SAND-data Ouddorp (I019p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Ouddorp

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]I019p[/k][h]180[/h][i]179[/i][vw]MJ[/vw][t]IH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Zie weetnie dazze gister storve is. [/a]

weet nie da ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] Heur weetnie da Marie gister storve is. [/a]

weet nie
tagging sound
informant [a] Ja hoor[/a]. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Geen mense haidat ooit ewild of ekund. [/a]

hai dat
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan heitet hele brood wille opete. [/a]

heit et
tagging sound
informant [a] Jan heitet hele brood op wille ete. [/a]

heit et
tagging sound
informant [a] Jan heit hele brood wel wille opete. [/a] determiner et is hier niet meer te onderscheiden van ww flectie tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wie ze ha kunne rope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan schaamt zich voor dat verhaal. [/v] sound
informant [a] jan schaamt zeneige voor dat verhaal [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hei geen spijkers bizen. [/a]

bi zen
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mien voor zen werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Erik liet mien voor hie werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet dereige meedrijve op de golve. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zeneige goed in de spiegel. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zeneige goed. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ward heddehoord datter fotoos_ [/a]

hedd ehoord
tagging sound
informant [a] _van zeneige in de etalage staan. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ward heddehoord datter fotoos van zen in de etalage staan. [/v] tagging sound
informant [a] Ja dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig leve dan leef ik zoals dat men ouders wille. [/a]

azz ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Azzie nog drie leeft leeftie langer azzen vader. [/a]

azz ie leeft ie az ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Azzie zo gevaarlijk leeft leefze niet lange meer. [/a]

az zie leef ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] Az her zo gevaarlijk leeft dan leeft ze niet lange meer. [/a] sound
informant [a] Ja dan leeft ze niet lange meer nee. [/a] sound
commentaarHulpinterviewer suggereert dat de keuze voor her of zie met intonatie samenhangt.  sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Azt nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

az et leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Als jullie zo losbandig leve leef je nooit zo lang als ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _dan leve jolle nooit zo lang als ik. [/a] pronomen jolle ook mogelijk tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Azze voor der werk leve dan leve ze niet voor der kinders. [/a]

az ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ajje gezond leeft dan leef je langer hier. [/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Azzer zo weinig mensen van de landbouw leve dan levender weinig mensen van de fabriek. [/a]

az zer leven der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje int paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] Az Pieter en Liesje int paradijs leve_ [/a] tagging sound
informant [a] _dan leve Rosa en Frans in de helle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan ook zonder dan he. [/v] sound
informant [a=j] Tuurlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Amme zuinig leve leveme geloog. [/a]

a me leve me
Niet goed te horen of het amme of awwe is. tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan sound
informant [a] Ja leef wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinders. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We denke da Marien zal motte rope of we denke da Marie hie zal motte rope. [/a] Hulpinterviewer geeft 2 mogelijkheden voor object pronomen te weten n en hie. Laatste wordt gebruikt met klemtoon. tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hei genoeg mensen om hooi van tland te halen. [/a]

he i t land
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hei genoeg mensen hooi van tland te halen. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Et om mot erin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Ja et was aardig van Jan om te kome werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hoort er perse om in. [/v] sound
informant [a] Ja dat denk ik wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze ton is te zwaar om te dragene. [/a] De hulpinterviewer vestigt extra de aandacht op de schwa achter de infinitief te dragene. Is mogelijk een inflected infinitive. Hij merkt ook op dat de complementeerder om niet weggelaten kan worden. tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hie kan staan zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hie kan sto te zeurene. [/v] sound
informant [a=j] Ja da kan eigenlijk wel ja. [/a] Hulpinterviewer en informant zijn het erover eens dat te zeurene wel ouderwets dialect is. sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hie stond te ouwehoerene zeggen ze wel eens. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toemen aankwamen regendet. [/a]

toe men regende et
Hulpinterviewer merkt op dat ipv we ook wiele voor kan komen. Hij legt uit dat dit van wij lieden komt. Informant stemt in. Vorm is alleen mogelijk als hij nadruk krijgt. tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. _ [/v] sound
hulpinterviewer [v] _ geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ik gelave dat ik groter benne als hie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft her gelooft dak eerder thuis ben als hie. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Je gelooft toch niet dattem_ [/a]

dat em
Moeilijk te horen of het em of en is. tagging sound
informant [a] _dattem sterker is az hie. [/a]

dat em
tagging sound
informant [a] _az joe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dawwe rijker benne als heulie. [/a]

da we
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We gelove da joele_ [/a] sound
informant [a] _nie zo slim benne_ [/a] sound
hulpinterviewer [a] We gelove da joele nie zo slim benne az wiele. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] of az uus. [/a] sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jullie gelove toch niet dazze armer benne az joe. [/a]

da ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Je geloof toch nie zeker dat die Lisa net zo mooi is als Anna. [/a] Hulpinterviewer merkt op dat joe ook mogelijk is. tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Pieter. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hie gelooft dat Louis en Jan sterker binne az_ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dat Louis en Jan sterker binne als Geert en Pieter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [v] De jongen wiezen moeder gisteren opnieuw etrouwd is stond achter mie. [/v]

wie zen
tagging sound
informant [a] De jongen wiezen moeder gisteren opnieuw etrouwd is stinge achter me. [/a]

wie zen
sound
hulpinterviewer [v] De jongen diezen moeder gisteren opnieuw etrouwd is stond achter mie. [/v]

die zen
tagging sound
hulpinterviewer [a] Diezen moeder zeggen we ook wel he de jongen diezen moeder. [/a] sound
informant [a] Ja diezen moeder. [/a] sound
informant [a] De jongen diezen moeder_ [/a]

die zen
sound
commentaarHulpinterviewer en informant zijn het eens dat die zen de voorkeur heeft boven wie zen.  sound
hulpinterviewer [v] De jongen wie dazzen moeder gisteren opnieuw etrouwd is stong achter mie. [/v]

da zen
tagging sound
commentaarHulpinterviewer en informant zijn het eens dat wie dazzen ook kan maar het beste is toch die zen.  sound
hulpinterviewer [v] De jongen wirzen moeder gisteren opnieuw etrouwd is stong achter mie. [/v]

wir zen
tagging sound
hulpinterviewer [v] De jongen wir zen moeder gisteren opnieuw van getrouwd is. Dat kenne wel ook wel he. [/v] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank wer ze op zatte was pas everfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De bank der ze op zatte was pas everfd. [/v] sound
informant [a=j] De bank der ze op zatte_ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De bank wer dazze op zatte was pas everfd. [/v]

da ze
sound
informant [a=n] Nee den bank wer ze op zatte_ [/a] sound
commentaarHulpinterviewer en informant zijn het eens dat der en wer voorkomen maar niet wer dat en der dat.  sound
hulpinterviewer [v] De bank der dazze op zatte was pas everfd. [/a]

da ze
sound
commentaarVolgens hulpinterviewer komt der dat ze toch wel voor maar het is niet gebruikelijk.  sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld het moet mie maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die geld heit moet mie maar wat geve. [/v] sound
informant [a=j] Die geld heit moe mie maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie die trok den deken naar ze toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Marie trok den deken naar der toe. [/a] tagging sound
informant [a] naar dereige toe [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Geen mense mag sie _ [/a] Het ontbreekt in de vertaling. tagging sound
informant [a] _ Ik vind dajoe et ook nie mag sie. [/a]

da joe
tagging sound
hulpinterviewer [v] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a=j] _ Ook niet sie mag. [/a] tagging sound
commentaarHulpinterviewer en informant zijn het eens dat sie mag voor komt maar mag sie is gebruikelijker.  sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de vent die ze roepen ha. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [a] Das de vent die ze rope hae. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de vent diet verhaal verteld heit. [/a]

da is die et
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man wervank denke dadiet verhaal verteld heit. [/a]

wer van ik da die et
tagging sound
informant [a] Das de man wervan ik denke dadiet verhaal verteld heit. [/a]

da die et
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man wervan ik denke dazzem erope hae. [/a]

da is da ze em
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. t Schijnt dat ze niks mag eten. [/v] sound
informant [a] T schijnt dazze niks mag eten. [/a]

da ze
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ze schijnt niks te mag eten. [/v] sound
informant [a=j] Ze schijnt niks te mag eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. t Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] T lijkt wel of datter iemand in de tuin staat. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik hoor ook heel veel t liken wel. [/a] sound
informant [a] T liken wel ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken heije kocht. [/a]

hei je
tagging sound
hulpinterviewer [a] Je kunt ook zeggen waffere. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wa voor een boeken _ [/a] sound
informant [a] Wa voor een boeken _ [/a] sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie heje op de kermis ezie. [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijze naar _ [/v] sound
informant [a] _ naar mekare. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _ [/v] sound
informant [a] Toon wast zeneige ja. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slange naast _ [/v] sound
informant [a] _naast zen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Gisteren werktiede op het land. [/v] sound
informant [a=n] Gisteren werkende hie op et land. [/a] tagging sound
commentaarHulpinterviewer geeft aan dat werktiede niet voorkomt.  sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Der wil geen mense niet danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Betekent dit niemand danst of iedereen danst. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Geen mens danst dan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wil niet danse en ze wil niet zinge. [/a] sound
commentaarHulpinterviewer en informant zijn het eens dat niet ook niet onmogelijk is.  sound
hulpinterviewer [v= 087] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Hie wil geen soep ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=j] Zitten hier nergens geen muizen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Zitten hier nergens geen muizen. Dan binne der wel muizen in huis he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hie spreekt geen Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
commentaarHulpinterviewer en informant geven een context die de negatie-universele kwantor lezing onderstreept.   sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hij heet overal geen vrienden. [/a] tagging sound
informant [a=j] Niet overal geen vrienden nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wat denk je wiek in de stad tegen ekommen benne. [/a]

wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wat denke julle hoe zet opelost hebben. [/a]

ze et
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wie denk je wiek in de stad tegenekomme benne. [/a]

wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hoe denk je dazzet opelost he. [/a]

da ze et
sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ik he geen zin om te koeien te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie der koeien of Maries der koeien _ [/a] sound
commentaarHet wordt niet echt duidelijk of Marie al haar koeien ongrammaticaal is. Ik denk van wel omdat ze met alternatieven komen.  sound
hulpinterviewer [a=n] Al Marie der koeien _ [/a] sound
informant [a=n] Al Marie _ [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik zegge dak gelove deze jongen vinde ze allemale wel kittig. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jak. [/v] sound
informant [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Maar niet jaak. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt hebben ze gegeten. Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jaat. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]I019p[/k][h]180[/h][i]179[/i][vw]MJ[/vw][t]IH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Met zulk weer je kunt niet veel doen. [/v] sound
informant [a=n] Met zokken weer kan je niet veel doen. [/a]

zok en
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die zin is fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Is hem dood? [/v] sound
informant [a=j] Izzen dood ja. [/a]

iz en
tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Hie is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Haar is ziek. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Heur is ziek. [/a] sound
informant [a] Ze is ziek. [/a] sound
informant [a=j] Ja heur is ziek ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=367] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Is haar ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Is heur ziek? [/a] tagging sound
informant [a] Is ze ziek ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ook wel is heur ziek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=417] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Misschien gaaket kik wel krijgen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=418] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Durfder gij op duwen? [/v] sound
informant [a=n] Durf joe derop te douwen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Durfdeme gij uitnodigen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Durf je men uit te nodigen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Durfdeze gij uitnodigen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zit stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel me eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Vertel mien eens even wie dat ze ha kunnen roepe. [/a] tagging sound
informant [a=j] Vertel mien nou eens wie dat ze ha kunnen roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mie nou eens wie ze ha kunnen roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mien nu eens wie ze ha kunnen rope. [/a] tagging sound
commentaarHulpinterviewer merkt op dat het wel kan wie of dat maar deze constructie is niet zo gebruikelijk.   sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zoue dat edei kunnen he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik weet datten is goan zwemmen. [/v]

dat en
sound
informant [a=j] Ik weet datten is gaan zwemmen. [/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik weet datten goan zwemmen is. [/v]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Die wordt het meeste gebruikt. [/a] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik denkke dajje veel weg zou motte gooien. Ik denke dajje veel zou weg motte gooien. Ik denke dajje veel zou motte weg gooien. [/v]

da je
sound
informant [a=j] Ik denk dajje veel weg zou motte gooien. [/a]

da je
tagging sound
commentaarHulpinterviewer en informant zijn het eens dat zou weg moeten gooien en zou moeten weg gooien minder goed zijn.   sound
hulpinterviewer [v] Ken je ook ik denke dajje veel zou motte weggooien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vinde dat iedereen mot kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ik vind dat iedereen mot kennen zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vinde dat iedereen mot zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Ik vind dat iedereen mot kunnen zwemmen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vinde dat iedereen kunnen zwemmen mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vinde dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat gaat niet goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vinde dat iedereen zwemmen mot kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Nee hoor. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik wete dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] Nee. _ brood wil eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect? Boeken hei Jan drie. [/v]. sound
informant [a=n] Jan hei drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet datten voor drie ure de wagen mot ha emaakt. [/v]

dat en
sound
informant [a=n] _ emaakt mot ha. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet datten voor drie ure de wagen moet emaakt ha. [/v]

dat en
sound
informant [a=n] _emaakt mot ha. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet datten voor drie ure de wagen emaakt mot ha. [/v]

dat en
tagging sound
informant [a=j] Datist. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet datten voor drie ure de wagen emaakt ha mot. [/v]

dat en
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat is onzinnig he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect? Persoon A vraagt Hij slaapt. Persoon B antwoordt Hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect? Persoon A vraagt Hie slaapt. Persoon B antwoordt t Doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
commentaarDe hulpinterviewer merkt op dat het Ouddorps vroeger doen in tag questions had. Ik geloof dat het gaat regenen doet nie. Maar dit verschijnsel is nu verdwenen.   sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt Slaapt hij? Persoon B antwoordt Ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De lamp doe niet meer branden. [/v] tagging sound
commentaarDe hulpinterviewer en informant zijn het eens dat het nog wel voorkomt maar het is ouderwets dialect.   sound
informant [a=n] De lampe brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinders doee hier nie voeballe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De kinders doe hier niet voetballe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lampe nie meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Branden doet de lampe nie meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialec. Doe Marie ielken avond danse? [/v] sound
informant [a=j] Ja. Doe Marie ielken avond danse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect? Doe het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=j] Ik doe tbrood even snieen. [/] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik doe wel even de kommetjes afwassen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Dat kennen we ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect. Dit denk ik nie an. [/v] sound
informant [a=n] Der denk ik nie aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect. Die rare jongen heb ik mee naar de markt eweest. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Die rare vent _ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] _hek mee naar de mart eweest. [/a]

he k
tagging sound
commentaarHet blijft onduidelijk of het nu kan of niet. In de herhaling gebruikt de hulpinterviewer Met de rare vent hek naar de mart geweest.  sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik he de eerste drie sommen emaakt. De welke he joe emaakt. [/v] sound
informant [a=n] Welke he joe _. [/a] sound
informant [a=n] Waffere he joe emaakt. [/a]

wa fere
sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect. De waffere hei joe al weggebracht. [/v]

wa fere
sound
informant [a=n] Nee. De waffere niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect. A Wanneer zal de wereldvrede komme? B nooit nie. [/v] sound
informant [a=j] Nooit niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Komt deze zin voor in uw dialect? Hei me joe die brief opestuurd? [/v]

he i
sound
informant [a=n] Hei joe mien die brief al opestuurd. [/a]

hei
Moeilijk te zeggen of Hei nu een cluster is van heb jij. In dit geval staat het subject pronomen joe er namelijk nog apart bij. In andere zinnen bijvoorbeeld 188 is dat niet het geval en staat Hei duidelijk voor heb jij zoals in Hei genoeg mensen om hooi van het land te halen. tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect? Jij he de bal egooid in de ma. [/v] sound
informant [a=n] _ in de ma egooid. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect. A Zak koken? B Da doe maar. [/v]

za k
sound
informant [a=n] Doe joe da maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect? Da boek beloof me dajje nooit meer zal versteke. [/v]

da je
sound
hulpinterviewer [a=n] Kennen we niet hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect? Wa zeg men dajje kocht het? [/v]

da je
sound
hulpinterviewer [a=n] Kennen we niet he. Das een rare constructie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect. Marie zei da joe Piet een boek hei probeerd te verkope. [/v]

he i
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect? Wim docht dak Els ha probeerd een cadeau te geven. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wim dacht dak probeerd ha Els een kadootje te geven. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect. Karel weet dat joe he probeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Karel weet da joe probeerd het Marie een boek te verkope. [/a] Extrapositie is mogelijk maar de informant en hulpinterviewer geven de voorkeur aan geprobeerd hebt ipv hebt geprobeerd. tagging sound
veldwerker [n][v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. Kun je dan ook zeggen als zij zo gevaarlijk leeft leeft heur niet lang meer. [/v] sound
veldwerker [v] Heur is een beetje gek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja. In de tweede instantie wel. Als heur zo gevaarlijk leeft dan zal ze niet lange meer leven. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Maar niet dan leeft heur niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee. Dat klinkt een beetje gekunsteld. [/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aankwamen regende het. Kun je dan ook zeggen Toennewe aankwamen regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toenneme aankwamen. Nee. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen. Wat betekent dat nou precies. [/v] sound
veldwerker [v] Zitten hier wel muizen of zitten hier geen muizen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wel. Een vraag of der ook muizen zitten. [/a] sound
veldwerker [v] Dan verwacht je dus dat er wel muizen zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat er muizen op zolder zitten. [/a] sound
veldwerker [v=265] Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. Komt die voor in dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hoe denk je dazze het opelost he. [/a]

da ze
sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien dat komt dus niet voor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee. Al Marie der koeien ben verdronken. [/a] sound
veldwerker [v=420] Durfdeze gij uitnodigen. Die kan niet maar daar hebben jullie geen vertaling van gegeven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Durfende joe ze uit te nodigen. [/a] tagging sound
informant [a] Durf joe ze _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=245] De lamp doet niet meer branden. Dat ging niet zo goed he. [/v] tagging sound
informant [a] De lampe brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Het zou nog wel kunnen maar het is een beetje gek. [/a] sound
veldwerker [v=000] En wat vind je dan van de bloemen doen hier goed bloeien. [/v] sound
informant [a] De blomen die bloeien hier goed. [/a] sound
veldwerker [v=245] Maar de kinderen doen hier niet voetballen die gaat wel goed. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dat heeft meer te maken met actie he. [/a] sound
veldwerker [v=000] Kan je dan wel zeggen de koeien doen hier lekker grazen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Oh die koeien doen we hier lekker grazen ja dat kan je wel zeggen ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=486] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. Die kan denk ik niet maar dat hebben jullie niet zo gezegd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Beloof men dajje dat boek nooit meer zal versteke. [/a][/n]

da je
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : j
komt voor (2): j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zien
opmerking: *die dasse
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie dasse
opmerking: *die dasse
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zen
opmerking: *die dasse
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan
opmerking: *die dasse
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dasse
opmerking: *die dasse
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: der
opmerking: *derop dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: der dat
opmerking: *derop dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: derop
opmerking: *derop dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
opmerking: *derop dat
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
opmerking: Geobserveerde uitspraken door de informant:; ik gelove dat ik niet en ga.; Je kan er haast niet en staan
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan raukt nie meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wiele
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weet joe
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: joe weet wel
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: da
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: joe
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
opmerking: *hun
735 Ons zeg dat niet zo. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : j
vorm: ons zegge
opmerking: *ons zeg
736 We/ wij gamen daar dikwijls naar toe. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie zen
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: assiedere
opmerking: *attiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen
opmerking: *atten
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ak goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajje goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaj(je)
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ajoe goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goaj
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ashie goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: atten goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaten
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as heur goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goase
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat heur
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asset goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ammen goa
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assemen goa
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goamen
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as joel goa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse joele goa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaj
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse goa
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assese goa
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goase
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toe ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging joe
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toe joe ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toejoe ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toe hie ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingjoe
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toe heur ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toet ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toe wiele ginge
opmerking: *toe ovve wiele ginge; *toe a; *toe dan; *toent; *toen als
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toe of wiele ginge
opmerking: *toe ovve wiele ginge; *toe a; *toe dan; *toent; *toen als
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge joele
opmerking: *toe ovve wiele ginge; *toe a; *toe dan; *toent; *toen als
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen of
opmerking: *toe ovve wiele ginge; *toe a; *toe dan; *toent; *toen als
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toe joele ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wiele
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toe ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingeze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: te zeurene
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
vorm: staan zeuren
opmerking: *staan zeurene
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
opmerking: *em
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen
opmerking: *em