SAND-data Malderen (I274p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Malderen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]I274[/k][h]608[/h][i]609[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarTest  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert hem da da verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker heet geen nagels bij em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet liet mij voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorve n is
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna laat zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna laat zich mee drijve op de golven. [/a] Vraag op einde hernomen. Zich? tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bezag zeneige ne keer goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer Ja [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet da van leven gewild of gekund. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hee goord dater foto's van em in d etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willenop ete. [/v]

wille n op
sound
informant [a] Jan haa heel da brood willenop ete. [/a]

wille n op
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook gewild op ete of op ete gewild zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asek zuinig maar da weetek nu maar precies _ zuinig leef dan leefek gelijk da mijn ouders da wille. [/a]

as ek weet ek leef ek
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie dagen leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asen nog drie dagen leeft leeften nog langer as ze vader. [/a]

as en leeft en
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft leefse ni lang ni meer. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft leefet morgen ook nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Asgaale zo losbandig da weetek nu precies ni leeft leefde nooit zo lang asekik. [/a]

as gaale weet ek leef de as ek ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
informant [a] Asse voor heule werk leve leveze ni voor heule kinderen. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] As Rudy nog leeft leeft Leo dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezong leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asge gezond leeft leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aser zo veel mensen van de landbouw leve lever zo veel mensen van de fabriek. [/a]

as er leve r
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Liesje en Pieter in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer Rosa en Frans ja. sound
informant [a] As Lisa en Pietje in t paradijs leve leve ik weet _ Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant [a] Asme simpel leve leveme gelukkig. [/a]

as me leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. [/e=1] sound
informant [a] Asmen eerlijk leve leveme gelukkig. [/a]

as men leve me
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wa minder bekrompen kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik peis da Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Herre genoeg mensen voor hooi van t land te hale? [/a]

her re
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was schoon van Jan van te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar om te drage. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=192] Wij hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Wijle hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Asme aan kame regerdet. [/a]

as me reger de t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v]

k geloof
sound
informant [a] Kgeloof dak groter ben asij. [/a]

k geloof da k as ij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja maar wij zegge asem. [/a] [/e=1]

as em
sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat je eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dak vroeger ben dase vroeger thuis is askik. [/a]

da k da se as k ik
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [a] Asekik he. [/a] [/e=1]

as ek ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft toch ni dase sterker is asij. [/a]

da se as ij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat we rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze geloven dame sterker zen _

da me
tagging sound
hulpinterviewer Rijker zen. sound
informant Rijker zen. sound
informant as sound
hulpinterviewer As as zelle. sound
hulpinterviewer As zelle. tagging sound
informant as zelle. [/a] sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Welle da gelle ni zo slim zet as welle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Gijle gelooft toch ni dase armer zen as gelle. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mmoi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft da Lisa al even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn als Gaston en Pierre. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft da Julia en Jan sterker zen as as _. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Gaston en Pierre. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wa da zen moeder gisteren van getrouwd is stond gisteren achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kun je nog iets anders zegge voor wiens? [/v] sound
informant [a] Heule. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar dase op zate was juist geschilderd. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] De bank waarop dase zate. [/a] [/e=1] Reageert op kaartje. tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie da geld hee moet mij moe mij maar wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Reageert op kaartje. sound
informant [a] Diene da geld hee moe mij maar wa geve. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse naar heur toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand maget zien dus ik vind dat jij het ook ni mag zien. [/v]

mag et
sound
informant [a] Niemand magt maget zien en ik vin dagegij da ook ni moogt zien. [/a]

mag t mag et da ge gij
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook zegge zien mag? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat gij het ook ni zien mag? Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Das de man dase geroepe hemmen. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Das de man die het verhaal heeft verteld. [/v]

da s
sound
informant [a] Das de man dat verhaal heet verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man waar dak van peins datem verhaal verteld heet. [/a]

da k dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dase geroepe hemme. [/v]

da se
sound
informant [a] Dat is de man dak peins dase geroepe hemme. [/a]

da k da se
tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=397] 't Schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] 't Schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niks niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moegenete. [/a]

moge n ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] 't Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis precies dater iemand in den hof slaapt. [/a]

t is dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ja kunde de er weg late? [/v]

kun de
sound
hulpinterviewer 't Lijkt wel of dater of dater iemand in den hof staat.

dat er
sound
informant [a] Hoe dater iemand _ hoe dater er blijft er dan toch tussen. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer Blijft er in ja ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor boeken herre gekocht? [/a]

her re
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heet aa op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ik peis dage veel ja weg zou zou moete smijte.

da ge
sound
informant [a] Ik peis dage veel zot moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik peis dage veel zult weg moete smijte. [/v]

da ge
sound
informant [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik peis dage veel zult moete weg smijte. [/v]

da ge
sound
informant [a] Ja dat ist. [/a] [/e=1]

is t
sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aant smijte. [/v]

aan t
sound
informant [a] Hij is alle kapotte spullen aant weg smijte. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij is alle kapotte vodden aant weg smijte. [/v]

aan t
sound
informant [a] Hij is alle kapotte vodden aant weg smijte. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=003] Ik peis da da Marie hee proberen van hem nen brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ik peis da Marie hee hee geprobeerd van hem nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=004] Ik probeerde om tomaten te kweke. [/v] Verkeerde vraag: normaal probeerdekegen. sound
informant [a=n] Ik probeer om tomaten te kweke. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Der wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Ja der wil niemandni danse. [/a]

niemand ni
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer Dus iedereen iedereen wil danse. sound
informant Twee keer negatief is positief. [/e=1] Op einde blijkt dat ze het hier hebben over logica, in dialect betekent het niemand. sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wie ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel maar ni wie dase haa kunne roepe. [/a]

da se
Hernomen na [v=028] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij ne keer wie dase haa kunne roepe. [/v]

da se
sound
informant [a=g] Vertel mij ne keer wie dase haa kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
informant [a] Of kunne roepe haa. [/a] sound
veldwerker [v] En kunde ook zegge vertel maar niet wie ze had kunne roepe zonder die dat? [/v]

kun de
[v=027] hernomen. sound
informant [a] Vertel mij ni wie dase ja die dat komt er toch tussen. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [a] Ja maar toch mag hij er van tussen vertel mij wie wie ze haa kunne roepe. [/a] sound
veldwerker [v] Maar wie dat komt meer voor? [/v] sound
hulpinterviewer Ja. [/e=1] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij eens wie dasij haa kunne roepe. [/v]

da sij
Verkeerde vraag: normaal wie of zij. sound
informant [a=n] Vertel mij ne keer wie dase kunne roepe haa. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja want wie of dus vertel me eens wie of zij da kunde ni xxx. [/a] [/e=1]

kun de
sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij eens wie of dasij haa kunne roepe. [/v]

da sij
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Vertel me ne keer wie dasij zaa zaa kunne roepe haa. [/a]

da sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar een dubbele ontkenning hebbewe ni. [/a]

hebbe we
sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier zitten hier ieverst geen muizen? [/v] Verkeerde vraag: normaal nergens geen. sound
informant [a=j] Zitten hier nieverant geen muizen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt ni goed Frans. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ja want die dinge ni goed geen Frasn nee kennewe ni. [/a]

kenne we
sound
informant Nee nee hij spreekt ni goed Frans. sound
hulpinterviewer [v] Hij spreekt zo zo goed geen Frans. [/v] sound
informant [a] Hij spreekt geen goed Frans. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij hee overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Hij hee nieverant geen vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eduard wil brood ete. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet dat Eduard wil brood ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Eduard moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=j] Eduard moet kunne vroeg op staan ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar die ook ni die nog ne keer bevestiging kennewe ni he. [/a]

kenne we
sound
informant [a] En ze wilt ook ni zinge. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=150] Hij wet alles ni van de zaak. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Hij wet ni alles van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=151] Hij hee altijd genen tijd. [/v] tagging sound
informant [a=j] Hij hee altijd genen tijd ja ja da kunnewe zegge ja ja. [/a]

kunne we
sound
hulpinterviewer [v=088] Ik weet da Jan moet een nieuw schuur bouwe. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Ik weet da Jan een nieuw schuur moet bouwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=093] Ik vin da Marie moet naar Jef belle. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin da Marie moet naar Jef belle ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=102] Ik weet da Jan moet spijtig genoeg vertrekke. [/v] sound
hulpinterviewer Ja ja ja. sound
informant [a=n] Ik weet da Jan spijtig genoeg moet vertrekke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ik weet da Rik mag ni komme. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet da Rik ni mag komme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ik weet da Jan wil varkens kope. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet da Jan wilt varkens kope hij wilt he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit stoofperen te schille te schelle. [/v] Onmiddellijk antwoord. sound
informant [a=n] Marie zit stoofperen te schelle. [/a] sound
hulpinterviewer Wijle zegge ni Marie zit te stoofperen nee de te komt er achter. [/e=1] sound
hulpinterviewer [a=n] Wijle zoun zegge gisteren wandel diene door t park. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=006] sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. Ja. [/v] sound
informant [a=n] Moet kunne zwemme toch he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ja moet kunne zwemme. sound
veldwerker [v] Maar zwemme moet kunne ook wel? [/v] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [a] Nee nee het is ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Jan heet drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan wet dat hij daten voor drie uur voor drie uur de

dat en
sound
hulpinterviewer den auto moet hemme gemaakt. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Jan wet daten voor drie uur den auto moet gemaakt hemme. [/a]

dat en
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan wet daten voor drie uren den auto moet gemaakt hemme. [/v]

dat en
tagging sound
informant [a=g] Dat ist. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=160] Jan wet daten voor drie uren den auto gemaakt moet hemme. [/v]

dat en
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan wet daten voor drie uren de wagen den auto gemaakt hebbe moet. [/v]

dat en
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien hem? [/v]

peis de da k
sound
informant [a=n] Wie peisde dak in t stad gezien hem? [/a]

peis de da k
sound
hulpinterviewer [v=262] Wie peisde wie wiek in t stad gezien hem? [/v]

peis de wie k
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=j] Nee wie peisde wie dak. [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v] Maar ge kunt wel zegge wie peisde wie dak in t stad gezien hem? [/v]

peis de da k
sound
informant [a] Wie dak gezien hem ja ja. [/a] [/e=1]

da k
sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doen wel wel resekes de kopjes af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ik ik ik was wel resekes de sjatten af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zoum da gedaan hemme gekund? [/v]

zou m
sound
informant [a=n] Zoum da gedaan hemme? [/a]

zou m
sound
hulpinterviewer [a] Of zoum da kunne doen hemme? [/a] [/e=1]

zou m
sound
hulpinterviewer [v=309] Kem geen goesting en voeiere de koeien. [/v]

k em
sound
informant [a=n] Kem geen goesting om de koien te voeiere. [/a]

k em
sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em komme en pakken em mee. [/v] sound
hulpinterviewer En hem mee pakke. sound
informant [a=n] De politie zou bij hem komme en hem mee pakke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zen verdronke bij d overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Al de koeien van Marie zen verdronke bij d overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Da peisekik ni aan. [/v]

peis e kik
sound
informant [a=n] Daar geloofek ni in. [/a]

geloof ek
sound
informant [a] Of daar peis ik ni op. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare kwast ben ik ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] We zegge het anders he me die rare kwast ben ik naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die rare kwast hem ik hem ik mee naar de markt geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hem ik ni he. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=322] Kem al de eerste drie sommen gemaakt.

k em
sound
informant [a=n] Kem al de eerste drie sommen gemaakt. sound
hulpinterviewer De de welke herregij gemaakt? [/v]

her re gij
sound
informant De welke _. Welke herregij gemaakt welke? [/a]

her re gij
sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe peisde hoe zet hemme op gelost? [/v]

peis de ze t
sound
informant [a=n] Hoe peisde dazet op gelost hemme? [/a]

peis de da ze t
sound
hulpinterviewer [v=329] Ik peis deze jong vinneze allemaal wel ja aardig. [/v]

vinne ze
sound
informant [a=n] Ik peis dase diene jongen allemaal aardig vinne. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=323] Kunt ge ook zegge de watvoore herregij al weg gebracht? Of de waffere heddegij herregij al weg gebracht? [/v]

