SAND-data Doel (I148p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Doel

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarDoel (I148); GUV [meta][k]I148p[/k][i]769[/i][i]770[/i][i]771[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gestorven is. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ze weetet nie da ze _ da Marie gestorven is. [/a]

weet et
tagging sound
veldwerker [v] Zoud' ook iets kunnen zeggen gelijk. Ze weet nie da Marie gisteren is gestorven. [/v] sound
informant1 [a] Wij zegge nie is gestorven. Wij zeggen gestorven is. [/a] sound
veldwerker [v=022] D'r wil niemandnie dansen. [/v] sound
informant2 [a=n] Dr wil geenenen gaan dansen. [/a] sound
informant2 [a=n] Dr wil geenenen dansen. [/a] sound
informant3 [a=j] Dr wil niemandnie dansen. [/a]

niemand nie
tagging sound
informant2 geenenen zoun ze zeggen in plaats van niemand sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant2 [a=n] Els wil nie dansen en ze wilt ook nie zingen. [/a] sound
veldwerker maar dus ze wil nie zingen ook nie. Da wordt niet gebruikt? sound
informant1 nee nee sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekunnen. [/v] sound
informant2 [a] Niemand eet da nooit gewillen of gekeunen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jad had geheel da brood wel willen opeten. [/v] sound
informant1 [a] Hij ou gisteren _ geheel da brood willen opeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie da zij had kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a] Vertel maar nie wie da _ wie dassezij had kunne roepen. [/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v] Zoude in plek van wie dassezij kunnen zeggen wie assezij? [/v] sound
informant3 [a] Wie dassezij of wie assezij [/a]

da se zij as se zij
tagging sound
veldwerker [v] Zoud' ook zoiets kunnen zeggen als. Vertel gij _ of zeg gij _ [/v] sound
informant1 [a] Zeg gij maar nie _ wie zij had kunne roepen. [/a] merkwaardig is afwezigheid voegwoord tagging sound
commentaar[v=028] [/v] [a=j] idem 27 [/a] [v=029] [/v] [a=n] idem 27 [/a] [v=030] [/v] [a=n] idem 27 [/a]  sound
veldwerker ge gaat eigenlijk peis ik nogal snel doorein waarover dat het hem gaat hier stel ik dus bij mezelf vast dat ik iets gebruik als. Het gaat hem over... (GUV) sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant3 [a] Jan weetet wel watter gebeurd is. [/a]

weet et wat er
sound
commentaarvoegwoord na WH blijkbaar niet verplicht  sound
informant3 [a] Jan weetet wel wa datter gebeurd is. [/a]

weet et dat er
sound
veldwerker [v] Jan bukt zich. [/v] sound
informant3 [a] Hij bukt em. [/a] tagging sound
informant2 [a] Hij bukt em. [/a] sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant2 [a] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Hij wast em. [/a] tagging sound
informant2 [a] Hij is em aan 't wassen. [/a] sound
informant2 ginderover zeggen ze altijd. Hij gaa zeneigen wassen. sound
veldwerker [v=038] De schrijnwerker ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant3 [a] Hij ee geen nagels bij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant2 [a] Fons die zag een slang neffest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant3 [a] Hij liet mij voor em werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant3 [a] Ze liet eur meedrijven _ [/a] sound
informant2 [a] Ze liet eur meedrijven op de baren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] Toon bekeek zeneigen eens goed in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
informant3 [a] Hij keek eens goed naar zeneigen in de spiegel. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goed. [/v] sound
informant3 [a] Hij ken zeneigen goed. [/a]

zen eigen
tagging sound
informant1 [a] Hij ken zeneigen goed. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datter foto's van zichzelf in d' etalage staan. [/v] sound
informant3 [a] hij heef gehoord datter fotos van zeneigen van zeneigen in d etalage voor de venster staan [/a]

dat er zen eigen
tagging sound
veldwerker [v] zoud' ook kunnen zeggen foto's van hemzelf? [/v] sound
informant3 [a] Nee van zeneigen. [/a]

zen eigen
sound
informant2 [a] nee nee [/a] sound
informant1 [a] da zegge ze nie. Van zeneigen. [/a]

zen eigen
sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant3 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] Ik heb mij daar goe geamuseerd. [/v] sound
informant1 [a] Ik heb mij goe geamuseerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie ee proberen van hem nen brief te schrijven. [/v] sound
informant3 [a=n] k peis da Marie geprobeerd eet _ em nen brief te schrijf. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Ik peis da Marie geprobeerd eet van em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=005] Toen probeerdemegen om droog thuis te geraken. [/v] sound
informant2 [a=n] Toen zijme geprobeerd om droog thuis te komen. [/a]

zij me
proberen met 'zijn' als hulpwerkwoord voor perfectum tagging sound
informant2 [a=n] Toen zijme geprobeerd van droog thuis te geraken. [/a]

zij me
proberen met 'zijn' als hulpwerkwoord voor perfectum tagging sound
informant1 [a=n] We probeerde droog thuis te geraken. [/a] tagging sound
informant3 [a=n] We probeerden _ we probeerde droog thuis te geraken. [/a] tagging sound
informant1 die men da gaa precies nie bij ons sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant2 [a] Azek profijtig leef dan leefik gelijk as mijn ouders vroeger. [/a]

az ek leef ik
tagging sound
veldwerker [v] Zoud' ier iets kunnen zeggen gelijk anek? [/v] sound
informant1 [a] azek [/a]

az ek
sound
informant2 [a] of ak profijtig leef _ [/a]

a k
sound
informant1 [a] nie anek he. Da vinnek _ Da's nie Doels. [/a] sound
veldwerker [a] en akik proftijg leef [/a] sound
informant2 [a] akik profijtig leef _ [/a]

a k ik
sound
informant3 [a] azzekik profijtig leef _ [/a]

az ek ik
sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer as zijn vader. [/v] sound
informant3 [a] Atij nog drie jaar leeft dan leeftij langer as zijn vader. [/a]

at ij leeft ij
tagging sound
informant2 [a] Asij nog drie jaar moest leven dan zou hij langer leven as zijn vader. [/a]

as ij
tagging sound
veldwerker [v] zoude da kunne zeggen met atij? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
commentaardeze informanten spreken hier eerder antwoord van informant drie tegen; mijns inzien valt hun oordeel te verkiezen omdat zij perfect aan de criteria voldoen en informant drie niet.  sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=057] Azij zo gevaarlijk leeft dan leef ze nie lang nie meer. [/v] sound
informant2 [a] Assezij zo gevaarlijk leeft _ [/a]

a se zij
tagging sound
informant3 [a] Asse zo gevaarlijk rijdt zogezegd dan gase nie lang nie meer leven. [/a]

a se ga se
tagging sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Ast vandaag nog leeft levet morgen ook nog. [/a]

as t leve t
tagging sound
informant3 [a] ast vandaag nog leeft _ levet morgen ook nog. [/a]

as t lev et
tagging sound
informant2 [a] _ dan levent morgen ook nog. [/a] niet zeker van epenthetische nasaal in 'levent' sound
veldwerker [v] en zoude daar kunne zeggen ant nu nog leeft? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant1 [a] ast vandaag [/a] sound
veldwerker [v=061] As gulder zo gevaarlijk leeft dan leefde gulder nooit zo lang ovvekik. [/v] sound
informant3 [a] As gulder zo gevaarlijk _ leeft _ [/a] tagging sound
informant2 [a] Asgegulder zo gevaarlijk leeft _ [/a]

as ge gulder
tagging sound
informant3 [a] Asgulder zo gevaarlijk leeft _ [/a]

as gulder
tagging sound
informant3 [a] _ dan gadet zo lang nie trekken as wij [/a]

ga de t
tagging sound
informant2 [a] Asgegulder zo gevaarlijk leeft dan gadet zo lang _ nie leven as wij. [/a]

as ge gulder ga de t
tagging sound
veldwerker [v=063] Alsze voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders [/v] sound
informant2 [a] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinderen [/a]

a se leve ze
tagging sound
informant2 [a] Assezulder zo voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinderen [/a]

a se zulder leve ze
tagging sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant3 [a] atte Rudy _ [/a]

at e
tagging sound
informant1 [a] As Rudy nog leeft leefxx _ [/a] tagging sound
informant2 [a] A Rudy nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant1 [a] Atten enen leeft leeft den anderen ook [/a]

at ten
tagging sound
informant1 [a] As Rudy nog leeft leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ad André nog leeft _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant2 [a] Ache gezond leeft leefde langer. [/a]

a ge leef de
tagging sound
veldwerker [v] Zoude daar adde kunne zeggen? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan leveder veel mensen van 't werk in de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] Atter zo weinig mensen van de boerenstiel leven dan leveder veel van de fabriek. [/a]

a ter leve der
tagging sound
informant3 [a] of asser zoveel mensen _ [/a]

as er
sound
informant1 [a] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven leve de meeste _ van 't fabriek. [/a]

as er
tagging sound
veldwerker [v] zoude daar kunne zeggen ander? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] en zoude kunne zeggen anze van den boerenstiel leven? [/v] sound
informant1 [a] Asse van den boerenstiel leven leveze nie van 't fabriek. [/a]

a se leve ze
sound
veldwerker [v=070] As Bart en Lieske in 't paradijs leven dan leve Marie en Frans in d' hel. [/v] sound
informant2 [a] As Bart en Liesken in 't paradijs leven leve Marie en Frans in d' hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] ook as en nie an Bart en Liesken [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] tagging sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=071] Aswe gezond leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant2 [a] Asme gezond leven leveme gelukkig. [/a]

as me leve me
tagging sound
informant1 [a] Awe gezond leven _ [/a]

a we
tagging sound
informant2 [a] Amme gezond leven dan leveme gelukkig. [/a]

a me leve me
tagging sound
informant2 [a] Ammen ongezond leven dan levemen ongelukkig. [/a]

a me n leve me n
tagging sound
commentaarn.v.t. (spontaan gesprek)  sound
veldwerker [v=072] Leef wa gezonder Jan! [/v] sound
informant3 [a] Leef wa gezonder! [/a] tagging sound
informant2 [a] Leefd eens wa gezonder! [/a] tagging sound
informant3 [a] Leefd eens wa gezonder! [/a] sound
veldwerker [v=073] Leef wa minder bekrompen kinders! [/v] sound
informant1 [a] Kinders leef wa gezonder. [/a] tagging sound
informant3 [a] Leefd eens wa gezonder! [/a] tagging sound
informant2 [a] Kinderen leefd eens wa gezonder! [/a] tagging sound
veldwerker [v=075] k vin dad iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=j] k vin dad iedereen moet kunne zwemmen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vin da iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] da peisik nie [/a] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=080] 'k vin dad iedereen kunne zwemmen moet. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vin dad iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant3 [a=n] nee. Moet kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=872] Ik weet datij zal moeten weglopen. [/v] sound
informant3 [a] 'k weet dat hij moet weg gaan lopen. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dat hij moet weglopen. [/a] sound
informant3 [a] _ weg moet gaan lopen. [/a] sound
informant3 [a] Ik weet datij weg zal moete lopen. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=872] Ik weet dat hij zal moeten terugkomen. [/v] sound
informant3 [a] Ik weet dat hij zal moeten terug komen. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik weet dat hij nog terug zal moeten komen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik weet dat Eddy morgen brood zal willen eten. [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant2 [a=n] Eddy moet xxx vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
informant3 [a=n] Hij moet vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
veldwerker [v=093] Ik vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant2 [a=n] _ da Marie naar Jef zal moeten bellen. [/a] sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant3 [a=n] Hij wil geen soep nie meer eten [/a] sound
informant2 [a=n] Hij wil geen soep nie meer eten he. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nieverast geen muizen? [/v] sound
informant1 [a=j] Zitten ier nieverst geen muizen? [/a] tagging sound
informant3 [a=j] Zitten ier nieverast geen muizen? [/a] sound
veldwerker [v=146] Hij spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij spreek nie goe Frans he. [/a] sound
informant1 [a=n] Hij spreek nie goe Frans. [/a] sound
veldwerker [v] en zoude kunne zeggen. Hij spreek zo goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] Hij spreek nie goe Frans. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant2 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Hij eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij ee nieverst geen vrienden. [/a] sound
informant2 nee da's nie 't zelfde he. Dan kan hij nog wel vrienden ein aterij overal geen eet. sound
informant2 [a=j] Hij eetij overal geen vrienden. [/a]

eet ij
sound
informant1 [a=j] Hij ee overal geen vrienden. [/a] tagging sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan ee drie boeke. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor drie uur de wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij weet datij voor drie uren de wagen _ moet gemaakt emmen. [/a]

dat ij
sound
informant1 [a=n] de wagen moet gemaakt ebben. [/a] sound
commentaar[v=157] [/v] [a=j] zie 156 [/a]  sound
veldwerker [v=160] Jan weet datij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan weet datij voor drie uur de wagen gemaakt moet ebbe. [/a]

dat ij
sound
informant2 [a=j] Jan weet datij voor drie uur de wagen gemaakt moet emme. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij voor drie uur de wagen gemaakt ein moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om 't hooi van 't land t' halen. [/v] sound
informant2 [a] Edde genoeg mensen om 't hooi te menne? [/a]

e de
tagging sound
informant1 [a] om 't hooi op de zolder te steken [/a] sound
veldwerker [v] zoude daar ook in plek van om voor kunnen zetten? [/v] sound
informant2 [a] _ voor 't hooi op de zolder te steken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] 't was schoon van Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant3 [a] t was schoon van Jan om te komen helpen. [/a] sound
informant3 [a] t was schoon van Jan voor te komen helpen. [/a] tagging sound
informant3 [a] t was schoon van Jan van te komen helpen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant3 [a] Die ton is zwaar om te dragen [/a] tagging sound
informant2 [a] Die ton is zwaar om te dragen [/a] sound
veldwerker [v] zoude zwaar om dragen kunne zeggen? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=192] W' hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a=j] We peizen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant3 [a=n] We peizen op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant2 [a=j] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zoude zonder die van kunne zeggen. [/v] sound
informant2 [a=n] W hopen om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da's zo zeker als dat één en één twee is. [/v] sound
informant1 [a] t is zo zeker _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ als één _ één en één twee is. [/a] tagging sound
informant3 [a] _ als één en één twee is. [/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen. [/v] sound
informant3 [a] Hij kan staan zagen. [/a] tagging sound
informant3 [a] Hij staater weer te zagen. [/a]

staat er
sound
informant2 [a] Hij kan staan zagen. [/a] sound
commentaar[v=199] [/v] [a] zie 198. Hij staat te zagen. [/a]  sound
veldwerker [v=200] Toen daw aankwamen regende't [/v] sound
informant1 [a] Toen we aankwamen _ regendet. [/a]

regende t
tagging sound
informant2 [a] Damme daar aankwamen dan regendent

da me regenden t
temporeel 'dat' sound
veldwerker [v=215] 'k geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant2 [a] k geloof dak groter zijn dan _ as hij. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] Ze denkt dagij eer thuis zijt danekik. [/a]

da gij dan ek ik
tagging sound
informant3 [a] _ dagij eer thuis zijt azekik. [/a]

da gij az ek ik
tagging sound
informant1 [a] azzekik [/a]

as ek ik
tagging sound
veldwerker [v=217] Ge gelooft toch nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft toch nie datie sterker is asgij. [/a]

dat ie as gij
tagging sound
informant2 [a] Ge gelooft toch nie datie sterker is asgegij. [/a]

dat ie as ge gij
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze gelove dawij rijker zijn danzij. [/v] sound
informant3 [a] Ze geloven dawe rijker zijn dazij. [/a]

da we da zij
tagging sound
informant1 [a] Ze peizen dawij rijker zijn asgij. [/a]

da wij as gij
2enk tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dagulder nie zo slim zijt als wij. [/v] sound
informant2 [a] We geloven dage nie zo slim zijt aswij. [/a]

da ge as wij
tagging sound
informant2 [a] me geloven daze nie zo slim zijn asmewij. [/a]

da ze as me wij
3 mv tagging sound
informant2 [a] We geloven dadegulder nie zo slim zijt _ [/a]

da de gulder
sound
informant1 [a] _ dagulder nie zo slim zijt as wij [/a]

da gulder
tagging sound
informant3 [a] _ dachegulder nie zo slim zijt as wij. [/a]

da ge gulder
tagging sound
veldwerker [v=220] Gulder gelooft toch niet da zij armer zij da gulder. [/v] sound
informant2 [a] _ dazezulder armer zijn asgulder. [/a]

da ze zulder as gulder
tagging sound
informant2 [a] Ge geloof nie dazezulder armer zijn asgegulder. [/a]

da ze zulder as ge gulder
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant3 [a] Gij gelooft da Lisa schoonder is as Anna. [/A] tagging sound
informant2 [a] Ge gelooft toch da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant3 [a] Hij gelooft dan Bart en Peter sterker zijn _ as Bart en Jan. [/v] tagging sound
commentaarmeningsverschil. Mij lijkt het logisch om informant één en twee te volgen (géén vervoegd voegwoord) omdat zij de 'zuiverste' informanten zijn  sound
informant2 [a] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn da Geert en Jan. tagging sound
informant1 da he da. Die n is er nie bij sound
veldwerker [v=232] Hij kom nie want 't gaa regenen. En den anderen zegt dan van ja hij gaa wel komen. _ dat die dan iets kan zeggen als . Toetoet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
commentaar[v=226] [/v] [a=n] zie 232 [/a] [v=227] [/v] [a=n] zie 232 [/a] [v=228] [/v] [a=n] zie 232 [/a] [v=230] [/v] [a=n] zie 232 [/a] [v=231] [/v] [a=n] zie 232 [/a] [v=243] [/v] [a=n] zie 232 [/a] [v=244] [/v] [a=n] zie 232 [/a]  sound
veldwerker [v=245] Branden doet die lamp nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Ge zou ze kunnen aansteken maar branden doeze nie meer. [/a]

doe ze
tagging sound
informant1 [a=n] Branden doeze nie meer da vinnekik nie _ [/a]

doe ze vin ek ik
sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even die tassen afwassen. [/v] sound
informant1 [a=n] k zal wel efkes den afwas doen. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongens wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant3 [a] De jongen wie a zijn moeder gisteren _ [/a] sound
informant2 [a] De jongen wies moeder gisteren hertrouwd is die stieng achter mij. [/a] tagging sound
informant3 [a] Diene jongen die a zijn moeder gisteren hertrouwd is stieng achter mij. [/a] tagging sound
informant3 [a] De jongen die zijn moeder _ [/a] sound
veldwerker [v] kunde zeggen de jongen wie zijn moeder? [/v] sound
informant3 [a] de jongen die zijn moeder gisteren hertrouwd is [/a] sound
informant3 [a] De jongen wie zijn moeder gisteren hertrouwd _ nee [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar z' op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant2 [a] De bank waar das op zaten die was juist geverfd. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] zoude ook kunne zeggen de bank waar op dasse zaten? [/v] sound
informant1 [a] nee waar as op zaten [/a]

a s
sound
veldwerker [v=253] De zondag gingen met geheel de familie naar de zee wat dat heel plezierig was. [/v] sound
informant2 [a] De zondag gingen met geheel de familie naar de zee wat heel leutig was. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In 't dorp waar ak woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant3 [a] In 't dorp waar ak woon staat een ou kerksken. [/a]

a k
tagging sound
informant3 [a] In 't dorp waar ak woon daar staat een oud kerksken. [/a]

a k
sound
veldwerker [v=256] Op den dag daw' aankwamen regendet. [/v] sound
informant1 [a] Op den dag damme toekwamen regendet

da me regende t
tagging sound
informant3 [a] _ dammen aankwamen of toekwamen _ dan regendent

da me n regenden t
sound
veldwerker [v=257] Da s iets wat heel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] Da s iets wa geheel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=258] da s iets wak nie gaarne doen. [/v] sound
informant1 [a] Da s iets wak nie gaarne doen. [/a] sound
informant3 [a] _ dak nu nie gaarne doen. [/a]

da k
sound
informant2 [a] Da s iets wak nie gaarne doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant3 [a] Wie a geld eet moet mij maar wa geven. [/a] tagging sound
informant2 [a] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/a] tagging sound
informant2 [a] Wie ater geld eet die moet mij maar wa geven. [/a]

at er
tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in 't stad gezien en. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa denkte wie ak in 't stad gezien eb. [/a]

denkt e a k
tagging sound
informant1 [a] _ dak in t stad gezien em. [/a]

da k
sound
informant2 [a=j] _ wie ak in de stad gezien eb. [/a] tagging sound
informant1 [a] dakik zijn tegengekomen. [/a]

da k ik
tagging sound
veldwerker [v=261] Wa denkte hoe dasset opgelost ein. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisde hoe asset opgelost xxx. [/a]

peis de a se t
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t stad gezien ein. [/v] sound
informant2 [a=j] Wie peisde ja wie dak in 't stad gezien eb. [/a]

peis de da k
tagging sound
informant1 [a=n] Wie denkte dak in t stad gezien eb. [/a]

denkt e da k
tagging sound
veldwerker [v=265] Hoe peisde hoe dasset opgelost ein. [/v] sound
informant1 [a=n] Hoe peisde dasset opgelost ein. [/a]

peis de da se t
tagging sound
informant2 [a=j] Hoe peisdegij hoe dasset opgelost ein. [/a]

peis de gij da se t
tagging sound
veldwerker [v=266] Wie peisde die ak in 't stad gezien ein. [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisde dak in t stad gezien em. [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v=273] Marie trok 't deken naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] Marie trok het laken naar eur toe. [/a] tagging sound
informant3 [a] Marie trok 't laken _ naar eur. [/a] sound
informant1 [a] naar eur toe. Nee. dat toe gaat er nu nie bij. naar eur. [/a] sound
informant2 [a] Marie trok het laken naar eur. [/a] sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan ein gekeunen? [/v] sound
informant2 [a=n] Zoutij da gekeunen emme? [/a]

zout ij
sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekeunen emmen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=308] Zoutij da kunnen doen emmen. [/v] sound
informant3 [a] Zoude da kunnen doen en. [/a]

zou de
2 enk sound
veldwerker [v=000] Zoutij da kunne gedaan emmen? [/v] sound
informant3 [a] Zoutij da kunne gedaan emmen. [/a]

zout ij
tagging sound
informant2 [a] Zoutij da kunne gedaan emmen. [/a]

zout ij
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten te schillen. [/v] sound
informant3 [a=n] Marie zit patatten te schillen. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik ei geen goesting en voeieren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik ei geen goesting om de koeien te voeren. [/a] sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij hem komen en pakken hem mee. [/v] sound
informant2 [a=n] De politie zou bij hem komen en ze pakken hem mee. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij d' overstroming. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie eur koeien zijn allemaal verdronken bij d' overstroming. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dees peis ik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Daar peizik nie aan. [/a] sound
veldwerker [v=321] Die rare gast emmik mee naar de markt geweest. [/a] sound
informant2 [a=n] Met dien aardigen ek naar de markt geweest. [/a]

e k
sound
veldwerker [v=322] 'k ein al d' eerste drie sommen gemaakt. De welkste eddegij gemaakt? [/v] sound
informant3 [a=j] k em al d eerste drie sommen gemaakt. De welkste eddegij gemaakt. [/a]

e de gij
tagging sound
informant2 [a=j] k em al d eerste drie sommen gemaakt. De welken eddegij _ [/a] sound
veldwerker [v=323] De watvoore eddegij al weggedaan. [/v]

wat voore e de gij weg gedaan
sound
informant2 [a=j] Waffer eddegij d'r al weggedaan. [/a]

wa fer e de gij weg gedaan
sound
informant3 [a=j] Waffer eddergij al weggedaan. [/a]

wa fer e de r gij weg gedaan
tagging sound
informant2 [a=j] Waffer eddergij al weggedaan. [/a]

wa fer e de r gij weg gedaan
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven opeten. [/v]

zou k
sound
commentaargeen echt antwoord  sound
veldwerker [v=325] zie 324 [/v] sound
informant1 [a=n] Die zouk nie willen opeten. [/a]

zou k
sound
informant3 [a=j] De die zouk nie willen opeten. [/a]

zou k
tagging sound
informant2 [a=j] De die die zouk nie willen opeten. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling nu maar eens op. [/v] sound
informant1 [a=j] Gaan haalt die bestelling maar he. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] Gaan haalt die bestelling maar he. [/a] sound
veldwerker [v=000] Blijven eet maar al gauw vanavond. [/v] sound
informant1 [a=n] Blijf maar eten. [/a] sound
veldwerker [v=000] Komen eet maar. [/v] sound
informant1 [a=n] Kom maar mee eten. [/a] sound
veldwerker [v=329] Ik geloof deze gast vinnez' allemaal wel ne vriendelijken. [/v] sound
informant1 [a=n] Deze gast _ [/a] sound
informant2 [a=n] _ da vinnez' allemaal wel ne vriendelijken. [/a]

vinne z
sound
veldwerker [v=347] Ik weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik weet datij gaan zwemmen is. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v=350] zie 347 [/v] sound
informant2 [a=j] Ik weet datij gaan zwemmen is. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=875] en 'k weet datij weeste zwemmen is? [/v] sound
informant2 [a] 'k weet datij weeste zwemmen is. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie? [/v] sound
informant2 [a=j] ba jaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant2 [a=n] ja [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ba jaas? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=355] Einze gegeten? [/v] sound
informant1 [a=n] gewoon ja he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant1 [a=n] bah ja. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] maar neet. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] maar neet da hoorde wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] D'r kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant2 [a=j] Wie da ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] 'k peis datter iemand de koekskes opgegeten eet maar ik weet nie wie da. [/v] sound
informant1 [a=n] 'k peis datter iemand de koekskes opgegeten eet maar ik weet nie wie. [/a]

dat er op gegeten
sound
informant2 [a=j] 'k peis datter iemand xxx maar ik weet nie wie da. [/a]

dat er
tagging sound
informant2 [a=j] D'r eet iemand de koekskes opgegeten eet maar ik weet nie wie da. [/a] sound
informant2 en dan zijn ze gaan dijken leggen clusterdoorbreking sound
commentaarn.v.t. (spontaan gesprek)  sound
veldwerker [v=359] Met zo'n weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Met zo'n weer kunde niks doen. [/a]

kun de
sound
informant2 [a=n] Met zo'n weer kunde niks doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Ge gaa naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Ge ga naar de voetbal kijken met _ met mij. [/a] sound
veldwerker [v=364] Is em dood? [/v] sound
informant1 [a=n] Isij dood? [/a]

is ij
sound
informant3 [a=n] Isij dood? [/a]

is ij
sound
informant2 [a=n] Isij dood? [/a]

is ij
sound
veldwerker [v=368] Met hij te werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant3 [a=n] Omdat hij gaan werken is _ moetzij geheel den dag thuis blijven. [/a]

moet zij
moet ze zij sound
informant2 [a=n] _ moezezij geheel den dag thuis blijven. [/a] sound
veldwerker [v=369] Met het te sneeuwen kostewe 't stad nie uit. [/v] sound
informant3 [a=n] Omdat sneeuwt kosteme 't stad nie uit. [/a]

omdat t koste me
sound
veldwerker [v=370] Da's de man die asse geroepen ein. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man die asse geropen emmen. [/a]

a se
tagging sound
veldwerker [v=371] Da's de man die a 't verhaal verteld eet. [/v] sound
informant3 gaa t em over verhaal reflexief 'gaan' in betekenis 'het gaat over...' sound
informant3 [a] Da s de man die a 't gezeed eet. [/a] tagging sound
informant2 [a] of _ die at die historie verteld eet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Das de man die ak peis dat die historie ee verteld. [/v] sound
informant1 [a] _ die die historie verteld eet. [/a] tagging sound
informant2 [a] Da's de man die ak denk dat die die historie verteld eet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Da's de man die ak peis dasse geroepen en. [/v] sound
informant3 [a] Da's de man die ak peis die asse geroepen ein. [/a]

da s a k a se
tagging sound
informant2 [a] _ dasse geroepen emmen. [/a] tagging sound
informant2 [a] Da s de man dak peis dasse geroepen ein. [/a]

da k da se
tagging sound
informant1 ik vin altijd [a] da's de man die ak peis die asse geroepen emmen. [/a]

a k a ze
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneet gaat 'r ooit vrede zijn? [/v] sound
informant1 [a=j] Nooitnie [/a] sound
informant2 [a=j] Nooitnie [/a] tagging sound
informant3 [a] Dr zal nooit geen vrede zijn. [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie eetter d'n auto meegepakt? [/v] sound
informant3 [a=j] Niemandnie zeker. [/a] sound
informant2 [a=j] Niemandnie ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeiet geld aan de bomen? [/v] sound
informant2 [a=j] Nieverastnie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a=n] Niks. [/a] sound
veldwerker [v=391] Welkste koeien eetij gemolken? [/v] sound
informant3 [a=n] geeneen. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dage ne cadeau voor em et gekocht. [/v] sound
informant2 [a] Nie zeggen dage ne cadeau gekocht et! [/a]

da ge
tagging sound
informant1 [a] W emmenem ne cadeau gekocht. [/a]

e me n em
sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen is of datij gevallen eet. [/v] sound
informant1 [a=j] Geloofdegij nie datij gevallen eet? [/a]

geloof de gij dat ij
tagging sound
informant3 [a] Geloofdegij da datij gevallen eet? [/a] sound
veldwerker [v] Wa vindet best eigenlijk? Hij ee gevallen of hij is gevallen? [/v] sound
informant1 [a] Hij ee gevallen. [/a] sound
veldwerker [v=397] 't schijnt daze niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] 't schijnt dasse niks mag eten. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant3 [a] Ze schijn niks te mogen eten. [/a] sound
informant2 [a] Ze schijn niks te mogen eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerden om niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] Ze probeerden om niemand zeer te doen _ om niemand geen zeer te doen. [/a] sound
informant2 [a=j] om niemand geen zeer te doen. [/a] sound
informant3 [a=j] Wendy probeerde om niemand geen zeer te doen. [/a] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerde van niemand geen zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] 't beloof weer ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant2 [a] t beloof weer ne schonen dag te worden. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] t belooft van ne schonen dag te worden. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] 't is misschien beter om nog efkes te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] t is misschien beter om nog evekes te wachten. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] t is misschien beter van nog efkes te wachten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zoudet met voor kunne zeggen? [/v] sound
informant2 [a=j] _ beter van _ voor nog efkes te wachten. [/a] sound
veldwerker [v=402] W' hadden de chance van em direct terug te vinnen. [/v] sound
informant3 [a=n] w ammen chance _ dammenem direct terugvonnen. [/a]

a me n da me n em
sound
veldwerker [v=403] 't lijkt wel of dat er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant2 [a] t is precies of d'r staat d'r enen in den hof. [/a] sound
informant2 [a] het gelijkt erop dat er enen in den hof staat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=407] Hij wistent. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij wistet he [/a]

wist et
sound
informant1 [a=n] Hij wistet sound
informant2 [a] Hij eeget geweten. [/a]

ee g et
sound
veldwerker [v=415] Hij zee mij dant orgel in de kerk staat. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij zee mij dat d'n _ dat orgel in de kerk staat. [/a]

da t
sound
veldwerker [v=417] Misschien gaketik _ gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant1 [a=n] Misschien ganekiket wel krijgen. [/a]

gaan ek ik et
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfder gij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij d'rop duwen. [/a]

durf de gij
tagging sound
informant2 [a=j] Durfdergij op duwen. [/a]

durf de r gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij vragen? [/v] sound
informant2 [a=n] Durfdegij em vragen op de koffie. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij vragen op de koffie? [/v] sound
informant3 [a=j] Durfdezegij vragen? [/a]

durf de ze gij
tagging sound
veldwerker [v=421] Eetij Pol ier geweest? [/v] sound
informant2 [a=n] Eet de Pol hier geweest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Hoe eetij Pol da opgelost? [/v] sound
informant3 [a=n] Hoe eet de Pol dad opgelost? [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddeme gij dien brief opgestuurd? [/v] sound
informant2 [a=n] Eddegij mij dien brief opgestuurd. [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik ein em t gegeven. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik ebbetem gegeven. [/a]

eb et em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de week. [/v] sound
informant2 [a=n] Ze leeft op water en brood van de week. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ze ken zij daar niks van. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze ken ze zij daar niks van. [/v] sound
informant2 [a=j] Ze ken ze zij d'r niks van. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] Ze ken ze zij d'r niks af. [/a] tagging sound
veldwerker [v=426] Marie eezij daar niks mee te maken. [/v] sound
informant3 [a=n] Marie eetter niks mee te maken. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a=j] We zijmen daar nog nooit geweest

zij me n
verbaal affix -men tagging sound
informant1 [a=j] Wij emme daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] We zijn wij daar nooit geweest. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] We zijmewij daar nog nooit geweest. [/a]

zij me wij
tagging sound
informant1 [a=j] We zijmewij daar nog nooit geweest. [/a]

zij me wij
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dammewij zullen winnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zee danwij zulle winnen. [/a]

dan wij
tagging sound
informant2 [a=n] Marie die zee danwij daar zulle winnen. [/a]

dan wij
tagging sound
informant2 [a=j] Marie die zee damewij zulle winnen. [/a]

da me wij
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen. [/v] sound
informant3 [a=j] Hij kan hij daar niks aan doen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Hij kan hij daar niks aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis dattie hij morgen ook komt. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik denk datij morgen ook komt. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Z emme naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] Hij eet den bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij eet den bal in de mand gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] Hij eet den bezem gevogen helemaal in stukken. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij eet den bezem kapot gevogen. [/a] sound
veldwerker [v=485] Zal ik vandenavond koken? [/v] sound
informant1 [a=n] Doeta maar. [/a]

doe ta
sound
veldwerker [v=486] Da boek beloof mij dache nooit nie meer zult verstoppen. [/v] sound
informant2 Da boek beloof mij dache nooit nie meer zult verstoppen. informant aapt zin na; twee andere informanten begrijpen hem gewoon niet sound
informant2 Dien boek beloof mij dachet nooit nie meer zult wegsteken? alweer naäpen, nu met toevoeging 'het' sound
informant3 [a=n] Ik denk nie at da veel gebruikt wordt zo eerst met dat boek. [/a] sound
informant1 [a=n] Die zin is nie schoon gebouwd. [/a] sound
veldwerker [v=487] Wa zeg mij dadde gekocht et? [/v] sound
informant1 [a=n] Wa zeede wache gekocht et. [/a]

zee de wa ge
sound
veldwerker [v=492] Hij is gepasseerde week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] Hij is gepasseerde week ja _ door dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en kunde zeggen hij is gepasseerde week geopereerd van den dokter. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] of hij is overreden van ne camion. [/v] sound
informant1 [a] Hij is overreden van ne camion. [/a] sound
veldwerker [v] Kund' ook zeggen hij is vorige week geopereerd geweest door den dokter? [/v] sound
informant1 [a] geweest nie he. [/a] sound
veldwerker [v] of hij 's geopereerd geworden? [/v] sound
informant2 [a] Hij is geopereerd geooren door den dokter. [/a] sound
veldwerker [v=493] Hij wor morgen door den dokter geopereerd. [/v] sound
informant3 [a] Hij wor morgen geopereerd door den dokter. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kost ein geroepen. [/v] sound
commentaar[v] geen echt antwoord [/v]  sound
veldwerker [v=497] Hij is al 't kapot gerief weg aan 't smijten. [/v] sound
informant2 [a] Hij is al zijn kapot gerief aan 't weg smijten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eet 'r drie rooie. [/v] sound
informant2 [a=n] Robert eet drie groen appelen en Marie drie rooie. [/a] sound
veldwerker [v=412] d'r waren veel mensen op 't feest. [/v] sound
informant1 [a] dr waren veel mensen op 't feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren d'r veel mensen op 't feest? [/v] sound
informant1 [a] Waren dr veel mensen op 't feest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Wa veur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant3 [a] Waffer boeken edde gekocht. [/a]

wa fer e de
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie eede gezien? [/a]

ee de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet u op de kermis gezien? [/v] sound
informant3 [a] Wie eetter u op de kermis gezien? [/a]

eet er
tagging sound
informant2 [a] Wie eetter u op de kermis gezien? [/a]

eet er
sound
veldwerker [v=530] Marie zee dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a] _ nen boek ei proberen verkopen. [/a] sound
informant2 [a=j] Marie die zee dagegij Piet nen boek ee proberen te verkopen. [/a]

da ge gij
tagging sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant2 [a=n] _ dak geprobeerd ou om Els ne cadeau te geven. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant1 [a] _ dagij geprobeerd et _ Marie nen boek te verkopen.

da gij
tagging sound
informant2 [a] _ om Marie nen boek te verkopen. [/a] Is da nie beter? sound
informant2 [a] _ dagij geprobeerd et van aan Marie nen boek te verkopen. [/a]

da gij
sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdek erop los. [/v] sound
informant2 [a] In dien tijd dan leefdek erop los. [/a]

leef de k
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant3 [a] Vroeger leefdenij as een beest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij gelijk god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daar leefdewij gelijk god in Frankrijk. [/a] sound
informant2 [a] Daar leefdeneme gelijk as god in Frankrijk. [/v]

leef den e me
stam - pret.suffix - uitgang - tussen-n - me tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus ik vin dagij 't ook nie meugt zien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand maget zien maar ik vin dadegijt ook nie meugt zien. [/a]

mag et da de gij t
tagging sound
veldwerker [v=345] Toen leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Dan leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leef de gij
tegenwoordige tijd i.p.v. verleden denk ik (GUV) tagging sound
veldwerker [v] en toen leefdenegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant2 [a] Toen leefdegij gelijk as ne kluizenaar. [/a] tagging sound
veldwerker [v=408] Op dees feest wordt veel gedanst. [/v] sound
informant2 [a=j] Op deze feest d'r wordt veel gedanst. [/a] inversieloze zin tagging sound
informant2 [a=j] Op deze feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
informant3 [a=n] Op deze feest wordt veel gedanst. [/a] sound
informant1 da kan he sound
informant3 't is wel meer wordter veel gedanst. sound
informant2 ja 'k denk het wel. sound
veldwerker [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in diene winkel. [/v]

wordt er
sound
informant2 [a=j] Nu wordter alleen nog brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker en kunde die er daar weglaten? sound
informant2 nee da denkik nie sound
veldwerker [v=414] Gisteren stond er nen aardige vent in den hof. [/v] sound
informant2 [a=j] Gisteren stieng er nen aardige vent in den hof. [/a] tagging sound
veldwerker en kunde die er daar weglaten? sound
informant2 nee sound
commentaar[n] nagesprek  sound
informant2 Ik heb ook nog geweest dak zo in 't binnenland zit en dasse zegge tegen mij. Ge zijt toch nen Hollander. ik heb geweest dat ... in beteknis ik heb meegemaakt dat ... sound
commentaarnagesprek [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor?
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor?
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor?
068 Als je gezond leeft, dan leef je langer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; In Noord-Holland: Asse je gezond leeft, leef je langer. vorm: Ache gezond leeft leefde langer.
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen In doorbrekingsdialecten: doorbreking door pronomen testen:; Opnemen als 'komt voor'-vraag in de volgorde: 'zal moeten hem roepen'. komt voor : n
150 Hij weet alles niet van de zaak. komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die a zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar aze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dasse
324 De zulke zou ik niet durven opeten. vorm: azo?n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: W ame t geluk om em direct terug te vinne.
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: Van te vinne.
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zalekik et
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: gulder
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: zulder
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: wij
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogewe
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2).
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN).
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: makaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of der
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: ad iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ad een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ganek
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ga
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gadegij
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gaat hij ga
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gase
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaget
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wij gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanwij
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gadegulder
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanze gaanzulder
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingzij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingewij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezulder
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wie asse
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die asse
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wie a
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die at
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die ak denk die a
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die ak denk die a
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em