SAND-data Oostkapelle (I061p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Oostkapelle

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]i061p[/k][h]103[/h][i]104[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=003] Komt deze zin vo in je dialect wil je het vertale sound
hulpinterviewer ik denk dat marie heeft proberen van hem een brief te schrijven?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zegge ze et nie.[/] sound
commentaarDe hulpinterviewer reageert op iets dat de informant zegt maar dat onverstaanbaar is uit de reactie van de hulpinterviewer blijkt in ieder geval dat de zin niet voorkomt.  sound
informant [a] Marie die wil proberen om een brief te schrijve natuurlijk.[/a] tagging sound
informant [a] Marie is van plan om n brief te schrijf.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=004] Komt deze zin vo in je dialect wil je t vertale ik probeerdekegen om tomaten te kweken?[/v] sound
informant [a] Ik wil proberen om tomaten te kweken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin vo in je dialect wil je t vertale gisteren wandeldiede door het park?[/v] sound
informant [a] Gisteren kuierden door het park.[/a]

kuierde n
Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Wil je vertale ze weet niet dat marie gisteren gestorvenn is?[/v] sound
informant [a]Je wist nog nie dat marie gisteren overlede was.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] En kan je ook zegge da marie gisteren is overlee kan je dat ook omkeren?[/v] sound
informant [a] Maar ze wis ut nog nie daat marie overlede was.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeg ons nie zo he.[/a] Gebruik van ons als nominatief. sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a] Der wil geen mens danse.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v] Betekent dat noe dat iedereen aant danse is of dat er geen mens aant danse is?[/v] aan t aan t sound
informant [a] Der zunder wel danse maar der wil geen mens danse.[/a]

zun der
sound
hulpinterviewer [v=025] Wil je vertale niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Geen mens heit et ooit gewild of gekund.[/a] tagging sound
informant [a] Offie kont nie.[/a]

of ie kon t
sound
hulpinterviewer [a] Geen mens heit et ooit gewild offie kont nie.[/a]

of ie kon t
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Wil je vertale jan had het hele brood wel willen op eten?[/v] sound
informant [a] Jan wou heel het brood wel op ete.[/a] tagging sound
informant [a] Jan had t hele brood maar op willen ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Oe gebruikelijk is deze zin in je dialect wil je t vertale vertel maar niet wie zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Zei maar nie wien of ze of ze ha kunne roepe.[/a] Informant gebruikt wien voor wie is dit inderdaad de accusatiefvorm van het vraagwoord en verder gebruikt hij spontaan of. tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin vo in je dialect hoe gebruikelijk is deze zin in joe dialect wil je t vertale sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=j] Zeg jie noe maar eens wien of ze ha kunne roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030]Komt deze zin vo in je dialect hoe gebruikelijk is deze zin in je dialect wil je t vertale sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Wien ha ze noe eigenlij is kunne roepe.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Wil je vertale jan schaamt zich voor dat verhaal?[/v] sound
informant [a] jan schaamt zeneige voor da verhaal [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en piet wijzen naar?[/v] sound
informant [a] Ze wieze ne mekare.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wast?[/v] sound
informant [a] Zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Wil je vertale de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman he geen spieker bie zen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] Hie zag een slange naast zen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Wil je vertale erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a]Ie liet me vo hem werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Wil je vertale johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
informant [a] Johanna liet dereige mee drijve op de golve. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Wil je vertale toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Wil je vertale eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] eduard die kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] komt deze zin vo in je dialect ward e gehore dat er fotos van zeneige in de etalage sta [/v]

zen eige
tagging sound
informant [a=j] Nee hoor da zou ik ook zegge.[/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Wil je vertale als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen?[/v] sound
informant [a] As ik heel zuinig leef dan leef ik net as dat de oude lui wounen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Wil je vertale als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader?[/v] sound
informant [a] Assen nog drie jaar leeft wordt zen ouder assen vader.[/a]

as sen as sen
tagging sound
informant [a] Leeften langer assen vader.[/a]

leeft e n as sen
sound
hulpinterviewer [v=057] Wil je vertale als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a] As sie zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang meer.[/a]

leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Wil je vertale als et nu nog leeft dan leeft et morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] Ast vandaag nog leeft dan leeftet morgen ook nog.[/a]

as t leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Wil je vertale als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a]A julder zo losbandig leve dan word je niet zo oud nee.[/a] tagging sound
informant [a] Dan leve julder zo lang nie meer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Wil je vertale als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen?[/v] sound
informant [a]Dan leve ze nie vo de huus.[/a] Het eerste deel van de zin wordt niet goed vertaald. tagging sound
commentaar+  sound
hulpinterviewer [v=067] Wil je vertale als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft dan leeft dien andere ook nog daar kan je niets an verandere.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Wil je vertale als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Aje gezond leeft dan wor je ouder dan leef je langer.[/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Wil je vertale als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Asser zo veel mense in de landbouw werke.[/a]

as er
Vertaling met werken in plaats van met leven. tagging sound
informant [a] Dan leve der veel mensen van werk in de fabriek.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Wil je vertale als pieter en liesje in het paradijs leven dan leven rosa en frans in de hel[/v] sound
informant [a] A die die naam uh pieter en liesje in de hemel bin nou dan bin dan zitte die andere twee wel in de hel hoor.[/a] Geen letterlijke vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Wil je vertale als we sober leven leven we gelukkig?[/v] sound
informant [a] Aje sober leeft dan levie gelukkig.[/a]

a je leev ie
De zin wordt vertaald met tweede persoon enkelvoud in plaats van eerste meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Wil je vertale leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a]Leef wat gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Wil je vertale leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a]Leef wat minder bekrompen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen?[/v] sound
informant [a=j] Ik vind dat iedereen moe kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen?[/v] sound
informant [a]Ik vind dat iedereen moe kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dus je kan het niet anders zegge he?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet?[/v] sound
informant [a] Ik vind dat iedereen moe lere zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Je kunt dat niet omdraaie he?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082]Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet?[/v] sound
informant [a] Ja dat hebbe we net gezeid ik vind dat iedereen moe kunne zwemme.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=000] Zeg jie ook wel eens ik vinde?[/v] sound
informant [a=n] Ik vinde nee da zeg ik nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin vo in jie dialect wil jie vertale ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen?[/v] sound
informant [a=n]Nee ik vind ook da iedereen moe kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Maar kun je ook zegge ik vind da iedereen zwemme moe kunne[/v] sound
informant [a=n] Nee das geen oostkappels.[/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin vo in je dialect ik weet dat eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a] Ik weet da eddy morgen brood wil ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook zegge ik weet dat eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale eddy moet kunnen vroeg op staan?[/v] sound
informant [a] Eddy moe vroeg op kunne sta.[/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Wil je vertale ik denk dat marie hem zal moeten roepen?[/v] sound
informant [a] Ik denke da marie der moe roepe.[/a] sound
informant [a] Ik denke da marie der zal moe roepe.[/a] De informant lijkt hier moe te zeggen maar bij navraag later blijkt het toch moete te moeten zijn. tagging sound
informant [a] dat m zal moete roepe sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a] Zitte hier nergens ter geen muizen.[/a] De informant gebruikt nergens er geen muizen de hulpinterviewer herhaalt dit nog eens een keer. sound
informant [a] Zitte hier nergens geen muizen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale hij spreekt niet goed geen frans[/v] sound
informant [a] Hij spreek geen goed frans.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale iedereen is geen vakman[/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a=j] Die hei overal geen vriendn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Overal geen vrienden nergens vrienden.[/a] Hiervoor is een kleine discussie waaruit blijkt dat overal geen vrienden betekent dat hij nergens vrienden heeft het is dus onduidelijk of het ook kan betekenen of hij niet overal vrienden heeft. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale hij wil geen soep niet meer eten niet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar ja zo zeg ons da nie.[/a] Accusatief pronomen als subject sound
informant [a] Hij wil geen soep meer ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin vo in je dialect boeken ei jan der drie?[/v] De vraag is verkeerd ingesproken. sound
hulpinterviewer [v]Boeken ei jan drie?[/v] sound
informant [a] Jan e drie boeken.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Zou jie nooit zegge boeken e jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor da zou ik nooit zegge.[/a][ sound
hulpinterviewer [v] Kan je dan ook nie zegge boeken ei jan der drie?[/v] sound
informant [a] Boeken oh jan heit der ook wel drie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin vo in je dialect sound
hulpinterviewer jan weet datn voor drie uur de wagen moe hebbe gemaakt sound
informant [a] Jan weet datn om drie uur die wagen gemaakt moe he.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin vo in je dialect sound
hulpinterviewer jan weet datn voor drie uur de wagen moe gemaakt hebbe?[/v] sound
informant [a] Da kan ook jan weet datn die om drie ure moeten gemaakt wezen.[/a] De informant geeft aan ddat de zin kan maar hij vertaalt met een ander cluster maar wel in de goede volgorde. sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin vo in je dialect jan weet datn voor drie uur de wagen gemaakt moe hebbe?[/v]

dat n
tagging sound
informant [a=j] Das oostkappels.[/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin vo in je dialect jan weet datn voor drie uur de wagen gemaakt hebn moet?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat is niet nee de vorige is een stuk beter.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken ei jan drie dat is voor joe niks he?[/v] sound
informant [a=n] Nee das niks nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Wil je vertale heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen?[/v] sound
informant [a] Aje genoeg mense om t hooi van t land te haaln.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Wil je vertale het was aardig van jan om te komen werken?[/v] sound
informant [a] Dat was heel aardig van jan om te kome werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Wil je vertale deze ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je da ook vertale me deze ton is zwaar te dragen?[/v] sound
informant [a=j] Ja da kan je ook zegge deze ton is zwaar te dragen hoor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat verlies is zwaar te dragen?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dan zeg je het ook wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Maar nie zo dikwijls?[/v] De vraag is of de variant zonder om vaak voorkomt. sound
informant [a] Nee nie zo dikwijls net als je zei met een ongeluk dat is een zwaar verlies dan komt dat meer voor he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertalen we hopen allemaal van op tijd thuis te zijn?[/v] Deze zin hoeft niet te worden gesteld in dit gebied. sound
informant [a] We hopen allemale op tijd thuis te wezen.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=199] Wil je vertale hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Hie staat te zeuren.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Wil je vertale hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a] Ie kan staan zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Wil je vertale toen we aan kwamen regende het[/v] sound
informant [a] Toen amme an kwame regendet.[/a]

a me regende t
Gebruik van toen a tagging sound
hulpinterviewer [a]Toen als dat we aankwamen.[/a] Gebruik van toen en als en dat. sound
hulpinterviewer [v=215] Wil je vertale k geloof dat ik groter ben dan hij?[/v] sound
informant [a] Ik gelove dak groter ben dan jie.[/a]

da k
Vertaling met verkeerde pronomen na dan. tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Wil je vertale k geloof dat ik groter ben dan hij?[/v] sound
commentaar[meta][k] I061p[/k][h]104[/h][i]103[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
informant [a] K gelove dak groter ben dan jie

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v] En aje nou zegt groter dan hij?[/v] sound
informant [a]Dan hem.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Dan ie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=216] Wil je vertale ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik?[/v] sound
informant [a] Ze gelooft da jie eerder thuis bin dan ikke.[/a] De informant vertaalt later ook nog een keer met als in plaats van met dan. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Wil je vertale je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij?[/v] sound
informant [a] Je gelooft toch nie datn sterker is as jie.[/a]

dat n
tagging sound
hulpinterviewer [v=218]Wil je vertale ze geloven dat wij rijker zijn dan zij?[/v] sound
informant [a] Ze gelove.[/a] tagging sound
informant [a] Dat ulder rijker bin dan ons.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat ons rieker bin as ulder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Wil je vertale we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] We gelove da julder nie zo slim bin as ons.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Wil je vertale jullie geloven toch niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Julder gelove toch nie dat ons armer bin dan julder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Julder gelove toch nie da sie armer bin.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Wil je vertale u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] Jie gelooft dat anna mooier is dan lisa.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Wil je vertale hij gelooft dat louis en jan sterker zijn dan geert en peter?[/v] sound
informant [a] Sterker bin dan geert en peet.[/a] Geen volledige vertaling van de zin. tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij gelooft da louis en jan sterker bin dan geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin vo in je dialect ie slaapt ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Beetje raar he.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik zou vragen slaapten en wat zeg jie dan assen inderdaad slaapt?[/v]

slaapt en as en
sound
informant [a] Ja hie slaapt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin vo in je dialect ie slaapt et doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee da kom nie veur.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin vo in je dialect slaapten ie doet?[/v]

slaapt en
sound
informant [a] Slaapten.[/a]

slaapt en
sound
hulpinterviewer [v] Ie doet is dat een goed antwoord?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat is niet goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=244] Komt deze zin vo in je dialect slaapten toetoet?[/v] Deze zin hoefde eigenlijk niet te worden afgevraagd in dit dialect. sound
informant [a=n] Slaapten da kom wel voor maar da laatste woord nie.[/a]

slaapt en
sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin vo in je dialect de lamp doe nie meer brande?[/v] sound
informant [a=n] De lampe brand nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin vo in je dialect doe marie elleken avond danse?[/v] sound
informant [a=j] Doe marie elleken avond danse ja t kan natuurlijk he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin vo in je dialect doe het brood eens even snij?[/v] sound
informant [a=n] Snij het brood eens even nee doe nie nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin vo in je dialect ik doe wel even de kommetjes af wasse[/v] sound
informant [a=n] Nee ik za wel eens even de kommetjes af wasse.[/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Wil je vertale de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] De jongen die zen moeder gisteren getrouwd is die stong achter mie. tagging sound
hulpinterviewer [v] Kun je dit ook vertale me de jongen die ze moeder gisteren hertrouwd is stong achter me?[/v] sound
informant [a=j] Die jongen die zen moeder gisteren getrouwd is die stond achter me.[/a] De informant vertaalt hier voor de tweede keer met linksdislocatie. sound
hulpinterviewer [v=250] Wil je vertale de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank daar ze op zate was net gevet.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je da ook vertale me de bank die ze op zate was net geverfd?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat ist.[/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wil je vertale wie geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a] Wie geld heit die moet mie maar eens wat geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] En kan je ook zegge die geld heit moet mie maar?[/v] tagging sound
informant [a=j] Wie a geld heit oh wie geld heit of die geld heit die moet mij maar eens wat geve ja da kan ook da kan allebei.[/a] De informant maakt gebruik van de combinatie wie a. sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin vo in jie dialect wil je vertale wat denk je wie ik in de stad gezien heb?[/v] sound
informant [a=j] Da kan natuurlijk ook he wie.[/a] De informant geeft geen vertaling het is dus onzeker of de partiele wh-verplaatsing wel echt voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a=j] Wat denke jullie dasse het op gelost he oe dase het opgelost he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Oe komt deze zin vo in het dialect wil je vertale wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Wie denk je dak in de stad ontmoet he.[/a]

da k
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin vo in je dialect hoe gebruikelijk is deze zin in je dialect wil je vertale sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Zou em da kunnen gedaan he.[/a] sound
commentaarEr wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag.  sound
informant [a] Zou en da gedaan kunnen he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin vo in je dialect hoe gebruikelijk is deze zin in je dialect wil je vertale zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant [a] Zou en da gedaan kunnen he.[/a] sound
commentaarGeen antwoord op de komt voor vraag.  sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
informant [a] Ik he geen zin om de koeien te voeren.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale de politie zou bij hem komen en nemen hem mee?[/v] sound
informant [a] De politie zou bie zen kome en die zouen wel eens mee nemen.[/a]

zou en
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
informant [a] Marie der koeien benne allemale verdronken bie de overstroming.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin vo in je dialect dit denk ik nie an?[/v] sound
informant [a] De denk ik nie an.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin vo in je dialect die jongen bin ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a=j] Die jongen bi4k mee naar de markt geweest dat is ook dialect dat was goed.[/a]

bi k
tagging sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin vo in je dialect ik heb al de eerste drie somme gemaakt de welke he jie gemaakt?[/v] sound
informant [a] Ik heb alle drie de somme gemaakt de eerste drie somme gemaakt en welke he jie gemaakt.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Dus de welke da zeg ons nie he?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee.[/] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin vo in je dialect de watvoore he jie al weg gebracht?[/v] sound
hulpinterviewer [v] De watvoore dat betekent welke of zo iets maar da zeg ons nie he?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=327] Komt deze zin vo in je dialect he haalt die bestelling nu maar eens op?[/v] Deze vraag hoeft eigenlijk niet te worden gesteld in dit gebied. sound
informant [a] He jie die bestelling maar eens op hale.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale sound
hulpinterviewer ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a] Ik gelove dat al die jongens die jongen aardig vinde.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=339] Wil jie vertale niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Niemand mag het zie dus jie mag het ook nie zie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin vo in je dialect hoe gebruikelijk is deze zin in je dialect wil je vertale sound
hulpinterviewer ik weet dat hij is gaan zwemme?[/v] sound
informant [a=j] Ik weet dat en is gaan zwemme.[/] tagging sound
hulpinterviewer [v=875] En kan je ook zegge ik weet dat en is wezen zwemme?[/v] sound
informant [a=j] Dat kan ook.[/a] sound
informant [a] Dat en is wezen zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin vo in je dialect hoe gebruikelijk is deze zin in je dialect wil je vertale sound
hulpinterviewer ik weet dat hij gaan zwemmen is?[/v] sound
informant [a] Ik weet dat en is gaa zwemme.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin vo in je dialect wil jie vertale sound
hulpinterviewer wil je nog koffie jan ja'k?[/v] sound
informant [a] Wil jie nog koffie jan ja graag.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] En dan dat ja ik is dat goed?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a]Dat is zuid bevelands he dat zei opoe janne wel eens.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale sound
hulpinterviewer hebben ze gegeten jaanze?[/v] sound
informant [a] Hebbe ze gegete.[/a] tagging sound
informant [a] Ja natuurlijk of zo.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is nie oostkappels he jaanze?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin vo in je dialect wil jie vertale met zulk weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
informant [a] Met zukke weer kun je nie veel doe.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin vo in je dialect wil jie vertale is hem dood?[/v] sound
informant [a=j] Issen dood.[/a]

is en
tagging sound
hulpinterviewer [v=366] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale haar is ziek?[/v] sound
informant [a] Zie is ziek.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ons zegge nie haar is ziek.[/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale is haar ziek?[/v] sound
informant [a] Is zie ziek.[/] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale hem is dood?[/v] sound
informant [a] Hij is dood.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=370] Wil je vertale dat is de man die ze geroepe hebbe?[/v] sound
informant [a] Dat is die vent die ze geroepen he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] En zeg je ook wel eens dat is de man wie ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=355] Je zegt toch nie in het dialect hij is dood je zegt toch in het dialect ie?[/v] sound
informant [a=j] Ie is dood.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Wil jie vertale dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die t verhaal heef verteld.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Wil jie vertale dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denke dat die dat verhaal heeft verteld.[/a] Gebruik van die in de laagste inbedding. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Wil jie vertale dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denke da se geroepen he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin vo in je dialect wanneer za de wereldvrede kome nooit nie?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat is zo goed dat is gewoon he nooit nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Wil jie vertale et schijnt dat ze niets mag ete?[/v] sound
informant [a] Et schient dase niks mag ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Wil je vertale ze schijnt niets te mogen eten?[/v] sound
informant [a] Schient dase niks mag ete.[/a] Gebruik van schijnt dat ze niks mag eten met een leeg subject. sound
hulpinterviewer [a] Ze schien niks te mogen eten.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Komt deze zin vo in je dialect hoe gebruikelijk is deze zin in je dialect sound
hulpinterviewer wendy probeerde om geen mens pijn te doen?[/v] Hoeft eigenlijk niet te worden afgevraagd. sound
informant [a=j] Ze probeerde om geen mens pijn te doen dat is goed zeeuws.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin vo in je dialect hoe gebruikelijk is deze zin in je dialect et beloofde weer een mooie dag te worde?[/v] Hoeft hier eigenlijk niet te worden afgevraagd. sound
informant [a=j] Ja dat is goed het beloofde weer een mooie dag te worde ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=403]Wil jie vertale het lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et liek wel offer een in de tuin staat.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=417]Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale misschien ga'k 'et e k ik wel krijgen?[/v] sound
informant [a=n] Das raar misschien dak et wel kan krijge.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale durfder gij op duwen?[/v] sound
informant [a=n] Durf jie der wel op te douwen.[/a] Er wordt niet expliciet antwoord gegeven op de komt voor vraag maar uit de context blijkt dat de zin niet goed is zoals hij wordt aangeboden. tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertalen durfdeme gij uitnodigen?[/v] sound
informant [a=n] Durf jie mien uut te nodigen dat is ook weer brabants he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale durfdeze gij uit nodigen?[/v] sound
informant [a=n] Durf jie mien uut te nodigen dat is ook weer dat brabants het dat gij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Komt deze zin vo in je dialect heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant [a] He jie mien een brief op gestuurd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeg ons nie zo.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin vo in je dialect ie eit de bal gegooid in de mand sound
informant [a=j] Ie ei de bal gegooid in de korf.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale sound
hulpinterviewer zalik koken dat doe maar?[/v] sound
informant [a]Zal ik koke.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Zeg jie da dat doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat hoort er nie bie.[/a] sound
informant [a] Zal ik koke doe dat ma.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Doet dat ma.[/a] sound
informant [v=486] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen?[/v] sound
informant [a=n] Zaje dat boek nie meer weg steke.[/a] Er wordt niet expliciet antwoord gegeven op de komt voor vraag maar uit de context blijkt dat de zin niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale wat zeg mij dat je gekocht hebt?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da klopt nie he wat zeg mij daje gekocht hebt.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Zei mien eens wat of je gekocht heit.[/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect wil je t op zo veel mogelijk maniere vertale sound
hulpinterviewer ik denke daj vee zou weg moete gooie?[/v] sound
informant [a] Ik denke daje vee za weg moete gooie he.[/a]

da je
tagging sound
informant [a] Ik denke daje vee weg za moete gooie.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v] En kan je ook zegge ik denke daje vee zou moete weg gooie?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v] En vee zou moete weg gooie?[/v] sound
informant [a=n] Nee da gelook nie.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j]Da bin me et dan nie over eens.[/a] sound
hulpinterviewer [v] En ik denke da je vee moete zou weg gooie?[/v] sound
informant [a=n] Nee zo zeggie da nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
informant [a] Marie zit stoofperen te schillen.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin vo in je dialect zo'n ding een ek nog nooit gezie?[/v] sound
informant [a=n] Zukke dinge hek nog nooit gezie.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=520] Wil je vertale wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Wa for boeken ei je gekocht.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wil je vertale wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wien a je op de kermis gezien.[/a] sound
informant [a] Wie ei joe op de kermis gezie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Wil jie vertale marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] Marie trok de dekens naar der toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin vo in je dialect marie zei da jie piet een boek ei geprobeerd te verkope?[/v] sound
informant [a] Marie ei geprobeerd een boek aan joe te verkope.[/a] sound
informant [a=j] Da kan ook ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin vo in je dialect wim dacht dat ik els ha geprobeerd een cadeau te geve?[/v] tagging sound
informant [a=j] Das ook goed he das ook goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin vo in je dialect karel weet da jie he geprobeerd marie een boek te verkopen?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat dat dat is ons dat is dialect.[/a] sound
veldwerker [v=261] Vertaal de zin nog eens?[/v] sound
informant [a] Wat denk je hoe ze dat op gelost he.[/a] tagging sound
veldwerker [v=262] Vertaal nog eens een keer?[/v] sound
informant [a] Wie denk je dak in de stad onmoet he.[/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
006 Gisteren wandeldiede door het park komt voor : n
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
opmerking: Betekenis: niemand wil dansen
023 Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet Kan 'ook niet' achteraan voorkomen? komt voor : j
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor? komt voor : n
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asse leve leve ze
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: aster leve lever
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: as pieter en liesje leve leve rosa en frans
082 Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet komt voor : n
146 Hij spreekt niet goed geen Frans Eventueel 'niet' vervangen door 'zo' komt voor : n
149 Hij heeft overal geen vrienden vragen naar betekenis komt voor : j
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : j
komt voor (2): j
opmerking: informant zou het zelf niet zeggen maar heeft het wel eens in het dialect gehoord.
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : j
opmerking: hoort het wel eens maar niet echt vaak
247 Doe het brood even snijden! komt voor : j
opmerking: hoort het wel eens maar niet echt vaak
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen komt voor : j
opmerking: je hoort het wel eens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie de
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: diesen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wervan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: dee
296 Zou hij dat gedaan hebben gekund? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
309 Ik heb geen zin en voeren de koeien Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
316 Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
317 Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : j
319 Dit denk ik niet aan Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
350 Ik weet dat hij gaan zwemmen is In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
359 Met zulk weer je kunt niet veel doen In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag. komt voor : n
365 Hem is dood Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken. komt voor : n
367 Is haar ziek? Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: geen mens nie
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) vorm: nergensten
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) vorm: nergens nie
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
502 Marie zit stoofperen en schillen Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken. komt voor : n
512 Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! Varianten inspreken als 'komt voor'-vragen. Als voorkomt dan ook vragen of variant zonder 'een(e)' ook voorkomt. komt voor : n
vorm: zo'n dingin
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ons
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: damme
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: je weet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: dajje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: bin
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
735 Ons zeg dat niet zo. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : j
vorm: ons zegge
opmerking: * ons zeg
736 We/ wij gamen daar dikwijls naar toe. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie zen
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asje daje leeft leef
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: leefje
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asiedere
opmerking: *atiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ak ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajje gat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gajje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ajje assu gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm:
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaat gejje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gatu
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assen gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: getten
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse get
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: getse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ast get
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gettet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: amme gaa
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: game
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asje gaa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as julder gaa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geje
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan julder
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse geen
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: genze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jie
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen dat ik
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen dak
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jie ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen dajie
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ie ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen sie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen dasse
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging se
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen dat et
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen ons ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge julder
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen as ons
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen dat ons
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen julder ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ons
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die dasse
opmerking: *of diese
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die ofse
opmerking: *of diese
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige