SAND-data Herkingen (I042p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03572) vertaling: Jan weetat verhael nog wael
opm.: reflexief: z'n eigen
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03572) vertaling: Jan weetat verhael nog wael
opm.: reflexief: z'n eigen
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03572) vertaling: Jan herinnert z'n eige da verhael w?l
opm.: reflexief: z'n eigen
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03572) vertaling: Jan herinnert z'n eige da verhael w?l
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03572) vertaling: Merie 'n Piet ziej e mekoare voor de kaarke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03572) vertaling: Toon wast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03572) vertaling: De tumemrman heit g?en spieker s bie z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03572) vertaling: Fonegs zag 'n slange neffen z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03572) vertaling: erik liet mien voor z'n waarke
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03572) vertaling: J liejt d'r eige meedrieve op de golven
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03572) vertaling: T bekeek z'n eige is goeuwd in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03572) vertaling: J heit in tw?e minuten een biertje gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03572) vertaling: Deze schoenen loape makkeluk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03572) vertaling: E k?nt z'n eige goeuwd
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03572) vertaling: W heit gehoard datter foto's van z'n in d?talage staen
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03572) vertaling: Die aerpesl sch?llen nie makkeluk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03572) vertaling: dit glas breekt ast op de groengd valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03572) vertaling: Dokter, leef ik wel gezoengd genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03572) vertaling: Hie leeft al jaeren van d?arfenis van z'n voader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03572) vertaling: Van de weke leef z?p waeter en bro?d
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03572) vertaling: leefet nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03572) vertaling: Hoelange leve jule noe al van die aarfenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03572) vertaling: In Bretagne leve ze vooral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03572) vertaling: Nae 't eten gae'k slaepe
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03572) vertaling: Zou ik dat w?l doewe?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03572) vertaling: Hie liejt z'n huus ofbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03572) vertaling: Ik wete dat Jan hard mot kenne waarke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03572) vertaling: Ik wete dat Jan hard mot kenne waarke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03572) vertaling: Ik wete dat Jan hard mot kenne waarke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03572) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03572) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03572) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03572) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03572) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03572) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03572) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03572) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03572) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03572) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03572) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03572) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03572) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03572) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03572) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03572) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03572) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03572) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03572) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03572) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03572) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03572) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03572) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03572) vertaling: Jan heit g?en?en boek m?er
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03572) vertaling: zie a
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03572) vertaling: boeken heit Jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03572) vertaling: jan heft nie vuel g?ld m?er
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03572) vertaling: d'r mag g?en maas parete over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03572) vertaling: zie e
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03572) vertaling: G?en maas zeit datten komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03572) vertaling: Zitte hier aarges muzen
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03572) vertaling: Zitte hier aarges muzen
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03572) vertaling: zitte hi?r naarge g?en muzen?
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03572) vertaling: zitte hi?r naarge g?en muzen?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03572) vertaling: Ik geve niks an een angder
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03572) vertaling: ge?n maas wi d'r waarke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03572) vertaling: Wiele wiste wie datten tuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03572) vertaling: Ik wist ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03572) vertaling: Hie mag m?t g?en maas praete over dit probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03572) vertaling: Jan weet datten voor driej ure de waegen gemaekt m? h?
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03572) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03572) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03572) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03572) vertaling: merie d'r auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03572) vertaling: zie a
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03572) vertaling: Piejt zn auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03572) vertaling: zie c
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03572) vertaling: die man zn auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03572) vertaling: zie e
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03572) vertaling: die auto is nie van mien mar van hie
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03572) vertaling: de krangte van gistere leit oengder de tv
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03572) vertaling: jan is K. en K. d'r broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03572) vertaling: die jonges dr fietsen binne gestole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03572) vertaling: die zussen dr moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03572) vertaling: die auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03572) vertaling: die fiets is van mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03572) vertaling: Hie mag met g?en maas praete over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03572) vertaling: Ik wille g?en maas z?er doewe
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03572) vertaling: 't is jammer dat wile nie magge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03572) vertaling: da gaek nie doewe
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03572) vertaling: ik ha nie gewaarkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03572) vertaling: hie had et nog mar net verteld of Merie begont e schre?uwen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03572) vertaling: gaetie bestelling noe mar ophaele
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03572) vertaling: hie waarkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03572) vertaling: ik vurbieje je om hier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03572) vertaling: Jan zurgde d'r voor dammen merie we konne belle
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03572) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03572) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03572) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03572) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03572) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03572) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03572) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03572) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03572) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03572) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03572) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03572) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03572) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03572) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03572) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03572) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03572) fragment: 2: te (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03572) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03572) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03572) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03572) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03572) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03572) fragment: te (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03572) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03572) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03572) vertaling: Ik wete dat jule op g?en maas b?os binne
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03572) vertaling: Ik wete dat ze naarges gr?os op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03572) vertaling: Els dienkt dat 't nie makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03572) vertaling: Ik wete dak te laete binnen en joe niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03572) vertaling: Je weet toch dat joe m? waarke en ikke nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03572) vertaling: Iedere?n dienkt da wiele naer huus gaen en da heulie nog magge bluuve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03572) vertaling: 't Is jammer dat hie komt en dat heur w?ggaet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03572) vertaling: Ik dienke da Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03572) vertaling: Ik dienke da P. en L. gaen trouwe
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03572) vertaling: dat doet'n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03572) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03572) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03572) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03572) vertaling: joa, dat doet'n w?l
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03572) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03572) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03572) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 03572) vertaling: Joa, dat doet'n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03572) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03572) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03572) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03572) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03572) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03572) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03572) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03572) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03572) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03572) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03572) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03572) vertaling: de lampe doet et nie me?r
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03572) vertaling: Dowe Merie elke 'n aeven danse
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03572) vertaling: Dowe Merie elke 'n aeven danse
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03572) vertaling: Dowet et bro?d es even snieje
komt voor: j
opm.: Dit is wel aan het verdwijnen
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03572) vertaling: Dowet et bro?d es even snieje
komt voor: j
opm.: Dit is wel aan het verdwijnen
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03572) fragment: van wie z'n (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03572) fragment: van wie z'n (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03572) fragment: waervan z'n (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03572) fragment: waervan z'n (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03572) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03572) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03572) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03572) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03572) fragment: waar (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03572) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03572) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03572) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03572) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03572) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03572) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03572) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03572) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03572) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03572) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03572) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03572) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03572) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03572) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03572) vertaling: Wie dienkje dak in de stad tegenkwam
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03572) vertaling: Hoe d?nke jule dazze 't opgelost ha?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03572) vertaling: Hoe dienk je dazze 't opgelost ha?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03572) vertaling: Magda weet nie wiemen wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03572) vertaling: Weet iemangd wiemen geroepe ha?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03572) vertaling: Wie dienk je dak in de stad tegenkwam?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03572) vertaling: Hie heit z'n hangden gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03572) vertaling: Hie heit z'n hemde gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03572) vertaling: Hie draegt 'n hoewd
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03572) vertaling: Hie heit 'n hoewd op
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03572) vertaling: Hie heit 'n hoewd op
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03572) vertaling: Hie draegt 'n hoewd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03572) vertaling: Hie heit'n vl?kke op z'n hemde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03572) vertaling: Hie hiet z'n b?en gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03572) vertaling: Ze heit d'r eige z?er gedaen
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03572) vertaling: Merie trok de deken naer d'r toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03572) vertaling: Luc weet datter foto's van zn'te koap binne
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03572) vertaling: Je weet toch nog w?l dammen toen deur da bos binne geloape?
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03572) vertaling: Ik weet nog datte auto van Merie kepot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03572) vertaling: Ze weet nog datten as een vaarke zat te eten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03572) vertaling: m'n wete nog wel dat alle boeken van Jan gestole warre, mar heulie wettet ne m?er
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03572) vertaling: Wete jule nog dammen Jan op de markt h? gezieje?
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03572) vertaling: Hie hiet z'n eige 'n ongelok gewaarkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03572) vertaling: Hie voelde z'n eige deur 'ties zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03572) vertaling: Zouw hie da gedae kenne h??
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03572) fragment: gekènne (1)
opm. inf.: b. Eddy mot vroeg op kenne staen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03572) fragment: gekènne (1)
opm. inf.: b. Eddy mot vroeg op kenne staen
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03572) fragment: gedaen (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03572) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03572) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03572) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03572) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03572) vertaling: Ik dienke hies w?g
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03572) vertaling: Ik dienke hies w?g
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03572) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03572) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03572) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03572) vertaling: Kaeze maeke week niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03572) vertaling: Kaeze maeke week niks van
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03572) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03572) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03572) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03572) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03572) vertaling: Ik weete dat jan naer de markt geweest heit
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03572) vertaling: Ik weete dat jan naer de markt geweest heit
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03572) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03572) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03572) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03572) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03572) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03572) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03572) vertaling: In die tied leefd ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03572) vertaling: vroeger leefden as een b?est
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03572) vertaling: daer leefden'n as god in Frankriek
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03572) vertaling: daer hammen as gond in Frankriek geleefd
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03572) vertaling: daer hammen as gond in Frankriek geleefd
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03572) vertaling: daer leefden'n as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03572) vertaling: g?en maas magt zieje dus ik vinne da joe 't oak nie mag zieje
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03572) vertaling: 't is gebeurd toeje weggieng
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03572) vertaling: 't gebeurde toeje w?ggieng
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03572) vertaling: 't gebeurde toeje w?ggieng
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03572) vertaling: 't is gebeurd toeje weggieng
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03572) vertaling: ik weete waer je gebore bint
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03572) vertaling: Noe je klaer bint mag je gaen
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03572) vertaling: deurda merie gesturve was heit dr'man Anna nie m?er kenne helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03572) vertaling: Ik weete datten is gaen zw?mme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03572) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03572) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03572) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03572) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03572) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03572) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03572) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03572) vertaling:
opm.: jaat (jaet) wordt hier wel gebruikt maar dan als bevestiging in de zin van: ja, nou / ja, dat is zeker
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03572) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03572) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03572) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03572) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03572) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03572) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03572) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03572) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03572) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03572) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03572) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03572) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: van wie (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: van wie (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: van wie (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: van wie (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03572) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03572) komt voor: n
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03572) fragment: met wie (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03572) fragment: met wie (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03572) fragment: waarmee (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03572) fragment: waarmee (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03572) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03572) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03572) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03572) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03572) fragment: waar (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03572) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03572) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03572) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03572) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03572) fragment: die d'r (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03572) fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03572) fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03572) fragment: die d'r (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03572) vertaling: P. dienkt dat J en M op g?en maas b?os binne
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03572) vertaling: P. dienkt dat J en M op g?en maas b?os binne
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03572) vertaling: W dienkt dammen nooit g?en maas een pries geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03572) vertaling: W dienkt dammen nooit g?en maas een pries geve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03572) vertaling: 't Is waer dasse nie me Merie magge praete
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03572) vertaling: 't Is waer dasse nie me Merie magge praete
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03572) vertaling: narges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03572) vertaling: g?en maas
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03572) vertaling: n?oit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03572) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03572) vertaling: geen ?en
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03572) vertaling: Niet tegen z'n zage dak naer buten binne geweest!
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03572) vertaling: Nie vert?lle datjen kedo voor z'n heit gekocht oor!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03572) vertaling: Weet je niet datten is gevalle
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03572) vertaling: W. probeerde om g?en maas z?er te doewen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03572) vertaling: 't schient dasse niks magge eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03572) vertaling: ze schient niks te magge eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03572) vertaling: Ze probere mekaore de h?le dag al te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03572) vertaling: 't belooft weer een m?oie dag te worren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03572) vertaling: 't is meschien beter om nog even te wacthen
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03572) vertaling: We hadde gelok damme 'n direct trug voengde
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03572) vertaling: As de kippen 'n valke zieje binne ze benauwd
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03572) vertaling: Ammen d?erpels nie kenne verkoape zimmen in de problemen
opm.: twijfelgeval voegwoord congruentie
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03572) vertaling: as jule 'n nie meeneme wor ik kwaed
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03572) vertaling: hie wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03572) vertaling: op dit fe?st wordt veul gedangst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03572) vertaling: Noe wordt er alle?n nog mar bro?d verkocht in die wienkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03572) vertaling: Assen met te fiets komt zallen w?l laete weze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03572) vertaling: As je tied heit komtan es een k?ertje langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03572) vertaling: As ik riek binne koap ik een dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03572) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03572) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03572) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03572) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03572) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03572) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03572) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03572) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03572) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03572) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03572) vertaling: Merie heit gezeid dat joe geprobeerd heit een v?rsje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03572) vertaling: Merie heit gezeid dat joe geprobeerd heit een v?rsje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03572) vertaling: Merie heit gezeit dat joe geprobeerd heit een v?rsje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03572) vertaling: Merie heit gezeit dat joe geprobeerd heit een v?rsje te ziengen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03572) vertaling: Merie heit gezeit dat joe geprobeerd heit heur een boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: met 'te
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: met 'te
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: met 'te'
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: met 'te'
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03572) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03572) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03572) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03572) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03572) vertaling: die uut te stad, die h? hier veul huzen gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03572) vertaling: an die nieuwe vaert daer zieje g?en maas m?er
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03572) vertaling: gister is Jan hier geweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03572) vertaling: de dag dat Jan b?lde was ik nie tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03572) vertaling: Jef, die zou
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03572) vertaling: Jef zou ik n?oit uutnoadige
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03572) vertaling: Jef zou ik n?oit uutnoadige
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03572) vertaling: Jef, die zou
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03572) vertaling: Merie zo zoiets n?oit doewe
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03572) vertaling: Merie die zou
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03572) vertaling: Merie die zou
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03572) vertaling: Merie zo zoiets n?oit doewe
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03572) vertaling: Bert drienkt wel es een glas te veul
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03572) vertaling: Bert drienkt wel es een glas te veul
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03572) vertaling: Bert, die ...
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03572) vertaling: Bert, die ...
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03572) vertaling: M die
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03572) vertaling: M zou ik w?l es biemen tuus wille uutnoadige
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03572) vertaling: M zou ik w?l es biemen tuus wille uutnoadige
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03572) vertaling: M die
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03572) vertaling: dat huus, dat zou'k n?oit wille koape
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03572) vertaling: dat huus dat staet er al vuuftig jaer
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03572) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03572) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03572) vertaling: heit Gunther geb?ld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03572) vertaling: Kiek uut!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03572) vertaling: Pas op!!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03572) vertaling: Pas op!!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03572) vertaling: Kiek uut!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03572) vertaling: 't was mar n?t goewd genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03572) vertaling: M heit noe m?er koejen dan ze vroeger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03572) vertaling: As Susanne had kenne komme dan hasse dat gedaen
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03572) vertaling: die vrouwe is de beste...
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03572) vertaling: das de beste dokter diek kenne
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03572) vertaling: das de beste dokter diek kenne
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03572) vertaling: die vrouwe is de beste...
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03572) vertaling: voor je wat weggo?it motje even b?lle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03572) vertaling: hier is alles wak gekrege h?
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03572) vertaling: Jan is te gierig (vrekkig / krenterig) om wat an zn'kinders te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03572) vertaling: Assof joe wat van voeballen weet!
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03572) vertaling: Leit dat boek neer!
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03572) vertaling: As je ?cht nie ken wachte, dan kom je mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03572) vertaling: Ik wete dat Jan de dokter had k?nne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03572) vertaling: Ik wete dat J de dokter geroepe kon h?
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03572) vertaling: Hie zei dat ik et had motte doewe
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03572) vertaling: Hie zei dat iket gedaen had motte h?
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03572) vertaling: hies vorige weke deur dokter M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03572) vertaling: Hie wor maarge deur dokter M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03572) vertaling: Ik dienke dat je veul w?g zou motte g?oie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03572) vertaling: Ik dienke dat je veul w?g zou motte g?oie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03572) vertaling: 't Is dom om zukke dure diengen weg te go?ien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03572) vertaling: 't Is dom om zukke dure diengen weg te go?ien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03572) vertaling: Hies alle kepotte spullen an't w?ggo?ien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03572) vertaling: Hies alle kepotte spullen an't w?ggo?ien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03572) vertaling: Ik vinne dat je m?er de krangte zou motte leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03572) vertaling: Ik vinne dat je m?er de krangte zou motte leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03572) vertaling: 't is dom om in't donker de krangte te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03572) vertaling: 't is dom om in't donker de krangte te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03572) vertaling: Hie zit de h?le dag de krangte te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03572) vertaling: Hies de h?le dag de krangte te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03572) vertaling: Hies de h?le dag de krangte te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03572) vertaling: Hie zit de h?le dag de krangte te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03572) vertaling: Hies de h?le dag de krangte te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03572) vertaling: Hie zit de h?le dag de krangte te lezen
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03572) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03572) vertaling: Zn'dieng ha'k nog no?it gezieje
komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03572) vertaling: Zn'dieng ha'k nog no?it gezieje
komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03572) vertaling: zon'vrouwe kejje nmar beter nie tegenspreke
komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03572) vertaling: zon'vrouwe kejje nmar beter nie tegenspreke
komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03572) vertaling: zon'maas heit altied wat te klaegen
komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03572) vertaling: zon'maas heit altied wat te klaegen
komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03572) vertaling: Joe bint oak een roaren
komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03572) vertaling: Joe bint oak een roaren
komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03572) vertaling: R. heit ?en groene appel w?ggegeve en noe hiet 'n dr'nog tw?e r?oje
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03572) vertaling: dr warre veul maasen op 't fe?st
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03572) vertaling: W?rre dr'veul maasen op et fe?st?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03572) vertaling: Waffor boeken heije gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03572) vertaling: Wat heije voor boeken gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03572) vertaling: Wat heije voor boeken gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03572) vertaling: Waffor boeken heije gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03572) vertaling: Hie wuent bie M
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03572) vertaling: Hie weunt bie W
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03572) vertaling: Loap even naer de bakker W
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03572) vertaling: Wie heije gezieje?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03572) vertaling: wie heit joe gezieje?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03572) vertaling: As'k dat gewete had hakke tw? gedaen
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03572) vertaling: As'k dat gewete had hakke tw? gedaen
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03572) vertaling: As'k dat gewete had dan hakke tw? gedaen
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03572) vertaling: As'k dat gewete had dan hakke tw? gedaen
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03572) vertaling: 't zou beter weze om nog even te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03572) vertaling: gelokkig had J de dokter geb?ld en die was 't er al h?el gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03572) vertaling: Loap noe toch deur vervelende jonges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03572) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: met 'te'
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03572) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: met 'te'
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03572) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03572) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03572) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03572) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03572) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Herkingen

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Herkingen