound
informant Eddy morgen zal wilt ete. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg opstaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Eddy moet vroeg kunne opstaan. [/a] sound
hulpinterviewer Eddy moet vroeg kunne opstaan. We zegge ni Eddy moet kunne vroeg opstaan. He. sound
informant Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer Nu moette gij _ . sound
hulpinterviewer Dus ik lees de zin voor in het Mols en gaa moet em af make. sound
informant Aha. sound
hulpinterviewer [v=036] Dat is Marie en Piet. Marie en Piet wijze naar _ . [/v] sound
informant [a] Makandere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Dat is Toon. Toon wast _ . [/v] sound
informant [a] Zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] En dat is Fons. Fons zag een slang neffe _ . [/v] sound
hulpinterviewer Neffenem. Ja.

neffe n em
sound
informant [a] Hem. [/a] Neffenem. tagging sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer Datis weer zo kome ze voor in het Mols of ni.

dat is
sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dadiedereen moet kunne zwemme. [/v]

dad iedereen
sound
hulpinterviewer Ik denk het wel he. sound
informant [a=g] Ja. [/a] Das alleman kunne zwemme. [/e=1]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] [a=n] Da zegge we ni he. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] [a=n] ook ni. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=082] ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] [a=n] Ook ni. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] [a=n] ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer Het is het eerste. Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. Ja. sound
informant Alleman moet kunne zwemme. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wilt geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij wilt geen soep ni meer ete. [/a] sound
informant Hij wilt _ . sound
hulpinterviewer Die nie van achter ni he. sound
informant Hij wilt geen soep ni meer ete. Ja. Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer Zitten hier _ . [a=n] Zitten hier ieverans geen muizen. [/a] sound
informant Zitten hier ieverans _ . sound
hulpinterviewer Dus het is ni nieverans. [/e=1] sound
veldwerker Nee. sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt ni goed geen Frans. [/v] sound
informant Hij spreekt _. sound
hulpinterviewer [a=n] Hij spreekt ni goed geen Frans. Da zegge we zeker ni. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Maar. sound
informant Nee. Nee. Hij spreekt zen Frans ni goed. sound
hulpinterviewer Hij spreekt zen Frans ni goed. Of hij kent ni goed Frans. Ja. sound
informant Of hij kent ni goed Frans. sound
hulpinterviewer Hij spreekt zo goed geen Frans. Da zegge we ook ni. sound
informant Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
hulpinterviewer Alleman is gene stielman. Ja. Ja. [/e=1] sound
informant [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] Alleman is gene stielman tagging sound
hulpinterviewer [v=023] els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
hulpinterviewer Ook ni zegge we da zo? sound
informant Els wil ni danse en ze wil ni zinge. Nee. sound
hulpinterviewer Els wil ni danse en _ . sound
informant En ze wil ni zinge. sound
hulpinterviewer Ja. Maar het gaadem over die ook ni van achter.

gaa d em
sound
informant Ook ni. Ja. sound
hulpinterviewer [a=j] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja; da bestaat he. sound
informant En ze wil ni zinge ook ni. sound
hulpinterviewer Vindege da ni? Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni.

vin de ge
sound
informant Ja. Ja. Ja. Zo ist. [/e=1]

is t
sound
hulpinterviewer [v=150] Ij wet alles ni van de zaak. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegge we ni he. Ij wet alles ni van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer Ij wet ni veel van de zaak af. sound
informant Ij wet ni veel ni veel van de zaak of van _ . sound
hulpinterviewer Ij wet ni veel van de zaak af. sound
informant Of van de zaak af. sound
hulpinterviewer Ij wetter ni veel van. Ij wetter ni veel van. Ja. [/e=1]

wet ter
sound
informant Ij wetter ni veel van. Ij wetter ni veel van. sound
hulpinterviewer Hij heeft _ . [v=151] Ij hee altijd genen tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Ij hee altijd genen tijd. [/a] tagging sound
informant Ij hee altijd genen tijd. sound
hulpinterviewer [v=149] Ij hee overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer Mmm. Ij hee overal geen vrienden. sound
hulpinterviewer Zegge we da? Ij hee overal geen vrienden? sound
informant Ij hee overal geen vrienden. sound
hulpinterviewer [a=n] Ij hee ni overal vrienden. [/a] Ij hee ni overal vrienden. sound
informant Ij hee ni overal vrienden. sound
hulpinterviewer Ik denk da da wel beter is. sound
informant Ja. Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Boeken hee jan drie. Da zegge we ni he. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Jan hee drie boeke. Ja. [/e=1] sound
informant Jan hee drie boeke. sound
hulpinterviewer [v=156] Jan wet dattem voor drie uur den auto moet hemme gemaakt.

