SAND-data Diksmuide (H108p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Diksmuide

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]H 108p[/k][i]871[/i][i]872[/i][i]873[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Otn sterk was.

o t n
sound
informant1 Kmoestenik alle maandagneuchtend_

k moesten ik
sound
informant1 Mewarenwieder een bende jongens_

me waren wieder
sound
informant1 Ktaxeerdekik de boerinn.

k taxeerde k ik
sound
informant1 Oanze proper woarn_

oa n ze
sound
commentaarinstructie  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Hitler e nog gebeld noa me. sound
informant1 En zetzie kunnen arrangeern zekere?

z e t zie
plaatsing objectspronomen sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gistern dood is.[/a] tagging sound
informant2 [a] Da Marie gistern gestorven wos.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Gestorven was of was gestorven?[/v] sound
informant1 [a] Gestorvn is.[/a] sound
informant2 [a] Ze weet nie.[/a] sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant1 [a] Past up daj nie valt ee.[/a]

da j
tagging sound
informant2 [a] Let up daj nie valt ee.[/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v] Daj nieënvalt?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant2 [a=j] Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
tagging sound
informant1 [a=j] Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant2 [a=j] E wil nievers nie dansn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie.[/v] sound
informant1 [a] Els wilt nie dansen en ze wil nie zingn ook.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant1 [a] Tet da nooit niemand gewild of gekunn.[/a]

t et
tagging sound
informant2 [a] Tet da nooit niemand gewild of gekund.[/a]

t et
sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant2 [a] Jan o heel t brood wiln up eetn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Jan hadde da brood helegans wiln up eetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a] Zeg ma nie wien dasezie hadde wiln roepn.[/a]

da se zie
tagging sound
veldwerker [v] Enzeg moa nie?[/v] sound
informant1 [a] Zeg ma nie tout court.[/a] sound
veldwerker [v] Zegt gij moa nie_[/a] sound
informant1 [a] Zeg gie da moar nie_[/a] tagging sound
veldwerker [v=028] Zeg mij eens wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a=j] Zeg ne keer wien das hadde kunn roepn.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=029] Zeg mij eens wie of zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] Zeg mij ne keer wie of da zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Rappeleert dat e keer.[/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant2 [a] Jan rappeleert em da wel.[/a] informanten beweren echter dat rappeleren absoluut niet gangbaar is. eigenlijk dus wat geforceerd. tagging sound
informant1 [a] Jan rappeleerjegiejoen da nog?[/a]

rappeleer je gie joen
sound
veldwerker [v=036] En ze wijzen puntje puntje puntje_[/v] sound
informant1 [a] Noa makoar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] En wat doetn doar?[/v] sound
informant1 [a] Em wasse.[/a] tagging sound
informant1 [a] E zit em te wassen.[/a] sound
informant2 [a] Em is bezig mee em te wasse.[/a] sound
veldwerker [v=039] Fons ziet een slang puntje puntje puntje.[/v] sound
informant1 [a] Nevenst em zitn.[/a] tagging sound
informant1 Goagie dan ol da gekakel doar uut trekn?

goa gie
enkel vol pronomen sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant1 [a] Dn timmerman e geen nagels bie em.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ie e zijn nagels nie mee.[/a] tagging sound
informant2 [a] En e geen nagels bie em.[/a] sound
veldwerker [v] Ie e geen nagels bie.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant1 [a] Erik liet mie voor em werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant1 [a] Johanna liet eur mee euh mee drijvn up de golven.[/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant1 [a] tone keekt e keer goed noa zijnzelvn in de spiegel [/a]

zijn zelvn
tagging sound
informant2 [a] Tone bekijkt e keer zijn zelvn in de spiegele.[/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant2 [a] wardn kent zijnzelven goed [/a]

zijn zelven
tagging sound
veldwerker [v=046] Wardn heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant1 [a] Wardn e gehoord dattere portretn van em in in in in d etalage staan.[/a]

datt ere
wordt later gecorrigeerd door dander tagging sound
veldwerker [v] Van zijn zelven?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Tis van em.[/a]

t is
sound
veldwerker [v] Van zijn eigen?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Ook nie.[/a] sound
veldwerker [v] Van em zelven?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Dandere. Dander portretn van em.[/a]

da n dere da n der
sound
informant3 [a] Dander portretn liggen.[/a]

da n der
sound
veldwerker [v=003] Ik peize dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn da da Marie geprobeerd et van em een brief te schrijvn.[/a]

k peizn
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Ton probeerdekege van tomaatn te kweekn.[/v] sound
informant2 [a] Ton probeerdekik van van_[/a]

probeerde k ik
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Probeerdik.[/a]

probeerd ik
tagging sound
informant1 [a] Probeerdnik.[/a]

probeerdn ik
tagging sound
veldwerker [v=004] Ton probeerdemegen om droog thuis te geraken.[/v] sound
informant1 [a] Meprobeerdenwieder tonne voor droge thuis te geraken.[/a]

me probeerden wieder
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant2 [a] Wandeldenie deur t park.[/a]

wandelde n ie
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant1 [a] Okkik profijtig leevn levekik lijk_ lijk_ lijk of da mijn ouders leevn.[/a]

o kk ik leve k ik
tagging sound
informant1 [a] Levenkik lijk of da_[/a]

leven k ik
tagging sound
informant1 [a] Levenk lijk of da mijn _[/a]

leven k
tagging sound
informant1 [a] Ok profijtig leevn_[/a]

o k
tagging sound
veldwerker [v] Oank?[/v] sound
informant1 [a] Tis meer ok.[/a]

t is o k
sound
informant1 [a] Ok en okkik.[/a]

o k o kk ik
sound
informant2 [a] Die ik moet er bie.[/a] sound
informant3 Want ziegoasie zegge_

zie goa sie
twee volle pronomina sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft dan leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant1 [a] Ottenie nog drie jaar leeft leeften langer of zijn vadere.[/a]

otte nie leeft en
tagging sound
informant2 [a] Ostn drie jaar langer leeft goaten langer leevn dan zijn vadere.[/a]

ost n goat en
tagging sound
informant2 [a] Ostnie nog drie jaar leeft_[/a]

os tn ie
sound
informant3 [a] Mo otn zeggenz ook wè vele.

ot n zeggen z
sound
informant3 Tes olsan volgens danze thuis geleerd geweest èn ee.

t es da n ze
voegwoordcongruentie drie meerv. sound
veldwerker [v] Ottie.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=057] Als zij nog drie jaar leeft leeft ze langer dan haar vader.[/v] sound
informant2 [a] Ossezie nog drie jaar leeft_[/a]

os se zie
sound
informant1 [a] En ossezie nog drie jaar leeft gosse langer leevn of eur vadere.[/a]

os se zie go sse
tagging sound
informant2 [a] Ossezezie nog drie jaar leeft_[/a]

os se ze zie
verspreking of niet? sound
veldwerker [v] Ossie?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Osse?[/v] sound
informant1 [a] Joag da kunje osse. Moa tis beter ossezie_[/a]

joa g kun je o sse t is o sse zie
sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Ot nu nog leeft_[/a]

o t
sound
informant3 [a] Ot nog leeft jejoa morgen goat ook nog leevn.[/a]

o t goa t
tagging sound
veldwerker [v] Ottet.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant2 [a] Oajgiedere_[/a]

oa j giedere
tagging sound
informant1 [a] Tonne goaje zo lange nie leevn ovvik.[/a]

goa je ovv ik
tagging sound
informant2 [a] Ovvik of wiedere ja.[/a] sound
informant1 [a] Ehwe oajgieder zo ongezond ga leevn_ goaj nie lange mee goan.[/a]

oa j gieder goa j
tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Oanze voor under werk moa leevn leevnze nie voor neur jong_ voor neu voor neunder jongens.[/a]

oa n ze leevn ze
tagging sound
veldwerker [v] Oanzezieder.[/v] sound
informant1 [a] Oanzezieder mo juiste_[/a]

oa n ze zieder
sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant1 [a] O Rudy nog leeft_[/a] tagging sound
informant1 [a] _tonne leeft Ru euh Rudy ook nog.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ottie Rudy nog leeft?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant2 [a] Oaje gezond leeft leefje langere.[/a]

oa je leef je
tagging sound
veldwerker [v] Oajegie?[/v] sound
informant1 [a] Oajegie nie up past ee goaje nie lange leevn ee.[/a]

oa je gie goa je
sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de boerenstiel leven dan leven er veel van het werk in de fabriek.[/v] sound
informant1 [a] Otter zo vele ja_[/a]

ot ter
tagging sound
informant1 [a] Otter mo zo vele van de boerestiel leevn euh leevnder vele meer van de fabrieke.[/a]

ot ter leevn der
vorm otter wordt daarna gecorrigeerd door oander tagging sound
informant1 [a] Oander.[/a]

oan der
tagging sound
informant1 [a] Oandere mo zo vele.[/a]

oan dere
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in de hemel leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] O Bart en Liesje in in dn_[/a] tagging sound
informant1 [a] O Bart en Liesje in dn hemel leevn leevn euh Ma Marie en Frans in in de in d helle.[/a] tagging sound
informant2 [a] Os Bart_[/a] tagging sound
informant3 [a] En wieder zeggen on_[/a] kan Esens zijn tagging sound
informant2 [a] Os Bart en Lie en Liesje in den hemel leevn_[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant2 [a] Oawwe gezonde leevn leevme lange.[/a]

oa wwe leev me
tagging sound
informant1 [a] Oame gezond leevn leevme lange.[/a]

oa me leev me
tagging sound
veldwerker [v] Amme ongezond leevn leevme nie lange.[/v] sound
informant1 [a] Oame ongezond leevn aja me leevn nie lange. [/a]

oa me
woordorde sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant1 [a] Zeg Jan leeft een keer een beetje gezonder ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Zeg kinders leeft een keer een beetje gezonder.[/v] sound
informant2 [a] Zeg jongens leeft een keer een beetje gezonder ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] paradigma leven rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef.[/v] sound
informant2 [a] Kleevn.[/a]

k leevn
tagging sound
veldwerker [v] Jij leeft lang.[/v] sound
informant1 [a] En gie leeft lange.[/a] tagging sound
informant1 [a] Gie leef lange.[/a] hier dus geen t sound
veldwerker [v] De buurman leeft lang.[/v] sound
informant1 [a] Oeze gebuur leeft lange.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij leven lang.[/v] sound
informant1 [a] Wieder leevn lange.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie leven lang.[/v] sound
informant1 [a] Gieder leeft lang.[/a] tagging sound
informant3 [a] Moa gieder leef lange wè.[/a] deze informant dus geen t sound
veldwerker [v] De buren.[/v] sound
informant1 [a] De gebuurs leevn lange.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik lang?[/v] sound
informant1 [a] Levekik lange?[/a]

leve k ik
tagging sound
informant2 [a] Levenkik lange?[/a]

leven k ik
tagging sound
veldwerker [v] Leef jij lang?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegie lange?[/a]

leef je gie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft hij lang?[/v] sound
informant1 [a] Leeftnie lange?[/a]

leeft n ie
tagging sound
informant3 [a] Leeftn lange?[/a]

leeft n
tagging sound
veldwerker [v] Leeft zij lange?[/v] sound
informant1 [a] Leefsezie lange?[/a]

leef se zie
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij lang?[/v] sound
informant1 [a] Leevmewieder lange?[/a]

leev me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven jullie lang?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegieder lange?[/a]

leef je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven zij lang?[/v] sound
informant1 [a] En levenzezieder lange?[/a]

leven ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoekik da wel kunn doen?[/a]

zoe k ik
tagging sound
veldwerker [v] Zoenk?[/v] sound
informant1 [a] Zoek da wel kunn doen.[/a]

zoe k
tagging sound
informant3 [a] Zoenk da wel kunn doen?[/a]

zoen k
maar diksmuidenaars komen toch telkens uit bij vorm zonder n tagging sound
veldwerker [v] Zoenik da wel kunn doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoekik da wel kunn doen?[/a]

zoe k ik
sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant1 [a=j] Kvinkik dat iedereen moe kunn zwemm.[/a]

k vin k ik
tagging sound
informant1 [a] Iedereen.[/a] sound
veldwerker [v=077] Kvinkik dat iedereen moe zwemmen kunnen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Kvinkik da iedereen kunnen zwemmen moet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Kvinkik da iedereen zwemmen kunnen moet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Kvinkik da iedereen zwemmen moet kunnen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kvinne da_ da Jantje moe kunn weg loopn.[/v] sound
informant1 [a] Kvinkik da Jantje zoe moetn kunn weg loopn ee.[/a]

k vin k ik
informanten kunnen zin niet zonder zoe reproduceren tagging sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant2 [a=j] Kweetn dat Eddy wil morgen brood eetn.[/a]

k weetn
nog meer doorbreking zelfs tagging sound
informant3 [a=j] Kweetn datn goa brood eetn.[/a]

k weetn dat n
sound
informant1 [a=j] Ekweetn dat Eddy morgen zoe wiln brood eetn.[/a]

ek weetn
sound
informant1 [a=j] Kweetn dat Eddy morgent_ euh zoe brood eetn.[/a]

k weetn
sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a=j] Eddy moe moe moe kunn vroeg up staan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen erg vroeg op staan?[/v] sound
informant1 [a=j] Eddy zoe moetn stijf vroeg xxx.[/a] sound
informant3 [a=j] Eddy moe kunn stijf vroeg up staan.[/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant1 [a] Ah kweetnik da Jan een nieuwe schure moe bouwn.[/a]

k weetn ik
sound
informant1 [a] Ah kweetn da Jan zoe moetn een nieuwe schure bouwn.[/a]

k weetn
tagging sound
veldwerker [v=093] Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant1 [a] Ah kvinnik da Marie een keer noa Jef zoe moetn beln.[/a]

k vinn ik
sound
informant1 [a] Zoe moetn beln noa Jef.[/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan misschien moet vertrekken.[/v] sound
informant1 [a] E kweetn da Jan misschien ga moetn vertrekn.[/a]

k weetn
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=108] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant1 [a] Nie mag komm.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant1 [a=j] Ik weetn da da Jan wilt zwins koopn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kzein da Willy moste zen auto verkoopn.[/a]

k zein
tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn da Marie em ga moetn roepn.[/a]

k peizn
tagging sound
veldwerker [v] Kpeizn da Marie ga em moetn roepn?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal moetn em roepn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan en heeft niet veel geld niet meer.[/v] sound
informant2 [a=j] Jan e nie vele geen geld nie meer.[/a] tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant1 [a] E wilt geen soepe meer eetn ee.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant2 [a=j] Zitnder hier nievers geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant2 [a=j] E klapt nie goed geen Frans ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen vakman.[/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen is geen stieleman ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant1 [a] En eet hier nergens geen vriendn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Boeken ene Jan nie.[/a]

en e
negatiepartikel sound
informant2 [a] Uuze Jan et drie boekn.[/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur zijn huiswerk moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant3 [a] Zijn huiswerk moe gedaan en.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet dattij tegen tn drien zijn huiswerk_ gedaan moe èèn.[/v] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet dat hij voor tn drien zijn huiswerk gedaan èèn moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Moe gedaan en.[/a] sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant1 [a] Zijnder doa mensen genoeg voo dat hooi binn t haaln?[/a]

zijn der
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant3 [a=j] Voo t hooi in t haaln.[/a] sound
veldwerker [v] Om?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] van?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant1 [a=j] Da wa schone van Jan om hier te komm werken.[/a] hoewel later voor als enige mogelijkheid naar voor wordt geschoven. tagging sound
veldwerker [v] Van?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor?[/v] sound
informant1 [a=j] Ti schone van Jan vo te komm werken.[/a]

t i
sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] enkel voor wordt plots nog aanvaard. dus toch niet veel geloof hechten aan de ja bij om? sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant1 [a] Die tonne is zwaar voo te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Vo te dragen.[/a] sound
veldwerker [v] Die tonne is zwaar voor dragen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Te dragen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant1 [a=j] Mhoopn allemaal van up tijd thuis te zijne.[/a]

m hoopn
tagging sound
veldwerker [v] Voor?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om?[/v] sound
informant1 [a=j] Om thuis te zijne.[/a] maar uiteindelijk blijkt toch enkel die van variant naar boven te komen als de hele zin wordt herhaald dus zou ik aan die ja hier niet al te veel geloof hechten. sound
informant1 [a] Van up tijd thuis te zijne.[/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n] Van komt der bie ee.[/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen.[/v] sound
informant1 [a] E kan zagen.[/a] sound
informant1 [a] En kun staan zagen wè.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij kun staan te zagen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=199] Ie sta te zagen.[/v] sound
informant1 [a] En sta te zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie stond zagen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant2 [a] Amme doa toe kwamm wast an t regenen.[/a]

a mme was t
tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant1 [a] Kgeloovn dakkik groter zijn of gie.[/a]

k geloovn da kk ik
tagging sound
informant1 [a] Kgeloovn datn_ dakkik groter zijn ovvie.[/a]

k geloovn da kk ik ovv ie
tagging sound
veldwerker [v] Ovvem?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant2 [a] Kgeloovnik dakkik groter zijn ovvem.[/a]

k geloovn ik da kk ik ovv em
statuut van dat em is niet duidelijk want vorm wordt net daarvoor door dezelfde informant afgewezen sound
informant2 [a] Ze pasn olle twee.[/a] beide vormen zijn blijkbaar goed maar toch met voorkeur voor ie sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft da jij groter bent dan ik.[/v] sound
informant1 [a] Ze gelooft_[/a] tagging sound
informant1 [a] Dajgie groter zijt ovvik.[/a]

da j gie ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Of mij?[/v] sound
informant1 [a] Nee. Ikke.[/a] sound
veldwerker [v] Ovvekik?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Dan ik.[/v] sound
informant2 [a] Tis of.[/a]

t is
sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/a] sound
informant1 [a] Je gelooft toch nie dattenie sterker is of gie.[/a]

datt en ie
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Oftewel kgoa noa binn.

k goa
geen inversie sound
commentaarspontane spraak   sound
veldwerker [v] Oftegie?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant1 [a] Ziedere geloovn damewieder rijker zijn of of ziedere.[/a]

da me wieder
tagging sound
informant1 [a] Of euldere ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ofzeziedere.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant1 [a] Wieder geloovn_ kgeloovn euh dajgieder nie zo sl_ dajgieder nie zo slim zijn of wiedere.[/a]

k geloovn da j gieder da j gieder
vervoeging zijn? tagging sound
informant2 [a] Megeloovn nie dajgieder zo slim zijt of wiedere.[/a]

me geloovn da j gieder
tagging sound
veldwerker [v] Ofwewiedere?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant1 [a] Jegeloofgiedere toch zeker niet danzezieder armerder zijn of wiedere.[/a]

je geloof giedere dan ze zieder
tagging sound
informant1 [a]Euh of giedere.[/a] tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant1 [a] Gie gelooft da Lisa schoonder is of Anna.[/a] tagging sound
informant1 [a] Zo schoon is of Anna.[/a] tagging sound
informant2 [a] Jegelooftgie.[/a]

je gelooft gie
tagging sound
informant2 [a] Of even schone is dan Anna.[/a] tagging sound
informant1 [a] Die dan nie.[/a] tagging sound
informant2 [a] Zis even schone lijk_[/a]

z is
tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant1 [a] Gie gelooft da Bart en Peter schoonder zijn_[/a] tagging sound
informant2 [a] _dam Bart en Petere sterker zijn dan Geert en Jan.[/a] tagging sound
informant2 [a] Egelooftie.[/a]

e gelooft ie
tagging sound
veldwerker [v=226] Hij ndoet.[/v]

n doet
tagging sound
informant3 [a=j] Ie doe nie ie slaapt nie.[/a] sound
informant1 [a=j] Jan edoe nie.[/a]

ja n e doe
sound
informant2 [a=j] Iendoet ie slaapt e nie.[/a]

ie n doet
tagging sound
veldwerker [v] Tendoet kunde da zeggen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Pak nu dattij slaapt.[/v] sound
veldwerker [v=227] Ie doet.[/v] sound
informant1 [a] E slaapt toch.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=228] Tdoet.[/v] sound
informant1 [a=j] Toet e slaapt.[/a]

t oet
tagging sound
informant3 [a=j] Toetoet ie slaapt.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v] En wanneer zoej da nu zeggene.[/v] sound
informant1 [a] Je zijt ton tot t besef gekomm datn slaapt.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v] Mo akkik zegge ie slaapt kunde ton zeggen toetoet?[/v] sound
informant2 [a] Gie moe zeggen nie.[/a] sound
informant1 [a] En en wieder ze_ toetoet e slaapt.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=231] Hij zal nie komen zeker? Moar hij hij ga wel komn. Kunje ton zeggen ie doet ie ga komm?[/v] sound
informant2 [a] Toetoet e ga komm.[/a]

t oet t oet
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Hij zal nog wel komm zeker maar hij ga nie komm. Kun je ton zegge iendoenie?[/v] sound
informant1 [a] Nee neen e ga nie komm.[/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant2 [a] Kgoan wel e keer de de de tasn af wassen_[/a]

k goan
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant1 [a] De jongn dase moeder gistern hertrouwd es stoeg juist achter mie.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Waarvan da zijn moeder?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die zijn moeder.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant2 [a] De bank waar waar danz op zaatn_[/a]

da n z
tagging sound
informant1 [a] Wa juiste geschilderd.[/a] sound
informant2 [a] Waar danz up zaatn.[/a]

da n z
sound
veldwerker [v] Waar ze ip zaten.[/v] sound
informant1 [a] Waar danz up zaatn.[/a]

da n z
sound
veldwerker [v] En nie daar danz ip zaatn?.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Dn bank das op zaatn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant1 [a] Deen die geld et moe moeter mie moar e beetje geevn.[/a]

moet er
tagging sound
veldwerker [v] Wie?[/v] sound
informant1 [a] Deen.[/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant2 [a] Wie zoeje peizen dakkik in Kortrijk gezien e.[/a]

zoe je da kk ik
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisdegunder oe danzet gearrangeerd en?[/v] sound
informant2 [a] Oe peisdjegiedere danze_ da

peis dje giedere da n ze
sound
informant1 [a=j] Wuk peisjegiedere oe danzet gearrangeerd èn?[/a]

peis je giedere da n z et
tagging sound
veldwerker [v] Wuk peisjegieder oe zet gearrangeerd èn?[/v] sound
informant1 [a] Me leggen eindelijk de nadruk up dadde.[/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisje wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant1 [a] Wie peisdje dakkik doa gezien èn in Kortrijk?[/a]

peis dje da kk ik
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=265] Oe peisdje oe zet gearrangeerd èn?[/v] sound
informant1 [a=j] Oe peisje da_ oe oe danzet gearrangeerd èn?[/a]

peis je da n ze t
tagging sound
informant2 [a=j] Oe peisdjegiedere oe danzet gearrangeerd èn?[/a]

peis dje giedere da n ze t
tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant1 [a] Marie trok de de euh trok de serge noar eur noar eur toe.[/a] sound
informant2 [a] Noar eur.[/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant1 [a] Zoetnie da gedaan èn?[/a]

zoet n ie
sound
informant1 [a] Zoetie da kunn gedaan en?[/a]

zoet ie
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Zoetnie da kunn doen en?[/a]

zoet n ie
tagging sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant1 [a] Ma Marie is bezig me me patatn te scheln.[/a] sound
veldwerker [v] Marie zit patatn en scheln?[/v] sound
informant1 [a] Marie zit patatn te scheln.[/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant1 [a] Ik ik e geen goeste_[/a] sound
informant1 [a] Voe de koein t eetn te geevn.[/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant2 [a] Maries koein zijn allemale verdr_ zijn allemale verdronken in in d over d overstrominge.[/a] sound
informant3 [a] Al Marieze koein zijn verdronken_

marie ze
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant1 [a] Kpeiznik doa nie an.[/a]

k peizn ik
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ben ik mee naar de markt geweest.[/v] sound
informant1 [a] Ja met die rare tisten zijnkik noar de markt gegaan.[/a]

zijn k ik
tagging sound
informant1 [a] Kzijn met die rare kuitn noa de markt geweest.[/a]

k zijn
kuiten is kalf sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=322] De welke heb jij al gemaakt?[/v] sound
informant1 [a] Wuk vore ejgie al gemaakt?[/a]

e j gie
sound
veldwerker [v] De wuk vore?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Of wuffer ejgie gemaakt?[/a]

e j gie
is wel de man uit Esen sound
veldwerker [v=323] Welke raadte mij an?[/v] sound
informant1 [a] Wuk raadjegiemien an?[/a]

raad je gie mien
sound
informant2 [a] Wuk voor peisje dander goede zijn?[/a]

peis je da n der
sound
informant1 [a] Wukke raadjegie an?[/a]

raad je gie
sound
veldwerker [v] De wukke?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=324] De zulke zoek nie durvn op eetn.[/v] sound
informant1 [a] Ja zukke zukke zoek nie zoek zoek nie up eetn.[/a]

zoe k
sound
veldwerker [v] Moar ton nie de zukke?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=325] De die zoek nie durvn ip eetn.[/v]

zoe k
tagging sound
informant2 [a=j] De die moek nie en wè.[/a]

moe k
sound
informant1 [a] Mo beter is de zukke.[/a] hier toch lidwoord maar als informante verderop hele zin herhaalt laat ze het lidwoord toch weer weg. sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt een keer een pintje in de kelder.[/v] sound
informant1 [a] Gaat e keer een pintje gaan haaln in de keldere.[/a] sound
informant1 [a] Gaat e keer noa de keldere achter e pintje.[/a] sound
informant2 [a] Haalt e keer e pintje.[/a] sound
informant1 [a=j] Gaan haalt e keer e pintje.[/a] tagging sound
veldwerker [v=329] Kzeie nog tegen eur ik peize die gast da vinden z allemale wel ne fraaien.[/v] sound
informant1 [a] A kpeizen die gast_[/a]

k peizen
sound
informant1 [a] Eh ze vindn em allemale een fraaien.[/a] sound
informant1 [a] Danzem allemaal een fraaien vindn.[/a]

da n z em
sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In die tijd kleefdekik als God in Frankrijk.[/a]

k leefde k ik
geen inversie tagging sound
veldwerker [v=345] Leefde jij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdjegie als God in Frankrijk.[/a]

leef dje gie
tagging sound
veldwerker [v] Leefdezij.[/v] sound
informant1 [a] Leefdezezie als God in Frankrijk.[/a]

leefde ze zie
tagging sound
veldwerker [v=337] Leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In dien tijd leefnie_[/a]

leefd n ie
sound
veldwerker [v=338] In die tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdmewiedere als God in Frankrijk.[/a]

leefd me wiedere
tagging sound
veldwerker [v] In die tijd leefden jullie als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In die tijd leefdjegiedere als God in Frankrijk.[/a]

leef dje giedere
sound
veldwerker [v] In die tijd leefden zij als God in frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In die tijd leefdnzeziedere_[/a]

leefdn ze ziedere
sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant1 [a] Kvingenkik dajtgie ook nie mag zien.[/a]

k vingen k ik da j t gie
tagging sound
veldwerker [v] Kvinne dajegij het ook nie zien meug.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kweetn datn is gaan zwemn.[/a]

k weetn dat n
tagging sound
informant1 [a] Ik weetn datn gaan zwemn is.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v] Dus t kan alletwee?[/v] sound
informant2 [a] Datn gaan zwemn is.[/a]

dat n
die vorm krijgt nu plots de voorkeur. informant is niet meer zeker over andere volgorde dus twijfel ik toch aan die neen. sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een tasje koffie?[/v] sound
informant2 [a] Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma ja.[/v] sound
informant2 [a] Jaak.[/a]

jaa k
informant corrigeert uitspraak één enkv. tagging sound
veldwerker [v] Twee enkv.[/v] sound
informant1 [a] Bajoaje.[/a]

ba joa je
tagging sound
informant1 [a] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv.mann.[/v] sound
informant1 [a] A bajoan.[/a]

ba joa n
tagging sound
veldwerker [v] drie enkv. vrouw.[/v] sound
informant2 [a] Ma bajoas.[/a]

ba joa s
tagging sound
veldwerker [v] Twee meerv.[/v] sound
informant1 [a] Mo bajoaje.[/a]

ba joa je
tagging sound
veldwerker [v] Een meerv.[/v] sound
informant1 [a] Bajaam.[/a]

ba jaa m
tagging sound
veldwerker [v] Drie meerv.[/v] sound
informant1 [a] A bajoas.[/a]

ba joa s
geen congruentie hier tagging sound
veldwerker [v=356] Dat huis da sta nu toch nie te koop? En t sta wel te koop.[/v] sound
informant1 [a] Joat tis te kope.[/a]

joa t t is
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt nie veel doen ee.[/v] sound
informant1 [a] Me zulk were kunje _ kunje toch nie vele doen ee.[/a]

kun je kun je
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=364] Istn dood?[/v] sound
informant2 [a=j] Istn dood?[/a]

ist n
tagging sound
veldwerker [v=367] Is eur ziek?[/v] sound
informant1 [a] Issezie ziek?[/a]

is se zie
sound
veldwerker [v=365] Em is dood.[/v] sound
informant1 [a] Ie is dood.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=366] Eur is dood.[/v] sound
informant1 [a] Zie is dood.[/a] sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Dat is dn deen danwe geroepn èn.[/a]

dan we
let op de n in dan tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant1 [a] Dat is dn deezn die da lolletje è euh verteld et.[/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het grapje verteld heeft.[/v] sound
informant1 [a] En dat is dn deen dak peizn die da lolletje verteld et.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Dat is dn deen dak peizn dase geroep_ da danze geroepen en.[/a]

da k da se dan ze
tagging sound
veldwerker [v] Diese geroepen en?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant1 [a] Dat is dat huis dak gekocht en.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] Diek gekocht e?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Dat is het huis dat te koop staat.[/v] sound
informant1 [a] Die te kope staat.[/a] sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant2 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v] Of zegde nooit niet?[/v] sound
informant1 [a] Nooit.[/a] sound
informant1 [a=j] Nooit nie kunj ook zeggen.[/a]

kun j
tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen?[/v] sound
informant1 [a] Nieverst.[/a] sound
informant3 [a] Noewersten.[/a] man uit Esen. sound
veldwerker [v] Nieverst nie?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant1 [a] Volgens dat schijnt dase nie mag eetn.[/a]

da se
sound
informant1 [a] Oftewel kunj ook zeggen tschijnt dase nieten mag eetn.[/a]

kun j t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Het schijnt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ze schijnt van niets te meugen eetn.[/v] sound
informant2 [a] Mezegge meer tschijnt dase nieten meugt eetn.[/a]

me zegge t schijnt da se
sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerde om niemand zeer te doen.[/a] maar later keurt informante de om constructie af. tagging sound
informant2 [a] Wendy van Wantn probeerde van niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
informant1 [a] Van dn andern van de prins geen zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] in tegenspraak met eerste spontane antwoord met om. de eerste nee dus niet te serieus nemen. sound
veldwerker [v] Voor?[/v] sound
informant1 [a=j] Vo iemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=400] Het belooft een mooie dag te worden.[/v] sound
informant1 [a] Tbeloof van ne schoon dag te te kom.[/a]

t beloof
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a] Van.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant2 [a] Tis misschien beter van nog e beetje te wachtn.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Van nog e beetje te wachten.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a] Van nog e beetje te wachtn.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=402] W haddn de chance om em direct terug te vinden.[/v] sound
informant1 [a] Mhadn chance dammem su_ su su subiet gevondn en.[/a]

m hadn da mm em
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant1 [a=j] Ti juist lijk of datter etwien in dn hof stoat.[/a]

t i datt er
tagging sound
veldwerker [v] Ti juist lijk of dat iemand in dn hof staat?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=408] Op dit feest wordt er veel gedanst.[/v] sound
informant1 [a] Ip da feeste wordt er vele_ dansen ze vele.[/a] sound
veldwerker [v=417] Misschien gaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant1 [a=j] Misschien gaanketik krijgen.[/a]

gaan k et ik
tagging sound
informant3 [a] Of kzoen ook zeggen misschien kgoant wel krijgen wè.[/a]

k zoen k goan t
man uit Esen tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen?[/v] sound
informant1 [a] Durfjegie doar ip duuwn?[/a]

durf je gie
tagging sound
informant2 [a=j] Durfjedergie up duuwn?[/a]

durf je der gie
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgie vragen?[/v] sound
informant1 [a] Durfjegieëm inviteern?[/a]

durf je gie ëm
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij inviteern?[/v] sound
informant1 [a=j] Durfjezegieder inviteern?[/a]

durf je ze gieder
tagging sound
veldwerker [v=421] Is hij Pol hier geweest?[/v] sound
informant1 [a] Is Pol hier geweest?[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=422] Hoe heeft hij Pol dat op gelost?[/v] sound
informant1 [a] Oe e Pol dat up gelost?[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant2 [a] Ejgie dien brief up gezondn noa mie?[/a]

e j gie
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven.[/v] sound
informant1 [a] Ik entem gegeevn.[/a]

ent em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant2 [a] Ze leeft up up up water en brood van de weke.[/a] tagging sound
informant1 [a=j] Zeleeftzie_[/a]

ze leeft zie
sound
informant2 [a] Zeleeftzie up water en brood.[/a]

ze leeft zie
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant1 [a=j] Mezijnwieder doa nog nooit geweest.[/a]

me zijn wieder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant1 [a=j] Marie e gezeid damewieder gaan winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
informant2 [a] Menwieder doa nog nooit geweest.[/a]

m en wieder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant1 [a=j] Ekuntie doar ook nieten an doen.[/a]

e kunt ie
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis datnie morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a] Ik peizn datn morgen ook ga komm.[/a]

dat n
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a=j] Zen gezeid datnie ging komm.[/a]

z en dat n ie
man uit Esen gebruikt nu toch spontaan verdubbeling. tagging sound
veldwerker [v=453] Ze zijn geweest naar de markt.[/v] sound
informant1 [a] Ze zijn noa de markt gegaan.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant2 [a] En et de bol in de mande gegooid.[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=474] Ten was maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant1 [a=j] Tenwas moa juiste goed genoeg ee.[/a]

t en was
hoewel niet helemaal zeker of ik die en wel echt hoor. tagging sound
informant1 [a=n][/a] hier ontkent dezelfde informante de constructie met en. maar toch blijf ik twijfelen. sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=495] Ik peize daje veel weg zoe moetn smijtn.[/v] sound
informant1 [a] Ik peize daj vele zoe moetn weg smijtn.[/a]

da j
tagging sound
veldwerker [a] Kpeize daj vele zoe weg moetn smijtn?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant1 [a] Wukke boeken ej doa gekocht?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v] Wukke of wuk vore?[/v] sound
informant1 [a] Meugt alletwee.[/a] maar voorkeur voor wukke sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant2 [a] Wien etterjoen up de kermisse gezien?[/a]

ett er joen
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Marie zei dajegie Piet e probeern e boek te verkoopn.[/a]

da je gie
sound
informant1 Herhaalt e keer datntie ne keer zegt.

dat n t ie
datntie sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te verkopen.[/v] sound
informant1 [a=j] Wim peisde dakkik Els geprobeerd a om om een cadeautje te verkoopn.[/a]

da kk ik
tagging sound
veldwerker [v=532] Karel weet da jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Karel peist dajgie geprobeerd et om em een boek te verkoopn.[/a]

da j gie
sound
informant1 [a=j] Karel euh peist dajgie gepr dajgie geprobeerd et Marie een boek te verkoopn.[/a]

da j gie da j gie
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga naar de markt.[/v] sound
informant1 [a] Ik goa noa de markt.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat naar de markt.[/v] sound
informant1 [a] Gie goa noa de markt.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij.[/v] sound
informant1 [a] Ie goa noa de markt.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij.[/v] sound
informant1 [a] Wieder goan noa de markt.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie.[/v] sound
informant1 [a] Gieder goa noa de markt.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij.[/v] sound
informant2 [a] Zieder goan noa de markt.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ik.[/v] sound
informant1 [a] Goankik?[/a]

goan k ik
tagging sound
veldwerker [v] Jij.[/v] sound
informant1 [a] Goajgie?[/a]

goa j gie
tagging sound
veldwerker [v] Hij?[/v] sound
informant1 [a] Goatnie?[/a]

goat n ie
tagging sound
veldwerker [v] Wij.[/v] sound
informant1 [a] Goamewiedere?[/a]

goa me wiedere
tagging sound
veldwerker [v] Jullie?[/v] sound
informant1 [a] Goajgiedere?[/a]

goa j giedere
tagging sound
veldwerker [v] Zij.[/v] sound
informant1 [a] Goanzeziedere?[/a]

goan ze ziedere
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik.[/v] sound
informant1 [a] Ik gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij.[/v] sound
informant1 [a] Gie gingk.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij.[/v] sound
informant1 [v] Ie gingk.[/v] tagging sound
veldwerker [v] Wij.[/v] sound
informant1 [a] Wieder gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie.[/v] sound
informant1 [a] Gieder gingk.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gingen.[/v] sound
informant1 [a] Zieder gingen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ik.[/v] sound
informant1 [a] Gingke gingnkik?[/a]

gingn k ik
tagging sound
veldwerker [v] Jij.[/v] sound
informant1 [a] Gingje gingjegie.[/a]

ging je ging je gie
tagging sound
veldwerker [v] Hij.[/v] sound
informant1 [a] Gingtnie.[/a]

gingt n ie
tagging sound
veldwerker [v] Wij.[/v] sound
informant1 [a] Gingmewiedere.[/a]

ging me wiedere
tagging sound
veldwerker [v] Jullie.[/v] sound
informant2 [a] Gingjegiedere.[/a]

ging je giedere
tagging sound
informant1 [a] Gingnzeziedere?[/a]

gingn ze ziedere
tagging sound
veldwerker [v=708] Tezzet al lange geleedn.[/v] sound
commentaar[n] navraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant1 [a] Tis al lange geleedn.[/a]

t is
sound
veldwerker [v=000] Tee et al jaarn nie meer gesneeuwd.[/v] sound
informant1 [a]Tes al jaarn nie meer gesneeuwd.[/a]

t es
tagging sound
veldwerker [v=852] Morgen gaak mij ne nieuwe velo koopn.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant1 [a] Kgoa morgent e nieuwe velo koopn vo me.[/a]

k goa
sound
veldwerker [v=853] Kzal u al een pintje bestellen.[/v] sound
informant1 [a] Kgoa joen e pintje betaaln.[/a]

k goa
tagging sound
informant3 [a] Kgoa joen e pintje besteln.[/a]

k goa
sound
veldwerker [v=854] Koop mij ne keer een gazet alstublieft.[/v] sound
informant1 [a] Koop mien e keer e gazette.[/a] tagging sound
informant2 [a] Koopt e keer e gazette vo mie.[/a] deze krijgt de voorkeur. sound
commentaarnavraag benefactief  sound
veldwerker [v=855] Ik heb die boeken aan mijn broer gegeven en hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant1 [a] En enettie een kaft an gedaan.[/a]

en ett ie
sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij hier een stoel pakken?[/v] sound
informant2 [a] Meugek hier e stoel pakken?[/a]

meug ek
tagging sound
veldwerker [v=857] Komaan zing ons nog eens een liedje.[/v] sound
informant1 [a] Allee zingt e keer e liedje.[/a] sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog een dreupelke in schenken?[/v] sound
informant1 [a] Meugek u nog een een een druppeltje geevn?[/a]

meug ek
tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant2 [a] Men vadere et een assenbak gemaakt van oud ijzerde.[/a] tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel sound
informant1 [a] Gaat e keer noa de winkel achter twee broodn.[/a] sound
veldwerker [v=863] Jantje haal meneer pastoor e keer e stoel.[/v] sound
informant1 [a] Euh geeft e keer e stoel an meneer de pastoor.[/a] sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer een briefke asteblieft.[/v] sound
informant1 [a] Schrijft e keer e brieftje vo me asjeblief.[/a] sound
veldwerker [v=864] Ze wisten danze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant1 [a] Ze wistn danze heel zekere zondag moe zondag moestn werken.[/a]

dan z e
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart en Jan eigenlijk nie gingen komen.[/v] sound
informant1 [a] Marie peisda da Bart en Jan nie ging komm.[/a] tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die mannen liever op café gingen.[/v] sound
informant2 [a] Erik zei dat die mann liever up café gaan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dat alle mannen liever op café gaan.[/v] sound
informant1 [a] En Marie zei dan ol de mann liever up café gaan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dat dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant1 [a] Iedereen weet dat dieven geen serieuze mensen zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dat er ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant1 [a] Piet zei datter ook dievn in zijn strate weunn.[/a] tagging sound
informant3 [a] Dander doar dieven weunn.[/a]

da n der
sound
veldwerker [v=000] We gaan niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Me goan nie noar schole.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Ik ga niet naar school.[/v] sound
informant1 [a] Ik goa nie noar schole.[/a] tagging sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant1 [a] Je weet toch ook dat nie geestig is.[/a] sound
veldwerker [v=836] Kengoa nie noar t schole.[/v] sound
informant2 [a] Kgoa nie noar t schole.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v=838] Dat is iets wat ik niet ken.[/v] sound
informant1 [a] Dat is etwat dakkik nie kenne.[/a]

da kk ik
tagging sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant1 [a] En is vele slimmer of datn der uut ziet.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant2 [a] Moe nie komm voor dak geschreevn xxe.

da k
er lijkt nog een syllabe te volgen maar ik versta het niet goed. negatiepartikel is erg onwaarschijnlijk. zie ook alle andere vragen ivm negatie ook tijdens het interview. sound
commentaarnavraag negatie   sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant1 [a] Ke moar drie spekn.[/a]

k e
tagging sound
veldwerker [v=841] Kenè moar drie spekn?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=844] Ik heb niemand niet gezien.[/v] sound
informant1 [a] Ke niemand gezien.[/a]

k e
sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [a] Ik peize dak niemand nie gezien ee.[/a] sound
informant1 [a] Kpeizn dak niemand gezien ee.[/a]

k peizn da k
sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarpersonalia [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
093 Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen
149 Hij heeft overal geen vrienden Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie
157 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie da zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
419 Durfdeme gij uitnodigen?
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gaantik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM)
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709.
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: damewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: makaars
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: dan al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: at een vrouwe
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn zelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em