SAND-data Laarne (I251p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Laarne

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarLaarne (I251); GUV & VVH [meta][k]I251p[/k][i]827[/i][i]828[/i][i]829[/i][i]830[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 ja jam ja clitic eerste meervoud op 'ja' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaruitleg project  sound
informant1 ja we woneme vijf honderd meters van een

wone me
'me' is verbaal affix of 'maar'; 'van een' in betekenis 'van elkaar' sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie van wa da Marie gestorven ed he. [/a] lijkt wel hulpwerkwoord 'hebben'; wordt verderop niet herhaald, zelfs ontkend tagging sound
informant1 [a] K en da hore zeggen _ da ek nu hore zeggen _ da Marie dood is he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ze weet nie da Marie gisteren dood gegaan eet. [/v] sound
informant3 [a] Nu emk hore zeggen dasse dood is va gisteren. [/a] ook andere categoriek in hun 'nee' sound
veldwerker [v] En ze en weet nie da Marie dood is? [/v] sound
informant3 [a] De en niet. [/a] sound
veldwerker [v] en past op dache nie en valt. [/v] sound
informant3 [a] Pas op dae nie en valt he. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v] Nee nee k en e gene. [/v] sound
informant1 [a] Ja k en e gene ja. [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant1 [a=j] Te wil niemand nie dansn. [/a] tagging sound
informant3 o jaan ieë accusatief clitic op 'ja' sound
informant3 [a=j] t en danstij niemand nie. [/a]

danst ij
verdubbeling expletief tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant3 [a=n] Els wil nie dansen en ze kan nie zingen. [/a] sound
informant2 [a=j] E ze wil nie zingen ook nie. [/a] wordt verderop tegengesproken; niet uitgeklaard tijdens interview tagging sound
informant3 [a=n] We gaan t van _ van achteren ook nie zeggen ze. Da en zeggeze nie he. [/a]

zegge ze
sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant1 [a] Geenenen ee da ooit gekeunen en zeggenze ja. [/a]

zeggen ze
'en' in affirmatieve zin? tagging sound
informant2 [a] Z en en da nooit nie gekund en t eeja nooit geenene gekeunen. [/a]

ee ja
gekund en gekunnen blijkbaar allebei mogelijk tagging sound
informant1 [a] K en ent nooit gewiln. [/a]

en t
tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had geheel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant3 [a] IJ zou gehelegans da brood op gegeten ein ja. [/a] tagging sound
informant3 [a] Ie zout gehelegans willen op eten ein. [/a]

zou t
tagging sound
informant2 [a] Ie ou da gehelegans kunnen op eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij ou de gehelegans op eten gewild? [/v] sound
informant2 [a] Da gaan ze nie zeggen. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 ge moe nie zeggen danzekik geroepen ein he

dan ze k ik
objectclitic voor subject sound
informant3 [a] Ge moet da nie zeggen wie dasse kunne roepm ze. [/a]

da se
tagging sound
informant2 [a] Vertelt da maar nie wie dasse zou kunne roepm en. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie da zij had kunne roepen. [/v] sound
informant3 [a=j] Vertel mij ne keer wie dasse zou kunne roepn e. [/a]

da se
sound
informant2 [a=j] Wie dasse zou kunne roepm. [/a]

da ze
tagging sound
informant3 [a=j] Kunde mij nie zeggen wie dasse zou kunne roepm en? [/a]

kun de da se
sound
informant2 [a=j] _ wie dassezij zou kune roepm e. [/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v=029] en wie ossezij a kunne roepen? [/v] sound
informant1 [a=n] Wie ossezij kunne roepen? [/a]

o se zij
irrealis met 'hebben'; 'o' is geen voegwoord tagging sound
commentaaraantal verwarde en verwarrende antwoorden; mijns inziens kan alleen 'wie dat'; dat is overigens ook de mogelijkheid die telkens opnieuw opduikt als de informanten de volledige zin proberen te vertalen  sound
veldwerker [v=030] Vertel mij ne keer wie of dazij had kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a=n] Oe neent. [/a] sound
informant2 [a=n] Zegnt mij ne keer _ wiene _ wiene _ wie dasse zou kunne roepm en. [/a]

zeg n t da se
epenthetische nasaal tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan rappeleerd em da nog wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet kijken naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant1 [a] Marie en Piet kijkn nar mallekaar veur de kerke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant4 [a] _ wast em he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant4 [a] E ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] of kund ook zeggen e ee geen nagels bij? [/v] sound
informant3 [a] xxx bij em zijn he. [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant4 [a] Fons zag een slange nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant2 [a] _ liet mij vur em werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Laat eur mee drijven he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant3 [a] IJ keek nor zeneigen in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v] en ij keek nor ze zelven? [/v] sound
informant4 [a] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant3 [a] Eduard kent zeneigen goed. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant2 [a] E eet gehoord dander fotos van em in d etalage staan. [/a]

ee t dan der
tagging sound
veldwerker [v] foto's van zeneigen? [/v] sound
informant4 [a] Foto's van em. [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] De sneeuw smelt veur de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] Ik heb mij daar goe geamuseerd. [/v] sound
commentaargeen relevant antwoord  sound
veldwerker [v=050] Zij ee zich nie geamuseerd op t bal. [/v] sound
informant1 [a] Z ee eur nie geamuseerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant2 [a=n] _ geprobeerd ee van em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdeken van tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger zettegek ook tomaten he. [/a]

zettege k
tagging sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdemege van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a] Gistere probeerdewe van droge thuis te geraken. [/a]

probeerde we
niet echt een duidelijk antwoord tagging sound
veldwerker [v=053] Ak profijtig leef dan levik gelijk da mijn ouders da wiln. [/v] sound
informant4 [a] Asek profijtig leve dan levik gelijk da mijn ouders da wildegen. [/a]

as ek leef ik
tagging sound
veldwerker [v] en anek of ank profijtig _? [/v] sound
informant3 [a] Nee nee. [/a] sound
informant1 [a] Askik profijtig leef _ kak wel zeggen. [/a]

as k ik ka k
sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer da zijn vader. [/v] sound
informant4 [a] Astij nog drie jaar leeft _ [/a]

ast ij
tagging sound
informant4 [a] _ leeftij langer da zijn vader. [/a]

leeft ij
tagging sound
informant1 [a] Astiejaa nog drie jaar leeft istie ouder of zijn vader gewordn. [/a]

ast ie jaa is tie
tagging sound
veldwerker [v=057] As zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Asset azo blijft doen he zazer rap aan zijn he. [/a]

a se t za ze er
sound
informant1 [a] Asse zo blijft leven zasse _ gase nie lang mee gaan he. [/a]

a se za se ga se
tagging sound
informant1 [a] Assezij nie ga op passen _ [/a]

a se zij
tagging sound
informant2 t gada wel gezei worn ze

gaad a
verdubbeling onzijdig pronomen sound
veldwerker [v] Kunde da zeggen Aszij nie op past? [/v] sound
informant3 [a] xxx meer Nederlands he. Schone taal he. [/a] sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant4 [a] Ast nu nog leeft leevnt morgen ook nog. [/a]

as t leev n t
tagging sound
veldwerker [v] en astet nu nog leeft? [/v] sound
informant4 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=061] Asgulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant1 [a] _ azo blijft leven _ dan leefde zo langne nie _ a ja. [/a]

leef de
tagging sound
informant1 [a] Ashe gulder zo _ zo blijft leven _ zat rap gedaan zijn. [/a]

as he za t
tagging sound
veldwerker [v] Maar dus ook asgulder _ asgulder nie oppast. Of zoud altijd asgegulder zeggen? [/v] sound
informant4 [a] Asgegulder nie op past. Ja toch wel ja. [/a]

as ge gulder
sound
informant1 [a] Ja ja ashegulder ja. [/a]

as he gulder
sound
veldwerker [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant1 [a] Anze voor uir werk leevn _ ja [/a]

an ze
tagging sound
informant3 [a] Ze leve nie veur uit kindere mor veur uir werk wa. [/a] tagging sound
informant1 [a] Anze veur uir werk leevn kijkenze nar uir kinders nie he. [/a]

an ze kijken ze
tagging sound
informant2 [a] Anzezulder nie beter op hun kinders _ ja. [/a]

an ze zulder
sound
informant2 [a] Da gaanzezij wel wegge ze. [/a]

gaan ze zij
sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft da leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As Rudy nog leeft da leeft _ da leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en astjij Rudy nog leeft? [/v] sound
informant4 [a] Nee nee da zeggenze nie.[/a]

zeggen ze
tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft leefde langer. [/v] sound
informant4 [a] Asge gezond leeft leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant4 [a] Assegij he. [/a]

as e gij
sound
informant1 [a] Ashegij _ lijk daegij _ [/a]

as he gij da e gij
tagging sound
informant4 [a] Asgegij nie stopt me roken. Ja ja. [/a]

as ge gij
tagging sound
veldwerker [v] Asgij nie op past? [/v] sound
informant2 [a] Nen echte Laarenaar die ga zeggen asgegij. [/a]

as ge gij
sound
veldwerker [v=069] Astr zo weinig van dn boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] ander weinig boeren op de gemeente zijn dan gaander veel naar de fabriek. [/a]

an der gaan der
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in dn hemel leven da leve Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 jadadde sound
informant2 [a] As Bart e Liesken in dn hemel zijn _ wor _ leven d ander in d helle. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en an Bart e Liesken? [/v] sound
informant2 [a] Nee da gaanze nooit nie zegn. [/a]

gaan ze
tagging sound
informant1 mo we zijm ier nog altijd he.

zij m
verbaal affix 'me' sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven da levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] _ leveme lang. [/a]

leve me
tagging sound
informant4 [a] Aswe profijtig leven _ [/a]

as we
tagging sound
informant1 [a] Wulder leveme profijtig he. [/a]

leve me
verbaal affix 'me' tagging sound
informant1 [a] Azzemewuxx profijtig leve leveme gelukkig. [/a]

azze me wuxx leve me
tagging sound
informant4 [a] Amme profijtig leevm _ [/a]

a me
tagging sound
informant4 [a] Ammewulder ja. [/a]

a me wulder
tagging sound
informant2 [a] Azzem allen leve ja. [/a]

azze m
tagging sound
informant1 [a] _ da zijme nie content he. [/a]

zij me
tagging sound
informant3 [a] Amme _ am allene leven _ zijme nie gelukkig. [/a]

a me a m zij me
tagging sound
veldwerker [v=072] Jan leef ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant4 [a] Leef ne keer wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leefd eens wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Leefd e keer wa gezonder he. [/a] het opduiken van de 't' hier heeft niet te maken met verschillende morfologie bij imperatief enkelvoud tgo. meervoud, maar veeleer met het verschillende genus dat aan 'keer' toegekend wordt door sprekers één (onzijdig) en vier (mannelijk). tagging sound
veldwerker [v=075] K vin da iedereen moet kunne zwemm. [/v] sound
informant4 [a=j] K vin da alleman moe kunne zwemm. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin da alleman moet zwemme kunn. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin da alleman kunne zwemme moet. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin da alleman zwemme kunne moet. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin da alleman zwemm moet kunn. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=086] K weet dad Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant3 [a=j] K peis datie morgen wilt bier drinkn. [/a]

dat ie
tagging sound
informant1 [a=j] _ zal wiln bier drinken. [/a] sound
informant4 [a=n] _ bier wilt drinken. [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant2 [a=j] Eddy zou moeten _ moest kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
commentaarwel bevraagd met 'heel' maar geen bruikbare antwoorden  sound
veldwerker [v=088] K weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant3 [a=n] Datie em een nieuwe schure moe zetn. [/a]

dat ie
ofwel verdubbeling subject met 'em' ofwel 'zetten' met reflexief. Laatste is waarschijnlijkste. tagging sound
informant2 [a=n] K wete datij een nieuwe schure ga zetn. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v] en datn ga een nieuwe schure zetn? [/v] sound
informant2 [a=n] _ datij een nieuwe schure ga zetn. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=093] K vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant2 Ik peis danwij t ander ook wel zeggen.

dan wij
lijkt wel vervoegd voegwoord voor vol pronomen sound
informant2 [a=j] Ik vin da Marie moet naar Jef beln. [/a] tagging sound
informant4 [a=n] Ne Laarenaar gaat da zo nie zegn. [/a] sound
informant2 [a=n] K peist nie. [/a] sound
veldwerker [v=102] K weet da Jan moet misschien vertrekn. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik wete da Jan misschien moe vertrekn. [/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet da Hans mag nie komen. [/v] sound
informant4 [a=n] Nie mag komen he. [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant1 [a=j] K weedn da Jan moe varkens kopen. [/a] 1ste enk. op -n tagging sound
informant1 e zegnt azo he.

zeg n t
epenthetische nasaal sound
veldwerker [v=130] K zeg da Willy moest dn auto verkopen. [/v] sound
informant1 [a] K zei da Willy moest zijnn auto verkoopn. [/a] wordt gecontesteerd en verderop afgekeurd. Kan dus naäpen van de vraag zijn. tagging sound
informant3 [a=n] _ zijnen auto moest verkopen. [/a] sound
veldwerker [v] Ik zei da Gerard moe zijnen auto verkopen. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee nee nee [/a] sound
veldwerker [v=132] K peis da Marie zal moeten em roepn. [/v] sound
informant2 [a] Ik peis da Marie em zal moete roepn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant4 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En Jan ee nie veel geen geld? [/v] sound
informant3 [a] Geen da en komter nie bij. [/a]

komt er
sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant3 [a=n] IJ wilt geen soepe nie meer eten. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten dr ier nieverst geen muizen? [/v] sound
informant4 [a=j] Zitn ier nieverst geen muizen? [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Ik geef niks aan een ander nie. [/v] sound
informant4 [a] K geve niks aan een ander. [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant4 [a=n] IJ spreek geen goe Frans. [/a] sound
veldwerker [v] Zo goe spreekekik geen Frans zn. [/v] sound
informant4 [a] Zo goe spreekekik geen Frans zn. [/a]

spreek ek ik
sound
veldwerker [v] Ik spreekekik zo goe geen Frans. [/v] sound
informant4 [a] K spreekekik nie goe Frans zn. [/a]

spreek ek ik
sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant3 [a=j] Iedereen is gene stielman ja. [/a] tagging sound
informant2 [a] T zijn ammel geen stielmans. [/a] sound
veldwerker [v=149] Ij eetij overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a] E ee overal geen vrienden ja. [/a] klinkt spontaan maar wordt verderop niet meer bevestigd. Bovendien interpreteren de informanten de zin ook echt als een zin met twee negaties. sound
informant2 [a=n] E ee nieverans geen vriendn. [/a] sound
informant4 [a=n] E ee nie overal vriende. [/a] sound
informant2 [a] T eetie nieveras geen vrienden. [/a] soort expletiefconstructie met pronominaal subject sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant3 [a] Ee weet van die zake niets. [/a] sound
informant3 [a] Ee weeter nie van he. [/a]

weet er
sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant3 [a=n] Jan ee drie boeken. [/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor dn drieën de wagen moet gemaakt en. [/v] sound
informant4 [a=j] Jan weet dadij voor _ veur dn drieën _ diene wagen moe gemaakt en. [/a]

dad ij
tagging sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij veur dn drieën diene wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet datij tegen dn drieën die wagen gemaakt moet ein. [/v] sound
informant4 [a=j] Jan weet datij veur drie uur de wagen gemaakt moe en. [/a]

dat ij
lijkt minder natuurlijk; informanten keuren de zin goed maar hebben moeite om hem te produceren tagging sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij veur dn drieën die wagen gemaakt ein moet. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant4 [a] Eje genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/a]

e je
tagging sound
informant1 [a] Ehe volk genoeg vur t hooi binnen t halen. [/a]

e he
tagging sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant4 [a] _ om te komen helpen. [/a] tagging sound
informant1 [a] T was schoon va Jan veur te komen helpen. [/a] 'voor' wordt verderop toch als wat vreemd ervaren tagging sound
informant4 [a] T was schone van te komen helpen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant3 [a] Die ton is zwaar om te dragen ja. [/a] sound
veldwerker [v] en die ton is zwaar om dragen? [/v] sound
informant4 [a] Om te dragen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a=j] We peizem ammel van op tijd thuis te zijn maar da s nie altijds waar zn. [/a]

peize m
verbaal affix 'me' tagging sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant3 [a] T is zo zeker of da één en twee _ één twee is he. [/a] tagging sound
informant2 [a] zo zeker oft één twee. [/a] sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant1 [a] IJ kan staan zage. [/a] tagging sound
informant1 istsetzij? sound
informant3 oftiejaa? sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant2 [a] IJ staat te zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aankwamen regendet. [/v] sound
informant1 [a] Amme toe kwamm regendet. [/a]

a me regende t
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan ij. [/v] sound
informant1 [a] K peis dak groter zij _ ben oftiejaa. [/a]

da k oft ie jaa
tagging sound
veldwerker [v] K be groter of em. Kunde da zeggen? [/v] sound
informant2 [a] T zal eer da ander zijn. [/a] sound
veldwerker [v] en groter oftieem? [/v] sound
informant2 [a] Oftieij. [/a]

oft ie ij
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] K gelove datjij eerder thuis is ovvekik. [/a]

dat j ij of ek ik
alleen na de comparatief het goede pronomen tagging sound
informant3 [a] Ze gelooft _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zegde ze gelookt dagij? [/v] sound
informant1 [a] Dadegij. [/a]

da de gij
sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant2 [a] Ge geloof zeker nie dade _ [/a]

da de
tagging sound
informant3 [a] K geloof daje sterker is ofgegij. [/a]

da je of ge gij
eerste enkelvoud van geloven i.p.v. tweede tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zulder. [/v] sound
informant1 [a] Ze peizen dame _ damewulder rijker zijn ofzezuldre. [/a]

da me da me wulder of ze zuldre
tagging sound
informant1 [a] Ze peizen damewij _ damewij rijker zijn onzezuldre. [/a]

da me wij da me wij on ze zuldre
fout pronomen na comparatief, maar lijkt in elk geval op vervoeging tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dagulder nie zo slim zijt ofwulder. [/v] sound
informant1 [a] We geloven dagulder nie zo slim zijt ofwewulder. [/a]

da gulder of we wulder
ben niet ezker van de 'wewulder' tagging sound
informant2 [a] Ofwulder peisik. [/a]

of wulder peis ik
tagging sound
veldwerker [v] Ofwulder en nie ofmewulder? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee nee. [/a] sound
informant3 [a] Ja geloveme da nie danzezij zo slim zijn ovvewij he. [/a]

gelove me dan ze zij ovve wij
sound
informant3 [a] Ze zijn armer ovvewij he. [/a]

ovve wij
sound
veldwerker [v=220] Gulder geloof zeker nie dazulder armer zijn da gulder. [/v] sound
informant1 [a] Gelooft da zeker nie danzezuir armer zijn ovvewij. [/a]

dan ze zuir ovve wij
tagging sound
informant1 [a] Ofguldre. [/a]

of guldre
vormen zonder (iets wat lijkt op) verdubbeling komen alleen maar voor als de rest van de zin weggelaten wordt en zijn dus niet zo betrouwbaar, denk ik. tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant4 [a] Gij gelooft da Lisa veel schoonder is. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ik peize das even schoon is ofzezij he. [/a]

da s of ze zij
tagging sound
informant1 k peizen da toch. eerste enkelvoud met -n sound
informant3 [a] Z es even schoon of Anna awa. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft of ij peist da Bart e Peter sterker zijn da Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] Ik peize dat _ dinge sterker is of d andere. [/a] zin klopt niet echt; gebruik derde enkelvoud is alvast merkwaardig tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer komen zeker. [/v] sound
informant1 [a=j] Toetoet _ ij zal nog wel komm. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=231] Ij doet hij ga no komen? [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=230] Tn doet hij ga nog komen? [/v] sound
informant1 [a=n] Ij zal er nog wel deur komm. [/a] sound
veldwerker [v=228] IJ slaapt al zeker. [/v] sound
informant3 [a=j] Toetoet ij loopt dor nog. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=226] IJ en doet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=227] Of ij doet? [/v] sound
informant4 [a=n] Da s nie van hier. [/a] sound
veldwerker [v=244] Slaapt hij al. Kunde dan antwoorden met toetoet. [/v] sound
informant4 jaan

jaa en
sound
informant4 [a=n] Nee nee dien toetoet nie nee. [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik was wel ou schotels e keer af. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant4 [a] De jongen die zijn moeder gisteren getrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar z op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De banke _ [/a] sound
informant2 [a] _ waar danz op zaten was juist geverfd he. [/a]

dan z
tagging sound
veldwerker [v] en de bank waarop danze zaten. [/v] sound
informant4 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=253] Marie was er ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant4 [a] Marie was er ook en da was heel plezant _ heel leutig. [/a] tagging sound
informant4 [a] Nie wat da. Da _ azo zeggezet nie. [/a]

zegge ze t
Ik twijfel aan de precieze bewoordingen van de informant; hij vindt de zin in elk geval niet goed. sound
informant4 [a] Wat da leutig was was da Marie dr was. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant4 [a] Die geld ee die moeter mij wa geevn. [/a]

moet er
tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant2 [a=j] Wa peisde wien dak in t stad gezien en. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t strad gezien en. [/v] sound
informant4 [a=n] Wie peisde dak in t stad gezien en. [/a]

peis de da k
tagging sound
informant4 [a=n] Die twee kere wie. Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=266] Wie peisde diek in t stad gezien en. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisdegulder oe dasset op gelost ein. [/v] tagging sound
informant4 [a=j] Wa peisdegulder oe danzet op gelost _ [/a]

peis de gulder dan ze t
sound
informant2 [a=j] Oe danzet op gelost en. [/a]

dan ze t
sound
veldwerker [v=265] Oe peisdegulder oe danzet opgelost ein. [/v] sound
informant4 [a=n] Oe peisdegulder danzet op gelost en? [/a]

peis de gulder dan ze t
sound
informant2 [a=n] Ja ma wa peisdegulder oe danzet op gelost en? [/a]

peis de gulder dan ze t
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sarze naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Marie trokt de sarze _ [/a] sound
informant4 [a] _ trokt de sarze nor eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant4 [a=n] Zouee da kunne gedaan en. [/a]

zou ee
sound
veldwerker [v=308] Zoutij da hebbe kunnen doen? [/v] sound
commentaargeen bruikbare (onvoltooide) antwoorden  sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant4 [a=n] Marie zit pataters te schillen. [/a] sound
veldwerker [v=309] K heb geen goeste en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] K e geen goeste vur de koeien te voeren. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant4 [a=j] Marie al eur koeien zij versmoord. [/a] tagging sound
veldwerker [v=319] Dit peisik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Dor peizekik nie op. [/a]

peiz ek ik
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] K e me dienen aardige gast nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=322] Ik e al d eerste drie somme gemaakt. De welkste eddegij gemaakt. [/v] sound
informant4 [a=n] Nie de welkste he. [/a] sound
informant4 [a=n] Wakene ehegij gemaakt. [/a]

e he gij
sound
veldwerker [v=323] De waveure eddegij al weggedaan? [/v] sound
informant4 [a=n] Wakene ehe al weg gedaan? [/a]

e he
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a=n] Zoukene zouk nie wiln op eten. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a=n] Die zouk nie wiln op eten he. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestellinge ne keer op. [/v] sound
informant4 [a=n] Haalt die bestelling ne keer op. [/a] sound
informant3 [a=j] Gaan helpt ou broer ne keer. [/a] tagging sound
informant4 [a] Komen help ne keer! [/a] sound
veldwerker [v] en blijven eet maar vandenavond. [/v] sound
informant3 [a] He kun blijven eten. [/a] sound
veldwerker [v=329] Ik zeg nog tegen haar k geloof die gast vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant4 [a=n] Ik verstond de _ de zin eigenlijk nie. [/a] sound
informant2 [a=n] Diene gast vinnez ammel nen braven he. [/a]

vinne z
sound
veldwerker [v=350] K weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=j] K weetn datij ga zwemm is. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=875] K weet datij gisteren weeste zwemmen is. [/v] sound
informant3 [a] K wete datij gistern weeste zwemm ee. [/a]

dat ij
sound
informant2 [a] K wete datij gistere weeste zwemmen ee. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=347] K weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=n] _ datij go zwemmen es. [/a]

dat ij
informant vier lijkt te twijfelen; zijn antwoord lijkt me niet relevant omdat hij alleen staat en z'n personalia nogal afwijken (langdurig verblijf in buitenland e.d.) sound
veldwerker [v=353] Wilde nog wa koffie? [/v] sound
informant2 [a=j] Bah jaajk. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Jaajk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant4 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Einz al gegeten? [/v] sound
informant4 [a=j] Jaas of nees. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jaans? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant4 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Maar nie jaate? [/v] sound
informant2 [a] Jaat zounze zegn. [/a]

zoun ze
tagging sound
veldwerker [v] Kunne we nog mee met de bus? [/v] sound
informant2 [a] Jajom. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En jamen? [/v] sound
informant2 [a] Jomen nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand af. [/v] sound
informant3 [a] Wie da? [/a] sound
commentaarIk twijfel of dit eigenlijk wel is wat we zoeken, omdat de 'da' meer als 'dan' klint dan als 'dat'  sound
informant2 [a] Wie dan? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand die koekskes opgegeten eet maar k weet nie wie da. [/v] sound
informant4 [a=n] K weet nie wiene. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me azo e weer ge kun nie vele doen. [/v] sound
informant4 [a=n] Me zo e weer kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar t voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee me mij. [/a] sound
veldwerker [v=364] Istn dood? [/v] sound
informant2 [a=n] Istij dood? [/a]

ist ij
sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant2 [a=j] Me jij te gaan werken _ [/a]

ie ij
tagging sound
informant3 [a=j] Metjij te gaan werken bleefzezij thuis _ moessezij thuis blijven. [/a]

met j ij bleef ze zij moe se zij
of me tjie ij sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant4 [a=j] Met te sneeuwen _ kostewe de stad nie uit.

me t koste we
tagging sound
informant4 [a] _ kosteme nie uit t stad. [/a]

koste me
sound
veldwerker [v=370] Da s de vent dieze geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] Da s de vent dienze geroepn e. [/a]

dien ze
tagging sound
informant4 [a] Nie danze he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de vent die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s diene vent diet dan verteld eet. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v] en da s de vent dat verhaal verteld eet. [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de vent diek peis dat verhaal verteld eet. [/v] sound
informant4 [a] Da s de vent diek peize dat verhaal verteld ee. [/a]

die k da t
tagging sound
veldwerker [v] en zoude kunne zeggend a s de vent diek peize diet verhaal verteld eet? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
informant4 [a] Da s de vent dak peize datijt verhaal verteld ee jaja. [/a]

da k dat ij t
'datij(t)' kan een vervoegd relativum derde persoon zijn, met flexeem 'ij(t)'. Er zijn echter een aantal andere analyses mogelijk: de informant kan b.v. een subject ingevoegd hebben, hetzij omdat dit in het Laarns kan, hetzij volkomen toevallig omdat hij wat zaken door elkaar slaat... tagging sound
informant4 [a] _ dak peize diet verhaal verteld ee. [/a]

da k die t
tagging sound
informant3 [a] _ datij da verteld ee ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de vent dak peize danze geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] Da s de vent diek peize danze geroepen en he. [/a]

die k dan ze
tagging sound
informant2 K peizen datjij mij gezei eet dak nie magge.

dat j ij da k
sound
informant2 ja da s juist da let op pronomen in uitloop sound
veldwerker [v=380] Da is t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant2 [a] Da i dad huis dak gekocht e. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in geheel de wereld? [/v] sound
informant2 [a=n] Nooit is da. [/a] sound
informant4 [a=j] Nooi nie ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie eetr mijnen auto meegepakt? [/v] sound
informant4 [a=n] Niemand. [/a] sound
informant1 [a=j] Niemand nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant4 [a=n] Nieverans. [/a] sound
informant3 [a=n] Nievers. [/a] sound
informant2 [a=j] Nieverans nie zounz ook kunne zegge ze. [/a]

zoun z
tagging sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant3 [a=n] Niets zekere. [/a] sound
veldwerker [v] en niets nie? [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. Niets. [/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien eetij al gemolken. [/v] sound
informant4 [a=n] Of geenene. [/a] sound
veldwerker [v] en geenene nie? [/v] sound
informant2 [a=n] Nie gaanzer nie achter zegge. [/a]

gaan ze er
sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen he dache ne cadeau vor em gekocht et. [/v] sound
informant2 [a] He moet da nie zeggen dae ne cadeau gekocht e he. [/a]

da e
tagging sound
informant2 [a] Ah nie zeggen ja. [/a] sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant4 [a=j] Geloofde nie datij gevaln ee. [/a]

geloof de dat ij
tagging sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant4 [a] T schijnt dasse niets mag eten. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt dasse _ [/v] sound
informant2 [a] astet zelve nie goe weet ist _ da schijnt dasse niet mag eten. [/a]

ast e t is t da se
sound
veldwerker [v] en ze schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant3 [a] Die zeggenze nie. [/a]

zeggen ze
sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] Ze schijnt niets te mogen _ niets te mogen eten. [/a] nogal wat discussie over de correctheid van deze zin. Een aantal bevestigen de zin wel maar gebruiken een andere wending om hun bewering kracht bij te zetten tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand gene zeer te doen. [/v] sound
informant3 [a=j] Ze probeert van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant4 [a=j] _ van niemand gene zeer te doen ja. [/a] sound
informant3 [a] veur nie he. [/a] sound
informant2 [a=j] proberen om iemand gene zeer te doen da bestaaj he. [/a] tagging sound
informant4 [a] Ik peis dat van is. [/a]

da t
'van' blijkt toch de voorkeur te genieten sound
informant4 [a=j] _ probeer niemand gene zeer te doen _ zou kunn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant1 [a=j] T belooft van ne schonen dag te worn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] t belooft voor ne schonen dag _ [/v] sound
informant4 [a] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v] t belooft om ne schonen dag te worren. [/v] sound
commentaargeen echt ondubbelzinnig antwoord, hoewel alle reactie op 'om' negatief zijn. De meesten geven als alternatief een zin zonder 'beloven'  sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant1 [a=j] T is beter om e wa te wachten. [/a] tagging sound
informant4 [a=j] T is nog beter van nog een beetje te wachten. [/a] 'van' wordt als beter aangevoeld door de anderen tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 t enij ier nogal stokers geweest zen dien da stooktegen he in t geheim he verdubbeling expletief; preteritum op -ege en dubbel relativum (dien da) sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 ja maar ik en ken die mens nie he sound
informant1 t mag vriezen dat wilt _ altijd me zijn velo naar Gent. sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk van em direct terug te vinn. [/v] sound
informant1 [a] W amme dammem sebiet weer vonn. [/a]

a me da me em
'amme' zou vorm met verbaal affix 'me' kunnen zijn sound
informant2 [a=j] _ van em _ van em direct weer te vinn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] veur em sebiet terug te vinn? [/v] sound
informant4 [a] Van. [/a] sound
veldwerker [v] of w hadden de chance em sebiet were te vinnen. [/v] sound
commentaargeen bruikbare antwoorden  sound
veldwerker [v=403] t lijkt wel of datr enen in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T i precies of datter enen in den hof staa. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=407] E wistent. [/v] sound
informant3 [a=j] E wistent. [/a]

wist n t
tagging sound
veldwerker [v=415] IJ zei dant orgel in de kerk stond. [/v] sound
informant4 [a=n] IJ zei dadn orgel in de kerke stond.

dat dn
zin ongeschikt omdat 'orgel' mannelijk is en niet onzijdig. Epenthetische nasalen op het voegwoord komen voor zover ik gehoord heb nergens in het interview voor. sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant1 [a=j] Misschien zaltekik wel krijgen. [/a]

zal t ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en zaktekik? [/v] sound
informant4 [a] Zaltekik. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] K zaltekik wel krijgen. [/a]

zal t ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdrgij op duwen? [/a]

durf de r gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen? [/v] sound
informant4 [a=n] Durfdegij em uit nodigen? [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uit nodigen? [/v] sound
informant4 [a=j] Durfdezegij uit nodigen ja. [/a]

durf de ze gij
tagging sound
veldwerker [v] is da dan een vrouw of zijn da meer mensen? [/v] sound
informant4 [a] _ een vrouw zijn ofwel kant meerder zijn. [/a]

kan t
tagging sound
veldwerker [v=421] Istjij Pol ier geweest? [/v] sound
informant4 [a=n] Is Pol ier geweest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Oe eetjij Pol dad op gelost? [/v] sound
informant1 [a=n] Oe ee Pol dad op gelost? [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dienen brief op gestuurd? [/v] sound
informant3 [a=n] Ehegij mij dieën brief op gestuurd. [/a]

e he gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em het gegeven. [/v] sound
informant1 [a=n] K ent em gegeven. [/a]

en t
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leefzij op water en brood van de week. [/v] sound
informant4 [a=j] Ze leefsij op water en brood. [/a]

leef sij
tagging sound
veldwerker [v] en ze leefsezij op water en brood. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij dor niets mee te maken. [/v] sound
informant3 [a=n] Marie ee dr niets mee te maken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a] W emme dr nog nooit geweest. [/a] onduidelijk of de vorm 'emme' als ongeleed gezien moet worden of als 'en' + verbaal affix 'me' tagging sound
informant3 [a] Wij emmen dr nog nooi nie geweest. [/a] onduidelijk of de vorm 'emme' als ongeleed gezien moet worden of als 'en' + verbaal affix 'me'; in elk geval komt op de verbaalaffixen elders nooit een -n voor. tagging sound
informant4 [a=j] W emmewulder dr nog nooit geweest. [/a]

emme wulder
tagging sound
veldwerker [v] Wij game dr morgen naar toe? [/v] sound
informant4 [a=j] Wulder game morgen _ [/a]

ga me
tagging sound
veldwerker [v] we gamewulder dr morgen naartoe? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. [/a] sound
informant3 neenik sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulder zulle winnen. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei dame _ damewij zulle winn. [/a]

da me da me wij
tagging sound
commentaarantwoorden moeilijk verstaanbaar  sound
informant4 [a] danwij zulle winn. [/a]

dan wij
tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kantjij dr ook niets aan doen. [/v] sound
informant3 [a=j] E kanij dr niet aan doen. [/a]

kan ij
tagging sound
informant4 [a=j] IJ kanterij ook niks aan doen. [/a]

kant er ij
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis datnij morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=n] K peis datij morgen zal komen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] maar nie datnij. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. Datnij. [/a] bedoeld is dat de vorm datnij niet voorkomt tagging sound
veldwerker [v] of datnem? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee nee. [/a] elders wel 'datjij', denk ik sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Z ein nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant4 [a=n] E eet dn bal in de mand gesm_ [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant4 [a=n] E eet dn bezem helemaal kapot geveegd ja. [/a] sound
veldwerker [v=472] En ee Richard nie gebeld? [/v] sound
informant1 [a=n] Ee Richard nie gebeld? [/a] sound
veldwerker [v] en met die en dr voor? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=473] En past op. [/v] sound
informant1 [a=n] Past op. [/a] sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant2 [a=n] T was maar juist genoeg. [/a] sound
veldwerker [v=485] Wilekik vandenavond koken? [/v] sound
informant4 [a=n] Doe maar ja. [/a] sound
veldwerker [v=486] Da boek beloof mij dache nooit nie meer zult verstoppen. [/v] sound
informant4 [a=n] Zeg mij dache dienen boek nooit zult weg steken. Ist da dache bedoelt? [/a]

da ge is t da ge
sound
veldwerker [v=486] Wa zeg mij dade gekocht et. [/v] sound
informant3 [a=n] Wa zegde mij dahe gekocht et. [/a]

zeg de da he
sound
veldwerker [v=492] IJ is passeerde week deur dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] Ie is ah jaat _ ie es verlede weke juist geopereerd van _ van dn dokter Mertens. [/a] tagging sound
informant2 [a] IJ is geopereerd geweest van dokter Mertens. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij is geopereerd geworden? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant3 [a] Morgen wordtij deur dokter Mertens _ [/a]

wordt ij
tagging sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter dn dokter kost geroepen ein. [/v] sound
informant4 [a=j] K vin da Jan beter dn dokter kost geroepn e. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ da Jan beter dn dokter ou kunne roepn. [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant3 [a] E is al t kapot gerief aan t weg smijtn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en weg aan t smijten? [/v] sound
informant4 [a] Nee. Aan t weg smijten. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant4 [a=n] Robert ee drie groen appels en Marie ee drie rooie. [/a] sound
veldwerker [v] of Marie eeter drie rooie? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant4 [a] T ware veel boeren op t feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel boeren op t feest. [/v] sound
informant3 [a] En wareder veel boeren op t feeste? [/a]

ware er
tagging sound
informant3 [a] wareder dur veel boeren? [/a]

ware er
tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant2 [a] Wakeen boeken boeken ehe gekocht? [/a]

e he
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant3 [a] Wie ehe gezien he. [/a]

e he
sound
informant3 [a] Wien eje gezien? [/v]

e je
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eed ou op de kermis gezien? [/v] sound
commentaarlijkt eerst zonder 'er' voor te komen, maar dat blijkt een een verkeerd begrip van de vraag voort te komen  sound
informant3 [a] Wie eederou op de kermisse gezien? [/a]

ee der ou
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek e proberen te verkopen. [/v] tagging sound
informant4 [a] _ geprobeerd et te verkopen. [/a] lijkt mij een dubieus antwoord sound
informant2 [a=j] _ ou proberen te verkopen. [/a] sound
veldwerker [v] en Marie zei dagij Piet nen boek probere verkopen et. [/v] tagging sound
informant4 [a=j] Da zou kunne ja. [/a] sound
informant3 t ee nie gegaan of _ let op keuze hulpwerkwoord sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant4 [a=n] _ dak geprobeerd e Els ne cadeau te kopen. [/a]

da k
sound
informant4 [a=n] _ aan Els a geprobeerd _ Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] tagging sound
informant3 [a] Karel ee gezied he da _ [/a] sound
informant1 [a=j] _ ee gezeid daegij geprobeerd et aan _ [/a]

da e gij
sound
informant4 [a] _ Marie nen boek te verkopen. [/a] sound
veldwerker [v=336] In dien tijd leefdeken dr op los. [/v] sound
informant3 [a] xxx in dien tijd leefdekikke lijk god i Frankrijk. [/a]

leefde k ikke
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant3 [a] IJ leefdege gelijk een beeste. [/a] sound
informant3 [a] Jij leefdege gelijk e beeste. [/a] wel degelijk derde persoon enkelvoud sound
informant3 [a] Vroeger leefdejij gelijk een beeste. [/a]

leefde ie ij
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij gelijk god i Frankrijk. [/v] sound
informant3 [a] Daar levewewij gelijk god in xxx. [/a]

leve we wij
tagging sound
informant4 [a] Leefdegenwij. [/a]

leefdege n wij
tagging sound
informant2 e komt uit dorpe jij let op pronomen in uitloop sound
informant2 ie i nog van voorder. initieel 'ie' sound
informant2 ja ou moeder leefdege nog hier wel preteritum op -ege sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin da gij t ook nie meugt zien. [/v] sound
informant4 [a] Niemand mahnt zien. Ik vinne datgij _ datgij dan ook nie muegt zien. [/a]

mah n t da t gij da t gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Jare geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant3 [a] _ leefdegenij lijk ne kluizenaar. [/a]

leefdege n ij
derde i.p.v. tweede persoon tagging sound
informant3 [a] Jaren geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leefde gij
sound
informant4 [a] Volgens mij ist leefdegegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

is t leefdege gij
let op afwezigheid subjectverdubbeling sound
veldwerker [v=408] Op dit feest wordter veel gedanst. [/v] sound
informant4 [a=j] Op da feest wordter vee gedanst ja. [/a]

wordt er
tagging sound
informant1 [a=n] _ wor veel gedanst. C'est ça. [/a] sound
veldwerker [v=409] En nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant4 [a=j] En nu wordter alleen maar brood verkocht. [/a]

wordt er
tagging sound
informant4 [a=j] Zieje wel. Nu wordtr he. [/a]

zie je wordt er
sound
veldwerker [v=414] Gisteren stonder nen aardigaard in den hof. [/v] sound
informant4 [a=j] Gistere stonder nen aardigen in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
informant4 [a=j] stonder he. [/a]

stond er
sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan ier geweest. [/v] sound
informant4 [a=n] gisteren es Jan ier geweest. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk 't zondags moeste werken. [/v] sound
informant1 [a] _ danze moesten t zondags werken. [/a]

dan ze
let op clusterdoorbreking sound
informant4 [a] _ danze s zondags moeste werken. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart e Jan da nie va plan waren. [/v] sound
informant2 [a] Marie dacht da Bart en Jan da nie van plan xxx. [/a] let op enkelvoudige vorm pv. tagging sound
informant3 [a] _ da nie van plan was he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die manne liever op café gingn. [/v] sound
informant4 [a] Erik zei dan die mann liever _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle manne liever op café gaan. [/v] sound
informant4 [a] Marie zei dan alle mann liever op café _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant4 [a] Iedereen weet dan dieve geen eerlijke mense zijn. Ja ja da s juist. [/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dan dr ook dieve wonen i zijn straat. [/v] sound
informant4 [a] _ dan dr ook dieven _ [/a] sound
informant3 [a] _ dan dr ook dieven wonen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=836] We en gon nie naar t school. [/v] sound
informant4 [a] We game nie naar schxx. [/a]

ga me
tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook da t nie leutig en is. [/v] sound
informant3 [a] Ge weet ook dat nie leutig is. [/a]

da t
sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en ken. [/v] sound
informant2 [a] Da s iet dak nie en kenne. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=839] IJ is veel slimmer dan datrij uit en ziet. [/v] sound
informant3 [a] E is slimmer of daderij uit zie. [/a]

dad er ij
sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie komm voor dak geschreven en heb. [/v] sound
informant1 [a] _ eer dak geschreven e. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekken. [/v] sound
informant3 [a] K e maar drie spekken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=842] As ge da nu nie en doet zulde later veel problemen en. [/v] sound
informant1 [a] Asget nu nie en doet he _ [/a]

as ge t
tagging sound
veldwerker [v=843] Omda Jan nie en komt moetek nu alles zelf doen. [/v] sound
informant1 [a] Om da xxx nie en komt moek nu zelve doen. [/a]

moe k
tagging sound
veldwerker [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] Pas op dae nie en valt. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=844] Ik e niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] K e niemand gezien. [/a] sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien heb. [/v] sound
informant3 [a] K gelove dakik niemand gezien e. [/a]

da k ik
sound
veldwerker [v=711] T isij ier niemand geweest. [/v] sound
informant3 [a] T ee ier niemand geweest. [/a] discrepantie met aantal spontane attestaties sound
veldwerker [v] T eetet ier niemand geweest. [/v] sound
informant3 [a] Nee nee. T ee ier niemand geweest. [/a] sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/v] sound
informant2 [a] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/a]

ga k
tagging sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al e pintjen bestellen. [/v] sound
informant2 [a] K zal ou e pintje besteln. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] As g in de winkel komt koop mij dan eens een gazet. [/v] sound
informant3 [a] Koop mij ne keer een gazette. [/a] tagging sound
veldwerker [v=855] K heb die boeken aan mijn broer gegeven en ij ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant2 [a] IJ ee ze vur mij gekaft. [/a] sound
veldwerker [v=856] Magek mij ier ne stoel pakken? [/v] sound
informant1 [a] Mak mij ne stoel xxx. [/a]

ma k
tagging sound
veldwerker [v=857] Allez zingd ons nog eens e lieken. [/v] sound
informant4 [a] Zing ons nog e liedje ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog nen borrel in gieten? [/v] sound
informant1 [a] Zalek ou nog nen druppel in gietn. [/a]

zal ek
tagging sound
veldwerker [v=859] K en em de verkeerde sigarette gekocht. [/v] sound
informant4 [a] K e em de verkeerde sigaretn gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij dien brief naar de gemeente eens alstublieft. [/v] sound
informant4 [a] Ja schrijf mij dien brief naar de gemeente. [/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mij pa ee mij nen assenbak gemaakt van oud ijzer. [/v] sound
informant4 [a] Mij vader ee mij nen assenbak gekocht van ou ijzer. [/a] fout werkwoord tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel om een brood of twee. [/v] sound
informant1 [a] Ga mij ne keer om een brood naar de winkel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=863] Haal mijnheer pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant4 [a] Haal mijnheer de pastoor ne keer ne stoel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] T woord gaan eigenlijk. Alle vormen. [/v] sound
informant2 [a] Ik gae. [/a] tagging sound
informant4 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant4 [a] IJ gaat. [/a] tagging sound
informant3 [a] Zij gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij gamen. [/a] enige keer verbaal affix 'me' met slot-n tagging sound
informant4 [a] We game. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gulder gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Zulder gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] om draaien en dr altijd morgen voor zetn. [/v] sound
informant4 [a] Morgen gaek. [/a]

gae k
tagging sound
informant3 [a] Nie ganek. [/a] tagging sound
informant4 [a] Gajgij. [/a]

ga j gij
tagging sound
informant1 [a] Gaegij. [/a]

ga e gij
tagging sound
informant4 [a] Morgen gaatij. [/a]

gaat ij
tagging sound
informant3 [a] Gaadjij. [/a]

gaat ie ij
sound
informant2 [a] Gaatieja ja. [/a]

gaat ie a
tagging sound
informant2 [a] Gassezij. [/a]

ga ze zij
tagging sound
informant4 [a] Morgen game naar de markt. [/a]

ga me
tagging sound
informant4 [a] gamewij ja. [/a]

ga me wij
tagging sound
informant3 [a] Gaeguir nor de markt. [/a]

ga e guir
tagging sound
informant2 [a] Gaanzezulder naar de markt. [/a]

gaan ze zulder
tagging sound
veldwerker [v=000] En nu met leven. [/v] sound
informant4 [a] Ik leve [/a] tagging sound
commentaaraf en toe ontbreekt een subjectverdubbeling; dat kan een gevolg zijn van vermoeidheid, maar natuurlijk ook corresponderen met de realiteit...  sound
informant4 [a] gij leeft [/a] tagging sound
informant4 [a] hij leeft [/a] tagging sound
informant4 [a] wij leven [/a] tagging sound
informant4 [a] ze leven [/a] tagging sound
informant4 [a] morgen levekik [/a]

leve k ik
tagging sound
informant4 [a] morgen leefdegij nie zo goe he [/a]

leef de gij
tagging sound
informant4 [a] morgen leeftij [/a]

leeft ij
tagging sound
informant3 [a] leefsij [/a]

leef zij
tagging sound
informant4 [a] morge levewe misschien nie meer [/a]

leve we
tagging sound
informant4 [a] morgen leefdegulder [/a]

leef de gulder
tagging sound
informant4 [a] morgen levez_ [/a]

leve z
tagging sound
commentaarspontaan gesprek [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld.
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: eetrij
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
709 Is tijt al lang geleden komt voor : n
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : n
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien? komt voor : j
vorm: eetrij
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogewe
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wulder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen u-vorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga ne keer weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingek
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingsij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingewij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezulder
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em