SAND-data Hoek (I137p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Hoek

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]I137p[/k][h]317[/h][i]318[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer Zo'n gevlochten mandje met zo'n beugeltje over. sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze he nie geweten dat dat mens dood was.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ze weet niet dat marie gisteren is gestorve?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze weet niet dat marie gisteren overleden is.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ze weet nie dat marie gisteren is gestorven.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Dat het geen mens ooit gekunnen of gewil.[/a] tagging sound
informant [a] Geen mens het dat ooit gewille of gekunnen tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel willen op eten?[/v] sound
informant [a]Jan die had heel het brood wel op willen eetn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal vertel maar niet wie zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Je moe me nie zegge wien asse kunne roepen eit.[/a] Informant gebruikt spontaan wien asse. tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a] jan die kan zeneigen dat verhaal nog goed uh herinneren [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman die he geen spijkers bie em.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a]Erik die liet mien voor zien werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
informant [a] Johanna die liet dereige mee drijven op de golvm. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] tom die ei zeneige goed bekeekn in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] eduard die ken zeneige heel goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal ward heef gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] Ward e gehoren at er foto's van um in de etalage lei.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046]Ward heeft gehoord dat er foto's van hemzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] ward die ei gehoren dat er fotos van zeneige in de etalage legn [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v]En hemzelf dat gebruike wudder nie he?[/v] sound
informant [a=n] nee hoor van zeneige [/a]

zen eige
sound
hulpinterviewer [v]Ward heeft gehoord dat er foto's van zen eigen in de etalage staan?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Dat wastum he dat was goed.[/a]

was t um
sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals men ouders wiln?[/v] sound
informant [a]Ak zuinig leevn dan leevnk zo a men ouders et wille.[/a]

a k leevn k
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft hij langer dan zen vader?[/v] sound
informant [a]Attie nog drie jaar leeft ja dan leeftie langer as sen vader.[/a]

a tie leef tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leef se niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk bluuf leven dan leefse nie lange meer.[/a]

a se leef se
Vertaling niet letterlijk genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft leeftet morgen ook nog?[/v]

leeft et
sound
informant [a] At vandaag nog leeft leeftet morgen ook nog.[/a]

a t leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] Ajje zo losbandig leeft dan kan je nooit zo oud worden as ik.[/a]

a je
Vertaling met tweede persoon enkelvoud in plaats van tweede persoon meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leef dan leven ze niet voor hun kinderen?[/v] sound
informant [a] Asse veur udder werk leven leven ze nie veur udder kinders.[/a]

a se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] A rudy nog leeft dan leef leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a]Ajje gezond leeft dan leefie langer.[/a]

a je leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mense van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Atter weinig mensen leve van de landbouw he dan leven der meer van de fabriek.[/a]

at ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leven dan leve rosa en frans in de hemel?[/v] sound
informant [a] A rosa pieter en liesje in den hemel leven.[/a] tagging sound
informant [a] Dan leven rosa en frans in de helle.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal als we sober leve leve we gelukkig?[/v] sound
informant [a] Amme sober leve leveme gelukkig.[/a]

a me leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal als we ongezond leven leven we niet zo lang?[/v] sound
informant [a] Ammen ongezond leven dan leveme nie lange.[/a]

a men leve me
sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a]Leef wa gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kindere?[/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moeten roepen?[/v] sound
informant [a]Ik denk da marie tem zal moeten roepen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mensen om hooi van et land te halen?[/v] sound
informant [a] Ei je genoeg mensen om hooi van et land te haaln.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te kome werken?[/v] sound
informant [a]Et was aardig van jan om te komme werkn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeure?[/v] sound
informant [a] Die kan staan zeurn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij kan staan te zeveren?[/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeveren.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v]Hij kan staan te zeveren?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat hoort er echt niet bie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeure?[/v] sound
informant [a]Hie staat te zeveren.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200]Vertaal toen we aankwamen regende het?[/v] sound
informant [a]Toen ammen an kwamen toen was het aan het regenen regendenet.[/a]

a men regende n et
Spontaan gebruik van toen a. tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal k geloof dat ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a] Kgeloven ak groter zien as jie.[/a]

k geloven a k
Vertaling met jij in plaats van met hij. tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a] Ze geloof da jie eerder thuis ziet as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Je geloof zeker nie dattie sterker is as ik as jie.[/a]

