SAND-data Gilze (K182p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Gilze

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]K182p[/k][h]161[/h][i]162[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede dooret park. [/v]

door et
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 132, cd 2). sound
informant [a=n] Gisteren kuierde hij deurt park. [/a]

deur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorvenis. [/v]

gestorven is
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 184 cd 2). sound
informant [a] Ze wete nie da Marie gisteren dood gegaan is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Ze weet nie da Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant Das tzelfde.

da s t zelfde
sound
hulpinterviewer Nee gisteren gestorvenis of gisteren is gestorve. Wa zegge wij hier?

gestorven is
sound
informant [a=j] Ze is gisteren gestorve. [/a] Informant antwoordt in eerste instantie 'Ze is gisteren gestorve' (dus 'a=j') maar stelt later (seconde 530) toch dat 'Wiste gij dasse gisteren gestorvenis' het beste is (dus 'a=n'). tagging sound
informant [a=n] Wiste gij dasse gisteren gestorvenis. Ja. [/a]

da se gestorven is
sound
hulpinterviewer Dast beste?

da s t
sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin ook veur in u dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 203 cd 2). sound
informant [a=n] Er wil niemand danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Betekente da iedereen danst of datter niemand danst. [/v]

betekent e dat er
sound
informant [a] Datter niemand wil danse. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Els wil niet dansen en ze wil niet zinge ook niet. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 241 cd 2). sound
informant [a=n] Els wil nie danse en nie zingenook. [/a]

zingen ook
sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 260 cd 2). sound
informant [a] Niemand wou da en niemand kon da. [/a] Informant vertaalt erg vrij. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant [a] Jan had heel brood wel willen op ete. Op willen ete. Ja op willen ete ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel maar nie _. [/a] tagging sound
hulpinterviewer _ wie zij had kunne roepe. sound
informant [a] Zeg maar nie wie zij hadde kunne roepe of wie zij had kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepen. [/v] Hulpinterviewer praat er steeds doorheen en vraagt de informant uiteindelijk of hij de zin 'Vertel mij eens wie zij had kunne roepe' (dus zonder 'dat' na 'wie' zoals het in deze zin (028) geformuleerd is) wil vertalen. Uiteindelijk wordt niet duidelijk of 'Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepen' daadwerkelijk voorkomt. Zin komt terug in nagesprek (seconde 350 cd 2). sound
informant Zeg mij eens _. sound
hulpinterviewer Komt die veur in ons dialect. sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie zij had kunne roepe. sound
informant Nee zo nie. sound
hulpinterviewer Maar hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie zij had kunne roepe. sound
informant Vertel men eens wie ze ha kunne roepen. tagging sound
informant Of zeg men eens wie ze had kunne roepe. sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 370 cd 2). sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie of zij had kunne roepen. Was zuldegij daar van zegge.

zul de gij
sound
informant [a=n] Zeg me zegt eens wie ze had kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepen. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 438 cd 2). sound
informant [a=n] Zeg men eens wie ze had kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 497 cd 2). sound
informant [a] Onze Jan kent da verhaal wel. [/a] sound
commentaarInformant vertaalt vrij: kiest niet-reflexief werkwoord.  sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk naart plaatje en vul de zin oan. Marie en Piet wijze naar _. [/v]

naar t
sound
informant [a] Elkaars neus. Of elkaars gezicht. Of naar elkaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk naart plaatje en vul de zin aan. Toon wast _. [/v]

naar t
sound
informant [a] Hij wast zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 583 cd 2). sound
informant [a] De timmerman hee geen spijker bij hum. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noart plaatje en vul de zin oan. Fons zag een slang neffe _. [/v]

noar t
sound
informant [a] Neffenum zitte. [/a]

neffen um
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mij veur liet mijn _. [/a] sound
hulpinterviewer Voor zich zegge wij nie he. sound
informant Nee voor zich zegge wij nie. sound
informant [a] _ voor mij werke voor hum werke. Voor hum. [/a] sound
hulpinterviewer Erik liet men of mij voor _. sound
informant [a] Voor hum werke. Men voor hum werke. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik had veur zen eige. [/a] sound
informant Ja maar Erik laat men werken he voor hum he. sound
informant [a] Erik liet men voor hum werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Erik liet men voor zen eige werke. [/a] sound
informant Voor hum werke. sound
hulpinterviewer Ja voor hum ook. sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Sjo die dobberden op de golve. [/a] sound
informant [a] Sjo liet dereige mee drijven op de golve. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard die kent zichzelf wel goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
informant [a] Zen eige. Zen eige goed die kent zen eige goed ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer Is da van zichzelf of van hemzelf of van hem. Of van zen eige. sound
informant [a] Hijf gehoord datter fotoos van hum in de etalage staan. [/a]

hij f dat er
tagging sound
hulpinterviewer Of van zen eige wat zeg jij der van. sound
informant [a] van zeneige ja [/a]

zen eige
tagging sound
informant Ja er staan fotoos van men of van hum. Van zen eige. sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leefik zoals mijn ouders willen. [/v]

leef ik
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 630 cd 2). sound
informant [a] Ak zuinig leef dan zoue da zou onze ouders ook zo wille of dan leve _. [/a]

a k
De zin wordt wel erg vrij vertaald. Het wordt niet echt duidelijk hoe het tweede gedeelte van de zin vertaald wordt. tagging sound
hulpinterviewer [a] Nou dan leefik zoas mien _. [/a]

leef ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As je nog drie jaar ouder wordt dan leef je langer as hullieje pa. [/a] Zin wordt te vrij vertaald - 'leven' ontbreekt in het eerste gedeelte - en de informant gebruikt 'je' en 'hullieje' als persoonlijke voornaamwoorden en niet 'hij' en 'zijn'. tagging sound
informant [a] Dan leeftie langer eigenlijk. [/a]

leeft ie
sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 664 cd 2). sound
informant Zo gevaarlijk leeft da zegge wij nie gevaarlijk leve. sound
informant [a] _ dan leeftie nie lang meer. [/a]

leeft ie
Informant vertaalt veel te vrij - in het eerste gedeelte ontbreekt het werkwoord 'leven' - en gebruikt de verkeerde persoonlijke voornaamwoorden ('ie' ipv 'zij' en 'ze'). sound
informant [a] Astie zo deur ga leeftie nie lang meer. [/a]

as tie leeft ie
Informant vertaalt veel te vrij - in het eerste gedeelte ontbreekt het werkwoord 'leven' - en gebruikt de verkeerde persoonlijke voornaamwoorden ('ie' ipv 'zij' en 'ze'). sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Alst nou nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/a]

als t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As gullie zo losbandig leeft dan leefde gullie nooit zo lang as ik. [/a]

leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Asse leve veur der werk dan leve nie veur de kinder. [/a]

as se leve e
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft dinges ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] A je gezond leeft leve langer. [/a]

lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Azzer zo veel mense leve van _. Asser zo weinig mense leve van de landbouw dan leveder heel veel van de fabriek. [/a]

az er as er leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje innet paradijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 733 cd 2). sound
informant [a] Als Pietje en Liesje in den hemel leven dan leve de andere in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 788 cd 2). sound
informant [a] As ge sober leeft dan leefde gelukkig. [/a]

leef de
Informant kiest verkeerde persoonlijk voornaamwoord - 'ge' - terwijl het 'we' moet zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we ongezond leve dan leve we nie gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we ongezond leve leve we nie gelukkig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gewoon leef wa gezonder Jan zouk zegge. [/a]

zou k
sound
informant [a] Ja leef wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 816 cd 2). sound
commentaarInformant vertaalt te vrij: gebruikt vorm 'leef' niet maar hele werkwoord 'leven'.  sound
informant [a] Je moe nie zo bekrompen leve kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen moes eigenlijk kunne zwemme. Ik vin da iedereen moes kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vin da iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee da komt zo nie veur. Iedereen moes kunne zwemme. Nie zwemme kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee da komt ook nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 859 cd 2). sound
informant [a=n] Nee ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vin da iedereen zwemme moet kunne. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 902 cd 2). sound
informant [a=n] Nee moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in u dialect. Ik weet da Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee brood wil ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee hij moet vroeg _. Die komt zo nie veur. Moet vroeg kunnen op staan nee Eddy moet vroeg kunne op staan. Op kunne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepen. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 946 cd 2). sound
informant [a] Ik denk da Marie hullie moes roepe. [/a] Informant gebruikt werkwoord 'zullen' niet in vertaling en gebruikt persoonlijk voornaamwoord 'hullie' terwijl er 'hem' staat. sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Zitte hier nergens geen muizen. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 965 cd 2). sound
informant [a=n] Zitte hier ergens muize. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Zo komt hij nie veur nee. Hij praat nie goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 993 cd 2). sound
informant [a=n] Nie iedereen is ene vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=j] Hije overal geen vriende. Zou kunne. [/a]

hij e
tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in u dialect. Boeken he Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan he drie boeke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in u dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1104 cd 2). sound
informant [a=n] Gemaakt moeten hebben. Da wij voor drie uur de wagen gemaakt moeten hebben. [/a] Informant gebruikt 'we' terwijl er 'hij' staat. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in u dialect. Jan weet da hij veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1141 cd 2). sound
informant [a=n] Da hij de wagen gemaakt moet hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in u dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das zo goed ja. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in u dialect. Jan weet da hij veur drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi vannet land te halen. [/v]

van et
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1177 cd 2). sound
informant [a] Hejje genoeg volk omt hooi van den akker te hale. [/a]

he je om t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hedde genoeg mense veur hooi vant land te hale. [/v]

he de van t
sound
informant [a=n] He genoeg mense om hooi van de waai te hale. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1221 cd 2). sound
informant [a] Twas heel aardig vannum dattie kwam werke. [/a]

t was van um dat ie
sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Het was aardig van Jan te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Twas aardig van Jan dattie kwam werke. [/a]

t was dat ie
sound
hulpinterviewer [v] Of het was aardig van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee om te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Die ton die kunne nie drage. Is te zwaar om te tille. [/a]

kun ne
sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij staat te _. [/a] tagging sound
informant [a] Zit niet te zeure. [/a] sound
informant Te mauwe. tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1337 cd 2). sound
informant [a] Hij kan nog zo staan te mauwe. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hij kan toch staan te mauwe. [/v] sound
informant [a=j] Ja dat is goed ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we daar aan kwame toen regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Kgeloof dattik groter ben dan hij. [/v]

k geloof dat ik
sound
informant [a] Geloof dak groter ben as hij. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant Ze geloof dak eerder thuis ben dan _. Ze geloof dak eerder thuis ben dan ik.

da k
sound
informant [a] Ze geloof da gij eerder thuis ben as ikke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Ge geloof toch nie da gij sterker ben as ikke. [/a] sound
informant [a] Geloof toch nie dat hij sterker is as ikke of nee. As gij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove da wij rijker zijn as hullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove da gullie nie zo slim bent as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Gullie geloof toch nie da zullie armer zijn as gullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft da Lisa mooier is even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in u dialect. Persoon A zegt hij slaapt. Persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee da hore wij nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in u dialect. Persoon A zegt hij slaapt. Persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin veur in u dialect. Persoon A vraagt slaapt hij. Persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in u dialect. Brande doet de lamp nie meer. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1410 cd 2). tagging sound
informant [a=j] Ja da komt veur. [/a] sound
hulpinterviewer Of zegge wijt anders.

wij t
sound
informant Of de lamp brandt nie meer. sound
hulpinterviewer [v] De lamp doet nie meer brande. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinder doen hier nie voetballe. [/v] sound
informant [a=n] De kinder doen hier nie voetballe of die voetballen hier nie. Ja die voetballen hier nie dus is nie goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in u dialect. Doet Marie elkenavond danse. [/v]

elke n avond
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1359 cd 2). sound
informant [a=n] Danst Marie iederenavond. Ja. Doet zegge wij nie. [/a]

iedere n avond
sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in u dialect. Doe het brood even snijde. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in u dialect. Ik doe wel even de komme af wasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1433 cd 2). sound
informant [a] De jongen waar de moeder gisteren van getrouwd is stond achter men. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. De jongen wie ze moeder gisteren hertrouwd is stond achter men. [/v] tagging sound
hulpinterviewer Wiens moeder of wie zen moeder. sound
informant [a=j] Wie zen moeder nie wiens moeder. Wie ze moeder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin _. De jongen die ze moeder gisteren hertrouwd is stond achter men. [/v] sound
informant [a=n] Nee denk ik nie goed is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1468 cd 2). sound
informant [a] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. De bank waar op ze zate was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer Dus waar ze op zate of waar op ze zate. sound
informant [a=n] Nee. Waar ze op zate isset. Dus nie waar op ze zate. [/a]

is et
sound
hulpinterviewer [v] Of de bank waar disse op zate was pas geverfd. [/v]

dis se
sound
informant [a=j] Ja waar desse op zate. Ja de bank waar desse op zate was pas geverfd. [/a]

des se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Of de bank daar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk waar zop zate. [/a]

z op
sound
hulpinterviewer [v] Of de bank daar desse ze op zate was pas geverfd. [/v]

des se
sound
informant [a=j] Daar desse ze op zate ja. Kdenk dat beter is. [/a]

des se k denk
tagging sound
hulpinterviewer [v] Of de bank daar op ze zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=n] Nee da nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld he moet mij maar wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Die geld hee moet men maar wa geve. [/v] sound
informant [a=j] Ja die geld he moet mij maar wa geve ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin ook veur in u dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wa denkde wiek in de stad gezien heb. [/a]

denk de wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin ook veur in u dialect. Vertaal. Wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a=j] Wat denkde gullie hoe dast hebben op gelost. [/a]

denk de da s t
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin veur in in dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1867 cd 2). sound
informant [a=n] Hoe denkde dast hebben op gelost. [/a]

denk de da s t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin ook veur in u dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1842 cd 2). sound
informant [a=n] Wie denkde da gij in de stad gezien heb. [/a]

denk de
tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] Hulpinterviewer vergeet 'vertaal' te zeggen en informant laat dan ook na de zin te vertalen. Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1967 cd 2). sound
informant [a=n] Nee komt nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee gekund hebbe nie. Zouwie da gedaan kunnen hebbe. [/a]

zou ie
sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Ik heb geen zin om de koeie te voeiere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Ik hebbem gisteren nog niet gezien dus ik zeg ik denk hij is weg. [/v]

heb em
sound
informant [a=n] Ik hebbem gisteren nog nie gezien. Kdenk tie weg is. [/a]

heb em k denk t ie
sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdronken bij de overstroming. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1546 cd 2). sound
informant [a=n] Alle koeie van Marie zijn verdronke bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in u dialect. Daar denk ik nie an. [/v] Hulpinterviewer heeft zin verkeerd ingesproken - 'daar denk ik nie an' - maar verbetert zichzelf tijdens het interview met de informant. Hulpinterviewer zegt alsnog 'dit denk ik nie an' en dat blijkt niet voor te komen ('a=n', seconde 2786 cd 1). sound
informant [a=n] Ja daar denk ik nie an. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Maar niet dit denk ik niet aan he. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Daar denk ik _. [/a] sound
informant [a=n] Daar denk ik nie an. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur in u dialect. Die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Zo nie nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in u dialect. Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke hedde gij gemaakt? [/v]

he de
tagging sound
informant [a=j] Ja das wel goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in u dialect. De wa voore hedde gij al weg gebracht? [/v]

he de
sound
informant [a=j] Ja. De wa vooren he de welken he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1567 cd 2). tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] Informant vertaalt zin niet. sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand magget zie dus ik vin da gij het ook nie magt zien. [/v]

mag et
Hulpinterviewer spreekt zin in dialect in. Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1588 cd 2). sound
informant [a] Niemand mooget zien he. [/a]

moog et
tagging sound
informant [a] Of magget zien. [/a]

mag et
sound
hulpinterviewer [a] _ dus ik vin da gij et _. [/a] tagging sound
informant [a] _ ook nie moog zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Niemand magget zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v]

mag et
sound
hulpinterviewer Niemand mag zien of zien mag. sound
informant [a=n] Nee nie zien mag. [/a] sound
hulpinterviewer Wij zegge mag zien he. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. Ik weet dattie is gaan zwemme. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Das wel gebruikelijk ja. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmenis. [/v]

zwemmen is
sound
informant [a=n] Nee daddis nie goed. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1622 cd 2). sound
informant [a=n] Ja ik nee zo zegge we nie. [/a] Informant vertaalt zin niet echt. tagging sound
hulpinterviewer Die k doen wij nie achter he. Informant vertaalt zin niet echt. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Persoon A vraagt hebben ze gegeten. Persoon B antwoordt jaanze. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1635 cd 2). sound
informant [a=n] Nee komt zo nie veur. [/a] Informant vertaalt zin niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Issem dood. [/v]

is em
sound
informant [a=n] Issie zegge wij. [/a]

is ie
sound
hulpinterviewer Is hem zegge wij nie he. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [a] Issie dood of isse dood. [/a]

is ie is e
sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das die vent die ze geroepe hebbe of die mens die ze geroepe hebbe. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das der mens die da verhaal hef verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. [/v]

dat et
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1678 cd 2). sound
informant [a] Das de man wo van ik denk dattie da verhaal verteld heef. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebbe. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1706 cd 2). sound
informant [a] Das de man dak denk die ze geroepen hebbe. [/a]

da s da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur in u dialect. A wanneer zal de wereldvrede kome? B nooit niet denk. [/v]

denk k
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1739 cd 2). sound
informant [a=j] Nooit nie denk ja. [/a]

denk k
tagging sound
hulpinterviewer Nooit denk of nooit nie denk maar denk moet er wel achter he. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. T schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Tschijnt dat ze niks mag ete. [/a]

t schijnt
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Schijnt dasse niks mag ete. [/v]

das se
sound
informant [a=n] Tschijnt da se niks mag ete ja. [/a]

t schijnt
sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Tlijkt wel offer iemand in de tuin staat. [/v]

t lijkt of er
sound
informant [a] Tlijkt wel offer iemand in den hof is of in den hof sta. [/a]

t lijkt of er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Tlijkt wel of iemand in den hof staat te loere. [/v]

t lijkt
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin ook veur in u dialect. Hij heet den bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo nie. Den bal gegooid in de mand nee. Den bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur in u dialect. Zal ik koke zegt A. B dat doe maar. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1794 cd 2). sound
informant [a=n] Dat doete maar. [/a]

doe te
sound
hulpinterviewer Niet dat doe maar doet da maar he. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in u dialect. Dat boek beloof mij da ge nooit meer zult verberge. [/v] sound
hulpinterviewer Of is de zin anders op gebouwd bij os. sound
informant [a=n] Ja is anders op gebouwd. [/a] sound
hulpinterviewer Bij os zegge ze eigenlijk beloof me da ge dat boek nooit meer zult verberge. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in u dialect. Wa zeg men da ge gekocht heb. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo nie. In die vorm nie. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee in die vorm helemaal nie he. Wat zeg men nee da kenne wij nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. Ik denk da ge veul weg zou moete gooie. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1823 cd 2). sound
informant [a=j] Ja das goed ja. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v] Ik denk da ge veul zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk da ge veul moet weg gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Isset nou ik denk da ge veel weg zout moete gooie? Of isset ik denk da ge veel zou weg moete gooie? Of isset ik denk da ge veul zou moete weg gooie. [/v]

is et
sound
informant [a=g] Ik denk da ge veel zult moete weg gooie dan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Nee ik dacht ik denk da ge veul weg zult moete gooie. [/a] Hulpinterviewer en informant verschillen van mening over meest gebruikelijke zin: hulpinterviewer denkt dat de eerste de beste is en de informant denkt de derde. sound
hulpinterviewer En dan de tweede keus ik denk da ge veul zou weg moete gooie of ik denk da ge veul zal moete weg gooie. sound
informant Ja ik denk de laatste. sound
hulpinterviewer [v] Of ik denk da ge veul zal moete weg gooie. [/v] Antwoord is al eerder gegeven. tagging sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in u dialect. Zoon ding ene heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a=n] Nee zoon ding hek nog nooit gezien isset. [/a]

he k is et
sound
hulpinterviewer [a=n] Maar ene da komt er helemaal nie bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in u dialect. Ge bent ook ene raren ene. [/v] sound
informant [a=n] Nee ene raren ene nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wa voor boeke hedde gekocht. [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie hee jou op de kermis gezien. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]K182p[/k][h]161[/h][i]162[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Ja trokket deksel naar zich toe. [/a]

trok et
sound
hulpinterviewer Ja zeg de naar zich toe? Vraag 273 komt terug in nagesprek (seconde 1892 cd 2). sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in u dialect. Marie zei da gij Piet een boek het geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in u dialect. Wim dacht da ik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] Informant zegt niet echt of zin nu kan voorkomen of niet. Hulpinterviewer geeft andere vertaling ('a=n') en informant gaat daar wel mee akkoord. sound
hulpinterviewer [a=n] Wim dach da ik geprobeerd haai om Els zo ist he. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in u dialect. Karel weet da gij het geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [n][v=006] De zin gisteren wandeldiede dooret park. Kan u daar iets van make int Gils. Komt die zo voor innet Gils. [/v]

door et in t in et
sound
informant [a=n] Gisteren kuier deurt park. Kuierde die deuret park. [/a]

deur t deur et
tagging sound
veldwerker En isset ooit kuieriede dooret park. Gisteren kuieriede dooret park.

is et door et
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zegge wij nie he diede. Diede da zegge wij nie bij he. [/a] tagging sound
veldwerker Kuierdiede dooret park. Of kuierdenie dooret park.

door et kuierde ie
sound
informant [a=n] Ja kuierdenie deurt park ja. [/a]

kuierde ie deur t
tagging sound
veldwerker [v=018] Kan u nog eens vertale. Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a=j] Ge weet nie da Marie gisteren is overleden of dood gegaan. [/a] Informant gebruikt persoonlijk voornaamwoord 'ge' terwijl er 'ze' in de voorbeeldzin staat. tagging sound
veldwerker [v=022] Kan u nog eens vertale er wil niemand nie danse. [/v] sound
informant [a=n] Der wil niemand danse. [/a] In eerste instantie lijkt het erop dat de zin niet voor kan komen (steeds 'a=n' getranscribeerd), maar na doorvragen blijkt dat het best kan - in de zin 'Der wil geen mens nie danse' ('a=j' seconde 225 en 227). sound
hulpinterviewer [a=n] Of der wil geen mens danse. [/a] sound
veldwerker En kan u zegge der wil geen mens niet danse. sound
informant Nee da zegge we niet. sound
veldwerker Want daarnet zei u nog dat da soms wel voor komt. sound
hulpinterviewer [a=j] Der wil geen mens nie danse. [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja geen mens nie. [/a] sound
hulpinterviewer Ja wordt wel eens gezegd eigenlijk he maar da wil eigenlijk zegge datter niemand wil danse.

dat er
sound
veldwerker Dus da kan wel voor kome? sound
informant Da kan voor kome ja. sound
veldwerker [v=023] Kan u nog eens vertale. Els wil nie danse en ze wil niet zinge ook nie. [/v] sound
informant [a=n] Els wil niet danse en nie zinge ook. Ook nie da zegge wij nie. [/a] sound
veldwerker [v=025] Kan u nog eens vertale. Niemand heef dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Dhee nooit niemand gewild of gekund. [/a]

d hee
Informant zegt in vertaling 'nooit niemand'. tagging sound
hulpinterviewer [a] Gekund. Gekunne. [/a] sound
informant [a] Niemand heef da ooit gewild of gekunne. [/a] tagging sound
informant Gewild of gekunne denk.

denk k
sound
hulpinterviewer Wa had ik gezeg? sound
veldwerker Gewille of gekunne. sound
hulpinterviewer [a] Niemand heet da ooit gewillen of gekunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik denk da wij toch meer gekunne zegge as gekund. sound
informant [a] Ja gewillen of gekunne denk ik zelf. [/a] sound
hulpinterviewer Of ge kunt ook zegge gewild of gekund maar da zeggen wij nie he. sound
informant Nee gewillen of gekunne. sound
veldwerker [v=028] Kan u nog eens vertale. Zeg mij eens wie dat ze had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Zegt eens wie ze ha kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker En kan u ook zegge zegt u eens wie dasse haai kunne roepe?

da se
sound
informant [a=j] Wie da ze ha kunne roepe ja. [/a] Antwoord behoorlijk onverstaanbaar door gehoest hulpinterviewer maar volgens mij kan zin toch voorkomen (alsnog als 'a=j' getranscribeerd). tagging sound
veldwerker [v=029] Kan u nog eens vertale. Zeg mij eens wie of ze haai kunne roepe. [/v] sound
informant Zeg eens wie ze haai kunne roepe. tagging sound
veldwerker En nu is de vraag of daar nog of tusse kan staan. Dus dan zouwet worde zeg eens wie of ze haai kunne roepe. sound
informant Ja zeg eens wie ze of haai kunne roepe. tagging sound
veldwerker Wie of ze haai kunne roepe. tagging sound
informant [a=j] Ja kan wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] En kan deze dan zeg mij eens wie of dasse haai kunne roepe. [/v]

da se
sound
informant Zeg men eens wie dasse of haai kunne roepe.

da se
sound
veldwerker Wie of dasse haai kunne roepe?

da se
sound
veldwerker Ik weet nie wie of dasse haai kunne roepe.

da se
sound
informant Nee. sound
informant Wie of ze haai kunne roepe. sound
informant [a=n] Zegt eens wie ze of haai kunne roepe. Wie zof haai kunne roepe. [/a]

z of
tagging sound
hulpinterviewer Ja tis zoon beetje een twijfelgeval.

t is
sound
veldwerker [v=035] Kan u nog eens vertale. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan kan zich dat verhaal wel herinnere. [/a] sound
veldwerker En zegt u dan Jan kan zich dat verhaal nog wel herinnere of zegt u Jan kan zen eige da verhaal nog wel herinnere. sound
hulpinterviewer Zen eige. sound
informant [a] Nee zen eige nie. Kan zen eige da verhaal nog wel herinnere ja. Ik denk het wel. [/a] Informant zegt eerst dat 'zen eige' niet kan, maar komt hier vrijwel gelijk op terug: het kan wel. sound
informant [a] kan zich nie dat is nie kan zeneige da verhaal nog wel herinnere [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v] En Jan schaamt zich. Hoe zouwu da vertale innet Gils? [/v]

zou u in et
sound
informant [a] Jan schaamt zen eige. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zen eige weer. [/a] sound
informant Nie zich. sound
hulpinterviewer Zich da zegge wij nie. Zen eige. Of der eige. sound
veldwerker [v=038] Kan u nog eens vertale. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Dhee geen spijker bij hum. [/a]

d hee
sound
veldwerker [v] En kan u ook zegge deen he geen spijkers bij? [/v] sound
informant [a=j] Ja je hee geen spijker bij da kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar wij zeggen altijd bij hum hoor. [/a] sound
informant Ja bij hum ja. sound
hulpinterviewer Bij me ist dan he. En bij der. En bij me. En bij hum.

is t
sound
veldwerker [v=053] Kan u nog eens vertale. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Ak zuinig leef dan leef ik net as os ouwe lui. [/a]

a k
tagging sound
veldwerker [v=057] Kan u nog eens vertale. Als zij zo gevaarlijk leeft dan leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo hard leeft dan leefse nie lang meer. [/a]

as se leef se
tagging sound
veldwerker [v=070] Kan u nog eens vertale. Als Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve wij in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] As die en die int paradijs leve dan leve wij in de hel. [/a]

in t
tagging sound
veldwerker [v=071] Kan u nog eens vertale. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kan u nog eens vertale. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] sound
veldwerker Je kan ook van make leef wat minder losbandig kindere. sound
informant [a] Leeft wa minder losbandig. [/a] tagging sound
informant [a] Leef nie zo losbandig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=082] Dan isser het zinnetje ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v]

is er
sound
informant [a=n] Nee da zegge wij zo nie. Moet kunne zwemme. Kvind iedereen moet kunne zwemme. [/a]

k vind
tagging sound
veldwerker Ben u et daarmee eens? Want u zei die is zeker nie goed maar eventueel zou die wel nog kunne. sound
hulpinterviewer Welke? sound
veldwerker Die ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da heb ik misschien gezegd maar da bedoel ik helemaal nie. [/a] sound
veldwerker Dus die is helemaal slecht? sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Zwemme moet kunne nie. [/a] sound
veldwerker Want die vond u nog wel kunne. sound
hulpinterviewer [a=g] Des zou dan nog kunne. Zou kunne maar iedereen moet kunne zwemme zo isset. [/a]

is et
sound
informant [a=g] Ik vinde ik vin iedereen moet kunne zwemme. [/a] sound
veldwerker En ik vin da iedereen zwemme moet kunne? sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Da nie zo. sound
veldwerker Een beetje wel? sound
hulpinterviewer Ja tis beter as de ander.

t is
'De ander' is 082. sound
veldwerker Is beter as de vorige? Oke ik ga der twee naast elkaar zegge en u moet zegge of ze even slecht zijn of nie. Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. sound
informant Ja dan tweede. Dus 084 is minder slecht. sound
veldwerker [v=132] Kan u nog eens vertale. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Marie hum zal moete roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=140] Kan u nog eens vertale zitte hier nergens geen muize? [/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muize? [/a] tagging sound
veldwerker U had daarnet vertaald zitte hier ergens muize. sound
hulpinterviewer [a=j] Wij zegge toch meest nergens geen muize. [/a] sound
veldwerker [v=148] Kan u innet Gils eens vertale. Iedereen is geen vakman. [/v]

in et
sound
hulpinterviewer [a=j] Alleman is geen vakman. [/a] tagging sound
informant [a=j] Iedereeen is gene vakman. [/a] sound
informant [a=j] Iedereen kent zijne stijl nie even goed. [/a] sound
veldwerker Want als u zegt iedereen kent zijne stijl nie even goed wat betekent dat dan? sound
informant Hij kent zen vak nie even goed. sound
veldwerker [v=156] Wa vindt u van de zin Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant [a=n][a=g] Gemaak moet hebbe. Nie hebbe gemaak maar gemaak moet hebbe. [/a] sound
veldwerker Gemaak moet hebbe is de beste? sound
informant Ja. sound
veldwerker Want die moet hebbe gemaakt is die echt helemaal slecht int Gils of kan dat eventueel?

in t
sound
informant Dat je die wagen moet hebbe gemaakt? Gemaakt moet hebbe. sound
hulpinterviewer Zegge wij nie zo he. Gemaak moet hebbe. sound
veldwerker Maar u had gemaakt moet hebbe maar u had gezegd deze kan ook wel das de tweede beste.

da s
sound
hulpinterviewer De tweede beste wel maar nie dattie dan echt Gils is.

dat ie
sound
veldwerker [v=157] Ja want dan hebbe we nog Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben. [/v] sound
informant [a=j] Ja die tweede en gemaakt moet hebbe is goed. [/a] sound
veldwerker En nu ga ik er terug twee naast elkaar zette en dan moet u zegge wat u of ze even slecht zijn. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. sound
informant Dant eerste.

dan t
sound
veldwerker [v=188] Kan u nog eens vertale. Heb je genoeg mense om hooi vannet land te hale. [/v]

van et
sound
informant [a] Hej genoeg mense om hooi van de wei te hale. [/a]

he j
tagging sound
veldwerker [v] En kun u dan ook zegge heddu genoeg volk veur hooi te laaie. [/v]

he du
sound
informant [a=j] Ja hedde genoeg volk voor hooi te laaie. [/a]

he de
tagging sound
veldwerker [v=189] Vertale. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Da was aardig van Jannen om te kome werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan u dan ook zegge het was aardig van Jan te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee te kome werke. Om te kome. [/a] sound
veldwerker Om moet er bij. sound
informant Ja. sound
veldwerker [v] En wa vindt u van et was aardig van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Da was aardig vannum om kome te werke. Nee da zegge wij zo nie. [/a]

van um
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=198] We hadde daarnet de zin hij kan toch staan te mauwe. Kunne we dan ook zegge hij kan toch staan mauwe. [/v] sound
informant [a] Ja hij kan toch staan mauwen ook ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=246] Doet Marie elkenavond danse. [/v]

elke n avond
sound
informant [a=n] Doet zegge wij nie he. [/a] sound
veldwerker Zegt u danst Marie elkenavond?

elke avond
sound
informant Ja. sound
veldwerker Omdat u een beetje aant twijfele was daarnet.

aan t
sound
informant [a=j] Dan zegge wij doe Marie iederenavond danse? [/a]

iedere n avond
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Doe Marie iederenavond danse. Da wordt wel gezei maar wij zegge toch veul van danst Marie elkenavond. [/a]

iedere avond elke avond
tagging sound
informant Ja maar niet doet he doe dan he. sound
veldwerker [v=245] En de kindere doen hier nie voetballe. [/v] sound
informant [a=j] De kindere doen hier nie voetballe of voetballen hier nie. [/a] tagging sound
veldwerker Maar u kan ze wel alletwee zegge? sound
informant Ja de kindere doen hier nie voetballe. sound
veldwerker [v=249] Wa vindt u van de jongen die zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a=n] De jongen woar de moeder gisteren van hertrouwd is stond achter men. [/a] tagging sound
veldwerker En kan u zegge de jongen die zen moeder gisteren hertrouwd is? sound
informant Nee zen moeder. Nee nie die. sound
veldwerker [v=250] Wa vindt u van de bank doar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=n] De bank woar ze op zate was pas geverfd. [/a] sound
veldwerker De bank doar ze op zate. sound
informant Nee woar ze op zate. sound
hulpinterviewer [a=j] Of de bank woar ze op zate of de bank doar zop zate. Ik denk dasse alletwee. [/a]

z op da se
sound
informant [a=j] De bank doar zop zate kan ook ja. De bank doar zop zate was pas geverf. [/a]

z op
tagging sound
veldwerker [v] En wa vindt u van de bank woar op ze zate was pas geverfd. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da wordt ook geze ja. [/a] sound
informant [a=j] Ja kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] En wa vindt u van de bank doar op ze zate was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vinnet dan minder. Woar zop zate of doar zop zate. [/a]

vin et z op
sound
informant [a=n] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. U had daar vertaald alle koeie van Marie zijn verdronke bij de overstroming. Betekent da da Marie al haar koeie zijn verdronke nie voor komt int Gils? [/v]

in t
sound
informant [a=n] Nee nee al haar koeie niet nee. [/a] sound
veldwerker [v=329] Wa vindt u van de zin ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik geloof dasse die jongen allemaal wel aardig vinde. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=339] Kan u nog eens vertale. Ik vin dat jij het niet zien mag. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin da gij het niet moog zien. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zien mag zegge wij nie. [/a] sound
informant Nee zien mag zegge we nie. sound
veldwerker [v=353] Kan u gewoon eens vertale. Wil je nog koffie Jan? Ja. [/v] sound
informant [a=n] Wil nog koffie Jan? Gaarne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Kan u eens vertale. Hebbe ze gegete? Ja. [/v] sound
informant [a=n] Hebbe ze gegete? [/a] Element dat instemming - bijvoorbeeld 'ja' - moet aanduiden ontbreekt in deze vertaling maar dat is niet erg omdat tijdens het interview al gebleken was dat de zin met 'Jaanze' niet kon. tagging sound
hulpinterviewer Wij zegge geete. Eigenlijk in Gils wordt nie gegete gezei. sound
veldwerker [v=372] Kan u nog eens vertale. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. [/v]

dat et
sound
informant [a] Das de man wo van ik denk dattie da verhaal verteld hee. [/a]

da s dat ie
tagging sound
veldwerker [v] En zou u kunne zegge das de man dak denk dat verhaal verteld he? [/v]

da s da k dat t
sound
hulpinterviewer [a=j] Dattik denk kan ook he. [/a]

dat ik
tagging sound
informant [a=j] Ja daddik denk. [/a]

dad ik
tagging sound
veldwerker [v=373] En daddis de man die ik denk dat ze geroepe hebbe? [/v]

dad is
sound
informant [a] Das de man diek denk dasse ze geroepen hebbe. Das die mens diek denk dasse geroepen hebbe. [/a]

da s die k da se da s die k da se
tagging sound
veldwerker [v=387] Als iemand vraagt wanneer zal de wereldvrede kome dan hadde we als antwoord nooit nie denk. [/v]

denk k
sound
hulpinterviewer Of nooit denk.

denk k
sound
informant Of nooit. sound
veldwerker Kan die denk echt nie weg? Dus as iemand vraagt wanneer zal de wereldvrede kome? Kan je dan zegge nooit nie?

denk k
sound
hulpinterviewer Nooit nie daddis nogal krachtig uit gedrukt. Wij zeggen een beetje nou ik denk van nooit.

dad is
sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ik denk van nooit. sound
veldwerker En als u nu heel kwaad bent dus iemand vraagt wanneer ga je mij nog eens helpe? En u bent heel kwaad u zeg nooit nie. sound
hulpinterviewer Van ze leve nie. sound
informant [a=j] Dan nooit nie. Nooit nie. Dan nooit nie ja. Aste dan kwaad zou zijn. [/a]

as te
tagging sound
hulpinterviewer Aste kwaad bent dan mogte wel wat straffere taal.

as te
sound
veldwerker [v=485] As iemand vraagt zal ik koke? Kan je dan zegge dat doe maar? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat doe maar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou zegge doet da maar. [/a] sound
hulpinterviewer Of kan alletwee. sound
informant Ja tkan alletwee.

t kan
sound
informant Doet da maar meer gebruikelijk maar dander kan ook nog wel.

d ander
sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker Doet da maar is beste en dat doe maar kan ook? sound
informant [a=j] Ja dat doe maar. [/a] sound
veldwerker [v=495] Wa vindt u van de zin ik denk da je veel zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Zou weg moete gooie daddis niet nee. [/a]

dad is
sound
informant [a=g] Da ge weg zou moete gooie. [/a] Hier geeft informant toch ook de eerste zin spontaan als meest gebruikelijke zin! (tijdens het interview koos hij in eerste instantie voor zin 3). tagging sound
veldwerker [v=262] Kan u nog eens vertale. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wie denke dak in de stad gezien he. [/a]

denk e da k
tagging sound
veldwerker [v] Nu zegt u wie denkde dak in de stad gezien heb. Kan u ook zegge wie denkde wie dak in de stad gezien heb? [/v]

denk de da k
sound
informant [a=j] Ja wie denkde wie dak in de stad gezien heb. [/a]

denk de da k
tagging sound
veldwerker [v=265] Hoe denk je hoe ze dat hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a=n] Hoe denkde dasset hebbe op gelos. [/a]

denk de da se t
sound
veldwerker [v] Hoe denkde hoe dasset op gelost hebbe? [/v]

denk de da se t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. Kan u da nog eens vertale? [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar der toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik heb ook nog kunne geze naar der eige. [/a] sound
informant [a] naar dereige ja [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] Naar der eige toe kan ook nog. Naar der eige toe. [/a] sound
veldwerker [v] En zich? Naar zich toe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zich nie. [/a] sound
informant [a=n] Naar zich toe nee naar zich nie. [/a] sound
hulpinterviewer Naar der toe. sound
informant Naar der toe. tagging sound
hulpinterviewer [a] Naar der toe of naar der eige of naar der eige toe. [/a] sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant [a=n] Hebbe gekund nie. Zouwie da gedaan kunnen hebbe. [/a][/n]

zou ie
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor? komt voor : j
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. komt voor : j
opmerking: geen vervoeging
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
vorm: als dat 1 en 1 2 is
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : j
komt voor (2): j
opmerking: vroeger werd dat veel meer gezegd dan nu
247 Doe het brood even snijden! komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: waarvan dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar ze op
296 Zou hij dat gedaan hebben gekund? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: geen een
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
opmerking: in oude liedjes hoor je dat nog wel es, zegt inf, maar ik weet niet of dat dan ook de betekenis heeft van neg part.
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: moogt
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
opmerking: heeft moeite met de betekenis van de zin, komt geen goede vertaling uit.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weette
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weetste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: ge weet
opmerking: Nee (geen andere vormen mogelijk)
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dat ge
opmerking: Nee (geen andere vormen mogelijk)
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bent
opmerking: Nee (geen andere vormen mogelijk)
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: aske dage leeft leef
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: alsiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: als er soms
opmerking: letterlijke vertaling wordt niet gegeven
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa k
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaot e
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ge goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat e
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie goa
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goa
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t goa
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa get
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie goa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaade gullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gongt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gongt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gongen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongde gullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie gongt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gongen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
opmerking: met dat
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
opmerking: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan het weggooien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen