SAND-data Doesburg (F204p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Doesburg

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F204p[/k][h]281[/h][i]282[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
commentaarHier begint het echte voorgesprek.  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat marie gestorven is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Is het gestorven is of is gestorven?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ze weet niet dat marie gisteren is gestorven?[/v] sound
informant [a=j]Ja dat wordt alletwee wel gebruik hoor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a]Niemand het dat ooit gewild en gekund.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel wille op ete?[/v] sound
informant [a] Jan had het hele brood wel op kunne ete.[/a] tagging sound
informant [a] Jan had het brood wel helemaal op wille ete. tagging sound
informant [a] Jan had het hele brood wel op kenne bikke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal vertel maar niet wie zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel maar niks wie ze had kunne roepe.[/a] tagging sound
informant [a] Vertel maar niks wie ze had kunne roepe.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Vertel maar niet wie dat zee had kunne roepen?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a]Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman het geen spijkers bie zich.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Ik werd gebruikt door erik um te werke.[/a] Geen goede vertaling. sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijve met de golve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzellef in de spiegel.[/a] tagging sound
informant Ik bekijk men ook wel eens dan schrik ik men eige ook kapot. sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal jan heeft in twee minute een biertje gedronken?[/v] sound
informant [a] Jan het in een uur twee pilsjes gedronke.[/a] tagging sound
informant [a] In twee minute hettie twee pilsies gezope.[/a]

het ie
sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal deze schoenen lopen gemakkelijk?[/v] sound
informant [a] Die lope goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] En dan lope ze gemakkelijk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzellef goed?[/v] sound
informant [a] Eduard het zichzelf goed deur.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal ward heeft gehoord dat er foto's van zichzellef in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] Bart het geheurd der stond foto's in de etalage van hum.[/a] tagging sound
informant [a] Van hemzellef kun je ook zegge.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal die aardappelen schillen niet gemakkelijk?[/v] sound
informant [a]Die aardappels schille niet makkelijk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal de sneeuw smelt in de zon?[/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen?[/v] sound
informant [a] Assik zuinig leef dan leef ik vollegens men ouders.[/a]

as ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader?[/v] sound
informant [a] As hie nog drie jaar leeft hettie langer geleeft as sen vader.[/a]

het ie
Vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
informant [a] As hij drie jaar leeft leeftie langer as sen vader.[/a]

leeft ie
Hier wel een goede vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leef se niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Asse zo leef as nou leefse niet lang meer.[/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a]Asset nou leef leeftet morgen ook nog.[/a]

as et leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] As jullie zo wille blijve leve dan haal je niet de leeftijd van mien.[/a] Vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
informant [a]As jullie zo losbandig leve dan leve jullie niet zo lang as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen?[/v] sound
informant [a]Asse veur hun werk leve leve ze niet veur hun kindere.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft dan leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] As je gezond leef dan leevie langer. [/a]

leev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal sound
hulpinterviewer als er zo weinig mense van de landbouw leven dan leve er veel mense van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] As er zo weinig mense leve van de landbouw.[/a] tagging sound
informant [a]Dan leve ze meer van de fabriek.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal sound
hulpinterviewer als pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] As pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal een als we sober leven leve we gelukkig?[/v] sound
informant [a] Assie sober leef leefie gelukkig.[/a]

as ie leef ie
tagging sound
informant [a] As we sober leve leve we gelukkig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Vertaal twee als we ongezond leve leve we ongelukkig?[/v] sound
informant [a]Awwe ongezond ete leve we ongelukkig.[/a]

a we
sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Leef gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef nie zo bekrompen kindere.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepen?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat marie hun mot roepe.[/a] Vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
veldwerker [a]Ik denk da marie mot em roepe.[/a] Ingebedde werkwoordsverplaatsing. sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mense om hooi van het land te halen?[/v] sound
informant [a] Hejje genoeg mensen.[/a]

he je
tagging sound
informant [a]Om et hooi van et land te hale.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te komen werken?[/v] sound
informant [a] Et is aardig van jan um te komme om ons te helpe.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Et was aardig van jan te kome werke?[/v] sound
informant [a]Tis aardig van jan um te helpe of te komme werke.[/a]

t is
Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v] Et was aardig van jan om kome te werke?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da kan niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Het was aardig van jan om te kome werke het was aardig van jan te kome werke?[/v] sound
informant [a] De eerste te het is aardig van jan om te komme werke.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Maar we zegge et allebei.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Het was aardig van jan om kome te werke?[/v] sound
informant [a=j] Kujje ook gebruike.[/a]

ku je
De hulpinterviewer gaf eerder aan dat de zin niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te drage?[/v] sound
informant [a]Die ton is te zwaar um te drage.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Deze ton is zwaar te drage?[/v] sound
informant [a=n] Nee dan ken je beter um deze ton is te zwaar um te drage.[/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeure?[/v] sound
informant [a]Lig niet te zeike.[/a] sound
informant [a] Hij kan staan zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook zegge hij kan staan te zeure?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wat kan die man toch staan te zeure.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199]Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Hij steet te zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aankwame regende het?[/v] sound
informant [a] Toewe thuis kwame regende et.[/a]

toe we
sound
informant [a]Toewe aankwame regende et.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal ik geloof dat ik groter ben dan hij?[/v] sound
informant [a] Ik geloof dat ik groter ben as hij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a] Ze geloof dat ik eerder thuis ben as hij.[/a] tagging sound
informant [a] Ze gelooft dat jij eerder in huis bent as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a]Ie geloof nie dat ik sterker bin as hij.[/a] Vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Ze gelove da we rijker zin as hun.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] Ze gelove niet dat wie zo goochemer zin as hun.[/a] tagging sound
informant [a]Hun gelove niet da we goochemer zin as hun.[/a] Vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a]Ze hebbe nie in de gate da ze armer zin as wee.[/a] De vertaling is niet precies genoeg. sound
hulpinterviewer [v] Jullie gelove jammer genoeg niet dat hun armer zin as jullie?[/v] sound
informant [a] Ze gelove niet dat ze armer zin as hun.[/a] De vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
commentaar[meta][k]F204p[/k][h]281[/h][i]282[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [a=j] Jullie gelove jammer genoeg niet dat hun armer zijn as wee dat kan wel met hun in plaats van zee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a]U geloof da lisa even mooi is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Hee geloof dat louis en jan sterker zin as die andere twee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] Die jong wa van die moeder gisteren hertrouwd is stond achter mien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De jong die zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter em?[/v] sound
informant [a] Van die jong waar zen moeder gisteren van hertrouwde stond achter mien.[/a] tagging sound
informant [a] Wiens zegg wij niet nee.[/a] sound
informant [a] De jongen waarvan ze moe.[/a] sound
informant [a]Wiens moeder zegge ze toch wel hoor wiens.[/a] sound
hulpinterviewer [v]Die jongen die zen moeder gisteren hertrouwde stond achter um?[/v] sound
informant [a]Die jong wiens moeder gisteren hertrouwde stond achter mien.[/a] tagging sound
informant [a=n] Nee wiens moeder.[/a] De hulpinterviewer vindt deze zinnen wel goed. sound
hulpinterviewer [v] En die zen moeder?[/v] sound
informant [a=j] Ik denk dat het wel kan maar et is normaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mien wiens moeder is het hoor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De jongen waarvan moeder gisteren hertrouwde stond achter um?[/v] sound
informant [a=n] Nee wiens is het wel hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v]De jongen waarvan zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter um?[/v] sound
hulpinterviewer [v]De jongen waarvan zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter em?[/v] sound
hulpinterviewer [v=250]Vertaal de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zate was pas geverf.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook zegge de bank waarop ze zate was pas geverfd?[/v] sound
informant [a=j] De bank waarop ze zate was pas geverf.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259]Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a]Wie geld heb mot mie maar wat geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die geld heb mot mie maar wat geve?[/v] tagging sound
informant [a] Ajje geld heb motte ze mie maar wat geve.[/a]

a je
tagging sound
informant [a=j] Ja zou je kunne zegge die geld het.[/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal hij heeft zijn hande gewasse?[/v] sound
informant [a] Hie het zen hande gewasse.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Hie het zich de hande gewasse?[/v] sound
informant [a=j] Het zich de hande gewasse ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal hij heeft zijn hemd gewassen?[/v] sound
informant [a] Hie het zen hemd gewasse.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal hij heeft zijn been gebroken?[/v] sound
informant [a] Het zien been gebroke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij het zich het been gebroke?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja is goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a]Marie trok de deken naar zich toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Niemand mag het zien ik vinde dat mag ie ook niet zien.[/a] Ingebedde werkwoordsverplaatsing. De vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik vind dat jij het ook niet zien mag?[/v] tagging sound
informant [a=j] Kun je doen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze geroepen hebbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die hun het verhaal hebbe verteld.[/a] Gebruik van hun als onderwerp van de zin in een bijzin. tagging sound
informant [a]Dat is de man die het verhaal het verteld.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man waar ik van denk dattie het verhaal het verteld.[/a]

dat tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebbe?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat dat de man is die ze geroepen hebbe.[/a] tagging sound
informant [a]Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal et schijnt dat ze niets mag ete?[/v] sound
informant [a] Et schient da se nie mag ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Vertaal ze schijnt niets te moge ete?[/v] sound
informant [a] Et schient dat ze niks mag ete. tagging sound
informant [a]Et schient ze mag nie ete.[/a] Geen antwoord op de vraag. De informant gebruikt ingebedde werkwoordsverplaatsing zonder voegwoord. sound
hulpinterviewer [v] Kun je ook nog zegge ze schijnt van niets te moge ete?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et liek of er iemand in de tuin steet.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeke heb je gekocht?[/v] sound
informant [a]Wa voor boeke hejje gekocht?[/v]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie hebbie op de kermis gezien.[/a]

heb ie
sound
informant [a] Wie hebt mien op de kermis gezien.[/a] sound
informant [a] Wie het je op de kermis gezien?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a] Naar mekaar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a]Zich de borst.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a]Volgens mien issie veur um en nie naas um.[/a]

is ie
sound
informant [a] Toon zag de slang naas zich in het gras.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin in uw dialect voor vertaal gisteren wandeldiede door het park?[/v] sound
informant [a=n] Die de niet nee.[/a] sound
informant [a] Gisteren wandelde hij deur het park.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a=n] Er wil niemand danse niet hoort er niet bij.[/a] sound
hulpinterviewer [v]Wat betekent deze zin dan er wil niemand niet danse?[/v] sound
informant [a]Niemand het er zin in om te danse.[/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet?[/v] sound
informant [a=n] Els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet hoeft er niet achteraan en ze wil niet zinge.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin in voor uw dialect vertaal eddy moet kunnen vroeg op staan?[/v] sound
informant [a=n] Eddy mot vroeg op staan kunnen is er niet bij.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin in voor uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer ete niet?[/v] sound
informant [a=n] Hij wil de soep niet op ete die niet die hoort er helemaal niet bij.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin in voor uw dialect vertaal zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nerreges geen muize.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin in voor uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman ja da klop dat zegge wij hier ook.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin in voor uw dialect vertaal hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a=n] Hij het nerreges geen vriende dat zegge wij overal niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin in voor uw dialect wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Wat denk je wie da's goed.[/a] sound
informant [a]Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb.[/] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin in uw dialect voor wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a=j]Wat denkie hoe wie het op gelost hebbe zo zegge wie het dan wel maar dat is goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect wie denk je wie ik in de stad ontmoet had?[/v] sound
informant [a=j] Wie denk jij wie ik in de stad ontmoet heb.[/a] tagging sound
informant [a] Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wie denk je nou wie ik ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Ja da zegge wie ook wie denk je ja da zegge wie ook.[/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin in uw dialect voor hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost?[/v] sound
informant [a=j] Hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost nou is goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect ik heb geen zin en voere de koeie?[/v] sound
informant [a=n] Heb ik trouwens nog nooit gehoord hoor.[/a] sound
informant [a] Ik heb geen zin ik doe geen moer.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik heb geen zin om de koeie te voere.[/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin voor in uw dialect ik denk hij weg is?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik denk dattie weg is.[/]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin voor in uw dialect ik zei nog tegen haar ik denk hij is weg?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ik dacht ze is weg ja dat zegge wie toch ook wel.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j]Ik denk hij is weg kan wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=317]Komt deze zin voor in uw dialect marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming?[/v] sound
informant [a=j] Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming ja da klop.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a] Ik zeg nog tegen haar deze jongen vinden ze allemaal wel aardig.[/a] sound
informant [a=j] Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig ja zegge wie ook.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig wordt ook gebruikt.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dat ze deze jongen allemaal wel aardig vinde wordt ook gebruikt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect ik heb heel wat lopen gedaan?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik heb heel wat af gelope.[/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer persoon a vraagt wil je nog koffie jan jan antwoordt ja'k?[/v] sound
informant [a=n] Heb ik nog nooit gehoord ja'k.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer persoon a vraagt hebben ze gegeten persoon b antwoordt jaanze?[/v] sound
informant [a=n] Ze hebbe goed geschrans maar jaanze nee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal met zulk weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
informant [a] Met zulk weer kun je niks doen.[/a] Geen antwoord op de vraag. sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal is hem dood?[/v] sound
informant [a=n]Is hem dood nee.[/a] tagging sound
informant [a]Is hij dood.[/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit te stoofperen schillen?[/v] sound
informant [a]Marie zit te stoofpere te schille.[/a] sound
informant [a=n] Nee marie zit stoofpere te schille.[/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
informant [a=n] En schille te schille marie zit stoofpere te schille.[/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect vertel mij eens wie dat zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie zij had kunne roepe die dat moet er niet bij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie of zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a=j] Zegge ze ook wel eens vertel me eens wie of zij had kunne roepe ja het kan hoor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan hebbe gekund?[/v] sound
informant [a=n] Zou hij het gedaan hebbe maar gekund komt er niet achter hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan gekund hebbe?[/v] sound
informant [a=n] Zou hij het gedaan kunne hebbe maar gekund niet nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=305]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zou hij dat doen gekund hebbe?[/v] sound
informant [a=n] Zou hij het gekund hebbe maar dat doen er niet bij.[/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik weet dattie is gaan zwemme?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ik weet dattie is gaan zwemme ja da's goed.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik weet dat hij gaan zwemmen is?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik weet dat hij zwemmen is gaan?[/v] sound
informant [a]Ik weet dattie is gaan zwemme.[/a]

dat ie
sound
informant [a=n]Is gegaan maar niet gaan nee zo gebruike we hem niet.[/a] sound
veldwerker [a] Hie is ge zwemme gegaan.[/a] Ik kan niet goed verstaan wat ze hier zegt maar het lijkt het meest op hij is gaan zwemmen gegaan maar het zou natuurlijk ook een variant van hij is heen zwemmen gegaan kunnen zijn. sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect ik weet dat hij zwemmen gaan is?[/v] sound
informant [a=n] Zo gebruike wie het niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect ik denk dajje veul weg zal motte gooie?[/v] sound
informant [a=j] Ik denk dajje veul weg zal motte gooie ja.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v]Ik denk dajje veul zou weg motte gooie?[/v]

da je
tagging sound
informant [a] Ik denk dat je toch wel veel weg zal motte gooie.[/a] Geen antwoord op de vraag. sound
hulpinterviewer [v]Ik denk dajje veul zou moete weg gooie?[/v] sound
hulpinterviewer [v] Welke van deze drie is het meest gebruikelijk?[/v] sound
informant [a] Nou ik denk meer een.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Twee wordt nog wel gebruikt maar drie niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen mo kunne zwemme?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da klop.[/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind da iedereen mo zwemme kunne?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat iedereen mot zwemme kunne ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen kunne zwemme mot?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat is gelul in de ruimte.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen zwemme kunne mot?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat is et niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind da iedereen zwemme mot kunne?[/v] sound
informant [a=j] Ik vind dat iedereen zwemme mot kunne ja da zegge ze wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dat eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat eddy morgen brood wil ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154]Komt deze zin voor in uw dialect boeken hef jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Nee nooit van gehoord.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dat hij voor drie uur de wagen mot hebben gemaakt?[/v] sound
informant [a=j] Mot hebbe gemaakt ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=157]Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dat hij veur drie uur de wagen mot gemaakt hebben?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
commentaar[meta][k]F204p[/k][h]281[/h][i]282[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt mot hebbe?[/v] sound
informant [a=j] Jan weet dattie veur drie uur de wagen gemaakt mot hebbe ja dat is goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt hebbe mot?[/v] sound
informant [a=n]Hebbe motte niet nee jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt mot hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Welke van deze zinnen is het meest gebruikelijk?[/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt mot hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt hij slaapt persoon b antwoordt hie dut?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge ze niet hij slaapt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt hij slaapt sound
hulpinterviewer persoon b antwoordt et dut?[/v] sound
informant [a=n]Nee hij slaapt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer persoon a vraagt slaapt hij persoon b antwoordt ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Slaapt hij is goed maar hij dut niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245]Komt deze zin voor in uw dialect de lamp dut nie meer brande?[/v] sound
informant [a=j] De lamp dut niet meer brande ja dat komt wel voor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De kinders doen hier nie voetbal?[/v] sound
informant [a=j] Die kindere doen hier wel voetballe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Brande dut de lamp nie meer?[/v] sound
informant [a] Nee de lamp doet niet meer brande.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=246]Komt deze zin voor in uw dialect dut marie elke avond danse?[/v] sound
informant [a=j] Dut marie elleken avond danse ja dat kan wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=247]Komt deze zin voor in uw dialect doe et brood effe snijde?[/v] sound
informant [a=j] Doe et brood even snijde.[/] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect ik doe wel even de kopjes af wasse?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja is goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319]Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer dit denk ik nie an?[/v] sound
informant [a=n] Hier denk ik nie aan nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die rare jongens bunt ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a=j] Die rare jonges bunk mee naar de markt gewees.[/a]

bun k
tagging sound
hulpinterviewer [v=328]Komt deze zin voor in uw dialect jan vind dajje mot zulke dingen nie gelove?[/v] sound
informant [a=n] Nee je heb denk en mot nee jan denk dajje zulke dinge nie mot gelove.[/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer persoon a vraagt wanneer zal de wereldvrede kome persoon b antwoordt nooit niet?[/v] sound
informant [a=j]Ja nou da zegge wie ook wel nooit nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect hie hef de bal gegooid in de mand?[/v] sound
informant [a=j] Hij het de bal gegooid in de mand ja is goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485]Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt za'k koke persoon b antwoordt dat doe maar?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect dat boek beloof mie dat je nooit meer zult verstoppe?[/v] sound
informant [a=n] Zo gebruike wie et nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect wat zeg je mie dat je gekocht hebt?[/v] sound
informant [a=n] Nee da zegge wie nie je laat maar zien wajje gekocht hebt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin voor in uw dialect je bent je bent mien ook een rare ene?[/v] sound
informant [a=n] Je bent ook een rare dat wel maar ene niet der achter.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530]Komt deze zin voor in uw dialect marie zei dat gee piet een boek heb geprobeerd te verkope?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is wel goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=531]Komt deze zin voor in uw dialect wim dacht dat ik els had geprobeerd een cadeau te geve[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja nee dat is wel goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect karel weet dat gee hebt geprobeerd marie een boek te verkope?[/v] tagging sound
informant [a=j] Nou is goed zegge ze hier ook.[/a] sound
veldwerker [n] sound
veldwerker [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a]Erik liet mien veur zich werke.[/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzellef goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Vertaal ward heeft gehoor dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a]Bart heeft gehoord dat er foto's van zichzellef in de etalage staan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kun je ook zeggen ward heeft gehoord dat er foto's van hemzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=j] Ja kun je zegge.[/a] sound
veldwerker [v] En van hem?[/v] sound
informant [a=j] Ja want hij is het.[/a] sound
veldwerker [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader?[/v] sound
informant [a] As hij drie jaar leeft.[/a] tagging sound
informant [a] Dan leeftie langer zijn vader.[/a]

leeft ie
tagging sound
veldwerker [v=071] Vertaal als we ongezond leven leven we ongelukkig?[/v] sound
informant [a] As we ongezond leve leve we ongelukkig.[/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepe?[/v] sound
informant [a]Ik denk dat marie hem mot roepe zal motte roepe.[/a] tagging sound
veldwerker [v=189] Komt voor het was aardig van jan te komen werken?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Et was aardig van jan te kome werke het kan ook zonder.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komt voor het was aardig van jan om komen te werken?[/v] sound
informant [a=n] Nee[/a] sound
veldwerker [v=217] Vertaal je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Ie gelooft niet dat hij sterker is as ik as jij.[/a] tagging sound
informant [a] Jij geloof niet dat hij sterker is as jij.[/a] sound
informant [a] Ee geloof niet dat hij sterker is as ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=219] Vertaal?[/v] sound
informant [a=j]Wie gelove da jullie nie zo slim zijn as wie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=372]Komt voor dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft?[/v] sound
informant [a=j]Ja da kan wel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=398] Vertaal ze schijnt niets te mogen eten?[/v] sound
informant [a]Ze schient niets te moge ete.[/a] tagging sound
veldwerker [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunnen vroeg opstaan?[/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op staan.[/a] sound
veldwerker [v=331] Komt voor ik heb heel wat lopen gedaan?[/v] sound
informant [a=n]Nee ik heb veul gelope.[/a] sound
veldwerker [v=359] Komt deze zin voor in uw dialect met zulk weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Met zulk weer je kunt geen ramen zemen.[/a] tagging sound
veldwerker [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...).; Zin laten inspreken met 'hun' i.p.v. 'zij' als 'komt voor'-vraag; Als voegwoordvervoeging, afvragen zonder pronomen. vorm: jullie geleuve jammer genoeg niet dat sie armer sind dan jullie
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...).; Zin laten inspreken met 'hun' i.p.v. 'zij' als 'komt voor'-vraag; Als voegwoordvervoeging, afvragen zonder pronomen. vorm: dat hun armer bunt
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): j
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie ze
opmerking: *wie dat ze; *die dat ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze
opmerking: *wie dat ze; *die dat ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan
opmerking: *wie dat ze; *die dat ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
opmerking: *wie dat ze; *die dat ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
opmerking: *waarop dat; *waar of ze; *daar dat ze op; *daarop; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar ze op
opmerking: *waarop dat; *waar of ze; *daar dat ze op; *daarop; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat op
opmerking: *waarop dat; *waar of ze; *daar dat ze op; *daarop; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar ze op
opmerking: *waarop dat; *waar of ze; *daar dat ze op; *daarop; *dat
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: hie hef zich de handen
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: hie hef zich zen handen
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' komt voor : j
vorm: mag zien
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' komt voor : j
vorm: zien mag
359 Met zulk weer je kunt niet veel doen komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: geen een niet
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
397 't Schijnt dat ze niets mag eten Aan hulpinterviewer vragen welke voorkomen als subject van 'schijnt': het/dat/ze/leeg. Varianten opnemen als 'komt voor'-vraag. vorm: het schijnt dat ze niets mag eten
opmerking: *ze; *leeg subject
397 't Schijnt dat ze niets mag eten Aan hulpinterviewer vragen welke voorkomen als subject van 'schijnt': het/dat/ze/leeg. Varianten opnemen als 'komt voor'-vraag. vorm: dat schijnt dat ze niets mag eten
opmerking: *ze; *leeg subject
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hee
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wee
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: wee
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: je wet wel dajje slim genoeg bunt
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hun hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
opmerking: *em; *zen eige
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: als u vindt dattu gezond leeft levie al lang hier
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : j
vorm: asse ze denken datte ze moeten gaan
opmerking: De oudere mensen gebruiken het zeker nog
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: asse ze denken datte ze moeten gaan
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: assiedere
opmerking: *attiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen enkele
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : j
vorm: datte we gelijk hebben
opmerking: *asse we dat horen.
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: datte we gelijk hebben
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : j
vorm: asse jullie dat horen datte jullie nodig zijn
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: asse jullie dat horen datte jullie nodig zijn
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajje gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: assu gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geetu
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ashij geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geetie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geetse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asset geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geetet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aswe gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asjullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik ging
opmerking: geen vorm voor tweede persoon
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging zee ook
opmerking: geen vorm voor tweede persoon
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen zee ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hee ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hee ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging u ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen zee ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget niet meer
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toent eindelijk ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wee ginge
opmerking: *toen dat; *toen a; *toent; *toen als
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie ook
opmerking: *toen dat; *toen a; *toent; *toen als
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen of wij ginge
opmerking: *toen dat; *toen a; *toent; *toen als
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wee niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge zee
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : j
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: *em
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
opmerking: *em