da tie
tagging sound
informant [a] Je geloof zeker nie attie sterker is as jie.[/a]

a tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a]Ze geloven amme rijker zien as sie.[/a]

a me
tagging sound
informant [a] Dasse rieker zien as zudder of as judder.[/a]

da se
Informanten geven hier nog andere mogelijkheden met sterke pronomina eerder in het antwoord op deze vraag gaven ze ook al wudder en wieder als mogelijkheden. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] Me gelove a judder nie zo slim zien as wieder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Judder geloven nie a wudder armer zien as judder.[/a] Gebruik van eerste persoon meervoud in plaats van derde persoon meervoud. tagging sound
informant [a] Wudder geloven jammer genoeg nie a zudder rieker zie as wieder.[/a] Eerste persoon meervoud in plaats van tweede persoon meervoud maar in combinatie met het vorige antwoord levert het alle gevraagde vormen op. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a]Ie geloof at lisa even mooi is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Die gelooft a jan en louis sterker zie as geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] Die moeder van die jong die a gisteren getrouwd is die sting achter me.[/a] tagging sound
informant [a]De jong wien asse moeder.[/a]

as sen
sound
informant [a] De jong van wien assen moeder getrouwd is.[/a]

as sen
sound
hulpinterviewer [v] De jongen die zen moeder gisteren getrouwd is stond achter me?[/v] sound
informant [a=n] Nee van wie assen moeder.[/a] sound
informant [a] De jongen van wie assen moeder getrouwd is die sting achter me.[/a] sound
hulpinterviewer [v]De jongen wie zen moeder gisteren getrouwd is stond achter me?[/v] sound
informant [a=j] De jongen wien assen moeder getrouwd is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a]De bank waar asse op zaten die was pas geverfd.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a]Die a geld heit die moe mie maar wa geve.[/a] Geen antwoord op de vraag of wie ook voorkomt. tagging sound
hulpinterviewer [v] Die geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a=j] Die a geld eit moe mie maar wa geve.[/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a]Marie trok de deken naar eur toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a]Geen mens mag het zie dus jie mag het ook nie zie.[/a] sound
informant [a] Geen mens mag het zie dus ik vinden a jie het ook nie mag zie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a]Dat is de man die asse geroepen he.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a]Dat is de man die at verhaal heef verteld die het verhaal verteld eit.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die denkt dattie het verhaal heeft verteld verteld eit.[/a]

da tie
tagging sound
informant [a] Dat is de man die an ik denkn die at dat verhaal verteld eit.[/a] Voegwoordvervoeging op a bij de eerste persoon enkelvoud. Vraag is vertaald met die in plaats van dat bij de ingebedde zin bij denken. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ank denke die asse geroepen ei.[/a]

an k as se
Voegwoordvervoeging op a bij de eerste persoon enkevoud. Vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal tschijnt dat ze niets mag ete?[/v]

t schijnt
sound
informant [a] Tschien asse niks mag eten.[/a]

t schien as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Vertaal ze schijnt niets te mogen eten?[/v] sound
informant [a] Ze schien niks te meugen eten.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et liekt wel of atter iemand in de tuin in den hof staat.[/a]

at er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Welleken boeken eijje gekocht.[/a]

ei jed
tagging sound
informant En wieder lere et juddere op schole. sound
informant [a] Wat voore boeken eije gekocht.[/a]

ei je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wien ei je op de kermis gezien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wies na?[/v] sound
informant [a] Die wieze na mekare.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] Die wast helemaal zeneigen die zit in et bad. [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons zag een slange naast?[/v] sound
informant [a] fons zag een slang naast zen eige [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Vertaal ik denk dat marie heeft proberen van hem een brief te schrijve?[/v] sound
informant [a=n] Dan zou ik zeggen marie die he geprobeerd om een brief van em te schrijve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=004] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik probeerdekegen om tomaten te kweken?[/v] sound
informant [a=n] Wieder zouwen gewoon zeggen ik gaan proberen tomaten te kweekn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal gisteren wandeldiede door het park?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor.[/a] sound
informant [a]Gisteren kuierden die door het park.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a=n] Der wil geen mens dansen maar nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunnen vroeg op staan?[/v] sound
informant [a=n] Eddy moe vroeg op kunnen staan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer ete niet?[/v] sound
informant [a=n] Die wil geen soep meer eten.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zitten hier nergens geen muize?[/v] sound
informant [a=j]Der zitn hier nergens geen muizen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a=n] Die spreekt geen goed frans.[/a] sound
hulpinterviewer [v=148]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
commentaar[meta][k]I137p[/k][h]317[/h][i]318[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
informant [a=j] Ja hoor ja hoor iedereen is geen vakman.[/a] sound
hulpinterviewer [v=149]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a=j]Die ei overal geen vrienden.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal we hopen allemaal van op tijd thuis te zijn?[/v] sound
informant [a] We hopen allemaal op tijd thuis te zie.[/a] Geen anwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=n] Wien denk je ak gezien en in de stad.[/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=n]Neent neent wien denk je noe ak gezien hen in de stad.[/a]

a k
Gebruik van neent. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
informant [a=n] Ik heb helemaal geen zin om de koein te voern.[/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
informant [a] Al de koeien van marie die bin verdronken bie de overstroming.[/a] sound
informant Me zegge nooit geen overstroming. sound
hulpinterviewer [v] Et is nie zo zoals het hier staat gebruiken wie het nie he?[/v] sound
informant [a=n]Nee hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=329]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor nee hoor dan zouwe zegge ik geloof dat dat toch wel een aardig jongen is.[/a]

zou we
sound
hulpinterviewer [v=353]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal persoon a vraagt wil je nog koffie jan jan antwoordt ja'k?[/v] sound
informant [a=n] Ja'k dat weet ik wel van vader daarom dat was van heel vroeger maar dat hoor je daarom nie meer hoor.[/a] Ja'k kwam vroeger wel voor maar nu niet meer. tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal persoon a vraagt hebben ze gegeten sound
hulpinterviewer persoon b antwoordt jaanze?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor bie ons nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal met zullek weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
informant [a]Me zukke weer kun je niks doen.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Je kunt voor kunt je.[/a] sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal is hem dood?[/v] sound
informant [a=n] Is die dood.[/a] sound
hulpinterviewer [v=417]Komt deze zin voor in uw dialect vertaalmisschien ga'k et ik wel krijge?[/v] sound
informant [a]Misschien gaanket wel kriege.[/a]

gaan k et
Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfder gij op duwen?[/v] sound
informant [a] Durf jie der op duwen.[/a] tagging sound
informant [a=n] Nee da kom hier nie voor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=419]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfdemegij uitnodigen?[/v] sound
informant [a=n]Nee hoor durf jie mien uut te nodigen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=420]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal dufdeze gij uitnodigen?[/v] sound
informant [a=n]Nee hoor durf jie ze uut nodigen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=502]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofperen te schiln nee hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=028]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal vertel me eens wie asse had kunne roepen?[/v] sound
informant [a=j] Vertel mien eens wie asse kunne roepen ha.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=029]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal vertel me eens wien of ze had kunnen roepen?[/v] tagging sound
informant [a=n]Nee hoor niet in het dialect hoor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030]Komt deze zin voor in uw dialect vertel me eens wien of dasse had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor nee hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Welke zin is gebruikelijk in uw dialect?[/v] sound
informant [a] Wie asse kunnen roepen eit of wie asse zou roepe ja da wel de rest nie hoor.[/a]

as se as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant [a=n] Da kom echt helemaal nie voor he gedaan hen gekund zou die da gedaan he maar nie nee hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant [a=n] Ja dan zouwe zegge zou die da kunne gedaan nee hoor zo nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect ik weet dattie is gaan zwemmen?[/v]

dat tie
sound
informant [a=j] Ja ik weet dattie gaan zwem is gaan zwem.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350]Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect ik weet dattie gaan zwemn is.[/a]

dat tie
tagging sound
informant [a=j] Ja dat is dat vink nog beter.[/a]

vin k
sound
informant [a] Dattie gaan zwemn is niet dattie is gaan zwemn.[/a]

dat tie dat tie
sound
hulpinterviewer [v=399] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect wendy probeerde niemand pijn te doen?[/v] sound
informant [a=j] Wendy probeerde geen mens pijn te doen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde om niemand pijn te doen?[/v] sound
informant [a=j] Da kan je ook om om geen mens pijn te doen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect het belooft weer een mooie dag te worden?[/v] sound
informant [a=j] Het belooft weer een mooien dag te worden.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Het belooft weer om een mooien dag te worden?[/v] sound
informant [a=j] Het belooft om weer een mooien dag te worden.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495]Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect ik denk dajje veel weg zou motte gooin?[/v]

da je
sound
informant [a=j] Ik denk dajje veel weg zal motn gooin.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou weg motte gooie?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da eerste da vin ik beter as da tweede.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou moete weg gooin tagging sound
informant [a=j] Ik denken a je veel zou moeten weg gooin da kan ook maar die tweede nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=075]Komt deze zin voor in uw dialect ik vin da iedereen moe kunnen zwemn?[/v] sound
informant [a=j] Ja ik vin da iedereen moe kunnen zwemn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077]Komt deze zin voor in uw dialect ik vin da iedereen moe zwemn kunn?[/v] sound
informant [a=n]Nee ik vin da iedereen moe kunn zwemn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen kunn zwemn moet?[/v] sound
informant [a=n] Da's helemaal buiten de streep he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082]Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n]Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084]Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor ik vind ook nie at dat er bij past.[/a] sound
hulpinterviewer [v=086]Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dat eddy morgen wil brood eten?[/v] sound
informant [a=n] Ik weet at eddy morgen brood wil eetn nie zo.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154]Komt deze zin voor in uw dialect boekn heeft jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Nee jan ei drie boekn zo moeje da zeggen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja hoor da vin ik wel.[/a] sound
informant [a=j] Ja ik kan nie zeggen dat dat nou zo verkeerd klinkt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157]Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben?[/v] sound
informant [a=n]Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dattie voor drie uur de wagen gemaakt mot hebben?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja hoor da vin ik wel hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dattie voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet?[/v]

dat tie
sound
informant [a=n] Nee da klinkt nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt ie slaapt persoon b antwoordt hij doet?[/v] sound
informant [a=n] Maar zo zeggie da toch nooit zo zegge me da nie he nee hoor nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228]Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt hij slaapt persoon b antwoordt 't doet?[/v] sound
informant [a=n]Ja vin ik toch een beetje vreemd hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt slaaptie persoon b antwoordt ie doet et?[/v] sound
informant [a=j] Zie dat vind ik beter.[/a] Vraag verkeerd ingesproken met een direct object bij doen. sound
informant [a=n] Ja maar da zeggen we nie.[/a] Vraag opnieuw gesteld. sound
hulpinterviewer [v=244] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt slaaptie persoon b antwoordt toetoet?[/v] sound
informant [a=n] Nee toetoet dat doetie nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect de lamp doe nie meer brande?[/v] sound
informant [a=n] Nee de lamp brandt nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinderen doen hier nie voetbaln?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee hoor de kinders meugen hier nie voetbaln.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lamp nie meer?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat zou kunn branden doet de lamp nie meer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246]Komt deze zin voor in uw dialect doe marie elleken avond danse?[/v] sound
informant [a=n] Nee da's echt geen uh nee da vin ik nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect doet brood even snijde?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect hij doe wel even de kopjes afwasse?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da doe gebruiken me nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect dit denk ik nie aan?[/v] sound
informant [a=n] Dit nee dit da da denk ik nie aan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321]Komt deze zin voor in uw dialect die rare jongen benk mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a=n]Nee hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in uw dialect ik he al drie sommen gemaakt de welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant [a=n] Ja hoor dat is nie van hier hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect de watvoor he je al weg gebracht?[/v] sound
informant [a=n] Oh nee dat is ook iets van gunter.[/a] sound
hulpinterviewer [v=327] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer gaan haalt de bestelling nu maar op?[/v] sound
informant [a=n] Nee da's ook nie van hier he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=387]Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt wanneer zal de wereldvrede komen persoon b antwoordt nooit nie?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kun je ook maar xxx nooit meer vin ik a toch hier meer uh.[/a] sound
hulpinterviewer [v=421] Komt deze zin voor in uw dialect is ie pol hier gewist?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=422]Komt deze zin voor in uw dialect heeft ie pol dat op gelost?[/v] sound
informant [a=n]Ma nie zo nee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=423]Komt deze zin voor in uw dialect ei je mie jie die brief opgestuurd?[/v] sound
informant [a]Ei jie men die brief opgestuurd.[/] tagging sound
informant [a=n] Nee nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=425] Komt deze zin voor in uw dialect ze leef zie op water en brood deze week?[/v] sound
informant [a=n] Da zeggie hier nie he dat is weer iets van gunter he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=426] Komt deze zin voor in uw dialect marie heeft zie da niets mee te make?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Met klemtoon he anders kan het niet.[/a] Met klemtoon en vraagwoordinterpretatie kan de zin wel maar dan is het dislocatie van marie. tagging sound
hulpinterviewer [v=427] Komt deze zin voor in uw dialect we zin wie da nog nooit geweest?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee dat is buiten de deur hoor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Komt deze zin voor in uw dialect marie zei dat wie wieder zouden winnen?[/v] sound
informant [a] Marie zei a wieder zouwe winn.[/a] tagging sound
informant [a=n]Nee dan vin ik dat toch ook een beetje nee hoor nee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=429]Komt deze zin voor in uw dialect hij ken die daar ook niets aan doen?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat ben nou allemaal die woorden die er tussen staa die an wieder nie gebruiken.[/a] Voegwoordvervoeging op n op het voegwoord a bij eerste persoon meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=430]Komt deze zin voor in uw dialect ik denk dattie hie morgen ook komt?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dattie morgen dus die hij moet er van tussen he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect hij het de bal gegooid in de mand?[/v] sound
informant [a=n] Hij het de bal in de mand gegooid.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt zal ik kookn persoon b antwoordt dat doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Ja da zegge wieder nie hoor doet da maar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486]Komt deze zin voor in uw dialect dat boek beloof mie dat je nooit meer zult verstoppe?[/v] sound
informant [a=n] Nee da kan ik nie zegge.[/a] sound
hulpinterviewer [v=487]Komt deze zin voor in uw dialect wat zeg mie dat je gekocht hebt?[/v] sound
informant [a=n] Dat doen we nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530]Komt deze zin voor in uw dialect marie zeg da jie piet een boek heb geprobeerd te verkope?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor nee hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=531]Komt deze zin voor in uw dialect wim dach dak els had geprobeerd een cadeau te geven?[/v] sound
informant [a=n] Nee kan ik ook nie zegge.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532]Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer karel weet dat jie e geprobeerd marie een boek te verkope?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja zo zou je da kunne zegge natuurlijk zo is het wel in het dialect.[/a] sound
veldwerker [n] sound
hulpinterviewer [v=000] Dat doe ik wel even?[/v] sound
informant [a] Ja dat doenk wel even.[/a]

doen k
tagging sound
hulpinterviewer [v]Dat doe jij zeker wel even?[/v] sound
informant [a]Dat doe jie zeker wel even.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Dat doet hij wel even?[/v] sound
informant [a] Dat doetie wel even.[/a]

doet tie
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doet zij wel even?[/v] sound
informant [a] Da doe sie wel even.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Doet het pijn?[/v] sound
informant [a]Doet dat pijn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doen wij wel even?[/v] sound
informant [a]Dat doen we wel even.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Dat doen jullie wel even?[/v] sound
informant [a]Dat doen judder wel even.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Dat doen zij wel even?[/v] sound
informant [a] Dat doen zudder wel even.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Doe jij dat eens niet?[/v] sound
informant [a]Doe jie dat eens nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Doen jullie dat eens niet.[/a] sound
informant [a] Doen judder dat eens nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deed ik altijd?[/v] sound
informant [a] Dat deejik altijd.[/a]

dee j ik
tagging sound
hulpinterviewer [v]Dat deed jij altijd?[/v] sound
informant [a]Dat dee jie altijd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Dat deed hij altijd?[/v] sound
informant [a] Da deetie altijd.[/a]

dee tie
tagging sound
hulpinterviewer [v]Dat deed zij altijd?[/v] sound
informant [a]Dat dee zie altijd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Deed het pijn?[/v] sound
informant [a]Deed het pijn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Dat deden wij altijd?[/v] sound
informant [a]Dat deje wudder altijd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Dat dede jullie altijd?[/v] sound
informant [a]Dat deje judder altijd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deden zij altijd?[/v] sound
informant [a] Dat deje zudder altijd.[/a] tagging sound
veldwerker [v=018] Komt voor ze weet niet dat marie gisteren gestorven is of is gestorven?[/v] sound
hulpinterviewer [a]Ze weet nie a marie gisteren gestorven is.[/a] tagging sound
veldwerker [v]En is gestorven kan dat ook?[/v] tagging sound
informant [a=n] Ja dat kan ook maar dat is geen dialect.[/a] tagging sound
veldwerker [v=040]Komt voor erik liet mij voor hem werken?[/v] sound
informant [a=n] Voor um ja maar dat komt dan niet zo op an attie het voor zen eige doet he.[/a] Niet helemaal duidelijk wat de informant hier bedoelt ik denk dat ze bedoelt dat het hem refereert aan iemand anders dan het onderwerp van de zin. sound
veldwerker [v=057] Vertaal zij leeft?[/v] sound
informant [a]Ze leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v=061] Komt voor an judder zo losbandig leven?[/v] sound
informant [a=j] An judder ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=063] Komt voor an zij zo losbandig leven?[/v] sound
informant [a] An zie ja.[/a] sound
veldwerker [v=071] Komt voor an wij zo losbandig leven?[/v] sound
informant [a] An wudder ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v]Komt voor ammen?[/v] sound
informant [a]Amme nee nie ammen.[/a] sound
veldwerker [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a]Die is te zwaar om te draagn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=249]Komt voor de jongen die zen moeder?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja hoor da kan.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor de jongen die assen moeder ik zag?[/v] sound
informant [a=j] Ja hoor da kan ook.[/a] sound
veldwerker [v] De jongen wie zen moeder ik zag?[/v] sound
informant [a] De jongen wien zen moeder ik zag.[/a] sound
veldwerker [v=259] Komt voor wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a=n] Nee eigenlijk die a geld heit.[/a] sound
veldwerker [v=526] Vertaal wie heeft jou op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wien hetter joe op de kermis gezien.[/a] Vreemde vorm hetter. tagging sound
veldwerker [v=192] Komt voor we hopen allemaal van op tijd thuis te zijn?[/v] sound
informant [a=n]Nee nou da geloof ik nie.[/a] sound
veldwerker [v=418] Komt voor durf je er op duwen?[/v] sound
informant [a]Durf je der op te douwe ja te.[/a] tagging sound
veldwerker [v=417] Komt voor misschien ga'k et ik wel krijgen?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik nie da moet da nie bie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=400] Komt voor het belooft weer een mooie dag te worden?[/v] sound
informant [a]Et beloof weer een mooien dag te worden.[/a] sound
veldwerker [v=321] Komt voor die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a=n] Welneent.[/a] sound
veldwerker [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
vorm: as da
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wien asse
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan asse
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar an
opmerking: inclusief voegwoordvervoeging voor de derde meervoud
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop an
opmerking: inclusief voegwoordvervoeging voor de derde meervoud
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
opmerking: inclusief voegwoordvervoeging voor de derde meervoud
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
353 Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k Tijdens interview werd deze zin goedgekeurd. Ter controle nogmaals vragen. ; Indien ja: 728 opvragen. komt voor : j
vorm: jajik
opmerking: Je hoort het nog wel, maar de informant gebruikt het zelf niet echt meer
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nerregest
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
vorm: etter ier
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
725 Magekik daar ook van proeven? komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: die
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dammen
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dan wudder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: je weet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: dajje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: siet
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: ze
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zudder
735 Ons zeg dat niet zo. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
736 We/ wij gamen daar dikwijls naar toe. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
vorm: wudder gaan
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: biedem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: ajje dajje leeft leefje
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: addiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: addenenkele
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : j
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ank ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaank
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajje gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ajje gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaje
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: attie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gase
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: atet gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: amme ga
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: game
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajudder ga
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: anjudder ga
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanjudder
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: anze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingjie
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ank ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jie ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenjie ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen attie ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen assie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen at ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen an wudder gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn judder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen a judder gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn wudder
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen an ze gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingnze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: wien at
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die anze
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die anze (liever met an)
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die attet
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die attet
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: die an
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die ank
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die attet
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die ank
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die anze
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
vorm: weg aant gooien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : j
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
vorm: weer wel
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige