SAND-data Zaffelare (I204p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Zaffelare

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]I204p[/k][vw]GUV[/vw][i]772[/i][i]773[/i][/meta] ; Zaffelare (I204) ; GUV  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zoude achteraan kunne veranderen in ze weet nie da Marie gisteren is gestorven? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant1 [a] nee. Zeker nie. [/a] sound
veldwerker [v] en zie en weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weetent nie da Marie gisteren gestorven is. [/a]

weet ent
tagging sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemandnie dansen. [/v] sound
informant1 [a=j] t is niemandnie die wilt dansen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Dr wil niemandnie dansen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Ze wil nie dansen en ze wilt ook nie zingen. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant1 [a] Dr is niemandnie die da ooit gewillen eet of gekeunen ee. [/a]

niemand nie
tagging sound
informant2 t en ee geen _ negatiepartikel. nochtans net tevoren ontkend. sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant1 [a] Jan wildeget geheel brood opeten. [/a]

wil dege t
tagging sound
informant1 [a] Jan ou geheel t brood willen opeten. [/a] tagging sound
informant2 kostent geheel _

kost ent
sound
informant1 [a] _ wildegen geheel t brood opeten. [/a]

wil dege n
tagging sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie dazij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertel tegen niemandnie _ wie dasse kunne roepen ou. [/a]

niemand nie da ze
tagging sound
veldwerker [v] Zoude kunne zeggen wie dasse ou kunne roepen? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] en wie azij kunne roepen ou? [/v] sound
informant1 [a] _ wie dasse kunne roepen ou. [/a]

da ze
tagging sound
commentaar[v=028] [/v] [a=j] zie 027 [/a] [v=029] [/v] [a=n] zie 027 [/a] [v=030] [/v] [a=n] zie 027 [/a]  sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Hij rappeleert em da verhaal nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Marie en Piet kijken naar elkaar voor de kerk. [/v] sound
informant1 [a] Marie en Piet _ voor de kerk. [/a] sound
informant2 [a] _ kijken naar mallekaar _ voor de kerk. [/a] sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Hij wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] De schrijnwerker ee geen nagelen bij em. [/v] sound
informant1 [a] De schrijnwerker ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant1 [a] Hij zagt een slange nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Erik liet mij werken voor em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Johanna liet eur meedrijven op de golven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] _ bekeek zeneigen ne keer goe in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe [/v] sound
informant2 [a] Hij ken zeneigen goe. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datter foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant1 [a] Ward ee gehoord dander foto's van em _ van zeneigen in d' etalage staan. [/a]

dan dr zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] Ik heb mij daar goe geamuseerd. [/v] sound
informant1 [a] Ik e mij daar goe geamuseerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zoud ook kunne zeggen. k e meneigen daar goe geamuseerd. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a] Ik e mij daar goe geamuseerd. [/a] sound
veldwerker [v=050] Z ee zich nie geamuseerd op 't bal. [/v] sound
informant1 [a] Z ee eur op den bal nie geamuseerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie ee proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik peize da Marie geprobeerd ee van em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=005] Toen probeerdemege van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a=n] Dan emme geprobeerd van droog thuis te geraken. [/a]

en me
tagging sound
commentaarproberen op enkele seconden tijd zowel met van als voor  sound
informant1 [a=n] Dan emme geprobeerd voor droog thuis te geraken. [/a]

en me
tagging sound
informant1 [a=n] Toen probeerdegewe droog thuis te geraken. [/a]

probeer de we
tagging sound
informant2 de we nie he sound
informant2 nee we hebben nen andere zinsbouw peis ik sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandelde hij door t park. [/v] sound
informant1 [a=n] Gisteren wandeldegenee door 't park. [/a]

wandel dege n ee
tagging sound
veldwerker [v=053] Azek zuinig leef levik zoals mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Azek profijtig leve levik gelijk of mijn ouders da wildegen. [/a]

as ek lev ik
tagging sound
informant1 [a] Ak profijtig leve _ [/a]

a k
tagging sound
veldwerker [v] of akik [/v] sound
informant1 [a] akik is t zelfde as ak. [/a]

a k ik a k
sound
veldwerker [v] en zoude ook kunne zeggen anek profijtig leef? sound
informant2 [a] anek nee. [/a] sound
veldwerker [v=055] Alsij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Alstij nog drie jaren leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/a]

als tij leeft ij
tagging sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leef ze nie lang meer. [/v] sound
informant1 [a] Assezij zo gevaarlijk _ blijf leven _ [/a]

a ze zij
tagging sound
informant1 [a] Assezij zo gevaarlijk leeft zalzet_ zalzet nie lang nie meer trekken. [/a]

a ze zij zal ze t
tagging sound
veldwerker [v] Zoud' ook kunne zeggen alszij zonder die eerste ze? sound
informant1 [a] Alze [/a]

als ze
sound
informant1 [a] Alse zo gevaarlijk leeft zalset nie lange trekken. [/a]

als ze zal z et
sound
veldwerker [v=059] Als 't nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Alst vandaag nog leeft dan zalt morgen ook nog leven. [/a]

als t zal t
tagging sound
veldwerker [v] zoude daar iets kunne zeggen als ant nu nog leeft? sound
informant1 [a] Alst vandaag nog leeft zalt morgen ook wel leven. [/a]

als t zal t
sound
veldwerker [v=061] Als gulder zo losbandig leeft dan leefde nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant1 [a] Alsge zo gevaarlijk leeft zulde zo oud nie worden ovvekik. [/a]

als ge zul de of ek ik
tagging sound
informant1 [a] Asgegulder zo gevaarlijk leeft zulde zo lang nie leven ovvekik

as ge gulder zul de of ek ik
tagging sound
informant1 da kan ook tegen enen zijn sound
veldwerker maar ook tegen meer sound
informant1 ja sound
commentaarn.v.t. (spontaan gesprek)  sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan levenze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant2 da s geen waar maar ja let op negatie sound
informant1 [a] Anze voor ulder werk leven leveze nie voor ulder kinders. [/a]

an ze leve ze
tagging sound
informant1 [a] Anzezuldre [/a]

an ze zuldre
sound
commentaarje hoort dat ze de vorm kennen. Ze gebruiken hem echter niet omdat de context er niet toe neigt. Hellas heb ik niet geprobeerd met een andere zin.  sound
informant1 zuldre da wordt toch nie gebruikt in da verband. sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As Rudy nog leeft zal Leo ook wel leven. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en alstjij Rudy nog leeft dan leeftjij Leo ook nog. [/v] sound
veldwerker [a] nee die jij dervoren nee da zeggen wij nie. In da verband toch nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Asge gezond leeft leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant1 [a] Ae gezond leeft zulde langer _ gae langer leven. [/a]

a e ga e
sound
veldwerker [v] en zoude kunne zeggen asgegij gezond leeft? [/v] sound
informant1 [a] nie met die nadruk op gij. [/a] vorm klinkt alweer bekend maar wordt niet gebruikt door niet doorvragen met andere context. sound
informant1 [a] Alsge gezond leeft zulde langer leven. [/a]

als ge zul de
sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan leveder veel mensen van t werk in de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] Ander zo veel mensen van den boerenstiel leven _ leven van den boerenstiel levender ook veel van de fabriek. [/a]

an der leven der
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesken in 't paradijs leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] An Bart en Liesken in den hemel leven dan leven d andere in d hel. [/a] tagging sound
informant2 [a] dan zitten de die zeker in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Amme sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Amme profijtig leveme l_ zijn wij gelukkig. [/a]

a me leve me
verbaal affix me tagging sound
informant1 [a] Amm alleen leven levem ongelukkig. [/a]

a me leve me
tagging sound
veldwerker zoude iets kunne zeggen genre ammen alleen leven? sound
informant1 nee da zeggenwij nie. amme sound
veldwerker [v=072] Leef wa gezonder Jan! [/v] sound
informant1 [a] Dae wa gezonder leefdegen! [/a]

da e leef dege n
imperatief (of conditioneel?) gebruik van een bijzin tagging sound
informant1 [a] Leef ne keer wa gezonder! [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Leef wa minder bekrompen kinders! [/v] sound
informant2 ah k en weet nog nie wat da t is. negatiepartikel sound
informant2 derbij k en e zoveel bladen nie of gij ook he negatiepartikel sound
informant2 jaat t zitten daar fouten in 'het' i.p.v. 'er' sound
informant1 hij en ee woorden die _ negatiepartikel of accustief subject, hoewel het eerste mij veruit het waarschijnlijkste lijkt. sound
informant1 [a] Leef wa minder kleingeestig kinders! [/a] tagging sound
informant1 dage wa minder kleingeestig leefdegen

da ge
imperatieve (of conditionele?) bijzin sound
veldwerker [v=075] k vin da iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik vinde da iedereen moe keuen zwemmen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vin dad iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/n] sound
informant2 [a=n] nee [/n] sound
veldwerker [v=080] Ik vin dad iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/n] sound
veldwerker [v=082] Ik vin dad iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/n] sound
veldwerker [v=084] Ik vin dad iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/n] sound
informant2 [a=n] nee [/n] sound
veldwerker [v=872] Ik weet dat hij zal moeten weg lopen. [/v] sound
informant1 [a=j] k wete datij zal moeten weg lopen. [/a]

dat hij
tagging sound
veldwerker [v=873] en ik wete datij weg zal moeten lopen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a=n] _ brood wilt eten. [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij moe vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
veldwerker [v=093] Ik vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant1 [a=n] _ da Marie naar Jef moet _ naar Jef moet bellen. [/a] sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Hij eetij nie veel geld nie meer. [/a]

eet ij
tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij wil geen soep nie meer eten. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nieverast geen muizen. [/v] sound
informant1 [a=j] Zitten dr ier nieverst geen muizen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij spreek nie goe Frans. [/a] sound
veldwerker [v] Hij spreek zo goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a] Hij spreek nie zo goe Frans. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant1 [a=n] Nie iedereen is ne stielman. [/a] sound
informant1 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] wordt ook gezeid ja tagging sound
informant2 t e beter sound
veldwerker [v=149] Hij ee overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij ee nievers geen vrienden. [/a] sound
informant1 [a=n] Hij ee nie overal vrienden. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan ee drie boeken. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor den drieën de wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant1 [a=n] gemaakt ein. [/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor den drieën de wagen moet gemaakt ein. [/v] sound
informant1 [a=j] _ datij voor den drieën de wagen moe gemaakt ein. [/a]

dat hij
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datij voor den drieën de wagen gemaakt moe ein. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ze zullen 't wel verstaan zen maar. [/a] sound
informant1 [a=n] k zou eerder die voorgaande zin _ [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij voor den drieën de wagen gemaakt ein moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant1 [a] Eë mensen genoeg voor t hooi van t land t halen? [/a]

e de je
tagging sound
informant1 [a] om t hooi van t land t halen [/a] tagging sound
informant1 ja t kan alletwee sound
veldwerker [v=189] t was schoon van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant1 [a] datij kwam werken. [/a]

dat hij
sound
informant1 [a] t was schoon van hem datij kwamt helpen _ of van te komen helpen. [/a]

dat hij
tagging sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
informant1 [a] t e een zware ton om te dragen. [/a] sound
informant2 [a] _ es te zwaar voor te dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a=j] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] We peizeme van in tijds thuis te zijn. [/a] verbaal affix me sound
informant2 amme zijn vieren zijn is t genoeg

a me
merkwaardig gebruik possessief sound
informant1 [a] voor allemaal in tijds thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/a] sound
informant1 Da s zo zeker da één en één _ één en één twee e. nee he dubieus; informanten beweren dat ze deze zin niet zeggen sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen. [/v] sound
informant1 [a] Hij kan staan zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] zie vorige vraag [/v] sound
informant1 [a] Ie staat te zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aankwamen regede t. [/v] sound
informant1 [a] Amme toekwamen warent aan t regenen _ regendegent. [/a]

a me war ent regendege nt
tagging sound
informant2 warent aan t regenen nie he da s later gekomen

war ent
sound
informant2 [a] t regende ammewe daar toekwamen. [/a]

a me we
sound
veldwerker [v=215] k geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] k peis dak groter ben dan em. [/a]

da k
tagging sound
informant1 [a] k peis dakik groter ben of em. [/a]

da k ik
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eer thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] Ze peist _ daegij eer zult thuis zijn ovvekik. [/a]

da e gij of ek ik
clusterdoorbreking tagging sound
veldwerker daegij of dagij sound
informant2 nee daegij sound
veldwerker [v=217] Ge gelooft toch nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge peist toch zeker nie datie sterker is oftieij. [/a]

dat ie oft ie hij
tweede of derde persoon? tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dawij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant1 [a] Ze peizen damewij rijker zijn dan zuldre. [/a]

da me wij
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulder nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant1 [a] We peizeme daegulder nie zo slim zijt ovvewij. [/a]

peize me da e gulder ovve wij
ovve kan eventueel gezien worden als of+me tagging sound
veldwerker [v=220] Gulder gelooft toch nie dazij armer zijn dan gulder. [/v] sound
informant1 [a] Gulder gelooft toch nie danzezuldre armer zijn dan wij _ danzezuldre. [/a]

dan ze zuldre dan ze zuldre
tagging sound
informant1 [a] of danguldre ja [/a]

dan guldre
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Ge peist da Lisa even schoon is _ of hoe ist _ even schoon is ofgegij. [/a]

of ge gij
tagging sound
informant1 [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is dan Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] Hij peist dan Bart en Peter stein _ Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ danze sterker zijn as Bart en Peter. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=226] Hij slaapt. [/v] sound
informant1 [a=j] Hij n doe. [/a] tagging sound
informant1 dan slaapt hij nie. sound
veldwerker [v=227] En als ze zeggen hij slaapt. En hij slaapt wel? [/v] sound
informant1 [a=n] Ja hij slaapt. [/a] sound
veldwerker [v=232] Hij zal nie komen. [/v] sound
informant1 [a=j] toetoet [/a]

t oet t oet
tagging sound
informant1 dan komt hij wel sound
commentaar[v=231] idem 230 [/v] [a=n] [/a]  sound
veldwerker [v=230] Hij zal nie komen. [/v] sound
veldwerker en hij kom nie sound
informant1 [a=j] Hij en doe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=243] Slaapt hij? [/v] sound
veldwerker [v] zoude dan kunne zeggen hij doet? [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=244] of toetoet [/v] sound
commentaargeen antwoord. informant twee is wat onzeker en ze antwoorden eigenlijk nog vooral op de vorige vraag.  sound
veldwerker [v=239] Slaapt hij? en hij is nie aan t slapen. [/v] sound
informant1 [a=j] Hij en doe. [/a] tagging sound
commentaarverwarrend. Informant twee lijkt te suggereren dat er iets bestaat als 'ne doet' met ne als accusatief subject. Alle min of meer spontane attestaties lijken mij echter negatiepartikel te zijn. Pas waar de informanten gaan nadenken wordt de zaak twijfelachtig.  sound
veldwerker [v=245] Branden doet die lamp nie meer. [/v] sound
informant1 [a=j] Ge kun proberen maar branden doe ze toch nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en die lamp doe nie meer branden. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel eens die casserollen afwassen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] Die jongene wiens moeder die gisteren hertrouwd is diene jongene stond achter mij. [/a] tagging sound
informant1 [a] De jongene wiens moeder datr getrouwd is stond achter mij. [/a]

dat dr
tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar z op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar dam op zaten was juist geverfd. [/a]

da me
tagging sound
veldwerker [v=253] t zondags gingen we met heel de familie naar de zee wat dat heel plezant was. [/v] sound
informant1 [a] t zondags gingen we met heel de familie naar de zee en da was heel plezierig. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoude kunnen zeggen tgeen dat heel plezierig was? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant1 [a] In t dorp waar dak wone staat een houtene kerksken. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=256] Op den dag da w aankwamen regende t. [/v] sound
informant1 [a] Den dag danw aankwamen regendegent. [/a]

dan w regendege n t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wat heel schoon is. [/v] sound
informant1 [a] Da s iet da heel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant1 [a] Die geld eet moetr mij maar wa geven. [/a]

moet dr
tagging sound
veldwerker [v=260] Wa denkte wie dak in de stad gezien en. [/v] sound
informant2 [a=n] Wie peisde dak in _ [/a]

peis de da k
sound
informant1 [a=n] Wie peisde dak in t stad gezien e? [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v=261] Wa peisde hoe da ze t en opgelost? [/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisde hoe danzet opgelost en? [/a]

peis de dan ze t
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t stad gezien e? [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisde dak gezien e in t stad? [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=265] Hoe peisde hoe da ze t opgelost en? [/v] sound
informant2 [a=n] Hoe peisdegij danzet opgelost en? [/a]

peis de gij dan ze t
sound
veldwerker [v=266] Wie peisde die ak in t stad gezien en? [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisde dak in t stad gezien e? [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Marie trok t deksel naar eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan ein gekund? [/v] sound
informant1 [a=n] Zoue da keunn gedaan en? [/a]

zou e
sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund en? [/v] sound
informant1 [a=n] Zoue da keunn gedaan en? [/a]

zou e
sound
veldwerker [v=308] Zoutij da en kunnen doen? [/v] sound
informant1 [a] Zoue da keunn doen en? [/a]

zou e
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zit patatters te schillen. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik e geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] k e geen goeste om de koeien te voeren. [/a] sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij hem komen en pakken hem mee. [/v] sound
informant1 [a=n] De politie zou bij hem komen _ zou bij hem komen en hem meepakken. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie ammel eur koeien zijn verdronken _ zijn versmoord _ bij d overstroming. [/a] tagging sound
veldwerker [v=319] Dees peis ik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Daar peizekik nie op. [/a]

peis ek ik
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Met dien aardigen benik naar de markt geweest. [/a]

ben ik
sound
informant1 [a] _ ek naar de markt gewest. [/a]

e k
sound
veldwerker [v=322] Ik en al d eerste drie sommen gemaakt. De welkste eddegij gemaakt? [/v] sound
informant1 [a=n] k e al d eerste drie sommen gemaakt. Wakkenene eëgij gemaakt? [/a]

welken ene e e gij
sound
veldwerker [v=323] De waveure eddegij al weggedaan? [/v] sound
informant2 [a=n] Welke eëgij al weggebracht? [/a]

e e gij
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant2 [a=n] Die zouk nie durven opeten. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant2 [a=n] Die zouk nie durven opeten. [/a]

zou k
sound
informant1 t is hij goe onduidelijk of dit 'hij' of 'al' is. In het eerste geval gaat het om dubbeling van het pronomen derde enk. neuter sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestellinge nu maar eens op. [/v] sound
informant2 haalt die. Geen haalt die nee. sound
informant1 Gaan haalt die commande nu maar ne keer op. niet echt met overtuiging geantwoord. Aan de andere kant klinkt het ook niet als verwonder naäpen sound
informant1 [a=n] Haalt die commande ne keer op ja. [/a] sound
veldwerker [v=329] Ik geloof deze gast vinden ze allemaal wel ne plezierigen. [/v] sound
informant1 [a=n] k peis danze dieë gast ammel wel ne sympathieken vinden. [/a]

dan ze
sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/a] sound
veldwerker [v=350] zie vorige vraag [/v] sound
informant1 [a=j] _ dat hij gaan zwemmen is. [/a] ja ja tagging sound
veldwerker [v=833] k weet dat hij weeste zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a] k wete datij weeste zwemmen ee. [/a]

dat hij
sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie Marcel? [/v] sound
informant1 [a=j] jaajk [/a] om eventuele verwarring te vermijden: de informant aan wie ik de vraag stelde (Marcel) is niet degene die antwoordt. tagging sound
informant1 neenek sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant1 [a=j] jaas [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Einze gegeten? [/v] sound
informant1 [a=j] jaas [/a] tagging sound
informant1 of neens tagging sound
commentaarblijkbaar komt ook een vorm jase voor. In eerste instantie zeggen de informanten dat het niet om een meervoudsvorm gaat en ook niet om een beklemtoonde vorm (zoals elders in Vlaanderen)  sound
commentaarinformanten rapporteren gebruik van 'doese' bij andere mensen in de gemeente  sound
informant1 de die eet da gedaan sound
informant1 doe ze? Zeit hij sound
informant1 jaas is enkelvoud en jase is meervoud verklaring informant over distributie 'jaas' en 'jase' strookt niet met eerdere antwoorden tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant1 [a=j] jaat [/a] tagging sound
informant1 omdame wij liggemen _ verbaal affix men. Ook clitic op omdat sound
veldwerker [v=257] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant1 [a=j] Wie da? [/a] sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand de koekskes opgegeten eet maar ik weet nie wie da. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik peis datr iemand de koekskes opgegeten eet maar ik weet nie wie da. [/a]

dat dr
sound
veldwerker [v=359] Met zo'n weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Met zo'n weer kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij gaa naar t voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant1 [a=n] Gij ga met mij naar de voetbal gaa kijken. [/a] gaan-dubbeling sound
veldwerker [v=364] Isn dood? [/v] sound
informant1 [a=n] Istij dood? [/a]

ist ij
sound
veldwerker [v=368] Met hij te werken moest zij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Met datie hij moest werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/a]

dat ie moest ze zij
sound
veldwerker [v=369] Met het te sneeuwen koste we t stad nie uit. [/v] sound
informant1 [a=n] Door de sneeuw kostemewuir nie uit t stad. [/a]

koste me wuir
sound
informant1 [a] _ wij gerokem uit t stad nie. [/a]

geroke me
verbaal affix me sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] Da s den dienn dienze geroepen en. [/a]

dien ze
ik twijfel nogal aan de aanwezigheid van de n in dienze tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man die t vertellingske ee verteld. [/v] sound
informant1 [a] Da e nu ne keer den dieën dieta verhaal verteld ee. [/a]

diet da
tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de mens diek peis dat t verhaal ee verteld. [/v] sound
informant1 [a] Da is de mens waarvan dak peis datij da verhaal verteld ee. [/a]

da k dat ij
tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de mens die ik peis dasse geroepen ein. [/v] sound
informant1 [a] Da is de mens _ den dienn diek peis danze geroepen en. [/a]

die k dan ze
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in de wereld? [/v] sound
informant1 [a=j] nooinie [/a]

nooit nie
tagging sound
informant2 [a=n] nooit [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie eetr den auto meegenomen? [/v] sound
informant1 [a=j] ah niemandnie. [/a]

niemand nie
tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groei et geld aan de bomen? [/v] sound
informant1 [a=j] ah nieversnie [/a]

nievers nie
tagging sound
veldwerker [v=390] Wat is er rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a=n] niets [/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien eet ij gemolken? [/v] sound
informant1 [a=n] geenene [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dade ne cadeau voor hem e gekocht zun. [/v] sound
informant1 [a] Vertel et nie zun dae ne cadeau voor hem gekocht et! [/a]

da e
sound
informant1 [a] Nie vertellen he dae ne cadeau gekocht et voor hem! [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant1 [a=n] Geloofde nie datij gevallen is? [/a]

geloof de dat hij
sound
commentaarinformanten zijn zich bewust van discrepantie  sound
informant1 [a] Hij ee gevallen. [/a] sound
veldwerker [v=397] t schijnt da ze niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] t schijnt daze niet mag eten. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v] Zoude iets kunne zeggen als. Ze schijnt van niets te mogen eten. [/v] sound
informant1 [a] t schijnt daze niets zal mogen eten. [/a]

da ze
sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant1 ze schijnt xxx niets te mogen eten lijkt gewoon nazeggen van de opgave tagging sound
informant1 [a] t schijnt daze niet mag eten. [/a]

da ze
sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Wendy probeerdege niemand nie zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Wendy probeerdege niemand gene zeer te doen? [/v] sound
informant1 [a] gene zeer te doen da zeggewij nie. [/a]

zeggen wij
tagging sound
veldwerker [v=400] t beloof weer ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant1 [a=n] t belooft ne schonen dag te worden. [/a] sound
informant1 [a=j] t ziet eruit voor ne schonen dat te worden. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] t is misschien beter om nog efkes te wachten. [/v] sound
informant1 [a=n] t es misschien beter _ efkes wor ie gezeid _ nog een beetje te wachten. [/a] sound
informant1 [a=j] t es misschien beter voor nog een beetje te wachten. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] t es best om nog een beetje te wachten. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] t es misschien beter van nog een beetje te wachten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=402] w amme de chance om hem direct terug te vinden. [/v] sound
informant1 [a=j] W emme de chance van em sebiet weer te vinnen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=403] t lijkt wel of datr iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] t is precies lijk oftr iemand in den hof sta. [/a]

oft dr
tagging sound
informant1 [a] t is gelijk of datr enen in den hof sta. [/a]

dat dr
tagging sound
veldwerker [v=407] Hij wistent. [/v] sound
informant1 [a=j] Hij wistent. [/a]

wist ent
sound
veldwerker [v=415] Hij zei mij dant orgel in de kerk stond. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij zei mij dat orgel in de kerk sta. [/a]

da t
sound
veldwerker [v=417] Misschien gaketik wel krijgen. [/v] sound
informant1 [a=j] Misschien zouktekik wel krijgen. [/a]

zou k t ek ik
tagging sound
informant1 [a=j] _ zoutekik wel krijgen. [/a]

zou t ek ik
het zou kunnen dat er voor de 'het' nog een k staat tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdergij op duwen? [/a]

durf de r gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij vragen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij em vragen? [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij vragen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdezegij vragen? [/a] tagging sound
veldwerker [v=421] Isjij Pol hier geweest? [/v] sound
informant1 [a=n] Ee Pol hier geweest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Hoe eetjij Pol da opgelost? [/v] sound
informant1 [a=n] Hoe ee Pol da opgelost? [/a] tagging sound
informant1 hoe eetjj Pol da opgelost da zeggen wij nie sound
commentaarmeningsverschil. Ik denk over een lexicaal probleem.  sound
informant2 nu maar vroeger nie peis ek sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dien brief opgestuurd. [/v] sound
informant1 [a=n] Eëgij mij dien brief opgestuurd? [/a]

e e gij
ik twijfel licht aan de aanwezigheid van een 'pronominale' e tagging sound
veldwerker [v=424] Ik ein hem t gegeven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik ei t em gegeven. [/a] tagging sound
informant1 [a] of ik ei hem da gegeven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a=n] Ze leef van de week op water en brood. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ze ken zij dr niet van. [/a] tagging sound
veldwerker Marie ken zij dr niets van. sound
informant1 Marie kentr niets van

kent dr
sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie eetr niet mee te maken. [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a=j] W en wij dr nog nooit nie geweest. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Wij zijme daar nog nooit nie geweest. [/a]

zijn me
tagging sound
informant1 [a=j] W emme daar nog nooit nie geweest. [/a]

en me
kan ook om substandaardvorm 'emmen' gaan (Brabants) tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewij zullen winnen. [/v] sound
informant1 [a] Marie zeit dame zun _ dan wij zun winnen. [/a] ook preteritumvormen krijgen t in derde persoon (ook elders) tagging sound
informant1 [a] Marie zeit dame zun winnen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij zumme winnen zeise Marie. [/a] verdubbeling eigennaam in discrepantie met vorige antwoorden tagging sound
informant1 ja zeise Marie sound
informant1 [a=j] Marie zeit damewij zullen winnen. [/a]

da me wij
tagging sound
informant2 [a=n] Marie ee gezeid dawij gaan winnen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen. [/v] sound
informant1 [a=n] _ kantr niets aan doen. [/a]

kant dr
tagging sound
informant1 [a=n] Hij kantr niets aan doen. [/a]

kant dr
tagging sound
informant1 nie hij kantrjij niets aan doen nie he

kant dr ie ij
negatie na V-pool sound
veldwerker [v=430] Ik denk datij morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik peis datij morgen ook komt. [/a]

dat hij
tagging sound
commentaarbestaan datjij wordt ontkend, dat in tegenspraak met een pak spontane attestaties.  sound
veldwerker [v=453] Zegdegulder. Ze zijn geweest naar de markt. Of z en geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Z en naar de markt geweest. [/a] sound
informant2 [a=n] Z en naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] Hij eet den bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij eet den bal in de mande gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] Hij eet den bezem geveegd helemaal aan flarden. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij eet den bezem helemaal naar de knoppen geholpen. [/a] sound
veldwerker [v=472] En ee André gebeld? [/v] sound
informant1 [a=n] Ee André gebeld? [/a] sound
veldwerker [v=485] Zalekik vandenavond koken? [/v] sound
informant1 [a=n] Ja doe maar. [/a] sound
veldwerker [v=486] Da boek beloof mij da ge da nooit nie meer zult verstoppen. [/v] sound
informant1 [a=n] Beloof mij dae da boek _ dae dienen boek nooit nie meer zult wegsteken. [/a]

da e
sound
veldwerker [v=487] Wa zeg mij dade gekocht et? [/v] sound
informant1 [a=n] Wa zegde dae nu gekocht et? [/a]

zeg de da e
sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week door dokter Martens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] Hij is vorige week geopereerd door dokter Martens. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij e passeerde weke geopereerd van dn dokter. [/a] sound
veldwerker [v] Hij is vorige week door den dokter geopereerd geweest. [/v] sound
informant1 [a] nie geweest [/a] sound
veldwerker [a] Hij is vorige week door den dokter geopereerd geworden. [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=493] Hij wor morgen door den dokter geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] Hij wor morgen geopereerd door den dokter. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kost geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] Ik vinde da Jan den dokter _ beter zou geroepen en. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ik vin da Jan beter den dokter had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 [a] _ ou kunnen roepen. [/a] sound
veldwerker [v=497] Hij is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant1 [a] Hij is t aan t weg smijten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nie hij is t weg aan t smijten. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert ee drie groene appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant1 [a] Robert ee drie groene appels en Marie eet drie rooie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=412] Dr waren veel mensen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] t waren dr vele. [/a] vele is zelfstandig. Ook elders expletief het tagging sound
informant1 [a] Dr waren veel mensen op de feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op de feeste? [/v] sound
informant1 [a] Waartr veel volk op t feest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Waffer boeken edde gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Wa boeken eë gekocht? [/a]

e e
tagging sound
informant1 nie waffeuren boeken sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie edde gezien? [/a]

e de
sound
informant1 [a] Wie eë gezien? [/a]

e e
sound
informant1 [a] Wien eë gezien? [/a]

e e
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eed u op de kermis gezien. [/v] sound
informant1 [a] Wie eetr mij of ou op de kermis gezien? [/a]

eet dr
sound
informant1 [a] Wien eetr ou op de kermisse gezien? [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei daegij Piet nen boek probeerdege te verkopen. [/a]

da e gij
sound
veldwerker Marie zei da gij Piet nen boek et _ tagging sound
informant1 [a=j] _ e proberen verkopen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] ui proberen ne cadeau te geven. [/a] informant sukkelt met deze zin. Na een paar voorleesbeurten is dit antwoord met een korrel zout te nemen. sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij e geprobeerd Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant2 [a] _ daegij geprobeerd et _ [/a]

da e gij
sound
informant1 [a] _ dagij geprobeerd et Marie _ om Marie nen boek te verkopen. [/a] sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefde ik erop los. [/v] sound
informant1 [a] In dienen tijd leefdegek erop los. [/a]

leef dege k
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant1 [a] Hij leefde gelijk e varken vroeger. [/a] tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij as god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daar leefdegewij lijk god in Frankrijk. [/a]

leef dege wij
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus ik vin dagij het ook nie meugt zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand mag het zien dus k vindekik dadntgij ook nie meugt zien. [/a]

vinde k ik da de nt gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Toen leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Dan leefdegenie gelijk ne kluizenaar. [/a]

leef dege n ie
tagging sound
commentaarlinksdislocatiezinnen uit schriftelijk één  sound
informant1 z en ier veel huizen weeste zetten sound
commentaarspontaan gesprek (oa. over dialectwoorden)  sound
veldwerker [v=408] Op dees feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op dees feeste wordtr veel gedanst. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] kunde op dees feest wordt veel gedanst? [/v] sound
informant1 [a] wordt veel gedanst. nee [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt dr
tagging sound
informant1 wordtr. altij er drbij sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr ne vervelige mens in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Gisteren stondr ne vervelende mens in den hof. [/a]

stond dr
tagging sound
commentaar[n] (gebrek aan) nagesprek [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
046 Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan Komt voor met 'zichzelf', 'hem', 'hemzelf', 'z'n eigen'? Voorkomende vormen invullen bij VORM. vorm: em
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader dubbeling? cf. Gentse 'jij' vorm: astjij nog drie jaar leeft
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer inversie vorm: leefse nog
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog inversie vorm: leevnt nog
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik inversie vorm: leefdegulder nog.
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen verdubbeling beter eliciteren.
067 Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nog 'leven' in inversie vorm: leef Leo nog
068 Als je gezond leeft, dan leef je langer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; In Noord-Holland: Asse je gezond leeft, leef je langer.
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen In doorbrekingsdialecten: doorbreking door pronomen testen:; Opnemen als 'komt voor'-vraag in de volgorde: 'zal moeten hem roepen'. komt voor : n
189 Het was aardig van Jan om te komen werken Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: t was schone van Jan van te kome werkn
190 Deze ton is zwaar om te dragen 'zwaar om dragen'? vorm: zwaar om te draagn
193 Dat is zo zeker als een en een twee is. vorm: T is zo zeker of da ??n en ??n twee is
200 Toen we aankwamen regende het Voegwoord nodig?
217 Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij tweede of derde persoon? vorm: Ge geloof zeker nie datee sterker is ofgij
217 Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij tweede of derde persoon? vorm: Of ofgegij
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij 'danzezuldre' bevragen vorm: sterker ofzezuldre
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie dubbeling na comperatief?; zwak subject 'ge geloof gulder...' vorm: sterker ofgeguldre
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? vorm: t en doe
opmerking: ontkennen. Ook bevestigend: toetoet.
231 A: Hij zal niet komen. B: Hij doet. vorm: toetoet
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet vorm: ee n doe
opmerking: ontkennend.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
323 De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? onvoldoende doorgevraagd naar 'de waffere'. vorm: waffeuren e? al weg gedaan
324 De zulke zou ik niet durven opeten. 'de zulke' vorm: zulkene
325 De die zou ik niet durven opeten. 'de die' elders wel. komt voor : j
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! Onduidelijk of de constructie voor kan komen. komt voor : j
337 Vroeger leefde hij als een beest geen inversie vorm: vroeger leefdegenee lijk een beeste
370 Dat is de man die ze geroepen hebben als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen;; niet exhaustief
371 Dat is de man die het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie;; niet exhaustief
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen om/ voor/ van nog bevragen. vorm: Wendy ee geprobeerd om niemand zeer te doen
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen om/ voor/ van nog bevragen. vorm: Van te doen
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen om/ voor/ van nog bevragen. vorm: voor te doen
400 Het belooft weer een mooie dag te worden Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord ('van' of andere).; Als beloven zo niet voorkomt: het dreigt weer een slechte dag te worden. vorm: t beloof van weer ne schonen dag te worren
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden voor/ om vorm: W emme de chance van em direct terug te vinn
425 Ze leeft zij op water en brood deze week Peilen of 'ze leef ze zij' voorkomt komt voor : n
427 Wij zijn wij daar nog nooit geweest Voorkomen van 'wij zij(me(n)) (wij)' controleren
429 Hij kan hij daar ook niets aan doen "Vreemd dat die niet voorkomt"
430 Ik denk dattem/datten/dattie hij morgen ook komt 'datjij' wordt ontkend: test-effect of komt het echt niet voor op complementizers? vorm: datjij
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: met negatiepartikel mogelijk maar verouderd
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: met negatiepartikel mogelijk maar verouderd
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
opmerking: met negatiepartikel mogelijk maar verouderd
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
opmerking: met negatiepartikel mogelijk maar verouderd
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
opmerking: met negatiepartikel mogelijk maar verouderd
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: gulder kentr gulder
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : j
vorm: ie kentjij
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: wij weteme
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: we wetemewulder
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: wij wetemewulder
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
709 Is tijt al lang geleden
710 Tijt is al lang geleden.
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien?
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. zin: tjij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wulder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mallekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: alleen wijzend
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: lijk of der
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gae
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaek
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaegij
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jij ga
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatjij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gasezij
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaant
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wij game
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gamewij
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder gae
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaeguldre
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanzezuldre
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Ga ne keer weg.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ginge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingek
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtjij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jij gingt
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingsezij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingeme
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdeguldre
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingemewij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingnzezuldre
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em