SAND-data Waspik (K131p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03172) vertaling: Jan die kent d? verhaol nog w?l
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03172) vertaling: Meries en Piet zien mekaore v?r de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03172) vertaling: Toon is z'n eige ant wasse
opm.: reflexief: z'n eigen
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03172) vertaling: Toon wast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03172) vertaling: Toon wast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03172) vertaling: Toon is z'n eige ant wasse
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03172) vertaling: De timmerman h? gin spaikers bai 'um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03172) vertaling: Fons zaag neffen 'um een slang
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03172) vertaling: Fons zaag neffen 'um een slang
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03172) vertaling: Fons zaag een slang neffen 'um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03172) vertaling: Fons zaag een slang neffen 'um
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03172) vertaling: Erik liet main voor h?m werreke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03172) vertaling: Johanna liet d'r eige meejdraive op de golleve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03172) vertaling: Toon bekeek z'n eige eens goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eige
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03172) vertaling: Jan heef in tweej menuute een bierke gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03172) vertaling: Dees schoen' lwopen makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03172) vertaling: Eduard kent z'n eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03172) vertaling: Ward hee gehwoord dat 'er footoos van z'n eige in de etelaoge ston
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03172) vertaling: Die errepel schelle nie makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03172) vertaling: Dees glas is kepot es't op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03172) vertaling: Dokter, l??f ik nouw gezong genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03172) vertaling: Al jaare renteniert'ie van d'erfenis van zijn vaoder
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03172) vertaling: Al jaare l??ft'ie van d'erfenis van zijn vaoder
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03172) vertaling: Al jaare l??ft'ie van d'erfenis van zijn vaoder
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03172) vertaling: Al jaare renteniert'ie van d'erfenis van zijn vaoder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03172) vertaling: Dees week et'se aljeen waoter en brwood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03172) vertaling: Is't nog in l??ve?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03172) vertaling: Hoelang rentenieren/l??ven j?llie nou al van d'erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03172) vertaling: In Bretange verdienen ze d'rren kost meest meej vissen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03172) vertaling: Nao 't ete goj'k slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03172) vertaling: Zo'k da wul kanne doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03172) vertaling: Hai liet z'n hois afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03172) vertaling: ik weet d? Jan hard moet kannen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03172) vertaling: ik weet d? Jan hard moet kannen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03172) vertaling: ik weet d? Jan hard moet kannen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03172) vertaling: nog gebruikelijker: ik weet d? Jan nen harde werker is
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03172) vertaling: ik weet d? Jan hard moet kannen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03172) vertaling: nog gebruikelijker: ik weet d? Jan nen harde werker is
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03172) vertaling: nog gebruikelijker: ik weet d? Jan nen harde werker is
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03172) vertaling: nog gebruikelijker: ik weet d? Jan nen harde werker is
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03172) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03172) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03172) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03172) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03172) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03172) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03172) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03172) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03172) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03172) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03172) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03172) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 1
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 1
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03172) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03172) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03172) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03172) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03172) gebr.: 4
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03172) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03172) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03172) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03172) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03172) vertaling: Jan h?e gini?n boek m?eer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03172) vertaling: Jan h?e gini?n boek m?eer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03172) vertaling: Boeken hee Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03172) vertaling: Jan hee nie veul geld mjeer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03172) vertaling: D'r mag niemand pr?ten over dees probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03172) vertaling: D'r mag niemand pr?ten over dees probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03172) vertaling: Niemand/Gin meens zeet det'ie komt
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 3.ev.mann. pronomina
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03172) vertaling: Zitten hier nerreges gin moizen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03172) vertaling: Ik g?ef niks on een aander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03172) vertaling: Ginman wul werreke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03172) vertaling: Wai wiese niej det'ie thois was/waar
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03172) vertaling: Ik wies 'et ook niej
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03172) vertaling: Hai maag meej ginman over dees probleem praoten
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03172) vertaling: Jan wet det'ie vur drie uur de waoge gemokt moet hebbe
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03172) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03172) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03172) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 2
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 2
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03172) vertaling: Merie durren auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03172) vertaling: Merie durren auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03172) vertaling: Piet'en auto is kepot
opm.: prenominale possessieve genitief '-en'
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03172) vertaling: Piet zunnen auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03172) vertaling: Dieje meens zunnen auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03172) vertaling: Dieje meens zunnen auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03172) vertaling: Diejen auto is nie van main mar van h?m
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03172) vertaling: De kraant van giestere leet'onder de tulevisie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03172) vertaling: Jan is Karolien en Kristien dur brurke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03172) vertaling: Die jongens dur fietse zen weggeh?ld
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03172) vertaling: Die zusters dur moeder is op bezuuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03172) vertaling: Diejen auto is van Wimme
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03172) vertaling: Die fiets is van main
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03172) vertaling: Hai maag neej ginman over dees probleem praote
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03172) vertaling: ik wul ginman zjeer doen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03172) vertaling: Tis sund d? wai nie moge koome
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03172) vertaling: D? goh'k nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03172) vertaling: ik heb nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03172) vertaling: Nog mar net had-ie-et verteld of Merie begon te jaanke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03172) vertaling: Goat-die bestelling nou mar ophaole
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03172) vertaling: Hai werk-nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03172) vertaling: Ik verbiej-oe om hier te koomen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03172) vertaling: Jan hiew tegen d? we Merie zouwe belle
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03172) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03172) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03172) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03172) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03172) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03172) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03172) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03172) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03172) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03172) fragment: Eg ge (ipv je) (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03172) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03172) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03172) fragment: Eg ge (ipv je) (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: dè we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: dè we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: dè we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: dè we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03172) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03172) fragment: es dè (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03172) fragment: es (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03172) fragment: es (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03172) fragment: es dè (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03172) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03172) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03172) fragment: es (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03172) fragment: es (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03172) fragment: es (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03172) fragment: es (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03172) fragment: es (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03172) fragment: mar (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03172) fragment: det (mee wou gaan ipv wou meegaan) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03172) fragment: net (vóór 'of') (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03172) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03172) vertaling: Ik weet d? g?llie op ginman kwaod bent
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03172) vertaling: Ik weet d? zai 'er nie grwoot op gaot
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03172) vertaling: Els denkt det nie makkelijk is
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 'dat' + 3.ev.onz. : normaal schrijft informant voor 'dat' altijd 'd?' , waarschijnlijk is dit dus d? t.
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03172) vertaling: 'K weet wul d? 'ik te laot zai en gai nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03172) vertaling: Ge w?t toch d? gai moet werreke en ikke niej
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03172) vertaling: Alleman denkt d? wai nor huis gon en d? h?llie nog moge blaive
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03172) vertaling: 't Is sund dat hai komt en d? zai weggaot
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03172) vertaling: Ik denk d? lieza ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03172) vertaling: Ik denk d? Pieter en Lieske gon trouwen
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03172) vertaling: D? doet'ie
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03172) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03172) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03172) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03172) vertaling: D? sel'ie w?l/nie doen
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03172) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03172) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03172) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03172) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03172) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03172) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03172) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03172) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03172) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03172) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03172) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03172) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03172) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03172) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03172) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03172) vertaling: Doe Merie iederen aovend daanse?
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03172) vertaling: Doe Merie iederen aovend daanse?
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03172) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03172) fragment: waormee ons (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03172) fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03172) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03172) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03172) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03172) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03172) fragment: waor (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03172) fragment: dè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03172) fragment: dè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03172) fragment: waorop (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03172) fragment: waorop (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03172) fragment: wè (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03172) fragment: dè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03172) fragment: wè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03172) fragment: wè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03172) fragment: dè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03172) fragment: Wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03172) vertaling: W? denkte gaj wiej ik tegengekomme zai in de stad
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03172) vertaling: W? denkt g?llie hoe z'et opgelost hebbe
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03172) vertaling: Hoe denkte gai d? z'et opgelost hebbe
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03172) vertaling: Magda wet nie wie d? wai wulle belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03172) vertaling: Wetter iemand wiej of d? wai gero?pe hebbe
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03172) vertaling: Wie denkte gai dek tegengekoome zai in de stad
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03172) vertaling: Wie denkte gai dek tegengekoome zai in de stad
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03172) vertaling: Hai hee z'n haand gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03172) vertaling: Hai hee z'n hem gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03172) vertaling: Hai hee nen hoed op z'nne kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03172) vertaling: Hai heet' een vlek op zunnen bloes
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03172) vertaling: Hai hee z'n bjeen gebrooke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03172) vertaling: Zai heet'er eige bezj?erd
opm.: reflexief: haar eigen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03172) vertaling: Luc wet detter footoos van z'n eiege te kwoop zen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03172) vertaling: Ge wet toch w?l d? we toen d?r d? bos henne zen gelwope
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03172) vertaling: Ik weer nog w?l det' den auto van Marieje kepot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03172) vertaling: Ze wet nog det hai er een v?rreke zaat te eete
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03172) vertaling: Wai weten nog d? alle boeke van Janne weggehold waare, mar h?llie weten de nie mjeer
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03172) vertaling: Wette g?llie nog d? we Janne op de mert hebbe gezien
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03172) vertaling: Hai hee z'n eige een ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03172) vertaling: Hai vuulde z'n eige dur 't ais zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03172) vertaling: zot'ie d? gedaon gekannen hebbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03172) vertaling: Zot'ie d? hebbe kanne doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03172) vertaling: Zot'ie d? hebbe kanne doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03172) vertaling: zot'ie d? gedaon gekannen hebbe
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03172) fragment: gekanne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03172) fragment: gedaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 4
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03172) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03172) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03172) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03172) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03172) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03172) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03172) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03172) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03172) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03172) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03172) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03172) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03172) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03172) vertaling: 'k denk hai's weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03172) vertaling: 'k denk hai's weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03172) vertaling: 'k wete det'ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03172) vertaling: 'k wete det'ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03172) vertaling: 'k weet hai's weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03172) vertaling: 'k weet hai's weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03172) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03172) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03172) vertaling: K?s maoke weet ik niks van
komt voor: n
opm.: dav
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03172) vertaling: K?s maoke weet ik niks van
komt voor: n
opm.: dav
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03172) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03172) vertaling: 'k heb de dries eerste sommen gem?kt De wulleke hedde gai gem?kt
komt voor: j
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03172) vertaling: 'k heb de dries eerste sommen gem?kt De wulleke hedde gai gem?kt
komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03172) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03172) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03172) vertaling: De diej zo'k niej op d?rren eete
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03172) vertaling: De diej zo'k niej op d?rren eete
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03172) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03172) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03172) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03172) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03172) vertaling: Hai deej z'n eige veur dettie net oit z'n bed kwaam
komt voor: n
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03172) vertaling: Hai deej z'n eige veur dettie net oit z'n bed kwaam
komt voor: n
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03172) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03172) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03172) vertaling: In dieje taid l?efden'ik urop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03172) vertaling: Vroeger l?efden'ie es een bjieest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03172) vertaling: Doar l?efden we es god in Frankraik
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03172) vertaling: Ginman maag 'et zien, dus ik vain d? 'gai 'et ook nie maag zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03172) vertaling: 't Gebeurde toen (d?) gai wegging
opm.: toen + voegwoord mogelijk
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03172) vertaling: Ik weet waor gai geboore zait
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03172) vertaling: Nou degge klaor klaor zait, maag'de gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03172) vertaling: Omd? Merie gest?rve was, heet 'deren man Anna's nie mjeer kanne hellepe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03172) vertaling: 'k weet det'tie is gon zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03172) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03172) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03172) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03172) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03172) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03172) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03172) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03172) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03172) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03172) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03172) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03172) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03172) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03172) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03172) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03172) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03172) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03172) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03172) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03172) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03172) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03172) fragment: diej (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03172) komt voor: n
fragment: dieje meens hee denk ik het verhaol verteld (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03172) komt voor: n
fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03172) komt voor: n
fragment: dieje meens hee denk ik het verhaol verteld (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03172) komt voor: n
fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03172) komt voor: n
fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03172) komt voor: n
fragment: dieje meens hee denk ik het verhaol verteld (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03172) komt voor: n
fragment: deije meens hebbe ze denk ik geroepe (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03172) komt voor: n
fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03172) komt voor: n
fragment: deije meens hebbe ze denk ik geroepe (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03172) komt voor: n
fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03172) komt voor: n
fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03172) komt voor: n
fragment: deije meens hebbe ze denk ik geroepe (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03172) fragment: waor (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03172) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03172) komt voor: n
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03172) fragment: dè'k (ik weg) of 'dè' en 'ik' laten staan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord, twijfelgeval voegwoordvervoeging
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03172) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03172) fragment: dè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03172) fragment: Wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03172) fragment: Wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03172) fragment: Egge te loat komt moette op de baank zitte (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03172) fragment: Egge te loat komt moette op de baank zitte (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03172) fragment: die d'r (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03172) vertaling: Piet denkt d? Jan en Marie op ginman nie kwaod zen
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03172) vertaling: Piet denkt d? Jan en Marie op ginman nie kwaod zen
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03172) vertaling: Wim denkt d? we nooit ginman ne prais geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03172) vertaling: Wim denkt d? we nooit ginman ne prais geve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03172) vertaling: 't Is waor desse meej Merie niej moogen praote
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03172) vertaling: 't Is waor desse meej Merie niej moogen praote
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03172) vertaling: bai ginman
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03172) vertaling: ginman
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03172) vertaling: ginman
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03172) vertaling: niemand
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03172) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03172) vertaling: nwoot
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03172) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03172) vertaling: gineejn
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03172) vertaling: Zegt'em mar nie de'k nor boiten zai gewiest
opm.: twijfelgeval imperatief: kan ook persoonsvorm zijn incl geclitiseerd subject
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03172) vertaling: Nie zegge degge een kedoo vur 'em gekocht het
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03172) vertaling: Wette nie det hai gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03172) vertaling: Wendy prebeerde om ginman zjeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03172) vertaling: Ze zegge d?sse niks maag eete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03172) vertaling: 't lekt erop desse niks maag eete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03172) vertaling: Ze prebeere mekaor hjeel den dag al te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03172) vertaling: 't Zel wjeer ne mooijen dag worre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03172) vertaling: 't Is misschien/w?l b?ter om nog efkes te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03172) vertaling: We hadden 'et geluk d? w'em rechtoe trug vonden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03172) vertaling: Es de kippe ne valk zien dan zen ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03172) vertaling: Es we de ?rrepel nie kanne verkwope, dan zitte we in de penaorie
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03172) vertaling: Es j?llie'em nie mejneme dan wor'k kwaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03172) vertaling: Hai wies 'et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03172) vertaling: Op dees fje?st wor veul gedaanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03172) vertaling: Nou wordt'er in dieje winkel olljeen nog mar brwood verkocht
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03172) vertaling: Essie meej de fiets komt dan zal'ie wul laot zain
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03172) vertaling: Egge taid het, komt-dan mar's langs/an
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03172) vertaling: Es ik raik zai, dan kwoop ik nen duren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03172) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03172) vertaling: ik heb 'em 'et gegeven
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03172) vertaling: ik heb 'em 'et gegeven
komt voor: j
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03172) vertaling: Merie hee gezeed d? gai het geprebeerd een liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03172) vertaling: Merie hee gezeed d? gai heur het geprebeerd een boek te geeve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03172) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03172) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03172) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03172) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03172) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03172) vertaling: Diej oit de stad, diej hebbe hier veul hoize gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03172) vertaling: On de nieuwe vaort daor ziede gin meense meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03172) vertaling: Giestere is Jan hier gewiest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03172) vertaling: Den dag d? Jan belde, waar ik nie thois
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03172) vertaling: Jeffe die zo'k nwoot oitnwodige
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03172) vertaling: Merie (die) zouw zowiets nwoot doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03172) vertaling: Bert die drinkt w?lles een glas teveul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03172) vertaling: Marthas (die) zo'k w?lees bai main thois oit wulle nwodige
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03172) vertaling: D? hois, d? zo'k nwoot wulle kwoope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03172) vertaling: D? hois, d? staot 'er al vaiftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03172) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03172) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03172) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03172) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03172) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03172) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03172) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03172) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03172) vertaling: Hee Gunter gebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03172) vertaling: Kekt-oit!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03172) vertaling: 't Waar mar precies genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03172) vertaling: Marjo hee nou mjeer koei es desse vroeger had
opm.: als met tweede onderschikkend voegwoord: als dat
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03172) vertaling: Es Susan ha kanne kome dan has'et gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03172) vertaling: Zai is den besten dokter die'k ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03172) vertaling: V?r degge iets weggwoot moette even belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03172) vertaling: Hier is alles w?'k gekreege hed
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03172) vertaling: Jan is te gierig om z'n kender iets te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03172) vertaling: Of d? gai iets van voetballen af-wet
opm.: of met extra voegwoord 'of dat"
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03172) vertaling: Legt d? boek njeer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03172) vertaling: Egge echt nie kant wachten, dan kom mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03172) vertaling: Ik weet d? Jan den dokter ha kanne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03172) vertaling: Ik weet d? Jan den dokter geroepe kon hebbe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03172) vertaling: Hai zee d? ik'et haj moete doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03172) vertaling: Hai zee d? ik'et gedaon moes hebbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03172) vertaling: Hai is vorrige week d?r dokter M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03172) vertaling: Hai wor m?rege d?r dokter M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03172) vertaling: Ik denk degge veul weg zot moete gwooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03172) vertaling: Ik denk degge veul weg zot moete gwooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03172) vertaling: 't Is stom om zukke dure spulle weg te gwoooe
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03172) vertaling: 't Is stom om zukke dure spulle weg te gwoooe
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03172) vertaling: Hai is alle kepotte spulle ont weggwoooe
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03172) vertaling: Hai is alle kepotte spulle ont weggwoooe
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03172) vertaling: Ik vain degge mjeer (dikkelser) kraant z? moete leeze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03172) vertaling: Ik vain degge mjeer (dikkelser) kraant z? moete leeze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03172) vertaling: 't Is nie verstaandig (stom) om in 't donker kraant te leeze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03172) vertaling: 't Is nie verstaandig (stom) om in 't donker kraant te leeze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03172) vertaling: Hai is den hjelen dag on'et kraant leeze
positie: 1,2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03172) vertaling: Hai is den hjelen dag on'et kraant leeze
positie: 1,2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03172) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03172) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03172) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03172) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03172) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03172) vertaling: R heet ieeene grunen appel weggegeeve en nou heet'ie nog tweej rooje
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03172) vertaling: D'r was veul volk op 't fjieest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03172) vertaling: Was er veul volk op't fjieest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03172) vertaling: W? hedde vur boeke gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03172) vertaling: W?'ver boeke hedde gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03172) vertaling: W?'ver boeke hedde gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03172) vertaling: W? hedde vur boeke gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03172) vertaling: Hai (i)woont bai Merietjes
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03172) vertaling: Hai (i)woont bai Wimme
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03172) vertaling: Lwopte gai eve nor den bakker, Wim
opm.: geen imperatief
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03172) vertaling: Wiej hedde gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03172) vertaling: Wiej heeter jouw gezien
opm.: expletief 'er'
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03172) vertaling: Es ik d? geweten ha dan ha'k 'et nie gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03172) vertaling: 't S? beter zain om nog eve te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03172) vertaling: Gelukkig ha Jan den dokter gebeld en die was(waar) er al hjeel gaaw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03172) vertaling: Lwop nouw toch deur, vervelende jong
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 1
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 1
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03172) komt voor: j
gebr.: 3
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03172) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03172) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03172) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03172) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03172) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a=j] Ze weet nie dat Marie gisteren is gestorve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant Niemand heef da ooit gehoord of gekund. sound
hulpinterviewer Gewild of gekund. sound
informant [a] Niemand heef da ooit gewild of gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand hee da ooit gewille of gekunne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja tis wel zo. Wij zeggen het wel zo. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan had da brood heel da brood wel op willen ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
commentaarInformant gebruikt 'ge' voor 'zij'.  sound
informant [a] Zeg maar nie wie ge had kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] jan kan dat zeneige wel herinnere [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinner zen eige dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a=j] jan herinnert zeneige da verhaal wel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hee gene ene spijker bij hum. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet mij veurum werke. [/a]

veur um
tagging sound
hulpinterviewer [v] erik liet mij veur hum of veur zeneige werke [/v]

zen eige
tagging sound
informant [a] Veur hum. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Veur hum. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon die bekeek zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard die kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] ward heef gehoord datter fotoos van zeneige in de etalage staan [/a]

dat er zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig leeft levik zo dasse bij ons thuis wille. [/a]

az ik lev ik da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As je nog drie jaar leeft leeftie langer as ze vader. [/a]

leeft ie
Informant zegt in eerste gedeelte van de zin 'as je' terwijl er in de zin 'als hij' staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan leefse niet lang meer. [/a]

as se leef se
sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Alset nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v]

als et
sound
informant [a] Ast nou nog leeft leefet morgen ook. [/a]

as t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] A gullie zo losbandig leeft dan leve jul lang als ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Asse veur deur werk leve dan leve ze nie veur de kindert. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Ruby nog leeft dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] A ge gezond leef dan leefde langer. [/a]

leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Alser zo weinig mense van de landbouw leve dan leven er veel mense van werk in de fabriek. [/v]

als er
sound
informant [a] Asser zo weinig mense van de landbouw leve dan leve der veel mense vant fabriek. [/a]

as er van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje innet paradijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] As Pieter en Liesie int paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. As we sober leve leefwe gelukkig. [/v]

leef we
sound
informant [a] As we sober leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we eerlijk leve leefwe gelukkig. [/v]

leef we
sound
informant [a] As we eerlijk leve leve we gelukkig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wa minder bekrompen kindere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Marie hum zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi vannet land te hale? [/v]

van et
sound
informant [a] Hedde genoeg volk omt hooi vannet land af te hale? [/a]

he de om t van et
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Twas aardig van Jannen um te koom helpe. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton die is zwaar um te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwamen regendenet. [/v]

regende et
sound
informant [a] Toen wier aan kwame toen regendenet. [/a]

regende et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dattik groter ben als hij. [/v]

dat ik
sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben as hij. Groter zij as hij. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze geloof dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof da gij eer thuis zijt as ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft zeker niet dattij sterker is als jij. [/v]

dat ij
sound
informant [a] Gij geloof zeker nie dat hij sterker is as gij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
commentaarDeze zin komt terug in nagesprek.  sound
informant [a] Ze gelove da wij rijker zijn as gij. [/a] Informant zegt 'as gij' terwijl er 'als zij' in de zin staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ze gelove da gullie nie zo slim zijn as wij. [/a] Informant zegt 'ze gelove' terwijl er 'we geloven' in de zin staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Jullie gelove jammer genoeg nie da wij armer zijn as gij. [/a] Informant zegt 'Jullie gelove jammer genoeg nie dat wij armer zijn as gij' terwijl de zin 'Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie' luidt: gebruikt verkeerde persoonlijke voornaamwoorden. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U geloof dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ik geloof da Lisa even knap is as Anna. [/a] Informant zegt 'ik geloof' terwijl er 'U gelooft' in de zin staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij geloof dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij geloof da Louis en Jan sterker zijn as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen van wie ze moeder gisteren opnieuw getrouwd is stond achter mijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Komt de volgende zin ook voor? De jongen die ze moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a=j] De jongen die ze moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De volgende zin komt ook voor? De jongen waor de moeder gisteren van hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a=j] De jongen waort de moeder gisteren van getrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar zop zate was pas geverfd. [/v]

z op
sound
informant [a] De bank woar ze op zate was net geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Die geld hee die moet mij maar wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Komt de volgende zin ook voor? Die geld het moet mij maar wa geve. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Die geld het moet mij maar wa geve. Da klopt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
informant [a] marie trok de deken naar dereige toe [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Niemand magget zien dus ik vin da gij het ook nie mag zien. [/a]

mag et
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man die ze eroepen hebbe. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man diet verhaal heeft verteld. [/v]

die t
sound
informant [a] Das de man diet verhaal verteld het. [/a]

da s die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. [/v]

dat et
Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Das de man diek denk dattie het verhaal verteld het. [/a]

da s dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk datse geroepe hebbe. [/v]

dat se
Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Das de man die ik denk datse geroepen hebbe. [/a]

da s dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Tschijnt datse niets mag ete. [/v]

t schijnt dat se
sound
informant [a] Tschijnt dasse niks mag wete. Ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tlijke net of datter iemand in de tuin staat. [/a]

t lijke dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor boeke hedde gekocht? [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hedde op de kermis gezien? [/a]

he de
Informant vat zin volgens mij op als 'Wie heb je op de kermis gezien?' omdat hij 'Wie hedde op de kermis gezien?' vertaalt. tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijze naar _. [/v] sound
informant [a] _ mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _. [/v] sound
informant [a] Toon die was zen arme. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ zen eige. [/a] sound
informant [a] Toon was zeneige ja. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _. [/v] sound
informant [a] _ zich op de bank zitte. [/a] tagging sound
informant [a] _ naastum op de bank zitte. Naast hem op de bank zitte. [/a]

naast um
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Gisteren wandeldiede dooret park. [/v]

door et
sound
informant [a=n] Gisteren kuierde gij deuret park. [/a]

deur et
tagging sound
informant [a=n] Nee. Komt in ons dialect nie voor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] sound
informant [a=j] Er wil niemand nie danse da komt wel in ons dialect veur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Els wil niet danse en ze wil nie zinge ook nie. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Els wil nie danse en wil nie zingen ook nie. [/a] In nagesprek (seconde 2956) blijkt dat zin niet kan voorkomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Eddy moet vroeg op kunne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hij wil geen soep nie meer ete nie. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Zitte hier nergens geen muize? [/v] sound
informant [a=j] Zitten hier nergens geen muize? [/a] tagging sound
informant [a=j] Die komt wel voor ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreek geen Frans. [/a] sound
informant [a=n] Nee da komt hier nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Da kom voor ja. Iedereen is gene vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Hij het overal geen vriende. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] Ja. Wat denk je wiek in de stad gezien heb? [/a]

wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wat denke jullie hoe zet hebbe op gelost? [/v]

ze t
sound
informant [a=j] Ja. Wat denke julliet hoe zet op gelost hebbe? [/a]

jullie t ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Ja. Wie denk je dak in de stad gezien heb? [/a]

da k
Informant antwoordt 'ja' - dus zin zou voorkomen - maar vertaalt vervolgens toch met 'wie denk je dak...' in plaats van 'wie denk je wie': antwoord toch als 'a=n' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hoe denk je hoe zet hebbe op gelost? [/v]

ze t
Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Ja. Hoe denk dasset op gelost hebbe? [/a]

da se t
sound
commentaarInformant antwoordt 'ja' - dus zin zou voorkomen - maar vertaalt zin vervolgens 'hoe denk dasset...' ipv 'hoe denk je hoe...'. Antwoord toch als 'a=n' getranscribeerd.  sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor. Kheb geen zin um de koeie te voere. [/a]

k heb
sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Komt nie voor. Ik denk dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik zei nog tege haar ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a=n] Komt nie voor. Ik zeg nog tege der ik denk dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Komt voor. Ja. Marie al heur koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik zei nog tege haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik geloof dasse deze jongen almaal wel aardig vinde. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Jaak. Nee. Wilde nog koffie Jan en Jan die zet ja. [/a]

wil de
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Persoon A vraagt hebbe ze gegete? Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Hebbe ze gegete? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Mei zulk weer je kunt nie veel doen. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ja die kom voor maar _. Ge kan nie veel doen. [/a] Informant zegt dat zin voorkomt maar vertaalt vervolgens alleen met 'Ge kan nie veel doen'. Op basis van dit antwoord kan niet worden geconcludeerd dat zin voorkomt dus het antwoord is slechts als 'a' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Issem dood? [/v]

is em
sound
informant [a=n] Nee. Issie dood? [/a]

is ie
sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant Vertel mij eens wie dat zij _. sound
informant [a=n] Ja da kom veur. Vertel mijn eens wiese ha kunne roepe. [/a]

wie se
Informant zegt dat zin voorkomt maar vertaalt vervolgens toch zonder 'dat' na 'wie': antwoord aldus als 'a=n' getranscribeerd. tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a=n] Ja. Vertel mijn eens wie sij ha kunne roepe. [/a] Informant zegt dat zin voorkomt, maar vertaalt vervolgens zonder 'of' (alleen met 'wie'): aldus toch als 'a=n' getranscribeerd. tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Vertel mijn eens wie zij had kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Zal hij dat gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a] Nee. Nee nee nee. Zou hij da gedaan hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer Gekund. sound
informant [a] Nee kund. [/a] sound
informant [a=n] Zou hij da gedaan hebbe kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zou hij da gedaan kunne hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik weet dattie is gaan zwemme. [/v]

dat ie
sound
informant [a=j][a=g] Ja. Ik weet dattie is gaan zwemme. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Kweet dattie is gaan zwemme. [/a]

k weet dat ie
sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j][a=g] Ja komt wel veur. Ik denk dat je vele weg zal moete gooie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk da ge veel zal weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou moete weg gooie. [/v] sound
informant [a=n] _ dattie veel weg zal moete gooie. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=j][a=g] Ja. Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vin da iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik weet dat Eddy morgen brood wil ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect? Boeke heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Jan hee drie boeke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a] Ja. Jan weet dattie veur drie uur de wagen gemaak moet hebbe. [/a]

dat ie
Informant antwoordt dat zin voorkomt, maar geeft vervolgens vertaling met volgorde '...gemaak moet hebbe'. Ik heb het antwoord aldus alleen als 'a' getranscribeerd, omdat op basis van dit antwoord niet direct geconcludeerd kan worden dat de volgorde '...moet hebben gemaakt' dus niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Jan weet dattie veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [V=160] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j][a=g] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Jan weet dattie voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect? Persoon A vraagt hij slaapt. Persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Hij doet. Nou da komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect? Persoon A vraagt hij slaapt. Persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect? Persoon A vraag slaapt hij? Persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect? De lamp doet niet meer brande. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant De lamp wil nie meer brande. sound
hulpinterviewer Doet niet meer brande. sound
informant [a=j] Doe nie meer brande. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De kindere doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. De kindere voetballe hier nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Brande doet de lamp nie meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect? Doet Marie elke avond danse? [/v] sound
informant [a=j] Ja. Doe Marie iederenavond danse? [/a]

iederen avond
tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect? Doe het brood even snijde. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Doe het brood even snijde. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik doe wel even de kopjes af wasse. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Ik doe wel even de kommekes om wasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect? Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hier denk ik nie an. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect? Die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Mei die rare zij ik naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke heb jij gemaakt? [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. De eerste brief hek gemaakt. Welke heddegij gemaakt? [/a]

he k he de gij
sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect? De wat voore waffere heb jij al weg gebracht? [/v] Hulpinterviewer spreekt alletwee de mogelijkheden - 'Watvoore' en 'Waffere' - in. Later biedt de hulpinterviewer ze wel als afzonderlijke mogelijkheden aan. sound
hulpinterviewer De wat veur of de waffere. sound
informant [a=j] Ja dat isse das goed. De wafferen heddegij al weg gebracht? [/a]

da s he de gij
sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect? Persoon A vraagt wanneer zal de wereldvrede kome? Persoon B antwoordt nooit nie. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee das nie goed. [/a]

da s
sound
commentaarInformant zegt dat zin niet kan voorkomen maar herhaalt de zin vervolgens wel met 'nooit nie'.  sound
informant [a] Wanneer zult de wereldvrede kome? Nooit nie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect? Hij heef de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee nie in die volgorde. Hij hee den bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deze zin voor in uw dialect? Et en was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ent was maar net goed genoeg. [/a]

en t
sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect? Persoon A vraagt zal ik koke? Persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Nou nee. Zal ik koke? Ge doe maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect? Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Da boek da beloof mij da get nooit meer zult verstoppe. [/a]

ge t
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect? Wat zeg mij dat je gekocht hebt? [/v] sound
informant [a] Nee. Wat zeg mijn da ge gekocht het? [/a] Informant stelt dat zin niet voor kan komen, maar op basis van vertaling - 'Wat zeg mijn da ge gekocht het?' - is niet met zekerheid te zeggen of zin al dan niet voorkomt: antwoord aldus slechts als 'a' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin voor in uw dialect? Zoon ding ene hebbik nog nooit gezien. [/v]

heb ik
sound
informant [a=n] Nee. Zoon ding hebbik nog nooit gezien. [/a]

heb ik
sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin voor in uw dialect? Zo een vrouw ene kun je maar beter niet tege spreke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zoon vrouw als ik heb kande beter niks tege zegge. [/a]

kan de
sound
hulpinterviewer [v=514] Komt deze zin voor in uw dialect? Zo een mens ene heeft altijd wat om over te klage. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zo een mens hoef nie over te klage. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin voor in uw dialect? Jij bent ook een rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Gij zijt ook ene rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect? Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a] Ja. Marie zei da gij Pieten een boek hebt wille verkopen. [/a] Informant zegt dat zin voorkomt, maar gebruikt geen vorm van werkwoord 'proberen' in vertaling: antwoord aldus slechts als 'a' getranscribeerd. tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect? Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Wim denk daddik Els heb geprobeerd een cadeau te geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect? Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Karel weet daddik heb geprobeerd Marie een boek te verkope. [/a]

dad ik
Informant vertaalt zin met persoonlijk voornaamwoord 'ik' ipv 'jij'. tagging sound
veldwerker [n][v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. Hoe zou u die vertale? [/v] sound
informant [a] Ze gelove da wij rijker zijn as sij. [/a] sound
veldwerker [v] En u zei vanmorgen geloof ik as hullie ofzo? [/v] sound
hulpinterviewer [a] As zullie. [/a] sound
veldwerker [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove _. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/a] tagging sound
informant [a] We gelove da _. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gullie. [/a] sound
informant [a] _ da gullie nie zo slim zijn as wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Jullie gelove _. [/a] sound
informant [a] Zullie gelove jammer genoeg nie da sij armer zijn as gullie. [/a] sound
veldwerker En dan begint u ook met gullie toch? Gullie gelove jammer genoeg niet _. sound
hulpinterviewer Nee da kan nie. sound
informant [a] Zullie. [/a] sound
informant [a] Zullie gelove jammer genoeg nie datse armer zijn as gullie. [/a]

dat se
tagging sound
veldwerker Dus u gebruikt zullie voor zowel jullie als zij? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Jullie en gullie of zullie en gullie. sound
veldwerker Dus jullie kan ook zullie zijn? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja. Je kan zegge hebbe jullie da of hedde gullie da? sound
veldwerker En zullie? Hebbe zullie da betekent het dan ook jullie? sound
informant Precies hetzelfde. sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft da Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand magget zien en ik vin da gij het ook nie mag zien. [/a]

mag et
sound
veldwerker [v] En zou u ook kunne zegge dus ik vind dat jij het ook niet zien mag? [/v] tagging sound
veldwerker Of zou u altijd mag zien zegge? sound
informant [a] Ik vin da gij het ook nie mag zien. [/a] sound
veldwerker Mag zien ja. Dus ik vin da gij het ook nie zien mag dat zou u niet zegge? sound
informant [a=j] Nie zo snel maar ik zou het er af en toe misschien toch wel tusse door gooie. [/a] sound
veldwerker Dus het is wel goed? sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=372] Dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. U vertaalde die vanmorgen met dat is de man waarvan ik denk dattiet verhaal heeft verteld. En u zei dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. Maar kan het allebei? [/v]

dat et dat ie t dat et
sound
informant [a] Kan alletwee. [/a] tagging sound
veldwerker Dus u zou ook wel waarvan ik denk kunne zegge? sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=373] Ja das eigenlijk hetzelfde met dat is de man die ik denk datse geroepe hebbe. Toen zei u ook dattis de man waarvan ik denk datsem geroepe hebbe. [/v]

da s dat se dat is dat se m
sound
hulpinterviewer [a] Ja ja. [/a] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=023] Oja de zin Els wil nie danse en ze wil niet zinge ook niet. Die vond u goed he? [/v] 'U' is hier de informant. sound
informant [a=n] Nee die vin ik nie goed. [/a] sound
veldwerker Nee want u zei namelijk vanmorgen ook heel stellig van nee die is niet goed. 'U' is hier de hulpinterviewer. sound
hulpinterviewer Ook niet daar ging het over. sound
veldwerker Ja dus met ook niet op het eind. Els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet. sound
informant [a=n] Nee. Tis net andersom. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [a=n] Ze wil ook nie zinge. [/a] sound
informant [a=n] Ze wil nie danse en ook nie zinge. [/a] sound
veldwerker En ook niet zinge. Dus niet zinge ook niet dat zou u nooit zegge? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Absoluut nie. [/a] sound
veldwerker [v=262] Ja de zin wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. Hoe zou u die vertale? [/v] sound
informant [a=n] Wie denk je dak in de stad gezien heb. [/a]

da k
sound
veldwerker Wie denk je dak in de stad gezien heb.

da k
sound
informant [a=n] Ja wie denk je dak _. [/a]

da k
sound
veldwerker Maar u zou niet zegge wie denk je wie ik in de stad gezien heb? sound
informant [a=n] Nee wie denk je dak in de stad gezien heb. [/a]

da k
sound
veldwerker U vindt hem wel goed he? Met wie denk je wie? sound
hulpinterviewer [a] Ja nou. Ook aant twijfele he. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [a=n] Wie denkde dak in de stad gezien heb. [/a]

denk de da k
sound
hulpinterviewer [a=n] Wie denkde dak in de stad gezien heb. [/a]

denk de da k
sound
hulpinterviewer Wie denkde wie ik in de stad gezien heb. Int dialect wie denk dak gezien heb.

denk de in t da k
sound
veldwerker Maar wie denkde wie zou wel kunne op zich?

denk de
sound
informant [a=j] Ja da kan natuurlijk kan. [/a] Informant zegt uiteindelijk dat het evt. wel kan maar het is niet heel gebruikelijk. sound
informant [a] Wa denkde wie dak gezien heb? [/a]

denk de da k
sound
informant [a] Wa denkde wie dak in de stad gezien heb? [/a]

denk de da k
sound
hulpinterviewer Kan ook. sound
veldwerker Wie dak? Oja. sound
informant [a] Wat denkde wie dak wie dat ik. [/a]

denk de da k
sound
veldwerker [v] Dus wie denke wie ik in de stad ontmoet heb is goed? [/v]

denk e
tagging sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
veldwerker [v] Maar wie denke dak in de stad ontmoet heb dat is beter? [/v]

denk e da k
sound
informant [a=j] Zijn alletwee goed hoor. [/a]e sound
veldwerker [v] En wie denke wie dak in de stad gezien heb is ook goed? [/v]

denk e da k
tagging sound
informant [a=j] Ja is ook goed. [/a] sound
veldwerker [v] En wie denke wie of dak in de stad ontmoet heb? [/v]

denk e da k
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Wie of nie. [/a] sound
veldwerker Dus wie of dat dat valt af? sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker [v=265] Hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Wat denkde hoe dasset op gelost hebbe? [/a]

denk de da se t
sound
veldwerker En met twee keer hoe hoe denk je hoe? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronke bij de overstroming dat vond u een goeie zin he? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker Want u zei vanmorgen dat u eerder de koeie van Marie zijn allemaal verdronke bij de overstroming _. 'U' is in dit geval de hulpinterviewer. sound
hulpinterviewer [a] Marie der koei zijn almaal verdronke bij de overstroming. [/a] sound
informant [a] Marie der koei zijn almaal _. Ja. [/a] sound
veldwerker Dat kan ook? Maar in de volgorde Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming dat vindt u ook wel goed? sound
informant [a=j] Dat vind ik goed ja want ik zou zegge Marie al der koeie zijn _. [/a] tagging sound
informant [a] Alle Marieje der koeie zijn verdronke. [/a] sound
veldwerker Ja dus het kan allebei bij u. En bij u of vindt u Marie al haar koeie zijn verdronke toch problematisch? De eerste 'u' is de informant; de tweede de hulpinterviewer. sound
hulpinterviewer [a] Die vind ik nie zo gebruikelijk. [/a] sound
veldwerker Niet zo gebruikelijk. Maar hij kan wel? sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Kan wel. [/a] sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen. [/v] sound
informant [a=n] Wij draaie de zin om he. Met zulk weer kande nie veel doen. [/a]

kan de
sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Ja die vind ik wel goed ja. [/a] sound
informant [a=j] Vertel mijn eens wie dasse ha kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker Want die vond u minder he u zou liever gewoon alleen met wie vertale he? sound
hulpinterviewer [a=n] Vertel me eens wiese ha kunne roepe. [/a]

wie se
tagging sound
informant Ja kan allebei. sound
hulpinterviewer [a=n] Geen dat erin. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie ze ha kunne roepe. [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja wij zegge wie dasse ha kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=029] En vertel mij eens wie of ze had kunne roepe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja? sound
veldwerker Ook wel? sound
informant [a=j] Vertel mijn eens wie ofse ha kunne roepe. [/a]

of se
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ik gebruik het nie. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wiese ha kunne roepe. [/a]

wie se
tagging sound
informant Ja kan alletwee. sound
veldwerker [v=030] En vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] _ wie of zij ha kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker Maar niet wie of dat? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker En welke vindt u nou het beste vertel mij eens wie datse had kunne roepe of vertel mij eens wie of ze had kunne roepe? sound
informant [a=g] Nou azzik et hier streeksgewijs moet pakke dan ist wie ofse ha kunne roepe. [/a]

az ik is t of se
tagging sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel zou moete weg gooie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Ik denk da ge veel weg zou moete gooie. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet dattie veur drie uur de wagen gemaak moet hebbe. [/a]

dat ie
sound
veldwerker Maar moet hebbe gemaakt dat kan niet? sound
informant [a=n] Nee nee nee das het paard achter de wagen spanne. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=245] De zin de lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de kindere doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] De kinder voetballe hier nie. [/a] sound
veldwerker [v=322] Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke heb jij gemaakt? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Gewoon welke. [/a] sound
veldwerker En u? sound
hulpinterviewer [a=n] Welke. [/a] sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooit niet. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a=j] Nooit nie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Kzou zegge nooit. [/a]

k zou
sound
veldwerker [v=486] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge wij ook nie. [/a] sound
informant [a=n] Beloof mij da ge dat boek nooit meer zult verstoppe. [/a] sound
veldwerker [v=885] Ik ga. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik gaai. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Jij gaat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Zij gaat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Hij gaat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Het gaat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Et gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Wij gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Jullie gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jullie gaan. Of gullie gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] U gaat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Zij gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zullie gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En hoe zou u ga ik? [/v] sound
informant [a] Gaai ik? [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Ga jij? [/v] sound
informant [a] Gadegij? [/a]

ga de gij
tagging sound
veldwerker [v=885] Gaat zij? [/v] sound
informant [a] Gaat zij? [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Gaat hij? [/v] sound
informant [a] Gaat hij? [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Gaat het? [/v] sound
informant [a] Gaget? [/a]

ga g et
tagging sound
veldwerker [v=885] Gaan wij? [/v] sound
informant [a] Gaan we? [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Gaan jullie? [/v] sound
informant [a] Gadegullie? [/a]

ga de gullie
tagging sound
veldwerker [v=885] Gaat u? [/v] sound
informant [a] Gadegij? [/a]

ga de gij
tagging sound
veldwerker [v=885] En gaan zij? [/v] sound
informant [a] Gaan hullie? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of zullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Ik ging. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik gong. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Jij ging. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij ging. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Hij ging. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij ging. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Zij ging. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij ging. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Het ging. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het ging. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Wij ginge. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wij ginge. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Jullie gingen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gullie gaat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zullie ginge. [/a] tagging sound
veldwerker Dus zullie voor jullie dus. sound
veldwerker [v=885] U ging. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij ging. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En zij gingen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zullie ginge. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Ging ik? [/v] sound
informant [a] Ging ik? [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Ging jij? [/v] sound
informant [a] Gingegij? [/a]

ging e gij
tagging sound
veldwerker [v=885] Ging hij? [/v] sound
informant [a] Gingie? [/a]

ging ie
tagging sound
veldwerker [v=885] Ging zij? [/v] sound
informant [a] Ging ze? [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Ging het? [/v] sound
informant [a] Gaget? [/a]

ga g et
tagging sound
veldwerker [v=885] Ginge wij? [/v] sound
informant [a] Ginge hullie? [/a] sound
veldwerker Ginge hullie voor wij? sound
informant [a] Nee nee nee das nie goed. Ginge wij. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=885] Ginge jullie? [/v] sound
informant [a] Ginge hullie? [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Ging u? [/v] sound
informant [a] Gingegij? [/a]

ging e gij
tagging sound
veldwerker [v=885] Ginge zij? [/v] sound
informant [a] Ginge zij? [/a] tagging sound
veldwerker Ginge zij dus niet ginge zullie? sound
informant Nee ja kan alletwee maar ginge zij. sound
veldwerker [v=885] En de vorm ga? [/v] sound
informant [a] Gaan. [/a] sound
veldwerker Gewoon gaan? sound
veldwerker [v=885] Dus als ik zeg tegen iemand ga. Ga weg ofzo. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ga ga. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gadegij. [/a]

ga de gij
tagging sound
veldwerker En dan wou ik toch nog even vrage want dat valt me wel op welke vorm gebruikt u nu voor jullie? Gebruikt u daar nou hullie voor zullie _? sound
informant Zullie hullie en gullie. tagging sound
veldwerker Dus dat kan allemaal op jullie slaan? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja. sound
veldwerker En zij kan ook hullie zijn? sound
hulpinterviewer Zullie. sound
informant Ja. sound
veldwerker En zullie ook? sound
veldwerker Dus zij meervoud is hullie of zullie en jullie is ook hullie of zullie maar ook gullie? sound
informant Ja. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
vorm: Das zo zeker as eejn en eejn twee
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarzop zate
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop ze zate
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: waarvan ik denk dasse geroepe hebbe
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: Geen eejn
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
vorm: da Jan beter een dokter ha kenne roepe.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook ne mer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
vorm: is et
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Weetie iets over t weer morgen?
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). zin: Ge weet wel dagge slim genoeg zijt.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: Zullie hebbe der niks mee te make.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekoare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij mekare
zin: Hij heb geen spijkers bij em.
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: enen
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: enen
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Asge vindt dage zo gezond left leef dan vooral zo verder.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iederen dag den dokter...
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Als enen enkele keer den dokter...
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaij
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaijik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goade
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ge goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goade
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goase
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goadet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goade
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goad onmiddelijke weg!
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goade
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingik nie
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
zin: Ginge jullie gister naar t feest
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge zullie
zin: Ginge jullie gister naar t feest
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: Vertel men eens wieder aan de deur was.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dieze
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: die ik denk diet verhaal vertelde
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: woarvan ik denk die ze geroepe hebbe.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: an te weg smijte
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben em
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: ken zeneige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige