SAND-data Zundert (K190p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Zundert

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]K190p[/k][h]164[/h][i]163[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=003] Komt deze zin voor in dialect. Vertaal. Ik denk dat Marie heeft probere van hem een brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] I denk dat Marie geprobeerd hed ommem een brief te schrijve. [/a]

om em
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Gisteren kuierdie deurt park. [/a]

kuierd ie deur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ze wete nie at Marie gisteren dood gegaan is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook voor. Ze weet nie da Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a=n] Ze weet nie da Marie gisteren dood gegaan is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] sound
informant [a] Der wil niemand me me danse. [/a] informant verstaat zin niet en zin wordt door hulpinterviewer verkeerd herhaald sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Niemand hee het ooit gekund en niemand hee het nooit gewille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan hattet hele brood wel wille op ete. [/v]

hat et
sound
informant [a] Jan hoai het hele brood wel op willen ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel me nie wie ha zoi kunne roepe. [/a] Informant verstaat 'maar' als 'me' tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel me nou eens wie ze ha kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Jan hee da verhaal wel onthoue. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk noar et plaatje en vul de zin oan. Marie en Piet wijze noar _. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Noar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noar et plaatje en vul de zin oan. Toon wast _. [/v] sound
informant [a] Zeneige in de kuip. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Der timmerman hee geen spijkers bij. [/a] tagging sound
informant [a] De timmerman hee geen nagels bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noar et plaatje en vul de zin oan. Fons zag ee slang noast _. [/v] sound
informant [a] Fons za een slang neffenem zitte. [/a]

neffen em
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ik mos van Erik weer gaan werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Mee drijven op de golve. [/a] Informant heeft veel moeite met vraag en geeft vaag antwoord. sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneigen eens goed in de spiegel [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] ward kent zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] ward hee gehoord datter fotoos van zeneige in de winkel staan [/a]

zen eige
tagging sound
informant Nee veurt raam staan. Veurt raam.

veur t veur t
sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mij ouders wille. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ak heel zuinig zij dan doeket precies zoat men ouwe luit wille. [/a]

a k doe k t lui t
Informant geeft wel erg vrije vertaling en gebruikt geen vorm van het werkwoord 'leven' in zijn vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Alse nog drie jaar leeft leefte langer dan zie vader. [/v]

als e leeft e
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Over drie jaar dan issie ouwer as zen vader ooit was. [/a]

is ie
Informant geeft wel erg vrije vertaling: gebruikt o.a. geen vormen van 'leven' in zijn vertaling. sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] As joewo gevaarlijk leeft dan leeft niet lang meer. [/a] Zin is slecht te verstaan. Informant antwoordt met 'joe' terwijl hulpinterviewer de zin met 'zij' aanbiedt. 'Joewo' vermoedelijk iets als 'joe zo' of 'joe ook' sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Alset nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/v]

als et leeft et
sound
informant [a] At nou nog leeft leefet morgen ook nog. [/a]

a t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] A gullie zo gevaarlijk leeft dan leefde nie zo lang as ik leef. [/a]

leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Wen veur de werk leef dan leeft nie veure jong. [/a]

veur e
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] A gezond leeft dan leefde langer. [/a]

leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Alser zo weinig mense van de landbouw leve dan leve der veel mense van werk in de fabriek. [/v]

als er
sound
informant [a] Asser zo weinig mense in de landbouw leve dan leveder veul mense van werk in de fabriek. [/a]

as er leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje innet paradijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] A Pieter en Lieske inne paradijs leve dan leve Rosa en Frans in dhel. [/a]

in e d hel
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Awwe heel simpel leve dan leve we gelukkig. [/a]

a we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we ongezond leve leve we ongelukkig. [/v] sound
informant [a] Awwe ongezond leve dan leve we ongelukkig. [/a]

a we
sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Jan leef nou wat gzonder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Kindere ge hoef nie zo zuinig te leve. [/a] Informant vertaalt zijn wel erg vrij. sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in u dialect. Ik vind da iedereen moet zwemme kunne. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor innet dialect. Ik vin da iedereen zwemme moet kunne. [/v]