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Moet gemaakt hemme. [/a] sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Moet klaar hemme. Ja. Of_. Ja. sound
informant Jan wet as dattem voor drie uur den auto moet klaar hemme.

dat em
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan wet dattem voor drie uur den auto moet gemaakt hemme. [/v] [a=g] Ja. Dat is de zin dus. [/a]

dat em
tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=160] Jan wet dattem voor drie uur de wagen den auto gemaakt moet hemme. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer Zouwe da ook kunne zegge? [a=n] Dattem voor drie uur den auto gemaakt moet hemme. Moet gemaakt hemme. Gemaakt moet hemme.

zou we dat em
Nee blijkt uit discussie. sound
hulpinterviewer Ja. Of moet klaar hemme. Maar zegge we dan ook moet klaar hemme? sound
informant Moet fertig hemme. Of klaar hemme. sound
hulpinterviewer Nee? sound
informant Klaar. sound
hulpinterviewer Jan wet dattem voor drie uur den auto klaar moet hemme.

dat em
sound
hulpinterviewer Klaar moet hemme. Af moet hemme. sound
informant Af moet hemme. sound
hulpinterviewer Nee. Dat is meer van huiswerk he. sound
informant Nee. Nee. Ja. sound
hulpinterviewer Moet gemaakt hemme of moet klaar hemme. Ja. Ja. [/e=1] sound
informant Nee. Moet gemaakt hemme. Of klaar hemme of fertig hemme. sound
hulpinterviewer Dus. [v=161] Jan wet dattem voor drie uur de wagen gemaakt hemme moet. [/v] [a=n] Ni. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkege wien ik in de stad wien ik in t stad gezien hem? [/v]

denke ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] Wien denkege dak in t stad gezien hem? [/e=1]

denke ge
sound
informant Wien denkege. Wien dekege. sound
hulpinterviewer [v=262] [/v] [a=n] Dus ook de volgende. Wien denkege dak in t stad gezien hem? [/a]

denke ge
Vraag niet expliciet gesteld. Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doen wel efkes de sjatte afwasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] Maar ik doe. sound
informant Nee. Ik zal subiet de sjatte afwasse. sound
hulpinterviewer Zou hij _ . [v=296] Zou ij da gedaan hemme gekund? [/v] [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Zoum da kunne gedaan hemme? Zou hij da kunne gedaan hemme?

zou m
sound
informant Zou hij da _ . Zou em da kunne gedaan emme. Ja. Ja. sound
informant Zo ist. [/e=1]

is t
sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb gene zin en voere de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer Ah ja. Ik em geen goesting voor _. Voor de koeien te voeiere. sound
informant [a=n] Ik em geen goesting voor de koei te voere. [/a] sound
hulpinterviewer De politie _ . [v=316] de politie zou bij em kome en em en nemen em mee. [/v] [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Ja. [/e=1] sound
informant De politie kwam bij em en nam em mee. sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al al her koeien zen verdronke bij d overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer Marie der koeien. Ja. sound
informant Marie der koeien zen verdronke. sound
hulpinterviewer Ja. Zen verdronke bij d overstroming. sound
informant Bij d overstroming. sound
hulpinterviewer Of in d overstroming. sound
informant In d overstroming. Ja. sound
hulpinterviewer Maar zegge we Marie al der koeien? sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Marie der koeien. [/a] sound
informant Marie der koeien. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik niet aan. [/v] [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Daar dank ik ni aan. Daar dank ik ni aan. [/e=1] sound
informant Daar dank ik ni aan. Daar dank ik ni aan. sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jongen zen ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Met diene arigen zen ik mee naar de markt geweest. [/a] sound
informant Met dien arigen. Ja. sound
hulpinterviewer Die rare jongen heb ik mee naar de markt geweest. Ook ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=322] Ik em al de eerste drie sommen gemaakt. De welke herregij gemaakt? [/v]

herre gij
sound
hulpinterviewer Ik em al _ . sound
informant Ja. De eerste drie sommen _ . sound
hulpinterviewer Îk denk da wellie zegge de drie eerste in het Mols. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant De drie eerste. Ja. Ik em de drie eerste gemaakt. sound
hulpinterviewer En welke heeregij gemaakt? Ja. sound
informant En welke herregij gemaakt?

herre gij
sound
hulpinterviewer [a=n] De welke ni he? [/a] sound
informant Nee. sound
informant Welke? [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jongen vinne ze allemaal iel _ . [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar. Ja. Zo zegge wet in elk geval ni. [/a]

we t
sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Ik denk da alleman die jongen wel ja sympathiek vint. Of zo. [/e=1] sound
informant Wel kent. sound
hulpinterviewer [v=323] De waffere herregij al weg gebracht? [/v]

herre gij
sound
hulpinterviewer Of gewoon welke? sound
informant De welke. sound
hulpinterviewer [a=n] Welke. Welke herregij al eweg gedaan? [/a] Welke herregij al eweg gedaan?

herre gij
sound
informant Welke herregij al eweg gedaan? sound
informant Welke herregij al eweg gedaan? [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet datem is gaan zwemme. [/v] [a=n] Nee. [/a]

dat em
sound
informant Ik weet datem _ .