her re gij hed de gij
sound
hulpinterviewer Wa voor ene. sound
informant Wa voor ene wa voor ene. sound
hulpinterviewer [a=n] Ja wa voor ene herregij al weg gebracht? [/a]

her re gij
sound
hulpinterviewer [v=327] Gaat haalt die bestelling nu maar op. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Bij ons zeggeze ni gaat haalt die bij ons zeggeze haalt. [/a]

zegge ze
sound
informant Alle haalt die bestelling nu maar op. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet daten daten gaan zwemme is. [/v]

dat en
sound
informant [a=g] Ik weet daten gaan zwemme is. [/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Ja ik weet daten is gaan zwemme. [/v]

dat en
sound
informant [a=n] Nee ik weet daten gaan zwemme is. [/a]

dat en
sound
hulpinterviewer [v=353] Wilde nog koffie jan? Jak. [/v]

wil de
sound
informant [a=j] Wilde nog koffie Jan? Jak. [/a]

wil de
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
informant [a=j] Isen dood? [/a]

is en
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kommen? Nooitni. [/v]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da zeggeze bij ons wel. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant [a=j] Rosa probeert om niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant [a] Van niemand zeer te doen ook. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer ne schonen dag te werre. [/v] sound
informant [a=j] 't Belooft weer ne schonen dag te werre. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=417] Misschien goneketik wel krijge. [/v]

gon ek et ik
sound
informant [a=n] Misschien gonekiket wel krijge. [/a]

gon ek ik et
tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Hij is dood. [/a] Later twijfel. sound
hulpinterviewer [v=366] Haar is dood. [/v] sound
informant [a=n] Zij is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Is haar ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee we kenne da ni. [/a] sound
informant Is zij ziek? sound
hulpinterviewer [a] Maar wel hem is dood zeggeze wel he. [/a]

zegge ze
[v=365] hernomen. sound
informant [a] Hem is dood ik weet ni hij is dood. [/a] Twijfel. sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog efkes te wachten. [/v]

t is
sound
informant [a=j] Tis misschien beter om nog resekes te wachte. [/a]

t is
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=402] We haan we haan t geluk om hem direct terug te vinne. [/v] sound
informant [a=n] Wijle haan t geluk van hem direct terug te vinne ziede die om en van. [/a]

zie de
sound
hulpinterviewer [v=418] Durfdergij op duwe? [/v]

durf d er gij
sound
informant [a=j] Durfdergij op duwe? Ja. [/a]

durf d er gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Durfdemgij uit nodige? [/v]

durf d em gij
sound
informant [a=j] Durfdengij uit nodige? [/a]

durf d en gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Durfdedezegij uit nodige? [/v]

durf de deze gij
sound
informant [a=n] Durfdedeze uit nodige? [/a]

durf de deze
tagging sound
hulpinterviewer [v=421] Is es hij Pol hier geweest? [/v] sound
hulpinterviewer Ja de hij gebruikewe ni. [/e=]

gebruike we
tagging sound
informant [a=n] Is Pol hier geweest? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=422] Hoe hee hoe hee hij Pol dat op gelost? [/v] sound
informant [a=n] Hoe hee Pol dat op gelost? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Heddegijmijgij diene brief op gestuurd? [/v]

hed de gij mij gij
sound
informant [a=n] Herregijmij diene brief op gestuurd? [/a]

her re gij mij
tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft zij op water en brood. [/v] sound
informant Ze leeft op water en brood. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=j] Ge zot da misschien toch kunne zegge ze leeft zij op _. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ze leeft zij ze leeft zij op water en brood. [/e=1] sound
informant Met de nadruk xxx. sound
hulpinterviewer [v=426] Marie hee Marie hee zij daar niks mee te make. [/v] sound
informant [a=n] Marie hee daar niks mee te make. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] We zijn wij we zijn wij daar nog ni geweest. [/v] sound
informant [a=n] Wijle zen daar nog nooit geweest gewest. [/a] Vraag op einde hernomen. Dan [a=j] tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dawe dawewij zulle winne. [/v]

da we da we wij
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da kan Marie zei da we wijle zulle winne. [/a] tagging sound
informant [a] Marie zei da wijle zulle winne. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
informant [a=j] Das goed hij kan hij daar ook niks aan doen. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik peis daten daten hij morgen ook komt. [/v]

dat en
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Ik peis daten morgen ook komt. [/a]

dat en
tagging sound
informant [a] Of ik peis dat hij morgen ook komt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja één van de twee he. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij hee den bal gesmete in de korf. [/v] sound
informant [a=n] Hij hee den bal in de korf gesmete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof mij dage da nooitni meer zult verstoppe. [/v]

da ge nooit ni
sound
informant [a=n] Diene boek beloof mij dage die nooitni meer zult verstoppe of beloof mij dage diene boek nooitni meer zult verstoppe. [/a]

da ge nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg mij daje dage gekocht het? [/v]

da je da ge
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Wa zei mij wa dage gekocht het? [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dage dagij Pierre nen boek hebt geprobeerd te verkope. [/v]

da ge da gij
sound
informant [a=n] Marie zei dagij Pierre nen boek het wille verkope. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [v=531] Jules peisde peist dakik Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da kik
sound
informant [a=n] Jules peist dakik Lisa ne cadeau hem proberen te geve. [/a]

da kik
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel wet dagij het geprobeerd Marie nen boek te verkope. [/v]

da gij
sound
informant [a=n] Karel wet dagij Marie het nen boek wille proberen te verkope. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zei hij slaapt kan Jan dan antwore hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Hij doet ni zenne. [/a] sound
hulpinterviewer Ik denk bij ons ten doet. sound
hulpinterviewer [a] Ten doet maar hij doet ni. [/a] sound
informant Nee toch ten doet kweet ni.

k weet
sound
hulpinterviewer Dus ten doet is volgens mij ne vorm van ontkenning. sound
hulpinterviewer Ja ja ten doet. [/e=1] sound
informant Da zal toch middeleeuws zijn zenne. sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zei hij slaapt kan Jan dan antwore toet? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] Twijfel. sound
informant Toetoet zeggeze. [/e=1]

zegge ze
Dus niet 't doet maar wel toetoet. sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt slaaptem kan Jan dan antwore ie doet? [/v]

slaapt em
sound
informant [a=n] Toet ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zei hij slaapt toch ni kan Jan dan antwore toetoet? [/v]

t oet t oet
tagging sound
informant [a=j] Ja da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zalek van den avond koken kan Marie dan antwoorden

zal ek
sound
hulpinterviewer dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Doe maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appel appel en Marie heeter drie rode. [/v]

hee ter
sound
informant [a=j] En Marie heeter drie rode hee drie rode ja ja heeter drie rode. [/a]

hee ter
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja die er die er kunde ni weg late he. [/a]

kun de
Reageert op kaartje. sound
informant Nee ze zit er altijd tussen. sound
hulpinterviewer Ja zot wel kunne zegge ja nee ge kun ni om dage de kleur bepaalt.

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Ge zot wel kunne zegge Robert hee drie groen appels en Marie hee drie ook drie. [/a] sound
informant [v=424] Ikememet gegeve. [/v]

em em et
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Kemetem gegeve. [/a]

k em et em
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie peist daten haa wille _

dat en
sound
hulpinterviewer haa wille naar huis. [/v] sound
informant [a=n] Marie peist daten naar huis wou. [/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Kem da gezeid gad. [/v]

k em
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da zeit men ik em da gezeid gad. [/a] tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosa en Julia heule broerke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Eh. [v=173] Diene auto is Jefs. [/v] sound
informant [a=n] Diene auto is van Jef. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die velo is mijns. [/v] sound
informant [a=n] Nee das mijne velo. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=363] Ge gaat ge gaat naar de voetbal kijke me ik. [/v] sound
informant [a=n] Ge gaat naar de voetbal me mij zien. [/a] sound
informant [a] Ge gaa me mij naar de voetbal zien. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=368] Me hij te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/v] sound
informant [a=n] Om datij werkten. [/a]

dat ij
sound
hulpinterviewer [v] Me hem te werke moese den helen dag thuis blijve. [/v]

moes e
sound
informant [a] Om da om daij. [/a] [/e=1]

da ij
sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni veel geld ni meer. [/v] sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant [a=n] Jan hee ni veel geld ni meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
informant [a=n] Kgeef niks aan een ander. [/a]

k geef
sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
informant [a=n] Niemand wil ni werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie hee den auto mee gepakt? Niemandni. [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da zeggewe wel. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Niemand. [/a] sound
hulpinterviewer Ja maar niemandni zeggewe ook.

niemand ni zegge we
sound
informant Daar is aan te discutere. [/e=1] Twijfel. sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen? Nieversni. [/v]

nievers ni
tagging sound
informant [a=j] Ja da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? sound
informant [a=n] Wat is rond en vierkant tegelijk? sound
hulpinterviewer Niks niksni. [/v]

niks ni
sound
informant Niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heeten gemolke? Geen enkele ni. [/v] sound
informant [a=n] Geen enkele. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee nu meer koeien asse vroeger haa en had. [/v]

as se
sound
informant [a=n] As dase vroeger haa. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wak gekrege en heb. [/v]

wa k
sound
informant [a=n] Hier is alles wa dak gekrege heb. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofde ni daten gevallenes? [/v]

geloof de dat en gevalle n es
sound
informant [a=j] Geloofde ni daten gevallenes? [/a]

geloof de dat en gevalle n es
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofde ni daten gevallen hee? [/v]

geloof de dat en
sound
informant [a] Nee daten gevallenes. [/a] [/e=1]

dat en gevalle n es
sound
hulpinterviewer [a=n] Zon zouk ni durve op ete. [/a]

zo n zou k
Onmiddellijk antwoord op [v=324] sound
informant Zo één zouk ni durve op ete. [/e=1]

zou k
sound
hulpinterviewer [v=325] De die zaak ni durve op ete. [/v]

zaa k
sound
informant [a=n] Die zaak ni durve de die ni die zaak ni durve op ete. [/a]

zaa k
sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kos hemme geroepe. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin da Jan beter den dokter kost geroepe hemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=356] As Frans vraagt est huis te koop? Kan Marie dan antwore jaat? [/v]

es t
sound
hulpinterviewer Da kan. sound
informant [a=j] Ja da zou _ ja ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=354] As Frans vraagt gaan ze danse? Kan Marie dan antwore jase? [/v]

ja se
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zei der komt morgen iemand langs. sound
hulpinterviewer Kan Marie dan vrage wie da? [/v] sound
informant [a=j] Wie da ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=407] Hij wist het. [/v] Normaal hij wist hent. sound
informant Hij wistet ja.

wist et
sound
veldwerker Maar ni hij wistent? sound
hulpinterviewer [a=n] Hij wistent? Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op da feest werter veel gedanst. [/v]

wert er
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja da kan op da feest wert veel gedanst zonder er. [/a] [/e=1] Reageert op kaartje. tagging sound
hulpinterviewer [v=506] Heddegij aan Jan gezien? [/v]

hed de gij
sound
hulpinterviewer Ja de aan _. sound
informant [a=n] Herregij Jan gezien? [/a]

her re gij
sound
hulpinterviewer [v=358] Ik peis dat iemand de koekjes heet op gete maar ik weet ni wie da wie da. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kunde. [/a]

kun de
sound
hulpinterviewer [v=409] Nu werter nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v]

wert er
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja nu wert nog alleen maar brood verkocht in diene winkel. [/a] Reageert op kaartje. tagging sound
hulpinterviewer De er de er kan er van tussen. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stonder ne speciale ne speciale man in den hof. [/v]

stond er
sound
informant [a=j] Ja gisteren stonder ne speciale man. [/a] tagging sound
informant Er. sound
hulpinterviewer [v] En gisteren stond ne speciale man in den hof? [/v] sound
hulpinterviewer [a] De er kan ook weg. [/a] sound
hulpinterviewer Maar ze zulle bij ons wel gemakkelijk xxx de er er he. sound
informant [a] De er er toch gemakkelijk tussen. [/a] sound
informant Ja ik zou de er toch gebruike. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=442] Gisteren diene is Jan hier geweest. [/v] sound
informant [a=n] Gisteren is Jan hier geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek legt neer. [/v] sound
informant [a=n] Da boek lei neer. [/a] Betekent dat boek ligt neer. sound
hulpinterviewer [v=483] Asge echt ni kunt wachte dan kom dan kom maar. [/v]

as ge
sound
informant [a=n] Asge echt ni kunt wacht komt dan maar. [/a]

as ge
sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
informant [a=n] Zie maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=369] Met het sneeuwe kostewe t stad ni uit. [/v]

koste we
Normaal met het te sneeuwen. sound
informant [a=n] Me het sneeuwe kostewe t stad ni uit. [/a]

koste we
sound
hulpinterviewer Dus ni met het te sneeuwe. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=036] Da zen Marie en Piet en Marie en Piet wijze naar _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Makanderen. [/a] tagging sound
informant Naar malkanderen. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Das das Toon en Toon wast _. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
informant [a] Wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zijn eigen ook? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wast hem. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=039] Dat is Fons. Fons zag een slang nevest _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie heulen auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat es dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Dat es zo zeker as da één en één twee es. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag gingewe me heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
informant [a] Op zondag gingewe me heel de familie naar de zee wa da neig plezant was. [/a]

ginge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] In t dorp waar dakik woon staat een oud kerkje. [/a]

da kik
tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/a] sound
informant [a] Op den dag dame aan kwame regerdet. [/a]

da me regerd et
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das iet da neig schoon is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is iets die heel mooi is? [/v] sound
informant [a] Das iet da neig schoon is. [/a] [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zou hij da kunne doen hemme? [/a] sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni zegge dage ne cadeau voor em gekocht het ze. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=440] Die van de stad die hebben hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant [a] Die van t stad hemme hier veel huizen gebouwd. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=441] Aan die nieuwe vaart daar zie je geen mens meer. [/v] sound
informant [a] Aan die nieuwe vaart ziede gene mens ni meer. [/a]

zie de
tagging sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant [a] Jef diene zouk nooitni uit nodige. [/a]

zou k nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie die zou zo iet nooitni doen. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=446] Bert die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Bert die drinkt wel ne keer e glas te veel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis willen uit nodigen. [/v] sound
informant [a] Martha die zouk wel ne keer bij mij thuis willenuit nodige. [/a]

zou k wille n uit
tagging sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis zou ik nooit willen kope. [/v] sound
informant [a] Dat huis zouk nooitni wille kope. [/a]

zou k nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Dat huis staat daar al vijftig jaar. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hijs vorige week ja voorbije week door dokter Mertens gopereerd. [/a]

hij s
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij is de vorige week van de dokter geopereerd worde? [/v] [a] Nee nee da zeggewe ni he. [/a] [/e=1]

zegge we
Reageert op kaartje. sound
veldwerker [v] Maar ge kunt wel zegge hij is vorige week van den dokter gopereerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee da zeggewe ni. [/a] [/e=1]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=521] Hij woont bij Marie. [/v] sound
informant [a] Hij woont bij Marie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=522] Hij woont bij Wim. [/v] sound
informant [a] Hij woont bij Wim. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Kem me daar goed goed geamuseerd. [/a]

k em
tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zeet heur ni goed gamuseerd op t bal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=415] Hij zei dant orgel in de kerk staat. [/v] sound
informant [a=n] Dat orgel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=416] Ik denk ni dan Tongeren ver van Maastorch Maastricht ligt. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk ni dat Tongeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge herinnert aa toch of ge wet toch dageme toen onder die ladder het doen door lope. [/a]

da ge me
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ik herinner me nog dater iemand ons altijd riep. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
informant [a] Hij voeldenem door t ijs zakke. [/a]

voelde n em
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marie Pietersen langs gingen. [/v] sound
hulpinterviewer Of ge wet nog wel. Marie Pietersen. sound
informant [a] Ge herinnert aa toch nog ge wet nog wel dame toen bij rond ginge. [/a]

da me
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze herinnerde eule nog iet maar ni alles. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In dien tijd leefdekik er op los. [/a]

leef de kik
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdenij gelijk een beest. [/a]

leef de n ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Daar leefde wijle gelijk as God in Frankrijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een kluizenaar. [/v] sound
informant [a] Toen leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leef de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar ware veel mensen op het feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. sound
informant [a] Spijtig dak gisteren ni naar de verjaardag kos kome.

da k
tagging sound
hulpinterviewer Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant Ware der veel mensen op t feestje? [/a] tagging sound
veldwerker [n] Kun je ook zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? sound
informant [a=018] Zouk toch ni courant neme.

zou k
sound
informant Nee maar het kan gestorve is. [/a] sound
veldwerker [v] En kun je ook zegge ze en weet ni da Marie gisteren gestorve is? [/v] Uit wat volgt blijkt nee. sound
veldwerker [v=041] En Johanna liet zich mee drijve op de golven. Kunt ge in plaats van zich ook sound
veldwerker liet heur mee drijve? [/v] sound
informant [a=041] Heul.[/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Kunt ge nog iets anders zegge voor gekund gekunne bijvoorbeeld? [/v] sound
informant [a=025] Gekund ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Kun je ook zegge ik denk dat Marie zal moete hem roepe? [/v] sound
informant [a=132] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=190] Kun je ook zegge deze ton is zwaar voor te drage? [/v] sound
informant [a=190] Nee om te drage om. [/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a=217] Datij sterker is as

dat ij
tagging sound
informant asgij. [/a]

as gij
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik? [/v] sound
hulpinterviewer [a=216] Dagij. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v] Dagegij eerder thuis zet? [/v]

da ge gij
sound
informant [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=004] Ik probeerde om tomaten te kweke kun je ook zegge ik probeerde van tomaten te kweke of voor? [/v] sound
informant [a=004] Om. [/a] sound
veldwerker [v=022] Betekent dat dan dat iedereen wilt danse of dat niemand danst? [/v] sound
hulpinterviewer [a=022] We gebruike hier foutief een dubbele ontkenning die een bevestiging is. [/a] sound
veldwerker [v=400] Kunt ge dan ook zegge het belooft weer van ne schone dag te werre? [/v] sound
hulpinterviewer Ja ja da kan. [/a] sound
informant [a=400] Van schoon weer te werre. sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachte. Kunt ge daar iets anders zegge dan om? Tis misschien beter _. [/v] sound
informant [a=401] Van van nog een beetje te wachte. [/a] tagging sound
veldwerker [v=427] Kunt ge zegge we we zijn wij daar nog nooit geweest? [/v] sound
informant [a=427] Wijle zenb wijle daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=440] Kunt ge die die daar achter zette dus die van de stad die heeben hier veel huizen gebouwd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=440] Die van t stad sound
informant die hemme hier veel huizen ja voor de nadruk nog ne keer te legge. [/a] tagging sound
veldwerker [v=441] Aan die nieuwe vaart daar zie je geen mens meer. Kunt ge die daar daar achter zette? [/v] sound
hulpinterviewer [a=441] Courant zal het ni zijn maar het kan het zal ni vreemd klinke. [/a] tagging sound
commentaarSpontaan gesprek.   sound
algemene gegevens Malderen I274 12 september 2001 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar da se op
353 Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k Tijdens interview werd deze zin goedgekeurd. Ter controle nogmaals vragen. ; Indien ja: 728 opvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
493 Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd. Peilen naar 'van' i.p.v. 'door'; ook naar 'is geopereerd geworden'. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
opmerking: optioneel
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor ni mee
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: ekik het
opmerking: ekik ??n geheel, ik niet mogelijk; Jan en ekik mogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: gaale
opmerking: gaale weet gaale niet zeker of niet is: gaale, weet gaale?
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
opmerking: Informant zegt ja maar bedoelt: durfdet zonder subjectdubbeling
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: haa
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: waale
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: makander
zin: vorm met ??n onmogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: az elke
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as er
opmerking: steeds met 'er'
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: go re
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: haai ga
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga t em
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ga
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het ga
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga t et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaale got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: go re gaale
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ek ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ek
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging en
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: em ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zaa ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: waale ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gaale
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: als ipv toen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaale gink
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge waale
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: beter dan dat
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
opmerking: constructie zitten werken onmogelijk
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
opmerking: constructie zitten werken onmogelijk
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
opmerking: constructie zitten werken onmogelijk
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: enkel wanneer bij herhaling verkocht.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
opmerking: constructie bestaat volgens informant niet