SAND-data Fijnaart (K152p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Fijnaart

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]k152p[/k][h]291[/h][i]292[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer Wiste prate. Bijzondere vorm voor wezen. sound
informant Dan komt er eigenlijk te weinig mense voor. Is komt meervoud of enkelvoud in inversie bij de derde persoon meervoud in dit dialect. sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat marie gestorven is?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze wis nie da marie gestorve is of is gestorve.[/a] sound
informant [a] Ze wis nie dat uh da marie gestorve was.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ze weet niet dat marie is gestorve?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat ken ook.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Geen mens he da ooit gewild of gekend.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had dat hele brood wel wille op ete?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan had et hele brood wel op wille ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal vertel maar niet wie zij had kunne roepe?[/v] sound
informant [a] Zeg maar nie wie asse ha kenne roepe.[/a]

as se
Gebruik van wie as. tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Komt deze zin voor in uw dialect vertel maar nie wie asse ha kenne roepe?[/v]

as se
sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a] jan die ken zeneige dat wel herinnere [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman hef geen spijkers bij um.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werke?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Erik liet me voor em werke.[/a] sound
informant [a] Erik liet me voor um werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijve op de golve?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Johanna liet dereige mee drijve op de golve. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] eduard ken zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal ward eeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] Ward heef gehoord dat er foto's van em in de etalage staan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] of van zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal ward eef gehoord dat er foto's van hemzelf in de etalage staan?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] wij zegge van hum en van zeneige maar niet van hemzellef [/a]

zen eige
sound
hulpinterviewer [v] komt deze zin voor in het dialect ward e gehoord dat er fotos van zeneige in de etalage staan [/v]

zen eige
sound
informant [a=j] Ja deze zou kenne ja ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ward hef gehoord dat er foto's van um in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=j] Ja ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals me ouders wille?[/v] sound
informant [a] Ak zuinig leef dan leef ik zoas men ouwe lui wouwe.[/a]

a k
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan ze vader?[/v] sound
informant [a] Astie nog drie jaar leef leeftie langer asse vader.[/a]

as tie leef tie as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Asse niet uit kijk dan leefse nie lang meer.[/a]

as se leef se
sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk leef dan leefse nie lang meer.[/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als et nu nog leeft dan leeft et morgen ook nog?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Asset nou nog leef dan leefet morgen ook nog.[/a]

as et leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
hulpinterviewer [a] As jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kindere?[/v] sound
informant [a] Asse voor der werk leve.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan leve ze nie voor der kindere.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leef zo meteen dan leef zo meteen leo ook nog.[/a] Adverbium tussen subject en werkwoord in inversie met intonatiebreuk. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] As je gezond leef dan leevie langer.[/a]

leev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mense van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Adder zo weinig mense van de landbouw leve dan leve der veul meer mense van werk in de fabriek.[/a]

a der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leven dan leve rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] As pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal als we sober leven leve we gelukkig?[/v] sound
hulpinterviewer [a] As we sober leve leve we gelukkig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal als we ongezond leve leve we ongelukkig?[/v] sound
hulpinterviewer [a] As we ongezond leve leve we ongelukkig.[/a] sound
informant [a] Awwe ken ook nog hoor.[/a]

a we
sound
hulpinterviewer [a] Awwe ongezond leve.[/a]

a we
sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Leef wat gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kindere.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepe?[/v] sound
informant [a] Kdenk dat marie hem zal motte roep motte roepe.[/a]

k denk
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mense om hooi van het land te hale?[/v] sound
informant [a] Hejje genoeg volk om et hooi van het land te hale.[/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te kome werke?[/v] sound
informant [a] Het was leuk van jan dattie kwam werke.[/a]

dat tie
Vertaling is niet precies genoeg. sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te drage.[/a] tagging sound
informant [a] Deze ton is te zwaar om te drage.[/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeure?[/v] sound
informant [a] Hij ken staan jengele.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Komt deze zin voor in het dialect hij ken staan te zeure?[/v] sound
informant [a=j] Ja hij kan staan te zeure ja ja da's goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeure?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij sta te zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aan kwame regende het?[/v] sound
informant [a] Toen we der kwame regendenet.[/a]

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal kgeloof dat ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a] Kgeloof dak groter ben as hij.[/a]

k geloof da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis ben bent als ik?[/v] sound
informant [a] Ze denkt dat jij eerder thuis ben as ik.[/a] Geen vertaling met geloof maar met denk. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je geloof zeker niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Je geloof toch zeker nie da hij sterker is as jij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze gelove dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Ze denke da wij meer geld hebbe as sij rijker zijn as sij.[/a] Vertaling met denken in plaats van geloven. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal we gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] Ze denke da jullie nie zo slim zijn as wij.[/a] Vertaling met denken in plaats van geloven. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Jullie gelove jammer genoeg nie dasse armer zijn as jullie.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Jullie gelove jammer genoeg niet dat hun armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a=n] Da zegge we nie.[/a] sound
informant [a] Da zullie armer zijn as jullie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U geloof dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] U geloof dat lisa net zo knap is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Hij denkt dat louis en jan sterker zijn as geert en peter.[/a] Vertaling met denken in plaats van geloven. tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] De jongen van wie die moeder gisteren getrouwd is stond achter me.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor in het dialect de jongen wie ze moeder gisteren hertrouwd is stond achter me?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat zeg ik ook zo hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor in het dialect de jongen die ze moeder gisteren hertrouwd is stond achter me?[/v] sound
informant [a=j] De jongen die zen moeder gisteren hertrouwd is die stond achter me.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Het kan alle twee wie ze en die ze.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor in het dialect de jongen waarvan zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter me?[/v] sound
informant [a=j] Ja da ken ook maar net als wiens dat zeg je nooit.[/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zate was pas geverfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor in het dialect de bank daar ze op zate was pas geverfd?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat ken ook de bank daar ze op zate was pas geverfd ja dat ken ook.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor in het dialect de bank waar asse op zaten was geverfd?[/v] sound
informant [a=j] De bank waar asse op zate ja et ken wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor in uw dialect de bank waarop ze zaten was geverfd?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat ken ook.[/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Wie geld heeft moet mij maar wat geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal die geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a=j] Ja ken ook die geld heeft moet mij maar wat geven.[a/] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] marie die trok de dekens naar dereige toe [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Niemand mag het zien dus ik vind da jij ook nie mag kijke.[/a] tagging sound
informant [a] Geen mens mag het zien dus ik vind da jij ook nie mag kijke.[/a] Vertaling met kijken in plaats van zien. sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepe hebben?[/v] sound
informant [a] Das de man die geroepen hebbe.[/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Das de man die et uh verhaal heef verteld.[/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heef verteld?[/v] sound
informant [a] Das de man die denk ik het verhaal heef verteld.[/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebben?[/v] sound
informant [a] Das de man die ik meen dasse geroepen hebbe.[/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal tschijnt dat se niet mag ete?[/v]

t schijnt
sound
hulpinterviewer [a] Tschijnt dasse niks mag ete.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Tis net of ter iemand in de tuin staat.[/a]

t is t er
Geen vertaling met lijken. tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeke heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Welleke boeken hejje gekocht.[/a]

he je
Vertaling is niet letterlijk genoeg tagging sound
informant [a] Ukke boeken hejje gekocht.[/a]

he e
Gebruik van ukke voor welke. sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie hejje op de kermis gezien.[/a]

he je
Vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a] Mekaar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] Zen arme of zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons zag een slang naast?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Naast em.[/a] tagging sound
informant [a] naast em of naast zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in dialect vertaal gisteren wandeldiede door het park?[/v] sound
informant [a=n] Nee da kenne wij nie.[/a] tagging sound
informant [a] Gisteren kuierde hij door het park.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet danse?[/v] sound
informant [a=n] Er wil niemand niet danse dus ze wille allemaal danse.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Der wil geen mens sound
hulpinterviewer [a=n] Der wil niemand niet danse maar wij zegge die niet toch nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunne vroeg op staan?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor eddy mo vroeg kunnen op staan maar kunnen vroeg opstaan nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer ete niet?[/v] sound
informant [a=n] Nee da kom hier nie voor hij wil geen soep ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zitte hier nerges geen muize?[/v] sound
informant [a=n] sound
informant [a=n] Zitten hier geen muize.[/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a=n] Nee hij spreekt niet goed frans.[/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Ja da ken wel natuurlijk iedereen is geen vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vriende?[/v] sound
informant [a=n] Nee da komt nie voor hij heef nerreges vriende of hij heef overal vriende.[/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Ja da ken wel ja da zou je hier wel kenne zegge wat denkie wie ik in de stad ontmoet he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denke jullie oe ze het hebbe op gelost?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat ken wel wat denke jullie hoe ze et hebbe op gelost.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wie denkie wie ik in de stad gezien he.[/a] sound
informant [a=j] Ja wie denk je wie ik in de stad gezien het.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hoe denk je oe ze het hebbe op gelost?[/v] sound
informant [a=j] Ja hoe denk je hoe ze et hebbe op gelost.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voere de koeie?[/v] sound
informant [a=n] Nee da kom nie voor hoor ik heb geen zin om de koeie te voere.[/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik denk hij weg is?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik denk dattie weg is.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik zei nog tegen haar ik denk hij is weg?[/v] sound
informant [a] Ik zei nog tege heur ik denk dattie weg is.[/a]

dat ie
sound
informant [a=n] Ik zei nog tegen haar ik denk hij is weg dat zeggie toch nie ik denk dat hij weg is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=317]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming?[/v] sound
informant [a]Marie der koeie zijn allemaal verdronke bij de overstroming.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie al der koeie zijn verdronke.[/a] tagging sound
informant [a]Ik weet niet of dat goed is zo hoor marie al haar koeie zijn verdronke.[/a] De hulpinterviewer geeft aan dat de zin kan de informant twijfelt. sound
hulpinterviewer [v=329]Komt deze zin voor in uw dialect ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig?[/v] sound
commentaar[meta][k]k152p[/k][h]291[/h][i]292[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=329]Komt deze zin voor in uw dialect ik zei nog tege haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a=n] Nee da loopt nie ik zei nog tegen heur ik geloof dat ze allemaal deze jongen aardig vinde.[/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal persoon a vraagt willie nog koffie janjan antwoordt ja'k?[/v]

wil ie
sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegge we nie he we zegge gewoon ja he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal persoon a vraagt hebbe ze gegete persoon b antwoordt jaanze?[/v] sound
informant [a=n] Dat loopt nie hebbe ze gegete persoon b antwoordt ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal met zullek weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
informant [a=n] Nee met zullek weer kun je nie veel doen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ken je nie veel doen he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=364]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal is hem dood?[/v] sound
informant [a=n] Istie dood.[/a]

is tie
De informanten geven iets later aan dat de zin niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=028]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepe?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel mij een wie ze ha kunne roepe.[/a] tagging sound
informant [a=n] Nee maar wie dat da late me weg he.[/a] Me voor subject eerste persoon meervoud. sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal vertel me eens wie of zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a=n] Of das nie goed vertel me eens wie zij had kunne roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zal hij dat gedaan hebbe gekund?[/v] sound
informant [a=n] Nee das nie goed zou hij dat gedaan hebbe zou hij dat gedaan kenne hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan gekund hebbe?[/v] sound
informant [a] Zou hij dat kenne gedaan hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar ook niet gedaan gekund hebbe he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer kweet dattie is gaan zwemme?[/v]

k weet dat tie
sound
informant [a=j] Ja ik weet dattie is gaan zwemme ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect kweet dattie gaan zwemmen is?[/v] sound
informant [a]Kweet dattie is gaan zwemme.[/a]

k weet dat tie
sound
informant [a=j] Ja het ken kweet dat hij gaan zwemmen is ja da ken ook.[/a]

k weet
tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect kdenk dajje veel weg zal motte gooie?[/v] sound
informant [a=j] Kdenk dajje veel weg zal motte gooie ja.[/a]

k denk da je
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kdenk dajje veel zou weg motte gooie?[/v]

k denk da je
sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dajje veel zou motte weg gooie?[/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee de bovenste is het beste.[/a] sound
hulpinterviewer [v=075]Komt deze zin voor in uw dialect kvin da iedereen mo kenne zwemme?[/v]

k vin
sound
informant [a=j] Ja kvin da iederen mo kenne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect kvin da iedereen mo zwemme kunne?[/v] sound
informant [a=j] Kvin dat iedereen mo zwemme kunne dat kan

k vin
tagging sound
informant ja tken bovenste is beter deze is beter.[/a]

t ken
sound
veldwerker [v] Maar hij kan wel?[/v] sound
informant [a=n] Mo zwemme kenne nee nee ken nie kenne zwemme.[/a] De informant geeft eerst aan dat de zin kan maar geeft hier aan dat de zin toch niet goed is. sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect kvin da iedereen kenne zwemme mot?[/v] sound
informant [a=n] Nee da kom hier nie voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect kvin da iedereen zwemme kenne mot?[/v] sound
informant [a=n]Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084]Komt deze zin voor in uw dialect kvin da iedereen zwemme mo kunne?[/v] sound
informant [a=n] Ja kvin da iedereen zwemme mo kunne nee ik vind et nie hoor nee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086]Komt deze zin voor in uw dialect kweet da eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a]Ik weet dat eddy morgen brood wil ete.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Brood wil ete en geen wil brood ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154]Komt deze zin voor in uw dialect jan hef vijf tijdschrifte maar boeke e jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Nee da klopt nie.[/a] sound
informant [a] Maar boeke heeftier maar drie.[/a]

heef tie r
sound
hulpinterviewer [v=156]Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen mo hebbe gemaakt?[/v] sound
informant [a]Gemaakt mot hebbe zou ik denke.[/a] tagging sound
informant [a=j] Ja et ken.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen moe gemaakt hebbe?[/v] sound
informant [a=n]Nee dat is niet goed jan weet dat hij voor drie ure de wagen gemaakt moet hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaak mot hebbe?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat is goed jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt mot hebbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben mot?[/v] sound
informant [a=n]Nee dat is niet goed jan weet dat hij voor drie ure de wagen gemaakt mot hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=227]Komt deze zin voor in uw dialect persson a vraagt hij slaapt persoon b antwoordt hij doet?[/v] sound
informant [a=n]Nee da kom niet voor hier in ons dialect.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt hij slaapt persoon b antwoordt et doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee da komt ook niet voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt slaapt hij persoon b antwoordt ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor dat doen wij niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect de lamp doe nie meer brande?[/v] sound
informant [a=n] De lamp brand nie meer nie zo.[/a] sound
hulpinterviewer [v]De kindere doen hier nie voetballe?[/v] sound
informant [a=n] Nee de kindere voetballe hier niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v]Brande doet de lamp nie meer?[/v] tagging sound
informant [a=j] Da ken wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect doe marie elleke avond danse?[/v] sound
informant [a=n]Ga marie elleke avond danse.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect doe het brood eve snijde?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die doe zegge we nie he snij het brood even.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect ik doe wel even de kommekes af wasse?[/v] sound
informant [a=n] Ja ik zal de kommekes wel even afwasse die doe moek weer nie he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319]Komt deze zin voor in uw dialect dit denk ik nie aan?[/v] sound
informant [a=n] Daar denk ik nie an dit nie nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die rare jongen ben ik mee naar de mart geweest?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor ik ben met die rare jongen naar de markt geweest.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Of met die rare jongen ben ik naar de mart geweest he maar die die rare jongen nie he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in uw dialect ik he al de eerste drie somme gemaakt de welke he jij gemaakt?[/v] sound
informant [a=j]Ik heb de eerste drie somme gemaakt de welke he jij gemaakt dat is wel goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ja maar de zegge we ook weer niet dan zegge we welleke he jij gemaakt.[/a] sound
informant [a=j] Ja maar ja de welke da ken je wel zegge.[/a] sound
hulpinterviewer [v=423] Komt deze zin voor in uw dialect de waffere e jij al weg gebracht?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat zegge xxx.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt wanneer zal de wereldvrede komme persoon b antwoordt nooit nie?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da zegge we hier ook wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect hij het de bal gegooid in de mand?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor hij he de bal in de mand gegooid.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraag zal ik koke persoon b antwoordt dat doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Doe dat maar da's nie goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect dat boek beloof mij beloof me dajje nooit meer zult verstoppe?[/v] sound
informant [a=n] Nee da klop nie hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect wa zee mij dat je gekocht hebt?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor da's nie goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin voor in uw dialect zo'n ding ene heb ik nog nooit gezien?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor da's nie goed.[/a] sound
hulpinterviewer [a]Zo'n ding hek nog nooit gezien.[/a]

he k
sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin voor in uw dialect jij ben ook een rare ene?[/v] sound
informant [a=n] Nee da's nie goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect marie zee da jij piet een boek he geprobeerd te verkope?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie zee da jij piet een boek he geprobeerd te verkope.[/a] sound
informant [a] Marie zei da jij geprobeerd he piet een boek te verkope.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531]Komt deze zin voor in uw dialect wim doch dat ik els ha geprobeerd een cadeau te geve?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor ik vin et nie goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect karel weet da jij he geprobeerd marie een boek te verkope?[/v] tagging sound
informant [a=j] Et zou kunne.[/a] sound
hulpinterviewer [n] sound
hulpinterviewer [v=000] Vertaal morgen doe ik dat wel?[/v] sound
informant [a]Morgen doek et wel.[/a]

doe k
tagging sound
hulpinterviewer [v] Morgen doe jij dat wel?[/v] sound
informant [a]Morgen doe je et wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Morgen doe hij dat wel?[/v] sound
informant [a]Morgen doetie et wel.[/a]

doe tie
tagging sound
hulpinterviewer [v] Morgen doe zij dat wel?[/v] sound
informant [a] Doeset wel.[/a]

doe se t
tagging sound
hulpinterviewer [v]Morgen doet het geen pijn meer?[/v] sound
informant [a]Morgen doet geen zeer meer.[/a]

doe t
tagging sound
hulpinterviewer [v]Morgen doen wij het wel?[/v] sound
informant [a] Morgen doe we het wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Morgen doen jullie dat wel?[/v] sound
informant [a] Morgen doen jullie et wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a]Doen zij dat wel?[/v] sound
informant [a]Morgen doen ze et wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Gisteren deed ik dat?[/v] sound
informant [a] Gisteren dee ik et.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Gisteren dee jij dat?[/v] sound
informant [a] Gisteren dee jij dat.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Gisteren deed hij dat?[/v] sound
informant [a]Gisteren dee hijt.[/a]

hij t
tagging sound
hulpinterviewer [v]Gisteren deed zij dat?[/v] sound
informant [a]Gisteren dee zij da.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Gisteren deed et wel pijn?[/v] sound
informant [a] Gisteren dee et wel zeer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Gisteren deden zij dat?[/v] sound
informant [a] Gisteren dede ze dat.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Gisteren deden wij dat?[/v] sound
informant [a] Gisteren deje wij dat.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Gisteren deden jullie dat?[/v] sound
informant [a] Gistere deje jullie dat.[/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Komt voor vertel maar niet wie asse had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=j] Vertel maar niet wie asse had kenne roepe ja hoor.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Is de zin met asse gebruikelijker of minder gebruikelijk dan vertel maar niet wie ze had kenne roepe?[/v] sound
informant [a] Niet zo normaal die andere is beter.[/a] tagging sound
veldwerker [v]Zonder dat asse is beter?[/v] sound
informant [a=j] Ja die is beter.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Komt voor johanna liet der mee drijven op de golven?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Oh dereige dat is hier beter. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja der ook wel.[/a] sound
veldwerker [v=046] Komt voor foto's van zichzelf of foto's van hemzelf?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee we zegge hier altijd van zen eige of van um.[/a] sound
veldwerker [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te komen werken?[/v] sound
informant [a]Het was aardig van jan om te komme werke.[/a] tagging sound
veldwerker [v=218] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a] Ze geloof da jij eerder thuis ben as ik.[/a] tagging sound
veldwerker [v=219] Vertaal we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] We gelove da jullie nie zo slim zijn as wij.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Hij geloof da louis en jan sterker zijn as geert en peter.[/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Komt voor dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=397] Vertaal het schijnt dat ze niets mag eten?[/v] sound
informant [a] Et schijn dasse niks mag ete.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=403] Vertaal het lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a]Et lijk wel offer iemand in de tuin staat.[/a]

of er
tagging sound
informant [a] Et lijk wel ofter ja.[/a]

of t er
sound
veldwerker [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a]Waffere boeke heb je gekocht.[/a] tagging sound
veldwerker [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie heef jou op de kermis gezien.[/a] tagging sound
veldwerker [v=039] komt voor fons zag een slang naast zeneige [/v]

zen eige
tagging sound
informant [a=j] Ja naast zen eige.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Of naast em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Komt voor er wil geen mens nie danse?[/v] sound
informant [a=j] Ja iedereen wil danse er wil niemand niet danse.[/a] sound
veldwerker [v=140] Komt voor zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=n] Geen muizen nee da ken je nie vrage.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Der zitte nerges geen muize.[/a] tagging sound
veldwerker [v=311] Komt voor ik denk hij is weg?[/v] sound
informant [a=n] Nee da ken nie.[/a] sound
veldwerker [v=317] Komt voor marie al haar koeien?[/v] sound
informant [a=n] Al de koeie van marie zijn verzope.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja marie al der koeie zijn verzope.[/a] tagging sound
veldwerker [v=028] Komt voor vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zoude we hier zo niet zegge.[/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Komt voor vertel me eens wie of ze had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee of nee.[/a] sound
veldwerker [v=297] Komt voor zou hij dat kenne gedaan hebbe?[/v] sound
informant [a=n] Zou hij da gedaan kenne hebbe.[/a] sound
veldwerker [v=347] Welke zin is het gebruikelijkst ik weet dat hij is gaan zwemmen of ik weet dat hij gaan zwemmen is?[/v] sound
informant [a] Ik weet dat hij gaan zwemmen is.[/a] sound
veldwerker [v=495] Komt voor ik denk dat je veel zou weg moeten gooien?[/v] sound
informant [a=n] Nee zou ik nie zegge.[/a] sound
veldwerker [v] En ik denk dat je veel zou moeten weg gooien?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja et ken.[/a] sound
veldwerker [v] De derde is dus beter dan de tweede maar slechter dan de eerste?[/v] sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=154] Komt voor boeken heeft jan maar drie?[/v] sound
informant [a=n] Da zegge wij volgens mij nie.[/a] sound
informant [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Fijnaart