dat em
sound
hulpinterviewer Maar da zegge we ni he. sound
informant Is gaan zwemme? Nee. sound
hulpinterviewer Ik weet datem zwemmenis.

dat em zwemme n is
sound
informant Ik weet datem zwemmenis. sound
informant Of datem weest zwemmenis. [/e=1]

dat em zwemme n is
sound
hulpinterviewer Dus ja. [v=350] Ik weet datem gaan zwemmenis. [/v]

zwemme n is
sound
hulpinterviewer Ik weet datem gaan zwemmenis.

zwemme n is
sound
hulpinterviewer Ik weet datem gaan zwemmenis. Zegge we da?

zwemme n is
tagging sound
hulpinterviewer Ja. Misschien wel. sound
informant [a=j] Ja.[/a] As ie thuis komt en _ . sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant En zei ik weet dattem gaan zwemmenis he.

zwemme n is
sound
hulpinterviewer Ja; Ja. Das juist. [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=352] [/v] [a=n] En dan die volgende ni. [/a] Vraag niet gesteld. Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [v=353] As Julie vraagt moettegij nog koffie hemme jan. Dan kan Jan _ . Kan Jan dan antwoorde jak? [/v] [a=n] Nee. Nee. [/a]

moet te gij
sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer As Julie vraagt moettegij nog koffie hemme? sound
hulpinterviewer Dan antwoord Jan ja. Ni jak. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Da zegge we ni. [/e=1] sound
informant Dan zeitem ja.

zei t em
sound
hulpinterviewer [v=364] Is em dood? [/v] sound
hulpinterviewer Da zeggeme he? Is em dood.

zegge me
sound
informant [a=j] Ja. Is em dood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de vrede kome? Nooit ni. [/v] sound
hulpinterviewer Maar zeggeme nooit ni?

zegge me
sound
hulpinterviewer Ja; Ik weet ni. sound
hulpinterviewer Nooit ni. Wa zegge welle dan? sound
informant Nooit ni da zegge we ni. Ja; Wa zegge welle? tagging sound
informant t Zal ni gedaan gerake. sound
hulpinterviewer t Zal nooit ni gedaan zen. Da zegge we toch he.. sound
hulpinterviewer Gerake. Of gerake. [a=j] Maar nooit ni zegge we wel he. [/a] sound
informant t Zal nooit ni gedaan gerake. Of zen. xxx sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde voor niemand zeer te doen. sound
informant Niemand zeer te doen. tagging sound
hulpinterviewer He. Om ni he. sound
informant Ja. Das juist.

da s
sound
hulpinterviewer Rosa probeerde voor niemand zeer te doen. sound
informant Nee. sound
informant xxx sound
hulpinterviewer Rosa probeerde iemand ni zeer te doen. Ja. [/e=1] sound
informant Iemand ni zeer te doen. sound
hulpinterviewer [v=400] t Belooft weer ne schonen dag te wenne. [:v] sound
hulpinterviewer [a] Da zegge we ook ni. t Belooft ni he. [/a] sound
informant t Belooft nee. sound
hulpinterviewer t Ga ne schonen dag wenne. sound
informant t Ga ne schonen dag _ . sound
hulpinterviewer t Ga ne schonen dag wenne. Ja; [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft zij op water en brood. [/v] sound
informant Ze leeft? sound
hulpinterviewer Zegge we da ze leeft zij op water en brood? sound
hulpinterviewer Ze leeft zij. Zegge we da? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Zij leeft op water en brood. Ja. [/e=1] sound
informant Zij leeft op water en brood. sound
hulpinterviewer We zen wij _ . [v=427] We zen wij daar nog nooit geweest. [:v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Wellie zen daar nog nooit ni geweest. [/a] tagging sound
informant Wellie zen daar nog nooit ni geweest. sound
hulpinterviewer xxx Dubbele negatie. sound
hulpinterviewer Wellie zen daar nog nooit ni geweest. sound
informant Wellie zen daar nog nooit ni geweest. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei da we wij zulle winne. [/v] sound
hulpinterviewer Da wellie zulle winne. sound
informant [a=n] Da wellie zulle winne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
hulpinterviewer Hij kan daar _ . [a=n] Hij kan daar ook niks aan doen. [/a] Ja. tagging sound
informant Hij kan daar ook niks aan doen sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk dattem hij morgen morgen ook komt. [:v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Ik denk dattem morgen komt.

dat em
sound
hulpinterviewer Datem morgen ook komt.

dat em
sound
hulpinterviewer Ik denk datem morgen ook komt. [/e=1]

dat em
sound
informant Datem morgen komt. sound
hulpinterviewer [v=365] Hem is dood. [/v] [a=n] Da zegge we ni. [/a] sound
informant Nee sound
hulpinterviewer Hij is dood. sound
informant Hij is dood. Hij is dood. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Of zij is dood. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=366] Haar is ziek. [:v] [a=n] Zegge we ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer Zij is ziek. sound
informant Zij is ziek of hij is ziek. sound
hulpinterviewer Is hij ziek? [v=367] [/v] [a=n] Is zij ziek? [/a] Ja. Vraag niet gesteld. Onmiddellijk antwoord. sound
informant Zij ziek. sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog efkes te wachte? [/v]

t is
sound
hulpinterviewer Tis misschien beter _ . [a] Tis misschien beter nog efkes te wachte? [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer Of da we nog efkes wachte. Maar ni om he. sound
informant Ja. Nee. sound
hulpinterviewer Tis misschien beter dame nog efkes wachte.

t is da me
sound
informant Dame nog efkes wachte. Ja. sound
hulpinterviewer [v=402] We adden t geluk om em direkt terug te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Me adden t geluk dame em direkt terug vonne. [/a]

da me
sound
informant dame em direkt terug vonne. Ja. sound
hulpinterviewer Dame.

da me
sound
informant Da me em. sound
veldwerker Kunt ge dat nog anders zeggen? sound
hulpinterviewer Me adden t geluk dame em direkt terug vonne.

da me
sound
informant Me adden t geluk dame em direkt terug vonne. sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Nee. sound
veldwerker Kunt ge ook zeggen van em direkt terug te vinden? sound
hulpinterviewer Nee. We adden t geluk van em direkt _ . Nee da zegge we ni. sound
informant Nee. Nee. Da zegge we ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij eet den bal gesmete in de mand. [/v] sound
hulpinterviewer Hij heet den bal in de mand gesmete. sound
informant [a=n] Nee. [/a] Hij heet den bal in de mand gesmete. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof me dage nooit ni meer zult verstoppe. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer â=n$ Da zegge we ni. [/a] sound
hulpinterviewer We beginne ni met die boek die boek. Daar beginne we ni mee. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Beloof _ . Ge moet me belove _ nooit ni meer te verstoppe. sound
informant _ belove van die boek nooit ni meer te verstoppe. sound
hulpinterviewer Of dage die boek nooit ni meer zult verstoppe.

da ge
sound
informant Of dage die boek nooit ni meer zult verstoppe. [/e=1] sound
hulpinterviewer Wat [v=487] Wa zeg mij dage gekocht hee. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ge moet zegge wa dage gekocht hee. Ge moet zegge wa dage gekocht hee. sound
informant Ge moet zegge wa dage gekocht hee. Ge moet zegge wa dage gekocht hee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding één heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo iet hem ik nog nooit gezien. Zo iet hem ik nog nooit ni gezien. [/a] sound
informant xxx sound
hulpinterviewer [v=515] Gij zijt ook ne rare. [/v] sound
hulpinterviewer Gij zijt ook nen arigen sound
informant Gij zijt nen arigen. sound
hulpinterviewer [a=n] Gij zijt ook nen arigen gij. [/a] Wel dubbeling, maar niet met één. sound
informant Gij zijt ook nen arigen gij. sound
hulpinterviewer Ja. Zowel. maar ene daar van achter ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei da gij Pierre nen boek hee geprobeerd te verkope. [/v] [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Marie zie da gij geprobeerd hee _ . sound
informant Van. sound
hulpinterviewer Da gij geprobeerd hee aan Pierre nen boek te verkope. Ja. [/e=1] sound
informant Aan Pierre nen boek te verkope. sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht dakik Anna geprobeerd ad nen cadeau te geve. [/v]

da kik
sound
hulpinterviewer [a=n] Julien dacht dakik geprobeerd ad aan Anna ne cadeau te geve. [/a]

da kik
sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet da gij hee geprobeerd Marie nen boek te verkope. [:v] sound
hulpinterviewer [a=n] Karel wet da gij hee geprobeerd aan Marie nen boek te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer Ni? sound
hulpinterviewer Karel wet da gij hee geprobeerd aan Marie nen boek te verkope. sound
informant Karel wet da gij hee geprobeerd aan Marie nen boek te verkope. sound
hulpinterviewer Of da gij geprobeerd hee voor aan Marie nen boek te verkope. sound
hulpinterviewer Misschien ook al. sound
informant Ook al. Ja. sound
hulpinterviewer Vroeger was altijd die voor daar tussen. Maar dat is voor een stuk aan t verdwijne. [/e=1] sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt ij slaapt kan Jan dan antwoorde ij doe? [/v] [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Ja; Maar dan kan Jan alleen antwoorde oh ja? sound
hulpinterviewer Slaapt em? sound
hulpinterviewer Maar ni ij doe. Da zeker ni. sound
informant Dan slaaptem. [/e=1]

slaapt em
sound
hulpinterviewer [v=228] as Frans zegt hij slaapt kan Jan dan antwoorde het doe? [/v] [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Nee; as Frans zegt hij slaapt sound
hulpinterviewer dan kan Jan _ . Ja. Dan zal Jan zegge oh ja slaaptem? Maar meer ni he. [/e=1]

slaapt em
sound
informant Ja. Slaaptem? sound
hulpinterviewer [v=243] [/v] [a=n]Dus das ook voor die volgende t geval. [/a]

da s
Impliciet een antwoord op 243 sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zegt hij slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer Hij slaapt toch ni? sound
hulpinterviewer Mmm. Toetoet. Zegge we da? sound
informant [a=n] Nee. Da zegge wij ni. Toetoet ni. [/a] sound
hulpinterviewer Toch ni in die context. Nee. Toch ni in die zin. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer As Frans zegt hij slaapt toch ni sound
informant Dan slaaptem ni.

slaapt em
sound
hulpinterviewer As Frans zegt hij slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? sound
hulpinterviewer Ja; dan zouwe zegge jawel. Jawel. Hij slaapt wel. [/e=1]

zou we
sound
informant xxx sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zalek t avond koke

zal ek
sound
hulpinterviewer kan Marie dan antwoorde da doe maar? [/v] [a=n] Nee. [/a] Nee. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Moet ik t avond koke. Wa zei Marie dan? sound
hulpinterviewer Doe maar op. [/e=1] sound
informant Doe maar op. sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni veel geld ni meer. [/v] sound
hulpinterviewer Jan hee ni veel _ . Of hee ni veel geld ni meer. sound
informant [a=n] Jan hee geen geld ni meer. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. Maar ja. sound
informant Of weinig geld. sound
hulpinterviewer t Gaat over die ni meer van achter. Denk ik. Jan hee ni veel geld ni meer. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a]=n Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ik geef niks aan iemand anders. sound
informant Aan iemand anders. [:e=1] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wilt ni werke ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Da zegge we ni. [/a] sound
informant Niemand wilt ni meer werke. sound
hulpinterviewer Ja. Geen man wil _ . Geen man wilt _ . sound
informant Geen man wilt nie meer _ . sound
hulpinterviewer xxx sound
informant Geen man wilt ni meer werke. sound
hulpinterviewer [v=388] Wien heet den auto mee genome? Iemandnie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niemand ni zegge we ni. Maar wel iemand nie. [/a] sound
informant Iemand nie. sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit et geld aan de bomen? [/v] [a=n] Ieveranst nie. [/a] sound
informant Ieveranst nie. sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niks. Niks nie zegge welle ni. [/a] sound
informant Niks. Nee. sound
hulpinterviewer Niks. sound
informant Niks. sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heetem gemolke? Geen enkele ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Geen één. [/a] Geen één. sound
informant Geen één. sound
hulpinterviewer [v=475] Louisa hee nu meer keoien dan ze vroeger en had. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou zegge. Louisa hee nu meer koeien as vroeger. [/a] sound
informant As vroeger. Ja. sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wak gekrege en em. [/v]

wa k
sound
hulpinterviewer Hier is _ alles wa dak _ .

da k
sound
informant Hier is alles wa dak em. sound
hulpinterviewer Ja. Of wa dak gekregenem.

da k gekregen em
sound
hulpinterviewer [a=n] Hier is alles wa dak gekregenem. [a]

da k gekregen em
sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosa en Julie der broerke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] da zegge we zo ni. Denk ik. [/a] sound
informant Der broer. sound
hulpinterviewer Ja maar. Da zegge we ni. Jan is Rosa en Julie der broerke. sound
hulpinterviewer Jan ist broerke van Rosa en Julie.

is t
sound
informant Van Rosa en Julie. sound
hulpinterviewer Zo he? Ist broerke van.

is t
sound
informant Van. Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=173] Die auto is Jefs. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee; Die auto is van Jef. [/a] sound
informant Nee. Die auto is van onze Jef. sound
hulpinterviewer Ja. Of van de Jef. sound
informant Of van onze Jef. sound
informant Of van de Jef. Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=174] Die velo is mijns. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Die velo is van mij. [/a] sound
informant Nee. Die velo is van mij. sound
hulpinterviewer [v=368] Me hem te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [:v] sound
hulpinterviewer Me hem te werke da zegge we ook ni. sound
hulpinterviewer Me hem te werke moest zij den helen dag thuis blijve. sound
hulpinterviewer Me hem te werke? sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Nee. as ij werke was. sound
hulpinterviewer As ij werke was moest zij den helen dag thuis blijve. sound
hulpinterviewer Me hem gaan te werke? Zegge we da? sound
informant Nee. Me em gaan te werke. [a=jJ Me hem gaan te werke. sound
hulpinterviewer Moest zij thuis blijve. Kan dus toch. Me hem gaan te werke. [/e=1] sound
informant moest zij thuis blijve. [/a] sound
hulpinterviewer Gelove _ . [v=395] Denkege ni datem gevallenis? [/v]

denke ge dat em gevalle n is
sound
hulpinterviewer Denkege ni datem gevallenis?

denke ge dat em gevalle n is
sound
informant Gelove? sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed he die zin. [/a] Denkege ni datem gevallenis? [/a]

denke ge dat em gevalle n is
tagging sound
hulpinterviewer Want de volgende is denkege ni datem gevallen hee. Da zegge we ni. sound
informant Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zou ik niet durvenop ete. [/v]

durve n op
sound
hulpinterviewer [a=n] Zo een? [/a] sound
hulpinterviewer Of [v=325] De die zou ik ni durvenop ete. [/v] [a=j] De die zou ik ni durvenop ete. zou ik ni durvenop ete. Op ete. [/a]

durve n op
sound
informant De die. xxx tagging sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kon hemme geroepe. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Ik vin da Jan den dokter ha moete roepe. [/a] sound
hulpinterviewer Of da Jan beter den dokter _ of geroepe had. sound
informant Had moee roepe. Ja zo iet. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=506] Herregij aan Jan gezien? [/v]

herre gij
sound
hulpinterviewer Da. [a=n] Da zegt mij niks. sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie hee drie rode. [/v] sound
hulpinterviewer Heeter drie rode.

hee t er
sound
informant Heeter. sound
hulpinterviewer Er zegge we ni. sound
informant Heeter.

hee t er
sound
hulpinterviewer Ja maar. Zegge me Robert hee drie groen appels en Marie hee drie rode? sound
hulpinterviewer Heeter. Nee. Ja?

hee t er
sound
informant Heeter drie rode. Ja. sound
informant Ik em er drie rode en gij heter ook drie rode.

he t er
sound
hulpinterviewer Ja maar hier staat er hee drie groen appels. sound
hulpinterviewer Robert hee drie groen appels en Marie hee _ . sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer Ja maar da zen rode en die andere zen groen. sound
informant Drie rode appels. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rode. Zouge da zo zegge?

hee t er zou ge
sound
hulpinterviewer Heeter drie rode of hee drie rode?

hee t er
sound
informant Heeter drie rode.

hee t er
sound
hulpinterviewer Toch. Twijfel. sound
informant [a=j] Ja. Ja. Heeter drie rode. [/a]

hee t er
tagging sound
hulpinterviewer [v=424] Ik em et em gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar we zegge ni ik em ik em et gegeve. [/a] Me zegge tagging sound
informant Nee. Nee. sound
hulpinterviewer et em sound
informant em sound
hulpinterviewer Ik em et em gegeve. Ja. Ja. [/e=1] sound
informant Ik em et em gegeve. sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denkt dat ij had wille naar huis. [/v] [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Marie denkt datem _ .

dat em
sound
informant Nee. Marie denkt datem naar huis is. tagging sound
hulpinterviewer Of datem graag naar huis _ .

dat em
sound
informant Of datem graag naar huis gaa. tagging sound
hulpinterviewer Of datem graag naar huis gegaan was.

dat em
tagging sound
informant Of ja zo in _ . Ja. Ja. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den auto va Marie is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Marie deren auto _ . Ja. Marie deren auto is kapot. [/e=1] sound
informant Deren auto is kapot. sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeer als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
hulpinterviewer [a] s Zondags ginge we me heel de familie naar de zee sound
informant xxx sound
informant Of ja. Me heel de familie naar de zee. sound
hulpinterviewer en da was heel plezant want wa da zegge we ni. [/a] sound
informant en da was heel plezant. tagging sound
hulpinterviewer Wat heel plezant was da zegge we ni. sound
informant Da was heel plezant. sound
hulpinterviewer En t was plezant. En da was heel plezant. Ja. [/e=1] sound
informant Nee. En et was heel plezant. Ja. sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer Waar dak woon.

da k
sound
informant [a] In t dorp waar dak woon _ . Waar dak woon tagging sound
hulpinterviewer Ja.. sound
informant sat een oude kerk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer In t dorp waar dak woon. Ja. [/e=1]

da k
sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag da we aankwame regendenet. [/v]

regende n et
sound
hulpinterviewer Dame aan kwame.

da me
sound
informant Op den dag da we aan _ . Aan Kwame. sound
hulpinterviewer Dame aan kwame regendenet. [/a]

da me regende n et
sound
informant Dame aan kwame regendenet. sound
hulpinterviewer Of ook den dag dame aan _ . Of op den dag dame aan kwame. [/e=1]

da me
sound
informant Den dag. Ja. sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet heel schoon. [/a]

da s
sound
informant Das iet heel schoon. sound
hulpinterviewer Nee. Nee. [/e=1] sound
veldwerker Kunt ge soms ook zeggen dat is iets die heel schoon is, sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zou hij da kunnen doen hemme? [/a] sound
hulpinterviewer Zou hij da hemme kunne doen? zegge we ni. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Zou hij da kunnen doen hemme? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Zou hij zo iet kunnen doen hemme? Ja. [/e=1] sound
informant Zo iet kunnen doen hemme? sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer Of ni zegge. sound
informant Ni voort vertelle. Of ni zegge. sound
hulpinterviewer [a] Ni zegge dage ne cadeau voor em voor em gekocht hee. [/a] tagging sound
informant Voor em gekocht hee. sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ik nooit uitnodigen. [/v] sound
hulpinterviewer Nooit vrage. sound
informant De Jef die zou ik nooit _ nooit vrage. [/a] sound
hulpinterviewer Maar kunne we da zegge zo me die naam van voor? sound
hulpinterviewer De Jef die zou ik nooit vrage. sound
informant Ja. Zo zouwet zegge. [/e=1]

zou we t
sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zou zo iets nooit doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie die zou _ die zou da nooit ni doen. [/a] tagging sound
informant Die zou da nooit ni doen. sound
hulpinterviewer [v=446] Jules die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
hulpinterviewer Jules die durft wel eens tagging sound
informant Die durft wel eens sound
hulpinterviewer te veel drinke. [/a] Te veel drinke. En die durft wel eens te veel drinke. sound
informant Te veel. Te veel in de pint zien. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Martha die zou ik wel eens wille tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer wille vrage. [/a] Ja. Ja. sound
informant Wille vrage voor te kome. sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da huis da zou ik nooit wille kope. [/a] tagging sound
informant Dat huis. Da zou ik nooit wille kope. sound
hulpinterviewer Eh. [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Da huis stater al vijftig jaar. [/a]

sta t er
tagging sound
hulpinterviewer Dat huis da stater al vijftig _ . Ja dat kan. Dat huis da stater al vijftig jaar. [/e=1] tagging sound
informant xxx sound
hulpinterviewer [v=521] Hij woont bij Marie. [/v] sound
hulpinterviewer Hij woont _ . Of [a] hij woont bij Marie. [/a] Ja da kan hij woont bij Marie. tagging sound
informant Hij is bij Marie. Hij is bij Marie of hij woont _ . Hij woont bij Marie. Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=522] Hij woont bij Wim. [/v] [a] Hij woont bij Wim. [/a] sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant Mmm. Ik em me daar goed _ . tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik em me daar goed geamuseerd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] dan zeggeme ze heet dereige ni geamuseerd [/a]

zegge me der eige
tagging sound
hulpinterviewer op t bal. [/a] He. sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
hulpinterviewer Maar da zegge we ni. Ge wet toch wel _ . sound
informant Ge herinnert _ . Nee. Ge wet toch nog wel as da ge _ . sound
hulpinterviewer dage me toen onder die ladder _ .

da ge
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Hee late lope. sound
hulpinterviewer Of dage me toen onder die ladder _ .

da ge
sound
informant Hee late onder door lope. sound
hulpinterviewer Onder de ladder _ . Ja. Onder de ladder hee late onder door lope. Of dage me onder de ladder onder door liet lope.

da ge
sound
hulpinterviewer Of dee lope. sound
informant Ja. Dee lope. sound
hulpinterviewer [a] Ge wet toch nog wel dage me toen onder de ladder onder door dee lope. [/a] tagging sound
informant Dee lope. sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet nog dat er ene altijd op mij riep. [/a] tagging sound
informant Ik herinner _ . Ik weet nog dat er ene altijd op u riep. sound
hulpinterviewer En dat er ene altijd op mij riep. Of op ons. sound
informant Ja. Das juist. Op ons of op mij. [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij voelde datem door t ijs zakte. [/a]

dat em
sound
informant Hij was _ . sound
hulpinterviewer Want me zegge ni hij voelde zen eige door t ijs zakke. sound
informant Ja. Ja. Nee. Nee. Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
hulpinterviewer Ge wet toch nog wel dame bij Marieke _ .

da me
sound
informant Dame bij Marie _ . sound
informant Daar ginge. Langs. Dame daar .

da me
sound
hulpinterviewer [a] ge wet toch nog wel dame bij marieke binnen ginge. [/a] sound
informant Binnen ginge. Ja. sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer Ze wete er nog een beetje van maar alles ni. sound
informant Ze wet _ . [a] Ze wete er nog een beetje van maar alles ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer Leefdenek er op los. Ja.

leefde n ek
sound
informant [a] In die tijd leefdenik er _. Leefdenek er op los. [/a] Ja.

leefde n ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefdenem gelijk e beest. [/a]

leefde n em
tagging sound
hulpinterviewer Of lijk een beest. sound
informant Lijk een beest. sound
hulpinterviewer Vroeger leefdenem lijk een beest. sound
informant Lijk een beest. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer ggg Ik denk ni dat in dialect gezegd wordt as God in Frankrijk. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [a] Daar leefde wellie _ . [/a] tagging sound
hulpinterviewer Daar hadde wellie e schoon leven. sound
informant Daar hadde wellie e schoon leven. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen leefde gij _ . tagging sound
informant _ a ne koning. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Lijk. Lijk ne koning. Toen leefde gij lijk ne koning. sound
informant Lijk ne koning. Lijk ne koning. Toen leefde lijk ne koning. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er waren veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] daar was veel volk op t feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dak _ nie kost kome naar uwe verjaardag

da k
tagging sound
informant Spijtig dame gisteren ni kunne kome

da me
tagging sound
hulpinterviewer En was er veel vol op da feestje? [/a] Ja. tagging sound
informant En was er veel volk op da feest? sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien? [/v] [a] Wien herre gezien? [/a] sound
hulpinterviewer He. Wien herrege gezien? Da zegge we toch he?

herre ge
sound
informant Wien herrege gezien? Ja. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ik heb dat gezegd gehad. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik em da gezei. [/a] tagging sound
informant Ik em da gezei. sound
hulpinterviewer [v=357] Als Frans zegt er komt morgen iemand langs. Kan Marie dan vrage wie dat? [/v] sound
hulpinterviewer As Frans zegt morgen komt er iemand kan ze dan antwoorde wien wien? sound
hulpinterviewer Wien da? sound
informant [a=j] Wien wien da. Ja. Wien da komt er morgen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja maar dan _ . sound
hulpinterviewer Morgen komt er iemand. Wien da? sound
hulpinterviewer Ja. Wien da? Mmm. [/e=1] sound
informant Wien da? sound
hulpinterviewer [v=408] Op dit feest wort er veel gedanst. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Op dees feest wenter veel gedanst. [/a]

went er
tagging sound
hulpinterviewer Hier weunt veel gedanst. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ja. [/e=1] sound
veldwerker Kunt ge die er laten weg vallen? sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordt er nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
hulpinterviewer Ik denk da we hier xxx zegge nu verkope ze alleen verkope ze alleen nog maar brood in die winkel. sound
informant Ze alleen nog maar brood in die winkel. sound
hulpinterviewer Ik denk dat we minder zegge [a=j] Daar went nog alleen maar brood verkocht. [/a] sound
informant Nee. Nee. sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stond er een enge man in de tuin. [/v] sound
informant xxx sound
hulpinterviewer [a=j] Gisteren stoner nen arige vent in den hof. [/a]

ston er
tagging sound
veldwerker En hier kunt ge die er niet late weg vallen? sound
hulpinterviewer Kunne gij zegge gisteren ston nen arige vent _ . Nee. Stoner.

ston er
sound
hulpinterviewer Ja. Ja. [/e=1] sound
informant Stoner nen arige vent.

ston er
sound
hulpinterviewer [v=482] Dat boek leg neer. [/v] [a=n] Da zegge we ni he. [a] sound
hulpinterviewer Dat boek leg neer. Da zegge we ni he. Legt die boek neer. sound
informant Nee. Legt die boek neer. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=483] Als je echt niet kunt wachte dan kom maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] As gecht ni kunt wachte komt dan maar. [/a]

g echt
sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar. [/v] [a=n] Nee. Nee. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Dat kijk maar da zegge we ni. Zie eens. sound
informant Dat kijk _ . Nee. Zie eens. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=407] Hij wist hent. [/v] sound
informant [a=n] Hij wistet. [/a]

wist et
sound
hulpinterviewer Hij wiset zonder de t. Hij wiset.

wis et
sound
informant Ja. Hij wiset. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=369] Met het te sneeuwen konde we konde we de stad niet uit. [./v] sound
hulpinterviewer [a=n] Om dat sneeuwde kosse we t stad ni uit. [/a] sound
hulpinterviewer Zegge me dat sneeuwde? Ja. Me dat sneeuwde kosseme ni eweg. [/e=1]

kosse me
sound
informant Me dat sneeuwde. Me dat sneeuwde. sound
hulpinterviewer [v=358] Ik denk dat iemand de koekjes heeft opgegeten maar ik weet niet wie dat. [/v] sound
hulpinterviewer Opgeten hee. sound
informant [a=n] Nee. Ik denk da iemand de koekjes opgegeten opgeten hee maar ik weet ni wien. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe da s op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
opmerking: ook: de man die da ik denk
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: maar: ieverans ni of ergens ni beter
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
opmerking: twijfel
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor ni mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: ekik et
opmerking: ekik ??n geheel: ik zal (k)ik onmogelijk; Jan en ekik onmogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
opmerking: wel twijfel of preverbaal vol kan zijn
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wellie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekandere
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
zin: pronomen noodzakelijk
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: enkel bij nadruk of aanwijzend
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ek
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa goa
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa re ge
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: haa goa
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa t em
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zaa goa
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t goa
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa g et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: me goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa me
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gellie goa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa re ge
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zellie goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen dakik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging kik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging haa
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: haa ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zaa ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wellie ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gellie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen da
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gellie ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wellie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
opmerking: mogelijk maar wie dat beter
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: hem
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige zelve
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: hem