SAND-data Haaksbergen (G257p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Haaksbergen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta] [k] G257p [/k] [h] [/h] [i] [/i] [vw] HZ [/vw] [/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet nie dat Marie gisteren storven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Geen ene heeft dat ooit ewild of ekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of nums heeft dat ooit ewild of ekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant [a] Jan hadt helen brood wel wiln op eetn. [/a]

had t
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wie ze hadn kunnen roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Vertel maar nie wie ze had kunnen roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan kan zich da verhaal wel herinnern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hef geen spijkers bie zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werkn. [/v] sound
informant [a] Erik leet mie veur zich werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna leet zich met drievn op de golvn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] tone bekeek zichzelf eens goed in de spiegel [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan heeft in twee minuutn een glas bier dronkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Disse schoene loopt makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard den ken zichzelf goed [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zich zelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Bard hef eheurd dat ziene eigen fotoos in de winkel staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappeln schiln nie gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dit aardappel schilt nie makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw die smelt in de zonne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] As ik zuinig leve dan leef ik zo miene ouders dat wilt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asse nog drie jaar leeft leefte langer as sien vader. [/a]

as se leeft e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As ze zo gevaarlijk leeft dan leefte niet lange meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft dan leeftt morgen ook nog. [/a]

as t leeft t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asie zo losbandig leeft dan leeftie nooit zo lang as ikke. [/a]

as ie leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse veurt werk leeft dan leeft ze niet veur de kinder. [/a]

as se veur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft puntje puntje ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ajje gezond leeft dan leef je langer. [/a]

aj je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaaln. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen aan werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig lui van de landbouw leeft dan leeft er vele van werk in de fabriek. [/a]

as ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaaln. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje int paradijs leeft dan levet Peter en Rosa in de helle. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaaln. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Awe sober leeft dan leve wie gelukkig. [/a]

a we
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaalt. Leef wat gezonder Jan. [/a] sound
informant [a] Leef eens wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaaln. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef toch eens wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaalt. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/a] sound
informant [a] Ik denke dat Marie hem zal moetn roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om het hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hejje genoeg lui um et hooi van et land te krijgn. [/a]

hej je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaaln. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Twas aardig van Jan um te komn werkn. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwaar um te draagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hee kan staan zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaaln. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hie staat te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaaln. Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen wie aan kwamn toen regendenet. [/a]

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaaln. Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ik gelove dak groter ben als hie. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaaln. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat ie eerder thuis bent as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaaln. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ie geleuft zeker nie date sterker is als ie. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zou zegn sterker dan ie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaaln. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat wie rijker bint as zie. [a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaaln. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wie geleuft dat ie neit zo slim bint as wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaalt. Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Jullie gelooft jammer genoeg niet dat zie armer bint dan jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ieleu. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaaln. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ie geloowt dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaaln. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hie geloowt dat Louis en Jan sterker bunt as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaaln. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wee zien moeder gisteren trouwd is stond achter mie. [/a] tagging sound
informant [a] Wovan of wee zien. [/a] sound
informant [a] Wo de moeder gisteren van trouwd is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaaln. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zatn was gisteren pas verfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaaln. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld hef moet mie ook maar wat geevn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaaln. Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hie hef zich de handn wasket. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hie hef zien hemd ewasket. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] Hie hef zich et been ebrookn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij et ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Geen ene mag tzien dus ik vinde dajiet ook nie zien majt. [/a]

t zien da jie t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin ook nog in et Haaksbergs veur. Ik vin dajt ook niet majt zien. [/v]

da j t
sound
informant [a] Ik vinde dajt ook niet zien majt. [/a]

da j t
sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze roept hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet verhaal verteld heef. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaaln. Dat is de man die denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de kerel deek ze denkt dat verhaal verteld heef. [/a]

da t dee k
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of wovan ik denk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaaln. Dat is de man die denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denk dat ze roept hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaaln. Et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Het schient dat ze niks eetn mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et liek wel of der een in de tuin staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520 ] Wat voor boeken heb jij gekocht. [/v] sound
informant [a] Welke boeke heb je kof. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of wat voor boeke hejje kocht. [/a]

hej je
sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie hef oe zien op de kermis. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijst naar ... [/v] sound
informant [a] Naar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast ... [/v] sound
informant [a] Zich een arm. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] of zichzelf of zich een arm [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Nog een plaatje. Fons zag een slang naast ... [/v] sound
informant [a] Naas zich op de banke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin ook in et dialect veur. Gisteren wandeldiede deur et park. [/v]

wandel die de
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dat eens in goed Haaksbergs. [/v] sound
informant [a] Gisteren wandelde dee deur et park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin ook in et dialect veur. Er wil nums nich danse. [/v] sound
informant [a] Ja da kump wel veur. [/a] sound
veldwerker [v] Wat betekent dat. [/v] sound
informant [a] Wil der gene meer danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dat ook eens even. [/v] sound
informant [a] Der wil nums meer danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] En komt deze zin in et dialect veur. Els wil nisch danse en ze wil nich zinge ook nich. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Els wil nich danse en ze wil ook nich zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] En kumt deze zin in et dialect veur. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dat ook eens even. [/v] sound
informant [a] Moet vroeg op kunnen staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Kumt deze zin in et dialect veur. Hij wil geen soep nich meer eetn nich. [/v] sound
informant [a=j] Da nich nog een keer herhaaln da komt wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij wil geen soep meer eetn nich. [/a] sound
informant [a] Da wordt wel zegd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Kumt deze zin in et dialect veur. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a] Zitte hier nergens geen muize. [/a] tagging sound
informant [a] Da kump veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Kumt deze zin in et dialect veur. Iedereen is geen vakman. [v] sound
informant [a] Iederene is geen vakman. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wat betekent dat. [/v] sound
informant [a] Dat nich iederene een vakman is. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaaln. [/v] sound
hulpinterviewer [v=149] Kumt deze zin in et dialect veur. Hie hef overal geen kameraadn. [v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dat in goed Haaksbergs. [/v] sound
informant [a] Hie hef nich overal kameraadn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Kumt deze zin in et dialect veur. Wat denk je wee ik in de stad heb ezien. [/v] sound
informant [a=j] Wat denk je wee ik zien heb in de stad. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dat. [/v] sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denk ieleu hoe zet hebbe op lost. [/v]

ze t
sound
informant [a=j] Wat denk ieleu hoe zet op lost heb. [/a]

ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] En dan deze zin. Wie denk ie wie ik in de stad heb ezien. [/v] sound
informant [a=n] Wie denk ie dat ik ezien heb in de stad. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wie denk ie wee ik de stad heb ezien kan ook maar wat hee zeg is beter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zeg dat eens in goed Haaksbergs. [v] sound
hulpinterviewer [v=265] Kumt deze zin in et dialect veur. Hoe denk ie hoe ze dat hebbe op elost. [/v] sound
informant [a=n] Hoe denk ie da ze dit op lost hef. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dat ook even. [/v] sound
hulpinterviewer [v=309] Kumt deze zin in et dialect veur. Ik heb geen zin en voern de beestn. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dat. [/v] sound
informant [a=n] Nee komt nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik heb geen zin om de beestn te voern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Kumt deze zin in et dialect veur. Marie en al haar beestn bint verdronkn bij de overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Marie al haar beestn bint verdronkn bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik zou zegge alle beestn van Marie bint met de overstroming verdronkn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Kumt deze zin in et dialect veur. Ik geloof deze jongen vindt ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof disse jongen vindt ze allemaal wel aardig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=331] Kumt deze zin in et dialect veur. Ik heb heel wat loopn daan. [/v] sound
informant [a=n] Nee hoor. [/a] sound
informant [a] Ik heb heel wat loop. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] En deze zin dan. Persoon A vraag wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jak. [/a] sound
informant [a=n] Dat zegn wie nie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dat eens in goed Haaksbergs. [/v] sound
informant [a] Wil je nog koffie Jan._ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _Jan antwoordt ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kumt deze zin in et dialect veur. Persoon A vraagt heb ze gegeetn. Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=364] Kumt deze zin veur in ons dialect. Um is dood. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hee is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Kumt deze zin in et dialect veur. Marie zit te stoofpeern schiln. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat wordt andersom zegd. Marie zit stoofpeern te schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal em. [/v] sound
hulpinterviewer [v=502] Kumt deze zin in et dialect veur. Marie zit stoofpeern en schiln. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat ist zelfde. Stoofpeern te schiln. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=029] Kumt deze zin veur in et dialect. Vertel mie eens wee of zie had kunnen roepn. [/v] sound
informant [a=j] Vertel mie eens wee of zie had kunen roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Kumt veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das gewoon normaal dialect wat hier past. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v] Vertaalt em eens even. [/v] sound
hulpinterviewer [v=030] Kumt deze zin in et dialect veur. Vertel mie eens wie of dat ze had kunnen roepn. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat kumt nie veur. [/a] sound
informant [a] Wee ze had zegge wie dan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja dat of dat moet er oet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Vertaalt em. [/v] sound
informant [a] Nee wordt nie gebruikt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Kumt deze zin veur in et dialect. Zol hee dat daan hebn kund. [/v] sound
informant [a=n] Nee komt nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is dat in ons dialect. [/v] sound
informant [a] Is nie gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [a] En vertaal em zelf eens goed. [/a] sound
informant [a] Zol hee dat kunnen hebbe dane. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt dezen zin veur in et dialect. Zol hee dat daan kund hebn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kumt wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Is dat gebruikelijk in ons dialect. [/v] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal em zelf eens. [/v] sound
informant [a] Ja dat is zo goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Kumt deze zin veur in ons dialect. Zol hee dat daan kund hebn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Doen gekund hebn. Ja. [/a] tagging sound
informant [a] Wie zeit zol hee dat kunne hebbe edane. [/a] sound
informant [a] Is nie gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Is nie bepaald gebruikelijk. Kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Vertaal em eens. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Kumt deze zin veur in et dialect. Ik weet dat hie is gaan zwemn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is dat in et dialect. [/v] sound
informant [a] Ik denk et nie. [/a] sound
informant [a] Ik wete dat hie gaan zwemn is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Kumt deze zin veur in et dialect. Ik weet dat hie gaan zwemn is. [/v] sound
informant [a=n] Ik zeg nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is dat in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee komt nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Kumt deze zin veur in et dialect. Ik weet dat hie zwemn is egaan. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da komt volgens mie wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En hoe gebruiklijk is es. [/v] sound
informant [a] Das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=352] Kumt dezen zin veur in et dialect. Ik weet dat hie zwemn gaan is. [/v] sound
commentaar[meta] [k] G257p [/k] [h] [/h] [i] [/i] [vw] HZ [/vw] [/meta]  sound
hulpinterviewer [a=n] Die volgorde ken ik nie. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En hoe gebruikelijk is dat in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v=495] Kumt deze zin veur in et dialect. Ik denk dat je veel weg zol mutn gooin. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ik denk da da wel goed is. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk daje veel zol weg mutn gooin. [/v]

da je
sound
informant [a] Da vink een beetje krom. [/a]

vin k
sound
hulpinterviewer [v] Ik denk da je veel zol mutn weg gooin. [/v] sound
informant [a=n] Nee ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk vindt u deze zinne. [/v] sound
informant [a] De eerste zin is gebruikelijk. /a] sound
hulpinterviewer [v=075] Kumt dezen zin veur in et dialect. Ik vind dat iedereen mut kunnen zwemn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Kumt dezen zin veur in et dialect. Ik vind dat iedereen mut zwemn kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Kumt dezen zin veur in et dialect. Ik vind dat iedereen kunnen zwemn mut. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kumt deze zin veur in et dialect. Ik vind dat iedereen zwemn kunnen mut. [/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Kumt deze zin veur in et dialect. Ik vind dat iedereen zwemn mut kunnen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Kumt deze zin veur in et dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eetn. [/v] sound
informant [a=n] Nee [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Kumt deze zin veur in et dialect. Boeken heef Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Kumt deze zin veur in et dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan weet dat hij drie uur de wagen moet hemn maakt. [/v] sound
informant [a=n] Deze is nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Kumt deze zin veur in et dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet emaakt hemn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Kumt deze zin veur in et dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt mot hemn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kumt wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Kumt deze zin veur in et dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen maakt hemn mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Kumt deze zin veur in et dialect. Persoon A vraag hij slaap. Persoon B antwoordt hij dut. [/a] sound
informant [a=n] Ik zegge nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Kumt deze zin veur in et dialect. Persoon A vraag hij slaap. Persoon B antwoordt et dut. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Kumt deze zin veur in et dialect. Persoon A vraag slaap ie. Persoon B antwoordt ie doet. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kumt deze zin veur in et dialect. De lamp dut nich meer brandn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kindern doen hier nich voetbaln. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brandn dut de lampe nie meer. /v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Kumt deze zin veur in et dialect. Dut Marie elken avond dansn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Kumt deze zin veur in et dialect. Doet brood even snijden. [/v]

doe t
sound
informant [a=n] Nee ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Kumt deze zin veur in et dialect. Ik doe wel even de kopkes af wasn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja zou kunnen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Kumt deze zin veur in et dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Kumt deze zin veur. Die rare jongen heb ik mee naar de markt weest. [/v] sound
informant [a=n] Da wordt nie gezegd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Kumt deze zin veur in et dialect. Jan vindt dajje mut zulke dinge niet gelove. [/v]

daj je
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Kumt deze zin veur in et dialect. Persoon A vraag wanneer zal de wereldvrede kome. Persoon B antwoordt nooit nich. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kum wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heeft de bal gooid in de mande. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zeg je bal in de mand gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Kumt deze zin veur in et dialect. Et en was maar et goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] Heel ouderwets. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Kumt deze zin veur in et dialect. Persoon A vraag zal ik koke. Persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat doet maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Kumt deze zin veur in et dialect. Dat boek beloof mie dajje nooit meer zult verstoppe. [/v]

daj je
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kumt deze zin veur in et dialect. Wat zeg mie dajje koch hebt. /v]

daj je
sound
informant [a=n] Oh nee. Ik moeste nee zegn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Kumt deze zin veur in et dialect. Zoon vrouw ne kujje maar beter nich tegn spreekn. [/v]

kuj je
sound
informant [a=n] Nee ken ik ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=514] Kumt deze zin veur in et dialect. Zoon mens ene heb altijd wat um over te klaagn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Kumt deze zin in et dialect veur. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Marie zei dat ie Piet een boek hebt probeern te verkoopn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da kan wel ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Kumt deze zin in et dialect veur. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wim dacht dat ik Els had probeerd een cadeau te geevn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Kumt deze zin in et dialect veur. Karel weet dat ie hebt probeerd Marie een boek te verkoopn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan. [/a] sound
veldwerker [n] [v=000] Of u de volgende zinnen k stel ze steeds achter elkaar zou willen vertalen. [/v] sound
veldwerker [v=762] Als ik ga dan ga ik. [/v] sound
informant [a] Als ik ga dan gak. [/a]

ga k
sound
veldwerker [v=763] Als jij gaat dan ga je. [/v] sound
informant [a] Als ie gaat dan gaj. [/a]

ga j
sound
veldwerker [v=765] Als hij gaat dan gaat hij. [/v] sound
informant [a] As hee geet dan geete. [/v]

geet e
sound
veldwerker [v=766] Als zij gaat dan gaat ze. [/v] sound
informant [a] As zie geet dan geet ze. [/a] sound
veldwerker [v=767] Als het gaat dan gaat het. [/v] sound
informant [a] Ast geet dan geett. [/a]

geet t
sound
veldwerker [v=768] Als wij gaan dan gaan we. [/v] sound
informant [a] As wie gaat dan gawe. [/a]

ga we
sound
veldwerker [v=769] Als jullie gaan dan gaan jullie. [/v] sound
informant [a] Als ie leu gaat dan gaj. [/a]

ga j
sound
veldwerker [v=770] Als zij gaan dan gaan ze. [/v] sound
informant [a] As zie gaat dan gaat ze. [/a] sound
veldwerker [v=764] Als u gaat dan gaat u [/v] sound
informant [a] As ie gaat dan gaj. [/a]

ga j
sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is en ze weet niet dat Marie gisteren is gestorven. Welke van de twee vindt u het beste klinken. [/v] sound
informant [a] Dat Marie gisteren storven is. [/a] tagging sound
informant [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotoos van zich zelf in de etalage staan. Hoe zou u die ook al weer gezegd hebben. [/v] sound
informant [a] Van hem zelf in de etalge staan. [/a] tagging sound
informant [a] Bart heef eheurd dat er fotoos van hum in de etalage staat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
veldwerker [v] Maar kunt u zeggen de bank waarop ze zaten was pas in de verf gezet. [/v] sound
informant [a=n] De banke waar ze op zatn was pas in de verf ezet. [/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
veldwerker [v] Kunt u ook zeggen die geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet. [/a] sound
veldwerker [v=267] Kunt u ook zeggen hij heeft zich de handen gewassen. [/v] sound
informant [a=j] Hij hef zich de handen wasket. [/a] sound
veldwerker [v] Kunt u ook zeggen hij heeft zich zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=271] Hij heeft zich het been gebroken. [/v] sound
informant [a=j] dat is dezelfde oorzaak hij hef zich et been ebroken [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hij heeft zich zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. Kan die in die volgorde. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Waarvan ik denke of wee of et. [/a] [/n] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wel zie moe
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de zie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: woart sie moe van
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woart ze op zatn
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: He hef de hand ewasge
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: He hef zich de han ewasge
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze Letten op congruentie-n komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: woarvan ik denke dassem eroepn heb.
opmerking: Niet zo gebruikelijk, deze zin.
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: Ze heb nie dane nich. (oud twents)
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
vorm: we zulle nooit winne van die man nich.
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan heeft het rookn eran geebn.
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt nie meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hee
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: dadde wie ook oet enodigd bunt.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: dadde wie ook oet enodigd bunt.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Widdie iets over t weer veur morgen.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Ie wit we daj slim genoeg bunt.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: Zee of Uleu
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: Doar zat een inbreker in disse kaste.
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: Beter dan zonder 'er'
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: ofter nen hond.
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Asie denk datie zo gezond lef, lef dan vooral zo wieder.
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: Asse denk dasse goan mot dan mosse moar gaan.
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: Asse denk dasse goan mot dan mosse moar gaan.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: Asder iedere dag een dokter...
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iederen kerel een bloempke veur zen vrouw mee mos brengn...
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: Asten enkele keer een dokter...
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Awe hoort daw goan moet dan goaw.
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Awe hoort daw goan moet dan goaw.
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: As ieleu hoort daj nodig bunt dan goaj meteen.
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: As ieleu hoort daj nodig bunt dan goaj meteen.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ie goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat
opmerking: ie en u is hetzelfde.
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dan goaj
opmerking: ie en u is hetzelfde.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geetse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geet (clitic)
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Auw goat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaw
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ieleu goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaj
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse goat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa direct heen.
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat heen
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gingn
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging sie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn ieleu
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
opmerking: nie of nich
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge nie
opmerking: nie of nich
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge nich
opmerking: nie of nich
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: Weeter aan de deure was
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: Wie of er aan de deure was.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: weetse
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: deetse
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: deetse
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wel het verteld hef.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: woarvan ik denke dat verteld hef.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: dadde kindere
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: mot kunn zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: ik ben net met eetn aan t kookn.
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
vorm: zitn te werkn.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
opmerking: is beter dan met 'te'
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: bun em
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich