SAND-data Enschot (K183b)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 08064) vertaling: Jan wit da verhaol nog wel
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 08064) vertaling: M en P zien mekare vur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 08064) vertaling: Toon waast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 08064) vertaling: den timmerman hi gin spijkers bije um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 08064) vertaling: F zaag un slang neffen um
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 08064) vertaling: E liet men vur hum wereke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 08064) vertaling: J liet der eige meedrijven op de golven
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 08064) vertaling: T bekeek z'n eigen es goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 08064) vertaling: Jan hi in twee mintuen een biertje gedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08064) vertaling: dees schoen lopen gemok
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 08064) vertaling: E kent z'n eige goe
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 08064) vertaling: W hi geheurd detter foto's van hum in de etalage staon
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 08064) vertaling: die erepel schellen nie gemok
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 08064) vertaling: dit glas gai kepet as't op de grond valt
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08064) vertaling: k weet de Jan hard moet kunnen wereke
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08064) vertaling: k weet de Jan hard moet kunnen wereke
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08064) vertaling: k weet de Jan hard moet kunnen wereke
komt voor: j
gebr.: 4
000 (x03opm) (inf. 08064) opm. inf.: enkel ja aangeduid
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 08064) vertaling: Jan hi geneen boek mir
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 08064) vertaling: Jan hi gin boek mir
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 08064) vertaling: boeken hi Jan gin
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 08064) vertaling: Jan hi nie veul geld mir
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08064) vertaling: er mag geman praoten over dees probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 08064) vertaling: geman zi dettie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 08064) vertaling: zitte hier erregus meuze
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 08064) vertaling: ik geef niks on iemant aanders
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 08064) vertaling: niement wil werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 08064) vertaling: wij wiesse nie dettie theus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 08064) vertaling: ik wiesset ok nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08064) vertaling: hij mag mee geman praoten ove dees probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08064) vertaling: Jan wit dettie vur drie ure diee waogen moet hebbe gemokt
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 4
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 4
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 08064) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 08064) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 08064) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08064) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 08064) komt voor: n
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 08064) vertaling: Marie derre auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 08064) vertaling: Pietten auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 08064) vertaling: diee mins zunnen auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 08064) vertaling: dieen auto is nie van men, mer van hum
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 08064) vertaling: Jan is K en K dur bruurke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 08064) vertaling: van die jongens zen de fietsen weggehalen
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08064) vertaling: hij mag mee niement praoten over dees probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 08064) vertaling: ik wil geman zeer doen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 08064) vertaling: 't is sund de wij nie meuge kome
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 08064) vertaling: de gai ik nie doen
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 08064) vertaling: hij hagget nog mar net verteld of Marie begon te schreeuwen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 08064) vertaling: go die bestelling nou mer ophaole
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 08064) vertaling: hij werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 08064) vertaling: ik verbied oe um hier te kome
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 08064) vertaling: Jan verhinderde da we Marie belde
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08064) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08064) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08064) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08064) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08064) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08064) fragment: helpen (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08064) fragment: helpen (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08064) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08064) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08064) fragment: gaan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08064) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08064) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08064) fragment: gaan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08064) fragment: dat hij (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08064) fragment: zal (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08064) fragment: zal (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08064) fragment: dat hij (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 08064) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08064) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08064) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08064) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 08064) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 08064) fragment: maar te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08064) komt voor: n
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 08064) komt voor: n
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 08064) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 08064) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08064) fragment: wanneer (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 08064) vertaling: 'k weet de gullie op niement kaot zet
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 08064) vertaling: 'k weet de zij neregus trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 08064) vertaling: E denkt de t nie gemok is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 08064) vertaling: ik weet dik te laot ben en gij nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 08064) vertaling: ge wit toch de gij moet werken en ikke nie
opm.: subjectdubbeling 1.ev.
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 08064) vertaling: alleman denkt de wij nor heus gaon en de zij nog meugen blijven
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 08064) vertaling: t is sund de hij komt en zije weggai
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 08064) vertaling: ik denk de L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 08064) vertaling: ik denk de P en L gaon trouwe
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08064) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08064) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08064) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08064) fragment: warvan de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 08064) fragment: wot (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08064) fragment: wot (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08064) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08064) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08064) fragment: wot (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08064) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 08064) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 08064) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08064) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08064) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08064) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08064) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08064) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08064) vertaling: wie denkte dek in de stad tegekwaam
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08064) vertaling: hoe denkte gullie de ze ut hebben opgelost
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08064) vertaling: hoe denkte de ze ut hebben opgelost
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 08064) vertaling: M wit nie wie wij willen bellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 08064) vertaling: wit iemant wie wij geroepen hebben
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08064) vertaling: wie denkte dek in de stad tege kwaam
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 08064) vertaling: hij hi z'n haand gewaase
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 08064) vertaling: hij hi z'n hemd gewaase
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 08064) vertaling: hij hi nun hoed op
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 08064) vertaling: hij hi n vuil plek op z'n hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 08064) vertaling: hij hi z'n been gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 08064) vertaling: hij hi z'n eigen bezeerd
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 08064) vertaling: M trok de deken nor d'r eigen
opm.: reflexief: haar eigen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 08064) vertaling: L weet detter foto's van z'n eigen te koop zen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 08064) vertaling: ge wit toch nog wel de we toen dur de bos zen geloopen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 08064) vertaling: 'k weet nog de dun auto van Marie kepot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 08064) vertaling: zij wit nog de hij es n verreke zaot te eten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 08064) vertaling: wij weten nog wel de al Jan z'n boeken gestolen waren mer hun niemmer
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 08064) vertaling: witte gullie nog de we Janne op de mert gezien han
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 08064) vertaling: hij hi z'n eigen n ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 08064) vertaling: hij vuulde z'n eigen dur t ijs zakken
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08064) vertaling: zottie de hebbe kunne doen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08064) fragment: gekunne (1)
opm. inf.: omcirkelt consequent enkel ja
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08064) fragment: gekunne (1)
opm. inf.: omcirkelt consequent enkel ja
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08064) fragment: gedaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 08064) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08064) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 08064) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 08064) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 08064) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 08064) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 08064) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 08064) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 08064) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 08064) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 08064) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 08064) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08064) vertaling: we moette nor de schuur de koeie voeiere
komt voor: j
opm.: dav
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08064) vertaling: we moette nor de schuur de koeie voeiere
komt voor: j
opm.: dav
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08064) vertaling: ze kwamen aangewandeld
komt voor: j
opm.: dav
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08064) vertaling: ze kwamen aangewandeld
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08064) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 08064) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08064) vertaling: k weet dettie weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08064) vertaling: k weet dettie weg is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 08064) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08064) vertaling: de politie zo komen um um mee te nemen
komt voor: j
opm.: dav
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08064) vertaling: de politie zo komen um um mee te nemen
komt voor: j
opm.: dav
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08064) vertaling: M koei zen allemaal verdronken mi de overstroming
komt voor: j
opm.: dav
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08064) vertaling: M koei zen allemaal verdronken mi de overstroming
komt voor: j
opm.: dav
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08064) vertaling: van kaes maaken weet ik niks
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08064) vertaling: van kaes maaken weet ik niks
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08064) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08064) vertaling: ik heb de urste drie sommen gemokt en welke gij
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08064) vertaling: ik heb de urste drie sommen gemokt en welke gij
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 08064) vertaling: de welke hedde gij al weggebracht
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 08064) vertaling: de welke hedde gij al weggebracht
komt voor: j
opm.: dav
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08064) vertaling: de zon zok nie op durven te eten
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08064) vertaling: de zon zok nie op durven te eten
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 08064) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 08064) vertaling: k weet de J nor de mert is gewist
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08064) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08064) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08064) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08064) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08064) vertaling: de schilder is wistte schildere
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08064) vertaling: de schilder is wistte schildere
komt voor: j
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08064) vertaling: denkte de ge nor heus gaot
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 08064) vertaling: in diee tijd leefde ikker op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 08064) vertaling: vruuger leefdenie es n bist
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 08064) vertaling: daor leefde wij es G in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 08064) vertaling: geman maag't zien, dus ik vein de gij t ek nie meugt zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 08064) vertaling: t gebeurde toen ge gingt
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 08064) vertaling: k weet wor gije geboren zet
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 08064) vertaling: nou ge klor zet meugde gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 08064) vertaling: umde M dood was hedere miens A's niemer kunne helepe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08064) vertaling: 'k weet dettie is gon zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
000 (y09opm) (inf. 08064) opm. inf.: omcirkelt consequent alleen "ja"
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 08064) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 08064) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 08064) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 08064) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 08064) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08064) vertaling: mee zo'n weer kunde nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08064) vertaling: mee zo'n weer kunde nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 08064) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 08064) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08064) vertaling: 'k wil um noot mir zien umdettie men bedrogen hi
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08064) vertaling: 'k wil um noot mir zien umdettie men bedrogen hi
komt voor: j
opm.: dav
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 08064) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 08064) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 08064) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 08064) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 08064) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 08064) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 08064) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08064) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08064) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08064) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08064) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08064) fragment: det (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08064) fragment: det (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08064) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08064) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08064) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08064) fragment: die (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08064) fragment: worrik (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 08064) fragment: wormee (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08064) komt voor: n
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08064) fragment: de (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 08064) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08064) fragment: de (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08064) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08064) fragment: worvan (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08064) vertaling: P denkt de J en M op niemand kaot zen
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08064) vertaling: W denkt de we noot niemand n prijs geven
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08064) vertaling: is 't waor de ze nie mee Marie meugen praoten
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 08064) vertaling: nerregus
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 08064) vertaling: niement
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 08064) vertaling: noot
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 08064) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 08064) vertaling: de rooibonte
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 08064) vertaling: zegt m nie dek nor beuten ben gewist
opm.: twijfelgeval stam als imperatief
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 08064) vertaling: nie zeggen de ge n cadeau vur m gekocht het
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 08064) vertaling: witte nie dettie gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 08064) vertaling: W prebeerde niement pent te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 08064) vertaling: t schent de ze niks mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 08064) vertaling: ze schent niks te meugen eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 08064) vertaling: ze preberen el hil den dag mekare te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 08064) vertaling: het belooft wir n mooie dag te werren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 08064) vertaling: t is misschien beter um nog efkes te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 08064) vertaling: we han t geluk um um gauw trug te veinen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08064) vertaling: es de kiepen ne valk zien zen ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 08064) vertaling: es we de erepel nie kunne verkepen zitte wein de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 08064) vertaling: es gullie um nie meenimt werrik kaot
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 08064) vertaling: hij wiesset
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 08064) vertaling: op dees fist werdter veul gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 08064) vertaling: nouw werdter alleen nog mer brood verkocht in diee winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 08064) vertaling: es ie mee de fiets komt zal ie wel te laot zen
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 08064) vertaling: es ge ted het kom dan nog us ne keer langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 08064) vertaling: es k rijk ben koop k nun dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 08064) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 08064) vertaling: messchien krijek t ok wel
komt voor: j
opm.: dav
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 08064) vertaling: messchien krijek t ok wel
komt voor: j
opm.: dav
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 08064) vertaling: deurfde gij er ep te douwe
komt voor: j
opm.: dav
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 08064) vertaling: deurfde gij er ep te douwe
komt voor: j
opm.: dav
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 08064) vertaling: deurfde gij um ut te nodige
komt voor: j
opm.: dav
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 08064) vertaling: deurfde gij um ut te nodige
komt voor: j
opm.: dav
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 08064) vertaling: deurfde gij ze ut te nodigen
komt voor: j
opm.: dav
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 08064) vertaling: deurfde gij ze ut te nodigen
komt voor: j
opm.: dav
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 08064) vertaling: is pol hier gewist
komt voor: j
opm.: dav
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 08064) vertaling: is pol hier gewist
komt voor: j
opm.: dav
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 08064) vertaling: hoe hittie de opgelost
komt voor: j
opm.: dav
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 08064) vertaling: hoe hittie de opgelost
komt voor: j
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 08064) vertaling: hedde men diee brief opgestuurd
komt voor: j
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 08064) vertaling: hedde men diee brief opgestuurd
komt voor: j
opm.: dav
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08064) vertaling: ik heb het um gegeven
komt voor: j
opm.: dav
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08064) vertaling: ik heb het um gegeven
komt voor: j
opm.: dav
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08064) vertaling: zij leeft op wotter en brood deze week
komt voor: j
opm.: dav
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08064) vertaling: zij leeft op wotter en brood deze week
komt voor: j
opm.: dav
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08064) vertaling: Marie he gezee de gije geprebeerd het n liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08064) vertaling: Marie he gezeed de gij geprebeerd het un liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08064) vertaling: Marie he gezee de gije geprebeerd het n liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08064) vertaling: Marie he gezeed de gij geprebeerd het un liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 08064) vertaling: Marie he gezeed de gije geprebeerd het heur n boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08064) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08064) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 08064) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 08064) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 08064) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 08064) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08064) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 08064) vertaling: die van de stad hebben hier veulheuzen gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 08064) vertaling: on die nuw vaort ziede gin miens mir
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 08064) vertaling: giesteren is diee Jan hier gewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 08064) vertaling: diee dag de Jan belde was ik nie theus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 08064) vertaling: Jef die zok noot utnodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 08064) vertaling: Marie die zoi zoiets noot doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 08064) vertaling: Bert die drinkt welles n glaske te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 08064) vertaling: Martha die zok welles bij ons theus ut wille nodegen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 08064) vertaling: de heus zok noot willen koopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 08064) vertaling: de heus stoi daor al feftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08064) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 08064) vertaling: he Gunther gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 08064) vertaling: kek ut
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 08064) vertaling: t was mor net goed genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 08064) vertaling: M he nou meer koei es vruuger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 08064) vertaling: es S hai kunne kome hasset gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 08064) vertaling: zij is den beste dokter diek ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 08064) vertaling: vur ge iets weggoit moette efkes belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 08064) vertaling: hier is alles wak gekregen heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 08064) vertaling: Jan is te gierrig um iets an z'n kender te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 08064) vertaling: net of gije iets van voetballen wit
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 08064) vertaling: leg de boek weg
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 08064) vertaling: es ge echt nie kunt wochten dan kom mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 08064) vertaling: k weet de Jan den dokter hai kunnen roepen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 08064) vertaling: k weet de Jan den dokter geroepen kon hebben
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 08064) vertaling: hij zi de ik ut hai moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 08064) vertaling: hij zi de ik ut gedaan moes hebben
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 08064) vertaling: hij is vurrige week door dokter M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 08064) vertaling: hij wordt merrege dur dokter M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08064) vertaling: ik denk de ge veul weg zult moeten goien
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08064) vertaling: ik denk de ge veul weg zult moeten goien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08064) vertaling: 't is dom um zo'n duur dinger weg te gooien
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08064) vertaling: hij is alle kepotte spulle aan t weggooien
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08064) vertaling: ik veen de ge dikker unne krant zot moete leze
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08064) vertaling: t is dom um in den donkere unne krant te leze
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08064) vertaling: hij is den hille dag de krant aan t leze
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 08064) fragment: dur (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 08064) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 08064) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 08064) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08064) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 08064) vertaling: R he ene gruune appel weggegevn en nou hittie nog twee rooi
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 08064) vertaling: er waren veul miensen op t fist
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 08064) vertaling: waren er veul miensen op t fist
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08064) vertaling: we vur boeken hedde gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08064) vertaling: we vur boeken hedde gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08064) vertaling: we hedde vur boeken gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08064) vertaling: we hedde vur boeken gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 08064) vertaling: hij wont bij Marietjes
opm.: twijfelgeval thuisnaamval op eigennaam 3.ev.vrouw.
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 08064) vertaling: hij wont bij Wimme
opm.: twijfelgeval thuisnaamval op eigennaam 3.ev.mann.
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 08064) vertaling: lop efkes naar den bekker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08064) vertaling: wie hedde gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 08064) vertaling: wie hitter jou gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 08064) vertaling: es ik de geweten hai hakket nie gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 08064) vertaling: t zai beter zen um nog efkes te wochten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 08064) vertaling: gelukkig ha Jan den dokter gebeld en die wasser hil gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 08064) vertaling: lop toch deur vervelende jong
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08064) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 08064) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08064) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 08064) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 08064) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 08064) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 08064) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 08064) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Enschot

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Enschot