SAND-data Afsnee (I244p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03360) vertaling: J herinnert zich de verhaal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03360) vertaling: M&P zien mekaar vur de keerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03360) vertaling: T weest z'n aajge
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03360) vertaling: d't timmerman hi gin spijkers baj 'm
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03360) vertaling: F zag neeve 'm 'n slaang
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03360) vertaling: E liejt meen vur 'm werken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03360) vertaling: J liejt z'n aajge meedriejve op de golve
opm.: reflexief: z'n eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03360) vertaling: T bekeek z'n aajge 's goe in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03360) vertaling: J hi in tweje menute ne pils gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03360) vertaling: dees schoenen lowepe hendeg
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03360) vertaling: E keent z'n aajge goe
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03360) vertaling: W hi gehuijerd det er foto's van 'm in de etalage stou
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03360) vertaling: die erpel schelle nie hendeg
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03360) vertaling: di glas brikt as 't op de grond veelt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03360) vertaling: dokter leef ik wel gezoond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03360) vertaling: al jorre leeft ie van de erfenis van zin vadder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03360) vertaling: dees week leeft ze op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03360) vertaling: leeft 't nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03360) vertaling: hoelang leef de gallie naw al van die eerfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03360) vertaling: in B leven ze vural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03360) vertaling: no 't eete gao ik slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03360) vertaling: zo 'k da wel kanne doewwe
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03360) vertaling: haj liejt z'n hojs afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03360) vertaling: ik weet de J hard moet kanne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03360) vertaling: ik weet de J hard moet kanne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03360) vertaling: ik weet de J hard moet kanne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03360) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03360) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03360) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03360) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03360) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03360) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03360) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03360) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03360) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03360) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03360) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03360) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03360) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03360) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03360) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03360) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03360) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03360) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03360) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03360) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03360) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03360) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03360) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03360) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03360) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03360) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03360) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03360) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03360) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03360) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03360) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03360) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03360) vertaling: Jan hi gin boek mir
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03360) vertaling: Jan hi gin boek mir
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03360) vertaling: beujkn hi J nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03360) vertaling: J hi nie veul geld mir
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03360) vertaling: 'r mag niemes prate over di prebleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03360) vertaling: 'r mag niemes prate over di prebleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03360) vertaling: niemes zi det ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03360) vertaling: zitte hiejr irges mojze
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03360) vertaling: ik geef nik an nen andere
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03360) vertaling: niemes wil werreke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03360) vertaling: waj weese nie det ie tojs was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03360) vertaling: ik wees 't ok nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03360) vertaling: haj mug mi niemeze praote ovver di prebleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03360) vertaling: J wit det ie vur driej urre de waoge gemakt moet hebbe
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03360) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03360) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03360) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03360) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03360) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03360) vertaling: M d'rren auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03360) vertaling: M d'rren auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03360) vertaling: Piet z'nnen auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03360) vertaling: Piet z'nnen auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03360) vertaling: diene mens z'nnen auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03360) vertaling: diene mens z'nnen auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03360) vertaling: dienen auto is nie van meen mer van hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03360) vertaling: de krant van geestere li onder d'n tillevizie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03360) vertaling: J is K&K e brurke
opm.: twijfelgeval 'hun'
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03360) vertaling: die joong z'n fietse zijn gestolle
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03360) vertaling: die zusse d'r moeder is op bezeujk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03360) vertaling: dienen auto is van Wimme
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03360) vertaling: des meen fiets
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03360) vertaling: haj mug mi niemeze praote over di probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03360) vertaling: ik wil niemeze kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03360) vertaling: 't is seund de waj nie mugge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03360) vertaling: de gao ik nie doewe
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03360) vertaling: ik heb nie geweerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03360) vertaling: haj ha 't nog mer net verteeld of M begoos te schreeuwe
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03360) vertaling: ga die bestelling naw mer ophaole
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03360) vertaling: haj werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03360) vertaling: ge mut hiejr nie komme
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03360) vertaling: J verhinderde de we M beelde
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03360) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03360) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03360) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03360) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03360) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03360) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03360) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03360) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03360) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03360) fragment: dan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03360) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03360) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03360) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03360) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03360) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03360) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03360) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03360) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03360) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03360) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03360) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03360) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03360) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03360) fragment: (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03360) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03360) vertaling: ik weet de de gallie op niemeze ko zeet
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03360) vertaling: ik weet de ze op niets trots is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03360) vertaling: E denkt da 't nie hendeg is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03360) vertaling: ik weet de ik te laote ben en gaj nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03360) vertaling: ge wit toch de de gaj moet werreke en ikke nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03360) vertaling: iedereen denkt de waj nor hojs gon en de zallie nog mugge bliejve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03360) vertaling: 't is seund de haj kumt en de zaj weggi
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03360) vertaling: ik denk de L ziejk is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03360) vertaling: ik denk de P&L gon troowe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03360) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03360) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03360) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03360) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03360) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03360) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03360) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03360) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03360) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03360) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03360) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03360) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03360) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03360) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03360) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03360) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03360) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03360) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03360) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03360) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03360) fragment: wiens (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03360) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03360) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03360) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03360) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03360) fragment: waar (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03360) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03360) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03360) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03360) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03360) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03360) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03360) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03360) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03360) vertaling: wie denk te ge de ik in de stad teege gekomme ben
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03360) vertaling: hoe denk te gallie de ze 't opgelost hebbe
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03360) vertaling: hoe denk te de de ze 't opgelost hebbe
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03360) vertaling: M wit nie wie waj op wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03360) vertaling: wit iemes wie wij geroewpe hebbe
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03360) vertaling: wie denk te ge de ik in de stad teegegekomme ben
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03360) vertaling: wie denk te ge de ik in de stad teegegekomme ben
opm.: twijfelgeval: D-woord of voegwoord aan het begin van de bijzin
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03360) vertaling: haj hi z'n haand gewaasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03360) vertaling: haj hi z'n hemd gewaasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03360) vertaling: haj hi nen hoewd op zinne kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03360) vertaling: haj hi op z'n hemd gebrasd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03360) vertaling: haj hi z'n beijn gebrooke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03360) vertaling: zaj hi z'n aajge zir gedaon
opm.: reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03360) vertaling: M trok de deekes nor zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03360) vertaling: L wit det er foto's van hemzeelf te kowp zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03360) vertaling: je wit toch nog wel de we toen dur de bos hin zijn gelowpe
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03360) vertaling: ik weet nog de d'n auto van M kepot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03360) vertaling: zij wit nog det ie as 'n veerek zaat t' eete
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03360) vertaling: wij weete nog wel de al Jan z'n beujk gestolle warre mer zaj weete 't nie mir
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03360) vertaling: witte gallie nog de we J op de merekt gezieje hebbe
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03360) vertaling: haj hi z'n aajge 'n ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03360) vertaling: haj voekde det ie dur 't ijs zakte
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03360) vertaling: zot ie de gedaon hebbe gekanne
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03360) fragment: gekanne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03360) fragment: gedaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 4
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 4
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03360) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03360) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03360) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03360) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03360) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03360) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03360) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03360) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03360) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03360) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03360) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03360) vertaling: waj moeten naar de schuur en voejre de koei
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03360) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03360) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03360) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03360) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03360) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03360) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03360) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03360) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03360) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03360) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03360) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03360) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03360) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03360) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03360) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03360) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03360) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03360) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03360) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03360) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03360) vertaling: in diejen tijd leefde ik 'rop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03360) vertaling: vruger leefden ie as 'n bist
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03360) vertaling: dor leefde waj as G in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03360) vertaling: niemes mag 't zieje dus ik vein de de gaj 't ok nie mut zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03360) vertaling: 't gebeurde toe de ge weggeenk
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03360) vertaling: ik weet wor gij geborre beent
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03360) vertaling: naw ge verreg beent, mud de ge gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03360) vertaling: durde M ooverleeje was, hi 'rre mens A nie mir kanne helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03360) vertaling: ik weet det ie is gon zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03360) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03360) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03360) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03360) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03360) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03360) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03360) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03360) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03360) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03360) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03360) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03360) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03360) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03360) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03360) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03360) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03360) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03360) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03360) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03360) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03360) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03360) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03360) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03360) fragment: dat hij (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03360) fragment: waarvan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03360) fragment: waarvan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03360) fragment: dat hij (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03360) komt voor: n
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03360) fragment: waar (1)
opm.: W-woord is eigenlijk W-R-pronomen
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03360) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03360) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03360) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03360) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03360) fragment: waar (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03360) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03360) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03360) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03360) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03360) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03360) fragment: degene die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03360) fragment: degene die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03360) fragment: wier (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03360) vertaling: P denkt de J&M op niemes ko zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03360) vertaling: P denkt de J&M op niemes ko zijn
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03360) vertaling: W denkt de we nooit niemes ne prijs geve
opm.: dubbele ontkenning bestaat niet in Deurne
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03360) vertaling: 't is wor de ze nie mi M mugge praote
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03360) vertaling: 't is wor de ze nie mi M mugge praote
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03360) vertaling: nirges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03360) vertaling: niemes
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03360) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03360) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03360) vertaling: gineijn
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03360) vertaling: zeg 'm nie de ik nor bojte ben geweest
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03360) vertaling: nie vertelle de de ge 'n kedoo vur 'm het gekoocht
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03360) vertaling: wit te ge nie det ie gevalle is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03360) vertaling: W probeerde um niemes zir te doewe
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03360) vertaling: ik geluijf de ze niets mug eete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03360) vertaling: ze schijnt niks te mugge eete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03360) vertaling: ze perbeerde al d'n hillen dag um elkaar op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03360) vertaling: 't belooft wir nen schonen dag te worre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03360) vertaling: 't is misschien bitter um nog ifkes te waachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03360) vertaling: we han geluk um 'm sebiet trug te veijne
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03360) vertaling: as de henne nen vaalk zien, hebbe ze schrik
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03360) vertaling: as we d' erpel nie kanne verkowpe, zitte we in de probleeme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03360) vertaling: as ge 'm nie meenimt, wor ik ko
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03360) vertaling: haj wees 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03360) vertaling: op di fist wort 'r veul gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03360) vertaling: naw verkoupe ze alleijn nog mer brood in dieje winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03360) vertaling: as haj mi de fiets komt, zal ie wel laot zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03360) vertaling: as ge tijd heb, koomt dan 's ne keijer neeve
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03360) vertaling: as ik rijk ben, kowp ik nen deujeren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03360) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03360) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03360) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03360) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03360) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03360) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03360) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03360) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03360) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03360) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03360) vertaling: M hi gezi de de ge 'n liedje het perbere te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03360) vertaling: M hi gezi de de ge 'n liedje het perbere te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03360) vertaling: M hi gezei de de ge 'n liedje het perbeere te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03360) vertaling: M hi gezei de de ge 'n liedje het perbeere te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03360) vertaling: M hi gezi de de ge hur 'n boewk het perberen te geeve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03360) gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03360) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03360) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03360) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03360) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03360) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03360) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03360) vertaling: die van de stad hebbe hiejr veul huize geboowd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03360) vertaling: an de neej kenaol zie de ge gin mens mir
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03360) vertaling: gistere is J hiejr geweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03360) vertaling: den dag de J beelde was ik nie tojs
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03360) vertaling: Jef zo 'k noojt ojtnoodige
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03360) vertaling: M zo zoiets nooit doewe
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03360) vertaling: B drinkt wel 's 'n glas teveul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03360) vertaling: M zo 'k wel 's baj meen tojs ojt wille nodige
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03360) vertaling: de hojs zo 'k nooit wille kowepe
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03360) vertaling: de hojs stit 'r al vijftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03360) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03360) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03360) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03360) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03360) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03360) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03360) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03360) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03360) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03360) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03360) vertaling: hi G gebeeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03360) vertaling: kiek ojt
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03360) vertaling: 't was mer krek goe genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03360) vertaling: M hi naw meijer koei dan ze vruger ha
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03360) vertaling: as S ha kanne komme dan ha ze de gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03360) vertaling: zaj is dem besten dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03360) vertaling: vur de de ge oets weggojt moet te ge ifkes belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03360) vertaling: hiejr is alles wa ik gekrigge heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03360) vertaling: J is te gierig um iets an z'n keinder te geeve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03360) vertaling: net asof gaj iets van voetballe wit
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03360) vertaling: leg de boewk nir
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03360) vertaling: as ge echt nie kaant waachte kom dan mer
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03360) vertaling: ik weet de J d'n dokter ha kanne roewpe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03360) vertaling: ik weet de J d'n dokter geroewpe ha
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03360) vertaling: haj zi de ik 't moos doewe
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03360) vertaling: haj zi de ik 't gedaan ha
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03360) vertaling: haj is vurrige week dur dokter M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03360) vertaling: haj wordt meerege dur dokter M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03360) vertaling: ik denk de de ge veul weg zot moete goje
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03360) vertaling: ik denk de de ge veul weg zot moete goje
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03360) vertaling: 't is stom um zukke deujr dinge weg te goje
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03360) vertaling: 't is stom um zukke deujr dinge weg te goje
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03360) vertaling: haj is alle kapotte spulle weg an 't goje
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03360) vertaling: haj is alle kapotte spulle weg an 't goje
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03360) vertaling: ik vein de de ge dikker de krant zot moete leeze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03360) vertaling: ik vein de de ge dikker de krant zot moete leeze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03360) vertaling: het is dom um in d'n donkerte de krant te leeze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03360) vertaling: het is dom um in d'n donkerte de krant te leeze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03360) vertaling: haj is den hillen dag de krant an 't leeze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03360) vertaling: haj is den hillen dag de krant an 't leeze
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03360) fragment: door (1)
opm.: 'op laten lossen' i.p.v. 'laten oplossen'
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03360) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03360) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03360) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03360) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03360) vertaling: R hi innen greujnen appel weggegiven en naw hit ie nog tweej rowwiej
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03360) vertaling: d'r ware veul mense op 't fist
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03360) vertaling: ware d'r veul mense op 't fist
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03360) vertaling: waffer beujk hed de ge gekoocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03360) vertaling: wa hed de ge vur beujk gekoocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03360) vertaling: wa hed de ge vur beujk gekoocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03360) vertaling: waffer beujk hed de ge gekoocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03360) vertaling: haj wont baj Merietjeze
opm.: twijfelgeval thuisnaamval op eigennaam 3.ev.vrouw.
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03360) vertaling: Haj wont baj Wimme
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03360) vertaling: lop 's ifkes nor d'n bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03360) vertaling: wie hed de ge gezieje
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03360) vertaling: wie hi aw gezieje
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03360) vertaling: ha 'k da geweete dan ha 'k 't nie gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03360) vertaling: ge kaant bitter nog ifkes waachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03360) vertaling: gelukkig ha J den dokter gebeeld en die was 'r al hil goow
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03360) vertaling: lop naw toch dur, verveelende joong
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03360) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03360) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03360) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03360) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03360) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03360) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03360) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Afsnee

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Afsnee