SAND-data Serooskerke (I034p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03085) vertaling: Jan herinnert zun eige dat verhael we
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03085) vertaling: Marie en Piet zien mekare we voorde kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03085) vertaling: Toon wast zun eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03085) vertaling: De timmerman ei geen spierkes bie zun
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03085) vertaling: Fons zag een slange nest zun
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03085) vertaling: Erik liet mien voor um werke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03085) vertaling: Johanna liet der eige mee drieve op de golven
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03085) vertaling: Toon bekeek zun eige is goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03085) vertaling: Jan ei in twi menuten een biertje gedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03085) vertaling: Deze schoenen lope makkeluk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03085) vertaling: Eduard kent zun eige hoed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03085) vertaling: Ward ei gore datur foto's van zun eige in de etalage staen
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03085) vertaling: De aerpels schelle nie makkeluk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03085) vertaling: Dit glas breek ast op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03085) vertaling:
opm.: vraag 2 en 3 ontbreken
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03085) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03085) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03085) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03085) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03085) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03085) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03085) vertaling: Jan ei g?en boek mi
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03085) vertaling: Jan ei g?en boek mi
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03085) vertaling: Boeken ei Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03085) vertaling: Jan ei nie vee geld mi
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03085) vertaling: Di mag geeneen praete over dat probleim
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03085) vertaling: Di mag geeneen praete over dat probleim
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03085) vertaling: Wie zat segge dattum komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03085) vertaling: Zitte deur ier ergenst muzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03085) vertaling: Ik geve niks an een ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03085) vertaling: Geeneen wiltur werke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03085) vertaling: Me wiste nie dattum tuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03085) vertaling: Ik wist ut ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03085) vertaling: Ie mag mee geeneen praete over dit probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03085) vertaling: Jan weet dattum de waegen voo drie uren gemaket moe ebbe
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03085) vertaling: Maries auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03085) vertaling: Marie dur auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03085) vertaling: Piets auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03085) vertaling: Piet zun auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03085) vertaling: Die mans auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03085) vertaling: Die man zun auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03085) vertaling: Die auto is nie van mien mae van im
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03085) vertaling: De krante van gister leit onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03085) vertaling: Jan is Karolien en Kristien dur broer
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03085) vertaling: Die joengers dur fietsen bin gestole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03085) vertaling: Die zussen dur moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03085) vertaling: Die is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03085) vertaling: Die fiets is van mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03085) vertaling: Ie mag mee geneen spreke over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03085) vertaling: Ik wil geeneen kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03085) vertaling: T is jammer da me nie moge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03085) vertaling: Dat gaank nie doe
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03085) vertaling: Ik e nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03085) vertaling: Nog me pas a dunt verteld of Marie begon te juilen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03085) vertaling: Gae die bestellienge noe me opaele
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03085) vertaling: Ie werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03085) vertaling: Ik verbien jut om ier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03085) vertaling: Jan verinderdet da me Marie belle
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03085) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03085) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03085) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03085) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03085) komt voor: n
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03085) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03085) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03085) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03085) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03085) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03085) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03085) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03085) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03085) fragment: (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03085) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03085) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03085) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03085) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03085) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03085) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03085) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03085) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03085) fragment: wanneer (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03085) vertaling: Ik wete dat julder op geen mens kwaed bin
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03085) vertaling: Ik wete dat zop niks trots is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03085) vertaling: Els dienkt dat nie makkuluk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03085) vertaling: Ik wete dak te laete bin en jie nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03085) vertaling: Je weet toch dajie moe werke en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03085) vertaling: Iedereen dinkt dame nae uus gae en dat ulder nog moge bluve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03085) vertaling: Het is jammer dat ie komt en zie weggaet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03085) vertaling: Ik denke dat Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03085) vertaling: Ik dienke dat Pieter en Liesje gae trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03085) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03085) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03085) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03085) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03085) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03085) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03085) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03085) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03085) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03085) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03085) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03085) vertaling: De lampe brang nie mi
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03085) vertaling: De lampe brang nie mi
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03085) vertaling: Danst Marie elleke aven
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03085) vertaling: Danst Marie elleke aven
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03085) vertaling: Snie 't broad is even
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03085) vertaling: Snie 't broad is even
komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03085) fragment: die zun (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03085) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03085) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03085) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03085) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03085) fragment: - (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03085) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03085) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03085) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03085) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03085) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03085) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03085) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03085) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03085) vertaling: Wie dienk je dak in stad gezien e
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03085) vertaling: Oe dienke julder dat zut opgelost e
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03085) vertaling: Magda weet nie wie of me op wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03085) vertaling: Weet iemand wie of me geroepe hebbe?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03085) vertaling: Wie denk je dak in stad gezien e?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03085) vertaling: Ie ei zun anden gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03085) vertaling: Ie ei sun emde gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03085) vertaling: Ie a een oed op zun oad
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03085) vertaling: ie ei een vlekke op zun emde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03085) vertaling: Ie ei zun bean gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03085) vertaling: Zijt tereige piene gedae
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03085) vertaling: Marie trok de deken nae der eige toe
opm.: reflexief: haar eigen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03085) vertaling: Luc weet datter foto's van zun eige te koop bin
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03085) vertaling: Jerinnnert je toch we dame toen deur dat bos gelope bin
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03085) vertaling: Herinnere me dat de auto van Marie kapot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03085) vertaling: Zerinnert dat ie as en verke zat te eten
opm.: reflexief: geen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03085) vertaling: Ons kende 't we herinnere dat Jan zun boeken gestole waere
opm.: zin niet helemaal afgemaakt in de vertaling reflexief: ons (twijfel). Ons kan subject zijn
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03085) vertaling: Ie eit zun eige een ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03085) vertaling: Ie voelde dattun deu ties zakte
opm.: dav reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03085) vertaling:
opm.: niet vertaalbaar
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03085) fragment: gekunne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03085) fragment: gedae (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03085) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03085) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03085) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03085) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03085) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03085) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03085) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03085) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03085) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03085) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03085) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03085) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03085) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03085) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03085) vertaling: Ik dienke dattum weg is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03085) vertaling: Ik dienke dattum weg is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03085) vertaling: Ik dienke ie is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03085) vertaling: Ik dienke ie is weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03085) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03085) vertaling: Ik weet ut ie is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03085) vertaling: Ik weet ut ie is weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03085) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03085) vertaling: Al de koeien van Marie zien verdronke
komt voor: j
opm.: dav
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03085) vertaling: Al de koeien van Marie zien verdronke
komt voor: j
opm.: dav
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03085) vertaling: Kaes maeke weetik niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03085) vertaling: Kaes maeke weetik niks van
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03085) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03085) vertaling: ke aal de eerste drie sommen gemaekt welke ei jie gemaekt
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03085) vertaling: ke aal de eerste drie sommen gemaekt welke ei jie gemaekt
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03085) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03085) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03085) vertaling: De die zou ik nie op durve ete
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03085) vertaling: De die zou ik nie op durve ete
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03085) vertaling: Ik wete dat Jan nae de mart geweest eit
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03085) vertaling: Ik wete dat Jan nae de mart geweest eit
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03085) vertaling: A lopend kwam ik um tegen
komt voor: j
opm.: dav
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03085) vertaling: A lopend kwam ik um tegen
komt voor: j
opm.: dav
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03085) vertaling: Ke eel wat gelope
komt voor: j
opm.: dav
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03085) vertaling: Ke eel wat gelope
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03085) vertaling: Korre noe moe dus ouw ker mae mee op
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03085) vertaling: Korre noe moe dus ouw ker mae mee op
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03085) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03085) vertaling: De schilder is ier komme schildere
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03085) vertaling: De schilder is ier komme schildere
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03085) vertaling: Denk je daje nae uus gaet
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03085) vertaling: Denk je daje nae uus gaet
komt voor: j
opm.: dav
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03085) vertaling: In die tied leefde ker op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03085) vertaling: Vroeger leefden as een beast
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03085) vertaling: Dae leefd ulder as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03085) vertaling: Niemand mag t zie dus ik vinde dat jie dat ook nie mag zie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03085) vertaling: t gebeurd toen a je wegging
opm.: meer dan een voegwoord 'toen a'
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03085) vertaling: Ik weet waer a je gebore bin
opm.: waar als - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03085) vertaling: Nou aje klaer bin mag je gae
opm.: nu als - ja
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03085) vertaling: Deurdat Marie overleden was eit eur man Anna niet mee kunne elpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03085) vertaling: Ik wete dattum is gae zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03085) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03085) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03085) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03085) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03085) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03085) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03085) vertaling: Wil je nog koffie Jan?
komt voor: j
opm.: dav
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03085) vertaling: Wil je nog koffie Jan?
komt voor: j
opm.: dav
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03085) vertaling: jaet
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03085) vertaling: jaet
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03085) vertaling: Ebbe ze geete?
komt voor: j
opm.: dav
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03085) vertaling: Ebbe ze geete?
komt voor: j
opm.: dav
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03085) vertaling: Is tuus te koop? ja
komt voor: j
opm.: dav
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03085) vertaling: Is tuus te koop? ja
komt voor: j
opm.: dav
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03085) vertaling: Dae kom morrege iemand langst? Wie dan?
komt voor: j
opm.: dav
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03085) vertaling: Dae kom morrege iemand langst? Wie dan?
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03085) vertaling: Mee zuk weer kaje nie vee doe
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03085) vertaling: Mee zuk weer kaje nie vee doe
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03085) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03085) vertaling: K wil um nooit mi zie omdattum me bedrogen eit
komt voor: j
opm.: dav
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03085) vertaling: K wil um nooit mi zie omdattum me bedrogen eit
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03085) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03085) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03085) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03085) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03085) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03085) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03085) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03085) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03085) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03085) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03085) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03085) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03085) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03085) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03085) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03085) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03085) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03085) fragment: die (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03085) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03085) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03085) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03085) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03085) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03085) fragment: - (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03085) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03085) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03085) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03085) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03085) komt voor: n
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03085) vertaling: Piet dienkt dat Jan en Marie op geen mens kwaed is
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03085) vertaling: Wim dienkt damu nooit geen mens een pries geve
opm.: twijfelgeval negatieve concord, betekenissen niet ingevuld
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03085) vertaling: Het is waer datzu nie mee marie moge praete
opm.: twijfelgeval bereik, betekenissen niet ingevuld
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03085) vertaling: nergens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03085) vertaling: geen mens
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03085) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03085) vertaling: dat kan nooit
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03085) vertaling: ze eiter geeneen gemolke
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03085) vertaling: Je moe nie zeie dak nae buten geweest bin
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03085) vertaling: Weet je dan nie dattun gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03085) vertaling: Wendy probeerde om geen mens piene te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03085) vertaling: 't schijnt dat ze niks mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03085) vertaling: ze schient niks te mogen eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03085) vertaling: ze proberen a de eele dag om mekaere op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03085) vertaling: Het belooft we om een mooie dag toren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03085) vertaling: t is misschien beter om nog even te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03085) vertaling: Me ade t geluk om in drect terug te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03085) vertaling: As doenders een valk zie bin ze bange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03085) vertaling: As me daerpels nie kunne verkope zitte me in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03085) vertaling: As julder im nie meeneme work kwaed
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03085) vertaling: Ie wist ut
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03085) vertaling: Op dit feest worter vee gedae
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03085) vertaling: Noe wortur nog me alleene broad verkocht in dei winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03085) vertaling: Assum meet de fiets komt saddum we te laet weze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03085) vertaling: Aje tied eit komt dan is een keertje langst
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03085) vertaling: Ak rieke bin koopuk een dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03085) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03085) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03085) vertaling: Durfjie dur op te dauwen
komt voor: j
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03085) vertaling: Durfjie dur op te dauwen
komt voor: j
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03085) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03085) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03085) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03085) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03085) vertaling: eie je me die brief opgestierd
komt voor: j
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03085) vertaling: eie je me die brief opgestierd
komt voor: j
opm.: dav
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03085) vertaling: Ik ebbet im gegeve
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03085) vertaling: Zie leeft op waeter en brood van de weke
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03085) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03085) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03085) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03085) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03085) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03085) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03085) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03085) vertaling: Die van de stad ebbe ier vee uzen bebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03085) vertaling: An dei nieuwe vaert zie je gin mens meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03085) vertaling: Gister is Jan ier geweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03085) vertaling: De dag dat Jan belde was ik nie tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03085) vertaling: Jef zouk nooit uitnodige
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03085) vertaling: Marie die zou zoies nooit doe
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03085) vertaling: Bert die drinkt we is een glaas tevee
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03085) vertaling: Martha die zouk we is bie mien tuss ut wille nodige
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03085) vertaling: Dat uus zouk nooit will verkope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03085) vertaling: Dat uus stater a vuuftig jaer
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03085) komt voor: n
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03085) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03085) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03085) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03085) vertaling: Ei Gunter gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03085) vertaling: Pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03085) vertaling: A was me net goed genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03085) vertaling: Marjo ei noe meer koeien dan dat ze vroeger aa
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03085) vertaling: As Susanne aa kunne komme dan aa ze dat gedae
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03085) vertaling: Zie is de beste dokter die ik kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03085) vertaling: Vodaje ies weggooit moeje even belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03085) vertaling: Ier is aallus dak gekregen e
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03085) vertaling: Jan is te gierig om ies an zun kinders te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03085) vertaling: Asof jie ies van voetballen weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03085) vertaling: Dat boek lei neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03085) vertaling: Aje echt nie kan wachte komt dan me
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03085) vertaling: Ik wete dat Jan de dokter aa kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03085) vertaling: Ik wete dat Jan de dokter aa kunne roepe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03085) vertaling: Ik zei dat ik hut aa moete doe
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03085) vertaling: ie zei dakkut gedae moe ebbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03085) vertaling: Ie is vorige weke deu dokter Mertens geoppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03085) vertaling: Ie wor morrege deu dokter Mertens geoppereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03085) vertaling: Ik dienke daje vee weg zou moete gooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03085) vertaling: Ik dienke daje vee weg zou moete gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03085) vertaling: tis dom om zukke diengen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03085) vertaling: tis dom om zukke diengen weg te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03085) vertaling: Ie is aale kopotte spullen an het weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03085) vertaling: Ie is aale kopotte spullen an het weggooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03085) vertaling: Ik vind daje vee meer de krante zou moete leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03085) vertaling: Ik vind daje vee meer de krante zou moete leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03085) vertaling: Tis dom om in t doenker de krante te leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03085) vertaling: Tis dom om in t doenker de krante te leze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03085) vertaling: Ie is de eel dag aan het krante lezen
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03085) vertaling: Ie is de eel dag aan het krante lezen
positie: 2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03085) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03085) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03085) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03085) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03085) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03085) vertaling: Robert eet een groene appel weggegeven en noe etie der nog twie rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03085) vertaling: Dae waere vee mensen op het feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03085) vertaling: Waare dur vee mensen op het feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03085) vertaling: Wat ei je voo boeken gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03085) vertaling: Wat voo boeken ei je gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03085) vertaling: Wat voo boeken ei je gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03085) vertaling: Wat ei je voo boeken gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03085) vertaling: ie weunt bie marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03085) vertaling: Ie weunt bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03085) vertaling: Loop even nae de bakker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03085) vertaling: Wie ei je gezie
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03085) vertaling: Wie ei joe gezie
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03085) vertaling: Aak dagewete dan aakut nie gedaen
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03085) vertaling: t zou beter zien om nog even te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03085) vertaling: Gelukkig aa jan de dokter gebeld en die waster heel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03085) vertaling: Loop noe toch deu vervelende jongers
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: niet ingevuld of 'te' aanwezig is
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03085) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: niet ingevuld of 'te' aanwezig is
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03085) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03085) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03085) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03085) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03085) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03085) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03085) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Serooskerke

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Serooskerke