SAND-data Gasselte (G009p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Gasselte

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]G009p[/k][h]245[/h][i]246[/i][vw]h[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Maria gisteren storm is. [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat Maria gisteren storm bis. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Geen ene heef dat ooit wild of kund. [/v] Zin wordt al in dialect ingesproken! sound
informant [a] Geen een heef dat ooit wild of kund. [/a] tagging sound
informant [a] Geen een hef dat ooit wild of kund. [/a] sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan hettet hele brood wel willen op eten. [/v]

het et
sound
informant [a] Jan heft hele brood wel wiln op eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jan wollet hele brood wel op eetn. [/a]

wol et
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wel zij had kunn roepn. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wel zij had kunn roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zuch dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zuch dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman hef geen spijkers bij zuch. [/v] sound
informant [a] Den timmerman het geen spijkers bij zuch. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij veur zuch werkn. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ie liet zich veur me werkn. [/a] sound
informant Ja twerk doen zouk zegge.

t werk zou k
sound
hulpinterviewer [a] Erik liet mij twerk veurem doen. [/a]

t werk veur em
sound
informant [a] Erik liet mij twerk veurem doen. [/a]

t werk veur em
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zuch met drijvn op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met drijvn op de golbn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zuchzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zuchzelf eens in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer Eduard _. sound
informant [a] _ kent zuchzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heef hoord datter fotoos van zuchzelf inne etalage staat. [/v]

dat er in e
tagging sound
informant [a] Ward hef hoord datter fotoos van hum in detalage staat. [/a]

dat er d etalage
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Azzik zuinig leef levik zoals mie ouders wilt. [/v]

az ik lev ik
sound
informant [a] Azzik zuinig leef levik zoals mie ouders wilt. [/a]

az ik lev ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. As hij nog drie jaar leef levie langer dan zien pa. [/v]

lev ie
sound
informant [a] As hij nog drie jaar leeft leefter nog langer as zien vader. [/a]

leeft er
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] As ze zo gevaarlijk leef leefse niet lang meer. [/v]

leef se
sound
informant [a] Aj zo gevaarlijk leef levie niet lang meer. [/a]

a j lev ie
sound
veldwerker Als ze zo gevaarlijk leef. sound
informant [a] As zij zo gevaarlijk leef leefse nie lang meer. [/a]

leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] As het nou nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/v]

leef et
sound
informant [a] As vanavond of vandaag nog leeft leeftet morgen ook nog wel. [/a]

leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] As jullie zo losbandig leevn dan leevn jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jelui zo _. [/a] tagging sound
informant [a] _ wild leeft levie niet lang meer. [/a]

lev ie
Informant vertaalt zin niet goed: tweede gedeelte '...dan leven jullie nooit zo lang als ik' vervangen door '...levie niet lang meer'. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] As ze veureur werk leef dan leveze niet voor niks. Veur hun kinder. [/v]

veur eur leve ze
sound
informant [a] Asse veur heur werk leeft _. [/a]

as se
tagging sound
informant [a] Asse veur heur werk leeft leefse nie gelukkig. [/a]

as se leef se
Informant vertaalt zin niet goed: tweede gedeelte luidt '...dan leven ze niet voor hun kinderen' maar informant zegt '...leefse nie gelukkig'. tagging sound
hulpinterviewer [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Als Rudy nog leef leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] As je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ajje gezond leeft leef je langer. [/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Azzer zo weinig mensen van de landbouw leevn dan leefter veel mensen van werk in de fabriek. [/v]

az er leeft er
sound
informant [a] Aster zo weinig mensn in de landbouw werkt dan werkter meer in de fabriek. [/a]

as ter werkt er
sound
informant [a] Azzer zo weinig mensn van de landbouw leeft leefter een hoop mensn van de fabriek. [/a]

az er leeft er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] As Pieter en Liesje innet paradijs leevn dan leevn Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] As Pieter en Miesje int paradijs leeft leeft Rosa en Jozef in de hel. [/a]

in t
tagging sound
informant [a] As mm int paradijs leeft leeft die en die in hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] As we sober leevn leevn we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we zuinig leeft leefwij gelukkig. [/a]

leef wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinder. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Maria hem zal moetn roepn. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Maria hum roepn moet. [/a] Informant vertaalt zin zonder werkwoord 'zullen'. tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensn hejje genoeg mensn um hooi vannet land te haaln? [/v]

he je van et
sound
informant [a] Hei genoeg volk om hooi vant land te haaln? [/a]

van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan um te koom werkn. [/v] sound
informant [a] Twas aardig van Jan datte mij help. [/a]

t was dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te draagn. [/v] sound
informant [a] Dit vat is te zwaar um te draagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hi kan staan zeurn. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hi staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hi staat te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwaam regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwaam regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof daddik groter ben as hij. [/v]

k geloof dad ik
sound
informant [a] Kgeloof dak gelukkiger ben dan jij. [/a]

k geloof da k
Informant vertaalt zin niet goed: zegt 'Kgeloof dak gelukkiger ben dan jij' terwijl er 'Kgeloof dat ik groter ben als hij' staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze geloof dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Geloof daj eerder thuis ben as ik. [/a]

da j
Informant vertaalt persoonlijk voornaamwoord 'ze' aan het begin van de zin niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je geloof zeker niet dat hi sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Je geloof zeker niet datte sterker is as jij. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloovn dat wij rijker bint as zie. [/v] sound
informant [a] Zie geloof dat wij rijker bint as zie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Wij geloof dat jullie nie zo slim bint als wij. [/v] sound
informant [a] Wij geloof da jullie nie zo slim bint as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloof jammer genoeg niet dat zij armer bin as wij. [/v] Hulpinterviewer spreekt vraag verkeerd in: zegt '...dat zij armer bin as wij' terwijl er '...dat zij armer zijn als jullie' staat. sound
informant [a] Jullie geloof niet dat wij armer bin as _. [/a] tagging sound
informant [a] _ dat zie armer bin as oos. [/a] tagging sound
informant [a] O as jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U geloof dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ie geloof _. Nee ie. Gelovie dat Marietje net zo mooi is as Anna? [/a]

gelov ie
Informant maakt vraagzin van de zin en zegt 'gelovie' terwijl er 'U gelooft' staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hi geloof dat Louis en Jan sterker bin as Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Jij geloof dat die en die sterker bint as die en die. [/a] tagging sound
informant [a] Hi geloof hi geloof _. [/a] tagging sound
informant [a] Hi gelooft dat mm mm mm sterker bint as die en die. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Die jongen van wel de moeder gisteren trouwd is ston achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank woar ze op zaatn was pas geverf. [/v] sound
informant [a] De bank woar zop zaatn was pas verfd. [/a]

z op
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld hef moet mij maar wat geven. [/v] Informant geeft vertaling met 'der' maar mogelijkheid' wer/wie' wordt niet afgevraagd! sound
informant [a] Der geld hef moet mij maar wat geevn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken noar der toe. [/v] sound
informant [a] Marie trek de deken neur zeur toe. [/a] Niet goed te verstaan of informant 'zeur' of 'zuch' zegt. tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Geen een magt zien dus ik vin dat jij het ook niet mag zien. [/v]

mag t
Mogelijkheid met volgorde '...zien mag' wordt niet afgevraagd! sound
informant [a] Geen een mag zien dus ik vin da jijt ook nie mag zien. [/a]

jij t
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze roepn heb. [/v] sound
hulpinterviewer Er stond daddis de man die ze geroepen hebben en das fout.

dad is da s
sound
informant [a] Das de man die ze roept heb. Eroepn hebt. Roepn hebt. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal verteld heb. [/v] sound
informant [a] Das de man diet verhaal daan hef. [/a]

da s die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dattis de man die ik denk dattet verhaal verteld hef. [/v]

dat is dat et
sound
informant [a] Das de man wo van ik denk dat verhaal verteld hef. [/a]

da s dat t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat isse man diek denk datse roepn heb. [/v]

is e die k
sound
informant [a] Das de man die denkt datse um roepn hebt. [/a]

da s dat se
Informant begrijpt zin verkeerd: zegt 'das de man die denkt datse um roepn hebt' terwijl er 'dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben' staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt datse niks mag eet. [/v]

t schijnt dat se
sound
informant [a] Tschijn datse niks hebben mag. [/a]

t schijnt dat se
tagging sound
informant [a] Tschijn dasse niks mag eetn. Geen eetn hebben mag. [/a]

t schijn da se
sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijk wel offer een in de tuin staat. [/v]

t lijk of er
sound
informant [a] Tlijk wel offer een in de tuin staat. [/a]

t lijk of er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wa veur boekn hei kocht? [/v] sound
informant [a] Wa veur boekn hei kocht? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wel hef je op de kermis zien? [/v] sound
informant [a] Wel hejje op de kermis zien? [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Piet wijs naar _. [/v] sound
informant [a] _ noar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wast _. [/v] sound
informant [a] _ zich in tobbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slang naast _. [/v] sound
informant [a] _ noastum op de bank. [/a]

noast um
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldiede dooret park. [/v]

door et
sound
informant [a=n] Loop deurt park. Gisteren loop die _. [/a]

deur t
tagging sound
informant [a=n] Loope deuret park. [/a]

loop e deur et
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Er wil niet een niet dansn. [/v] Hulpinterviewer spreekt 'Er wil niet een niet dansn' in terwijl er 'Er wil niemand niet dansen' staat. Later (seconde 2096) leest hulpinterviewer zin alsnog goed voor. sound
hulpinterviewer [v] Het is er wil niemand niet dansn. [/v] sound
informant [a=n] Der wil geen een dansn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil nie dansn en ze wil nie zingn ook nie. [/v] sound
informant [a=n] _ en ook niet zing. Dat zal ik zeggen. [/a] Informant geeft geen volledige, duidelijke vertaling maar zin komt volgens mij niet voor. Op de vraag van de veldwerker of de zin kan voorkomen antwoordt de informant (seconde 2178) echter dat het 'wel zou kunnen'. Niet echt duidelijk of zin kan voorkomen maar hier voorlopig als 'a=n' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [a=n] Els wil nie dansn en ook niet zingn. [a/] sound
veldwerker En zoiets als en ze wil niet zinge ook niet kunt u dat wel zegge of _? sound
informant Nou kon wel maar dat was mijn derde keuze pas. sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op staan kunnen. [/a] sound
informant [a=n] Ed moet vroeg op staan kunn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hi wil geen soep niet meer ete nie. [/v] sound
informant [a] Er wil jouw soep niet. [/a] Informant vertaalt zin niet goed: zegt 'Hij wil jouw soep niet' terwijl de zin heel anders luidt. Antwoord alleen als 'a' getranscribeerd omdat onduidelijk is of 'Hij wil geen soep niet meer eten niet' voor kan komen of niet. sound
hulpinterviewer [v=140] Zit hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a=n] Zitte hier nergens muizen? Dat geen hoef er niet tusse. Zit hier nergens muizen? [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Elkeneen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Ja elkeneen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij hef overal geen vriend. [/v] sound
informant [a=j] Hi hef overal geen vrienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=n] Wel denk je dak in de stad zien heb? [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denke jullie hoe ze het hebben op gelost? [/v] sound
informant [a=n] Wat denk je hoe zet op lost hebt? [/a]

ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] Wel denk je wel ik int stad zien heb of ontmoet heb? [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denke jullie hoe ze het hebben op gelost? [/v] sound
informant [a=j] Wat denkie hoe zet op lost hebt? [/a]

denk ie ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost? [/v] sound
informant [a=n] Wat denk je hoe wet op lost hebt? [/a]

we t
Informant vertaalt nogal vrij: gebruikt o.a. verkeerde persoonlijke voornaamwoorden: zegt 'Wat denk je hoe wet op lost hebt' terwijl er 'Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost' staat. Het is wel duidelijk dat de zin niet kan voorkomen omdat de informant de zin met 'Wat' begint. tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin in voern de koein. [/v] Hulpinterviewer spreekt zin in beginsel verkeerd in maar veldwerker verbetert. sound
veldwerker Ik heb geen zin en voeren de koeien. sound
informant [a=n] Ik heb geen zin um de koein te voern. [/a] sound
veldwerker Ik heb geen zin en voere de koeie. Kan dat? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Hi wou nog even bij de bakker naar binnn en koop een broodje. [/v] sound
informant [a=n] Hij wou nog even bi de bakker an um brood te koopn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij een overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle koen van Marie bin verdronkn bijn overstroming. [/a]

bij n
sound
hulpinterviewer [v=329] Kzei nog tege heur ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v]

k zei
sound
informant [a] Ik zei nog tege heur binn deze jongen almaal wel aardig? [/a] Informant vertaalt zin niet goed: hij maakt vraag van de zin ('Ik zei nog tege heur: binn deze jongen almaal wel aardig?') en gebruikt daar het werkwoord 'zijn' (preciezer de vorm 'binn') in. Bovendien ontbreekt het gedeelte 'ik geloof' zodat niet gezegd kan worden of zin kan voorkomen of niet. Antwoord voorlopig alleen als 'a' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=331] Ik heb heel wat loopn daan. [/v] sound
informant [a] Kheb heel wat af loopn. [/a]

k heb
sound
informant [a=j] Ja of ik heb heel wat loopn daan. Kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Persoon A vraag wil je koffie? Jan zegt ja. [/v] Hulpinterviewer spreekt zin in beginsel verkeerd in (zegt 'ja' ipv 'jaak') maar veldwerker verbetert. sound
veldwerker Jaak. sound
informant [a=n] Jan wil je koffie? Ja zeg Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Persoon A vraags hebbe ze gegete hebbe ze eetn? Persoon B antwoordt ja. [/v] Hulpinterviewer spreekt vraag verkeerd in! Er staat 'Jaanze' en hulpinterviewer zegt 'Ja'. Het is dus niet te zeggen of de zin kan voorkomen of niet: antwoord derhalve slechts als 'a' getranscribeerd. sound
informant [a] Persoon A vraag heb ze al eetn had of heb ze eetn? B zeg ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Hem is dood. [/v] sound
informant Pim is dood. sound
veldwerker Hem. sound
informant [a=n] Hi is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofpere schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie schilt stoofpeertjes. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da wordt te schillen. [/a] sound
informant [a=n] Dat en dat kan daar niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wij zeggn normaal Marie schilt de stoofpeern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij eens wel dat zij had kunn roepn. [/v] sound
informant [a=n] Ik zou het anders zegd hebben en komt nie veel veur. [/a] sound
informant [a=n] Vertel mij maar eens wel of zij had kunn roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mij eens wel zij had kunne roep. [/v] Hulpinterviewer spreekt zin verkeerd in!!! Er staat 'Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen' en de hulpinterviewer spreekt 'Vertel mij eens wel zij had kunne roep' in. Informant antwoordt wel 'ja correct' maar dat zegt hier niks over het voorkomen van de daadwerkelijke zin met 'wie of'. Bij het beantwoorden van vraag 028 (seconde 2972) had de informant echter een vertaling met 'wie of' gegeven dus ik ga er wel vanuit dat de zin kan voorkomen. tagging sound
informant [a] Ja correct. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij eens wel of dat zij had kunn roep. [/v] sound
informant [a=n] Wel of zij had kunn roepn. Vertel mij eens wel of zij had kunne roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zulle dat daan hebbe gekund? Nee. Daar zit een woord teveel in. [/a]

zul e
sound
hulpinterviewer [v=297] Zulle dat gedaan gekund hebbn? [/v]

zul e
sound
informant [a=n] Kanne dat daan hebbn? [/a]

kan e
Informant vertaalt niet letterlijk genoeg. sound
hulpinterviewer [v=305] Zul hij dat doen gekund hebbn? [/v] sound
informant [a=n] Nee der staat iets van gekund in. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dattie is gaan zwemmn. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Komt voor. [/a] sound
veldwerker Is het gebruikelijk? sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet dattij gaan zwemmn is. [/v]

dat ij
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet da hij zwemmn gaan is. [/v] sound
informant [a=j] Dattij zwemmn gaan is. Ja. [/a]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zult moetn gooin. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja komt voor. [/a] sound
veldwerker Gebruikelijk? sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zult weg moetn gooin. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zul moetn weg gooin. [/v] Informant beantwoordt vraag niet!!! tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dat iedereen moet kunn zwemmn. [/v] tagging sound
informant [a=g] Ja is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin dat iedereen moet zwemmn kunn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Moet kunnn zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen kunn zwemmn moet. [/v] sound
informant [a=n] Moet kunnn zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin dat iedereen zwemmn kunnn moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee zeg ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemmn moet kunnn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen geen brood eet. [/v] Informant spreekt zin verkeerd in maar veldwerker verbetert. sound
veldwerker Wil brood ete. sound
informant [a=n] Nee zegge we niet. [/a] sound
commentaar[meta][k]G009p[/k][h]245[/h][i]246[/i][vw]h[/vw][t]vw[/t][/meta  sound
hulpinterviewer [v=154] Boekn hef Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan hef drie boekn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet hebben gemaak. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet datte de wagen klaar moet heb veur drie juni. [/a]

dat e
sound
informant [a=n] Andersom. [/a] sound
informant [a=n] Ik denk dattet nauwelijks veur komt zoas het er staan. [/a]

dat et
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbn. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] _ hij veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] Eerste gedeelte - 'Jan weet dat...'- van de ingesproken zin ontbreekt! Is waarschijnlijk wel opgenomen, maar zin wordt niet volledig afgespeeld voor de informant. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaak hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Klaar moet hebbn zou ik liever zeggn. [/a] sound
veldwerker Maar gemaakt hebbe moet kan dat? sound
hulpinterviewer Gemaakt moet hebben. Hulpinterviewer zegt hier plotseling 'gemaakt moet hebben' maar het is onduidelijk waarom. Het kan zijn dat hij de zin die de veldwerker ook nog eens afvroeg - 161 met volgorde '...gemaakt hebben moet' - even voor de informant wilde herhalen en dat vervolgens verkeerd deed (nl. ''gemaakt moet hebben'' wat de volgorde van 160 is). Het kan ook zijn dat de hulpinterviewer aangeeft wat voor hem de goede volgorde is en dat zou dan juist die van 160 zijn die de informant juist afkeurde. Het is onduidelijk wat de hulpinterviewer op dit moment met deze woorden wil zeggen en de veldwerker gaat er ook niet verder op in. sound
informant [a=n] Nee datte lijk me een vreemde _. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Persoon A vraag hi slaapt. Persoon B antwoordt hi doet. [/v] Hulpinterviewer spreekt ''hi doet' in terwijl er ''hij doet' staat. sound
informant [a] A zeg ij slaapt. B zeg ij dut. Dutten he? [/a] Informant begrijpt zin verkeerd: denkt dat in het tweede gedeelte het werkwoord 'dutten' bedoeld wordt. sound
hulpinterviewer B zeg _. sound
veldwerker Iets als ja dat doetie. Hoe zoude jullie dat zegge?

doet ie
sound
hulpinterviewer [a=n] Dat doetet maar. [/a]

doet et
Antwoord is niet echt goed te verstaan. sound
informant [a=n] Dat doede zouk zegge. [/a]

doed e zou k
sound
hulpinterviewer [a=n] Dat doede ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Persoon A vraag hi slaap. Persoon B antwoordt hi doet. [/v] Volgens mij spreekt hulpinterviewer weer 'hi doet' (zie 227 en 243) in terwijl er in 228 '(e)t doet' moet staan! sound
informant [a=n] Dat doede. [/a]

doed e
sound
hulpinterviewer [v=243] Persoon A vraag slaape slaapt hij slaape? Persoon antwoordt hie doet. [/v]

slaap e
Hulpinterviewer zegt 'hi doet' terwijl er ''ie doet' in de voorbeeldzin staat. Hij vraagt hier dezelfde zin af als in 227, omdat hij daar ook geen 'hij' (zoals zou moeten) maar 'hi' zei. sound
informant [a=n] A slaape? B dat doede. [/a]

slaap e doed e
sound
hulpinterviewer [v=245] De lamp doet niet meer bran. [/v] sound
informant [a=n] Lamp brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kindere doet hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=n] Kinder voetbalt hier niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Bran doet de lamp nie meer. [/v] sound
informant [a=n] Lamp brandt nie meer. Maar wij zulle nie beginnen met branden. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat doen we nie. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wij doen gewoon de lamp brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Doet Marie elke avond danse? [/v] sound
informant [a=n] Dans Marie alle avond? [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Doe het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=n] Snijt brood even. [/a]

snij t
sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de koppies af wassen. [/v] N.B.: na 248 hoort 319 te volgen maar hier volgt vraag 321. Veldwerker komt hier later op terug en op seconde 458 wordt de zin alsnog afgevraagd. sound
informant [a=n] Ik was de koppies wel even af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloovn. [/v] Zin wordt later (op seconde 480) nogmaals afgevraagd, maar dan in de vorm 'Jan vindt dajje zulke dingen geloovn moet'. sound
informant [a=n] Jan vindt dajje zulke dinge niet geloovn moet. [/a]

da je
sound
informant [a=n] Jan vindt dajje zulke dinge niet geloobn moet. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jongen ben ik met naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Ik ben met die rare jongen neur de markt weest. [/a] sound
veldwerker En dan nog 319 die hadde we overgeslagen. sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar denk ik nie aan. [/a] sound
informant [a=n] Daaraan denk ik niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Jan vindt dat je moet zulke dinge gelove. [/v] Zin was op seconde 399 ook al afgevraagd. sound
informant [a=n] Jan vindt dajje zulks geloovn moet. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v] Je moe zulke dingn nie geloovn. [/v] sound
hulpinterviewer [v=387] Persoon A vraag wenneer zal de wereldvrede koom? Persoon B antwoordt nooit niet. [/v] sound
informant [a=n] A Wanneer komt de wereldvrede? B nooit niet. Nooit. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hi het de bal gooid inne mand. [/v]

in e
sound
informant [a=n] Ie heef den bal inne mand gooid. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Et was maar net genoeg. [/v] Zin wordt verkeerd ingesproken! De zin luidt 't En was maar net goed genoeg' en de hulpinterviewer spreekt 'Et was maar net genoeg' in. Antwoord van de informant - 'Twas nog maar net genoeg' - aldus alleen als 'a' getranscribeerd omdat dit niets zegt over het voorkomen van de eigenlijke zin 't En was maar net goed genoeg'. sound
informant [a] Twas nog maar net genoeg. [/a]

t was
sound
hulpinterviewer [v=485] Zal ik koken? Ja doete. Persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] Onduidelijk of en waarom hulpinterviewer iets als 'ja doete' tussendoor zegt. sound
informant [a=n] Zal ik kookn? Je doet maar. [/a] Informant antwoordt 'Je doet maar': als 'a=n' getranscribeerd maar niet echt helemaal zeker omdat het antwoord 'Je doet maar' op zich niet veel zegt over het al dan niet voorkomen van 'dat doe maar'. sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Beloof mij dajje dat boek nooit meer verstoppen zult. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij dajje gekocht heb? [/v]

da je
sound
veldwerker Komt dat voor hier of niet? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Wat zeg mij dat je gekocht heb? Nee zegt me niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Zo een vrouw een kun je maar beter niet tege spreke. [/v] sound
informant [a=n] Zoon vrouw kuj beter nie teegn spreekn. [/a]

ku j
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek heb geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a] Marie zei dajje probeerd heb een boek te verkoopn. [/a]

da je
sound
veldwerker Marie zei dat je Piet een boek hebt geprobeerd te verkope. sound
informant [a=n] Marie zei daj probeerd heb Piet een boek te verkoopn. [/a]

da j
sound
veldwerker Kun je dat ook voor zegge? Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Wim dacht daddik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

dad ik
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee daar kan je gewoon van maakn Wim dach daddik probeerd had Els een cadeau te geevn. [/a]

dad ik
Alleen hulpinterviewer geeft antwoord op de vraag. sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dat jij heb geprobeerd Marie een boek te verkopen. [/v] tagging sound
informant [a=j] _ da jij probeerd hebt. Niet heb geprobeerd. Probeerd hebt en de rest klopt wel. [/a] sound
veldwerker [n][v] De volgende zin als ik ga dan ga ik. Hoe zou u die in het Gasselts zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Azzik ga dan ga ik. [/a]

az ik
Hulpinterviewer beantwoordt vragen mbt 'gaan'. tagging sound
veldwerker [v] En als jij gaat dan ga je? [/v] sound
hulpinterviewer [a] As jij gaat dan ga ik ja. [/a] Hulpinterviewer zegf 'As jij gaat dan ga IK' terwijl de veldwerker 'je' afvraagt. sound
veldwerker [v] Dus ik ga jij gaat hij gaat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik ga. Jij gaat. Wij gaan. Jij gaat. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hij gaat? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaat? [/v] sound
veldwerker [v] En jullie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jullie gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zij als het meervoud is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zij gaat. Sorry. [/a] tagging sound
veldwerker Das het meervoud.

da s
sound
hulpinterviewer [a] Dats zij gaat ja. [/a]

dat s
sound
veldwerker Dus dat kunne ook van meerdere mense? sound
hulpinterviewer [a] Ja. Wij gaat. Zij gaat ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En als je het nou om keert bijvoorbeeld morgen ga ik? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen ga ik ja. [/a] sound
veldwerker [v] Morgen ga jij? [/v] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker [v] Of gaat jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee ga. [/a] sound
veldwerker [v] En morgen gaat hij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dan is geet. [/a] sound
veldwerker Geet? sound
hulpinterviewer [a] Geet hij ja? [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hoe is het hij gaat morgen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hi geet morgen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En morgen gaat zij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Sie geet morgen. [/a] tagging sound
veldwerker Maar met morgen voorop. Morgen geet ze? sound
hulpinterviewer [a] Dat kan wel ja. [/a] sound
veldwerker Hoe zou u het dan zegge? sound
hulpinterviewer [a] Morgen geet zij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En morgen gaan we? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja morgen gaant wij ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En morgen gaan jullie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen gaat jullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En morgen gaan zij? [/v] sound
veldwerker Morgen gaan ze met vakantie. sound
hulpinterviewer [a] Morgen gaan ze met vakantie ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En wat ik ook nog wilde vrage in sommige dialecten heb je dat het woordje dat een wisselende vorm heeft. Dus bijvoorbeeld ik geloof dat maar jij gelooft das en wij gelove dan. Kent u daar hier in de streek nog iets van? Dat ze dan dat anders zegge. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nou blijf almaal gelijks. Hij geloof dat. Zij geloof dat. Ik geloof dat. Wij geloof dat. Da blijf almaal staan. [/a] sound
veldwerker Allemaal hetzelfde. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
023 Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet Kan 'ook niet' achteraan voorkomen? komt voor : j
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor? komt voor : j
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. komt voor : j
vorm: az je zo losbandig leeft dan leef je nooit zo lang als ik
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. komt voor : j
vorm: az ze voor heur werk leeft dan leeft ze niet voor heur kinderen
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen In doorbrekingsdialecten: doorbreking door pronomen testen:; Opnemen als 'komt voor'-vraag in de volgorde: 'zal moeten hem roepen'. komt voor : j
137 Hij wil geen soep niet meer eten niet komt voor : n
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
215 'k geloof dat ik groter ben als hij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. komt voor : j
vorm: ik geloof dak groter ben az hij
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...).; Zin laten inspreken met 'hun' i.p.v. 'zij' als 'komt voor'-vraag; Als voegwoordvervoeging, afvragen zonder pronomen. komt voor : j
vorm: jullie geleuben dat zij armer bint dan jullie
221 U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. komt voor : j
vorm: jij geleuft dat Lisa net zo mooi is az Anna
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zien
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: war dat ze
259 Wie geld heeft moet mij maar wat geven Hulpinterviewer laten aantekenen om te vragen naar 'die' als het antwoord 'wie' is of naar 'wie' als het antwoord 'die' is.; Wer/ wie komt voor : j
vorm: wie
259 Wie geld heeft moet mij maar wat geven Hulpinterviewer laten aantekenen om te vragen naar 'die' als het antwoord 'wie' is of naar 'wie' als het antwoord 'die' is.; Wer/ wie komt voor : j
vorm: die
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: hie hef zien handen wassen
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet zien mag andere volgorde reeds vertaald. komt voor : j
vorm: mag zien
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet zien mag andere volgorde reeds vertaald. komt voor : j
vorm: zien mag
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze Letten op congruentie-n komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : j
vorm: weg zou moeten gooien
opmerking: moeilijk met drie ww.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: zelfs hie kan dat niet oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: we
zin: meug we wel weten dat wij ook vraagd bint
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wij
zin: meug we wel weten dat wij ook vraagd bint
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weej
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: je weet daj slim genoeg bint
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bij zuk
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaok
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: aj gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan ga je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: az jij gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: dan ga je
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azze giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azt giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gietet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az we gaat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az jullie gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan ga je
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaat ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ga onmiddelijk vort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik gung
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung jij ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jij gung
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jij gung
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gungie ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hij gung
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung je ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zij gung
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung et niet
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen et gung
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wie gungen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gungen jullie ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jullie gungen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gungen wij niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze gungen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gungen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zuk
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zuk
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zuk
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: naar zuk toe
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: op zuk an