SAND-data Antwerpen (K244p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Antwerpen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarAntwerpen (K244); GUV [meta][k]K244p[/k][i]905[/i][i]906[/i][i]907[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 neet clitica op ja/neen sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Ge weet nie da Marie dood is zeker. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dasse dood is gegaan ja. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v] en da Marie dood gegaan is? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
commentaarspontaan gesprek (over wijken in Antwerpen)  sound
veldwerker [v] da Marie dood eet gegaan? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en ze en weet nie _ [/v] sound
informant1 [a] Nee. Ze weet nie. [/a] sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant2 [a=j] Dr is niemand nie die wilt danse. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant2 [a] Ze wil nie dansen en ze wil nie zinge. [/a] sound
veldwerker [v] en ze wil nie zingen ook nie? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekunnen. [/v] sound
informant1 [a] Niemand eet da nie wille doen of nie kunne doen. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ eet da nie gekunne. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ eet nie gewille. [/a]

ee t
tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] Jan zou heel da brood emme kunnen op ete. [/a] tagging sound
informant2 [a] IJ eeget wille doen. [/a]

ee et
tagging sound
veldwerker [v] en ij eeget doen gewild? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wij zij had kunne roepen. [/v] sound
informant3 [a] Zeg maar nie dasse _ wie dasse wou roepe. [/a]

da ze da ze
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie dassij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a=j] Nou moette mij eens zegge wie daxx _ wie dasse zou emme kunne roepe. [/a]

moet te da ze
tagging sound
informant1 [a] _ wie ze wou roepen ikke. [/a] sound
veldwerker [v=030] Zeg mij eens wie of ze had kunne roepen? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan dieë weet da nog wel. [/a] sound
informant1 [a] e bukt zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar elkaar voor de kerk. [/v] sound
informant2 [a] Ze wijze nor _ nor mekander. [/a] tagging sound
informant2 [a] Nee. Nie naar een. [/a] sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] _ wast zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
informant2 [a] Ja k ga meneige wasse. [/a]

men eige
tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant1 [a] Den timmerman ee geen nagels bij denkek. [/a]

denk ek
tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons zag een slang kruipe _ [/a] sound
informant1 [a] _ neffen um een slang kruipe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Erik liet mij veur um werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] _ liet eureige drijve op de golve. [/a]

eur eige
tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] Ja dieë zag eens goed naar zeneigen in de spiegel he. [/a]

zen eigen
tagging sound
informant2 [a] E bekeek zeneigen in de spiegel. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goed. [/v] sound
informant2 [a] _ kent zeneige goed. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant3 [a] Ward ee gehoord datr foto's van zeneigen in d etalage staan. [/a]

dat dr zen eigen
tagging sound
commentaar'em' blijkt ook te kunnen, als Jan de foto genomen heeft.  sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw ja _ is aan t smelten in de zon ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk of k peis da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant2 [a] _ ee geprobeerd nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ of ee probere nen brief te schrijve zouekik wel ook zegge. [/a]

zou ek ik
tagging sound
informant1 [a] Z ee probere nen brief _ [/a] tagging sound
informant3 [a] _ te schrijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdegeken van tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger probeerdenek wel tomate te kweke. [/a]

probeerden ek
tagging sound
veldwerker [v=053] Alsek profijtig leef dan levek zoals mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Azek het zuinig aan doen he _ dan levek wel gelijk da mijn ouders het zou willen emme gehad. [/a]

as ek leef ek
bizar werkwoordscluster sound
informant1 [a] Azzekik. Ja. [/a]

as ek ik
sound
informant1 [a] Akik. Ja zeker. [/a]

a k ik
sound
veldwerker [v=055] Alsij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Atem nog drie jaar leeft dan leeftem wel langer dan zen vader. [/a]

at em leeft em
sound
veldwerker [v] en als ge de nadruk legt? [/v] sound
informant1 [a] Adaa he. [/a]

at aa
sound
veldwerker [v=057] Alszij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Asse zo gevaarlijk leeft _ [/a]

a ze
tagging sound
informant1 [a] _ dan leeftse _ [/a]

leeft ze
sound
informant3 [a] _ dan leeftse nie lang nie meer. [/a]

leeft ze
tagging sound
veldwerker [v] maar nie assezij? [/v] sound
informant3 [a] Nee. Assij. [/a]

a zij
sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] At nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/a]

a t leef et
tagging sound
veldwerker [v=061] Als gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant3 [a] Achulle zo gevaarlijk leeft zulde gulle nooit nie zo lang leven azzekik. [/a]

a gulle zul de
tagging sound
veldwerker [v] addegulle zo gevaarlijk leeft? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Achulle. [/a]

a gulle
sound
veldwerker [v] asgegulle? [/v] sound
informant2 [a] Asgulle zo gevaarlijk leeft. [/a]

as gulle
sound
informant1 [a] _ dan leefdegulle nie lang nie meer. [/a]

leef de gulle
sound
veldwerker [v] en dan leeft gulle? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=063] Asse vur ulder werk leve dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant1 [a] Asse vur hun werk leve dan leveze nie vur hun kindere. [/a]

a ze leve ze
tagging sound
informant1 [a] Aszun voor hun werk leve _ [/a]

a zun
sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Atte Rudy nog leeft dan leefte Leo ook nog he. [/a]

at de leeft de
tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Ache gezond leeft dan leefde langer. [/a]

a ge leef de
tagging sound
informant2 [a] Asgij wilt blijve smore dan blijfdegij smore. [/a]

as gij blijf de gij
sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] Atr zo weinig mense boer zijn _ [/a]

at dr
werkwoordsvorm in nagesprek tagging sound
informant3 [a] _ of boere _ [/a] sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leve Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant3 [a] As in den hemel zijn dan zijn d ander in d hel. [/a]

a s
werkwoordsvorm in nagesprek tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Awe zuinig leve dan _ dan levewe goed. [/a]

a we leve we
tagging sound
informant1 t isem over t werkwoord dat gaat zeker.

is em da t
let op gebruik reflexief sound
veldwerker [v] en ame sober leven? [/v] sound
informant1 [a] K denk da wel. [/a] sound
informant1 [a] Aswe of aswij. [/a]

as we as wij
tagging sound
veldwerker [v=072] Jan leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant2 [a] Jan leefd eens wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] en tegen de kinders bij voorbeeld. [/v] sound
commentaargeen relevant antwoord  sound
veldwerker [n] [v=053] Ik leef. [/v] sound
informant1 [a] Ik leef. [/a] sound
veldwerker [v=069] Ze leven [/v] sound
informant1 [a] Ze leve. [/a] sound
veldwerker [v] leveze nog? [/v] sound
informant1 [a] leveze nog. [/a]

leve ze
sound
commentaar[v=070] zie 069 [/v] [/n]  sound
veldwerker [v=065] Zouk da wel kunnen doen? [/v] sound
informant1 [a] Zoukik da wel kunne doen? [/a]

zou k ik
tagging sound
veldwerker [v] en zounekik? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=j] K vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin dat iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. Verkeerd. [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin dat iedereen zwemme moet kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 een geëmailleerde tijl waar asse in af wasten he.

a ze
'a(ls)' als tweede complementizer sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [n] [v=830] K weet datij nog eens zal moeten terug komen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet datem nog eens zal moete terug kome ja. [/a]

dat em
tagging sound
commentaarinformant één zegt in eerste instantie 'terug' voor de Pv en voor V2 te kunnen plaatsen, maar dat blijkt niet te lukken als hij het probeert. Blijkbaar is 'terug' voor het hoofdwerkwoord de enige mogelijkheid. [/n]  sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a] K weet dat den Eddy morgen brood zal moeten ete. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Eddy moet vroeg kunnen op staan. [/a] sound
veldwerker [v=132] Ik denk da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant1 [a] K denk da Marie um zal moete roepen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij ee nie veel geen geld nie meer? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] A wilt geen soep nie meer _ [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten dr ier nieveranst geen muizen? [/v] sound
informant1 [a=j] Zitten ier nieveranst geen muize. [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] IJ spreekt geen goe Frans. [/a] sound
informant2 [a] Zo goed kanekik geen Frans. [/a]

kan ek ik
sound
veldwerker [v] en ik kan zo goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant2 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Maar ij eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant2 [a=j] Dieën eet overal geen vriende ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan eet drie boeken he. [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van de zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] IJ weet nie van de zaak. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datem voor drie uur den auto moet emme gemaakt. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan weet datem veur drie ure den auto moet ebbe _ ebbe gemaakt. [/a]

dat em
sound
informant1 [a=j] _ den auto moet emme gemaakt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij veur drie uur den auto moet gemaakt emmen. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan weet datem veur drie ure den auto moet _ moet gemaakt ebbe. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datem veur drie uren den auto gemaakt moet hebben. [/v] tagging sound
commentaar[a] informanten zeggen ja maar slagen er niet in de zin te reproduceren. [/a]  sound
veldwerker [v=161] Jan waat datem veur drie uren den auto gemaakt hebben moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi binnen t halen. [/v] sound
informant1 [a] Edde genoeg mense veur t stro binnen t hale. [/a]

e de
tagging sound
informant1 [a] of om. [/a] informant drie, met onzuivere personalia, stelt 'om' voor, maar informant één keurt dat af. sound
informant1 [a] Ja dr wringt iets. [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] T was schoon van Jan vur te komen helpe. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ om te komen helpe. [/a] tagging sound
informant1 [a] Bij mij wringt da wa. Dieën om. [/a] sound
informant3 [a] van te komen helpe zekik. [/a]

ze k ik
tagging sound
informant1 [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] Die ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en vur te dragen? [/v] sound
informant2 [a] om te drage. [/a] sound
veldwerker [v] en zwaar om dragen? Zonder die te. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] W hopen allemaal om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant3 [a] Ik zeg weer van op tijd thuis te zijn. [/a] moet gecontroleerd worden bij informant met zuivere personalia tagging sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant1 [a] Da s zo zeker dat één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant1 [a] IJ eetr nogal staan zage. [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant1 [a] IJ staat te zage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant1 [a] Aw aan kwame regendenet. [/a]

a w regenden et
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] K geloof dak groter zijn dan um. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij vroeger thuis zijt dan ekik. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelooft _ [/a] tagging sound
informant3 [a] _ dachij vroeger thuis zijt danekik. [/a]

da gij dan ek ik
tagging sound
informant1 [a] danekik. [/a]

dan ek ik
mogelijkheid 'mij' pas naar aanleiding van de volgende vraag beantwoord. 'Mij' is echter niet mogelijk na een comparatief. sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft zeker nie datem sterker is dan gij. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] en asgij of datem sterker is ofgij? [/v] sound
informant1 [a] dan. [/a] sound
informant2 [a] Gij gelooft toch nie datem sterker is as ou. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] en asmij? [/v] 'ja' van informant slaat op andere vorm in de zin sound
informant1 [a] asekik. Nie mij. [/a]

as ek ik
sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zulle. [/v] sound
informant3 [a] Ze gelove dawij rijker zijn danun. [/a]

da wij dan hun
tagging sound
informant1 [a] dan zun. [/a] tagging sound
informant2 [a] asun. [/a]

as hun
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulle nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant3 [a] We denke dache nie zo slim zij _ zo slim zij as wij. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] en as ons? [/v] sound
informant3 [a] Ikke nie. [/a] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=220] Gulle geloof zeker nie da zulle armer zijn dan gulle. [/v] sound
informant1 [a] Gulle gelooft zeker nie das armer zijn dan gulle. [/a]

da z
tagging sound
informant3 [a] _ dasun armer zijn dan gulle. [/a]

da zun
sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Gij gelooft da Lisa zo schoon is as _ gij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer komen zeker. [/v] sound
veldwerker [v] Toetoet ij ga wel komen. [/v]

t oet t oet
tagging sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
commentaarinformanten geven te kennen dat ze geen enkele 'toet'-vorm kennen in het Antwerps  sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. K zal wel eens die tassen af wasse. [/a] sound
informant1 [a] Wij zegge kommen he. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is die stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] De jongen die ze moeder gisteren is hertrouwd is stong achter mij. [/a] let op twee keer voorkomen van pv. 'is', allicht een verspreking. tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar as op zate was juist geverfd. [/a]

a z
tagging sound
veldwerker [v=253] Marie was er ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant1 [a] Marie die was daar ook en da was heel plezant. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staatr een oud kerksken. [/v] sound
informant1 [a] T dorp waar ak woon stong _ staat een oud kerkske. [/a]

a k
tagging sound
veldwerker [v=256] Op dn dag da w aan kwamen regendet. [/v] sound
informant3 [a] Dn dag daw aan kwame regendenet. [/a]

da w regenden et
tagging sound
informant1 [a] regendenet [/a]

regenden et
sound
veldwerker [v=257] Da s iets da heel schoon is. [/v] sound
informant1 [a] Da s iet dat heel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant1 [a] Wie geld ee _ die moet me maar wa geve ja. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dieë geld ee moet me maar wa geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant1 [a] Wa denkte diek in t stad _ wie dak in t stad heb gezien. [/a] informant één slikt antwoorden verderop in; allicht is dit gewoon naäpen tagging sound
informant2 [a] Wie denkte dak in t stad heb gezien. [/a]

denk te da k
tagging sound
informant1 [a=n] oh pardon. Ja t is wie. [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie denkte wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant3 [a=n] Twee kere wie zouk nie gebruiken he. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=261] Wa peisde hoe dasset op gelost en. [/v] sound
informant1 [a=n] Oe denkte dasset emmen op gelost. [/a]

denk te da ze t
kan als 'neen' doorgaan omdat informanten weten waarover de vraag gaat. tagging sound
veldwerker [v=265] Oe denkte oe dasset op gelost en. [/v] sound
informant3 [a=n] Oe denkte dasset opgelost emme. [/v]

denk te da ze t
kan als 'neen' doorgaan omdat informanten weten waarover de vraag gaat. tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Marie trok de sarze nar eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant3 [a=n] Zouem da kunne gedaan emme. [/a]

zou em
sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=308] zoutij da ebben kunnen doen? [/v] sound
informant1 [a] Zouem da ebbe kunne doen. [/a]

zou em
tagging sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten te schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zit patatte te schille. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] koeien wat? [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant1 [a] Maria eur koeie zijn verzope met d overstroming. [/a] sound
veldwerker [v] en Maria al haar koeien zijn versmoord? [/v] sound
informant1 [a=n] Al de koeie van Maria. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denkik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Daar denkik nie aan. [/a]

denk ik
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen bennik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Met dieë rare gast zijnk naar de markt geweest. [/a]

zijn k
sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie sommen gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant1 [a] K heb d eerste drie sommen al gemaakt he _ [/a] sound
informant1 [a=j] De welke eddegij gemaakt. [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=323] De waffeure eddegij al weg gedaan? [/v] sound
informant2 [a=n] Waffere nie he [/a] sound
informant2 [a] Welke. [/a] sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant3 [a=n] Zoene zouk nie durven op ete. [/a]

zou k
kan alleen voor enkelvoudig object sound
informant1 [a] De die. [/a] tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan helpt uw broer eens. [/v] sound
informant1 [a] Gaat helpt u broer eens. [/a] vorm van 'gaan' duidelijk geen infinitief zoals in de meeste plaatsen tagging sound
veldwerker [v] en komen helpt eens? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die jongen vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant1 [a=n] Da s een vreemde taal. [/a] sound
informant3 [a] K geloof dasse dat allemaal nen brave vinde. [/a]

da ze
sound
informant2 en wat edde vur fris.

e de
let op 'wat voor'-split sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 a ja da s zeker datte let op pronomen in uitloop en versterking met sjwa sound
veldwerker [v=350] K weet datem gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=j] K weet datem is gaan zwemme. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=350] En datem gaan zwemmen is? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=875] K weet datem gisteren weeste zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 Kallo n en zo voort let op tussen-n sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=356] En zijn huis. Staat da nu ook al te koop. [/v] sound
informant1 [a=j] Neet. [/a] andere informanten kennen het gebruik blijkbaar niet; informant één schrijft het toe aan invloed van Lier, waar hij gewerkt heeft, maar het zou ook (ouder) Antwerps kunnen zijn tagging sound
veldwerker [v=353] Wilde nog wa koffie? Kunde dan antwoorden met jaak? [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja. Wie da. [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] K peis datr iemand die koekskes op gegeten heeft maar ik weet nie wie da. [/v] sound
informant2 [a=n] _ maar ik weet nie wie. [/a] sound
informant3 [a=n] Genen da nee. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me azo een weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Me zo e weer kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant1 [a] Gij ga naar de voetbal zien _ [/a] sound
informant3 [a=n] _ me mij. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant1 [a=j] Isem dood? [/a]

is em
tagging sound
veldwerker [v] en em is dood. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=368] Met hem te gaan werken moest zij heel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a] Deur dadij ga werke _ [/a]

dat ij
sound
informant2 [a] _ moezij heel den dag thuis blijve. [/a]

moe zij
sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=370] Da s die man dieze geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man dieëz ebbe geroepe. [/a]

dieë z
tagging sound
informant1 [a] Da s dieë man das emme geroepe. [/a]

da z
tagging sound
informant1 [a] Da s dieë man die _ die as emme gerepe ja. [/a]

a z
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s dieë man diet verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s dieë man die da verhaal ee verteld. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dieën at da verhaal ee verteld. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dat da verhaal ee verteld. [/a] tagging sound
informant3 [a] ja ja da kan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] da s die man diek denk dat da verhaal verteld ee. [/v] sound
informant1 [a] Nee da zouk nie zegge. [/a]

zou k
tagging sound
informant1 [a] waar dak. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de man diek denk dasse geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man diek denk dasse geroepen emme. [/a]

die k
tagging sound
veldwerker [v] en da s de man dieë dak denk dasse geroepen en? [/v] sound
informant1 [a] Ja. [/a] sound
informant3 [a] da kan ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en da s de man dak denk dasse geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a] Ja. [/a] sound
informant2 [a] ook. [/a] sound
veldwerker [v=380] Da s t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant1 [a] Da s t huis dak heb gekocht. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in heel de wereld. [/v] sound
informant2 [a] Nooit. [/a] sound
informant3 [a=j] Nooit nie. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Nooit nie. [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie isser hier porto aan t drinken? [/v] sound
informant3 [a] Niemand. [/a] sound
informant1 [a=j] Niemand nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen. [/v] sound
informant1 [a] Nieverans he. [/a] sound
informant1 [a=j] Of nieverans nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk. [/v] sound
informant1 [a] Nikske. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=391] Hoeveel kleine manne zitten dr ier aan de tafel. [/v] sound
informant1 [a] Geen. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau gekocht et zn. [/v] sound
informant3 [a] Nie zegge dache ne cadeau et gekocht vur um he. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet. [/v] sound
informant1 [a=n] Geloofde nie datem is gevalle. [/a]

geloof de dat em
sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niks mag ete. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant3 [a] Ze schijnt niks te mogen ete. [/a] niet zeker of andere informanten deze mening wel delen; gezien de personalia van informant drie best navragen dus tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerde vur niemand nie zeer te doen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] _ van niemand nie zeer te doen. Ja waar da s toch minder ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze probeerden om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a] van niemand he. [/a] sound
informant1 [a] Ze probeerde niemand nie zeer te doen? [/a] klinkt niet overtuigend; ook andere informanten zijn niet enthousiast over deze zin sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant1 [a=j] T belooft weer van ne schonen dag te worre. [/a] tagging sound
veldwerker [v] veur ne schonen dat ge worre? [/v] sound
informant2 [a] _ van ne schonen dag te _ [/a] sound
veldwerker [v] om nen schonen dag te worre. [/v] sound
informant3 [a] Ik gebruik da nie. [/a] sound
informant1 [a=j] T belooft ne schonen dag te worre. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] eerder gesteld. [/v] sound
informant3 [a=j] T is misschien beter van nog een beetje te wachte. [/a] tagging sound
informant1 [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v] vur nog een beetje te wachten? [/v] sound
informant1 [a=j] da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] om nog een beetje te wachten? [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Om. Ja. [/a] sound
veldwerker [v] en t is misschien beter nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk van em direct terug te vinnen. [/v] sound
informant1 [a=j] W hadde et geluk vur em direct terug te vinde ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van em direct terug te vinden? [/v] tagging sound
informant3 [a=j] kak ook zegge. [/a]

ka k
sound
veldwerker [v] om em direct terug te vinne. [/v] sound
informant1 [a] Nee. minder om. [/a] sound
veldwerker [v] W hadden t geluk em direct terug te vinnen. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T is precies of er iemand in den hof sta. [/a] tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij dr op duwe _ duwe. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em et gegeven. [/v] sound
informant1 [a=n] K ebetem gegeve. [/a]

eb et em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a] K ebekik er niks mee te make. [/a]

eb ek ik
tagging sound
informant1 [a=j] Z eezij dr niks mee te make ja. [/a]

ee zij
tagging sound
veldwerker [v=427] W emmewij dr niets mee te maken. [/v] sound
informant3 [a=j] Wij ebbewij dr niks mee te make. [/a]

ebbe wij
tagging sound
informant3 [a=j] W e wij da nie gedaan. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] W ebbewij dr niks mee te make. [/a]

ebbe wij
tagging sound
veldwerker [v] en wij game dr naar toe? [/v] sound
informant2 [a] We gamexx nar toe. [/a]

ga me dr
Verbaal affix 'me'? onduidelijk of het 'gaan' of 'game' is. Daarnaast ook 'dr' niet duidelijk hoorbaar. tagging sound
informant1 [a] Wij wij gaan dr nor toe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wij game da doen? [/v] sound
informant1 [a] Wij gaan da doen. [/a] tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=429] IJ kanij dr ook niets aan doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Dieën ij nie. IJ kan er niks aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulle zulle winnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Maria zei da wij gaan winne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=430] K denk datem morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=n] K denk datem morgen ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=453] Z emme geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Ze zijn naar de markt geweest. [/a] sound
informant2 [a=n] Z emme naar de markt geweest. [/a] sound
informant1 [a] Gisteren ewe naar de markt geweest ja. [/a]

e we
sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] _ dn bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant3 [a=n] E eet dn borstel helemaal kapot geveegd. [/a] sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter dn dokter kost geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a=n] K vin da Jan beter dn dokter had kunne roepe. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=495] Ik denk dache veel zult moete weg smijten. [/v] sound
informant1 [a] K denk dache veel zou moete weg gooie. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] en weg zou moete gooien? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en zou weg moete gooien? [/v] sound
informant1 [a] Allez ik toch nie. [/a] sound
informant3 [a] K peis dache veel weg zult moete gooie. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] ik denk dache veel weg zult moete gooien? [/v] sound
informant1 [a] Zo wel. [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t gooien. [/v] sound
informant1 [a] E s al t kapot gerief aan t weg gooie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] of weg aan t gooien? [/v] sound
informant1 [a] aan t weg gooie. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant1 [a] Robert ee drie groen appels en Marie _ [/a] sound
informant1 [a] _ drie rooi. [/a] sound
informant1 [a=j] _ eetr drie _ rooie. Ja. [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] Dr ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] Waredr veel mensen op t feest. [/a]

ware dr
tagging sound
veldwerker [v=520] Waffeur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Waffer boeken edde gekocht? [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=524] Wien edde gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie edde gezien? [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet ou op de kermis gezien? [/v] sound
informant2 [a] Wie ee ou op de kermis gezien. [/a] tagging sound
informant3 [a] Wie ee ou op de kermis gezien. [/a] sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei dagij nen boek et probere te _ [/a]

da gij
sound
informant1 [a=j] _ dage Piet nen boek et _ [/a]

da ge
tagging sound
informant3 [a] _ probere te verkope. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en proberen te verkopen et? [/v] sound
informant3 [a] ja. [/a] Het lukt echter niet om deze zin uit te spreken, dus ik neem aan dat de zin niet kan. sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant3 [a=n] ai da s moeilijk. [/a] geen van de informanten produceert iets dat nog maar in de buurt komt van de aangeboden zin... sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant3 [a=j] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
informant1 [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=336] In dien tijd leefdenek erop los. [/v] sound
informant1 [a] In dieën tijd leefdenek er op los. [/a]

leefden ek
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdenem as een beest. [/a]

leefden em
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij as god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daar leefdew as god in Frankrijk. [/a]

leefde w
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin dagijt ook nie moogt zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand maget zien dus k vin _ [/a]

mag et
tagging sound
informant3 [a] K vin dagij dat ook nie meug zien. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Jare geleden leefdegij as god in Frankrijk. [/a]

leefde gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op da feest wordtr veel gedanst. [/a]

wordt dr
tagging sound
informant2 [a] Nee die er die _ die hoortr bij. [/a]

hoort dr
sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordtr nog maar alleen brood verkocht. [/a]

wordt dr
tagging sound
informant2 [a] _ in dieë winkel. [/a] sound
veldwerker [v] wordtr? [/v] sound
informant2 [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardige vent in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Gisteren stonger nen aardige vent in den hof. [/a]

stong er
tagging sound
informant1 [a] stonger [/a]

stong er
sound
veldwerker [v=515] Gij zijt ook ne raren één. [/v] sound
informant1 [a] Gij zijt ook ne rare. [/a] sound
informant1 [a] Gij zijtr nogal ene. [/a]

zijt dr
sound
veldwerker [v=512] Zo n ding één hebbek nog nooit gezien. [/v] sound
informant1 [a=n] Zo n ding hebbek nog nooit nie gezien. [/a]

heb ek
tagging sound
veldwerker [v=521] IJ woon bij Marie. [/v] sound
informant1 [a] IJ woon bij Marie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij woon bij Marieë? [/v] sound
informant1 [a] Marie. [/a] sound
veldwerker [v=522] en ij woon bij Wim. [/v] sound
informant1 [a] bij Wim. [/a] tagging sound
veldwerker [v] bij Wimme? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] bij Karels? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
commentaar[n] spontaan gesprek  sound
veldwerker [v=852] Morgen ga ik mij ne nieuwe velo kopen. [/v] sound
informant1 [a] Morgen ganek me ne nieuwe velo kope. [/a]

gaan ek
tagging sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pint bestellen. [/v] sound
informant1 [a] Ik zal ou al een pint bestellen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij dan eens een gazet. [/v] sound
informant1 [a] Koop mij dan eens een gazet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=855] en ij eese mij gekaft. [/v] sound
informant1 [a] K em die boeken aan mijn broer gegeven en ij eesse gekaft. [/a]

ee ze
tagging sound
veldwerker [v=856] Magek mij hier ne stoel pakken. [/v] sound
informant2 [a] Mak me ne stoel pakke. [/a]

ma k
tagging sound
veldwerker [v=857] Zingt ons nog eens een liedje. [/v] sound
informant2 [a] Zingt nog eens e lieke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Willek u nog nen druppel in gieten? [/v] sound
informant2 [a] Zallek u nog e pinten uit schenke. [/a]

zal ek
tagging sound
veldwerker [v=859] K heb em de verkeerde sigaretten gekocht. [/v] sound
informant1 [a] Vur em emmek verkeerde sigarette verkocht. [/a]

em ek
tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij eens nen brief naar t stad. [/v] sound
informant1 [a] Schrijft eens nen brief vor mij naar t stad. [/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij nen asbak gemaakt. [/v] sound
informant2 [a] IJ ee mij twee asbakke gemaakt. [/a] tagging sound
commentaarandere informanten zijn het niet eens met dit antwoord  sound
veldwerker [v=862] Loop mij eens naar de winkel om een brood. [/v] sound
informant2 [a] Loopt eens naar de winkel voor een brood. [/a] tagging sound
veldwerker [v=863] Jan haal mijnheer de pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant1 [a] Jan haalt eens ne stoel vur mijnheer pastoor he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Gaan-paradigma [/v] sound
informant1 [a] Ik gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gij ga. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ ga [/a] tagging sound
informant1 [a] Zij ga. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gulle ga. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zun gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Gaan in inversie [/v] sound
informant1 [a] Morgen ganek. [/a]

gaan ek
tagging sound
informant1 [a] Morgen gadegij. [/a]

ga de gij
tagging sound
informant1 [a] Morge gaadij. [/a]

gaat ij
tagging sound
informant1 [a] Morgen gasij. [/a]

ga zij
tagging sound
informant1 [a] Morge gaanwij. [/a]

gaan wij
tagging sound
informant1 [a] Morgen gadegulle. [/a]

ga de gulle
tagging sound
informant1 [a] Morgen gaanzun. [/a]

gaan zun
tagging sound
veldwerker [v=000] OVT van doen [/v] sound
informant1 [a] Ik dee [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij dee [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ dee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij deeë [/a] tagging sound
informant1 [a] Gulle _ dee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zulle deeë [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] OVT van doen in inversie [/v] sound
informant1 [a] Gisteren deeëk. [/a]

dee ek
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deedegij. [/a]

dee de gij
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deeij [/a]

dee ij
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deetem. [/a]

deet um
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deesij. [/a]

dee zij
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deeëwij. [/a]

deeë wij
tagging sound
informant1 [a] Gisteren dedegulle. [/a]

dee de gulle
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deeëzun. [/a]

deeë zun
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarslot [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
003 Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven vorm: Ik denk da Maria ee geprobeerd vur em nen brief te schrijve.
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is Komt ook voor: 1. 'gestorven is/is gestorven', 2. 'heeft gestorven/gestorven heeft', 3. 'ze'n weet niet ...'.; Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen.Als variant met 'en' voorkomt, vragen als 'komt voor':; 'Pas op dat je niet en valt.' vorm: Ze weet nie da Maria gisteren gestorven is.
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is Komt ook voor: 1. 'gestorven is/is gestorven', 2. 'heeft gestorven/gestorven heeft', 3. 'ze'n weet niet ...'.; Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen.Als variant met 'en' voorkomt, vragen als 'komt voor':; 'Pas op dat je niet en valt.' vorm: is gestorven.
023 Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet Kan 'ook niet' achteraan voorkomen? komt voor : n
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint, en een dat met een niet-nasale medeklinker begint. Beide opvragen.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: Aswe simpel leve levewe gelukkig.
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
150 Hij weet alles niet van de zaak. komt voor : j
160 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben
398 Ze schijnt niets te mogen eten Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord ('van' of andere) vorm: T schijnt dasse niks mag ete.
474 't En was maar net goed genoeg Eventueel vorm en positie negatiepartikel aanpassen
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zalekik et
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor (1) : j
komt voor (2): n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: weettegij dachij
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: weettegulle
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: dachulle
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogewe
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: zun
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: um
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: eventueel wijzend
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
opmerking: eventueel wijzend
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: um