in et
sound
informant [a=j] Ja da kan nog wel. Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in uw dialect. Ik weet da Eddy morgen wil brood ete. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Ik weet dat Eddy morgen brood wil ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op kunne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Denk dattet Marie zal moete roepe. [/a]

dat et
Zin is slecht te verstaan. tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Zitten hier nergens geen muize. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
commentaarOnduidelijk waar 'neggenan' precies voor staat.  sound
informant [a=n] Zittenier neggenan muize. [/a]

zitten hier neggen an
sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreekt helemaal gee Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nie iedereen is een vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Hij he nie overal vriende. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in uw dialect. Boekenee Jan drie. [/v]

boeken ee
sound
informant [a=n] Jan hee drie boeke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in uw dialect. Jan weet dattij veur drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v]

dat ij
sound
informant [a=j] Jan weet daddie veur drie uur de wagen moet hebbe gemaak. [/a]

dad ie
tagging sound
informant [a=n] Of gemaakt moet hebbe. Ja gemaakt moet hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in u dialect. Jan weet dattie veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Jan weet dattie veur drie uur de wagen gemaak moet hebbe. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in u dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] sound
informant [a=j] Jan weet dattie veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in u dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Jan weet dattie veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi vannet land te hale. [/v]

van et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Hedde genoeg mense ommet hooi binne te hale. [/a]

he de om et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hedde genoeg mense veuret hooi vant land te hale. [/v]

he de veur et van t
sound
informant [a=n] Hedde genoeg mense ommet hooi binne te hale. [/a]

he de om et
sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Twas heel aardig van Jannen om te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Het was aardig van Jan veur te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Twas aardig van Jannen om te kome werke. [/a]

t was
sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Deze ton is heel zwaar om te drage. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Deze ton is zwaar veur te drage. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Om te drage was da. [/a] sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze zin ook veur innet dialect. Vertaal. We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Wij hope almaal op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Staat te mouwe. [/a] Informant vertaalt zin zonder onderwerp. tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeure. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Hij kan toch staan te mouwe. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hij kan staan te mouwe. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we aankwame toen regendenet. [/a]

regenden et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Kgeloof da ik groter ben dan hij. [/v]

k geloof
sound
informant [a] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ze gelooft dat hij eerder thuis is as ikke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Gij geloof toch nie dat hij sterker is as gij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove da wij rijker zien as zullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove da gullie nie zo slim zij as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Gullie geloof toch nie dat zullie armer zien as wij. [/a] Informant zegt 'as wij'; later (seconde 2536) zegt informant 'as gij' tagging sound
informant Ja as gij. tagging sound
hulpinterviewer Gullie geloof toch nie da zij armer zijn dan gij. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft dat Lisa net zo knap is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in u dialect. Persoon A zegt hij slaapt. Persoon B antwoordt hij doet. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] Informant komt hier later - bij vraag 228 - op terug: zin blijkt niet voor te komen. sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur innet dialect. Persoon A zegt hij slaapt. Persoon B antwoordt et doet. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Et doet nie. [/a] sound
informant Dus da was bij de vorige zin et doet nee die komt hier nie veur doet. Informant komt terug op voorbeeldzin 227: die komt toch ook niet voor. sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin veur in uw dialect. Persoon A vraagt slaaptie. Persoon B antwoordt ie doet. [/v]

slaapt ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=244] Komt deze zin veur in uw dialect. Persoon A vraagt slaaptie. Persoon B antwoordt toetoet. [/v]

slaapt ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in uw dialect. De lamp doe nie meer brande. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp nie meer. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kindere doen hier nie voetballe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect. Doet Marie elke avond danse. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect. Doe het brood even snijde. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur innet dialect. Ik doe wel even de kopkes af wasse. [/v]

in et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Nee zijn geen kopkes da zijn kommekes. [/a] Onduidelijk of zin wel of niet voor kan komen omdat informant alleen 'nee' lijkt te zeggen omdat 'kopkes' geen 'kopkes' maar 'kommekes' zijn sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wies moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Der jongen van wie de moeder gisteren getrouwd is die stong achter mijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. De jongen die zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] De bank waar ze op zate die was pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. De bank daar ze op zate was pas geverf. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld hee die moet mijn ook maar wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Die geld het moet mijn maar wa geve. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin ook veur in uw dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Ja. Wie denk dak in die stad ontmoet heb. [/a]

da k
Informant antwoordt 'ja' maar vertaalt zin vervolgens met 'Wie denk dak in die stad ontmoet heb': 'a=n' sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin ook veur in uw dialect. Vertaal. Wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Hoe denkde gullie dat zet hebben op gelost. [/a]

denk de ze t
sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin ook veur in uw dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a=n] Hoe denkde gij stebben op gelost. [/a]

s t ebben
sound
informant Hoe denkde gij dast op gelost hebbe.

denk de da s t
sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin ook veur in uw dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n]. Wie denkde ak in de stad ontmoet heb. [/a]

denk de a k
tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zouwie dat gedaan hebbe gekund. [/v]

zou ie
sound
informant [a=n] Das nie gebruikelijk. Zouwie da gedaan kunne gehad hebbe. [/a]

da s zou ie
sound
hulpinterviewer Zouwie da gedaan hebbe.

zou ie
sound
hulpinterviewer Zouwie da kunne geda hebbe.

zou ie
sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zouwie dat gedaan gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat is nie gebruikelijk gekund hebbe. Zouwie da gedaan kun hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik heb geen zin om de koei te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Marie _. Alle koeie van Marie zijn verdronke bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in uw dialect. Dit denk ik nie oan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur in uw dialect. Die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Nee want wij zegge dus mei die rare jongen zij ik naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in uw dialect. Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke hedde gij gemaakt. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in dialect. De wat voor hedde gij al weg gebracht. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Ik zeg deze jongen die vinde ze allemaal wel aardig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand magget zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v]

mag et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Niemand magget zien dus gij meuget ook nie zien. [/a]

mag et meug et
sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Niemand magget zien dus ik vin da gij et ook nie zien mag. [/v]

mag et
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dattie is gaan zwemme. [/v]

dat ie
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Ja. Ik weet dattie is gaan zwemme. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmenis. [/v]

zwemmen is
sound
informant [a=j] Ja. Ik weet dattie gaan zwemmenis. [/a]

dat ie zwemmen is
tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Persoon A vraagt wildegij nog koffie Jan. Jan antwoordt ja. [/a]

wil de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt hebbe ze gegete. Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Persoon A vraagt hebbe ze gete. Persoon B antwoordt ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man die ze geroepen hebbe. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man die het verhaal verteld het. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. [/v]

dat et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Das de man die het verhaal verteld het. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. [/v]

dat et
sound
informant [a] Das de man waar oank van denk dattiet verhaal verteld hee. [/a]

da s oan k dat ie t
Zin is slecht te verstaan: niet zeker of hij 'waar oank van denk' zegt. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Das de man waar ik van denk da zem geroepen hebbe. [/a]

ze m
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur in uw dialect. A vraagt wanneer zal de wereldvrede kome. B antwoordt nooit niet. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Komt deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Wendy probeerde niemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Ja das heel gewoon Wendy probeerde niemand pijn te doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Ja maar wij zegge Wendy probeerde niemand zeer te doen. [/a] Onduidelijk of antwoordt daadwerkelijk 'a=n' is. sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde van niemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Van niemand pijn te doen ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde voor niemand pijn te doen. [/v] sound
commentaarInformant geeft geen antwoord op de vraag of 'Wendy probeerde voor niemand pijn te doen' daadwerkelijk voorkomt; hij gaat slechts in op het feit dat 'pijn' bij hem 'zeer' is.  sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Schijnt datse niks mag ete. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Vertaal. Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te mogen ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Het beloof weer een mooie dag te worde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Helemaal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijk wel offer iemand in de tuin staat. [/v]

of er
sound
informant [a] Tlijk wel of datter iemand in den hof staat. [/a]

t lijk dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Komt deze zin veur in uw dialect. Ze leeft zij op water en brood deze week. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=427] Komt deze zin veur in uw dialect. Wij zijn wij daar nooit geweest. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=428] Komt deze zin veur in uw dialect. Marie zei dat we wij zulle winne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=429] Komt deze zin veur in uw dialect. Hij kan hij daar ook niets aan doen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=430] Komt deze zin veur in uw dialect. Ik denk dattie hij morgen ook komt. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in uw dialect. Hij heet de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij heet de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur in uw dialect. A vraagt zal ik koke. B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in uw dialect. Dat boek beloof mij da je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in uw dialect. Wa zeg mij da je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik denk da ge veul weg zou moete gooie. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Ja. Ik denk da ge veul weg zult moete gooie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk da ge veul zal weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk da ge veul zal moete weg gooie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik denk de eerste zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in uw dialect. Zoon ding een heb ik nooit gezien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin veur in uw dialect. Een zoon ding heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in uw dialect. Jij bent ook een rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wa voor boeke hedde gekocht. [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Wie hedde op de kermis gezien. [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] Deze vraag komt terug in het nagesprek. sound
informant [a] Marie trok de deken noar der toe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in uw dialect. Marie zei da gij Piet een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Marie zei da ge probeerd het om Piet zen boek te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in uw dialect. Wim dacht dattik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

dat ik
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Wim dach daddik Els ha geprobeerd om een cadeau te geve. [/a]

dad ik
tagging sound
commentaar[meta][k]K190p[/k][h]164[/h][i]163[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in dialect. Karel weet da gij het geprobeerd om Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=j] Karel weet da gij he geprobeerd Marie een boek te verkope. Jahoor. [/a] tagging sound
veldwerker [n][v=018] Kan u nog eens vertale. Ze weet nie dat Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a] Ze weet nie da Marie gisteren dood gegaan is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge ze weet nie da Marie gisteren is dood gegaan. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Zij weet nie da Marie gisteren is dood gegaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Kan u eens vertale. Niemand heeft dat ooit gewild. [/v] sound
informant [a] Niemand heef dat ooit gewille. [/a] tagging sound
veldwerker Omdat u dat vertaald niemand heef da ooit gewild. En nie gewille. Kunne die allebei voorkome. sound
hulpinterviewer Ja niemand hee da nooit gewille ja. sound
informant Dat is meer os dialect ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker [v=035] Kan u nog eens vertale. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan weet da verhaal nog wel. [/a] sound
informant [a] Jan hee dat verhaal wel onthoude. [/a] sound
veldwerker [v] En als u moet vertale Jan heeft zich vergist. [/v] sound
commentaarNiet te verstaan, maar in ieder geval werkwoord zonder 'zich' in antwoord.  sound
veldwerker [v] En als u moet vertale Jan schaamt zich. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan schaamt zen eige. [/a] sound
informant [a] hij schaamt zeneige ja [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijze naar _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Noar mekaar. [/a] sound
informant [a] Noar mekaar. [/a] tagging sound
veldwerker Omdat ik denk dat u daarnet elkaar gezegd had. sound
veldwerker Mekaar is beter dan elkaar. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja. sound
veldwerker [v=040] Kan u nog eens vertale. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Ik moes voor Erik werke. [/a] sound
veldwerker En als er moet staan Erik deed mij voor zich werke. sound
informant Nee. Da kan hier nie. sound
informant [a] Maar Erik liet mijn veurem werke da kan dus wel. [/a]

veur em
tagging sound
veldwerker [v=046] Kan u nog eens vertale. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] ward hee gehoord datter fotoos van zeneige veurt raam staan [/a]

dat er zen eige veur et
tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge Ward he gehoord datter fotoos van hum veurt raam staan. [/v]

dat er veur et
sound
informant [a=j] Van hum veurt raam staan. [/a]

veur et
tagging sound
veldwerker [v] En kan u zegge Ward he gehoord datter fotoos van humzelf veurt raam staan. [/v]

dat er veur et
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En kan u zegge Ward he gehoord datter fotoos van zich veurt raam staan. [/v]

dat er veur et
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=053] Kan u eens vertale. Leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Levik zoa mijn ouders da wille. [/a]

leef ik
tagging sound
veldwerker [v=055] Kan u eens vertale. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Alsjie nog drie jaar leeft dan leeftie langer as zen vader. [/a]

als ie leeft ie
tagging sound
veldwerker [v=057] Kan u eens vertale. Als zij zo gevaarlijk leeft dan leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As zij zo gevaarlijk leeft dan leefte nie lang meer. [/a]

leeft e
tagging sound
veldwerker [v=063] Kan u eens vertale. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Azze veur der werk leve dan leve ze nie veur de jonge. [/a]

as ze
tagging sound
veldwerker [v=073] Kan u nog eens vertale. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] sound
veldwerker [v] En als u moet vertale leef wat zuiniger kindere. [/v] sound
informant [a] Leef wa zuiniger. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemme kunne. Komt die voor. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook niet. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zo niet. Brood wil ete. [/a] sound
veldwerker [v=132] Kan u nog eens vertale. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] I denk da Marie um zal moete roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=140] Kan u eens vertale. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a=n] Zittenier xxx neggeran muize. [/a] Niet goed te verstaan. sound
veldwerker En kan u ook zegge zitte hier nergerand geen muize. sound
informant Eggerand of neggerand. sound
veldwerker [v] En neggerand geen. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Zittenier neggerand geen muize ja. [/a]

zitten hier
tagging sound
veldwerker [v=148] Kan u eens vertale. Iedereen is geen vakman. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ik denk da wij da precies eender zegge. Iedereen is gene vakman. [/a] sound
veldwerker [v=149] Kan u nog eens vertale. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=j] Hij heet overal geen vriende ja. Dat doen wij wel zegge ja. [/a] tagging sound
veldwerker En wat betekent dat dan. sound
informant Hij hee wel vriende maar nie overal. sound
veldwerker [v=161] Is de volgende zin goed int Zunderts. Jan weet dattij voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v]

in et dat hij
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=188] Is de volgende zin goed int Zunderts. Hedde genoeg mense veuret hooi vannet land te hale. [/v]

in et he de veur et van et
sound
informant Nee. Wij hale geen hooi vant land. Wij hale thooi binne.

van et et hooi
sound
veldwerker Hedde genoeg mense veuret hooi _.

he de veur et
tagging sound
informant [a=j] _ veuret hooi binne te hale ja. Dan ist goed. [/a]

veur et is et
tagging sound
veldwerker [v=189] Et was mooi van Jan veur te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Twar schoon van Jan veur te kome helpe ja. [/a]

et war
tagging sound
informant [a=n] Om te komen helpe. [/a] sound
informant Ik zou om zegge. sound
informant [a=n] Ik zou zegge twar schoon van Jannen om te komen helpe. [/a]

et war
sound
veldwerker En nie et war schoon van Jan veur te komen helpe. sound
informant Nee. sound
veldwerker En u zou wel veur zegge. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar veur te drage. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dees ton is zwaar om te drage. [/a] sound
veldwerker Bent u et daarmee eens. sound
hulpinterviewer Ja om te drage. tagging sound
veldwerker [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=n] Nie bij os. We hope allemaal om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zonder van. [/a] sound
informant Nie van. Om. sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan te mouwe. [/v] sound
informant [a=j] Hij kan staan te mouwe ja. [/a] sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge hij kan staan mouwe. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=216] Kan u nog eens vertale. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat gij eerder thuis zijt as ikke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=217] Kan u nog eens vertale. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Ge geloof toch nie dat hij sterker is as gij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Kan u nog eens vertale. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Gij geloof toch nie dat zullie armer zijn dan gullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou u ook kunne zegge gij geloof toch nie da hun armer zijn dan _. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=245] De kindere doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant De jong voetbal hier nie. sound
hulpinterviewer Ja de jongen voetbal nie. De kindere voetballe hier nie. sound
informant In dialect zegge we niet die doen hier niet voetballe. sound
veldwerker Ja maar daarnet zij u dat doen wij wel zegge. tagging sound
informant Da zegge wij wel. sound
hulpinterviewer Da zegge wij wel. sound
veldwerker [v=246] En doet Marie elkenavond danse. [/v]

elke avond
sound
informant [a=n] Daar heb ik naderhand ook aan gedacht. Daas Marie jegeren avond maar doet ze danse dat doen wij nie hier. [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel efkes de kommekes af wassen. [/v] sound
informant [a=n] Ik was wel efkes de kommekes af. [/a] sound
veldwerker [v=249] Kan u int Zunderts zegge. De jongen wie zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v]

in et
sound
informant [a] De jongen woar van de moeder gisteren hertrouwd is stong achter mijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan u zegge de jongen wie ze moeder gisteren hertrouwd is stond achter mijn. [/v] sound
informant [a] De jongen van wie de moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Nee de jongen wie ze moeder. [/v] sound
informant [a=j] Wie ze moeder. Wies moeder ja. De jongen wies moeder gisteren hertrouwd is stong achter mijn. Jaja. [/a] tagging sound
informant Wie zijn he. Wies. sound
veldwerker [v=250] Kan u nog eens vertale. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woar ze op zate die was pas geverfd. [/a] sound
veldwerker [v] Kan u zegge de bank wo op ze zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=n] Woar op ze zate da zegge we nie. Woar sop zate. [/a]

se op
sound
veldwerker Wa vindt u daar van. sound
hulpinterviewer Woar op nie he. sound
veldwerker [v=260] Wa vindt u van de zin wat denk je wie ik in de stad gezien heb. [/v] sound
informant [a=j] Wa denkde wie ik in de stad gezien heb. Ja das Zunderts. [/a]

denk de
tagging sound
veldwerker [v=261] Wat denkde oe zet hebben op gelos. [/v]

denk de ze et
sound
informant [a=j] Wa denkde hoest op gelost hebbe. [/a]

denk de hoe se et
tagging sound
veldwerker [v=317] Kan u int Zunderts zegge. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Alle koeie van Marie zijn verdronke bij de overstroming. [/a] sound
veldwerker Zou u kunne zegge Marie al der koeie zijn verdronke bij de overstroming. sound
informant Da zou denk ik misschien wel kunne maar denk toch da wij toch eerst alle koeie pakke. sound
veldwerker [v=329] Kan u nog eens vertale. Ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik zeg deze jongen vinde ze almaal nog wel een aardige. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk datse deze jongen almaal aardig vinde. [/a]

dat se
sound
veldwerker [v=339] Kan u nog eens vertale. Ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Ik vin da gij et ook nie meug zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=347] Ik weet dattij is gaan zwemme en ik weet dattij gaan zwemmenis. Die kwame alle twee voor in et Zunderts. [/v]

dat hij zwemmen is
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker Welke vindt u de beste. sound
informant Ik weet dattie is gaan zwemme. tagging sound
veldwerker dat ie sound
veldwerker [v=373] Kan u nog eens vertale. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man der ik denk da ze geroepen hebbe. [/a]

da is
tagging sound
veldwerker [v=372] Kan u nog eens vertale. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. [/v]

dat et
sound
informant [a] Das denk de man die dat verhaal verteld het. [/a]

da is
tagging sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel zou moete weg gooie. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk ge veul weg zult moete gooie. [/a] tagging sound
veldwerker Maar nie zoals ik et zeg. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=262] Kan u innet Zunderts vertale. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wie denkde wer ich in de stad gezien heb. [/a]

denk de
tagging sound
informant [a=n] Wie denkde dak in de stad ontmoet heb. Ja. Wie denke dak in de stad gezien heb ja. [/a]

denk de da ik denk e
tagging sound
veldwerker En wie denkde wiek in de stad gezien heb.

denk de wie ik
sound
informant [a=j] Wie denkde wie ik in de stad gezien heb. [/a]

denk de
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja kan ook. Wie denkde wie ik in de stad gezien heb. [/a]

denk de
sound
veldwerker [v=265] Hoe denkde hoe zet op gelost hebbe. [/v]

denk de ze et
sound
informant [a=j] Hoe denk hoest op gelost hebbe. [/a]

hoe se et
tagging sound
veldwerker [v=273] Kan u nog eens vertale. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar der toe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] kan u ook zegge marie trok de deken noar dereige toe [/v]

der eige
tagging sound
informant [a=j] Ja noar de eige toe. [/a] sound
veldwerker [v=526] Kan u nog eens vertale. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wer xxx op de kermis gezien. Of nee ho wie heeft jou op de kermis gezien. [/a] sound
informant Nie wie hedde op de kermis gezien nee. Tis anders he. Wie hee jou op de kermis gezien.

he de et is
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=j] Marie zei dadde gij Piet een boek heb probere te verkope. Ja. [/a]

da de
Informant komt later - n.a.v. vraag 531 - nog op deze vraag terug en dan geeft hij andere volgorde, dus aldaar toch 'a=n' (seconde 1303). tagging sound
informant Nie geprobeerd. Heb probere. sound
informant [a=n] Wim dacht daddik Els had geprobeerd een cadeau te _. Wim dach dat ik geprobeerd hai om Els een cadeau te geve. [/a]

dat ik
sound
veldwerker Maar nie zoals et hier staat. sound
informant [a] Wim dach daddik Els geprobeerd hai een cadeau te geve. [/a]

dat ik
sound
veldwerker Is da een goeie zin. sound
informant Wim dach daddik geprobeerd hai Els een cadeau te geve.

dat ik
sound
informant Wim dach daddik geprobeerd hai Els een cadeau te geve. De andere volgorde.

dat ik
sound
informant [a=n] En hieraan terug denkend de vorige ook hoor. Marie zei da gij geprobeerd he Piet een boek te verkope. [/a][/n] Informant komt terug op vraag 530: toch ook 'a=n' sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : n
vorm: 1 en 1 is twee
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : j
247 Doe het brood even snijden! komt voor : j
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: diens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: wie zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar ze op
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: geen een
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.: Informant geeft geen antwoord op de vraag of 'Wendy probeerde voor niemand pijn te doen' daadwerkelijk voorkomt; hij gaat slechts in op het feit dat 'pijn' bij hem 'zeer' is (ook aangetekend op commentaartier, seconde 3245). Ook niet helemaal duidelijk of 'Wendy probeerde om niemand pijn te doen' daadwerkelijk voorkomt: informant geeft 'ja' als antwoord en vertaalt vervolgens zonder om (als 'a=n' getranscribeerd; seconde 3223 cd 1). komt voor : j
zin: zonder om kan wel
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: niet meer
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: mag komen
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: ge mag komen
725 Magekik daar ook van proeven? komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weete
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: weet
opmerking: weette wel als vraag kan wel
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dage
opmerking: weette wel als vraag kan wel
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bent
opmerking: weette wel als vraag kan wel
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hun kan wel
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: bij hem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of dat er
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: dage leeft leeft
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: alsniedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: als de enkele
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa k
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: je goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goade
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: u gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaade gij
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goade
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingde gullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wieter aan de deur was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat die
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan het weggooien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: z'n eigen
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: hem
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: z'n eigen
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: hem
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: z'n eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen