SAND-data Losser (G211p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Losser

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta] [k]G211p[/k][h][/h ][i][/i][vw]HZ[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin in uw Lossers dialect veur. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a] En as ik die zin zo heur. Gisteren wandeldediede deur et park dan zeg ik. [/a] tagging sound
informant [a] Dan zegge wie in Lut gisteren wandelde hee deur et park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gisteren sturven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Kumt deze zin in uw Lossers dialect veur. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Dat segge wie anders. Der wil geen een dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Kumt deze zin in uw dialect veur en wil jem vertalen. [/v]

je m
sound
hulpinterviewer [v] Els wil niet dansen. Ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] O dat is ook al weer anders als bij ons. Els wil niet dansen en ze wil niks zingn. [/a-] sound
informant [a] Je kunt ook zeggen. Els wil niet dansen en zingn wil ze ook niech. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Der is geen een in plaats van niemand. Der is geen een die dat ooit heeft wild of kund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant [a] Jan hadt hele brood wel wiln op eetn. [/a]

had t
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect en vertaal. Vertel maar niet wij zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=j] Vertel maar niet wee zee had kunnen roepn. [/a] tagging sound
informant [a] In plaats van wee zegge ze in bepaalde zinnen ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Kumt dese zin in uw dialect veur. Hoe gebruikelijk is dese zin in oe dialect en vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mie ees wee zie had kunnen roepn. [/a] tagging sound
informant [a] Of wel zie had kunnen roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt veur in uw dialect. Hoe gebruik u dese zin in oe in oe dialect en vertaal em. Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mij eens wee of zij had kunnen roepn of wel of zee had kunnen roepn. [/a] tagging sound
informant [a] Dat woordke of komt hier dus ook wel eens en soms ook niech. [/a] sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk naar et plaatje. Marie en Piet wijzen naar ... [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wijst naar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kiek naart plaatje. Toon wast ... [/v]

naar t
sound
informant [a] Toon wasket zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman heeft geen nagels bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk naart plaatje. Fons zag een slang naast... [/v]

naar t
sound
informant [a] Fons ziet ne slang naast zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik leut mie veur zich werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golve. [/v] sound
informant [a] Johnanna laat zich mit drieven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan heef in twee minuten een biertje op dronken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Disse schoen loopt makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zichzelf goed [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Kumt dese zin in uw dialect veur. Ward heeft ehoord dat er fotoos van zich zelf in de etalage staat. [/v] sound
informant [a] ward heeft heurd dat er fotoos van hemzelf in de etalage staat [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappeln schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] De teuvel schilt niet zo lekker. Nee et schiln van de teuvel is niet makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Als ik zuinig leew levik zoals miene ouders dat wil of miene ouders dat wilt. [/a]

lev ik
sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leeuwt leeuwt hij langer as zien vader. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] En dan wordt niet gebruikt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Als zij zo gevaarlijk leewt leef ze niet lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leewt leewtt morgen ook nog. [/a]

as t leewt t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leef dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Aj zo vrijgevochten leewt dan leef je nooit zo lang as dattik et doe. [/a]

a j dat ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. As ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] As ze voor hun werkt leewt, leeft ze niet veur ier kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. As Rudy nog leeft dan leeft leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leewt dan leewt Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aj gezond leeft leef je langer. [/a]

a j
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig leu van de landbouw leeft of in de landbouw leeft. [/a]

as ter
tagging sound
informant [a] Dan leeft een heeln hoop leu van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. As Pieter en Liesje innet paradijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] As Pieter en Liesje int paradijs leewt dan leewt Rosa en Frans in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. As we sober leven leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wie sober leewt leew wie gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [v] Leef wat gezonder Jan. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [v] Leef wat minder bekrompen kinder of leeft wat minder bekrompen kindern. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin dat iedereen moet kunnen zwemn. [/a] tagging sound
informant [a] Ik vin dat alman mot kunnen zwemn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Kumt deze zin in uw dialect veur en vertaal em. Ik vind dat iedereen moet zwemn kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge wie niech in die volgorde. Dan zeg ik gewoon dus ik vin dat alman moet kunnen zwemn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Kumt deze zin in uw dialect veur en vertaal em. Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Das heel vreemd voor mie. Ik vin dat alman of iedereen moet kunnen zwemn. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin in uw dialect veur. Ik vind dat iedereen zwemn kunnen moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat alman moet kunnen zwemn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Kumt deze zin in uw dialect veur. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen.[/v] sound
informant [a] Dat zou nog haast kunnen maar toch istal iets gekunsteld. [/a]

is t al
sound
informant [a] Ik vin dat alman of iedereen moet kunnen zwemn. Dat zwemn heurt achteraan te staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Kumt deze zin in uw dialect veur. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik wil dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] Vreemd want ik weet dat Eddy morgen brood wil etn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Kumt deze zin in uw dialect veur en vertaal. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. De volgorde is anders. Eddy moet vroeg kunnen op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Kumt deze zin in uw dialect veur en vertaal hem. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Kumt deze zin in uw dialect veur en vertaal. Zitten hier nergens geen muizn. [/v] sound
informant [a=n] Zit hier nergens muiz. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin in uw dialect veur en vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Niech alleman is vakman of alleman is genen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Kumt deze zin in uw dialect veur en vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] Hie heef nergens vriendn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Kumt deze zin in uw dialect veur. Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Das ne rare volgorde. Jan heeft drie boek. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=156] Kumt deze zin in uw dialect veur. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] sound
informant [a] Jan weet dat hij veur drie uur de wagen maakt moet hemn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Kumt deze zin in uw dialect veur. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet dat hij veur drie uur de wagen maakt mut hemn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Kumt deze zin in uw dialect veur. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hemn. [/v] sound
informant [a=j] Jan vindt dat hij veur drie uur de wagen maakt moet hemn. [/a] tagging sound
informant [a] Dat maakt kan ook naar achteren he. [/a] sound
informant [a] Jan vindt dat hij veur drie uur de wagen moet hemn gemaakt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin in uw dialect veur. Jan weet dat hij de voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet dat hij veur drie uur de wagen maakt mut hemn of mut hemn gemaakt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van et land te halen. [/v] sound
informant [a] Hej genoeg leu of genoeg volk umt hooi vant land te haaln. [/a]

he j um t van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Et was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Het was aardig van Jan um te koomn werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Het is zwaar werk om deze ton te drage. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Dat staan dat zee ik niet zitn. [/a] sound
informant Hij kan om iets dramn of zeurn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hie steet te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen wi ouwer kwaamn toen regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Kgeloof dat ik groter ben dan hij. [/v]

k geloof
sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben as doe as hie. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [a] Kgeloof dat ik groter ben dan hie. [/a]

k geloof
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant Ze geloot dat zij eerder in hoes is assik

as ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Du geleufst toch niech dat hee sterker is dan doe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] En ik zou het anders zeggen. Ik zeg ie geleuft toch niet dat ie sterker is as oe. [/a] tagging sound
informant [a] En ie is bij ons een beleefdheidsvorm. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Zee geleut dat wie rijker bint as zij of dan zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven u dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wie geleut dat ie niech zo slim bent as wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Ie geleuf toch niech dat zij armer bent as jullie of assie of iele. [/a]

as ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is as Anna. [/v] sound
informant Ie geleut dat Lisa net zo mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Ie geleut dat Louis en Jan sterker bent dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Kumt deze zin in uw dialect veur. Hij slaapt. Hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Hij slaapt. Dat dutte. [/a]

dut te
sound
hulpinterviewer [v=228] Kumt deze zin in oe dialect veur. Hij slaapt. Et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Kumt deze zin in uw dialect veur. Slaapt hij? Ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nou dan zal ik zegge. Slaap hij? En dan zal de ander antwoorde. Ja hoe is ze. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kumt deze zin in uw dialect veur. De lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a=n] Die lamp brandt niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=j] Brandn dut de lamp niet meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Kumt deze zin in uw dialect veur. Doet Marie elke avond danse. [/a] sound
informant [a=n] Nee dat doet hebbe wie der niet bie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Kumt deze zin in uw dialect veur. Doe het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=n] Snie dat brood even. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Kumt deze zin in uw dialect veur. Ik doe wel even de kopjes af wassen. [/v] sound
informant [a=n] Ik was de kopkes wel even af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] de jongen waar van de moeder gisteren hertrouwd is stund achter mie [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar zie op zaten was pas verfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld heef of wel geld heef moet mie maar wat geevn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Kumt deze zin in uw dialect veur en vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wa denkst doe wee ik of wel ik in de stad ben tegn komn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Kumt deze zin in ons dialect veur en vertaal. Wat denke jullie hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Wat denkie hoe zet hebt oplost. [/a]

denk ie ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Kumt deze zin veur in uw dialect en vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wel denkst doe dat ik in de stad teegn ben komn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Kumt deze zin in uw dialect veur en vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a] Hoe denks doe hoe zet heb oplost. [/a]

ze t
tagging sound
informant [a] Hoe denkst doe dat zet heb oplost. [/a]

ze t
sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hie heef zijn handn wasket. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hie heeft zien hemd wasket. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroken. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hie heef zien been brokn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Kumt deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruik je zoon zin in het dialect en vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Zol hie dat doan kunnen hebn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin in uw dialect veur. Hoe gebruik ie em in oe dialect en vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebn. [/v] sound
informant [a=n] Dat ist zelfde weer. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin in uw dialect veur. Hoe gebruik ie deze zin in oedialect en vertaal. Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo komt het bij ons zeer beslist niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin in uw dialect veur en vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Niks van begreepn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin in uw dialect veur en vertaal. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zol bie em komn um em met te neemn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Kumt deze zin in uw dialect veur en vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij die overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle beestn van marie bint verdrunken bie de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Kumt deze zin veur in het dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar denk ik niet aan. [/a] sound
informant [a] Dat is voor mie geen optie. [/a] sound
commentaar[meta][k]G211p[/k][h][/h][i][/i][vw]HZ[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=321] Kumt deze zin. Die jongen ben ik mee maar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dee jongen daar ben ik mit naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Kumt deze zin in uw dialect veur. Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven. [/v] sound
informant [a=n] Nee in een andere volgorde. Jan vindt dajje zulke dinge niech mut geloven. [/a]

daj je
sound
hulpinterviewer [v=329] Kumt deze zin in uw dialect veur en vertaal. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik geleuvn dat ze deze jongen allemaal aardig vindt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand magget zien dus ik vind dat jij ook niet mag zien. [/v]

mag et
sound
informant [a] Geen een magt zien dus ik vind dast doet ook niet mag zien. [/a]

mag t doe t
tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Kumt deze zin in oe dialect veur. Hoe gebruikelijk is ie in oe dialect en vertaal. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Kumt deze zin in oe dialect veur. Hoe gebruik ie em in oe dialect en vertaal. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat hij is gaan zwemn. Dat is dus een andere volgorde. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Kumt deze zin in oe dialect veur. Hoe gebruik ie em en vertaal. Ik weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Vreemd voor mie. Ik weet dat hij is gaan zwemn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Kumt deze zin in oe dialect veur. Hoe gebruik ie em in oe dialect en vertaal. Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Ook vreemd. Dat zegge wie nie. Ik weet dat hij is gaan zwemn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Kumt deze zin in oe dialect veur en vertaal. Wil je nog koffie Jan? Jak. [/v] sound
informant [a=n] Muste nog koffie Jan? Ja doe maar. [/a]

mus te
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kumt deze zin in oe dialect veur en vertaal. Hebben ze gegeten? Janze [/v] sound
informant [a=n] Hebze getn? ja dat hebze. [/a]

heb ze heb ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Kumt deze zin in oe dialect veur. Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Hee is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Komt deze zin in oe dialect veur en vertaal. Haar is ziek. [/a] sound
informant [a=n] Nee. Haar niet. Zee is ziek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Kumt deze zin in oe dialect veur en vertaal. Is haar ziek. [/v] sound
informant [a=n] Is zij ziek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is een kerel dee zie roepen hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is een kerel deet verhaal heef verteld. [/a]

dee t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a=n] Dat is een kerel waarvan ik denk dat deet verhaal heef verteld. [/a]

dee t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is den kerel waarvan ik denk dat ze den hebt roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] dat den moet er wel tussen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Kumt deze zin in oe dialect veur. A wanneer zal de wereldvrede komen? B nooit nie. [/v] sound
informant [a=n] Wanneer zal de wereldvrede komn? Nooit. [/a] sound
informant [a] Nee niet niet derachter. [/a]

der achter
sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Het schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Tschient dat ze niets majt etn. [/a]

t schient
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Vertaal. Tliekt net alsof der een in de hof staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Kumt deze zin in oe dialect voor. Hij heeft de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a] Hij heef een bal in een korf smeetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Kumt deze zin in oe dialect veur. Et en was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] et was net goed genoeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Kumt deze zin in oe dialect veur. A zal ik koken? B dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Zal ik koken? Ja doe dat maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Kumt deze zin veur in oe dialect. Dat beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant [a=n] Doe moest mie beloovn dast doe da boek nooit meer zal verstopn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kumt deze zin in oe dialect veur en vertaal. Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Wat hest doe kocht. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar dat zeg mij. Da gebruiken we hier niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in oe dialect. Vertaal em op zo veel mogelijk manieren. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. [/v] tagging sound
informant [a] Ik denk das heel wat moes weg smieten. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=501] Kumt deze zin voor in oe dialect en vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofperen te schiln. [/a] sound
informant [a] Of Marie is stoofperen aant schiln. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [v=502] Kumt deze zin in oe dialect veur en vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat en niet. Nee Marie zit stoofpeern te schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Kumt deze zin in oe dialect veur. Zo een vrouw een kun je maar beter niet tegen spreken. [/v] sound
informant [a=n] Zun vrouwmens kujje beter niech tegn spreekn. [/a]

kuj je
sound
hulpinterviewer [v=514] Kumt deze zin in oe dialect veur. Zo een mens een heeft altijd wat om over te klaagn. [/v] sound
informant [a=n] Zoon menske heef altijd wel iets om over te klaagn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat voor boek hest doe kocht. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=524] Vertaal. Wie heb je gezien. [/v] sound
informant [a] Wee hest doe zeen of wel hest doe zeen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie hest doe op de kermis zeen of wel hest doe op de kermis zeen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Kumt deze zin in oe dialect veur. Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen. [/v] sound
informant [a] Marie zeir das doe aan Piet een boek hest probeern te verkoopn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Kumt deze zin in het dialect veur. Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven. [/v] sound
informant [a] Wim dacht dat ik probeerd had um Els een cadeautje te gevn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Kumt deze zin in oe dialect veur. Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen. [/v] sound
informant [a] Karel weet das doe probeerd hest um Marie een boek te verkoopn. [/a] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: as zee zo gevaarlijk leeft leeft ze niet zo lang meer
160 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : j
190 Deze ton is zwaar om te dragen Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: deze vat is te zwaar om te dragen
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: zien moeder
opmerking: *wie zien; *die zien; *waarvan; *diens ; *wiens
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
opmerking: *waar dat ze op; *waarop dat; *daar ze op; *daarop ; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar ze op
opmerking: *waar dat ze op; *waarop dat; *daar ze op; *daarop ; *dat
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: hie het zien handn wasket
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: hie het zich de handn wasket
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: hie het zich zien handn wasket
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' vorm: dat doe het ook niet mag zien
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' vorm: dat doe het ook niet zien mag
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : n
opmerking: De toekomstige tijd wordt niet gebruikt
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
vorm: nooit nieg
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan roakt nicht meer
728 Paradigma van 'ja'. Verv vormen expl aanbieden: jaank (1ev), jademe (1mv), jaanwe (1mv), jadeze (3mv), jaanze (3mv). Invullen bij ANTWOORD 2. In Oost-, West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen sowieso opvragen!!; Opvragen in meetpunten waar ze jaa-k of jaa-t hebben. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hee
730 Hoe laat is dat eigenlijk? Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: maait wie
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dadde wiej
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: wistu iets van et weer van morgen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: do weest wel dats du klook genoeg bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of datter
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asie denkt datie gezond leefs al lang zo
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asalle dagen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as mangs
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ak goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as gees
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gees
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: asie gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaaj
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as hee geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assee geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geetse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ast geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aw gaat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaw
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajje gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaj
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaase
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik gung
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungie
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungstoe
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenie gung toen doe gung
opmerking: *toenstoe
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik nich
opmerking: *toenstoe
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ie gung
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung hie ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hee gung
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungen ie ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen see gung
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunget nicht meer
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenet gung
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wie gung
opmerking: *toen dat ; *toen a; *toent; *toen als; *toen of wie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gung ie ok
opmerking: *toen dat ; *toen a; *toent; *toen als; *toen of wie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen at wie gungn
opmerking: *toen dat ; *toen a; *toent; *toen als; *toen of wie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ie gung
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung wie nich
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze gung
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wel der aan de deur was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: den
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: den ze ropen het
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dee
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dee
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: op zich aan
opmerking: *op hem aan