SAND-data Nieuw-Vossemeer (I057a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03439) vertaling: J wit da verhaal nog wel
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03439) vertaling: M&P zien mekaar voor de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03439) vertaling: T was z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03439) vertaling: de timmerman ee gin spiekers bij um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03439) vertaling: F zag 'n slang neven 'm
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03439) vertaling: E liet mijn vor m'n eige waareke
opm.: foute interpretatie reflexief: m'n eigen
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03439) vertaling: J liet d'r eige meedrijve op de golve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03439) vertaling: T bekeek z'n eige es goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03439) vertaling: J drienkt in twee menute 'n bierke leeg
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03439) vertaling: dees schoene loope makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03439) vertaling: E ken z'n eige eel goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03439) vertaling: W ee goord da z'n foto's voor 't raam staan
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03439) vertaling: die errepels schelle nie makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03439) vertaling: di glas brikt age 't op de grond valt
opm.: let op merkwaardige voegwoordvorm
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03439) vertaling: dokter leef ik wel gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03439) vertaling: al jare leeft ie van de erfenis van z'n vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03439) vertaling: deze week zit ze op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03439) vertaling: leef 't nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03439) vertaling: oelang leve jullie nou al van dien arfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03439) vertaling: In B leven ze alleen van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03439) vertaling: naar 't eten gaan ik slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03439) vertaling: zou 'k da nou wel kunnen doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03439) vertaling: ij liet z'n uis afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03439) vertaling: 'k weet da J aard ee kunne werreke
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03439) komt voor: j
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03439) komt voor: j
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03439) komt voor: j
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03439) komt voor: j
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03439) komt voor: j
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03439) komt voor: j
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03439) komt voor: j
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03439) komt voor: j
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03439) komt voor: j
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03439) komt voor: j
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03439) komt voor: j
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03439) komt voor: j
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03439) komt voor: j
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03439) komt voor: j
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03439) vertaling: J ee gin een boek mir
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03439) vertaling: J ee gin boek mir
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03439) vertaling: Jan ee gin boeke
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03439) vertaling: Jan ee mekant gin geld mir
opm.: 'mekant'?
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03439) vertaling: d'r mag gin mens over di probleem prate
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03439) vertaling: d'r mag gin mens over di probleem prate
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03439) vertaling: gin mens zegt dat ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03439) vertaling: zitte ier ieveraans muize
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03439) vertaling: ik geef niks oon 'n aander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03439) vertaling: gin mens wilt 'r werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03439) vertaling: wij wiese nie dat ie thuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03439) vertaling: ik wies 't ok nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03439) vertaling: ij mag mee gin mens over di probleem praatte
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03439) vertaling: J wit dat ie voor drie ure de wage gemaakt mot emme
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03439) komt voor: j
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03439) komt voor: j
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03439) vertaling: M d'r auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03439) vertaling: M d'r auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03439) vertaling: Piet z'n auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03439) vertaling: Piet z'n auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03439) vertaling: die kapotte auto is van zijn
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03439) vertaling: die vent z'n auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03439) vertaling: die auto is van zijn en nie van mijn
opm.: 'van' + possessief pronomen
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03439) vertaling: de kraant van gisteren ligd onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03439) vertaling: J is 'n broer van K&K
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03439) vertaling: die mannen d'r fietse zijn gejat
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03439) vertaling: die zusters ebbe d'r moeder op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03439) vertaling: die auto is van Wimme
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03439) vertaling: die fiets is van mijn
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03439) vertaling: ij mag t'r mee gin mens over praten
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03439) vertaling: ik wil gin mens vor z'n kop stootte
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03439) vertaling: 't is arg da wij nie meuge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03439) vertaling: da goan 'k nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03439) vertaling: ik eb nie gesjouwd
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03439) vertaling: 'k ad 't nog mar net verteld of Marie begon al te schreeuwe
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03439) vertaling: ga nou die bestelling maar op ale
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03439) vertaling: ij doege 't nie
opm.: rare ww.-vorm
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03439) vertaling: ik waarschuw je da ge ier nie komt
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03439) vertaling: we moge van J nie aan Marie belle
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03439) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03439) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03439) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03439) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03439) komt voor: n
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03439) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03439) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03439) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03439) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03439) fragment: dan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03439) fragment: weer (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03439) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03439) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03439) fragment: weer (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03439) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03439) fragment: geworre (1)
opm.: ???
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03439) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03439) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03439) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03439) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03439) komt voor: n
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03439) komt voor: n
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03439) komt voor: n
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03439) fragment: as of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03439) fragment: oft (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 3.ev.mann.
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03439) vertaling: 'k weet da jullie op gin mens kwaad zijn
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03439) vertaling: 'k weet da ze eelemmal nie grotsig is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03439) vertaling: Els denkt dage 't nie van 'n leie dakske gaat
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03439) vertaling: van m'n eige weet ik da 'k te laat zijn en gij niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03439) vertaling: ge wit toch wel da de gij mot waarek ikke nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03439) vertaling: ze denke da wij naar uis gaan en da jullie nog meuge blijve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03439) vertaling: 't is zoonde dad ij komt en da zij weggaat
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03439) vertaling: ak 't goed bekijk is L nie goed
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03439) vertaling: zo 't re uitziet gaan P&L trouwe
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03439) vertaling: de lampe doeg et nie meer
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03439) vertaling: de lampe doeg et nie meer
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03439) vertaling: ga M ieleke avond danse
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03439) vertaling: ga M ieleke avond danse
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03439) vertaling: wulde gij 't brood 's evekes snijen
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03439) fragment: waarvan de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03439) fragment: daar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03439) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03439) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03439) fragment: daar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03439) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03439) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03439) fragment: dad (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03439) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03439) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03439) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03439) fragment: wa (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03439) fragment: wad (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03439) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03439) vertaling: wie denkt te gij wel da 'k in de stad tege kwam
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03439) vertaling: oe denke jullie da ze 't voor mekare gekrege emme
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03439) vertaling: 'k zijn benieuwd oe ze 't opgelost emme
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03439) vertaling: M wit nie wie wij wulle belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03439) vertaling: wit er iemes wie wij geroepe emme
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03439) vertaling: wie denk te dad ik in de stad gezien eb
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03439) vertaling: ge kun nooit raje wie ik in de stad ontmoet eb
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03439) vertaling: ij ee z'n aande gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03439) vertaling: ij ee z'n em gewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03439) vertaling: ij ee d'n oed op z'n kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03439) vertaling: ij ee d'n plek op z'n em
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03439) vertaling: ij ee z'n been gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03439) vertaling: ij ee z'n eige zeer gedaan
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03439) vertaling: M trok de deke naar d'r eige toe
opm.: reflexief: haar eigen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03439) vertaling: L wit dat 'r foto's van z'n eige te koop zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03439) vertaling: ge wit toch nog wel da we deur da bos gelope emme
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03439) vertaling: 'k weet nog goed dat den auto van Merie?n kapot was
opm.: augentatief op Marie
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03439) vertaling: ze wit nog geel goed dat ie as 'n vaareke zat te vreten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03439) vertaling: wij wete nog wel da Jan z'n boeken gestole zijn, maar zullie wete d'r niets meer van
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03439) vertaling: wete jullie da we J op de mart gezien emme
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03439) vertaling: ij ee z'n eige 't lazarus gesjouwd
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03439) vertaling: ij voelde z'n eige deur 't ijs zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03439) vertaling: zou ij da gedaan kunne emme
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03439) fragment: gekund (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03439) fragment: kunne doen (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03439) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03439) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03439) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03439) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03439) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03439) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03439) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03439) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03439) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03439) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03439) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03439) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03439) vertaling: we motte de koeie gaan voere in de schuur
komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03439) vertaling: we motte de koeie gaan voere in de schuur
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03439) vertaling: zij kwame aangekuierd
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03439) vertaling: zij kwame aangekuierd
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03439) vertaling: ik denk dat ie weg is
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03439) vertaling: ik denk dat ie weg is
komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03439) vertaling: ik denk dat ie weg is
komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03439) vertaling: ik denk dat ie weg is
komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03439) vertaling: nou weet ik dat ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03439) vertaling: nou weet ik dat ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03439) vertaling: 'k wete zeker dat ie weg eis
komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03439) vertaling: 'k wete zeker dat ie weg eis
komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03439) vertaling: de politie kwam en die eet em meegenome
komt voor: j
opm.: dav
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03439) vertaling: de politie kwam en die eet em meegenome
komt voor: j
opm.: dav
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03439) vertaling: M d'r koeien zijn allemaal verdronken
komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03439) vertaling: M d'r koeien zijn allemaal verdronken
komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03439) vertaling: van kaas maken eb ik gin verstand
komt voor: j
opm.: dav
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03439) vertaling: van kaas maken eb ik gin verstand
komt voor: j
opm.: dav
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03439) vertaling: ik zijn mee J naar de mart geweest
komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03439) vertaling: ik zijn mee J naar de mart geweest
komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03439) vertaling: de eeste drie somme zijn van mijn, welk edde gij gemaakt
komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03439) vertaling: de eeste drie somme zijn van mijn, welk edde gij gemaakt
komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03439) vertaling: welke ed de gij al weggebracht
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03439) vertaling: welke ed de gij al weggebracht
komt voor: j
opm.: dav
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03439) vertaling: zukke zou ik nie op durve ete
komt voor: j
opm.: dav
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03439) vertaling: zukke zou ik nie op durve ete
komt voor: j
opm.: dav
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03439) vertaling: en dees zou ik eemaal nie op durve ete
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03439) vertaling: ik weet da Jan naar de mart gewiest is
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03439) vertaling: oonder weg kwam ik 'm tege
komt voor: j
opm.: dav
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03439) vertaling: oonder weg kwam ik 'm tege
komt voor: j
opm.: dav
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03439) vertaling: ik heb van me leve al eel wa gelope
komt voor: j
opm.: dav
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03439) vertaling: ik heb van me leve al eel wa gelope
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03439) vertaling: ik zijn zo moe as 'n oond dus ouw ik er mee op
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03439) vertaling: ik zijn zo moe as 'n oond dus ouw ik er mee op
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03439) vertaling: ij dee net of ad ie net uit z'n nest kwam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03439) vertaling: ij dee net of ad ie net uit z'n nest kwam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03439) vertaling: de schilder is ier komme schilderen
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03439) vertaling: de schilder is ier komme schilderen
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03439) vertaling: zou je denke da ge naar uis gaat
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03439) vertaling: zou je denke da ge naar uis gaat
komt voor: j
opm.: dav
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03439) vertaling: die tijd van toen leefde ik maar een endje weg
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03439) vertaling: jare terug leefden ie as 'n beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03439) vertaling: daar leefde me as God de Vader in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03439) vertaling: d'r mag 't gin mens zien, dus gij ook nie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03439) vertaling: 't is gekomme toen ge wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03439) vertaling: ik weet waar ad de gij gebore zijt
opm.: waar als - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03439) vertaling: ad alles gedaan is meug de gaan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03439) vertaling: toen Marie dood was eed ie Anna 's ok nie meer kunne elpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03439) vertaling: ... dat ie gaan zwemme is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03439) komt voor: j
gebr.: 3,5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03439) komt voor: j
gebr.: 3,5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03439) komt voor: j
gebr.: 3
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03439) komt voor: j
gebr.: 3
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03439) vertaling: jao ik lus nog wel koffie
komt voor: j
opm.: dav
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03439) vertaling: jao ik lus nog wel koffie
komt voor: j
opm.: dav
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03439) vertaling: jau ze goat daanse
komt voor: j
opm.: dav
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03439) vertaling: jau ze goat daanse
komt voor: j
opm.: dav
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03439) vertaling: jau z' emme al gete
komt voor: j
opm.: dav
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03439) vertaling: jau z' emme al gete
komt voor: j
opm.: dav
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03439) vertaling: jaa 'k geloof da 't uis te koop is
komt voor: j
opm.: dav
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03439) vertaling: jaa 'k geloof da 't uis te koop is
komt voor: j
opm.: dav
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03439) vertaling: jau morrege krijge we volk over de vloer
komt voor: j
opm.: dav
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03439) vertaling: jau morrege krijge we volk over de vloer
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03439) vertaling: mee zukke weer kun de nie veul doen
komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03439) vertaling: mee zukke weer kun de nie veul doen
komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03439) vertaling: mee de kermesse komme de mense naor buite op straat
komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03439) vertaling: mee de kermesse komme de mense naor buite op straat
komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03439) vertaling: 'k wul 'm nooit mir zien. hij ee mijn besodemieterd
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03439) vertaling: jij gaat mee mijn naar de voetbal kijken
opm.: possessief na voorzetsel
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03439) vertaling: ij is dood
komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03439) vertaling: ij is dood
komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03439) vertaling: ist ie dood
komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03439) vertaling: ist ie dood
komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03439) vertaling: zij is ziek
komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03439) vertaling: zij is ziek
komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03439) vertaling: is zij ziek
komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03439) vertaling: is zij ziek
komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03439) vertaling: om mee zijn te waareke moes zij den ele dag thuis blijven
opm.: possessief na voorzetsel
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03439) vertaling: omdage 't ard sneeuwde konne we de stad nie uit
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03439) fragment: waar ze om (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: da die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: da die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: waarom (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: dad ij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: waarom (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: dad ij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: da die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: waarom (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: dad ij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: da die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: waarom (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03439) fragment: dad ij (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03439) fragment: waarvan (1)
opm.: ???
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03439) fragment: da ze (2)
opm.: ???
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03439) fragment: da ze (2)
opm.: ???
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03439) fragment: waarvan (1)
opm.: ???
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03439) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03439) fragment: wie (1)
opm.: 'met' vervangen door 'mee'
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03439) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03439) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03439) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03439) fragment: waar (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03439) fragment: dad (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03439) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03439) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03439) fragment: a de gij (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03439) fragment: a de gij (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03439) fragment: a de gij (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03439) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03439) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03439) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03439) fragment: a ge (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03439) fragment: a ge (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03439) fragment: a ge (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03439) komt voor: n
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03439) vertaling: P denkt da J&M op gin mens kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03439) vertaling: P denkt da J&M op gin mens kwaad zijn
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03439) vertaling: W denkt da 't er niemand een prijs kregt
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03439) vertaling: W denkt da 't er niemand een prijs kregt
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03439) vertaling: 't is waar ze meuge nie mir mee Marie prate
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03439) vertaling: nerreges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03439) vertaling: weet ik da
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03439) vertaling: a Pase en Pienksteren op ??n dag vallen
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03439) vertaling: din eene
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03439) vertaling: vertel 't em nie da'k buite gewiest ben
opm.: twijfelgeval stam als imperatief ('t' kan suffix of objectclitic zijn)
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03439) vertaling: ga nou nie verroaje da ge wa vor um gekocht et
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03439) vertaling: witte nie dat ie gevalle is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03439) vertaling: W prebeert om gin mens zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03439) vertaling: zo te zien mag ze niks ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03439) vertaling: ze mag eelemaal niks ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03439) vertaling: ze prebere al 'n eele dag mekaare te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03439) vertaling: zo te zien wor 't 'n eele mooie dag
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03439) vertaling: zo 't er uitziet kun de beter nog wa wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03439) vertaling: 't viel alles mee da we em nog trug gevonne emme
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03439) vertaling: as de oenders 'n valk zien zijn ze bang as de nacht
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03439) vertaling: a me d' errepels nie kunne verkoope zitte me in de piepzak
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03439) vertaling: a g' em nie meenimt, wor 'k zo kwaad as 'n ekke
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03439) vertaling: ij wies 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03439) vertaling: op da feest wor veul gedaanse
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03439) vertaling: nou word er in die winkel alleen mar brood verkocht
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03439) vertaling: ij komt altij laat at ie op de fiets komt
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03439) vertaling: a ge tijd ed kom dan es 'n keerke langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03439) vertaling: a 'k veul geld eb koop ik 'n dure wage
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03439) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03439) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03439) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03439) vertaling: durfde gij um te vrage
komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03439) vertaling: durfde gij um te vrage
komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03439) vertaling: durf de gij zullie te vrage
komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03439) vertaling: durf de gij zullie te vrage
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03439) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03439) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03439) vertaling: ed de gij mijn die brief gestuurd
komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03439) vertaling: ed de gij mijn die brief gestuurd
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03439) vertaling: ik eb 't em gegeve
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03439) vertaling: ik eb 't em gegeve
komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03439) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03439) vertaling: M ee gezeed da jij geprobeerd ed om liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03439) vertaling: M ee gezeid da de gij geprobeerd ed eur 'n boek te geve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03439) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03439) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03439) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03439) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03439) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03439) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03439) komt voor: j
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03439) vertaling: die stadse ebbe ier veel uizen weg gezet
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03439) vertaling: an die nuwe vaart zie de gin kip mir
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03439) vertaling: giestere is Jan ier gewiest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03439) vertaling: die dag da Jan belde war ik nie thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03439) vertaling: Jeffe zou ik nooit vrage
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03439) vertaling: M die zou 'm zoiets nooit lappe
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03439) vertaling: Bert die drienkt wel es 'n glaske te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03439) vertaling: Martha's zou ik wel es op de koffie wulle emme
opm.: eigennaam in genitief
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03439) vertaling: dad uis zou ik noois wulle kope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03439) vertaling: dad uis staat daor al viftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03439) komt voor: j
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03439) komt voor: j
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03439) komt voor: j
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03439) komt voor: j
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03439) komt voor: j
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03439) komt voor: j
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03439) vertaling: ee G opgebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03439) vertaling: past op ee
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03439) vertaling: a war mar net goed genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03439) vertaling: M ee nou meer koeie as dat ie vroeger ad
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03439) vertaling: as S kunne komme ad, a ze 't gedaan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03439) vertaling: zij is de beste dokter die 'k ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03439) vertaling: voor a ge iets weggooid motte mijn eve bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03439) vertaling: did is alles wa 'k gekrege em
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03439) vertaling: Jan is te gierig om wa aan z'n jong te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03439) vertaling: of a gij iets van voetballe wit
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03439) vertaling: leg da boek weg
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03439) vertaling: a che nou echt nie mir kunt wachte dan mo te mar komme
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03439) vertaling: 'k weet wel da Jan de dokter ar kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03439) vertaling: 'k weet da Jan de dokter gerope kon emme
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03439) vertaling: ij zee dad ik 't ad motte doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03439) vertaling: ij zee dad ik 't gedaan ad moete emme
opm.: twijfelgeval irrealis 'had moeten V' of irrealis 'moest hebben V'
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03439) vertaling: ij is vorige deur dokter M geolpen
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03439) vertaling: ij wor morrege deur dokter M geolpe
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03439) vertaling: 'k denk da ge veul weg zou motte gooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03439) vertaling: 'k denk da ge veul weg zou motte gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03439) vertaling: 't is dom om zukke dure dingen weg te gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03439) vertaling: 't is dom om zukke dure dingen weg te gooie
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03439) vertaling: ij is alle kapotte spulle aan 't weg gooie
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03439) vertaling: ij is alle kapotte spulle aan 't weg gooie
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03439) vertaling: 'k vin da je wa meer de kraant zou motte leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03439) vertaling: 'k vin da je wa meer de kraant zou motte leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03439) vertaling: 't is lomp om in de donkerte de kraant te leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03439) vertaling: 't is lomp om in de donkerte de kraant te leze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03439) vertaling: ij zit de gaanseleke dag de kraant te leze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03439) vertaling: ij zit de gaanseleke dag de kraant te leze
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03439) fragment: deur (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03439) vertaling: zo'n ding e 'k nog nooit gezien
komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03439) vertaling: zo'n ding e 'k nog nooit gezien
komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03439) vertaling: zo 'n wijf kun de mar beter late prate
komt voor: j
opm.: dav
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03439) vertaling: zo 'n wijf kun de mar beter late prate
komt voor: j
opm.: dav
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03439) vertaling: zo 'n mens eed altij wa om over te mauwe
komt voor: j
opm.: dav
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03439) vertaling: zo 'n mens eed altij wa om over te mauwe
komt voor: j
opm.: dav
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03439) vertaling: gij zijd ook 'n arige or
komt voor: j
opm.: dav
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03439) vertaling: gij zijd ook 'n arige or
komt voor: j
opm.: dav
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03439) vertaling: R ed die groene appel weggegeve nou eed ie nog 2 rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03439) vertaling: d'r ware veul mense op da feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03439) vertaling: waar 't druk op da feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03439) vertaling: wa vor boeke ed de gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03439) vertaling: ij woont bij Mariekes
opm.: twijfelgeval thuisnaamval op eigennaam 3.ev.vrouw.
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03439) vertaling: ij woont bij Wimme
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03439) vertaling: lopt es evekes naor de bakker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03439) vertaling: wie ed de gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03439) vertaling: wie eet 'r jou gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03439) vertaling: a 'k da geweten ad a 'k et nie gedaan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03439) vertaling: 't zou beter zijn om nog evekes te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03439) vertaling: de dokter was t'r al eel gauw toen Jan gebeld ad
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03439) vertaling: lop nou toch deur verrekte rotjong
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03439) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03439) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03439) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03439) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03439) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03439) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03439) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03439) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Nieuw-Vossemeer

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Nieuw-Vossemeer